Top 10 # Tự Học Quản Trị Doanh Nghiệp Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp

Hệ thống tài chính trong doanh nghiệp được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể nuôi tất cả các bộ phận và toàn thể. Tài chính có thể nằm dưới dạng tiền, vật tư, nguyên liệu, tài sản phát sinh lúc hình thành nguồn vốn hoặc trong quá trình hoạt động như các khoản phải thu, phải trả.

Quản lý hệ thống tài chính sao cho có lợi nhuận đều quy về bài toán tài chính giản dị.

Tất cả bài toán tài chính đều quy về các dạng: doanh thu – chi phí, nguồn thu – vốn đầu tư, lợi nhuận = doanh thu – chi phí, thu nhập ròng = thực thu – thực chi…

Các khoản chi phân bổ cho các lĩnh vực là (1) nhân lực, công nghệ, tổ chức, quy trình; và (2) khách hàng (và đối tác), tài chính.

Trong khi đó, các khoản thu lại chỉ đến từ khách hàng và lĩnh vực tài chính mà thôi.

Khi tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, ta đừng bỏ sót khoản mục chi hoặc thu nào và mức độ ưu tiên giải quyết để tăng thu, giảm chi đến hết mức nhằm tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp Việt Nam thường gặp phải bốn vấn đề khi giải bài toán tài chính. Đó là:

• Quản lý nguồn thu, nguồn chi căn cứ trên ước lượng, dự đoán, thiếu phân tích nên không thấy hết nguồn thu, không cắt giảm được chi phí.

• Kiểm soát công nợ chưa thường xuyên, chặt chẽ, chưa có chính sách xử lý nợ rốt ráo dễ dẫn đến thiếu tiền.

• Kiểm soát không chặt chẽ vật tư hàng hóa, xuất nhập tồn kho, trên đường đi, hàng gửi làm lãng phí vốn.

• Không có kế hoạch tài chính, thậm chí không kiểm soát được dòng tiền, kế hoạch thu trả nợ.

Công cụ kế toán kết hợp với các nguyên tắc thu chi, kiểm định nội bộ có thể giải quyết được các vấn đề này.

2. NGUYÊN TẮC THU CHI

Nguyên tắc thu chi cần đảm bảo vấn đề:

• Có kế hoạch (nhất là kế hoạch dòng tiền)

• Cân đối thu chi

• Chi đầu tư và ROI (thu lại vốn đầu tư)

“Tăng thu, giảm chi” nghe có vẻ đơn giản nhưng không có chi (đầu tư) làm sao có nguồn thu? Cần tách bạch giữa đầu tư (thu chi của dự án đầu tư) và các khoản chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp mới đánh giá được hiệu quả đầu tư cũng như lợi nhuận của doanh nghiệp. Nhiều khi mù quáng cắt hết khoản đầu tư cho phát triển, chỉ nhằm vào những hoạt động đẻ ra tiền ngay với lý do giảm chi để cắt lỗ mà không đánh giá kỹ kết quả đầu tư sẽ dẫn đến việc doanh nghiệp không còn sản phẩm sáng tạo, hoặc không có sản phẩm mới có tính cạnh tranh. Một nguyên tắc cố thủ khác: “Có thu mới có chi – liệu cơm gắp mắm” với lý do an toàn tài chính nhưng lúc muốn phát triển cũng dẫn đến bài toán cân đối đầu tư như trên.

3. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Lập kế hoạch tài chính là dùng một số giả định như dự báo doanh thu, chi phí… và các báo cáo tài chính (dòng tiền, bảng cân đối, thu nhập…) vài năm trước đó để đưa ra các báo cáo tài chính trong tương lai nhằm vào các mục tiêu và ưu tiên của doanh nghiệp. Nhưng tình hình thực tế thay đổi rất nhanh nên để có phản ứng linh hoạt hơn ta có thể lập mô hình tài chính.

Mô hình tài chính (financial model) là mô hình cho thấy tình trạng tài chính thực tế của doanh nghiệp. Nó bao gồm quá khứ, hiện tại và dự đoán nhiều năm liên tục cho các bản báo cáo tài chính (dòng tiền, bảng cân đối, thu nhập…). Quá trình lập mô hình tài chính như sau:

• Báo cáo tài chính của công ty trong quá khứ (doanh nghiệp khởi nghiệp không có).

