1; Vẽ Hình Chiếu Đứng,bằng ,cạnh Của Một Vật Thể Cho Biết Vị Trí Hình Trên Bản Vẽ 2; Các Hình Nào Thuộc Khối Đa Diện 3; Nêu Sơ Đồ Về Bản Vẽ Chi Tiết,bản Vẽ Lắp

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Công Nghệ Lớp 11 Bài 3: Thực Hành: Vẽ Các Hình Chiếu Của Vật Thể Đơn Giản
 • Giáo Án Công Nghệ 8
 • Giáo Án Công Nghệ 8 Tiết 7 Bài 7: Thực Hành Đọc Bản Vẽ Các Khối Tròn Xoay
 • Giáo Án Công Nghệ 11 Bài 2: Hình Chiếu Vuông Góc
 • Giải Bài Tập Công Nghệ 8
 • 1/ Hình chiếu của các khối hình học

  1.1/ Khối đa diện

  – Đa diện là mặt tạo bởi các đa giác phẳng ghép kín với nhau. Các cạnh và các đỉnh của đa giác cũng là các cạnh và các đỉnh của đa diện. Để biểu diễn khối đa diện người ta thường biểu diễn các đỉnh, các cạnh và các mặt của nó và vẽ các đường thấy, khuất. ví dụ các khối đa diện sau:

  a. Khối hình hộp chữ nhật

  b. Khối năng trụ đáy tam giácc. Khối hình chóp đáy lục giác đều

  d. Khối hình chóp cụt đáy tứ giác đều1.2/ Khối tròna. Mặt trụ

  Mặt trụ là mặt được hình thành bởi một đường thẳng gọi là đường sinh chuyển động trên một đường cong và luôn cách một đường thẳng khác một đoạn không đổi và song song với đường thẳng đó.

  Vậy biểu diễn mặt trụ trên các mặt phẳng hình chiếu chính là biểu diễn tập hợp các đường thẳng song song với một đường thẳng và cách đường thẳng đó một khoảng không đổi ví dụ hình 3.5

  b. Mặt nón

  Mặt nón được hình thành trên bởi một đường thẳng được gọi là đường sinh chuyển động luôn đi qua một điểm cố định gọi là đỉnh nón và luôn tựa trên một đường cong gọi là đường chuẩn hoặc đáy. Ta ví dụ biểu diễn mặt nón như hình 3.6

  c. Mặt cầu

  Mặt cầu là mặt được hình thành bằng cách quay một đường tròn quanh một đường kính của nó.

  Mặt cầu có các đường bao của hình chiếu đứng và hình chiếu bằng đều là các đường tròn bằng nhau. Hình 3.7

  2/ Khái niệm về hình chiếu

  Khái niệm: Hình chiếu là hình biểu diễn các phần thấy của vật thể đối với người quan sát . Phần khuất của vật thể được biểu diễn bằng nét đứt để giảm số lượng hình biểu diễn.

  Hình chiếu của vật thể bao gồm: hình chiếu cơ bản, hình chiếu phụ và hình chiếu riêng phần

  2.1/ Hình chiếu cơ bản

  TCVN 5- 78 quy định sáu mặt của một hình hộp được dùng làm sáu hình chiếu cơ bản. Vật thể được đặt giữa người quan sát và mặt phẳng hình chiếu tương ứng.

  Trong đó:

  • P1: Hình chiếu từ trước( hình chiếu chính, hình chiếu đứng)
  • P2: Hình chiếu từ trên( Hình chiếu bằng)
  • P3: Hình chiếu từ trái ( Hình chiếu cạnh)
  • P4: hình chiếu từ phải
  • P5: Hình chiếu từ dưới
  • P6: Hình chiếu từ sau.

  Các quy ước vẽ hình chiếu:

  • Chọn vị trí vật thể để vẽ hình chiếu từ trước ( Hình chiếu chính) sao cho thể hiện nhiều nhất và tương đối rõ ràng nhất những phần tử quan trọng của khối vật thể.
  • Căn cứ vào mức độ phức tạp của khối vật thể mà chọn loại hình chiếu và số lượng hình chiếu cho đủ (không thừa, không thiếu)
  • Nếu các vị trí các hình chiếu thay đổi vị trí thì phải ký hiệu bằng chữ.

  3/ Các loại hình chiếu cơ bản

  Là hình biểu diễn các phần thấy của vật thể đối với người quan sát. Cho phép biểu diễn các phần khuất bằng nét đứt để giảm số lượng hình chiếu.

  Hình chiếu của vật thể bao gồm hình chiếu cơ bản, hình chiếu phụ, và hình chiếu riêng phần.

  3.1/ Sáu hình chiếu cơ bản

  Theo TCVN 5-78 qui định sáu mặt của một hình hộp được dùng làm sáu mặt phẳng hình chiếu cơ bản. Vật thể được đặt giữa người quan sát và mặt phẳng chiếu tương ứng. Sau khi chiếu vật thể lên các mặt của hình hộp, các mặt đó sẽ được trải ra trùng với mặt phẳng bản vẽ. Mặt 06 có thể được đặt cạnh mặt 04. Như vậy hình chiếu trên mặt phẳng hình chiếu cơ bản được gọi là hình chiếu cơ bản. Sáu hình chiếu cơ bản có tên gọi và bố trí như sau:

  1. Hình chiếu từ trước ( hình chiếu đứng, hình chiếu chính)

  2. Hình chiếu từ trên ( hình chiếu bằng)

  3. Hình chiếu từ trái

  4. Hình chiếu từ phải

  5. Hình chiếu từ dưới

  6. Hình chiếu từ sau

  Nếu các hình chiếu cơ bản đặt phân cách với hình biểu diễn chính bởi các hình biểu diễn khác, hoặc không cùng trên một bản vẽ với hình chiếu chính thì các hình chiếu này cũng phải có ký hiệu như trên.

  Các phương pháp chiếu và cách bố trí các hình chiếu như hình trên gọi là phương pháp góc phần tư thứ nhất. Đây là phương pháp được sử dụng theo tiêu chuẩn của các nước châu âu và thế giới.

  3/ Các quy ước vẽ hình chiếu3.1/ Chọn vị trí vật thể để vẽ hình chiếu từ trước

  – Khi muốn biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật ta phải thực hiện việc đặt vật thể hoặc là hình dung đặt vật thể theo nguyên tắc sau:

  – Đặt vật thể sau cho khi biểu diễn lên hình chiếu đứng thì nó phải thể hiện được cơ bản về kết cấu và hình dạng của vật thể.

  – Trên hình chiếu cạnh và chiếu bằng phải bổ xung được toàn bộ các kết cấu và hình dạng chưa thể hiện rõ ở hình chiếu đứng.

  – Các kích thước được thể hiện trên các hình chiếu phải là kích thước thật.

  – Hình dạng vật thể trên các hình chiếu không bị biến dạng sau phép chiếu.

  3.2/ Chọn số hình chiếu và loại hình chiếu thích hợp

  Thông thường khi biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật ta chỉ cần thể hiện trên ba hình chiếu:

  • Hình chiếu chính ( hình chiếu đứng)
  • Hình chiếu cạnh
  • Hình chiếu bằng

  Trong trường hợp ba hình chiếu trên không thể hiện được hết về kết cấu và hình dạng của vât thể ta có thể sử dụng thêm một số mặt cắt, một số hình cắt riêng phần, hình trích hoặc phóng to hay thu nhỏ để biểu diễn thêm cho hoàn thiện.

  3.3/ Cách ký hiệu hình chiếu cơ bản khi đặt sai vị trí quy định

  Theo TCVN 5-78 quy định vị trí các hình chiếu thể hiện trên bản vẽ, nhưng khi bố trí các hình chiếu trên bản vẽ đôi khi ta không để theo quy định mà ta bố trí sao cho bản vẽ hợp lý. Trong trường hợp này ta phải ghi rõ trong bản vẽ hoặc trong khung tên bản vẽ. Ví dụ hình 5.3

  3.4/ Cách ghi kích thước hình chiếu vật thểa/ Phân tích kích thước

  Việc ghi kích thước trên bản vẽ thể hiện chính xác độ lớn của vật thể, do đó kích thước này phải được chính xác, đầy đủ và rõ ràng nhất. Gồm các loại kích thước sau:

  • Kích thước định hình:là kích thước xác định độ lớn của từng khối hình học cơ bản tạo thành vật thể.
  • Kích thước định vị:là kích thước xác định vị trí tương đối giữa các khối hình học cơ bản. Chúng được xác định theo không gian ba chiều, mỗi chiều thông thường có một mặt hoặc một đường để làm chuẩn.
  • Kích thước định khối:( kích thước bao hay kích thước choán chỗ) là kích thước xác định ba chiều chung cho vật thể.

  b/ Phân bố kích thước

  Để kích thước ghi trên bản vẽ được rõ ràng và đầy đủ ta phải bố trí kích thước hợp lý và theo nguyên tắc sau đây:

  • Mỗi kích thước trên bản vẽ chỉ ghi một lần, không được ghi thừa.
  • Các kích thước được ghi cho bộ phận nào thì nên ghi ở hình chiếu thể hiện bộ phận đó rõ nhất và không bị biến dạng về mặt hình học và đặc trưng cho bộ phận đó.
  • Mỗi kích thước được ghio rõ ràng trên bản vẽ và lên ghi ở ngoài hình biểu diễn.

  4/ Hình chiếu phụ

  4.1/ Định nghĩa

  Hình chiếu phụ là hình chiếu trên mặt phẳng không song song với mặt phẳng hình chiếu cơ bản.

  a/ Hình chiếu phụ

  Hình chiếu phụ là hình chiếu mà trên mặt phẳng hình chiếu không song song với mặt phẳng hình chiếu cơ bản (B )

  Hình chiếu phụ được dùng trong trường hợp vật thể có bộ phận nào đó nếu biểu diễn trên mặt phẳng hình chiếu cơ bản thì sẽ bị biến dạng về hình dạng và kích thước

  b/ Quy ước

  + Trên hình chiếu phụ có ghi tên hình chiếu bằng chữ B

  + Hình chiếu phụ phải đặt đúng vị trí liên hệ chiếu và đúng hướng nhìn

  c/ Công dụng

  – Hình chiếu phụ được dùng trong trường hợp vật thể có bộ phận, chi tiết nào đó nếu biểu diễn trên mặt phẳng hình chiếu cơ bản thì sẽ bị biến dạng về hình dạng và kích thước .

  d/ Các quy ước vẽ

  Hình chiếu phụ phải đặt đúng vị trí liên hệ chiếu và đúng hướng nhìn

  Để thuận tiện cho phép xoay hình chiếu phụ về vị trí phù hợp với đường bằng của bản vẽ. Trong trường hợp này trên ký hiệu bản vẽ có mũi tên cong để biểu thị hình chiếu đã được xoay.

  4.2/ Hình chiếu riêng phầna. Định nghĩa

  – Hình chiếu riêng phần là hình chiếu một phần nhỏ của vật thể trên mặt phẳng song song với mặt phẳng hình chiếu cơ bản.

  b. Công dụng

  – Hình chiếu riêng phần được dùng để phóng to hoặc thu nhỏ hoặc là để biểu diễn chi tiết phần hoặc bộ phận của vật thể.

  c. Các quy ước vẽ

  Hình chiếu riêng phần được giới hạn bởi các nét lượn sóng, hoặc không cần vẽ nét lượn sóng nếu có ranh giới rõ rệt.

  Hình chiếu riêng phần được ghi chú giống hình chiếu phụ.

