Top 7 # Soạn Bài Language Focus Unit 6 Lớp 8 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Unit 6 Lớp 8: Language Focus

Unit 6: The Young Pioneers Club

Language Focus (Trang 60-62 SGK Tiếng Anh 8)

1. Work with a partner. Ask and answer questions about Y & Y Spring activity program. (Cùng với bạn em, hãy hỏi và trả lời câu hỏi về chương trình hoạt động mùa xuân của Đoàn Đội.)

Gợi ý:

Các phần hỏi và trả lời a), b), c) trong SGK đã làm cho hoạt động “Collect and empty garbage” trong bảng.

Plant and water trees along streets

– When do they plant and water trees along streets?

On February 2.

– Where do they plant and water trees along the streets?

On the City center streets.

– What time do they start and finish work?

They start at 7 am and finish at 10 am.

Help the elderly and street children

– When do they help the elderly and street children?

On March 26.

– When do they help the elderly and streer children?

At the City rest home and orphanage.

– What time do they start and finish work?

They start at 7 am and finish at 4 pm.

Have big gathering to support cultural-sport programs

– When do they have big gathering to support cultural-sport programs?

On April 15.

– Where do they have big gathering to support cultural-sport program?

In the Central stadium.

– What time do they start and finish work?

They start at 5 pm and finish at 9 pm.

2. Work with a partner. (Hãy làm việc với bạn em.)

a) Look at the table. Talk about our friends’ hobbies.

(Em hãy nhìn bảng và nói về sở thích của bạn em.)

A: Ba loves playing soccer, but he doesn’t like washing up.

B: Lan doesn’t like playing soccer and she doesn’t like washing up, either.

A: Ba hates cooking meals, but he likes performing music.

B: Lan likes cooking meals and she likes performing music.

A: Ba doesn’t like gardening and Lan doesn’t, either.

B: Ba likes gardening broken glasses and Lan does, too.

A: Ba likes watching TV and he loves camping, too.

B: Lan loves watching TV and she likes camping, too.

A: Ba hates playing badminton, but he likes doing homewwork.

B: Lan doeesn’t like playing badminton and she hates doing homework.

b) Copy the table into your exercise book. Then complete it with information about you. Next ask and answer questions with your partner.

(Hãy chép bảng trên vào vở bài tập của em rồi hoàn thành nó bằng những thông tin về bản thân em, sau đó hỏi và trả lời câu hỏi với bạn em.)

1. A: Do you like playing soccer?

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love playing soccer.

2. A: Do you like washing up?

B: Yes. I love it. What about you?

A: No. I hate it.

3. A: Do you like cooking meals?

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love cooking.

4. A: Do you like performing music?

B: Yes. I love it. What about you?

A: No. I hate it.

5. A: Do you like doing gardening?

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love gardening.

6. A: Do you like gatherning broken glasses.

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love gathering broken glasses.

3. Work with a partner.

a) Use the expressions in the box to ask for a favor. Then practice the dialogues with a partner.

(Dùng các diễn đạt cho trong khung để hỏi xin sự giúp đỡ, sau đó luyện nói với bạn em.)

A. Woman: Can/ Could you help me, please?

Man: Yes, certainly.

Woman: Can you buy a ticket?

B. Old woman: Could you do me a favor?

Boy: What can I do for you?

Old woman: Can you take me across the road?

C. Boy: I need a favor.

Girl: How can I help?

Boy: Could you help me with this math problem?

D. Grandpa: Can you help me, please?

Niece: Yes. Of course.

Grandpa: Can you water the flower in the garden?

b) Use useful expressions in the boxes on page 55 to complete the dialogues. Then practice the dialogues with a partner.

(Hãy dùng các diễn đạt cho trong khung ở trang 55 để hoàn thành các hội thoại sau rồi luyện nói với bạn em.)

B: Yes. Thank you. Could you fill in this form for me?

B: No. Thank you. I’m fine.

3. A: Oh. This bag is heavy.

A: Yes. That’s very kind of you.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-6-the-young-pioneers-club.jsp

Soạn Anh 8: Unit 6. Language Focus

LANGUAGE FOCUS (Trả lời câu hỏi trang 60-62 SGK Tiếng Anh 8)

b) Họ sẽ thu gom và đổ rác ở đâu?

c) Họ sẽ bắt đầu và kết thúc công việc lúc mấy giờ?

