Xem Nhiều 1/2023 #️ Vẽ Đường Cong Hoặc Hình Vòng Tròn # Top 8 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 1/2023 # Vẽ Đường Cong Hoặc Hình Vòng Tròn # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Vẽ Đường Cong Hoặc Hình Vòng Tròn mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bấm vào nơi bạn muốn đường cong bắt đầu, kéo để vẽ, rồi bấm bất kỳ đâu bạn muốn thêm đường cong.

Để kết thúc hình dạng, hãy làm một trong các bước sau:

Để tạo hình dạng mở, bấm đúp vào bất kỳ lúc nào.

Để đóng hình dạng, bấm gần điểm bắt đầu của nó.

Dưới Hình dạng Cơ bản, bấm Hình bầu dục.

Bấm nơi bạn muốn bắt đầu hình bầu dục và kéo để vẽ hình dạng.

Để vẽ hình tròn, bấm Shift trong khi bạn kéo.

Lưu ý:

Bạn có thể đổi diện mạo hình tròn hoặc đường cong bằng cách thêm màu tô hình dạng hoặc hiệu ứng, hay thay đổi viền.

Nếu bạn muốn tạo sơ đồ chuyên sâu hơn như các hình tròn chồng lên nhau, biểu đồ tổ chức hay biểu đồ tiến trình, bạn có thể tạo đồ họa SmartArt thay vì vẽ mỗi hình dạng theo cách thủ công.

Hình tròn và hình bầu dục sẽ được tự động tô màu. Nếu bạn kông muốn hình dạng không che bất kỳ thứ gì dưới nó, ví dụ như văn bản hoặc ô, hãy chọn hình dạng và trên tab Định dạng, bấm Tô Hình dạng, rồi bấm Không Tô.

Bên dưới đường, bấm đường cong .

Bấm vào nơi bạn muốn đường cong bắt đầu, kéo để vẽ, rồi bấm bất kỳ đâu bạn muốn thêm đường cong.

Để kết thúc hình dạng, hãy làm một trong các bước sau:

Để tạo hình dạng mở, bấm đúp vào bất kỳ lúc nào.

Để đóng hình dạng, bấm gần điểm bắt đầu của nó.

Lưu ý: Theo mặc định, hình dạng khép kín sẽ được tô. Để bảo đảm bảo hình không che khuất các ô bên dưới, hãy chọn hình, rồi bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Tô Hình dạng, rồi bấm vào Không Tô

Đầu Trang

Bên dưới hình dạng cơ bản, bấmbầu dục .

Bấm vào nơi bạn muốn bắt đầu hình tròn. Để tạo hình tròn, nhấn và giữ SHIFT trong khi kéo để vẽ.

Lưu ý:

Bạn có thể thay đổi hình thức của hình tròn hoặc đường cong bằng cách thêm màu tô hình dạng hoặc hiệu ứng hình hay thay đổi viền hình.

Nếu bạn muốn tạo sơ đồ chuyên sâu hơn như các hình tròn chồng lên nhau, biểu đồ tổ chức hay biểu đồ tiến trình, bạn có thể tạo đồ họa SmartArt thay vì vẽ mỗi hình dạng theo cách thủ công.

Theo mặc định, hình tròn hoặc hình bầu dục sẽ được tô. Để bảo đảm bảo hình không che khuất các ô bên dưới, chọn hình đó, rồi bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Tô Hình dạng, rồi bấm vào Không Tô.

Đầu trang

Vẽ Các Đường Cong Hình Học

Các đường cong vẽ bằng compa

A. Vẽ ô van

Ô van là đường cong khép kín được tạo bởi bốn cung tròn từng đôi một đối xứng. Ô van có hai trục đối xứng vuông góc với nhau gọi là trục dài và trục ngắn của ô van. Khi vẽ người ta cho biết độ dài của hai trục đó.(Quan sát đoạn video hình 2.22)Ví dụ: Vẽ ô van biết trục dài AB và trục ngắn CD.Cách vẽ như sau:

