Top 10 # Tự Học Tiếng Anh Ung Dung Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Ung Dung Sap 2000 V14 De Xac Dinh Noi Luc

, sinh vien at Đại Học Giao Thông Vận Tải

Published on

Ung dung sap 2000 v14 de xac dinh noi luc

1. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 68 TRAO ĐỔI ỨNG DỤNG SAP2000 – V14 ĐỂ XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRONG MỘT SỐ BÀI TOÁN ĐƠN GIẢN CỦA HỆ PHẲNG TĨNH ĐỊNH CHỊU TẢI TRỌNG BẤT ĐỘNG  CN. Nguyễn Tấn Vân – Cựu SV Khoa kỹ thuật Xây Dựng  CN. Trần Hữu Trọng – Khoa kỹ thuật Xây Dựng 1. Đặt vấn đề Hiện nay phần mềm kết cấu Sap 2000 với nhiều phiên bản mới đang được sử dụng rất phổ biến và rộng rãi trong các trường đại học khối kỹ thuật xây dựng nói chung. Đây là công cụ hỗ trợ đắc lực và đáng tin cậy trong việc tính toán và phân tích các dạng kết cấu xây dựng. Đã có rất nhiều những nghiên cứu ứng dụng phần mềm kết cấu Sap 2000 trong triển khai thực tế, cũng như trong quá trình phục vụ giảng dạy và học tập. Trong khuôn khổ giới hạn của bài viết này chỉ đề cập đến việc sử dụng phần mềm kết cấu Sap 2000 với phiên bản V14 để xác định nội lực trong một số bài toán đơn giản của hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động: hệ dầm, hệ khung ghép và dàn phẳng. Với việc trình bày khá chi tiết việc khai báo một số hình thức tác dụng đặc biệt của tải trọng và các liên kết cùng với những ví dụ minh họa cụ thể. Bài viết sẽ góp phần giúp ích cho sinh viên đang học môn học cơ học kết cấu 1 – phần hệ tĩnh định có một cách nhìn nhận tổng quát hơn, hệ thống hóa kiến thức đang học, đồng thời có khả năng sử dụng phần mềm để phục vụ cho việc học, cụ thể là giải các bài toán và kiểm tra quá trình giải tay của mình bằng phần mềm Sap 2000. 2. Nội dung 2.1. Khai báo tải trọng 2.1.1. Khai báo Mômen tập trung – Khi đã dựng được 1 mô hình như yêu cầu. – Chọn nút để gán mômen, vào menu Assign Joint Load Forces… hoặc kích vào biểu tượng . Tùy theo chiều của mômen mà ta nhập số liệu mang dấu -, +,

2. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 69 TRAO ĐỔI 2.1.2. Lực tập trung xiên góc Ta phân tích thành 2 lực P1, P2. α1P = chúng tôi P1 P2 P QP = chúng tôi – Chọn nút, vào menu Assign → Joint Load → Forces…( ), hoặc kích vào biểu tượng , nhập số liệu tải trọng tập trung theo phương X, Z. 2.2. Khai báo liên kết 2.2.1. Khai báo gối cố định hoặc gối di động theo phương ngang Để khai báo liên kết gối theo phương nằm ngang cần chọn 1 nút hoặc số nút đó bằng cách kích chuột vào vị trí các nút đó hoặc rê chuột xung quanh các nút muốn chọn. Sau khi chọn, vào menu Assign → joint → restraints ( ) hoặc kích vào biểu tượng . Chọn gối cố định hoặc di động, . 2.2.2. Xoay hệ trục tọa độ địa phương tại nút Khi bạn muốn thay đổi chiều tải trọng, thay đổi điều kiện biên, thay đổi đối tượng đặt tại nút thì có thể đổi hệ tọa độ địa phương như sau: Assign → Joint → Load Axes … Chọn góc xoay hệ tọa độ địa phương theo trục xoay hệ tọa độ tổng thể x, y, z. 2.2.3. Giải phóng liên kết hai đầu phần tử thanh: Trong kết cấu nhiều phần tử mà tại đó không có mômen, lực cắt hay lực dọc. Vậy để giải phóng chúng ta thực hiện: – Chọn phần tử muốn giải phóng liên kết. – Vào Assign → Frame → Releases/Partial Fixity …, hoặc kích vào biểu tượng Ví dụ 1: Giải phóng mômen Tại nút 1 mômen (M3-3 = 0). M3-3M3-3 I II1 – Chọn thanh I → kích vào biểu tượng M3-3 tại điểm kết thúc bằng 0. – Chọn thanh II → kích vào biểu tượng M3-3 tại điểm bắt đầu bằng 0. – Kiểm tra giải phóng: kích vào biểu tượng → Frame/Cables/Tendons → Releases. Ví dụ 2: Vẽ các biểu đồ nội lực trong hệ đã cho như hình vẽ sau:

3. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 70 TRAO ĐỔI 30 o 40 o P = 50 kNq = 20 kN/m A B C D E 2m1m2m1m Trình tự cách làm: Bước 1: Khởi động Sap 2000 _ V14. Bước 2: Chọn đơn vị KN-m-o C ( ). Bước 3: Vào menu File → chọn lệnh New Model…, hoặc kích biểu tượng . Kích chọn Beam (Dầm liên tục) Trong phần Edit Grid… ta chọn kiểu Spacing để nhập khoảng cách các ô lưới: → →

4. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 71 TRAO ĐỔI Ta được hệ dầm như sau: Bước 4: Khai báo liên kết gối: Các gối trong hệ như trên chưa đúng với bài toán đặt ra: + Thay gối trục E bằng gối cố định: sau khi kích chuột vào vị trí nút, vào menu Assign Joint restraints ( ) hoặc kích vào biểu tượng chọn + Cần thay liên kết gối di động ở trục B, C, D bằng các nút: ta chọn các nút tại trục B, C, D, kích vào biểu tượng chọn . + Thay gối trục A bằng gối di động: Sau khi kích chuột vào vị trí nút, kích vào biểu tượng chọn . + Xoay hệ trục tọa độ tại nút trục A: Chọn nút tại trục A, vào menu Assign Joint Load Axes … . Bước 5: Khai báo trường hợp tải trọng: Để khai báo trường hợp tải trọng: Vào Define Load patterns…( ) + Đối với trường hợp Tĩnh tải: – Tên: Tĩnh Tải (TT), Loại: DEAD – Hệ số TLBT: 0 (Không tính đến trọng lượng bản thân cấu kiện). Sau khi sửa giá trị chọn Modify Load ( ) . Chọn để chấp nhận. – Vào menu Define Load Cases ( ). Kích vào Modal chọn Delete Load Case Bước 6: Gán tải trọng phân bố đều:

5. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 72 TRAO ĐỔI Chọn thanh BC, vào menu Assign Frame Load Distributed… ( ), hoặc kích vào biểu tượng , (Load Case Name là TT, Direction là Gravity), đặt giá trị Uniform Load = 20 . Bước 7: Gán tải trọng tập trung: Phân tích lực tập trung góc xiên thành 2 lực P1, P2. 0 0 1P = P.sin40 = 50.sin40 = 32,14(kN) 0 0 2P = P.cos40 = 50.cos40 = 38,30(kN) Chọn nút tại D, vào , (Load Case Name là TT), kích chọn , đặt giá trị Force Global X = -38,30 và Force Global Z = -32,14. Bước 8: Xem đầy đủ các lực tập trung và phân bố đều trên màn hình: Vào Display Show Load Assign Frame … ( ), Load Pattern Name. Bước 9: Khai báo dạng kết cấu: – Vào menu Analyze Set Analysis Options … ( ). Hệ dầm cũng được coi là hệ khung phẳng (kết cấu chịu uốn XZ) nên ta chọn XZ Plane OK. Bước 10: Lưu và chạy chương trình tính: Vào menu Analyze Run Analysis ( hoặc F5) chọn – Sau khi chạy chương trình tính thì Sap sẽ khóa số liệu (biểu tượng khóa trên màn hình sẽ đóng lại ), nếu muốn sửa số liệu đã nhập thì phải mở khóa bằng cách kích vào biểu tượng , lúc đó sẽ trở thành . Bước 11: Xem kết quả nội lực: Vào menu Display Show Forces/Stresses Frames/Cables … (hoặc kích vào mũi tên trên biểu tượng chọn (Frames/Cables).

6. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 73 TRAO ĐỔI + Axial Force: Lực dọc. – Shear 2-2: Lực cắt theo phương 2. – Moment 3-3: Mômen uốn quanh trục 3. Do Sap2000 quy định dấu lực cắt ngược dấu với quy định dấu của VN, nên khi xem biểu đồ lực cắt trong phần khai báo tỷ lệ ta chọn tỷ lệ mang dấu “-“, để được biểu đồ đúng quy định. Biểu đồ lực dọc của Tĩnh Tải Biểu đồ lực cắt Q2-2 của Tĩnh Tải Biểu đồ mômen M3-3 của Tĩnh Tải Ví dụ 3: Vẽ các biểu đồ nội lực trong hệ đã cho như hình vẽ sau: Trình tự cách làm: Bước 1: Khởi động Sap 2000 V14. Bước 2: Chọn đơn vị KN-m-o C ( ) Bước 3: Vào menu File chọn lệnh New Model… hoặc kích biểu tượng .

7. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 74 TRAO ĐỔI Kích chọn Grid Only (Hệ lưới). Dùng chuột kích vào biểu tượng để vẽ nhanh, kích chuột vào 1 đường lưới sẽ được 1 phần tử thanh nằm tại lưới đó và giới hạn bằng các mắt lưới ở 2 đầu, nếu dùng chuột kéo thành 1 hình chữ nhật thì ta sẽ được các phần tử thanh nằm trong hình chữ nhật đó. Bước 4: Khai báo liên kết gối: Tương tự khai báo liên kết gối như ví dụ 2. – Ta chọn nút tại A, kích vào biểu tượng chọn . – Tiếp tục chọn nút tại B, kích vào biểu tượng chọn . – Đối với trường hợp gối di động nằm ngang ta cũng chọn nút tại E, kích vào biểu tượng chọn kích vào Translation 1 ( ) và kích bỏ Translation 3. Bước 5: Giải phóng liên kết hai đầu phần tử thanh: Tại nút C mômen (M3-3 = 0). – Chọn thanh BC Assign Frame Releases/Partial Fixity…, hoặc kích vào biểu tượng M3-3 tại điểm kết thúc bằng 0. – Chọn thanh CD kích vào biểu tượng M3-3 tại điểm bắt đầu bằng 0. – Kiểm tra giải phóng: Kích vào biểu tượng Frame/Cables/Tendons Releases Như vậy, ta đã tạo được sơ đồ tính của hệ dầm (ở phần này, ta phải tạo được 1 hệ dầm có kích thước các nhịp và liên kết gối theo yêu cầu). : Khai báo trường hợp tải trọng: Để khai báo trường hợp tải trọng: Vào Define Load patterns… – Đối với trường hợp Tĩnh tải:

8. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 75 TRAO ĐỔI – Tên: Tĩnh Tải (TT) – Loại: DEAD – Hệ số TLBT: 0 Sau khi sửa giá trị chọn Modify Load ( ) . Chọn để chấp nhận. – Vào menu Define Load Cases ( ). Kích vào Modal chọn Delete Load Case Bước 7: Gán tải trọng tải trọng phân bố đều: Chọn thanh BC, vào menu Assign Frame Load Distributed… hoặc kích vào biểu tượng , (Load Case Name là TT, Direction là Gravity), đặt giá trị Uniform Load = 2 Bước 8: Gán tải trọng tập trung: Chọn nút tại điểm F, kích , (Load Case Name là TT), nhấn chọn , đặt giá trị Force Global Z = -4 . Bước 9: Khai báo mômen tập trung: Chọn nút tại điểm G, vào menu Assign Joint Load Forces ( ), hoặc kích vào biểu tượng , nhấn chọn , đặt giá trị Moment about Global Y = 8. Bước 10: Xem đầy đủ các lực tập trung, phân bố đều và mômen trên màn hình: Vào Display Show Load Assign Frame… ( ), Load Pattern Name: TT. Hình 3. Trục xz Hình 4. Ảnh 3-d

9. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 76 TRAO ĐỔI Bước 11: Khai báo dạng kết cấu: Vào menu Analyze Set Analysis Options… ( ). Hệ dầm cũng được coi là hệ khung phẳng (kết cấu chịu uốn XZ) nên ta chọn XZ Plane. Bước 12: Lưu và chạy chương trình tính: Vào menu Analyze Run Analysis. Bước 13: Xem kết quả nội lực: Vào menu Display Show Forces/Stresses Frames/Cables… (hoặc kích vào mũi tên trên biểu tượng chọn (Frames/Cables). 3. Kết luận Bài viết đã trình bày được một số hình thức tác dụng đặc biệt của tải trọng và các hình thức của liên kết, đồng thời có các ví dụ cụ thể minh họa rõ ràng, giúp người đọc – đối tượng sinh viên có thể tiếp cận và tham khảo phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu. Trong giới hạn của bài viết này chỉ giải quyết nội dung của 3 dạng toán là: hệ dầm phẳng, hệ khung ghép và hệ dàn tĩnh định. Còn rất nhiều nội dung cần nghiên cứu để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập môn học này cũng như triển khai việc ứng dụng phần mềm Sap2000 để phân tích và xác định nội lực trong các bài toán cơ học kết cấu. Vấn đề này sẽ được tiếp tục trình bày và nghiên cứu trong các bài viết sau. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. Bùi Đức Vinh (2010), Phân tích và thiết kế kết cấu bằng phần mềm SAP2000 V. 9.x, NXB Trường Đại Học Bách Khoa – Tp. Hồ Chí Minh. [2]. Nguyễn Thị Mai Hương (2011), Ứng dụng Sap2000 V.12 trong các bài toán kết cấu tĩnh định & siêu tĩnh, Đà Nẵng. [3]. Berkeley, California, USA, June 2008, CSI Analysis Reference Manual For SAP2000®, ETABS®, and SAFETM .

Vẽ Chân Dung Trong Tiếng Tiếng Anh

Nếu anh bắt đầu vẽ chân dung, thì em phải sắp hàng rồi.

You’ll have to join the queue.

OpenSubtitles2018.v3

Paulus Moreelse (1571 – 6 tháng 3 năm 1638) là một họa sĩ Hà Lan, chủ yếu vẽ chân dung.

Paulus Moreelse (1571 – 6 March 1638) was a Dutch painter, mainly of portraits.

WikiMatrix

Giulia Farnese đang được vẽ chân dung à?

Giulia Farnese is having her portrait painted?

OpenSubtitles2018.v3

Anh đã thuê vẽ chân dung nó à.

You commissioned a portrait of her.

OpenSubtitles2018.v3

Bà đã vẽ chân dung nhiều người nổi tiếng ở Thụy Điển trong nửa đầu thế kỷ 19.

She made portraits of a large number of the best known people in Sweden in the first half of the 19th century.

WikiMatrix

Anh ta ngại vì được vẽ chân dung!

He’s blushing for his portrait being made!

QED

Người ta cho là Leonardo cũng bắt đầu vẽ chân dung Lisa cùng năm này.

Leonardo is thought to have begun painting Lisa’s portrait the same year.

WikiMatrix

Vậy là Julius Pass vẽ chân dung người ta mà không cần nhìn thấy họ?

So Julius Pass paints portraits of people without seeing them?

OpenSubtitles2018.v3

Kẻ vẽ chân dung cho nàng.

The one who’s supposed to be painting your portrait.

OpenSubtitles2018.v3

Phu nhân của ta, Lucrezia, dường như nghĩ rằng người có một chút khiếu vẽ chân dung.

My mistress, Lucrezia, seems to think that you have a singular talent for portraiture.

OpenSubtitles2018.v3

Anh đã thuê vẽ chân dung chưa?

Have you commissioned your portrait yet, brother?

OpenSubtitles2018.v3

Về khía cạnh quan trọng này, ngành họa tòa án hoàn toàn khác với việc vẽ chân dung”.

In this vital aspect, court art is quite different from portrait painting.”

jw2019

Chúng đang vẽ chân dung của Abu Ramal.

They’re putting up portraits of Abu Ramal.

OpenSubtitles2018.v3

Đây là một blog về vẽ chân dung kì cục Nó đề rằng:

So this is a blog devoted to unfortunate portraiture.

