Top 9 # Soạn Bài Lớp 6 Bánh Chưng Bánh Dày Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Soạn Bài Bánh Chưng Bánh Dày Văn Lớp 6

1. Thể loại

– Bánh Chưng Bánh dày cũng thuộc thể loại tiểu thuyết gồm có những yếu tố hư cấu và xen cả những yếu tố hoang đường, đây là câu chuyện trong lịch sử của dân tộc.

– Đây là bài nói về thành tựu của một nền nông nghiệp lúa nước, trải bao quá trình thì nhân dân Việt Nam con đường lao động và kiếm sống chủ yếu là từ lao động và bánh chưng bánh dày là thành quả của lao động nông nghiệp.

2. Vua Hùng chọn người kế thừa ngôi vị.

– Do tuổi cao sức yếu nên vua Hùng đã chọn người để kế thừa ngôi vị, ông không chọn con trưởng mà ông đã thử tài tất cả mọi người để chọn ra một vị vua anh minh luôn phục vụ cho lợi ích của đất nước đất lợi ích của nhân dân nên hàng đầu phải là một người yêu nước thương dân.

– Những người con của Vua Hùng đều là người tài giỏi nhưng có Lang Liêu được thần giúp đỡ nên đã được vua tin và hài lòng. Lang Liêu là một người con từ trước đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, là một người chăm chỉ chịu khó từ bé đã lo trồng trọt và chăn nuôi, một người phải làm rất nhiều công việc, nên trong bản thân rất có trách nhiệm với dân với nước.

– Những sản phẩm mà Lang Liêu tạo ra là sản phẩm từ chính sức lao động của anh nên anh rất quý trọng, Bánh Chưng Bánh dày là sản phẩm mà dùng để chọn để tế thần, bánh có hình dạng rất đặc biệt thể hiện vận mệnh của đất nước, bánh chưng vuông tượng trưng cho hình đất, bên ngoài được gói bằng lá dong xanh có một hương vị rất thơm ngon của đỗ và thịt mỡ… sản phẩm do chính sức lao động của Lang Liêu tạo ra nên anh rất quý trọng và đó là một sản phẩm tâm huyết và là văn hóa của người Việt Nam. Người Việt Nam luôn chăm chỉ cần cù để lao động những sản phẩm đó rất quý giá bởi do chính những giọt mồ hôi và công sức của con người tạo ra, chỉ lao động bằng nông nghiệp thôi những thành tựu của nó vô cùng lớn đặc trừng là bánh chưng bánh dày sản phẩm từ nông nghiệp.

2. Lang Liêu được thần giúp đỡ.

– Do là một người chăm chỉ lao động nên Lang Liêu được thần giúp đỡ , vua đã chọn Lang Liêu vì là một người vừa có đức và là một người có tài năng thật sự, ông nhìn được một con người biết lo cho dân cho chúng của Lang Liêu, Lang Liêu đại diện cho những con người Việt Nam có phẩm chất tốt biết lao động cần cù và là người có trách nhiệm với dân với nước.

– Vua đã chọn Lang Liêu bởi hợp với ý của vua Hùng, ông cũng là người rất yêu nước thương dân, do truyền thống của tổ tiên cha là Lạc Long Quân luôn biết dậy nhân dân trồng trọt chăn nuôi để cải thiện được cuộc sống của nhân dân nên ông đã lựa chọn Lang Liêu là người kế thừa ngôi vua, ông hiểu và thấy được tài năng cũng như đức độ của con người ông.

3. Bánh chưng bánh dày thể hiện truyền thống của nhân dân Việt Nam.

– Truyền thuyết bánh chưng bánh dày có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với dân tộc Việt Nam, nó nêu lên nguồn gốc của dân tộc Việt Nam và những truyền thuyết quý báu của dân tộc những sự cần cù chăm chỉ lao động sản xuất đều xuất phát từ những truyền thống quý báu của dân tộc.

– Truyền thuyết bánh chưng bánh dày cũng nêu lên thành tựu lớn lao của một nền nông nghiệp nó có ảnh hưởng rất lớn lao đến những phong tục cổ truyền của dân tộc mỗi khi đến dịp tết nguyên đán là dân tộc Việt Nam thường có tục lệ gói bánh chưng ngày tết, đây là văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam.

