Top 8 # Tự Học Vẽ Autocad Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 5/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Giáo Trình Tự Học Autocad 2007

Giáo trình tự học Autocad 2007

Nhằm giúp các bạn làm quen tìm hiểu Autocad. Thiết Kế Xây Dựng Nhà xin chia sẽ đến các bạn giáo trình Autocad 2007. Bộ Giáo trình được biên soạn giảng dạy trong các khoa cơ khí, xây dựng. Nhằm phục vụ việc học tập làm việc của các bạn sinh viên chuyên ngành.

Giáo trình tự học Autocad 2007 Full 

Chương 1: Mở đầu giới thiệu chung  Autocad 2007 

Chương 2: Các lệnh về file

Chương 3: Hệ tọa độ và các phương pháp truy bắt điểm

Chương 4: Các thiết lập bản vẽ cơ bản Chương 5: Các lệnh vẽ cơ bản

Chương 6: Các lệnh hiệu chỉnh căn bản

Chương 7: Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình

Chương 8: Các lệnh biến đổi và sao chép hình

Chương 9: Quản lý bản vẽ theo lớp, dường nét và màu

Chương 10: Hình cắt mặt cắt và vẽ kí hiệu vật liệu

Chương 11; Nhập và hiệu chỉnh văn bản

Chương 12: Ghi và hiệu chỉnh kích thước

Chương 13: Tạo khối va ghi khối

Chương 14: Bảng phím tát một số lệnh trong autocad

Từ khóa tìm kiếm google giáo trình autocad 2007 , tải giáo trình autocad 2007 miễn phí. tài liệu autocad 2007, giáo trình autocad 2007 pdf,giáo trình autocad 2007 full tiếng việt. huong dan su dung autocad 2007. tài liệu hướng dẫn sử dụng autocad 2007,hướng dẫn autocad 2007 toàn tập.

Giáo trình tự học Autocad 2007

5

(100%)

10

votes

(100%)votes

Tài Liệu Tự Học Autocad 2010

Tài Liệu Tự Học Autocad 2010, Hướng Dân Autocad 2010, Sách Học Autocad 2010, Giáo Trình Autocad 2010, Giáo Trình Học Autocad 2010, Hướng Dẫn Sử Dụng Autocad 2010, Giáo Trình Học Autocad 2010 Tiếng Việt, Giáo Trình Tự Học Autocad 2010 Tiếng Việt, Tài Liệu Autocad, Tài Liệu Học Autocad, Tài Liệu Học Excel 2010, Tai Lieu Excel 2010 Toan Tap, Tai Lieu Microsoft Project 2010, In Tài Liệu Trong Word 2010, Tai Lieu Nghị Định 77/2010/nĐ-cp Pdf, In Tài Liệu Kèm Theo Ghi Chú Trong Word 2010, Tạo Tài Liệu Tham Khảo Trong Word 2010, Làm Tài Liệu Tham Khảo Trong Word 2010, Tài Liệu Tham Khảo Trong Word 2010, Thông Tư Số 10/2010/tt-bca (x11) Ngày 25-2-2010 Của Bộ Công An Về Quy Định Xử Lý Vi Phạm Điều Lệnh C, Thông Tư Số 10/2010/tt-bca (x11) Ngày 25-2-2010 Của Bộ Công An Về Quy Định Xử Lý Vi Phạm Điều Lệnh, Thông Tư Số 10/2010/tt-bca (x11) Ngày 25-2-2010 Của Bộ Công An Về Quy Định Xử Lý Vi Phạm Điều Lệnh C, Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Ngày 12 Tháng 7 Năm 2010 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ , Thông Tư 85/2010/tt-bqp Ngày 01/07/2010 Của Bộ Quốc Phòng Về Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luật Dqtv, Thông Tư Số 30/2010/tt-. Bqp Ngày 24/3/2010 Của Bộ. Quốc Phòng Quy Định Danh Mục Các Nhóm Ngành, Ngà, Thông Tư Số 30/2010/tt-. Bqp Ngày 24/3/2010 Của Bộ. Quốc Phòng Quy Định Danh Mục Các Nhóm Ngành, Ngà, Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Ngày 12 Tháng 7 Năm 2010 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ, Thông Tư 30/2010/tt-bqp Nagyf 24/3/2010 Của Bô Quốc Phòng Quy Định Danh Mục Nhóm Ngành, Công Tác V, Thông Tư 30/2010/tt-bqp Nagyf 24/3/2010 Của Bô Quốc Phòng Quy Định Danh Mục Nhóm Ngành, Công Tác V, Nghi Định 77/2010/nĐ-cp Cua Chinh Phu Ngay 12 Tháng 7 Nam 2010, Nghị Định 77 /2010/nĐ-cp Ngày 12/7/2010 Của Chính Phủ Năm 2016, Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Ngày 12 Tháng 7 Năm 2010 Của Chính Phủ, Nghi Dinh 77/2010/nĐ-cp Ngày 12/7/2010 Cua Chinh Phu, Thông Tư Số 30/2010/tt-bqp Ngày 24/3/2010 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc., Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Ngày 12-7-2010 Của Chính Phủ, Toàn Văn Nghị Định 77/2010/nĐ-cp Ngay 12/7/2010, Nghị Định 77/2010 Ngày 12 Tháng 7 Năm 2010, Phụ Lục Thong Tư 55/2010/tt-bca Nagyf 13 Tháng 12 Năm 2010, Quyết Định Số 13/2010/qĐ-ttg Ngày 12/02/2010, Thông Tư Số 10/2010/tt-bca (x11) Ngày 25-2-2010 Của Bộ Công An, Thông Tư Số 97/2010/tt-btc Ngày 06 Tháng 07 Năm 2010, Thong Tu 10/2010 Ngay 10/4/2010 Cua Bo Cong An, Nghị Định 77/ 2010/ NĐ-cp Ngày 12/7/2010, Thông Tư Số 10/2010/tt-bca-x11 Ngày 25 Tháng 02 Năm 2010, Nghị Định 77/2010 Ngày 12/7/2010, Bài Tập ôn Thi Autocad 2d, Bài Tập Autocad, Autocad, Mẫu Bìa Autocad, Bài Thi Autocad 3d, Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Của Chính Phủ Quy Định Những Người Là Công Chức, Sách Học Autocad 3d, Autocad 2019, Giải Bài Tập Autocad, Autocad 2020, Sách Autocad, Autocad 2018, Sách Học Autocad, Autocad 2017, Hướng Dẫn Cài Đặt Autocad, Autocad 2012, Bài Giảng Autocad, Kỹ Năng Autocad, Hướng Dẫn Autocad, Autocad 2015, Autocad 2007, 10. Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Của Chính Phủ Ban Hành Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Qui Định Những Ngườ, 10. Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Của Chính Phủ Ban Hành Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Qui Định Những Ngườ, Thông Tư Số 30/2010/tt-bqp Ngày 34/3/2010, Thong Tu 10/2010/tt-bca Ngay 25/2/2010, Thông Tư Số 10/2010/tt-bca (x11) Ngày 25-2-2010, Thông Tư 10/2010/tt-bca Ngày 25/02/2010 Của, Thông Tư Số 10/2010/tt-bca Ngày 25/2/2010, Thông Tư Số 196/2010/tt-bqp Ngày 26/11/2010, Thông Tư Số 10/2010/tt-bca( X11) Ngày 25/02/2010, Thông Tư Số 97/2010/tt-btc Ngày 6/7/2010, Thong Tu So 20/2010/tt-bca(x11) Ngay 25/2/2010, 68 Tuyet Chieu Autocad, Bài Tập Thực Hành Autocad 3d, Bài Tập Thực Hành Autocad, Giáo Trình Autocad, Hướng Dẫn Cài Đặt Autocad 2014, Hướng Dẫn Cài Đặt Autocad 2013, Đề Thi Trắc Nghiệm Autocad, Hướng Dẫn Sử Dụng Autocad, Sách Học Autocad 2015, Giáo Trình Học Autocad, Sách Học Autocad 2007, Bài Giảng Autocad 2007, Giáo Trình Autocad 2016, Giáo Trình Autocad 2015, Giáo Trình Autocad 2007, 5 Bước Để Trở Thành Chuyên Gia Vẽ Autocad, Giáo Trình Autocad 2018 Pdf, 68 Tuyệt Chiêu Luyện Autocad Pdf, Sách Học Autocad 2014 3d Miễn Phí, Giáo Trình Học Autocad 2018, Giáo Trình Học Autocad 2007, Giáo Trình Autocad 2007 Cơ Bản Pdf, Hướng Dẫn Thực Hành Autocad 3d,