QED

Tớ đang đứng tạo mẫu cho chú cậu vẽ chân dung.

I’m posing for your uncle’s new masterpiece.

OpenSubtitles2018.v3

Hans Holbein được sai đến gặp Cleves để vẽ chân dung Anne về trình nhà vua.

Hans Holbein the Younger was dispatched to Cleves to paint a portrait of Anne for the king.

WikiMatrix

Lúc em vẽ chân dung cho bà.

It was when you were painting grandma.

OpenSubtitles2018.v3

Vẽ chân dung.

Paint a self-portrait.

OpenSubtitles2018.v3

Năm 1808, Charlotte Jones được bổ nhiệm là họa sĩ vẽ chân dung cho công chúa.

In 1808, Charlotte Jones was appointed as Charlotte’s own official miniature portrait painter.

WikiMatrix

GIẢ SỬ bạn nhờ một họa sĩ vẽ chân dung của bạn.

SUPPOSE you commission an artist to do a portrait of you.

jw2019

Bouguereau vẽ chân dung con gái của Cot, Gabrielle.

Bouguereau painted a portrait of Cot’s daughter, Gabrielle.

WikiMatrix

Ta cần Haley ngồi với họa sĩ phác thảo và vẽ chân dung hắn.

we need haley to sit with a sketch artist and get a picture of this guy.

OpenSubtitles2018.v3

Chúng tôi sử dụng nghệ thuật vẽ chân dung để truyển tải các cuộc đời đó, đơn giản vậy.

We use portraiture as a way to deliver those lives, but that’s it.

ted2019

Ebook Tự Học Tiếng Anh

Page 1

LỜI ĐỀ TỰA Nếu như bạn mong muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo, chuyên nghiệp từ 3 tới 6 tháng thì cuốn sách này sẽ làm bạn thất vọng. Thực tế cho thấy chưa có ai mới bắt đầu học tiếng Anh có thể giao tiếp được trôi chảy trong thời gian từ 3 – 6 tháng. Đó là ảo tưởng. Nhưng nếu như bạn đang tìm kiếm làm như thế nào có thể sử dụng tiếng Anh giao tiếp thành thạo, chuyên nghiệp trong 1 năm tới thì xin chúc mừng bạn. Tôi tin rằng những bí mật được tiết lộ trong cuốn sách này sẽ làm bạn thỏa mãn với điều đó. Có rất nhiều người học tiếng Anh lâu năm nhưng vẫn không giao tiếp được. Có những người học tiếng Anh tại các trung tâm khác nhau nhưng vẫn không giao tiếp được. Hầu hết chúng ta học ngoại ngữ gần 12 năm cũng không giao tiếp được. Phải chăng có điều gì đó mà những người chúng ta còn thiếu? Cuốn sách này sẽ chỉ ra cho bạn thấy yếu tố then chốt để thành công với tiếng Anh. Nó không phải là phương pháp học, nó cũng không phải là môi trường, cũng không phải là đối tác ..

Tuy nhiên trong bất kỳ cuộc thi hay cuộc chơi nào cũng vậy cả, thường chỉ có 5% là những người xuất sắc vượt trội và đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Chính vì vậy bạn có quyền lựa chọn, ở khu vực 95% hay 5% là do bạn quyết định. Rất nhiều người đọc cuốn sách này. Nhưng 95% mọi người không đọc hết nó và đó chính là cách mà những người đó đã thất bại. Bởi vì cách mà họ bỏ

Page 2

cuộc trong một cuộc thi nhỏ là đọc hết một cuốn sách này thì đó cũng chính là cách họ bỏ cuộc trong hành trình học tiếng anh. Nhưng tôi tin, bạn sẽ lựa chọn đứng vào top 5% những người xuất sắc nhất , phải không nào? Nếu như bạn đã sẵn sàng để sử dụng tiếng Anh trong 1 năm tới thì tôi tin chắc rằng đây chính là quyển sách quan trọng nhất mà bạn cần đọc. Hãy đọc, tin tưởng và thực hành. Tôi tin rằng bạn sẽ đạt được những kết quả kỳ diệu trong 1 năm tới.

