Top 10 # Tự Học Tiếng Trung Online Miễn Phí Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Học Tiếng Trung Online Miễn Phí Bài 2

Học tiếng Trung online miễn phí Chào mừng các bạn học viên đến với lớp học tiếng Trung online miễn phí cơ bản dành cho người mới bắt đầu !

Tiếp theo bài học số 1, các bạn đã được học 11 thanh mẫu và 10 vận mẫu, và 5 thanh điệu trong tiếng Trung. Bài học số 2 hôm nay sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn 5 vận mẫu nữa.

an en ang eng ong

Cách đọc cụ thể các phiên âm như sau:

a trong an đọc là [a], và a trong ang đọc là [ɑ]

e trong en và eng đọc là [ə]

o trong ong đọc là [u]

tā tá tǎ tà – tā

māng máng mǎng màng – máng 忙

hēn hén hěn hèn – hěn 很

nān nán nǎn nàn – nán 难

hān hán hǎn hàn – hànyǔ 汉语

bā bá bǎ bà – bà ba 爸爸

mā má mǎ mà – māma 妈妈

gē gé gě gè – gēge 哥哥

mēi méi měi mèi – mèimei 妹妹

dī dí dǐ dì – dìdi 弟弟

A: 你忙吗?nǐ máng ma ? Bạn có bận không?

B:很忙。hěn máng. Tôi rất bận

A:汉语难吗?Hànyǔ nán ma. Tiếng Trung có khó không?

B:不太难。bū tài nán. Không khó lắm.

Từ mới của bài khóa hôm nay bao gồm các từ sau:

忙 máng: bận rộn

吗 ma: (từ để hỏi, thường đặt cuối câu hỏi) ….không?

很 hěn: (phó từ chỉ mức độ) rất, lắm

汉语 Hànyǔ: Tiếng Hán, tiếng Trung

难 nán: khó

太 tà:i (phó từ chỉ mức độ) hơi, quá, lắm

爸爸 bàba: bố

妈妈 māma: mẹ

他 tā: anh ta, cậu ta

她 tā: cô ấy, chị ấy

男 nán: nam giới, con trai

哥哥 gēge: anh trai

弟弟 dìdi: em trai

妹妹 mèimei: em gái

*Chú ý:

Thanh nhẹ: Trong tiếng Hán, có một số âm tiết không mang thanh điệu (cho dù chữ Hán mà nó biểu thị là thanh mấy), cách đọc đó là đọc rất nhẹ và ngắn. Nó được gọi là Thanh nhẹ. Độ cao của thanh nhẹ thay đổi tùy thuộc vào thanh điệu âm tiết đứng ngay trước nó. Ví dụ: māma bàba bái de nǐmen

Trong khi viết phiên âm, âm tiết mang thanh nhẹ không đánh dấu thanh điệu.

Khóa học tiếng Trung online Giáo trình BOYA sơ cấp 1

Lớp học tiếng Trung online Skype

Tự học tiếng Trung online miễn phí cho người mới bắt đầu

Vậy là hôm nay chúng ta đã học xong toàn bộ nội dung kiến thức tiếng Trung online cơ bản của bài số 1 giáo trình hán ngữ 1 phiên bản mới rồi. Các bạn đăng ký Subscribe kênh YOUTUBE học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc trực tuyến trong thời gian sớm nhất.

Học Tiếng Trung Online Miễn Phí Bài 6

Học tiếng Trung online miễn phí, Học bất kì môn nào, thì việc tự học đều là yếu tố quan trọng nhất. Đặc biệt là với ngoại ngữ nói chung, và tiếng Trung nói riêng. Bởi tiếng Trung được đánh giá là ngôn ngữ khó học nhất trên thế giới. Thế nhưng, các bạn đừng đọc đến đây mà nản lòng, tiếng Trung chỉ khó với những kẻ lười biếng, còn với những người chăm chỉ chịu khó, hoàn toàn có thể tự học tiếng Trung online miễn phí, không mất bất kì một chi phí nào mà vẫn giỏi như thường.

Tiếp theo bài học hôm trước, Khóa học tiếng Trung online miễn phí cơ bản dành cho người mới bắt đầu tiếp tục mang đến cho các bạn các bài học bổ ích. Bài 6: 我学习汉语 (Wǒ xuéxí Hànyǔ) Tôi học tiếng Hán.

Bài học ngày hôm nay gồm 2 bài khóa.

Bài khóa 1: 我学习汉语 Wǒ xuéxí hànyǔ Tôi học tiếng Hán 麦克:请问, 你贵姓? Màikè: Qǐngwèn, nǐ guìxìng? Xin hỏi, bạn họ gì? 张东:我姓张。 Zhāngdōng: Wǒ xìng zhāng. Tớ họ Trương. 麦克:你叫什么名字? Màikè: Nǐ jiào shénme míngzì? Bạn tên là gì? 张东:我叫张东。 Zhāngdōng: Wǒ jiào Zhāngdōng. Tớ tên là Trương Đông. 麦克:你是哪国人? Màikè: Nǐ shì nǎ guórén? Bạn là người nước nào? 张东:我是中国人。你是哪国人? Zhāngdōng: Wǒ shì Zhōngguó rén. Nǐ shì nǎ guó rén? Tớ là người Trung Quốc, bạn là người nước? 麦克:我是美国人。 Màikè: Wǒ shì Měiguó rén. Tớ là người nước Mĩ. 张东:你学习什么? Zhāngdōng: Nǐ xuéxí shénme? Bạn học cái gì? 麦克:我学习汉语。 Màikè: Wǒ xuéxí hànyǔ. Tớ học tiếng Hán. 张东:汉语难吗? Zhāngdōng: Hànyǔ nán ma? Tiếng Hán có khó không? 麦克:汉子很难,发音不太难。 Màikè: Hànzi hěn nán, fāyīn bù tài nán. Chữ Hán rất khó, phát âm không khó lắm.

