Top 10 # Soạn Bài Hồ Gươm Lớp 6 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Soạn Bài Sự Tích Hồ Gươm Lớp 6

Soạn bài Sự tích Hồ Gươm lớp 6 I. Về thể loại – Truyền thuyết là loại truyện dân gian do chính tập thể nhân dân sáng tạo nên được truyền miệng từ đời này qua đời khác, thường mang tính huyền ảo, li kì, huyễn tưởng kể về những nhân vật hay sự kiện có trong lịch sử. – Truyền thuyết cũng chính là thái độ, cảm nhận về những vấn đề trong lịch sử của nhân dân qua từng nhân vật lịch sử. II. Kiến thức cơ bản. 1. Bố cục. – Phần mở đầu: Giới thiệu cuộc khởi …

I. Về thể loại

– Truyền thuyết là loại truyện dân gian do chính tập thể nhân dân sáng tạo nên được truyền miệng từ đời này qua đời khác, thường mang tính huyền ảo, li kì, huyễn tưởng kể về những nhân vật hay sự kiện có trong lịch sử. – Truyền thuyết cũng chính là thái độ, cảm nhận về những vấn đề trong lịch sử của nhân dân qua từng nhân vật lịch sử.

II. Kiến thức cơ bản. 1. Bố cục.

– Phần mở đầu: Giới thiệu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. – Phần thân bài: Việc vua Lê Lợi lấy được gươm thần từ rùa vàng, sự cứu giúp đầy ý nghĩa, Lê Lợi với thanh gươm báu cùng với nghĩa quân của mình ra trận. – Phần kết bài: Sự thắng lợi cuộc chiến anh hung, cách giải thích cho tên gọi ” Hồ Gươm”.

2. Nội dung.

2.1 Đức Long Quân cho nghĩa quân mượn gươm thần nhằm tăng sức mạnh giành chiến thắng. Đức Long Quân là nhân vật kì ảo do nhân dân sáng tạo ra như một vị thần cao siêu sẽ giúp đỡ cho ước nguyện của nhân dân thành hiện thực. Niềm tin cho sự toàn thắng. Đức Long Quân gắn liền với hình ảnh rùa vàng thần bí.

2.3 Sức mạnh của gươm thần.

– Gươm thần có sức mạnh phi thường, làm nhuệ khí của nghĩa quân tăng bội phần, làm cho quân giặc phải bạt vía, khiếp sợ. – Từ khi có gươm thần nghĩa quân đã nhiều lần chuyển từ thế bị động sang chủ động tiến quân đánh giặc oai hùng đưa đến chiến thắng lừng lẫy.

2.4 Cảnh Vua Lê Lợi trả gươm thần cho Rùa Vàng.

Sau khi tất thắng, đất nước được yên bình thì Long Quân cho Rùa Vàng lên đòi lại gươm báu. Khi Rùa Vàng ngoi lên mặt nước thì cũng lúc đó thanh gươm đeo bên người Lê Lợi động đậy. Rùa Vàng nói: “Xin bệ hạ hoàn gươm cho Long Quân”. Vua rút gươm dâng về phía Rùa Vàng, Rùa Vàng ngậm gươm rẽ xuống nước.

2.5 Ý nghĩa truyện.

– Truyện giải nghĩa được tên gọi “Hồ Gươm”, đồng thời đề cao tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của nhân dân ta, một việc chính nghĩa đáng ngợi ca. – Đề cao sự lãnh đạo tài trí của Vua Lê Lợi, một vị vua anh minh, yêu nước, thương dân. – Truyện thể hiện khát vọng ngàn đời của nhân dân được sống trong hòa bình, một đất nước ấm no, hạnh phúc.

Bài Soạn Lớp 6: Sự Tích Hồ Gươm

Thể loại: Truyền thuyết địa danh

Bố cục: 2 phần

Tóm tắt tác phẩm:

Giặc Minh đô hộ, nghĩa quân Lam Sơn khởi nghĩa nhưng đều thất bại. Long Quân quyết định cho nghĩa Quân mượn gươm thần. Lê Thận nhặt được lưỡi gươm dưới biển, Lê Lợi nhặt được chuôi gươm trên rừng. Từ ngày có gươm thần nghĩa quân đánh đâu thắng đấy, quét sạch quân thù. Long Quân đòi gươm, Lê Lợi trả gươm tại hồ Tả Vọng. Từ đó hồ có tên là Hồ Gươm hay Hồ Hoàn Kiếm.

