Top 7 # Tự Học Tiếng Anh Lớp 8 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Unit 3: At Home Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 8

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 3: At home Để học tốt Tiếng Anh lớp 8

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 3: At home

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 3: At home hướng dẫn giải các bài tập trong SGK Tiếng Anh lớp 8 được chúng tôi sưu tầm và đăng tải là tài liệu ôn thi Tiếng Anh hữu ích, giúp các bạn luyện tập và củng cố kiến thức Tiếng Anh trong chương trình phổ thông lớp 8 hiệu quả.

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 Số 1 Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 Số 2 Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 Số 3 Từ vựng – Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8 Unit 3: At home

XEM TIẾP: Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 4: Our past

GETTING STARTED (BẮT ĐẦU)

Write the chores you often do at home. (Viết những công việc lặt vặt em thường làm ở nhà.)

a. I often do the washing – up. (wash up the dishes.)

b. I always make my bed.

c. I usually sweep the floor.

d. I sometimes help my mother with the cooking.

e. I usually dust and clean the tables, desks and chairs.

f. I often feed the chicken and ducks in the morning.

LISTEN AND READ (NGHE VÀ ĐỌC)

Dịch bài hội thoại:

Nam: Chào.

Bà Vui: Nam. Mẹ đây.

Nam: Chào Mẹ.

Bà Vui: Tối nay mẹ về nhà muộn. Mẹ phải đi thăm Bà sau khi làm việc.

Nam: Mấy giờ mẹ về nhà?

Bà Vui: Mẹ sẽ về nhà sau cơm tối. Mẹ xin lỗi, con sẽ phải tự nấu cơm.

Nam: Không có chi.

Bà Vui : Có gạo trong tủ đựng đồ ăn, nhưng con phải tự đi chợ và mua một ít cá và rau cải. Nồi hâp ở bên dưới bồn rứa chén, giữa cái xoong và cái chảo. Nồi nấu cơm ở cạnh bếp.

Nam: Vâng. Cho con gửi lời thăm Bà.

Nam: Không có chi. Tạm biệt Mẹ.

Bà Vui: Tạm biệt.

1. Practice the dialogue with a partner. (Hãy thực hành bài đối thoại với một bạn cùng học.) 2. Read the dialogue again. Complete the list of things Nam has to do.

(Đọc lại bài đối thoại. Hoàn chỉnh danh sách những việc Nam phải làm.)

Cook dinner (Nấu cơm tối)

Nam’s mother has to visit his grandma and will be home late. So he has to do these things himself.

– First he has to go to market and buy some fish and vegetables.

– Then he has to cook the dinner.

– Finally he has to call Aunt Chi to meet his mother at his grandma’s house.

cook dinner go to market.

buy some fish and vegetables

call Aunt Chi to meet his mother at grandma’s

SPEAKING (NÓI)

1. Look at the picture. Work with a partner. Talk about the position of each item. (Nhìn hình. Thực hành với một bạn cùng học. Nói vị tri của mỗi vật.)

a. The fruit is in a bowl between the rice cooker and the dishrack.

b. The plate is on the kitchen table.

c. A vase of flowers is on the table.

d. The pan and saucepans are above the electric cooker.

e. The kitchen table with four chairs are in the middle of the kitchen.

f. The kitchen towel is above the sink.

g. The fridge is inside the door.

h. The cupboard is on the wall above the dishrack.

i. There’s a knife rack under the cupboard.

j. A lighting fixture is above the kitchen table.

k. There’s a clock above the fridge.

2. Mrs Vui bought new furniture for her living-room, but she cannot decide where to put it. Work with a partner and arrange the furniture. You must reach an agreement. (Bà Vui mua đồ đạc mới cho phòng khách, nhưng bà không thể quyết định để ở đâu. Hãy làm việc với một bạn cùng học sắp xếp các đồ đạc. Các em phải đạt được sự đồng ý.) rug armchair cushion coffee table picture stereo TV clock lamp couch shelves magazines

A. Let’s put the couch opposite the armchairs.

B. OK. And I think we ought to put the rug between the armchairs and the couch.

A. Yes. I think there they go. And the chair is near the coffee table, too

B. That’s right. And the cushions are on the couch.

A. Okay. Where does the TV go?

B. In the widest part of the shelf.

A. OK. I think the clock is on the right of the picture.

B. Where do you want the bookshelf?

A. I think it’s on the left of the couch.

B. OK. And the magazines are under the coffee table.

A. Yes. There they go.

B. How about the lamp?

A. Just put the lamp on the shelf. And where do the telephone and the stereo go?

Oh. Let’s put the telephone on the stool and the stereo on the shelf.

