Top #10 Cách Vẽ Biểu Đồ Histogram Bằng Tay Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 8/2022 # Top Trend | Maiphuongus.net

Biểu Đồ Tần Suất – Histogram

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Các Công Cụ Trong Illustrator
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Excel Có Ví Dụ Cụ Thể
 • Hướng Dẫn Vẽ Biểu Đồ Kiểm Soát Bằng Excel 2010
 • Vẽ Biểu Đồ Nội Lực Cho Dầm Và Khung
 • Bộ Môn Kỹ Thuật Cơ Khí
 • Lược dịch từ bài viết Histograms của trang SPC EXCEL

  Kết quả nào xuất hiện thường xuyên nhất trong quy trình? Mức độ thường xuyên của các kết quả này như thế nào? Các biến động có đối xứng không? Quy trình có tạo ra kết quả nào vượt các tiêu chuẩn kỹ thuật không? Đây là những câu hỏi thường gặp khi chúng ta bắt đầu việc tìm hiểu xem một quy trình hoạt động như thế nào. Bài viết này sẽ giới thiệu về cách mà biểu đồ tần suất có thể giải đáp được các câu hỏi trên cũng như hướng dẫn cách để xây dựng biểu đồ tần suất cũng như bằng cách nào có thể phát hiện ra những vấn đề bên trong quy trình bằng cách sử dụng biểu đồ tần suất.

  GIỚI THIỆU BIỂU ĐỒ TẦN SUẤT

  Ngoài việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, quy trình còn cung cấp dữ liệu. Các dữ liệu này có thể được sử dụng để cải tiến chất lượng của quy trình, và do đó cải tiến chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ. Nếu dữ liệu từ quy trình cho thấy là ở dạng kiểm soát thống kê, dữ liệu sẽ có xu hướng hình thành theo dạng ổn định, được gọi là phân bố. Các đặc trưng của phân bố gồm

  • vi trí (giá trị trung bình hay giá trị phổ biến)
  • dãi dữ liệu (sự biến thiên)
  • hình dạng (dạng của các biến thiên, hình chuông, đối xứng…)

  Những đặc trưng này của phân bố có thể được ước lượng bằng biểu đồ tần suất. Biểu đồ kiểm soát thể hiện sự biến đổi của quy trình theo thời gian. Trong khi đó biểu đồ tần suất thể hiện các mà quy trình “tích lũy” (stacks-up) theo thời gian. Biểu đồ tần suất minh họa cho việc một giá trị dữ liệu xuất hiện bao nhiêu lần trong một khoảng thời gian, nó cho một ước lượng về vị trí, hình dạng, dãi phân bố của một phân bố dữ liệu.

  Một quy trình là được kiểm soát thống kê nếu hình dạng của phân bố không đổi theo thời gian.

  BIỂU ĐỒ TẦN SUẤT: KẾT XUẤT THEO THỜI GIAN (SNAPSHOT IN TIME)

  Giả sử chúng ta đang theo dõi việc giao hàng đúng hẹn OTD (On-time delivery) theo tuần. Mỗi tuần chúng ta tính toán phần trăm của số các đơn hàng được giao đúng hẹn. Kết quả mỗi tuần là không giống nhau, vì có thể có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng tới việc giao hàng đúng hẹn. Những nguyên nhân này có thể đến từ con người, phép đo, máy móc, phương pháp, nguyên vật liệu và môi trường.

  Mặc dù các kết quả này là khác nhau, nhưng đều có thể biểu diễn thành các phân bố. Hình vẽ trên mô tả cho khái niệm trên. Kết quả mỗi tuần là khác nhau, và được “tích lũy” theo thời gian định hình thành phân bố. Histogram cung cấp một phương pháp để xác định hình dạng hay kiểu phân bố.

