Top #10 ❤️ Soạn Sinh 9 Bài 9 Bảng 9.2 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Trend | Maiphuongus.net

Soạn Sinh 9: Bài 2 Trang 22 Sgk Sinh 9

Giải Bài Ôn Tập Chương 1 Sinh 9: Bài 1,2,3,4,5 Trang 22,23

Giải Sinh Lớp 9 Bài 7: Bài Tập Chương I

Bài 35. Ưu Thế Lai

Soạn Sinh Học 7 Bài 56 Cây Phát Sinh Giới Động Vật

Sinh Học 7 Bài 56: Cây Phát Sinh Giới Động Vật

Bài 7: Bài tập chương 1

Bài 2 (trang 22 sgk Sinh 9)

Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm , gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau:

Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây:

a) p : AA X AA

b) p : AA X Aa

c) p : AA X aa

d) p : Aa X Aa

Đáp án d

Quy ước kiểu gen: + Đỏ thẫm: AA

+ Xanh lục: aa

– Thân xanh lục có kiểu gen aa nhận 1 giao tử a từ bố và 1 giao tử a từ mẹ nên P:

Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm có kiểu gen P: Aa × Aa

Sơ đồ lai:

P: thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm

Aa Aa

Gp: 1A:1a 1A:1a

F1: 1AA:2Aa : 1aa

3 đỏ thâm 1 xanh lục

Xem toàn bộ Soạn Sinh 9: Bài 7. Bài tập chương 1

Giải Vbt Sinh Học 9 Bài 27: Thực Hành : Quan Sát Thường Biến

Ôn Tập Sinh Học 9 Bài 3

Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 9 Bài 3

Soạn Sinh 9: Bài 27. Thực Hành . Quan Sát Thường Biến

Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 44

Soạn Sinh 9: Bài 4 Trang 19 Sgk Sinh 9

Lý Thuyết Sinh 9: Bài 16. Adn Và Bản Chất Của Gen

Bài 16 Adn Và Bản Chất Của Gen (Bài Tập 1,2,3,4 Sinh Học 9 Trang 50)

Soạn Sinh 9 Bài 13 Ngắn Nhất: Di Truyền Liên Kết

Lý Thuyết Lịch Sử Lớp 9 Bài 23: Tổng Khởi Nghĩa Tháng Tám Năm 1945 Và Sự Thành Lập Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Lý Thuyết Sinh Học Lớp 9 Bài 47

Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

Bài 4 (trang 19 SGK Sinh 9)

Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân li độc lập với nhau. Bố có tóc thẳng, mắt xanh. Hãy chọn người mẹ có kiểu gen phù hợp trong các trường hợp sau để con sinh ra đều có mắt đen tóc xoăn?

a) AaBb b) AaBB c) AABb d) AABB

Chọn đáp án d

Vì:

Bố tóc thẳng mắt xanh sẽ có kiểu gen là aabb trong quá trình phát sinh giao tử sẽ cho 1 giao tử là ab

Sơ đồ lai:

P : Mẹ tóc xoăn, mắt đen x Bố tóc thẳng, mắt xanh

AABB a

G: AB ab

F1: AaBb

100% tóc xoăn, mắt đen

Sinh Học 9 Bài 10: Giảm Phân

Lý Thuyết Sinh 9: Bài 12. Cơ Chế Xác Định Giới Tính

Sinh Học 11 Bài 9: Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật C3, C4 Và Cam

Sinh Học 9 Bài 11

Giải Vbt Sinh Học 8 Bài 39: Bài Tiết Nước Tiểu

Giáo Án Sinh Học 9 Bài 9: Nguyên Phân

Bài 16. Hoạt Động Của Nguyễn Ái Quốc Ở Nước Ngoài Trong Những Năm 1919

Giáo Án Sinh Học 9 Bài 16: Adn Và Bản Chất Của Gen

Giáo Án Sinh Học Lớp 9 Bài 5: Lai Hai Cặp Tính Trạng (Tt)

Giáo Án Sinh Học Lớp 9

Bài 18. Chu Kì Tế Bào Và Quá Trình Nguyên Phân

+ Kì trung gian: chiếm nhiều thời gian nhất trong chu kì tế bào (90%) là giai đoạn sinh trưởng của tế bào.

