Bài 6. Bản Vẽ Các Khối Tròn Xoay

--- Bài mới hơn ---

 • Tiết 6: Bản Vẽ Các Khối Tròn Xoay
 • Tiêu Chuẩn Về Trình Bày Bản Vẽ Kỹ Thuật
 • Các Nguyên Tắc Vẽ Hình Học Không Gian Mà Bạn Cần Phải Biết
 • Bài Tập Vẽ Kỹ Thuật Pgs. Trần Hữu Quế, 202 Trang
 • Bài Giảng Môn Học Công Nghệ Lớp 11
 • Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay

  TRƯỜNG THCS MINH HÒA

  BÀI 6

  BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY

  CÁC KHỐI ĐA DIỆN

  Hình trụ

  Hình nón

  Hình cầu

  CÁC KHỐI TRÒN XOAY

  BÀI 6: BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY

  KHỐI TRÒN XOAY

  HÌNH CHIẾU CÁC KHỐI TRÒN XOAY

  HÌNH TRỤ

  HÌNH NÓN

  HÌNH CẦU

  I. KHỐI TRÒN XOAY

  Em hãy nêu tên một số vật dụng có dạng khối tròn xoay thường gặp mà em biết?

  I. KHỐI TRÒN XOAY

  CÁCH TẠO THÀNH HÌNH TRỤ

  CÁCH TẠO THÀNH CÁC KHỐI TRÒN XOAY

  CÁCH TẠO THÀNH HÌNH TRỤ

  CÁCH TẠO THÀNH HÌNH TRỤ

  CÁCH TẠO THÀNH HÌNH TRỤ

  Các em hãy quan sát hình và điền thông tin vào chỗ …..

  a. Khi quay……………. m?t vòng quanh m?t c?nh c? d?nh ta du?c hình tr?.

  Hình ch? nh?t

  CÁCH TẠO THÀNH HÌNH NÓN

  b. Khi quay ……………… m?t vòng quanh m?t c?nh góc vuông c? d?nh ta du?c hình nón.

  Hình tam giác vuông

  CÁCH TẠO THÀNH HÌNH CẦU

  c. Khi quay ……………. m?t vòng quanh du?ng kính c? d?nh ta du?c hình c?u.

  N?a hình tròn

  a. Khi quay……………. m?t vòng quanh m?t c?nh c? d?nh ta du?c hình tr?.

  b. Khi quay ……………… m?t vòng quanh m?t c?nh góc vuông c? d?nh ta du?c hình nón.

  c. Khi quay ……………. m?t vòng quanh du?ng kính c? d?nh ta du?c hình c?u.

  Hình ch? nh?t

  Hình tam giác vuông

  N?a hình tròn

  II.HÌNH CHIẾU CÁC KHỐI TRÒN XOAY

  HÌNH CHIẾU CỦA HÌNH TRỤ

  HÌNH CHIẾU CỦA HÌNH TRỤ

  HÌNH CHIẾU CỦA HÌNH TRỤ

  HÌNH CHIẾU CỦA HÌNH TRỤ

  HÌNH CHIẾU CỦA HÌNH TRỤ

  Sau khi vẽ các hình chiếu của hình trụ, các em hãy nghiên cứu và điền thông tin vào bảng sau.

  HÌNH CHIẾU CỦA HÌNH CẦU

  HÌNH CHIẾU CỦA HÌNH CẦU

  Sau khi vẽ các hình chiếu của hình cầu , các em hãy nghiên cứu và điền thông tin vào bảng sau.

  HÌNH CHIẾU CỦA HÌNH NÓN

  HÌNH CHIẾU CỦA HÌNH NÓN

  Sau khi vẽ các hình chiếu của hình nón , các em hãy nghiên cứu và điền thông tin vào bảng sau.

  CÂU HỎI CỦNG CỐ

  Hình trụ được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh, lúc này hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có dạng gì?

  CÂU HỎI CỦNG CỐ

  2. Hình nón được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình nón song song với mặt phẳng chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có dạng gì?

  NHỮNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM CẦN NẮM

  1. Nhận dạng được các khối tròn xoay trong đời sống thực tế

  2. Vẽ được các hình chiếu của các khối tròn xoay thông dụng

  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

  Học bài cũ và làm những câu bài tập trong SGK

  Chuẩn bị đồ dùng thực hành cho tiết sau

  ( thước kẻ, giấy A4, viết chì..)

  CÁM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC EM ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NHGE

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 2 : Hình Chiếu Công Nghệ 8 Giaoanmc Ppt
 • Giáo Án Công Nghệ 8 Bài 2: Hình Chiếu
 • Các Loại Hình Học Không Gian Và Cách Vẽ Trong Mỹ Thuật
 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 7582
 • Bài 3. Thực Hành: Vẽ Các Hình Chiếu Của Vật Thể Đơn Giản
 • Tiết 6: Bản Vẽ Các Khối Tròn Xoay

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiêu Chuẩn Về Trình Bày Bản Vẽ Kỹ Thuật
 • Các Nguyên Tắc Vẽ Hình Học Không Gian Mà Bạn Cần Phải Biết
 • Bài Tập Vẽ Kỹ Thuật Pgs. Trần Hữu Quế, 202 Trang
 • Bài Giảng Môn Học Công Nghệ Lớp 11
 • Công Nghệ 8 Bài 2. Hình Chiếu
 • -Đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình trụ ,hình nón ,hình cầu .

  -Rèn luyện kỹ năng vẽ các vật thể và các hình chiếu của hình trụ ,hình nón , hình cầu .

  -Tích cực học tập .