– Vẽ cung tròn tâm O, bán kính OA cắt- OC kéo dài tại E; cung tròn tâm C, bán kính CE cắt AC tại F.- Vẽ trung trực của AF cắt OA tại O1, cắt OD tại O3.- Lấy O4 đối xứng với O3, O2 đối xứng với O1 qua O. Nối O3 với O1 và O2 , nối O4 với O1 và O2. Bốn tia này sẽ là giới hạn các cung tròn tâm O1, O2, O3, O4; tạo thành ô van.- Vẽ các cung tròn tâm O1, bán kính O1A; tâm O2, bán kính O2B; tâm O3 bán kính O3C; tâm O4 bán kính O4D ta được hình ô van cần dụng

a1_13Med_Prog

B. Đường xoáy ốc nhiều tâm

Đường xoắy ốc nhiều tâm là đường cong phẳng tạo bởi các cung tròn có bán kính khác nhau nối tiếp chúng tôi vẽ người ta cho biết khoảng cách giữa các tâm.+ Vẽ đường xoáy ốc 2 tâm: (Quan sát đoạn video sau)

– Lấy O1 làm tâm, bán kính O1 – O2 vẽ cung O2- 1- Lấy O2 làm tâm, bán kính O2 – 1 vẽ cung 1-2- Lấy O1 làm tâm, bán kính O1 – 2 vẽ cung 2-3…

+ Vẽ đường xoáy ốc 3 tâm: (Quan sát đoạn video sau)

– Lấy O1 làm tâm, bán kính O1 – O3 vẽ cung O3. 1- Lấy O2 làm tâm, bán kính O2 – 1 vẽ cung 1-2- Lấy O3 làm tâm, bán kính O3.2 vẽ cung 2-3- Lấy O1 làm tâm, bán kính O­1 – 3 vẽ cung 3 – 4

+ Vẽ đường xoáy ốc 4 tâm: (Quan sát đoạn video sau).

– Lấy O1 làm tâm, bán kính O1 – O2 vẽ cung O2-1- Lấy O4 làm tâm, bán kính O4 – 1 vẽ cung 1-2- Lấy O3 làm tâm bán kính O3.2 vẽ cung 2-3- Lấy O2 lâm tâm bán kính O2 – 3 vẽ cung 3 – 4…

xoaioc2tamMed_Prog

Vẽ các đường cong bằng thước cong

A. Elip

Elip là quỹ tích của điểm có tổng số khoảng cách đến hai điểm cố định F1 và F2 là một hằng số.

F1 và F2­ gọi là tiêu điểm của elip (khoảng cách F1F2 < 2a), AB là trục dài của elip, CD là trục ngắn của elip (hình 2.26). Cách vẽ elip* Vẽ elip biết hai trục AB và CD (hình 2.27).

Vẽ hai đường tròn tâm O, đường kính là AB và CD.

Chia 2 đường tròn đó ra làm 12 phần đều nhau

Từ các điểm chia 1, 2, 3…và 1′, 2′, 3’… kẻ các đường thẳng song song với trục AB và CD.

Giao điểm của các đường 1 -1′, 2 – 2′ là các điểm nối thành Elip.

* Vẽ Elip khi biết 2 đường kính liên hợp EF và GH* Phương pháp hai chùm tia: (hình 2.28).

Qua E và F kẻ MP và NQ

Qua G và H kẻ PQ và MN

Chia các đoạn OH, PH, QH ra làm 3 phần bằng nhau bởi các điểm 1, 2, 3 và 1′,2′, 3′ (H là điểm chung 3 và 3′ của cả 3 đoạn này)

Nối E với các điểm 1′, 2′ thuộc PH và với 1, 2 thuộc OH ; nối F với các điểm 1′, 2′ thuộc HQ và 1, 2 thuộc OH.

Giao điểm của 2 tia tương ứng thuộc 2 chùm tia E và F xác định các điểm thuộc Elip.

* Phương pháp tám điểm (hình 2. 29).

Qua A và B kẻ đường thẳng song song với CD, qua C và D kẻ hai đường thẳng song song với AB ta được hình bình hành EFGH.

Dựng tam giác vuông cân EIC (vuông tại I).

Vẽ cung tròn tâm C, bán kính CI cắt đường thẳng EF tại K và L.

Qua K và L vẽ các đường thẳng song song với CD, các đường thẳng này cắt các đường chéo EG và HF tại 4 điểm 1,2, 3, 4 là những điểm thuộc elip cần xác định.