Trả lời:

Đức Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần vì:

Giặc Minh đô hộ nước ta làm nhiều điều bạo ngược, tàn ác.

Nghĩa quân Lam Sơn nổi dậy nhưng buổi đầu thế lực còn yếu, nhiều lần thua.

Lê Lợi đã nhận được gươm thần như thế nào? Cách Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn và Lê Lợi mượn gươm có ý nghĩa gì?

Trả lời:

Lê Lợi đã nhận được gươm thần:

Chàng đánh cá Lê Thuận bắt được lưỡi gươm dưới nước

Lê Thuận gia nhập nghĩa quân Tây Sơn

Lê Thuận dâng gươm thần và nguyện cùng mọi người theo Lê Lợi đến cùng, xả thân vì đại nghĩa.

Cách Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn và Lê Lợi mượn gươm có ý nghĩa:

Lưỡi gươm được thấy dưới nước, chuôi gươm trên rừng cho thấy khả năng cứu nước có ở khắp mọi nơi, với mọi người….

Các bộ phận của thanh gươm rời nhau nhưng khi khớp lại thì “vừa như in”, cho thấy sự đồng tâm nhất trí của cả dân tộc, một lòng đánh giặc.

Gươm sáng ngời hai chữ “Thuận thiên”, đề cao vai trò của chủ tướng Lê Lợi, đồng thời khẳng định sự nghiệp kháng Minh hợp lòng dân ý trời.

Trả lời:

Sức mạnh của gươm thần đối với nghĩa quân Lam Sơn:

Nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng

Gươm thần tung hoành khắp trận địa, làm cho quân Minh khiếp vía

Trả lời:

Long Quân đòi gươm khi:

Nghĩa quân đã đuổi được giặc Minh ra khỏi bờ cõi, đất nước đã thái bình.

Lê Lợi đã lên ngôi vua.

Long Quân sai Rùa Vàng đòi gươm

Cảnh trả gươm diễn ra: Lê Lợi đang dạo chơi trên hồ Tả Vọng, Rùa Vàng nhô lên, lưỡi gươm đeo bên mình Lê Lợi động đậy. Rùa Vàng nói: “Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân”. Vua rút gươm nâng về phía Rùa Vàng, Rùa Vàng ngậm lấy và lặn xuống nước.

Trả lời:

Ý nghĩa của truyện “Sự tích Hồ Gươm” là:

Ngợi ca tính chất toàn dân và chính nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn

Đề cao và suy tôn Lê Lợi và nhà Lê trong cuộc kháng chiến chống Minh

Giải thích nguồn gốc tên gọi Hồ Hoàn Kiếm (Trả gươm).

Em còn biết truyền thuyết nào của nước ta cũng có hình ảnh Rùa Vàng. Theo em, hình tượng Rùa Vàng trong truyền thuyết Việt Nam tượng trưng cho ai và cho cái gì?

Trả lời:

Hình ảnh Rùa Vàng còn xuất hiện trong truyền thuyết Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thuỷ. Như vậy, trong truyền thuyết Việt Nam, Rùa Vàng thường tượng trưng cho Long Vương – vị thần cai trị dưới biển, tượng trưng cho sự giúp đỡ của các vị thần đối với con người.

Trả lời:

Sự lặp lại và ý nghĩa của chi tiết trao gươm thần trong các truyện truyền thuyết Việt Nam:

Lưỡi gươm ở dưới nước, chuôi gươm ở trên rừng → Lòng yêu nước có ở khắp mọi nơi

Các bộ phận của thanh gươm ghép lại vừa như in → nguyện vọng của dân tộc trên dưới quyết tâm một lòng như một

Lê Thận trao gươm cho Lê Lợi thể hiện vai trò quan trọng của chủ tướng

⇒ Trao phó, tin tưởng, dốc lòng vì người “minh chủ” làm sự nghiệp lớn.