• Các giả định bao gồm ý định của nhà đầu tư, thông tin về thị trường, tình hình cạnh tranh, các báo cáo về ngành kinh doanh, lợi thế cạnh tranh, mô hình kinh doanh, từ đó đưa ra hết các giả định về thu và chi (giá thành, giá bán…).

• Lập báo cáo dự đoán “kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ”.

• Định giá doanh nghiệp bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền.

• Định giá doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh (lựa chọn các doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong cùng ngành nghề để so sánh với doanh nghiệp cần định giá, thu thập và điều chỉnh các dữ liệu và chỉ số tài chính trước khi áp dụng định giá bằng phương pháp số nhân).

• Tổng hợp và liên kết hai phương pháp định giá để ra giá trị cuối cùng của doanh nghiệp, thể hiện bằng đồ thị định giá.

4. PHƯƠNG TIỆN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Hiện có nhiều mức quản trị tài chính:

• Mức thô sơ: Mục đích là để lập hóa đơn tài chính hoặc báo cáo thuế.

• Mức nâng cao: Ra được các báo cáo phân tích tài chính và mô hình tài chính trên quy mô tổng hợp nhiều chi nhánh và truy cập mọi lúc, mọi nơi trên thiết bị di động (điện toán đám mây/ di động). Có khả năng xử lý nhanh chóng khối lượng dữ liệu lớn và bảo vệ an toàn dữ liệu gần như tuyệt đối.

(Theo Thesaigontimes)

Khóa Học Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp

Giới thiệu khóa học

Hệ thống tài chính trong doanh nghiệp có thể được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể, nuôi tất cả các bộ phận và toàn thể. Để “sức khỏe” của doanh nghiệp được đảm bảo, “hệ thống” ấy cần phải lưu thông trơn tru, hiệu quả. Quản trị tài chính doanh nghiệp chính là công việc đảm bảo sự “lưu thông” ấy thông qua việc áp dụng các nguyên tắc tài chính để đưa ra các quyết định và quản lý nguồn lực một cách hiệu quả.

Vậy làm sao để quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả?

Khóa học Quản trị tài chính doanh nghiệp của giảng viên Phạm Thị Tuyết trên UNICA sẽ giúp bạn nắm được đầy đủ kỹ năng để quản trị tốt.

Khóa học bao gồm 14 bài giảng và thời lượng học là 02 giờ 46 phút, chia làm 6 phần học.

Khóa học sẽ giúp học viên biết cách tối đa hóa chỉ tiêu lợi nhuận bằng cách kiểm soát tốt dòng tiền, hướng dẫn về các biện pháp huy động vốn hiệu quả đồng thời tối ưu hóa vốn trong việc quản trị doanh nghiệp, cung cấp giải pháp quản trị những rủi ro tài chính từ việc lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận, dòng tiền, kế hoạch thuế.

Bạn sẽ có kiến thức nền tảng về thuế, các biện pháp để tối ưu thuế và ngăn ngừa sai – phạt thuế đối với doanh nghiệp; biết cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quản trị nhân sự một cách có hệ thống

Giảng viên sẽ hướng dẫn học viên học kinh doanh với các kỹ năng: đọc hiểu báo cáo tài chính, hướng dẫn lập kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn. Đặc biệt những bạn học quản trị doanh nghiệp online sẽ được tặng file quy trình chuẩn hóa quản lý tài chính: quy trình bán hàng thu tiền, quản lý hàng tồn kho, quy trình tuyển dụng đào tạo, phần mềm để lập kế hoạch tài chính, các mẫu biểu trong doanh nghiệp,…

Đăng ký ngay khóa học Quản trị tài chính doanh nghiệp tại chúng tôi để nhận được ưu đãi bất ngờ!

Học Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Có Cần Thiết Không?

Quản trị tài chính luôn là một ngành học “hot” được đào tạo tại nhiều trường cao đẳng, đại học, trung tâm. Nhưng một vấn đề khiến nhiều người băn khoăn là học quản trị tài chính có thực sự cần thiết không?