Bài khóa 2: 这是什么书? Zhè shì shénme shū? Đây là sách gì? 麦克:这是什么? Màikè: Zhè shì shénme? Đây là cái gì? 张东:这是书。 Zhāngdōng: Zhè shì shū. Đây là sách. 麦克:这是什么书? Màikè: Zhè shì shénme shū? Đây là sách gì? 张东:这是中文书。 Zhāngdōng: Zhè shì zhōngwén shū. Đây là sách tiếng Trung 麦克:这是谁的书? Màikè: Zhè shì shéi de shū? Đây là sách của ai? 张东:这是老师的书。 Zhāngdōng: Zhè shì lǎoshī de shū. Đây là sách của thầy giáo. 麦克:那是什么? Màikè: Nà shì shénme? Đó là cái gì? 张东:那是杂志。 Zhāngdōng: Nà shì zázhì. Đó là tạp chí. 麦克:那是什么杂志? Màikè: Nà shì shénme zázhì? Đó là tạp chí gì? 张东:那是英文杂志。 Zhāngdōng: Nà shì yīngwén zázhì. Đó là tạp chí tiếng Anh. 麦克:那是谁的杂志? Màikè: Nà shì shéi de zázhì? Đó là tạp chí của ai? 张东:那是我朋友的杂志。 Zhāngdōng: Nà shì wǒ péngyǒu de zázhì. Đó là tạp chí của bạn tớ.

请问 qǐngwèn Xin hỏi 问 wèn Hỏi, tìm hiểu

贵姓 guìxìng Quý danh

姓 xìng Họ

叫 jiào Gọi, tên là

名字 míngzi Tên

哪 nǎ Đâu, nào

国 guó Nước, quốc gia 中国 Zhōngguó Trung Quốc 德国 Déguó Nước Đức 俄国 Éguó Nước Nga 法国 Fǎguó Nước Pháp 韩国 Hánguó Hàn Quốc 美国 Měiguó Nước Mỹ 日本 Rìběn Nhật Bản 英国 Yīngguó Nước Anh 越南 Yuènán Việt Nam

人 rén Người

学习 xuéxí Học tập

汉字 Hànzi Chữ Hán

发音 fāyīn Phát âm

什么 shénme Cái gì

书 shū Sách

谁 shéi Ai

的 de (Trợ từ)

那 nà Đó, đấy, kia

杂志 zázhì Tạp chí

….文 ….wén Ngôn ngữ 中文 Zhōngwén Trung văn 阿拉伯文 Ālābówén Tiếng Ả Rập 德文 Déwén Tiếng Đức 俄文 Éwén Tiếng Nga 法文 Fǎwén Tiếng Pháp 韩文 Hánwén Tiếng Hàn 日文 Rìwén Tiếng Nhật 西班牙文 Xībānyáwén Tiếng Tây Ban Nha 英文 Yīngwén Tiếng Anh 越南文 Yuènánwén Tiếng Việt

Chú ý: – Họ tên của người Trung Quốc: Tên của người Trung Quốc gồm hai phần: phần họ và phần tên, họ đứng trước, tên đứng sau, thông thường họ có một chữ Hán, một số ít họ gồm hai chữ; tên gồm hai chữ Hán, cũng có thể là một chữ Hán.

Khóa học tiếng Trung online Giáo trình BOYA sơ cấp 1

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Skype học tiếng Trung giao tiếp

Khóa học tiếng Trung online miễn phí thầy Vũ ChineMaster

Đăng Ký Khóa Học Tiếng Trung Online Miễn Phí Học Tiếng Trung

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ như thế nào?

Các bạn làm theo các bước bên dưới để đăng ký trở thành học viên trực tuyến của trung tâm học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster.

Tiếp theo các bạn điền thông tin cơ bản vào Form Đăng ký bên dưới để hoàn thành nốt thủ tục ghi danh vào lớp học tiếng Trung online miễn phí của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Hướng dẫn đăng ký khóa học tiếng Trung online miễn phí

Đầu tiên các bạn cần xem trước các video bài giảng Khóa học tiếng Trung online miễn phí bên dưới của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ để có thể nắm thật chắc chắn những kiến thức tiếng Trung cơ bản nhất trong cuốn sách giáo trình hán ngữ 1 phiên bản mới, giáo trình hán ngữ 2 phiên bản mới, giáo trình hán ngữ boya sơ cấp 1 phiên bản mới.

Trước khi chúng ta tiến hành tự học tiếng Trung online tại nhà, các bạn cần phải học phát âm tiếng Trung phổ thông cho thật chuẩn chỉnh đã rồi mới đi tiếp.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Học phát âm tiếng Trung

Bên dưới là bốn video bài giảng khóa học tiếng Trung online miễn phí chuyên đề học phát âm tiếng Trung phổ thông chuẩn tuyệt đối 100%. Đây là bộ video bài giảng khóa học tiếng Trung online miễn phí có thể nói là ĐÌNH ĐÁM NHẤT hiện nay bởi cách phát âm tiếng Trung phổ thông của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ phải nói là quá chuẩn không cần chỉnh luôn. Nếu bạn vẫn chưa tin những gì mình vừa nói thì bạn hãy cho bất kỳ một người Trung Quốc xem và nhận xét cách phát âm tiếng Trung phổ thông của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ để có được sự đánh giá khách quan chính xác nhất.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Học phát âm tiếng Trung chuẩn bài 1

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Học phát âm tiếng Trung chuẩn bài 2

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Học phát âm tiếng Trung chuẩn bài 3

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Học phát âm tiếng Trung chuẩn bài 4

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 1

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 2

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 3

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 4

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 5

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 6

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 7

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 8

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 9

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 10

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 11

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 12

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 13

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 14

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 15

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 2

Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần học tiếng Trung Quốc mỗi ngày cùng Thầy Nguyễn Minh Vũ chưa thế?

