Top 6 # Cách Vẽ Cây Vấn Đề Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Phân Tích Cây Vấn Đề/Cây Giải Pháp

Một cây vấn đề cung cấp cái nhìn tổng quan về tất cả các nguyên nhân được biết và ảnh hưởng tới một vấn đề được xác định. Điều này rất quan trọng trong việc lập kế hoạch gắn kết cộng đồng( Community Engagement) hoặc dự án thay đổi hành vi vì nó thiết lập bối cảnh mà dự án sẽ xảy ra trong đó. Hiểu được bối cảnh giúp tiết lộ sự phức tạp của cuộc sống và đó là điều thiết yếu trong việc lập kế hoạch cho một dự án thay đổi thành công. Một cây vấn đề bao gồm việc viết ra các nguyên nhân trong hình thức tiêu cực (ví dụ : thiếu hiểu biết, thiếu tiền …). Ngược lại với cây vấn đề, bằng cách thay đổi các câu tiêu cực thành câu tích cực, chúng ta sẽ tạo được cây giải pháp. Một cây giải pháp xác định mối quan hệ phương tiện (phương pháp) – mục đích như một sự đối lập với nguyên nhân – ảnh hưởng. Điều này cung cấp tổng quan về phạm vi của các dự án hoặc các can thiệp cần thiết đề giải quyết các vấn đề cốt lõi.

Một hoạt động phân tích cây vấn đề :

Giúp đỡ trong việc lập kế hoạch của một dự án

Hướng dẫn về sự phức tạp của một vấn đề bằng cách xác định nhiều nguyên nhân

Xác định các hoạt động can thiệt cụ thể và các yếu tố có thể cần thiết để giải quyết bằng các dự án bổ sung

Cung cấp phác thảo của kế hoạch dự án, bao gồm các hoạt động cần thực hiện, mục đích và kết quả cần đạt được của dự án

Một cây vấn đề cung cấp một phương tiện để giúp bạn lựa chọn các hành vi bạn muốn nhắm tới trong dự án. Bằng cách này, một cây vấn đề liên kết với sự lựa chọn của những hành vi bước vào trong Tiếp thị xã hội dựa vào cộng đồng(Community-Based Social Marketing – CBSM).

Thực hiện phân tích cây vấn đề/ cây giải pháp cung cấp một phương tiện để đánh giá sự hiểu biết hiện tại về những nguyên nhân của một vấn đề cụ thể và làm thế nào để có thể giải quyết vấn đề. Một cây vấn đề có khả năng hé lộ nhiều nhánh (nguyên nhân & ảnh hưởng ) dẫn tới vấn đề cốt lõi. Điều này rất có giá trị vì nó có thể xác định các yếu tố không được biết đến trong các can thiệp đã được lập kế hoạch. Ví dụ, các quy định hiện hành có thể là một yếu tố trong vấn đề nhưng nó không bị ảnh hưởng bởi các can thiệp được lập kế hoạch. Nó có thể dẫn tới việc không thể đạt được các mục tiêu của dự án. Nó có thể ảnh hưởng tới việc các quy định được coi là không thể đạt được và nằm ngoài phạm vi của dự án. Nếu đúng là như vậy, thì những người đánh giá cần tính tới điều này khi đánh giá sự can thiệp.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Yêu cầu cần có :

Một bức tường, bảng trắng hoặc một tờ giấy lớn

Giấy ghi chú hoặc các phần mềm chuyên biệt như DoView hoặc MS Visio…

Người hỗ trợ

Sản phẩm cuối cùng có thể được số hóa bằng các phần mềm chuyên biệt hoặc bằng MS Word/ Excel

Bước 1: Xác định vấn đề cốt lõi

Bước 2: Xác định các nguyên nhân và ảnh hưởng

Những người tham gia cần tiếp tục lặp lại quá trình trên các đường ngang tiếp theo cho tới khi họ không thể tiếp tục xác định được bất kỳ nguyên nhân sâu xa nào nữa. Điều quan trọng là phải xem xét lại trình từ của nguyên nhân/ ảnh hưởng để đảm bảo rằng chúng rõ ràng và có logic hợp lý. Đảm bảo sự đồng thuận của những người tham gia cũng rất quan trọng. Nếu như có nhiều hơn một nguyên nhân dẫn tới 1 ảnh hưởng thì có thể đặt chúng cạnh nhau.