Chương trình hoạt động mùa xuân của Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh – Bạn đã sẵn sàng?

– When do they plant and water trees along streets?

– Where do they plant and water trees along the streets?

– What time do they start and finish work?

2.

– When do they help the elderly and street children?

– Where do they help the elderly and street children?

– What time do they start and finish work?

3.

– When do they have big gathering to support cultural-sport programs?

– Where do they have big gathering to support cultural-sport programs?

– What time do they start and finish work?

1.

– Khi nào họ trồng và tưới cây dọc đường?

– Họ trồng và tưới cây trên đường ở đâu?

– Họ bắt đầu và kết thúc công việc vào lúc mấy giờ?

2.

– Khi nào họ giúp người già và trẻ em đường phố?

– Họ giúp đỡ người già và trẻ em ở đâu?

– Họ bắt đầu và kết thúc công việc vào lúc mấy giờ?

3.

– Khi nào họ tập trung hỗ trợ các chương trình thể thao văn hóa?

– Họ có tập trung để hỗ trợ các chương trình thể thao văn hóa ở đâu?

– Họ bắt đầu và kết thúc công việc vào lúc mấy giờ?

B: Lan doesn’t like playing soccer and she doesn’t like washing up, either.

A: Ba hates cooking meals, but he likes performing music.

B: Lan likes cooking meals and she likes performing music.

A: Ba doesn’t like gardening and Lan doesn’t, either.

B: Ba likes gathering broken glasses and Lan does, too.

A: Ba likes watching TV and he loves camping, too.

B: Lan loves watching TV and she likes camping, too.

A: Ba hates playing badminton, but he likes doing homework.

B: Lan doesn’t like playing badminton and she hates doing homework.

A: Ba thích chơi bóng đá, nhưng cậu ấy không thích rửa bát.

B: Lan không thích chơi bóng đá và cô ấy cũng không thích rửa bát.

A: Ba ghét nấu ăn, nhưng cậu ấy thích biểu diễn âm nhạc.

B: Lan thích nấu ăn và thích chơi nhạc.

A: Ba không thích làm vườn và Lan cũng thế.

B: Ba thích thu thập kính vỡ và Lan cũng thế,

A: Ba thích xem TV và cậu ấy cũng thích cắm trại.

B: Lan thích xem TV và cô ấy cũng thích cắm trại.

A: Ba ghét chơi cầu lông, nhưng cậu ấy thích làm bài tập về nhà.

B: Lan không thích chơi cầu lông và cô ấy ghét làm bài tập về nhà.

b.Copy the table into your exercise book. Then complete it with information about you. Next ask and answer questions with your partner./ (Hãy sao bảng trên vào vở bài tập của em rồi hoàn thành nó bằng những thông tin về bản thân em, sau đó hỏi và trả lời câu hỏi với bạn em.)

A: Do you like playing soccer?

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love playing soccer.

A: Do you like washing up?

B: Yes. I love it. What about you?

A: No. I hate it.

A: Do you like cooking meals?

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love cooking.

A: Do you like performing music?

B: Yes. I love it. What about you?

A: No. I hate it.

A. Do you like doing gardening?

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love gardening.

A: Do you like gathering broken glasses.

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love gathering broken glasses.

A: Bạn có thích chơi bóng đá không?

B: Không. Mình ghét bóng đá. Thế còn bạn?

A: Có. Mình rất thích chơi bóng đá.

A: Bạn có thích rửa bát không?

B: Có. Mình thích rửa bát. Thế còn bạn?

A: Không. Mình ghét nó.

A: Bạn có thích nấu ăn không?

B: Không. Mình ghét nó. Thế còn bạn?

A: Có. Mình thích nấu ăn.

A: Bạn có thích biểu diễn âm nhạc không?

B: Có. Mình thích nó. Thế còn bạn?

A: Có. Mình ghét nó.

A. Bạn có thích làm vườn không?

B: Không. Mình ghét nó. Thế còn bạn?

A: Có. Mình thích làm vườn.

A: Bạn có thích thu gom thủy tinh vỡ?

B: Không. Mình ghét nó. Thế còn bạn?