  -Ham thích khoa học

  Tuần 3: Tiết 6: BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY *********** I/MỤC TIÊU: 1.Kiến Thức : -Nhận dạng được những khối tròn xoay thường gặp:hình cầu , hình trụ , hình nón . -Đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình trụ ,hình nón ,hình cầu . -Rèn luyện kỹ năng vẽ các vật thể và các hình chiếu của hình trụ ,hình nón , hình cầu . 2.Thái Độ: -Tích cực học tập . -Ham thích khoa học II/CHUẨN BỊ : -Tranh vẽ các hình bài 6 SGK -Mô hình các khối tròn xoay:hình trụ ,hình nón ,hình cầu III/TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Oån định lớp (1′) 2.Kiểm tra bài cũ() 3.Bài mới Hoạt Động Giáo Viên Hoạt Động Học Sinh Ghi Bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu khối tròn xoay(7′) -Cho Hs quan sát các mô hình các khối tròn xoay -Gv:các khối tròn xoay có tên gọi là gì ?Chúng được tạo thành như thế nào ? -Hãy kể tên một số vật thể có dạng các khối tròn xoay mà em biết . Hoạt động 2(30′)Tìm hiểu hình chiếu của hình trụ ,hình nón ,hình cầu. -Cho hs quan sát mô hình trụ (đặt đáy song song với mặt phẳng chiếu bằng của mô hình ba mặt phẳng chiếu và chỉ rõ các phương chiếu vuông góc . Gv :Tên gọi các hình chiếu ,hình chiếu có dạng gì ?Nó thể hiện kích thước nào của hình trụ . -Cho hs điền bảng 6.1 -Cho hs quan sát mô hình nón (đặt đáy song song với mặt phẳng chiếu bằng của mô hình ba mặt phẳng chiếu )và chỉ rõ các phương chiếu vuông góc . Gv :Tên gọi các hình chiếu ,hình chiếu có dạng gì ?Nó thể hiện kích thước nào của hình nón -Cho hs điền bảng 6.2 -Cho hs quan sát mô hình cầu (đặt đáy song song với mặt phẳng chiếu bằng của mô hình ba mặt phẳng chiếu và chỉ rõ các phương chiếu vuông góc . Gv :Tên gọi các hình chiếu ,hình chiếu có dạng gì ?Nó thể hiện kích thước nào của hình cầu . -Cho hs điền bảng 6.3 -Cho hs đọc phần chú ý -Để xác định khối tròn xoay cần có các kích thước nào ? -Cho hs đọc phần ghi nhớ -Hs quan sát -trả lời (Hình chữ nhật ,hình tam giác vuông ,nữa hình tròn ) -Trả lời (cái bát ,quả bóng ,cái nón ,….) -Hs quan sát -Trả lời (CN,Tròn ,CN / đường kính và chiều cao) -Hs quan sát -Trả lời (tam giác,tam giác,tròn / đường kính và chiều cao) -Hs làm -Hs quan sát -Trả lời (Tròn,Tròn , Tròn /đường kính) -Hs làm -Trả lời (đường kính và chiều cao đối với hình trụ ,nón còn hình cầu là đường kính ) BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY I/Khối tròn xoay: Khối tròn xoay được tạo thành khi quay 1 hình phẳng quanh 1 đường cố định (trục quay)của hình . II/Hình Chiếu Của Hình Trụ ,Hình Nón ,Hình Cầu. 1.hình trụ (sgk) Hình chiếu Hình dạng Kích thước Đứng HCN d.h Bằng H.tròn d Cạch HCN d.h 2.Hình nón (sgk) Hình chiếu Hình dạng Kích thước Đứng T.giác d.h Bằng T.giác d.h Cạch H.tròn d 3û.Hình Cầu (sgk) Hình chiếu Hình dạng Kích thước Đứng H.tròn d Bằng H.tròn d Cạch H.tròn d *Chú ý :SGK *Ghi nhớ :SGK 4.Củng cố (7′) Nêu ghi nhớ ,hướng dẫn làm bài tập /26. 5.Dặn dò :Học bài ,làm câu hỏi /25.Chuẩn bị bài thực hành . Tuần 3: Tiết 5: TH.ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN I/MỤC TIÊU: -Học sinh đọc được bản vẽ của các hình chiếu của vật thể có dạng khối đa diện -Phát huy trí tưởng tượng không gian. II/CHUẨN BỊ : -Mô hình các vật thể A,B,C,D (h5.2 SGK) III/CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : 1,Oån định lớp(1′): 2,Kiểm tra bài cũ (4′): -Thế nào là hình chóp cụt ,hình lăng trụ -Thế nào là hình chóp đều 3,Bài mới: Hoạt Động Giáo Viên Hoạt Động Của Hs Nội Dung Hoạt động 1:Giới thiệu bài (10′): Gv nêu rõ mục tiêu bài 5,trình bày nội dung và trình tự tiến hành như SGK Hoạt động 2:Tìm hiểu cách trình bày bài làm (10′). -Cho học sinh làm trên giấy A4 hoặc trong vở bài tập,vẽ sơ đồ bố trí phần hình và phần chữ . Hoạt động 3:Tổ chức thực hành :(13′). -Giáo viên đến từng bàn hướng dẫn và kiễm tra cách tiến hành bài tập của học sinh . Hoạt động 4:Tổng kết và đánh giá bài thực hành (5′). -Giáo viên nhận xét và đánh giá : +Sự chuẩn bị của học sinh +Cách thực hiện quy trình +Thaí độ làm việc -Lắng nghe -Hs làm theo sự chỉ dẫn củ GV. -Học sinh thực hiện I,QUY TRÌNH THỰC HIỆN ; SGK II,KẾT QUẢ BÀI TẬP THỰC HÀNH . Bảng 5.1: A B C D 1 X 2 X 3 X 4 X Hình chiếu cạnh 5.1: 1 2 3 4 4,Củng cố ,dặn dò (3′): -Gv thu bài về chấm ,nhận xét đánh giá kết quả -Đọc trước bài 6

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 6. Bản Vẽ Các Khối Tròn Xoay
 • Bài 2 : Hình Chiếu Công Nghệ 8 Giaoanmc Ppt
 • Giáo Án Công Nghệ 8 Bài 2: Hình Chiếu
 • Các Loại Hình Học Không Gian Và Cách Vẽ Trong Mỹ Thuật
 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 7582
 • Bài 6 Bản Vẽ Các Khối Tròn Xoay

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vbt Công Nghệ 8 Bài 6. Bản Vẽ Các Khối Tròn Xoay
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hướng Dẫn Học Sinh Vẽ Kỹ Thuật Môn Công Nghệ 11
 • Hướng Dẫn Cách Đọc Bản Vẽ Kỹ Thuật Nội Thất Chi Tiết Nhất
 • Hướng Dẫn Lập Bản Vẽ Triển Khai Nội Thất Và Bổ Kỹ Thuật Nội Thất 2D
 • Kinh Nghiệm Bắt Đầu Với Hình Học Không Gian
 • Ngày soạn: ngày/tháng/năm

  Ngày dạy: ngày/tháng/năm; lớp ……..

  Ngày dạy: ngày/tháng/năm; lớp ……..

  TIẾT: 6

  BÀI 6: BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY

  I. MỤC TIÊU

  1. Kiến thức

  -Nhận dạng được các khối tròn xoay thường gặp: hình trụ, hình nón, hình cầu.

  -Đọc được bản vẽ vật thể có dạng: hình trụ, hình nón, hình cầu.

  2. Kỹ năng

  – Rèn kĩ năng quan sát,trí óc tưởng tượng và tư duy không gian, kĩ năng vẽ hình học, thể hiện đúng tiêu chuẩn về vẽ kĩ thuật.

  3. Thái độ

  -Thích tìm hiểu các vật thể có dạng tròn xoay và hình chiếu của nó.

  – Có thái độ cẩn thận, nghiêm túc, biết giữ gìn vệ sinh.

  II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

  1. Chuẩn bị của giáo viên

  – SGK, giáo án, mô hình các khối tròn xoay: hình trụ, nón, cầu.

