Top #10 Cách Vẽ Biểu Đồ Pivot Chart Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 8/2022 # Top Trend | Maiphuongus.net

Tổng Quan Về Pivottable Và Pivotchart

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Tạo Biểu Đồ Tương Tác Đầu Tiên Trong Excel
 • Hướng Dẫn Vẽ Biểu Đồ Tương Tác Trong Excel Đơn Giản
 • Để Vẽ Biểu Đồ Thể Hiện Quy Mô Và Cơ Cấu Lao Động Đang Làm Việc Phân Theo Ngành Kinh Tế Quá Hai Năm Trên Thì Bán Kính Của Hai Đường Tròn Sẽ Là
 • Toán 7 Bài 3: Biểu Đồ
 • Giới Thiệu Về Biểu Đồ Phân Tán Trong Excel
 • Lưu ý: Ảnh chụp màn hình trong bài viết này được thực hiện trong Excel 2022. Nếu bạn có một phiên bản khác thì dạng xem của bạn có thể khác một chút nhưng nếu không có lưu ý gì thì chức năng của chúng đều giống nhau.

  • Truy vấn lượng dữ liệu lớn theo nhiều cách thức thân thiện với người dùng.

  • Tính tổng phụ và tổng hợp dữ liệu số, tóm tắt dữ liệu theo thể loại và thể loại con, tạo tính toán và công thức tùy chỉnh.

  • Bung rộng và thu gọn các mức dữ liệu để tập trung kết quả của bạn và phân tích thành chi tiết từ dữ liệu tóm tắt cho vùng bạn quan tâm.

  • Chuyển hàng thành cột hoặc cột thành hàng (hay “xoay vòng”) để xem các tóm tắt khác nhau của dữ liệu nguồn.

  • Lọc, sắp xếp, nhóm và định dạng có điều kiện cho tập dữ liệu con hữu ích và thú vị nhất để cho phép bạn chỉ tập trung vào thông tin mình muốn.

  • Trình bày báo cáo trực tuyến hoặc bản in ngắn gọn, hấp dẫn và có kèm chú thích.

  Dữ liệu chi phí hộ gia đình

  PivotTable tương ứng

  Sau khi bạn tạo PivotTable bằng cách chọn nguồn dữ liệu, sắp xếp các trường trong Danh sách Trường của PivotTable và chọn bố trí ban đầu, bạn có thể thực hiện các tác vụ sau đây khi làm việc với PivotTable:

  Khám phá dữ liệu bằng cách thực hiện như sau:

  • Sắp xếp, lọc và nhóm các trường và mục.

  • Thay đổi hàm tổng hợp và thêm tính toán và công thức tùy chỉnh.

  Thay đổi bố trí biểu mẫu và cách sắp xếp trường bằng cách thực hiện như sau:

  • Thay đổi biểu mẫu PivotTable: Thu gọn, Đại cương hoặc Dạng bảng.

  • Thêm, sắp xếp lại và loại bỏ trường.

  • Thay đổi thứ tự của trường hoặc mục.

  Thay đổi bố trí cột, hàng và tổng phụ bằng cách thực hiện như sau:

  • Bật hoặc tắt tiêu đề trường cột và hàng, hoặc hiển thị hay ẩn dòng trống.

  • Hiển thị tổng phụ bên trên hoặc bên dưới các hàng của chúng.

  • Điều chỉnh chiều rộng cột khi làm mới.

  • Di chuyển trường cột vào vùng hàng hoặc trường hàng vào vùng cột.

  • Sáp nhập hoặc tách ô cho các mục hàng và cột bên ngoài.

  Thay đổi cách hiển thị ô trống và lỗi bằng cách thực hiện như sau:

  • Thay đổi cách hiển thị lỗi và ô trống.

  • Thay đổi cách hiển thị mục và nhãn không có dữ liệu.

  • Hiển thị hoặc ẩn các hàng trống

  Thay đổi định dạng bằng cách thực hiện như sau:

  • Định dạng ô và phạm vi theo cách thủ công hoặc có điều kiện.

  • Thay đổi kiểu định dạng PivotTable tổng thể.

  • Thay đổi định dạng số cho trường.

  • Bao gồm định dạng Máy chủ OLAP.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Thiết kế bố trí và định dạng của PivotTable.

  PivotChart cung cấp hình biểu diễn đồ họa cho dữ liệu trong PivotTable liên kết. PivotChart cũng có tính tương tác. Khi bạn tạo PivotChart, Ngăn Lọc PivotChart sẽ xuất hiện. Bạn có thể sử dụng ngăn lọc này để sắp xếp và lọc dữ liệu cơ sở của PivotChart. Những thay đổi mà bạn thực hiện cho bố trí và dữ liệu trong PivotTable liên kết ngay lập tức được phản ánh vào bố trí và dữ liệu trong PivotChart và ngược lại.

  PivotChart hiển thị chuỗi dữ liệu, thể loại, đánh dấu dữ liệu và trục giống như biểu đồ tiêu chuẩn. Bạn cũng có thể thay đổi loại biểu đồ và các tùy chọn khác như tiêu đề, vị trí chú giải, nhãn dữ liệu và vị trí biểu đồ, v.v..

  Đây là một PivotChart dựa trên ví dụ về PivotTable ở trên.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo PivotChart.

  Nếu bạn quen dùng biểu đồ tiêu chuẩn, bạn sẽ thấy rằng hầu hết các thao tác đều giống như trong PivotChart. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt:

  Hướng Hàng/Cột Không giống như biểu đồ tiêu chuẩn, bạn không thể chuyển đổi hướng hàng/cột của PivotChart bằng hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu. Thay vào đó, bạn có thể xoay nhãn Cột và Hàng của PivotTable liên kết để tạo được hiệu ứng này.

  Loại biểu đồ Bạn có thể thay đổi PivotChart thành bất kỳ loại biểu đồ nào, ngoại trừ biểu đồ xy (phân tán), chứng khoán hoặc bong bóng.

  Dữ liệu nguồn Biểu đồ tiêu chuẩn được liên kết trực tiếp đến các ô trang tính, trong khi PivotChart dựa trên nguồn dữ liệu của PivotTable liên kết. Không giống như biểu đồ tiêu chuẩn, bạn không thể thay đổi phạm vi dữ liệu biểu đồ trong hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu của PivotChart.

  Định dạng Hầu hết các định dạng-bao gồm các phần tử biểu đồ mà bạn thêm, bố trí và định kiểu-được giữ lại khi bạn làm mới PivotChart. Tuy nhiên, đường xu hướng, nhãn dữ liệu, thanh lỗi và các thay đổi khác đối với tập dữ liệu không được giữ lại. Biểu đồ tiêu chuẩn không mất đi định dạng này sau khi đã được áp dụng.

  Mặc dù bạn không thể trực tiếp đổi kích cỡ của nhãn dữ liệu trong PivotChart nhưng bạn có thể tăng cỡ phông của văn bản để đổi kích cỡ nhãn một cách hiệu quả.

  Bạn có thể sử dụng dữ liệu từ trang tính Excel để làm cơ sở cho PivotTable hoặc PivotChart. Dữ liệu sẽ nằm trong định dạng danh sách, với nhãn cột ở hàng đầu tiên được Excel sử dụng làm Tên Trường. Mỗi ô trong các hàng tiếp theo nên chứa dữ liệu phù hợp với đầu đề cột và bạn không nên kết hợp các kiểu dữ liệu trong cùng một cột. Ví dụ: bạn không nên kết hợp các giá trị tiền tệ và ngày tháng trong cùng một cột. Ngoài ra, không được để trống bất kỳ hàng hoặc cột nào trong phạm vi dữ liệu.

  Bảng Excel Bảng Excel đã nằm sẵn ở định dạng danh sách và là lựa chọn tốt để làm dữ liệu nguồn PivotTable. Khi bạn làm mới PivotTable, dữ liệu mới và dữ liệu cập nhật từ bảng Excel sẽ được tự động đưa vào thao tác làm mới.

  Sử dụng phạm vi có tên động Để giúp PivotTable dễ dàng cập nhật hơn, bạn có thể tạo phạm vi có tên động và sử dụng tên đó làm nguồn dữ liệu của PivotTable. Nếu phạm vi có tên mở rộng để bao gồm dữ liệu khác thì khi làm mới, PivotTable sẽ bao gồm cả dữ liệu mới.

