Top #10 Cách Vẽ Trùng Roi Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 8/2022 # Top Trend | Maiphuongus.net

Bài 4. Trùng Roi Bai 4 Trung Roi Ppt

--- Bài mới hơn ---

 • Lý Thuyết Về Trùng Giày Và Trùng Biến Hình Chuẩn Nhất
 • Cách Đo Size Giày & Bảng Size Giày Nam Nữ Chính Xác Nhất
 • Giày Balenciaga Triple S Đế Air Giá Bao Nhiêu?
 • Cách Phối Đồ Với Giày Balenciaga Triple S Đẹp “ngây Ngất” Cực Ấn Tượng
 • Cách Thắt (Buộc) Dây Giày Balenciaga Đúng Chuẩn Và Hợp Trends
 • Kiểm tra kiến thức cũ

  Đáp án:

  Hình dạng:

  – Trùng giày có cơ thể hình giống chiếc đế giày.

  – Trùng roi cơ thể có hình thoi , đầu tù, đuôi nhọn, ở đầu có 1 roi dài.

  Di chuyển:

  – Trùng giày di chuyển nhờ lông bơi.

  – Trùng roi di chuyển nhờ roi.

  Nêu hình dạng và cách di chuyển của trùng giày và trùng roi?

  Tiết 4 – Bài 4. TRÙNG ROI

  I. Trùng roi xanh:

  1. Cấu tạo và di chuyển:

  a. Cấu tạo ngoài:

  – Quan sát hình vẽ và đọc thông tin trong sách giáo khoa nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của trùng roi?

  – Là một tế bào có kích thước hiển vi.

  – Hình thoi

  – Đuôi nhọn, đầu tù

  – Có một roi dài

  b. Cấu tạo trong:

  Tiết 4 – Bài 4. TRÙNG ROI

  I. Trùng roi xanh:

  1. Cấu tạo và di chuyển:

  a. Cấu tạo ngoài:

  b. Cấu tạo trong:

  Cấu tạo cơ thể trùng roi xanh

  a – Điểm mắt

  b – Màng cơ thể

  c – Roi

  d – Hạt diệp lục

  e – Nhân

  g – Không bào co bóp

  h – Hạt dự trữ

  Điểm mắt

  Màng cơ thể

  Roi

  Hạt

  diệp lục

  Nhân

  Không bào co bóp

  Hạt dự trữ

  – Hãy chú thích cấu tạo cơ thể trùng roi xanh

  Tiết 4 – Bài 4. TRÙNG ROI

  I. Trùng roi xanh:

  1. Cấu tạo và di chuyển:

  a. Cấu tạo ngoài:

  b. Cấu tạo trong:

  Cấu tạo trong của trùng roi gồm:

  Nhân

  Chất nguyên sinh (chứa các hạt diệp lục)

  Các hạt dự trữ

  Điểm mắt (giúp trùng roi nhận biết ánh sáng)

  Không bào co bóp

  c. Di chuyển:

  Tiết 4 – Bài 4. TRÙNG ROI

  I. Trùng roi xanh:

  1. Cấu tạo và di chuyển:

  a. Cấu tạo ngoài:

  b. Cấu tạo trong:

  c. Di chuyển:

  nhờ roi

  2. Dinh dưỡng:

  Nghiên cứu thông tin mục I.2 SGK trang 17 trả lời câu hỏi:

  – Nêu đặc điểm về dinh dưỡng và hô hấp của trùng roi?

  Tiết 4 – Bài 4. TRÙNG ROI

  I. Trùng roi xanh:

  1. Cấu tạo và di chuyển:

  2. Dinh dưỡng:

  Tự dưỡng và dị dưỡng.

  Hô hấp: qua màng tế bào.

  – Bài tiết: nhờ không bào co bóp.

  3. Sinh sản:

   Dựa vào hình dưới, diễn đạt bằng lời 6 bước sinh sản phân đôi của trùng roi?

  Bước 1: Tế bào tích lũy các chất để chuẩn bị cho quá trình phân đôi

  Bước 2: Nhân phân đôi, roi phân đôi

  Bước 3: Chất nguyên sinh và các bào quan phân đôi (điểm mắt, không bào co bóp, hạt diệp lục)

  Bước 4: Tế bào bắt đầu tách đôi

  Bước 5: Tế bào tiếp tục tách đôi

  Bước 6: Hai tế bào con được hình thành

  Tiết 4 – Bài 4. TRÙNG ROI

  3. Sinh sản:

  Tiết 4 – Bài 4. TRÙNG ROI

  I. Trùng roi xanh:

  1. Cấu tạo và di chuyển:

  2. Dinh dưỡng:

  3. Sinh sản:

  Trùng roi sinh sản bằng cách nào?

  4. Tính hướng sáng (tự học):

  Sinh sản vô tính bằng cách phân đôi theo chiều dọc.

  II. Tập đoàn trùng roi:

  Tiết 4 – Bài 4. TRÙNG ROI

  I. Trùng roi xanh:

  II. Tập đoàn trùng roi:

  Quan sát hình vẽ sau:

   Bằng các cụm từ: tế bào, trùng roi, đơn bào, đa bào, em hãy điền vào câu nhận xét sau đây về tập đoàn trùng roi:

  – Tập đoàn ………….. dù có nhiều ………. nhưng vẫn chỉ là một nhóm động vật ………….. vì mỗi tế bào vẫn vận động và dinh dưỡng độc lập. Tập đoàn trùng roi được coi là hình ảnh của mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật …………..

  trùng roi

  đa bào

  tế bào

  đơn bào

  Tiết 4 – Bài 4. TRÙNG ROI

  I. Trùng roi xanh:

  II. Tập đoàn trùng roi:

  Tiết 4 – Bài 4. TRÙNG ROI

  I. Trùng roi xanh:

  II. Tập đoàn trùng roi:

  – Tập đoàn trùng roi gồm nhiều tế bào có roi, liên kết lại với nhau tạo thành.

  – Ý nghĩa của tập đoàn: Chúng gợi ra mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật đa bào.

  TRÙNG ROI

  CỦNG CỐ BÀI HỌC

  2

  3

  KT

  1

  4

  So sánh đặc điểm của trùng roi với thực vật ?

  * Giống nhau:

  – Có cấu tạo từ tế bào, đều là sinh vật sống

  – Khi có ánh sáng có khả năng tự dưỡng

  * Khác nhau

  – Thuộc giới thực vật

  – Thuộc giới động vật

  – Không có khả năng di chuyển.

  – Sống theo kiểu dị dưỡng

  – Có khả năng di chuyển (nhờ roi).

  – Sống theo kiểu dị dưỡng và tự dưỡng.

  1

  2

  3

  4

  HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG

  Câu 1: Trùng roi di chuyển như thế nào?

  Đầu đi trước

  Đuôi đi trước

  Vừa tiến vừa xoay

  Thẳng tiến nhờ roi bơi

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  S

  2

  3

  4

  SAI

  Câu 1: Trùng roi di chuyển như thế nào?

  Đầu đi trước

  Đuôi đi trước

  Vừa tiến vừa xoay

  Thẳng tiến nhờ roi bơi

  HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG

  1

  Đ

  3

  4

  CHÚC MỪNG BẠN

  Câu 1: Trùng roi di chuyển như thế nào?

  Đầu đi trước

  Đuôi đi trước

  Vừa tiến vừa xoay

  Thẳng tiến nhờ roi bơi

  HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG

  1

  2

  S

  4

  SAI

  Câu 1: Trùng roi di chuyển như thế nào?

  Đầu đi trước

  Đuôi đi trước

  Vừa tiến vừa xoay

  Thẳng tiến nhờ roi bơi

  HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG

  1

  2

  3

  S

  S a i

  Câu 1: Trùng roi di chuyển như thế nào?

  Đầu đi trước

  Đuôi đi trước

  Vừa tiến vừa xoay

  Thẳng tiến nhờ roi bơi

  HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG

  1

  2

  3

  4

  Có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể

  Có khả năng di chuyển

  Có khả năng sống thành tập đoàn

  Cơ thể có chứa chất diệp lục dó đó có thể tự dưỡng

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG

  Câu 2: Trùng Roi giống thực vật ở điểm nào?

  S

  2

  3

  4

  HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG

  Có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể

  Có khả năng di chuyển

  Có khả năng sống thành tập đoàn

  Cơ thể có chứa chất diệp lục dó đó có thể tự dưỡng

  Câu 2: Trùng Roi giống thực vật ở điểm nào?

  1

  S

  3

  4

  HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG

  Có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể

  Có khả năng di chuyển

  Có khả năng sống thành tập đoàn

  Cơ thể có chứa chất diệp lục dó đó có thể tự dưỡng

  Câu 2: Trùng Roi giống thực vật ở điểm nào?

  HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG

  1

  2

  S

  4

  Có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể

  Có khả năng di chuyển

  Có khả năng sống thành tập đoàn

  Cơ thể có chứa chất diệp lục dó đó có thể tự dưỡng

  Câu 2: Trùng Roi giống thực vật ở điểm nào?

  Hoan hô bạn trả lời đúng

  1

  2

  3

  Đ

  Có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể

  Có khả năng di chuyển

  Có khả năng sống thành tập đoàn

  Cơ thể có chứa chất diệp lục dó đó có thể tự dưỡng

  Câu 2: Trùng Roi giống thực vật ở điểm nào?

  HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG

  Câu 3: Tập đoàn trùng Roi có đặc điểm cơ bản nào?

