Top #10 Soạn Văn Ngắn Nhất Bài Hai Chữ Nước Nhà Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 8/2022 # Top Trend | Maiphuongus.net

Soạn Văn 8 Ngắn Nhất Bài: Hai Chữ Nước Nhà

--- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà (Trích
 • Soạn Văn 8: Hai Chữ Nước Nhà (Trích)
 • Giải Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà (Trích) Sbt Ngữ Văn 8 Tập 1
 • Giáo Án Văn 8 Bài Hai Chữ Nước Nhà
 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà (Ngắn Gọn)
 • Bài tập 1: Trang 162 sgk ngữ văn lớp 8 tập 1

  Đọc diễn cảm đoạn thơ. Em có nhận xét gì về giọng điệu của đoạn thơ này. Thể thơ song thất lục bát (mà em đã quen qua các đoạn trích tác phẩm Chinh phụ ngâm học ở lớp 7) đã góp phần vào việc thể hiện giọng điệu đó như thế nào?

  Bài tập 2: Trang 162 sgk ngữ văn lớp 8 tập 1

  Đoạn thơ có thể chia làm ba phần: 8 câu đầu, 20 câu tiếp theo và 8 câu cuối. Em hãy tìm hiểu ý chính từng phần.

  Bài tập 3: Trang 162 sgk ngữ văn lớp 8 tập 1

  Ở 8 câu thơ đầu, hãy tìm và phân tích những chi tiết nghệ thuật biểu hiện :

  • Bối cảnh không gian.
  • Hoàn cảnh éo le và tâm trạng của hai nhân vật cha và con. Trong bối cảnh không gian và tám trạng ấy, lời khuyên của người cha có ý nghĩa như thế nào?
  • Bối cảnh không gian biên ải được gợi ra ở 4 câu thơ đầu.

  Bài tập 4: Trang 162 sgk ngữ văn lớp 8 tập 1

  Phân tích đoạn thơ thứ hai.

  • Tâm sự yêu nước của tác giả thể hiện qua những tình cảm nào?
  • Tìm hiểu sức gợi cảm của đoạn thơ (chú ý cách biểu hiện cảm xúc của tác giả và bối cảnh tâm trạng của người đương thời vào đầu những năm 20 của thế ki XX).

  Bài tập 5: Trang 163 sgk ngữ văn lớp 8 tập 1

  Trong phần cuối đoạn thơ, người cha nói đến cái thế bất lực của mình và sự nghiệp của tổ tông nhằm mục đích gì?

  LUYỆN TẬP: Trang 163 sgk ngữ văn lớp 8 tập 1

  Người ta nói thơ Trần Tuấn Khải vẫn sử dụng nhiều hình ảnh, từ ngữ có tính chất ước lệ, sáo mòn. Hãy tìm trong đoạn thơ này một số hình ảnh, từ ngữ như thế và cho biết tại sao nó vẫn có sức truyền cảm mạnh mẽ.

  Bài tập 1: Đoạn thơ có giọng điệu, lâm li, chan chứa tình cảm, thể hiện nỗi lòng đau đớn, thống thiết đối với đất nước và giống nòi.

   Bài thơ được làm theo thể song thất lục bát rất phù hợp để diễn tả những cảm xúc của tâm hồn, những tâm sự cần mọi người chia sẻ. Hai câu bảy chữ như trào dâng, dồn dập. Hai câu lục bát da diết, chậm mà xoáy sâu, nhức nhối.

  Bài tập 2: Đoạn thơ có thể chia làm ba phần:

  • Phần 1 (8 câu đầu): Tâm trạng của người cha trong cảnh ngộ éo le, đau đớn.
  • Phần 2 (20 câu tiếp): Cảnh đất nước trong nỗi đau thương, tang tóc. Lời dặn dò của người cha trước lúc ra đi về nỗi đau mất nước.
  • Phần 3 (8 câu cuối): Lời than về thế bất lực của người cha và lời trao gửi cho con, giao vác trọng trách gánh vác non sông.

  Bài tập 3: Tìm và phân tích những chi tiết nghệ thuật biểu hiện :

  • Từ điểm chia li này, người cha sẽ ra đi vĩnh viễn. Cảnh vật sầu thảm thê lương càng gợi buồn đau cho lòng người.
  • Hoàn cảnh éo le và tâm trạng của nhân vật trữ tình Nguyễn Phi Khanh phải vĩnh viễn rời xa Tổ quốc. Con muốn theo cha để làm tròn đạo hiếu nhưng thù nhà nợ nước còn đấy.
  • Tâm trạng: đau đớn, xót xa vì chia li và cũng vì thù nhà nợ nước chưa trả. Trong bối cảnh không gian và tâm trạng ấy, lời khuyên của người cha có ý nghĩa:

  o Như một lời trăng trối.

  o Nó thiêng liêng, xúc động khiến người nghe phải khắc cốt ghi tâm, bàn tay phải nắm chặt chuôi gươm, trái tim phải có nhịp đập mạnh hơn lúc nào hết.

  Bài tập 4:

   Tác giả đã thể hiện được những tình cảm:

  o Lòng tự hào về truyền thống của dân tộc, đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

  o Căm phẫn trước tội ác tàn bạo của kẻ thù.

  o Nỗi đau đớn khi quê hương bị giặc tàn phá.

   Tác giả sử dụng biện pháp tu từ như ẩn dụ, nhiều hình ảnh, từ ngữ diễn tà cảm xúc mạnh, diễn tả nỗi đau thương. Các từ ngữ như vong quốc, cơ đồ, đất khóc, giời than, nòi giống… đã góp phần nâng tầm vóc của nỗi đau thương này.

  Bài tập 5: Trong phần cuối đoạn thơ, người cha nói đến cái thế bất lực của mình và sự nghiệp của tổ tông nhằm mục đích: khơi dậy trách nhiệm, ý chí gánh vác non sông của người con, khích lệ để người con nối gót tổ tông làm nên nghiệp lớn.

  LUYỆN TẬP

  • Những hình ảnh, từ ngữ mang tính ước lệ sáo mòn trong trong đoạn trích: ải Bắc, mây sầu, gió thảm, hổ thét, chim kêu, hạt máu nóng, hồn nước, Hồng Lạc, vong quốc…
  • Dù sử dụng nhiều hình ảnh ước lệ song bài thơ vẫn có sức truyền cảm bởi vì nó đề cập đến vấn đề lớn lao trọng đại.

  – Hai câu bảy chữ như trào dâng, dồn dập.

  – Hai câu lục bát da diết, chậm mà xoáy sâu, nhức nhối.

  Bài tập 2: Đoạn thơ có thể chia làm ba phần:

  Bài tập 3: Những chi tiết nghệ thuật biểu hiện :

  3. Lời khuyên của người cha có ý nghĩa: như một lời trăng trối, thiêng liêng, xúc động khiến người nghe phải khắc cốt ghi tâm, bàn tay phải nắm chặt chuôi gươm, trái tim phải có nhịp đập mạnh hơn lúc nào hết.

  Bài tập 4:

  1. Tác giả đã thể hiện được những tình cảm: Lòng tự hào về truyền thống của dân tộc, đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Căm phẫn trước tội ác tàn bạo của kẻ thù. Nỗi đau đớn khi quê hương bị giặc tàn phá.

  Bài tập 5: Người cha nói đến cái thế bất lực của mình và sự nghiệp của tổ tông nhằm mục đích:

  – Khơi dậy trách nhiệm.

  – Ý chí gánh vác non sông của người con.

  – Khích lệ để người con nối gót tổ tông làm nên nghiệp lớn.

  LUYỆN TẬP

  1. Những hình ảnh, từ ngữ mang tính ước lệ sáo mòn: ải Bắc, mây sầu, gió thảm, hổ thét, chim kêu, hạt máu nóng, hồn nước, Hồng Lạc, vong quốc…
  2. Sử dụng nhiều hình ảnh ước lệ song bài thơ vẫn có sức truyền cảm bởi vì nó đề cập đến vấn đề lớn lao trọng đại.