Page 3

Page 4

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Giáo sư, thầy Lê Khánh Bằng đã giúp tôi được học về phương pháp Tự học Ngoại ngữ hiệu quả bằng phương pháp thiền. Tôi xin cảm ơn tiến sỹ AJ Hoge, Steve Kaufman, và nhiều nhà ngôn học khác vì đã đóng góp những nghiên cứu quan trọng về việc học ngoại ngữ hiệu quả. Lời cuối cùng tôi xin cảm ơn các bạn, chính các bạn là nguồn động lực cho tôi để tôi hoàn thành cuốn sách đầu tiên này.

Page 5

Tự Học Tiếng Anh B1 Và Các Phương Pháp Tự Học Tiếng Anh B1

Để có thể tự học tiếng Anh B1 hiệu quả, người học trước tiên cần nắm được các dạng thức của đề thi B1, cấu trúc đề thi cũng như một số thông tin cơ bản khác. Việc này sẽ giúp bạn định hướng đúng đắn và có hướng ôn tập phù hợp.

1.1 Hai đề thi chứng chỉ tiếng Anh B1 của bộ Giáo Dục và Đào tạo

Có hai đề thi chứng chỉ tiếng Anh B1 của bộ Giáo dục và Đào tạo, đó là đề thi tiếng Anh B1 sau đại học và đề thi tiếng Anh Vstep bậc 3 đến 5. 

-Đề thi tiếng Anh B1 sau đại học: Dành cho sinh viên và những đối tượng sau đại học, dùng để đánh giá một trình độ duy nhất là trình độ B1 hoặc B2. Để đạt được trình độ này, thí sinh phải có điểm số từ 50 điểm trở lên trên thang điểm 100. Trong đó, điểm nghe, nói phải từ 6 điểm trở lên trên thang 20 điểm.

-Đề thi tiếng Anh B1 Vstep: Đề thi này dùng để đánh giá trình độ tiếng Anh của mọi đối tượng thí sinh ở 3 cấp bậc từ 3 đến 5 tương ứng với các chứng chỉ B1, B2, C1. Thí sinh sẽ đạt được trình độ B1 nếu được 4.0/10 , trình độ B2 nếu như đạt 6.0/10 và  trình độ C1 nếu như đạt được 8.5/10. 

Nhìn chung, đề thi tiếng Anh B1 sau đại học sẽ dễ hơn một chút so với đề thi B1 Vstep. Tuy nhiên, thì bài B1 Vstep có yêu cầu về điểm số thấp hơn, thí sinh dễ đạt được hơn và còn có thể đánh giá 3 trình độ. 

1.2 Cấu trúc đề thi B1

Với mỗi dạng đề thi B1 sau đại học hay B1 Vstep sẽ có cấu trúc đề thi khác nhau, cụ thể:

-Đối với đề thi tiếng Anh B1 sau đại học, sẽ có 3 bài thi, bao gồm:

+Bài thi Nghe (20 điểm): Bài thi được chia làm hai phần chính, bao gồm nghe tranh, hình ảnh đúng (10 điểm), nghe điền vào chỗ trống (10 điểm).

-Đối với đề thi tiếng Anh B1 Vstep, có 4 bài thi, bao gồm:

+Nghe Vstep: Bài nghe có tổng cộng 35 câu hỏi, trong đó có 08 câu nghe hướng dẫn, thông báo, 12 câu nghe 3 bài hội thoại (mỗi bài có 4 câu hỏi), 15 câu hỏi sau khi nghe xong 3 bài giảng (mỗi câu có 5 câu hỏi đi kèm).

+ Đọc Vstep: Có tất cả 4 bài đọc, mỗi bài có 10 câu hỏi đi kèm.

2. Lượng kiến thức cần ôn tập trong quá trình tự học tiếng Anh B1

2.1 Kiến thức về từ vựng, ngữ pháp

Trong quá trình tự học tiếng Anh B1, người học cần lưu ý nắm được một số kiến thức về từ vựng, ngữ pháp trọng tâm. Với phần ngữ pháp, lượng kiến thức trọng tâm sẽ tập trung vào:

-Cấu trúc và cách sử dụng các thì cơ bản trong tiếng Anh

-Các cấu trúc ngữ pháp nổi bật như: câu điều kiện, câu bị động, câu gián tiếp, mệnh đề quan hệ…

-Một số cấu trúc “Because/Because of”, “Though/Although/In spite of”, “Enough”, …

-Sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ, cách sử dụng danh từ, tính từ, trạng từ,..