  1

  2

  3

  4

  Là tập đoàn đa bào

  Tập đoàn chỉ là những động vật đơn bào tập hợp lại với nhau

  Cả tập đoàn là một tế bào

  Là một cơ thể đa bào

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG

  S

  2

  3

  4

  SAI

  HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG

  Câu 3: Tập đoàn trùng Roi có đặc điểm cơ bản nào?

  Là tập đoàn đa bào

  Tập đoàn chỉ là những động vật đơn bào tập hợp lại với nhau

  Cả tập đoàn là một tế bào

  Là một cơ thể đa bào

  Hoan hô bạn trả lời đúng

  1

  Đ

  3

  4

  HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG

  Câu 3: Tập đoàn trùng Roi có đặc điểm cơ bản nào?

  Là tập đoàn đa bào

  Tập đoàn chỉ là những động vật đơn bào tập hợp lại với nhau

  Cả tập đoàn là một tế bào

  Là một cơ thể đa bào

  HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG

  1

  2

  S

  4

  SAI

  Câu 3: Tập đoàn trùng Roi có đặc điểm cơ bản nào?

  Là tập đoàn đa bào

  Tập đoàn chỉ là những động vật đơn bào tập hợp lại với nhau

  Cả tập đoàn là một tế bào

  Là một cơ thể đa bào

  1

  2

  3

  S

  SAI

  HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG

  Câu 3: Tập đoàn trùng Roi có đặc điểm cơ bản nào?

  Là tập đoàn đa bào

  Tập đoàn chỉ là những động vật đơn bào tập hợp lại với nhau

  Cả tập đoàn là một tế bào

  Là một cơ thể đa bào

  Em có biết

  Ở vùng xích đạo châu Phi có phổ biến một bệnh người nguy hiểm ở người do 1 loại trùng roi ki sinh trong máu gây ra. Bệnh lan truyền qua loài ruồi tsê tsê. Bệnh nhân suy kiệt sức lực , rơi vào giấc ngủ li bì và có tỉ lệ tử vong rất cao.

  Trong ruột mối có nhiều trùng roi cộng sinh. Trùng roi tiết ra enzim giúp mối tiêu hóa được xenlulozơ.

  Em có biết

  Cuối xuân, đầu hè khi bắt đầu có nắng ấm, trùng roi ở mặt nước ao hồ sinh sản rất nhanh, tạo nên lớp váng xanh trên mặt nước.

  Trùng roi làm sạch môi trường nước, làm thức ăn cho động vật nhỏ, bên cạnh cũng gây bệnh cho con người và động vật.

  Khi gặp điều kiện bất lợi, trùng roi có hiện tượng kết bào xác xẩy ra như sau: thoát ớt nước thừa, cơ thể thu nhỏ lại, hình thành vỏ bọc ngoài.

  – Học bài, trả lời câu hỏi SGK

  – Chuẩn bị nội dung bài mới: Trùng giày và trùng biến hình

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Vẽ Giày Bằng Màu Acrylic
 • Cách Chọn Size Giày Adidas Nam Nữ Chuẩn
 • Hướng Dẫn Check Code Giày Adidas Phân Biệt Thật, Giả Cực Kỳ Đơn Giản
 • Cách Mua Giày Adidas Chính Hãng Tphcm, Hà Nội, Đà Nẵng Trên Adidas.com
 • Cách Tẩy Vết Mực Trên Giày Trắng Sạch Không Tì Vết Siêu Hay Tại Nhà
 • Tình Bày Cấu Tạo, Cách Di Chuyển, Sinh Sản Củatrùng Roi Xanh, Trùng Giày ? Nêu Sự Giống Nhau Và Khác Nhau Giữa Trùng Roi Xanh Và Thực Vật ? Vẽ Và Chú Thích Hình Dạng Ngoài Của Trùng Roi Xanh ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Vẽ Minions Trên Giấy
 • Làm Thế Nào Để Vẽ Một Đôi Giày Thể Thao Đẹp
 • Mẹo Làm Mới Đôi Giày Cũ Của Bạn Trong Tích Tắc
 • Cách Vẽ Bàn Chân Anime Và Manga Ở Các Vị Trí Khác Nhau
 • Hướng Dẫn Vẽ Từng Bước Một Chú Gấu Panda
 • Trùng roi xanh (Euglena viridis) sống ở nước, chúng tạo nên các mảng váng xanh trên bề mặt ao, hồ. Trùng roi xanh là một cơ thể động vật đơn bào cỡ nhỏ (≈ 0,05mm). Cơ thể hình thoi, đuôi nhọn, đầu tù và có một roi dài xoáy vào nước giúp cơ thể vừa tiến vừa xoay. Cấu tạo gồm nhân và chất nguyên sinh chứa các hạt diệp lục như thực vật, các hạt dự trữ, điểm mắt và không bào co bóp. Ở nơi có ánh sáng, nhờ các hạt dự trữ mà trùng roi dinh dưỡng kiểu tự dưỡng như thực vật, còn ở chỗ tối trùng roi vẫn sống nhờ đồng hóa các chất dinh dưỡng có trong nước (dị dưỡng). Hô hấp nhờ sự trao đổi khí qua màng tế bào, bài tiết và điều chỉnh áp suất thẩm thấu nhờ không bào co bóp. Sinh sản vô tính theo cách phân đôi theo chiều dọc cơ thể: nhân phía sau cơ thể phân đôi trước, chất nguyên sinh và các bào quan lần lượt phân chia, cuối cùng cá thể phân đôi theo chiều dọc cơ thể tạo thành 2 trùng roi mới. Trùng roi có tính hướng sáng, cảm nhận ánh sáng nhờ điểm mắt và bơi về chỗ sáng nhờ roi bơi.

  Trùng roi sinh sản vào khoảng cuối xuân, đầu mùa hạ, thường là sinh sản vô tính rất nhanh. Khi sinh sản, nhân phía sau cơ thể phân đôi trước, sau đó chất nguyên sinh và các bào quan lần lượt phân chia. Cuối cùng, cá thể phân đôi theo chiếu dọc cơ thể tạo thành 2 trùng roi mới. Gọi tắt là sinh sản vô tính theo cách phân đôi theo chiều dọc cơ thể.

  TRÙNG GIÀY :

  Cấu tạo

  Phần giữa cơ thể là bộ nhân gồm : nhân lớn và nhân nhỏ. Nửa trước và nửa sau đều có 1 không bào co bóp hình hoa thị, ở vị trí cố định. Chồ lõm của cơ rãnh miệng, cuối rãnh miện? có lỗ miệng và hầu

  Sinh sán

  Ngoài hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi theo chiều ngang. trùng giày còn có hình thức sinh sàn hữu tính gọi là sinh sản tiếp hợp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sinh Học 7
 • Bài 5. Trùng Biến Hình Và Trùng Giày
 • Tìm Hiểu Về Giày Lười Nam Và Cách Chọn Một Đôi Giày Lười Hợp Thời Trang
 • Top 5 Web Mua Giày Nike Chính Hãng Tphcm Ở Đâu?
 • Cách Đo Size Giày Nike Việt Nam Chuẩn Không Cần Chỉnh
 • Sinh Học 7 Bài 4 Trùng Roi

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Án Sinh Học 7
 • Giải Vbt Sinh Học 7 Bài 11: Sán Lá Gan
 • Sinh Học 7 Bài 18: Trai Sông
 • Giải Bài Tập Sinh Học 7 Bài 18: Trai Sông
 • Bài 17. Tim Và Mạch Máu
 • Sinh học 7 bài 4 trùng roi do đội ngũ giáo viên dạy tốt môn sinh học trên toàn quốc biên soạn với mong muốn giúp các em tìm hiểu kiến thức trọng tâm trong bài và hướng dẫn giải bài tập câu hỏi SGK sinh học 7 bài 4 để các em hiểu rõ hơn.

  Sinh học 7 bài 4 trùng roi thuộc CHƯƠNG I: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi sgk sinh học 7 bài 4 trùng roi

  Hãy dựa vào hình 4.2, diễn đạt bằng lời 6 bước sinh sản phân đôi của trùng roi xanh.

  – Bước 1: Trùng roi dự trữ chất dinh dưỡng để chuẩn bị phân đôi

  – Bước 2: Đầu tiên là lông và nhân phân đôi trước

  – Bước 3: Các bào quan còn lại bắt đầu phân đôi: không bào co bóp, điểm mắt, hạt diệp lục

  – Bước 4: Trùng roi bắt đầu tách đôi

  – Bước 5: Trùng roi tiếp tục tách đôi

  – Bước 6: Hình thành 2 trùng roi

  – Trùng roi xanh tiến về phía ánh sáng nhờ

  … Diệp lục

  … Roi và điểm mắt

  – Trùng roi xanh giống tế bào thực vật ở chỗ:

  … Có roi

  … Có thành xelulozo

  … Có diệp lục

  … Có điểm mắt

  – Trùng roi xanh tiến về phía ánh sáng nhờ

  … Diệp lục

  ✓ Roi và điểm mắt

  – Trùng roi xanh giống tế bào thực vật ở chỗ:

  … Có roi

  … Có thành xelulozo

  ✓ Có diệp lục

  … Có điểm mắt

  Bằng các cụm từ: tế bào, đơn bào, đa bào, em hãy điền vào nhận xét sau đây về tập đoàn trùng roi:

  Tập đoàn ………… dù có nhiều ………… nhưng vẫn chỉ là một nhóm động vật ………… vì mỗi tế bào vẫn vận động và dinh dưỡng độc lập. Tập đoàn trùng roi được coi là hình ảnh của mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật đa bào.