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 16

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 17

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 18

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 19

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 20

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 21

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 22

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 23

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 24

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 25

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 26

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 27

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 28

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 29

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1 Bài 30

Vậy là chúng ta vừa học xong hết toàn bộ nội dung kiến thức tiếng Trung cơ bản trong sách giáo trình hán ngữ 1 và giáo trình hán ngữ 2 rồi đấy. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu thành công của bạn mà thôi, bạn vẫn còn rất nhiều kiến thức tiếng Trung cần phải được bổ sung và trang bị thêm thì mới có thể tự giao dịch và tự làm việc được với đối tác Trung Quốc.

Tiếp nối sự thành công vang dội của hai bộ video bài giảng khóa học tiếng Trung online miễn phí của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ, rất nhiều bạn mong muốn Thầy Nguyễn Minh Vũ tiếp tục làm trọn bộ giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới để làm tài liệu tự học tiếng Trung online tại nhà mà không cần phải đến bất kỳ trung tâm tiếng Trung nào hết. Ban đầu Thầy Nguyễn Minh Vũ từ chối lời và một mực cự tuyệt vì có quá nhiều việc phải giải quyết và vận hành cả một hệ thống trung tâm tiếng Trung ChineMaster, thời gian đâu mà dạy tiếng Trung online miễn phí nữa. Trung tâm tiếng Trung ChineMaster muốn vận hành được và phát triển lên thì phải có kinh phí và lợi nhuận thì mới tiếp tục tồn tại được. Nếu cứ dạy tiếng Trung online miễn phí như vậy thì chắc Thầy Nguyễn Minh Vũ chắc không có gì để sống mất, thầy Vũ cùng là một con người bình thường như bao nhiêu người khác, cũng cần phải có kinh tế thì mới vực dậy được.

Một tin vui là Thầy Nguyễn Minh Vũ của chúng ta đang ngày đêm biên soạn và thiết kế slides bài giảng để làm đầy đủ trọn bộ giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới khóa học tiếng Trung online miễn phí chất lượng cực kỳ tốt bởi nội dung bài giảng vô cùng chi tiết và cặn kẽ, Thầy Vũ dạy tiếng Trung rất tận tâm và nhiệt huyết trong từng lời giảng và từng câu chữ. Đây là cảm nhận chung của rất nhiều bạn sau khi đã xem một video bài giảng khóa học tiếng Trung online miễn phí của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1

Đây chính là bộ video bài giảng khóa học tiếng Trung online hiện nay đang làm mưa làm gió tại thị trường dạy và học tiếng Trung Quốc tại Việt Nam. Chỉ vì những video bài giảng khóa học tiếng Trung online miễn phí này mà Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ bị rất nhiều người ghét và tẩy chay khỏi cộng đồng giáo viên dạy tiếng Trung Quốc tại Việt Nam.

Thầy Nguyễn Minh Vũ không hề quan tâm tới vấn đề đó, quan trọng là các bạn học viên của trung tâm tiếng Trung ChineMaster được tiếp cận những bài giảng video khóa học tiếng Trung online miễn phí chất lượng tốt nhất của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 1

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 2

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 3

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 4

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 5

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 6

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 7

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 8

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 9

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 10

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 11

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 12

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 13

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 14

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 15

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 16

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 17

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 18

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 19

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 20

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 21

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 22

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 23

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 24

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 25

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 26

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 27

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 28

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 29

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 30

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 31

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 32

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 33

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 34

Đăng ký Khóa học tiếng Trung online miễn phí BOYA sơ cấp 1 Bài 35

Thầy Nguyễn Minh Vũ không chỉ chia sẻ công khai miễn phí các bộ giáo trình khóa học tiếng Trung online cơ bản ở trên mà còn liên tục quay phim trực tiếp các buổi dạy tiếng Trung giao tiếp ở trên lớp và phát sóng trực tiếp lên các Fanpage học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster làm tài liệu học tiếng Trung Quốc online cho các bạn đã đăng ký khóa học tiếng Trung trực tuyến miễn phí của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Đó chính là bộ giáo trình khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội & TP HCM của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Nguyễn Minh Vũ

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Bài 1

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Bài 2

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Bài 3

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Bài 4

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Bài 5

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Bài 6

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Bài 7

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Bài 8

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Bài 9

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Bài 10

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Bài 11

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Bài 12

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Bài 13

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Bài 14

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Bài 15

Một trong những cách học tiếng Trung online hiệu quả nhất chính là không ngừng trao dồi kiến thức tiếng Trung bao gồm từ vựng tiếng Trung, cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung, mẫu câu giao tiếp tiếng Trung thông dụng nhất theo lộ trình tự học tiếng Trung online cơ bản từ đầu dành cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc.

Đối với những bạn nào mới bắt đầu học tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu hoặc chưa biết gì tiếng Trung thì tốt nhất nên sử dụng bộ giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới và bộ giáo trình hán ngữ boya trọn bộ 9 quyển từ sơ cấp cho đến cao cấp.

Bạn nào vẫn chưa có đủ bộ giáo trình hán ngữ phiên bản mới hai bộ trên thì có thể truy cập vào trang chủ của trung tâm tiếng Trung ChineMaster download toàn bộ sách học tiếng Trung miễn phí từ cơ bản đến nâng cao phù hợp với tất cả trình độ tiếng Trung của cá bạn.

Để có thể ứng dụng và vận dụng tối đa những gì bạn học được trên lớp, chúng ta cần phải tự đầu tư cho bản thân một chiếc máy tính hoặc một chiếc laptop để có thể vừa luyện nói tiếng Trung giao tiếp cùng Thầy Vũ, vừa luyện gõ tiếng Trung trên máy tính, luyện gõ tiếng Trung trên điện thoại, luyện gõ tiếng Trung trên IPAD, luyện gõ tiếng Trung trên IPHONE, nói chung là luyện gõ tiếng Trung trên tất cả thiết bị di động.