– Truyện cũng đề cao được tinh thần hiếu thảo và có trách nhiệm đối với dân tộc Việt Nam, một người con có tấm lòng hiếu thảo và có trách nhiệm với đất nước như Lang Liêu. Giá trị truyền thống đó là những giá trị quý giá của dân tộc Việt Nam và nó vô cùng thiêng liêng.

Soạn Bài Bánh Chưng Bánh Dày

Soạn bài Bánh Chưng Bánh Dày

1. Thể loại

– Bánh Chưng Bánh dày cũng thuộc thể loại tiểu thuyết gồm có những yếu tố hư cấu và xen cả những yếu tố hoang đường, đây là câu chuyện trong lịch sử của dân tộc.

– Đây là bài nói về thành tựu của một nền nông nghiệp lúa nước, trải bao quá trình thì nhân dân Việt Nam con đường lao động và kiếm sống chủ yếu là từ lao động và bánh chưng bánh dày là thành quả của lao động nông nghiệp.

2. Vua Hùng chọn người kế thừa ngôi vị.

– Do tuổi cao sức yếu nên vua Hùng đã chọn người để kế thừa ngôi vị, ông không chọn con trưởng mà ông đã thử tài tất cả mọi người để chọn ra một vị vua anh minh luôn phục vụ cho lợi ích của đất nước đất lợi ích của nhân dân nên hàng đầu phải là một người yêu nước thương dân.

– Những người con của Vua Hùng đều là người tài giỏi nhưng có Lang Liêu được thần giúp đỡ nên đã được vua tin và hài lòng. Lang Liêu là một người con từ trước đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, là một người chăm chỉ chịu khó từ bé đã lo trồng trọt và chăn nuôi, một người phải làm rất nhiều công việc, nên trong bản thân rất có trách nhiệm với dân với nước.

– Những sản phẩm mà Lang Liêu tạo ra là sản phẩm từ chính sức lao động của anh nên anh rất quý trọng, Bánh Chưng Bánh dày là sản phẩm mà dùng để chọn để tế thần, bánh có hình dạng rất đặc biệt thể hiện vận mệnh của đất nước, bánh chưng vuông tượng trưng cho hình đất, bên ngoài được gói bằng lá dong xanh có một hương vị rất thơm ngon của đỗ và thịt mỡ… sản phẩm do chính sức lao động của Lang Liêu tạo ra nên anh rất quý trọng và đó là một sản phẩm tâm huyết và là văn hóa của người Việt Nam. Người Việt Nam luôn chăm chỉ cần cù để lao động những sản phẩm đó rất quý giá bởi do chính những giọt mồ hôi và công sức của con người tạo ra, chỉ lao động bằng nông nghiệp thôi những thành tựu của nó vô cùng lớn đặc trừng là bánh chưng bánh dày sản phẩm từ nông nghiệp.

3. Lang Liêu được thần giúp đỡ.

– Do là một người chăm chỉ lao động nên Lang Liêu được thần giúp đỡ , vua đã chọn Lang Liêu vì là một người vừa có đức và là một người có tài năng thật sự, ông nhìn được một con người biết lo cho dân cho chúng của Lang Liêu, Lang Liêu đại diện cho những con người Việt Nam có phẩm chất tốt biết lao động cần cù và là người có trách nhiệm với dân với nước.

– Vua đã chọn Lang Liêu bởi hợp với ý của vua Hùng, ông cũng là người rất yêu nước thương dân, do truyền thống của tổ tiên cha là Lạc Long Quân luôn biết dậy nhân dân trồng trọt chăn nuôi để cải thiện được cuộc sống của nhân dân nên ông đã lựa chọn Lang Liêu là người kế thừa ngôi vua, ông hiểu và thấy được tài năng cũng như đức độ của con người ông.

4. Bánh chưng bánh dày thể hiện truyền thống của nhân dân Việt Nam.

– Truyền thuyết bánh chưng bánh dày có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với dân tộc Việt Nam, nó nêu lên nguồn gốc của dân tộc Việt Nam và những truyền thuyết quý báu của dân tộc những sự cần cù chăm chỉ lao động sản xuất đều xuất phát từ những truyền thống quý báu của dân tộc.