  Tập đoàn trùng roi dù có nhiều tế bào nhưng vẫn chỉ là một nhóm động vật đơn bào vì mỗi tế bào vẫn vận động và dinh dưỡng độc lập. Tập đoàn trùng roi được coi là hình ảnh của mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật đa bào.

  Hướng dẫn giải bài tập sgk sinh học 7 bài 4 trùng roi

  Giải bài 1 trang 19 SGK Sinh học 7. Có thể gặp trùng roi ở đâu ?

  – Trùng roi xanh là động vật đơn bào rất nhỏ. Chúng thường sống trong nước ao, hồ, đầm, ruộng, và cả các vũng nước mưa, chúng tạo thành các váng xanh trên bề mặt.

  – Chúng ta cùng có thể nuôi cấy chúng trong bình nuôi cấy Động vật nguyên sinh ở phòng thí nghiệm.

  Giải bài 2 trang 19 SGK Sinh học 7. Trùng roi giống và khác với thực vật ờ những điểm nào ?

  Trùng roi giống với thực vật ở các đặc điểm:

  – Cơ thể có cấu tạo từ tế bào.

  – Có các cơ quan tử đặc trưng: không bào, nhân, nguyên sinh chất, diệp lục.

  – Có khả năng tự dưỡng.

  – Có tính hướng sáng.

  * Trùng roi khác với thực vật ở các điểm:

  – Có khả năng di chuyển (roi xoáy trong nước giúp trùng roi di chuyển).

  – Có khả năng dị dưỡng (sống ở môi trường không có ánh sang lâu ngày, trùng roi có thể đồng hóa các chất hữu cơ từ xác sinh vật để lấy dinh dưỡng).

  – Có khả năng nhận biết ánh sang (nhờ điểm mắt ở gốc roi).

  Giải bài 3 trang 19 SGK Sinh học 7. Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến ưa xoay mình ?

  Trùng roi di chuyển bằng cách dùng roi xoáy vào nước. Khi roi xoay sẽ giúp tạo ra một xoáy nước ở phía sau cơ thể để đẩy trùng roi bơi về phía trước. Xoáy nước này cũng sẽ tạo thêm động lực giúp cho roi xoay mà không tốn quá nhiều năng lượng. Như vậy cơ thể trùng roi có thể vừa tiến vừa xoay mình về phía trước.

  Xem Video bài học trên YouTube

  Là một giáo viên Dạy cấp 2 và 3 thích viết lạch và chia sẻ những cách giải bài tập hay và ngắn gọn nhất giúp các học sinh có thể tiếp thu kiến thức một cách nhanh nhất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Sinh Học 6 Bài 38: Rêu
 • Giáo Án Sinh Học Lớp 6
 • Sinh Học Lớp 11 Bài 8: Quang Hợp Ở Thực Vật
 • Hệ Thống Kiến Thức Sinh Học Lớp 6 Bài 6 Quan Sát Tế Bào Thực Vật
 • Giải Bài Tập Bài 21: Ôn Tập Phần Sinh Học Tế Bào
 • Giải Vbt Sinh Học 7 Bài 4: Trùng Roi

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Vbt Sinh Học Lớp 9 Bài 3: Lai Một Cặp Tính Trạng (Tiếp Theo)
 • Giải Vbt Sinh Học 6 Bài 3: Đặc Điểm Chung Của Thực Vật
 • Giải Vbt Sinh Học 6 Bài 35: Những Điều Kiện Cần Cho Hạt Nảy Mầm
 • Bài 35. Những Điều Kiện Cần Cho Hạt Nảy Mầm
 • Bài 9. Các Loại Rễ, Các Miền Của Rễ
 • Bài 4: Trùng roi

  I. Trùng roi xanh (trang 13 VBT Sinh học 7)

  1. (trang 13 VBT Sinh học 7): Dựa vào hình 4.2 (SGK), diễn đạt bằng lời thứ tự 6 bước sinh sản phân đôi của trùng roi xanh.

  Trả lời:

  1. Tế bào tích lũy các chất cho quá trình phân đôi

  2. Nhân phân đôi, roi phân đôi

  3. Chất nguyên sinh và các cơ quan phân đôi (điểm mắt, không bào co bóp, diệp lục)

  4. Tế bào bắt đầu tách đôi theo chiều dọc cơ thể

  5. Tế bào tiếp tục tách đôi

  6. Hai tế bào con được hình thành

  2. (trang 13 VBT Sinh học 7): Đánh dấu (✓) vào ô trống với ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

  Trả lời:

  – Trùng roi xanh tiến về phía ánh sáng nhờ:

  – Trùng roi xanh giống tế bào thực vật ở chỗ:

  II. Tập đoàn trùng roi (trang 13 VBT Sinh học 7)

  1. (trang 13 VBT Sinh học 7): Bằng các cụm từ: tế bào, trùng roi, đơn bào, đa bào, em hãy hoàn thiện các câu sau đây:

  Trả lời:

  Tập đoàn trùng roi dù có nhiều tế bào nhưng chỉ là một nhóm động vật đơn bào vì mỗi tế bào vận chuyển và dinh dưỡng độc lập. Tập đoàn trùng roi được coi là hình ảnh của mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật đa bào.

  Ghi nhớ (trang 14 VBT Sinh học 7)

  Trùng roi xanh là một cơ thể động vật đơn bào, di chuyển nhờ roi, vừa tự dưỡng vừa dị dưỡng, hô hấp qua màng cơ thể, bài tiết và điều chỉnh áp suất thẩm thấu nhờ không bao co bóp, sinh sản vô tính theo cách phân đôi. Tập đoàn trùng roi gồm nhiều tế bào có roi, liên kết với nhau tạo thành. Chúng gợi ra mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật đa bào.

  Câu hỏi (trang 14 VBT Sinh học 7)

  1. (trang 14 VBT Sinh học 7): Đánh dấu (✓) vào nơi thường gặp trùng roi:

  Trả lời:

  2. (trang 14 VBT Sinh học 7): Trùng roi giống với thực vật và khác với thực vật ở những điểm nào?

  Trả lời:

  – Giống: đều có diệp lục.

  – Khác: Trùng roi có roi, điểm mắt, có khả năng di chuyển, không có thành xenlulozo. Thực vật không có khả năng di chuyển, có thành xenlulozo.

  3. (trang 14 VBT Sinh học 7): *Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay mình.

  Trả lời:

  Khi di chuyển, roi xoáy vào nước khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay mình.

  Các bài giải vở bài tập Sinh học lớp 7 (VBT Sinh học 7) khác:

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tóm Tắt Lý Thuyết Sinh Học 11 Bài 6
 • Bài 4. Vai Trò Của Các Nguyên Tố Khoáng
 • Bài 16. Tiêu Hoá Ở Động Vật (Tiếp Theo)
 • Giáo Án Sinh Học Lớp 11 Bài 2: Quá Trình Vận Chuyển Các Chất Trong Cây
 • Bài 22. Ôn Tập Chương I
 • Trùng Tang Là Gì? Cách Hóa Giải Trùng Tang?

  --- Bài mới hơn ---

 • Ts Vũ Thế Khanh Hướng Dẫn Cách Tính Ngày Giờ Mất Phạm Trùng Tang
 • Tìm Hiểu Về Trùng Tang,cách Tính Trùng Tang, Các Hóa Giải
 • Trùng Tang Ảnh Hưởng Như Thế Nào Đến Người Thân Và Cách Hóa Giải?
 • Người Xưa Chỉ Cách Dùng Muối Giải Hạn Bằng Cách Đơn Giản: Đặt Vào Chỗ Này Trong Nhà
 • Hướng Dẫn Cách Cúng Sao Thủy Diệu, Đem Lại Thuận Lợi Trong Buôn Bán
 • (Lichngaytot.com) Trùng tang là hiện tượng tâm linh đáng sợ trong dân gian và là nỗi lo lắng của các tang gia. Trùng tang là gì? Có cách nào để hóa giải trùng tang hay không?

  1. Khái niệm trùng tang

  Trùng tang là gì? Hiện tượng một người mất vào thời điểm không đúng căn số khiến nhiều người trong gia đình, họ hàng, dòng tộc chết theo được gọi là trùng tang. Trong khoảng thời gian chưa mãn tang (3 năm) lại có thêm tang, đặc biệt là đại tang (người mất là ông, bà, cha, mẹ, con cái, anh chị em ruột) thì khả năng cao là gia đình đó bị trùng tang.

  Gia đình bị trùng tang trong cùng một thời điểm phải mang ít nhất hai vòng khăn tang, liên tiếp đưa tiễn người thân, cần phải xem lại ngày giờ mất của người chết đầu tiên để xem có điều gì sai lầm, có sai căn sai số hay không để phòng bị, hóa giải, tránh những cái tang tiếp theo.

  Trùng tang có nặng có nhẹ, nặng nhất là , có thể khiến một dòng họ đông đúc thiệt hại nhiều nhân khẩu, trở nên suy tàn. Cách tính trùng tang nặng nhẹ mà dân gian thường hay áp dụng theo thứ tự ngày, tháng, giờ năm.

  Tức là trùng tang ngày là nặng nhất, trong họ 3 đời có 7 người chết theo. Tiếp đến là trùng tang tháng, trong họ 2 đời có 5 người chết theo. Trùng tang giờ trong họ một đời có 3 người chết theo. Trùng tang năm là nhẹ nhất.

  Có nhiều , cần nắm vững nguyên tắc 3 trường hợp khi mất để xác định người nhà mình có trùng tang hay không:

  Thiên di: người mất ra đi tuy chưa phải căn số nhưng theo ý trời nên không quá hung hiểm, trong nhà chỉ mất mát tài sản, kiện tụng, phân ly chứ không thiệt hại về nhân khẩu.