  Bài tập 1: Giọng điệu, lâm li, chan chứa tình cảm, đau đớn, thống thiết đối với đất nước và giống nòi. Thể song thất lục bát rất phù hợp để diễn tả những cảm xúc của tâm hồn. Hai câu bảy chữ như trào dâng, dồn dập. Hai câu lục bát da diết, chậm mà xoáy sâu, nhức nhối.

  Bài tập 2: Đoạn thơ có thể chia làm ba phần:

  Phần 1 (Tâm trạng của người cha trong cảnh ngộ éo le, đau đớn.)

  Phần 2 (Cảnh đất nước trong nỗi đau thương, tang tóc. Lời dặn dò của người cha trước lúc ra đi về nỗi đau mất nước.)

  Phần 3 (Lời than về thế bất lực của người cha và lời trao gửi cho con, giao vác trọng trách gánh vác non sông.)

  Bài tập 3: Những chi tiết nghệ thuật biểu hiện : Cảnh vật sầu thảm thê lương càng gợi buồn đau cho lòng người. Nguyễn Phi Khanh phải vĩnh viễn rời xa Tổ quốc (Hoàn cảnh éo le và tâm trạng của nhân vật trữ tình ), con muốn theo cha để làm tròn đạo hiếu nhưng thù nhà nợ nước còn đấy.

  Ý nghĩa lời khuyên của người cha: như một lời trăng trối, thiêng liêng, xúc động khiến người nghe phải khắc cốt ghi tâm, bàn tay phải nắm chặt chuôi gươm, trái tim phải có nhịp đập mạnh hơn lúc nào hết.

  Bài tập 4: Tác giả đã thể hiện : Lòng tự hào về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Căm phẫn trước tội ác tàn bạo của kẻ thù. Nỗi đau đớn khi quê hương bị giặc tàn phá. Biện pháp tu từ (ẩn dụ, nhiều hình ảnh, từ ngữ cảm xúc mạnh) diễn tả nỗi đau thương.

  Bài tập 5: Người cha nói đến cái thế bất lực của mình và sự nghiệp của tổ tông nhằm mục đích:

  1. Khơi dậy trách nhiệm.

  2. Ý chí gánh vác non sông của người con.

  3. Khích lệ để người con nối gót tổ tông làm nên nghiệp lớn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Văn 8 Bài Hai Chữ Nước Nhà
 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà Đầy Đủ Lớp 8 Hay Nhất
 • Soạn Văn Bài Lịch Sử Hồ Gươm
 • Tìm Hiểu Bài Hồi Hương Ngẫu Thư
 • Soạn Bài: Hồi Hương Ngẫu Thư Ngữ Văn Lớp 7
 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà Ngắn Gọn Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà
 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà, Ngữ Văn Lớp 8
 • Soạn Bài: Hai Chữ Nước Nhà (Trích)
 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà (Trích)
 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà (Siêu Ngắn)
 • Tài liệu hướng dẫn soạn bài Hai chữ nước nhà với nội dung kiến thức cơ bản về tác giả, tác phẩm và gợi ý trả lời câu hỏi đọc hiểu bài trang 162, 163 SGK Ngữ văn 8 tập 1.

  Cùng tham khảo…

  Kiến thức cơ bản về tác giả, tác phẩm

  1. Tác giả

  – Trần Tuấn Khải (1895 – 1983), bút hiệu Á Nam, quê ở làng Quang Xán, xã Mĩ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

  – Ông thường mượn những đề tài lịch sử hoặc những biểu tượng nghệ thuật bóng gió để bộc lộ nỗi đau mất nước, nỗi căm giận bọn cướp nước và bè lũ tay sai, nhằm khích lệ tinh thần yêu nước của đồng bào và bày tỏ khát vọng độc lập, tự do của mình.

  – Thơ Trần Tuấn Khải vào những năm 20 của thế kỉ XX được truyền tụng rộng rãi, nổi tiếng nhất là những bài hát theo các làn điệu dân ca và những bài thơ theo các thể loại cổ truyền của dân tộc như lục bát, song thất lục bát.

  – Tác phẩm chính: các tập thơ Duyên nợ phù sinh I, II (1921 và 1923), Bút quan hoài I, II (1924 và 1927), Với sơn hà I, II (1936 và 1949),…

  2. Tác phẩm

  Hai chữ nước nhà là bài thơ mở đầu tập Bút quan hoài I (1924), lấy đề tài lịch sử thời quân Minh xâm lược nước ta: Nguyễn Phi Khanh (cha Nguyễn Trãi) bị giặc bắt đem sang Trung Quốc, Nguyễn Trãi đi theo, nhưng tới biên giới phía Bắc, Nguyễn Phi Khanh đã khuyên con nên quay trở về để lo tính việc trả thù nhà, đền nợ nước. Á Nam đã mượn lời người cha dặn dò con để gửi gắm tâm sự yêu nước của mình.

  – Thể loại: Song thất lục bát

  – Bố cục: Gồm 3 phần

  + Phần 1 (8 câu thơ đầu): Cảnh sầu thảm đất Bắc trời Nam khi giặc xâm lược

  + Phần 2 (20 câu thơ tiếp): Tội ác của giặc Minh và tiếng khóc xót thương vận nước.

  + Phần 3 (8 câu cuối): Lời căn dặn của cha về trách nhiệm với đất nước

  Hướng dẫn soạn bài Hai chữ nước nhà chi tiết

  1 – Trang 162 SGK

  Em có nhận xét gì về giọng điệu của đoạn thơ này ? Thể thơ truyền thống song thất lục bát (mà em đã làm quen qua đoạn trích tác phẩm Chinh phụ ngâm khúc học ở lớp 7) đã góp phần vào việc thể hiện giọng điều đó như thế nào?

  Trả lời

  – Giọng điệu buồn bi thiết diễn tả nỗi đau nước mất nhà tan.

  – Thể thơ song thất lục bát diễn đạt thích hợp cảm xúc, giọng điệu trầm buồn của bài thơ.

  – Sự đan xen hai câu bảy chữ như trào dâng, dồn dập diễn tả nỗi uất ức, căm hờn

  – Hai câu lục bát tha thiết, chậm dãi tạo độ sâu lắng, da diết

  2 – Trang 162 SGK

  Đoạn thơ có thể chia làm ba phần : 8 câu đầu, 20 câu tiếp theo và 8 câu cuối. Em hãy tìm hiểu ý chính từng phần.

  Trả lời

  – Bố cục 3 phần

  – 8 câu thơ đầu: Cảnh tượng buồn thảm của đất nước khi giặc xâm lược

  – 20 câu thơ tiếp: Tội ác của giặc Minh và tiếng khóc than của tác giả.

  – 8 câu cuối: Đặt trọng trách cứu nước lên vai đứa con.

  3 – Trang 162 SGK

  Ở 8 câu thơ đầu, hãy tìm và phân tích những chi tiết nghệ thuật biểu hiện:

  – Bối cảnh không gian.

  – Hoàn cảnh éo le và tâm trạng của hai nhân vật cha và con.

  Trong bối cảnh không gian và tâm trạng ấy, lời khuyên của người cha có ý nghĩa như thế nào ?

  Trả lời

  – Bối cảnh không gian: cuộc chia ly diễn ra ở biên ải hoang vu, ảm đạm.

  – Hoàn cảnh éo le: cuộc chia ly không có ngày về của người cha

  – Người cha:

  + Đau xót mệnh nước, thương bản thân phải xa quê, thương đứa con.

  + Dặn con trở về giúp nước báo thù

  + Tâm trạng buồn đau nhuốm lên cảnh vật một màu ảm đạm.

  – Tâm trạng người con:

  + Muốn theo phụng dưỡng cha, làm tròn đạo hiếu

  + Đau buồn khi tiễn biệt cha.

