Top #10 Soạn Bài Ngữ Văn 12 Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 8/2022 # Top Trend | Maiphuongus.net

Soạn Bài Ngữ Văn Lớp 12: Tuyên Ngôn Độc Lập

--- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài Ngữ Văn Lớp 12: Tây Tiến
 • Soạn Bài Tây Tiến (Ngắn Gọn)
 • Soạn Bài Nghị Luận Về Một Tư Tưởng, Đạo Lí Trang 20 Sgk Văn 12 Tập 1
 • Bài Soạn Lớp 12: Nghị Luận Về Một Tư Tưởng, Đạo Lí
 • Bài 2 Trang 22 Sgk Ngữ Văn 12 Tập 1
 • Soạn bài Ngữ văn lớp 12: Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh.

  I. VÀI NÉT VỀ TIỂU SỬ (Xem SGK)

  Về tác giả Hồ Chí Minh, cần chú ý mấy điểm sau đây:

  – Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà yêu nước và cách mạng vĩ đại của dân tộc, đồng thời là một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế.

  – Người còn là một nhà thơ, nhà văn lớn của dân tộc với một sự nghiệp văn học phong phú và có giá trị về nhiều mặt.

  – Năm 1990, nhân dịp kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Hồ Chí Minh, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã ghi nhận và suy tôn Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa.

  II. QUAN ĐIỂM SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

  Hồ Chí Minh là người am hiểu sâu sắc quy luật và đặc trưng của hoạt động văn nghệ, từ phương diện nội dung tư tưởng đến hình thức nghệ thuật. Điều đó trước hết được thể hiện trực tiếp trong hệ thống quan điểm văn học nghệ thuật của Người.

  1. Hồ Chí Minh coi văn nghệ là một vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp cách mạng. Nhà văn cũng phải có tinh thần xung phong như người chiến sĩ ngoài mặt trận. Quan điểm đó được Người nói rõ trong bài Cảm tưởng đọc “Thiên gia thi”:

  Thơ xưa thường chuộng thiên nhiên đẹp,

  Mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sông;

  Nay ở trong thơ nên có thép,

  Nhà thơ cũng phải biết xung phong.

  Và khẳng định trong Thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa 1951: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

  2. Hồ Chí Minh luôn chú trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn chương; coi tính chân thật như một thước đo giá trị của văn chương nghệ thuật. Người căn dặn nhà văn phải “Miêu tả cho hay, cho chân thật và cho hùng hồn” hiện thực phong phú của đời sống, và phải “giữ tình cảm chân thật”; “Nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc” và phải có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Người còn đề cao sự sáng tạo của nghệ sĩ, và nhắc nhở “chớ gò bó họ vào khuôn, làm mất vẻ sáng tạo…”

  3. Khi cầm bút, Hồ Chí Minh bao giờ cũng xuất phát từ mục đích, đối tượng tiếp nhận để quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm văn học. Người luôn tự đặt câu hỏi: “Viết cho ai?” (đối tượng viết), “Viết để làm gì?” (mục đích viết); sau đó mới quyết định “Viết cái gì?” (nội dung) và “Viết thế nào?” (hình thức). Và tùy từng trường hợp cụ thể, Người đã vận dụng phương châm đó theo những cách khác nhau. Vì thế những tác phẩm của Người chẳng những có tư tưởng sâu sắc, nội dung thiết thực mà còn có hình thức nghệ thuật sinh động, đa dạng.

  Đó là ba điểm cốt lõi trong quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của Hồ Chí Minh. Người tự đề ra cho mình quan điểm sáng tác đó và Người đã tuân thủ đúng theo những điều đã đề ra. Toàn bộ sự nghiệp văn học lớn lao mà Người để lại cho dân tộc chính là những minh chứng hùng hồn và đẹp đẽ cho quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của Người.

  III. SỰ NGHIỆP VĂN HỌC

  Văn chương không phải là sự nghiệp chính của Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp cách mạng vĩ đại, Người còn để lại một di sản văn học lớn lao về tầm vóc tư tưởng, phong phú về thể loại và đặc sắc về phong cách nghệ thuật.

  1. Văn chính luận

  Do yêu cầu cách mạng, phần lớn những bài viết của Hồ Chí Minh thuộc loại văn chính luận, nhằm mục đích đấu tranh chính trị, tiến công trực diện kẻ thù hoặc thể hiện những nhiệm vụ cách mạng của dân tộc qua những chặng đường lịch sử. Văn chính luận của Người, dù viết bằng tiếng Pháp hay tiếng Việt, viết khi đang hoạt động cách mạng ở nước ngoài hay khi đã về nước lãnh đạo phong trào cách mạng, đều mang tính chiến đấu mạnh mẽ và có tác dụng to lớn. Bởi Người đã nhằm đúng đối tượng, để viết: với kẻ thù thì châm biếm, đả kích sắc sảo, giàu chất trí tuệ, tiêu biểu là Bản án chế độ thực dân Pháp viết bằng tiếng Pháp, xuất bản lần đầu ở Pa-ri năm 1925; với nhân dân thì phổ cập, đại chúng, ngắn gọn, dễ hiểu. Văn chính luận của Người kết hợp chặt chẽ giữa nội dung tư tưởng lớn lao với nghệ thuật nghị luận già dặn, giữa lí trí sáng suốt và tình cảm nồng nàn, giữa người viết và người đọc, đi thẳng vào lòng quần chúng nhân dân để dấy lên sức mạnh và hành động cách mạng. Có thể nói Hồ Chí Minh là một cây bút chính luận mẫu mực trong văn chính luận hiện đại nước ta với những tác phẩm đã đi vào lịch sử dân tộc như Tuyên ngôn Độc lập (1945), Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946), Không có gì quý hơn độc lập, tự do (1966).

  2. Truyện và kí

  Hồ Chí Minh còn là một cây bút văn xuôi đầy tài năng với những tác phẩm truyện và kí đặc sắc viết bằng tiếng Pháp khi Người hoạt động cách mạng ở Pháp trong những năm 20 của thế kỉ XX. Những truyện này đăng báo ở Pa-ri, sau này được tập hợp lại trong tập Truyện và kí của Nguyễn Ái Quốc: Pa-ri (1922), Lời than vãn của bà Trưng Trắc (1922), “Vi hành” (1923), Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (1925), v.v… Các tác phẩm này đều nhằm tố cáo tội ác dã man, bản chất tàn bạo và xảo trá của bọn thực dân và phong kiến tay sai đối với nhân dân lao động các nước thuộc địa, đồng thời đề cao những tấm gương yêu nước và cách mạng. Bằng một bút pháp rất hiện đại, Nguyễn Ái Quốc đã tạo nên được những tình huống truyện độc đáo, hình tượng góc cạnh, sinh động, sắc sảo, với nghệ thuật trần thuật linh hoạt. Truyện và kí đã đem đến cho văn học dân tộc một vẻ đẹp riêng độc đáo của Nguyễn Ái Quốc.

  Thơ ca thể hiện rõ nhất tâm hồn nghệ sĩ của nhà thơ Hồ Chí Minh. Do yêu cầu cách mạng, Người có viết một số thơ ca tuyên truyền hồi tiền khởi nghĩa, nội dung phổ cập, dễ hiểu nhưng trong đó vẫn có những bài có tính nghệ thuật cao như Ca sợi chỉ, Con sáo và tổ ong, Nhóm lửa, …Thơ nghệ thuật của Người nổi lên tâm hồn tinh tế, nhạy cảm và nhân cách cao đẹp tuyệt vời của Bác trước thiên nhiên, con người và cuộc sống. Nhật kí trong tù là tập thơ chữ Hán nổi tiếng của Hồ Chí Minh vì đó chính là bức chân dung tự họa của Người trong những ngày bị giam cầm đau khổ và khắc nghiệt nhất. Đọc Nhật kí trong tù, Đặng Thai Mai “thực sự cảm thấy đứng trước một thi sĩ và một con người cao cả vĩ đại”; còn nhà văn Viên Ưng (Trung Quốc) thì khẳng định đã tìm thấy ở tập thơ “một tâm hồn vĩ đại của bậc đại trí, đại nhân, đại dũng”. Thơ kháng chiến của Bác được tập hợp lại trong hai tập Thơ Hồ Chí Minh (1967) và Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh (1990), vừa có màu sắc cổ điển, vừa hiện đại, nổi bật lên hình ảnh nhân vật trữ tình mang nặng “nỗi nước nhà” mà phong độ vẫn ung dung, tâm hồn luôn hòa hợp với thiên nhiên, thể hiện bản lĩnh của một nhà cách mạng vĩ đại luôn luôn làm chủ tình thế, tin vào tương lai tất thắng của cách mạng, tuy trước mắt còn biết bao gian nan, thử thách.

  V. KẾT LUẬN

  Văn thơ Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá, là một bộ phận gắn bó hữu cơ với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người. Văn thơ của Người không chỉ có tác dụng to lớn đối với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam mà còn có vị trí đặc biệt quan trọng trong lịch sử văn học và đời sống tinh thần của dân tộc. Tìm hiểu văn thơ của Hồ Chí Minh, người đọc thuộc nhiều thế hệ được trực tiếp soi vào thế giới tâm hồn rộng lớn của Người và có thể tìm thấy ở đấy những bài học cao quý.

  Cuối cùng, đọc kĩ và học thuộc phần Ghi nhớ trong SGK để nắm được bài học.

  LUYỆN TẬP

  Gợi ý làm bài tập:

  Bài 1

  Đề bài yêu cầu phân tích bài thơ Chiều tối (Mộ) trong tập Nhật kí trong tù để làm sáng tỏ một nét phong cách của thơ Hồ Chí Minh: sự hòa hợp độc đáo giữa bút pháp cổ điển và bút pháp hiện đại. Có thể xem lại bài thơ Chiều tối (Mộ) đã học ở lớp 11. Cách làm như sau:

  – Tìm những biểu hiện của bút pháp cổ điển trong bài thơ.

