Top 9 # Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 5 Project Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Unit 5 Lớp 7: Project

Unit 5 lớp 7: Project (phần 1 → 3 trang 57 SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. Read this page from a cook book on how to make the perfect pancake. (Đọc trang hướng dẫn làm món bánh kếp hoàn hảo tử một cuốn sách dạy nấu ăn.)

Preparation time: 5 minutes Ingredients

Thời gian chuẩn bị: 5 phút Thành phần

– two eggs.

– three teaspoons of sugar.

– four tablespoons of flour.

– one cup of of milk.

– 2 quả trứng.

– 3 muỗng cà phê đường.

Cooking time: 10 minutes

2. Choose one of your favourite dishes and write a recipe for it. (Chọn một trong các món ăn ưa thích và viết công thức cho nó.)

TÀU HỦ CHIÊN

Preparation time (Thời gian chuẩn bị): five minutes (5 phút)

Ingredients (Thành phần):

– 1 slice of tofu (một miếng tàu hủ)

– 1 teaspoon of salt (một muỗng cà phê muối)

– 1 teaspoon of pepper (một muỗng cà phê tiêu)

– 20 gram of citronella (20 gram sả)

– some chilies (một ít ớt)

– 1 tablespoon of oil (một muỗng canh dầu ăn)

Cooking time (Thời gian nấu): 10 minutes (10 phút)

1. Put citronella, salt, pepper, chilies together into a bowl and stir.

Bỏ sả, muối, tiêu, ớt vào một cái tô và trộn đều.

2. Cut tofu into small square pieces and put them into the bowl with mixture.

Cắt tàu hủ thành những miếng hình vuông nhỏ và bỏ chúng vào tô có hỗn hợp sẵn.

3. Heat the oil over medium heat in a frying pan.

Đun nóng dầu với nhiệt độ cao hơn mức trung bình trong chảo chiên.

4. Pour the mixture of tofu and spices into the pan.

Đổ hỗn hợp tàu hủ và gia vị vào chảo.

5. Overlap and fry tofu untit it’s golden and It smells fragrant.v

Lật các mặt và chiên tàu hủ đến khi nó vàng đều và có mùi thơm.

6. Serve with vegetable (salad and tomato).

Ăn kèm với rau (xà lách và cà chua).

3. Combine your recipes into a class cook book. (Kết hợp những công thức nấu ăn của bạn thành một cuốn sách dạy nấu ăn của lớp.)

Omellete.

Fried rice.

Fried tofu.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-5-vietnamese-food-and-drink.jsp

Project Unit 5 Lớp 7 Trang 57

Project Unit 5 Tiếng Anh lớp 7 được biên soạn chi tiết bởi ĐọcTàiLiệu hướng dẫn trả lời các câu hỏi bài tập trang 57 sách giáo khoa Tiếng Anh 7 tập 1

Tham khảo phương pháp làm bài và lời giải Project Unit 5 lớp 7 trang 57 SGK Tiếng Anh Lớp 7 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, giúp các bạn chuẩn bị Unit 5 lớp 7 đầy đủ và chi tiết.

Project Unit 5 lớp 7

Task 1. Read this page from a cook book on how to make the perfect pancake.

(Đọc trang này từ một sách dạy nấu ăn để làm món bánh kếp hoàn hảo.)

Preparation time : five minutes

Ingredients :

– two eggs

– three teaspoons of sugar

– four tablespoons of flour

– one cup of milk

Cooking time : 10 minutes

1. Beat the eggs together with sugar, flour and milk.

2. Heat the oil over medium heat in a frying pan.

3. Pour about ¼ cup of the mixture into the pan at a time.

4. Cook until golden.

5. Serve with some vegetables.

Tạm dịch:

Thời gian chuẩn bị: 5 phút

Thành phần:

– hai quả trứng

– 3 muỗng cà phê đường

– 4 muỗng canh bột mì

– 1 cốc sữa

Thời gian nấu: 10 phút

1. Đánh trứng với đường, bột và sữa.

2. Làm nóng dầu với lửa vừa trong chảo chiên.

3. Đổ khoảng ¼ hỗn hợp vào chảo cùng lúc.

4. Chiên đến khi bánh vàng.

5. Ăn kèm với rau.