  Trùng tang: người mất không đúng căn số, không hợp mệnh nên còn lưu luyến dương gian, muốn kéo người đi cùng nên dẫn tới hiện tượng người trong nhà chết theo liên tiếp.

  2. Cách hóa giải trùng tang

  Trùng tang là hiện tượng đáng sợ, chưa có lý giải nhưng rất nhiều người tin tưởng bởi sự thực nó đã từng xảy ra với nhiều gia đình. Khi người thân mất phạm trùng tang, cần hết sức bình tĩnh để tìm cách hóa giải, bảo vệ an toàn cho những người con sống.

  Người nhà nên tới chùa linh thiêng xin ít tro hóa vàng về rải đều thành lớp dưới huyệt mộ rồi mới đặt quan tài lên. Dân gian tin rằng, tro vàng ở chùa mang linh lực có thể trấn yểm vong hồn, không cho người chết quay về quấy nhiễu người sống.

  Cách thức hóa giải trùng tang hiệu quả nhất và thường được sử dụng nhất là làm lễ trấn trùng tang và “nhốt trùng” lên chùa. Có những ngôi chùa nổi tiếng về độ thiêng và có thể trấn trùng mạnh như chùa Hàm Long ở Bắc Ninh. Nơi đây ngày nào cũng cúng cháo thí thực cho vong hồn và cầu kinh siêu thoát.

  Khi áp dụng cách thức này, người nhà không được lập ban thờ tại gia, không được thắp hương cúng khấn kể cả trong ngày giỗ. Mãn hạn 3 năm, trùng yên ổn rồi mới được tới chùa thỉnh về thờ tại nhà.

  Dân gian cũng lưu truyền các bài thuốc trấn trùng với các vị thần sa, chu sa, sương luật, địa liền,… buộc kín trong túi gấm để vào quan tài. Hoặc dùng linh phù đặt dưới gối người đã khuất, dùng bùa chú đặt ở ngực, giữa rốn, lót dưới quan tài để trấn tà. Nhưng những cách này được đánh giá là chỉ mang tính tạm thời, phần nào giảm hung hiểm chứ không hóa giải được hoàn toàn.

  Một cách thức đến nay ít được sử dụng nhưng vẫn liệt kê ra đây để bạn đọc tham khảo, đó là làm huyệt giả. Chọn một mô đất trống, đào huyệt và đổ tỏi xuống, dùng thần chú, bát quái trận đồ trấn âm trạch rồi lấp đi.

  Khi chôn người chết ở huyệt mộ chính không làm lễ lớn, tiến hành vào ban đêm thật lặng lẽ. Cách này là du nhập từ Trung Quốc, ở Việt Nam không phổ biến.

  Những kiến thức trùng tang là gì và cách hóa giải trùng tang ở trên đều mang tính chất dân gian, truyền miệng. Giống như mọi hiện tượng kì bí, khoa học hiện đại chưa xác thực sự tồn tại của trùng tang song vẫn nên thận trọng, có thờ có thiêng, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, bảo vệ an toàn cho cả gia tộc là quan trọng nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nguyên Nhân Bị Trùng Tang, Cách Hoá Giải?
 • Hướng Dẫn Cách Hóa Giải Trùng Tang
 • Vén Màn Bí Ẩn Trùng Tang Và Cách Hóa Giải.
 • Những Tuổi Gặp Hạn Toán Tận Trong Năm 2022
 • Hạn Toán Tận Năm 2022 Từng Tuổi, Cúng Sao Giải Hạn Năm Tân Sửu
 • Một Quả Roi Chứa Bao Nhiêu Calo? ” Vẽ Nên Cá Tính

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Hữu Ích Về Quả Roi Bạn Nên Biết
 • Ăn Nhiều Quả Roi Có Tốt Không? Tác Hại Của Quả Roi Là Gì?
 • Quả Roi (Quả Mận) Đối Với Sức Khỏe Và Những Điều Cần Lưu Ý
 • Cách Chọn Sầu Riêng Ngon Cực Chuẩn,10 Quả Như 10
 • Mách Bạn Cách Chọn Sầu Riêng Chuẩn Ngon, Chỉ Liếc Qua Cũng Biết
 • Quả Roi bao nhiêu calo? Một quả Roi hay còn gọi là quả Mận chứa 35-40 calo/100g và một số thành phần dinh dưỡng khác giúp cơ thể no lâu hơn so với các trái cây khác.

  Một quả Roi chứa bao nhiêu calo?

  Quả Roi hay còn gọi là quả Mận đã trở thành một trong những trái cây rất quen thuộc đối với mọi người từ xưa đến nay. Việc sử dụng quả Roi để hỗ trợ cho quá trình giảm cân hoặc điều chỉnh thực đơn cân đối lượng dinh dưỡng trong cơ thể là rất hợp lý.

  Công dụng của quả Roi

  Giảm cân hiệu quả

  Việc sử dụng quả Roi để giảm cân thì chắc hẳn mọi người khi tìm hiểu thành phần dinh dưỡng của quả Roi thì đã biết được. Để giảm cân được hiệu quả thì bạn nên bổ sung quả Roi vào trong thực đơn mỗi ngày của mình để giúp cơ thể được no lâu hơn. Từ đó, cắt giảm được lượng calo không cần thiết nạp vào cơ thể một cách đơn giản hơn so với các loại thực phẩm khác.

  Dưỡng trắng da

  Theo như thành phần dinh dưỡng của quả Roi thì chứa rất nhiều Vitamin và khoáng chất. Từ đó, chúng ta có thể sử dụng quả Roi để dưỡng da rất hiệu quả và giúp cho làn da trở nên trắng mịn một cách nhanh chóng. Mỗi ngày bạn nên ăn khoảng 2-3 quả Roi sẽ nhanh chóng thấy được công dụng đẹp da một cách hiệu quả.

  Chống oxy hoá da

  Nhiều chuyên gia đã chứng minh, việc ăn nhiều loại trái cây chứa nhiều vitamin sẽ giúp cơ thể chống lão hoá một cách hiệu quả. Chính vì thế, quả Roi cũng có công dụng tương tự khi sử dụng mỗi ngày để giúp làn da và cơ thể chống oxy hoá một cách hiệu quả hơn.

  Tạm kết về quả Roi chứa bao nhiêu calo

  Nhờ vào những thông tin trên thì các bạn đã có thể giải đáp được một quả roi chứa bao nhiêu calo? Từ đó, có thể dễ dàng lên cho mình một kế hoạch giảm cân và thực đơn mỗi ngày một cách hiệu quả.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 10 Trái Ác Quỷ Mạnh Nhất Trong One Piece
 • 5 Sức Mạnh Tiềm Ẩn Của Yamato, Có Đủ Mạnh Để Luffy Chiêu Mộ Vào Băng Mũ Rơm?
 • Tìm Hiểu Về Gomu Gomu No Mi
 • Tìm Hiểu Về Trái Ác Quỷ Mera Mera No Mi Trong One Piece
 • Những Trái Ác Quỷ Mà Nhà Tứ Hoàng Big Mom Sở Hữu!
 • Tìm Hiểu Về Trùng Tang,cách Tính Trùng Tang, Các Hóa Giải

  --- Bài mới hơn ---

 • Trùng Tang Ảnh Hưởng Như Thế Nào Đến Người Thân Và Cách Hóa Giải?
 • Người Xưa Chỉ Cách Dùng Muối Giải Hạn Bằng Cách Đơn Giản: Đặt Vào Chỗ Này Trong Nhà
 • Hướng Dẫn Cách Cúng Sao Thủy Diệu, Đem Lại Thuận Lợi Trong Buôn Bán
 • Ý Nghĩa Tốt Xấu Của Sao Thái Dương Và Cách Cúng Dâng Sao Giải Hạn
 • Sao Vân Hớn Là Gì? Cách Giải Hạn Sao Vân Hớn Chiếu Mệnh Năm 2022
 • Tìm hiểu về trùng tang

  Chắc hẳn quý vị đã từng nghe về hiện tượng trùng tang, theo cách hiểu của người dân Việt, trùng tang là trường hợp người chết phạm phải năm, tháng hoặc giờ xấu. Do đó, linh hồn họ không siêu thoát, cứ quanh quẩn trong nhà trở thành trùng, rồi lần lượt bắt theo từng người thân trong dòng tộc

  Vì sao có quan niệm về trùng tang?

  Người ta sinh ra vào thời điểm nào là điều có thể biết trước. Sau khi thụ thai, trong bụng mẹ chín tháng mười ngày… ắt phải cất tiếng khóc chào đời. Nhưng khi nào thì chết vẫn là một bí ẩn. Vì vậy có câu: “Sinh có hạn tử bất kỳ”.

  Ra đời chỉ có một cách là từ bụng mẹ chui ra, còn chết lại thiên hình vạn trạng: Chết già, chết do bệnh tật, chết do tai nạn, chết do thiên tai, chết do chiến tranh, đói rét, chết do tù đầy… Có người chết tại nhà, có người chết ở bệnh viện, có người chết đường, chết chợ. Có người thanh thản ra đi, có người “chết không nhắm được mắt”.

  Thực tế cho thấy có trường hợp trùng tang vẫn bình an vô sự, ngược lại có trường hợp không trùng tang vẫn gặp rủi ro, tai họa, thậm chí chết người.

  Người chết đã đành người thân còn sống cứ băn khoăn, áy náy không hiểu người chết đã “đúng số” chưa hay chết oan uổng… và ảnh hưởng của người chết với người sống như thế nào?

  Đây là những câu hỏi và cũng là nguyện vọng chính đáng của những người còn sống với vong linh của người đã khuất và để giải tỏa cho chính mình. Chính vì thế mà khái niệm về trùng tang, nhập mộ đã ra đời.

  Chưa có cơ sở về cách giải?

  Theo sách vở ghi lại và cách làm của các thầy và kinh nghiệm dân gian thì việc giải trùng tang có nhiều cách khác nhau như: Gửi lên chùa để “nhốt trùng” lại; Chọn ngày, giờ an táng không phạm vào giờ kiếp sát; Làm huyệt giả; Đổ tỏi vào huyệt khi lấp đất… thậm chí có cả bài thuốc trấn trùng, dùng linh phù để trấn… Tuy nhiên, đây là những cách giải huyền bí, không có cơ sở, khó thuyết phục.

  Đối với Phật giáo thì sống chết là chuyện thường nhiên, do nghiệp lực của tự thân mỗi người chi phối. Sống và chết chỉ là hai hiện tượng trong tiến trình luân hồi bất tận. Vì thế, Phật giáo không có quan niệm về ngày trùng tang, trùng nhật và hoàn toàn phủ nhận việc ngày giờ chôn cất của một người mà có thể ảnh hưởng đến sự sống chết của người khác.

  Tuy nhiên, vì tập tục này ăn sâu vào tâm thức mọi người nên một vài nơi nhà chùa vẫn khuyên các Phật tử không an táng thân quyến vào những ngày trùng, nhằm giúp họ an tâm để chu toàn tang lễ đồng thời nỗ lực cầu nguyện, khai thị, làm phước hồi hướng cho hương linh.

  Quan sát và chiêm nghiệm thực tiễn

  Quan sát và chiêm nghiệm khá nhiều người chết và tình trạng xảy ra sau đó với người thân của người quá cố, chúng tôi thấy có 4 trường hợp xảy ra:

  1. Người quá cố bị trùng tang kể cả đã làm giải trùng, sau đó có những người thân mất theo (thậm chí nhiều người liên tiếp). Trong trường hợp này người sống rất hoang mang, lo sợ và cho rằng trùng tang là có thật.

  2. Người quá cố bị trùng tang có khi không làm giải trùng, nhưng sau đó người thân hoàn toàn bình an vô sự, thậm chí còn gặp may mắn. Trong trường hợp này người thân không tin có chuyện trùng tang.

  3. Người quá cố không bị trùng tang, thậm chí có nhiều nhập mộ, nhưng sau đó người thân vẫn gặp rủi ro, bất trắc, thậm chí có người chết sau khi người quá cố qua đời. Trong trường hợp này, người sống trở nên mất lòng tin vào việc dự báo có trùng tang hay không.

  4. Người quá cố không bị trùng tang và sau đó gia đình và người thân của người quá cố hoàn toàn bình an vô sự. Trong những trường hợp này người sống tin là người quá cố đã chết đúng số.

  Như vậy cho thấy mọi việc đều có thể xảy ra theo chiều hướng đúng hoặc sai với việc dự báo (tính) trùng tang. Tất cả đều xảy ra một cách ngẫu nhiên, có thể trùng hợp hay sai lệch với việc người quá cố có trùng tang hay không, không theo một quy luật nào cả.

  Để giải quyết vấn đề, cần có một cơ quan, tổ chức nào đó dưới sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội nên đứng ra nghiên cứu, thống kê vấn đề trùng tang để tìm ra bản chất vấn đề và hướng dẫn dư luận xã hội, tránh để rơi vào tình trạng mê tín dị đoan làm ảnh hưởng tới nhiều mặt của xã hội.

  Đừng “bày cỗ cho ma ăn”

  Một triết gia đã từng nói: “Cái gì còn tồn tại, cái đó còn hợp lý”. Câu chuyện về trùng tang vẫn đang tồn tại, hiện hữu trong đời sống tâm linh và tập tục trong đời sống. Bởi vậy, không nên vội vàng “chụp mũ” đó là thứ mê tín dị đoan cần cấm kỵ trong khi chưa có minh chứng đủ thuyết phục đó là mê tín dị đoan phải loại bỏ. Hơn thế nữa, bản chất vấn đề là hướng thiện, mong cho linh hồn người chết được siêu thoát và sự bình an của người sống. Vậy sao lại cấm đoán. Làm như vậy e rằng chúng ta quá cực đoan và sẽ “phủ định sạch trơn”.

  Còn nói trùng tang là một hiện tượng khoa học do sóng nhân điện như một số nhà cảm xạ, nhà khoa học giải thích e rằng chưa đủ cơ sở và cũng không thật thuyết phục. Thực chất đó cũng chỉ là sự suy diễn. Bởi lẽ nếu là khoa học thật sự thì phải có sự chứng minh, lý giải, tuân theo một quy luật chặt chẽ…

  Nhưng thực tế cho thấy có trường hợp trùng tang vẫn bình an vô sự, ngược lại có trường hợp không trùng tang vẫn gặp rủi ro, tai họa, thậm chí chết người. Vậy giải thích thế nào, trong khi chúng ta thừa nhận “thực tiễn là thước đo chân lý”?

  Điều cần nói thêm là theo sách vở để lại và tập tục trong dân gian có trùng tang và có cách giải trùng tang. Thực ra việc giải trùng tang cũng đơn giản, không tốn kém là bao. Có điều ngày nay một số “thầy” đã lợi dụng lòng tin theo tinh thần “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” và “bị bệnh phải vái tứ phương” để khi chẳng may có người nhà bị trùng tang thì bày đặt ra phải lập đàn cúng tế, đốt vàng mã, “bày cỗ cho ma ăn”… để kiếm chác làm không ít người lâm vào cảnh vay mượn để làm (đối với người nghèo) hoặc gây lãng phí về của cải, thời gian (đối với người giàu) là việc cần lên án và loại bỏ.

  Để tranh bị các “thầy” lợi dụng chúng ta có thể tự tính trùng tang và cách hóa giải cũng rất đơn giản, làm theo ý đồ của các “thầy” thì rất tốn kém, không ít nhà khuynh gia bại sản, có khi chết đói trước khi chết “trùng”.

  Theo cách tính trùng tang sau khi con người chết đi sẽ xảy ra các trường hợp sau:

  Thiên di: nếu ở Cung : Tý – Ngọ – Mão – Dậu : là dấu hiệu có sự di dời hình thức tồn tại do trời định, là lúc “trời” đưa đi. Dự báo con cháu sẽ phải chia ly, tài sản phân tán, tranh chấp kiện tụng.

  Trùng tang : nếu gặp các Cung: Dần – Thân -Tỵ – Hợi, Là dấu hiệu “ra đi” không hợp số phận, không dứt khoát, hãy còn “ảnh hưởng” tới trần ai. Dự báo sẽ có người thân chết theo. Theo quan niệm xưa, nếu gặp phải trùng tang mà không có “nhập mộ” nào thì cần phải mời người có kinh nghiệm làm lễ “trấn trùng tang”.

  Như vậy, “Trùng tang là tình trạng trong thời gian chưa mãn Đại Tang, hoặc chưa mãn tang bà con gần, lại tiếp theo 1 cái đại tang hoặc 1 cái đại tang gần khác”. Hoặc có thể gọi trùng tang là tang chủ phải mang ít nhất 2 vòng khăn tang trong cùng một thời điểm. Trong nhà, người thân vừa nằm xuống lại có nguy cơ liên táng là đáng lo ngại. Dân gian cho rằng trùng tang là người qua đời gặp ngày giờ xấu, cần hoá giải để tránh nguy cơ.

  CÁCH TÍNH TRÙNG TANG NHƯ THẾ NÀO?

  Sách Tam giáo Chính Hội viết: “Nam nhất Thập khởi Dần, thuận liên tiến, Nữ nhất Thập khởi Thân, nghịch liên tiến, Niên hạ sinh Nguyệt, Nguyệt hạ sinh Nhật, Nhật hạ sinh Thời. Ngộ Tý – Ngọ – Mão – Dậu Thiên di. Dần – Thân – Tỵ – Hợi Trùng tang. Thìn – Tuất – Sửu – Mùi Nhập mộ cát dã”. Nếu được Tứ nhập mộ thì tránh được trùng tang.

  Điểm khởi đầu và thứ tự bấm Cung của Nam và Nữ khác nhau:

  * Nam giới: Từ cung Dần khởi thuận chiều kim đồng hồ tính theo thứ tự Dần – Mão – Thìn – Tỵ – Ngọ – Mùi – Thân – Dậu – Tuất – Hợi – Tý – Sửu. Nghĩa là: 10 tuổi tại cung Dần, tiếp 20 tuổi tại Mão, 30 tại Thìn, 40 tại Tỵ, Ngọ: 50 tuổi, Mùi: 60 tuổi, Thân: 70 tuổi, Dậu: 80 tuổi, Tuất: 90 tuổi…

  * Nữ giới: Từ cung Thân khởi đi theo chiều ngược kim đồng hồ, theo thứ tự sau: Thân – Mùi – Ngọ – Tỵ – Thìn – Mão – Dần -Sửu – Tý – Hợi – Tuất – Dậu. Nghĩa là : 10 tuổi vào cung Thân, tiếp cung Mùi: 20 tuổi, cung Ngọ: 30 tuổi, cung Tỵ: 40 tuổi, cung Thìn: 50 tuổi, Mão: 60 tuổi, Dần: 70 tuổi, Sửu: 80 tuổi, Tý: 90 tuổi…

  * Đồng thời cứ được 1 Nhập mộ trở lên là yên tâm, vì “nhất mộ sát tam trùng” (một Nhập mộ xoá được 3 Trùng tang). Hoặc được 2 Thiên di thì cũng không lo vì “nhị thiên di sát nhất trùng” (2 Thiên di xoá được 1 Trùng tang).