LISTEN (NGHE)

Look at the pictures. Check the right item. (Hãy nhìn các hình. Ghi dấu những vật đúng.)

a. special Chinese fried rice.

b. frying pan

c. garlic and green pepper

d. ham and peas

READING (ĐỌC)

Mẹ của Lan, Bà Quyên, đang ở trung tâm cộng đồng địa phương. Bà đang đọc một trong các bích chương trên tường.

Để Phòng An Toàn Ở Gia Đình

– Các bạn phải để tất cả hóa chất và thuốc trong tủ có khóa. Trẻ con có thể uống hoặc ăn các vật này vì chúng trông giống nước ngọt hoặc kẹo.

– Các bạn không dược để trẻ con chơi trong bếp. Bếp là nơi nguy hiểm.

– Các bạn phải bảo đảm trẻ con không được chơi với diêm quẹt. Mỗi năm, các đám cháy tiêu hủy nhiều gia đình và gây thương tích cho trẻ con vì một người nào dó chơi với diêm quẹt. Hãy nhớ chỉ cần một cây diêm quẹt có thể gây ra cuộc hỏa hoạn.

– Các bạn phải đậy các ổ điện để trẻ con không cố để vật gì vào chúng. Điện có thể giết người.

– Các bạn phải để tất cả vật nguy hiểm ngoài tầm tay trẻ con. Những vật này gồm kéo, dao, và những vật nhỏ như các vật tròn nhỏ.

1. Answer. (Trả lời.).

True or false? Check (y) the boxes. Correct the false sentences. (Đúng hay sai? Ghi dấu đúng (S) vào các khung và sửa các câu sai.)

T F

A. It is safe to leave medicine around the house. x

B. Drugs can look like candy. ✓

C. A kitchen is a suitable place to play. x

D. Playing with one match cannot start a fire. x

E. Putting a knife into an electrical socket is dangerous. ✓

F. Young children do not understand that many

household objects are dangerous. ✓

2. Ask and answer. (Hỏi và trả lời.)

– Why must we put all chemicals and drugs in locked cupboards. Because children often try to eat and drink them.

– Why mustn’t we let children play in the kitchen?

Because the kitchen is a dangerous place.

– Why mustn’t children play with matches?

Because matches can cause Fires.

– Why must we cover electric sockets?

Because children can put something in them.

– Why do we have to put all dangerous objects out of children’s reach? Because these things can hurt and injure them or even kill them.

WRITE (VIẾT)

1. Read the description of Hoa’s room. (Đọc bài mô tả phòng của Hoa) Đây là phòng ngủ của Hoa. Giữa phòng là giường ngủ với một đồng hồ phía trên. Có một bàn viết với một ghế dựa bên trái phòng. Trên bàn viết có vài cuốn sách, và phía trên bàn viết có một kệ sách. Phía bên phải phòng có một cửa sổ. Có một tủ quần áo bên cạnh cửa sổ. Tủ quần áo đối diện bàn viết. 2. Now write a description of this kitchen. (Bây giờ hãy viết bài mô tả nhà bếp này.)

This is Hoa’s kitchen. There’s a refrigerator in the right corner of the room. Next to the refrigerator there is a cooker and an oven. On the other side of the oven is a sink and next to the sink there is a towel rack. A dishrack on the counter is to the right of the window and beneath the shelves. On the shelves and on the counter beneath the window there are jars of sugar, flour and tea. In the middle of the kitchen there are the table with four chairs. A lighting fixture is above the table, and beneath the light fixture is a vase with flowers.

3. Write a description of a room in your house or your classroom. Refer to the above paragraph. (Viết bài mô tả một căn phòng ở nhà em hay lớp học của em. Tham khảo đoạn văn trên.)

The living-room in my house is small. In front of the window on the left there are a sofa and two armchairs with a small coffee table. On the coffee table there is always a vase of flowers. On the small table beside the sofa there is a telephone. In the right corner of the room there is a television set. Against the wall opposite the door is the alter of my ancestors. On the wall opposite the sofa there is an electronic clock below the photo of my father and mother. You see my living-room is very simple, isn’t it?

