Top 2 # Tự Học Python Django Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Python Django Là Gì? Học Python Django Framework Ở Đâu?

Python đã vươn lên trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới, cho cả các nhà phát triển chuyên nghiệp và người mới bắt đầu . Nó quản lý đồng thời để trở thành một công cụ xuất sắc cho các tác vụ chuyên sâu như máy học hoặc trí tuệ nhân tạo và là một ngôn ngữ đầu tiên tuyệt vời .

Framework là gì?

Các Framework được thiết kế với mục tiêu giúp các lập trình viên làm việc hiệu quả hơn. Framework là các đoạn code đã được viết sẵn, cấu thành nên một bộ khung và các thư viện lập trình được đóng gói. Chúng cung cấp các tính năng có sẵn như mô hình, API và các yếu tố khác để tối giản cho việc phát triển các ứng dụng web phong phú, năng động. Các framework giống như là chúng ta có khung nhà được làm sẵn nền móng cơ bản, bạn chỉ cần vào xây dựng và nội thất theo ý mình

Django là loại Framework nào?

Các khuôn khổ thường được thiết kế để vượt trội trong một miền nhất định. Có các khuôn khổ học máy, khuôn khổ khoa học dữ liệu, khuôn khổ điện toán đám mây và nhiều khuôn khổ khác.

Django là một khuôn khổ để phát triển web giao diện người dùng. Người ta thường chia việc phát triển web thành các loại giao diện người dùng và phụ trợ. Phát triển web giao diện người dùng có xu hướng hướng tới người dùng và thường tập trung vào việc xây dựng các trang web động và đáp ứng, có tính thẩm mỹ. Ngược lại, phát triển web phụ trợ quan tâm nhiều hơn đến việc đọc và ghi vào cơ sở dữ liệu và máy chủ.

Django là mã nguồn mở, có nghĩa là nó có sẵn miễn phí để mọi người sử dụng. Theo trang web của dự án, Django ưu tiên là đặc biệt nhanh, có thể mở rộng và an toàn. Nó có thể xử lý một loạt các tác vụ phổ biến để phát triển các ứng dụng web, bao gồm bản đồ trang web, xác thực người dùng, nguồn cấp dữ liệu phân phối đơn giản thực (RSS) và hơn thế nữa.

Có lẽ đây là lý do tại sao nó được sử dụng để duy trì các trang web phổ biến, chất lượng cao như Instagram, Pinterest và National Geographic. Nếu nó có thể xử lý khối lượng công việc do các dự án như thế này đặt ra, nó chắc chắn có thể xử lý bất cứ điều gì bạn muốn làm.

Tại NIIT-ICT Hà Nội, khóa học Python sẽ cung cấp cho các bạn từ kiến thức cơ bản về Python và ở phần 2 bạn sẽ học chuyên sâu về Django Framework.

Hãy tham khảo ngay hôm nay

Previous article Trang 404 là gì?

Django – Lập Trình Web Với Python Django

Xin chào các bạn!

Khóa lập trình web với framework Django sẽ hứa hẹn là khóa học vô cùng thú vị. Series này yêu cầu bạn phải nắm vững kiến thức về lập trình Python. Cũng tương tự như python, các bạn cần biết rõ các ngôn ngữ script tương đương như HTML, CSS,JS… Và kiến thức về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cũng tương tự như vậy. Sau khi hoàn thành khóa này bạn sẽ biết cách xây dựng các ứng dụng web một cách nhanh chóng. Ngoài việc đó ra, bạn sẽ vận dụng được tất cả các tính năng mà một trang web bình thường cần phải có.

Django là một web framework miễn phí mã nguồn mở được viết bằng Python. Django sử dụng mô hình Model-View-Control (MVC). Django được phát triển bởi Django Software Foundation(DSF) – một tổ chức phi lợi nhuận độc lập.