  – Tìm những biểu hiện của bút pháp hiện đại trong bài thơ.

  – Xét xem hai bút pháp đó đã hòa hợp với nhau trong bài thơ như thế nào?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Lớp 12: Phong Cách Ngôn Ngữ Khoa Học
 • Soạn Văn 12 Bài: Phong Cách Ngôn Ngữ Khoa Học
 • Soạn Bài Ngữ Văn Lớp 12: Phong Cách Ngôn Ngữ Khoa Học
 • Bài Soạn Văn Phát Biểu Theo Chủ Đề Ở Ngữ Văn Lớp 12
 • Soạn Bài Phát Biểu Theo Chủ Đề Ngắn Gọn Nhất
 • Soạn Văn Lớp 12 Bài Tuyên Ngôn Độc Lập

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài “tuyên Ngôn Độc Lập” Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
 • Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh
 • Hướng Dẫn Soạn Bài Truyện Kiều
 • Soạn Bài Truyện Kiều Của Nguyễn Du Chi Tiết Nhất
 • Soạn Bài Chị Em Thúy Kiều ( Trích Truyện Kiều Của Nguyễn Du)
 • Soạn văn lớp 12 bài Tuyên ngôn độc lập – Phần 1: Tác giả Hồ Chí Minh ngắn gọn hay nhất : Câu 1 (trang 29 SGK Ngữ văn 12 tập 1) Nêu những nét chính về quan điểm sáng tác văn học, nghệ thuật của Hồ Chí Minh. Quan điếm đó đã giúp anh chị hiểu sâu sắc thêm văn thơ của Người như thế nào? Câu 2 (trang 29 SGK Ngữ văn 12 tập 1) Nêu những nét khái quát về sự nghiệp văn học của Hồ Chí Minh Câu 3 (trang 29 SGK Ngữ văn 12 tập 1) Nêu những nét chính về phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh?

  Soạn văn lớp 12 bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí Soạn văn lớp 12 bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX

  Soạn văn lớp 12 trang 29 tập 1 bài Tuyên ngôn độc lập – Phần 1: Tác giả Hồ Chí Minh ngắn gọn hay nhất

  Câu hỏi bài Tuyên ngôn độc lập – Phần 1: Tác giả Hồ Chí Minh tập 1 trang 29

  Câu 1 (trang 29 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

  Nêu những nét chính về quan điểm sáng tác văn học, nghệ thuật của Hồ Chí Minh. Quan điếm đó đã giúp anh chị hiểu sâu sắc thêm văn thơ của Người như thế nào?

  Câu 2 (trang 29 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

  Nêu những nét khái quát về sự nghiệp văn học của Hồ Chí Minh

  Câu 3 (trang 29 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

  Nêu những nét chính về phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh?

  Sách giải soạn văn lớp 12 bài Tuyên ngôn độc lập – Phần 1: Tác giả Hồ Chí Minh

  Trả lời câu 1 soạn văn bài Tuyên ngôn độc lập – Phần 1: Tác giả Hồ Chí Minh trang 29

  Quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của Hồ Chí Minh:

  – Lấy văn học làm vũ khí chiến đấu, phụng sự cho sự nghiệp cách mạng, nhà văn là chiến sĩ

  – Chú trọng tới tính chân thật và tính dân tộc

  – Xác định rõ đối tượng, mục đích quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm

  – Văn thơ Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá gắn với sự nghiệp cách mạng. Thơ văn của Người: tư tưởng sâu sắc, phản ánh tâm hồn, tình cảm rộng lớn.

  Trả lời câu 2 soạn văn bài Tuyên ngôn độc lập – Phần 1: Tác giả Hồ Chí Minh trang 29

  Khái quát về di sản văn học của Hồ Chí Minh

  * Văn chính luận:

  – Viết văn nhằm đấu tranh, tấn công kẻ thù trực diện, thức tỉnh và giác ngộ quần chúng…

  – Ngòi bút sắc bén, lập luận chặt chẽ, trí tuệ sắc sảo, lời văn ngắn gọn, súc tích, giàu tình cảm

  – Tiêu biểu: Bản án chế độ thực dân Pháp ( 1925); Tuyên ngôn độc lập (1945) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946)

  * Truyện và kí

  – Tố cáo tội ác dã man, bản chất xảo trá, tàn bạo của thực dân phong kiến, đề cao tinh thần yêu nước

  – Bút pháp hiện đại, giọng trần thuật linh hoạt, trí tưởng tượng và phông văn hóa đa dạng

  – Tiêu biểu: Lời than vãn của bà Trưng Trắc (1922), Vi hành (1923), Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu ( 1925)…

  * Thơ ca

  – Thể hiện chất nghệ sĩ tài hoa, nghị lực phi thường và nhân cách cao đẹp của chiến sĩ cách mạng

  – Để lại 250 bài thơ, in trong 3 tập: Nhật kí trong tù, Thơ Hồ Chí Minh, Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh

  Trả lời câu 3 soạn văn bài Tuyên ngôn độc lập – Phần 1: Tác giả Hồ Chí Minh trang 29

  Đặc điểm cơ bản của phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh

  – Văn chính luận ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt, sắc bén, giọng đanh thép, thuyết phục

  – Truyện và kí: hiện đại, có sức chiến đấu, nghệ thuật trào phúng sắc sảo

  – Thơ ca: hòa quyện lãng mạn và hiện thực, hiện đại và cổ điển

  Câu hỏi Phần Luyện Tập bài Tuyên ngôn độc lập – Phần 1: Tác giả Hồ Chí Minh lớp 12 tập 1 trang 29

  Câu 1 (trang 29 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

  Phân tích các bài thơ Mộ để làm rõ sự hài hoà giữa bút pháp cổ điển với bút pháp hiện đại trong thơ Hồ Chí Minh.

  Câu 2 (trang 29 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

  Những bài học thấm thía và sâu sắc khi học và đọc Nhật kí trong tù.

  Sách giải soạn văn lớp 12 bài Phần Luyện Tập

  Trả lời câu 1 soạn văn bài Phần Luyện Tập trang 29

  Chiều tối ( Hồ Chí Minh)

  – Bút pháp cổ điển:

  + Đề tài thơ: bức tranh thiên nhiên và con người trong buổi chiều

  + Thể thơ Đường luật

  + Sử dụng hình ảnh trong thơ cổ: cánh chim, chòm mây

  + Nghệ thuật tả cảnh gợi tình, lấy động tả tĩnh

  – Bút pháp hiện đại:

  + Lấy con người làm trung tâm

  + Bộc lộ trực tiếp cảm xúc, sự đồng cảm

  Nhật kí trong tù

  – Chất cổ điển: thể thơ, hình ảnh cổ điển, bút pháp tả cảnh ngụ tình

  – Chất hiện đại: tinh thần chiến đấu, ý chí kiên cường được bộc lộ trực tiếp

  ⇒ Thơ của Bác: giàu cảm xúc, chân thành, sử dụng thi liệu cổ điển, nhiều hình ảnh tự nhiên, nổi bật tinh thần hiện đại

  Trả lời câu 2 soạn văn bài Phần Luyện Tập trang 29

  Bài học thấm thía và sâu sắc khi học Nhật kí trong tù:

  – Vượt lên hoàn cảnh, khẳng định giá trị, phẩm chất tốt đẹp

  – Tinh thần lạc quan, yêu cuộc sống, ung dung tự tại

  – Lòng yêu nước sâu sắc

  Tags: soạn văn lớp 12, soạn văn lớp 12 tập 1, giải ngữ văn lớp 12 tập 1, soạn văn lớp 12 bài Tuyên ngôn độc lập – Phần 1: Tác giả Hồ Chí Minh ngắn gọn , soạn văn lớp 12 bài Tuyên ngôn độc lập – Phần 1: Tác giả Hồ Chí Minh siêu ngắn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Văn Lớp 12 Bài Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh)
 • Soạn Văn 12 Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Ngắn Nhất
 • Giáo Án Sinh Học Lớp 11 Bài 10: Ảnh Hưởng Của Các Yếu Tố Ngoại Cảnh Đến Quang Hợp
 • Soạn Sinh Học 9 Bài 40: Ôn Tập Phần Di Truyền Và Biến Dị
 • Bài 45. Thực Hành: Tìm Hiểu Môi Trường Và Ảnh Hưởng Của Một Số Nhân Tố Sinh Thái Lên Đời Sống Sinh Vật
 • Soạn Văn 12 Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Ngắn Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Văn Lớp 12 Bài Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh)
 • Soạn Văn Lớp 12 Bài Tuyên Ngôn Độc Lập
 • Soạn Bài “tuyên Ngôn Độc Lập” Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
 • Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh
 • Hướng Dẫn Soạn Bài Truyện Kiều
 • Soạn văn 12 bài Tuyên ngôn độc lập ngắn nhất được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn văn trên toàn quốc. Đảm bảo ngắn gọn mà chi tiết, giúp các em soạn bài Tuyên ngôn độc lập nhanh chóng, dễ dàng.

  Soạn văn 12 bài Tuyên ngôn độc lập ngắn nhất thuộc: Tuần 2 SGK Ngữ Văn 12

  I. Hướng dẫn soạn bài Tuyên ngôn độc lập

  Câu 1 (trang 29 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

  * Quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của Hồ chí Minh:

  – Bác coi văn nghệ là vũ khí chiến đấu phục vụ sự nghiệp Cách Mạng.

  – Chú trọng tính chân thật và tinh thần dân tộc văn chương.

  – Nhà văn phải miêu tả cho hay, cho chân thật, hùng hồn, hiện thực phong phú của đời sống và phải giữ tình cảm chân thật.

  + Nhà văn phải có ý thức đề cao tinh thần, cốt cách trong dân tộc mình.

  + Nhà văn phải tìm tòi sáng tạo.