+ Nguyên phân gồm 4 kì (kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối).

– Mức độ đóng, duỗi xoắn của NST qua các kì: Bảng 9.1

Tiết 9 Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 9: NGUYÊN PHÂN A. MỤC TIÊU. - Học sinh nắm được sự biến đổi hình thái NST (chủ yếu là sự đóng và duỗi xoắn) trong chu kì tế bào. - Trình bày được những biến đổi cơ bản của NST qua các kì của nguyên phân. - Phân tích được ý nghĩa của nguyên phân đối với sự sinh sản và sinh trưởng của cơ thể. - Tiếp tục phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình. B. CHUẨN BỊ. - Tranh phóng to hình 9.1; 9.2; 9.3 SGK. - Bảng 9.2 ghi vào bảng phụ. C. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. 1. Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ - Nêu tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật. Phân biệt bộ NST lưỡng bội và bộ NST đơn bội? - Nêu vai trò của NST đối với sự di truyền các tính trạng? 3. Bài mới VB: Mỗi loài sinh vật có một bộ NST đặc trưng về số lượng và hình dạng xác định. Tuy nhiên hình thái của NST lại biến đổi qua các kì của chu kì tế bào, bài hôm nay các em sẽ được tìm hiểu sự biến đổi của NST diễn ra như thế nào? Hoạt động 1: Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào Mục tiêu: Trình bày được sự biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin, quan sát H 9.1 SGK và trả lời câu hỏi: - Chu kì tế bào gồm những giai đoạn nào? Giai đoạn nào chiếm nhiều thời gian nhất? - GV lưu ý HS về thời gian và sự tự nhân đôi NST ở kì trung gian, cho HS quan sát H 9.2 - Nêu sự biến đổi hình thái NST? - Hoàn thành bảng 9.1. - GV chốt kiến thức vào bảng 9.1. - HS nghiên cứu thông tin, quan sát H 9.1 SGK và trả lời. - HS nêu được 2 giai đoạn và rút ra kết luận. + NST có sự biến đổi hình thái : dạng đóng xoắn và dạng duỗi xoắn. - HS ghi nhớ mức độ đóng, duỗi xoắn vào bảng 9.1 Kết luận: Chu kì tế bào gồm: + Kì trung gian: chiếm nhiều thời gian nhất trong chu kì tế bào (90%) là giai đoạn sinh trưởng của tế bào. + Nguyên phân gồm 4 kì (kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối). - Mức độ đóng, duỗi xoắn của NST qua các kì: Bảng 9.1 Bảng 9.1- Mức độ đóng, duỗi xoắn của NST qua các kì của tế bào Hình thái NST Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối - Mức độ duỗi xoắn Nhiều nhất Ít Nhiều - Mức độ đóng xoắn Ít Cực đại Hoạt động 2: Những biến đổi cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV yêu cầu HS quan sát H 9.2 và 9.3 để trả lời câu hỏi: - Mô tả hình thái NST ở kì trung gian? - Cuối kì trung gian NST có đặc điểm gì? - Yêu cầu HS mô tả diễn biến của NST ở các kì trung