Vì sao tác giả dân gian không để Lê Lợi được trực tiếp nhận cả chuôi gươm và lưỡi gươm cùng một lúc?

Trả lời:

Tác giả dân gian không để Lê Lợi trực tiếp nhận được cả chuôi gươm và lưỡi gươm cùng một lúc vì:

Muốn kháng Minh thì nhân dân, vua tôi tất cả cùng đồng lòng mới tạo ra sức mạnh vô địch đánh đuổi kẻ thù.

Cuộc khởi nghĩa phải trải qua một quá trình gian khổ

Lê Lợi hiểu được sứ mạng của người “cầm chuôi” và sức mạnh sắc bén của “lưỡi gươm” nhân dân.

Lê Lợi nhận gươm ở Thanh Hóa nhưng lại trả gươm ở Hồ Gươm – Thăng Long. Nếu Lê Lợi trả gươm ở Thanh Hóa thì ý nghĩa của truyền thuyết sẽ khác đi như thế nào?

Trả lời:

Nếu Lê Lợi trả gươm ở Thanh Hóa thì truyền thuyết bị thay đổi:

Không thể hiện được sự thay đổi tên gọi của hồ Tả Vọng thành Hồ Gươm

Vua Lê Lợi thống nhất đất nước thì vị trí của nhà vua phải ở kinh đô- hợp lí.

Trả lời:

Truyền thuyết là tên gọi dùng để chỉ một nhóm những sáng tác dân gian truyền miệng nhằm lý giải một số hiện tượng tự nhiên, sự kiện lịch sử.

Đặc điểm chung của chúng thể hiện các yếu tố kỳ diệu, huyễn tưởng, nhưng lại được cảm nhận là xác thực, diễn ra ở ranh giới giữa thời gian lịch sử và thời gian thần thoại, hoặc diễn ra ở thời gian lịch sử.

Tên một số truyền thuyết đã học:

Con rồng cháu tiên

Thánh Gióng

Sơn Tinh, Thủy Tinh

Bánh chưng, bánh giầy.

Soạn Bài Sự Tích Hồ Gươm Lớp 6 Ngắn Gọn

Hướng dẫn các bạn soạn bài Sự tích Hồ Gươm trong chương trình sách giáo khoa Văn lớp 6 ngắn gọn đơn giản

Cảnh Rùa vàng nhô lên và đòi lại kiếm cho Đức Long Quân từ vua Lê Lợi

Với Sự tích Hồ Gươm (hay còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm) thì ắt hẳn ai cũng biết truyền thuyết này gắn liền với chiến thắng của nhân dân ta do vị anh hùng Lê Lợi lãnh đạo trước quân Minh hùng mạnh thời phong kiến.

Sự tích Hồ Gươm có nội dung: Khi quân Minh còn đô hộ nước ta thì Lê Lợi đã âm thầm xây dựng đội quân để đứng lên giành lại độc lập cho dân tộc. Nhưng lực lượng bấy giờ của Lê Lợi còn thưa thớt, chưa đủ sức mạnh, nên luôn bị thất bại. Thương cho người tài đức như Lê Lợi, thương cho cảnh nhân dân ta bị ách đô hộ, Đức Long Quân đã cho mượn thanh gươm thần. Nhờ gươmg thần, Lê Lợi liên tiếp giành được những chiến thắng và đánh đuổi giặc Minh rút về nước.

Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung cũng như ý nghĩa của Sự tích Hồ Gươm, thì trong bài viết này vforum sẽ hướng dẫn bạn soạn bài Sự tích Hồ Gươm một cách ngắn gọn nhất.

Câu 2: Lê Lợi đã nhận được gươm thần như thế nào? Cách Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn và Lê Lợi mượn gươm có ý nghĩa gì?Trả lời: – Lê Lợi không nhận gươm thần trực tiếp mà thông qua Lê Thận. – Đặc điểm gươmg thần:

Sáng rực 2 chữ “Thuận Thiên” (thuận ý trời).

Tra vào chuôi gươm nạm ngọc vừa in.