  4.3/ Hình trícha/ Định nghĩa

  Hình trích là hình biểu diễn ( Thường là hình phóng to) trích ra từ một hình biểu diễn đã có trên bản vẽ.

  b/ Công dụng

  – Để thể hiện một cách rõ ràng và tỷ mỉ về đường nét, hình dạng, kích thước .. của một chi tiết hay bộ phận nào đó của vật thể mà trên hình biểu diễn chính chưa thể hiện rõ.

  c/ Các quy ước vẽ

  Trên hình trích cũng có thể vẽ các chi tiết mà trên hình biểu diễn tương ứng chưa thể hiện.

  Hình trích cũng có thể là một loại hình biểu diễn khác với hình biểu diễn tương ứng. ( ví dụ hình trích có thể là hình cắt, nhưng hình biểu diễn tương ứng lại là hình chiếu)

  Trên hình trích có ghi ký hiệu là chữ số La mã và tỷ lệ phóng to, còn trên hình biểu diễn có thể khoanh tròn hoặc ô val với ký hiệu tương ứng. Nên đặt các hình trích tương ứng gần vị trí đã khoanh ở trên hình biểu diễn của nó.

  Những chú thích bằng chữ, bằng số dùng cho các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt, hình trích.. cần ghi song song với khung tên chính của bản vẽ và thường ghi ở phía trên bên phải của hình biểu diễn đó.

  Những chữ hoa dùng để ký hiệu cho các hình biểu diễn, các mặt và các kích thước của vật thể thường ghi theo thứ tự a, b, c .. và không ghi trùng lặp. Khổ của các chữ này phải lớn hơn khổ của chữ số kích thước. Ví dụ xem các hình 5.6 và 5.7 sau:

  5/ Cách đọc bản vẽ hình chiếu vật thể

  Một vật thể dù phức tạp hay đơn giản đều được tạo lên từ những khối hình học cơ bản. Hình chiếu của vật thể là tổng hợp hình chiếu của khối hình học cơ bản tạo thành vật thể đó.

  Các khối hình học tạo thành vật thể có các vị trí tương đối khác nhau. Tuỳ theo vị trí tương đối của khối hình học mà bề mặt của chúng sẽ tạo thành những giao tuyến khác nhau.

  Khi đọc, vẽ hình chiếu của vật thể, ta phải biết phân tích vật thể thành những phần có hình dạng của khối hình học cơ bản và xác định rõ vị trí tương đối giữa chúng, rồi vẽ hình chiếu của từng phần đó và vẽ giao tuyến giữa các mặt của chúng, chúng ta sẽ được hình chiếu của vật thể đó.

  Trong khi vẽ cần biết vận dụng các kiến thức cơ bản về biểu diễn điểm, đường, mặt, giao tuyến giữa các mặt để vẽ cho đúng.

  Cách phân tích từng phần như trên gọi là cách phân tích hình dạng vật thể. Đố là các phương pháp cơ bản để vẽ hình chiếu, để ghi kích thước của vật thể và đọc bản vẽ kỹ thuật.

  Ví dụ:khi vẽ ổ đỡ hình sau, ta có thể phân tích ổ đỡ ra làm ba phần: Phần đế có dạng lăng trụ, đáy là hình thang cân, trên đế có hai lỗ hình trụ; phần thân đỡ cũng có dạng năng trụ, một mặt tiếp xúc với mặt trên của đế, mặt cong tiếp xúc với phần ổ; phần ổ là ống hình trụ.

  5.1/ Phân tích hình

  5.2/ Vẽ hình chiếu

  Trong bản vẽ kỹ thuật quy định không vẽ trục hình chiếu, vì vậy khi vẽ hình chiếu thứ ba ta nên chọn một đường làm chuẩn để từ đó xác định các đường nét khác.

  Nếu hình chiếu thứ ba là một hình đối xứng ta chọn trục đối xứng làm chuẩn, nếu không đối xứng thì ta chọn đường bao ở biên làm chuẩn. Như hình 5.9

  6/ Cách vẽ hình chiếu

  6.1/ Cách vẽ hình chiếu thứ 3

  – Đọc bản vẽ hình chiếu là một quá trình tư duy không gian từ các hình phẳng hai chiều chuyển hoá thành không gian ba chiều.

  – Tuỳ theo năng lực phân tích, khả năng của từng người, mà quá trình đọc bản vẽ của từng người có khác nhau. Song kết quả cuối cùng là phải

  giống nhau. Cách đọc bản vẽ nói chung có các đặc điểm sau:

  6.2/ Hình dung vật thể từ hai hình chiếu cho trước

  Chi đọc ngươi đọc phải xác nhận đúng hướng nhìn cho từng hình hình biểu diễn. Theo các hướng nhìn từ trước, từ trên, từ trái để hình dung hình dạng: mặt trước, mặt trên, mặt phải của vật thể.

  Phải nắm chắc đặc điểm hình chiếu của các khối hình học cơ bản, rồi căn cứ theo các hình chiếu mà chia vật thể ra thành một số bộ phận. Phân tích hình dạng của từng bộ phận đi đến hình dung toàn bộ vật thể.

  Phải phân tích được từng đường nét thể hiện trên các hình chiếu. Các nét này thể hiện đường nét nào của vật thể.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hình Chiếu Trong Toán Học Là Gì?
 • Cách Tìm Hình Chiếu Của Một Điểm Lên Đường Thẳng, Mặt Phẳng Cực Hay
 • Tìm Tọa Độ Hình Chiếu Vuông Góc Của Một Điểm Lên Một Mặt Phẳng
 • Cách Vẽ Hình Chiếu Trục Đo Trong Autocad
 • Skkn Hướng Dẫn Cho Học Sinh Cách Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Hai Điểm Tụ Đối Với Các Số Tự Nhiên
 • Bài 3. Thực Hành: Vẽ Các Hình Chiếu Của Vật Thể Đơn Giản

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 7582
 • Các Loại Hình Học Không Gian Và Cách Vẽ Trong Mỹ Thuật
 • Giáo Án Công Nghệ 8 Bài 2: Hình Chiếu
 • Bài 2 : Hình Chiếu Công Nghệ 8 Giaoanmc Ppt
 • Bài 6. Bản Vẽ Các Khối Tròn Xoay
 • Bài 3. Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản

  15 -09

  NGUY?N TH? THU

  BÀI 3

  VẼ HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ

  Thực Hành

  I – NỘI DUNG THỰC HÀNH

  – Lập bản vẽ trên khổ giấy A4 ba hình chiếu và các kích thước của vật thể đơn giản từ vật mẫu hoặc từ hình ảnh ba chiều của vật thể.

  – Lấy VD vật thể là giá đỡ hình chữ L.

  Vật thể hình chữ L

  Bản vẽ cần xây dựng

  I – CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  BƯỚC 1

  Quan sát vật thể, phân tích hình dạng và chọn hướng chiếu vuông góc với các bề mặt của vật thể đẻ biểu diễn hình dạng vật thể.

  Chọn tỉ lệ thích hợp với khổ giấy A4 và kích thước của vật thể. Bố trí ba hình chiếu cân đối trên bản vẽ theo các hình chữ nhật bao ngoài hình chiếu bằng nét liền mảnh.

  Lần lượt vẽ bằng nét liền mảnh từng phần của vật thể với các đường gióng giữa các hình chiếu của từng phần.

  Tô đậm các nét thấy, đường bao thấy của vật thể trên hình chiếu, dùng nét đứt biểu diễn các cạnh khuất, đường bao khuất.

  BƯỚC 2

  BƯỚC 3

  BƯỚC 4

  BƯỚC 5

  BƯỚC 6

  Kẻ các đường gióng, đường ghi kích thước và con số kích thước trên các hình chiếu.

  Kẻ khung bản vẽ, khung tên, ghi nội dung.

  BƯỚC 1

  Quan sát vật thể, phân tích hình dạng và chọn hướng chiếu vuông góc với các bề mặt của vật thể để biểu diễn hình dạng vật thể.

  – Hình dạng :

  + Hình chữ L nội tiếp khối hình chữ nhật.

  + Phần nằm ngang có dãnh hình hộp chữ nhật.

  + Phần đứng có lỗ hình trụ nằm ngang.

  – Hướng chiếu :

  + Hướng chiếu đứng : từ truớc vào.

  + Hướng chiếu bằng : từ trên xuống.

  + Hướng chiếu cạnh : từ trái sang.

  Cấu tạo giá đỡ hình chữL

  Chọn tỉ lệ thích hợp với khổ giấy A4 và kích thước của vật thể. Bố trí ba hình chiếu cân đối trên bản vẽ theo các hình chữ nhật bao ngoài hình chiếu bằng nét liền mảnh.

  BƯỚC 2

  A4

  Lần lượt vẽ bằng nét liền mảnh từng phần của vật thể với các đường gióng giữa các hình chiếu của từng phần.

  BƯỚC 3

  a) Vẽ khối chữ L

  b) Vẽ rãnh hình hộp

  Lần lượt vẽ bằng nét liền mảnh từng phần của vật thể với các đường gióng giữa các hình chiếu của từng phần.

  BƯỚC 3

  c) Vẽ lỗ trụ

  Lần lượt vẽ bằng nét liền mảnh từng phần của vật thể với các đường gióng giữa các hình chiếu của từng phần.

  BƯỚC 3

  Tô đậm các nét thấy, đường bao thấy của vật thể trên hình chiếu, dùng nét đứt biểu diễn các cạnh khuất, đường bao khuất.

  BƯỚC 4

  BƯỚC 5

  Kẻ các đường gióng, đường ghi kích thước và con số kích thước trên các hình chiếu.

  28

  38

  50

  18

  14

  20

  14

  28

  18

  BƯỚC 6

  Kẻ khung bản vẽ, khung tên, ghi nội dung vào khung bản vẽ.

  GIÁ CHỮ L

  Người vẽ

  ĐỨC MINH

  10 – 10

  Kiểm tra

  Vật liệu

  Thép

  Tỉ lệ

  1 : 2

  Bài số

  03

  Trường ĐHSP Hà Nội 2

  Lớp k31c – SPKT

  ĐỨC MINH

  10 – 10

  20

  20

  20

  20

  30

  30

  32

  16

  8

  140

  18

  28

  38

  50

  18

  14

  20

  28

  14

  BƯỚC 6

  Kẻ khung bản vẽ, khung thên, ghi nội dung vào khung bản vẽ.

  GIÁ CHỮ L

  Ngườ vẽ

  ĐỨC MINH

  10 – 10

  Kiểm tra

  Vật liệu

  Thép

  Tỉ lệ

  1 : 2

  Bài số

  03

  Trường ĐHSP Hà Nội 2

  Lớp k31c – SPKT

  ĐỨC MINH

  10 – 10

  CHÚC CÁC EM THÀNH CÔNG

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 5. Hình Chiếu Trục Đo
 • Tiết 5 : Bài Tập Thực Hành Đọc Bản Vẽ Các Khối Đa Diện
 • Giải Vở Bài Tập Công Nghệ 8
 • Bài 4. Bản Vẽ Các Khối Đa Diện
 • Giải Bài Tập Công Nghệ 8
 • Bài 3: Thực Hành Vẽ Các Hình Chiếu Của Vật Thể Đơn Giản

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Biểu Diễn Hình Chiếu
 • Cách Vẽ Hoa Hướng Dương Đơn Giản & 10 Mẫu Thực Hành Cơ Bản
 • Hướng Dẫn Vẽ Tranh Hoa Hướng Dương Đẹp
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Hoa Hướng Dương Đơn Giản
 • Hình Vẽ Cute Dễ Thương, Ngộ Nghĩnh, Đáng Yêu Đơn Giản Đẹp Nhất
 • I – CHUẨN BỊ

  • Dụng cụ vẽ: Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật (thước, êke, compa,…), bút chì cứng và bút chì mềm, tẩy,…
  • Vật liệu: Giấy vẽ khổ A4, giấy kẻ ô hoặc kẻ li
  • Tài liệu: Sách giáo khoa Công nghệ 11
  • Đề bài: Vật mẫu hoặc hình biểu diễn ba chiều của vật thể

  II- NỘI DUNG THỰC HÀNH

  Lập bản vẽ trên khổ giấy A4 ba hình chiếu và các kích thước của vật thể đơn giản từ vật mẫu hoặc từ hình ảnh ba chiều của vật thể. Lấy ví dụ vật thể là giá đỡ hình chữ L.

  Hình 1. Vật thể hình chữ L

  III – CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

   Bước 1: Quan sát vật thể, phân tích hình dạng và chọn hướng chiếu vuông góc với các bề mặt của vật thể để biểu diễn hình dạng vật thể

  Hình 2. Cấu tạo giá đỡ hình chữ L

  • Hình dạng:

   • Hình chữ L nội tiếp khối hình chữ nhật
   • Phần nằm ngang có rãnh hình hộp chữ nhật
   • Phần đứng có lỗ hình trụ nằm ngang
  • Hướng chiếu:

   • Hướng chiếu đứng: từ truớc vào
   • Hướng chiếu bằng: từ trên xuống
   • Hướng chiếu cạnh: từ trái sang
  • Bước 2: Chọn tỉ lệ thích hợp với khổ giấy A4 và kích thước của vật thể. Bố trí ba hình chiếu cân đối trên bản vẽ theo các hình chữ nhật bao ngoài hình chiếu bằng nét liền mảnh

  Hình 3. Bố trí các hình chiếu

   Bước 3: Lần lượt vẽ bằng nét liền mảnh từng phần của vật thể với các đường gióng giữa các hình chiếu của từng phần

  a. Vẽ khối chữ L Hình 4. Vẽ khối chữ L b. Vẽ rãnh hình hộp Hình 5. Vẽ rãnh hình hộp c. Vẽ lỗ trụ Hình 6. Vẽ lỗ trụ

   Bước 4: Tô đậm các nét thấy, đường bao thấy của vật thể trên hình chiếu, dùng nét đứt biểu diễn các cạnh khuất, đường bao khuất

  Hình 7. Tô đậm các nét

   Bước 5: Kẻ các đường gióng, đường ghi kích thước và con số kích thước trên các hình chiếu

  Hình 8. Ghi kích thước

  Giá chữ L có kích thước như sau:

  • Khối chữ L: Chiều dài 50, chiều cao 38, chiều rộng 28 và chiều dày 18
  • Rãnh hình hộp: chiều rộng 14, chiều dài 20 và chiều cao 18
  • Lỗ hình trụ: đường kính (phi14), chiều dài 18 và tâm lỗ cách đáy dưới 28
  • Bước 6: Kẻ khung bản vẽ, khung tên, ghi nội dung

  Hình 9. Mẫu khung tên Hình 10. Bản vẽ hoàn chỉnh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hình Chiếu Trong Bản Vẽ Kỹ Thuật
 • Hướng Dẫn Lựa Chọn Bút Vẽ Giày Vải Giặt Không Phai Màu
 • Custom Giày Là Gì? Cách Vẽ Màu Lên Giày Sneaker
 • Giải Công Nghệ 11 Bài 6: Thực Hành Biểu Diễn Vật Thể
 • Vẽ Đề 3: Gá Lỗ Chữ Nhật
 • Bài Toán Cạnh Góc Vuông Và Hình Chiếu Của Nó

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 3. Thực Hành: Vẽ Các Hình Chiếu Của Vật Thể Đơn Giản Bai 3 Thuc Hanh Ve Cac Hinh Chieu Cua Vat The Don Gian Docx
 • 20 Mẫu Tranh Phong Cảnh Cánh Đồng Hoa Thiên Nhiên Đẹp Lạ
 • Workshop: Dạy Vẽ Hoa Rau Câu 3D Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Hướng Dẫn Bạn Cách Bó Hoa Hướng Dương Cực Đẹp Lại Vô Cùng Đơn Giản
 • Giáo Án Tập Đọc 2 Bài: Chim Sơn Ca Và Bông Cúc Trắng
 • I. Hướng dẫn giải

  – Vận dụng hệ thức: và

  – Định lí Pi-ta-go: △ABC vuông ở A ⇔

  II. Bài tập mẫu

  Bài 1. Cho tam giác vuông trong đó có cạnh góc vuông dài 6cm và 8cm. Tính độ dài hình chiếu của các cạnh góc vuông lên cạnh huyền.

  Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông ABC, ta được:

  Đồ dài hình chiếu BH của AB lên BC:

  Ta có: suy ra

  Độ dài hình chiếu CH của AC lên BC:

  Bài 2.

  Cho hai đoạn thẳng AB và CD vuông góc với nhau tại O sao cho OA=OC và OB=OD. Gọi M là trung điểm của BC và Q là giao điểm của OM và AD.

  b. Chứng minh rằng và

  Giải

  a. Ta chứng minh từ đó suy ra:

  Ta có: △OBC vuông tại O, có OM là trung tuyến nên:

  OM=MB (đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh góc vuông bằng một nửa cạnh huyền)

  Bài 4. Cho △ABC vuông tại A và đường cao AH. Gọi D và E theo thứ tự là hình chiếu của H lên AB và AC. Chứng minh: chúng tôi = chúng tôi

  Giải

  △ABC vuông tại A, có AH là đường cao nên AH

  Suy ra △AHB và △AHC vuông tại H

  △AHB vuông tại H, có HD là đường cao nên: chúng tôi (1)

  △AHC vuông tại H, có HE là đường cao nên: chúng tôi (2)

  Từ (1) và (2) suy ra AB.AD=AC.AE (đpcm).

  III. Bài tập vận dụng

  Bài 1. Cho tam giác vuông, biết tỉ số hai cạnh góc vuông là 3:4, cạnh huyền là 125cm. Độ dài các hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền bằng:

  Bài 2. Cho △ABC có AH là đường cao xuất phát từ A (H thuộc đoạn BC). Nếu

  Bài 3. △ABC vuông ở A có đường cao AH (H thuộc cạnh BC). Hình chiếu của H lên AB là D, lên AC là E. Câu nào sau đây sai?

  c. chúng tôi = chúng tôi

  d.

  Bài 4. △ABC nhọn, hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Trên HB và HC lần lượt lấy các điểm M và N sao cho:

  Bài 5. △ABC vuông ở A, có đường cao AH. Biết AC = 10cm, CH = 8cm, khi đó:

  c. 15cm và cm

  d. 15cm và 90cm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chủ Đề 1. Ý Nghĩa, Tầm Quan Trọng Của Việc Chọn Nghề Có Cơ Sở Khoa Học Giao An Cong Nghe 8 Nam Hoc 20142015 Thong1 Doc
 • Giáo Án Học Kì 1 Giao An Cn 8Ki I Docx
 • Bài 5. Bài Tập Thực Hành Đọc Bản Vẽ Các Khối Đa Diện Bai 5 Bai Tap Thuc Hanh Doc Ban Ve Cac Khoi Da Dien Docx
 • Giáo Án Công Nghe 8 Bai3 Doc
 • #1 Hướng Dẫn Cách Đọc Bản Vẽ Xây Dựng Cơ Bản Trong 10 Phút!
 • Bài Giảng Công Nghệ 11, Bài 3: Thực Hành, Vẽ Các Hình Chiếu Của Vật Thể Đơn Giản.

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Án Công Nghệ 8 Tiết 7: Thực Hành Đọc Bản Vẽ Khối Tròn Xoay
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Các Cách Vẽ Hình Hộp Chữ Nhật Và Hình Cầu Trong Autocad 3D
 • Công Thức Tính Thể Tích Hình Lập Phương, Hình Hộp Chữ Nhật, Hình Cầu, Hình Nón, Hình Trụ Tròn…
 • Ga My Thuat 6 7
 • Bài 4 Bản Vẽ Các Khối Đa Diện
 • I, Mục tiêu bài học:

  Vẽ được ba hình chiếu đứng, bằng, cạnh của vật thể từ hình ba chiều hoặc vật mẫu.

  Ghi được kích thước của vật thể, bố trí hợp lívà đúng tiêu chuẩn các kích thước.

  Biết cách trình bày bản vẽ theo các tiêu chuẩn của bản vẽ kĩ thuật.

  II. Chuẩn bị bài thực hành:

  :

  – : Nghiên cứu kĩ nội dung bài 3 SGK.

  -Đọc các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn Quốc tê (TCQT) về trình bày bản vẽ kỹõõ thuật.

  -HS: đọc trước nội dung bài 3 SGK, tìm hiểu các nội dung trọng tâm, bộ thước vẽ kĩ thuật .

  Đồ dùng dạy học:

  – Tranh vẽ phóng to hình 3.1; 3.3; 3.4; 3.6; 3.7 SGK, bộ thước vẽ kĩ thuật .

  2. Phương Pháp.

  Sử dụng phương pháp nêu vấn đề, kết hợp với phương pháp thuyết trình, diễn giảng, phương pháp dạy học thực hành.

  III. Tiến trình tổ chức dạy học

  1. Phân bổ bài giảng:

  Bài giảng thực hiện trong một tiết, gồm các nội dung:

  -GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS và giới thiệu nội dung bài thực hành trong(5 phút).

  -HS làm bài tại lớp dưới sự hướng dẫn của GV(khoảnh 32 phút).

  2. Các hoạt động dạy học:

  2.1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, tác phong nề nếp tác phong của học sinh.

  2.2. Kiểm tra bài cũ:

  – Nêu nội dung PPCG1 và PPCG3?.

  2.3. Nội dung:

  Hoạt động của Giáo ViênHoạt động của Học SinhNội dung

  Hoạt động 1: Giáo Viên giới thiệu bài . (5 phút)

  -GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS cho bài thực hành.

  -GV treo tranh vẽ hình Giá Chữ L lên bảng để giới thiệu và yêu cầu HS lập bản vẽ kĩ thuật trên khổ giấy A4 của Giá Chữ L .

  -HS đặt các dụng cụ vật liệu mà GV đẵ yêu cầu chuẩn trước ở nhà.

  -HS quan sát lắng nghe và làm theo yêu cầu của GV.

  I/ Chuẩn bị

  – (SGK)

  II/ Nội dung thực hành:

  -Lập bản vẽ kĩ thuật trên khổ giấy A4 gồm ba hình chiếu và các kích thước của Giá Chữ L.

  Hoạt động 2: HS làm bài tại lớp dưới sự hướng dẫn của GV . (32 phút)

  -Quan sát vật thể em thấy vật thể có hình dạng như thế nào?

  -Các bạn chọn hướng chiếu như thế nào?

  -Chúng ta đẵ học mấy phương pháp chiếu, trong trường hợp này các em chọn phương pháp chiếu góc thứ mấy?

  -Trong PPCG1 vị trí các hình chiếu trên bản vẽ như thế nào?

  -Sau khi chọn PPCG1 và bố trí các hình chiếu thìn ta làmm gì?

  -GV: sau khi vẽ phác từng phần của vật thể ta tiến hành vẽ phác các phần rãnh, phần lỗ của vật thể.

  Trước tiên ta vẽ phác phần rãnh hình hộp chữ nhật.

  -GV: tiếp đến ta vẽ phác phần lỗ hình trụ.

  -GV: sau khi đẵ vẽ phác song ta tiến hành tẩy xoá các nét thừa, tô đậm các nét thấy, hoàn chỉnh các nét dứt và vẽ đường gióng và đường kích thước.

  Chú ý: khi biểu diễn kích thước phải bố trí đủ kích thước, không thừa, không thiếu, đảm bảo sạch sẽ, thẩm mỹ.

  -GV: cuối cùng ta kẽ khung bản vẽ, khung tên, ghi kích thước và nội dung khung tên, kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.

  -Vật có dạng chữ L, phần đế nằm ngang có sẻ rãnh hình hộp chữ nhật, phần thẳng đứng có sẻ lỗ hình trụ.

  -HS suy nghĩ trả lời.

  -Chúng ta đẵ học PPCG1 và PPCG2, trong bài này chúng ta chọn PPCG1.

  -HS dựa vào kiến thực bài 3 để trả lời.

  – Vẽ phác từng phần của vật thể bằng nét mảnh.

  -HS lắng nghe và làm theo hướng dẫn của GV.

  -HS lắng nghe và làm theo hướng dẫn của GV.

  -HS lắng nghe và làm theo hướng dẫn của GV.

  -HS lắng nghe và làm theo hướng dẫn của GV.

  -GV nhận xét giờ thực hành:

  +Sự chuẩn bị của HS.

  +Kĩ năng làm bài của HS.

  +Tuyên dương những tập thể, cá nhân có ý thức tốt trong giờ thực hành và phê bình nhũng tập thể, cá nhân không có ý thức tốt trong giờ thực hành.

  +GV thu bài về nhà chấm điểm.

  – Các em về nhà học bài cũ, mỗi tổ làm một bài tập tang 21 sgk, đọc và nghin cứu bài 4 “Mặt cắt và hình cắt” trang 22 sgk , ghi chép lại các vấn đề khó hiểu.

  VI. Rút kinh nghiệm:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phần Mềm Triển Khai Bản Vẽ Kết Cấu
 • Sử Dụng Và Ứng Dụng Lệnh Xref Trong Autocad Hiệu Quả
 • Vai Trò Và Cách Sử Dụng Lệnh Xref Trong Cad Bạn Cần Phải Biết
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Xref Trong Autocad
 • Skkn Sáng Kiến Kinh Ngiệm Một Số Kinh Nghiệm Dạy Vẽ Hình Chiếu Vuông Góc Cho Học Sinh Lớp 11 Ở Trường Thpt Triệu Sơn 2
 • Thể Loại: Vẽ Nhân Vật Hoạt Hình. Cách Vẽ Disney Bằng Bút Chì Từng Bước

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Vẽ Nhân Vật Hoạt Hình Theo Phong Cách Nhật Bản ( Phần 2 )
 • Vẽ Cơ Thể Nhân Vật Hoạt Hình Như Thế Nào Cho Đúng?
 • Vẽ Nhân Vật Hoạt Hình Dễ Thương Như Thế Nào?
 • Vẽ Các Nhân Vật Hoạt Hình Disney Như Thế Nào?
 • Bí Mật Về Những Nhân Vật Hoạt Hình Của Walt Disney Mà Ít Người Biết
 • Nhiều người bắt đầu vẽ vì họ thích hình ảnh của các nhân vật mà họ yêu thích. Và thường những nhân vật này được tạo ra bởi Disney. Phong cách vẽ của họ trông đơn giản, tuy nhiên, tất cả các nhân vật đều rất biểu cảm và linh hoạt. Rốt cuộc, chúng được tạo ra cho hoạt ảnh, có nghĩa là tạo ra rất nhiều bản vẽ một cách nhanh chóng và liên tục. Vì vậy, điều này là hoàn hảo cho những người mới bắt đầu, những người chưa sẵn sàng để chi tiết tỉ mỉ. Và trong hướng dẫn này, tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để vẽ các công chúa Disney theo từng giai đoạn. Nhưng những điều cơ bản này không chỉ áp dụng cho công chúa mà còn cho các nhân vật khác. Vì vậy, bạn có thể đào tạo trên các hoàng tử nếu bạn thích.

  Chúng ta sẽ đi từng giai đoạn vẽ chi tiết: đầu, mắt, mũi, môi, tóc và cơ thể. Tôi cũng sẽ cho bạn biết về tỷ lệ và chia sẻ các mẹo và thủ thuật mà bạn sẽ không tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

  Giải phẫu đầu các nhân vật Disney

  Hình cầu là cơ sở của toàn bộ phần đầu. Về sau có thể kéo căng hoặc làm phẳng, nhưng tốt nhất nên bắt đầu bằng bóng. Đây sẽ là hộp sọ.

  Sau đó, chúng tôi chia đầu thành sáu phần bằng nhau – ba phần ở mỗi nửa quả bóng. Để thêm cá tính cho nhân vật, một trong các phần có thể được làm lớn hơn / nhỏ hơn.

  Mặt phải được đặt ở mặt trước của hình cầu. Dùng đường kẻ giữa hai mắt, bạn có thể chia làm hai: từ chân tóc đến đuôi mắt và từ đuôi mắt xuống dưới cằm (chạm vào những chỗ này trên khuôn mặt để ghi nhớ).

  • Trẻ em – phần trên phải lớn hơn phần dưới.
  • Phụ nữ và con trai “đáng yêu” đều bình đẳng.
  • Đàn ông và phụ nữ thực tế – phần dưới phải lớn hơn phần trên (tuy nhiên, ở nam giới thường còn lớn hơn).

  Để giữ cho kích thước và vị trí của các phần này không thay đổi, chúng phải dựa trên các phần mà hình cầu có thể được chia thành (ví dụ: 1/3, 2/3, 1/2, v.v.). Lựa chọn tốt nhất cho những nàng công chúa “dễ thương” sẽ là:

  • Khuôn mặt bắt đầu ở 2/3 trên đỉnh bóng (chân tóc).
  • Mặt có chiều cao bằng quả bóng.

  Sau khi nghiên cứu về giải phẫu, chúng ta hãy chuyển sang thực hành chi tiết hơn. Tiếp theo, bạn sẽ học cách vẽ các nàng công chúa Disney theo một phong cách chuẩn.

  Bước 1

  Chúng tôi bắt đầu với một hình tròn (đầu lâu). Chúng tôi chia nó thành các nửa bằng nhau với các dòng.

  Chia nửa dưới thành ba phần. 1/3 là đường trên cùng của mắt, và 2/3 là đường dưới. Cố gắng thể hiện những đặc điểm trên khuôn mặt để bạn không bị rối vào các đường nét.

  Xác định độ dài của nửa hình tròn và ngay dưới đường thẳng 2/3 vẽ xuống một đường có độ dài tương tự (dưới mắt).

  Chia khu vực này thành ba phần để tạo các đường tham chiếu cho các yếu tố khuôn mặt trong tương lai.

  Vẽ một đường ở trung tâm của đôi mắt. Càng lên cao, các góc ngoài của mắt sẽ càng cao.

  Bây giờ chúng ta vẽ một mặt phản. Ngoài ra, bây giờ bạn có thể phác thảo vị trí của má và cằm. Hoặc chỉ vẽ một phác thảo.

  Sử dụng các đường thẳng đứng, phác thảo vị trí của đôi mắt. Nhớ chừa khoảng cách cho mắt thứ ba giữa hai mắt. Để lại một số khoảng trắng ở hai bên mắt, bạn không cần phải vẽ chúng gần với đường viền của đầu.

  Vẽ các hốc mắt bằng cách sử dụng các đường cong. Điều này sẽ giúp chúng ta đặt mắt một cách chính xác.

  Chúng tôi vẽ má và cằm. Vị trí của má không quan trọng (chúng ta chỉ cần hình dạng của chúng), nhưng tốt nhất là đặt chúng trên đường ngang trung tâm của khuôn mặt.

  Cơ sở của đầu đã sẵn sàng, và chúng ta có thể đi xuống chi tiết!

  Cách vẽ mắt từ các góc độ khác nhau

  Như bạn đã biết, vẽ một cái đầu trên mặt phẳng là sự kết xuất của một vật thể 3D. Với mắt cũng vậy – đây là những hình cầu, không phải hình tròn. Nếu bạn chỉ vẽ nhân vật của mình từ chế độ xem chính diện, bạn có thể bỏ qua điều này. Tuy nhiên, nếu không, điều quan trọng là phải hiểu hình dạng của đôi mắt thay đổi như thế nào tùy thuộc vào góc nhìn.

  Ở góc nhìn chính diện, cả ba nhãn cầu (hai thực và một ảo) được đặt gần nhau. Ở chế độ xem bên, chúng chồng lên nhau và xuất hiện dưới dạng một vòng tròn. Và ở tất cả các giai đoạn khác, các quả bóng được đặt chồng lên nhau:

  Điều tương tự cũng xảy ra với đường kính của các vòng tròn. Chúng hoàn toàn phẳng ở chế độ xem phía trước và cong ở chế độ xem bên. Các khung nhìn trung gian được hiển thị với nguyên tắc này.

  Vẽ đường kính sẽ giúp chúng ta đặt tròng đen một cách chính xác. Hãy để ý xem hình dạng của chúng thay đổi như thế nào khi đảo mắt!

  Khi đặt tròng đen, đừng quên: để đôi mắt trông tập trung, hãy vẽ chúng hơi quay về phía trung tâm. Điều này sẽ tạo ra ảo giác rằng đôi mắt đang nhìn vào thứ gì đó gần đó.

  Bây giờ chúng ta vẽ lông mi. Ở đây, theo phong cách hoạt hình, các nguyên tắc được mô tả không hoạt động. Trên thực tế, hình dạng của lông mi cũng phụ thuộc vào góc độ. Nhưng để đơn giản hóa hoạt hình, Disney không thay đổi hình dạng của chúng mà chỉ di chuyển chúng tùy theo chuyển động quay của đầu. Trong trường hợp này, hình dạng của lông mi không thay đổi! Ở góc nhìn nghiêng, lông mi ở phía trước mắt, ở chế độ xem chính diện, ở hai bên.

  Theo đường cong của mắt, kẻ mí trên phía trên lông mi. Kích thước của chúng cho phép bạn thêm các tính năng độc đáo cho nhân vật của mình. Và nếu bạn thêm mí mắt dưới theo cách tương tự, thì nhân vật của bạn sẽ ngay lập tức già đi!

  Chúng tôi định hướng đường viền của mắt. Đừng quên về điểm nổi bật bất đối xứng trên tròng đen! Ngoài ra, ở góc nhìn nghiêng, mũi sẽ chồng lên một bên mắt.

  Cách đảo mắt

  Nhưng vị trí của đôi mắt không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào việc quay đầu. Hãy để tôi chỉ cho bạn cách khắc họa điều này. Vẽ đường kính cong qua tâm của mắt, tùy thuộc vào chuyển động quay của chúng. Bạn có thể cần thực hành một thời gian để hiểu nguyên tắc này, nhưng sau đó bạn sẽ không bao giờ gặp vấn đề với hình ảnh của đôi mắt!

  Nó chỉ ra một lượt đôi: đầu tiên bạn quay mắt lại với nhau bằng đầu, và sau đó là riêng biệt

  Nói chung, mí mắt và lông mi nên theo vị trí của mắt, không phải xoay của chúng. Nhưng có những tình huống cần phải sửa đổi một chút hình thức của chúng:

  Thể hiện cảm xúc

  Đôi mắt là một trong những chi tiết quan trọng trong việc khắc họa cảm xúc. Các cảm xúc khác nhau có thể được thể hiện bằng cách đảo mắt, vị trí của mí mắt, mống mắt và dễ dàng nhất là thay đổi hình dạng của lông mày.

  Hãy quay lại vẽ trực tiếp. Bây giờ bạn đã biết các quy tắc cơ bản, công việc sẽ diễn ra dễ dàng và nhanh chóng hơn. Vẽ đường cong cho mí mắt, tưởng tượng cách chúng quấn quanh nhãn cầu.

  Bước 2

  Vẽ mống mắt và đồng tử. Bạn có thể vẽ chúng ở vị trí chuẩn hoặc thử nghiệm xoay.

  Bước 3

  Chúng tôi vẽ lông mi.

  Chúng tôi vẽ mí mắt trên.

  Cuối cùng là kẻ lông mày.

  Cấu trúc mũi

  Những chiếc mũi kiểu Disney rất dễ vẽ. Chúng tôi bắt đầu với một hình bầu dục xiên …

  Cấu trúc này của mũi có thể dễ dàng được sửa đổi để tạo nên nét độc đáo. Đối với mắt, hình dạng của mũi có thể phản ánh, ví dụ, dân tộc của nhân vật. Các nhân vật nam có mũi biểu cảm hơn và thường được mô tả bằng sống mũi.

  Bây giờ chúng ta hãy thêm một cái mũi vào bản vẽ của chúng ta. Đầu tiên, chúng tôi xác định vị trí của nó. Lựa chọn tốt nhất sẽ là giữa nửa dưới của khuôn mặt.

  Chúng tôi vẽ đầu mũi và sống mũi. Lưu ý cách phối cảnh thay đổi khi bạn quay đầu.

  Thêm vòng tròn cho lỗ mũi ở hai bên.

  Vẽ phần dưới của mũi.

  Và chính lỗ mũi.

  Cấu trúc môi

  Đôi môi của Disney cũng đơn giản nhưng đầy biểu cảm. Chúng tôi bắt đầu với một hình bầu dục nằm ngang.

  Sử dụng đôi môi rất dễ thể hiện những cung bậc cảm xúc khác nhau trên gương mặt nhân vật. Chúng tôi phác thảo hình dạng của miệng bằng một hoặc hai đường, và cũng cho môi dưới bằng một đường ngắn.

  Giống như khuôn mặt, môi có nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau. Những nhân vật trẻ có đôi môi hẹp, những người lớn tuổi hay được quy ước xinh đẹp thường có đôi môi lớn. Ở nam giới, như một quy luật, miệng thực tế không được vẽ, không có đường viền và hầu như không có bóng mờ.

  Các nhân vật Disney không có môi phẳng. Ở góc nhìn nghiêng, chúng nhô ra giữa mũi và cằm. Chúng tôi phác thảo đường tham chiếu.

  Vẽ một đường cong cho môi, hình dạng của nó tùy thuộc vào cảm xúc mà bạn muốn khắc họa. Nó có thể được đặt trên 2/3 của mặt dưới.

  Thêm thể tích cho môi.

  Chúng tôi hướng dẫn đường viền của môi và vẽ các góc.

  Thật kỳ lạ, vẽ tóc như thế này rất dễ dàng vì nó đơn giản hóa hoạt ảnh. Thử thách là tạo ra một kiểu tóc thực tế mà không cần nhiều chi tiết. Điều này có thể đạt được bằng cách tập trung vào việc tạo ra nhịp điệu và động lực hơn là vẽ từng sợi tóc riêng lẻ. Hãy thử!

  Bước 1

  Trước khi vẽ tóc, hãy hoàn thành phần đầu. Thêm tai …

  Chia nửa trên của hình cầu thành ba phần.

  Thông thường, chân tóc bắt đầu ở 2/3. Ở đây chúng tôi vẽ nó. Bắt đầu với một đường và quấn nó quanh đầu. Chúng tôi cố gắng thể hiện khối lượng và hướng của kiểu tóc.

  Bước 4

  Vẽ đường viền bên ngoài của kiểu tóc.

  Chúng tôi tiếp tục định hình kiểu tóc. Hãy tưởng tượng rằng tóc là một sợi vải được treo mượt mà trên đầu.

  Bạn có thể chia tóc thành từng sợi. Điều này sẽ tạo thêm sự ngăn nắp cho kiểu tóc của bạn.

  Vẽ các đường để hiển thị hướng của kiểu tóc và thêm khối lượng.

  Nhưng ở đây không còn bất kỳ tỷ lệ chung nào nữa, vì mỗi phim hoạt hình Disney sử dụng phong cách riêng cho các cơ thể. Nhưng chúng ta có thể cố gắng làm nổi bật một số nguyên tắc cơ bản có thể được hướng dẫn. Chúng là cơ bản nhất và trong hầu hết các trường hợp không thay đổi:

  • Nam cao hơn nữ.
  • Tỷ lệ cơ thể của nam giới gần với người thật hơn nữ giới.
  • Nhân vật nam có bờ vai rộng.
  • Phụ nữ có vòng eo rất mỏng, vai và hông hẹp (dáng đồng hồ cát).
  • Nhân vật nữ có cổ dài và mảnh mai.
  • Ngực, nếu có, nằm ở trung tâm của lồng ngực và thường có kích thước từ nhỏ đến trung bình.

  Nhưng có những quy tắc khác ít nghiêm ngặt hơn để giúp bạn vẽ một nhân vật Disney:

  • Diện tích dưới đáy quần và trên nó là như nhau. Thay đổi khoảng cách này sẽ làm cho nhân vật cao hơn hoặc thấp hơn.
  • Phần trên cơ thể của phụ nữ có thể được chia thành ba phần: đầu, lồng ngực với cổ và eo với hông. Tuy nhiên, điều này chủ yếu đúng với các nhân vật trẻ (là công chúa). Ở những anh hùng trưởng thành, tốt hơn là không nên gộp cổ vào ba phần này để làm cho thân dài hơn.
  • Ở nam giới, lồng ngực rộng hơn và “đồng hồ cát” của họ không đối xứng.

  Chúng ta bắt đầu vẽ một nhân vật theo phong cách Disney, giống như cách vẽ thông thường, với một tư thế. Bạn có thể tự tìm ra nó hoặc đơn giản hơn là sử dụng tài liệu tham khảo, chẳng hạn từ SenshiStock. Chỉ cần không theo dõi đường viền của bức ảnh. Vì chúng ta sẽ cần phải thay đổi tỷ lệ khi đang bay và thêm vào đó, đây là cách tiếp cận sai để vẽ. Nhiệm vụ của bạn là cố gắng truyền tải chuyển động của cơ thể khi nhìn vào bức tranh.

  Khi vẽ tư thế của nhân vật, hãy cố gắng khắc họa những đường nét đơn giản truyền tải nhịp điệu của chuyển động. Vẽ thân mình theo hình số 8, đầu hình tròn / bầu dục và các chi bằng các đường cong.

  Xác định tỷ lệ và thêm các chi tiết dưới dạng các hình đơn giản: lồng ngực, eo, hông và khớp. Cố gắng tin tưởng vào mắt của bạn và không sử dụng thước đo!

  Thêm các bộ phận cơ thể đơn giản vào hình bóng của nhân vật. Ở giai đoạn này, bạn có thể sử dụng tài liệu tham khảo của mình để truyền tải chính xác góc nhìn và hình dạng của các bộ phận cơ thể. Nhưng hãy điều chỉnh chúng để phù hợp với phong cách của bức tranh.

  Cuối cùng, làm sạch các dòng. Ngoài ra, tài liệu tham khảo có thể hữu ích khi vẽ cọ và chân.

  Như đã nói ở trên, mỗi phim hoạt hình của Disney đều có những đặc thù riêng trong việc cách điệu các nhân vật, vì vậy rất khó để xác định nguyên tắc cơ bản nào cho việc xây dựng chúng. Và nếu bạn mô tả từng phong cách riêng biệt, thì bài học sẽ vô cùng dài và tẻ nhạt.

  Tuy nhiên, tôi sẽ cung cấp cho bạn một số mẹo về cách vẽ công chúa Disney từ bất kỳ phim hoạt hình nào, sửa đổi các nguyên tắc cơ bản bạn đã học. Ví dụ, chúng tôi sẽ vẽ Elsa từ Frozen, nhưng bạn có thể chọn nhân vật yêu thích của mình.

  Bước 1

  Tôi sẽ lấy tư thế từ phần trước và thay đổi tỷ lệ của nó một chút. Đối với điều này, tôi sẽ sử dụng phương pháp sau:

  • Đầu tiên, chúng tôi nghiên cứu các khung hình với nhiều tư thế khác nhau của Elsa trong phim hoạt hình.
  • Sau đó, như trong các tài liệu tham khảo, chúng tôi đánh dấu các chi tiết chính của cơ thể bằng cách sử dụng các đường: đỉnh đầu, cằm, gốc cổ, chân ngực, eo, hông, đầu gối và bàn chân.
  • Chúng tôi đo chiều cao của đầu phù hợp với các phân đoạn này. Tôi thấy rằng khung xương sườn phù hợp với chiều cao của đầu, nếu bạn loại trừ cổ khỏi nó. Ngoài ra, trên nền của thân và cổ dài, chân trông dài hơn thực tế.

  Sau khi quyết định về tỷ lệ, chúng tôi áp dụng chúng vào hình ảnh. Elsa có một cơ thể rất gầy với cánh tay và đôi chân gầy guộc, trên đó các cơ bắp hơi rõ ràng. Thông tin bổ sung này cũng sẽ giúp bạn xây dựng hình dạng chính xác.

  Tiếp theo, chúng ta cần tìm tỷ lệ chính xác cho khuôn mặt. Tôi phác thảo một bức chân dung của Elsa và sử dụng các đường nét tôi chia nó thành các phần: đường dưới mắt, trên mắt, lông mày, chân tóc, má, v.v. Sau đó, tôi so sánh kết quả với tỷ lệ cơ bản của các nhân vật Disney và xác định các đặc điểm của Elsa:

  • Cô có đôi mắt to, hơi to so với tiêu chuẩn 2/3.
  • Mí trên rộng và thường che phần trên cùng của mống mắt, tạo cho nhân vật này vẻ bí ẩn.
  • Đôi mắt có hình quả hạnh.
  • Môi rất hẹp.
  • Đường nét khuôn mặt khá tròn.
  • Lông mày mỏng và sẫm màu.
  • Mũi nhỏ gọn gàng.
  • Đôi mi búp bê sẫm màu.
  • Bóng tối trên mí mắt trên thu hút sự chú ý vào đôi mắt và làm cho chúng trông to hơn.
  • Kiểu tóc bóng mượt làm tăng khối lượng của đầu.
  • Cổ mỏng và dài.

  Tất nhiên, một mô tả bằng văn bản không thể thay thế một bức tranh, vì vậy hãy giữ một vài bức ảnh về Elsa.

  Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang vẽ đầu. Để bắt đầu, hãy vẽ một hộp sọ dưới dạng một hình cầu, chia nó làm đôi, sau đó chia mỗi nửa thành ba phần. Các đường ngang rất hơi cong vì đầu hơi hướng lên (các quy tắc tương tự áp dụng ở đây đối với nhãn cầu).

  Vẽ phần dưới của khuôn mặt. Trong trường hợp của tôi, mọi thứ đều chuẩn và bắt đầu từ 2/3.

  Chúng tôi chia phần này một nửa, sau đó thành một phần ba.

  Vẽ đường cong cho hốc mắt.

  Thêm nhãn cầu.

  Xác định lượt của các mắt.

  Vẽ má, cằm và tai, sau đó phác thảo đường nét của khuôn mặt.

  Vẽ mũi và môi. Đừng quên kiểm tra các tài liệu tham khảo để tất cả các chi tiết được đưa ra!

  Thêm các chi tiết: mống mắt / đồng tử, lông mi, mí mắt, lông mày và môi.

  Bây giờ đến kiểu tóc! Đây là nơi mà những đặc điểm độc đáo của nhân vật thường bắt đầu xuất hiện.

  Chúng tôi hướng dẫn các đường viền của tóc. Cũng đừng quên thêm bóng trên môi, tròng mắt, con ngươi, lông mày, lông mi và mí mắt nếu nhân vật có trang điểm. Trong hầu hết các trường hợp, trong trường hợp không có các chi tiết như vậy, bản vẽ sẽ không giống với nhân vật gốc.

  Vẽ phần còn lại của cơ thể. Elsa có một chiếc váy phép thuật rất đẹp. Sau khi nghiên cứu các cảnh quay trong phim hoạt hình, bạn có thể dễ dàng vẽ nó.

  Bước 15

  Khi hoàn thành, hãy vẽ phác thảo cuối cùng và xóa các dòng thừa.

  Bây giờ bạn biết làm thế nào để vẽ các công chúa Disney. Đó là tất cả! Thỏa sức sáng tạo của bạn!

  Để tìm ra cách vẽ một nhân vật trong phim hoạt hình, bạn cần biết một số quy tắc quan trọng. Trước tiên, bạn cần quyết định hình ảnh sẽ được tạo ra như thế nào – từ bộ nhớ hay được vẽ từ một bức tranh. Nhân vật phải luôn bắt đầu bằng đầu, nên chia thành bốn phần để dễ vẽ mắt, miệng và mũi. Sau đó, bạn có thể hoàn thành việc vẽ cổ và cơ thể của anh hùng, thêm tay và chân. Tiếp theo, bạn cần hiển thị các đặc điểm trên khuôn mặt, tóc hoặc mũ đội đầu, thêm trang phục, giày và các chi tiết nhỏ khác. Sau tất cả những điều này, tiến hành trang trí anh hùng.

  từ phim hoạt hình “Smeshariki”

  Sử dụng ví dụ về chú thỏ Krosh, một cách đơn giản để vẽ một nhân vật yêu thích từ “Smeshariki” sẽ được mô tả. Với ngoại hình của mình, nhân vật này giống một quả bóng có tai, giúp đơn giản hóa quá trình vẽ nó. Chỉ cần khắc họa chính xác hình dạng tròn và dần dần thêm các chi tiết nhỏ vào hình ảnh là đủ.

  Chúng ta bắt đầu vẽ bằng cách vẽ một hình tròn. Nó phải là hình tròn, không phải hình bầu dục. Ở dưới cùng của hình, chúng tôi vẽ các vòng tròn – đây sẽ là chân của con thỏ, và ở hai bên, cả hai bên, chúng tôi mô tả các chi tiết giống nhau – bàn tay của người anh hùng. Ở phía bên phải, bàn tay có thể được vẽ cao hơn một chút. Từ phía trên, đến vòng tròn, thêm hai đường cong xuống dưới – tai tương lai. Vẽ một dấu kiểm bên trong vòng tròn – điều này sẽ giúp khắc họa chính xác hơn khuôn mặt của Smesharik. Tiếp theo, chúng tôi phác thảo các đường nét của nụ cười của anh hùng, mô tả mắt, mũi và miệng. Sau đó, trên bàn tay trái, chúng tôi vẽ một ngón tay giơ lên. Thêm cánh tay, chân và tai thứ hai. Chúng tôi mô tả lông mày của Smesharik ở gốc tai. Sau đó, chúng tôi hoàn thành hình dạng của mắt và đồng tử. Bỏ đường viền – và chúng ta có một cái miệng. Chúng tôi hoàn thành việc vẽ hai chiếc răng lớn cho nó, và thế là xong – nhân vật đã sẵn sàng. Bạn có thể bắt đầu tô màu.

  Cách vẽ các nhân vật Disney

  Nhiều người trong chúng ta đã yêu thích phim hoạt hình của công ty này từ khi còn nhỏ. Có một số tùy chọn về cách vẽ các nhân vật Disney. Một trong những phương pháp đơn giản nhất sẽ được xem xét từng bước.

  Ví dụ, để vẽ Cô bé Lọ Lem, bạn sẽ cần một cục tẩy và đơn giản, một tờ giấy, bút dạ hoặc sơn.

  Tốt nhất nên bắt đầu miêu tả Cô bé Lọ Lem từ giữa tờ giấy, để có đủ chỗ cho các chi tiết trong tương lai. Đầu tiên, bạn cần nghĩ xem nhân vật nữ chính trong bức tranh của chúng ta sẽ như thế nào: chi tiết trang phục, ngoại hình, vị trí tay. Sau đó, trên một tờ giấy, chúng tôi phác thảo các đường nét chính: đầu, cổ, trên và dưới cơ thể, cánh tay và chân. Chiều cao của Cinderella bằng chiều cao của sáu cái đầu của cô ấy.

  Chúng tôi tiến hành các chi tiết nhỏ, vẽ một kiểu tóc, mắt, miệng, mũi, tai. Trong trang phục, chúng tôi vẽ các yếu tố nhỏ của trang phục: nơ, đồ trang sức, nếp gấp, nếp gấp. Phải loại bỏ những đường nét sơ sài khi bắt đầu làm việc.

  Sau khi tất cả các chi tiết đã được vẽ, bạn có thể bắt đầu vẽ. Cố gắng trang trí Cinderella theo cách cô ấy trông trong phim hoạt hình. Hoặc bạn có thể tạo hình ảnh độc đáo của riêng bạn.

  Vì vậy, chúng tôi đã xem xét một cách dễ dàng cách vẽ một nhân vật trong phim hoạt hình. Sử dụng kỹ thuật này, bạn có thể miêu tả Cinderella trong những bộ trang phục khác nhau hàng ngày, cùng với các nhân vật khác trong phim hoạt hình Disney. Ví dụ, bạn có thể vẽ Bạch Tuyết, Rapunzel, Công chúa Jasmine và những người khác với cô ấy.

  Cách vẽ anime

  Chúng tôi bắt đầu mô tả bức tranh từ vòng tròn. Sau đó, chúng tôi vẽ một đường thẳng đứng trong đó, băng qua trung tâm. Sau đó, ta chia hình tròn bằng hai đường thẳng nằm ngang. Tiếp theo, vẽ một phần tiếp theo của đường thẳng đứng xuống bên ngoài vòng tròn. Dòng cần được kết thúc bằng một dấu gạch ngang nhỏ – đây sẽ là cằm của nhân vật. Sau đó, chúng ta vẽ hai hình tam giác tròn dọc theo các cạnh của khuôn mặt. Hai mắt nên được định vị sao cho khoảng cách giữa chúng bằng chiều rộng của mắt. Vẽ mũi dưới hình tròn chính. Bên dưới nó, ngay bên dưới, chúng tôi đại diện cho miệng. Tiếp theo, chúng tôi xóa tất cả các đường nét không cần thiết trên khuôn mặt và bắt đầu cho cổ. Cần hoàn thành việc vẽ mắt với ánh sáng chói nhẹ quay về phía có ánh sáng, cụ thể là phía trên của mắt.

  Tia sáng không được lớn hơn con ngươi. Sau đó kẻ lông mày theo hình vòng cung. Chúng tôi bắt đầu khắc họa tai ngang tầm mắt và hoàn thiện ở dưới mũi một chút. Bạn có thể bắt đầu làm tóc. Nên vẽ theo ý của bạn. Điều chính là nó không chặn mắt, lông mày và tai của bạn. Hoàn thành bức tranh của chúng tôi, vẽ các đường chéo, phác thảo các đường viền.

  Vẽ bằng giấy can

  Cách dễ nhất để vẽ một anh hùng trong truyện cổ tích là sáng tạo bằng cách sử dụng giấy có dấu vết. Đầu tiên, hãy tạo một bản phác thảo, sau đó đặt nó dưới một tờ giấy kẻ và vẽ lên đó. Sử dụng kỹ thuật này, bạn có thể thay đổi nét mặt của nhân vật, thay đổi tư thế, phóng to mũi hoặc thêm các đối tượng khác nhau.

  Với sự trợ giúp của loại giấy này, bạn có thể vẽ lại các mục yêu thích của mình từ nhiều nguồn khác nhau: sách, tạp chí, bản in. Để làm điều này, bạn chỉ cần chồng một tấm mờ lên trên hình ảnh mong muốn. Sau đó chỉ cần phác thảo các đường viền của bức tranh.

  Vẽ tranh bằng sơn

  Một trong những cách khó nhất để vẽ một nhân vật từ phim hoạt hình là vẽ nhân vật đó bằng sơn mà không cần bản gốc. Phương pháp này đòi hỏi một số kỹ năng nhất định.

  Sử dụng ví dụ về con gấu bông, một phương pháp vẽ bằng sơn mà không cần dùng bút chì sẽ được mô tả.

  Chúng tôi bắt đầu hình ảnh từ đầu. Vẽ một vòng tròn màu nâu cho điều này. Với nó, chúng tôi thêm một vòng tròn khác có hình dạng lớn hơn – cơ thể tương lai của con gấu. Chúng tôi vẽ tai hình bầu dục với đầu, chân thon dài với cơ thể. Sau khi làm khô bức tranh bằng sơn đen, vẽ mắt, miệng và mũi. Bạn có thể thêm một chút má hồng cho khuôn mặt. Vẽ quần áo cho gấu nếu bạn muốn.

  • Walt đã cố tình làm cho các nhân vật của mình trở nên siêu nhân hậu và mạnh mẽ, như người xem thích và sẽ thích. Người lớn thích cái thứ nhất, vì họ nghĩ rằng điều này sẽ khiến con cái của họ cũng như vậy. Và điều thứ hai là dễ chịu đối với trẻ em, bởi vì chúng thấy rằng có người còn ngu ngốc hơn chúng, và điều này thật buồn cười;
  • Nhưng có một nhân vật được phân biệt rõ ràng bởi sự thông minh và tài trí của anh ta. Đó là chuột Mickey. Nhãn dán có hình ảnh được đúc cho đến ngày nay ở bất kỳ đâu phù hợp để tăng số lượng bán hàng;
  • Tất cả các phim hoạt hình của Liên Xô đều được sao chép một cách tự nguyện từ các phim của Disney. Thậm chí và.

  Dựa trên nhiều tác phẩm, tôi đã làm bài học, bạn có thể xem danh sách ở cuối bài viết này, nhưng bây giờ hãy thử khắc họa logo:

  Cách vẽ Disney bằng bút chì từng bước

  Tôi đã có một bài học về cách học cách vẽ nhân vật hoạt hình theo phong cách manga. Nó được làm bằng kỹ thuật của một cây bút chì đơn giản. Không giống như bài trước, bài vẽ theo phong cách manga này trên máy tính bảng rất tươi sáng và đầy màu sắc.

  Cách vẽ mắt cô gái anime

  Đôi mắt của hình vẽ các nhân vật hoạt hình theo phong cách anime là cơ sở của phong cách này. Tất cả các nhân vật của các cô gái được vẽ theo phong cách anime được phân biệt bằng đôi mắt to – đen, xanh lá cây, nhưng luôn to và biểu cảm.

  Nhân vật hoạt hình yêu thích Sonic the Hedgehog – một biểu tượng trong trò chơi điện tử dành cho trẻ em của Sega. Trẻ em yêu thích trò chơi này đến nỗi Sonic the Hedgehog đã “chuyển” từ game sang truyện tranh và phim hoạt hình. Tôi cung cấp cho bạn một hướng dẫn trực tuyến rất đơn giản về cách vẽ Sonic. Do bài học được thực hiện theo từng giai đoạn nên bạn có thể dễ dàng học cách vẽ Sonic the Hedgehog.

  Bạn muốn vui lên? Sau đó lấy một cây bút chì và một mảnh giấy và cố gắng vẽ nhân vật chính của phim hoạt hình về chú gấu Winnie the Pooh ngộ nghĩnh. Vẽ Winnie the Pooh theo từng giai đoạn không hề khó và một bức tranh về Winnie the Pooh chắc chắn sẽ phù hợp với bạn.

  Iron Man là anh hùng của loạt phim hoạt hình và truyện tranh Avengers. Để hoàn thành một bức vẽ về Người Sắt, bạn không chỉ cần có khả năng vẽ phim hoạt hình mà còn phải vẽ một người.

  Winx là những anh hùng nổi tiếng của một bộ phim hoạt hình nổi tiếng. Để bức vẽ hoạt hình gây ấn tượng hơn, nó phải được vẽ bằng bút chì màu. Nhưng trước tiên, hãy học cách vẽ Flora – nhân vật hoạt hình từ Winx một cách chính xác từng bước bằng một cây bút chì đơn giản.

  Trong bài học này, chúng ta sẽ học cách vẽ các nhân vật hoạt hình theo phong cách manga bằng bút chì một cách chính xác. Mọi người hâm mộ anime đều muốn có thể vẽ manga, nhưng không phải ai cũng dễ dàng vì vẽ một người rất khó.

  Có nhiều loại anime khác nhau được sử dụng để vẽ phim hoạt hình, chẳng hạn như phim hoạt hình Pokemon nổi tiếng. Vẽ các nhân vật hoạt hình về Pokemon rất thú vị, bởi vì bức tranh tương phản, ngay cả khi bạn vẽ phim hoạt hình chỉ bằng một cây bút chì đơn giản.

  Patrick là một nhân vật trong phim hoạt hình thiếu nhi “SpongeBob”. Anh ấy là hàng xóm của SpongeBob và có một tình bạn bền chặt với anh ấy. Nhân vật hoạt hình Patrick có thân hình vụng về khá hài hước. Về bản chất, Patrick là một con sao biển nên có thân hình năm cánh.

  Trong phần này, chúng tôi sẽ cố gắng vẽ SpongeBob hoặc SpongeBob theo từng giai đoạn, tùy thích. SpongeBob hay Spongebob là một nhân vật hoạt hình sống dưới đáy đại dương ở thành phố Bikini Bottom. Miếng bọt biển rửa bát thông thường nhất đã trở thành nguyên mẫu cho anh.

  Trong phần này, chúng ta sẽ học cách vẽ phim hoạt hình Shrek. Nhưng trước tiên, hãy nhớ rằng Shrek là một con troll sống ở đầm lầy. Anh ta có một thân hình to lớn và các đặc điểm trên khuôn mặt lớn, lớn hơn những người bình thường.

  Bất kỳ cô gái nào cũng đã từng thử vẽ những bức tranh đẹp về cô gái. Nhưng, có lẽ, không phải ai cũng thành công. Rất khó để duy trì tỷ lệ chính xác trong bản vẽ, vì rất khó để vẽ khuôn mặt của một người.

  Búp bê thì khác: Barbie, Bratz và chỉ là những con búp bê không có tên, nhưng với tôi, có vẻ như bạn sẽ thú vị hơn khi vẽ một con búp bê trông giống như một nàng công chúa. Con búp bê này có một bộ váy như một nàng công chúa, với rất nhiều đồ trang sức và cổ áo cao, đôi mắt to và khuôn mặt tươi cười nhân hậu.

  Các bức vẽ hoạt hình smeshariki nên có nhiều màu sắc và tươi sáng, không cần thiết phải hoàn thành bước cuối cùng của bài học, tô màu cho bức vẽ của Krosh bằng bút chì đơn giản. Nếu bạn biết cách sử dụng sơn, hãy tô màu smeshariki bằng sơn sáng hoặc bút chì màu.

  Các bản vẽ của các nhân vật hoạt hình Krosh và Hedgehog được thống nhất bởi một chi tiết chung – hình dạng cơ thể của họ được tạo ra dưới dạng một quả bóng. Một bản phác thảo đen trắng của Nhím, được làm bằng bút chì đơn giản, ở bước cuối cùng phải được vẽ bằng sơn hoặc bút dạ, vẽ phong cảnh đầy màu sắc xung quanh và sau đó bức vẽ của bạn từ phim hoạt hình – Smesharika the Hedgehog sẽ giống như một khung từ phim hoạt hình.

  Bức vẽ này dành tặng cho nhân vật hoạt hình Pokemon nổi tiếng – Pikachu. Chúng ta hãy thử vẽ một con Pokemon bằng bút chì đơn giản từng bước.

  Cách vẽ công chúa bằng bút chì từng bước

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vẽ Anh Hùng. Cách Vẽ Nhân Vật Hoạt Hình Bằng Bút Chì: Học Cách Vẽ Nhân Vật Disney Theo Từng Giai Đoạn
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Vẽ Nhân Vật Hoạt Hình Bằng Illustrator
 • Tò Mò Giới Thiệu Cách Làm Phim Hoạt Hình Online Miễn Phí, Dùng Website Tạo Hình Nv, Làm Video.
 • 10 Phần Mềm Làm Phim Hoạt Hình Đơn Giản
 • Vẽ Chuyển Động Cho Nhân Vật Hoạt Hình Như Thế Nào?
 • Giáo Án Công Nghệ 8 Tiết 3 Bài 3: Thực Hành Hình Chiếu Của Vật Thể

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 3. Bài Tập Thực Hành
 • Soạn Công Nghệ 8 Ngắn Nhất: Tổng Kết Và Ôn Tập Phần 1
 • Soạn Công Nghệ 8 Vnen Bài 5: Bản Vẽ Nhà
 • Công Nghệ 8 Vnen Bài 7: Đồ Dùng Loại Nhiệt
 • Công Nghệ 9 Bài 4: Thực Hành Sử Dụng Đồng Hồ Đo Điện
 • – Yêu cầu HS quan sát hình 3.1 và trả lời câu hỏi:

  ? Hãy kể tên các hình chiếu trên?

  ? Tại sao em lại phân biệt được các hình chiếu trên?

  – Yêu cầu HS vẽ lại các hình chiếu 1, 2, 3 cho đúng vị trí, giám sát HS làm, gọi HS lên bảng làm, kiểm tra bài làm của HS.

  – Đưa ra đáp án.

  Ngày soạn: ngày/tháng/năm Ngày dạy: ngày/tháng/năm; lớp ........ Ngày dạy: ngày/tháng/năm; lớp ........ TIẾT: 3 BÀI 3: THỰC HÀNH: HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Hệ thống lại kiến thức lý thuyết về hình chiếu. 2. Kỹ năng - Đọc được các hình chiếu của vật thể trên bản vẽ kỹ thuật. 3. Thái độ - Có thái độ học tập nghiêm túc. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên - SGK, giáo án, bảng phụ, tranh vẽ,phấn màu, thước thẳng 2. Chuẩn bị của học sinh - SGK, vở ghi,đồ dùng học tập. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định tổ chức (kiểm tra sĩ số) 2. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Tên gọi và vị trí các hình chiếu trên bản vẽ như thế nào? Đáp án: Tên gọi và vị trí các hình chiếu trên bản vẽ: + Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng. + Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng. 3. Bài mới * Vào bài Trên bản vẽ kĩ thuật, các hình chiếu diễn tả hình dạng các mặt của vật thể theo các hướng chiếu khác nhau. Chúng được bố trí ở các vị trí nhất định trên bản vẽ. Để đọc thành thạo một số bản vẽ đơn giản chúng ta cùng làm "Bài tập thực hành: Hình chiếu của vật thể". Hoạt động 1: Chuẩn bị Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV nêu những dụng cụ cần chuẩn bị cho bài thực hành. - Yêu cầu HS chuẩn bị dụng cụ lên bàn để kiểm tra. I. Chuẩn bị - Lắng nghe. - Chuẩn bị dụng cụ kiểm tra. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài thực hành Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV yêu cầu HS tìm hiểu nội dung SGK và cho biết nội dung chính của bài là gì? - Yêu cầu HS quan sát hình 3.1 và trả lời câu hỏi: ? Hãy kể tên các hình chiếu trên? ? Tại sao em lại phân biệt được các hình chiếu trên? - Yêu cầu HS vẽ lại các hình chiếu 1, 2, 3 cho đúng vị trí, giám sát HS làm, gọi HS lên bảng làm, kiểm tra bài làm của HS. - Đưa ra đáp án. II. Nội dung - Tìm hiểu SGK trả lời. - Vẽ lại hình chiếu 1, 2, 3 của cái nêm cho đúng vị trí của chúng trên bản vẽ kĩ thuật. - Quan sát và trả lời. + 1 hình chiếu bằng. + 2 hình chiếu cạnh. + 3 hình chiếu đứng. - Dựa vào các hướng chiếu. - HS làm bài. Hoạt động 3: Các bước tiến hành Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Yêu cầu HS tìm hiểu SGK nêu các bước tiến hành? - Nêu những lưu ý và yêu cầu HS thực hiện theo các bước vào vở. - Theo dõi, sửa sai cho HS. - GV đưa ra đáp án bảng 3.1. III. Các bước tiến hành - Tìm hiểu SGK trả lời. - Thực hiện vào vở. H­íng chiÕu H×nh chiÕu A B C 1 x 2 x 3 x Hoạt động 4: Nhận xét và đánh giá Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV đưa ra các tiêu chí, yêu cầu HS tự đánh giá: + Điền đúng bảng 3.1 được 4 điểm. + Vẽ đúng các hình chiếu, đúng vị trí được 5 điểm. + Vẽ sạch, đúng tiêu chuẩn được 1 điểm. - GV nhận xét buổi thực hành. IV. Nhận xét và đánh giá - HS tự đánh giá. - Lắng nghe. 4. Củng cố - GV: Thế nào là hình chiếu? - HS: Vật thể được chiếu lên mặt phẳng. Hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu. - GV: Yêu cầu HS đọc nội dung phần ghi nhớ SGK. 5. Dặn dò - Học bài cũ. - Chuẩn bị bài mới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Công Nghệ 8 Bài 25 Ngắn Nhất: Mối Ghép Cố Định Mối Ghép Không Tháo Được
 • Soạn Bài Khái Quát Văn Học Việt Nam Từ Cách Mạng Tháng Tám Năm 1945 Đến Hết Thế Kỉ Xx (Ngắn Gọn)
 • Giáo Án Công Nghệ 8 Tiết 1 Bài 1: Vai Trò Của Bản Vẽ Kĩ Thuật Trong Sản Xuất Và Đời Sống
 • Giải Vbt Công Nghệ 8 Bài 4. Bản Vẽ Các Khối Đa Diện
 • Bài 18. Vật Liệu Cơ Khí
 • Giải Bài Tập Sgk Công Nghệ Lớp 11 Bài 3: Thực Hành: Vẽ Các Hình Chiếu Của Vật Thể Đơn Giản

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Án Công Nghệ 8
 • Giáo Án Công Nghệ 8 Tiết 7 Bài 7: Thực Hành Đọc Bản Vẽ Các Khối Tròn Xoay
 • Giáo Án Công Nghệ 11 Bài 2: Hình Chiếu Vuông Góc
 • Giải Bài Tập Công Nghệ 8
 • Bài 4. Bản Vẽ Các Khối Đa Diện
 • Giải bài tập sách giáo khoa môn Công nghệ 11

  Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 11 bài 3

  Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 11 bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể. Chúc các em học tốt!

  Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản trang 15 SGK Công nghệ 11

  I. Giới thiệu bài

  Lấy giá chữ L làm ví dụ các bước tiến hành như sau:

  • Bước 1: Phân tích hình dạng vật thể, chọn hướng chiếu.

   Quan sát vật thể, phân tích hình dạng và chọn hướng chiếu vuông góc với các bề mặt của vật thể để biểu diễn hình dạng vật thể

   Quan sát giá chữ L, ta nhận thấy giá có dạng chữ L nội tiếp khối hình chữ nhật, phần nằm ngang có rãnh hình hộp chữ nhật và phần đứng có lỗ hình trụ nằm ngang. Chọn ba hướng chiếu lần lượt vuông góc với mặt trước, mặt trên, mặt bên trái của giá để vẽ ba hình chiếu đứng, bằng và cạnh.

  • Bước 2: Chọn tỉ lệ thích hợp với khổ giấy A4 và kích thước của vật thể. Bố trí ba hình chiếu cân đối trên bản vẽ theo các hình chữ nhật bao ngoài hình chiếu bằng nét liền mảnh
  • Bước 3: Lần lượt vẽ bằng nét liền mảnh từng phần của vật thể với các đường gióng giữa các hình chiếu của từng phần. Sau khi vẽ xong các hình chiếu của vật thể bằng các nét mảnh cần kiểm tra lại các hình vẽ sửa chữa những chỗ sai sót, tẩy xoá những đường nét không cần thiết như một số trục hình chiếu, các đường gióng giữa các hình chiếu…
  • Bước 4: Tô đậm các nét thấy, đường bao thấy của vật thể trên hình chiếu, dùng nét đứt biểu diễn các cạnh khuất, đường bao khuất
  • Bước 5: Kẻ các đường gióng, đường ghi kích thước và con số kích thước trên các hình chiếu
  • Bước 6: Kẻ khung bản vẽ và khung tên và hoàn thiện bản vẽ.

  II. Thực hành

  GV giao đề bài và các yêu cầu của đề bài cho học sinh.

  Vẽ các hình chiếu của vật thể 3 chiều: Giá chữ V, Tấm trượt dọc, Ống đứng, Tấm trượt ngang, Giá ngang, Giá vát nghiêng

  VnDoc xin giới thiệu tới các em Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 11 bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em làm bài tập hiệu quả. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Công nghệ lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết thêm các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11…

  --- Bài cũ hơn ---

 • 1; Vẽ Hình Chiếu Đứng,bằng ,cạnh Của Một Vật Thể Cho Biết Vị Trí Hình Trên Bản Vẽ 2; Các Hình Nào Thuộc Khối Đa Diện 3; Nêu Sơ Đồ Về Bản Vẽ Chi Tiết,bản Vẽ Lắp
 • Hình Chiếu Trong Toán Học Là Gì?
 • Cách Tìm Hình Chiếu Của Một Điểm Lên Đường Thẳng, Mặt Phẳng Cực Hay
 • Tìm Tọa Độ Hình Chiếu Vuông Góc Của Một Điểm Lên Một Mặt Phẳng
 • Cách Vẽ Hình Chiếu Trục Đo Trong Autocad
 • Lý Thuyết Công Nghệ 11 Bài 3: Thực Hành: Vẽ Các Hình Chiếu Của Vật Thể Đơn Giản (Hay, Chi Tiết).

  --- Bài mới hơn ---

 • Chiêm Ngưỡng Những Bản Vẽ Tủ Bếp Chữ L Được Yêu Thích Nhất Hiện Nay
 • Bản Vẽ Biệt Thự 2 Tầng Chữ L 63M2 Nhỏ Xinh Tại Hà Nội
 • Bản Vẽ Nhà Chữ L 2 Tầng
 • Tổng Hợp Các Mẫu Nhà 2 Tầng Chữ L Phong Cách Hiện Đại, Giá Rẻ
 • Những Ý Tưởng Vẽ Tranh Gia Đình Đơn Giản Nhất
 • Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản (hay, chi tiết)

  I – CHUẨN BỊ

  Dụng cụ vẽ: Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật (thước, êke, compa,…), bút chì cứng và bút chì mềm, tẩy,…

  Vật liệu: Giấy vẽ khổ A4, giấy kẻ ô hoặc kẻ li

  Tài liệu: Sách giáo khoa

  Đề bài: Vật mẫu hoặc hình biểu diễn ba chiều của vật thể

  II – NỘI DUNG THỰC HÀNH

  Lập bản vẽ trên khổ giấy A4 ba hình chiếu và các kích thước của vật thể đơn giản từ vật mẫu hoặc từ hình ảnh ba chiều của vật thể.

  III – CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  Bước 1: Quan sát vật thể, phân tích hình dạng và chọn hướng chiếu vuông góc với các bề mặt của vật thể để biểu diễn hình dạng vật thể

  Quan sát giá chữ L, ta nhận thấy giá có dạng chữ L nội tiếp khối hình chữ nhật, phần nằm ngang có rãnh hình hộp chữ nhật và phần đứng có lỗ hình trụ nằm ngang

  Chọn ba hướng chiếu lần lượt vuông góc với mặt trước, mặt trên, mặt bên trái của giá để vẽ ba hình chiếu đứng, bằng và cạnh.

  Bước 2: Chọn tỉ lệ thích hợp với khổ giấy A4 và kích thước của vật thể. Bố trí ba hình chiếu cân đối trên bản vẽ theo các hình chữ nhật bao ngoài hình chiếu bằng nét liền mảnh

  Bước 3: Lần lượt vẽ bằng nét liền mảnh từng phần của vật thể với các đường gióng giữa các hình chiếu của từng phần

  Sau khi vẽ xong các hình chiếu của vật thể bằng các nét mảnh cần kiểm tra lại các hình vẽ sửa chữa những chỗ sai sót, tẩy xoá những đường nét không cần thiết như một số trục hình chiếu, các đường gióng giữa các hình chiếu…

  Bước 4: Tô đậm các nét thấy, đường bao thấy của vật thể trên hình chiếu, dùng nét đứt biểu diễn các cạnh khuất, đường bao khuất

  Bước 5: Kẻ các đường gióng, đường ghi kích thước và con số kích thước trên các hình chiếu

  Giá chữ L có kích thước như sau:

  – Khối chữ L: Chiều dài 50, chiều cao 38, chiều rộng 28 và chiều dày 18

  – Rãnh hình hộp: chiều rộng 14, chiều dài 20 và chiều cao 18

  – Lỗ hình trụ: đường kính (phi14), chiều dài 18 và tâm lỗ cách đáy dưới 28

  Bước 6: Kẻ khung bản vẽ, khung tên, ghi nội dung

  Chú ý:

  1. Trước khi lập bản vẽ của bài thực hành, học sinh nên vẽ phác các hình chiếu trên giấy kẻ ô vuông hoặc giấy kẻ li.

  2. Các trình bày bản vẽ: Tham khảo bản vẽ giá chữ L

  IV – CÁC ĐỀ BÀI

  Dùng các mẫu vật hoặc các mô hình có dạng hình học đơn giản làm các đề bài thực hành. Cũng có thể dùng các hình biểu diễn ba chiều thay cho các vật mẫu

  Kích thước của vật thể cho trong hình 3.9 được tính theo kích thước của hình thoi, mỗi hình thoi biểu diễn một hình vuông có cạnh bằng 10mm. Vật mẫu được làm bằng thép. Mỗi học sinh làm một đề do giáo viên chỉ định.

  V – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH

  Học sinh tự đánh giá bài làm

  Giáo viên nhận xét và đánh giá bài làm của học sinh.

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  bai-3-thuc-hanh-ve-cac-hinh-chieu-cua-vat-the-don-gian.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thi Kiểm Tra Học Kì I Môn Công Nghệ 11
 • Xếp Hạng Tất Cả 17 Cấp Độ Super Saiyan Từ Mạnh Nhất Đến Yếu Nhất Trong Dragon Ball (P.1)
 • Dragon Ball Super Chương 60: Vegeta Hoàn Thành Khóa Huấn Luyện, Trở Về Trái Đấy “cứu Nguy” Cho Goku
 • Xuyên Việt Từ Dragon Ball Bắt Đầu
 • Dragon Ball: Dù Là ‘tri Kỷ’ Nhưng Tại Sao Bulma Lại Chọn Vegeta Chứ Không Phải Là Goku?
 • Cách Vẽ Hình Chiếu Thứ 3

  --- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Skkn Hướng Dẫn Cho Học Sinh Cách Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Hai Điểm Tụ Đối Với Các Số Tự Nhiên
 • Skkn Hướng Dẫn Cho Học Sinh Cách Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Hai Điểm Tụ Đối Với Các Số Tự Nhiên
 • Cách Vẽ Hình Chiếu Trục Đo Trong Autocad
 • Tìm Tọa Độ Hình Chiếu Vuông Góc Của Một Điểm Lên Một Mặt Phẳng
 • Cách Tìm Hình Chiếu Của Một Điểm Lên Đường Thẳng, Mặt Phẳng Cực Hay
 • Bi ging V k thut

  1. Mi quan h gia cc hnh chiu

  Cho thc ca im A nh hnh v:

  Nhn xt: – Hnh chiu ng A1 c xc nh bi OAx v z OAz A A A – Hnh chiu bng A2 c xc nh bi OAx v OAy x A O A – Hnh chiu cnh A3 c xc nh bi OAy v OAz

  1 z x

  A2

  Ay

  Bi ging V k y thut

  i vi cc hnh chiu ca im:

  + Hnh chiu ng v hnh chiu bng c chung kch thc song song vi trc Ox ( xa cnh) + Hnh chiu bng v hnh chiu cnh c chung kch thc song song vi trc Oy ( xa) + Hnh chiu cnh v hnh chiu ng c chung kch thc song song vi trc Oz ( cao)

  z A1 x Ax Az A3 y

  Ay

  A2

  Ay y

  Bi ging V k thut

  i vi cc hnh chiu ca vt th:

  – Hnh chiu ng v hnh chiu bng ca vt th c lin h ging ng, do c chung kch thc ngang (kch thc di) – Hnh chiu ng v hnh chiu cnh ca vt th c lin h ging ngang, do c chung kch thc cao – Hnh chiu bng v hnh chiu cnh ca vt th c chung kch thc su (kch thc rng)

  Bi ging V k thut

  Bi ging V k thut

  Bi ging V k thut

  Bi ging V k thut

  2. c bn v

  c bn v l nghin cu cc hnh biu din cho hiu c hnh dng, kt cu ca vt th.

  Trnh t c bn v: – Xc nh hng chiu cho tng hnh chiu, theo cc hng t trc, t trn hnh dung ra mt trc, mt trn ca vt th. – Phn tch ngha cc ng nt trn tng hnh chiu, mi quan h gia cc ng nt trn cc hnh chiu. – Tng hp nhng iu phn tch trn hnh dung ra hnh dng ca vt th cn biu din.

  Bi ging V k thut

  3. Cc v d

  V hnh chiu cnh ca vt th cho nh hnh v Trnh t thc hin: – c bn v – V hnh chiu cnh v hnh chiu th 3 ca mt vt th c d dng, thng phn tch vt th thnh cc b phn n gin hn. V hnh chiu th 3 ca tng b phn v tp hp li c hnh chiu th 3 ca ton b vt th. Nguyn tc chung l v phn thy trc phn khut sau, b phn ch yu trc b phn th yu sau

  Bi ging V k thut

  Biu din giao tuyn cc b mt trn vt th (T.77-81 GT) Giao 2 mt tr

  Cho 3 hnh chiu thng gc v cha y ca mt s vt th. Hy v b sung cc nt v cn thiu trn cc hnh chiu .

  Cho 2 hnh chiu thng gc ca mt s vt th. V hnh chiu th 3 ca chng theo hai hnh chiu cho

  Bi tp 1: V hnh chiu th 3 t 2 hnh chiu cho 54

  15

  13

  26

  90

  54

  54

  26 15

  3 0

  54

  54

  14

  3 0

  54

  13

  7 54

  54 30

  42 54

  26

  7 13 15 54 14

  Bi tp 2: V hnh chiu th 3 t 2 hnh chiu cho

  13

  28

  15 120

  64

  42

  50

  13

  28

  3 6

  15 120

  64

  42

  50

  13

  R1

  28

  3 6

  15 120

  64

  42

  Bi tp 3: V hnh chiu th 3 t 2 hnh chiu cho

  18

  R7

  22 48 36 14

  50

  22 48

  18

  14

  30

  18

  R7

  22 48 36 14

  50

  22 48

  18

  14

  30

  50 18 12

  R7

  14 48 36 36 22 22 22 48

  18 14

  30

  50

  18 9 30

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Công Nghệ 11
 • Bài 7: Hình Chiếu Phối Cảnh
 • Bài 7. Hình Chiếu Phối Cảnh
 • Công Nghệ 11 Bài 7: Hình Chiếu Phối Cảnh
 • Định Nghĩa Hình Chiếu, Hình Chiếu Vuông Góc Và Cách Xác Định
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100