  BIỂU ĐỒ TẦN SUẤT CHO CHÚNG TA BIẾT BỐN THỨ:

  Hình vẽ trên thể hiện một biểu đồ tần suất hoàn chỉnh. Biểu đồ tần suất này thiể hiện số lượng ngày cần để một đơn hàng tới được khách hàng. Biểu đồ bao gồm các dữ liệu được lấy trong một tháng.

  Từ biểu đồ ta có thể dễ dàng thấy được giá trị xuất hiện thường xuyên nhất trong tháng, đó là giá trị cao nhất trong biểu đồ và được gọi là “mode”. Trong ví dụ này mode là 15 ngày. Biểu đồ tần suất còn cho thấy sự thay đổi của số ngày cho mỗi đơn hàng, cụ thể là số ngày thay đổi từ 11 ngày (giá trị nhỏ nhất) đến 19 ngày (giá trị lớn nhất). Khoảng dao động của ngày được tính bằng:

  Overall Range = Maximum Value – Minimum Value

  Biểu đồ tần suất cũng cho biết ước lượng về hình dạng phân bố. Ví dụ trên cho thấy biểu đồ có dạng hình chuông: Giá trị thường xuyên xuất hiện ở giữa biểu đồ, càng ra xa hai phía thể hiện các giá trị ít xuất iện hơn.

  Biểu đồ tần suất còn cho chúng ta so sánh kết quả đạt được với các giới hạn yêu cầu. Ví dụ, giả sử giới hạn cho phép của thời gian giao hàng là 15 ngày ± 3 ngày. Điều này có nghĩa là thời gian giao hàng chỉ được phép trong khoảng từ 12 cho tới 18 ngày kể từ khi đơn hàng được đặt. Từ biểu đồ ta có thể thấy rằng có một số đơn hàng không đạt được yêu cầu này.

  Tóm lại, biểu đồ tần suất cho chúng ta biết bốn vấn đề sau:

  1. Giá trị thường xuất hiện nhất (mode)
  2. Mức độ thường xuất hiện của mỗi giá trị
  3. Hình dạng của phần bố
  4. Mối quan hệ giữa dữ liệu và các giới hạn yêu cầu

  THUẬT NGỮ (NOMENCLATURE)

  • Một lớp (class) là các giá trị dữ liệu trong một khoảng nào đó được dùng để xây dựng biểu đồ tần suất. Mỗi cột trong biểu đồ thể hiện cho một lớp
  • Độ rộng của lớp chính là độ rộng của cột trong biểu đồ.
  • Độ rộng dãi dữ liệu là sai khác giữa giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.

  Biểu đồ tần suất nên được sử dụng cùng với biểu đồ kiểm soát nhằm cung cấp những thông tin bổ sung cho chúng ta về quy trình. Biểu đồ tần suất không cung cấp thông tin về tình trạng kiểm soát thống kê của quy trình, cũng như thứ tự mà dữ liệu được tạo ra.

  BIỂU ĐỒ TẦN SUẤT CÓ THỂ CHỈ RA CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG QUY TRÌNH

  Hình bên cho thấy một số các biểu đồ tần suất được lấy từ dữ liệu một cách không tự nhiên. Nếu biểu đồ tần suất của bạn giống một trong các biểu đồ như bên, thường thì sẽ có vấn đề gì đó tồn tại trong quy trình.

  Giả sử bạn đang xác định xem nhà cung cấp của bạn đang cung cấp nguyên vật liệu như thế nào so với các yêu cầu kỹ thuật.

  A. Biểu đồ A bị mất hai rìa. Biểu đồ tần suất bình thường sẽ có hai rìa hai bên, nhưng nếu bị mất rìa thế này nghĩa là nhà cung cấp đã tiến hành phân loại & chọn lọc nguyên vật liệu trước lúc gửi đến cho bạn. Điều này có thể làm mức giá của nguyên vật liệu cao hơn và quan trọng hơn nó cho thấy quy trình của nhà cung cấp không đủ năng lực để đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật của bạn.