Mục tiêu chính của Django là đơn giản hóa việc tạo các website phức tạp có sử dụng cơ sở dữ liệu. Django tập trung vào tính năng “có thể tái sử dụng” và “có thể tự chạy” của các component, tính năng phát triển nhanh, không làm lại những gì đã làm. Một số website phổ biến được xây dựng từ Django là Pinterest, Instagram, Mozilla, và Bitbucket.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Bài Nội dung Thời lượng

1 Giới thiệu Django 1 bài

2 Tạo project Django 1 bài

3 Tạo WebApp 1 bài

4 Template và Jinja 1 bài

5 Xử lý file 2 bài

6 Hoàn chỉnh blog 1 bài

7 Dùng Model tạo Database 1 bài

8 Tương tác Database 1 bài

9 Hệ thống admin 1 bài

10 Liệt kê danh sách 1 bài

11 Hiển thị bài viết 1 bài

12 Loại bỏ hardcode 1 bài

13 Xử lý lỗi 404 1 bài

14 Mô hình MVC 1 bài

15 Upload file 1 bài

16 Tạo form đăng ký 1 bài

17 Login – Logout 1 bài

18 Generic view 1 bài

19 1 bài

Yêu Cầu

Câu Hỏi Thường Gặp

Khóa học này có miễn phí không?

Muốn trao đổi kiến thức khi học thì làm thế nào?

Ngoài ra, khi tham gia group này, bạn sẽ được các thầy cô, anh chị, cũng như bạn bè giải đáp mọi vấn đề bạn gặp phải khi tham gia khóa học.

————————— Chi tiết liên hệ: Website: https://lophocvui.com/ Hotline: 0983811938 Fanpage: https://www.facebook.com/lophocvui.comm/

Django Bài 1: Cài Đặt Django

## hoặc cho chắc chắn là bản 2.0.6 bạn dùng command sau pip install django==2.0.6

Để kiểm tra version bạn có thể dùng command sau để kiểm tra

(pyenv) ╭─{ marvelous }───────〔 /var/projects/django/sitestintuc 〕───────{ Wed Jun 06, 12:23 ╰─● django-admin --version 2.0.6

Tiếp theo ta sẽ tạo một project mới thông qua django-admin

(pyenv) ╭─{ marvelous }───────〔 /var/projects/django/sitestintuc 〕───────{ Wed Jun 06, 12:53 ╰─● django-admin --help Available subcommands: [django] check compilemessages createcachetable dbshell diffsettings dumpdata flush inspectdb loaddata makemessages makemigrations migrate runserver sendtestemail shell showmigrations sqlflush sqlmigrate sqlsequencereset squashmigrations startapp startproject test testserver . . #other settings DATABASES = { 'default': { 'ENGINE': 'djongo', #1 'NAME': 'django_newsproject', #2 #'USER': 'admin', #'PASSWORD': 'abc#123', #'HOST': '127.0.0.1', #'PORT': 27017, } } #other settings . . INSTALLED_APPS = [ # ... # other app 'newsproject' ]

Tiếp theo ta cần chỉ định SITE_ID và ALLOWED_HOST

#other settings ALLOWED_HOSTS = ['127.0.0.1', ] SITE_ID = 1 #other settings

ALLOWED_HOSTS: nếu bạn bạn deploy project này đến server thì bạn cần phải thêm domain vào đây. Những domain được thêm vào đây django mới cho phép chạy

SITE_ID: Bạn cần chỉ định site id vào đây, vì django hỗ trợ multi site và multi domain. Thường thì khi mới tạo ta sử dụng luôn mặc định là 1