Học tiếng Trung giao tiếp online miễn phí Nguyễn Minh Vũ

Học tiếng Trung giao tiếp cấp tốc từ cơ bản đến nâng cao theo một lộ trình học tiếng Trung chuyên biệt của Giang viên thạc sỹ chuyên ngành tiếng Trung Thầy Nguyễn Minh Vũ sẽ giúp các bạn nhanh chóng đạt được thành quả và đạt được mục tiêu chỉ trong thời gian ngắn nhất mà tốn tí thời gian nhất cũng như tốn ít công sức nhiều nhất.

请问你叫什么名字?qǐngwèn nǐ jiào shénme míngzi

哪国人?

你是哪国人?nǐ shì nǎ guó rén

越南 yuè nán

洗澡 xǐzǎo

洗碗 xǐ wǎn

然后 ránhòu

睡觉 shuì jiào

出发 chū fā

集合 jíhé

上车 shàngchē

下车 xiàchē

准时 zhǔnshí

带 dài

你常常看报纸吗?nǐ cháng cháng kàn bàozhǐ ma

你拿钱给我吧 nǐ ná qián gěi wǒ ba

不用 bú yòng + V + 了 le

我不用你了 wǒ bú yòng nǐ le

我可以用你的苹果手机吗?wǒ kěyǐ yòng nǐ de píngguǒ shǒujī ma

你要去哪儿旅行?nǐ yào qù nǎr lǚxíng

我代表公司谢谢你 wǒ dàibiǎo gōngsī xièxie nǐ

我是公司的代表 wǒ shì gōngsī de dàibiǎo

明天你跟代表团一起去吧 míngtiān nǐ gēn dàibiǎo tuán yì qǐ qù ba

你要去参观我的公司吗?nǐ yào qù cānguān wǒ de gōngsī ma

当 + nghe nghiep, chuc vu

我要当经理 wǒ yào dāng jīnglǐ

我要当秘书 wǒ yào dāng mìshū

你要当翻译吗?nǐ yào dāng fānyì ma

你要当汉语翻译吗?nǐ yào dāng hànyǔ fānyì ma

你要坐飞机吗?nǐ yào zuò fēijī ma

你要坐飞机还是火车?nǐ yào zuò fēijī háishì huǒchē

什么时候你回来?shénme shíhou nǐ huílai

办事 bànshì

一个事 yí ge shì

你帮我办一个事,行吗?nǐ bāng wǒ bàn yí ge shì, xíng ma

你还有什么问题吗?nǐ hái yǒu shénme wèntí ma

我没有什么问题 wǒ méiyǒu shénme wèntí

今天我的工作有一点儿忙 jīntiān wǒ de gōngzuò yǒu yì diǎnr máng 有一点儿

今天我觉得有一点儿累 jīntiān wǒ juéde yǒu yì diǎnr lèi

V + 点儿

我要去超市买点儿东西 wǒ yào qù chāoshì mǎi diǎnr dōngxi

年轻牛 nián qīng niú

我要买点儿水果 wǒ yào mǎi diǎnr shuǐguǒ

你要喝点儿什么?nǐ yào hē diǎnr shénme

办事 bàn shì

今天星期五 jīntiān

你喜欢吃冰淇淋吗?nǐ xǐhuān chī bīngqílín ma

你喜欢吃什么东西? nǐ xǐhuān chī shénme dōngxi ne

请问厕所在哪儿?qǐngwèn cèsuǒ zài nǎr

我不知道洗手间在哪儿 wǒ bù zhīdào xǐshǒujiān zài nǎr

我要喝点儿咖啡 wǒ yào hē diǎnr kāfēi

电脑 diànnǎo

你家有电脑吗?nǐ jiā yǒu diànnǎo ma

一台电脑 yì tái diànnǎo

你公司里有打印机吗?nǐ gōngsī lǐ yǒu dǎyìnjī ma

你公司的经理是谁?nǐ gōngsī de jīnglǐ shì shuí

我不知道我的经理是谁 wǒ bù zhīdào wǒ de jīnglǐ shì shuí

好几我不见你 hǎo jiǔ wǒ bú jiàn nǐ

马虎 mǎhū

我的工作马马虎虎 wǒ de gōngzuò mǎmǎ hūhū

最近你的工作忙吗?zuìjìn nǐ de gōngzuò máng ma

刚 + V

你刚说什么呢?nǐ gāng shuō shénme ne

你刚去哪儿呢?nǐ gāng qù nǎr ne

有一点儿 + adj

今天我的工作有一点儿忙 jīntiān wǒ de gōngzuò yǒu yì diǎnr máng

东西南北

今天我觉得有一点儿累 jīntiān wǒ juéde yǒu yì diǎnr lèi

V + 点儿 + O

你要喝点儿什么?nǐ yào hē diǎnr shénme

你要喝点儿咖啡吗?nǐ yào hē diǎnr kāfēi ma

我要喝一点儿茶 wǒ yào hē yì diǎnr chá

我要喝一杯咖啡 wǒ yào hē yì bēi kāfēi

你家有自行车吗?nǐ jiā yǒu zìxíngchē ma

你会开汽车吗?nǐ huì kāi qìchē

我会开汽车 wǒ huì kāi qìchē

你会说英文吗?nǐ huì shuō yīngwén ma

我会说一点英语 wǒ huì shuō yì diǎn yīngyǔ

今天她会来吗?jīntiān tā huì lái ma

会 + V + O + 的

不会 + V + O + 的

今天她会来的 jīntiān tā huì lái de

今天她不会来的 jīntiān tā bú huì lái de

她会喜欢我吗?tā huì xǐhuān wǒ ma

她不会喜欢你的 tā bú huì xǐhuān nǐ de

中国菜 zhōngguó cài

她会做中国菜吗?tā huì zuò zhōngguó cài ma

她会做越南菜吗?tā huì zuò yuènán cài ma

她很想打你 tā hěn xiǎng dǎ nǐ

她给你打电话了

她给你打电话了吗?tā gěi nǐ dǎ diànhuà le ma

她还没给我打电话 tā hái méi gěi wǒ dǎ diànhuà

还没 hái méi

昨天我打你手机了 zuótiān wǒ dǎ nǐ de shǒujī le

你给我叫一辆出租车吧 nǐ gěi wǒ jiào yí liàng chūzū chē ba

太极拳 tài jí quán