  Bao gồm các tổng Excel tự động tạo các tổng phụ và tổng cuối trong PivotTable. Nếu dữ liệu nguồn chứa các tổng phụ và tổng cuối tự động mà bạn đã tạo bằng cách dùng lệnh Tổng phụ trong nhóm Đại cương trên tab Dữ liệu, hãy sử dụng chính lệnh đó để loại bỏ tổng phụ và tổng cuối trước khi bạn tạo PivotTable.

  Bạn có thể truy xuất dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài như cơ sở dữ liệu, cube Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP) hoặc tệp văn bản. Ví dụ: bạn có thể duy trì một cơ sở dữ liệu gồm các hồ sơ bán hàng mà bạn muốn tóm tắt và phân tích.

  Tệp Ghép nối Dữ liệu Office Nếu bạn sử dụng tệp Ghép nối Dữ liệu Office (ODC) (.odc) để truy xuất dữ liệu ngoài cho PivotTable thì bạn có thể nhập dữ liệu trực tiếp vào PivotTable. Chúng tôi khuyên bạn nên truy xuất dữ liệu ngoài cho báo cáo của mình bằng cách sử dụng tệp ODC.

  Dữ liệu nguồn OLAP Khi bạn truy xuất dữ liệu nguồn từ cơ sở dữ liệu OLAP hoặc tệp cube thì dữ liệu chỉ được trả về cho Excel dưới dạng PivotTable hoặc PivotTable đã được chuyển đổi sang các hàm trang tính. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Chuyển đổi các ô PivotTable cho công thức trang tính.

  Dữ liệu nguồn không phải OLAP Đây là dữ liệu cơ sở cho PivotTable hoặc PivotChart vốn đến từ nguồn khác ngoài cơ sở dữ liệu OLAP. Ví dụ: dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quan hệ hoặc tệp văn bản.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo PivotTable với nguồn dữ liệu ngoài.

  Bộ đệm ẩn PivotTable Mỗi lần bạn tạo một PivotTable hoặc PivotChart mới, Excel sẽ lưu trữ một bản sao của dữ liệu báo cáo trong bộ nhớ và lưu vùng lưu trữ này như một phần của tệp sổ làm việc – vùng lưu trữ này được gọi là bộ đệm ẩn PivotTable. Mỗi PivotTable mới đều cần thêm bộ nhớ và dung lượng đĩa. Tuy nhiên, khi bạn sử dụng PivotTable hiện có làm nguồn cho PivotTable mới trong cùng một sổ làm việc thì cả hai PivotTable này sẽ dùng chung một bộ đệm ẩn. Vì bạn tái sử dụng bộ đệm ẩn nên kích cỡ của sổ làm việc sẽ giảm xuống và bộ nhớ sẽ lưu ít dữ liệu hơn.

  Yêu cầu về vị trí Để sử dụng một PivotTable làm nguồn cho PivotTable khác thì cả hai PivotTable này phải nằm trong cùng một sổ làm việc. Nếu PivotTable nguồn nằm trong sổ làm việc khác, hãy sao chép nguồn vào vị trí sổ làm việc mà bạn muốn có PivotTable mới. Các PivotTable và PivotChart nằm trong các sổ làm việc khác nhau sẽ tách biệt với nhau, mỗi đối tượng đều có bản sao dữ liệu riêng trong bộ nhớ và trong sổ làm việc.

  Thay đổi ảnh hưởng đến cả hai PivotTable Khi bạn làm mới dữ liệu trong PivotTable mới, Excel cũng sẽ cập nhật dữ liệu trong PivotTable nguồn và ngược lại. Khi bạn nhóm hoặc hủy nhóm các mục hay tạo trường tính toán hoặc các mục tính toán trong một PivotTable thì cả hai PivotTable đều bị ảnh hưởng. Nếu bạn cần có một PivotTable độc lập với PivotTable khác thì bạn có thể tạo PivotTable mới dựa trên nguồn dữ liệu ban đầu, thay vì sao chép PivotTable ban đầu. Chỉ có điều, hãy chú ý đến những tác động có thể xảy ra đối với bộ nhớ nếu thực hiện thao tác này quá thường xuyên.

  PivotChart Bạn có thể tạo một PivotTable hoặc PivotChart mới dựa trên một PivotTable khác nhưng bạn không thể tạo PivotChart mới trực tiếp dựa trên một PivotChart khác. Các thay đổi với PivotChart sẽ ảnh hưởng đến PivotTable liên kết và ngược lại.

  Việc thay đổi dữ liệu nguồn có thể dẫn đến sự thay đổi trong dữ liệu cần phân tích. Ví dụ: có thể bạn muốn nhanh chóng chuyển từ cơ sở dữ liệu kiểm tra sang cơ sở dữ liệu sản xuất. Bạn có thể cập nhật PivotTable hoặc PivotChart với dữ liệu mới tương tự như thông tin kết nối dữ liệu ban đầu bằng cách xác định lại dữ liệu nguồn. Nếu dữ liệu này khác biệt đáng kể do có nhiều trường mới hoặc trường bổ sung thì việc tạo PivotTable hoặc PivotChart mới có thể sẽ dễ dàng hơn.

  Hiển thị dữ liệu mới được đưa vào bằng cách làm mới Thao tác làm mới PivotTable cũng có thể thay đổi dữ liệu sẵn có để hiển thị. Đối với PivotTable dựa trên dữ liệu trang tính, Excel sẽ truy xuất trường mới trong phạm vi nguồn hoặc phạm vi có tên mà bạn đã chỉ định. Đối với báo cáo dựa trên dữ liệu ngoài, Excel sẽ truy xuất dữ liệu mới đáp ứng tiêu chí về truy vấn cơ sở hoặc dữ liệu sẵn có trong OLAP cube. Bạn có thể xem bất kỳ trường mới nào trong Danh sách Trường và thêm trường vào báo cáo.

  Thay đổi OLAP cube mà bạn tạo Báo cáo dựa trên dữ liệu OLAP luôn có quyền truy nhập vào tất cả các dữ liệu trong cube. Nếu bạn đã tạo cube ngoại tuyến có chứa tập dữ liệu con trong cube máy chủ thì bạn có thể sử dụng lệnh OLAP Ngoại tuyến để sửa đổi cho tệp cube của mình chứa dữ liệu khác từ máy chủ.

  Tạo PivotChart

  Tùy chọn PivotTable

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sử Dụng Công Cụ Pivottable Và Pivotchart Phân Tích Dữ Liệu Trên Excel
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Pivot Table Nâng Cao Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Biểu Đồ Phần Trăm Trong Excel
 • Giới Thiệu Biểu Đồ Pareto
 • Biểu Đồ Pareto: Cách Vẽ Và Diễn Giải Ý Nghĩa
 • Cách Vẽ Biểu Đồ, Đồ Thị Bằng Chart Builder Trên Spss

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Chạy Thống Kê Tần Số Trong Spss
 • Cách Nhận Xét Trình Bày Bảng Đồ Thị Trong Spss Vẽ Đồ Thị Trong Excel
 • Thống Kê Mô Tả Trên Spss: Thống Kê Tần Số Và Biểu Đồ
 • Thống Kê Mô Tả: Thống Kê Tần Số Trong Spss
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Và Bài Tập Ứng Dụng
 • Bài viết này được đăng tải duy nhất và thuộc bản quyền của Phạm Lộc Blog. Việc chia sẻ lại nội dung lên website khác vui lòng dẫn nguồn link bài viết gốc này. Xin cảm ơn!

  Nếu như việc trình bày thống kê dạng các con số khá khô khan và thiếu sinh động thì biểu đồ, đồ thị chính là dạng thống kê hấp dẫn người xem hơn cả. SPSS tích hợp công cụ vẽ đồ thị Chart Builder giúp chúng ta có thể dễ dàng vẽ được các dạng đồ thì phù hợp.