B. Parabôn

Parabôn là quỹ tích những điểm cách đều một điểm cố định và một đường thẳng cố định (hình 2.30).Ví dụ: điểm M thuộc parabôn ta có

MF = MH

Điểm cố định F gọi là tiêu điểm của parabôn, đường thẳng d cố định gọi là đường chuẩn của parabôn, đường thẳng Ox kẻ qua F vuông góc với trục d là trục của parabôn.Cách vẽ parabôn+ Vẽ parabôn khi biết tiêu điểm F và đường chuẩn.Cách vẽ hình 2.31

Trên trục đối xứng Ox lấy một điểm bất kì, ví dụ điểm chúng tôi cung tròn tâm F, bán kính r 2 (bằng khoảng cách từ điểm O đến điểm1)cắt đường thẳng song song với d và đi qua 1 tại hai điểm. Hai điểm đó chính là hai điểm thuộc parabôn. Các điểm khác cũng xác định tương tự.

+ Vẽ parabôn nội tiếp trong một góc cho trước (hình 2.32).

Cho gócĠ. Vẽ parabôn chứa hai điểm A và B đồng thời nội tiếp trong góc AOB.

Chia đều cạnh BO và OA thành một số phần như nhau bằng các điểm 1, 2, 3, 4,5 và 1′ , 2′ ,3′, 4′ , 5′ …

Nối các điểm chia tương ứng 1-1′, 2-2′, 3 – 3′, 4-4′, 5-5′

Từ các điểm 2′, 4 và kẻ các đường thẳng song song với trung tuyến OI tới cắt các đoạn thẳng 44′ và 22′ ta được hai điểm C và D là những điểm thuộc Prabôn. Các điểm E, F xác định tương tự. Xem hình 3.32

Phương pháp vẽ parabôn này gọi là phương pháp hai hàng điểm.

C. Hypécbôn

Hypécbôn là quỹ tích các điểm có hiệu khoảng cách tới hai điểm cố định F1 và F2 bằng một hằng số.

½MF1 – MF2 ½ = A1A2 = 2a

F1 và F2 gọi là tiêu điểm của Hypécbôn, đường thẳng nối hai tiêu điểm F1 và F2 là trục hypécbôn, hai điểm A1và A2 là hai đỉnh của hypécbôn (hình 3.33). Cách vẽ hypécbôn Khi biết hai tiêu điểm F1, F2 và hai đỉnh của nó như sau:

Trên trục Ox, lấy một điểm tuỳ ý ngoài hai tiêu điểm (điểm 2 chẳng hạn).

Quay cung tâm F1, bán kính r2 = A1 2, quay cung tròn tâm F2, bán kính R2 = A2 2 và nhận được giao điểm S là một điểm thuộc hypécbôn. Các điểm khác cũng thực hiện tương tự (hình 2.34).

Trên hình 2.34 ta vẽ đường tròn tâm O có đường kính F1 F2 và hình chữ nhật có 2 cạnh qua A1, A2 để xác định hai đường tiệm cận của hypécbôn.

D. Đường sin

Đường sin là đường cong có phương trình y = sinx.Cách vẽ đường sin được mô tả trong hình 2.35.

Vẽ đường tròn cơ sở tâm O, bán kính R.

Trên O’x lấy đoạn O’A = 2( R; Chia đều đường tròn cơ sở và đoạn thẳng O’A thành một số phần như nhau (12 phần chẳng hạn) bằng các điểm 1, 2, 3, 4 …và 1′ , 2′, 3′, 4’…

Qua các điểm 1, 2, 3, …trên đường tròn cơ sở kẻ các đường thẳng song song với trục O’x và qua các điểm 1′, 2′, 3’…trên trục O’x kẻ các đường thẳng song song với trục y. Giao điểm của 11′; 22′ … là những điểm thuộc đường sin cần xác định.

E. Đường xoáy ốc Acsimét

Đường xoáy ốc Acsimét là quỹ đạo của một điểm chuyển động đều trên một bán kính khi bán kính này quay đều quanh tâm O.Khoảng dịch chuyển của điểm trên bán kính khi bán kính này quay được 3600 gọi là bước xoáy ốc chúng tôi vẽ đường xoáy ốc acsimét người ta cho biết bước xoắn a. Cách vẽ được trình bầy trong đoạn video hình 2.36.

Vẽ đường tròn tâm O, bán kính a.

Chia đều bán kính a và đường tròn thành 1 số phần như nhau bằng các điểm 1, 2 3…và 1′, 2′, 3′ …

Vẽ các cung tròn tâm O, bán kính O 1, O 2, O 3… cắt các bán kính O1′, O2′, O3′ tại M1, M2, M3 … là các điểm cần xác định.