  ➥ Tình cảnh éo le, sầu thảm của đất nước khi có giặc xâm lược. Dặn con đặt chữ ái quốc làm đầu.

  Trong bối cảnh bi thảm, tâm trạng đau buồn trong buổi tiễn biệt càng làm cho lời phó thác của người cha trở nên thiêng liêng.

  4 – Trang 162 SGK

  Phân tích đoạn thơ thứ hai.

  – Tâm sự yêu nước của tác giả thể hiện qua những tình cảm nào ?

  – Tìm hiểu sức gợi cảm của đoạn thơ (chú ý cách biểu hiện cảm xúc của tác giả và cả bối cảnh tâm trạng của người đương thời vào đầu những năm 20 của thế kỉ XX).

  Trả lời

  Tâm sự yêu nước thể hiện qua những vần thơ thẫm đẫm huyết lệ tạo sức lay động mạnh mẽ.

  – Bốn câu thơ đầu phần 2

  + Lời dặn dò đứa con thay mình trả thù nhà, đền nợ nước.

  + Nhắc đứa con nhớ về trang sử hào hùng, niềm tự hào của dân tộc

  + Lấy tấm gương hiệp nữ minh chứng cho việc hy sinh vì nghiệp lớn

  – Tám câu thơ tiếp phần 2

  + Gợi tả cảnh đau thương, mù mịt của đất nước khi bị xâm lăng

  + Cảnh thê lương “xương rừng máu rộng”, “xiêu tán hao mòn”, “bốn phương khói lửa”

  + Tiếng khóc thương ai oán trước nạn đất nước diệt vong, người người li biệt

  + Nỗi đau xé tận tâm can của người đang đi vào cõi chết nhưng vẫn không quên tội ác kẻ thù

  – Bốn câu thơ cuối đoạn 2:

  + Trực tiếp thể hiện nỗi đau mất nước, xót cảnh nòi giống lầm than

  + Nỗi uất hận trước tội ác của kẻ thù

  – Sức gợi cảm nằm ở:

  + Những hình ảnh chia lìa, tang tóc làm đau buốt tâm can.

  + Tâm trạng uất hận,đau xót lên đến đỉnh điểm trước tội ác của giặc

  + Nỗi lòng thương xót, cảm xúc chân thành của tác giả tạo sức lay động.

  5 – Trang 163 SGK

  Trong phần cuối đoạn thơ, người cha nói đến cái thế bất lực của mình và sự nghiệp của tổ tông là để nhằm mục đích gì ?

  Trả lời

  – Nỗi bất lực của người cha: tuổi cao, sức yếu, lỡ sa cơ, thân tàn.

  – Nhắc sự nghiệp của tổ tông: vì nước gian lao.

  Soạn bài Hai chữ nước nhà phần Luyện tập

  Câu hỏi: Người ta nói thơ Trần Tuấn Khải vẫn sử dụng nhiều hình ảnh, từ ngữ có tính sáo mòn ước lệ. Hãy tìm trong đoạn thơ này một số hình ảnh, từ ngữ như thế và cho biết tại sao nó có sức truyền cảm mạnh mẽ.

  Gợi ý:

  – Những hình ảnh, từ ngữ mang tính ước lệ sáo mòn trong trong đoạn trích: ải Bắc, mây sầu, gió thảm, hổ thét, chim kêu, hạt máu nóng, hồn nước, Hồng Lạc, vong quốc…

  – Dù sử dụng nhiều hình ảnh ước lệ song bài thơ vẫn có sức truyền cảm bởi vì nó đề cập đến vấn đề lớn lao trọng đại: tâm sự của người con yêu nước. Thứ nữa được viết bằng giọng văn chân thành thống thiết, được viết ra từ gan ruột của một trái tim yêu nước cháy bỏng. Đây là những cảm xúc chân thành, mãnh liệt, vừa gợi tả tâm trạng khắc khoải, đau thương của nhân vật lịch sử, vừa rung vào dây đàn yêu nước thương nòi của mọi lòng người.

  Tham khảo: Cảm nhận về bài thơ Hai chữ nước nhà của Trần Tuấn Khải

  Soạn bài Hai chữ nước nhà ngắn nhất

  – Giọng điệu của bài thơ: Giọng điệu sầu thảm, thống thiết, bi thương…

  – Thể thơ Song thất lục bát có tác dụng: Hai câu bảy chữ chủ yếu sử dụng thanh trắc thể hiện được nỗi đau khắc khoải, sự căm phẫn kẻ thù, tinh thần sắt đá chống giặc…Hai câu lục bát với đặc trưng âm điệu dư ba, gợi được nỗi buồn sâu thẳm, xoáy sâu như lời thở than đầy nhức nhối.

  Bố cục:

  – 8 câu thơ đầu: hoàn cảnh đất nước và tâm trạng chia li.

  – 20 câu tiếp: lời dặn dò của người cha.

  – Còn lại: giao phó trọng trách với non sông đất nước.

  Tìm và phân tích chi tiết nghệ thuật biểu hiện:

  – Bối cảnh không gian: Chốn ải Bắc, cõi giời Nam, bốn bề hổ thét chim kêu

  + Đứng ở ải Bắc, không gian cha con chia li, một người con nước Nam sắp chia xa đất tổ.

  + Trông lại cõi trời Nam đìu hiu mà lòng lưu luyến, buồn đau

  + Không gian hổ thét chim kêu là hiện thực sầu thảm, hoang tàn của đất nước, cũng là thể hiện nỗi lo lắng trước vận mệnh đất nước của tác gỉa.

  – Hoàn cảnh éo le và tâm trạng của hai nhân vật cha, con:

  + Cha bị lưu đày, không hẹn ngày trở lại. Con theo cha để tròn đạo hiếu

  + Người cha khuyên con trở về để trả thù nhà, đền nợ nước.

  + Tâm trạng: Đau đớn tột cùng, vì phụ tử cách biệt vì nước mất nhà tan.

  – Trong bối cảnh không gian và tâm trạng ấy, lời khuyên của người cha có ý nghĩa:

  + Lời khuyên răn, dặn dò có ý nghĩa như một lời trăng trối.

  + Nó thiêng liêng, xúc động, khiến người con khắc cốt ghi tâm, khiến người dân càng sôi sục ý chí quyết tâm bảo vệ đất nước.

  Phân tích đoạn thơ thứ hai.

  – Tâm sự yêu nước của tác giả thể hiện qua những tình cảm: lòng tự hào về truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước của dân tộc; căm phẫn trước tội ác tàn bạo của kẻ thù; nỗi đau quê hương bị tàn phá; khắc ghi công lao ông cha; xót xa thân phận bất đắc chí không thể cứu nước.

  – Sức gợi cảm của đoạn thơ:

  + Cách biểu hiện cảm xúc của tác giả: Dùng biện pháp nhân hóa; những hình ảnh ước lệ gợi hình, gợi cảm; sự dụng những thán từ, câu cảm thán bộc lộ cảm xúc mãnh liệt…

  + Bối cảnh tâm trạng của người đương thời vào đầu những năm 20 của thế kỉ XX: Bối cảnh đất nước lầm than, bọn xâm lược hoành hành, quan lại trong nước nhũng nhiễu, đớn hèn, những nhà Nho yêu nước bất đắc chí đành ngậm ngùi tiếc thương cho đất nước.

  Trong phần cuối đoạn thơ người cha nói đến cái thế bất lực của mình nhằm mục đích: kích thích, hun đúc các ý chí căm thù giặc, lòng yêu nước từ đó khơi dậy lòng quyết tâm thay cha gánh vác việc non sông, đất nước.

  – Trong bài thơ Hai chữ nước nhà, Trần Tuấn Khải đã sử dụng nhiều hình ảnh và từ ngữ có tính ước lệ, sáo mòn nhưng vẫn có sức truyền cảm mạnh mẽ. Ví dụ: “Ải Bắc, mây sầu, gió thảm, hổ thét, chim kêu, hạt máu nóng, hồn nước, Hồng lạc vong quốc…”.