  – Chú trọng đến mục đích, đối tượng tiếp nhận để lựa chọn nội dung và hình thức thể hiện tạo ra tính đa dạng, phong phú, hiệu quả cao.

  Câu 2 (trang 29 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

  Những nét khái quát về di sản văn học của Hồ Chí Minh:

  * Văn chính luận:

  – Ngôn ngữ: viết bằng tiếng Pháp và tiếng Việt.

  – Tác phẩm chính: Bản án chế độ thực dân Pháp (1925), Tuyên ngôn độc lập (1945), Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946), Không có gì quý hơn độc lập tự do (1966)…

  – Đặc điểm chính:

  + Lên án chính sách tàn bạo của chế độ thực dân Pháp đối với thuộc địa.

  + Cổ vũ lòng yêu nước của nhân dân ta trong những thời khắc lịch sử trọng đại.

  + Văn chính luận Hồ Chí Minh thể hiện lí trí sáng suốt, trí tuệ sắc sảo, lời văn chặt chẽ.

  * Truyện và kí:

  – Ngôn ngữ: viết bằng tiếng Pháp và tiếng Việt.

  – Tác phẩm chính: Pari (1922), Lời than vãn của bà Trưng Trắc (1922), Con người biết mùi hun khói (1922), Vi hành (1923), Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (1925), Nhật kí chìm tàu (1931), Vừa đi đường vừa kể chuyện (1963)…

  – Đặc điểm chính:

  + Tố cáo tội ác của bọn thực dân và phong kiến.

  + Đề cao những tấm gương yêu nước bằng bút pháp hiện đại.

  + Nghệ thuật trần thuật linh hoạt, tình huống độc đáo, hình tượng sinh động.

  * Thơ ca:

  – Ngôn ngữ: viết bằng chữ Hán và chữ quốc ngữ.

  – Tác phẩm chính: Nhật kí trong tù (viết trong thời gian bị giam cầm trong nhà lao Tưởng Giới Thạch từ 1942-1943), chùm thơ viết ở Việt Bắc từ 1941-1945.

  – Đặc điểm chính:

  + Thơ tuyên truyền cách mạng dễ thuộc, dễ nhớ đi vào lòng người.

  + Thơ nghệ thuật vừa cổ điển vừa hiện đại thể hiện bức chân dung tinh thần tự họa tuyệt đẹp của Người.

  Câu 3 (trang 29 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

  Phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh: vừa thống nhất vừa đa dạng.

  – Thống nhất:

  + Thống nhất về mục đích sáng tác, quan điểm sáng tác, nguyên tắc sáng tác.

  + Thống nhất về cách viết ngắn gọn, trong sáng, giản dị, sử dụng linh hoạt các thủ pháp và bút pháp nghệ thuật.

  – Đa dạng:

  + Văn chính luận: ngắn gọn súc tích, lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, bằng chứng thuyết phục, giàu tính luận chiến, kết hợp nhuần nhuyễn mạch luận lí với mạch cảm xúc, giọng điệu uyển chuyển.

  + Truyện và kí hiện đại, giàu tính chiến đấu, nghệ thuật trào phúng sắc bén, nhẹ nhàng, hóm hỉnh nhưng thâm thúy, sâu cay.

  + Thơ ca: thơ tuyên truyền cách mạng mộc mạc, giản dị, dễ nhớ, dễ thuộc; thơ nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa yếu tố cổ điển với yếu tố hiện đại, cô đọng, súc tích.

  II. Luyện tập

  Câu 1 (trang 29 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

  Phân tích bài thơ Chiều tối (Mộ) trong tập Nhật kí trong tù để làm rõ sự hòa hợp độc đáo giữa bút pháp cổ điển và bút pháp hiện đại của thơ Hồ Chí Minh.

  – Màu sắc cổ điển thể hiện ở các phương diện:

  + Thể thơ: tứ tuyệt Đường luật

  + Hình ảnh: cánh chim, chòm mây (câu 1 và 2) là những hình ảnh quen thuộc trong thơ cổ

  + Thời điểm: chiều tà, hoàng hôn xuống

  + Tâm trạng: bâng khuâng, cô đơn trên con đường xa, nỗi buồn xa xứ. Tất cả các hình ảnh, cảm xúc trên đều mang đậm phong vị cổ điển trong Đường thi.

  – Màu sắc hiện đại thể hiện ở các phương diện sau:

  + Hình tượng trữ tình: con người đầy sức xuân mải mê lao động để cải tạo và xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho mình. Con người là trung tâm của bức tranh, vượt lên hoàn cảnh.

  + Âm điệu: ấm áp, sôi nổi, tin tưởng.

  + Hình ảnh: bếp lửa hồng xoá đi tất cả sự âm u, lạnh lẽo (2 câu sau).

  + Tâm trạng tác giả: hào hứng, hướng về sự sống trong tương lai vào ánh sáng.

  – Chỉ ra sự hài hoà hai bút pháp đó hoà hợp với nhau trong bài thơ như thế nào?

  Câu 2 (trang 29 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

  Bài học

  – Tình thương con người là lớn lao và cao cả, lòng nhân đạo là đức tính cao đẹp nhất của Bác Hồ. Tình cảm này vừa cụ thể, vừa bao la, vừa ở nhận thức vừa ở hành động.

  – Thơ Bác là sự kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố: cổ diện và hiện đại. – Một tâm hồn nhảy cảm và dễ rung động trước tạo vật và ung người.

  – “Thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao”

  – “Đại nhân, đại trí, đại dũng”.

  Xem Video bài học trên YouTube

  Giáo viên dạy thêm cấp 2 và 3, với kinh nghiệm dạy trực tuyến trên 5 năm ôn thi cho các bạn học sinh mất gốc, sở thích viết lách, dạy học

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Sinh Học Lớp 11 Bài 10: Ảnh Hưởng Của Các Yếu Tố Ngoại Cảnh Đến Quang Hợp
 • Soạn Sinh Học 9 Bài 40: Ôn Tập Phần Di Truyền Và Biến Dị
 • Bài 45. Thực Hành: Tìm Hiểu Môi Trường Và Ảnh Hưởng Của Một Số Nhân Tố Sinh Thái Lên Đời Sống Sinh Vật
 • Giải Bài Tập Sinh Học 9 Bài 47. Quần Thể Sinh Vật
 • Bài 49. Quần Xã Sinh Vật
 • Soạn Bài Ngữ Văn Lớp 12: Tuyên Ngôn Độc Lập (Tiếp Theo)

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài Khái Quát Văn Học Việt Nam Từ Đầu Cách Mạng Tháng Tám 1945 Đến Thế Kỉ Xx
 • Soạn Bài Kiểm Tra Tổng Hợp Cuối Học Kì I
 • Soạn Bài Tây Tiến, Quang Dũng, Trang 90 Sgk Ngữ Văn 12 Tập 1
 • Soạn Bài Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm)
 • Soạn Bài Đất Nước Của Nguyễn Khoa Điềm
 • I. TÌM HIỂU PHẦN TIỂU DẪN

  Phần Tiểu dẫn trong SGK được viết sáng rõ mà đầy đủ. Anh (chị) cần đọc kỹ để nắm được những ý cơ bản sau đây giúp cho việc đọc- hiểu văn bản:

  – Đoạn 1 là hoàn cảnh ra đời của tác phẩm: Tuyên ngôn Độc lập đã ra đời trong một hoàn cảnh lịch sử thật đáng ghi nhớ: khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  – Bốn đoạn sau là những ý cơ bản cần nhớ để đi vào tìm hiểu bản Tuyên ngôn:

  + Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện có giá trị lịch sử to lớn.

  + Đối tượng hướng tới của bản Tuyên ngôn Độc lập: đồng bào trong nước và cả thế giới, đặc biệt là với những lực lượng thù địch và cơ hội quốc tế đang mang dã tâm tái nô dịch đất nước ta (cần chú ý đến đối tượng thứ hai này của bản Tuyên ngôn).

  + Tuyên ngôn Độc lập là một tác phẩm chính luận đặc sắc.

  + Tuyên ngôn Độc lập còn là một áng văn tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Văn bản không dài, cần chú ý tập đọc nhiều lần để bước đầu tiếp xúc với tác phẩm. Có thể tiến hành cách đọc như sau:

  – Đầu tiên, đọc thầm bằng mắt: đọc chậm, kĩ để bao quát nội dung toàn tác phẩm.

  – Sau đó, đọc to thành tiếng, và cố gắng đọc diễn cảm theo nội dung, cách viết từng đoạn:

  + Đoạn mở đầu: đọc với giọng trang trọng, nhấn mạnh các ý khẳng định của tác giả.

  + Đoạn giữa:

  – Phần tố cáo tội ác của thực dân Pháp đọc với giọng dồn dập, căm thù;

  – Phần nhân dân ta giành chính quyền đọc với giọng tự hào, khoan dung đối với kẻ thù.

  + Đoạn cuối (phần tuyên ngôn): đọc với giọng trang trọng, hùng hồn, tự hào, quyết tâm.

  B. Tìm hiểu văn bản

  1. Bố cục của bản Tuyên ngôn Độc lập

  Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh được bố cục chặt chẽ theo cách bố cục của một bài văn nghị luận, gồm 3 phần ứng với loại văn tuyên ngôn như sau:

  a) Mở đầu (từ đầu đến “không ai chối cãi được”)

  Nêu nguyên lí làm cơ sở lí luận và tư tưởng cho bản Tuyên ngôn: Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

  b) Đoạn giữa (từ “Thế mà” đến “chứ không phải từ tay Pháp”) Chứng minh nguyên lí: Thực dân Pháp là kẻ làm trái nguyên lí

  (tố cáo tội ác về mọi mặt của chúng); nhân dân ta là người thực hiện đúng nguyên lí (đã tự đứng lên để giành lại chính quyền).

  c) Đoạn cuối (phần còn lại)

  Lời tuyên bố độc lập của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với thế giới và ý chí quyết tâm giữ vững quyền tự do, độc lập của toàn thể dân tộc Việt Nam.