  Giao diện Chart Builder xuất hiện với 3 vùng gồm:

   Variables: Khu vực các biến của dữ liệu, nếu vẽ biểu đồ biến nào, chúng ta sẽ kéo thả biến đo vào biểu đồ.
   Chart pview uses example data: Đây là khu vực làm việc chính, là đích đến của việc “kéo thả”. Bạn vẽ biểu đồ dạng nào (tròn, đường, cột, miền,…) sẽ kéo biểu đồ dạng đó thả vào vùng này. Tiếp tục kéo thả biến cần vẽ biểu đồ từ mục Variables thả vào biểu đồ.
   Gallery: Khu vực này chứa các dạng biểu đồ SPSS hỗ trợ: dạng 2D, 3D đến các loại biểu đồ cột, đường, tròn, miền, biểu đồ phân tán, biểu đồ phân phối,…

  SPSS hỗ trợ khá nhiều dạng biểu đồ, trong đó có một số dạng đặc biệt chuyên sâu về thống kê như Scatter, Histogram, Boxplot,… Tuy nhiên, chúng ta chỉ sử dụng biểu đồ cho mục đích thống kê mô tả, vì vậy các bạn chỉ cần chú ý tới các dạng biểu đồ Bar (cột), Line (đường), Area (miền), Pie (tròn),…

  Chúng ta sẽ thực hành vẽ biểu đồ tròn cho biến Độ tuổi, các dạng biểu đồ khác và các biến khác thực hiện tương tự. Tại giao diện Chart Builder, mục Gallery, các bạn chọn Pie/Polar. Kéo hình biểu đồ tròn xuất hiện bên phải thả vào vùng trắng Chart pview uses example data.

  Kéo biến Độ tuổi từ mục Variables thả vào ô Slice by. Lúc này sẽ xuất hiện một hộp thoại mới kế bên cửa sổ Chart Builder có tên Element Properties. Trong giao diện hộp thoại Element Properties, các bạn cần chú ý tới mục Statistics:

  Đây là mục cho phép bạn tùy chọn kiểu tính thống kê là số đếm tần số (Count) hay phần trăm cơ cấu (Percentage),… Lưu ý rằng, không phải lúc nào các tùy chọn này cũng đều được kích hoạt, SPSS sẽ căn cứ vào loại biến và kiểu giá trị bạn đưa vào vẽ biểu đồ để kích hoạt hoặc không kích hoạt các tùy chọn của mục này.

  Tác giả muốn thống kê cơ cấu biến độ tuổi nên sẽ sử dụng biểu đồ tròn và sử dụng kiểu tính thống kê phần trăm (Percentage).

  Sau khi đã chọn kiểu tính thống kê, tiếp tục nhấp vào nút Apply và sau đó chọn OK. Output sẽ xuất hiện hình ảnh biểu đồ như hình bên dưới:

  Để hiển thị con số phần trăm trên mỗi độ tuổi, các bạn nhấp đôi chuột vào biểu đồ. Hộp thoại Chart Editor xuất hiện:

  Nhấp chuột vào biểu tượng được khoanh đỏ trong hình trên để hiển thị Label giá trị (con số %) cho biểu đồ. Tiếp tục nhấp vào nút X ở góc trên bên phải để thoát khỏi cửa sổ Chart Builder. Quay lại Output, chúng ta đã có biểu đồ hoàn chỉnh thể hiện thống kê cơ cấu phần trăm các giá trị của biến Độ tuổi.

  → Kết quả thống kê từ biểu đồ cho thấy, tỷ lệ lao động có độ tuổi từ 26-35 chiếm tỷ trọng rất lớn (trên 50%). Trong khi đó, số lao động có độ tuổi trên 45 chiếm tỷ trọng rất nhỏ (chỉ 5%). Cơ cấu này cho thấy lao động của công ty đa số là lao động trẻ, giàu sức lực và năng lượng. Điều này hoàn toàn phù hợp với ngành nghề và hoạt động sản xuất của một công ty may mặc, cần nhiều công nhân trẻ có sức lao động làm việc tại xưởng và đồng thời cũng thực hiện đúng định hướng trẻ hóa lao động tại công ty.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Thế Nào Để Tạo Ra Những Biểu Đồ Minh Họa Ấn Tượng Trong Microsoft Powerpoint
 • Cách Vẽ Biểu Đồ, Đồ Thị, Bảng Biểu Trong Powerpoint 2007, 2010, 2013, 2003
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Powerpoint, Chèn Dữ Liệu & Tạo Hiệu Ứng
 • Sử Dụng Biểu Đồ Và Đồ Thị Trong Bản Trình Bày Của Bạn
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Powerpoint Dễ Dàng, Đơn Giản
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Biểu Đồ, Tạo Chart Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 2. Dân Số Và Gia Tăng Dân Số (Địa Lý 9)
 • Tỉ Lệ Sinh, Tử Của Dân Số Nước Ta
 • Cách Tạo Biểu Đồ Gantt Trong Excel 2010, 20113 Và Excel 2022
 • Hướng Dẫn Vẽ Sơ Đồ Gantt Trong Excel
 • Cách Tạo Biểu Đồ Gantt Để Quản Lý Dự Án Trong Excel
 • Biểu đồ trong Excel là gì?

  Biểu đồ là một hình ảnh trực quan của dữ liệu trong cả hàng và cột. Biểu đồ trong Excel thường được sử dụng để phân tích, đánh giá nhanh các dữ liệu quan trọng. Lấy ví dụ như bạn đã tổng hợp số liệu bán hàng trong ba năm qua bằng Excel, và với việc sử dụng biểu đồ, bạn sẽ có thể dễ dàng nhìn thấy được rằng năm nào có doanh thu cao nhất và năm nào có doanh thu thấp nhất. Ngoài ra, bạn cũng có thể vẽ biểu đồ để so sánh các mục tiêu đã đặt ra trước đó với những thành tích thực tế.

  Lưu ý: Phiên bản Microsoft Excel mà chúng tôi dùng để thực hiện là Excel 2013. Nếu như bạn đang sử dụng phiên bản thấp hơn, có thể bạn sẽ không thể tìm thấy một số tính năng nâng cao.

  Các loại biểu đồ trong Excel

  Tùy theo thông tin mà bạn muốn truyền tải đến người đọc, bạn cần phải sử dụng các loại biểu đồ khác nhau. Microsoft Excel cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn biểu đồ khác nhau để bạn có thể trực quan hóa mọi thông tin dữ liệu của mình. Và đây là một vài dạng biểu đồ trong Excel mà bạn nên sử dụng:

  • Biểu đồ tròn (Pie Chart): Khi bạn muốn hiển thị các thông tin số liệu dưới dạng phần trăm.
  • Biểu đồ đường (Line chart) Khi bạn muốn hiển thị trực quan các số liệu, xu hướng trong mộ khoảng thời gian cụ thể (ngày, tháng, năm).
  • Biểu đồ kết hợp: Khi bạn muốn làm nổi bật nhiều thông tin khác nhau.

  Tại sao bạn nên sử dụng biểu đồ trong Excel?

  1. Cho phép bạn có thể biểu diễn trực quan các số liệu bằng đồ họa.
  2. Giúp bạn dễ dàng theo dõi và phân tích số liệu hơn.
  3. Hiển thị được nhiều thông tin hơn so với trình bày dạng văn bản.

  Hướng dẫn cách tạo biểu đồ trong Excel

  Bước 1: Mở ứng dụng Microsoft Excel.

  Bước 2: Chọn bảng dữ liệu mà bạn cần để tạo biểu đồ.

  Bước 3: Nhấp vào tab INSERT trên thanh Menu ngang.

  Bước 4: Nhấp vào biểu tượng Column chart.

  Có thể bạn muốn xem:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Toàn Bộ Các Bước Tạo Biểu Đồ
 • Những Mẫu Flowchart (Lưu Đồ) Tốt Nhất Cho Microsoft Office
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Mt4 Để Giao Dịch Forex Đầy Đủ Nhất
 • Trendline Là Gì? Hướng Dẫn Cách Vẽ Trendline (Đường Xu Hướng) Chính Xác Nhất
 • Trendline Là Gì? Các Cách Giao Dịch Với Trendline Trong Forex
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Đo Thường Dùng Trong Excel (Gauge Chart)

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Thế Nào Để Vẽ Biểu Đồ Hình Tròn % Thực Hiện Kế Hoạch Trên Excel
 • Biểu Đồ Hồi Quy Tuyến Tính Bằng Stata, Spss Và R
 • Tìm Hiểu Về Cách Tính Tỉ Lệ Bản Đồ?
 • Bài 3. Tỉ Lệ Bản Đồ (Địa Lý 6)
 • Tỉ Lệ Bản Đồ Là Gì ? Cách Tính Tỉ Lệ Bản Đồ Đơn Giản Nhất
 • Biểu đồ đo (hoặc biểu đồ tốc độ) là sự kết hợp giữa biểu đồ Doughnut và biểu đồ Pie trong một biểu đồ. Từ sự kết hợp đó cho ta thấy ý nghĩa của các loại biểu đồ trong Excel.