  – Bài thơ đề cập đến thời kì lịch sử đau thương, nước mất nhà tan, lại đặt trong bối cảnh cụ thể là cuộc chia li không hẹn ngày gặp của 2 người chí sĩ yêu nước do đó đây là những cảm xúc chân thành, mãnh liệt, vừa gợi tả tâm trạng khắc khoải, đau thương của nhân vật lịch sử.

  Hai chữ nước nhà là đoạn trích thuộc thơ văn Á Nam Trần Tuấn Khải, tác phẩm có mượn một câu chuyện lịch sử có sức gợi cảm lớn để bộc lộ cảm xúc của mình và khích lệ lòng yêu nước, ý chí cứu nước của đồng bào. Tình cảm sâu đậm, mãnh liệt đối với nước nhà, sự lựa chọn thể thơ thích hợp và giọng điệu trữ tình thống thiết của tác giả đã tạo nên giá trị đoạn thơ trích.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Sự Tích Hồ Gươm ( Truyền Thuyết)
 • Soạn Bài Ngẫu Nhiên Viết Nhân Buổi Mới Về Quê (Hồi Hương Ngẫu Thư) (Chi Tiết)
 • Tìm Hiểu Bài Hồi Hương Ngẫu Thư ( Văn Lớp 7)
 • Soạn Bài: Hồi Hương Ngẫu Thư Trang 125 Sgk Ngữ Văn 7
 • Soạn Bài Ngẫu Nhiên Viết Nhân Buổi Mới Về Quê
 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà (Siêu Ngắn)

  --- Bài mới hơn ---

 • B. It’s Time For Recess Unit 5 Lớp 7 Sgk Mới
 • Unit 5 Lớp 7: It’s Time For Recess
 • It’s Time For Recess Unit 5 Lớp 7 Trang 56 Sgk
 • Soạn Anh 7: Unit 5. It’s Time For Recess
 • Unit 5 Lớp 7 It’s Time For Recess
 • Soạn bài Hai chữ nước nhà

  Câu 1 (trang 162 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  – Giọng điệu của bài thơ: Giọng điệu sầu thảm, thống thiết, bi thương…

  – Thể thơ Song thất lục bát có tác dụng: Hai câu bảy chữ chủ yếu sử dụng thanh trắc thể hiện được nỗi đau khắc khoải, sự căm phẫn kẻ thù, tinh thần sắt đá chống giặc…Hai câu lục bát với đặc trưng âm điệu dư ba, gợi được nỗi buồn sâu thẳm, xoáy sâu như lời thở than đầy nhức nhối.

  Câu 2 (trang 162 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  Bố cục:

  – 8 câu thơ đầu : hoàn cảnh đất nước và tâm trạng chia li.

  – 20 câu tiếp : lời dặn dò của người cha.

  – Còn lại : giao phó trọng trách với non sông đất nước.

  Câu 3 (trang 162 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  Tìm và phân tích chi tiết nghệ thuật biểu hiện:

  – Bối cảnh không gian: Chốn ải Bắc, cõi giời Nam, bốn bề hồ thét chim kêu

  + Đứng ở ải Bắc, không gian cha con chia li, một người con nước Nam sắp chia xa đất tổ.

  + Trông lại cõi trời Nam đìu hiu mà lòng lưu luyến, buồn đau

  + Không gian hổ thét chim kêu là hiện thực sầu thảm, hoang tàn của đất nước, cũng là thể hiện nỗi lo lắng trước vận mệnh đất nước của tác giả.

  – Hoàn cảnh éo le và tâm trạng của hai nhân vật cha, con:

  + Cha bị lưu đày, không hẹn ngày trở lại. Con theo cha để tròn đạo hiếu

  + Người cha khuyên con trở về để trả thù nhà, đền nợ nước.

  + Tâm trạng: Đau đớn tột cùng, vì phụ tử cách biệt vì nước mất nhà tan.

  – Trong bối cảnh không gian và tâm trạng ấy, lời khuyên của người cha có ý nghĩa:

  + Lời khuyên răn, dặn dò có ý nghĩa như một lời trăng trối.

  + Nó thiêng liêng, xúc động, khiến người con khắc cốt ghi tâm, khiến người dân càng sôi sục ý chí quyết tâm bảo vệ đất nước.

  Câu 4 (trang 162 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  Phân tích đoạn thơ thứ hai.

  – Tâm sự yêu nước của tác giả thể hiện qua những tình cảm: lòng tự hào về truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước của dân tộc ; căm phẫn trước tội ác tàn bạo của kẻ thù ; nỗi đau quê hương bị tàn phá; khắc ghi công lao ông cha; xót xa thân phận bất đắc chí không thể cứu nước.

  – Sức gợi cảm của đoạn thơ:

  + Cách biểu hiện cảm xúc của tác giả: Dùng biện pháp nhân hóa; những hình ảnh ước lệ gợi hình, gợi cảm; sự dụng những thán từ, câu cảm thán bộc lộ cảm xúc mãnh liệt…

  + Bối cảnh tâm trạng của người đương thời vào đầu những năm 20 của thế kỉ XX: Bối cảnh đất nước lầm than, bọn xâm lược hoành hành, quan lại trong nước nhũng nhiễu, đớn hèn, những nhà Nho yêu nước bất đắc chí đành ngậm ngùi tiếc thương cho đất nước.

  Câu 5 (trang 163 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  Trong phần cuối đoạn thơ người cha nói đến cái thế bất lực của mình nhằm mục đích: kích thích, hun đúc các ý chí căm thù giặc, lòng yêu nước từ đó khơi dậy lòng quyết tâm thay cha gánh vác việc non sông, đất nước.

  Luyện tập

  – Trong bài thơ Hai chữ nước nhà, Trần Tuấn Khải đã sử dụng nhiều hình ảnh và từ ngữ có tính ước lệ, sáo mòn nhưng vẫn có sức truyền cảm mạnh mẽ. Ví dụ : “Ải Bắc, mây sầu, gió thảm, hỗ thét, chim kêu, hạt máu nóng, hồn nước, Hồng lạc vong quốc…”.

  – Bài thơ đề cập đến thời kì lịch sử đau thương, nước mất nhà tan, lại đặt trong bối cảnh cụ thể là cuộc chia li không hẹn ngày gặp của 2 người chí sĩ yêu nước do đó đây là những cảm xúc chân thành, mãnh liệt, vừa gợi tả tâm trạng khắc khoải, đau thương của nhân vật lịch sử.

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  Các bài Soạn văn lớp 8 siêu ngắn được biên soạn bám sát câu hỏi sgk Ngữ Văn lớp 8 Tập 1, Tập 2 giúp bạn dễ dàng soạn bài Ngữ Văn 8 hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà (Trích)
 • Soạn Bài: Hai Chữ Nước Nhà (Trích)
 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà, Ngữ Văn Lớp 8
 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà
 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà Ngắn Gọn Nhất
 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà (Ngắn Gọn)

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Văn Bài: Hai Chữ Nước Nhà (Trần Tuấn Khải)
 • Soạn Văn Bài: Hai Chữ Nước Nhà
 • Soạn Bài Trường Từ Vựng Lớp 8 Ngắn Nhất
 • Bài 9. Khu Vực Tây Nam Á
 • Bài 31. Đặc Điểm Khí Hậu Việt Nam
 • Câu 1:

  Xúc cảm buồn đau được thể hiện bằng một giọng thơ thống thiết, lâm li. Thể thơ song thất lục bát rất thích hợp với cảm xúc và giọng điệu này.

  Câu 2: Bố cục: 3 phần.

  – Phần 1 (8 câu đầu): Tâm trạng của người cha trong cảnh ngộ éo le, đau đớn.

  – Phần 2 (20 câu tiếp): Cảnh đất nước trong nỗi đau thương, tang tóc.