– Truyền thuyết bánh chưng bánh dày cũng nêu lên thành tựu lớn lao của một nền nông nghiệp nó có ảnh hưởng rất lớn lao đến những phong tục cổ truyền của dân tộc mỗi khi đến dịp tết nguyên đán là dân tộc Việt Nam thường có tục lệ gói bánh chưng ngày tết, đây là văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam.

– Truyện cũng đề cao được tinh thần hiếu thảo và có trách nhiệm đối với dân tộc Việt Nam, một người con có tấm lòng hiếu thảo và có trách nhiệm với đất nước như Lang Liêu. Giá trị truyền thống đó là những giá trị quý giá của dân tộc Việt Nam và nó vô cùng thiêng liêng.

Soạn Bài Bánh Chưng, Bánh Giầy

Soạn bài Bánh Chưng, bánh Giầy

Hướng dẫn soạn bài

Câu 1( trang 12 sgk ngữ văn 6 tập 1)

– Vua Hùng chọn người nối ngôi khi đất nước thanh bình và nhà vua đã già

– Ý định của vua: Người nối ngôi phải nối được chí vua, không nhất thiết phải là con trưởng

– Hình thức: thử tài (nhân lễ Tiên Vương, ai làm vừa ý vua sẽ được nối ngôi

Câu 2 (trang 12 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Trong các con vua, chỉ Lang Liêu được giúp đỡ vì:

– Mẹ chàng trước kia bị vua ghẻ lạnh, Lang Liêu chịu nhiều thiệt thòi nhất

– Tuy là hoàng tử nhưng chàng ra khỏi cung vua, sống cuộc đời lương thiện bằng lao động.

– Lang Liêu hiểu được ý của thần, và tự sáng tạo thành hình của bánh.

Câu 3 (trang 12 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Hai thứ bánh của Lang Liêu được chọn tế Trời, Đất, Tiên vương vì:

– Bánh thể hiện sự quý trọng nghề nông, quý trọng sản phẩm lao động

– Bánh mang ý nghĩa tượng trưng cho sự hiện hữu của trời, đất, bao hàm cả cây cỏ, muôn loài

→ Vua hùng chọn Lang Liêu để truyền ngôi chứng tỏ vua trọng người có tài vừa có đạo đức và lòng hiếu thảo, thể hiện sự công bằng của người dân.

Câu 4 (trang 12 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Ý nghĩa của truyền thuyết Bánh chưng, bánh giầy:

– Giải thích nguồn gốc của bánh chứng, bánh giầy, vừa phản ánh thành tựu

– Phản ánh thành tựu văn minh nông nghiệp ở buổi đầu dựng nước

– Đề cao lao động, đề cao nghề nông

– Thể hiện sự thành tâm thờ kính Trời Đất, tổ tiên của nhân dân ta.

LUYỆN TẬP (sgk trang 12)

Câu 1 (phần Luyện tập trang 12): Trao đổi ý kiến ở lớp: Ý nghĩa của phong tục ngày Tết nhân dân ta làm bánh chưng, bánh giầy.

Hướng dẫn:

Ý nghĩa của phong tục ngày Tết nhân dân ta làm bánh chưng, bánh giầy là:

+ Đề cao nghề nông, đề cao sự thờ kính Trời, Đất và tổ tiên của nhân dân ta. Cha ông ta đã xây dựng phong tục tập quán của mình từ những điều giản dị nhưng rất thiêng liêng, giàu ý nghĩa.

+ Quang cảnh ngày Tết nhân dân ta gói hai loại bánh này còn có ý nghĩa giữ gìn truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và làm sống lại câu chuyện Bánh chưng, bánh giầy trong kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam.

Câu 2 (phần Luyện tập trang 12): Đọc truyện này em thích nhất chi tiết nào? Vì sao?

Hướng dẫn:

Các em có thế nêu theo sự cảm nhận của mình, song có 2 chi tiết giàu ý nghĩa nhất là:

– Chi tiết Lang Liêu nằm mộng thấy thần đến khuyên bảo: “Trong trời đất, không có gì quý bằng hạt gạo…”.

→ Đây là chi tiết thần kì làm tăng sức hấp dẫn cho truyện. Trong các con vua, chỉ có Lang liêu mới được thần giúp đỡ. Chi tiết này còn nêu bật được giá trị của hạt gạo ở một đất nước mà cư dân sống bằng nghề nông và hạt gạo là lương thực chính, được ưa thích của cư dân; đồng thời chi tiết này thể hiện một cách sâu sắc cái đáng quý, đáng trân trọng của sản phẩm do con người làm ra.

– Lời vua nói với mọi người về hai loại bánh.

→ Đây là cách “đọc”, cách “thưởng thức”, nhận xét về văn hóa. Những cái bình thường, giản dị xong lại chứa rất nhiều ý nghĩa sâu sắc. Nhận xét của vua về bánh chưng, bánh giầy cũng chính là ý nghĩa, tư tưởng, tình cảm của nhân dân về hai loại bánh này nói riêng và về phong tục làm hai loại bánh vào ngày tết.

Bài giảng: Bánh chưng bánh giầy – Cô Trương San (Giáo viên VietJack)

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Soạn Bài “Bánh Chưng, Bánh Giày”

Soạn bài “Bánh chưng, bánh giày”- ngữ văn lớp 6

II. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. “Tổ tiên ta từ khi dựng nước, đã truyền được sáu đời” – lời nói của Vua Hùng xác định thời gian xảy ra câu chuyện. Vua Hùng chọn người nối ngôi trong hoàn cảnh đất nước thanh bình và nhà vua đã già. Ý định của vua trong việc chọn người nối ngôi tức phải nối được chí của vua, không nhất thiết là con trưởng. Chính vì thế, nhà vua dùng hình thức thử tài để chọn (nhân lễ Tiên vương, ai làm vừa ý vua sẽ được truyền ngôi).

2. Trong số các người con của vua, chỉ có Lang Liêu được thần giúp đỡ, vì: Mẹ chàng trước kia bị vua cha ghẻ lạnh, ốm rồi chết. So với anh em, chàng là người thiệt thòi nhất. Mặt khác, tuy là con vua, nhưng “từ khi lớn lên, ra ở riêng” chàng “chỉ chăm lo việc đồng áng, trồng lúa, trồng khoai” – sống cuộc sống như dân thường. Đồng thời, chàng là người hiểu được ý thần: “Trong trời đất, không gì quý bằng hạt gạo”; đồng thời chàng có trí sáng tạo để thực hiện được ý đó: lấy gạo làm bánh để lễ Tiên vương.

3. Hai thứ bánh của Lang Liêu được vua cha chọn để tế Trời, Đất, Tiên vương và Lang Liêu được chọn nối ngôi vua vì: hai thứ bánh đó thể hiện công sức lao động chăm chỉ, cần cù và thể hiện sự quý trọng nghề nông, quý trọng sản phẩm do con người làm ra; hai thứ bánh đó thể hiện ý tưởng sáng tạo sâu xa: bánh tròn tượng hình Trời, bánh vuông tượng hình Đất, với cách thức gói “các thứ thịt mỡ, đậu xanh, lá dong là tượng cầm thú, cây cỏ muôn loài” và “lá bọc ngoài, mĩ vị để trong” thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa con người với thiên nhiên trong lối sống và trong nhận thức truyền thống của người Việt Nam; đồng thời thể hiện truyền thống đoàn kết, gắn bó và tinh thần đùm bọc nhau giữa những người dân đất Việt vốn là anh em sinh từ một bọc trứng Lạc Long – Âu Cơ.

Việc vua Hùng chọn Lang Liêu nối ngôi chứng tỏ vua trọng người vừa có tài có đức vừa có lòng hiếu thảo; đồng thời qua đó cũng đề cao lao động và phẩm chất sáng tạo trong lao động của nhân dân.

4. Truyền thuyết Bánh chưng, bánh giầy có nhiều ý nghĩa, trong đó nổi bật nhất là: thông qua việc giải thích nguồn gốc sự vật (bánh chưng, bánh giầy – hai thứ bánh tiêu biểu cho truyền thống văn hoá ẩm thực của người Việt Nam trong dịp tết cổ truyền Việt Nam), truyện đề cao trí thông minh và lòng hiếu thảo của người lao động, đề cao nghề nông. Qua cách vua Hùng lựa chọn người nối ngôi là Lang Liêu, truyện còn đề cao ý thức tôn kính tổ tiên, xây dựng phong tục tập quán trên cơ sở coi trọng những giá trị sáng tạo thiêng liêng của nhân dân, ca ngợi truyền thống đạo lí cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

III. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 1. Tóm tắt:

Vua Hùng Vương thứ sáu muốn tìm trong số hai mươi người con trai một người thật tài đức để nối ngôi nên đã ra điều kiện: không nhất thiết là con trưởng, ai làm vừa ý nhà vua trong lễ Tiên vương sẽ được truyền ngôi.