Bài Giảng Tiếng Anh Lớp 8

, Đề thi Giải toán trên mạng Violympic – Tiếng Anh trên mạng IOE

Published on

Bài giảng Tiếng Anh lớp 8 – Unit 3 – lesson 5 – Write

1. PELMANISMPELMANISM left above on In front of below under right out in behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 7 8 9 106 left right above below on under In front of behind In out

2. Unit 3 :Unit 3 : AT HOMEAT HOME Period :Period : Lesson 5 ” Write “Lesson 5 ” Write “

3. I/Pre -writing 1. Vocabulary – a wardrobe : – a towel rack : – a jar : – a folder : – a vase of flowers : Tñ quÇn ¸o Gi¸ mãc kh¨n C¸i lä ,b×nh hå s¬ ,cÆp giÊy tê lä hoa

4. * Checking Vocabulary – a wardrobe : – a towel rack : – a jar : – a folder : – a vase of flowers : Tñ quÇn ¸o Gi¸ mãc kh¨n C¸i lä , b×nh hå s¬ ,cÆp giÊy tê Lä hoa 1 2 3 4 5

5. 2.Reading * Read the description of Hoa’s room and find out the prepositions of place On the left of (the room ) Near Above Next to On the right side of to the right of In the middle of besideBeneath * There is a/an …….. * There are ……..

6. II/ While- writing * Write a description of this kitchen 1. This / Hoa’s kitchen 2. There /refrigerator/right corner/room 3. Next to / refrigerator / there/a stove – This is Hoa’s kitchen

7. 5. Next to / sink / there /a towel rack 4. On the left side / stove /there /a sink 6. Disk rack / beneath / shelves 7. Jars /sugar ,tea /the shelves /the counter 9. Lighting fixture / above / table 8. In the middle /kitchen/there/table

8. On the left of On the left side of Above Next to to the right of In the middle of Beneath

9. * Answers 2. There /refrigerator/right corner/room – There is a refrigerator in the right corner of the room 3. Next to / refrigerator / there/a stove – Next to the refrigerator there is a stove III/ Post-writing

10. 4. On the left side / stove /there /a sink – On the left side of the stove there is a sink 5. Next to / sink / there /a towel rack Next to the sink there is a towel rack

11. 6. Disk rack / beneath / shelves 7. Jars /sugar ,tea /the shelves /the counter – The disk rack is beneath the shelves – The jars of sugar ,tea are on the shelves and on the counter

12. 8. In the middle /kitchen/there/table 9. Lighting fixture / above / table -In the middle of the kitchen there is a table – The lighting fixture is above the table

13. chúng tôi the middle of the kitchen there is a table 1- This is Hoa’s kitchen 2 – There is a refrigerator in the right corner of the room 3 – Next to the refrigerator there is a stove 4- On the left side of the stove there is a sink5- Next to the sink there is a towel rack 6- The disk rack is beneath the shelves 7- The jars of sugar ,tea are on the shelves and on the counter 9 – The lighting fixture is above the table

15. Bài giảng điện tử – Tiếng Anh 8 có tại http://TutEnglish.com Thanks for watching this lesson ! Please contact : levan7273@gmail.com Nếu thầy cô và các bạn muốn nhận được những bài giảng mới tiếp theo của tôi Hãy nhấn chuột vào nút

Phương Pháp Học Tiếng Anh Lớp 8 Hiệu Quả

Chương trình học tiếng Anh lớp 8 luôn được các bậc phụ huynh và các em học sinh đang rất quan tâm vì đây là thời điểm quan trọng tiến gần đến giai đoạn chuyển cấp. Vậy làm sao để trẻ học tiếng Anh lớp 8 hiệu quả nhất?

Nếu chương trình tiếng Anh lớp 6 và lớp 7 được xem là giai đoạn khởi động thì đến giai đoạn lớp 8 chính là giai đoạn tăng tốc. Chính vì vậy mà ở giai đoạn này, các bạn học sinh cần nắm rõ được các kiến thức trọng tâm của chương trình tiếng Anh.

Điểm qua những kiến thức trọng tâm của chương trình tiếng Anh lớp 8

Hệ thống từ vựng

hệ thống từ vựng của chương trình tiếng Anh lớp 8 được nâng cao hơn về độ khó cũng như khối lượng. Hệ thống từ vựng của giai đoạn này sẽ có mức độ phức tạp, chuyên sâu hơn và rất đa dạng trong từng chủ điểm

các chủ điểm đa dạng trong chương trình học tiếng Anh lớp 8 sẽ cung cấp một vốn từ vựng không chỉ nói về cuộc sống sinh hoạt, giải trí mà còn xoay quanh các vấn đề chuyên sâu hơn như vấn đề văn hóa, vấn đề công nghệ và nghiên cứu.