” Bài trước: Looking back Unit 5 lớp 7

Task 2. Choose one of your favourite dishes and write a recipe for it. (Chọn một trong những món ăn bạn thích và viết công thức cho nó.) Hướng dẫn giải:

1. TÀU HỦ CHIÊN

Preparation time : five minutes

Ingredients :

– 1 slice of tofu

– 1 teaspoon of salt

– 1 teaspoon of pepper

– 20 gram of citronella

– some chilies

– 1 tablespoon of oil

Cooking time : 10 minutes

1. Put citronella, salt, pepper, chilies together into a bowl and stir.

2. Cut tofu into small square pieces and put them into the bowl with mixture.

3. Heat the oil over medium heat in a frying pan.

4. Pour the mixture of tofu and spices into the pan.

5. Overlap and fry tofu untit it’s golden and It smells fragrant.

6. Serve with vegetable (salad and tomato).

Tạm dịch:

1. TÀU HỦ CHIÊN

Thời gian chuẩn bị:5 phút

Thành phần:

– một miếng tàu hủ

– một muỗng cà phê muối

– một muỗng cà phê tiêu

– 20 gram sả

– một ít ớt

– một muỗng canh dầu ăn

Thời gian nấu: 10 phút

1. Bỏ sả, muối, tiêu, ớt vào một cái tô và trộn đều.

2. Cắt tàu hủ thành những miếng hình vuông nhỏ và bỏ chúng vào tô có hỗn hợp sẵn.

3. Đun nóng dầu với nhiệt độ cao hơn mức trung bình trong chảo chiên.

4. Đổ hỗn hợp tàu hủ và gia vị vào chảo.

5. Lật các mặt và chiên tàu hủ đến khi nó vàng đều và có mùi thơm.

6. Ăn kèm với rau (xà lách và cà chua).

Task 3. (Kết hợp những công thức của bạn thành một quyển sách dạy nấu ăn trên lớp.) Combine your recipes into a class cook book

Omellete

Fried rice

Tạm dịch:

Fried tofu

Món trứng tráng

Cơm chiên

Đậu rán

” Bài tiếp theo: Từ vựng Unit 6 lớp 7

Unit 7 Lớp 6 Project Trang 15

Unit 7 lớp 6 Project SGK Tiếng Anh 6 tập 2 được hướng dẫn bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được kiến thức cần nhớ và tham khảo cách làm bài tập.

Hướng dẫn trả lời Unit 7 lớp 6 Project trang 15 SGK Tiếng Anh lớp 6 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, tham khảo cách làm Project Unit 7 lớp 6 Television để chuẩn bị bài học tốt hơn.

Unit 7 lớp 6 Project

Bài 1 HOW IMPORTANT IS TV TO YOU?

Work in groups. Interview your friends, using the questions below. Report your results to the class.

1. What do you prefer doing in your free time?

A. Going out C. Watching TV

B. Reading books D. Other activities

2. How many hours a day do you watch television?

A. One hour C. Three hours

B. Two hours D. More than three hours

3. Why do you watch TV?

A. I have nothing else to do.

B. My parents want me to do it.

C. I like it because it’s entertaining and educational.

D. I can go to sleep easily when I watch TV.

4. Which of the following do you like to get information from?

A. Books C. The Internet

B. Newspapers D. Television

5. How long do you think you can live without TV?

A. I cannot live without TV.

B. Less than a week.

C. Less than a month.

D. I don’t know.

” Bài trước: Unit 7 lớp 6 Looking back

Tạm dịch:

Ti vi quan trọng với em như thế nào?

Làm theo nhóm. Phỏng vấn bạn bè, sử dụng câu hỏi bên dưới. Báo cáo kết quả của em với lớp.

1. Bạn thích làm gì vào thời gian rảnh?

a. Đi ra ngoài b. Đọc sách

c. Xem truyền hình d. Những hoạt động khác

2. Bạn xem truyền hình bao nhiêu giờ một ngày?

a. Một giờ b. Hai giờ

c. Ba giờ d. Hơn 3 giờ

3. Tại sao bạn xem ti vi?

a. Tôi không có việc gì khác để làm.

b. Ba mẹ tôi muôn tôi xem.

c. Tôi thích nó bởi vì nó mang tính giải trí và giáo dục.

d. Tôi có thể ngủ dễ dàng khi tôi xem ti vi.