  B. Biểu đồ này tương tự với biểu đồ A. Trong trường hợp này, giá trị trung bình không ở trung tâm của giới hạn yêu cầu kỹ thuật. Trong trường hợp này nhà cung cấp cũng đã tiến hành phân loại và chọn lọc nguyên vật liệu trước khi gửi cho bạn, nhưng trong quy trình của nhà cung cấp, có nhiều sản phẩm nằm ngoài yêu cầu kỹ thuật hơn quy trình A.

  C. Quy trình này khá lạ với kết quả thể hiện ở hai rìa. Điều này chỉ ra rằng đã có việc sửa lại hàng lỗi ở phía nhà cung cấp. Các sản phẩm cao hơn hoặc thấp hơn tiêu chuẩn đã được sửa lại để đạt được yêu cầu kỹ thuật. Và biểu đồ cũng cho thấy nhà cung cấp đang sử dụng những sản phẩm ngoài tiêu chuẩn đển biến nó thành đạt chuẩn, và chắc chắn rằng giá của nguyên vật liệu sẽ cao hơn.

  D. Trong quy tình này, nhà cung cấp đã lấy những nguyên vật liệu tốt nhất để bán cho khách hàng khác. Điều này có nghĩa là nhà cung cấp đã sắp xếp phân loại và do đó chi phí nguyên vật liệu cao hơn. Thêm vào đó loại biểu đồ này có thể tạo ra nhiều các biến động trong quy trình của bản.

  E. Biểu đồ có hai đỉnh dạng này cho thấy ít nhất có hai quy trình ở phía nhà cung cấp (hai máy, hai ca…) Điều này làm tăng thêm các biến động trong các nguyên vật liệu mà bạn nhận được.

  CÁCH XÂY DỰNG MỘT BIỂU ĐỒ TẦN SUẤT

  1. Chọn khoảng thời gian mà bạn muốn lấy dữ liệu. Thời gian phải đủ lớn để có thể lấy ít nhất 50 dữ điểm dữ liệu. Tốt nhất là khoảng từ 75 đến 100 điểm

  16 15 13 17 17 11 13 14 13 14 13 18 12 17 14 11 15 15 17 14 17 16 17 16 15 15 13 15 14 13 16 15 15 17 15 18 16 14 16 15 14 15 13 15 14 15 17 18 14 16 14 17 16 13 13 16 15 14 12 16 19 16 16 15 16 12 14 18 14 14

  2. Chọn số lượng lớp (k) theo hướng dẫn sau

  • Số điểm dữ liệu 50-100; sử dụng 5-15 lớp
  • Số điểm dữ liệu 101-250; sử dụng 16-20 lớp
  • Số điểm dữ liệu lớn hơn 250 sử dụng 21-25 lớp

  Do có 74 điểm dữ liệu, ta chọn k = 10.

  3. Tính toán dãi dữ liệu R

  Overall range (R) = Maximum – Minumun = 19 – 11 = 8 ngày.

  4. Tính toán độ rộng của lớp h = R/k

  Trong trường hợp này h = R/k = 8/10 = 0.8

  5. Làm tròn h cho số nguyên gần nhất

  Làm tròn 0.8 thành 1.

  6. Chọn các biên của lớp để các điểm dữ liệu không bị rơi vào các biên giữa hai lớp. Hay nói cách khác, các giá trị biên được chọn sao cho các dữ liệu phải chỉ nằm trong lớp. Giá trị biên sẽ bằng một nữa của đơn vị đo.