  – Phần 3 (8 câu cuối): Lời than về thế bất lực của người cha và lời trao gửi cho con.

  Câu 3: – Những câu thơ mở đầu đoạn có tác dụng tạo tiền đề, tâm thế. Trong không gian và tâm trạng chia li đau buồn như thế lời khuyên của người cha (thể hiện ở đoạn sau) có ý nghĩa như những lời trăng trối thiêng liêng.

  Câu 4: 20 câu thơ tiếp theo (phần 2) có sự kết hợp giữa tự sự (kể), miêu tả và biểu cảm. Những vần thơ thấm đẫm huyết lệ có sức lay động lớn

  Câu 5: Phần cuối đoạn trích người cha nói đến tình thế bất lực của mình (tuổi già sức yếu,lỡ sa cơ), nhắc nhớ sự nghiệp của tổ tông (vì nước gian lao) để kích thích cái chí gánh vác giang sơn, đặt niềm tin, trao gửi cho con trả nợ nước, báo thù nhà.

  II. LUYỆN TẬP

  Người ta nói thơ Trần Tuấn Khải sử dụng nhiều hình ảnh và từ ngữ có tính ước lệ, sáo mòn. Hãy tìm trong đoạn thơ này một số hình ảnh, từ ngữ như thế và cho biết tạo sao nó vấn có sức truyền cảm mạnh mẽ.

  Trong bài thơ Hai chữ nước nhà, Trần Tuấn Khải đã sử dụng nhiều hình ảnh và từ ngữ có tính ước lệ, sáo mòn nhưng vẫn có sức truyền cảm mạnh mẽ.

  Ví dụ : “Ải Bắc, mây sầu, gió thảm, hỗ thét, chim kêu, hạt máu nóng, hồn nước, Hồng lạc vong quốc”.

  Đây là những cảm xúc chân thành, mãnh liệt, vừa gợi tả tâm trạng khắc khoải, đau thương của nhân vật lịch sử, vừa “rung vào dây đàn yêu nước thương nòi của mọi lòng người”.

  chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Văn 8 Bài Hai Chữ Nước Nhà
 • Giải Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà (Trích) Sbt Ngữ Văn 8 Tập 1
 • Soạn Văn 8: Hai Chữ Nước Nhà (Trích)
 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà (Trích
 • Soạn Văn 8 Ngắn Nhất Bài: Hai Chữ Nước Nhà
 • Soạn Văn Bài: Hai Chữ Nước Nhà

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài Trường Từ Vựng Lớp 8 Ngắn Nhất
 • Bài 9. Khu Vực Tây Nam Á
 • Bài 31. Đặc Điểm Khí Hậu Việt Nam
 • Bài 1. Vị Trí Địa Lí, Địa Hình Và Khoáng Sản
 • Giáo Án Địa Lý 9
 • Soạn văn bài: Hai chữ nước nhà

  Câu 1:

  Xúc cảm buồn đau được thể hiện bằng một giọng thơ thống thiết, lâm li. Thể thơ song thất lục bát rất thích hợp với cảm xúc và giọng điệu này. Hai câu bảy chữ như trào dâng, dồn dập. Hai câu lục bát da diết, chậm mà xoáy sâu, nhức nhối. Những thanh trắc ở câu bảy, hiệp vần ở hai câu lục bát làm tăng nhạc tính ở từng khổ thơ.

  Câu 2: Bố cục: 3 phần.

  • Phần 1 (8 câu đầu): Tâm trạng của người cha trong cảnh ngộ éo le, đau đớn.

  • Phần 2 (20 câu tiếp): Cảnh đất nước trong nỗi đau thương, tang tóc.

  • Phần 3 (8 câu cuối): Lời than về thế bất lực của người cah và lời trao gửi cho con.

  Câu 3: Ở 8 câu thơ đầu:

  – Bối cảnh không gian biên ải được gợi ra ở 4 câu thơ đầu. Từ điểm chia li này, người cha sẽ ra đi vĩnh viễn, vĩnh biệt tổ quốc, vĩnh biệt những người ruột thịt. Cảnh vật sầu thảm thê lương (ải Bắc, mây sầu, gió thảm, hổ thét, chim kêu…) càng gợi buồn đau cho lòng người.

  – Hoàn cảnh éo le và tâm trạng của nhân vật trữ tình (4 câu thơ tiếp): cha bị áp giải sang Tàu, một đi không trở lại, con muốn theo cha để làm tròn đạo hiếu nhưng thù nhà nợ nước còn đấy, cha đành dằn lòng khuyên con ở lại vì nghĩa lớn.

  Tâm trạng: đau đớn, xót xa vì chia li và cũng vì thù nhà nợ nước chưa trả.

  – Những câu thơ mở đầu đoạn có tác dụng tạo tiền đề, tâm thế. Trong không gian và tâm trạng chia li đau buồn như thế lời khuyên của người cha (thể hiện ở đoạn sau) có ý nghĩa như những lời trăng trối thiêng liêng.

  Câu 4: 20 câu thơ tiếp theo (phần 2) có sự kết hợp giữa tự sự (kể), miêu tả và biểu cảm. Những vần thơ thấm đẫm huyết lệ có sức lay động lớn

  – Bốn câu, từ “Giống Hồng Lạc…” đến “…xưa nay kém gì!”: tác giả nhập vai vào người cha (Nguyễn Phi Khanh) để gợi nhắc cho con về niềm tự hào dân tộc.

  – Tám câu tiếp, từ “Than vận nước…” đến “…dễ còn thương đâu!” gợi tả thực cảnh thương đau của đất nước khi bị xâm lăng. Lưu ý các hình ảnh: khói lửa bừng bừng, xương rừng máu sông, thành tung quách vỡ, bỏ vợ lìa con, xiêu tán hao mòn.

  – Bốn câu tiếp, từ “Thảm vong quốc…” đến “…lầm than nỗi này!” trực tiếp thể hiện nỗi đau mất nước, xót xa trước cảnh “nòi giống lầm than”. Lưu ý những từ ngữ diễn tả cảm xúc: kể sao xiết kể, nhường xé tâm can, ngậm ngùi, khóc, than.

  – Bốn câu, từ “Khói Nùng Lĩnh…” đến “…đàn sau đó mà?”: nỗi uất hận ngút trời thấm tràn sông núi, dày vò lòng người. Lưu ý các từ ngữ: xây khối uất, vật cơn sầu, càng nói càng đau, lấy ai tế độ. Người cha đang trở lại với bầu tâm sự muốn nhắn nhủ cùng con.

  Câu 5: Phần cuối đoạn trích người cha nói đến tình thế bất lực của mình (tuổi già sức yếu,lỡ sa cơ), nhắc nhớ sự nghiệp của tổ tông (vì nước gian lao) để kích thích cái chí gánh vác giang sơn, đặt niềm tin, trao gửi cho con trả nợ nước, báo thù nhà.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Văn Bài: Hai Chữ Nước Nhà (Trần Tuấn Khải)
 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà (Ngắn Gọn)
 • Giáo Án Văn 8 Bài Hai Chữ Nước Nhà
 • Giải Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà (Trích) Sbt Ngữ Văn 8 Tập 1
 • Soạn Văn 8: Hai Chữ Nước Nhà (Trích)
 • Soạn Văn Lớp 8 Bài Hai Chữ Nước Nhà Ngắn Gọn Hay Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài Hồi Thứ 14 Trong Tác Phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí Của Ngô Gia Văn Phái.
 • Tóm Tắt Hoàng Lê Nhất Thống Chí Hồi Thứ 14 Của Ngô Gia Văn Phái
 • Trả Lời Câu Hỏi Địa Lí 8 Bài 9
 • Soạn Địa 8 Bài 9 Ngắn Nhất: Khu Vực Tây Nam Á
 • Bài 9. Khu Vực Tây Nam Á (Địa Lý 8)
 • Soạn văn lớp 8 bài Hai chữ nước nhà ngắn gọn hay nhất : Câu 2 (trang 162 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1): Đoạn thơ có thể chia làm ba phần, em hãy tìm hiểu ý chính từng phần. Câu 3 (trang 162 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1): Ở 8 câu thơ đầu, hãy tìm và phân tích những chi tiết nghệ thuật biểu hiện: – Bối cảnh không gian. – Hoàn cảnh éo le và tâm trạng ấy, lời khuyên của cha có ý nghĩa như thế nào?