Tài Liệu Tự Học Autocad 2010, Hướng Dân Autocad 2010, Sách Học Autocad 2010, Giáo Trình Autocad 2010, Giáo Trình Học Autocad 2010, Hướng Dẫn Sử Dụng Autocad 2010, Giáo Trình Học Autocad 2010 Tiếng Việt, Giáo Trình Tự Học Autocad 2010 Tiếng Việt, Tài Liệu Autocad, Tài Liệu Học Autocad, Tài Liệu Học Excel 2010, Tai Lieu Excel 2010 Toan Tap, Tai Lieu Microsoft Project 2010, In Tài Liệu Trong Word 2010, Tai Lieu Nghị Định 77/2010/nĐ-cp Pdf, In Tài Liệu Kèm Theo Ghi Chú Trong Word 2010, Tạo Tài Liệu Tham Khảo Trong Word 2010, Làm Tài Liệu Tham Khảo Trong Word 2010, Tài Liệu Tham Khảo Trong Word 2010, Thông Tư Số 10/2010/tt-bca (x11) Ngày 25-2-2010 Của Bộ Công An Về Quy Định Xử Lý Vi Phạm Điều Lệnh C, Thông Tư Số 10/2010/tt-bca (x11) Ngày 25-2-2010 Của Bộ Công An Về Quy Định Xử Lý Vi Phạm Điều Lệnh, Thông Tư Số 10/2010/tt-bca (x11) Ngày 25-2-2010 Của Bộ Công An Về Quy Định Xử Lý Vi Phạm Điều Lệnh C, Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Ngày 12 Tháng 7 Năm 2010 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ , Thông Tư 85/2010/tt-bqp Ngày 01/07/2010 Của Bộ Quốc Phòng Về Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luật Dqtv, Thông Tư Số 30/2010/tt-. Bqp Ngày 24/3/2010 Của Bộ. Quốc Phòng Quy Định Danh Mục Các Nhóm Ngành, Ngà, Thông Tư Số 30/2010/tt-. Bqp Ngày 24/3/2010 Của Bộ. Quốc Phòng Quy Định Danh Mục Các Nhóm Ngành, Ngà, Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Ngày 12 Tháng 7 Năm 2010 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ, Thông Tư 30/2010/tt-bqp Nagyf 24/3/2010 Của Bô Quốc Phòng Quy Định Danh Mục Nhóm Ngành, Công Tác V, Thông Tư 30/2010/tt-bqp Nagyf 24/3/2010 Của Bô Quốc Phòng Quy Định Danh Mục Nhóm Ngành, Công Tác V, Nghi Định 77/2010/nĐ-cp Cua Chinh Phu Ngay 12 Tháng 7 Nam 2010, Nghị Định 77 /2010/nĐ-cp Ngày 12/7/2010 Của Chính Phủ Năm 2016, Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Ngày 12 Tháng 7 Năm 2010 Của Chính Phủ, Nghi Dinh 77/2010/nĐ-cp Ngày 12/7/2010 Cua Chinh Phu, Thông Tư Số 30/2010/tt-bqp Ngày 24/3/2010 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc., Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Ngày 12-7-2010 Của Chính Phủ, Toàn Văn Nghị Định 77/2010/nĐ-cp Ngay 12/7/2010, Nghị Định 77/2010 Ngày 12 Tháng 7 Năm 2010, Phụ Lục Thong Tư 55/2010/tt-bca Nagyf 13 Tháng 12 Năm 2010, Quyết Định Số 13/2010/qĐ-ttg Ngày 12/02/2010, Thông Tư Số 10/2010/tt-bca (x11) Ngày 25-2-2010 Của Bộ Công An, Thông Tư Số 97/2010/tt-btc Ngày 06 Tháng 07 Năm 2010, Thong Tu 10/2010 Ngay 10/4/2010 Cua Bo Cong An, Nghị Định 77/ 2010/ NĐ-cp Ngày 12/7/2010, Thông Tư Số 10/2010/tt-bca-x11 Ngày 25 Tháng 02 Năm 2010, Nghị Định 77/2010 Ngày 12/7/2010, Bài Tập ôn Thi Autocad 2d, Bài Tập Autocad, Autocad, Mẫu Bìa Autocad, Bài Thi Autocad 3d,

Hướng Dẫn Vẽ Hình Trích Tự Động Trong Autocad

Trong quá trình thiết kế chi tiết cơ khí, có rất nhiều trường hợp chúng ta cần phải vẽ hình trích để thể hiện rõ kết cấu của chi tiết.

Hình trích sẽ cung cấp đầy đủ thông tin một phần của chi tiết. Để từ đó giúp cho người thợ có thể dễ dàng hiểu được kết cấu và gia công chi tiết đó hơn.

Trong bạn vẽ cơ khí, bạn có thể bắt gặp hình trích ở những chi tiết dạng trục, dạng càng, gối đỡ, các chi tiết chuyên dụng…

Câu hỏi đặt ra ở đây, là làm thế nào để vẽ được hình trích nhanh nhất và chính xác nhất.

Ở thời điểm hiện tại, AutoCAD chính là phần mềm thông dụng nhất để thiết kế và trình bày bản vẽ 2D. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể vẽ hình trích trong AutoCAD? Đây có lẽ là câu hỏi mà nhiều bạn đang quan rất muốn biết câu trả lời.

Với AutoCAD thì chúng ta có thể dễ dàng vẽ được hình trích bằng cách thủ công, cách này có khuyết điểm là tốn thời gian và không chuyên nghiệp.

Ở bước này bạn nên dùng lệnh vẽ hình tròn để xác định vùng chi tiết cần vẽ hình trích.

Còn nếu bạn đang dùng phần mềm AutoCAD Mechanical để thiết kế thì bạn không cần phải làm 5 bước trên.

Trong phần mềm AutoCAD Mechanical có tích hợp sẵn tích năng vẽ hình trích tự động. Chỉ với một vài thao tác đơn giản là bạn có thể tạo được một hình trích bất kỳ như mong muốn.

Sau khi bạn chọn vùng xong thì hộp thoại sau sẽ hiện ra

Tại đây bạn có thể tùy được tỉ lệ phóng to là bao nhiêu, rồi ký hiệu các kiểu … nói chung cái này bạn nên xem video bên dưới để rõ hơn nha.

Trong trường hợp nếu bạn muốn hiệu chỉnh nâng cao thì bạn nhấp vào nút Settings…

Sau khi nhấp vào nút Settings thì hợp thoại sẽ hiện ra như sau:

Tại hộp thoại này bạn có thể tùy chỉnh chiều cao chữ, kiểu chữ, màu sắc, đường nét….

VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Sau khi bạn đã chỉnh xong thì nhấn OK.

Như vậy, chỉ với một vài thao tác đơn giản là chúng ta đã tạo được cho mình một hình trích như mong muốn.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?

Hẹn gặp lại bạn ở trong những bài viết tiếp theo..

Sách Hướng Dẫn Tự Học Autocad 2022

Published on

2. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 2 chúng tôi AUTOCAD PRO NỀN TẢNG VỮNG CHẮC TRÊN CON ĐƯỜNG LÀM CHỦ PHẦN MỀM AUTOCAD LƯƠNG TRAINER

3. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 3 chúng tôi LỜI GIỚI THIỆU Bạn đang cầm trên tay cuốn sách này, chắc hẳn bạn đang quan tâm tìm hiểu, khám phá những cách thức, những quy trình giúp bạn tạo nên nền tảng vững chắc trên côn đường làm chủ phần mềm Autocad trong thời gian ngắn nhất. Và tôi tin rằng – Những kiến thức được tiết lộ trong cuốn sách này sẽ làm cho bạn thỏa mãn với điều đó. Autocad Pro là lối tắt giúp bạn sử dụng thành thạo phần mềm autocad, ứng dụng nhanh vào công việc ngay cả khi không phải là dân trong nghề. Sau nhiều năm kinh nghiệm và liên tục học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu về thiết kế, tôi đã tổng hợp ra được những công thức, những quy trình vô cùng đơn giản và dễ áp dụng. Tôi hi vọng bạn sẽ đọc nó, hiểu nó, áp dụng nó và tạo ra sự thay đổi cho bản thân. Và bây giờ nếu bạn đang đọc tới dòng chữ này, bạn có thể làm ơn giúp tôi một việc được không? Thực sự tôi rất muốn giá trị của mình lan tỏa xa hơn nữa, lan tỏa hơn nữa tới những anh em trong ngành xây dựng. Bạn cứ thử tưởng tượng chỉ cần mỗi một người trong nghề biết đến những tiện ích của phần mềm autocad, chỉ cần mỗi một người làm nhanh hơn 1 phút thôi thì toàn bộ tiến độ công việc sẽ nhanh biết chừng nào. Toàn bộ ngành xây dựng sẽ tiến xa tới đâu? Đó là ước mơ của tôi, bạn của tôi à hãy làm ơn giúp tôi lan tỏa những giá trị trong cuốn sách này tới nhiều người hơn. Đó cũng chính là cách bạn đang cho đi, cách bạn đóng góp cho sự phát triển của toàn ngành xây dựng. Bạn không cần phải làm gì to tát cả, đơn giản hãy giới thiệu cho đồng nghiệp của bạn, bạn bè của bạn những con người đang làm trong nghề xây dựng đường link download cuốn sách để họ có thể nhận được miễn phí các kiến thức trong cuốn sách này. Hoặc đơn giản nếu cuốn sách này có ích với bạn, hãy cho tôi một lời cảm nhận tại https://goo.gl/Tdbxnb

6. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 6 chúng tôi MỤC LỤC QUY TRÌNH TỔNG QUAN …………………………………………………………………… 9 14 BƯỚC TỔNG QUAN GIÚP BẠN LÀM CHỦ PHẦN MỀM AUTOCAD ………………………………………………………………………………………………………………. 9 BƯỚC #1 :……………………………………………………………………………………………. 12 2 CÁCH CÀI ĐẶT PHẦN MỀM AUTOCAD ……………………………………….. 12 Cách 1 : Cài phần mềm Autocad trực tiếp…………………………………………….. 13 1. Kiểm tra cấu hình máy tính……………………………………………………………. 13 2. Download phần mềm Autocad……………………………………………………….. 14 3. Cách thức cài đặt phần mềm Autocad…………………………………………….. 15 Cách 2 : Cài đặt phần mềm Autocad bằng online………………………………….. 20 BƯỚC #2 :……………………………………………………………………………………………. 30 TỔNG QUAN VỀ GIAO DIỆN TRONG AUTOCAD……………………………. 30 BƯỚC #3 :……………………………………………………………………………………………. 38 THIẾT LẬP HỘP THOẠI OPTION VÀ CÁC TÙY CHỌN VỀ FILE TRONG AUTOCAD…………………………………………………………………………….. 38 1. Thiết lập hộp thoại option trong Autocad………………………………………… 39 2. Các tùy chọn về File trong phần mềm Autocad……………………………….. 43 BƯỚC #4 :……………………………………………………………………………………………. 48 THIẾT LẬP BẢN VẼ VÀ HỆ TỌA ĐỘ TRONG PHẦN MỀM AUTOCAD …………………………………………………………………………………………………………….. 48 1. Các thiết lập cơ bản cho bản vẽ. …………………………………………………….. 49 2. Định vị đơn vị dài, góc và cấp đơn vị………………………………………………. 53 3. Chế độ snap, grid, othor, drafting setting trong Autocad………………….. 53 4. Hệ tọa độ trong Autocad………………………………………………………………… 58 BƯỚC #5 :……………………………………………………………………………………………. 60

8. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 8 chúng tôi PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ KÍCH THƯỚC TRONG AUTOCAD……… 139 1. Cài Đặt Bảng Quản Lý KíchThước Trong Autocad……………………….. 140 2. Các Thuộc Tính Trong Bảng Modify Dimension Style…………………… 146 BƯỚC #13………………………………………………………………………………………….. 156 CÁCH GHI KÍCH THƯỚC CHO BẢN VẼ TRONG AUTOCAD ……….. 156 BƯỚC #14:…………………………………………………………………………………………. 174 LÀM VIỆC VỚI LAYOUT VÀ IN BẢN VẼ TRONG AUTOCAD ……… 174 1. Vì sao phải làm việc với layout……………………………………………………… 175 2. Làm việc với layout như thế nào?…………………………………………………. 175 LỜI KẾT ……………………………………………………………………………………………. 188

9. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 9 chúng tôi QUY TRÌNH TỔNG QUAN 14 BƯỚC TỔNG QUAN GIÚP BẠN LÀM CHỦ PHẦN MỀM AUTOCAD

12. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 12 chúng tôi BƯỚC #1 : 2 CÁCH CÀI ĐẶT PHẦN MỀM AUTOCAD

13. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 13 chúng tôi Cách 1: Cài phần mềm Autocad trực tiếp 1. Kiểm tra cấu hình máy tính. Trong bước này, trước khi cài đặt phần mềm Autocad, bạn nên kiểm tra lại cấu hình máy tính để chắc chắn cấu hình máy của bạn phù hợp với phiên bản Autocad bạn định cài.  Cấu hình máy tính của hàng Autodesk yêu cầu khi cài Autocad  Operation System.  Windows8/8.1, Windows 8/8.1 Pro, Windows 8/8.1 Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Premium. Chọn Project (3) ở mục Create new để tạo 1 dự án mới  CPU Type : – 32-bit Intel Pentium 4 hoặc AMD Athlon Dual Core, 3.0 GHz hoặc cao hơn với công nghệ SSE2 (với windows 32-bit). AMD Athlon 64 với công nghệ SSE2, AMD Opteron với công nghệ SSE2, Intel Xeon với Intel EM64T hỗ trợ công nghệ SSE2, Intel Pentium 4 với Intel EM64T hỗ trợ công nghệ SSE2 ( với windows 64-bit).  Memory: 2GB Ram ( khuyến nghị 8 GB) Video Display: – Basic Graphics: Display adapter capable of 24-bit color – Advanced Graphics: DirectX® 11 capable graphics card with Shader Model 3  Disk Space: 5GB Free disk space  Media: Download or installation from DVD9 or USB key  Pointing Device: MS-Mouse or 3Dconnexion® compliant device  Browser: Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (or later)  Cảnh báo ở bước này:  Bạn nên cài Autocad phiên bản 2015,2016,2017,2018,trở lên vì các phiên bản này đã bổ sung và có rất nhiều thay đổi so với các phiên bản cũ  Để Autocad chạy ổn định tốt nhất bạn nên cài Win 7 – SP1 – 64 bit bản Professional hoặc win 10 ( không nên cài win 8 hoặc win 7 – 64 bit bản Ultimate vì sẽ không tương thích với phần mềm Autocad ).

14. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 14 chúng tôi  Còn nếu máy tính chỉ là Core i5 – Ram 4G thì bạn nên cài đặt Autocad phiên bản 2015 cho đỡ bị lag, giật khi sử dụng.  Nếu mua máy tính xách tay thì bạn nên chọn máy tính cũ nhập khẩu từ mỹ dòng Dell Precision M4600 – Tầm 11 triệu, M4800 hay M 6800 giá gần 20 triệu.  Ban đầu chưa có điều kiện kinh tế, tôi khuyên bạn nên dùng những dòng máy tính này vì nó vừa bền, vừa đỡ nóng máy khi chạy, vừa chuyên cho đồ họa đặc biệt là giá cả phải chăng ) 2. Download phần mềm Autocad. Ở bước này, tôi đã chuẩn bị sẵn cho các bạn link của sản phẩm Autocad Full tương ứng với các phiên bản khác nhau, để bạn lựa chọn sao cho phù hợp với cấu hình máy tính của bạn nhất.  Chọn 1 trong các phiên bản sau để download  Link dowload cho phiên bản Autocad 2015:

15. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 15 chúng tôi – Bản dowload autocad 2015 – 32bit: https://goo.gl/18GCYv – Bản dowload autocad 2015 – 64bit: https://goo.gl/bYVg5b  Link dowload cho phiên bản Autocad 2016: – Bản dowload autocad 2016 – 32bit: https://goo.gl/7uQxMa – Bản dowload autocad 2016 – 64bit: https://goo.gl/nk98A1  Link dowload cho phiên bản Autocad 2017: – Bản dowload autocad 2017 – 64bit: https://goo.gl/Z8dkmv  Link dowload cho phiên bản Autocad 2018: – Bản dowload autocad 2018 – 64bit: https://goo.gl/9hE6M8  Cảnh báo ở bước này: – Vì file cài đặt Autocad khá nặng do đó mạng internet của bạn phải ổn định. Vì nếu không file tải về sẽ bị lỗi không cài được do đường truyền lỗi hoặc ngắt quãng khi tải – Thời gian dowload file cài đặt Autocad về máy tính sẽ mất vài tiếng, do đó để không ảnh hướng tới những công việc khác tôi khuyến nghị bạn nên dowload vào buổi tối và để máy qua đêm – File cài đặt Autocad khi dowload nên lưu ở ổ D hoặc ổ E hoặc ổ cứng rời tránh lưu ở ổ C. Đề phòng trường hợp mất file khi cài lại win hoặc giảm dung lượng cho ổ C 3. Cách thức cài đặt phần mềm Autocad. Sau khi bạn đã dowload được phần mềm Autocad về máy tính, việc tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước cụ thể để cài đặt phần mềm Autocad này: Step 1: Giải nén file cài đặt Autocad vừa dowload về – Chuột phải vào file Autocad vừa dowload về và chọn extract to Autocad

16. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 16 chúng tôi Step 2: Sau khi giải nén xong, bạn tìm tới tệp vừa giải nén ra, kích đúp chuột vào tệp tên là “Set Up” chọn “Run” Step 3: Tiếp tới giao diện cài đặt phần mềm Autocad hiện ra, bạn kích vào biểu tượng “Install” để tiếp tục cài đặt.

17. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 17 chúng tôi Step 4: Chọn các bước như bên dưới để tiếp tục cài đặt Autocad Step 5: Điền các serial number và product key ( lưu ý : serial number và product key được lấy từ file cài Autocad đã được giải nén)

18. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 18 chúng tôi Để có serial number và product key hãy mở lại file cài đặt Autocad được nén và làm theo các bước sau:

19. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 19 chúng tôi  Sau khi có được serial number và product key, chọn next : Step 6: Bạn tiếp tục chọn ổ cài đặt Autocad ( tốt nhất nên chọn ổ C mặc định như bên dưới ) và kích vào “install” Step 7: Sau vài chục phút chờ đợi, chương trình sẽ xuất hiện bảng báo bạn đã hoàn tất cài đặt như dưới. Sau đó chọn “Finish” để hoàn tất việc cài đặt phần mềm Autocad

21. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 21 chúng tôi Step 3: Kích vào dòng chữ “Create account” để tiến hành tạo 1 tài khoản mới ( Hoặc nếu bạn đã có tài khoản rồi tiến hành đăng nhập email đã đăng ký ở ô này ) Step 4: Chọn các thông số như bảng bên dưới, rồi nhấn “Next” Step 5: Điền các thông tin cá nhân của bạn như bên dưới, rồi tích vô ô “I agree to…” / Rồi bấm “Create Account” để tiếp tục đăng ký tài khoản.

22. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 22 chúng tôi Step 6: Tới bước này bạn sẽ nhận được một thông báo là xác nhận địa chỉ email như hình dưới Step 7: Bạn mở email ra, vào phần ” Tất cả thư” bạn sẽ thấy một email xác nhận mà hãng Autodesk gửi tới với tiêu đề ” Verify your Autodesk account” như hình dưới.

23. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 23 chúng tôi Step 8: Mở thư này ra, và kích vào dòng chữ ” VERIFY EMAIL” như bên dưới. Step 9: Tích vào ô “I would like….” / rồi nhấn “Done” để hoàn tất việc đăng ký. Step 10: Tiếp theo Autodesk sẽ hỏi bạn một số thông tin như trường bạn học là gì? Ngành học của bạn? Tháng, năm bạn bắt đầu nhập học? Và tháng, năm dự định bạn sẽ tiếp nghiệp trong tương lai?. Bạn hãy điền toàn bộ các thông số như bảng bên dưới / Rồi nhấn ” next”.

24. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 24 chúng tôi Step 11: Tới đây Autodesk sẽ thông báo bạn đã đăng ký 1 tài khoản thành công trên website, bạn bấm Continue để tiến hành bước tiếp theo. Step 12: Kích vô “Menu”/ Chọn “Dowload”/ Chọn ” Free student software” để tiến hành dowload Autocad

26. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 26 chúng tôi Step 15: Chọn phiên bản Autocad bạn muốn cài, hệ điều hành, và ngôn ngữ như bên dưới / Rồi bấm “Install Now” để tiến hành cài đặt. ( Nếu máy bạn yếu nên cài bản Autocad 2015 mà thôi ) Step 16: Một bảng điều lệ hiện ra, tích chọn ” I Accept” để đồng ý các điều khoản trên và bấm “Istall” để dowload file cài đặt Autocad về máy

27. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 27 chúng tôi Step 17 : Mở File vừa dowload chọn “Run ” để cài đặt phần mềm Autocad Step 18: bấm “Istall” để dowload file cài đặt Autocad về máy

28. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 28 chúng tôi Step 19: Tiếp tục bấm “Istall” để dowload file cài đặt Autocad về máy Step 20: Sau vài chục phút dowload trên màn hình bạn kích vào ” Launch now”

29. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 29 chúng tôi Step 21: Mở màn hình desktop bạn kích đúp vào biểu tượng Autocad và bắt đầu sử dụng

30. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 30 chúng tôi BƯỚC #2: TỔNG QUAN VỀ GIAO DIỆN TRONG AUTOCAD

31. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 31 chúng tôi Đầu tiên tôi xin giới thiệu với các bạn về giao diện tổng quan của autocad 2015. Tôi khuyên các bạn nên cài autocad 2015 ở bản 64bit hoặc ở bản 32bit nếu mà máy các bạn cấu hình yếu vì autocad 2015 có rất nhiều cải tiến hỗ trợ cho các bạn trong quá trình vẽ nhanh và làm việc hiệu quả. Trong chương trình tôi dạy autocad này, tôi sẽ dậy chương trình theo autocad 2015. Vì có nhiều thay đổi so với các phiên bản trước nên tôi khuyên các bạn nên cài autocad 2015  Sau khi các bạn mở autocad 2015 lên thì nó sẽ xuất hiện giao diện autocad 2015 . Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn lần lượt các chức năng như sau.  “Crosshairs” là 2 đường thẳng giao nhau trên màn hình. Chúng ta có thể tùy chỉnh để cho 2 cái đường thẳng đứng và nằm ngang này nó có thể kéo dài ra hoặc ngắn lại tùy ý chúng ta.  2 đường thẳng ngang và thẳng đứng đó đối diện với trục tọa độ , đường nằm ngang đại diện cho trục x, đường thằng đứng đại diện cho trục y  “Cunsor” là các bạn nhìn thấy ô vuông nhỏ nhỏ ở giữa 2 đường giao nhau của thẳng đứng và nằm ngang thì cái điểm này có tác dụng 1 là phục vụ chúng ta cho việc bắt điểm chính xác hơn 2 là chúng ta chỉ ra tộ độ bất kì trên bản vẽ này, chúng ta có có thể điều chỉnh “Cunsor” to lên hoặc nhỏ xuống, lát nữa tôi sẽ giới thiệu phần này sau

32. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 32 chúng tôi  “Command window và Command line” tức là vùng chúng ta có thể nhập lệnh thì mặc định khi chúng ta mở autocad 2015 lên nó sẽ có giao diện như vậy, ô command window chúng ta phải đưa chuột vào ô trắng và kéo lên, các bạn có thể hiểu nôm na là dòng command line và command window để nhập lệnh của autocad.  Dynamic input : giả sử tôi vẽ 1 đường thẳng, các bạn sẽ thấy xuất hiện 2 ô vuông ở bên cạnh specty first poirn. Đây là dynamic input thay vì chúng ta nhập lệnh ở dưới dòng command window thì chúng ta có thể nhập lệnh luôn ở dynamic input. Đây là cải tiến của autocard 2015 mà các phiên bản từ 2009 trở về trước không làm được

33. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 33 chúng tôi  Dải Ribbon: Ở autocad 2015 sẽ có cải tiến rất mạnh so với các phiên bản trước vì nó có các dải ribbon. – Tương ứng với 1 home thì sẽ có các dải ribbon. Các phiên bản trước, khi chúng ta dùng lệnh thì phải trỏ vào các menu và các dòng lệnh trỏ xuống. Nhưng với phiên bản từ Autocad 2015 trở đi sẽ được phơi bày hết các lệnh chi tiết trên các dải ribbon này.  Tool palettes, properties : Bạn vào phần menu view và vào tool palettes các dải lệnh này được gọi là tool palettes. Gồm các biểu tượng là các kí hiệu hay dùng để ta sử dụng nhanh.Tiếp theo là 1 phần nữa rất hay dùng là phần properties dùng để thay đổi các thuộc tính của đối tượng chúng ta chọn và nó cho ta biết thông số về các tọa độ của các đối tượng chúng ta chọn.

34. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 34 chúng tôi  Model và layout tab : Trong giao diện tổng quan của autocad có 1 menu nữa là Model, thường thì chúng ta có 2 cách vẽ:  Cách 1: chúng ta vẽ tất cả các bản vẽ ở trên môi trường model.  Cách 2 : Tương ứng với 1 bản vẽ là chúng ta cho vào 1 layout, có thể tạo nhiều layout bằng cách ấn vào dấu cộng thì layout nó sẽ hiện ra.  Thường thì tất cả các bạn sinh viên bây giờ vẽ trên model luôn, cái lợi khi vẽ trên model là chúng ta có thể quan sát rõ ràng các bản vẽ trên này và chỉnh sửa 1 cách dễ dàng nhưng mà nó sẽ khó khăn trong quá trình in ấn nếu như mà chúng ta muốn in ấn hàng loạt các bản vẽ.

35. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 35 chúng tôi  Còn nếu ta sử dụng 1 bản vẽ là 1 layout thì chúng ta có thể chỉnh sửa và in ấn 1 cách nhanh chóng và tiện lợi. Tôi khuyên các bạn nên sử dụng layout.  Bên cạnh chức năng layout tabs thì nó có 1 chức năng nữa là flie tabs, nó thể hiện tất cả các bản vẽ của bạn trên 1 tab thì gọi là file tabs. Nếu chúng ta không bật thì nó sẽ không hiện, tôi khuyên các bạn nên bật cái flie tabs lên.  Các phiên bản trước rất khó sử dụng là cứ mỗi 1 bản vẽ mới bạn mở ra thì nó là 1 flie riêng biệt ,chúng ta phải thu nhỏ rồi lại mở bản vẽ khác lên. – Nhưng ở phiên bản này khi chúng ta mở nhiều bản vẽ cùng 1 lúc thì nó sẽ hiện tất cả trên tabs, chúng ta có thể di chuyển các tab tức là di chuyển các bản vẽ với nhau, chúng ta có thể tạo thêm các bản vẽ mới hay còn gọi là tab mới thì đây là điểm lợi thế rất đáng kể của autocad 2015-2016- 2017-2018.  Các thuộc tính ở đây bao gồm chuyển mô hình model sang mô hình giấy và các lệnh grid, lệnh othormodel, tỉ lệ bản vẽ, các bạn hiểu là các dải thuộc tính cho bản vẽ thì nó nằm ở dưới bên tay phải.

36. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 36 chúng tôi  Chúng ta có thêm 1 số thuộc tính vào cái dải tab này bằng cách kich vào customization các bạn thêm phần nào thì thì các bạn tích vào thôi.  Dải nivigation bar : nó gồm các công cụ điều khiển về khung nhìn.  Giả sử chúng ta sử dụng full navigation wheel chúng ta có sử dụng chức năng này để zoom bản vẽ ,các bạn kích vào zoom ,sau đó dữ chuột di chuột lên thì nó zoom to lên di chuột xuống thì nó zoom nhỏ lại.  View cube có chức năng là chỉ các hướng cũng như các mặt của khối lập phương, chúng ta có thể điều khiển các hướng nhìn khác nhau của bản vẽ 3D hoặc chúng ta có thể di chuyển để có thể nhìn rõ hơn.

37. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 37 Luongtrainer.com

38. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 38 chúng tôi BƯỚC #3 : THIẾT LẬP HỘP THOẠI OPTION VÀ CÁC TÙY CHỌN VỀ FILE TRONG AUTOCAD

39. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 39 chúng tôi 1. Thiết lập hộp thoại option trong Autocad  Để mở hộp thoại Option thì chúng ta có lệnh OP .Hộp thoại Option này sẽ điều khiển tất cả các cài đặt thiết lập trong chương trình autocad 2015-2016- 2017-2018 .Tôi xin giới thiệu với các bạn các thiết lập cơ bản nhất để chúng ta thiết lập cho 1 bản vẽ.  Hãy đến mục display ở mục này, các bạn chọn cho mình crosshairs size các bạn tăng hết kích cỡ lên 100 sau đó apply rồi ok.  Crosshairs size là 2 đường thẳng nằm ngang và thẳng đứng đấy nó dài vô tận. Lúc đầu nó rất là ngắn theo mình các bạn nên để croosshairs size là 100 để chúng ta thuận tiện trong quá trình vẽ.

40. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 40 chúng tôi  Menu oppen and save các bạn hãy chỉnh chế độ automatic save xuống còn 5 phút. Ở đây nó sẽ cài đặt chế độ là phần mềm autocad sẽ tự động lưu sau 5 phút các bạn ấn apply.  Selection các bạn tăng chế độ pickbox size lên khoảng giữa  Grip size cũng thế chúng ta ấn apply rồi ấn ok.

43. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 43 chúng tôi  Thiết lập cuối cùng trong hộp thoại option này tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là phần open and save thì các bạn lưu ý ở phần file save ở save as thì các bạn chỉnh về chế độ thấp nhất là autocad 2004/lt2004 drawing(*.dwg). Chúng ta cài đặt mặc định như thế này để cho tất cả các đơn vị khác khi mở bản vẽ lên đều sử dụng được 2. Các tùy chọn về File trong phần mềm Autocad  Lệnh tạo bản vẽ mới. Để tạo bản vẽ mới chúng ta có 3 cách.  Cách 1: Bạn ấn vào hình chữ A màu đỏ góc trái trên cùng sau đó chọn “New” thì nó sẽ hiên ra các tệp templates là các tệp có sẵn trong chương trình chon 1 tệp, tệp được chọn ta mặc định là tệp “Acad” rồi open thì các bạn sẽ thấy ngay 1 tab mới xuất hiện.

47. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 47 chúng tôi  Hộp thoại file trong option: các bạn mở hộp thoại option bằng lệnh “OP” vào hộp thoại file. Hộp thoại file để thay đổi 1 tệp gốc nào đấy trong autocad sang 1 đường dẫn mà chúng ta mong muốn.

48. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 48 chúng tôi BƯỚC #4 : THIẾT LẬP BẢN VẼ VÀ HỆ TỌA ĐỘ TRONG PHẦN MỀM AUTOCAD

51. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 51 chúng tôi  Tiếp theo là các bạn định vị cho góc dùng đơn vị gì? Chúng ta dùng decimal degrees rồi next  Tiếp theo là angle measure là hướng đo góc của bạn xuất phát từ hướng nào chúng ta cứ để mặc định east là hướng Tây rồi next .  Ở phần angle direction mặc định chiều dương trong bản vẽ autocad là như thế nào chúng ta sẽ để chiều ngược chiều kim đồng hồ là counter clockwise rồi next.

52. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 52 chúng tôi  Phần cuối cùng là area cho phép bạn định vi giới hạn bản vẽ. Nếu là khổ a3 chúng ta để 420×297 nếu a2 thì là 594×420 sau khi thiết lập xong chúng ta nhấp finish.  Và đến đây nhiều bạn đặt ra câu hỏi: “Làm thế nào để tôi có thể kiểm tra được giới hạn bản vẽ đó là đúng?” – Tôi xin trả lời .Trong chương trình autocad 2015 thì định vị giới hạn lấy từ gốc tọa độ (0, 0) của trục (x,y). Để biết chính xác thì các bạn hãy vẽ 1 hình chữ nhật. Đầu tiên ta nhập tọa độ (0, 0), tiếp theo chúng ta nhập khổ bản vẽ là (594,420)( nếu bạn đang vẽ trên khổ giấy A2). Để kiểm tra các bạn ấn lệnh “Zoom” có phím tắt là chứ “Z” và lệnh “A” rồi ấn enter . Nếu

55. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 55 chúng tôi  Chế độ POLAR TRACKING chúng ta bấm vào mũi tên bên dưới MODEL và chọn TRACKING SETTING cho nhưng người vẽ cơ khí.  Chế độ POLAR TRACKING là đường dẫn hướng, khi bật lên bấm F10 hoặc tích vào ô POLAR TRACKING  Ở ô “Increment angle” là gia số mà nó hiển thị polar tracking này, hoặc chúng ta có thể add thêm một cái gia số vào khung thì chúng ta bấm new. Nó là đường dẫn hướng để chúng ta dễ vẽ hơn. Lệnh polar tracking nay thường sử dụng

58. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 58 chúng tôi 4. Hệ tọa độ trong Autocad  Trong autocad có 2 hệ tọa độ đó là hệ tọa độ Descarter và hệ tọa độ cực.  Hệ Tọa Độ Descartes: Được thiết lập bởi một điểm gốc tọa độ là giao điểm giữa hai trục vuông góc thứ 1 là trục X nằm ngang gọi là trục hoành, thứ 2 trục Y nằm thẳng đứng gọi là trục tung.  Giả sử vẽ một đương thẳng trong hệ tọa độ Descartes. Dùng lênh “line”. Ta gọi đây là cách nhập tọa độ tuyệt đối điểm, đầu có tọa độ là (0, 0) trùng với gốc tọa độ, giả sử nhập tọa độ điểm thứ 2 là (200,500). Như vậy đoạn thẳng này có khoảng cách từ gốc tọa độ đến điểm thứ 2 là 200 theo phương X và là 500 theo phương Y  Trong hệ tọa độ Descartes có một cách nhập nữa là nhập tọa độ tương đối, là vẽ một điểm hay một đường thẳng dựa vào điểm có trước đó.

59. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 59 chúng tôi  Giả sử ta vẽ đường thằng mới bắt điểm vào điểm cuối đường thẳng ta vừa vẽ. Nhưng tôi muốn vẽ một đoạn thẳng có độ dài dựa vào điểm mà tôi bắt đầu bắt chứ không phải dựa vào gốc tọa độ vì như thế sẽ phải tính toán mất rất nhiều thời gian.  Ở đây các bạn chỉ cần nhập dấu @ vào trước tọa độ điểm mà chúng ta muốn, ấn @ tiếp theo nhập thông số mà các bạn muốn.  Giả sử tôi muốn đoạn thẳng đó có độ dài là 300 theo phương X, tôi sẽ nhập (300,0) rồi chọn ok thì điểm thứ hai sẽ có khoảng cách tương đối so với khoảng đâu tiên là 300  Các điểm nằm trong hệ tọa độ Descartes dựa vào khoảng cách đến trục X và trục Y.  Hệ tọa độ cực: Được sử dụng để định vị một điểm ở trong mặt phẳng XY. Tọa độ cực chỉ định khoảng cách và góc so với gốc tọa độ (0,0 ).  Giả sử tôi vẽ một đoạn thẳng có độ dài 500 và nghiêng góc 30 độ với OX Các bạn ấn L đầu tiên là các bạn nhập điểm đầu tiên của đoạn thẳng trung với gốc tọa độ (0,0), điểm thứ hai tôi dùng tọa độ cực để tôi nhập thì điều đâu tiên các bạn nhập là chiều dài 500.  Tiếp theo các bạn nhập góc, giữa độ dài và góc thì phân cách nhau bởi dấu (nhỏ hơn <) nhập góc 30 độ ta sẽ có một đoạn thẳng dài 500 và lêch 30 độ so với OX đấy gọi là hệ tọa độ cực và trong hệ tọa độ cực thì cách tôi vừa nhập là cách nhập tuyệt đối và hệ tọa độ cực cũng có cách nhập tương đối.  Giả sử bây giờ tôi bắt vào điểm cuối đoạn thẳng vừa rồi và vẽ đoạn thẳng có độ dài 300 có độ nghiêng so với đoạn thẳng tôi vừa vẽ là 45 độ thì tôi làm như sau.  Tôi cũng sử dưng @ đầu tiên nhập độ dài 300 sau đó là < và nhập 45 ok là ta sẽ có đoạn thẳng dài 300 lệch 45 độ so với đoạn thẳng đầu.  Nói về hệ tọa độ trong autocad thì còn hai hệ tọa độ nữa đó là hệ tọa độ gốc WCS thường sử dụng trong môi trường 3D và hệ tọa độ sử dụng UCS, hệ tọa độ UCS này cũng thường được sử dụng.

60. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 60 chúng tôi  Đối với hệ tọa độ UCS. Ví dụ trong trường hợp tôi muốn vẽ một hình chữ nhật vì một lí do nào đấy tôi muốn chuyển gốc tọa độ về một đỉnh của hình chữ nhật thì tôi gõ lệnh UCS đưa con trỏ đến điểm mà tôi muốn làm gốc tọa độ sau đó tôi kéo sang ngang hợp phương bất kì nào đó làm trục X, sau đó lại kéo phương bất kì làm trục Y.  Như vậy trong trường hợp thay đổi hết tọa độ này rất hay sử dụng trong trường hợp, ví dụ tôi có một hình bất kì và muốn vẽ một đọan thẳng có độ dài 300 có phương tương ứng với cạnh chéo của hình mà k muốn mất thời gian đi đo góc thì ta dùng lệnh UCS đặt trục tọa độ về cạnh chéo. Trục X trùng với cạnh chéo, trục Y vuông góc, chúng ta nhấn F8 ,tiếp theo muốn vẽ đoạn thẳng trùng với cạnh chéo ta vẽ bình thường và nhấn F8 ta được luôn theo cái trục tọa độ mới.  Lệnh này cũng rất hay sử dụng và nhiều bạn đặt ra câu hỏi: “Làm thế nào để tôi quay trở về cái hệ tọa độ cũ?”. Sau một thời gian chúng ta sử dụng xong muốn nó quay về ban đầu chúng ta cũng gõ lại lệnh UCS tiếp theo gõ chữ thì nó xẽ tự đông quay về chỗ cũ. BƯỚC #5 : CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN TRONG AUTOCAD

61. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 61 Luongtrainer.com

62. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 62 chúng tôi 1. Thay đổi các lệnh vẽ trong Autocad.  Trước khi bắt đầu tìm hiểu từng lệnh vẽ chi tiết, tôi khuyên bạn nên đổi lệnh.Muốn trở thành một người vẽ chuyên nghiệp chúng ta không thể sử dụng các lệnh tắt trong phần autocad được. Sẽ rất khó khăn trong việc di chuyển bàn tay trên bàn phím.  Khi chuyển đổi lệnh tắt tôi khuyên bạn nên chuyển đổi tập chung về phía bên tay trái bàn phím, như vậy sẽ thuận tiện cho việc di chuyển bàn tay trên bàn phím mà không cần nhìn bàn phím  Và để đổi lệnh thì bạn hãy đến menu ” Manage” trên thanh công cụ của autocad 2015, bạn kích vào phần ” Edit Aliases”, đây là phần mới đưa ra bản redburn của phiên bản 2015 trở đi, còn những phiên bản về trước thì tôi không đảm bảo nó sẽ xuất hiện ở đây.  Sửa tên xong kích chuột ra khoảng không để tên trục thay đổi được lưu lại  Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đổi lệnh trong bản acad này.  Giả sử tôi sẽ đổi lệnh Line chẳng hạn, chúng ta kéo xuống dưới tìm lệnh Line. Ở đây sẽ có 2 cách đổi.

65. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 65 Luongtrainer.com

66. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 66 Luongtrainer.com

67. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 67 Luongtrainer.com

68. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 68 chúng tôi 2. Các Lệnh Thường Dùng Trong Vẽ Autocad.  Lệnh line là lệnh dùng để vẽ đường thẳng nó được dùng phổ biến trong vẽ Autocad, ta chỉ cần dùng phím tắt mà lúc trước chúng ta đã đổi rồi thực hiện vẽ. Lưu ý lệnh line này thường dùng kèm theo phím F8 để vẽ 1 đường thẳng đứng hoặc 1 đường thẳng nằm ngang. ( ở dưới tôi đã đổi lệnh tắt của lệnh Line là L thành Z )

70. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 70 chúng tôi  Bây giờ để vẽ một đường tròn nội tiếp tam giác chúng ta làm như thế nào? Các bạn cũng gõ phím tắt FR, rồi các bạn gõ 3P, tiếp theo gõ chữ tan, bạn chọn cạnh thứ nhất, gõ tiếp chữ tan, chọn cạnh thứ 2, tiếp theo gõ chữ tan tiếp, chọn cạnh thứ 3, thì chúng ta sẽ được một đường tròn nội tiếp tam giác.  Tiếp theo đến lệnh “Tan, Tan, Radius” vẽ một đường tròn tiếp xúc 2 đường tròn khác và với bán kính cho trước.  Giả sử tôi có 2 đường tròn, tôi muốn vẽ một đường tròn tiếp xúc 2 đường tròn đã có với một bán kính cho trước thì ta làm như thế nào?  Các bạn gõ lệnh FR, tiếp theo bạn gõ ” ttr ” hoặc bạn chọn luôn “Tan, Tan, Radius”, tiếp theo các bạn chọn đối tượng thứ nhất, đối tượng thứ 2 cần tiếp xúc, tiếp theo bạn nhập bán kính của các bạn vào là ta đã vẽ được 1 đường tròn tiếp xúc với hai đường tròn cho trước và đã biết bán kính.  Lệnh cuối cùng tôi muốn giới thiệu trong Circle này là “Tan, Tan, Tan” tức là lệnh vẽ đường tròn tiếp xúc với 3 đường tròn khác.  Tôi gõ FR, chọn “Tan, Tan, Tan”, chọn đối tượng thứ nhất, đối tượng thứ 2, đối tượng thứ 3, tự động nó tạo ra một đường tròn tiếp xúc với cả 3 đường tròn này với bán kính đã được mặc định rồi.  Lệnh Arc, lệnh vẽ cung tròn có phím tắt là A, lệnh này tôi không thay đổi vì nó vẫn thuộc khu vực bàn phím phía bên trái, tôi sẽ lần lượt giới thiệu các bạn cách vẽ cung tròn qua các cách ở menu này.

72. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 72 chúng tôi  Giả sử tôi có một đường tròn,tôi muốn vẽ một đa giác nội tiếp đường tròn thì ta làm như thế nào? Đầu tiên ta nhập lệnh pol, enter, tiếp theo nó hỏi số cạnh của đa giác này bao nhiêu, giả sử tôi chọn 5 cạnh, tiếp theo nó hỏi là bạn hãy nhập tâm của đa giác đều này,chủ yếu tâm của đường tròn.  Tiếp theo tôi xin giới thiệu lệnh Rectang, lệnh tắt là REC, tôi đổi thành RT, tất cả các lệnh ở đây các bạn có thể áp dụng một cách nhanh chóng.  Các bạn nên tận dụng hết các lợi thế của dòng command này chúng ta tận dụng, bây giờ tôi ví dụ nhập rt, tôi chọn điểm đầu tiên, tiếp theo dưới dòng command có 3 lựa chọn.  Giả sử tôi chọn Area, gõ a, ấn enter, tức là lựa chọn này cho bạn tính trước diện tích của hình chữ nhật và chiều dài của một cạnh, sau đó nó tự vẽ cho bạn hình chữ nhật đó.

73. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 73 chúng tôi  Lệnh Ellipse, có phím tắt là EL, tôi thay EF cho tiện. Nó sẽ có 3 kiểu vẽ, kiểu vẽ thứ nhất là nó lựa chọn tâm tọa độ của một trục và khoảng cách giữa trục còn lại, chọn Center, bạn vẽ tọa một trục thì chúng ta xác định 2 điểm của trục đấy, sau xác định nửa của trục còn lại, gọi là bán kính của trục còn lại, ta xong ellipse.  Cách vẽ thứ 2 là tâm và các trục ( Center, End) ta bắt đầu nhập tâm trước ,sau đó ta nhập bán kính trục thứ nhất, bán kính trục thứ 2, vậy là xong.  Cách 3 là Elliptical Arc gọi là vẽ cung của ellipse, bạn kick Elliptical Arc, đầu tiên các bạn nhập điểm thứ nhất của trục 1, điểm thứ 2 của trục 2, nhập bán kính của trục còn lại, tức là xác định điểm.  Tiếp theo tôi xin giới thiệu mọi người lệnh Spline có phím tắt là SPL, tôi đổi thành CC, lệnh này để vẽ các đường cong trơn, thường sử dụng trong trắc

74. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 74 chúng tôi địa, để làm các đường đồng mức, chúng ta nhập lệnh cc, bạn nhập ra các điểm ta sẽ vẽ, muốn là kết thúc lệnh chúng ta nhấn esc nó sẽ là một đường cong hở  Còn để nó sẽ kín thì chúng ta ấn c sẽ thành một đường cong kín, trong trắc địa gọi là đường đồng mức kín.  Tiếp theo lệnh Ddptype lệnh kiểu điểm. Giả sử ta dùng lệnh Point là PO để vẽ một điểm chẳng hạn và tôi vẽ nó sẽ là 1 dấu chấm rất rõ, giờ tôi thay ký hiệu dấu chấm này bằng ký hiệu dấu khác để định dạng nó là điểm thì chúng ta làm như thế nào?  Chúng ta dùng biến DDptype này thì nó hiện lên bảng gọi là Point Stype, thay vì dấu chấm đấy các bạn có thể không cho nó hiện ra một dấu chấm nào cả thì bạn dùng lệnh này.  Nhiều trường hợp nhiều khi bạn vẽ chúng ta rất nhiều dấu chấm li ti, nhiều bạn muốn xóa đi sẽ rất mất thời gian, thay vì đó bạn chọn lựa chọn không xuất hiện dấu chấm nữa.  Hoặc chúng ta có thể định vị nó thành các điểm mà ta tự đánh dấu.Giả sử như tôi định vị nó là dấu X, point size là kích cỡ tôi cho là 10, ấn OK, bây giờ vẽ một điểm nữa chọn PO, thì đây là gọi là DDptype tức là định kiểu hình thức của điểm chúng ta vẽ.  Tiếp theo là lệnh Divide là lệnh chia đối tượng thành đoạn bằng nhau, dùng để chia các đối tượng như Line, Arc, hoặc là đường tròn Pline, Spline, Ellipse thành các đoạn có chiều dài bằng nhau.

75. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 75 chúng tôi  Khi đối tượng được chia thì nó vẫn giữ nguyên tính chất là một đối tượng, và để định các kiểu điểm chia xuất hiện trong các điểm chia chúng ta sử dụng biến Ddptype như vừa rồi tôi giới thiệu thì tôi xuất hiện được các điểm chia trên một đoạn thẳng

76. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 76 chúng tôi BƯỚC #6 : CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO TRONG AUTOCAD

88. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 88 chúng tôi BƯỚC #7 : CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI HÌNH VÀ CÁC LỆNH QUAN SÁT TRONG BẢN VỄ CỦA PHẦN MỀM AUTOCAD

89. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 89 chúng tôi 1. Các Phép Biến Đổi Hình Trong Autocad  Lệnh Move là lệnh dùng để di chuyển các đối tượng trong Autocad. Lệnh này tôi có phím tắt là chữ M, nhưng tôi đã đổi sang chữ “V” để thuận tiện cho việc di chuyển tay trên bàn phím. o Giả sử tôi có 1 hình chữ nhật, bây giờ tôi muốn di chuyển nó sang 1 vị trí khác thì tôi sẽ dùng lệnh “Move”,enter, tiếp theo ta chọn đối tượng cần di chuyển,enter sau đó ta chọn điểm gốc của đối tượng cần di chuyển rồi đưa đối tượng đến vị trí mới.  Lệnh Copy là lệnh sao chép đối tượng và có phím tắt là “CO” nhưng tôi đã chuyển sang phím tắt “C” o Giả sử tôi muốn copy 1 hình chữ nhật như hình bên dưới, ta cũng dùng lệnh “Copy”,enter, chọn đối tượng cần copy,enter và chọn 1 điểm gốc của đối tượng rồi di chuyển đến vị trí mới.

90. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 90 chúng tôi  Lệnh “Rotate” dùng để dịch chuyển,xoay một đối tượng trong phần mềm Autocad, có phím tắt là “RO” tôi đã thay đổi thành “R” o Giả sử tôi muốn xoay 1 đối tượng như hình bên dưới. Tôi nhập lệnh “R”,enter, chọn đối tượng cần xoay,enter và chọn điểm để xoay. o Đến đây bạn có 2 cách, thứ nhất là bạn nhập góc cần xoay và thứ 2 là bạn có thể dùng chuột để di chuyển vị trí xoay.  Lệnh “Scale” dùng để phóng to hoặc thu nhỏ đối tượng trong phần mềm Autocad theo một tỷ lệ nhất định. o Khi “Scale” đối tượng nào đó ta sử dụng phím tắt “CS”,enter, chọn đối tượng cần phóng to(thu nhỏ), sau đó chọn điểm gốc để phóng to( thu nhỏ) và nhập tỷ lệ phóng hoặc thu đối tượng.

91. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 91 chúng tôi  Lệnh “Mirro” là lệnh đối xứng qua trục trong Autocad có phím tắt là “MI” và tôi đã thay đổi thành lệnh “BB”. o Ví dụ tối muốn vẽ đối xứng 1 hình vuông qua đường thẳng như hình dưới. Tôi dùng lệnh “BB”,enter, chọn đối tượng cần đối xứng, enter và chọn 2 điểm đầu và cuối củ đường thẳng,enter.

92. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 92 chúng tôi  Lệnh “Stretch” có phím tắt là “S” dùng để co hoặc kéo dài đối tượng trong Autocad. o Ta chỉ cần dùng lệnh “S” sau đó chọn phần mà chúng ta muốn kéo dài hoặc co trong đối tượng( lưu ý không được quét hết đối tượng), nhấn chuột phải, rồi nhập khoảng cách mà ta cần co hoặc kéo dài.  Lệnh “Align” dùng để rời, quay và biến đổi tỷ lệ đối tượng và thường dùng trong vẽ cơ khí để tạo bản vẽ các chi tiết rời rạc. Phím tắt trong phần mềm Autocad của lệnh này là “AL” nhưng tôi đã chuyển thành “AG”.

94. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 94 chúng tôi o Bạn nhìn xuống dưới các lệnh ở dòng command line : bạn có thể lựa chọn copy theo khoảng cách, theo điểm, theo hàng, cột.. Ở đây tôi giả sử chọn theo cột ” COL”. o Sau đó sẽ có câu hỏi bạn muốn số cột này bao nhiêu? nó hiện ra là 4 ,thì bạn có thể chọn số cột mà bạn muốn copy.

97. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 97 chúng tôi o Giả sử tôi vẽ một đường tròn và một cung tròn và tôi thấy nó không mịn lắm, nó có nét dượt ở xung quanh cung tròn, thì lúc này hãy gõ lệnh Viewers, phím tắt là VR và enter. o Câu hỏi bạn nhận được là, có muốn tăng độ mịn không? hoặc muốn zoom lên không? bạn chọn Yes, bạn tăng lên 3000 hoặc bao nhiêu tùy bạn chọn, độ mịn của nó sẽ được cải thiện đáng kể. o Nếu bạn gặp các trường hợp nào mà đường tròn các thứ bị dựt chưa được mịn lắm thì chúng ta tăng biến đấy lên, rất ít người biết cách sử dụng cái này.

98. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 98 chúng tôi BƯỚC #8 : QUẢN LÝ BẢN VẼ THEO LỚP, ĐƯỜNG NÉT VÀ MÀU

99. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 99 chúng tôi 1. Tạo Và Gán Các Tính Chất Cho Lớp.  Đầu tiên bạn hãy gọi một bản quản lý lớp layer vẽ trong Autocad ra bằng cách dùng phím tắt “Layer” tôi đã đổi thành lệnh “AE”,enter thì ta sẽ được 1 bảng quản lý layer, và nhiệm vụ của tôi là sẽ giải thích cho các bạn tất cả các chức năng trong bảng này.  Để tạo một layer mới thì bạn ấn New layer, và bạn đặt tên cho layer đó rồi enter.

100. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 100 chúng tôi  Nếu bạn muốn tạo nhiều layer cùng 1 lúc thì bạn chỉ cần chọn New layer, bạn đặt tên cho layer đó và dùng dấu “,” thì tự nhiên layer mới sẽ hiện ra cho bạn. Như vậy bạn sẽ không mất thời gian kích vào New layer nữa.  Bây giờ tôi mở bản vẽ layer lên, thì Status là để xác định layer nào được gọi ra, layer có dấu v thì nó đang được gọi ra để chúng ta thực hiện lệnh vẽ, bạn hiểu là layer nào tích dấu v ở cột Status thì sẽ được sử dụng.  Nếu tôi muốn sử dụng 1 layer khác thì tôi chỉ cần kích đúp vào cột Status đó thì tự nhiên dấu “V” sẽ được chuyển theo ý bạn.  Ví dụ: Tôi đang sử dụng layer “0” bây giờ tôi muốn sử dụng layer “d” thì tôi chỉ cần kích chuột vào cột Status trên dòng layer “d”.

101. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 101 chúng tôi o Name dùng để đặt tên cho các layer, tôi khuyên các bạn nên dùng tên một cách bài bảng và logic. o On dùng để tắt hoặc bật 1 layer. Trong 1 bản vẽ có rất nhiều layer, nếu bạn muốn ẩn 1 layer nào đó đi thì bạn chỉ cần tắt bóng đèn trên cột On đó đi, nếu muốn hiện layer đó ra thì bạn bật bóng đèn đó lên là được. o Freeze cũng tương tự như lệnh On. Nhưng Freeze ẩn đi không thể hiệu chỉnh không thể chọn được, còn On thì vẫn có thể hiệu chỉnh và chọn được.

103. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 103 chúng tôi o Linetype: Kiểu đường mặc định của nó là Cotinuous, còn nhiều kiểu đường khác trong bảng bạn có thể chọn để thay đổi. o Theo tôi đây là một số kiểu đường được định sẵn trong bản vẽ, để load thêm bạn ấn vào “Load” thì nó sẽ có rất nhiều kiểu đường nữa, o Ở mỗi công ty đều quy định sẵn kiểu đường nào? cho layer nào? tương ứng với màu nào? các bạn sinh viên ít khi biết được ,tại vì các bạn thiếu kinh nghiệm thực tiễn ra môi trường làm việc. o Lineweight là trọng lượng của nét vẽ, độ dày và độ mảnh của nét vẽ. Bạn kích vào mặc định để nét vẽ full, trong phần mềm Autocad có nét vẽ từ 0.00mm đến tận 2.11mm.

104. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 104 chúng tôi o Transparency là độ trong suốt. Bạn nhìn thấy giá trị của nó mà chúng ta đặt lên, giá trị càng cao thì độ mờ của đối tượng càng mờ. o Plot Style là nó đang để color in chế độ cho màu, để mặc định. Phần Plot Style là nếu các bạn để nguyên thì khi các bạn in bản vẽ các lớp sẽ được in ra. o Còn nếu chúng ta kích vào biểu tượng có dấu đỏ gạch ngang là mặc dù chúng ta vẫn nhìn nó trên bản vẽ, nhưng mà ta không thể in nó được ra.

105. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 105 chúng tôi o New VP Freeze, ở đây phiên bản mới nó mới có chức năng này. Dùng để đóng băng View port là khung nhìn của layer. 2. Bí Mật Của Các Chức Năng Trong Bản Vẽ Layer  New Property Filter, giả sử giờ tôi có 1 bản vẽ rất nhiều layer, có cả kiến trúc, kết cấu, điện, nước, thì Filters có tác dụng lọc ra đối tượng chúng ta cần. o Ví dụ tôi muốn tạo 1 đối tượng kiến trúc thì sẽ đặt tên riêng là layer kiến trúc,và tôi sẽ gọi các layer thuộc mảng kiến trúc để tôi lưu lại thành nhóm kiến trúc. Có rất nhiều kiểu lọc như lọc theo tên, theo On. o Khi vẽ đến phần kiến trúc bạn chỉ cần gọi tên layer kiến trúc thì các nhóm đối tượng thuộc mảng layer kiến trúc sẽ hiện ra.  New Group Filter sẽ tạo nhóm các layer, bạn kích vào ,đặt tên, trong trường hợp này ta sử dụng như thế nào? o Giả sử bây giờ chúng ta có 1 bản vẽ tổ hợp rất nhiều công trình như trong khu đô thị có tổ hợp nhà A, nhà B, khu dãn dân, khu liền kề,…thì New Group Filter này xác định những layer cho một tổ hợp công trình đó. o Ví dụ: Tôi có 1 công trình và tôi chia ra cho nhiều người vẽ công trình đó gộp lại, thì New Group Filter này sẽ dùng để đặt tên các layer cho mỗi người.

106. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 106 chúng tôi o Bạn chỉ cần đặt tên, sau đó vào phần All Used Layers và chọn layer mình muốn sử dụng cho mỗi công trình di chuột đến phần tên chúng ta đã đặt là được.  Layer States Manager là bạn có thể gọi các đối tượng cần hiện trong bản vẽ của mình và ẩn tất cả các đối tượng không cần thiết đi. Nó tương ứng với lệnh “On” nhưng nó tiện lợi hơn lệnh “On” rất nhiều.

107. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 107 chúng tôi BƯỚC #9 : CHUYỂN ĐỔI CÁC LỚP TRÊN BẢN VẼ & VẼ MẶT CẮT BẰNG LỆNH HATCH TRONG AUTOCAD

111. NHẬN THÊM CÁC VIDEO HỌC AUTOCAD MIỄN PHÍ TẠI chúng tôi 111 chúng tôi o Nếu chọn Type là ” User defined” chỉ dùng cho các mẫu hatch có dạng song song. Ở đây có thêm phần “Double” là thêm các dòng song song thẳng đứng nữa o Nếu bạn chọn Type là ” Custom” là các mẫu “Hatch” bạn tự tạo ra. Sau khi tạo ra mẫu hatch bạn lưu vào chúng tôi sau đó bạn chỉ cần kích vào phần “Custom pattem” và chọn mẫu là được.