Các lang đua nhau sắm lễ thật hậu, thật ngon. Lang Liêu, người con trai thứ mười tám, rất buồn vì nhà nghèo, chỉ quen với việc trồng khoai trồng lúa, không biết lấy đâu ra của ngon vật lạ làm lễ như những lang khác. Sau một đêm nằm mộng, được một vị thần mách nước, chàng bèn lấy gạo nếp, đậu xanh và thịt lợn làm thành hai thứ bánh loại hình tròn, loại hình vuông dâng lên vua. Vua thấy bánh ngon, lại thể hiện được ý nghĩa sâu sắc nên lấy hai thứ bánh ấy tế Trời, Đất và lễ Tiên vương, đặt tên bánh hình tròn là bánh giầy, bánh hình vuông là bánh chưng và truyền ngôi cho Lang Liêu.

Từ đó, việc gói bánh chưng và bánh giầy cúng lễ tổ tiên trở thành phong tục không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt Nam.

2. Lời kể:

Khi kể cần chú ý thể hiện bằng nhiều giọng điệu khác nhau cho phù hợp với các nhân vật trong truyện. Cụ thể: – Đoạn từ đầu đến “và nói” thể hiện lời người dẫn chuyện chậm rãi. – Câu nói “Tổ tiên ta (…) có Tiên vương chứng giám” thể hiện lời của nhà vua tuyên bố ý định truyền ngôi và cách thử tài, cần trình bày bằng giọng trầm tĩnh, uy nghiêm. – Đoạn tiếp theo “Người buồn nhất (…) khoai lúa tầm thường quá!” thể hiện sự băn khoăn, trăn trở của Lang Liêu khi nghe lời tuyên bố của vua cha và nghĩ đến cảnh ngộ của mình. – Lời của vị thần linh “Trong trời đất (…) mà lễ Tiên vương” trình bày bằng giọng trầm lắng, thiêng liêng. – Tiếp theo, “Tỉnh dậy (…) khen ngon” vẫn là lời người dẫn chuyện nhưng điểm nút của câu chuyện đã được mở ra, cần trình bày bằng giọng vui vẻ, trong sáng. – Đoạn cuối (“Từ đấy (…) hương vị ngày Tết”) cũng là lời dẫn chuyện nhưng là sau khi câu chuyện thử tài đã kết thúc, Lang Liêu lên làm vua nên thể hiện bằng giọng trong sáng, tự hào.

3. Ngày nay, vào dịp Tết, nhân dân ta vẫn còn lưu giữ thói quen làm bánh chưng, bánh giầy (như là một món ăn không thể thiếu trong ngày Tết, cũng như là một phẩm vật không thể thiếu để cúng lễ tổ tiên). Phong tục ấy vừa thể hiện nét đẹp trong sinh hoạt văn hoá ẩm thực của người Việt ta, vừa thể hiện ý thức tôn kính tổ tiên, tôn kính những giá trị vật chất và tinh thần của dân tộc. Phong tục ấy cũng đồng thời là lời nhắn nhủ với con cháu đời nay về việc gìn giữ và phát huy những truyền thống đạo lí tốt đẹp của ông cha ta ngày trước.

4. Truyện có nhiều chi tiết hay và hấp dẫn. Một trong những chi tiết ấy là chuyện Lang Liêu làm bánh. Chi tiết này hấp dẫn người đọc bởi cùng với sự cần cù hiếu thảo, Lang Liêu đã chứng tỏ mình là người xứng đáng được truyền ngôi. Chàng hoàng tử thứ mười tám của vua Hùng đã làm ra một thứ bánh vừa ngon lại vừa sáng tạo bằng sự thông minh và tài trí của mình. Và vì thế, chàng không những làm cho vua cha cảm thấy hài lòng mà các lang khác cũng tỏ ra mến phục.