A: Có. Mình thích thu gom thủy tinh vỡ.

3.Work with a parner. / (Hãy làm việc với bạn em.) a.Use the expressions in the box to ask for a favor. Then practice the dialogues with a partner./ (Dùng các diễn đạt cho trong khung để hỏi xin sự giúp đỡ, sau đó luyện nói với bạn em.)

help me with this math problem

buy a ticket

water the flower in the garden

take me across the road

A.

Woman: Can/Could you help me, please?

Man: Yes, certainly.

B.

Old Woman: Could you do me a favor?

Boy: What can I do for you?

C.

Boy: I need a favor.

Girl: How can I help?

D.

Grandpa: Can you help me, please?

Niece: Yes. Of course.

A:

Woman: Can/ Could you help me, please?

Man: Yes, certainly.

Woman: Can you buy a ticket?

B:

Old woman: Could you do me a favor?

Boy: What can I do for you?

Old woman: Can you take me across the road?

C:

Boy: I need a favor.

Girl: How can I help?

Boy: Could you help me with this math problem?

D.

Grandpa: Can you help me, please?

Niece: Yes. Of course.

Grandpa: Can you water the flowers in the garden?

A:

Người phụ nữ: Anh có thể giúp tôi không?

Man: Được, chắc chắn rồi.

Người phụ nữ: Anh có thể giúp tôi mua một chiếc vé không?

B:

Bà già: Cháu có thể giúp bà không?

Boy: Cháu có thể giúp gì cho bà ạ?

Bà già: Cháu có thể đưa bà qua đường không?

C:

Boy: Mình cần được giúp đỡ.

Cô gái: Mình có thể giúp gì cho bạn?

Boy: Bạn có thể giúp mình giải bài toán này không?

D.

Ông nội: Cháu có thể giúp ông không?

Cháu: Vâng. Tất nhiên rồi ạ.

Ông nội: Cháu có thể tưới hoa trong vườn giúp ông không?

b.Use useful expressions in the boxes on page 55 to complete the dialogues. Then practice the dialogues with a partner./ (Hãy dùng các diễn đạt cho trong khung ở trang 55 để hoàn thành các hội thoại sau rồi luyện nói với bạn em.)

B: Yes. Thank you. Could you fill in this form for me?

B: No. Thank you. I’m fine.

A: Oh. This bag is heavy

A: May I help you?

B: Yes. Thank you. Could you fill in this form for me?

A: Do you need any help?

B: No. Thank you. I’m Fine.

A: Oh. This bag is heavy.

B: Let me help you.

A: Yes. That’s very kind of you.

A: Mình có thể giúp gì cho bạn?

A: Bạn có cần giúp đỡ không?

A: Oh. Cái túi này nặng quá.

B: Hãy để mình giúp bạn.

A: Vâng. Bạn thật tốt bụng.

Xem toàn bộ Soạn Anh 8: Unit 6. The young pioneers club – Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền Phong

Unit 9 Lớp 8: Language Focus

Unit 9: A First-Aid Course

Language Focus (Trang 86-88 SGK Tiếng Anh 8)

1. Match one part of a sentence from column A with another part in column B. Then write a complete sentence by using in order to/so as to. (Em hãy ghép một phần câu ở cột A với một phần câu ở cột B, sau đó viết câu hoàn chỉnh bằng cách dùng in order to/so as to)

Example: I always keep the window open in order to/so as to let fresh air in. Gợi ý:

1. I opened my umbrella in order to/ so as to protect myself from the rain.

2. Mary wrote a notice on the board in order to/ so as to inform her classmates about the change in schedule.

3. Mr. Green has to get up early this morning in order to/ so as to get to the meeting on time.

4. My elder brother is studying very hard in order to/ so as to pass the final exam.

5. People use first aids in order to/ so as to ease the victim’s pain and anxiety.

6. You should cool the burns immediately in order to/ so as to minimize tissue damage.

2. Ba is talking to his mother about his aunt Mai. Complete the dialogue. Use the correct word or short form. (Ba đang nói chuyện với mẹ cậu ấy về dì Mai. Em hãy hoàn thành hội thoại sau, dùng từ đúng hoặc dạng rút gọn.)

Ba: What time (0) will aunt Mai be here?