  3. Trong phần thứ hai của bản Tuyên ngôn Độc lập, tác giả tập trung tố cáo tội ác của thực dân Pháp trong hơn 80 năm đô hộ nước ta. Đó là do mối liên hệ giữa phương châm sáng tác của Hồ Chí Minh với tác phẩm: bao giờ Người cũng xuất phát từ mục đích, đối tượng tiếp nhận để quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm. Đối tượng mà Người hướng tới khi viết bản Tuyên ngôn Độc lập không chỉ là đồng bào trong nước mà còn với cả thế giới, đặc biệt là với những lực lượng thù địch và cơ hội quốc tế đang mang dã tâm một lần nữa nô dịch đất nước ta, trong đó có thực dân Pháp. Phải bằng mọi cách để ngăn chặn âm mưu xâm lược của chúng. Trong phần mở đầu bản Tuyên ngôn, Người đã trích dẫn bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 để ngăn chặn một cách gián tiếp, thì ở đây, Người tập trung tố cáo mạnh mẽ tội ác của thực dân Pháp chính là một cách ngăn chặn trực tiếp hơn, có hiệu quả hơn.

  Tác giả đã lật tẩy bộ mặt xảo quyệt, tàn bạo của thực dân Pháp bằng những lí lẽ xác đáng và những sự thật lịch sử không chối cãi được, phơi bày tất cả tội ác của chúng đối với nhân dân ta:

  “Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

  (…) Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

  (…) Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu (…)”. 14 điệp từ “chúng” vang lên, dằn mạnh trong đoạn văn tố cáo cùng với cách nêu liên tiếp, dồn dập những tội ác của thực dân Pháp bằng lối viết khẳng định của tác giả, đã lên án mạnh mẽ chủ nghĩa thực dân Pháp trong bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử này.

  4. Tuyên ngôn Độc lập là một tác phẩm tràn đầy tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về khát vọng độc lập tự do của dân tộc, về vị thế bình đẳng của đất nước ta trên toàn thế giới.

  Trước hết cần thấy rằng khi soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử này, Người không chỉ dựng lên một văn bản tuyên ngôn đầy đủ, mẫu mực với tính lôgic và tính pháp lý chặt chẽ của nó, mà còn viết ra bằng tất cả tâm huyết của một người con yêu nước đối với đất nước và dân tộc mình. Tấm lòng đó đã làm nên chất văn cho tác phẩm, khiến Tuyên ngôn Độc lập không chỉ là một bài văn chính luận hùng hồn, đanh thép, có sức thuyết phục cao, mà còn là một áng văn xúc động lòng người. Tâm huyết của Người được bộc lộ sâu sắc qua các mặt sau đây:

  a) Nói lên khát vọng độc lập, tự do của dân tộc: Đây cũng chính là khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con yêu nước số một của dân tộc Việt Nam, từng ra đi tìm hình cho nước (tức là đi tìm độc lập, tự do cho dân tộc) nên Người đã thấu hiểu khát vọng đó của dân tộc và tin tưởng sắt đá vào ý “chí quyết tâm giữ vững nền độc lập, tự do của nhân dân ta. ở đây, khát vọng của Bác cũng là khát vọng của nhân dân, và Người đã nói lên khát vọng và ý chí ấy của nhân dân ta một cách hào hùng, mãnh liệt, đầy niềm tin trong bản Tuyên ngôn mở nước này. Khát vọng ấy, ý chí ấy như mạch cảm hứng nồng nàn, như hào quang tư tưởng xuyên suốt bản Tuyên ngôn, càng lúc càng dâng trào và tỏa sáng trong phần tuyên ngôn ở cuối tác phẩm:

  “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”.

  “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.”

  5. Tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập thể hiện phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh trong văn chính luận ở những điểm chủ yếu sau đây:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Thuốc Tác Giả Lỗ Tấn, Soạn Văn Lớp 12, Giáo Án
 • Giáo Án Ngữ Văn Lớp 12 Bài Thuốc
 • Hướng Dẫn Soạn Bài Thuốc
 • Soạn Bài Thuốc Sbt Ngữ Văn 12 Tập 2
 • Soạn Bài Thuốc (Chi Tiết)
 • Soạn Văn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 1,2,3 ,4,5,6 Trang 84 Sgk Hóa Học 8: Tính Chất Của Oxi
 • Soạn Văn Bài: Lầu Hoàng Hạc
 • Soạn Bài: Phó Từ (Siêu Ngắn)
 • Soạn Văn Bài: Mây Và Sóng (Ta
 • Soạn Văn Lớp 12 Bài Tự Do Ngắn Gọn Hay Nhất
 • Soạn văn: Tuyên ngôn Độc lập

  Phần một: Tác giả

  1: Hồ Chí Minh (1890 – 1969) sinh ra trong một gia đình nhà no yêu nước ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Người là nhà yêu nước và cách mạng vĩ đại của dân tộc đồng thời là một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào quốc tế cộng sản, Người còn là nhà văn, nhà thơ lớn.

  2: Văn thơ Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá, là bộ phận gắn bó hữu cơ đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người. Hồ Chí Minh quan niệm văn học là vũ khí sắc bén phục vụ sự nghiệp cách mạng, nhà văn cũng là chiến sĩ. Người chú trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn học. Khi cầm bút Người xuất phát từ mục đích, đối tượng tiếp nhận để quyết đinh nội dung và hình thức tác phẩm.

  3: Sự nghiệp văn chương của Người bao gồm: Văn chính luận, truyện và kí, thơ ca. Mỗi bộ phận đều có những tác phẩm đặc sắc về nội dung tư tưởng và nghệ thuật.

  *Văn chính luận của Hồ Chí Minh được viết ra chủ yếu nhằm mục đích đấu tranh chính trị, tiến công trực diện kẻ thù hoặc thể hiện những nhiệm vụ cách mạng qua những chặng đường lịch sử. Các tác phẩm tiêu biểu:

  + Bản án chế độ thực dân Pháp tố cáo trực diện tội ác của thực dân Pháp gây nỗi thống khổ cho nhân dân bản xứ bằng những cứ liệu chân thực, phong phú, thái độ, tình cảm sâu sắc, mãnh liệt và nghệ thuật châm biếm, đả kích sắc sảo.

  + Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử vô giá, một áng văn chính luận mẫu mực đặc sắc.

  *Truyện và kí chủ yếu được viết khi Người hoạt động ở Pháp với tên gọi Nguyễn Ái Quốc. Những tác phẩm này tập trung tố cáo tội ác dã man, bản chất xảo trá của bọn thực dân, phong kiến, đề cao những tấm gương yêu nước và cách mạng bằng nghệ thuật văn xuôi tài năng, giàu trí tuệ và chất hiện đại. Những tác phẩm tiêu biểu như Vi hành, Lời than vãn của bà Trưng trắc , Những trò lố hay Va – ren và Phan Bội Châu…

  *Thơ ca chiếm số lượng lớn trong sáng tác văn chương của Người:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Lớp 12 Vợ Nhặt
 • Soạn Bài Thực Hành Về Hàm Ý, Ngữ Văn Lớp 12
 • Bài Soạn Văn Thực Hành Về Hàm Ý Ở Ngữ Văn Lớp 12 Ngắn Gọn
 • Soạn Bài Thực Hành Về Hàm Ý (Tiếp Theo)
 • Soạn Bài Thực Hành Về Hàm Ý
 • Soạn Bài: Tuyên Ngôn Độc Lập

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Phần 2: Tác Phẩm
 • Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập, Phần Tiếp Theo, Trang 41 42 Sgk Ngữ Văn 1
 • Tìm Hiểu Tuyên Ngôn Độc Lập
 • Giáo Án Bài Tuyên Ngôn Độc Lập
 • Giáo Án Bài Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh)
 • Phần 1: Tác giả Hồ Chí Minh

  I. Hướng dẫn soạn bài

  Câu 1 (trang 29 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1):

  * Quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của Hồ Chí Minh:

  – Hồ Chí Minh coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp cách mạng: mỗi nhà văn là một nhà chiến sĩ.

  – Hồ Chí Minh luôn chú trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn học

  + Nhà văn phải miêu tả cho hay, cho chân thật, hùng hồn, hiện thực phong phú của đời sống và phải giữ tình cảm chân thật.

  + Nhà văn phải có ý thức đề cao tinh thần, cốt cách trong dân tộc mình.

  + Nhà văn phải tìm tòi sáng tạo.

  – Khi cầm bút bao giờ Bác cũng xuất phát từ mục đích, đối tượng tiếp nhận để quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm.

  + Khi cầm bút người tự đặt câu hỏi, viết cho ai? Viết để làm gì? Sau đó mới quyết định viết cái gì, xác định nội dung, viết như thế nào?

  * Ý nghĩa: Quan điểm sáng tác trên đã chi phối đặc điểm sự nghiệp văn học của Bác có tư tưởng sâu sắc, có hình thức biểu hiện sinh động, đa dạng.

  Câu 2 (trang 29 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1):

  Những nét khái quát về sự nghiệp văn học của Hồ Chí Minh: Dù không phải là sự nghiệp chính nhưng Bác đã để lại di sản văn học lớn lao về tầm vóc tư tưởng, phong phú về thể loại và đa dạng về phong cách nghệ thuật.

  a, Văn chính luận:

  – Những thập niên đầu thế kỉ XX: những bài văn chính luận mang bút danh Nguyễn Ái Quốc viết bằng tiếng Pháp đăng trên báo Người cùng khổ, tiêu biểu nhất là Bản án chế độ thực dân Pháp (xuất bản năm 1925).

  – Ngày 02/ 09/ 1945: Bản tuyên ngôn độc lập – áng văn chính luận tiêu biểu, mẫu mực.