  2. Chuẩn bị của học sinh

  – SGK, vở ghi, đọc và chuẩn bị bài 6 sgk

  – Các vật mẫu: vỏ hộp sữa, nón lá, quả bóng,…

  III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

  1. Ổn định tổ chức (kiểm tra sĩ số)

  2. Kiểm tra bài cũ

  3. Bài mới

  * Vào bài

  Có phải tất cả các khối hình đều tạo bởi các đa giác phẳng? thực tế các vật thể được tạo bởi hình ghép nhiều hình với nhau trong đó có cả các mặt phẳng, các mặt cong, mặt tròn xoay ví như cái bát cái đĩa, lọ hoa vậy.

  Bài này ta chỉ NC các khối tròn xoay có cấu tạo đơn giản.

  Hoạt động 1: Tìm hiểu khối tròn xoay.

  Hoạt động của giáo viên

  Hoạt động của học sinh

  -GV giới thiệu H6.1: dùng bàn xoay để sản xuất đồ vật hình tròn xoay.

  ? Em hãy liên hệ thực tế và cho biết tên 1 số đồ vật có dạng khối tròn xoay.

  – Yêu cầu HS quan sát mô hình và hình vẽ các khối tròn xoay (H 6.2) và trả lời câu hỏi:

  ? Các khối tròn xoay này có tên gọi là gì?

  ? Các khối này được tạo thành như thế nào?

  ? Khối tròn xoay được tạo thành như thế nào?

  -Chén, dĩa, chai,…

  – HS quan sát H6.2 sgk kết hợp với mô hình và trả lời.

  + Ha: hình trụ

  + Hb: hình nón

  + Hc: hình cầu

  – HS sử dụng cụm từ có sẵn điền vào chỗ trống.

  + a: hình chữ nhật.

  + b: hình tam giác vuông.

  + c: nửa hình tròn.

  – Khối tròn xoay được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh một đường cố định (trục quay) của hình.

  – Lắng nghe.

  – Ghi nhận thông tin.

  Hoạt động 2: Tìm hiểu hình chiếu của hình trụ, hình nón, hình cầu.

  Hoạt động của giáo viên

  Hoạt động của học sinh

  – GV cho HS quan sát tranh và mô hình hình trụ.

  – GV: Đặt hình trụ và mô hình 3 mặt phẳng chiếu (đặt mặt đáy song song với mặt phẳng chiếu bằng) và chỉ rõ các phương chiếu.

  ? Hãy cho biết tên gọi các hình chiếu của hình trụ?

  ? Hình chiếu có dạng hình gì?

  ? Nó thể hiện kích thước nào của khối hình trụ ?

  – GV lần lượt vẽ các hình chiếu lên bảng cho HS quan sát và đối chiếu với hình 6.3.

  – GV cho HS quan sát tranh và mô hình hình nón:

  – GV: Đặt hình nón và mô hình 3 mặt phẳng chiếu (đặt mặt đáy song song với mặt phẳng chiếu bằng) và chỉ rõ các phương chiếu.

  ? Hãy cho biết gọi tên các hình chiếu của hình nón ?

  ? Hình chiếu có dạng gì?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Giảng Hóa Hữu Cơ
 • Bài 5. Bài Tập Thực Hành
 • Bài 4 Bản Vẽ Các Khối Đa Diện
 • Ga My Thuat 6 7
 • Công Thức Tính Thể Tích Hình Lập Phương, Hình Hộp Chữ Nhật, Hình Cầu, Hình Nón, Hình Trụ Tròn…
 • Hướng Dẫn Giải Toán Hình Học 12 Chủ Đề Khối Tròn Xoay Hay, Chọn Lọc.

  --- Bài mới hơn ---

 • Khai Thác Một Bài Toán Hình Học Lớp 7
 • Hình Chiếu Vuông Góc Của Đường Thẳng Lên Mặt Phẳng
 • Một Số Hệ Thức Về Cạnh Và Đường Cao Trong Tam Giác Vuông
 • Sự Thành Hình Của Kiến Trúc: 7 Sơ Đồ Phác Thảo Và Quá Trình Hình Thành Công Trình Của Mvrdv
 • Drawing Sentence Syntax Trees – Amy Reynolds
 • I. Ôn tập lý thuyết hình học 12: Hình trụ.

  1. Mặt trụ tròn xoay:

  Cho mặt phẳng (P) chứa hai đường Δ và l song song, cách nhau khoảng r. Khi xoay mp (P) quanh đường thẳng Δ thì đường thẳng l tạo thành một mặt tròn xoay gọi là mặt trụ tròn xoay.

  Trong đó:

  + trục là Δ

  + đường sinh là l

  + bán kính mặt trụ là r.

  2. Hình trụ tròn xoay:

  Khi quay hình chữ nhật ABCD xung quanh đường thẳng chứa một cạnh bất kì, ví dụ AB, thì đường gấp khúc ABCD tạo nên hình trụ tròn xoay, có thể gọi tắt là hình trụ.

  Tương tự trên:

  + AB là trục.

  + CD là đường sinh.

  + Hình tròn tâm B, hình tròn tâm A có cùng bán kính r=AD được xem là 2 mặt đáy.

  Công thức diện tích, thể tích.

  Xét hình trụ tròn xoay có chiều cao h, bán kính đáy r (chiều cao của hình trụ tròn xoay cũng là độ dài đường sinh):

  + Diện tích xung quanh: Sxq=2πrh

  + Diện tích toàn phần: S=Sxq+2Sd=2πrh+2πr2

  + Thể tích: V= πr2h

  Nhận xét:

  Khi cắt mặt trụ tròn xoay:

  + Bởi 1 mặt phẳng vuông góc với trục thì ta thu được giao tuyến là 1 đường tròn có cùng bán kính với đáy, tâm thì nằm trên trục.

  + Bởi 1 mặt phẳng không vuông góc với trục, cắt toàn bộ đường sinh, ta thu được giao tuyến là 1 elip có trục nhỏ là 2r, trục lớn là 2r/sinϕ, với ϕ là góc giữa trục hình trụ và mặt phẳng đó (00< ϕ <900)

  + Bởi 1 mặt phẳng song song với trục, gọi d là khoảng cách từ trục tới mặt phẳng đó, nếu

  d<r thì giao tuyến là 1 hình chữ nhật

  d=r, mặt phẳng tiếp xúc mặt trụ.

   

  II. Một số ví dụ giải bài hình học 12 về hình trụ.

  Dạng 1: Diện tích, các thông số chiều cao, bán kính đáy.

  VD1: Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó ta thu được thiết diện là hình vuông có cạnh 3a. Hãy tính diện tích toàn phần của khối trụ.

  Hướng dẫn giải:

  Thiết diện qua trục là một hình vuông cạnh 3a nên ta có độ dài đường sinh sẽ là l=3a.

  Bán kính đường tròn đáy là r=3a/2.

  Từ đó dựa vào công thức tính diện tích toàn phần, ta có diện tích cần tìm là:

  S=Sxq+2Sd=2πrl+2πr2=27a2π/2

   

  VD2: Cho hình trụ có chiều cao là 3√2. Cắt hình trụ đã cho bằng một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 1. Thiết diện thu được có diện tích là 12√2. Diện tích xung quanh của hình trụ là bao nhiêu?

