Top 6 # Soạn Bài Hợp Đồng Lớp 9 Trang 136 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Soạn Bài Hợp Đồng Trang 136 Văn 9

Đọc văn bản đã cho và trả lời câu hỏi.

a) Cần phải có hợp đồng vì phải có cơ sở để các bên tham gia kí kết ràng buộc lẫn nhau, có trách nhiệm thực hiện các điều khoản đã ghi nhầm đảm bảo cho công việc thu được kết quả, tránh thiệt hại cho các bên tham gia.

c) Là cơ sở pháp lí, hợp đồng cần phải tuân theo các điều khoản của pháp luật, phù hợp với truyền thống, đồng thời hợp đồng phải cụ thể, chính xác. Muốn vậy nội dung, chất lượng, số lượng công việc, thời gian tiên hành, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi các bên tham gia kí kêt hợp đồng cần được ghi chính xác. Các từ ngữ trong hợp đồng cần đơn giản, tránh dùng các từ ngữ chung chung, không dứt khoát như có thê, có khả năng, nói chung, về cơ bản, phần lớn, vân vân hoặc dẩu châm lửng… Câu văn trong hợp đồng cũng phải ngắn gọn, dễ hiểu và đơn ngh’ïa.

Các bên tham gia hợp đồng phải biểu hiện sự nhất trí chấp thuận với nội dung hợp đồng qua họ tên, chữ kí của những đại diện có đủ tư cách pháp lí.

d) Một số hợp đồng mà em biết: hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung ứng vật tư, hợp đồng mua bán sản phẩm, hợp đồng đào tạo cán bộ..

II. CÁCH LÀM HỢP ĐỒNG

Đọc Hợp dồng mua bán sách giáo khoa và trả lời câu hỏi.

1. Mở đầu hợp đồng gồm các mục:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Tên hợp đồng (đặt giữa trang).

+ Các căn cứ để kí hợp đồng.

2. Phần nội dung hợp đồng gồm những điều kiện quy định trách nhiệm hai bên, chất lượng, mẫu mă sản phẩm, hiệu lực của hợp đổng.

3. Phần kết thúc hợp đồng gồm có chữ ki của đại diện hai bên kí hợp đồng.

4. Lời văn ghi hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ.

III. LUYỆN TẬP

Các trường hợp sau đây cần viết hợp đồng:

+ Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng thống nhất với nhau vẻ một hợp đồng mua bán.

+ Xã em và công ti Thiên Nông thống nhất đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu.

+ Hai bên thỏa thuận với nhau về việc thuê nhà.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ

Hôm nay, ngày … tháng … năm…

Tại địa điểm……………………….

Bên chủ nhà

Ông (bà)…

Địa chỉ thường trú…………………

Bên thuê nhà

Ông (bà): .

Địa chỉ thường trú…………………

Chứng minh nhân dân số…………. cấp ngày……… tại………

Hai bên thỏa thuận lập hợp đềng cho thuê nhà với nội dung cụ thể sau dảy: Điểu 1

Ông (bà)… cho ông (bà)…. thuê một ngôi nhà ở số…. đường…

Thời gian cho thuê: 180 ngày (từ ngày….. tháng…… năm…… đến hết ngày…. tháng….. năm…… )

Giá thuê: 10 OOOđ (Mười nghìn đồng) / 1 ngày đêm Điểu 2

Ổng (bà)…………… có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản nhà ở, nếu tự ý đập phá, sửa chữa hoặc làm hư hỏng thì người thuê nhà phải bồi thường thiệt hại, nếu trả chậm thì phải chịu tiền thuê gấp đôi, bên chủ nhà muốn thay đổi hợp đồng phải báo trước 15 ngày.

Hợp đồng này làm thành hai bản, có giá trị như nhau, bên chủ sở hữu giữ một bản, bên thuê giữ một bản.

Bên thuê nhà Bên chủ nhà

(Họ tên ưà chữ kí) (Hộ tên và chữ kí)

Soạn Bài Hợp Đồng Trang 136 Sgk Ngữ Văn 9

Cùng với biên bản hay một số kiểu văn bản hành chính mà các em đã học từ những bài học trước, hợp đồng cùng là một trong số các văn bản hành chính quan trọng và cần thiết, cùng tài liệu soạn văn lớp 9 của chúng tôi soạn bài Hợp đồng trang 136 SGK Ngữ văn 9 tập 2 để tìm hiểu kĩ hơn về loại văn bản này.