Hệ thống ngữ pháp

Hệ thống ngữ pháp ở giai đoạn này được chia làm 4 phần

các mẫu câu: câu điều kiện, câu bị động, câu gián tiếp, câu nhắc nhở

thì động từ: thì hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn

tính từ diễn đạt đặc biệt: too, such…that, so…that, used to

loại từ: danh động từ, đại từ phản thân, động từ tình thái

Cách để học tiếng Anh lớp 8 hiệu quả?

linh hoạt đặt câu với từ vựng: Việc đặt câu với mỗi từ vựng mới sẽ giúp các em vận dụng được ngữ nghĩa của từ vựng trong mỗi ngữ cảnh cụ thể. Không chỉ vậy, cách học này cũng giúp trẻ làm quen với việc phản xạ tiếng Anh nhanh và hiệu quả

vận dụng đa dạng các loại ngữ pháp: đây là cách mà các em học sinh nên kết hợp với cách đặt câu để câu văn thêm phần ý nghĩa và sinh động hơn, vừa giúp các em ghi nhớ từ vựng tốt, vừa giúp các em nắm vững ngữ pháp tiếng Anh lớp 8.

Lộ Trình Tự Học Tiếng Anh Online Từ Mất Gốc Lên 8

Lộ trình tự học tiếng Anh Online từ Mất Gốc lên 8-9+

CÁCH THỨC LỰA CHỌN LỘ TRÌNH HỌC ONLINE PHÙ HỢP VỚI MỤC TIÊU VÀ TRÌNH ĐỘ  

1.Lộ trình cho học sinh lớp 12 2.Lộ trình cho học sinh lớp 10 và 11 3.Lộ trình cho học sinh lớp 9 4.Các câu hỏi thường gặp khi học khóa Online