Ví dụ về cây vấn đề

Bước 3: Xây dựng cây giải pháp

Một cây giải pháp (còn gọi là cây mục tiêu) được xây dựng bằng cách đảo ngược lại các câu tiêu cực tạo thành cây vấn đề. Ví dụ : một nguyên nhân (trên cây vấn đề) như ” thiếu hiểu biết” có thể trở thành một phương tiện như ” tăng hiểu biết”. Cây mục đích miêu tả cho mối quan hệ phương tiện – mục đích giữa các mục đích. Bạn nên đi qua cây giải pháp và kiểm tra xem mọi câu có rõ ràng và có thiếu bước nào giữa phương tiện và mục đích hay không. Nếu có, bạn có thể cần điều chỉnh cả cây vấn đề và cây giải pháp bằng cách bổ sung thêm câu mới.

Ví dụ về cây giải pháp

Bước 4: Lựa chọn can thiệp ưu tiên

Một khi bạn đã xác định được dòng can thiệp ưu tiên, vấn đề/giải pháp cốt lõi là mục tiêu trực tiếp hoặc kết quả trước mắt của bạn. Các nhánh bên dưới là các hoạt động mà bạn cần thực hiện và các nhánh bên trên trở thành kết quả dài hạn.

##Nguồn : http://evaluationtoolbox.net.au/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=134

All Rights Reserved

Học Cách Giải Quyết Vấn Đề Vấn Đề

Lớp học giải quyết vấn đề là một thay đổi thú vị so với lớp học thông thường Với lớp học này, giáo viên sẽ đưa ra một vấn đề chứ không phải là bài giảng, tiểu luận hay bài tập về nhà. Do không bao hàm nội dung nên việc học tập của bạn trở nên năng động hơn. Vì khi đó bạn phải tiến hành khám phá và làm việc để giải quyết vấn đề được nêu.

Trong lớp học giải quyết vấn đề, giáo viên sẽ đóng vai trò là người cố vấn chứ không phải là người giúp bạn giải quyết các vấn đề.

Lớp học giải quyết vấn đề sẽ tạo ra cho bạn cơ hội

Kiểm tra và vận dụng những gì bạn biết

Khám phá những gì bạn cần biết

Phát triển các kỹ năng để làm việc theo nhóm tốt hơn

Cải thiện kỹ năng giao tiếp

Đưa ra quan điểm và bảo vệ quan điểm bằng các bằng chứng và lý lẽ thuyết phục

Trở nên linh hoạt hơn trong việc xử lý thông tin và các tình huống giao tiếp

Thực hành các kỹ năng bạn cần sau này

Tóm tắt về khóa học giải quyết vấn đề: Đây là mô hình đã được rút gọn – các mô hình chi tiết hơn được đề cập ở dưới

Các bước có thể được lặp lại và quay vòng: Các bước từ 2 đến 5 có thể lặp lại và xem lại khi có thông tin mới bổ sung và khi phải xác định lại vấn đề. Bước 6 có thể xuất hiện hơn một lần – đặc biệt là khi giáo viên nhấn mạnh vào việc bạn vượt quá xa so với “bản phác thảo đầu tiên”

1. Khám phá vấn đề Giáo viên sẽ đưa ra một vấn đề “hóc búa”

2. Liệt kê xem ” Chúng ta biết gì” Bạn biết gì để giải quyết vấn đề?

Điều này bao gồm cả những thứ bạn thực sự biết và thế mạnh và khả năng của các thành viên trong nhóm Cân nhắc hoặc ghi chú các thế mạnh đó, bất kể chúng có kỳ lạ tới đâu bởi đó có thể là tạo cơ hội cũng nên.

3. Phát triển và viết ra cách hiểu vấn đề bằng cách hiểu của mình Bày tỏ vấn đề có thể bằng phân tích của bạn hoặc nhóm xem bạn biết gì và sẽ cần những gì để giải quyết nó. Bạn sẽ cần:

Một bản trình bày vấn đề

Sự thống nhất của cả nhóm về vấn đề

Phản hồi về diễn giải vấn đề của người hướng dẫn (Có thể lựa chọn, nhưng đây thực sự là một ý kiến hay)

Lưu ý: diễn giản vấn đề cần phải thường xuyên được xem lại và chỉnh đốn khi phát hiện được thông tin mới hoặc các thông tin cũ bị loại bỏ.

4. Liệt kê các giải pháp có thể Liệt kê chúng ra và sắp xếp theo mức độ mạnh nhất đến yếu nhất

Chọn phương án tốt nhất hoặc có khả năng thành công cao nhất

5. Liệt kê các hành động cùng thời gian thực hiện

Chúng ta cần biết những gì và làm gì để giải quyết vấn đề?

Làm thế nào để phân loại được các khả năng?

6. Liệt kê ra xem “Chúng ta cần biết gì?” Tìm hiểu về thông tin và các dữ liệu sẽ hỗ trợ quá trình đi tìm lời giải của bạn. Bạn sẽ cần đến thông tin để lấp vào lỗ hổng kiến thức

Thiết kế và lên lịch việc tìm kiếm, đặc biệt là thời gian cần hoàn thành.

Nếu các nghiên cứu của bạn hỗ trợ việc tìm giải pháp và nếu tất cả đều thống nhất, đi đến bước 7, nếu không quay trở lại bước 4.

7. Viết ra giải pháp cùng với các bằng chứng hỗ trợ và xác nhận chúng Bạn cần trình bày các tìm kiếm của mình và/ hoặc đưa ra góp ý với cả nhóm hoặc các bạn cùng lớp.

Công bố này nên bao gồm cả việc diễn giải vấn đề, các câu hỏi, thông tin thu thập được, bản phân tích thông tin và phần hỗ trợ các giải pháp và các lời khuyên dựa trên bản phân tích dữ liệu: nói tóm lại tiến trình và kết quả

Trình bày và bảo vệ luận điểm: Mục tiêu không chỉ là để trình bày các luận điểm của bạn mà còn cơ sở của chúng. Hãy chuẩn bị để

Chỉ ra một cách rõ ràng vấn đề và kết luận

Tổng kết tiến trình bạn đã đi qua, các lựa chọn được cân nhắc và những khó khăn vấp phải

Thuyết phục mà không ép buộc. Hãy kéo người khác về phía mình hoặc khiến người khác phải đắn đo mà không có các bằng chứng hỗ trợ quan điểm và lý do

Giúp đỡ người khác học tập, như bạn đã học vậy

Nếu đã gặp thử thách và bạn có câu trả lời, hãy trình bày nó thật rõ ràng và nếu không có câu trả lời, hãy thừa nhận điều đó và nói đến điều đó để được giải đáp

Hướng dẫn thuyết trình..

8. Xem lại phần thể hiện Bài tập này dùng cho cả thực hành nhóm và cả cá nhân riêng lẻ.

Hãy tự hào với những gì đã làm tốt, học hỏi từ những gì làm chưa tốt. Thomas Edison đã rất tự hào với những thí nghiệm thất bại của mình như hành trình đi đến thành công

Cẩm nang chiến lược dành cho học tập

Cách Phát Biểu Vấn Đề (P1: Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề)

Bạn cứ thử nghĩ mà xem, cuộc sống của chúng ta là một chuỗi của “Gặp vấn đề” và “Giải quyết vấn đề”. Khi đói ta tìm thức ăn tọng vô họng để giải quyết vấn đề đói. Khi mệt ta nghỉ ngơi. Khi nhà bẩn, ta lau nhà. Khi quần áo bẩn, ta giặt. Khi có khách, ta tiếp khách. Ta làm bố hay mẹ là nhằm giải quyết các vấn đề của những đứa trẻ.

Ở công ty, ta được thuê để giải quyết một nhóm các vấn đề mang tính lặp đi lặp lại nào đó. Chúng ta chấp nhận giải quyết các vấn đề ở công ty nhằm có khoản thu nhập để giải quyết các vấn đề khác. Nếu như bạn không có vấn đề nào cần giải quyết thì bạn cũng không cần đi làm thuê để kiếm thu nhập. Tương tự nếu ông chủ không có vấn đề nào cần giải quyết thì cũng không thuê bạn để mất tiền làm gì.

Tiền bản chất là phương tiện trao đổi. Tiền có thể mua được rất nhiều thứ nhờ vậy tiền cũng có thể giải quyết nhiều vấn đề khác nhau. Đơn cử, nếu như bạn đói thì bạn có tiền để mua thức ăn, bạn có quyền mua các loại thức ăn khác nhau tùy vào sở thích. Nhưng nếu như người ta trả lương cho bạn bằng bánh mỳ thì bạn chỉ có bánh mỳ mà ăn thôi (trừ khi bạn đem bán nó đi để có tiền mua thứ khác)

Nhưng vấn đề thường lại đi kèm với rủi ro, nó không đơn thuần chỉ cần sự cố gắng của bạn. Chính vì vậy người ta rất ngại gặp vấn đề.

Anh sửa máy tính ước máy tính không bao giờ hỏng hoặc hỏng lỗi nhẹ để anh có thể sửa dễ dàng. Cô kế toán ước mọi số liệu phải chuẩn chỉ, đầy đủ hóa đơn chứng từ. Anh thủ kho ước có một cái kho sạch sẽ, rộng rãi, tự động quản lý bằng phần mềm. Anh ở phòng nhân sự ước người ta ùn ùn tới nộp đơn xin việc.

Tóm lại chúng ta đều ước bỏ sức ra thì ít mà thu lại thì nhiều. Công việc lương cao mà lại nhàn hạ, ít áp lực, chủ động về thời gian, ổn định lâu dài. Nhưng hãy tưởng tượng thế này:

Nếu như việc bán bảo hiểm chi đơn giản là nhấc máy lên gọi và khách hàng đồng ý ngay thì người ta sẽ trả lương cho anh bán bảo hiểm bao nhiêu? Chắc bằng một cô văn thư.

Nếu như việc lái xe chỉ là lái trên đường cao tốc rộng rãi, chẳng có gì khó khăn, chỉ là giữ nguyên tay lái thì người ta sẽ trả cho anh lái xe bao nhiêu tiền? Chắc chỉ hơn anh bảo vệ quán nét một ít.

Nếu như có một công việc nào đó nhàn hạ thì người ta có trả lương cho bạn cao không? Chắc là vị trí như vậy giờ ngày càng hiếm hoi ngay cả trong môi trường nhà nước.

Vậy ta đi tới một kết luận là:

Mỗi vị trí công việc nào đó đều có một danh sách các vấn đề phải giải quyết. Chúng ta chỉ có một lựa chọn là đương đầu và giải quyết nó.

Nếu như lâu rồi bạn chẳng có vấn đề nào cần giải quyết thì rất có khả năng bạn sắp bị đuổi việc. Tách công việc ra khỏi một cá nhân là bước chuẩn bị của người quản lý khi muốn cho ai đó nghỉ việc.

Vấn đề càng không có quy chuẩn thì lương sẽ càng cao. Vị trí công việc có chức vụ càng cao thì vấn đề càng không có quy chuẩn. Ví dụ một anh sửa máy tính lương sẽ không thể cao bằng một anh trưởng nhóm quản lý những người sửa máy tính.

Khả năng giải quyết vấn đề là một loại năng lực. Càng lên cao thì càng đòi hỏi khả năng cao. Muốn thăng tiến thì phải gia tăng khả năng năng giải quyết vấn đề. Rõ ràng là vấn đề gặp phải của anh nhân viên sẽ nhỏ hơn so với vấn đề mà anh quản lý cấp trung phải đối đầu và càng nhỏ hơn so với một ông giám đốc điều hành.

Rút cục ta cũng hiểu là mỗi vị trí trong một công ty là để giải quyết một nhóm vấn đề nào đó. Một bản mô tả công việc của mỗi vị trí thực tế là chỉ nêu được đầu mục Công việc và Trách nhiệm mà không chi tiết tới các vấn đề gặp phải khi thực hiện công việc. Những công việc mà có thể quy trình hóa thì rồi lúc nào đó sẽ biến mất giống như việc TP bank đưa vào sử dụng máy giao dịch viên điện tử thay cho nhân viên giao dịch.

Những tình huống như trên thì đó là do người làm tạo ra vấn đề, nó xuất phát từ chủ quan người làm, từ bản thân năng lực của họ. Người ta thuê anh để giải quyết vấn đề chứ không phải để tạo ra vấn đề. Sớm muộn gì người ta cũng đuổi anh.

Vấn đề phải đến từ khách quan của người thực hiện mới gọi là vấn đề. Làm thế nào để thuyết phục một ông khách cực khó tính. Làm thế nào để đảm bảo an toàn cháy nổ khi mà diện tích kho thì nhỏ, hàng hóa dễ cháy. Làm thế nào để thực hiện tốt được công việc với chỉ từng đó con người, từng đó tiền, từng đó thời gian. Chúng ta thường xuyên phải đối diện với tình huống tiêu chuẩn hoàn thành thì cao trong khi nguồn lực thì hữu hạn. Chẳng bao giờ có chuyện thừa mứa nguồn lực.

Chỉ số vượt khó AQ (P3: Nâng cao năng lực vượt khó)

Năng lực giải quyết vấn đề là gì?

Năng lực giải quyết vấn đề được phân theo tiêu chí Tốc độ, chất lượng và chi phí giải quyết vấn đề. Cũng giống như đánh bóng bàn, cũng chỉ có từng đó bước phát bóng, đỡ bóng, vụt bóng,.. nhưng mỗi người mỗi trình độ khác nhau. Giải quyết vấn đề cũng có từng đó bước, chẳng có gì là bí mật, trên blog này cũng vài nơi nhắc tới rồi.

Bước 1 : Phát biểu được vấn đề

Phát biểu vấn đề là bước đầu tiên, cũng là bước quan trọng nhất. Có biết vấn đề mình cần giải quyết là gì thì mới có thể giải quyết được. Nếu phát biểu sai vấn đề thì mọi xử lý về sau cũng sai.

Vợ nó mệt cần nghỉ ngơi mình lại nghĩ là nó đang buồn chán nhảy vào tâm sự ầm ĩ. Sếp đang lúc khó tính, mình lại lao vào báo cáo một vấn đề hóc búa nào đó. Khách hàng muốn mua cái máy tốt nhất mà không quan tâm tới tiền thì ta lại nghĩ rằng ông ý muốn mua cái rẻ nhất.

Một sự vật/hiện tượng là vấn đề khi nó không đúng với cái nó đáng phải vậy. Hoặc một mục tiêu cần phải đạt được cũng là một dạng của một vấn đề cần phải giải quyết. Chúng ta nên hiểu Vấn đề theo nghĩa rộng vì các bước làm đều giống nhau.

Một cái hợp đồng có điều khoản thanh toán bất lợi cho công ty do đối tác dự thảo. Một cái hóa đơn của nhà cung cấp viết sai cho công ty bạn, hàng hóa nhà cung cấp cấp cho bạn không đúng như hợp đồng ký. Một lỗi đánh máy nghiêm trọng. Khả năng không thể cung cấp hàng hóa đúng hạn cho khách hàng,…

Cao hơn nữa, công ty không phát hiện ra vấn đề của khách hàng là gì. Không biết họ đang gặp vấn đề gì thì sẽ không thể cung được sản phẩm/dịch vụ nhằm giải quyết vấn đề của khách hàng.

Phát biểu vấn đề bao gồm các bước sau:

B1: Xác định chuẩn

B2: Xác định hiện trạng

B3: Xác định độ lệch chuẩn

B4: Hậu quả

Ví dụ 1: Chúng ta phải thu hồi công nợ trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng nhưng hiện trong HĐ với khách không có điều khoản bảo lãnh ngân hàng, không có điều khoản phạt. Điều này sẽ dẫn tới việc chúng ta gặp rủi ro không thể thu hồi công nợ khi tới hạn, dẫn tới phát sinh một khoản nợ kéo dài hoặc khó đòi.

Ví dụ 2: Trong 3 năm vừa qua, doanh số bán hàng đang có xu hướng giảm, năm sau thấp hơn năm trước 10% trong khi để đạt mục tiêu dài hạn chúng ta phải có tăng trưởng dương 20% mỗi năm. Điều này dẫn tới khả năng là chúng ta không thể đạt mục tiêu dài hạn như đã được hội đồng cổ đông phê duyệt.

Ví dụ 3: Mọi nhân viên phải có mặt ở công ty lúc 8h00 nhưng hiện tại có tới 20% số nhân viên thường xuyên đi làm sau 8h30. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới việc phối hợp công việc giữa các phòng cũng như chất lượng công việc được giao.

Ví dụ 4: Xe buýt nhanh BRT phải hoàn thành chuyến đi từ bến Lương Yên tới bến Kim Mã trong 30 phút nhưng hiện tại phải mất tới 40 phút. Điều này dẫn tới việc thời gian của xe buýt nhanh xấp xỉ với xe buýt thường trong khi xe buýt nhanh được rất nhiều ưu tiên.

Ví dụ 5: Thời gian khởi động của máy in mà ta cam kết với khách hàng là 4 giây nhưng hiện khi kiểm tra ngẫu nhiên 5% tổng số hàng thì thời gian khởi động lên tới 6 giây. Sản phẩm không đúng như cam kết với khách hàng có thể khiến lô hàng bị trả lại, ảnh hưởng tới thương hiệu của công ty.

Ví dụ 6: Chúng ta cần chuyển lô hàng này đi sài gòn trong vòng 4 ngày và với kinh phí tối đa là 500.000 đồng, đảm bảo an toàn hàng hóa. Nhưng hiện tại khi check phương án vận chuyển của viettel thì thời gian là 6 ngày. Sử dụng phương án chuyển bằng đường xe khách thì thời gian đảm bảo nhưng lại không an toàn về hàng hóa. Nếu như chúng ta không tìm được phương án thỏa mãn các yêu cầu thì có thể bị đối tác phạt vì chậm giao hàng.

Ví dụ 7: Tháng này chúng ta cần hoàn thành chỉ tiêu doanh số là 100tr, nhưng hiện đã là tuần cuối cùng của tháng mà doanh số mới chỉ đạt 60%. Rất có khả năng là chúng ta sẽ không đạt được mục tiêu tháng.

Phát biểu không đúng, không đủ khi mà nó không có chuẩn, không có hiện trạng, không có độ lệch chuẩn, hậu quả sơ sài.

Phát biểu này sẽ là không đúng :

Hợp đồng này có vấn đề

Doanh số của chúng ta hàng năm đáng nhẽ phải tăng trưởng.

Có hiện tượng đi làm muộn

Xe buýt BRT cần phải chạy nhanh hơn.

Máy in đang có thời gian khởi động lâu hơn so với cam kết với khách hàng.

Hàng cần phải chuyển tới khách hàng sớm nhất có thể.

Chúng ta khả năng sẽ không đạt được kế hoạch tháng.

Các phát biểu này khi bạn nói ra, người nghe sẽ bắt buộc phải hỏi lại để làm rõ:

Hợp đồng có vấn đề gì vậy?

Doanh số không tăng trưởng có phải là vấn đề không?

Cụ thể tỷ lệ đi làm muộn trong nhân viên là bao nhiêu? Muộn bao nhiêu so với thời gian yêu cầu? Hậu quả là gì?

Định mức thời gian yêu cầu đối với BRT là bao lâu? Hiện trung bình thực tế cần bao lâu?

Chúng ta có bao nhiêu thời gian, chi phí giới hạn bao nhiêu, hàng hóa có đặc thù cần chú ý gì không?

Hậu quả của một vấn đề nhằm thể hiện mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nhất thời khó có thể định lượng. Tuy nhiên chuẩn là gì, hiện trạng và độ lệch chuẩn là những thông số rất quan trọng đòi hỏi phải định lượng.

Nhìn thấy dấu hiệu của vấn đề nhưng không phát biểu được vấn đề thì bạn chỉ làm được có một góc thôi.

Cửa hàng điện thoại kinh doanh rất nhiều loại điện thoại nhưng không gian trưng bày lại có hạn khiến cho nhiều SP khách hàng khó tiếp cận. Khách hàng có quá nhiều lựa chọn khiến cho họ khó ra quyết định mua hàng. Nhân viên trong cửa hàng quá đông nhưng phục vụ lại không hiệu quả, việc phân bổ cơ hội đồng đều nhưng trình độ thuyết phục của mỗi nv lại khác nhau.

Bảo vệ của Gamuda quá lỏng lẻo khiến cho hiện tượng trộm cắp thường xuyên xảy ảnh hưởng tới giá bán và khả năng bán của chủ đầu tư. Công ty FPT có các lãnh đạo cấp cao đều đã rất lớn tuổi mà chưa nhìn thấy người có thể thay thế. Công ty Viettel là một DN nhà nước, một DN quân đội nên khó khăn trong đầu tư tại các nước đòi hỏi tính minh bạch cao hay nhậy cảm trong vấn đề an ninh quốc phòng. Việt Nam chưa được công nhận là nền kinh tế thị trường nên gặp khó khăn rất lớn trong các vụ kiện chống bán phá giá từ Mỹ.

Câu hỏi tiếp theo : Làm sao tôi có thể luyện tập khả năng phát biểu vấn đề?

Bạn thấy là cho dù bạn rất muốn nhưng nếu thiếu thông tin thì sẽ không thể phát biểu được. Không biết tiêu chuẩn, không biết hiện trạng thì đương nhiên sẽ không thể phát biểu. Một giám đốc tài chính của công ty sẽ phát biểu được vấn đề về tài chính của từng phòng ban, cả công ty (nếu có) vì ông ý có số liệu. Một ông phụ trách bảo hành sẽ có số liệu về bảo hành nên sẽ biết nó có vấn đề hay không. Một ông quản lý thị trường sẽ hiệu thị trường đang có vấn đề gì.