  • Trong số ngày giao hàng, kết quả đo có đơn vị là một ngày, trong trường hợp này một nữa đơn vị đo sẽ là 0.5 ngày.
  • Giá trị bắt đầu của các biên sẽ bằng giá trị nhỏ nhất trừ đi nửa đơn vị đo: 11-0.5 = 10.5
  • Lớp đầu tiên được xác định bằng cách cộng điểm bắt đầu các biên cộng thêm độ rông biên, vậy lớp đầu tiên sẽ có độ rộng là 11.5 đến 12.5
  • Tiếp tục cho đến lúc đạt giá trị lớn nhất, trong trường hợp này là 19, tà sẽ có các lớp như sau:

  10.5 to 11.5

  11.5 to 12.5

  12.5 to 13.5

  13.5 to 14.5

  14.5 to 15.5

  15.5 to 16.5

  16.5 to 17.5

  17.5 to 18.5

  18.5 to 19.5

  7. Đếm số điểm dữ liệu (data points) trong mỗi lớp

  10.5 to 11.5 11.5 to 12.5 12.5 to 13.5 13.5 to 14.5 14.5 to 15.5 15.5 to 16.5 16.5 to 17.5 17.5 to 18.5 18.5 to 19.5 /

  8. Vẽ biểu đồ tần suất

  • Trục x biểu diễn các lớp
  • Trục y biểu diễn tần số xuất hiện
  • Chiều cao của cột thể hiện mức độ thường xuyên xuất hiện của mỗi dữ liệu trong lớp

  9. Ghi chú những thông tin quan trọng lên biểu đồ.

   

  Share this:

  Like this:

  Like

  Loading…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 22. Dân Số Và Sự Gia Tăng Dân Số (Địa Lý 10)
 • Cách Vẽ Vùng Hỗ Trợ – Kháng Cự Siêu Đỉnh
 • Cách Đọc Biểu Đồ Nến Nhật Hiệu Quả Nhất
 • Mô Hình Hóa Với Sơ Đồ Luồng Dữ Liệu (Data Flow Diagram
 • Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp (Cơ Bản) Phần 1
 • Cách Dùng Histogram Vẽ Biểu Đồ Phân Phối Xác Suất Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Histogram Là Gì, Ý Nghĩa Và Cách Vẽ Biểu Đồ Histogram
 • Biểu Đồ Phân Bố Tần Số (Histograms)
 • Biểu Đồ Histogram: Biểu Thị Phân Bố Đặc Tính Chất Lượng Của Sản Phẩm
 • Vẽ Biểu Đồ Dạng Cột Trong Illustrator Cc
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Đường Trong Excel
 • Chức năng Histogram trong Excel hỗ trợ vẽ biểu đồ phân phối xác suất, lập bảng tần số, phân tổ dữ liệu. Một trong ba chức năng được ứng dụng nhiều nhất của Histogram trong excel là vẽ biểu đồ phân phối xác suất. Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng Histogram vẽ biết đồ phân phối xác xuất trong Excel 2010 và các phiên bản khác

  Việc sử dụng các hàm tính toán trong Excel giúp công việc của bạn trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Cũng có chức năng khá vượt trội so với các hàm tính toán khác trong Excel hàm Histogram giúp người dùng dễ dàng vẽ được biểu đồ phân phối xác suất.

  Cách dùng Histogram vẽ biểu đồ phân phối xác suất trong excel

  Bước 1: Cài đặt Analysis Toolpak trong Excel ta làm như sau

  Cửa sổ Add-In hiển thị tích chọn Analysis Toolpak và nhấn OK . Cửa sổ Configuration Process hiển thị

  Sau khi cài đặt xong bạn vào thẻ Data sẽ thấy Analysis Toolpak

  Bước 2: Nhập giá trị của các đại lượng muốn vẽ vào Excel

  Bước 3: Chia vùng phân phối thành các lớp. Số lớp được xác định tối thiểu dựa trên công thức: 1+32logn ( trong đó n là số giá trị đại lượng đã cho ban đầu)

  • Input Range: Vùng chứa các giá trị của đại lượng cần vẽ
  • Bin Range: Vùng phân phối thành lớp
  • Output Range: Điểm đầu của kết quả cần hiển thị
  • New worksheet Ply: Hiển thị kết quả trên một sheet mới
  • New workbook: Hiển thị kết quả trên một Book mới
  • Pareto( sorted histogram): Hiển thị kết quả đã sắp xếp theo tần số giảm dần
  • Cumulative Percentage: Biểu đồ phần trăm tích lũy
  • Chart Output: Biểu đồ phân phối xác suất.

