Top 11 # Soạn Bài Luyện Tập Viết Hợp Đồng Lớp 9 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Soạn Bài Lớp 9: Luyện Tập Viết Hợp Đồng

Soạn bài lớp 9: Luyện tập viết hợp đồng

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Mục đích của hợp đồng là gì?

Gợi ý: Ghi lại những nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết.

2. Văn bản hợp đồng là kiểu văn bản có tính chất pháp lí.

3. Một bản hợp đồng gồm có những mục nào? Phần nội dung chính của hợp đồng được trình bày ra sao

Phần nội dung: Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.

Phần kết thúc: Ghi chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dâu của cơ quan (nếu có).

4. Lời văn của hợp đồng phải ngắn gọn, sáng rõ, chặt chẽ; số liệu phải đảm bảo chân thực, chính xác, thống nhất.

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

1. Chọn cách diễn đạt nào trong hai cách sau? Tại sao?

a) Hợp đồng có giá trị từ ngày… đến ngày… tháng… năm… đến hết ngày… tháng… năm… (1)

Hợp đồng có giá trị một năm (2)

b) Bên B phải thanh toán cho bên A bằng ngoại tệ (1)

Bên B phải thanh toán cho bên A bằng đô la Mĩ (2)

c) Bên A có thể sẽ không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đúng phẩm chất, không đúng quy cách như đã thoả thuận (1)

Bên A sẽ không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đúng phẩm chất, không đúng quy cách như đã thoả thuận (2)

d) Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng. (1)

Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng như đã thoả thuận với bên B. (2)

Gợi ý: (a) – (1); (b) – (2); (c) – (2); (d) – (2).

2. Lập hợp đồng cho thuê xe đạp dựa trên những thông tin sau đây:

Người có xe cho thuê: Nguyễn Văn A, tại số nhà X, phố…phường… thành phố Huế.

Người cần thuê xe: Lê Văn C, ở tại khách sạn Y, mang giấy chứng minh nhân dân số:… do Công an thành phố…cấp ngày… tháng… năm…

Đối tượng: Chiếc xe đạp mi-ni Nhật, màu tím, trị giá 1 000 000 đ.

Thời gian thuê: 3 ngày đêm.

Giá cả: 10 000 đ/ngày đêm.

Nếu mất hoặc bị hư hại thì người thuê phải bồi thường.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE ĐẠP

Hôm nay, ngày… tháng… năm…

Chúng tôi gồm:

Bên A: Nguyễn Văn A, tại số nhà X, phố… phường… thành phố Huế.

Bên B: Lê Văn C, ở tại khách sạn Y, mang giấy chứng minh nhân dân số:… do Công an thành phố…cấp ngày… tháng… năm…

Hai bên thoả thuận kí kết Hợp đồng thuê xe đạp với các nội dung và điều khoản sau:

3. Gia đình em cần thuê lao động để mở rộng sản xuất. Em hãy soạn thảo hợp đồng đó.

Xác định được vai trò của các bên giao dịch;

Soạn thảo các điều khoản thể hiện được trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của bên cho thuê lao động (bên A) và bên thuê lao động (bên B);

Hợp đồng phải có nội dung chặt chẽ, số liệu cụ thể, chính xác.

4. Dựa vào hướng dẫn về các mục của văn bản hợp đồng, em tự soạn một trong các hợp đồng: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt.

Theo chúng tôi

Soạn Bài Luyện Tập Viết Hợp Đồng Lớp 9

SOẠN BÀI LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG LỚP 9

I. Ôn tập lí thuyết

Mục đích của hợp đồng là ghi lại những nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết.

2. Câu 2 (trang 157 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Văn bản hợp đồng là kiểu văn bản có tính chất pháp lí.

3. Câu 3 (trang 157 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Quốc hiệu và tiêu ngữ

Tên hợp đồng

Thời gian, địa điểm

Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.

Phần nội dung: Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.

Phần kết thúc: Ghi chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dâu của cơ quan (nếu có).

4. Câu 4 (trang 157 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Lời văn của hợp đồng phải ngắn gọn, sáng rõ, chặt chẽ; số liệu phải đảm bảo chân thực, chính xác, thống nhất.

II. Luyện tập Luyện tập viết hợp đồng

1. Câu 1 (trang 157 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

a. Cách 1 b. Cách 2 c. Cách 2 d. Cách 2

2. Câu 2 (trang 158 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Những thông tin trên cơ bản đáp ứng được nội dung chính của một bản hợp đồng cho thuê xe song cần bổ sung ý: Hiện trạng của chiếc xe cho thuê và chữ kí của hai bên.

3. Câu 3 (trang 158 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ LAO ĐỘNG

Hôm nay, ngày… tháng… năm…

Tại địa điểm: ….

Chúng tôi gồm:

Bên A: Ông Lê A, tại số nhà X, phố… phường…. tỉnh…, thành phố…

Bên B: Ông Nguyễn B, tại xóm… xã… huyện… tỉnh…

Hai bên thống nhất lập Hợp đồng thuê lao động, nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Quyền và nghĩa vụ của người lao động:

Công việc của người lao động là thợ sửa chữa máy công nghiệp, thời gian làm việc 08 tiếng/ ngày (từ 7 giò 30 phút đến 17 giờ, nghỉ trưa từ 11 giò 30 phút đến 13 giờ – các ngày trong tuần, trừ ngày chủ nhật).