  – Những văn kiện viết vào giờ phú thử thách đặc biệt của dân tộc với văn phong vừa hào sảng, vừa thiết tha: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946), Không có gì quý hơn độc lập, tự do (1946).

  b, Truyện và ký

  – Thời gian Bác hoạt động ở Pháp

  + Văn tự: viết bằng tiếng Pháp.

  + Tác phẩm tiêu biểu: Pa – ri, lời than vãn của bà Trưng Trắc, Vi hành…

  – Thời gian hoạt động cách mạng sau này: Nhật ký chìm tàu năm 1931, Vừa đi đường về kể chuyện (1963)…

  c, Thơ ca

  – Tập thơ Nhật ký trong tù

  + Hoàn cảnh sáng tác: mùa thu năm 1942 – mùa thu năm 1943 khi bác bị chính quyền Tưởng giới thạch giam cầm.

  + Tập thơ ghi chép lại tâm trạng, cảm xúc, suy nghĩ của tác giả đồng thời cũng phản ánh tâm hồn và nhân cách cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng trong hoàn cảnh thử thách nặng nề của chốn lao tù.

  – Trùm thơ người làm ở Việt Bắc: từ năm 1941 đến 1945 và thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

  + Những bài thơ tuyên truyền cách mạng như dân cày, bài ca sợi chỉ,…

  + Những bài thơ nghệ thuật vừa có màu sắc cổ điển và mang tính hiện đại: Pác Pó hùng vĩ, Nguyên tiêu, Cảnh khuya,…

  Câu 3 (trang 29 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1):

  Đặc điểm của phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh:

  * Tính đa dạng:

  – Bác viết nhiều thể loại.

  – Bác viết bằng nhiều thứ tiếng: tiếng Pháp, tiếng Hán, tiếng Việt,…

  – Mỗi thể loại đều tạo được những nét độc đáo và hấp dẫn.

  + Văn chính luận: ngắn gọn, xúc tích, lập luận chặt chẽ, đa dạng về bút pháp.

  + Truyện và ký: thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và nghệ thuật trào phúng sắc bén.

  + Thơ ca: gồm hai loại, mỗi loại có nét phong cách riêng.

  * Tính thống nhất

  – Cách viết ngắn gọn trong sáng, giản dị.

  – Sử dụng linh hoạt các bút pháp nghệ thuật khác nhau.

  – Hình tượng nghệ thuật luôn vận động hướng về ánh sáng tương lai.

  Luyện tập

  Câu 1 (trang 29 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1):

  Bút pháp cổ điển và bút pháp hiện đại trong bài thơ Chiều tối (Hồ Chí Minh):

  a, Nhan đề, thi đề cổ điển: Mộ (Chiều tối).

  b, Thể loại cổ điển: thất ngôn tứ tuyệt đường Luật.

  c, Hai câu thơ đầu mang màu sắc cổ điển: Bức tranh thiên nhiên và tâm trạng nhân vật

  * Bức tranh thiên nhiên:

  – Không gian: rộng lớn.

  – Thời gian: chiều tối – thời khắc cuối cùng của một ngày → mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi.

  – Cảnh vật:

  + Chim mỏi: biểu tượng cho buổi chiều tà → cảm nhận trạng thái bên trong của sự vật.

  + Chòm mây cô đơn đang trôi giữa bầu trời bao la.

  – Nghệ thuật:

  + Sử dụng hình ảnh ước lệ, tượng trưng, bút pháp chấm phá.

  → Bức tranh thiên nhiên đẹp, buồn nơi núi rừng.

  * Vẻ đẹp tâm hồn Bác:

  – Yêu thiên nhiên, hòa mình vào thiên nhiên.

  – Tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của Bác.

  d, Hai câu thơ cuối mang màu sắc hiện đại: Bức tranh đời sống

  – Hình ảnh:

  + Thiếu nữ say ngô: người lao động khỏe khoắn trẻ trung → con người là trung tâm của bức tranh, xuất hiện trong tư thế lao động.

  + Lò than rực hồng: tạo cảm giác ấm áp, xua tan cái lạnh chiều tối.

  → Chữ “hồng” làm bừng sáng bài thơ, tứ thơ vận động từ bóng tối ra ánh sáng → tinh thần lạc quan vượt lên mọi hoàn cảnh.

  – Nghệ thuật:

  + Sử dụng thi pháp cổ điển lấy ánh sáng để tả bóng tối.

  + Điệp từ: ma bao túc – bao túc ma hoàn.

  Câu 2 (trang 29 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1):

  Tập thơ Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh

  Tập thơ Nhật kí trong tù được Bác sáng tác trong khoảng thời gian từ năm 1943, khi bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt ở Quang Tây (Trung Quốc). Tập thơ gồm 133 bài thơ viết bằng chữ Hán, chủ yếu theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt.

  Tập thơ ghi chép những điểu tai nghe mắt thấy trong nhà tù và trên đường chuyển lao tại Quảng Tây – Trung Quốc cùng thái độ phê phán nghiêm khắc. Đồng thời tác phẩm cũng ghi lại tâm trạng, cảm xúc suy nghĩ của tác giả phản ánh tâm hồn và nhân cách cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng trong hoàn cảnh thử thách nặng nề của chốn lao tù.

  Comments

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập, Phần Tác Giả, Trang 29 Sgk Ngữ Văn 12
 • Bài Soạn “tuyên Ngôn Độc Lập” Của Hồ Chí Minh Phần Tác Giả Trong Ngữ Văn Lớp 12
 • Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập (Tiếp Theo) Lớp 12 Ngắn Gọn Hồ Chí Minh
 • Bài Soạn “tuyên Ngôn Độc Lập” Của Hồ Chí Minh Phần Tác Phẩm Trong Ngữ Văn Lớp 12
 • Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Lớp 12 Ngắn Gọn
 • Soạn Bài Lớp 12: Tuyên Ngôn Độc Lập

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài: Truyện Kiều Phần 2 – Thề Nguyền
 • Soạn Bài: Truyện Kiều – Phần 1: Tác Giả Nguyễn Du
 • Soạn Bài: Truyện Kiều Phần 2 – Chí Khí Anh Hùng
 • Soạn Bài: Truyện Kiều Của Nguyễn Du – Ngữ Văn 9 Tập 1
 • Giáo Án Ngữ Văn 10 Cơ Bản Tiết 86: Nỗi Thương Mình (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)
 • Soạn bài lớp 12: Tuyên ngôn độc lập

  Hướng dẫn

  Loading…

  Soạn bài lớp 12: Tuyên ngôn độc lập

  Soạn bài lớp 12: Tuyên ngôn độc lập là tài liệu hướng dẫn soạn văn lớp 12 hay dành cho các em học sinh tham khảo. Bài soạn văn 12 Tuyên ngôn độc lập này nhằm giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về một trong những văn bản quan trọng nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại, bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn cũng như soạn bài môn ngữ văn 12 tốt hơn.

  SOẠN BÀI TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP – HỒ CHÍ MINH

  I. Tìm hiểu chung

  1. Tác giả

  • Hồ Chí Minh sinh thời đã không bao giờ tự nhận mình là nhà văn nhà thơ nhưng trong quá trình hoạt động cách mạng Người lại biến văn thơ làm vũ khí chiến đấu lại quân thù.
  • Với những quan điểm văn học nghệ thuật vô cùng tích cực Hồ Chí Minh đã thành công trên ba lĩnh vực văn học là thơ ca, truyện kí và văn chính luận
  • Bác để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ và khổng lồ làm giàu cho nền văn học Việt Nam.
  • Ở mỗi thể loại Bác đều thể hiện phong cách nghệ thuật độc đáo đa dạng và thống nhất.

  2. Tác phẩm

  • Hoàn cảnh sáng tác:
   • Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phát xít Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện, toàn quốc ta nổi dậy giành chính quyền.
   • Cách mạng tháng Tám thành công lật đổ chế độ phong kiến, đánh đuổi quân xâm lược tuy nhiên đất nước ta phải đứng trước muôn vàn khó khăn.
   • Các nước phương Tây như Anh, Mỹ, Pháp, cùng Trung Quốc đang lăm le tiến đến xâm lược nước ta đồng thời mở đường cho Pháp quay lại xâm lược.
   • Trong nước quân đội Nhật đang chờ giải giáp.
  • Đối tượng hướng đến:
   • Nhân dân trong nước.
   • Toàn bộ thế giới.
  • Mục đích:
   • Tuyên bố chấm dứt quyền hành của thực dân Pháp của Việt Nam lật đổ phong kiến và đánh tan âm mưu quay trở lại xâm lược của chúng.
   • Khẳng định quyền độc lập dân chủ của Việt Nam.
  • Tác phẩm vừa có giá trị lịch sử, giá trị tư tưởng lại có giá trị văn chương.
  • Bố cục: 3 phần.
   • Phần 1: từ đầu đến cãi được: cơ sở pháp lý và chính nghĩa.
   • Phần 2: tiếp đến độc lập: tố cáo tội ác của thực dân Pháp.
   • Phần 3: còn lại: lời tuyên bố độc lập của nhân dân ta.

  II. Tìm hiểu chi tiết.

  1. Cơ sở pháp lý và chính nghĩa của bản tuyên ngôn độc lập.

  • Hồ Chí Minh trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mỹ đề làm mở đầu cho bài tuyên ngôn.
   • Trước hết là ca ngợi hai cuộc kháng chiến vĩ đại ấy.
   • Hai là chọc thẳng tim đen kế hoạch xâm lược lần nữa của chúng, đây là kế gậy ông đập lưng ông.
  • Từ hai bản tuyên ngôn tác giả suy rộng ra con người ai cũng có quyền được sống được tự do và sung sướng đó là quyền không thể xâm phạm được.

  Loading…

  • Đặt 3 bản tuyên ngôn ngang hàng nhau nhằm thể hiện, cuộc đấu tranh của Việt Nam ngang hàng với cuộc đấu tranh của Mỹ và Pháp.