2.2 Kiến thức về kỹ năng nghe

Người học cần nắm được các kỹ năng để nghe và đoán tranh, ảnh phù hợp với nội dung được miêu tả. Nghe bài luận hoặc đoạn hội thoại để xác định ý chính và làm bài tập phần điền từ.

2.3. Kiến thức về kỹ năng nói

3. Phương pháp tự học tiếng Anh B1 hiệu quả nhất

Để có thể tự tin tham gia kì thi lấy chứng chỉ B1, bạn cần phải nắm được một số phương pháp học tập, cũng như cách làm bài hiệu quả, cụ thể như:

-Rèn kỹ năng tập trung: Bạn cần phải rèn cho mình sự tập trung cao độ cả trong quá trình học lẫn quá trình luyện đề thi. Việc tập trung trong khi tự học tiếng Anh B1 sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian học và cũng làm cho kết quả học tập cao hơn đáng kể. Để có thể chinh phục kỳ thi này, bạn cần phải chăm chỉ luyện đề, làm thật nhiều bài tập. Đó chính là một trong những bí kíp được rút ra từ nhiều chuyên gia luyện thi chứng chỉ tiếng Anh B1.

4. Tự học tiếng Anh B1 từng kỹ năng

Đối với mỗi bài thi của từng phần, người học còn cần nắm được những kỹ năng làm bài riêng, cụ thể như:

4.1 Tự học tiếng Anh B1 kỹ năng nghe

Để hoàn thành tốt bài thi ở phần này, người học cần phải đọc kỹ câu hỏi và gạch chân từ khóa ở phần câu trả lời, xem tranh và tìm ra điểm khác biệt giữa các bức tranh, sau đó nghe và phỏng đoán theo đáp án đã đoán trước đó.

Đối với dạng bài điền từ, người học nên dành thời gian để đọc lướt nội dung câu hỏi trước, sau đó xác định thông tin về từ vựng ở chỗ trống cần điền, thuộc loại từ gì và ở dạng thức nào. Khi điền đáp án lần đầu hãy cố gắng điền những gì bạn nghe được, có thể viết tắt, miễn là bạn hiểu. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và tránh bỏ lỡ đoạn nghe sau.

Sau khi hoàn thành bài thi nghe, hãy chú ý kiểm tra lỗi chính tả để có thể có được đáp án chính xác nhất.

Trong quá trình luyện tập kỹ năng này, người học cần cố gắng bắt kịp tốc độ bài nghe, nghe đi nghe lại nhiều lần để có thể hiểu được phụ đề bài nghe một cách nhuần nhuyễn nhất.

4.2 Tự học tiếng Anh B1 kỹ năng viết

Chú ý làm dàn ý trước khi viết bài, sau đó triển khai đầy đủ, cụ thể để đảm bảo hoàn thành được tất cả các ý. Kiểm tra lỗi ngữ pháp và chính tả sau khi viết xong bài là việc làm cần thiết để bạn có thể tự sửa được lỗi sai và rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình.

4.3 Tự học tiếng Anh B1 kỹ năng đọc, mở rộng từ vựng, ngữ pháp

Các câu hỏi kiểm tra từ vựng, ngữ pháp ở trong bài thi B1 thường là các câu trắc nghiệm, vì vậy bạn cần rèn kỹ năng làm trắc nghiệm sao cho tiết kiệm thời gian mà vẫn có nhiều đáp án đúng. Hãy phân bổ thời gian làm bài cho hợp lí, những câu khó bạn có thể để lại sau cùng để tiết kiệm thời gian làm bài và tránh bỏ phí những câu ăn điểm một cách đáng tiếc.