G. Đường thân khai của đường tròn

Đường thân khai của đường tròn là quỹ đạo của một điểm thuộc đường thẳng khi đường thẳng này lăn không trượt trên một đường tròn cố định.Đường tròn cố định gọi là đường tròn cơ sở. Khi vẽ đường thân khai người ta cho biết bán kính đường tròn cơ sở. Cách vẽ đường thân khai (hình 2.37).

Chia đường tròn cơ sở ra một số phần bằng nhau (12 phần chẳng hạn) bằng các điểm 1, 2, 3, …12.

Tại các điểm 1, 2, 3, vẽ các đường tiếp tuyến với đường tròn. Trên đường tiếp tuyến qua điểm 12 lấy một đoạn bằng chu vi đường tròn cơ sở bằng 2(R.

Chia đoạn 2(R thành 12 phần bằng nhau bằng điểm 1′, 2′, 3′, …,12′.

Lần lượt đặt trên các tiếp tuyến tại 1, 2, 3, … các đoạn: 12 M12 = 12 12′; 1 M11 = 12 11′; 2 M10 = 12 10′ …..

ta được các điểm M12 , M11 , M10 …là các điểm thuộc đường thân khai của đường tròn tâm O bán kính R cần xác định.

H. Đường Xiclôit

Đường xiclôit là quỹ đạo của một điểm thuộc một đường tròn, khi đường tròn đó lăn không trượt trên một đường thẳng cố định.Đường tròn lăn gọi là đường tròn cơ sở, đường thẳng cố định gọi là đường thẳng định hướng. Khi vẽ người ta cho biết đường kính của đường tròn cơ sở và đường thẳng định hướng. Cách vẽ như sau (hình 2.38)

Vẽ đường tròn tâm O, bán kính R tiếp xúc với đường thẳng định hướng tại M.

Trên đường thẳng định hướng lấy đoạn OA bằng chu vi đường tròn cơ sở và bằng 2pR.

Chia đều đường tròn cơ sở và OA thành một số phần như nhau (12 phần chẳng hạn) bằng các điểm 1, 2, 3, …, 12 và 1′, 2′, 3′, …,12′.

+ Từ các điểm 1′, 2′, 3′ … kẻ các đường thẳng vuông góc với đường thẳng định hướng để xác định các điểm O1, O2, O3…+ Lấy O1, O2, O3… làm tâm vẽ các đường tròn có bán kính bằng bán kính đường tròn cơ sở. Các đường tròn này cắt các đường thẳng song song với đường thẳng định hướng kẻ từ các điểm chia 1, 2, 3, … tại các điểm M1, M2, M3… Các điểm này chính là các điểm thuộc Xiclôit.

K. Đường Êpixiclôit và đường Hypôxidôit

Đường êpixiclôit và đường hypôxidôit là quỹ đạo của một điểm thuộc một đường tròn khi đường tròn đó lăn không trượt trên một đường tròn cố định khác.Đường tròn lăn gọi là đường tròn cơ sở, đường tròn cố định gọi là đường tròn định hướng.Nếu hai đường tròn (cơ sở và định hướng) tiếp xúc ngoài khi lăn ta có đường êpixiclôit như hình chúng tôi vẽ đường êpixiclôit người ta cho bán kính r của đường tròn cơ sở, bán kính R và tâm của đường tròn định hướng. Góc được tính theo công thức:

* Nếu đường tròn cơ sở và đường tròn định hướng tiếp xúc trong với nhau ta có đường hypôxiclôit (hình 2.40).

Vẽ Đường Cong Trong Cad

Vẽ đường cong trong cad là lệnh vẽ giúp người vẽ dễ dàng thiết kế các bản vẽ trong autoCAD cho tiện lợi và dễ nhìn hơn. Ngoài ra để thiết kế hoàn chỉnh các đối tượng trong một bản vẽ kỹ thuật, bạn không thể không sử dụng lệnh vẽ đường cong trong Cad. Theo đó, bạn sẽ sử dụng lệnh Spline để vẽ đường cong trên giao diện của autoCAD.

Các lựa chọn của lệnh vẽ đường cong trong CAD

Để vẽ được đường cong Cad một cách hiệu quả. Bạn sẽ lựa chọn các lệnh vẽ cơ bản sau đây.