– ý nghĩa của việc Đức Long Quân cho Lê Lợi mượn gươm: Hai chữ “Thuận Thiên” trước tiên đã chứng minh việc cho mượn gươm là do ý trời. Việc cho mượn gươm thần giồng như cách truyền thêm nặng lượng, tinh thần cho nhân dân ta có thêm sức mạnh để chiến đấu đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Câu 3: Hãy chỉ ra sức mạnh của gươm thần đối với nghĩa quân Lam SơnTrả lời: – Từ khi có gươm … quân Minh bạt vía. – Không phải trốn tránh … của giặc mà dùng. – Cuối cùng gươm thần mờ … quân Minh về nước.

Câu 4: Khi nào Long Quân cho đòi gươm? Cảnh đòi gươm và trả gươm diễn ra như thế nào?Trả lời: Đức Long Quân đòi lại gươm khi Lê Lợi đã giúp đất nước độc lập, yên bình, đánh đuổi quân Minh về nước. Cảnh đòi gươm và trả gươm cũng rất tình cơ trong dịp Lê Lợi sau khi lên làm vua, lúc đi dạo trên hồ Tả Vọng, Rùa Vàng đã nhô lên và nói xin được lấy lại thanh gươm cho Đức Long Quân. Chi tiết “Lê Lợi đang dạo chơi … ngậm lấy và lặn xuống nước.”

Câu 5: Ý nghĩa của truyện Sự tích Hồ GươmTrả lời: – Giải thích được vì sao có tên là Sự tích Hồ Gươm. – Chứng tỏ vua Lê Lợi tài giỏi, người có thể giúp đất nước độc lập thời bấy giờ. – Đề cao tính chính nghĩa, thể hiện tinh thần, sức mạnh của nhân dân ta trong thời kỳ bị đô hộ.

Câu 6: Em còn biết truyền thuyết nào của nước ta cũng có hình ảnh Rùa Vàng. Theo em, hình tượng Rùa Vàng trong truyền thuyết Việt Nam tượng trưng cho ai và cho cái gì?Trả lời: An Dương Vương xây thành Cổ Loa.

Soạn Bài Lớp 6: Sự Tích Hồ Gươm Soạn Bài Môn Ngữ Văn Lớp 6 Học Kì I

Soạn bài lớp 6: Sự tích Hồ Gươm Soạn bài môn Ngữ văn lớp 6 học kì I

Soạn bài: Sự tích Hồ Gươm

Soạn bài lớp 6: Nghĩa của từ Soạn bài lớp 6: Sơn Tinh, Thủy Tinh

I. VỀ THỂ LOẠI

(Xem trong bài Con Rồng cháu Tiên).

2. Lê Lợi không trực tiếp nhận gươm. Người đánh cá Lê Thận nhận được lưỡi gươm dưới nước, Lê Lợi nhận được chuôi gươm trên rừng, đem khớp với nhau thì “vừa như in”. Điều đó chứng tỏ sức mạnh của gươm thần thực chất là sức mạnh đoàn kết nhân dân ở khắp nơi, trên mọi miền Tổ quốc, từ miền xuôi cho đến miền ngược, từ đồng bằng cho đến miền rừng núi.

Mỗi bộ phận của thanh gươm ở một nơi nhưng khi khớp lại thì vừa như in, điều đó thể hiện sự thống nhất nguyện vọng, ý chí chống giặc ngoại xâm của toàn dân tộc. Hai chữ “Thuận Thiên” (hợp lòng trời) trên lưỡi gươm thần nhấn mạnh tính chất chính nghĩa, hợp lòng người, lòng trời của nghĩa quân Lam Sơn.

3. Sức mạnh của gươm thần:

Từ khi có gươm, nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng cao. Sức mạnh của gươm thần làm cho quân Minh bạt vía.

Từ bị động và nhiều lần thua trận, nghĩa quân chủ động đi tìm giặc đánh và đã chiến thắng giòn giã, đuổi hẳn quân Minh về nước.