  Xét ví dụ: Trong thực tế một đơn vị thể tích đất đá không bao giờ chính xác tuyệt đối do đó người ta sử dụng biểu đồ phân phối xác suất để xác định một đơn vị thể tích đất đá.

  Để xác định một đơn vị thể tích đất đá nào đó ta đi lập biểu đồ phân phối xác suất của 50 mẫu thử.

  Bước 1: Nhập số liệu của 50 mẫu thử vào bảng excel theo vùng dữ liệu B2:B51

  Bước 2: Chia vùng phân phối thành các lớp ở ví dụ này ta nên chia thành 9 lớp ( vùng D2:D10)

  Vì số lớp tối thiểu được tính là 1+3.32log50 xấp xỉ bằng 6.64.

  Bước 4: Cửa sổ Histogram hiển thị ta chọn dữ liệu như hình:

  Bước 5: Nhấn OK ta thu được kết quả:

  Như vậy dựa vào biểu đồ phân phối xác suất ta thấy một đơn vị thể tích đất đá dao động xung quanh giá trị 15.78 theo bảng giá trị đại lượng đã cho. Với cách vẽ biểu đồ phân phối này giúp cho người dùng học kế toán bớt phần nào lệ thuộc vào các phần mềm kế toán rắc rối.

  Bài viết trên đã hướng dẫn bạn cách dùng Histogram vẽ biểu đồ phân phối xác suất trong excel. Ứng dụng này áp dụng cho office 2003, office 2007, office 2010, office 2013. Với office 2010 thì các bạn chắc đã quá quen thuộc.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-dung-histogram-ve-bieu-do-phan-phoi-xac-suat-trong-excel-5209n.aspx

  Phiên bản mới nhất của Microsoft các bạn cũng có thể thực hiện tương tự để vẽ biểu đồ phần phối xác xuất trên Office 2022. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo cách vẽ biểu đồ, đồ thị trong excel tại Taimienphi.vn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Vẽ Biểu Đồ Hình Cột Trong Excel 2022
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Hình Cột Trong Bảng Tính Excel
 • Cách Tạo Một Biểu Đồ Gantt Trong Excel
 • Tổng Quan Sơ Đồ Gantt Và Hướng Dẫn Cách Vẽ Sơ Đồ Gantt Trong Excel
 • Gantt Chart + Kanban → Quản Trị Dự Án Với Quy Trình Quản Lý Hiệu Quả!
 • Biểu Đồ Phân Bố Tần Số (Histograms)

  --- Bài mới hơn ---

 • Biểu Đồ Histogram: Biểu Thị Phân Bố Đặc Tính Chất Lượng Của Sản Phẩm
 • Vẽ Biểu Đồ Dạng Cột Trong Illustrator Cc
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Đường Trong Excel
 • Ứng Dụng Quản Lý Dữ Liệu, Phân Tích Qc Và Vẽ Biểu Đồ Levey
 • Biểu Đồ Levey Jennings Và Những Điều Cân Biết
 • Biểu đồ phân bố tần số (còn được gọi là biểu đồ phân bố mật độ, biểu đồ cột) dùng để đo tần số xuất hiện của một vấn đề nào đó, cho ta thấy rõ hình ảnh sự thay đổi, biến động của một tập dữ liệu.

  Biểu đồ này do nhà thống kê người pháp, Andre Michel Guerry giới thiệu trong buổi thuyết trình vào năm 1833 để mô tả sự phân tích của ông về số liệu tội phạm theo từng tiêu chí giúp người nghe dễ dàng hình dung vấn đề.