Và nếu học thì nên học ở đâu thì thuận tiện nhất, đào tạo gắn liền với thực tiễn nhất?

Học quản trị tài chính có cần thiết?

Quản trị tài chính tốt giúp doanh nghiệp vận hành trơn tru

Tài chính là sự sống của doanh nghiệp. Tài chính được quản lý tốt sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động, vận hành trơn tru. Để quản trị tài chính thì không chỉ dựa vào kinh nghiệm cá nhân và thực tế mà cần phải có những kỹ năng, phải làm theo những quy chuẩn trong hệ thống tài chính.

Vì vậy, học về quản trị tài chính là một việc làm vô cùng cần thiết.

Học quản trị tài chính sẽ giúp mang lại nhiều lợi ích cho những người lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp. Có thể kể đến như:

Hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp

Mọi quyết định về tài chính sẽ ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Một quyết định sai có thể mang đến những rủi ro cho doanh nghiệp. Vì vậy, khi đưa ra các quyết định tài chính phải cân nhắc kỹ lưỡng, xem xét mọi yếu tố để có một quyết định chính xác.

Để có một quyết định chính xác thì đòi hỏi doanh nghiệp phải quản trị tài chính tốt. Do đó, học quản trị tài chính để kiểm soát tình hình tài chính của doanh nghiệp sẽ là một cách để hạn chế những rủi ro.

Quản trị tài chính giúp sử dụng nguồn vốn hiệu quả

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào việc sử dụng nguồn vốn. Sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng mục đích sẽ giúp doanh nghiệp phát triển. Nếu muốn sử dụng nguồn vốn hiệu quả thì đòi hỏi doanh nghiệp phải có đội ngũ quản trị tài chính tốt.

Bởi quản trị tài chính tốt sẽ giúp đánh giá phân tích chi tiết về tiềm năng của các dự án để rót vốn đầu tư một cách hợp lý. Đồng thời, quản trị tài chính cũng quyết định đến việc sử dụng tốt các nguồn quỹ nội tại cho các hoạt động nội bộ.

Đảm bảo nguồn vốn và huy động kịp thời khi cần

Khi doanh nghiệp hoạt động sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề về nguồn vốn. Vì vậy, vai trò của quản trị tài chính là phải nắm bắt và dự đoán được các nhu cầu để đảm bảo được nguồn vốn. Không chỉ đảm bảo nguồn vốn mà nắm bắt quản trị tài chính còn giúp huy động thêm nguồn vốn kịp thời để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp.

Muốn nắm bắt và dự đoán được các nhu cầu thì đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp phải biết cách quản trị tài chính tốt.

Nên học quản trị tài chính ở đâu?

Hiện nay, đào tạo quản trị tài chính không chỉ trong các trường cao đẳng, đại học mà còn có tại các trung tâm. Đào tạo quản trị tài chính tại các trường cao đẳng và đại học sẽ dành cho các bạn sinh viên, các bạn trẻ. Đào tạo tại các trường cao đẳng, đại học sẽ thiên về lý thuyết nhiều hơn.

Đối với những người đã đi làm trong thực tế thì các khóa học tại các trung tâm sẽ mang đến sự thuận tiện hơn.

Người học có thể chủ động về thời gian học. Và quan trọng nhất là tại các trung tâm sẽ thiên về đào tạo mang tính thực tiễn cao hơn. Công ty Cổ phần Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp Việt (Verco) là một đơn vị tiêu biểu.

Khóa học về quản trị tài chính doanh nghiệp của Verco

Verco là đơn vị chuyên về đào tạo các khóa học chuyên sâu về quản trị tài chính doanh nghiệp. Vai trò của quản trị tài chính trong doanh nghiệp là không thể bàn cãi, nói vậy để chúng ta biết được tầm quan trong của việc học quản trị tài chính.

Với những lợi ích to lớn như quản lý dòng tiền chính xác, có những chiến lược vốn hay kế hoạch kinh doanh rõ ràng giúp doanh nghiệp phát triển ổn định, do đó hay tham gia ngay khóa học tài chính doanh nghiệp tại Verco để biết được chính xác vấn đề của doanh nghiệp chưa bứt phá được là còn vấn đề gì.