  2. Bản cáo trạng đanh thép về tội ác của quân giặc Pháp và quá trình đấu tranh của nhân dân ta.

  a. Bản cáo trạng đanh thép về tội ác của giặc Pháp.

  • Về chính trị:
   • Chúng cướp quyền tự do.
   • Thi hành luật pháp dã man.
   • Chúng lập ra nhiều nhà tù nhiều trường học, chém giết những người yêu nước.
   • Ràng buộc dư luận, chính sách ngu dân.
  • Về kinh tế:
   • Bóc lột đến tận xương tủy.
   • Cướp không ruộng đất.
   • Độc quyền in giấy bạc.
   • Đặt ra nhiều thứ thuế vô lí.
  • Bẻ gãy luận điệu xảo trá về một nền bảo hộ khai hóa văn minh của chúng.
   • Chúng không những không có công mà còn có tội, chúng quỳ gối đầu hàng nhật và mở đường cho chúng xâm lược nước ta.
   • Chúng thẳng tay khủng bố Việt Minh giết chết những người tù chính trị.

  b. Quá trình đấu tranh của nhân dân ta.

  • Đối lập với những việc làm của chúng, quân dân việt Nam đã anh dũng chống lại Nhật.
  • Điệp từ “sự thật” nhấn mạnh vào những sự thật lịch sử hai năm rõ mười không thể chối cãi được.
  • Chúng ta dành chính quyền từ tay Nhật chứ không phải tay Pháp.
  • Chúng ta thậm chí không giết những người tù chính trị của chúng mà còn tạo điều kiện cho họ trở về.
  • Và sự thật là Việt Nam đã giành được độc lập, lật đổ phong kiến đánh đuổi phát xít cũng như Pháp.
  • Bác Hồ kêu gọi nhân dân toàn quốc đoàn kết để giữ gìn nền độc lập ấy.

  3. Lời tuyên bố độc lập.

  • Tuyên bố nền độc lập.
  • Thể hiện ý chí bảo vệ nền độc lập của Việt Nam.

  III. Tổng kết.

  • Bằng những lời kết tội đanh thép, dẫn chứng thuyết phục, lập luận chặt chẽ sắc bén Hồ Chí Minh đã thay mặt toàn thể nhân dân Việt Nam tố cáo tội ác của thực dân Pháp đồng thời chặn ngang âm mưu quay trở lại xâm lược của các nước đế quốc. Khẳng định nền độc lập và tất cả làm vì nền độc lập đó.

  Phân tích bản Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Bài 1: Phân tích bản Tuyên ngôn Độc lập – Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Ngày 2.9.1945 là một sự kiện lớn, một dấu ấn không phai mờ trong lịch sử dân tộc, trong tâm trí của người dân Việt Nam. Hơn sáu mươi năm đã trôi qua nhưng mỗi khi xem lại những thước phim tư liệu chúng ta lại hồi hồi như đang đứng giữa Quảng trường Ba Đình năm ấy và lại rưng rưng cảm giác xúc động vui sướng, tự hào khi nghe giọng Bác trầm ấm” Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” khi đọc lời tuyên ngôn độc lập – mội văn kiện lịch sử đặc biệt – một áng văn chính luận bất hủ.

  Toàn văn bản tuyên ngôn độc lập không dài, chỉ gói gọn trong khoảng chưa đầy một ngàn chữ những vô cùng chặt chẽ và súc tích. Bản Tuyên ngôn chia làm ba phần rõ rệt, mỗi phần một ý, liền mạch với nhau theo một bố cục chặt chẽ mạch lạc.

  Phần đầu, bản Tuyên ngôn nêu lên những chân lí về nhân quyền và dân quyền. Tác giả trích dẫn lời hai bản Tuyên ngôn nổi tiếng thế giới, bản Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ và bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp là có dụng ý sâu sắc. Bản Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ ra đời sau khi nước Mĩ đấu tranh giành độc lập thành công. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền cũng ra đời trong chiến thắng của cách mạng Pháp, cuộc cách mạng của những thị dân và nông dân chống áp bức, bất công. Lời lẽ của hai bản Tuyên ngôn trên tự thân đã nêu lên những chân lí, là kết quả của những cuộc cách mạng có

  Tính chất tiên phong của những nước có ảnh hưởng lớn trên thế giới, khiến cho không ai có thể phủ nhận tính đúng đắn của chúng. Ta có thể thấy sự hiểu biết và cân nhắc kĩ càng của vị Chủ tịch khi trích dẫn những chân lí đó. Hơn thế Người còn vận dụng sáng tạo:

  “Suy rộng ra câu ấy có nghĩa là: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”, người đã đi từ khái niệm con người sang khái niệm dân tộc một cách tổng quát và cũng đầy thuyết phục. Điều đáng nói hơn nữa là ngay ở đoạn đầu này, cũng chính là lời trích dẫn bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền đã toả ra chiến đấu mạnh mẽ và tiềm tàng của hành động trái ngược hẳn: “Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta”. Rõ ràng qua cách lập luận như thế, một sự thật được phơi bày cách hiển nhiên là bản chất của thực dân Pháp ở Việt Nam trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa. Kết thúc phần này là một câu khẳng định ngắn gọn dầy sức thuyết phục: “Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”.

  Mở rộng hơn, phần thứ hai liệt kê ngắn gọn và đầy đủ những tội ác mà thực dân Pháp đã gây ra trên đất nước ta trong suốt gần một trăm năm đô hộ. Trước tiên, chúng tước đoạt tự do chính trị, “tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào”. Kế đó là “chúng thi hành những luật pháp dã man, ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết…” Cả đoạn dày đặc những câu liệt kê định tội rắn rỏi, tố cáo toàn diện tội ác cùa bọn cướp nước. Từng câu, từng chữ đã nêu bật bản chất bọn xâm lược. Thực dân Pháp đã thi hành chính sách ngu dân, tiêu diệt văn hoá, chính là muốn diệt trừ tận gốc bản sắc dân tộc, ý thức lịch sử và truyền thống dân tộc bằng cách “lập ra nhà tù nhiều hơn trường học”. Chúng đàn áp thẳng tay và dã man những người yêu nước, “tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu”, cướp đoạt trắng trợn và bất công quyền thiêng liêng nhất của con người: quyền được sống. Đó là thực chất khai hoá, cái gọi là đem văn minh đến cho người bản xứ mông muội. Chúng còn “bóc lột dân la đến xương tuỷ… cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu… đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta trở nên tin cùng… chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn”. Hành động của chúng thật hết sức vô nhân đạo và chánh nghĩa. Hơn nữa, khi bị Nhật tước khí giới, chúng đã bỏ chạy, đầu hàng, bán nước hai lần cho Nhật. Đó là thực chất bảo hộ của chúng, sự thật lịch sử đã tố cáo bản chất dối trá, hèn nhát của bọn xâm lược.

  Tự do vừa giành được thật vô giá. Để có được nó, nhân dân ta đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu hi sinh, bao nhiêu xương máu và tâm huyết. Thế mà vẫn còn bao nhiêu thù trong giặc ngoài lúc bây giờ đang lăm le bóp chết sự sống mới hình thành của nước Việt Nam non trẻ. Hiểu được điều đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt nhân dân nêu lên lời tuyên bố trịnh trọng và quyết liệt “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Đó chính là tinh thần của cả một dân tộc anh hùng quyết hi sinh tất cả để giữ lấy độc lập, tự do. Cụm từ tự do và độc lập được lặp lại ba lần, như khắc sâu vào tâm trí muôn triệu người dân Việt, vang lên mạnh mẽ và rung động như tiếng kèn xung trận hào hùng. Lời tuyên bố nghe như một lời thề sắt đá và thiêng liêng, vừa khích lệ nhân dân la vừa cảnh báo kè thù.

  Đây là bản Tuyên ngôn độc lập lần đầu tiên tuyên bố với thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới, đánh dấu một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên độc lập tự do cho một dân tộc bất khuất kiên cường. Nó đánh dấu thắng lợi đầu tiên của một nước ở châu Á. Mặt khác, bản Tuyên ngôn còn là một áng văn chính luận mẫu mực, đanh thép và lôi cuốn ở lí lẽ và lập luận chặt chẽ, ở từ ngữ, hình ảnh dễ cảm, chính xác, mạnh mẽ. Ở câu văn gọn mà sắc, giản dị mà hùng hồn, đã vừa cảnh cáo, vạch mặt kẻ thù, vừa khích lệ, động viên tinh thần nhân dân và tranh thủ sự đồng tình quốc tế.

  Có thể khẳng định rằng, Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa kế thừa được những chân lí cùa lịch sử dân tộc và thế giới vừa mang tính thời đại. Bản tuyên ngôn còn đồng thời mang tính tính lịch sử và mang tính văn chương. Bởi thế nó mãi mãi là áng văn bất hủ, là niềm tự hào của mỗi người Việt Nam yêu nước.

  Bài 2: Phân tích bản Tuyên ngôn Độc lập – Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Trong số những tác phẩm của Bác có những kiệt tác sánh ngang với các thiên cổ hùng văn của dân tộc thì Tuyên ngôn Độc lập là tác phẩm tiêu biểu nhất. Tác phẩm có giọng văn hùng hồn thống thiết, có lí luận chặt chẽ sắc bén, có sức thuyết phục cao đối với người đọc và người nghe- Bản Tuyên ngôn Độc lập là kết quả của bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu tính mệnh đã hi sinh của những con người anh hùng Việt Nam trong nhà tù, trong trại tập trung trong những hải đảo xa xôi, trên máy chém, trên chiến trường. “Bản tuyên ngôn Độc lập” là kết quả của bao nhiêu hi vong, gắng sức và tin tưởng của hơn hai mươi triệu nhân dân Việt Nam (Trần Dân Tiên).