  Một trang tính chứa biểu đồ đo và dữ liệu nguồn sẽ có giao diện như sau:

  Làm thế nào để tạo một biểu đồ đo lường trong Excel?

  1. Đầu tiên chọn phạm vi H2: I6.

  Tuy nhiên, lưu ý rằng: chuỗi Donut có 4 điểm dữ liệu và chuỗi Pie có 3 điểm dữ liệu.

  2. Tiếp theo, trên tab Insert, trong nhóm Chart, hãy nhấp vào biểu tượng Combo.

  3. Nhấp vào Create Custom Combo Chart.

  Khi đó, hộp thoại Insert Chart xuất hiện.

  4. Đối với Trái phiếu, chọn Donut (tùy chọn thứ tư trong Pie) làm loại biểu đồ.

  5. Đối với Cổ phiếu, chọn Pie làm loại biểu đồ.

  6. Đánh dấu Cổ phiếu trên trục thứ cấp.

  7. Nhấp vào OK.

  8. Xóa tiêu đề biểu đồ và chú thích.

  9. Chọn biểu đồ, trên tab Format, trong nhóm Current Selection, chọn Cổ phiếu.

  10. Trên tab Format, trong nhóm Current Selection, nhấp vào Format Selection và thay đổi góc của lát đầu tiên thành 270 độ.

  11. Sử dụng các phím ← và → để chọn một điểm dữ liệu. Trên tab Format, trong nhóm Shape Styles, thay đổi Shape Fill của từng điểm. Điểm 1 = No Fill, điểm 2 = Black và điểm 3 =No Fill

  Sau đó, kết quả hiện ra như sau:

  Chú thích: biểu đồ tròn không khác gì hơn là một lát trong suốt 75 điểm, một lát đen 1 điểm (kim chỉ) và một lát trong suốt là 124 điểm.

  12. Lặp lại các bước 9 đến 11 cho Trái phiếu. Điểm 1 = đỏ, điểm 2 = vàng, điểm 3 = xanh và điểm 4 = Không điền.

  Kết quả:

  13. Chọn biểu đồ. Tiếp theo, trên tab Format trong nhóm Current Selection, chọn Chart Area. Trong nhóm Shape Styles, thay đổi Shape Fill thành No fill và Shape Outline thành No Outline.

  14. Cuối cùng, sử dụng nút Spin để thay đổi giá trị trong ô I3 từ 75 thành 76. Hãy ghi nhớ rằng biểu đồ tròn thay đổi thành lát cắt trong suốt gồm 76 điểm, lát đen 1 điểm (kim chỉ) và lát trong suốt 200 – 1 – 76 = 123 điểm. Và công thức trong ô I5 đảm bảo rằng 3 lát tổng cộng tối đa 200 điểm.

  Nguồn: Excel Easy

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biểu Đồ Bánh Doughnut (Doughnut Chart) Trong Excel
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Địa Lý Trên Máy Tính Cực Dễ Hiểu Cach Ve Bieu Do Doc
 • Nêu Điều Kiện, Các Bước Để Vẽ Biểu Đồ Hình Tròn Biểu Đồ Cột Và Biểu Đồ Miền Câu Hỏi 261679
 • Kỹ Năng Vẽ Biểu Đồ, Phân Tích Số Liệu Huong Dan Ky Nang Ve Bieu Do Phan Tich So Lieu Doc
 • Vẽ Và Phân Tích Các Bài Tập Biểu Đồ Địa Lý Lớp 9
 • Biểu Đồ Kiểm Soát (Control Chart)

  --- Bài mới hơn ---

 • Rèn Kĩ Năng Phân Tích Biểu Đồ Nhiệt Độ Và Lượng Mưa
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Excel Chuyên Nghiệp
 • Kỹ Năng Vẽ Và Phân Tích Các Dạng Biểu Đồ Địa Lý Lớp 9
 • Hướng Dẫn Vẽ Biểu Đồ Sức Bền Vật Liệu( Phần 2)
 • Hướng Dẫn Vẽ Biều Đồ Lực Và Momen Trong Sức Bền Vật Liệu Bằng Solidwork ( Phần 4)
 • 1. Khái niệm

  Biểu đồ kiểm soát được W.A. Sherwhart- cán bộ của hãng Bell Telephone Laboratories nêu ra lần đầu tiên năm 1924, được sử dụng nhằm phân biệt những biến động do các nguyên nhân đặc biệt cần được nhận biết, điều tra và kiểm soát gây ra với những biến động ngẫu nhiên vốn có của quá trình.

  Ví dụ: BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT

  2. Tác dụng

  – Cho thấy sự biến động của các hoạt động và quá trình trong một khoảng thời gian nhất định.

  Do đó, nó được sử dụng để dự đoán, đánh giá sự ổn định của quá trình; kiểm soát, xác định khi nào cần điều chỉnh quá trình và để xác định sự cải tiến của một quá trình.

  3. Phân loại

  Có hai loại biểu đồ kiểm soát:

  – Biểu đồ kiểm soát dạng biến số ( dùng cho các giá trị liên tục)

  – Biểu đồ kiểm soát dạng thuộc tính ( dùng cho các giá trị rời rạc )

  4. Các bước cơ bản để thiết lập biểu đồ kiểm soát

  Bước 1: Xác định đặc tính để áp dụng biểu đồ kiểm soát

  Bước 2: Lựa chọn loại biểu đồ kiểm soát thích hợp

  Bước 3: Quyết định cỡ mẫu và tần số lấy mẫu

  Bước 4: Thu thập và ghi chép dữ liệu (nên ít nhất là 20 mẫu) hoặc sử dụng các dữ liệu lưu trữ trước đây.

  Bước 5: Tính các giá trị thống kê đặc trưng cho mỗi mẫu.

  Bước 6: Tính giá trị đường tâm, các đường giới hạn kiểm soát dự trên các giá trị thống kê tính từ các mẫu.

  Bước 7: Thiết lập biểu đồ và đánh dấu trên biểu đồ các giá trị thống kê mẫu.

  Bước 8: Kiểm tra trên biểu đồ đối với các điểm ( giá trị mẫu đo) ở ngoài giới hạn kiểm soát và đối với các dấu hiệu bất thường vượt khỏi tầm kiểm soát.

  Bước 9: Ra quyết định.Cụ thể:

  – Nếu tất cả các điểm đều nằm trong giới hạn kiểm soát và không có dấu hiệu đặc biệt nào vượt quá tầm kiểm soát nghĩa là quá trình ổn định, biều đồ kiểm soát với đường trung tâm và các đường kiểm soát đã thiết lập sẽ trở thành chuẩn để kiểm soát quá trình tương lai.

  – Nếu một hoặc một vài điểm vượt ngoài vùng kiểm soát, ta cần phải tìm ra nguyên nhân đặc biệt gây ra tình trạng này đối với từng điểm. Khi nguyên nhân đặc biệt được tìm thấy, điểm nằm ngoài giới hạn kiểm soát do nguyên nhân đặc biệt đó gây ra sẽ được loại bỏ. sau đó, cần tính lại giá trị đường trung tâm, giới hạn trên và giới hạn dưới từ những điểm nằm trong giới hạn kiểm soát, vẽ biểu đồ mới. Thực hiện lại bước 8,9 cho đến khi xây dựng được biểu đồ chuẩn. Lưu ý rằng các điểm nằm trong vùng kiểm soát ban đầu bây giờ có thể vượt ra ngoài giới hạn kiểm soát. Bởi vì, vùng kiểm soát mới thường thu hẹp lại so với vùng kiểm soát cũ.

  Trong một số trường hợp, có thể chúng ta không xác định được nguyên nhân gây ra sự bất thường. Khi đó, có hai cách xử lý.