  Hướng dẫn giải:

  Ta có:

  SABCD=12√2=3√2.CD, suy ra CD=4, CI=CD/2=2.

  Áp dụng định lý Pytago cho tam giác OIC vuông tại I:

  CO2=CI2+IO2=5, suy ra CO=√5=r

  Vậy diện tích cần tìm là:

  Sxq=2πrl=6π√10

   

  VD3: Cho hình trụ có chiều cao là 5√3. Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với trụ, cách trụ một khoảng là 1, thiết diện  thu được có diện tích là 30. Tính diện tích xung quanh của hình trụ đã cho?

  Hướng dẫn giải:

  Gọi O, O’ lần lượt là tâm của hai đáy, và ABCD là thiết diện song song với trục (biết rằng A, B ∈(O); C, D∈(O’))

  Gọi H là trung điểm của AB, suy ra OH=d(OO’,(ABCD))=1

  Lại có SABCD=30, suy ra AB=30/BC=2√3 → HA=HB=√3

  Bán kính của đáy: r2=OH2+HA2=4, vậy r=2.

  Diện tích xung quanh của hình trụ:

  Sxq=2πrh=20π√3

   

  Dạng 2: Tính toán thể tích.

  VD1: Thiết diện qua trục của một hình trụ là hình vuông có cạnh là 2a. Tính thể tích khối trụ theo a?

  Hướng dẫn giải:

  Thiết diện qua trục là hình vuông cạnh 2a, suy ra đường sinh (hay cũng là chiều cao hình trụ) là 2a, bán kính đáy là 2a/2=a.

  Vậy thể tích hình trụ đã cho là:

  V=πr2l=2πa3

   

  VD2: Cho hình trụ có diện tích toàn phần là 4π và thiết diện cắt bởi mặt phẳng qua trục là hình vuông. Hãy tính thể tích khối trụ?

  Hướng dẫn giải:

  Thiết diện qua trục của hình trụ là một hình vuông suy ra: l=h=2r

  Lại có diện tích toàn phần là 4π, suy ra:

  Dạng 3: Các vấn đề nội tiếp, ngoại tiếp.

  VD1: Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có độ dài cạnh đáy là a, chiều cao là h. Tính thể tích của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ đã cho?

  Hướng dẫn giải:

  Khối trụ ngoại tiếp lăng trụ tam giác đều có hình tròn đáy là hình tròn ngoại tiếp tam giác đáy của lăng trụ, chiều cao thì bằng chiều cao lăng trụ.

  Tam giác đều cạnh a có bán kính đường tròn ngoại tiếp là: a/√3

  Vậy thể tích của khối lăng trụ cần tìm là

  V=h.S=πa2h/3

  Chú ý: Một tam giác đều có cạnh là a thì bán kính đường tròn ngoại tiếp luôn có giá trị là a/√3, các bạn cần nhớ nhanh công thức này để tiện áp dụng sau này.

  VD2: Cho hình trục có bán kính R và chiều cao là R√3. Hai điểm A, B lần lượt nằm trên 2 đường tròn đáy sao cho góc giữa AB và trục d của hình trụ là 30°. Tính khoảng cách AB và trục của hình trụ đã cho?

  Hướng dẫn giải:

   

  III. Bài tập trắc nghiệm hình học 12 tự luyện.

  Đáp án:

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  A

  C

  D

  B

  C

  C

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dựng Mô Hình 3D Từ Bản Vẽ 2D
 • Cách Vẽ Hình Chiếu 3D
 • Hình Chiếu Là Gì? Phân Loại Hình Chiếu Và Quan Hệ Giữa Đường Vuông Góc
 • Công Nghệ 11/phần 1/chương 2/bài 14
 • # Những Đôi Giày Converse Custom “Độc Nhất Vô Nhị”
 • Giải Vbt Công Nghệ 8 Bài 6. Bản Vẽ Các Khối Tròn Xoay

  --- Bài mới hơn ---

 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hướng Dẫn Học Sinh Vẽ Kỹ Thuật Môn Công Nghệ 11
 • Hướng Dẫn Cách Đọc Bản Vẽ Kỹ Thuật Nội Thất Chi Tiết Nhất
 • Hướng Dẫn Lập Bản Vẽ Triển Khai Nội Thất Và Bổ Kỹ Thuật Nội Thất 2D
 • Kinh Nghiệm Bắt Đầu Với Hình Học Không Gian
 • Giải Toán 7 Bài 2. Quan Hệ Giữa Đường Vuông Góc Và Đường Xiên, Đường Xiên Và Hình Chiếu
 • Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay

  I. KHỐI TRÒN XOAY (Trang 12-vbt Công nghệ 8)

  – Hãy tìm các từ thích hợp để điền vào chỗ trống (…) trong các mệnh đề sau:

  Lời giải:

  + Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ.

  + Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một góc vuông cố định, ta được hình nón.

  + Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được hình cầu.

  – Hãy kể ba vật thể có dạng khối tròn xoay khác nhau:

  1. Quả bóng

  2. Bình hoa

  3. Cốc

  II. HÌNH CHIẾU CỦA HÌNH TRỤ, HÌNH NÓN, HÌNH CẦU (Trang 12-vbt Công nghệ 8)

  – Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình trụ (hình 6.3), hình nón (hình 6.4), hình cầu (hình 6.5) SGK và trả lời các câu hỏi kèm theo bằng cách điền vào các bảng 6.1, 6.2 và bảng 6.3.

  Lời giải:

  Bảng 6.1

  Bảng 6.2

  Bảng 6.3

  – Hãy tìm các từ thích hợp để điền vào các chỗ trống (…) trong các câu sau:

  Lời giải:

  + Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ là hình là hình chữ nhật, của hình nón là hình tam giác và của hình cầu là hình tròn

  + Hình chiếu trên mặt phẳng vuông góc với trục quay của các khối tròn xoay đều là hình hình tròn.

  Câu 1 (Trang 13-vbt Công nghệ 8): Hình trụ được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?

  Lời giải:

  – Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ.

  – Hình chiếu đứng sẽ có dạng hình chữ nhật, hình chiếu cạnh có dạng hình tròn.

  Câu 2 (Trang 13-vbt Công nghệ 8): Hình nón được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình nón song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?

  Lời giải:

  – Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một góc vuông cố định, ta được hình nón.

  – Hình chiếu đứng là tam giác cân, hình chiếu cạnh là hình tròn.

  Câu 3 (Trang 14-vbt Công nghệ 8): Hình cầu được tạo thành như thế nào? Các hình chiếu của hình cầu có đặc điểm gì?

  Lời giải:

  – Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được hình cầu.

  – Hình chiếu đứng, cạnh, bằng của hình cầu đều là hình tròn.

  Bài tập (Trang 14-vbt Công nghệ 8): Cho các bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4 của vật thể (hình 6.6 SGK)

  a) Hãy đọc các bản vẽ để xác định hình dạng của các vật thể đó.

  b) Hãy đánh dấu (x) vào ô thích hợp của bảng 6.4 để chỉ rõ sự tương quan giữa các vật thể A, B, C, D (h.6.7) với các bản vẽ các hình chiếu 1, 2, 3, 4.

  Lời giải:

  a) Hình dạng của vật thể:

  – Bản vẽ 1: hình nón cụt

  – Bản vẽ 2: hình chỏm cầu

  – Bản vẽ 3: hình đới cầu

  – Bản vẽ 4: nửa hình trụ

  b) Bảng 6.4

  Các bài giải vở bài tập Công nghệ lớp 8 (VBT Công nghệ 8) khác:

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 6 Bản Vẽ Các Khối Tròn Xoay
 • Bài Giảng Hóa Hữu Cơ
 • Bài 5. Bài Tập Thực Hành
 • Bài 4 Bản Vẽ Các Khối Đa Diện
 • Ga My Thuat 6 7
 • Soạn Công Nghệ 8 Bài 6 Ngắn Nhất: Bản Vẽ Các Khối Tròn Xoay

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài Hai Đứa Trẻ (Chi Tiết)
 • Top 3 Soạn Bài Trong Lòng Mẹ Ngắn Nhất.
 • Soạn Bài Trong Lòng Mẹ (Chi Tiết)
 • Soạn Bài Trong Lòng Mẹ ( Trích Những Ngày Thơ Ấu
 • Soạn Bài Ánh Trăng (Siêu Ngắn)
 • KIẾN THỨC CẦN ĐẠT ĐƯỢC:

  Giúp học sinh nhận dạng được các khối tròn xoay như hình trụ, hình nón, hình cầu

  Tóm tắt lý thuyết Công nghệ 8 Bài 6 ngắn gọn

  – Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ.

  – Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một góc vuông cố định, ta được hình nón.

  – Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được hình cầu.

  – Khối tròn xoay được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh một đường cố định (trục quay) của hình.

  II. Hình chiếu của hình trụ, hình nón, hình cầu

  1. Hình trụ

  Bảng 6.1

  Hướng dẫn Soạn Công nghệ 8 Bài 6 ngắn nhất

  Câu hỏi Công nghệ 8 Bài 6 trang 23: Bằng cách điền vào chỗ… các cụm từ sau: hình tam giác vuông, nửa hình tròn, hình chữ nhật vào các mệnh đề sau đây để mô tả cách tạo thành các khối: hình trụ, hình nón, hình cầu.

  – Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ.

  – Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một góc vuông cố định, ta được hình nón.

  – Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được hình cầu.

  Câu hỏi Công nghệ 8 Bài 6 trang 23: Em hãy kể một số vật thể có dạng các khối tròn xoay mà em biết.

  Các vật thể có dạng các khối tròn xoay: quả bóng, bình hoa, cốc, chén, …

  Câu hỏi Công nghệ 8 Bài 6 trang 24: Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình trụ (h.6.3), hình nón (h.6.4), hình cầu (h.6.5) và trả lời các câu hỏi sau:

  a) Mỗi hình chiếu có hình dạng như thế nào? (tam giác cân, hình chữ nhật, hình tròn).

  b) Mỗi hình chiếu thể hiện kích thước nào của khối tròn xoay? (đường kính, chiều cao).

  (bằng cách điền các cụm từ trong ngoặc đơn vào các bảng 6.1, 6.2, 6.3).

  Bảng 6.1 Bảng 6.2 Bảng 6.3

  Soạn Bài 1 trang 25 ngắn nhất: Hình trụ được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?

  – Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ.

  – Hình chiếu đứng sẽ có dạng hình chữ nhật, hình chiếu cạnh có dạng hình tròn.

  Soạn Bài 2 trang 25 ngắn nhất: Hình nón được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình nón song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?

  – Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một góc vuông cố định, ta được hình nón.

  – Hình chiếu đứng là tam giác cân, hình chiếu cạnh là hình tròn.

  Soạn Bài 3 trang 25 ngắn nhất: Hình cầu được tạo thành như thế nào? Các hình chiếu của hình cầu có đặc điểm gì?

  – Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được hình cầu.

  – Hình chiếu đứng, cạnh, bằng của hình cầu đều là hình tròn.

  Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 6 tuyển chọn

  Câu 1: Trong các đồ vật sau, đồ vật nào có dạng tròn xoay?

  A. Bát

  B. Đĩa

  C. Chai

  D. Cả 3 đáp án trên

  Câu 2: Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống: “Khi quay ……… một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định, ta được hình nón”

  A. Hình tam giác vuông

  B. Hình tam giác

  C. Hình chữ nhật

  D. Cả 3 đáp án trên

  Câu 3: Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình:

  A. Hình nón

  B. Hình trụ

  C. Hình cầu

  D. Đáp án khác

  Câu 4: Điền vào chỗ trống: “Khi quay ……… một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ”

  A. Hình tam giác

  B. Hình chữ nhật

  C. Nửa hình tròn

  D. Đáp án khác

  Câu 5: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ là:

  A. Hình chữ nhật

  B. Tam giác cân

  C. Tam giác vuông

  D. Đáp án khác

  Câu 6: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình nón là:

  A. Tam giác

  B. Tam giác cân

  C. Tam giác vuông

  D. Đáp án khác

  Câu 7: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình cầu là:

  A. Hình chữ nhật

  B. Tam giác

  C. Hình tròn

  D. Cả 3 đáp án trên

  Câu 8: Người ta dùng mấy hình chiếu để biểu diễn khối tròn xoay?

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  Câu 9: Đối với khối tròn xoay, người ta thường dungfhai hình chiếu để biểu diễn:

  A. Hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao

  B. Hình chiếu thể hiện hình dạng và đường kính mặt đáy

  C. Một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao, một hình chiếu thể hiện hình dạng và đường kính mặt đáy

  D. Đáp án khác

  Câu 10: Hình nón có hình chiếu đứng là tam giác cân, hình chiếu bằng là:

  A. Tam giác

  B. Tam giác cân

  C. Hình tròn

  D. Đáp án khác

  Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Bài 6: Bản vẽ các khối tròn xoay trong SGK Công nghệ 8. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm vững kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề kiểm tra để đạt kết quả cao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Sinh Học 8
 • Giải Công Nghệ 6 Bài 7: Thực Hành: Cắt Khâu Vỏ Gối Hình Chữ Nhật
 • Giải Bài Tập Sgk Công Nghệ Lớp 7 Bài 6: Biện Pháp Sử Dụng, Cải Tạo Và Bảo Vệ Đất
 • Bài 6 : Thực Hành Đọc, Phân Tích Lược Đồ Phân Bố Dân Cư Và Các Thành Phố Lớn Ở Châu Á
 • Địa Lí 8 Bài 6: Thực Hành Đọc, Phân Tích Lược Đồ Phân Bố Dân Cư Và Các Thành Phố Lớn Của Châu Á
 • Giáo Án Công Nghệ 8 Tiết 6 Bài 6: Bản Vẽ Các Khối Tròn Xoay

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Công Nghệ 8 Vnen Bài 6: Vai Trò Của Cơ Khí Trong Sản Xuất Và Đời Sống
 • Công Nghệ 8 Vnen Bài 6: Đồ Dùng Loại Điện
 • Soạn Văn Bài: Từ Trái Nghĩa
 • Cảm Nhận Về Bài Ánh Trăng
 • Giáo Án Bài Vợ Chồng A Phủ (Tô Hoài)
 • – Quan sát, lắng nghe.

  – Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh.

  + Hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh có dạng hình chữ nhật.

  + Hình chiếu bằng có dạng hình tròn.

  – Thể hiện chiều cao và đường kính của hình trụ.

  Ngày soạn: ngày/tháng/năm Ngày dạy: ngày/tháng/năm; lớp ........ Ngày dạy: ngày/tháng/năm; lớp ........ TIẾT: 6 BÀI 6: BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức -Nhận dạng được các khối tròn xoay thường gặp: hình trụ, hình nón, hình cầu. -Đọc được bản vẽ vật thể có dạng: hình trụ, hình nón, hình cầu. 2. Kỹ năng - Rèn kĩ năng quan sát,trí óc tưởng tượng và tư duy không gian, kĩ năng vẽ hình học, thể hiện đúng tiêu chuẩn về vẽ kĩ thuật. 3. Thái độ -Thích tìm hiểu các vật thể có dạng tròn xoay và hình chiếu của nó. - Có thái độ cẩn thận, nghiêm túc, biết giữ gìn vệ sinh. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên - SGK, giáo án, mô hình các khối tròn xoay: hình trụ, nón, cầu. 2. Chuẩn bị của học sinh - SGK, vở ghi, đọc và chuẩn bị bài 6 sgk - Các vật mẫu: vỏ hộp sữa, nón lá, quả bóng, III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định tổ chức (kiểm tra sĩ số) 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới * Vào bài Có phải tất cả các khối hình đều tạo bởi các đa giác phẳng? thực tế các vật thể được tạo bởi hình ghép nhiều hình với nhau trong đó có cả các mặt phẳng, các mặt cong, mặt tròn xoay ví như cái bát cái đĩa, lọ hoa vậy. Bài này ta chỉ NC các khối tròn xoay có cấu tạo đơn giản. Hoạt động 1: Tìm hiểu khối tròn xoay. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -GV giới thiệu H6.1: dùng bàn xoay để sản xuất đồ vật hình tròn xoay. ? Em hãy liên hệ thực tế và cho biết tên 1 số đồ vật có dạng khối tròn xoay. - Yêu cầu HS quan sát mô hình và hình vẽ các khối tròn xoay (H 6.2) và trả lời câu hỏi: ? Các khối tròn xoay này có tên gọi là gì? ? Các khối này được tạo thành như thế nào? ? Khối tròn xoay được tạo thành như thế nào? - GV nhận xét và bổ sung. - Khối tròn xoay được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh một đường cố định (trục quay) của hình. I. Khối tròn xoay. -Hs quan sát H6.1 Sgk. -Chén, dĩa, chai, - HS quan sát H6.2 sgk kết hợp với mô hình và trả lời. + Ha: hình trụ + Hb: hình nón + Hc: hình cầu - HS sử dụng cụm từ có sẵn điền vào chỗ trống. + a: hình chữ nhật. + b: hình tam giác vuông. + c: nửa hình tròn. - Khối tròn xoay được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh một đường cố định (trục quay) của hình. - Lắng nghe. - Ghi nhận thông tin. Hoạt động 2: Tìm hiểu hình chiếu của hình trụ, hình nón, hình cầu. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV cho HS quan sát tranh và mô hình hình trụ. - GV: Đặt hình trụ và mô hình 3 mặt phẳng chiếu (đặt mặt đáy song song với mặt phẳng chiếu bằng) và chỉ rõ các phương chiếu. ? Hãy cho biết tên gọi các hình chiếu của hình trụ? ? Hình chiếu có dạng hình gì? ? Nó thể hiện kích thước nào của khối hình trụ ? - GV lần lượt vẽ các hình chiếu lên bảng cho HS quan sát và đối chiếu với hình 6.3. - GV: Yêu cầu HS hoàn thiện bảng 6.1. Hình chiếu Hình dạng Kích thước Đứng Chữ nhật d.h Bằng Hình tròn d.d Cạnh Chữ nhật d.h - GV cho HS quan sát tranh và mô hình hình nón: - GV: Đặt hình nón và mô hình 3 mặt phẳng chiếu (đặt mặt đáy song song với mặt phẳng chiếu bằng) và chỉ rõ các phương chiếu. ? Hãy cho biết gọi tên các hình chiếu của hình nón ? ? Hình chiếu có dạng gì? ? Nó thể hiện kích thuớc nào của khối hình nón ? - GV lần lượt vẽ các hình chiếu lên bảng cho HS quan sát và đối chiếu với hình 6.4. - GV: Yêu cầu HS hoàn thiện bảng 6.2. Hình chiếu Hình dạng Kích thước Đứng Tam giác cân d.h Bằng Hình tròn d.d cạnh Tam giác cân d.h - GV cho HS quan sát tranh và mô hình hình cầu: - GV: Đặt hình cầu và mô hình 3 mặt phẳng chiếu và chỉ rõ các phương chiếu. ? Hãy cho biết gọi tên các hình chiếu của hình cầu? ? Hình chiếu có dạng gì? ? Nó thể hiện kích thuớc nào của khối hình cầu ? - GV lần lượt vẽ các hình chiếu lên bảng cho HS quan sát và đối chiếu với hình 6.5. - GV: Yêu cầu HS hoàn thiện bảng 6.3. Hình chiếu Hình dạng Kích thước Đứng Hình tròn d.d Bằng Hình tròn d.d cạnh Hình tròn d.d ? Khi biểu diễn một khối trong xoay ta cần sử dụng ít nhất mấy hình chiếu? Gồm những hình chiếu nào? ? Để xác định khối tròn xoay ta cần có các kích thước nào? - Chính vì cc hình chiếu đều biểu diễn cùng một kích thước của vật như vậy, cho nên trong 1 bản vẽ ta có thể bỏ bớt đi một hình chiếu đứng hay bằng giống nhau đó( Ko bỏ đi hc đứng) mà vẫn biểu diễn đầy đủ hình dạng và kích thước của vật thể II. Hình chiếu của hình trụ, hình nón, hình cầu. 1. Hình trụ - Quan sát - Quan sát, lắng nghe. - Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh. + Hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh có dạng hình chữ nhật. + Hình chiếu bằng có dạng hình tròn. - Thể hiện chiều cao và đường kính của hình trụ. - Hoàn thiện bảng 6.1. - Ghi nhận thông tin. 2. Hình nón. - Quan sát - Quan sát, lắng nghe. - Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh. + Hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh có dạng hình tam giác. + Hình chiếu bằng có dạng hình tròn. - Thể hiện chiều cao và đường kính của hình nón. - Hoàn thiện bảng 6.2. - Ghi nhận thông tin. 3. Hình cầu. - Quan sát - Quan sát, lắng nghe. - Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh. - Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh có dạng hình tròn - Thể hiện đường kính của hình cầu. d - Hoàn thiện bảng 6.3. - Ghi nhận thông tin. Các hình chiếu đứng và bằng là giống nhau, riêng hình chiếu của hình cầu là cả 3 hình chiếu đều giống nhau. -Dùng 2 hình chiếu (1 hình chiếu thể hiện hình dạng và đường kính mặt đáy; 1 hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao) - Kích thước của h. trụ và h. nón là đường kính đáy, c. cao; kích thước của hình cầu là đường kính của hình cầu. - GHi nhận thông tin. 4. Củng cố -HS đọc ghi nhớ SGK . -Trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK 5. Dặn dò - Học bài cũ trong vở và SGK phần ghi nhớ. - Làm bài tập (SGK/26) - Tìm hiểu trước nội dung bài 7, chuẩn bị giấy vẽ, bút chì, thước kẻ, compa...

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Giảng Sinh Học 6
 • Bài 6. Các Nước Anh, Pháp. Đức, Mĩ Cuối Thế Kỉ Xix
 • Soạn Bài Thạch Sanh Trang 66 Sgk Văn 6
 • Công Nghệ 7 Vnen Bài 5: Kĩ Thuật Trồng Trọt
 • Công Nghệ 7 Vnen Bài 6: Thu Hoạch, Bảo Quản Và Chế Biến Sản Phẩm Trồng Trọt
 • Giáo Án Công Nghệ 8 Tiết 7: Thực Hành Đọc Bản Vẽ Khối Tròn Xoay

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Chi Tiết Các Cách Vẽ Hình Hộp Chữ Nhật Và Hình Cầu Trong Autocad 3D
 • Công Thức Tính Thể Tích Hình Lập Phương, Hình Hộp Chữ Nhật, Hình Cầu, Hình Nón, Hình Trụ Tròn…
 • Ga My Thuat 6 7
 • Bài 4 Bản Vẽ Các Khối Đa Diện
 • Bài 5. Bài Tập Thực Hành
 • 1. Kiến thức: Học sinh đọc được bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng khối tròn xoay; phát huy được trí tưởng tượng không gian của học sinh.

  2. Kỹ năng: Học sinh đọc thành thạo bản vẽ các khối tròn xoay.

  3. Thái độ: Tạo niềm vui, yêu thích môn học và ham tìm hiểu thực tế cho HS.

  II.Chuẩn bị của thầy và trò:

  – GV: Chuẩn bị nghiên cứu SGK bài 7

  – HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học. Đọc phần “Có thể em chưa biết” SGK

  III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

  1. Ổn định lớp: lớp trưởng báo cáo sĩ số

  2. Kiểm tra bài cũ:

  3. Giảng bài mới

  Tổ chức hoạt động dạy học

  Tuần : 4 Bài NS :07/9/2012 Tiết : 7 THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ KHỐI TRÒN XOAY ND:10/9/2012 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh đọc được bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng khối tròn xoay; phát huy được trí tưởng tượng không gian của học sinh. 2. Kỹ năng: Học sinh đọc thành thạo bản vẽ các khối tròn xoay. 3. Thái độ: Tạo niềm vui, yêu thích môn học và ham tìm hiểu thực tế cho HS. II.Chuẩn bị của thầy và trò: – GV: Chuẩn bị nghiên cứu SGK bài 7 – HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học. Đọc phần “Có thể em chưa biết” SGK III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định lớp: lớp trưởng báo cáo sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Giảng bài mới Tổ chức hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH HĐ1. GV:giới thiệu bài học; – Nêu mục tiêu của bài học trình bày nội dung và trình tự tiến hành. GV: Kiểm tra vật liệu, dụng cụ thực hành của học sinh. GV: Chia nhóm HĐ2.Tìm hiểu cách trình bày bài làm ( Báo cáo thực hành ). GV: Cho học sinh đọc phần nội dung SGK bài học. HĐ3. Tổ chức thực hành GV: Nêu cách trình bày bài trên khổ giấy A4. Vẽ sơ đồ phần hình và phần chữ, khung tên lên bảng. GV: Cho học sinh nghiên cứu hình 7.1 và 7.2 rồi điền ( x ) vào bảng 7.1 và 7.2 để tỏ rõ sự tương ứng giữa các bản vẽ và các vật thể. GV: Hướng dẫn vẽ – Kẻ khung cách mép giấy 10mm. – Tuỳ vào vật thể mà bố trí sao cho cân đối với tờ giấy. – Vẽ khung tên góc dưới phía bên phải bản vẽ. 4.Tổng kết đánh giá giờ thực hành: – GV: Nhận xét sự chuẩn bị của học sinh, cách thực hiện quy trình, thái độ làm việc. – GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh giá bài làm của mình dựa theo mục tiêu bài học I. Chuẩn bị: – Dụng cụ: Thước, êke, compa… – Vật liệu: Giấy khổ A4, bút chì tẩy, giấy nháp. – SGK, vở bài tập. II. Nội dung: – SGK III. Các bước tiến hành. Bài 5. – Bước1: Đọc nội dung – Bước 2: Nêu cách trình bày Bước 3: Vẽ lại hình chiếu 1,2,3,4 Và vật thể A,B,C,D sao cho đúng vị trí của chúng trên bản vẽ. IV. Tổng kết đánh giá: 4. Củng cố: GV tổng kết, đánh giá bài thực hành, nhận xét cách làm bài, ý thức chuẩn bị đồ dùng và thực hành trên lớp 5. Hướng dẫn về nhà: – Về nhà học bài và làm bài 7 thực hành SGK; tập quan sát các khối hình học – Đọc và xem trước bài Bài 8 SGK Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật – Hình cắt.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Giảng Công Nghệ 11, Bài 3: Thực Hành, Vẽ Các Hình Chiếu Của Vật Thể Đơn Giản.
 • Phần Mềm Triển Khai Bản Vẽ Kết Cấu
 • Sử Dụng Và Ứng Dụng Lệnh Xref Trong Autocad Hiệu Quả
 • Vai Trò Và Cách Sử Dụng Lệnh Xref Trong Cad Bạn Cần Phải Biết
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Xref Trong Autocad
 • Cách Vẽ Hình Chiếu Thứ 3

  --- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Skkn Hướng Dẫn Cho Học Sinh Cách Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Hai Điểm Tụ Đối Với Các Số Tự Nhiên
 • Skkn Hướng Dẫn Cho Học Sinh Cách Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Hai Điểm Tụ Đối Với Các Số Tự Nhiên
 • Cách Vẽ Hình Chiếu Trục Đo Trong Autocad
 • Tìm Tọa Độ Hình Chiếu Vuông Góc Của Một Điểm Lên Một Mặt Phẳng
 • Cách Tìm Hình Chiếu Của Một Điểm Lên Đường Thẳng, Mặt Phẳng Cực Hay
 • Bi ging V k thut

  1. Mi quan h gia cc hnh chiu

  Cho thc ca im A nh hnh v:

  Nhn xt: – Hnh chiu ng A1 c xc nh bi OAx v z OAz A A A – Hnh chiu bng A2 c xc nh bi OAx v OAy x A O A – Hnh chiu cnh A3 c xc nh bi OAy v OAz

  1 z x

  A2

  Ay

  Bi ging V k y thut

  i vi cc hnh chiu ca im:

  + Hnh chiu ng v hnh chiu bng c chung kch thc song song vi trc Ox ( xa cnh) + Hnh chiu bng v hnh chiu cnh c chung kch thc song song vi trc Oy ( xa) + Hnh chiu cnh v hnh chiu ng c chung kch thc song song vi trc Oz ( cao)

  z A1 x Ax Az A3 y

  Ay

  A2

  Ay y

  Bi ging V k thut

  i vi cc hnh chiu ca vt th:

  – Hnh chiu ng v hnh chiu bng ca vt th c lin h ging ng, do c chung kch thc ngang (kch thc di) – Hnh chiu ng v hnh chiu cnh ca vt th c lin h ging ngang, do c chung kch thc cao – Hnh chiu bng v hnh chiu cnh ca vt th c chung kch thc su (kch thc rng)

  Bi ging V k thut

  Bi ging V k thut

  Bi ging V k thut

  Bi ging V k thut

  2. c bn v

  c bn v l nghin cu cc hnh biu din cho hiu c hnh dng, kt cu ca vt th.

  Trnh t c bn v: – Xc nh hng chiu cho tng hnh chiu, theo cc hng t trc, t trn hnh dung ra mt trc, mt trn ca vt th. – Phn tch ngha cc ng nt trn tng hnh chiu, mi quan h gia cc ng nt trn cc hnh chiu. – Tng hp nhng iu phn tch trn hnh dung ra hnh dng ca vt th cn biu din.

  Bi ging V k thut

  3. Cc v d

  V hnh chiu cnh ca vt th cho nh hnh v Trnh t thc hin: – c bn v – V hnh chiu cnh v hnh chiu th 3 ca mt vt th c d dng, thng phn tch vt th thnh cc b phn n gin hn. V hnh chiu th 3 ca tng b phn v tp hp li c hnh chiu th 3 ca ton b vt th. Nguyn tc chung l v phn thy trc phn khut sau, b phn ch yu trc b phn th yu sau

  Bi ging V k thut

  Biu din giao tuyn cc b mt trn vt th (T.77-81 GT) Giao 2 mt tr

  Cho 3 hnh chiu thng gc v cha y ca mt s vt th. Hy v b sung cc nt v cn thiu trn cc hnh chiu .

  Cho 2 hnh chiu thng gc ca mt s vt th. V hnh chiu th 3 ca chng theo hai hnh chiu cho

  Bi tp 1: V hnh chiu th 3 t 2 hnh chiu cho 54

  15

  13

  26

  90

  54

  54

  26 15

  3 0

  54

  54

  14

  3 0

  54

  13

  7 54

  54 30

  42 54

  26

  7 13 15 54 14

  Bi tp 2: V hnh chiu th 3 t 2 hnh chiu cho

  13

  28

  15 120

  64

  42

  50

  13

  28

  3 6

  15 120

  64

  42

  50

  13

  R1

  28

  3 6

  15 120

  64

  42

  Bi tp 3: V hnh chiu th 3 t 2 hnh chiu cho

  18

  R7

  22 48 36 14

  50

  22 48

  18

  14

  30

  18

  R7

  22 48 36 14

  50

  22 48

  18

  14

  30

  50 18 12

  R7

  14 48 36 36 22 22 22 48

  18 14

  30

  50

  18 9 30

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Công Nghệ 11
 • Bài 7: Hình Chiếu Phối Cảnh
 • Bài 7. Hình Chiếu Phối Cảnh
 • Công Nghệ 11 Bài 7: Hình Chiếu Phối Cảnh
 • Định Nghĩa Hình Chiếu, Hình Chiếu Vuông Góc Và Cách Xác Định
 • Cách Vẽ Hình Chiếu 3D

  --- Bài mới hơn ---

 • Dựng Mô Hình 3D Từ Bản Vẽ 2D
 • Hướng Dẫn Giải Toán Hình Học 12 Chủ Đề Khối Tròn Xoay Hay, Chọn Lọc.
 • Khai Thác Một Bài Toán Hình Học Lớp 7
 • Hình Chiếu Vuông Góc Của Đường Thẳng Lên Mặt Phẳng
 • Một Số Hệ Thức Về Cạnh Và Đường Cao Trong Tam Giác Vuông
 • A tree for site navigation will open here if you enable JavaScript in your browser.

  File định dạng DOC

  42150 · Tự học autocad 3d- xuất hình chiếu trong autocad Tự học autocad 3d-xuất hình chiếu trong autocad Tự học … Cách vẽ Block …41918 · Hướng dẫn cách tạo hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh, hình chiếu trục đo từ bản vẽ 3D trong AutoCADCÁCH DỰNG HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO. 1. Cách dựng hình chiếu trục đo … Lập trình phay 2D-3D Mastercam Học thiết kế – gia công 2D 3D :… A được xác định bằng cách quay các mặt phẳng hình chiếu … (mặt phẳng bản vẽ) chứa hình chiếu … Vẽ mẫu điêu khắc 3D …Hướng dẫn xuất hình chiếu 3D trong Layout Autocad có hình ảnh hướng dẫnCách 1. Dùng lệnh Solview Vẽ hình ảnh 3D trong model Sang layout dùng solview tạo hình chiếu Dùng Soldraw tạo hình chiếuCách chúng tôi mọi người hướng dẫn mình cách vẽ vật thể 3D từ 2 hình chiếu (trong file đính kèm). Dùng lệnh gì? Cách vẽ như thế nào? Cám ơn!Xuất hình chiếu 3D sang 2D trong Autocad-các cách xuất hình chiếu trong các … để đưa bản vẽ từ CAD sang … LÀM WEN VỚI MÔ HÌNH.Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng 3d cho hình vẽ trong word 2010, cach tao hieu ung 3d cho hinh ve trong word 2010, giúp bạn có thể tạo nhanh hiệu ứng 3d.Vẽ hình chiếu 2D từ hình 3D – Để vẽ được các hình chiếu một cách nhanh chóng và chính xác thì ngoài việc áp dụng đúng nguyên …Mọi người ơi, em có file bản vẽ3hình chiếu nhưng chưa vẽ 3D được, ai giúp em chuyển các hình chiếu này thành hình 3D cho em với.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hình Chiếu Là Gì? Phân Loại Hình Chiếu Và Quan Hệ Giữa Đường Vuông Góc
 • Công Nghệ 11/phần 1/chương 2/bài 14
 • # Những Đôi Giày Converse Custom “Độc Nhất Vô Nhị”
 • Công Nghệ 11/phần 1/chương 1/bài 3
 • Cách Vẽ Trái Tim “anh Yêu Em”
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100