File newsproject/settings.py của bạn sẽ như sau

""" Django settings for newsproject project. Generated by 'django-admin startproject' using Django 1.11. For more information on this file, see https://docs.djangoproject.com/en/1.11/topics/settings/ For the full list of settings and their values, see https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/settings/ """ import os # Build paths inside the project like this: os.path.join(BASE_DIR, ...) BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))) # Quick-start development settings - unsuitable for production # See https://docs.djangoproject.com/en/1.11/howto/deployment/checklist/ # SECURITY WARNING: keep the secret key used in production secret! SECRET_KEY = '4bgs5cx!k#hdwwd_5owg31#_!93&u1+2^rfgyr!sper3digml2' # SECURITY WARNING: don't run with debug turned on in production! DEBUG = True ALLOWED_HOSTS = ['127.0.0.1', ] SITE_ID = 1 # Application definition INSTALLED_APPS = [ 'django.contrib.admin', 'django.contrib.auth', 'django.contrib.contenttypes', 'django.contrib.sessions', 'django.contrib.messages', 'django.contrib.staticfiles', 'newsproject' ] MIDDLEWARE = [ 'django.middleware.security.SecurityMiddleware', 'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware', 'django.middleware.common.CommonMiddleware', 'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware', 'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware', 'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware', ] ROOT_URLCONF = 'newsproject.urls' TEMPLATES = [ { 'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates', 'DIRS': [], 'APP_DIRS': True, 'OPTIONS': { 'context_processors': [ 'django.template.context_processors.debug', 'django.template.context_processors.request', 'django.contrib.auth.context_processors.auth', 'django.contrib.messages.context_processors.messages', ], }, }, ] WSGI_APPLICATION = 'newsproject.wsgi.application' # Database # https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/settings/#databases DATABASES = { 'default': { 'ENGINE': 'djongo', 'NAME': 'django_newsproject', # 'USER': 'admin', # 'PASSWORD': 'abc#123', # 'HOST': '127.0.0.1', # 'PORT': 27017, } } # Password validation # https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/settings/#auth-password-validators AUTH_PASSWORD_VALIDATORS = [ { 'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.UserAttributeSimilarityValidator', }, { 'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.MinimumLengthValidator', }, { 'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.CommonPasswordValidator', }, { 'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.NumericPasswordValidator', }, ] # Internationalization # https://docs.djangoproject.com/en/1.11/topics/i18n/ LANGUAGE_CODE = 'en-us' TIME_ZONE = 'UTC' USE_I18N = True USE_L10N = True USE_TZ = True # Static files (CSS, JavaScript, Images) # https://docs.djangoproject.com/en/1.11/howto/static-files/ STATIC_URL = '/static/'

Tại terminal bạn hãy vào thư mục newsproject và thực hiện command migrate để tiến hành install các tables default vào database django_newsproject

(pyenv) ╭─{ marvelous }───────〔 projects/django/sitestintuc/newsproject 〕───────{ Fri Jun 08, 01:16 ╰─● ./manage.py migrate Operations to perform: Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, sessions Running migrations: Applying contenttypes.0001_initial... OK Applying auth.0001_initial... OK Applying admin.0001_initial... OK Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK Applying sessions.0001_initial... OK

Bạn có thể kiểm tra lại xem các tables đã install đúng chưa bằng cách vào mongo shell và chạy command

╭─{ marvelous }───────〔 ~ 〕───────{ Fri Jun 08, 01:13 ╰─● mongo shell MongoDB shell version v3.6.5 connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017 MongoDB server version: 3.6.5 > use django_newsproject switched to db django_newsproject > show tables __schema__ auth_group auth_group_permissions auth_permission auth_user auth_user_groups auth_user_user_permissions django_admin_log django_content_type django_migrations django_session

Bây giờ ta sẽ kiểm tra xem django đã hoạt động chưa bằng command

╭─{ marvelous }───────〔 projects/django/sitestintuc/newsproject 〕───────{ Fri Jun 08, 01:25 ╰─● ./manage.py runserver Performing system checks... System check identified no issues (0 silenced). June 07, 2018 - 18:32:48 Django version 2.0.6, using settings 'newsproject.settings' Starting development server at http://127.0.0.1:8000/

Tự Học Lập Trình Python Cho Người Mới Bắt Đầu

Tip 1: Làm thân với Python

Cũng như khi học bất kỳ môn học nào mới, sự kiên trì là điều quan trọng bạn cần có để có thể học Python hiệu quả. Bạn hãy kiên trì tập viết code mỗi ngày, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, bạn vừa có thể quen tay mà bạn còn nhớ được lâu hơn.

Sau nhiều lần luyện tập, khả năng viết code của bạn sẽ lên tay, ngày càng tốt hơn, nhanh hơn và giỏi hơn.