Mrs. Nga: She (1) will be be here in two hours.

Ba: (2) Will uncle Sau be with her?

Mrs. Nga: No, he (3) won’t. He has to stay in Ho Chi Minh City.

Ba: (4) Shall I come to the airport with you?

Mrs. Nga: OK. It (5) will be be a nice trip for us both.

Ba: Great, I (6) will be ready in two minutes.

3. Nga is helping her grandmother. Look at the pictures and complete the sentences. Use the words under each picture and will. (Nga đang giúp bà của cô. Em hãy xem tranh và hoàn thành các câu sau, sử dụng từ cho dưới mỗi bức tranh và will.)

a) Nga: Are you hot, Grandma?

Mrs. Tuyet: Yes. Will you open the window, please, Nga?

b) Mrs. Tuyet: My book is on the floor. Will you give it to me, please?

c) Mrs. Tuyet: Will you answer the telephone, please?

d) Nga: Do you want to listen to the radio?

Mrs. Tuyet: No, thanks. I always watch the news at 7 pm. Will you turn on the TV, please, Nga?

e) Mrs. Tuyet: I’m thirsty. Will you pour a glass of water for me?

Nga: Of course.

f) Nga: Are you comfortable?

Mrs. Tuyet: No, I’m not. Will you get me a cushion, please?

I will empty the garbage right now.

b) Will you paint the door, please?

I will paint the door this afternoon/ tomorrow.

c) Will you study hard, please?

I will study harder.

d) Will you carry the bag for me, please?

I will carry the bag for you.

e) Will you hang the washing, please?

I shall hang the washing for you.

f) Will you cut the grass, please?

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-9-a-first-aid-course.jsp

Unit 1 Lớp 8: Language Focus

Unit 1: My Friends

Language Focus (Trang 16-17 SGK Tiếng Anh 8)

1. Complete the paragraphs. Use the correct form of the verbs in brackets.

(Hãy hoàn thành các đoạn văn sau, dùng hình thức đúng của động từ trong ngoặc.)

a) Hoa (0) lived (live) in Hue last year, but now she (1) lives (live) in Ha Noi. Yesterday, Hoa’s friend Nien (2) sent (send) Hoa a letter. Nien (3) was (be) Hoa’s neighbor when Hoa lived in Hue. She (4) is (be) in younger than Hoa.

b) Lan (0) is (be) Hoa’s best friend. The two girls (1) are (be) in the same class at Quang Trung school. Last year, Hoa (2) came (come) to the school for the first time. Lan (3) showed (show) her around and (4) introduced (introduce) her to many new friends.

2. Complete the dialogue. Use the correct form of the verbs in the box. You will have to use some verbs more than one. (Em hãy hoàn thành hội thoại, dùng hình thức đúng của động từ cho trong khung. Em sẽ phải dùng lại một vài động từ.) be move set rise go Ba is helping his young cousin Tuan with some homework. (Ba đang giúp cậu em họ Tuấn làm bài tập về nhà.)

Ba: What do you know about the sun, Tuan?

Tuan: The sun (0) rises in the east and (1) sets in the west.

Ba: Can you tell me anything about the other planets?

Tuan: I know something about the earth. It (2) goes/moves around the sun.

Ba: Yes, and the moon (3) goes/moves round the Earth.

Tuan: Where is Mars, Ba?

Tuan: No, it’s silly. That (5) is Mercury. Mars (6) is near the Earth.

3. Look and describe. (Quan sát và miêu tả.)

Look at the picture. Ask and answer the questions. (Hãy nhìn vào tranh. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

a) How many people are there in the picture?

b) What does each person look like?

c) What is each person wearing?

4. Complete the dialogues. Use (not) adjective + enough. (Hoàn thành hội thoại. Sử dụng (not) adjective + enough.) a)

Hoa: Can you put the groceries in your bag?

Lan: No. It is not big enough to carry everything. (big)

b)

Hoa: Is Ba going to drive his father’s car?

Lan: Don’t be silly! Ba is not old enough to drive a car. (old)

c)

Hoa: Do you need any help?

Lan: No, thanks. I’m strong enough to lift this box. (strong)

d)

Hoa: Why don’t you join our English Speaking Club?

Lan: I don’t think my English is good enough to be a member. (good)

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube: