Top 5 # Soạn Bài In Class Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Soạn Anh 7: Unit 5. In Class

Unit 5: WORK AND PLAY

A. In class (Trả lời câu hỏi phần 1-7 trang 51-55 SGK Tiếng Anh 7)

Mai is a student at Quang Trung School. She is in grade 7. She goes to school at six days a week, from Monday to Saturday. ( Mai là học sinh trường Quang Trung. Bạn ấy học lớp 7. Bạn ấy đi học 6 ngày một tuần, từ thứ Hai tới thứ Bảy)

Ở trường, cô ấy học về nhiều thứ khác nhau.

Cô ấy học cách sử dụng máy vi tính trong giờ Tin học.

Mai rất thích vi tính. Đây là giờ học ưa thích nhất của cô.

Trong giờ Địa Lý, cô ấy nghiên cứu bản đồ và học về những quốc gia khác nhau.

Mai nghĩ môn Địa Lý thì khó.

Hôm nay, giờ học cuối cùng của Mai là Vật Lý.

Cô ấy làm một vài thí nghiệm.

Now ask and answer five questions about Mai. (Bây giờ hỏi và trả lời 5 câu hỏi về Mai) Ngoài câu 1, 2 ở trong sách giáo khoa, các bạn có thể hỏi và trả lời các câu sau:

1) What does Mai study in her Geography class? ( Mai học gì trong giờ Địa Lý?)

2) What is Mai’s favorite class? ( Giờ học ưa thích của Mai là gì?)

3) What does Mai do? ( Mai làm nghề gì?)

4) What school does she go to? ( Mai học trường nào?)

5) Which grade is she in? ( Cô ấy học khối nào?)

6) How often does she go to school? ( Cô ấy đi học mấy ngày một tuần?)

7) What does she do in Physics class? ( Cô ấy làm gì trong giờ học Vật Lý?)

8) What is Mai’s last lesson today? ( Giờ học cuối cùng của Mai hôm nay là gì?)

2. Read. Then answer the questions./ (Đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi)

Ba học ở trường Quang Trung. Cậu ấy học lớp 7A và cậu ấy rất thích đi học. Môn học ưa thích của cậu ấy là môn Điện tử. Trong giờ học này, cậu ấy học sửa chữa các thiết bị gia đình. Bây giờ, ở nhà Ba có thể giúp cha và mẹ cậu ấy. Cậu ấy có thể sửa đèn, máy giặt và tủ lạnh. Cậu ấy giỏi sửa chữa các đồ đạc.

Lúc rảnh rỗi, Ba học chơi ghi ta. Sau giờ học, cậu ấy còn đến câu lạc bộ mỹ thuật. Các tranh vẽ của cậu ấy rất đẹp. Giáo viên của cậu ấy nói, ‘Ba này, một ngày nào đó em sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng. ‘

a) Which subject does Ba like best? ( Ba thích học môn nào nhất?)

b) Does Ba like other subject at school? Write the sentence that tells you this. ( Ba có thích các môn học khác ở trường không? Viết câu cho bạn biết về điều này?)

c) What does he learn to do in Electronics? ( Cậu ấy học làm gì trong giờ Điện tử?)

d) How does this subject help Ba? ( Môn học này giúp gì được cho Ba?)

e) Is Ba good at drawing? Write the sentence that tells you this. ( Ba có giỏi vẽ không? Viết câu cho bạn biết về điều này)

f) What do you do in your free time? ( Bạn làm gì trong lúc rảnh rỗi?)

g) What are you good at? ( Bạn giỏi việc gì?)

h) What is your favorite subject? ( Môn học ưa thích của bạn là gì?)

Lan: Hoa, mình có thể giúp gì cho bạn không?

Hoa: Vâng, làm ơn. Mình đang cố gắng giải câu hỏi toán này.

Lan: Câu nào vậy?

Hoa: Câu số 3.

Lan: Đó là một câu hỏi khó đấy.

Hoa: Mình biết là đáp số của mình không đúng.

Lan: Chúng ta hãy xem bài tập.

Hoa: Đáp số của mình là giá 3 quả chuối 18 000 đồng. Mình biết đó không phải là giá chuối.

Lan: Mình hiểu vấn đề của bạn rồi. Chỉ có hai số 0 trong đáp số đúng. Bạn có ba số. Hãy xóa đi một số 0.

Hoa: Ồ! Mình hiểu rồi. Cảm ơn Lan.

Lan: Mình rất vui được giúp bạn.

– How much does one banana cost? ( Một quả chuối giá bao nhiêu?)

Gợi ý:

Ba – a) , d) , e)

Hoa – b) , c) , e)

Ở trường, chúng tôi học rất nhiều thứ. Với môn Văn, chúng tôi học các tác phẩm và viết các bài văn. Với môn Lịch Sử, chúng tôi học những sự kiện trong quá khứ và hiện tại ở Việt Nam và trên khắp thế giới. Với môn Địa Lý, chúng ta học về những quốc gia khác nhau và người dân của các quốc gia đó. Với môn Vật Lý, chúng tôi học cách mọi thứ vận động như thế nào. Trong giờ Ngoại ngữ, chúng tôi học tiếng Anh. Chúng tôi còn học nhiều thứ khác nhau như Nhạc, Thể Thao và Hội Họa. Chúng tôi thích tất cả các giờ học.

Gợi ý: Từ không cùng nhóm là từ bị gạch ngang.

Literature – author, writing, paintings, stories

History – basketball games, famous people, world events, important days

Science – experiment, meter, preposition, temperature

English – words, verbs, England, pronouns

Một số từ vựng:

Physical education: games, running shoe, ball

Geography: map, globe, atlas

Music: piano, guitar, songbooks

Art: paint, pencils, paper

Math: graphs, equations, calculator

Một số từ vựng:

song books: sách hát

running shoe: giày chạy

graphs: đồ thị

map : bản đồ

equations: các công thức

globe: quả địa cầu

calculator: máy tính

atlas: tập bản đồ

Tôi yêu một Lịch Sử,

Tôi cũng thích môn Nhạc.

Tôi thật sự thích môn Vật Lý.

Còn bạn thì sao?

Tiếng Anh thì dễ,

Toán thì khó,

Đây là giáo viên của tôi,

Cùng với sổ liên lạc của tôi.

Unit 5 Lớp 7: In Class

Unit 5: Work and Play

A. In class (Phần 1-7 trang 51-55 SGK Tiếng Anh 7)

1. Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Mai is a student at Quang Trung School. She is in grade 7. She goes to school at six days a week, from Monday to Saturday. ( Mai là học sinh trường Quang Trung. Bạn ấy học lớp 7. Bạn ấy đi học 6 ngày một tuần, từ thứ Hai tới thứ Bảy.)

Hướng dẫn dịch:

Các giờ học luôn bắt đầu lúc 7 giờ và kết thúc lúc 11 giờ 15.

Ở trường, cô ấy học về nhiều thứ khác nhau.

Cô ấy học cách sử dụng máy vi tính trong giờ Tin học.

Mai rất thích vi tính. Đây là giờ học ưa thích nhất của cô.

Trong giờ Địa Lý, cô ấy nghiên cứu bản đồ và học về những quốc gia khác nhau.

Mai nghĩ môn Địa Lý thì khó.

Hôm nay, giờ học cuối cùng của Mai là Vật Lý.

Cô ấy làm một vài thí nghiệm.

Now ask and answer five questions about Mai. ( Bây giờ hỏi và trả lời 5 câu hỏi về Mai.)

Ngoài câu 1, 2 ở trong sách giáo khoa, các bạn có thể hỏi và trả lời các câu sau:

1) What does Mai study in her Geography class? ( Mai học gì trong giờ Địa Lý?)

2) What is Mai’s favorite class? ( Giờ học ưa thích của Mai là gì?)

3) What does Mai do? ( Mai làm nghề gì?)

4) What school does she go to? ( Mai học trường nào?)

5) Which grade is she in? ( Cô ấy học khối nào?)

6) How often does she go to school? ( Cô ấy đi học mấy ngày một tuần?)

7) What does she do in Physics class? ( Cô ấy làm gì trong giờ học Vật Lý?)

8) What is Mai’s last lesson today? ( Giờ học cuối cùng của Mai hôm nay là gì?)

2. Read. Then answer the questions. (Đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.) Bài nghe: Nội dung bài nghe:

Ba goes to Quang Trung School. He is in class 7 A and he enjoys school very much. His favorite subject is Electronics. In this class, he learns to repair household appliances. Now Ba can help his mother and father at home. He can fix the lights, the washing machine, and the refrigerator. He is good at fixing things.

In his free time, Ba learns to play the guitar. He also goes to his art club after school. His drawings are very good. His teacher says, “Ba, you’ll be a famous artist one day.”

Hướng dẫn dịch:

Ba học ở trường Quang Trung. Cậu ấy học lớp 7A và cậu ấy rất thích đi học. Môn học ưa thích của cậu ấy là môn Điện tử. Trong giờ học này, cậu ấy học sửa chữa các thiết bị gia đình. Bây giờ, ở nhà Ba có thể giúp cha và mẹ cậu ấy. Cậu ấy có thể sửa đèn, máy giặt và tủ lạnh. Cậu ấy giỏi sửa chữa các đồ đạc.

Lúc rảnh rỗi, Ba học chơi ghi ta. Sau giờ học, cậu ấy còn đến câu lạc bộ mỹ thuật. Các tranh vẽ của cậu ấy rất đẹp. Giáo viên của cậu ấy nói, ‘Ba này, một ngày nào đó em sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng.’

Questions:

a) Which subject does Ba like best? ( Ba thích học môn nào nhất?)

b) Does Ba like other subject at school? Write the sentence that tells you this. ( Ba có thích các môn học khác ở trường không? Viết câu cho bạn biết về điều này?)

c) What does he learn to do in Electronics? ( Cậu ấy học làm gì trong giờ Điện tử?)

d) How does this subject help Ba? ( Môn học này giúp gì được cho Ba?)

e) Is Ba good at drawing? Write the sentence that tells you this. ( Ba có giỏi vẽ không? Viết câu cho bạn biết về điều này.)

About you:

f) What do you do in your free time? ( Bạn làm gì trong lúc rảnh rỗi?)

g) What are you good at? ( Bạn giỏi việc gì?)

h) What is your favorite subject? ( Môn học ưa thích của bạn là gì?)

3. Read. Then answer. (Đọc. Sau đó trả lời.) Bài nghe: Nội dung bài nghe:

Lan: Can I help you, Hoa?

Hoa: Yes, please. I’m trying to do this math question.

Lan: Which one?

Hoa: Number three.

Lan: That is a difficult question.

Hoa: I know my answer isn’t right.

Lan: Let’s look at the exercise.

Hoa: My answer is three bananas cost 18,000 dong. I know that is not the price of bananas.

Lan: I see your problem. There are only two zeros in the correct answer. You have three. Erase one zero.

Hoa: Oh! I see. Thanks, Lan.

Lan: My pleasure.

Hướng dẫn dịch:

Lan: Hoa, mình có thể giúp gì cho bạn không?

Hoa: Vâng, làm ơn. Mình đang cố gắng giải câu hỏi toán này.

Lan: Câu nào vậy?

Hoa: Câu số 3.

Lan: Đó là một câu hỏi khó đấy.

Hoa: Mình biết là đáp số của mình không đúng.

Lan: Chúng ta hãy xem bài tập.

Hoa: Đáp số của mình là giá 3 quả chuối 18 000 đồng. Mình biết đó không phải là giá chuối.

Lan: Mình hiểu vấn đề của bạn rồi. Chỉ có hai số 0 trong đáp số đúng. Bạn có ba số. Hãy xóa đi một số 0.

Hoa: Ồ! Mình hiểu rồi. Cảm ơn Lan.

Lan: Mình rất vui được giúp bạn.

– How much does one banana cost? ( Một quả chuối giá bao nhiêu?)

4. Listen. Then write the correct letters next to the names. (Nghe. Sau đó viết mẫu tự đúng vào bên cạnh các tên.) Bài nghe: Gợi ý:

Ba – a), d), e)

Hoa – b), c), e)

Nội dung bài nghe:

On Friday morning, Ba and Hoa go to school.

Some of the subjects they do on Saturday are the same, but some of them are different.

At seven o’clock, Ba has technology and Hoa has Computer Science.

These classes last for two periods.

At 8:40, Ba has Geography.

Hoa does not have Geography on Saturday.

She has Physical Education instead.

In the last period, they have the same class.

Hoa and Ba both have class activities then.

Hướng dẫn dịch:

Sáng thứ Sáu, Ba và Hoa đi học.

Một số môn học họ có vào thứ bảy giống nhau, nhưng một số môn học khác nhau.

Lúc 7 giờ, Ba có công nghệ và Hoa có môn Tin học.

Các lớp này kéo dài trong hai tiết.

Lúc 8:40, Ba có Địa lý.

Hoa không có Địa lý vào thứ Bảy.

Thay vào đó, cô ấy có Giáo dục thể chất.

Tiết cuối, họ có cùng một môn.

Cả Hoa và Ba đều có hoạt động ngoài giờ lên lớp.

5. Read. (Đọc.) Bài nghe: Nội dung bài nghe:

At school, we study many things. In Literature, we learn about books and write essays. In History, we study past and present events in Viet Nam and around the world. In Geography, we study different countries and their people. In Physics, we learn about how things work. In the Language class, we study English. We study many other things as well, such as Music, Sports, and Art. We enjoy all of our classes.

Hướng dẫn dịch:

Ở trường, chúng tôi học rất nhiều thứ. Với môn Văn, chúng tôi học các tác phẩm và viết các bài văn. Với môn Lịch Sử, chúng tôi học những sự kiện trong quá khứ và hiện tại ở Việt Nam và trên khắp thế giới. Với môn Địa Lý, chúng ta học về những quốc gia khác nhau và người dân của các quốc gia đó. Với môn Vật Lý, chúng tôi học cách mọi thứ vận động như thế nào. Trong giờ Ngoại ngữ, chúng tôi học tiếng Anh. Chúng tôi còn học nhiều thứ khác nhau như Nhạc, Thể Thao và Hội Họa. Chúng tôi thích tất cả các giờ học.

Gợi ý: Từ không cùng nhóm là từ bị gạch ngang.

Literature – author, writing, paintings, stories

History – basketball games, famous people, world events, important days

Science – experiment, meter, preposition, temperature

English – words, verbs, England, pronouns

Một số từ vựng:

author : tác giả

basketball games: môn bóng rổ

writing : tác phẩm

famous people : người nổi tiếng

paintings : các bức họa

world events : sự kiện trên thế giới

stories : các câu chuyện

important days : các ngày trọng đại

experiment: thí nghiệm

preposition : giới từ

meter : mét

temperature : nhiệt độ

6. Match each subject to the correct items. (Ghép mỗi môn học với dụng cụ đúng.)

Physical education: games, running shoe, ball

Geography : map, globe, atlas

Music : piano, guitar, songbooks

Art : paint, pencils, paper

Math : graphs, equations, calculator

Một số từ vựng:

songbooks : sách hát running shoe: giày chạy graphs : đồ thị map : bản đồ equations : các công thức globe : quả địa cầu calculator: máy tính atlas : tập bản đồ

7. Play with words. Say and clap. (Chơi với chữ. Nói và vỗ tay.) Bài nghe: Hướng dẫn dịch:

Tôi yêu một Lịch Sử, Tôi cũng thích môn Nhạc. Tôi thật sự thích môn Vật Lý. Còn bạn thì sao? Tiếng Anh thì dễ, Toán thì khó, Đây là giáo viên của tôi, Cùng với sổ liên lạc của tôi.