Các khóa học của Verco trực tiếp được giảng dạy bởi các chuyên gia tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với sự kiến thức sâu rộng về quản trị tài chính cùng kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình điều hành doanh nghiệp, các chuyên gia sẽ mang đến những kiến thức bổ ích cho học viên.

Không chỉ về kiến thức, học viên tham gia các khóa học đào tạo quản trị tài chính tại Verco sẽ được học trong môi trường hiện đại với đầy đủ các trang thiết bị hỗ trợ. Đặc biệt, giá các khóa học tại Verco so với giá trị nhận được từ khóa học là vô cùng hấp dẫn.

Chính vì vậy, học quản trị tài chính tại Verco luôn được xem là sự lựa chọn tối ưu nhất dành cho mọi người.

Khóa Học Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Dành Cho Ceo

Khóa học Quản trị tài chính Doanh nghiệp dành cho CEO

Với mỗi quyết định về tài chính doanh nghiệp là cả một bước ngoặt lớn của chính doanh nghiệp đó. Vậy nên với mỗi một CEO hay là Giám Đốc Tài Chính của một doanh nghiệp thì luôn luôn cần phải trang bị, cập nhật các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để có thể quản trị tài chính sao cho chuyên nghiệp nhằm hoàn thiện tổ chức doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất, hữu ích nhất. Đó là lý do mà Khóa học Quản trị tài chính Doanh nghiệp dành cho giám đốc điều hành và giám đốc tài chính ra đời.

Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì?

Khóa học Quản trị tài chính doanh nghiệp dành cho ai?

Tài chính – một phạm trù lịch sử và trừu tượng mà không phải ai cũng có thể hiểu thấu đáo về bản chất. Thực tế, nhiều CEO hiện nay còn chưa xác định một cách rõ ràng phương thức, nội dung và hệ thống công cụ sử dụng để quản lý tài chính doanh nghiệp một cách hiệu quả và chuyên nghiệp. Với các CFO hay kế toán trưởng, đôi khi còn khó khăn trong việc tổ chức, xây dựng hoặc hoàn thiện các công cụ quản lý tài chính phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp. Chương trình “Kỹ năng quản lý tài chính doanh nghiệp“ được thiết kế dành cho hai đối tượng:

Giám đốc điều hành (CEO): Những CEO đang điều hành doanh nghiệp thực thụ, muốn trang bị kiến thức, kỹ năng về quản lý tài chính chuyên nghiệp và hoàn thiện hệ tổ chức công tác quản trị tài chính tại doanh nghiệp.

Giám đốc tài chính (CFO), kế toán trưởng hoặc tương đương: Đối tượng muốn trang bị các nghiệp vụ quản lý tài chính chuyên nghiệp và hoàn thiện việc xây dựng các công cụ quản trị tài chính nhằm cung cấp hệ thống thông tin hiệu quả cho việc ra các quyết định kinh doanh.

Khóa học Quản trị Tài chính dành cho Giám đốc được thiết kế nhằm trang bị cho những nhà lãnh đạo, quản lý cấp trung – những người không chuyên về tài chính kiến thức từ tổng quát đến chuyên sâu, các kỹ năng và công cụ thực tiễn trong việc đọc và hiểu các báo cáo tài chính, quản trị hiệu quả chi phí, phân tích và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó có khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt, đúng đắn và kịp thời, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chương trình chú trọng vào việc cung cấp những công cụ phân tích tài chính, bài tập thực hành – nghiên cứu tình huống những công ty đã niêm yết.

Hiểu tổng quan về công tác tài chính – kế toán tại doanh nghiệp và tầm quan trọng của các thông tin tài chính – kế toán.

Đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp và quan hệ giữa các báo cáo tài chính với nhau.

Hiểu và nắm bắt tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các chỉ số tài chính quan trọng.

Đưa ra những quyết định tài chính quan trọng của doanh nghiệp dựa trên những thông tin tài chính như lập kế hoạch và phân bổ ngân sách, quyết định đầu tư, quyết định cấu trúc vốn…

Đăng ký khóa học: Đăng ký

Hotline:

Hà nội – 0904 92 22 11

Hồ Chí Minh – 0904 95 93 93

Ads: máy lọc nước chính hãng, két sắt gia đình