听说 tīngshuō

电视台 diànshì tái

表演 biǎoyǎn

节目 jiémù

愿意 yuànyì

不错 bú cuò

进步 jìnbù

水平 shuǐpíng

提高 tígāo

哪里 nǎlǐ

流利 liúlì

努力 nǔlì

认真 rènzhēn

这么 zhème

那么 nàme

运动 yùndòng

跑步 pǎobù

篮球 lánqiú

打球 dǎ qiú

刚才 gāng cái

可以 kěyǐ

坚持 jiānchí

我听说她要学中文 wǒ tīngshuō tā yào xué zhōngwén

报名 bào míng

我想报名去学英语 wǒ xiǎng bàomíng qù xué yīngyǔ

开始 kāi shǐ

你什么时候开始学英语?nǐ shénme shíhou kāishǐ xué yīngyǔ

你什么时候开始去工作?nǐ shénme shíhou kāishǐ qù gōngzuò

你能说中文吗?nǐ néng shuō zhōngwén ma

我不能说中文 wǒ bù néng shuō zhōngwén

今天晚上我很忙,我不能跟你去玩 jīntiān wǎnshang wǒ hěn máng, wǒ bù néng gēn nǐ qù wán

我能用你的手机吗?wǒ néng yòng nǐ de shǒujī ma

抽烟 chōuyān

这儿能抽烟吗?zhèr néng chōu yān ma

这儿不能抽烟 zhèr bù néng chōuyān

你先吃饭再工作吧 nǐ xiān chīfàn zài gōngzuò ba

你先吃饭再回家吧 nǐ xiān chīfàn zài huí jiā ba

这个电影我看了两遍了 zhège diànyǐng wǒ kàn le liǎng biàn ba

这个电影我看了两次了 zhège diànyǐng wǒ kàn le liǎng cì ba

明白 míngbái

我听不懂 wǒ tīng bù dǒng

我看不懂 wǒ kàn bù dǒng

舒服 shūfu

你觉得舒服吗?nǐ juéde shūfu ma

我觉得很舒服 wǒ juéde hěn shūfu

我感到很不舒服 wǒ gǎndào hěn bù shūfu

意思 yìsi

她有什么意思呢?tā yǒu shénme yìsi ne

她对你有意思 tā duì nǐ yǒu yìsi

有意思 yǒu yìsi

我觉得她很有意思 wǒ juéde tā hěn yǒu yìsi

没意思 méi yìsi

我觉得这个工作很没意思 wǒ juéde zhège gōngzuò hěn méi yìsi

小时 xiǎoshí

她工作两个小时了 tā gōngzuò liǎng ge xiǎoshí le

一天我工作八个小时 yì tiān wǒ gōngzuò bā ge xiǎoshí

请假 qǐng jià

我要请假三天 wǒ yào qǐngjià sān tiān

你想请假几天?nǐ xiǎng qǐngjià jǐ tiān

头疼 tóu téng

今天我觉得很头疼 jīntiān wǒ juéde hěn tóuténg

你觉得在哪儿疼?nǐ juéde zài nǎr téng

发烧 fāshāo

她发烧了 tā fāshāo le

可能 kěněng

有可能她发烧了 yǒu kěnéng tā fāshāo le

咳嗽 késòu

昨天她咳嗽了很多 zuótiān tā késou le hěn duō

感冒 gǎnmào

昨天她发烧、咳嗽,有可能她感冒了 zuótiān tā fāshāo, késou, yǒu kěnéng tā gǎnmào le

你会说英语吗?nǐ huì shuō yīngyǔ ma

我不会说英语 wǒ bú huì shuō yīngyǔ

你家有几辆摩托车?nǐ jiā yǒu jǐ liàng mótuōchē ne

我有一辆摩托车 wǒ yǒu yí liàng mótuōchē

出租车 chū zū chē

我常常坐出租车去工作 wǒ cháng cháng zuò chūzūchē qù gōngzuò

你喜欢什么颜色呢?nǐ xǐhuān shénme yánsè ne

我喜欢红色 wǒ xǐhuān hóngsè

紫色 zǐsè

我喜欢紫色 wǒ xǐhuān zǐsè

粉色 fěnsè

护照 hù zhào hù zhào

驾照 jiàzhào

我不会打太极拳 wǒ bú huì dǎ tàijí quán

我很想学太极拳 wǒ hěn xiǎng xué tàijíquán

我也不会太极拳 wǒ yě bú huì tàijíquán

我也很想学太极拳 wǒ yě hěn xiǎng xué tàijíquán

Sau khi các bạn đã luyện gõ tiếng Trung online khoảng 200 câu tiếng Trung giao tiếp cơ bản trên rồi thì chúng ta cùng vào Fanpage Học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster tiếp tục tương tác và học tiếng Trung online miễn phí cùng Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Phương pháp giảng dạy tiếng Trung giao tiếp của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ cực kỳ độc đáo, mình nói ở trên này các bạn sẽ không hình dung được đâu, chỉ có đến học trực tiếp và nghe trực tiếp các bạn mới lĩnh hội được những kiến thức tiếng Trung mà thầy Vũ giảng bài ở trên lớp. Học trực tuyến không thể nào bằng học trực tiếp được các bạn ạ.

Nếu bạn thật sự đang cảm thấy đau đầu vì vấn đề phát âm tiếng Trung của bạn vẫn còn chưa chuẩn hoặc sợ bị phát âm tiếng Trung sai thì bạn vào xem các video của Thầy Vũ hướng dẫn cách phát âm tiếng Trung phổ thông chuẩn tuyệt đối 100% của Thầy Nguyễn Minh Vũ.