Remember. (Ghi nhớ.)

Các bài học tiếng Anh lớp 7 Unit 5 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Thông Số Kỹ Thuật Của Mercedes Benz E Class 2022

Sẽ khó có ai có thể phủ nhận được mức độ nổi tiếng cũng như vị thế của thương hiệu Mercedes trên thị trường ô tô nước ta. Thương hiệu xe đến từ Đức này rất biết chiều lòng khách hàng bằng cách liên tục cho ra mắt những mẫu xe ô tô hiện đại và sang trọng thuộc nhiều phân khúc khác nhau. Cũng nhờ vậy, người tiêu dùng nước ta đã có đa dạng sự lựa chọn hơn.

Thương hiệu này có rất nhiều cái tên đình đám và trong đó không thể thiếu xót được Mercedes Benz E Class. Mẫu xe này ngay từ những ngày đầu ra mắt đã khiến nhiều dòng xe khác thuộc phân khúc xe ô tô cỡ trung phải dè chừng rất nhiều. Ngoại hình tinh tế, sang trọng cùng động cơ mạnh mẽ là một trong số những thế mạnh của E Class.

So với các mẫu xe trong phân khúc xe ô tô cỡ trung thì E Class có giá thành khá cao. Chính vì điều này mà có rất nhiều Anh/Chị khi có ý định lựa chọn Mercedes Benz E Class đều phải phân vân và tìm hiểu vô cùng kĩ lưỡng. Quả thật, mẫu xe này có vô số điểm nổi trội mà không phải bất cứ một chiếc xe ô tô nào cũng có thể làm được. Nhưng để hiểu rõ về nó Anh/Chị không thể căn cứ qua đôi dòng giới thiệu sơ lược được.

Để giúp Anh/Chị hiểu rõ hơn về mẫu xe cao cấp E Class này, Giaxetot sẽ đem đến cho Anh/Chị những thông số kỹ thuật của Mercedes Benz E Class 2020một cách chi tiết và dễ hiểu nhất. Mong rằng nó sẽ giúp ích được cho Anh/Chị trong việc lựa chọn xe.

Thông số kỹ thuật Mercedes Benz E Class 2020

Như Anh/Chị đã thấy ở bảng trên, động cơ của E Class không chỉ vượt trội hơn so với các phiên bản trước đó mà nó còn vô cùng mạnh mẽ nữa. Chắc chắn, với mẫu xe E Class này Anh/Chị sẽ có được những trải nghiệm trên mọi nẻo đường đầy thú vị.

Với E Class Anh/Chị sẽ biết rõ được mức tiêu thụ nhiên liệu ở các dạng địa hình khác nhau. Điều này thuận lợi hơn cho Anh/Chị để lên dự định trước những chuyến đi xa.

Cỡ lốp

Bên cạnh sự sang trọng, mềm mại từng đường nét thì ở E Class vẫn có rất nhiều chi tiết thể thao và mạnh mẽ như hệ thống lốp, bánh xe… Không chỉ giúp cho E Class có thể đi chuyển trên nhiều dạng địa hình khác nhau mà với các đặc điểm nổi trội của cầu trước, cầu sau, cỡ lốp… giúp cho mẫu xe này thêm phần vững chãi hơn.

Là một mẫu xe ô tô cỡ trung nhưng trọng lượng của E Class là một điểm rất đáng để khen ngợi. Đặc biệt là với không gian khoảng hành lý rộng rãi chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho Anh/Chị.