Câu 1.Cần có hợp đồng vì phải có cơ sở để các bên có ràng buộc, chắc chắn

Hợp đồng ghi lại những thoả thuận giữa hai bên hoặc những điều kiện, thỏa thuận sau hợp đồng

Cần đạt yêu cầu khách quan, cụ thể, chính xác theo điều khoản pháp luật, chặt chẽ

Một số hợp đồng như: Mua bán nhà đất, kinh tế, sản phẩm, cán bộ đào tạo, ……

Phần mở đầu gồm: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên hợp đồng, điều kiện hợp đồng

Nội dung cần đảm bảo những thỏa ước hai bên, trách nghiệm, tính chính xác và thông tin sau hợp đồng cho bai bên

Kết thúc cần có chữ ký hai bên, thời gian thi hành hợp đồng

Lời văn hợp đồng cần khách quan, chính xác

Cần viết hợp đồng cho mỗi trường hợp trong câu b, c, e

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hôm nay, ngày … tháng … năm…

Tại địa điểm:……………………….

Địa chỉ thường trú:…………………

Địa chỉ thường trú:…………………

Chứng minh nhân dân số:…………. cấp ngày……… tại………

Hai bên thỏa thuận lập hợp đồng cho thuê nhà với nội dung cụ thể sau đây:

Ông (bà)… cho ông (bà)…. thuê một ngôi nhà ở số…. đường…

Thời gian cho thuê: 3 tháng (từ ngày….. tháng…… năm…… đến hết ngày…. tháng….. năm…… )

Giá thuê: 1 triệu 8/ tháng

Ông (bà)…………… có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản nhà ở, nếu tự ý đập phá, sửa chữa hoặc làm hư hỏng thì người thuê nhà phải bồi thường thiệt hại, nếu trả chậm thì phải chịu tiền thuê gấp đôi, bên chủ nhà muốn thay đổi hợp đồng phải báo trước 15 ngày.

Hợp đồng này làm thành hai bản, có giá trị như nhau, bên chủ sở hữu giữ một bản, bên thuê giữ một bản.

Bên A Bên B

Kí tên Kí tên

Trong nội dung tiếp theo, các em sẽ được tìm hiểu cách soạn bài Bố của Xi-Mông, cùng theo dõi phần hướng dẫn soạn bài của chúng tôi ngay sau đây để biết cách soạn bài.

Trong chương trình học Ngữ Văn lớp 9 phần bài Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự là một nội dung quan trọng các em cần chú ý Soạn bài Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự đầy đủ.

https://thuthuat.taimienphi.vn/soan-bai-hop-dong-trang-136-sgk-ngu-van-9-tap-2-soan-van-lop-9-34907n.aspx

Soạn Bài Hợp Đồng Hay Nhất Lớp 9

Soạn bài Hợp đồng lớp 9

I. Đặc điểm của hợp đồng

Câu 1 trang 136 SGK văn 9 tập 2

Đọc văn bản

Câu 2 trang 138 SGK văn 9 tập 2

a) Cần phải có hợp đồng vì đó là văn bản có tính chất pháp lí, văn bản hơp đồng để đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi của các bên cùng hợp tác thực hiện một số công việc.

b) Công việc được các bên cùng hợp tác để thực hiện.

Trách nhiệm của bên A

Trách nhiệm của bên B

Cách xử lí nếu bên A hoặc bên B không thực hiện đúng những điều khoản trong hợp đồng.

c) Hợp đồng cần phải đảm bảo:

Các quy định cụ thể về việc làm, trách nhiệm chi tiết của các bên đối với nội dung và thời hạn thực hiện công việc.

Kết cấu đủ 3 phần và đảm bảo tính pháp lí.

d) Một số hợp đồng:

Hợp đồng lao động.

Hợp đồng cho thuê nhà

Hợp đồng kinh tế.

Hợp đồng cung ứng vật tư

Hợp đồng mua bán sản phẩm.

II. Cách làm hợp đồng

Câu 1 trang 138 SGK văn 9 tập 2

Phần mở đầu gồm:

Quốc hiệu và tiêu ngữ

Tên hợp đồng

Thời gian, địa điểm kí hợp đồng

Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí kết hợp đồng

Tên của hợp đồng viết in hoa giữa dòng giấy

Câu 2 trang 138 SGK văn 9 tập 2

Phần nội dung hợp đồng:

Ghi lại nội dung điều khoản đã thỏa thuận.

Trách nhiệm quyền lợi của các bên tham gia hợp đồng.

Cam kết của hai bên

Cách ghi nội dung này trong hợp đồng: chính xác, đầy đủ theo các điều khoản.

Câu 3 trang 138 SGK văn 9 tập 2

Phần kết thúc Hợp đồng gồm:

Chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết hợp đồng

Xác nhận bằng dấu của cơ quan hai bên (nếu có).

Câu 4 trang 138 SGK văn 9 tập 2

Lời văn của hợp đồng phải chính xác, khoa học.