  Một là, loại bỏ điểm nằm ngoài giới hạn kiểm soát giống như trường hợp đã tìm được nguyên nhân đặc biệt mà không cần phân tích, chứng minh cho hành động này.

  Hai là, giữ lại điểm hoặc những điểm nằm ngoài giới hạn kiểm soát. dĩ nhiên nếu những điểm này thật sự đại diện cho điều kiện nằm ngoài sự kiểm soát, kết quả khoảng cách giữ hai đường kiểm soát sẽ quá rộng. Tuy nhiên, nếu chỉ có một hoặc hai điểm như vậy, điều này sẽ không làm sai lệch ý nghĩa của biểu đồ kiểm soát. Nếu giá trị của những mẫu đo trong tương lai vẫn còn nằm trong vùng kiểm soát, khi đó nhưng điểm không thể diễn giải có thể giữ lại một cách an toàn.

  5. Cách đọc biểu đồ kiểm soát

  Điều quan trọng nhất trong kiểm soát quá trình là nhìn vào biểu đồ kiểm soát ta có thể đọc được sự biến động của quá trình một cách chính xác và có hành động khắc phục kịp thời khi phát hiện các dấu hiệu bất thường vượt khỏi phạm vi kiểm soát.

  – Quá trình sản xuất ở trạng thái ổn định: khi tất cả các điểm trên biểu đồ đều nằm trong hai đường giới hạn kiểm soát và không xuất hiện các dấu hiệu bất thường vượt khỏi phạm vi kiểm soát.

  – Quá trình sản xuất ở trạng thái không ổn định: khi rơi vào một trong hai trường hợp sau:

  + Có ít nhất một điểm vượt ngoài các đường giới hạn của biểu đồ kiểm soát.

  + Các điểm trên biểu đồ có những dấu hiệu bất thường, mặc dù chúng nằm trong vùng kiểm soát.

  các dấu hiệu bất thường biểu hiện ở trạng thái sau:

  . Dạng một bên đường tâm: khi trên biểu đồ xuất hiện 7 điểm liên tục ( hoặc hơn) chỉ ở một bên đường tâm.

  . Dạng xu thế: khi 7 điểm liên tiếp trên biểu đồ có xu hướng tăng hoặc giảm một cách liên tục.

  . Dạng chu kỳ: khi các điểm trên biểu đồ cho thấy cùng kiểu loại thay đổi qua các khoảng thời gian bằng nhau.

  . Dạng kề cận với đường giới hạn kiểm soát:

  Khi có 2 trong số 3 điểm liên tiếp rơi vào vùng A ở cùng một phía của đường tâm.

  Hơn 1/3 các điểm dữ liệu rơi vào vùng A và rất ít dữ liệu rơi vào vùng C.

  . Dạng kề cận với đường tâm: có khoảng 2/3 các điểm dữ liệu nằm trong vùng C.

  . 4 trong số 5 điểm liên tiếp rơi vào vùng B ở cùng một phía của bên đường tâm.

  Các vùng trong biểu đồ kiểm soát: vùng nằm giữ hai đường giới hạn kiểm soát trên và giới hạn kiểm soát dưới được chia làm 6 vùng bằng nhau, mỗi vùng tương ứng với 1 sigma.

  Một số quy tắc đối với các dấu hiệu nằm ngoài vùng kiểm soát:

  – khoanh tròn những điểm nằm ngoài vùng kiểm soát.

  – Một điểm nằm trên UCL, LCL không được coi là ngoài phạm vi kiểm soát.

  – Một điểm nằm trên đường trung tâm không được tính nằm trong chuỗi dạng một bên đường tâm.

  – Hai điểm liên tục bằng nhau được tính thành một điểm trong chuỗi dạng xu thế.

  – Một điểm nằm trên đường phân vùng A,B,C được xem như nằm trong vùng gần trung tâm hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biểu Đồ Kiểm Soát Chất Lượng (Quality Control Chart) Là Gì? Đặc Điểm
 • Bai Tap Quan Tri Chat Luong
 • Biểu Đồ Kiểm Soát Là Gì? Control Chart Là Gì Trong Kỳ Thi Pmp®
 • Vẽ Biểu Đồ Kiểm Soát Chất Lượng
 • Biểu Đồ Levey Jennings
 • Cách Tạo (Vẽ) Biểu Đồ (Chart) Trong Excel 2007, 2003, 2010, 2013

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tạo Biểu Đồ Trong Google Slides
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Trên Word, Excel.. Vbiu Doc
 • Tất Tần Tật Chi Tiết Về Biểu Đồ Nến Mà Mọi Trader Pro Cần Nắm Vững
 • Hướng Dẫn Phân Tích Biểu Đồ Hình Nến
 • Cách Xem Và Phân Tích Đồ Thị Dạng Nến (Candlestick Chart) Trong Trade Coin Trên Tất Cả Các Sàn Giao Dịch
 • Hướng dẫn tạo biểu đồ trong excel 2007, 2003, 2010, 2013

  1. Làm thế nào để tạo một biểu đồ trong Excel ?

  a. Tạo biểu đồ trong Excel 2007

  Trong Excel 2007, bạn có thể tạo ra một biểu đồ trong 10 giây. Sau khi bạn tạo ra một biểu đồ, bạn có thể dễ dàng thêm các yếu tố mới vào nó như tiêu đề hoặc thay đổi cách trình bày của biểu đồ. Với Excel 2007 bạn cũng biết cách biến các con số và text thành nội dung của một biểu đồ.

  b. Cách tạo biểu đồ

  Tạo một biểu đồ bằng cách nhấp chuột vào một trong các loại biểu đồ nhóm Charts, trên tab Insert.

  Hình trên là một worksheet cho thấy tình hình kinh doanh của Công ty Northwind Traders Tea theo dạng báo cáo con số và bạn có thể chuyển sang dạng biểu đồ để dễ dàng so sánh tình hình kinh doanh.

  1. Chọn dữ liệu mà bạn muốn tạo biểu đồ, bao gồm các cột tiêu đề (tháng một, tháng hai, tháng ba) và tên của nhân viên bán hàng.

  c. Làm thế nào để dữ liệu worksheet xuất hiện trong biểu đồ

  Trong biểu đồ trên, dữ liệu từ mỗi worksheet cell là một cột. Hàng tiêu đề (tên nhân viên kinh doanh) là những biểu đồ ghi chú văn bản bên phải, và tiêu đề cột (những tháng của năm) ở dưới cùng của biểu đồ. Trong biểu đồ, Cencini (đại diện bởi giữa cột cho mỗi tháng) bán được nhiều nhất sản phẩm trà (tea) trong tháng một và tháng hai, nhưng cô đã bị qua mặt bởi Giussani trong tháng ba.

  Dữ liệu cho mỗi người kinh doanh xuất hiện trong ba cột riêng biệt, một cột cho mỗi tháng. Chiều cao của mỗi biểu đồ tương ứng đến các giá trị trong cell mà nó đại diện. Biểu đồ hiển thị cho bạn biết làm thế nào để những nhân viên kinh doanh so sánh với nhau theo từng tháng.

  Mỗi hàng dữ liệu của nhân viên kinh doanh có một màu khác nhau trong biểu đồ. Biểu đồ ghi chú tạo ra từ các hàng tiêu đề trong worksheet (tên những nhân viên bán hàng), màu sắc mà đại diện cho các dữ liệu cho mỗi nhân viên kinh doanh. Ví dụ dữ liệu của Giussani là màu xanh đậm và là cột bên trái của từng mỗi tháng.

  Cột tiêu đề từ worksheet, tháng Giêng, tháng Hai, và tháng Ba, bây giờ đang ở dưới cùng của biểu đồ. Ở phía bên trái của biểu đồ, Excel đã tạo ra một tỷ lệ của số để giúp bạn giải thích cột chiều cao.

  Bất kỳ thay đổi dữ liệu trong các worksheet sau khi biểu đồ được tạo ra, ngay lập tức biểu đồ cũng thay đổi.

  d. Tìm hiểu về Chart Tools

  Khi bạn tạo một biểu đồ, Chart Tools xuất hiện trên Ribbon, trong đó bao gồm các tab Design, Layout và tab Format.