  Soạn văn lớp 8 bài Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt

  Soạn văn lớp 8 trang 162 tập 1 bài Hai chữ nước nhà ngắn gọn hay nhất

  Câu hỏi bài Hai chữ nước nhà tập 1 trang 162

  Câu 1 (trang 162 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  Em có nhận xét gì về giọng điệu của đoạn này? Thể thơ truyền thống song thất lục bát, đã góp phần vào việc thể hiện giọng điệu đó như thế nào?

  Câu 2 (trang 162 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  Đoạn thơ có thể chia làm ba phần, em hãy tìm hiểu ý chính từng phần.

  Câu 3 (trang 162 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  Ở 8 câu thơ đầu, hãy tìm và phân tích những chi tiết nghệ thuật biểu hiện:

  – Bối cảnh không gian.

  – Hoàn cảnh éo le và tâm trạng ấy, lời khuyên của cha có ý nghĩa như thế nào?

  Câu 4 (trang 162 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  Phân tích đoạn thơ thứ hai:

  – Tâm sự yêu nước của tác giả thể hiện qua những tình cảm nào?

  – Tìm hiểu sức gợi cảm của đoạn thơ.

  Câu 5 (trang 163 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  Phần cuối đoạn thơ, người cha nói đến cái thế bất lực của mình và sự nghiệp của tổ tông là nhằm mục đích gì?

  Sách giải soạn văn lớp 8 bài Hai chữ nước nhà

  Trả lời câu 1 soạn văn bài Hai chữ nước nhà trang 162

  – Giọng điệu buồn bi thiết diễn tả nỗi đau nước mất nhà tan.

  – Thể thơ song thất lục bát diễn đạt thích hợp cảm xúc, giọng điệu trầm buồn của bài thơ.

  – Sự đan xen hai câu bảy chữ như trào dâng, dồn dập diễn tả nỗi uất ức, căm hờn

  – Hai câu lục bát tha thiết, chậm dãi tạo độ sâu lắng, da diết

  Trả lời câu 2 soạn văn bài Hai chữ nước nhà trang 162

  – Bố cục 3 phần

  – 8 câu thơ đầu: Cảnh tượng buồn thảm của đất nước khi giặc xâm lược

  – 20 câu thơ tiếp: Tội ác của giặc Minh và tiếng khóc than của tác giả.

  – 8 câu cuối: Đặt trọng trách cứu nước lên vai đứa con.

  Trả lời câu 3 soạn văn bài Hai chữ nước nhà trang 162

  – Bối cảnh không gian: cuộc chia ly diễn ra ở biên ải hoang vu, ảm đạm.

  – Hoàn cảnh éo le: cuộc chia ly không có ngày về của người cha

  – Người cha:

  + Đau xót mệnh nước, thương bản thân phải xa quê, thương đứa con.

  + Dặn con trở về giúp nước báo thù

  + Tâm trạng buồn đau nhuốm lên cảnh vật một màu ảm đạm.

  – Tâm trạng người con:

  + Muốn theo phụng dưỡng cha, làm tròn đạo hiếu

  + Đau buồn khi tiễn biệt cha.

  Trong bối cảnh bi thảm, tâm trạng đau buồn trong buổi tiễn biệt càng làm cho lời phó thác của người cha trở nên thiêng liêng.

  Trả lời câu 4 soạn văn bài Hai chữ nước nhà trang 162

  Tâm sự yêu nước thể hiện qua những vần thơ thẫm đẫm huyết lệ tạo sức lay động mạnh mẽ.

  – Bốn câu thơ đầu phần 2

  + Lời dặn dò đứa con thay mình trả thù nhà, đền nợ nước.

  + Nhắc đứa con nhớ về trang sử hào hùng, niềm tự hào của dân tộc

  + Lấy tấm gương hiệp nữ minh chứng cho việc hy sinh vì nghiệp lớn

  – Tám câu thơ tiếp phần 2

  + Gợi tả cảnh đau thương, mù mịt của đất nước khi bị xâm lăng

  + Cảnh thê lương “xương rừng máu rộng”, “xiêu tán hao mòn”, “bốn phương khói lửa”

  + Tiếng khóc thương ai oán trước nạn đất nước diệt vong, người người li biệt

  + Nỗi đau xé tận tâm can của người đang đi vào cõi chết nhưng vẫn không quên tội ác kẻ thù

  – Bốn câu thơ cuối đoạn 2:

  + Trực tiếp thể hiện nỗi đau mất nước, xót cảnh nòi giống lầm than

  + Nỗi uất hận trước tội ác của kẻ thù

  – Sức gợi cảm nằm ở:

  + Những hình ảnh chia lìa, tang tóc làm đau buốt tâm can.

  + Tâm trạng uất hận,đau xót lên đến đỉnh điểm trước tội ác của giặc

  + Nỗi lòng thương xót, cảm xúc chân thành của tác giả tạo sức lay động.

  Trả lời câu 5 soạn văn bài Hai chữ nước nhà trang 163

  – Nỗi bất lực của người cha : tuổi cao, sức yếu, lỡ sa cơ, thân tàn

  – Nhắc sự nghiệp của tổ tông: vì nước gian lao

  Câu hỏi Phần Luyện Tập bài Hai chữ nước nhà lớp 8 tập 1 trang 163

  Người ta nói thơ Trần Tuấn Khải vẫn sử dụng nhiều hình ảnh, từ ngữ có tính chất ước lệ, sáo mòn. Hãy tìm trong đoạn thơ một số hình ảnh, từ ngữ như thế và cho biết vì sao nó vẫn có sức truyền cảm mạnh mẽ.

  Sách giải soạn văn lớp 8 bài Phần Luyện Tập

  Trả lời câu soạn văn bài Phần Luyện Tập trang 163

  – Những hình ảnh mang tính ước lệ, sáo mòn: mây sầu, gió thảm, hổ thét chim kêu, máu nóng, hồn nước, đất khóc, giời than, thân lươn…

  Nhấn mạnh tâm trạng bi tráng của nhân vật lịch sử, khích lệ tinh thần yêu nước.

  Nội dung chính

  Hai chữ nước nhà mượn câu chuyện lịch sử có sức gợi cảm để bộc lộ cảm xúc, khích lệ lòng yêu nước, ý chí cứu nước của đồng bào.

  Tags: soạn văn lớp 8, soạn văn lớp 8 tập 1, giải ngữ văn lớp 8 tập 1, soạn văn lớp 8 bài Hai chữ nước nhà ngắn gọn , soạn văn lớp 8 bài Hai chữ nước nhà siêu ngắn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà Lớp 8 Ngắn Gọn
 • Soạn Bài Muốn Làm Thằng Cuội Của Tản Đà, Ngữ Văn Lớp 8
 • Soạn Bài Muốn Làm Thằng Cuội Của Tản Đà
 • Soạn Bài Muốn Làm Thằng Cuội
 • Soạn Văn 8 Bài Muốn Làm Thằng Cuội
 • Soạn Văn 8 Bài Hai Chữ Nước Nhà

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Văn 8 Ngắn Nhất Bài: Hai Chữ Nước Nhà
 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà (Trích
 • Soạn Văn 8: Hai Chữ Nước Nhà (Trích)
 • Giải Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà (Trích) Sbt Ngữ Văn 8 Tập 1
 • Giáo Án Văn 8 Bài Hai Chữ Nước Nhà
 • Soạn văn 8 bài Hai chữ nước nhà ngắn nhất được soạn và biên tập từ đội ngũ giáo viên dạy ngữ văn giỏi uy tín trên cả nước. Đảm bảo chính xác, ngắn gọn, súc tích giúp các em dễ hiểu, dễ Soạn bài Hai chữ nước nhà.