  Trong biểu đồ phân bố tần số, trục hoành biểu thị các giá trị đo; trục tung biểu thị số lượng các chi tiết hay số lần xuất hiện; bề rộng của mỗi cột bằng khoảng phân lớp; chiều cao của mỗi cột nói lên số lượng chi tiết (tần số) tương ứng với mỗi phân lớp.

  Ba đặc trưng quan trọng của biểu đồ phân bố tần số là tâm điểm, độ rộng, độ dốc.

  Cung cấp thông tin trực quan về biến động của quá trình, tạo hình đặc trưng “nhìn thấy được” từ những con số tưởng chừng vô nghĩa. là công cụ hữu ích khi cần phân tích dữ liệu lớn.

  Thông qua hình dạng phân bố so sánh được các giá trị tiêu chuẩn với phân bố của biểu đồ, tổ chức có thể kiểm tra và đánh giá khả năng của các yếu tố đầu vào, kiểm soát quá trình, phát hiện sai sót.

  . Số lớp (số khoảng) là một số nguyên, thường được ước lượng bằng nhiều công thức khác nhau dựa vào kinh nghiệm và tùy thuộc vào đặc điểm của hiện tượng nghiên cứu.

  Theo Douglas C.Montgomery: k =√n

  . Độ rộng của một lớp (h): h = R/k

  để thuận tiện cho việc tính toán, h thường được làm tròn số (theo hướng tăng lên) và khi đó số lớp (k) cũng thay đổi theo.

  – Xác định biên độ trên (BĐT) và Biên độ dưới (BĐ D) của các lớp.

  . Tiếp tục như thế cho những lớp tiếp theo cho tới lớp cuối cùng chứa giá trị đo lớn nhất.

  – Lập bảng tần suất.

  . Tính giá trị trung tâm của từng lớp.

  . Đếm số dữ liệu xuất hiện trong mỗi lớp.

  Bước 3: Vẽ biểu đồ phân bố tần số.

  Đánh dấu trục hoành theo thang giá trị số liệu, trục tung theo thang tần số (số lần hoặc phần trăm số lần xuất hiện). Vẽ các cột tương ứng với các giới hạn của lớp, chiều cao của cột tương ứng với tần số lớp.

  4. Cách đọc biểu đồ phân bố tần số.

  Có 2 phương pháp cơ bản về cách đọc biểu đồ tần số.

  – Cách thứ nhất: dựa vào dạng phân bố

  Biểu đồ phân bố thường có dạng phân bố đối xứng, hình chuông. Chính vì thế, hình dạng, “độ trơn” của biểu đồ được dùng để đánh giá khả năng của quá trình nhằm phát hiện ra những nguyên nhân đặc biệt đang tác động đến quá trình từ đó đưa ra các điều chỉnh, cải tiến cụ thể cho quá trình.

  – Cách thứ hai: So sánh các giá trị tiêu chuẩn với phân bố của biểu đồ. Ta đưa ra các so sánh tỉ lệ phế phẩm so với tiêu chuẩn; giá trị trung bình có trùng với đường tâm của hai giới hạn không; hình dạng biểu đồ lệch qua phải hay qua trái từ đó đưa ra quyết định làm giảm sự phân tán hay xét lại tiêu chuẩn.

  5. Ví dụ.

  Chúng ta thu thập dữ liệu của 100 ngày đi làm, thời gian lái xe đến văn phòng như sau:

  Dữ liệu cho thấy rằng chuyến lâu nhất là 32 phút, chuyến nhanh nhất là 15 phút. Trừ hai chuyến kể trên thì tất cả rơi vào giữa 15 và 25 phút.

  Từ đó ta xác định được biểu đồ phân bố tần số như sau:

  Đơn vị: % biến dạng.

  Yêu cầu: vẽ biểu đồ phân bố tần số và cho nhận xét.