  Bạn nên biết về Chart Tools, trước khi bạn tìm hiểu về biểu đồ. Sau khi biểu đồ được chèn vào worksheet, Chart Tools xuất hiện, với ba tab: Design, Layout và Format. Trên những tab này bạn sẽ tìm thấy những lệnh cần thiết để làm việc với biểu đồ.

  f. Thêm tiêu đề cho biểu đồ

  Bạn có thể cung cấp một tiêu đề cho chính biểu đồ chính cũng như để biểu đồ trục đo và mô tả dữ liệu biểu đồ. Điều này có hai biểu đồ trục. Một ở phía bên trái là trục chiều dọc (còn gọi là giá trị hoặc trục y). Trục này là tỉ lệ của các số mà bạn có thể giải thích cột chiều cao. Những tháng của năm ở dưới cùng là trên trục ngang (cũng được biết đến như là các thể loại hoặc trục x).

  1. Tiêu đề cho biểu đồ này là Northwind Traders Tea, tên của một sản phẩm.

  2. Tiêu đề cho các trục dọc bên trái là Cases Sold.

  3. Tiêu đề cho các trục ngang ở dưới cùng là First Quarter Sales.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tùy Chỉnh Biểu Đồ Excel: Thêm Tiêu Đề, Trục, Chú Thích, Nhãn Dữ Liệu Và Nhiều Thứ Khác
 • Cách Tạo Biểu Đồ Đường Cong Chuông
 • Giới Thiệu Power Bi Công Cụ Vẽ Báo Cáo Bằng Biểu Đồ Đa Năng
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Phân Tích Báo Cáo Bằng Power Bi Desktop
 • Vẽ Biểu Đồ Thể Hiện Mật Độ Dân Số Của Các Châu Lục Trên Thế Giới
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Và Vẽ Biểu Đồ Thác Nước (Waterfall Chart)

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Biểu Đồ Pareto, Histogram Và Waterfall Trên Excel 2022
 • Hướng Dẫn Vẽ Xe Oto Với Solidworks
 • Thú Vị Với Bộ Tranh ‘1001 Cách Đi Xe Máy Của Người Việt’
 • Hướng Dẫn Vẽ Yasuo Siêu Phẩm. Trường Đào Tạo Âm Nhạc Chuyên Nghiệp
 • Giai Thoại Và Những Hình Ảnh Đẹp Về Tướng Yasuo Liên Minh Huyền Thoại
 • Biểu đồ này dùng để chia biểu đồ cột chồng thành các hạng mục con. Giúp người xem tập trung vào một hạng mục, chú ý đến điểm bắt đầu, sự tăng giảm cũng như điểm kết thúc. Hay nói cách khác là trình bày việc từ một vị trí ban đầu đã tăng hoặc giảm qua hàng loạt các thay đổi như thế nào.

  Đọc ví dụ sau đây, bạn sẽ nhanh chóng nắm được cách sử dụng nó. Giả sử bạn là một chuyên viên tư vấn về quản lý nhân sự và muốn biết được cũng như thể hiện sự tăng giảm trong số lượng nhân viên trong năm vừa qua của đối tác bên bạn. Nhìn biểu đồ thác nước hình 1 bạn sẽ thấy ngay được vấn đề.

  Hình 1 Biểu đồ thác nước.

  Ở bên trái, ta thấy ngay được số lượng nhân viên thời điểm đầu năm của một chi nhánh. Nhìn từ trái sang phải, ta thấy số lượng nhân viên được tăng qua việc tuyển người mới và điều chuyển công tác vào. Tiếp theo sau đó là số lượng nhân viên giảm do điều chuyển công tác qua chi nhánh khác hoặc xin nghỉ hay là bị cho thôi việc. Cột cuối cùng thể hiện tổng số nhân viên trong một năm.

  Trong Biểu đồ Thác nước, cột đầu tiên và cột cuối cùng biểu thị cho tổng giá trị.

  Các cột ở giữa lơ lửng thể hiện sự thay đổi tiêu cực hoặc tích cực trong từng giai đoạn.

  Cuối cùng kết lại bằng cột tổng giá trị sau cùng.

  Từ biểu đồ này ta có thể nhìn thấy rõ ràng sự thay đổi theo diễn biến tích cực hoặc tiêu cực của các phần tử trong biểu đồ.

  Biểu đồ Thác nước tương đối hữu ích cho việc phân tích. Bạn có thể dùng nó trong nhiều tình huống như là:

  • Đánh giá lợi nhuận của công ty

  • Đánh giá doanh số bán hàng

  • Hoặc đơn giản là sự thay đổi của nhân viên trong công ty/sinh viên trong trường/tiền trong túi.

  Hướng dẫn vẽ Biểu đồ Thác nước (Waterfall Chart) trên Excel

  Bước 1: Chuẩn bị bảng dữ liệu.

  Bước 2: Phân tích Bảng dữ liệu

  Chèn thêm 3 cột ở giữa lần lượt là: Cơ sở, Tăng, Giảm

  Cột cơ sở sẽ là giá trị sau mỗi giai đoạn biến đổi.

  Cột tăng thể hiện các giá trị dương/tăng

  Cột giảm thể hiện các giá trị âm/giảm

  Ta có thể điền tay vào bảng nếu số liệu ít và đơn giản. Dùng công thức =IF(H3<=0, -H3,0) để tìm kiếm giá trị âm/giảm điền vào cột giảm.

  Tiếp theo tính nốt cột cơ sở = Quý 1 = E4 = B3+F3-G3 = Giá trị cơ sở cũ + lượng tăng – lượng giảm. Kéo công thức đến hết 4 Quý.

  Bước 3: Tạo biểu đồ cột chồng.

  Nếu các bạn chưa biết cách tạo biểu đồ cột chồng, hãy xem lại bài Hướng dẫn sử dụng biểu đồ thanh/cột chồng.

  Sau khi tạo biểu đồ cột chồng cơ bản ta có

  Biểu đồ có dạng cột chồng, tuy nhiên chưa thành hình Thác nước.

  Thao tác quan trọng định hình biểu đồ thác nước là bước sau.

  Bước 4: Chuyển biểu đồ cột thành biểu đồ thác nước.

  Kích chuột phải vào chữ Cơ sở. Chọn Format Data Series.

  Trong hộp thoại này chọn Fill, Tích vào ô No fill

  Sau đó ta chỉ cần xóa chữ cơ sở:

  Vậy là chúng ta đã có biểu đồ thác nước. Nhưng còn cột Kết thúc cũng biến mất theo cột cơ sở. Để lấy lại giá trị cột Kết thúc. Bạn kích đúp cho đến khi chỉ hiện ra vùng cột duy nhất đó.

  Chọn Shape Fill ở Tab Format của Chart Tools, bạn chọn màu cho nó.

  Đã hoàn thành, bạn đã có biểu đồ thác nước thể hiện sự tăng giảm nhân viên trong năm 2022 qua từng quý.

  Cách sử dụng Heatmap khi xây dựng bảng biểu. Ưu điểm của Biểu Đồ Đường và cách sử dụng. Hướng dẫn tối ưu trên Biểu Đồ Thanh

  Biểu Đồ Cột/Thanh Chồng

  Biểu Đồ Miền

  Biểu Đồ Tròn ưu và nhược điểm, có nên hay không sử dụng biểu đồ tròn trong thuyết trình, trình bày.

  Các lưu ý khi thiết kế biểu đồ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Tạo Biểu Đồ Waterfall, Biểu Đồ Hình Thác Nước Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Biểu Đồ Thác Nước (Waterfall) Tuyệt Đẹp Trong Excel
 • Tìm Hiểu Về Trào Lưu Truyện Tranh Webtoon Đang Hot Hiện Nay
 • Các Vấn Đề Hỏi Đáp Cần Biết Khi Mua Bảng Vẽ Wacom
 • Bảng Vẽ Wacom Là Gì? Cách Chọn Mua Loại Bảng Vẽ Wacom Cho Phù Hợp
 • Biểu Đồ Charts Scatter, Bullet Charts Và Bảng Trong Google Data Studio

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Tích Thiết Kế Hướng Đối Tượng
 • Thực Hành Xây Dựng Bản Vẽ Sequence Diagram
 • Thiết Kế Chức Năng Với Sequence Diagram Có Phức Tạp Không?
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Word 2022
 • 5 Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Word 2022 Nhanh Và Dễ Nhất
 • Google data studio cung cấp nhiều công cụ hữu ích cho phép bạn kể lại câu chuyện dữ liệu của mình một cách trực quan và chuyên nghiệp.

  Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cách triển khai trực quan hóa dữ liệu cụ thể để cho phép bạn diễn giải dữ liệu bằng cách sử dụng biểu đồ Charts Scatter, Bullet Charts và Bảng.

  Bài viết này bao gồm 11 bước để trình bày cách sử dụng các biểu đồ này để trực quan hóa dữ liệu của bạn theo cách tương tác nhất. Trước khi bắt tay vào thực hiện bài viết này, bạn cần xem lại:

  Các thêm biểu đồ Scatter – Biểu đồ phân tán vào báo cáo Google data studio

  Biểu đồ phân tán cho biết một biến bị ảnh hưởng như thế nào bởi một biến khác. Mối quan hệ này được gọi là ‘mối tương quan’.

  Bạn có thể sử dụng dạng biểu đồ này để so sánh số lần nhấp chuột trên mỗi chiến dịch marketing hoặc tổng chi tiêu mỗi ngày. Vị trí của các dấu chấm riêng lẻ trên biểu đồ phân tán cho phép bạn xem mối quan hệ giữa hai chiến dịch hoặc chi tiêu hàng ngày khác nhau. Một chấm được vẽ dọc theo trục ‘X’ và chấm còn lại dọc theo trục ‘Y’ cho bạn biết cách một biến bị ảnh hưởng bởi biến khác.

  1) Bước đầu tiên là chọn tùy chọn ‘scatter chart’ từ menu thả xuống ‘add a chart’ và định vị nó trên báo cáo của bạn.

  Đối với ví dụ này, chúng ta sẽ khám phá mối quan hệ giữa tổng số phiên và tổng số lần xem trang.

  2) Biểu đồ phân tán được đặt thành mặc định hiển thị tổng số phiên trên trục ‘X’ và tổng số lượt xem trang trên ‘trục Y’. Để thay đổi các chỉ số này, chỉ cần nhấp vào chỉ số bên dưới data và chọn một metric từ danh sách có sẵn.

  4) Để xem dữ liệu từ các tuần, tháng hoặc thậm chí các năm trước, hãy chuyển sang chế độ xem và đặt phạm vi ngày cho báo cáo của bạn. Các biểu đồ này đều có tính tương tác nên có thể thấy các điểm dữ liệu khi bạn di chuyển con trỏ qua biểu đồ.

  Cách thêm Biểu đồ Bullet vào báo cáo Google data studio

  5) Biểu đồ Bullet thường được sử dụng để hiển thị dữ liệu hiệu suất và hiển thị tiến trình hướng tới một mục tiêu nhất định. Tức là: Doanh thu, chi phí, khối lượng. Biểu đồ Bullet có thể được hiển thị theo cả phương dọc và phương ngang. Để thêm biểu đồ Bullet, chỉ cần nhấp vào ‘add chart’ trong các liên kết nhanh và chọn ‘bullet’.

  6) Ở phía bên phải của trang, có các tùy chọn để đặt các chỉ số mà bạn muốn hiển thị. Giới hạn các phạm vi đặt mục tiêu thấp hơn, trung bình và cao hơn cho chỉ số.

  Đối với ví dụ này, biểu đồ dấu đầu dòng được đặt thành mặc định hiển thị tổng số phiên. Bạn đừng quên điều chỉnh phạm vi ngày cho phù hợp.

  7) Bạn cũng có thể thay đổi màu của thanh số liệu và phạm vi của biểu đồ dấu đầu dòng.

  8) Để xem biểu đồ bullet của bạn, hãy chọn chế độ ‘view’ ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

  Bên cạnh đó, bạn có thể xem lại bài viết gần đây nhất của chúng tôi về Cách tạo đường, mốc tham chiếu dữ liệu trong Google data studio. Trong bài viết này, chúng tôi đã thực hiện một biểu đồ bullet vô cùng đẹp mắt, như bạn có thể thấy ở hình bên dưới, để hiển thị mức chi tiêu ngân sách, tiến độ đạt được mục tiêu và các mốc tham chiếu quan trọng khác trong báo cáo của mình.

  Cách thêm Bảng vào báo cáo Google data studio

  Bảng được sử dụng để tổ chức và hiển thị thông tin trong các cột và hàng.

  9) Để thêm bảng có các thanh, hãy chọn ‘tadd chart từ trình menu thả xuống trong ‘quicklinks’ và chọn ‘table with bars’.

  Ở phía bên phải của trang có các tùy chọn để chọn các metric và dimension khác nhau. Đối với ví dụ này, chúng tôi đã thêm ‘tháng trong năm’ làm dimension bổ sung và ‘người dùng’ và ‘người dùng mới’ làm metric bổ sung.

  10) Bạn có thể xem các tháng theo thứ tự giảm dần để hiển thị dữ liệu mới nhất ở đầu bảng. Điều quan trọng cần lưu ý là phạm vi ngày cần được điều chỉnh cho phù hợp.

  Bạn cũng có thể xóa số hàng khỏi tab Style.

  11) Trong tab Style, bạn sẽ thấy danh sách các tùy chọn cho mỗi cột trong bảng. Một số, thanh hoặc bản đồ nhiệt có thể được chọn. Tương tự như biểu đồ bullet, bạn cũng có thể đặt các giá trị mục tiêu ở đây. Dòng giá trị mục tiêu sẽ xuất hiện khi mục tiêu mục tiêu đã được đặt. Bạn cũng có thể thay đổi màu sắc của các thanh.

  Tất cả các tùy chọn trên có thể được áp dụng cho từng cột của bảng. Chọn kiểu mong muốn của bạn dựa trên thông tin bạn muốn hiển thị. Trong ví dụ này, chúng tôi đã sử dụng các tùy chọn sau: Cột 1: Thanh, Giá trị mục tiêu: 950, Cột 2: Bản đồ nhiệt , Cột 3: Bản đồ nhiệt .

  Hy vọng qua bài biết này, bạn đã biết cách vẽ các dạng biểu đồ thông dụng nhất trong Google data studio, giúp trực quan hóa dữ liệu một cách chuyên nghiệp hơn. Bên cạnh đó, để không bỏ lỡ những mẹo và thủ thuật tin học văn phòng hữu ích khác, hãy tham gia cùng với Gitiho ngay hôm nay.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Vẽ Biểu Đồ Xu Hướng, Sai Số Chuẩn Và Biểu Đồ Thu Nhỏ Trong Excel
 • Cách Tạo Biểu Đồ So Sánh Ngân Sách Và Thực Tế Chuyên Nghiệp
 • Sử Dụng Rational Rose Để Tạo Lập Biểu Đồ Trình Tự Và Biểu Đồ Trạng Thái
 • Giới Thiệu Về Rational Rose Và Các Diagram
 • Cách Vẽ Các Biểu Đồ Sử Dụng Javascript Và Html5 Canvas
 • Biểu Đồ Bánh Doughnut (Doughnut Chart) Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Vẽ Biểu Đồ Đo Thường Dùng Trong Excel (Gauge Chart)
 • Làm Thế Nào Để Vẽ Biểu Đồ Hình Tròn % Thực Hiện Kế Hoạch Trên Excel
 • Biểu Đồ Hồi Quy Tuyến Tính Bằng Stata, Spss Và R
 • Tìm Hiểu Về Cách Tính Tỉ Lệ Bản Đồ?
 • Bài 3. Tỉ Lệ Bản Đồ (Địa Lý 6)
 • Với Microsoft Excel, bạn có thể tạo biểu đồ bánh doughnut (doughnut chart) để biểu diễn mối quan hệ một phần dữ liệu với tổng thể.

  Giới thiệu về doughnut chart

  Giống như Pie chart, một doughnut chart sẽ biểu diễn mối quan hệ của một phần dữ liệu với tổng thể, cho thấy phần dữ liệu đó chiếm bao nhiêu phần trăm, ảnh hưởng tới các phần khác ra sao… Tuy nhiên, không chỉ vậy mà doughnut chart còn làm được nhiều hơn. Bởi chứa được nhiều hơn một dải dữ liệu, doughnut chart có thể biểu diễn được sự thay đổi của các phần dữ liệu, chẳng hạn như thay đổi theo tháng, theo quý hoặc năm. Với mỗi thay đổi, một vòng tròn mới sẽ được thêm vào.