4.4 Tự học tiếng Anh B1 kỹ năng nói

Luyện cách phát âm và sử dụng linh hoạt nhiều từ nối cũng như cấu trúc ngữ pháp. Chú ý diễn đạt một cách tự nhiên nhất, chứ không phải trả lời giống như bản thân đang đọc thuộc lòng một bài luận, điều này sẽ tạo ấn tượng không tốt với ban giám khảo.Trong quá trình tự học tiếng Anh B1 kỹ năng nói, hãy rèn cho mình sự tự tin và bình tĩnh. Thái độ này sẽ giúp bạn hoàn thành bài thi tốt hơn và cũng tạo được thiện cảm với người chấm bài.

5. Một số giáo trình tự học tiếng Anh B1

-Cuốn “Làm sao để tự ôn tiếng Anh B1, B2 ở nhà”: Với cuốn giáo trình tự học tiếng Anh B1 này, bạn chỉ cần dành ra 30 phút học mỗi ngày là có thể cải thiện cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết rồi. Bạn có thể dễ dàng tìm được những video hướng dẫn cách học cuốn sách này sao cho hiệu quả nhất. Từ đó, bạn sẽ tự vạch ra cho mình được một lộ trình học cụ thể và có thể bám sát lộ trình để có thể hoàn thành bài thi tiếng Anh chứng chỉ B1 một cách tốt nhất.

-Cuốn “Cẩm nang hướng dẫn làm bài thi B1”: Cuốn sách chứa đựng những lời khuyên, lời hướng dẫn chi tiết nhất cho những đối tượng người học đang muốn tự học tiếng Anh B1. Cuốn sách không những mang đến cho bạn phương pháp làm bài hiệu quả mà còn đưa ra chiến thuật khi tham gia kì thi. Được biên soạn bởi những giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm trong việc ôn thi chứng chỉ B1, cuốn sách sẽ là một trong những lựa chọn sáng suốt của người học. Cuốn sách có kết hợp với hệ thống giảng bài online của trung tâm để bạn có thể dễ dàng hiểu được nội dung học và ôn luyện theo.

6. Một số trang web tự học tiếng Anh B1

-Language Link Academic: Trang web hỗ trợ người học kiểm tra trình độ tiếng Anh trực tuyến cùng chuyên gia quốc tế theo tiêu chuẩn Châu Âu. Bài kiểm tra hoàn toàn miễn phí, sẽ giúp người học đánh giá được toàn diện các kỹ năng tiếng Anh. Kết quả của các phần thi sẽ được thông báo cho từng đối tượng người tham gia để từ đó đưa ra lời khuyên về lộ trình học phù hợp nhất. 

-TiengAnhB1.com: Trang web có tổng hợp hơn 2.000 câu hỏi để người học có thể tham khảo và tự học tiếng Anh B1. Các câu hỏi được sắp xếp có hệ thống theo từng kỹ năng, vì vậy người học có thể tự lập lên kế hoạch học tập và làm đề của mình. Nhờ những tính năng tiện ích trên trang web này mà bạn có thể học mọi lúc, mọi nơi, mỗi khi bản thân cảm thấy thoải mái nhất để có thể học tập hiệu quả.

-British Council: Trang web cung cấp các bài tập ôn luyện trình độ B1 ở cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Thêm vào đó, trang web cũng cho phép người học luyện từ vựng thông qua hình ảnh, trò chơi, ghép từ,

-Cambridge English: Trang web cũng có các bài tập luyện các kỹ năng cho trình độ B1. Tất cả các bài tập luyện ngữ pháp, luyện nghe, luyện nói, luyện viết trên kênh này đề hoàn toàn miễn phí. Kho tài liệu phong phú đáp ứng nhu cầu học hỏi ngày càng nâng cao của người học.

Bên cạnh một số trang web trên, người học có thể luyện riêng biệt từng kỹ năng trên nhiều kênh học chất lượng. Bạn có thể luyện nghe trình B1 trên “ESL video”, luyện nghe các đoạn hội thoại trên kênh “Real English”, “Elllo.org”, “Talkenglish.com”, “VoiceTube.com”.

Với kĩ năng đọc, bạn có thể tham khảo trang “Readtheory.org” với tổng hợp nhiều bài đọc với độ khó phù hợp với trình độ tiếng Anh của bạn. Thêm vào đó, kênh “K12Reader” với những bài học kết hợp với việc học từ vựng theo lộ trình được thiết kế bởi những giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Anh B1.