  Tuyên ngôn Độc lập mở đầu là nêu thẳng vấn đề. Người nêu những căn cứ pháp lí, “những lẽ phải không ai chối cãi được”. Đó là những câu tuyên bố nổi tiếng được Bác rút ra từ hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của Pháp và Mĩ. Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mĩ: “Tất cả mọi người đều sinh ra… mưu cầu hạnh phúc”. Để làm nổi bật tính phổ biến của những lẽ phải, Người còn nêu những lời trong Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp năm 1791: “Người ta sinh ra… về quyền lợi). Cách nêu dẫn chứng như thế vừa khéo léo vừa kiên quyết. Khéo léo vì tỏ ra tôn trọng chân lí chung dù chân lí ấy của các nước đang là kẻ thù gây ra. Cách nêu dẫn chứng ấy cũng hàm chứa một sự phê phán. Thực dân Pháp và đế quốc Mĩ – những kẻ xâm lược đã chà đạp lên chân lí, chà đạp lên lương tâm và lý tưởng của cha ông chúng. Đó là cách dùng lí lẽ của kẻ thù để chống lại kẻ thù, dùng gậy ông đập lưng ông. Hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mĩ đều nhấn mạnh quyền con người, Bác nói thêm về quyền dân tộc. Câu nói của Người mở đầu cho trào lưu giải phóng dân tộc trên khắp thế giới. Đồng thời, đặt Bản tuyên ngôn của nước ta ngang hàng với hai bản tuyên ngôn đã nêu.

  Bác lập luận như vậy là để kết tội thực dân Pháp. Những lời bất hủ trong hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mĩ đã trở thành cơ sở pháp lý để Bác kết tội thực dân Pháp. “Thế mà đã hơn 80 năm nay… nhân đạo và chính nghĩa” Sau khi kết thúc một cách khai quát tôị ác của thực dân Pháp, bản tuyên ngôn nêu lên những dẫn chứng cụ thể để lật mật nạ “bảo hộ” của thực dân Pháp trước toàn thể nhân loại: “Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho… dân chủ nào”. Lời kể tội của tác giả hùng hồn và đanh thép. Cách lập luận trùng điệp như: “Chúng thi hành…”, “Chúng lập ra…”. “Chúng thẳng tay chém giết…” thể hiện được tội ác chồng chất của thực dân Pháp đối với nhân dân ta. Cách dùng hình ảnh của tác giả làm nổi bật sự tàn bạo của thực dân Pháp: “Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước… chúng tắm các cuộc… bể máu”.

  Tội ác lớn nhất của thực dân Pháp gây ra là nạn đói khủng khiếp năm 1945: “Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương để mở thêm căm cứ đánh đồng minh thì thực dân Pháp quì gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó, nhân dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ đó, nhân dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng Trị đến Bắc Kì hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói”.

  Tác giả cũng không bỏ xót nhữung tội ác khác của bọn thực dân Pháp như “trong năm năm chung bán… cho Nhật”, tội thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn nữa, tội “giết nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng.”

  Người kết tội thực dân Pháp một cách hùng hồn và đanh thép như vậy nhằm phơi bày bản chất tan bạo, dã man của thực dân Pháp, lột mặt nạ “khai hoá’, “bảo hộ” của chúng trước nhân dân thế giới, khơI lòng căm thù của nhân dân ta với thực dân Pháp.

  Tác giả biếu dương sức mạnh dân tộc tỏngcông cuộc chống thực dân phong kiến và giành lấy nền Độc lập “Pháp chạy, Nhật hàng…chế độ dân chủ cộng hoà”. Đoạn văn này diễn tả đầy hào khí. Chỉ có 9 chữ “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị”, Bác dựng lại cả một giai đoạn lịch sử đầy biến động và cực kì oanh liệt của dân tộc ta. Biểu dương truyền thống bất khuất của dân tộc, tác giả nhằm kích thích tinh thần tự hào dân tộc, kích thích ý chí chiến đấu để nhân dân ta quyết tâm chống lại âm mưu của thực dân Pháp.

  Tiếp theo, Người nêu cơ sở chính nghĩa của việc thành lập nước Việt Nam mới. Việt Minh là tổ chức cách mạng của toàn bộ dân tộc Việt Nam. Việt minh đã đứng về phe đồng minh, đã chống lại thực dân Pháp và phát xít Nhật và đã giành chính quyền từ tay Nhật. Hai lần Người nhấn mạnh nền Độc lập của đất nước bẳng những câu văn điệp ngữ mạnh mẽ: “Sự thật là…”.

  Trên cơ sở ấy, Người tuyên bố thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, tuyên bố thoát li hẳn quan hệ với thực dân Pháp, xoá bỏ trên đất nước Việt Nam…”

  Cuối cùng thay mặt cho cả một dân tộc vừa giành được tự do độp lập. Người nêu lời thề “quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cảI để giữ vững quyền tự do Độc lập ấy”- Tuyên ngôn Độc lập là kiệt tác của Hồ Chí Minh. Bằng tâm huyết và tài hoa, Người đã thể hiện được khí phách của một dân tộc đang vùng dậy chống đế quốc, thực dân phong kiến, giành Độc lập tự do cho nước nhà. Với Tuyên ngôn Độc lập, lần đầu tiên Việt Nam hiện diện trên trường quốc tế với tư cách là một nước tự do và Độc lập và nhân dân thế giới cũng thấy được tinh thần quyết tâm bảo vệ nền Độc lập của dân tộc Việt Nam.

  Tuyên ngôn Độc lập trước hết là một văn kiện lích sử. Nó là bản văn quan trọng bậc nhất của nước ta. Để có được Tuyên ngôn Độc lập, biết bao đồng bào, đồng chí đã hy sinh trong suốt 80 năm chống Pháp. Tuyên ngôn Độc lập là một cột mốc lịch sử, nó chấm dứt giai đoạn mất nước, giai đoạn nhân dân ta sống kiếp ngựa trâu, nô lệ của dân tộc, nó mở đầu một kỉ nguyên mới: ki nguyên Độc lập tự do.

  Với hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, thống thiết, Tuyên ngôn Độc lập xứng đáng sánh ngang với các bản tuyên ngôn trên thế giới và các thiên cổ hùng văn của các dân tộc khác như Hích tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn, Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi…

  Theo hoctotnguvan.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Home & Garden Holiday & Seasonal Décor Wreaths, Garlands & Plants New Holiday Time 15Ft Red Garland Flame Retardant
 • Ngữ Văn 12: Tuyên Ngôn Độc Lập Của Hồ Chí Minh
 • Giáo Án Sinh Học 10 Bài 11: Vận Chuyển Các Chất Qua Màng Sinh Chất
 • Giáo Án Sinh 12 Cơ Bản Bài 11: Liên Kết Gen Và Hoán Vị Gen
 • Soạn Sinh 8 Bài 45: Dây Thần Kinh Tủy (Ngắn Gọn)
 • Soạn Văn 12 Tuyên Ngôn Độc Lập Tóm Tắt

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài: Tuyên Ngôn Độc Lập
 • Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Việt Nam
 • Soạn Bài “tuyên Ngôn Độc Lập” Của Hồ Chí Minh.
 • Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Tiếp Theo
 • Soạn Bài Truyện Kiều Lớp 9
 • 1. Tóm tắt văn bản Tuyên ngôn độc lập

  Bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh được mở đầu bằng những câu trích dẫn từ “Tuyên ngôn độc lập” của Mỹ, “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” của Pháp nhằm khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Tiếp đó, trong bản Tuyên ngôn, Người đã lên án tội ác của thực dân Pháp đối với dân tộc Việt Nam hơn 80 năm đô hộ, xâm lược. Đó là tội ác về các mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa, tội bán nước hai lần cho phát xít Nhật. Bản Tuyên ngôn nêu cao tinh thần chính nghĩa trong cuộc đấu tranh và thắng lợi của nhân dân ta. Bản Tuyên ngôn kết thúc bằng lời tuyên bố quyền độc lập tự do và ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập tự do của toàn dân tộc.

  2. Hướng dẫn soạn văn Tuyên ngôn độc lập

  Câu 1: Nêu bố cục của bản “Tuyên ngôn độc lập”?

   Bản Tuyên ngôn độc lập gồm 3 phần

   • Phần 1 (từ đầu cho đến Không ai chối cãi được): cơ sở pháp lý và chính nghĩa.
   • Phần 2 (tiếp theo đến Phải được độc lập): tố cáo tội ác của thực dân Pháp.
   • Phần 3 (phần còn lại): lời tuyên bố độc lập của nhân dân ta.

  Có thể các em cần xem: Bài giảng Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

  Câu 2: Việc trích dẫn bản Tuyên ngôn độc lập (1776) của nước Mĩ và bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (1793) của cách mạng Pháp trong phần mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập là một cách viết rất cao tay của Chủ tịch Hồ Chí Minh đem lại những ý nghĩa sâu sắc cho bản Tuyên ngôn được viết ra trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt lúc bấy giờ?

  • Đối tượng hướng tới của bản Tuyên ngôn độc lập là đồng bào trong nước, thế giới, đặc biệt là những lực lượng thù địch và bọn cơ hội quốc tế đang mang dã tâm tái nô dịch đất nước ta.
  • Việc trích hai bản tuyên ngôn của Mĩ và Pháp nhằm mục đích:
   • Đề cao truyền thống bình đẳng, nhân đạo, tư tưởng dân chủ tiến bộ.
   • Đặt bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam ngang hàng với hai bản Tuyên ngôn của hai cường quốc Mĩ và Pháp, khẳng định quyền tự chủ và vị thế bình đẳng của dân tộc ta trên toàn thế giới.
   • Đây là nghệ thuật dùng “gậy ông đập lưng ông”.