1.Lộ trình cho học sinh lớp 12: -Mục tiêu 7-8+: Khóa học combo Vip C1-C2 +Mỗi tuần nên làm 1-2 đề trong C2 nhưng nhớ xem thầy dịch và chữa kĩ từng câu chứ đừng chỉ lấy đáp án. Cố gắng hết học kì 1 hoặc trước tết Âm xong hết C1C2 thì sang kì 2 có thể cày lên combo C3C4 lấy 9-10 điểm.   -Mục tiêu 9-10: Khóa học Combo Vip C3-C4 +Khóa C3: gồm 20 mini test 30 câu và 20 Full test theo khung của bộ GD (tổng 40 test) . Được thi và chữa livestream giúp các em tương tác và cọ sát với đề thi sớm nhất, nhiều nhất. +Khóa C4: chuyên biệt luyện 30 đề thi các trường chuyên được thầy chọn lọc và điều chỉnh lại ( vì có nhiều câu đề chuyên chưa hay và đáp án cũng chưa chuẩn). Các đề thi đều khó và có rất nhiều từ vựng học thuật. Tuy nhiên cày cùng thầy khóa này xong thì có lẽ lên đại học cũng không còn từ mới để học tiếng Anh. Combo chỉ dành cho các bạn có học lực khá giỏi muốn lấy mục tiêu 9-10 điểm thi đại học tiếng Anh.   Khóa tổng ôn chuyên đề tiếng Anh. Ngoài ra năm nay thầy còn ra khóa tổng ôn chuyên đề Livestream. Gồm các bài livestream chia theo các chuyên đề ngữ pháp các chuyên đề chuyên biệt luyện thi đại học. Khóa này giúp các em lấp các lỗ hổng kiến thức nhanh chóng vì bài tập đã được chọn lọc và phân theo chuyên đề. Sẽ chỉ có tóm tắt công thức chứ không có bài giảng lí thuyết chi tiết vì đây là cấp độ khá giỏi. Khóa cực hiệu quả khi học chung với Combo C1C2 mục tiêu 8+ hoặc Combo C3C4 mục tiêu 9-10.   2.Lộ trình cho học sinh lớp 10 và 11: Lớp 10 và 11 có cách học giống với lớp 12. Chỉ có điều các em sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn vì không chịu áp lực thi cử. Em có thể bắt đầu với các khóa mất gốc ngắn hạn như -M1 Mất gốc đọc dịch -M2 Mất gốc ngữ pháp Hoặc nếu xác định học lâu dài lấy điểm cao và ôn thi đại học thì có thể tham khảo các khóa combo Vip -Mục tiêu 7-8+: Khóa học combo Vip C1-C2. -Mục tiêu 9-10: Khóa học Combo Vip C3-C4 Nếu học nhanh các em có thể mất 6 tháng cho combo C1C2 và 6 tháng cho combo C3C4 và những năm sau chỉ cần ôn tập lại. Còn nếu chậm e có thể dành cả 1 năm để học C1C2 cho chắc rồi dành năm sau học lên combo C3C4 sau.   3.Lộ trình cho học sinh lớp 9: Học sinh lớp 9 có thể bắt đầu với các khóa Mất Gốc ngắn hạn như +M1 Đọc dịch mất gốc +M2 Ngữ pháp mất gốc Hoặc để ôn thi tiếng Anh chuyển cấp lâu dài các em có thể học Combo Vip C1-C2M Khóa C1: Tổng hợp đầy đủ kiến thức đọc hiểu, ngữ pháp, ngữ âm. Thầy sẽ dạy chi tiết từng bài từ cơ bản tới nâng cao. Các bài đều có video dạy lí thuyết và chữa bài tập đầy đủ chi tiết. Dịch từng câu giúp các bạn mất gốc cũng hiểu rõ. Khóa C2M: Luyện 30 đề thi chuyển cấp từ lớp 9 lên 10. Khóa sẽ gồm 20 đề cơ bản cho các bạn mục tiêu 8+ và 10 đề nâng cao cho các bạn mục tiêu 9-10.   4.Những câu hỏi thường gặp khi học Khóa Online: 1.Hình thức học khóa Online là như thế nào? -Khóa học bao gồm tài liệu bản PDF đi kèm trong khóa -Các video bài giảng của thầy dạy lí thuyết cho từng phần -Các video chữa bài chi tiết, giải đáp từng cấu trúc ngữ pháp, dịch từng từ vựng rõ ràng. -Có các bài kiểm tra định kì đánh giá tiến bộ của em. 2.Trong quá trình học em có được hỏi thầy không ? -Trong suốt quá trình học em có thể inbox hỏi thầy trực tiếp nếu không hiểu -Hoặc inbox hỏi các trợ lí chuyên môn luôn sẵn sàng trả lời bất cứ lúc nào Tuy nhiên vì bài giảng thầy làm rất kĩ nên thường nhận được rất ít câu hỏi từ học viên. 4.Em lười và thiếu tự giác có nên học khóa Online? -Rất nên vì bệnh lười xuất phát từ việc học không hiểu và thiếu quyết tâm. -Khi em thấy mình tiến bộ và có tập thể học tự nhiên em sẽ có động lực và chăm chỉ học. Thậm chí là còn bị nghiện tiếng Anh. -Ta sẽ tự giác khi làm điều mình thích và đam mê thầy muốn biến tiếng Anh thành ĐAM MÊ của em để em NGHIỆN và học nó cả đời chứ không chỉ 1-2 năm bên thầy. 5.Sau nên dành một ngày bao lâu để học với khóa Online? -Em nên dành 1-2h nếu em không có áp lực ôn thi 6. Học các khóa Online em có thể giỏi tiếng Anh trên lớp không? -Khi đã học hết khóa Online thì bài trên lớp và SGK gần như là quá dễ với em. -Điểm trung bình tiếng Anh của em sau khi học cùng thầy một năm sẽ là khoảng 8-9 phẩy 7.Em có được học chung trên 1 tài khoản với bạn khác không? -Những tài khoản học chung đều sẽ bị chặn và khóa vĩnh viễn. -Nếu bạn em muốn đăng kí hãy nhắn bạn mở tài khoản học riêng. -Tránh hack tài khoản và Linh Cani team sẽ không hỗ trợ mở lại tài khoản nếu học chung và website phát hiện khóa tài khoản. 8.Khóa học có thời hạn bao lâu ? -Khóa học có thời hạn 1 năm. Mục đích chính là tạo động lực giúp em nhanh chóng hoàn thành khóa học và chinh phục điểm số cao nhất. -Năm tới nếu em muốn gia hạn thêm sẽ được giảm tiếp 50% học phí. Chúc các em học tốt !