  Nhận xét:

  Đây là biểu đồ dạng răng cưa.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Histogram Là Gì, Ý Nghĩa Và Cách Vẽ Biểu Đồ Histogram
 • Cách Dùng Histogram Vẽ Biểu Đồ Phân Phối Xác Suất Trong Excel
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Hình Cột Trong Excel 2022
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Hình Cột Trong Bảng Tính Excel
 • Cách Tạo Một Biểu Đồ Gantt Trong Excel
 • Biểu Đồ Tần Suất (Histogram) Là Gì? Trình Tự Lập Biểu Đồ Tần Suất

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Công Cụ Hỗ Trợ Tạo Biểu Đồ Trực Tuyến
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Excel 2007 Đơn Giản
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Nhiệt Kế Và Ứng Dụng Đánh Giá Kpi Trong Excel
 • Giới Thiệu Biểu Đồ Hỗn Hợp Trong Excel
 • Trình Bày Dữ Liệu Trong Một Biểu Đồ
 • Định nghĩa

  Biểu đồ tần suất trong tiếng Anh là Histogram. Biểu đồ tần suất là một dạng biểu đồ cột cho thấy bằng hình ảnh sự thay đổi, biến động của một tập hợp các dữ liệu theo những hình dạng nhất định.

  Ý nghĩa của biểu đồ tần suất

  Để đánh giá các chỉ tiêu chất lượng cần thu thập rất nhiều dữ liệu khác nhau và các dữ liệu luôn biến động. Nếu nhìn vào những số liệu thu được một cách ngẫu nhiên đó sẽ rất khó đánh giá hết ý nghĩa của những thông tin mà chúng đem lại và rất khó nhận dạng biến động của chúng.

  Để có thể phân tích, đánh giá tình hình chất lượng từ những dữ liệu thu thập được, đưa ra những kết luận chính xác, người ta tập hợp, phân loại, sắp xếp lại chúng biểu diễn sự phân bố dưới những dạng biểu đồ cột khác nhau theo đặc điểm của các dữ liệu thu được.

  Căn cứ vào dạng phân bố tần suất bằng đồ thị, người ta có những kết luận chính xác về tình hình bình thường hay bất thường của chỉ tiêu chất lượng, của quá trình. Từ đó đưa ra những quyết định phù hợp để cải tiến, nâng cao chất lượng.

  Trình tự lập biểu đồ tần suất

  Biểu đồ tần suất được lập theo những bước cơ bản như sau:

  1. Thu thập các số liệu (số lượng dữ liệu phải lấy trên 50 mới tốt). Xác định giá trị lớn nhất (X max) và nhỏ nhất (X min) từ bảng dữ liệu đã tập hợp.

  2. Tính độ rộng R của toàn bộ các dữ liệu

  R = X max – X min

  3. Xác định số lớp K. Có hai cách chọn số lớp K áp dụng phổ biến.

  – Cách thứ nhất: K = , trong đó n là tổng số dữ liệu trong bảng

  – Cách thứ hai: Có thể lấy số lớp K bằng số lớn nhất trong hai số số hàng và số cột của dữ liệu.

  Số lớp K là một số nguyên không nên nhỏ hơn 5 hoặc lớn hơn 20.

  4. Xác định độ rộng của lớp (h)

  h = (X max – X min)/ K = R/K

  5. Xác định giới hạn trên (GHT) và giới hạn dười (GHD) của từng lớp bắt đầu từ giá trị nhỏ nhất.

  – Lớp đầu tiên:

  GHD = X min – h/2

  GHT = X min + h/2

  – Lớp thứ hai:

  GHD = GHT lớp 1

  GHT = GHD lớp 2 + h

  Tiếp tục như thế cho đến những lớp tiếp theo cho tới lớp cuối cùng có chứa giá trị đo lớn nhất.