Ngưòi lao động hưởng số’ lương là 5 triệu đồng/ 01 tháng cộng bữa ăn trưa.

Người lao động phải chấp hành mọi quy định về công việc và thời gian của cơ sở.

Điểu 2: Quyền và nghĩa vụ của người thuê lao động:

Sử dụng lao động theo Luật Lao động đã ban hành.

Chấp hành mọi quy định của pháp luật trong việc đối xử với người lao động.

Điều 3: Hợp đồng này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…

Hợp đồng này được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Người thuê lao động Người lao động

(Kí và ghi rõ họ tên) (Kí và ghi rõ họ tên)

Lê A Nguyễn B

Nguồn Internet

Soạn Bài: Luyện Tập Viết Hợp Đồng

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG

1. Mục đích của hợp đồng là : Ghi lại những nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết.

2. Văn bản hợp đồng là kiểu văn bản có tính chất pháp lí.

3. Một bản hợp đồng gồm :

– Phần mở đầu :

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ

+ Tên hợp đồng

+ Thời gian, địa điểm

+ Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.

– Phần nội dung :

Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.

– Phần kết thúc : Ghi chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dấu của cơ quan (nếu có).

4. Lời văn của hợp đồng phải ngắn gọn, sáng rõ, chặt chẽ ; số liệu phải đảm bảo chân thực, chính xác, thống nhất.

II – HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

1. Chọn cách diễn đạt trong hai cách : (a) – (1), (b) – (2), (c) – (2), (d) – (2).

2. Lập hợp đồng cho thuê xe đạp dựa trên những thông tin đã cho.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE ĐẠP

Hôm nay, ngày… tháng… năm…

Chúng tôi gồm:

Ông (bà): Nguyễn Văn A

Địa chỉ thường trú : số nhà X, phố… phường… thành phố Huế.

Bên B

Ông (bà): Lê Văn C

Địa chỉ thường trú : khách sạn Y.

Chứng minh thư nhân dân số :…………………. do Công an thành phố………………… Cấp ngày… tháng… năm…

Hai bên thoả thuận kí kết Hợp đồng thuê xe đạp với các nội dung và điều khoản sau :

Điều 1.

Ông (bà) …………………. cho ông (bà) …………… thuê một chiếc xe đạp ………….. màu………… trị giá……………………… (…………………………… đồng).

Thời gian cho thuê :…….. ngày (từ ngày …. tháng …. năm …. đến 21h ngày …. tháng…… năm…….. ).

Giá thuê : lO.OOOđ (Mười nghìn đồng)/l ngày đêm.

Điều 2.

Ông (bà)…………… có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản xe đạp cẩn thận, nếu xe bị mất hoặc hư hỏng thì người thuê xe phải bồi thường thiệt hại, nếu trả chậm thì phải chịu tiền thuê gấp đôi.

Hợp đồng này làm thành hai bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Bên thuê

(Họ tên và chữ kí)

Bên chủ sở hữu

(Họ tên và chữ kí)

3. Khi soạn thảo hợp đồng, cần phải:

– Xác định được vai trò của các bên giao dịch;

– Soạn thảo các điều khoản thể hiện được trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của bên thuê lao động (bên A) và bên cho thuê lao động (bên B);

– Hợp đồng phải có nội dung chặt chẽ, số liệu cụ thể, chính xác.

4. Dựa vào hướng dẫn về các mục của văn bản hợp đồng, em tự soạn một trong các hợp đồng : sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện

Soạn Văn Bài: Luyện Tập Viết Hợp Đồng

Đánh giá bài viết Soạn văn bài: Luyện tập viết hợp đồng I. Ôn tập lý thuyết Câu 1: Mục đích của hợp đồng là ghi lại những nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết. Câu 2: Văn bản hợp đồng là kiểu văn bản có tính chất pháp lí. Câu 3: Một bản hợp …

I. Ôn tập lý thuyết

Câu 1: Mục đích của hợp đồng là ghi lại những nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết.

Câu 2: Văn bản hợp đồng là kiểu văn bản có tính chất pháp lí.

Câu 3: Một bản hợp đồng gồm có những mục nào? Phần nội dung chính của hợp đồng được trình bày ra sao?

– Phần mở đầu:

– Phần nội dung: Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.

– Phần kết thúc: Ghi chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dâu của cơ quan (nếu có).

Câu 4: Lời văn của hợp đồng phải ngắn gọn, sáng rõ, chặt chẽ; số liệu phải đảm bảo chân thực, chính xác, thống nhất.

II. Luyện tập

Câu 1: (a) – (1); (b) – (2); (c) – (2); (d) – (2).

Câu 2: Lập hợp đồng cho thuê xe đạp:

Câu 3: Gia đình em cần thuê lao động để mở rộng sản xuất. Khi soạn thảo hợp đồng cần phải:

Xác định được vai trò của các bên giao dịch;

Soạn thảo các điều khoản thể hiện được trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của bên cho thuê lao động (bên A) và bên thuê lao động (bên B);

Hợp đồng phải có nội dung chặt chẽ, số liệu cụ thể, chính xác.

Câu 4: Dựa vào hướng dẫn về các mục của văn bản hợp đồng, em tự soạn một trong các hợp đồng: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt.