Top #10 ❤️ Cách Vẽ Đồ Thị Cung Cầu Trong Excel Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Trend | Maiphuongus.net

Ứng Dụng Chức Năng Vẽ Đồ Thị Trong Excel Để Vẽ Đồ Thị Cho Các Hàm Số Phổ Thông, Đồ Thị Cung Cầu, Đồ Thị Stocks, Đồ Thị Parato, Đ

Đồ Thị Mối Quan Hệ Giữa Chi Phí

Performance Management F5 Lectures: Cách Học Cvp Analysis Trong 30 Phút!

Dethi Hki (Cvp) Cau 1 Doc

Chuyên Đề Đồ Thị Dao Động Điều Hòa, Vật Lí Lớp 12

Chinh Phục Bài Tập Đồ Thị Dao Động Điều Hòa, Dao Động Cơ Có Giải Chi Tiết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

KHOA TIN HỌC – NGOẠI NGỮ



ỨNG DỤNG TIN HỌC

Đề tài: Ứng dụng chức năng vẽ đồ thị trong excel để vẽ đồ thị cho các hàm số

phổ thông, đồ thị cung cầu, đồ thị stocks, đồ thị parato, đồ thị tần suất.

GV: Th.s Huỳnh Thanh Tân

Nhóm 3: Trần Thị Luyến

Nguyễn văn Lượng

Võ Nhật Trung

Năm học 2013 – 2014

– Phiếu data range: Khai báo dữ liệu nguồn

– Data range: Tọa độ khối dữ liệu dùng để vẽ đồ thị

– Series range: Chọn dạng đồ thị đọc dữ liệu theo hàng (row) hay cột

(column)

Phiếu series: Khai báo từng chuỗi dữ liệu trên đồ thị trong đó:

Series in: Chứa các chuỗi dữ liệu tham gia đồ thị

Values: Tọa độ khối chứa giá trị

Name: Tọa độ ô chứa tên của chuỗi dữ liệu

Category (X) axis lable: Khối dùng làm nhãn trục X

Hộp này khai báo các nội dung về: Tiêu đề của đồ thị (Titles), trục toạ độ

(Axes), đường lưới (Gridlines), chú thích (Legend), nhãn (Data Labels), bảng

dữ liệu (Data Table)… Khai báo xong ấn nút next để tiếp tục.

Hộp thoại chart wizart- step 4 of 4 – chart Location: Khai báo vị trí đặt đồ thị:

+ As new sheet: Đồ thị được đặt ở một sheet khác với sheet chứa số liệu

+ As object in: Đồ thị được đặt trên cùng sheet với bảng số liệu

Khai báo xong ta ấn nút finish để kết thúc tạo lập đồ thị.

2) Trong khi vẽ đồ thị nhóm có sử dụng các hàm như: Sum,và các

phép toán phổ thông trên bảng tính như cộng, trừ, nhân, chia…

II. Về toán học

1. Về các hàm toán phổ thông: Ta nghiên cứu các hàm số, gồm các hàm

phương trình b1, b2, b3,…

– Kiến thức chung: Hàm số: Cho X, Y là hai tập hợp số, ví dụ tập số thực R,

hàm số f xác định trên X, nhận giá trị trong Y là một qui tắc cho tương ứng

mỗi số x thuộc X với một số y duy nhất thuộc Y.

Ký hiệu

hoặc

hoặc

Với:

1. Tập X gọi là miền xác định.

2. Tập Y gọi là miền giá trị.

3. x gọi là biến độc lập hay còn gọi là đối số.

4.

y gọi là biến phụ thuộc hay còn được gọi là hàm số.

5.

f(x) được gọi là giá trị của hàm f tại x.

Cách giải các hàm số:

Phương trình dạng: ax + b = 0. Kết quả như sau:

– Phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất x =-b/a

– Phương trình vô nghiệm. a = 0 và b = 0: Phương trình có nghiệm

đúng với mọi x R.

– Kết luận.

Phương trình dạng: Ax2+ bx+c = 0

A = 0: trở về giải và biện luận phương trình một bx + c =0.

A 0 – Phương trình có hai nghiệm phân biệt

– phương trình có một nghiệm kép

– phương trình vô nghiệm

Kết luận

Note: giải phương trinh bậc hai một ẩn bằng biểu thức thu gọn: Định lý Vi-ét.

Hai số x1và x2 là hai nghiệm của phương trình bậc hai: Ax2 + bx + c = 0 khi

và chỉ khi chúng thoả mãn hệ thức. Note: Định lí Vi-ét có nhiều ứng dụng

quan trọng, chẳng hạn như:

1) Nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai;

2) Phân tích đa thức thành nhân tử;

Nếu đa thức f(x) = ax2 + bx +c có hai nghiệm x1 và x2 thì nó có thể được

phân tích thành nhân tử f(x) = a(x – x1)(x – x2).

III.

Về kinh tế:(cung-cầu) ta đã nghiên cứu môn học kinh tế vi mô.

Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu

dùng các loại hàng hóa và dịch vụ. Nghiên cứu kinh tế học nhằm mục đích

giải thích cách thức các nền kinh tế vận động và cách tác nhân kinh tế tương

tác với nhau. Các nguyên tắc kinh tế được ứng dụng trong đời sống xã hội,

trong thương mại, tài chính và hành chính công, thậm chí là trong ngành tội

phạm học, giáo dục, xã hội học, luật học và nhiều ngành khoa học khác.

Kinh tế học vi mô: Kinh tế vi mô nghiên cứu các quyết định của các cá nhân

và doanh nghiệp và các tương tác giữa các quyết định này trên thị trường.

Kinh tế học vi mô giải quyết các đơn vị cụ thể của nền kinh tế và xem xét một

cách chi tiết cách thức vận hành của các đơn vị kinh tế hay các phân đoạn của

nền kinh tế.

Mục tiêu của kinh tế học vi mô nhằm giải thích giá và lượng của một hàng

hóa cụ thể. Kinh tế học vi mô còn nghiên cứu các qui định, thuế của chính phủ

tác động đến giá và lượng hàng hóa và dịch vụ cụ thể. Chẳng hạn, kinh tế học

vi mô nghiên cứu các yếu tố nhằm xác định giá và lượng xe hơi, đồng thời

nghiên cứu các qui định và thuế của chính phủ tác động đến giá cả và sản

lượng xe hơi trên thị trường.

Cung và cầu

Lý thuyết cung cầu là nguyên tắc giải thích giá và lượng hàng hóa trao đổi

trong một nềnkinh tế thị trường.Trong kinh tế vi mô, nó đề cập đến giá và đầu

ra trong điều kiện thị trường cạnh tranh hoàn hảo.

Đối với một thị trường hàng hóa cho trước, cầu là số lượng mà mọi người

mua tiềm năng chuẩn bị mua tại mỗi đơn vị giá hàng hóa. Cầu được thể hiện

bởi một bảng hoặc một đồ thị thể hiện mối quan hệ giữa giá và lượng cầu. Lý

thuyết nhu giả thiết rằng, cá nhân người tiêu dùng suy nghĩ một cách hợp lý,

họ lựa chọn số lượng hàng hóa mà họ ưa thích nhất trên cơ sở giá cả, ngân

sách và sở thích của họ. Thuật ngữ kinh tế học miêu tả điều này là “tối đa hóa

thỏa dụng trong khả năng” (với thu nhập được xem như là khả năng). Quy luật

cầu phát biểu rằng, nhìn chung, giá và lượng cầu trong một thị trường xác

định là tỷ lệ nghịch. Nói cách khác, với một giá sản phẩm cao hơn, người tiêu

dùng có thể và sẵn sàng mua tại mức số lượng hàng hóa thấp hơn (những biến

số khác không đổi). Khi giá tăng, quyền của người mua giảm (ảnh hưởng thu

nhập) và người mua mua ít hàng hóa đắt tiền hơn (ảnh hưởng thay thế). Các

yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến lượng cầu, ví dụ khi thu nhập tăng thì

đường cầu dịch chuyển ra ngoài.

Cung là mối liên hệ giữa giá của một loại hàng hóa và lượng hàng hóa mà

người sản xuất sẵn sàng bán tại mức giá đó. Cung được thể hiện trong một

bảng hoặc đường cung. Người sản xuất, giả sử, luôn muốn tối đa hóa lợi

nhuận, nghĩa là họ luôn nỗ lực sản xuất tại mức sản lượng đem lại cho họ lợi

nhuận cao nhất. Cung thể hiện mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa giá và lượng

cung. Nói cách khác, giá càng cao thì người sản xuất càng muốn bán nhiều

hơn.

Mô hình cung cầu chỉ ra rằng, giá và lượng hàng hóa thường bình ổn tại mức

giá mà ở đó lượng cung bằng lượng cầu. Đó là giao điểm của đường cung và

đường cầu, gọi là điểm cân bằng thị trường.

IV.

Chứng khoán, cổ phiếu.

Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát

hành. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi

sổ xác nhận quyền sử hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

TTGDCK hoặc SGDCK tổ chức giao dịch chứng khoán thông qua hệ thống

giao dịch theo 2 phương thức:

Phương thức khớp lệnh: là phương thức giao dịch được hệ thống giao dịch

thực hiện trên cơ sở khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán của khách

hàng theo nguyên tắc xác định giá thực hiện như sau:

– Là mức giá thực hiện đạt được khối lượng giao dịch lớn nhất.

– Nếu có nhiều mức giá thoả mãn Tiết a nêu trên thì mức giá trùng hoặc gần

với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn.

– Nếu vẫn có nhiều mức giá thỏa mãn Tiết b nêu trên thì mức giá cao hơn sẽ

được chọn.

Phương thức thoả thuận: là phương thức giao dịch trong đó các thành viên tự

thoả thuận với nhau về các điều kiện giao dịch.

UBCKNN qui định cụ thể việc áp dụng các phương thức giao dịch đối với

mỗi loại chứng khoán trong từng thời kỳ.

Thời gian giao dịch

TTGDCK chúng tôi tổ chức giao dịch chứng khoán từ thứ Hai đến thứ Sáu

hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định trong Bộ luật Lao động

Thời gian giao dịch trong ngày:

Đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư: theo hai phương thức giao dịch

khớp lệnh và thỏa thuận:

– Giao dịch khớp lệnh: 3 đợt trong ngày

Đợt 1: từ 8giờ 20 đến 8 giờ 40

Đợt 2: từ 9giờ10 đến 9giờ30

Đợt 3: từ 10giờ 00 đến 10giờ30

– Giao dịch thỏa thuận: từ 10giờ 30 đến 11giờ00.

Đối với trái phiếu: chỉ giao dịch theo phương thức thỏa thuận, từ 8giờ20 đến

11giờ00.

V.

Hiểu chung về các đồ thị.

1. Đồ thị Stock

Đồ thị dạng Stock có 4 kiểu cho bạn lựa chọn:

High-low-close: dùng để minh họa giá cổ phiếu và chỉ yêu cầu 3 chuỗi số

liệu được bố trí theo trình tự sau: giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa.

Open-high-low-close: kiểu này yêu cầu 4 chuỗi số liệu được bố trí theo

trình tự sau: giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa.

Volume-high-low-close: kiểu này yêu cầu 4 chuỗi số liệu được bố trí theo

trình tự sau:

khối lượng giao dịch, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa.

Volume-open-high-low-close: kiểu này yêu cầu 5 chuỗi số liệu được bố trí

theo trình tự sau: khối lượng giao dịch, giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất

và giá đóng cửa.

2. Biểu đồ Pareto

+ Biểu đồ Pareto là gì? Biểu đồ Pareto phản ánh các nguyên nhân gây ra vấn

đề được sắp xếp theo các tỷ lệ và mức độ ảnh hưởng tác động của các nguyên

nhân đến vấn đề, qua đó giúp bạn đưa ra các quyết định khắc phục vấn đề một

cách hữu hiệu, bởi vì bạn biết đâu là những nguyên nhân chủ yếu và quan

trọng nhất để tập trung nguồn lực giải quyết. Biểu đồ này được Pareto – nhà

kinh tế người Ý đưa ra đầu tiên, sau đó đã được Joseph Juran – một nhà chất

lượng người Mỹ – áp dụng vào những năm 1950. Nguyên tắc Pareto dựa trên

quy tắc “80 – 20”, có nghĩa là 80% ảnh hưởng của vấn đề do 20% các nguyên

nhân chủ yếu.

Biểu đồ Pareto được xây dựng theo trình tự các bước sau đây:

Xác lập các loại sai hỏng;

Xác định yếu tố thời gian của đồ thị (ngày, tuần, tháng, năm …).

Chẳng hạn như số liệu về các sai hỏng được thu thập trong cùng thời

gian một tháng.

Tổng cộng tỷ lệ các sai hỏng là 100%. Tính tỷ lệ % cho từng sai

hỏng;

Vẽ trục đứng và trục ngang và chia khoảng tương ứng với các

đơn vị thích hợp trên các trục;

Vẽ các cột thể hiện từng sai hognr theo thứ tự giảm dần, từ trái

sang phải; trên đồ thị, độ cao của cột tương ứng với giái trị ghi trên trục

đứng. Bề rộng các cột bằng nhau;

Viết tiêu đề nội dung và ghi tóm tắt các đặc trưng của số liệu

được vẽ trên đồ thị;

Phân tích biểu đồ: Những cột cao hơn thể hiện sai hỏng xảy ra

nhiều nhất, cần được ưu tiên giải quyết. Những cột này tương ứng với

đoạn đường cong có tần suất tích lũy tăng nhanh nhất (hay có độ dốc

lớn nhất). Những cột thấp hơn (thường là đa số) đại diện cho những sai

hỏng ít quan trọng hơn tương ứng với đoạn đường cong có tần suất tích

lũy tăng ít hơn (hay có tốc độ nhỏ hơn).

Sử dụng đầu ra của Biểu đồ xương cá làm đầu vào cho Biểu đồ Pareto là cách

hay để đạt được tính đồng bộ giữa các hoạt động.

+ Tại sao Biểu đồ Pareto có ý nghĩa? Biểu đồ Pareto có ý nghĩa bởi nó biểu

thị mục tiêu và sự hiểu biết rõ ràng về vấn đề mà bạn cần tập trung ưu tiên giải

quyết. Nó giúp bạn tối ưu hóa việc đầu tư tiền bạc và thời gian.

3. Biểu đồ tần suất

Biểu đồ tần suất là một dạng biểu đồ cột đơn giản. Nó tổng hợp các điểm dữ

liệu để thể hiện tần suất của sự việc.

Để thiết lập Biểu đồ tần suất, cần phân đoạn các dữ liệu. Các phân đoạn dữ

liệu phải bao hàm toàn bộ các điểm dữ liệu và theo cùng một độ lớn (như: 0.15.0, 5.1-10.0, 10.1-15.0, v.v).

Khi đã sắp xếp tất cả điểm dữ liệu theo các phân đoạn cụ thể, hãy vẽ trục

ngang thể hiện tần suất xuất hiện (số điểm dữ liệu), nó sẽ mô tả trạng thái của

sự việc.

Nếu quá nhiều điểm dữ liệu, bạn nên sử dụng Biểu đồ phần trăm, nó sẽ giúp

thể hiện rõ hơn chiều hướng của sự việc.

+ Tại sao Biểu đồ tần suất có ý nghĩa?

Biểu đồ tần suất có ý nghĩa bởi nó mô tả xu hướng của một lượng dữ liệu lớn

ở dạng đơn giản mà không làm mất bất cứ thông tin thống kê nào. Bạn vẫn có

thể biết được những tiêu chí thống kê như: giá trị trung bình, độ lệch chuẩn,

độ biến thiên, v.v từ biểu đồ mà không cần xem lại dữ liệu gốc.

Biểu đồ tần suất cung cấp cho bạn những thông tin sau:

Tâm của dữ liệu (có nghĩa là vị trí)

Độ rộng của dữ liệu (có nghĩa là quy mô)

Độ lệch của dữ liệu

Sự xuất hiện của dữ liệu nằm ngoài

Sự xuất hiện của các dạng dữ liệu

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH NHIỆM VỤ

VI.

Phân tích nhiệm vụ.

Gồm những nhiệm vụ sau:

Tìm hiểu kiến thức chung về đề tài.

+ Nghiên cứu về phần mềm excel, phải hiểu biết rõ về phần mềm, các tác

dụng của nó.

+ Từ hiểu biết trên để ứng dụng vào việc vẽ đồ thị cho một cách chính xác và

nhanh chóng.

+ Từ đó ta tìm các nhược điểm để nâng cấp lên một phần mềm hoàn chỉnh

trong việc ứng dụng các chức năng.

+ Thông qua biểu đồ giải thích được những gì biểu hiện trên biểu đồ

VII. Nêu các phương án thực hiện khác nhau và so sánh, đánh giá

lựa chọn một giải pháp thích hợp.

Ngày xưa, trong cuộc sống hằng ngày, việc áp dụng thủ công để ứng dụng làm

việc trong nông nghiệp hay công nghiệp thì đa số, nhưng điều này sẽ làm ảnh

hưởng tới tiến trình công việc, và với công việc mà phải làm có độ chính xác

cao như vẽ biểu đồ, tính toán các thông số …thì phải có độ chính xác và

nhanh.

Ngày nay với sự khoa học phát triển, các phần mềm vào các việc đó đã lần

lượt ra đời, từ đó ứng dụng vào đời sống một cách nhanh chóng, công việc

được tăng lên, các hàm tính toán chuẩn, có độ chính xác cao đem lại lợi nhuận

cho người sản xuất.

Và từ hai phương pháp trên, người dùng sẻ chọn phương pháp mà khoa học đã

đem lại lợi ích cho người dung. Và trong bài này chúng ta vẽ đồ thị bằng cách

là sử dụng phần mềm excel để vẽ. Nhưng với excel không những đơn giản mà

bảng tính càng tự động tính toán công thức nhanh chính xác, vẽ đồ thị tự động

bằng cách chọn các công cụ có sẵn. Không những thế mà còn đẹp tạo hình

ảnh trực quan dễ hiểu đáp ứng nhu cầu thực tiễn cao.

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ VÀ LỰA CHỌN THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN.

1./ Đồ thị Phương trình bậc 1: y1 = 2x + 3 và y2=-3x + 1

x

-5

5

4./ Vẽ đồ thị tần suất:

Khoảng: Dữ liệu được phân đoạn Các phân đoạn dữ liệu bao hàm toàn bộ các

điểm dữ liệu và theo cùng một độ lớn (40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90100).

Trục ngang thể hiện tần suất xuất hiện (số điểm dữ liệu), nó sẽ mô tả trạng thái của sự việc.

Biểu đồ còn là bằng chứng khách quan để chứng minh cho nhóm làm việc cũng như lãnh đạo

được giải quyết của chương trình.

– Söû duïng haøm SUM coù tham chieáu coá ñònh ñeå thaønh laäp coät TS tích luõy

– Veõ ñoà thò B&W column

– Ñònh daïng laïi maøu ñoà thò

– Chuyeån ñoà thò column thaønh line

– Chuyeån ñöôøng taàn suaát tích luõy theo truïc tung thöù 2

QD

A. Đường cầu:

 Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi khi giá của hàng hóa tăng lên thì lượng c

giảm xuống.

 Nếu p tăng thì q giảm có sự dịch chuyển lên phía trên dọc theo đường cầu

 Nếu ngược lại thì có sự dịch chuyển xuống phía dưới dọc theo đường cầu

 Sự dịch chuyển của tất cả các đường câù xảy ra khi có sự thây đổi của cầu do sự thây

yếu tố khác trừ giá.

 Nếu các yếu tố khác làm cầu tăng thì đường cầu dịch chuyển sang bên phải

 Nếu các yếu tố khác tác dụng làm cầu giảm thì ngược lại

B. Đường cung:

 Khi các yếu tố khác không đổi nếu giá của một loại hàng hóa tăng cung càng tăng và ng

 Đường cung biểu diễn mối quan hệ giữa lượng cung và giá. Lượng cung được biểu diễn

trên đường cung.

Khi p thay đổi các yếu tố khác không đổi thì có sự giảm của Qs di chuyển dọc

 Giá hàng hóa không thay đổi nếu tất cả yếu tố khác thay đổi sẽ làm cho Q(s)dịch chu

hoặc phải.

7./ Ñoà thò Pareto

Yeáu toá

C

55

55

39%

D

40

95

68%

B

32

127

91%

A

8

135

96%

5

140

100%

140

Đề Tài: Kết Cấu Và Tính Toán Động Cơ Đốt Trong, Hay

Báo Cáo Thực Hành: Khảo Sát Chuyển Động Rơi Tự Do. Xác Định Gia Tốc Rơi Tự Do

Giải Bài Tập Vật Lý 10 Bài 8: Thực Hành

Bài 6: Thực Hành Khảo Sát Thực Nghiệm Các Định Luật Dao Động Của Con Lắc Đơn

Giải Bài Tập Vật Lí 12

Cách Vẽ Đồ Thị Trong Excel

Cách Vẽ Đồ Thị Trong Excel 2007, Vẽ Hình Trong Excel

Tạo Biểu Đồ, Vẽ Đồ Thị Trong Excel 2022, 2003, 2007, 2010, 2013, Ví Dụ

Dạy Bé Vẽ Hình Đơn Giản

Top 1 Lớp Dạy Học Vẽ Cho Trẻ Em Quận Phú Nhuận

Hướng Dẫn Cách Vẽ Hình Trong Excel Chuyên Nghiệp

Giới thiệu về đồ thị trong excel

Đồ thị giúp trình bày các số liệu khô khan bằng việc vẽ thành các hình ảnh trực quan, dễ hiểu. Đồ thị trong excel liên kết với dữ liệu của nó trong bảng tính, do đó khi thay đổi dữ liệu của nó trong bảng tính thì lập tức đồ thị đó sẽ được thay đổi tương ứng theo. Trong excel 2010 và excel 2013 việc vẽ đồ thị bao giờ dễ dàng và đẹp như bây giờ. Ngoài ra trong excel có rất nhiều kiểu đồ thị khác nhau phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau của rất nhiều loại đối tượng sử dụng bảng tính. Từ những dạng đồ thị tròn hay đồ thị dạng cột thậm chí là cả đồ thị miền hay đường gấp khúc, nói chung là tùy nhu cầu sẽ có dạng đồ thị tương ứng cho bạn lựa chọn.

Hướng dẫn vẽ đồ thị trong excel

Giới thiệu cũng khá nhiều rồi nên mình không dài dòng thêm chút nào nữa và sẽ đi tiếp vào phần chính trong bài viết đó là trình bày các bước vẽ đồ thị từ một bảng số liệu cho trước và một số tùy chọn khi vẽ đồ thị trong excel.

Ví dụ số liệu vẽ đồ thị trong excel

Kết quả nghiên cứu về sự thỏa mãn của các nhóm khách hàng phân theo độ tuổi được cho như hình bên dưới, nếu chúng ta dùng kết quả này để báo cáo cũng không có vấn đề gì, tuy nhiên báo cáo sẽ sinh động và thuyết phục hơn nếu chúng ta biến các con số này nhìn thấy một cách trực quan hơn bằng cách vẽ thêm đồ thị trong file excel có chứa bảng số liệu này.

Tiếp theo bạn hãy làm theo các bước sau để vẽ đồ thị trong excel

Bước 1. Chọn vùng dữ liệu và lưu ý là chọn luôn các tiêu đề của các cột. để xíu nữa trong phần chú thích sẽ dễ dàng cho bạn hơn khi biểu diễn đồ thị.

Bước 3. Khi thực hiện xong bước 2 là chúng ta đã có một đồ thị dạng cột như hình trên, tuy nhiên chúng ta có thể đổi cách bố trí của các thành phần trên đồ thị theo ý thích riêng của mình bằng cách chọn đồ thị muốn đổi cách bố trí chọn tiếp Chart Tools sau đó chọn tới phần Chart Layout để có thể lựa chọn cách bố trí thích hợp. Ví dụ ta chọn kiểu Layout 3 trong Chart Layout. Sẽ bố trí số liệu thành 1 nhóm gồm 3 cột rất đẹp mắt.

Bước 4. Tuy nhiên do vài yêu cầu trong đồ thị bạn muốn đảo các chuỗi số liệu từ dòng thành cột và ngược lại: Đê thự hiện điều này khi vẽ đồ thị trong excel bạn chọn mục Chart Toolssau đó chọn lại phần Design và chọn tiếp Data rồi tới tù y chọn Switch Row/Column để đảo lại số liệu từ dòng thành cột nhanh nhất. Ví du minh họa trên nếu chúng ta muốn nhóm các nhóm tuổi lại để dễ so sánh giữa các tháng với nhau. Thì thực hiện như hướng dẫn trong bước 4 và được kết quả như hình bên dưới.

Bước 6. Tuy nhiên những lựa chọn trên bạn thấy chưa vữa măt và muốn thay đổi đôi chút như tông màu thì bạn tùy chỉnh bằng các bước sau: Chọn Chart Tools như nhữ bước trên và cũng chọn tiếp chọn phần Chart Styles sau đó chọn để thay đổi tông màu cho đồ thị.

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ Tổng hợp sản phẩm đặc trị

Hướng Dẫn Cách Vẽ Đồ Thị Trong Excel

Cách Vẽ Đồ Thị Trong Excel 2010, 2013, 2022, 2007, 2003

12 Mẹo Vẽ Eyeliner Cực Đơn Giản Cho Người Mới Bắt Đầu

8 Cách Vẽ Eyeliner Đẹp Và Nhanh Cho Đôi Mắt Đẹp Dành Cho Bạn Gái

Những Bước Cơ Bản Để Vẽ Chân Dung Bằng Bút Chì

Hướng Dẫn Cách Vẽ Đồ Thị Trong Excel

Cách Vẽ Đồ Thị Trong Excel

Cách Vẽ Đồ Thị Trong Excel 2007, Vẽ Hình Trong Excel

Tạo Biểu Đồ, Vẽ Đồ Thị Trong Excel 2022, 2003, 2007, 2010, 2013, Ví Dụ

Dạy Bé Vẽ Hình Đơn Giản

Top 1 Lớp Dạy Học Vẽ Cho Trẻ Em Quận Phú Nhuận

Excel giúp các bạn xử lý và tính toán dữ liệu một cách hiệu quả, Excel hỗ trợ các bạn vẽ đồ thị một cách nhanh chóng.

Ví dụ ta có bảng dữ liệu sau:

CÁCH VẼ ĐỒ THỊ TRONG EXCEL

Bước 1: Chọn vùng dữ liệu cần vẽ đồ thị, các bạn cần chọn cả nhãn của các cột dữ liệu.

Bước 2: Tiếp theo các bạn chọn Insert, trong phần Charts các bạn chọn loại đồ thị mà các bạn muốn vẽ.

Trong hộp thoại Change Chart Type các bạn chọn kiểu đồ thị khác trong thẻ All Charts sau đó nhấn OK để thay đổi.

Bước 6: Ngoài ra trong thẻ Design các bạn có thể thay đổi màu sắc cho đồ thị trong phần Chart Styles.

CÁC THAO TÁC VỚI ĐỒ THỊ TRONG EXCEL

Di chuyển đồ thị

Nhấn chọn vùng đồ thị ( Chart Area), lúc này con trỏ chuột có thêm biểu tượng mũi tên 4 chiều như hình dưới. Sau đó nhấn giữ chuột trái và di chuyển đồ thị đến nơi các bạn muốn di chuyển và thả chuột trái.

Thay đổi kích thước đồ thị

Các bạn nhấn chuột chọn vùng đồ thị, ở giữa bốn cạnh và bốn góc vùng đồ thị có các nút nắm. Bạn chỉ cần di chuyển con trỏ chuột vào nút nắm khi đó con trỏ chuột sẽ chuyển thành mũi tên hai chiều, các bạn nhấn giữ chuột trái và kéo ra ngoài hoặc vào trong để phóng to hoặc thu nhỏ đồ thị.

Sao chép đồ thị

Các bạn cần chọn đồ thị và nhấn tổ hợp phím Ctrl + C để sao chép đồ thị, sau đó chọn chuột vào ô bất kỳ mà bạn muốn sao chép đồ thị và nhấn tổ hợp phím Ctrl + V để dán đồ thị.

Xóa đồ thị

Chọn vùng đồ thị và nhấn phím Delete trên bàn phím để xóa đồ thị đã chọn.

In đồ thị

– Các bạn có thể in đồ thị giống như in các phần khác của Excel, chọn Print Preview trước khi in để đảm bảo vị trí của đồ thị không che nội dung khác của Excel.

Cách Vẽ Đồ Thị Trong Excel 2010, 2013, 2022, 2007, 2003

12 Mẹo Vẽ Eyeliner Cực Đơn Giản Cho Người Mới Bắt Đầu

8 Cách Vẽ Eyeliner Đẹp Và Nhanh Cho Đôi Mắt Đẹp Dành Cho Bạn Gái

Những Bước Cơ Bản Để Vẽ Chân Dung Bằng Bút Chì

Cách Vẽ Đẹp Bằng Bút Chì “đỉnh Cao” Cho Người Mới

Cách Vẽ Biểu Đồ, Nhận Xét Trình Bày Bảng Đồ Thị Trong Spss, Vẽ Đồ Thị Trong Excel

Hướng Dẫn Chèn Biểu Đồ Trong Word 2003, 2007, 2010

Hướng Dẫn Cách Vẽ Bản Đồ Việt Nam Trên Giấy A4 Nhanh Nhất – Địa Lý 12

Combo Bản Đồ Việt Nam A3 Và Bản Đồ Thế Giới A3

Bản Đồ Việt Nam & Bản Đồ Quy Hoạch Năm 2022

Bản Đồ Hành Chính Các Tỉnh Việt Nam Khổ Lớn Năm 2022

Cách nhận xét biểu đồ trong SPSS vẽ đồ Thị trong Excel. Ảnh: minh họa

Bài viết 

Cách nhận xét biểu đồ trong SPSS vẽ đồ Thị trong Excel chia ra làm

2 phần

.

1. Đồ thị trong Excel là gì?

Đồ thị trong Excel là một trong những cách trình các số liệu khô khan thành các hình ảnh trực quan, dễ hiểu. Đồ thị được liên kết với dữ liệu của nó trong bảng tính Excel, do đó khi thay đổi dữ liệu của nó trong bảng tính thì lập tức đồ thị sẽ thay đổi tương ứng theo. Từ phiên bản Excel 2007 trở đi việc vẽ đồ thị chưa bao giờ dễ dàng và đẹp như thế. Microsoft Excel có rất nhiều kiểu đồ thị khác nhau phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau của rất nhiều loại đối tượng sử dụng bảng tính, bài viết này sẽ trình bày đầy đủ chi tiết cách vẽ đồ thị trong Excel

Biểu đồ cột

Các dạng biểu đồ khác

2. Vẽ đồ thị trong EXCEL

Bảng số liệu để vẽ đồ thị

Để vẽ được đồ thị trong Excel cho bảng Dữ liệu trên ta làm như sau:

Bước 1: Quét toàn bộ khối Dữ liệu trong Bảng Dữ liệu đã cho

Kết quả thu được như sau:

Trên Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, việc thay đổi các kiểu đồ thị rất dễ dàng và trực quan được thể hiện ngay trên thanh Ribbon. Bạn có thể thay đổi Style dễ dàng với 1 đồ thị đã vẽ.

Và bạn cũng dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa hàng và cột dữ liệu trong Excel thể hiện trên Đồ thị, bằng cách:

Và bạn cũng dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa hàng và cột dữ liệu trong Excel thể hiện trên Đồ thị, bằng cách:

3.Hiệu chỉnh  đồ thị Excel

Hiệu chỉnh Tiêu đề Đồ thị

Centered Overlay Title: Title của Đồ thị sẽ được hiện lên trên và không cho phép thay đổi kích cỡ của đồ thị.

Above Chart: Title của đồ thị sẽ được hiển thị ở phía trên vùng đồ thị và có thể thay đổi kích cỡ của đồ thị.

Hiệu chỉnh các trục

Khi làm việc với Đồ thị, đơn vị chia (khoảng cách chia) trên trục tung sẽ lấy giá trị mặc định. Để thay đổi giá trị đơn vị chia trên trục tung, bạn làm như sau:

Format Axis

Cửa sổ Format Axis hiện ra, tại mục Major Unit bạn chọn 200.

MinimumXác định giá trị nhỏ nhất trên trục (giá trị khởi đầu)

Maximum Xác định giá trị lớn nhất trên trục (giá trị kết thúc)

Major unit Xác định giá trị các khoảng chia chính trên trục.

Minor unit Xác định giá trị các khoảng chia phụ trên trục.

Giả sử trong trường hợp này, chọn giá trị lớn nhất trên trục là 1000 và khoảng chia chính trên trục là 200 đơn vị.

Kết quả như sau:

Hiệu chỉnh chú thích, tiêu đề trục hoành và trục tung

Có rất nhiều loại đồ thị trong Excel

Column: Đồ thị Dạng cột

Line: Đồ thị Dạng đường

Pie: Biểu đồ hình tròn

Bar: Biểu đồ thanh

Area: Biểu đồ vùng miền

XY (Scatter): Biểu đồ XY (Phân tán)

Stock: Biểu đồ chứng khoán

Bubble: Biểu đồ bong bóng

Radar: Biểu đồ radar

 Kết quả:

Di chuyển đồ thị trong Excel

Đồ thị là Embedded Chart, nhấp trái chuột lên đồ thị vùng Chart Area để chọn đồ thị di chuyễn, khi đó đầu con trỏ chuột có thêm ký hiệu mũi tên 4 chiều.

Giữ trái chuột và di chuyển đồ thị đến nơi khác.

Thay đổi kích thước đồ thị trong Excel

Đồ thị là Embedded Chart, hhấp trái chuột lên đồ thị vùng Chart Area để chọn đồ thị cần thay đổi kích thước, khi đó xung quanh đồ thị xuất hiện 8 nút nắm.

Di chuyển chuột vào các nút này, giữ trái chuột và kéo hướng vô tâm đồ thị để thu nhỏ và hướng ra ngoài để phóng to.

Sao chép đồ thị trong Excel

Xóa đồ thị Excel

Chọn đồ thị sau đó nhấn phím Delete để xóa đồ thị. Để xóa Chart Sheet, trước tiên hãy chọn Chart Sheet, sau đó nhấp phải chuột và chọn Delete từ thực đơn ngữ cảnh.

 In đồ thị Excel

In đồ thị cũng giống như in các đối tượng khác của Excel lưu ý Print Preview trước khi in để đảm bảo trang in được trọn vẹn nội dung.

Nếu bạn muốn in đồ thị thành một trang riêng thì hãy chọn đồ thị và nhấp nút Print để in, khi đó Excel chỉ ra lệnh in đồ thị mà bạn đang chọn

I. Các thành phần thông dụng trên một đồ thị Excel

1.Chart title: Tiêu đề chính của đồ thị.

2. Chart area: Là toàn bộ đồ thị chứa các thành phần khác trong đồ thị .

3. Plot area: Vùng chứa đồ thị và các bảng số liệu của đồ thị

4. Data label: Biểu diễn các số liệu cụ thể kèm theo trên đồ thị

5.Legend: Các chú thích, giúp ta biết được thành phần nào trong đồ thị biểu diễn cho chuổi số liệu nào.

6.Horizontal gridlines: Các dường lưới ngang.

7. Horizontal axis: Trục nằm ngang (trục hoành) của đồ thị.

8.  Data table: Thay vì dùng “Data label” ta có thể dùng “Data table” ngay bên dưới hình vẽ, là bảng số liệu để vẽ đồ thị.

9. Horizontal axis title: Tiêu đề trục hoành của đồ thị, xác định kiểu dữ liệu trình diễn trên trục hoành.

10. Vertical gridlines: Các đường lưới dọc.

11.Vertical axis: Trục dọc (trục tung) của đồ thị.12. Vertical axis title: Tiêu đề trục tung của đồ thị, xác định kiểu dữ liệu trình diễn trên trục tung.

Các thành phần thông dụng này bạn có thể chỉnh sửa thật dễ dàng trên các phiên bản Excel2007, Excel 2010 và Excel 2013

II. Các dạng đồ thị trong Excel

1. Đồ thị (Biểu đồ) hình cột

Với bảng Dữ liệu đã cho như sau, ta dễ dàng vẽ được một đồ biểu đồ hình cột theo các bước đã hướng dẫn ở bài viết trước:

Biểu đồ hình cột trong Excel

2. Đồ thị dạng Bar trong Excel: Biểu đồ thanh

Kết quả:

Đồ thị dạng Bar trong Excel

Sử dụng đồ thị dạng Bar trong Excel để Tạo biểu đồ  Gantt cho quản lý tiến trình của dự án

Trong quản lý tiến trình của Dự án, các nhà quản lý thường chọn biểu đồ Gantt để có thể  biểu diễn thời gian thực hiện nhiệm vụ trong dự án, giúp cho các nhà quản lý dự án theo dõi và quản lý công việc chơn chu hơn.

Nhìn vào biểu đồ Gantt người quản lý dự án, cũng như các thành viên thực hiện dự án biết được:

Trình tự thực hiện mỗi nhiệm vụ.

Tiến độ dự án biết được mình đã làm được gì và tiếp tục phải thực hiện công việc đó thế nào, bởi vì mỗi công việc được giao phải hoàn thành trong thời gian đã định.

Thấy sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các công việc.

Đây là mẫu đồ thị Gantt mô tả quá trình thực hiện dự án được xây dựng từ kiểu đồ thị thanh ngang trong Excel , thể hiện thời gian bắt đầu và kết thúc của từng nhiệm vụ trong dự án theo bảng Dữ liệu đã cho.

Biểu đồ  Gantt cho quản lý tiến trình của dự án

3. Đồ thị dạng Pie trong Excel (Biểu đồ hình tròn)

Đồ thị dạng Pie trong Excel (Biểu đồ hình tròn)

4. Đồ thị dạng Area trong Excel (Biểu đồ vùng)

Dữ liệu được sắp xếp theo các cột hoặc các hàng trên bảng tính có thể được biểu thị bằng biểu đồ vùng. Các biểu đồ vùng được sử dụng để biểu thị sự thay đổi theo thời gian và hướng sự chú ý đến tổng giá trị qua một khuynh hướng. Bằng cách biểu thị tổng giá trị, một biểu đồ vùng cũng biểu thị mối quan hệ của các phần so với tổng thể.

Đồ thị dạng Area trong Excel (Biểu đồ  vùng)

5. Đồ thị dạng Bubble trong Excel (Biểu đồ bong bóng)

Đồ thị dạng Bubble trong Excel

Cũng giống như biểu đồ tán xạ, một biểu đồ bong bóng bổ sung thêm một cột thứ ba để định rõ kích cỡ bong bóng mà nó dùng để biểu thị cho các điểm dữ liệu trong chuỗi dữ liệu.

6. Đồ thị dạng Stock trong Excel (Biểu đồ chứng khoán)

Đồ thị dạng Stock trong Excel

Dữ liệu được sắp xếp theo các cột hoặc các hàng theo một trình tự cụ thể trên trang tính có thể được biểu thị bằng biểu đồ chứng khoán. Đúng như tên gọi, biểu đồ chứng khoán dùng để minh họa những dao động lên xuống của giá cổ phiếu. Tuy nhiên, biểu đồ này cũng có thể minh họa sự lên xuống của các dữ liệu khác, như lượng mưa hàng ngày hoặc nhiệt độ hàng năm. Bạn hãy chú ý cách sắp xếp dữ liệu theo đúng trật tự để tạo một biểu đồ chứng khoán.

7. Đồ thị dạng XY (Scatter) trong Excel – (Biểu đồ phân tán)

Đồ thị dạng XY (Scatter) trong Excel

Dữ liệu được sắp xếp theo các cột hoặc các hàng trên bảng tính có thể được biểu thị bằng biểu đồ xy (phân tán). Đặt các giá trị x theo hàng hoặc cột, sau đó nhập các giá trị y tương ứng vào các hàng hoặc cột liền kề. Một biểu đồ tán xạ có hai trục giá trị: trục giá trị ngang (x) và dọc (y). Nó kết hợp các giá trị x và y vào trong các điểm dữ liệu duy nhất và hiển thị chúng theo những khoảng hoặc cụm không đều. Biểu đồ tán xạ thường được sử dụng để biểu thị và so sánh các giá trị số như các dữ liệu khoa học, thống kê và kỹ thuật.

8. Đồ thị Doughnut trong Excel (Biểu đồ vành khuyên)

Đồ thị Doughnut trong Excel (Biểu đồ vành khuyên)

Dữ liệu được sắp xếp chỉ theo các cột hoặc các hàng trên bảng tính có thể được biểu thị bằng biểu đồ vành khuyên bị cắt. Giống như biểu đồ hình tròn, biểu đồ vành khuyên bị cắt biểu thị mối quan hệ giữa các phần với tổng số, nhưng nó có thể bao gồm nhiều chuỗi dữ liệu.

9. Đồ thị dạng Line trong Excel (Biểu đồ đường)

Đồ thị dạng Line trong Excel

Dữ liệu được sắp xếp theo các cột hoặc các hàng trên bảng tính có thể được biểu thị bằng biểu đồ đường. Trong biểu đồ đường, dữ liệu thể loại được phân bổ đều dọc theo trục ngang và tất cả các dữ liệu giá trị được phân bổ đều dọc theo trục dọc. Các biểu đồ đường có thể biểu thị các dữ liệu liên tục theo thời gian trên trục được chia độ đều và vì vậy rất phù hợp để biểu thị các khuynh hướng dữ liệu tại các khoảng thời gian bằng nhau như tháng, quý hoặc năm tài chính.

10. Đồ thị dạng Surface (Biểu đồ bề mặt)

Đồ thị dạng Surface (Biểu đồ bề mặt)

Dữ liệu được sắp xếp theo các cột hoặc các hàng trên bảng tính có thể được biểu thị bằng biều đồ bề mặt. Biểu đồ này rất hữu ích khi bạn muốn tìm cách kết hợp tối ưu giữa các tập hợp dữ liệu. Giống như trong bản đồ địa hình, màu sắc và kiểu dáng sẽ cho biết các khu vực thuộc cùng một phạm vi giá trị. Bạn có thể tạo một biều đồ bề mặt khi cả thể loại và chuỗi giá trị đều là các giá trị số.

11. Đồ thị dạng Radar trong Excel (Biểu đồ Radar)

Dữ liệu được sắp xếp theo các cột hoặc các hàng trên bảng tính có thể được biểu thị bằng biểu đồ radar. Biểu đồ radar so sánh các giá trị tổng hợp của một vài chuỗi dữ liệu.

Đồ thị dạng Radar trong Excel (Biểu đồ Radar)

Nguồn: 

BT Excel

Tùy theo kiểu đồ thị đang xử lý mà Excel cho phép bạn hiệu chỉnh các loại tiêu đề của kiểu đồ thị đó.

Hướng Dẫn Xây Dựng Biểu Đồ Tròn Trong Tableau

Nhận Diện 5 Dạng Biểu Đồ Trong Môn Địa Lý

Ý Nghĩa Huy Hiệu Hoa Sen – Em Vẽ Huy Hiệu Hoa Sen

55+ Mẫu Logo Hoa Sen

Cách Vẽ Huy Hiệu Hoa Sen

🌟 Home
🌟 Top