Một cô nhân viên kế toán chỉ có thể phát hiện vấn đề nằm trong vùng hiểu biết của cô ý, cô ý sẽ không thể như ông GĐ tài chính được. Nhưng có khi ông giám đốc tài chính lại không phát hiện được vấn đề mà cô kế toán đang làm vì ông ý không nắm được tiến trình chi tiết công việc của cô ý.

Một ông phụ trách bảo vệ không thể tìm thấy và phát biểu được vấn đề tài chính nào đó của công ty. Ông ý không đủ kiến thức để phát biểu. Nếu cho ông ý tiêu chuẩn và hiện trạng cụ thể thì ông ý sẽ phát biểu được.

Nhưng tại sao người ta lại dễ dàng tìm thấy vấn đề của phòng ban khác, cá nhân khác thay vì bản thân phòng ban mình, cá nhân mình?

Vì rằng chúng ta có xu hướng không muốn phát biểu vấn đề của phòng ban và cá nhân mình. Phát biểu vấn đề của phòng ban, cá nhân khác thì phòng ban cá nhân đó giải quyết, chẳng phải mình. Thậm chí có thể đổ trách nhiệm sang phòng ban, cá nhân khác cho các vấn đề của chính phòng ban mình.

Đôi khi trong cuộc sống chúng ta để mình thả lòng hoàn toàn, bất cần xung quanh. Tôi biết là có vấn đề đấy nhưng đó không phải là vấn đề của tôi, tôi còn nhiều việc phải lo. Dần dần ngay cả những vấn đề thuộc trách nhiệm của chính chúng ta, chúng ta cũng không phát hiện ra. Khi đó ta rất khó có thể phát triển. Rút cục con người ta phát triển năng lực là nhờ liên tiếp giải quyết các vấn đề. Vấn đề là cơ hội để phát triển và cũng là thách thức mà mỗi người phải phát hiện và cố gắng vượt qua.

Comments

Cách Giải Quyết Vấn Đề Gia Đình

Gia đình thường có vấn đề, nhưng làm thế nào để giải quyết vấn đề gia đình, không phải ai cũng biết. Chúng ta đã quen với việc chạy, và không chú ý đến các vấn đề, không chú ý. Nhưng cuối cùng, tất cả các vấn đề chưa được giải quyết tích lũy, và thường đây là lý do cho các vụ ly hôn, theo thống kê, chiếm khoảng 80%. Những gia đình có vấn đề như vậy chuyển sang người thân, bạn bè hoặc người quen, nhưng cuối cùng điều này không giải quyết được vấn đề. Vì lý do là những người khuyên bạn nên tự làm gì không có kinh nghiệm và không biết cụ thể giải pháp cho một vấn đề cụ thể.

Các nhà tâm lý học đã nghiên cứu vấn đề này và hôm nay sẽ cung cấp cho bạn các phương pháp làm việc giúp bạn tự quyết định mọi thứ. vấn đề gia đình, vì có rất nhiều trong số họ và thật vô nghĩa khi vẽ và liệt kê tất cả các vấn đề trong cuộc sống gia đình. Đọc tốt hơn các phương pháp để giải quyết các vấn đề gia đình cơ bản, đó sẽ là một ví dụ cho bạn trong tương lai.

Ghi chép về các vấn đề gia đình

Để giải quyết vấn đề gia đình, nó sẽ hữu ích trước hết để viết nó xuống. Do đó, hãy lấy cho mình một cuốn sổ tay hoặc notepad nơi bạn sẽ viết ra mọi vấn đề xuất hiện. Bạn ghi lại ngày xảy ra sự cố, tên và ngày mà bạn cần giải quyết vấn đề. Điều này được thực hiện để không quên về các vấn đề và giải quyết chúng càng nhanh càng tốt.

Phương pháp giải quyết vấn đề gia đình

Cũng có một máy tính xách tay hoặc máy tính xách tay để ghi âm xuất hiện vấn đề Nó cũng hữu ích để có một cuốn sổ tay cho các phương pháp sẽ giải quyết các vấn đề gia đình. Trong sổ tay này, bạn cần viết một kế hoạch cụ thể sẽ giải quyết vấn đề này hoặc vấn đề đó. Điều này sẽ đơn giản hóa 50% nhiệm vụ của bạn và bạn chỉ cần hành động theo một kế hoạch nhất định và bạn sẽ giải quyết vấn đề vào đúng thời điểm bạn đặt. Khi giải quyết vấn đề, bạn cần kiên trì, can đảm và tự tin. Biết rằng mỗi vấn đề có giải pháp riêng, không có vấn đề nào không thể giải quyết.