Như vậy, qua các bảng thông số kĩ thuật phía trên mà Giaxetot mang tới chắc chắn E Class đã hiện ra một cách rõ ràng và chi tiết hơn để Anh/Chị có thể xem xét mẫu xe này có thực sự phù hợp với như cầu và sở thích của mình hay không.

Ngoài những thông tin trên, Anh/Chị có thể trực tiếp đến các đại lý bán xe chính hãng của Mercedes để có thể nhận được những thông tin thực tế từ phía nhân viên bán hàng.

Soạn Bài Lớp 8: Câu Ghép Tiếp Theo Soạn Bài

Soạn bài lớp 8: Câu ghép tiếp theo được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo giúp các bạn học sinh nắm rõ kiến thức về câu ghép, cách nối các vế câu với nhau trong đoạn văn bản để từ đó học tập tốt môn Ngữ Văn lớp 8 chuẩn bị cho bài giảng sắp tới đây của mình. I. Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu.

1. Quan hệ ý nghĩa giữa các vế trong câu ghép của đoạn văn trong SGK là quan hệ nguyên nhân – kết quả.

2. Minh họa một số câu có quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu.

– Vì nó ốm nặng nên nó bỏ học. (quan hệ nhân quả)

– Nếu trời không mưa thì tôi đi chơi. (quan hệ điều kiện / giả thiết)

– Mây tan và mưa tạnh, trời trở nên quang đãng. (quan hệ đồng thời / đẳng lập)

II. Luyện tập

Câu 1. Xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu trong những câu ghép trong SGK.

a. Quan hệ vế câu (1) với câu (2) là quan hệ nguyên nhân – kết quả (chứa quan hệ từ vì).

b. Các vế câu có quan hệ tăng tiến.

c. Các vế câu có quan hệ tương phản

d. Các vế câu có quan hệ tương phản.

e. Đoạn này có 2 câu ghép.

Câu đầu dùng từ rồi nối hai vế câu chỉ quan hệ thời gian nối tiếp. Câu sau không có từ quan hệ nối hai vế câu nhưng vẫn có thể hiểu ngầm là hai vế có mối quan hệ nguyên nhân – kết quả (vì yếu nên bị lẳng ra ngoài).

Câu 2. Đọc các đoạn trích và trả lời câu hỏi.

a. Đoạn trích 1 đều gồm những câu ghép. Có câu có từ nối giữa các vế câu, có câu không có từ nối giữa các vế câu.

b. Đoạn trích 3 là các câu ghép có mối quan hệ nguyên nhân kết quả.

c. Có những câu có thể tách vế câu thành câu đơn được như: Trời âm u mây mưa. Biển xám xịt nặng nề.

Câu 3. Đoạn trích trong tác phẩm Lão Hạc của Nam Cao có hai câu ghép rất dài. Xét về mặt lập luận, mỗi câu ghép nói một việc mà lão Hạc nhờ ông giáo. Nếu tách mỗi vế trong câu ghép thành một câu đơn thì không đảm bảo tính mạch lạc của lập luận. Xét về giá trị biểu hiện thì tác giả cố ý viết câu dài để tái hiện lại cách kể dài dòng của lão Hạc.

Câu 4. a. Quan hệ ý nghĩa giữa các vế của câu ghép thứ hai là quan hệ điều kiện – kết quả, không thể tách mỗi vế thành một câu đơn vì không thể hiện rõ mối quan hệ này.

b. Nếu tách mỗi vế câu thành một câu đơn nh “Thôi! U van con, u lạy con. Con có thương thầy u. Con đi ngay bây giờ cho u…” thì hàng loạt câu ngắn đặt cạnh nhau như vậy có thể khiến ta hình dung là nhân vật nói nhát gừng hoặc nghẹn ngào. Trong khi đó cách viết của Ngô Tất Tố lại gợi ra cách kể lể, van vỉ, thiết tha của chị Dậu.