  Cách xem ngày Trùng tang- Nhập mộ- Thiên di

  CÁCH TÍNH, XEM NGÀY NHẬP MỘ:

  Có 4 bước tính theo thứ tự: Năm-Tháng-Ngày-Giờ:

  – Niên nhập mộ: khởi đầu 10 tuổi từ Dần với đàn ông theo chiều Thuận chiều kim đồng hồ; đàn bà khởi đầu từ Thân và Ngược chiều kim đồng hồ. Khi hết tuổi tròn chục các năm lẻ tính vào cung tiếp theo đến tuổi năm người đó mất. Nếu vào cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là được năm nhập mộ.

  – Nguyệt nhập mộ: tháng Giêng năm mất được bấm liền vào sau cung tuổi cho đến tháng chết. Nếu gặp cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là được tháng nhập mộ.

  – Nhật nhập mộ: mồng Một tháng mất được bấm liền vào sau cung tháng cho đến ngày chết. Nếu gặp cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là được ngày nhập mộ.

  – Thời nhập mộ: giờ Tý ngày mất được bấm liền vào sau cung ngày cho đến giờ chết. Nếu gặp cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là được giờ nhập mộ.

  Theo tu vi , Nếu cả năm, tháng, ngày, giờ đều vào một trong các cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là được “Tứ nhập mộ”, tốt, tránh được lúc chết vướng phải giờ xấu.

  CÁCH TÍNH, XEM NGÀY TRÙNG TANG:

  Có 2 cách tính Trùng tang:

  – Thứ Nhất, Trùng tang có thể là thời gian lúc mất, trùng năm (như người tuổi Dần mất năm Dần), trùng ngày (như người tuổi Sửu mất ngày Sửu), trùng giờ (như người tuổi Ngọ mất giờ Ngọ).

  – Thứ Hai, là cách tính Trùng tang theo Địa Chi giống như tính Nhập mộ kể trên.

  Lập Bảng sau dễ nhớ và theo 4 bước:

  * Đầu tiên tính tuổi chết theo chẵn chục (10, 20…) khi hết tuổi chẵn tính tiếp các tuổi lẻ theo thứ tự 1,2,3…đến tuổi mất, tính đến đâu thì ghi lại cung đó;

  * Sau đó tính tiếp đến tháng chết vào cung ngay sau cung tính năm, khởi từ tháng Giêng, ghi lại cung đó;

  * Rồi tính tiếp đến ngày chết vào cung ngay sau cung tính tháng khởi từ ngày mùng 1, ghi lại cung đó;

  * Sau cùng đến giờ chết vào cung ngay sau cung tính ngày khởi từ Tý, ghi lại cung đó. Chú ý giờ âm lịch chỉ chia một ngày ra 12 giờ: Tý (23-01 giờ), Sửu (01-03 giờ)…Hợi (21-23 giờ).

  Nếu căn cứ vào phép tính Trùng tang như trên thì cả nam và nữ những người chết mà có tuổi âm lịch (=năm Dương lịch hiện tại – năm sinh theo Dương lịch + 1) bằng: 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91… sẽ rơi vào trùng tang. Từ đó quy nạp ngược lại theo hệ Can Chi thì những người có tuổi:

  – Tý, Ngọ, Mão, Dậu nếu chết vào một trong các năm TÝ, NGỌ, MÃO, DẬU thì rơi vào trùng tang;

  – Hoặc: Dần, Thân, Tỵ, Hợi nếu chết vào một trong các năm DẦN, THÂN , TỴ, HỢI thì rơi vào trùng tang;

  – Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nếu chết vào một trong các năm THÌN – TUẤT – SỬU – MÙI có nghĩa là chết vào các năm “xung” (tứ hình xung) sẽ bị trùng tang. (xem bảng dưới)

  Bảng tính trùng tang

  CÁCH TÍNH TRÙNG TANG PHỔ BIẾN KHÁC :

  – Dùng 12 cung địa chi trên bàn tay để tính. Nam khởi từ Dần tính theo chiều thuận, Nữ khởi từ Thân tính theo chiều nghịch.

  – Bắt đầu là 10 tuổi, cung tiếp theo là 20 tuổi, … tính đến tuổi chẵn của tuổi người mất. Sau đó cung tiếp theo là tuổi lẻ tính đến tuổi của người mất, gặp ở cung nào thì tính là cung tuổi.

  – Từ cung tuổi, tính cung tiếp theo là tháng 1, tính lần lượt đến tháng mất, gặp cung nào thì cung đó là cung tháng.

  – Từ cung tháng, tính cung tiếp theo là ngày 1, tính lần lượt đến ngày mất, gặp cung nào thì tính cung đó là cung ngày.

  – Từ cung ngày, tính cung tiếp theo là giờ tý, tính lần lượt đến giờ mất, gặp cung nào thì tính cung đó là cung giờ.

  Nếu các cung tuổi, tháng, ngày, giờ gặp các cung:

  – Dần – Thân – Tị – Hợi thì là gặp cung Trùng Tang

  – Tý – Ngọ – Mão – Dậu thì là gặp cung Thiên Di

  – Thìn – Tuất – Sửu – Mùi thì là gặp cung Nhập Mộ.

  Chỉ cần gặp được một cung nhập mộ là coi như yên lành, không cần phải làm lễ trấn trùng tang.

  Ví dụ: Tính cho cụ ông mất giờ Tý, ngày 3, tháng 3 thọ 83 tuổi.

  Cụ ông Khởi từ cung Dần tính chiều thuận: 10 tuổi ở Dần, 20 tuổi ở Mão, 30 tuổi ở Thìn… 80 tuổi ở Dậu, đến tuổi lẻ 81 ở Tuất, 82 ở Hợi, 83 ở Tí. Vậy cung tuổi là cung Tý là cung Thiên Di.

  Tính tiếp tháng 1 là Sửu, tháng 2 ở Dần, tháng 3 ở Mão, vậy cung tháng là Mão là cung Thiên Di.

  Tính ngày mồng 1 là Thìn, ngày mồng 2 là Tị, mồng 3 là Ngọ, vậy cung ngày là Ngọ gặp Thiên Di.

  Tính tiếp cho giờ, giờ tý tại Mùi, vậy cung giờ là cung Mùi được cung nhập mộ.

  Như vậy cụ ông có 3 cung thiên di, 1 cung nhập mộ. Vậy là hợp với lẽ trời và đất.

  CÁCH HÓA GIẢI TRÙNG TANG:

  Dân gian cho rằng trùng tang là người qua đời gặp ngày giờ xấu, cần hoá giải, làm cho người “ra đi” không còn “khả năng” gây “ảnh hưởng” xấu đến người thân thiết đang sống.

  Tìm 1 bộ bài Tổ tôm cũ (tức là đã chơi cũ rồi) bỏ mấy con Bát sách đi, số còn lại lấy rải đều ở 4 góc quan tài trong lúc đang liệm.

  * Dùng bộ bài Chắn gồm 120 quân bỏ 20 quân Yêu đi, tức là bỏ bộ Nhất và bộ Nhị, chứ không bỏ Bát sách. Kèm theo là 1 cuốn lịch Tàu hoặc bộ sách Trương Thiên Sư, và bộ Bùa trùng tang.

  * Sau khi tính ra người mất bị phạm trùng tang thì những người thuộc tam hợp chi cùng với chi trùng tang phải tránh mặt lúc liệm xác. VD: trùng tang tại Tị, vậy tam hợp của Tị là Dậu và Sửu bị phạm. Những người thuộc tam hợp tuổi với người mất bị trùng tang phải tránh . VD: người mất tuổi Hợi thì tam hợp Mão Mùi bị phạm. Ngoài tránh mặt lúc “liệm” thì còn cần phải tránh cả lúc “nhập quan”, “đóng cá” và đặc biệt là cả tránh lúc “hạ huyệt, lấp đất”.

  * Trước khi liệm: Dùng 6 lá Linh phù Lục tự Đại minh có kích thước 31 x 10.5 cm viết theo chiều dọc từ trên xuống dán vào thành trong của quan tài tại đầu, chân, hai bên vai, hai bên hông. Những Linh phù này có tác dụng trấn tà khí của Linh hồn. Khi chôn: Vong Nam 7, Vong Nữ 9 quả trứng vịt đã luộc chín, để trên nắp quan tài trên vùng bụng, dùng một cái niêu đất úp lên trứng, sau đó lấp đất. Cách này dùng để thu nốt những Tà khì còn sót lại. Lưu ý Linh phù được viết trên giấy vàng chữ đỏ.

  * Sau khi chôn người ta lại dùng 108 cọc tre đực dóng trên mộ, 36 cọc tre hoá đóng ở nhà. Trên mộ cột thêm 1 con quạ hoặc gà mái đen.

  * Một số người còn cho rằng có thể áp dụng phương pháp làm huyệt giả, đổ tỏi vào huyệt khi lấp đất hay dùng thần chú, Bát quái trận đồ trấn âm trạch để hoá giải…

  * Trùng nặng thì người ta dùng con cóc màu vàng đang chửa để luyện thành thần tướng hộ vong.