III. Luyện tập bài Hợp đồng

Câu 1 trang 139 SGK văn 9 tập 2

Những tình huống cần viết hợp đồng: a), b), c), e)

Câu 2 trang 139 SGK văn 9 tập 2

Ghi lại phần mở đầu, các mục bên trong phần nội dung, phần kết thúc và dự kiến điều kiện cụ thể hóa bản hợp đồng cho thuê nhà:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ Ở

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm…………………

Tại địa điểm:

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên cho thuê nhà)

Họ tên:

Chứng minh nhân dân số:

Địa chỉ:

Nghề nghiệp:

BÊN B (Bên thuê nhà)

Họ tên:

Chứng minh nhân dân số:

Nghề nghiệp:

Nơi làm việc (nếu có):……

thoả thuận giao kết hợp đồng thuê nhà với các nội dung sau đây:

Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B được thuê để

Căn nhà số…đường…phường (xã)…quận (huyện)…thành phố (tỉnh)…gồm…phòng. Tổng diện tích sử dụng…m2. Thuộc loại nhà:..

Kể từ ngày…tháng…năm…, trong thời hạn…năm

Điều 2: Tiền thuê nhà hàng tháng là…đồng.

Điều 3: Bên thuê nhà phải trả tiền đầy đủ cho bên thuê nhà theo tháng (quý) vào ngày… của tháng (quý) bằng tiền mặt. Mỗi lần đóng tiền bên thuê nhà được nhận giấy biên nhận của bên cho thuê.

Điều 4: Bên thuê nhà có trách nhiệm bảo quản nhà thuê, phát hiện kịp thời những hư hỏng để yêu cầu bên cho thuê sửa nhà.

Điều 5: Trong thời gian hợp đồng, nếu người đứng tên trên hợp đồng từ trần thì một trong những người cùng hộ khẩu (cha, mẹ, vợ, chồng, con cái) tiếp tục thi hành hợp đồng hoặc đựơc ký lại hợp đồng thay thế người quá cố.

Điều 6: Hai bên A, B cam kết thi hành nghĩa vụ hợp đồng. Nếu vi phạm sẽ yêu cầu toà án…giải quyết theo thoả thuận của hai bên hoặc theo quy định của pháp luật.

Nguồn Internet

Soạn Bài Luyện Tập Viết Hợp Đồng Trang 157 Sgk Ngữ Văn 9

Soạn bài Luyện tập viết hợp đồng, ngắn 1

I. Đặc điểm của hợp đồng I. Ôn tập lý thuyết

– Hợp đồng là bản giao ước, thoả thuận về nghĩa vụ, quyền lợi của đôi bên thực hiện nhằm xác định tính chính xác mục tiêu chung

– Hợp đồng là văn bản mang rõ tính pháp luật, mạch lạc, khách quan

– Một bản hợp đồng cần có mục: Quốc hiệu, tiêu ngữ, thời gian, địa điểm, nội dung hợp đồng, ….

– Phần nội dung chính của hợp đồng được trình bày dưới hình thức các điều khoản

– Hợp đồng phải đảm bảo cách hành văn ngắn gọn, mạch lạc.

– Số liêụ trong hợp đồng phải chân thực, thống nhất

Người cho thuê xe: Nguyễn Văn A

Chứng minh thư: 83873892738237

Đỉa chỉ: Phường …………Thành phố …………..

Thời gian thuê: 2h ngày 10/6/2019

Hợp đồng thuê nhân sự lao động

Đại diện bên A: ……………… Công ty sản suất cao su

Đại diện bên B: ……………….

Các điều khoản trong thuê lao động:

Điều khoản CD133……………………..

Điều khoản ĐFF23……………………..

Hợp đồng thuê lao động từ 10/6/2019 đến 10/6/2020 và hưởng các chính sách của nhà nước về luật lao động

Trường hợp phát sinh hay huỷ hợp đồng các bên tự trao đổi và đưa ra phươnh án

Đại diện A. Đại diện B.

Lê An Mạnh Hân

Hợp đồng sử dụng điện sinh hoạt

Ông bà ………………chức vụ

Số điện thoại ……………….email

Mã số thuế……………………..

Đại diện bên B ( mua điện) ………………………..

Số chứng minh thư………………………………

Điện thoại………………….

Địa chỉ mâu bán điện……………………

Hợp đồng có hiệu lực từ 6/2019 đến 6/2021 và được gia hạn khi hai bên có nhu cầu

Hợp đồng được bàn giao cho 2 bên cùng giữ.

Bên A Bên B

Soạn bài Luyện tập viết hợp đồng, ngắn 2

Các em học sinh cùng tham khảo bài viết tiếp sau của chúng tôi với nội dung soạn bài Bắc Sơn để tìm hiểu về một tác phẩm kịch khá hay của Nguyễn Huy Tưởng.

Chi tiết nội dung phần Tưởng tượng và viết thư cho bạn học kể về buổi thăm trường xưa sau 20 năm để có sự chuẩn bị tốt cho bài .

Phân tích tám câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích là một bài học quan trọng trong chương trình Ngữ Văn lớp 9 mà các em cần phải đặc biệt lưu tâm.

https://thuthuat.taimienphi.vn/soan-bai-luyen-tap-viet-hop-dong-trang-157-sgk-ngu-van-9-tap-2-soan-van-lop-9-34910n.aspx