4. Bạn thích lấy thông tin từ đâu trong những thứ sau?

a. sách b. báo

c. Internet d. truyền hình

5. Bạn có nghĩ là bạn có thể sống mà không có ti vi trong bao lâu?

a. Tôi không thể sống mà không có ti vi.

b. ít hơn 1 tuần.

c. ít hơn 1 tháng.

d. Tôi không biết.

” Bài tiếp theo: Unit 8 lớp 6 Vocabulary

Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Sgk Mới

1, Hướng dẫn soạn tiếng anh lớp 7 unit 3 – Lession 1: Getting started: A helping hand – Part 1 + 2

Part 1: Listen and read

Reporter: Today on Global Citizen we interview Mai and Phuc from Hai BaTrung school. HI Mai, what do you know about community service Mai: It is a work you do for the benefits of the commnunity Reporter: Exactly. Have you ever done volunteer work? Mai: Yes. I am a member of Be a Buddy – a programme that helps street children. Lasts year we provided evening classes for fifty children Reporter: Wonderful! What ele have you done? Mai: We’ve asked for people to donate books and clothes to the children Reporter: Wow, that certainly makes a differrence… And you, Phuc, you are from Go Green? Phuc: Yes, it is a non-profit organisation that protects the environment. We’ve encouraged people to recycle glass, cans, and paper. We’ve cleaned streets and lakes … Reporter: Did you start a community garden project last month? Phuc: Oh yes, so far we’ve planted

Trả lười các câu hỏi thuộc phần tiếng anh lớp 7 unit 3 getting started

Question a) Read the conversation again and tick true (T) or false (F)

Question b) tiếng anh lớp 7 unit 3 – Read the conversation again

(1) What do you think the phrase “make a difference” means?

Make a difference means trying to have a good effect on a person or situation

(2) Can you guess what Go Green does in their community garden project?

They encouraged people to recycle glass, cans, and paper. We’ve cleaned streets and lakes …

(3) How do you think the community garden project “makes a difference”?

They help people, ask for people to donate books and clothes, encourage people to recycle glass, cans, paper

Part 2 tiếng anh lớp 7 unit 3 trang 26: Look at the words in the box. Can you put them in the right groups?

List of the words: donate, volunteer, provide, environmental, help, recycle, clean, benefit, plant, encourage.

Look out: There are many words that are both verbs and nouns, e.g. volunteer, plant, help, benefit, etc. Can you think of some more examples?

2, Hướng dẫn soạn tiếng anh lớp 7 unit 3 – Lession 1: Getting started: A helping hand – Part 3 + 4

Part 3: Fill the gaps with the other words in a box

List of words: volunteer, donate, community service, make a difference, homeless people

(1) You are a if you help other people willingly without payment

(2) Homeless people are those who fo not have a home and really need help

(3) She often money to charitable organisation

(4) The activisties that individuals or oraganisations do to benefit a community are called community service

(5) if you are trying to make a difference you are trying to hace a good effect on a person or situation

Part 4: Describe the pictures with the verbs in part 2 (miêu tả các bức tranh với các từ vựng tiếng anh lớp 7 unit 3 community service ở phần 2)

(1) donate books

(2) plant trees

(3) help children do homework

(4) clean the streets

(5) recycle rubbish

3, Hướng dẫn soạn tiếng anh lớp 7 unit 3 – Lession 2: A closer look 1

Vocabulary: Choose the phrases that match th pictures below. Write them in the spaces

List of the words: people in a flooded area, sick children, homeless people, elderly people, disabled people.

Picture 1: sick children

Picture 2: disable people

Picture 3: elderly people

Picture 4: homeless people

Picture 5: people in a flooded area

4, Hướng dẫn soạn tiếng anh lớp 7 unit 3 – Lession 3: A closer look 2

GRAMMAR – PART SIMPLE

We use the past simple for an action that started and finishes in the past

Example: Last year wwe provided evening classes fo fiffty children

Present perfect

We use present perfect dor an action that happened some time before now. The exact time is not important.

Example: We’ve asked for people to donate books and clothes to the children

Nguồn: chúng tôi