  * Trường hợp nặng hơn thì người ta dùng bộ gạo nếp nặn thành 12 ông thần trùng, sau khi làm phép thì dùng dao chặt đầu rồi nặn thành 1 hình nhân, dùng quan tài bằng lúc lác tẩm liệm rồi dùng 1 quả trứng vịt cắm 13 cây kim, đoạn dùng bè chuối; chọn giờ thiên giải thì thả xuôi ra sông.

  * Ngoài ra có thể dùng Hùng hoàng, chu sa, thần sa gói trong giấy có ghi lời chú đặt vào quan tài để giải “trùng”

  Nhưng thực ra, “sống” và “chết” chỉ là hai hiện tượng trong tiến trình luân hồi bất tận. Vì thế, về “trùng tang” có lẽ là do tâm tưởng. Nên chuyện hoá giải trùng tang cũng là gỡ đi sự lo lắng trong tâm tưởng của con người. Các trường hợp khác cũng tương tự như vậy. Như vậy, việc xác định trùng tang là dựa trên nguyên lý của dịch với học thuyết Âm dương – Ngũ hành chứ không phải sự mê tín, tuỳ tiện.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ts Vũ Thế Khanh Hướng Dẫn Cách Tính Ngày Giờ Mất Phạm Trùng Tang
 • Trùng Tang Là Gì? Cách Hóa Giải Trùng Tang?
 • Nguyên Nhân Bị Trùng Tang, Cách Hoá Giải?
 • Hướng Dẫn Cách Hóa Giải Trùng Tang
 • Vén Màn Bí Ẩn Trùng Tang Và Cách Hóa Giải.
 • Ăn Nhiều Quả Roi Có Tốt Không? Tác Hại Của Quả Roi Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Quả Roi (Quả Mận) Đối Với Sức Khỏe Và Những Điều Cần Lưu Ý
 • Cách Chọn Sầu Riêng Ngon Cực Chuẩn,10 Quả Như 10
 • Mách Bạn Cách Chọn Sầu Riêng Chuẩn Ngon, Chỉ Liếc Qua Cũng Biết
 • Phong Cách Vẽ Tranh Độc Đáo Từ Rau, Củ, Quả
 • Tranh Tô Màu Các Loại Rau Củ Quả Đơn Giản, Đẹp Nhất Cho Bé Yêu
 • Các nội dung chính trong bài viết

  Roi là một loại quả được trồng nhiều ở các nước nhiệt đới như khu vực Đông Á trong đó có Việt Nam. Quả roi có hình dạng như quả chuông nên tên tiếng anh của nó là bell fruit. Roi có nhiều giống quả khác nhau từ màu đỏ đậm, màu hồng nhạt, màu hồng đậm, màu trắng cho đến màu xanh lá cây nên đánh giá hàm lượng dinh dưỡng có trong quả roi cũng không đồng nhất. Theo một số website công bố, 100g quả roi cung cấp khoảng 25 kcal, chứa khoảng 90% khối lượng là nước, chất xơ 1,5%, vitamin C 73%, vitamin A 7%, canxi 3%, niacin (B3) 4%, riboflavin (B2) 2%, kali 4%, và nhiều chất khác như magiê, phốt pho, đồng, mangan và thiamin. Các chỉ số % trên không chỉ khối lượng mà chỉ lượng vitamin và khoáng chất có trong 100g roi cung cấp cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Ví dụ, Riboflavin 2% tức là trong 100g quả roi cung cấp 2% lượng Riboflavin cần dùng cho cơ thể trong một ngày.

  Tất cả các loại thực phẩm dù tốt hay bổ dưỡng đến mấy thì ăn nhiều cũng đều không tốt. Quả roi có chứa nhiều nước, vitamin và khoáng chất rất tốt cho cơ thể nhưng nếu ăn quá nhiều roi cũng không làm cho cơ thể tốt hơn mà thậm chí còn làm cho hệ tiêu hóa không được ổn định có thể gây ra đầy bụng khó tiêu.

  Nói thêm về vấn đề ăn quá nhiều roi cũng không làm cho cơ thể tốt hơn, đây là do khả năng tự cân bằng dinh dưỡng của cơ thể. Khi lượng dinh dưỡng được bổ sung vào cơ thê vượt quá mức cần thiết, cơ thể sẽ tự động điều chỉnh đào thải bớt các chất dinh dưỡng dư thừa. Nếu ăn quá nhiều một loại thực phẩm nào đó, sẽ khiến cơ thể được nạp vào quá nhiều một vài loại vitamin và khoáng chất khiến cơ thể phải đào thải bớt và khi lượng nạp vào nhanh hơn lượng có thể có thể đào thải sẽ khiến cơ thể không được ổn định dẫn đến nhiều triệu chứng có thể xảy ra như hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, tụt huyết áp, đau bụng, đầy hơi, khó tiêu …

  Theo Đông y, quả roi có vị ngọt, chát, tính bình có tác dụng kháng viêm chữa các bệnh chống lại vi khuẩn sinh mủ và viêm đường hô hấp. Do vậy, có thể trả lời các bạn ngay là quả roi là một loại quả không nóng. Còn về việc một số bạn ăn roi bị hiện tượng ngứa ngáy khó chịu hay nổi mẩn, mụn nhọt, đó là do có thể bạn đã bị dị ứng với một thành phần nào đó của quả roi và cũng có thể do cơ địa của bạn nên bị mụn nhọt.

  Theo Tây y, trái cây không phân biệt tính nóng hay tính lạnh. Tuy nhiên, việc các bạn ăn trái cây thấy bị nổi mụn thì kết luận là loại trái cây đó tính nóng là không đúng. Có hai nguyên nhân khiến bạn có thể bị nổi mụn khi ăn trái cây, một là do cơ thể mẫn cảm với chất nào đó trong hoa quả dẫn đến nổi mụn. Thứ hai là do ăn hoa quả chín thường dễ nổi mụn hơn do lượng đường có trong hoa quả chín thường cao. Khi lượng đường trong cơ thể cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn dưới da phát triển nên dễ bị mụn nhọt chứ không phải do hoa quả có tính nóng.

  1. Ăn roi vào lúc đói không tốt cho dạ dày

  2. Ăn quá nhiêu quả roi ảnh hưởng đến tiêu hóa

  Ăn roi rất tốt cho hệ tiêu hóa và cả các bệnh nhân bị tiểu đường. Tuy nhiên, nếu lạm dụng ăn quá nhiều roi sẽ khiến cho lượng chất xơ trong dạ dày tăng lên quá nhanh trong khi cơ thể không bài tiết kịp làm giảm quá trình hấp thụ thức ăn gây nên chứng khó tiêu, đầy hơi.

  3. Roi có thể chữa bệnh nhưng không nên tự ý “làm liều”

  Quả roi, hạt roi, lá roi, vỏ cây roi đều là những loại có thể dùng chữa bệnh và là một vị thuốc trong đông y. Chính vì là thuốc nên nếu các bạn muốn chữa bệnh bằng các nguyên liệu từ cây roi thì không nên tự ý “làm liều”. Trong thân và lá của cây roi có chứa một chất là cyanide. Đây không phải là một chất có lợi cho sức khỏe mà là một loại độc tố có hại. Do vậy, nếu bạn không hiểu về đông y cũng như các bài thuốc đông y thì không nên sử dụng các bài thuốc đông y để chữa bệnh mà nên tới các phòng khám đông y để được bác sĩ tư vấn cũng như có hướng điều trị thích hợp nhất.

  Như vậy chắc các bạn đã hiểu về một vài tác hại của quả roi và ăn nhiều roi có tốt hay không. Lời khuyên cho các bạn là hãy ăn các loại hoa quả với lượng vừa phải và kết hợp ăn nhiều loại hoa quả đê có thể bổ sung đầy đủ các loai vitamin và khoáng chất giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Hữu Ích Về Quả Roi Bạn Nên Biết
 • Một Quả Roi Chứa Bao Nhiêu Calo? ” Vẽ Nên Cá Tính
 • 10 Trái Ác Quỷ Mạnh Nhất Trong One Piece
 • 5 Sức Mạnh Tiềm Ẩn Của Yamato, Có Đủ Mạnh Để Luffy Chiêu Mộ Vào Băng Mũ Rơm?
 • Tìm Hiểu Về Gomu Gomu No Mi
 • Bài 5. Trùng Biến Hình Và Trùng Giày

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sinh Học 7
 • Tình Bày Cấu Tạo, Cách Di Chuyển, Sinh Sản Củatrùng Roi Xanh, Trùng Giày ? Nêu Sự Giống Nhau Và Khác Nhau Giữa Trùng Roi Xanh Và Thực Vật ? Vẽ Và Chú Thích Hình Dạng Ngoài Của Trùng Roi Xanh ?
 • Cách Vẽ Minions Trên Giấy
 • Làm Thế Nào Để Vẽ Một Đôi Giày Thể Thao Đẹp
 • Mẹo Làm Mới Đôi Giày Cũ Của Bạn Trong Tích Tắc
 • I. Trùng biến hình

  – Là đại diện của lớp Trùng chân giả.

  – Sống ở mặt bùn trong các ao tù hay các hồ nước lặng. Đôi khi chúng nổi lẫn vào lớp váng trên các mặt ao hồ.

  – Kích thước nhỏ thay đổi từ 0.01mm – 0.05mm, chỉ nhìn thấy dưới kính hiển vi.

  – Cấu tạo:

  + Được coi như một cơ thể đơn bào đơn giản nhất

  + Cơ thể gồm: một khối chất nguyên sinh lỏng và nhân.

  – Di chuyển: nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả.

  (rightarrow) cơ thể chúng luôn biến đổi hình dạng

  Trùng biến hình dinh dưỡng bằng cách bắt mồi và tiêu hóa mồi. Được thực hiện qua 4 bước:

  + Bước 1: Khi chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vun hữu cơ …).