Objects: Đây là lệnh dùng để người sử dụng vẽ đường cong PLINE thành đường cong SPLINE.

Close: Đây là lệnh lựa chọn dùng để đóng kín đường SPLINE.

Fit Tolerance: Đây là lệnh lựa chọn để bạn vẽ đường cong SPLINE mịn hơn. Nếu trong lúc vẽ, giá trị này bằng 0 thì đường vẽ của bạn sẽ đi qua các điểm kích chọn. Nếu giá trị khác 0 thì đường cong sẽ được kéo ra xa hơn các điểm đã chọn làm cho đường cong mịn hơn.

Công dụng của lệnh Spline trong thiết kế bản vẽ Cad

Lệnh vẽ đường cong Spline được sử dụng phổ biến khi thiết kế bản vẽ trên Cad. Tuy nhiên ít ai biết được các công dụng của lệnh này là gì. Theo đó, lệnh Spline sẽ cung cấp cho người dùng những tính năng nổi trội sau: 

Giúp bạn thực hiện vẽ những đường cong theo ý muốn của mình. 

Lưu ý khi sử dụng lệnh vẽ đường cong Spline 

Khi sử dụng lệnh vẽ đường cong trong Cad. Để đạt độ chính xác và đúng chuẩn nhất thì bạn cần phải nắm được những lưu ý sau đây: 

Để vẽ được một đường cong trên bản vẽ Cad thì trước tiên bạn phải xác định được ít nhất 3 điểm không nằm trên cùng một đường thẳng tại chính giao diện của màn hình Cad. 

Độ dài của góc cong mà bạn vẽ sẽ không có một kích thước chuẩn cụ thể mà tùy thuộc vào tỷ lệ mà bạn đã xác định từ ban đầu. 

Độ dài đường cong hoàn toàn không bị giới hạn bởi ba điểm mà bạn đã thiết lập trên giao diện giống như khi bạn thực hiện bước vẽ khung tròn. 

Cách sử dụng lệnh vẽ đường cong trong Cad 

Nhiều người thường nghĩ lệnh Spline có cách sử dụng khá phức tạp. Tuy nhiên chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể hoàn thành một đường cong đúng chuẩn. Đúng tỷ lệ theo yêu cầu của bản vẽ. Cụ thể, để sử dụng lệnh Spline thì bạn thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 2: Khi lệnh hiển thị. Bạn chú ý đến các công cụ hỗ trợ để vẽ được đường cong hoàn chỉnh như sau: 

Vẽ đám mây trong cad

Vẽ khoanh mây nét mảnh bằng lệnh REVCLOUD

Bước 1: Commad: REVCLOUD / Spacebar

Bước 2: Commad: A / Spacebar

Bước 3: Nhập bán kính cong của mây / Spacebar / Spacebar

Vẽ khoanh mây nét dầy bằng lệnh REVCLOUD

Bước 1: Commad: REVCLOUD / Spacebar

Bước 2: Commad: S / Spacebar / Chọn Calligraphy

Bước 3: Commad: A / Spacebar

Bước 4: Nhập bán kính cong của mây / Spacebar / Spacebar

Cách Vẽ Đường Thẳng Và Đường Cong Trong Photoshop

Video này mình sẽ hướng dẫn cách vẽ đường thẳng và đường cong trong Photoshop cực dễ ai cũng làm được.

Công cụ Line Tool và Pen Tool trong photoshop có thể giúp bạn vẽ đường thẳng và đường cong một cách nhanh chóng, tuy nhiên nhiều người dùng Photoshop lâu năm có khi cũng chưa biết cách sử dụng nó như thế nào.

Vì thế trong video này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng công cụ Line Tool và Pen Tool từ A-Z để vẽ đường cong uốn lượn trong Photoshop, đường thẳng nét đứt trong PTS đơn giản.

* Lưu ý: Để tránh gặp lỗi trong quá trình sử dụng PTS, hãy tải ngay Photoshop CC full miễn phí và cài đặt nếu đang sử dụng phiên bản cũ hơn nha.

Hướng dẫn cách vẽ đường thẳng, đường cong hoàn hảo trong Photoshop

1. Cách vẽ đường thẳng trong Photoshop

Để vẽ đường thẳng thì các bạn sử dụng công cụ Line Tool trong Photoshop ở thanh công cụ.