Trường học có giúp bạn giải quyết vấn đề ngày hôm nay không?

Giải quyết mọi vấn đề gia đình ngay lập tức

Phương pháp tốt nhất đã giúp nhiều gia đình quên đi những vấn đề gia đình, là để giải quyết vấn đề khi chúng xảy ra. Do đó, bạn sẽ không có nhiều vấn đề tích lũy gây cản trở cuộc sống hạnh phúc. Tìm kiếm các phương pháp và cách giải quyết vấn đề ngay khi nó xuất hiện, những khả năng trong cuộc sống này là đủ, bạn chỉ cần tìm nơi chúng đang ẩn nấp. Các vấn đề tích lũy trong gia đình là trong 50% trường hợp nguyên nhân ly hôn.

Giải quyết vấn đề với gia đình bạn

Giải quyết tất cả các vấn đề bằng một nụ cười và tâm trạng tốt

Những người thành công trong cuộc sống gia đình, tôi khuyên bạn nên giải quyết các vấn đề trong gia đình, chỉ với một tâm trạng tốt. Điều này là do thực tế là có một tâm trạng tốt, tất cả các vấn đề được giải quyết dễ dàng và nhanh hơn. Tôi nghĩ bạn nên cố gắng giải quyết tất cả các vấn đề của mình bằng cách làm theo phương pháp này. Vì với một tâm trạng xấu và tức giận, giải quyết vấn đề là không lành mạnh. Hãy thư giãn, cho dù vấn đề có khó khăn đến đâu, hãy nghĩ về điều tốt, và bắt đầu mỉm cười ngay cả thông qua sức mạnh. Sau đó, bộ não của bạn sẽ đưa ra một phản ứng dữ dội, tập trung không vào vấn đề, nhưng không phải là giải pháp của nó.

Bí mật của hạnh phúc gia đình trong những vấn đề

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bạn muốn thêm một cái gì đó vào bài viết, hãy viết trong các ý kiến.

Một số vấn đề gia đình là gì?

Vì vậy, vấn đề đầu tiên là thói quen xấu. Rượu, hút thuốc và nghiện ma túy đang ngày càng xuất hiện trong các gia đình hiện đại. Nghiện rượu có thể phá hủy mọi mối quan hệ, và những người nghiện ma túy không chấp nhận xã hội hiện đại.

Tuy nhiên, những vấn đề này không đơn độc. Ngoài ra còn có một nghiện game. Game thủ có thể gây hại không chỉ cho bản thân mà còn cho tất cả bạn bè và người thân của họ.

Những vấn đề xã hội như vậy của gia đình chỉ có thể được giải quyết với mong muốn cá nhân của một người bệnh. Nếu mong muốn này có mặt, thì bạn có thể dùng đến thôi miên hoặc các khóa học đặc biệt về hỗ trợ tâm lý.

Các vấn đề giao tiếp gia đình đang ở vị trí thứ hai trong danh sách những rắc rối có thể phá hủy một gia đình. Về cơ bản, những vấn đề này xuất hiện ở những người có tính cách và lợi ích xã hội hoàn toàn khác nhau. Những người như vậy thường có quan điểm khác nhau về cách nuôi dạy con cái, hành vi xã hội, cũng như các vấn đề vật chất.

Tuy nhiên, bất chấp những quan điểm khác nhau về cuộc sống, nếu mọi người yêu nhau, thì mối quan hệ của họ sẽ cứu vãn sự thỏa hiệp. Cần phải chọn một tùy chọn phù hợp với cả hai. Hoặc những ham muốn xen kẽ của nhau.

Thảm họa tiếp theo là vấn đề vật chất. Mức lương thấp góp phần vào vụ bê bối ở 39% gia đình. Và đây là con đường trực tiếp dẫn đến sự hủy hoại các mối quan hệ gia đình.

Để giải quyết vấn đề này, điều quan trọng là xác định bản chất của xung đột hiện tại và cố gắng loại bỏ nó. Không dễ để người chủ gia đình trẻ tìm được một công việc tử tế với mức lương tốt. Và người vợ nên hiểu điều này. Quyết định đúng đắn là cố gắng giúp chồng tăng thu nhập, thay vì “cưa” anh ngày này qua ngày khác.