  + Bước 2: Lập tức hình thành chân giả thứ hai vây lấy mồi.

  + Bước 3: Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh.

  + Bước 4: Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa nhờ dịch tiêu hóa.

  (rightarrow) Hình thức tiêu hóa là nội bào vì thức ăn được tiêu hóa bên trong tế bào

  – Bài tiết:

  + Nước thừa được tập trung về một chỗ gọi là không bào co bóp rồi chuyển ra ngoài.

  + Chất thải được loại ra ngoài ở bất kì vị trí nào trên cơ thể.

  – Hô hấp: trao đổi khí (lấy oxi, thải CO2) thực hiện qua bề mặt cơ thể.

  – Sinh sản vô tính: bằng cách phân đôi cơ thể theo mọi hướng khi gặp điều kiện thuận lợi (về thức ăn, nhiệt độ …)

  II. Trùng giày

  – Là đại diện của lớp Trùng cỏ.

  – Tế bào đã phân hóa thành nhiều bộ phận. Mỗi bộ phân đảm nhận một chức năng sống nhất định.

  1. Cấu tạo

  + Cấu tạo gồm:

  – Phần giữa là phần nhân gồm: nhân nhỏ và nhân lớn

  – Nửa trước và nửa sau đều có không bào co bóp hình hoa thị, ở vị trí cố định. Chỗ lõm của cơ thể là rãnh miệng, cuối rãnh miệng có lỗ miệng và hầu.

  + Di chuyển: theo kiểu vừa tiến vừa xoay nhờ lông bơi bao quanh cơ thể rung động theo kiểu làn sóng và mọc theo vòng xoắn quanh cơ thể.

  – Thức ăn được lông bơi dồn về lỗ miệng

  – Thức ăn qua miệng và hầu được vo thành viên trong không bào tiêu hóa

  – Không bào tiêu hóa dời hầu di chuyển trong cơ thể theo quỹ đạo nhất định (theo chiều hình mũi tên)

  – Enzim tiêu hóa biến đổi thức ăn thành các chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh.

  – Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát.

  + Tóm tắt quá trình tiêu hóa

  – Thức ăn (rightarrow) ​ miệng (rightarrow) hầu (rightarrow) không bào tiêu hóa (rightarrow) chất lỏng (nhờ enzim biến đổi)

  – Chất bã thải nhờ không bào co bóp (rightarrow) ​ lỗ thoát ra ngoài.

  Có 2 hình thức sinh sản:

  – Sinh sản vô tính: bằng cách phân đôi theo chiều ngang

  – Sinh sản hữu tính: bằng cách sinh sản tiếp hợp.

  I. III. Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK

  Câu 1: Trùng biến hình sống ở đâu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hoá mồi như thế nào?

  – Trùng biến hình sống ở mặt bùn trong các ao hồ tù hay hồ nước lặng. Đôi khí chúng nổi lần vào lớp váng trộn mặt các ao hồ.

  – Di chuyển: nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả.

  – Bắt mồi: bằng cách tạo ra chân giả bao vây mồi rồi hình thành không bào tiêu hóa để tiêu hóa mồi.

  Câu 2: Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hóa và thải bã như thế nào?

  – Di chuyển: theo kiểu vừa tiến vừa xoay nhờ lông bơi bao quanh cơ thể rung động theo kiểu làn sóng và mọc theo vòng xoắn quanh cơ thể.

  – Lấy thức ăn, tiêu hóa và thải bã:

  + Thức ăn được lông bơi dồn về lỗ miệng

  + Thức ăn qua miệng và hầu được vo thành viên trong không bào tiêu hóa

  + Không bào tiêu hóa dời hầu di chuyển trong cơ thể theo quỹ đạo nhất định (theo chiều hình mũi tên)

  + Enzim tiêu hóa biến đổi thức ăn thành các chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh.

  + Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát.

  Câu 3: Cơ thể trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào?

  Hướng dẫn trả lời:

  Cơ thể trùng đế giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình:

  – Cơ thể trùng đế giày đã có sự phân hóa thành nhiều bộ phận, mỗi bộ phận đảm nhận chức nhăng nhất định.

  – Có nhân lớn, nhân nhỏ, không bào co bóp, miệng, hầu,…

  – Có tiêm mao để di chuyển

  IV. Câu hỏi ôn tập

  Câu 1: So sánh trùng roi, trùng biến hình và trùng đế giày (hình dạng,cấu tạo, di chuyển, dinh dưỡng và sinh sản).

  Câu 2: Tại sao lại gọi là trùng roi, trùng biến hình và trùng đế giày?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Giày Lười Nam Và Cách Chọn Một Đôi Giày Lười Hợp Thời Trang
 • Top 5 Web Mua Giày Nike Chính Hãng Tphcm Ở Đâu?
 • Cách Đo Size Giày Nike Việt Nam Chuẩn Không Cần Chỉnh
 • Cách Mua Giày Nike Chính Hãng Tphcm Trên Nike.com
 • 8 Bước Hướng Dẫn Vẽ Đầu & Khuôn Mặt Phụ Nữ Anime
 • Lý Thuyết Về Trùng Giày Và Trùng Biến Hình Chuẩn Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Đo Size Giày & Bảng Size Giày Nam Nữ Chính Xác Nhất
 • Giày Balenciaga Triple S Đế Air Giá Bao Nhiêu?
 • Cách Phối Đồ Với Giày Balenciaga Triple S Đẹp “ngây Ngất” Cực Ấn Tượng
 • Cách Thắt (Buộc) Dây Giày Balenciaga Đúng Chuẩn Và Hợp Trends
 • Hướng Dẫn Chọn Giày Bóng Đá
 • Trong bài viết này, Cunghocvui với bạn sẽ đi tìm hiểu về trùng biến hình và trùng giày, hy vọng sau bài viết các bạn có thể giải thích được trùng giày di chuyển như thế nào, nhân trùng giày có gì khác với nhân trùng biến hình và có thể lập bảng so sánh trùng giày và trùng biến hình.

  I) TRÙNG BIẾN HÌNH – TRÙNG GIÀY

  1) Trùng biến hình

  a) Nơi sống và hình dạng

  – Chủ yếu sống ở mặt bùn, các ao tù hoặc ở hồ nước lặng.

  – Có kích thích nhỏ thay đổi, chỉ nhìn thấy dưới kính hiển vi, khoảng 0,01mm – 0,05mm.

  b) Cấu tạo

  – Cơ thể đơn bà đơn giản nhất

  – Gồm: chất nguyên sinh lỏng và nhân.

  c) Di chuyển: Cơ thể chúng luôn biến đổi hình dạng nhờ chất nguyên sinh, chất nguyên sinh đó khi dồn về một phía sẽ tạo thành chân giả để di chuyển.

  d) Dinh dưỡng

  – Lấy dinh dưỡng bằng cách bắt mồi và tiêu hóa mồi trong tế bào (tiêu hóa nội bào)

  – Thải: Nước thừa được tập trung về không bào co bóp rồi chuyển ra ngoài, riêng chất thải thì có thể được loại ra ở bất kì vị trí nào trên cơ thể.

  – Hô hấp thực hiện qua bề mặt cơ thể, lấy oxi và thải cacbonic

  e) Sinh sản

  Trùng biến hình sinh sản vô tình bằng cách phân tách cơ thể thành hai theo mọi hướng nếu gặp điều kiện thuận lời về thức ăn, nhiệt độ,…

  2) Trùng giày

  a) Cấu tạo

  – Nhân gồm nhân bé và nhân lớn

  – Đều có không bào co bóp cố định ở nửa trước và nửa sau. Phần lõm của cơ thể là rãnh miệng, lỗ miệng và hầu.

  b) Di chuyển

  Trùng giày di chuyển được đều nhờ vào lông bơi bao quanh cơ thể rung động theo kiểu làn sóng.

  c) Dinh dưỡng

  – Lấy chất dinh dưỡng từ lông bơi dồn về lỗ miệng, qua hầu và được vo thành viên trong không bào tiêu hóa.

  – Các thức ăn biến đổi thành các chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh nhờ enzim tiêu hóa.

  – Thải ra ngoài nhờ không bào co bóp.

  d) Sinh sản

  – Sinh sản vô tính: Phân tách cơ thể thành đôi theo chiều ngang.

  – Sinh sản hữu tính bằng việc sinh sản tiến hợp

  Câu 1: Hãy cho biết trùng roi di chuyển như thế nào? Cũng từ đó hãy cho biết trùng giày di chuyển như thế nào?

  – Trùng roi di chuyển vừa tiến vừa xoay

  – Trùng giày di chuyển theo kiểu làn sóng nhờ lông bơi bao quanh cơ thể rung động.

  Câu 2: Hãy lập bảng so sánh trùng giày và trùng biến hình.

  Câu 3: Hãy cho biết nhân trùng giày có gì khác với nhân trùng biến hình?

  – Ở trùng giày thì trong nhân có nhân lớn và nhân nhỏ.

  – Còn ở trùng biến hình thì chỉ có 1 nhân duy nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 4. Trùng Roi Bai 4 Trung Roi Ppt
 • Hướng Dẫn Vẽ Giày Bằng Màu Acrylic
 • Cách Chọn Size Giày Adidas Nam Nữ Chuẩn
 • Hướng Dẫn Check Code Giày Adidas Phân Biệt Thật, Giả Cực Kỳ Đơn Giản
 • Cách Mua Giày Adidas Chính Hãng Tphcm, Hà Nội, Đà Nẵng Trên Adidas.com
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100