Có thể lúc đầu bạn sẽ cảm thấy hơi chán với việc cứ phải lặp đi lặp lại công việc này, nhưng chỉ với 25 – 30 phút mỗi ngày thôi, rất nhanh bạn sẽ quen với nó.

Bạn có thể biết các freelancer coder chuyên nghiệp hiện nay họ cũng thường xuyên viết code hằng ngày, cứ trao dồi liên tục như vậy sẽ khiến cho bạn có nhiều kinh nghiệm và nhìn nhận khuyết điểm mình tốt hơn. Phần lớn các coder làm freelancer việt nam họ thường có xu hướng tự ngồi viết code và sau đó sẽ tự sửa lại cho tốt hơn, cách làm này giúp cho họ có tư duy và tốc độ xử lý tốt hơn.

Khi đã tập viết nhuần nhuyễn, bạn nên tự viết code bằng tay sẽ đem tới hiệu quả tốt hơn cho công việc sau này. Hãy bắt đầu từ những dự án hay chương trình nhỏ. Khi viết code bằng tay, bạn có thể lên kế hoạch cho code trước khi chuyển sang viết máy tính. Điều này cũng giúp bạn tiết kiệm được thời gian nhiều hơn nếu viết những hàm, lớp. Đồng thời, nó như một cách để bạn tương tác và rèn luyện kỹ năng vậy.

Dù bạn là newbie hay là một lập trình viên chuyên nghiệp có thể gỡ lỗi ứng dụng thì cửa sổ dòng lệnh của Python – Python Shell (Python Repl) cũng luôn là một công cụ học tập vô cùng tốt.

Để sử dụng được công cụ này, trước tiên bạn cần đảm bảo máy tính của bạn đã được cài đặt Python. Sau đó, hãy kích hoạt Python Shell bằng cách mở terminal và chạy Python /Python3 tùy thuộc vào cài đặt trước đó.

Việc học và làm chủ Python không phải ngày một ngày hai, bạn cần có một kế hoạch và quá trình học phù hợp. Xen lẫn các buổi học, hãy dành cho mình thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Hãy thư giãn bộ não để có thể tiếp thu được bài học dễ dàng hơn. Phương pháp huấn luyện bộ não như này sẽ giúp bạn tăng khả năng tập trung khi làm việc trong thời gian ngắn, giúp bạn rơi này tình thế luôn có những hạn chót để hoàn thành deadline công việc và thường xuyên được nạp năng lượng mới.

Những khoảng thời gian thư giãn vô cùng đặc biệt khi bạn đang gỡ lỗi. Nếu bạn gặp phải một lỗi nào đó, tìm cách giải quyết không ra, đừng có cố quá, bạn càng cố thì khả năng phát hiện và xử lý lỗi càng kém đi. Hãy bỏ xuống, nghỉ ngơi một lát, bước ra khỏi máy tính đi dạo hoặc trò chuyện với mọi người. Sau đó trở lại và tiếp tục hoàn thành công việc cả mình.

Trong lập trình nói chung, code luôn phải tuân theo một quy tắc chính xác và logic của ngôn ngữ. Chính vì vậy, dù chỉ thiếu một dấu ngoặc kép thôi cũng có thể khiến bạn đánh đổ mọi thứ. Do đó, hãy tập trung, tỉ mỉ và tinh tường khi thực hiện công việc này.

Khi bắt đầu một chương trình phức tạp, việc “nai lưng” sửa lỗi lại là chuyện thường tình và không thể tránh khỏi. Bất cứ lập trình viên nào cũng sẽ gặp phải vấn đề này nên bạn không cần lo lắng. Điều quan trọng là bạn đừng để những lỗi đó “đánh gục”, làm bạn thấy thất vọng. Thay vào đó, hãy bình tĩnh và sửa chúng.

Đặc biệt, khi gỡ lỗi bạn nên có một phương pháp giúp bạn tìm lỗi nhanh và chuẩn xác. Bạn có thể xem lại code theo thứ tự thực thi, điều này có thể đảm bảo mỗi phần đều hoạt động và giúp bạn không bỏ sót bất cứ một lỗi nào.