Tất nhiên là lúc mới đầu chúng ta học tiếng Trung Quốc thì chưa thể phát âm chuẩn xác và chính xác ngay lập tức được, chúng ta cần phải có thời gian luyện nói tiếng Trung giao tiếp và luyện phản xạ tiếng Trung cơ bản theo các tình huống giao tiếp tiếng Trung thông dụng hàng ngày, dần dần thì tự nhiên các bạn sẽ phát âm tiếng Trung chuẩn ngay.

Nếu bạn vẫn chưa tìm được một trung tâm tiếng Trung nào thật sự tốt và chất lượng về các khóa đào tạo tiếng Trung giao tiếp thì trung tâm học tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster của Giảng viên Thạc sỹ chuyên ngành tiếng Trung Thầy Nguyễn Minh Vũ chính là sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời của chúng ta.

Tại đây bạn sẽ liên tục được huấn luyện kỹ năng nói tiếng Trung giao tiếp cơ bản cho đến nâng cao theo các tình huống tiếng Trung giao tiếp thông dụng nhất trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Oke, việc học tiếng Trung hiệu quả nhất chính là học phải đi đôi với thực hành, thực hành chính là chìa khóa để giúp các bạn nhanh chóng đạt được mục tiêu của bản thân. Chúng ta sẽ tiếp tục luyện nói tiếng Trung giao tiếp theo các tình huống sau đây.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí luyện nói tiếng Trung cơ bản

Khóa học tiếng Trung online miễn phí của Thầy Nguyễn Minh Vũ liên tục sẽ cung cấp cho chúng ta những vốn kiến thức tiếng Trung chất lượng tốt nhất và chính xác nhất cũng như thường xuyên được cập nhập hàng ngày trên trang web học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

她说当然会开车 tā shuō dāngrán huì kāichē

我问她有几辆车 wǒ wèn tā yǒu jǐ liàng chē

她说她有两辆车 tā shuō tā yǒu liǎng liàng chē

星期天我们开车去玩 xīngqī tiān wǒmen kāichē qù wán

她说她没有驾照 tā shuō tā méiyǒu jiàzhào

我问她有没有护照 wǒ wèn tā yǒu méiyǒu hùzhào

她说她没有护照 tā shuō tā méiyǒu hùzhào

我喜欢粉色 wǒ xǐhuān fěnsè

我喜欢黑色 wǒ xǐhuān hēisè

纯白 chúnbái

讨厌 tǎoyàn

你公司有秘书吗?

你是公司的职员吗?

你在公司工作几年了?

你喜欢在那个公司工作吗?

你知道公司的经理吗?

公司的经理常常跟你说话吗?

最近你在忙什么呢?

最近你的经理在公司吗?

你的公司离这儿远吗?nǐ de gōngsī lí zhèr yuǎn ma

你常常开车去上班吗?

你家离这儿近吗?nǐ jiā lí zhèr jìn ma

晚上你常常做什么呢?

A跟gēn B + 一起 yì qǐ + V + O

我常常跟她一起工作 wǒ cháng cháng gēn tā yì qǐ gōngzuò

你跟谁看电视呢?nǐ gēn shuí kàn diànshì ne

你喜欢看什么电影?

我喜欢看恐怖电影 wǒ xǐhuān kàn kǒngbù diànyǐng

你喜欢帅哥吗?

你公司里有帅哥吗?

他喜欢你吗?

A比bǐ B + adj

因为他比我小 yīnwèi tā bǐ wǒ xiǎo

他们大概多大了?

出色 chūsè

因为我是帅哥 yīnwèi wǒ shì shuàigē

你想找男朋友吗?

你想不想结婚呢?

你打算什么时候结婚呢?nǐ dǎsuàn shénme shíhou jiéhūn

大概 dàgài

以后 yǐ hòu

我觉得你很有意思 wǒ juéde nǐ hěn yǒu yìsi

幽默 yōumò

准备 zhǔnbèi

你准备好了吗?nǐ zhǔnbèi hǎo le ma

你结婚了吗?nǐ jiéhūn le ma

你什么时候结婚呢?nǐ shénme shíhou jiéhūn ne

去年 qù nián

清楚 qīngchǔ

你有孩子了吗?nǐ yǒu háizi le ma

你打算什么时候有孩子呢?nǐ dǎsuàn shénme shíhou yǒu háizi

几个月以后 jǐ ge yuè yǐhòu

你喜欢有孩子吗?nǐ xǐhuān yǒu háizi ma

为学习汉语 wèi xuéxí hànyǔ

为练习书法 wèi liànxí shūfǎ

为练习打太极拳 wèi liànxí dǎ tàijíquán

坚持学习 jiānchí xuéxí

坚持锻炼 jiānchí duànliàn

坚持练习 jiānchí liànxí

这么便宜 zhème piányì

这么容易 zhème róngyì

这么难 zhème nán

怎么这么便宜 zěnme zhème piányì

怎么这么难 zěnme zhème nán

怎么这么容易 zěnme zhème róngyì

怎么这么努力 zěnme zhème nǔlì

学得怎么样 xué de zěnmeyàng

说得怎么样 shuō de zěnme yàng

写得怎么样 xiě de zěnmeyàng

唱得怎么样 chàng de zěnme yàng

读得很快 dú de hěn kuài

打得很好 dǎ de hěn hǎo

做得很好 zuò de hěn hǎo

表演得很好 biǎoyǎn de hěn hǎo

说得很流利 shuō de hěn liúlì

唱得很好 chàng de hěn hǎo

写得很快 xiě de hěn kuài

学得很认真 xué de hěn rènzhēn

说得对不对 shuō de duì bú duì

现在几点?xiànzài jǐ diǎn

现在八点一刻 xiànzài bā diǎn yí kè

我每天下午都去操场锻炼身体 wǒ měitiān xiàwǔ dōu qù cāochǎng duànliàn shēntǐ

我每天早上七点半起床,八点吃早饭,八点四十五去教室 wǒ měitiān zǎoshàng qī diǎn bàn qǐchuáng, bā diǎn chī zǎofàn, bā diǎn sìshí wǔ qù jiàoshì