  Soạn bài Hai chữ nước nhà thuộc: Bài 17 SGK ngữ văn 8

  I. Hướng dẫn soạn bài Hai chữ nước nhà

  Trả lời câu 1 (trang 162 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  Xúc cảm buồn đau được thể hiện bằng một giọng thơ thống thiết, lâm li. Thể thơ song thất lục bát rất thích hợp với cảm xúc và giọng điệu này.

  Trả lời câu 2 (trang 162 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  Bố cục: 3 phần.

  – Phần 1 (8 câu đầu): Tâm trạng của người cha trong cảnh ngộ éo le, đau đớn.

  – Phần 2 (20 câu tiếp): Cảnh đất nước trong nỗi đau thương, tang tóc.

  – Phần 3 (8 câu cuối): Lời than về thế bất lực của người cha và lời trao gửi cho con.

  Trả lời câu 3 (trang 162 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  – Những câu thơ mở đầu đoạn có tác dụng tạo tiền đề, tâm thế. Trong không gian và tâm trạng chia li đau buồn như thế lời khuyên của người cha (thể hiện ở đoạn sau) có ý nghĩa như những lời trăng trối thiêng liêng.

  Trả lời câu 4 (trang 162 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  20 câu thơ tiếp theo (phần 2) có sự kết hợp giữa tự sự (kể), miêu tả và biểu cảm. Những vần thơ thấm đẫm huyết lệ có sức lay động lớn

  Trả lời câu 5 (trang 162 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  Phần cuối đoạn trích người cha nói đến tình thế bất lực của mình (tuổi già sức yếu,lỡ sa cơ), nhắc nhớ sự nghiệp của tổ tông (vì nước gian lao) để kích thích cái chí gánh vác giang sơn, đặt niềm tin, trao gửi cho con trả nợ nước, báo thù nhà.

  II. Luyện tập

  Người ta nói thơ Trần Tuấn Khải sử dụng nhiều hình ảnh và từ ngữ có tính ước lệ, sáo mòn. Hãy tìm trong đoạn thơ này một số hình ảnh, từ ngữ như thế và cho biết tạo sao nó vấn có sức truyền cảm mạnh mẽ.

  Trong bài thơ Hai chữ nước nhà, Trần Tuấn Khải đã sử dụng nhiều hình ảnh và từ ngữ có tính ước lệ, sáo mòn nhưng vẫn có sức truyền cảm mạnh mẽ.

  Ví dụ : “Ải Bắc, mây sầu, gió thảm, hỗ thét, chim kêu, hạt máu nóng, hồn nước, Hồng lạc vong quốc”.

  Đây là những cảm xúc chân thành, mãnh liệt, vừa gợi tả tâm trạng khắc khoải, đau thương của nhân vật lịch sử, vừa “rung vào dây đàn yêu nước thương nòi của mọi lòng người”.

  Xem Video bài học trên YouTube

  Giáo viên dạy thêm cấp 2 và 3, với kinh nghiệm dạy trực tuyến trên 5 năm ôn thi cho các bạn học sinh mất gốc, sở thích viết lách, dạy học

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà Đầy Đủ Lớp 8 Hay Nhất
 • Soạn Văn Bài Lịch Sử Hồ Gươm
 • Tìm Hiểu Bài Hồi Hương Ngẫu Thư
 • Soạn Bài: Hồi Hương Ngẫu Thư Ngữ Văn Lớp 7
 • Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 10 Mới Unit 1 Family Life
 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà (Trích) Siêu Ngắn

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài: Hai Chữ Nước Nhà
 • Soạn Văn Hai Chữ Nước Nhà Chương Trình Ngữ Văn 8
 • 3 Bài Văn Phân Tích Văn Bản Hai Chữ Nước Nhà Của Trần Tuấn Khải
 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà Của Trần Tuấn Khải
 • Soạn Văn 8 Bài Muốn Làm Thằng Cuội
 • Trả lời câu 1 (trang 162 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  – Đoạn thơ mang giọng điệu buồn đau, thống thiết, lâm li. Thể thơ song thất lục bát phù hợp diễn tả tâm trạng. Hai câu bảy chữ trào dâng. Hai câu lục bát da diết, chậm mà xoáy sâu, nhức nhối.

  Câu 2 Trả lời câu 2 (trang 162 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  Bố cục: 3 phần.

  – Phần 1 (8 câu đầu): Tâm trạng của người cha trong cảnh ngộ éo le, đau đớn.

  – Phần 2 (20 câu tiếp): Cảnh đất nước trong nỗi đau thương, tang tóc.

  – Phần 3 (8 câu cuối): Lời than về thế bất lực của người cha và lời trao gửi cho con.

  Câu 3 Trả lời câu 3 (trang 162 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  8 câu thơ đầu:

  – Bối cảnh không gian: vùng ải Bắc, mây sầu, gió thảm, hổ thét, chim kêu… càng gợi lên nỗi buồn đau.

  – Hoàn cảnh éo le và tâm trạng: cha bị áp giải sang Tàu, đi không trở lại, con muốn theo nhưng còn thù nhà nợ nước, cha đành khuyên con ở lại.

  → Lời khuyên của người cha khi ấy như những lời trăng trối thiêng liêng, thấm thía vào ý chí tư tưởng người con.

  Câu 4 Trả lời câu 4 (trang 162 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  Đoạn thơ thứ 2

  – Tình yêu nước của tác giả thể hiện qua lòng tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc; căm phẫn trước tội ác tàn bạo của kẻ thù; nỗi đau quê hương bị tàn phá.

  – Sức gợi cảm của đoạn thơ: đoạn thơ sử dụng nhiều biện pháp tu từ, ẩn dụ đặc sắc, nhiều hình ảnh lớn lao, ngôn ngữ và giọng thơ thể hiện nỗi buồn sâu sắc.

  Câu 5 Trả lời câu 5 (trang 163 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  Phần cuối đoạn trích người cha nói đến tình thế bất lực của mình (tuổi già sức yếu, lỡ sa cơ), nhắc nhớ sự nghiệp của tổ tông (vì nước gian lao) để kích thích cái chí gánh vác giang sơn, đặt niềm tin, trao gửi cho con trả nợ nước, báo thù nhà.

  chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 17. Hai Chữ Nước Nhà
 • Soạn Bài Sự Tích Hồ Gươm Trang 42 Sgk Văn 6
 • Soạn Bài Sự Tích Hồ Gươm Trang 42 Sgk Ngữ Văn 6 Tập 1
 • Soạn Bài Sự Tích Hồ Gươm (Ngắn Gọn) Văn 6
 • Soạn Bài Sự Tích Hồ Gươm Siêu Ngắn
 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà, Ngữ Văn Lớp 8
 • Soạn Bài: Hai Chữ Nước Nhà (Trích)
 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà (Trích)
 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà (Siêu Ngắn)
 • B. It’s Time For Recess Unit 5 Lớp 7 Sgk Mới
 • Soạn bài Hai chữ nước nhà

  Hướng dẫn soạn bài

  Bố cục:

  – 8 câu thơ đầu : hoàn cảnh đất nước và tâm trạng chia li.

  – 20 câu tiếp : lời dặn dò của người cha.

  – Còn lại : giao phó trọng trách với non sông đất nước.

  Câu 1 (trang 162 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  Đoạn thơ trải giọng điệu buồn đau, thống thiết, lâm li. Thể thơ song thất lục bát phù hợp diễn tả tâm trạng. Hai câu bảy chữ trào dâng. Hai câu lục bát da diết, chậm mà xoáy sâu, nhức nhối.

  Câu 2 (trang 162 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1): Bố cục đoạn thơ đã chia ở phần đầu.