  Cách tạo biểu đồ

  Để tạo một biểu đồ doughnut, trước tiên ta cần có dữ liệu. Dữ liệu mẫu ta sẽ sử dụng trong trường hợp này là dân số 3 thành phố ở Việt Nam trong 2 năm 2022 và 2022 như ảnh dưới:

  Thay đổi Style

  • Để chỉnh sửa kích cỡ vòng tròn, ta kéo thanh Doughnut Hole Size tăng giảm. Việc này sẽ giúp phóng to/thu nhỏ kích cỡ vòng tròn trung tâm.
  • Angle of first slice giúp xoay trục dữ liệu. Mặc định dữ liệu sẽ được đặt theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ góc 0.
  • Doughnut Explosion tách các vùng giá trị ra riêng biệt, có ý nghĩa nhấn mạnh từng phần trong khi vẫn thể hiện mối quan hệ trong tổng số.

  Một tip cho các bạn khi đổi tên biểu đồ đó là sử dụng tham chiếu. Với bảng dữ liệu đã có sẵn tên, bạn có thể tham chiếu tên biểu đồ tới bảng đó thay vì gõ trực tiếp tên biểu đồ như sau:

  1. Ấn F2
  2. Nhập kí tự = (giống như khi mở đầu công thức)
  3. Ấn Enter

  Lưu ý: Không nhập trực tiếp vào tên biểu đồ mà phải nhập trên thanh công thức bằng phím F2. Kết quả nhận được như sau:

  Trong thẻ Chart Design, mục Add Chart Elements, ta có thể thêm các thuộc tính vào trong biểu đồ như Tiêu đề (Chart Title), Nhãn đơn vị (Data Label), Chú giải đơn vị (Chart Legend).

  Để thể hiện các giá trị hay tỷ lệ trong biểu đồ, ta sử dụng Data Label

  Giới thiệu biểu đồ hình thác nước trong Excel Biểu đồ Sunburst biểu diễn giá trị theo thứ bậc Biểu đồ cây (Treemap) trong Excel

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Vẽ Biểu Đồ Địa Lý Trên Máy Tính Cực Dễ Hiểu Cach Ve Bieu Do Doc
 • Nêu Điều Kiện, Các Bước Để Vẽ Biểu Đồ Hình Tròn Biểu Đồ Cột Và Biểu Đồ Miền Câu Hỏi 261679
 • Kỹ Năng Vẽ Biểu Đồ, Phân Tích Số Liệu Huong Dan Ky Nang Ve Bieu Do Phan Tich So Lieu Doc
 • Vẽ Và Phân Tích Các Bài Tập Biểu Đồ Địa Lý Lớp 9
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Hình Tròn Trong Excel
 • Sử Dụng Công Cụ Pivottable Và Pivotchart Phân Tích Dữ Liệu Trên Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Quan Về Pivottable Và Pivotchart
 • Hướng Dẫn Tạo Biểu Đồ Tương Tác Đầu Tiên Trong Excel
 • Hướng Dẫn Vẽ Biểu Đồ Tương Tác Trong Excel Đơn Giản
 • Để Vẽ Biểu Đồ Thể Hiện Quy Mô Và Cơ Cấu Lao Động Đang Làm Việc Phân Theo Ngành Kinh Tế Quá Hai Năm Trên Thì Bán Kính Của Hai Đường Tròn Sẽ Là
 • Toán 7 Bài 3: Biểu Đồ
 • Bạn đang muốn tạo báo cáo để thống kê lại tình hình kinh doanh, tình hình phát triển dân số, … hay bất cứ số liệu nào để phục vụ công việc của mình. Giải pháp cho bạn đó chính là kết hợp giữa hai công cụ Pivot Table và Pivot Chart trong Excel. Sử dụng 2 công cụ này, bạn dễ dàng phân tích dữ liệu, tạo bản báo cáo sinh động và hấp dẫn, …

  Sử dụng công cụ PivotTable và PivotChart phân tích dữ liệu 1. Tạo một báo cáo PivotTable đơn giản

  Đây là mẫu bảng tính chúng ta sẽ sử dụng trong bài này.

  Dựa trên mẫu bảng tính này để chúng ta tạo ra một PivotTable. Dữ liệu thống kê về doanh số bán các thiết bị di động của các cửa hàng ( Store) qua các quý (Quarter). Cột Customer hiển thị số khách hàng đến Store trong Quarter đó.

  Giả sử yêu cầu đặt ra là:

  – Doanh thu của mặt hàng di động Apple tại mỗi Store?

  Để giải quyết yêu cầu đặt ra cho bảng tính trên. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một PivotTable đơn giản.

  Excel sẽ hiển thị hộp thoại CreatPivotTable.

  Bảng tính sau khi được tạo PivotTable.

  Bây giờ, bảng dữ liệu của bạn trước đó đã được chuyển thành PivotTable. Bạn có thể thiết lập dữ liệu hiển thị ra bằng hộp thoại PivotTable Field List phía bên phải màn hình.

  Bây giờ chúng ta sẽ xử lý yêu cầu đặt ra.

  – Doanh thu của mặt hàng di động Apple tại mỗi Store?

  Bạn sẽ thấy doanh số bán mặt hàng di động Apple cột Sum of Apple của 3 Store tại cột Row Labels.

  Tùy từng yêu cầu cụ thể bạn có thể chọn các dữ liệu xuất ra phù hợp với yêu cầu ở hộp thoại PivotTable Field List.

  2. Tạo PivotTable với nhiều cột

  Bạn đã biết cách làm thế nào để tạo một PivotTable đơn giản nhất. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn tạo một PivotTable phức tạp hơn một chút với việc hiển thị ra dữ liệu ở nhiều cột.

  Mình sẽ vẫn dùng bảng dữ liệu cũ để hướng dẫn cho các bạn biết làm một PivotTable với nhiều cột một cách dễ dàng nhất để các bạn có thể hình dung được.

  Với yêu cầu này như cách làm trước các bạn chỉ việc tick chọn thêm mục Quarter trong hộp thoại PivotTable Field List.

  Kết quả hiển thị là:

  Dữ liệu đã được hiển thị ra nhưng bạn có nhận xét gì khi xem bảng dữ liệu như thế này? Nếu như bạn muốn so sánh doanh số các Store với nhau các bạn sẽ làm thế nào? Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển thay vì các Quarter xếp theo từng hàng như thế này thành cột để các bạn dễ quan sát hơn.

  Bây giờ doanh số mặt hàng Apple của các Quarter đã được hiển thị theo dạng cột để bạn có thể dễ dàng quan sát và so sánh doanh số của các cửa hàng với nhau.

  Để tạo PivotChart các bạn phải chắc chắn rằng đang kích hoạt PivotTable.

  Bước 1: Đặt con trỏ chuột vào trong vùng dữ liệu → Insert và chọn kiểu biểu đồ trên thanh công cụ.

  Bạn sẽ có biểu đồ được chia thành 3 miền. Mỗi miền là biểu thị doanh số bán hàng của mỗi Store. Các mặt hàng được chia thành các bar. Mỗi bar là dữ liệu doanh số bán hàng của mỗi mặt hàng trong một năm và có một màu riêng biệt.

  Đi kèm với biểu đồ là hộp thại PivotChart Filer Pane như hình trên. Bạn có thể sử dụng hộp thoại này để lọc các dữ liệu xuất ra trên biểu đồ. PivotTable PivotChart tương tác qua lại lẫn nhau, tức là bạn lọc dữ liệu xuất ra trên bản đồ thế nào thì ở trong PivotTable cũng sẽ hiển thị như vậy và ngược lại.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/su-dung-pivottable-va-pivotchart-trong-excel-2007-1325n.aspx

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Pivot Table Nâng Cao Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Biểu Đồ Phần Trăm Trong Excel
 • Giới Thiệu Biểu Đồ Pareto
 • Biểu Đồ Pareto: Cách Vẽ Và Diễn Giải Ý Nghĩa
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Pareto Trong Excel, Mô Tả Số Liệu Dạng Cột
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100