每年都有很多留学生来中国学习 měinián dōu yǒu hěn duō liúxuéshēng lái zhōngguó xuéxí

散步 sànbù

晚上,我散散步,看看电视或者跟朋友一起聊聊天 wǎnshang wǒ sànsàn bù, kànkan diànshì huòzhě gēn péngyou yì qǐ liáo liáo tiān

你晚上几点睡觉?nǐ wǎnshang nǐ jiǎn shuìjiào

晚上我十一点半睡觉 wǎnshang wǒ shí yī diǎn bàn shuìjiào

唱得好不好 chàng de hǎo bù hǎo

起得早不早 qǐ de zǎo bù zǎo

睡得晚不晚 shuǐ de wǎn bù wǎn

说得不对 shuō de bú duì

唱得不好 chàng de bù hǎo

起得不早 qǐ de bù zǎo

睡得不晚 shuì de bù wǎn

她学汉语学得很好 tā xué hànyǔ xué de hěn hǎo

她说汉语说得很流利 tā shuō hànyǔ shuō de hěn liúlì

她说的汉语怎么样?tā shuō de hànyǔ zěnme yàng

你今年多大了呢?nǐ jīnnián duō dà le ne

你哪年出生?nǐ nǎ nián chūshēng

你现在的工作好了吗?nǐ xiànzài de gōngzuò hǎo le ma

你的公司离这儿远吗?nǐ de gōngsī lí zhèr yuǎn ma

过奖了 guò jiǎng le

你想不想去旅行呢?nǐ xiǎng bù xiǎng qù lǚxíng ne

你想去哪儿旅行呢?nǐ xiǎng qù nǎr lǚxíng ne

芽庄 yá zhuāng

最近你的工作好吗?zuìjìn nǐ de gōngzuò hǎo ma

你想买摩托车吗?nǐ xiǎng mǎi mótuōchē ma

你的老公今年多大了呢?nǐ de lǎogōng jīnnián duō dà le ne

你的老公好吗?nǐ de lǎogōng hǎo ma

忘了 wàng le

你的老公爱你吗?nǐ de lǎogōng ài nǐ ma

你不喜欢你的老公

你喜欢你老公的家

适合 shìhé

情况 qíngkuàng

离婚 lí hūn

你跟你的老公在一起几年了?nǐ gēn nǐ de lǎogōng zài yì qǐ jǐ nián le

为什么你还没有孩子呢?wèi shénme nǐ hái méiyǒu háizi ne

你的老公爱你吗?

Phương pháp nhớ từ vựng tiếng Trung hiệu quả nhất là gì? Hiện nay rất nhiều người đang cảm thấy bối rối và lo lắng vì cứ học xong từ vựng tiếng Trung nào là lại bị rơi rụng từ vựng tiếng Trung đó, hoặc thường xuyên quên chữ Hán.

Có một cách học tiếng Trung vô cùng hiệu quả mà tốn ít thời gian nhất, đó chính là luyện gõ tiếng Trung Quốc, tức là luyện gõ tiếng Trung trên máy tính và luyện gõ tiếng Trung trên điện thoại.

Nếu bất kỳ học viên nào sau một khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản vẫn còn lơ mơ kiến thức tiếng Trung, chưa nói được tiếng Trung, chưa giao tiếp được tiếng Trung hoặc nghỉ học quá nhiều thì có thể học tiếng Trung miễn phí các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đó cho đến khi nào cảm thấy yên tâm thì thôi. Đây chính là chính sách khuyến học cực kỳ ưu đãi chỉ có duy nhất tại trung tâm học tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster đông học viên nhất Hà Nội.

Bất kỳ học viên nào khi đã tham gia khóa học tiếng Trung giao tiếp cấp tốc của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đều sẽ phát âm tiếng Trung cực kỳ chuẩn xác và có thể giao tiếp tiếng Trung rất tốt với người Trung Quốc và quan trọng là mỗi học viên sẽ được huấn luyện kỹ năng gõ tiếng Trung Quốc liên tục trong suốt cả quá trình học tiếng Trung giao tiếp cùng Thầy Nguyễn Minh Vũ.

Gõ tiếng Trung trên điện thoại và gõ tiếng Trung trên máy tính là kỹ năng tối thiểu bạn cần phải có nếu muốn giao dịch trực tiếp với đối tác Trung Quốc. Phần mềm gõ tiếng Trung SOGOU PINYIN chính là công cụ hàng đầu của chúng ta để tự luyện gõ tiếng Trung giao tiếp theo các video bài giảng của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Trung tâm học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster là Đơn vị chuyên giảng dạy tiếng Trung giao tiếp cấp tốc từ cơ bản đến nâng cao và chuyên luyện thi tiếng Trung HSK cấp tốc đảm bảo đầu ra 100%.

Tự học tiếng Trung Quốc cơ bản, tự học tiếng Trung nghe nói cấp tốc, luyện nói tiếng Trung cơ bản, luyện nói tiếng Trung cấp tốc, luyện nghe tiếng Trung cơ bản, luyện nghe tiếng Trung cấp tốc, khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản, khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao, khóa học luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản, khóa học luyện nghe nói tiếng Trung nâng cao, tiếng Trung giao tiếp thương mại cơ bản, tiếng Trung thương mại nâng cao .v.v. trung tâm tiếng Trung ChineMaster đông học viên nhất Hà Nội chính là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.

Các bạn học viên trực tuyến vui lòng truy cập vào trang web học tiếng Trung online miễn phí của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ để có thể theo dõi được toàn bộ khóa học tiếng Trung online miễn phí từ cơ bản cho đến nâng cao được Thầy Vũ chủ biên và biên soạn cũng như thiết kế các slides bài giảng theo các bộ giáo trình học tiếng Trung Quốc tốt nhất và chuẩn nhất hiện nay.