4. Đất nước đã thanh bình, Long Quân cho Rùa Vàng lên đòi lại gươm. Khi ấy Lê Lợi đang dạo chơi trên hồ Tả Vọng, Rùa Vàng nhô lên, lưỡi gươm đeo bên mình Lê Lợi động đậy. Rùa Vàng nói: “Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân”. Vua rút gươm nâng về phía Rùa Vàng, Rùa Vàng ngậm lấy và lặn xuống nước.

5. Ý nghĩa:

Truyện thể hiện khát vọng của quần chúng nhân dân muốn được sống trong hoà bình, hạnh phúc.

6* Ngoài truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm, hình ảnh Rùa Vàng còn xuất hiện trong truyền thuyết Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thuỷ. Từ hai truyền thuyết này có thể thấy, trong truyền thuyết Việt Nam, Rùa Vàng thường tượng trưng cho Long Vương (thần cai trị biển), tượng trưng cho sự giúp đỡ của các thần dưới biển với con người.

III. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 1. Tóm tắt:

Thời giặc Minh đô hộ nước ta, Lê Lợi dựng cờ tụ nghĩa tại Lam Sơn nhưng ban đầu thế yếu, lực mỏng nên thường bị thua. Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để giết giặc.

Một người đánh cá tên là Lê Thận ba lần kéo lưới đều gặp một thanh sắt, nhìn kĩ hoá ra một lưỡi gươm. Sau đó ít lâu, Lê Lợi bị giặc đuổi, chạy vào rừng bắt được chuôi gươm nạm ngọc trên cây đa, đem tra vào lưỡi gươm ở nhà Lê Thận thì vừa như in, mới biết đó là gươm thần.

Từ khi có gươm thần, nghĩa quân đánh đâu thắng đấy, cuối cùng đánh tan quân xâm lược.Sau khi thắng giặc, Lê Lợi đi thuyền dạo quanh hồ Tả Vọng; Long Quân sai Rùa Vàng lên đòi lại gươm thần. Từ đó, hồ Tả Vọng đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm.

2. Lời kể:

Việc xác định lời kể cần dựa trên cơ sở đọc văn bản thể hiện diễn biến của câu chuyện.

Đoạn Lê Thận kéo lưới ba lần đều chỉ thấy thanh sắt: kể cao giọng, thể hiện sự ngạc nhiên, sửng sốt.

Tiếng reo của Lê Thận khi nhận ra đó là một thanh gươm (“Ha ha! Một lưỡi gươm”) có sắc thái ngạc nhiên, vui sướng.

Câu nói của Lê Thận khi dâng gươm cho Lê Lợi (“Đây là Trời có ý… báo đền Tổ quốc”): cần kể bằng giọng trang trọng, thiêng liêng.

Đoạn nói về chiến thắng của nghĩa quân sau khi có được thanh gươm thần (Từ đó nhuệ khí… không còn bóng một tên giặc nào trên đất nước”): kể bằng giọng hào hùng, sảng khoái.

3. Tác giả dân gian đã không để Lê Lợi trực tiếp nhận cả chuôi gươm và lưỡi gươm cùng lúc là có ý ngợi ca sự thông minh tài trí của Lê Lợi. Bởi nếu không có sự nhanh trí của Lê Lợi khi lắp ghép các sự kiện rời rạc với nhau thì chiếc gươm thần của Long Quân không thể đến với vị chủ tướng và giúp nghĩa quân thắng lợi được.

4*. Lê Lợi nhận gươm ở Thanh Hoá nhưng lại trả gươm ở Hồ Gươm – Thăng Long, đó là một chủ ý của tác giả dân gian. Việc trả gươm ở Hồ Gươm vừa giải thích về tên gọi Hồ Gươm (hồ Hoàn Kiếm) vừa như là một sự báo công của Lê Lợi với Long Quân. Nếu Lê Lợi trả gươm ở Thanh hoá thì chắc chắn một phần ý nghĩa của truyền thuyết (phần giải thích tên gọi) sẽ không có điều kiện được nêu ra.

5. Nhắc lại định nghĩa truyền thuyết và kể tên những truyền thuyết đã học.

Gợi ý:

Về định nghĩa truyền thuyết (xem trong bài Con Rồng, cháu Tiên).