gian, kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối trên tranh vẽ. - Cho HS hoàn thành bảng 9.2. - GV nói qua về sự xuất hiện của màng nhân, thoi phân bào và sự biến mất của chúng trong phân bào. - Ở kì sau có sự phân chia tế bào chất và các bào quan. - Kì cuối có sự hình thành màng nhân khác nhau giữa động vật và thực vật. - Nêu kết quả của quá trình phân bào? - HS quan sát hình vẽ và nêu được. - HS rút ra kết luận. - HS trao đổi nhóm thống nhất trong nhóm và ghi lại những diễn biến cơ bản của NST ở các kì nguyên phân. - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - HS lắng nghe GV giảng và ghi nhớ kiến thức. - HS trả lời: Kết quả từ 1 tế bào mẹ ban đầu cho 2 tế bào con có bộ NST giống hệt mẹ. Kết luận: - Kì trung gian NST tháo xoắn cực đại thành sợi mảnh, mỗi NST tự nhân đôi thành 1 NST kép. - Những biến đổi cơ bản của NST ở các kì của nguyên phân. Các kì Những biến đổi cơ bản của NST Kì đầu - NST bắt đầu đóng xoắn và co ngắn nên có hình thái rõ rệt. - Các NST đính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động. Kì giữa - Các NST kép đóng xoắn cực đại. - Các NST kép xếp thành hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. Kì sau - Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của tế bào. Kì cuối - Các NST đơn dãn xoắn dài ra, ở dạng sợi mảnh dần thành nhiễm sắc. - Kết quả: từ một tế bào mẹ ban đầu tạo ra 2 tế bào con có bộ NST giống như tế bào mẹ. Hoạt động 3: Ý nghĩa của nguyên phân Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Nguyên phân có vai trò như thế nào đối với quá trình sinh trưởng, sinh sản và di truyền của sinh vật? - Cơ chế nào trong nguyên phân giúp đảm bảo bộ NST trong tế bào con giống tế bào mẹ? - GV nêu ý nghĩa thực tiễn của nguyên phân như giâm, chiết, ghép cành, nuôi cấy mô. + Sự tự nhân đôi NST ở kì trung gian, phân li đồng đều NST về 2 cực của tế bào ở kì sau. Kết luận: - Nguyên phân giúp cơ thể lớn lên. Khi cơ thể đã lớn tới một giới hạn thì nguyên phân vẫn tiếp tục giúp tạo ra tế bào mới thay cho tế bào già chết đi. - Nguyên phân duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào. - Nguyên phân là cơ sở của sự sinh sản vô tính. 4. Củng cố - Yêu cầu HS làm câu 2, 4 trang 30 SGK. 5. Hướng dẫn học bài ở nhà - Vẽ các hình ở bảng 9.2 vào vở. - Làm bài tâph 4 SGK, trả lời câu hỏi 1, 3. - Dành cho HS giỏi: Hoàn thành bài tập bảng: Tính số NST, số crômatit và số tâm động trong mỗi tế bào trong từng kì của nguyên phân. Kì Cấu trúc Trung gian Đầu Giữa Sau Cuối TB chưa tách TB đã tách Số NST Trạng thái NST Số crômatit Số tâm động 2n Kép 4n 2n 2n Kép 4n 2n 2n Kép 4n 2n 4n Đơn 0 4n 4n Đơn 0 4n 2n Đơn 0 2n