Khi bạn đã làm thân được với Python, hãy tiến hành rèn luyện và trau dồi thêm thông qua sự hợp tác với người khác. Một số chiến lược giúp bạn tận dụng hiệu quả khi làm việc theo team, đồng đội như:

Nhìn thì có vẻ viết code là một nghề đơn đọc. Nhưng code sẽ thực sự đem tới hiệu quả cao hơn khi bạn làm việc với team. Do đó, hãy thử hợp tác với người khác để viết lên mã Python. Cách này sẽ giúp bạn học hỏi được nhiều điều từ chính đồng đội của bạn. Không những thế, nó còn giúp các bạn phát hiện và tránh được các lỗi sai khi viết code.

Một cách giúp bạn vừa nhớ lâu, làm chắc kỹ năng đó là đi dạy cho người khác những kiến thức mà bạn đã học. Khi bạn trình bày hoặc giảng lại cho người học Python khác, bạn có thể làm theo cách như giảng miệng, viết hoặc làm video. Mỗi phương pháp đều giúp bạn củng cố kiến thức và giúp bạn ngộ ra nhiều điều. Thậm chí bạn cũng có thể phát hiện ra các lỗ hổng trong hiểu biết của mình, từ đó mà bạn trau dồi học hỏi thêm.

Pair Programming là phương pháp lập trình được thực hiện với nhóm 2 người, cùng chia sẻ không gian làm việc với nhau. Trong đó, người sử dụng bàn phím được gọi là “driver”, người làm việc lập trình quan tâm tới điều hướng hơn được gọi là “navigator”.Vai trò của 2 người sẽ được hoán đổi luân phiên cho nhau trong khoảng thời gian nhất định từ 30 phút tới 1 giờ. Khi đó, họ trao đổi với nhau nhằm hướng tới giải quyết được công việc với hiệu quả cao nhất, tránh tối đa các sai sót.

Phương pháp này đem tới nhiều lợi ích như cơ hội xem lại code, giúp bạn tiếp xúc được với nhiều ý tưởng, cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề hơn.

Khi bạn đang có nhiều băn khoăn chưa tìm ra lời giải, hãy đi tìm sự trợ giúp từ người có kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên, muốn làm vậy, bạn nên chuẩn bị những câu hỏi thật tốt. Tránh những câu hỏi quá ngớ ngẩn. Tốt nhất, bạn hãy hỏi rõ ràng để hiệu suất và chất lượng được cải thiện. Để làm được, bạn có thể tham khảo một kế hoạch sau:

Đánh giá tổng quan những điều bạn đang làm, mô tả rõ ràng vấn đề bạn đang gặp phải.

Phác thảo những điều bạn đang cố gắng khắc phục.

Tự dự đoán về một vấn đề nào đó bạn gặp.

Demo những gì đang xảy ra gồm cả code, thông báo lỗi. Đồng thời nhớ giải thích các bước bạn đã thực hiện để khắc phục lỗi.

Tip 3: Tự lên chương trình

Tips học Python cuối cùng mà chúng tôi muộn gợi ý bạn là đây, bước thực hành:

Đối với những người mới học thì việc thực hành thật nhiều là điều vô cùng cần thiết để bạn làm chủ được Python và phát triển kỹ năng của mình. Khi đã nắm vững các kiến thức về cấu trúc cơ bản, lập trình hướng đối tượng thì đó cũng là lúc bạn đã sẵn sàng để bắt tay vào ác dự án rồi đó.

Với mô hình nguồn mở, mã nguồn phần mềm thường đã có sẵn, công khai và ai cũng có thể cộng tác. Điều này có nghĩa là bạn có thể làm việc với code được viết và sản xuất bởi những kỹ sư nơi bạn cộng tác.

Việc đóng góp vào mã nguồn mở sẽ giúp bạn tạo nên những trải nghiệm thú vị và giá trị. Nó đặc biệt giúp bạn trong việc tạo lòng tin với khách hàng cũng như công ty nơi bạn xin việc.