  Câu 3: Bản Tuyên ngôn độc lập đã lật tẩy bộ mặt tàn bạo, xảo quyệt của thực dân Pháp đối với nhân dân ta bằng lí lẽ và sự thật hùng hồn, không thể chối cãi được? (Phân tích đoạn 2 và 3)

  • Thực dân Pháp đã kể công “khai hóa” thì bản Tuyên ngôn độc lập kể tội ác “cướp nước ta, áp bức đồng bào ta” của chúng.
  • Thực dân Pháp đã kể công ” bảo hộ” thì bản Tuyên ngôn độc lập lên án “trong năm năm, chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật”. Dẫn chứng là những bằng chứng lịch sử khiến kẻ thù không thể chối cãi.
  • Chúng tuyên bố Đông Dương là thuộc địa của chúng thì bản Tuyên ngôn độc lập khẳng định Đông Dương đã trở thành thuộc địa của Nhật. Nhân dân ta đứng lên giành chính quyền từ tay Nhật chứ không phải từ tay Pháp. Sức mạnh của sự thật và không có lí lẽ nào có sức thuyết phục cao hơn lí lẽ của sự thật.

  Câu 4: Tác phẩm Tuyên ngôn độc lập thể hiện phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh trong văn chính luận: lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, ngôn ngữ hùng hồn?

  • Ngắn gọn, giản dị, súc tích: cả một nội dung lớn diễn ra trong thời gian gần một thế kỉ nhưng tác giả đã cô đọng lại trong vài ba trang giấy, từ ngữ dễ hiểu, những câu văn dài có cấu trúc phức tạp nhưng cách diễn đạt lại rất dễ hiểu, câu văn ngắn nhưng giàu ý tứ.
  • Bản Tuyên ngôn được viết với cách lập luận chặt chẽ. Người đưa ra những lí lẽ đanh thép, những bằng chứng hùng hồn không ai có thể chối cãi được. Ngòi bút chính luận vừa hùng hồn vừa trữ tình; cách dùng từ, đặt câu hết sức linh hoạt, Tuyên ngôn độc lập vừa có giá trị lịch sử lớn lao, vừa xứng đáng là áng văn thiên cổ hùng văn của thời đại

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Môn Ngữ Văn Khối 12
 • Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh)
 • Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Phần Tác Giả, Tác Phẩm Lớp 12
 • Giáo Án Ngữ Văn 12 Tiết 4+7, 8: Tuyên Ngôn Độc Lập
 • Giáo Án Bài Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh)
 • Ngữ Văn 12: Tuyên Ngôn Độc Lập Của Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Home & Garden Holiday & Seasonal Décor Wreaths, Garlands & Plants New Holiday Time 15Ft Red Garland Flame Retardant
 • Soạn Bài Lớp 12: Tuyên Ngôn Độc Lập
 • Soạn Bài: Truyện Kiều Phần 2 – Thề Nguyền
 • Soạn Bài: Truyện Kiều – Phần 1: Tác Giả Nguyễn Du
 • Soạn Bài: Truyện Kiều Phần 2 – Chí Khí Anh Hùng
 • Rate this post

  👉 Tải App HOC247 cho iOS/Android:

  Phần 1: TÁC GIẢ HỒ CHÍ MINH

  1. Vài nét về tiểu sử Hồ Chí Minh

  3. Tổng kết kiến thức phần tác giả Hồ Chí Minh

  2. Cơ sở pháp lý của bản Tuyên ngôn

  4. Lời tuyên bố độc lập của Hồ Chí Minh

  Cảm ơn các em đã xem video bài giảng Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh của cô Phan Thị Mỹ Huệ trên kênh HỌC247 THPT. Video bài giảng của cô Phan Thị Mỹ Huệ giúp các em nắm được giá trị nhiều mặt và ý nghĩa to lớn của bản Tuyên ngôn độc lập. Đồng thời hiểu được vẻ đẹp của tư tưởng và tâm hồn của Hồ Chí Minh qua tác phẩm.

  ————————–

  👉 Học trọn khóa:

  ————————–

  Theo dõi HỌC247 tại:

  👉 Facebook:

  👉 Youtube:

  👉 Website:

  👉 App iOS:

  👉 App Android:

  ————————–

  Mong được đồng hành cùng các em học sinh

  Trân trọng!

  © Copyright by HỌC247 ❌ Do not Reup ❌

  Tag: Ngữ văn 12, Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh, Soạn bài Tuyên ngôn độc lập, Tiểu sử và sự nghiệp Hồ Chí Minh, Cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của bản Tuyên ngôn độc lập, Lời tuyên bố khẳng định độc lập chủ quyền của Bác Hồ, Văn học Việt Nam từ năm 1945 đến hết thế kỉ XX, Cô Phan Thị Mỹ Huệ, Luyện thi THPT QG môn Ngữ Văn 2022, Luyện thi THPT QG năm 2022

  Nguồn: http://hằng.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Sinh Học 10 Bài 11: Vận Chuyển Các Chất Qua Màng Sinh Chất
 • Giáo Án Sinh 12 Cơ Bản Bài 11: Liên Kết Gen Và Hoán Vị Gen
 • Soạn Sinh 8 Bài 45: Dây Thần Kinh Tủy (Ngắn Gọn)
 • Giải Bt Sinh 8 (Ngắn Nhất)
 • Soạn Sinh 8 Bài 25: Tiêu Hóa Ở Khoang Miệng Đầy Đủ Nhất
 • Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Lớp 12 Ngắn Gọn

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Soạn “tuyên Ngôn Độc Lập” Của Hồ Chí Minh Phần Tác Phẩm Trong Ngữ Văn Lớp 12
 • Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập (Tiếp Theo) Lớp 12 Ngắn Gọn Hồ Chí Minh
 • Bài Soạn “tuyên Ngôn Độc Lập” Của Hồ Chí Minh Phần Tác Giả Trong Ngữ Văn Lớp 12
 • Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập, Phần Tác Giả, Trang 29 Sgk Ngữ Văn 12
 • Soạn Bài: Tuyên Ngôn Độc Lập
 • Hướng dẫn các bạn soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh trong chương trình sách giáo khoa Văn lớp 12 ngắn gọn đơn giản

  Ngày 2/9, Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba đình – Hà Nội, khai sáng nền độc lập cho dân tộc Việt Nam

  Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Bác đã hi sinh cả cuộc đời để đi tìm dường cứu nước, mang lại độc lập dân tộc. không chỉ là nhà chính trị mà Bác con là nhà thơ ưu tú của nền văn học Việt Nam. Tuyển tập thơ của Bác rất đa dạng và phong phú, chủ yếu tập trung vào tình cảm con người, nhưng cũng có nhều bài nói về chính trị. Một trong đó có bài Tuyên ngôn độc lập, chúng ta cùng đi tìm hiểu tác phẩm này.

  1. Nêu những nét chính về quan điểm sáng tác văn học, nghệ thuật của Hồ Chí Minh. Quan điếm đó đã giúp anh chị hiểu sâu sắc thêm văn thơ của Người như thế nào?

  Những nét chính về quan điểm sáng tác văn học, nghệ thuật của Hồ Chí Minh:

  – Hồ Chí Minh coi văn nghệ là vũ khí chiến đấu phục vụ sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

  – Bác thường Chú trọng đến tính chân thật và tính dân tộc của văn chương.

  – Chú ý đến mục đích, đối tượng tiếp nhận để lựa chọn nội dung và hình thức thế hiện, tạo ra tính đa dạng, phong phú và hiệu quả cao.

  Quan điếm đó đã giúp anh chị hiểu sâu sắc thêm văn thơ của Người là thơ văn của Bác hết sức giản dị và chân thực, góp phần cổ vũ nhân dân trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc.

  2. Nêu những nét khái quát về sự nghiệp văn học của Bác.

  Những nét khái quát về sự nghiệp văn học của Bác:- Thể loại này thường được viết để đấu tranh chính trị, tấn công kẻ thù và cổ vũ tinh thần nhân dân ta trong cuộc kháng chiến.

  – Những áng văn chính luận được viết nên rất sang tạo, hào hung và đầy chất chí khí, được thể hiện qua hầu hết các bài văn chính luận

  – Những áng văn chính luận của Bác như: Bản án chế độ thực dân Pháp (1925); Tuyên ngôn độc lập (1945); Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946)- Thể loại này Bác viết lên nhằm phê phán và tố cáo tội ác của bọn tàn ác, bản chất tàn bạo và hung dữ của bọn thực dân và phong kiến

  – Đối với thể loại này Bác sử dụng bút pháp linh hoạt, sang tạo và hung hồn

  – Các tác phẩm tiêu biểu của thể loại này là: Lời than vãn của bà Trưng Trắc (1922); Vi hành (1923); Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (1925); Nhật ký chìm tàu (1931); Vừa đi đường vừa kể chuyện (1963),…- Đây là thể loại được đánh giá là nổi bật nhất của Bác

  – Thể loại này Bác đã để lại hàng trăm tác phẩm có giá trị

  3. Nêu những nét chính về phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh

  Những nét chính về phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh:

  – Văn chính luận: thể loại này Bác sử dụng lí lẽ đanh thép, bằng chứng đầy tính thuyết phục, giàu hình ảnh, giọng văn linh hoạt.

  – Truyện và kí: thể loại này được thể hiện một nghệ thuật trào phúng sắc bén tuy nhẹ nhàng đồng thời có sự hóm hỉnh nhưng rất sâu cay, thâm thuý, mang đậm nét Á Đông.

  – Thơ ca: ở những bài có tính mục đích tuyên truyền thì lời lẽ giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, những bài viết theo cảm hứng thẩm mĩ thì hàm súc ý tại ngôn ngoại.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Soạn “tuyên Ngôn Độc Lập” Của Hồ Chí Minh Trong Ngữ Văn Lớp 12
 • Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Lớp 12 Của Hồ Chí Minh
 • Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Ngắn Gọn Nhất
 • Soạn Bài: Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh)
 • Hướng Dẫn Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100