Kênh YOUTUBE học tiếng Trung online miễn phí TỐT NHẤT Việt Nam với các video tự học tiếng Trung Quốc miễn phí chất lượng cao của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chỉ có duy nhất tại trung tâm học tiếng Trung giao tiếp miễn phí ở Hà Nội ChineMaster.

Nếu bạn vẫn chưa cảm thấy yên tâm vì không có ai hướng dẫn bạn cách học tiếng Trung Quốc như thế nào thì bạn hoàn toàn có thể được hỗ trợ giải đáp thắc mắc trực tuyến trên kênh YOUTUBE học tiếng Trung online miễn phí của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Đó là những kinh nghiệm học tiếng Trung & phương pháp học tiếng Trung & bí quyết học tiếng Trung giao tiếp của Giảng sư Thạc sỹ chuyên ngành tiếng Trung Thầy Nguyễn Minh Vũ.

Kênh YOUTUBE học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster thầy Vũ hiện nay được rất nhiều các bạn trong cộng đồng dân tiếng Trung bàn tán rất sôi nổi tại sao thầy Nguyễn Minh Vũ lại có thể nhiệt huyết đến như vậy?

Tại sao thầy Vũ lại có thể cống hiến vô tư như vậy? Tại sao thầy Vũ lại có thể nhiệt tình với các bạn học viên như vậy? Tại sao thầy Vũ lại có thể làm việc với tinh thần hăng say như vậy? Phải chăng thầy Vũ là người không bình thương ư?

Tất cả những câu hỏi thắc mắc trên bạn chỉ cần xem video bài giảng của thầy Vũ trên Kênh YOUTUBE học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster là sẽ rõ ngay vấn đề tại sao lại như vậy?

Để chúng ta có thể học tiếng Trung online miễn phí theo các video bài giảng học tiếng Trung Quốc trực tuyến của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ, các bạn cần chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ các bộ giáo trình học tiếng Trung miễn phí tốt nhất và chuẩn nhất hiện nay. Đó chính là bộ giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới & bộ giáo trình hán ngữ boya phiên bản mới, bộ giáo trình 9999 câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng nhất, bộ giáo trình 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày, bộ giáo trình 1000 câu tiếng Trung giao tiếp online miễn phí, bộ giáo trình 900 câu tiếng Trung giao tiếp cơ bản mỗi ngày .v.v.

Trung tâm học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster liên tục không ngừng khai giảng các lớp học tiếng Trung giao tiếp miễn phí từ cơ bản đến nâng cao, ví dụ như các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản hán ngữ 1&2, khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản hán ngữ 3, khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản hán ngữ 4, khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản hán ngữ 5, khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản hán ngữ 6, khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản hán ngữ boya sơ cấp 1, khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản hán ngữ boya sơ cấp 2, và còn rất nhiều khóa học tiếng Trung giao tiếp miễn phí chuyên đề luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản và nâng cao chỉ có duy nhất tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster đông học viên nhất Hà Nội.

Nếu bạn vẫn còn đang tìm kiếm một trung tâm tiếng Trung uy tín nhất tại Hà Nội thì bạn đang tìm đúng rồi đấy. Trung tâm học tiếng Trung Quốc miễn phí tại Hà Nội ChineMaster chính là sự lựa chọn quá tuyệt vời của chúng ta.

Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong ngày khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp mới nhất.

Học Tiếng Nhật Online Miễn Phí Online

Hiện nay trên mạng có rất nhiều website học tiếng Nhật online nhưng lại ít có website cho phép bạn học thử miễn phí. Một trong những website học tiếng Nhật miễn phí online tốt nhất là Dekiru.vn.

Vậy chúng tôi có những ưu điểm đặc biệt nào khiến bạn phải quan tâm?

Tất cả những dạng bài học có trên website đều có thể được học thử miễn phí. Vì vậy, bạn có thể dễ dàng đánh giá hình thức học Online này có thật sự phù hợp với mình hay không. Độ chính xác về kiến thức, cũng như phương pháp học trên chúng tôi vô cùng hay và tiện ích nên chắc chắn những bạn nhạy bén với các thiết bị thông minh sẽ hài lòng ngay ở lần học đầu tiên.

Trên thế giới hiện tại, cũng có 1 số web học tiếng Nhật online miễn phí. Chất lượng có thể chưa bằng chúng tôi nhưng có lẽ sẽ là 1 sự lựa chọn không tồi đối với những bạn có nhu cầu.

Học tiếng Nhật thì một trong những yêu cầu đầu tiên là hiểu rõ tiếng Nhật có 3 bảng chữ cái chính cần học: Hiragana, Katakana và Kanji. Chúng được sử dụng và bổ trợ với nhau như thế nào? Sử dụng như thế nào để tránh gây nhầm lẫn?

Learn Japanese Language là một website vô cùng tốt để bạn học về các con chữ trong tiếng Nhật. Mỗi con chữ được liên tưởng đến 1 biểu tượng, giúp việc học tiếng Nhật online trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Đây không phải một website học tiếng Nhật online như bình thường. Nó được ra đời từ khoảng năm 2007 bởi nhà sáng lập Koichi, người đã có phương thức tiếp cận vô cùng sáng tạo để giảng dạy tiếng Nhật. Ý tưởng của Koichi là giảng dạy tiếng Nhật bằng cách xen kẽ các mẩu chuyện về văn hóa tiếng Nhật, khiến cho việc học tiếng Nhật thú vị hơn rất nhiều.

Tofugu có rất nhiều video giúp ích cho việc học tiếng Nhật. Trang web này được liên kết với textfugu, sách giáo khoa tiếng Nhật online miễn phí dành cho người tự học tiếng Nhật khá nổi tiếng.

Trường hợp khác, nếu bạn muốn tìm một web học tiếng Nhật hoàn toàn miễn phí thì quả thật rất ít và kiến thức trong đó không đủ để cho bạn có mọt nền tảng tiếng Nhật tương đối.