Công cụ Line Tool trong PTS

Để sử dụng công cụ này để vẽ đường thẳng đơn giản, bạn bấm chuột trái vào điểm đầu tiên sau đó kéo giữ đến điểm bất kỳ để kết thúc đường thẳng, độ dài đường thẳng có thể kéo dài bao nhiêu tùy ý.

Bạn có thể thay đổi một số thuộc tính của đường thẳng bao gồm:

Fill: màu nền bên trong đường thẳng

Stroke: màu viền của đường thẳng

N px: độ dày của viền đường thẳng (tính bằng đơn vị px)

W và H: chiều ngang và chiều cao của đường thẳng (tính bằng đơn vị px)

Thao tác vẽ đường thẳng trong PTS

Hướng dẫn cách vẽ mũi tên trong Photoshop

Trong đó bạn tích vào các lựa chọn:

Start: Hiển thị mũi tên ở điểm đầu của đường thẳng

End: Hiển thị mũi tên ở điểm kết thúc của đường thẳng

Cách vẽ mũi tên trong PTS

Cách vẽ đường thẳng nét đứt trong Photoshop

Cách vẽ đường thẳng nét đứt trong PTS

2. Cách vẽ đường cong trong Photoshop

Ví dụ vẽ đường cong tự do bằng Brush trong PTS

Tuy nhiên bạn có thể thấy kết quả vẽ đường cong bằng Brush rất xấu và không chuyên nghiệp, vì thế chúng ta sẽ học cách vẽ đường cong hoàn hảo trong Photoshop bằng công cụ Pen Tool.

Hướng dẫn vẽ đường cong trong Photoshop bằng công cụ Pen Tool

Quy tắc sử dụng của Pen Tool như sau:

Bước 1: Bấm chuột trái vào điểm bắt đầu muốn vẽ (1).

Bước 2: Di chuột đến điểm bất kỳ sau đó bấm chuột trái một lần nữa (2) (nếu bạn di / kéo chuột thay vì “bấm giữ chuột trái rồi mới di chuyển chuột” thì nó sẽ tạo một đường thẳng).

Bước 3: Bấm chuột trái vào điểm tiếp theo mà chúng ta muốn vẽ đường cong, kéo và giữ nó để tạo đường cong theo ý muốn (3).

Bước 4: Để kết thúc đường cong thì bạn bấm giữ phím Ctrl trên bàn phím rồi bấm chuột trái kéo tạo vùng chọn trống bất kỳ.

Bước 5: Tô màu đường cong.

Không giống như đường thẳng, công cụ Pen Tool vẫn chưa chính xác là vẽ đường cong mà mới chỉ tạo đường Pen Tool, do đó chúng ta phải tô màu thì mới có kết quả.

Để tô màu đường cong này thì bạn bấm chuột phải vào đường cong rồi chọn Stroke Subpath…

Hướng dẫn sử dụng công cụ Pen Tool để tạo vùng chọn

Công cụ Pen Tool có rất nhiều tính năng, vì nó có thể vẽ đường cong hoàn hảo nên sẽ rất hữu dụng khi chúng ta cần tạo vùng chọn.

Tiếp theo để biến vùng khoảng vẽ bằng Pen Tool thành vùng chọn thì bạn bấm chuột phải vào rồi chọn Make Selection…

Khi hộp thoại Make Selection hiện ra, nếu bạn muốn “bo” vùng chọn hay làm mềm vùng chọn hơn nữa thì ta có thể nhập giá trị Feather Radius khoảng 2 pixels rồi bấm OK.

Kết quả:

Để nhanh chóng thì mình xin phép không cắt toàn bộ người mà chỉ cắt một góc, ví dụ ngắn gọn giúp bạn sử dụng công cụ Pen Tool để tạo vùng chọn mềm và tự nhiên nhất có thể.

Tổng kết

Bài viết hướng dẫn “cách vẽ đường thẳng và đường cong trong Photoshop” đến đây là kết thúc, mình tin rằng với những hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh và video sẽ giúp bạn làm chủ công cụ Pen Tool và Line Tool trong PTS dễ dàng, từ đó nhanh chóng vẽ đường cong và đường thẳng như ý bằng Photoshop.

Bạn đang xem bài viết Vẽ Đường Cong Hoặc Hình Vòng Tròn trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!