Giải Bài Tập Vbt Sinh Học Lớp 9 Bài 41: Môi Trường Và Các Nhân Tố Sinh Thái

Giải Bài Tập Vbt Sinh Học Lớp 9 Bài 58: Sử Dụng Hợp Lí Tài Nguyên Thiên Nhiên

Bài 4: Lai Hai Cặp Tính Trạng

Giáo Án Sinh 9 Kì Ii Hay

Bài 4. Lai Hai Cặp Tính Trạng

Bài Soạn Anh Văn 9 (Fame) Tập 9

Unit 6 Lớp 9: Speak

Văn Bản Dô Tả Dô Tà

Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Ngữ Văn Địa Phương Thông Qua Việc Thiết Kế Bài Giảng Cho Văn Bản Dô Tả Dô Tà Trong Chương Trình Ngữ Văn Lớp 9

Soạn Văn 9 Bài: Sử Dụng Một Số Biện Pháp Nghệ Thuật Trong Văn Bản Thuyết Minh

Soạn Bài Sử Dụng Một Số Biện Pháp Nghệ Thuật Trong Văn Bản Thuyết Minh (Siêu Ngắn)

Đề thi học kì I Đề dự bị

Sở giáo dục Kon Tum §Ò KIÓM TRA TRA HäC K× I

M”n: TiÕng anh 9

N¨m häc: 2010- 2011

I. Choose the best answer

1. We have never………………….. any experience of livung in the city

A. wish B. done C. had D. made

2. They have to take that English course,………………….they?

A. haven

t B. don

t C. needn

t D. mustn

t

3. Viet can not earn money………………….. he has no job

A. unless B. until C. if D. without

4. This shirt is different ……………. The one I saw last Sunday

A. from B. at C. on D. in

5. I wish that I ………………… how to mend this suit

A. know B. knows C. knowing D. knew

6. I used to……………… money by delivering vegetables to the city

A. earn B. get C. make D. gain

7. We will play tennis and…………… we will have lunch

A. so B. so that C. after D. then

8. It is wonderful…………………… the weekend in the countryside

A. spend B. spending C. to spend D. spent

9. There is a meeting…………… 9 a.m and 4 p.m on Sunday

A. at B. between C. to D. on

10. Would you like………………. Now or shall we wait until the end?

A. go B. to go C. going D. went

11. When I entered the room. The baby ………………. Quitely

A. is sleeping B. was sleeping C. slept D. were sleeping

12. I pfer dogs………… cats . I hate cats

A. from B. over C. to D . than

II. Rewrite the sentences with the same meanings.

1. ” Do you still live in Ha Noi now? ” Trang said to me

 Trang asked me………………….

2. Your brother use the Internet everyday, doesn

t he?

 Does…………………………………………………

3. They will have to change the day of the meeting again

 The date……………………………

4. The boy is sorry he is not a teacher

 The boy wishes……………………………………….

5. We nolonger write to each other very often

 We used……………………………………

6. My parents have given me an interesting book

 I………………………………………..

III. Circle the word that has different pronunciation

1. A. gather B. there C. ethnic D. although

2. A. region B. group C. gather D. guitar

Đề thi học kì I Đề dự bị

3. A. climate B. comprise C. notice D. pide

4. A. please B. pleasure C. easy D. teacher

IV . Read the letter carefully then answer the questions below.

Dear Mai,

I am very pleased that we are going to be pepals. I will tell you a little about myself and you can

do the sameWhen you write to me.

I live in an area of Lon Don called Maida Vale. It is quite near the center but there are parks nearby

where I often take my dog, Mickey for a walk. I live with my parents and my younger brother

,Paul . My father works for the post office and my mother has apart- time job as a nurse

I go to the local comphensive school, Where I have a lot of friends. I like most subjects but not all

of them. In the evening I sometimes visit friends or stay at home and listen to music and at the

weekends I like going swimming or horse – riding

At the moment I am working very hard Because I have exams soon, so I spend a lot of time in the

library?

I am looking forward from you . Write soon?

Best wishes

Mary

Questions:

1. Where does Mai

s pepal live?

………………………………………………….

2. Whose does she live with?

………………………………………………..

3. Does her father work for the post office?

………………………………………………..

4. What are her hobbies ( at the weekend)?

…………………………………………………

5. Why does she have to work very hard now?

……………………………………………….

6. What does she ask Mai to do?

………………………………………………..

Soạn Văn Mẫu Ngữ Văn Lớp 11 Bài Tôi Yêu Em

Soạn Bài Tôi Yêu Em Ngắn Nhất

Soạn Bài Tôi Yêu Em Siêu Ngắn

Soạn Văn 11 Bài: Chiều Xuân

Soạn Bài Chiều Xuân Siêu Ngắn

🌟 Home
🌟 Top