  Câu 3 (trang 162 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1): 8 câu thơ đầu :

  – Bối cảnh không gian : vùng ải Bắc, mây sầu, gió thảm, hổ thét, chim kêu,… càng gợi lên nỗi buồn đau.

  – Hoàn cảnh éo le và tâm trạng: cha bị áp giải sang Tàu, đi không trở lại, con muốn theo nhưng còn thù nhà nợ nước, cha đành khuyên con ở lại

  → Lời khuyên của người cha khi ấy như những lời trăng trối thiêng liêng, thấm thía vào ý chí tư tưởng người con.

  Câu 4 (trang 162 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1): Đoạn thơ thứ 2 :

  – Tình yêu nước của tác giả thể hiện qua lòng tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc ; căm phẫn trước tội ác tàn bạo của kẻ thù ; nỗi đau quê hương bị tàn phá.

  – Sức gợi cảm của đoạn thơ : đoạn thơ sử dụng nhiều biện pháp tu từ, ẩn dụ đặc sắc, nhiều hình ảnh lớn lao, ngôn ngữ và giọng thơ thể hiện nỗi buồn sâu sắc.

  Câu 5 (trang 163 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

  Phần cuối người cha nói lên thế bất lực của mình và sự nghiệp tổ tông để người con thấy được trọng trách lớn lao của mình với nợ nước, thù nhà.

  Luyện tập

  Thơ Trần Tuấn Khải sử dụng nhiều hình ảnh, từ ngữ có tính ước lệ, sáo mòn : mây sầu ảm đạm, gió thảm đìu hiu, tầm tã châu rơi, xương rừng máu sông, thảm vong quốc, lấy ai độ tế đàn sau, bờ cõi phân mao. Chúng vẫn có sức truyền cảm mạnh vì giọng văn chân thành đề cập đến những vấn đề lớn lao của đất nước.

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà Ngắn Gọn Nhất
 • Soạn Bài Sự Tích Hồ Gươm ( Truyền Thuyết)
 • Soạn Bài Ngẫu Nhiên Viết Nhân Buổi Mới Về Quê (Hồi Hương Ngẫu Thư) (Chi Tiết)
 • Tìm Hiểu Bài Hồi Hương Ngẫu Thư ( Văn Lớp 7)
 • Soạn Bài: Hồi Hương Ngẫu Thư Trang 125 Sgk Ngữ Văn 7
 • Soạn Bài: Hai Chữ Nước Nhà

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Văn Hai Chữ Nước Nhà Chương Trình Ngữ Văn 8
 • 3 Bài Văn Phân Tích Văn Bản Hai Chữ Nước Nhà Của Trần Tuấn Khải
 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà Của Trần Tuấn Khải
 • Soạn Văn 8 Bài Muốn Làm Thằng Cuội
 • Soạn Bài Muốn Làm Thằng Cuội
 • Soạn bài: Hai chữ nước nhà

  Soạn bài: Nhớ Rừng của Thế Lữ

  Hướng dẫn Soạn bài: Hai chữ nước nhà

  I/ Tìm hiểu chung:

  Trần Tuấn Khải (4 tháng 11 năm 1895 – 7 tháng 3 năm 1983) là một nhà thơ Việt Nam, nổi danh từ thời tiền chiến. Các bút danh của ông là: Á Nam (thường dùng), Đông Minh, Đông Á Thị, Tiểu Hoa Nhân, Lâm Tuyền Khách, Giang Hồ Khách, Lôi Hoàng Cư Sĩ.

  Hai chữ nước nhà là bài thơ mở đầu tập Bút quan hoài I (1924) lấy đề tài lịch sử thời giặc Minh xâm lược nước ta Nguyễn Phi Khanh bị bắt giải sang Tàu, không mong ngày trở lại, con muốn theo để phụng dưỡng cha già cho trọn đạo hiếu nhưng cha già phải dằn lòng khuyên con quay trở về để lo tính việc trả thù nhà đền nợ nước.

  Bài thơ được viết theo thể song thất lục bát

  II/ Phân tích: 1- Nỗi lòng của người cha trong cảnh ngộ phải rời xa đất nước:

  – Cuộc chia ly diễn ra nơi biên giới ảm đạm, heo hút: ải Bắc mây sầu ảm đạm, hổ thét chim kêu . . .

  – Hoàn cảnh thật éo le, cha bị giải sang Tàu, không mong ngày trở lại, con muốn theo để phụng dưỡng cha già cho trọn đạo hiếu những cha già phải dằn lòng khuyên con quay trở lại để lo tính việc trả thù nhà đền nợ nước.

  – Nói lên lòng nhiệt huyết yêu nước của người cha cùng cảnh ngộ bất lực của mình.

  2- Nỗi lòng của người cha trong cảnh ngộ nước mất nhà tan: Giống Hồng Lạc hoàng thiêng đã định Mấy ngàn năm suy thịnh đổi thay. Giời Nam riêng một cõi này. Anh hùng hiệp nữ xưa nay kém gì?

  – Qua đó, nhà thơ muốn khẳng định truyền thống dân tộc: Nòi giống cao quý, lịch sử lâu đời, nhiều anh hùng hào kiệt trong đó có nữ giới.

  Tại sao khi khuyên con trở về tìm cách cứu nước, người cha trước hết nhắc đến lịch sử dân tộc ?

  – Người cha muốn khích lệ dòng máu anh hùng dân tộc ở người con.

  – Người cha thể hiện niềm tự hào dân tộc, một lòng yêu nước.

  Trong phần tiếp theo, những câu thơ nào nói lên họa mất nước?

  Bốn phương khói lửa bừng bừng

  Xiết bao thảm họa xương rừng, máu sông. Nơi đô thị thành tung quách vỡ Chốn dân gian bỏ vợ lìa con.

  Các chi tiết: Bốn phương khói lửa bừng bừng,họa xương rừng, máu sông, thành tung quách vỡ, bỏ vợ lìa con gợi về hình ảnh đất nước như thế nào ?

  Thảm vong quốc kể sao xiết kể Sông Hồng Giang nhường vật cơn sầu.

  – Nghệ thuật nhân hóa, so sánh diễn tả nỗi đau mất nước thấm đến cả đất trời, sông núi nước Nam.

  – Lời nói thảm vong quốc đã bộc lộ lòng căm phẫn vô hạn trước tội ác giặc Minh.

  – Đó cũng là biểu hiện sâu sắc lòng yêu nước của nhà thơ.

  3- Nỗi lòng người cha dành cho con:

  – Cha tuổi già sức yếu lỡ sa cơ đành chịu bó tay.

  Thân lươn bao quản vũng lầy.

  Người cha già yếu, bị bắt, không có địa vị , là cảnh ngộ ngặt nghèo bất lực.

  Tại sao khuyên con trở về tìm cách cứu nước người cha lại nói cảnh ngộ của mình và sự nghiệp tổ tông?

  Người cha nói như vậy để khích lệ con làm tiếp những điều người cha chưa làm được để giúp nước nhà.

  Làm cho lời trao gởi thêm sức nặng tình cảm: giang sơn gánh vác sau này cậy con.

  – Giọng điệu lời thơ? Lời thơ với giọng điệu thống thiết chân thành

  III/- Tổng kết:

  Bằng giọng điệu trữ tình thống thiết, bài thơ mượn một câu chuyện lịch sử để bộc lộ cảm xúc của mình và khích lệ lòng yêu nước, ý chí cứu nước của đồng bào.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Hai Chữ Nước Nhà (Trích) Siêu Ngắn
 • Bài 17. Hai Chữ Nước Nhà
 • Soạn Bài Sự Tích Hồ Gươm Trang 42 Sgk Văn 6
 • Soạn Bài Sự Tích Hồ Gươm Trang 42 Sgk Ngữ Văn 6 Tập 1
 • Soạn Bài Sự Tích Hồ Gươm (Ngắn Gọn) Văn 6
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100