  6. Lập bảng phân bố tần suất

  – Ghi các lớp với giới hạn trên và dưới lần lượt trong một cột

  – Tính các giá trị giữa (GTG) của từng lớp ghi vào một cột

  GTG = (GHD + GHT)/2

  – Đếm số lần xuất hiện của các giá trị thu thập được trong từng lớp và ghi tần số xuất hiện vào mỗi cột.

  7. Vẽ biểu đồ phân bố mật độ dưới dạng biểu đồ cột, trục tung biểu thị đặc tính chất lượng theo dõi, chiều cao của cột tương ứng với tần suất của lớp.

  8. Ghi các kí hiệu cần thiết trên biểu đồ

  9. Nhận xét biểu đồ, rút ra những kết luận cần thiết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 10 Loại Biểu Đồ Thống Kê Giúp Phân Tích & Minh Họa Dữ Liệu Tốt Nhất
 • Chương 2 Phương Pháp Trình Bày Dữ Liệu
 • Cách Tạo Biểu Đồ Cột Trong Excel
 • Bài 3: Hướng Dẫn Lập Biểu Đồ Ngày Sinh
 • Ý Nghĩa Con Số 1 Trong Biểu Đồ Ngày Sinh (Thần Số Học)
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Bằng Máy Tính

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Vẽ Chân Dung Đơn Giản. Trung Tâm Đào Tạo Âm Nhạc
 • Giáo Án Mĩ Thuật Đan Mạch Lớp 3 Bài 4: Chân Dung Biểu Cảm
 • Thực Tiễn Bài Học Quy Trình “vẽ Biểu Cảm” Chủ Đề :chân Dung Biểu Cảm
 • Chủ Đề 11 Vẽ Biểu Cảm Các Đồ Vật Mĩ Thuat Lop 5
 • Quy Trình Vẽ Biểu Cảm
 • Vẽ đồ thị bằng máy tính giúp tiết kiệm giấy, bút chì và thời gian. Có nhiều máy tính biểu đồ trực tuyến. Đồ thị được thực hiện với một máy tính vẽ đồ thị được thực hiện theo hai cách. Một yêu cầu giới thiệu một tập hợp các cặp điểm dữ liệu và cái còn lại yêu cầu giới thiệu phương trình của hàm được vẽ. Các máy tính vẽ đồ thị chấp nhận các cặp dữ liệu điểm thường cung cấp một số tùy chọn định dạng biểu đồ tiêu chuẩn, chẳng hạn như tiêu đề biểu đồ và khoảng cách lưới.

  Các bước để làm theo:

  1

  Chọn trong máy tính “thiết kế” hoặc một loại đồ họa khác từ tùy chọn menu để chọn một loại đồ họa. Chọn tùy chọn đồ họa của các dòng trong menu. Chọn màu nền của đồ họa, màu của đường kẻ, định dạng thiết kế đồ họa của nó (ví dụ: ở dạng 2D hoặc 3D), màu của lưới, số lượng đường trong mạng và nơi chú giải sẽ xuất hiện trong đồ họa cuối cùng

  2

  Chỉ định tiêu đề của biểu đồ, gắn nhãn trục X, gắn nhãn trục Y và tài liệu hoặc mục mà bạn đã lấy dữ liệu (được gọi là nguồn), trong hộp văn bản của máy tính vẽ đồ thị bạn đang sử dụng. Chọn số lượng phần tử (cặp dữ liệu điểm) mà bạn sẽ vẽ biểu đồ. Ngoài ra, nó thiết lập độ rộng của dòng sẽ vẽ đồ thị và bất kỳ tùy chọn nào khác về định dạng đồ họa của chương trình của máy tính.

  3

  Nhập các điểm dữ liệu trong bảng được cung cấp bởi máy tính. Trong ví dụ này, nhập điểm dữ liệu của các cặp (1, 1) cho điểm 1 (hoặc điều 1). Tiếp tục thêm các điểm dữ liệu được ghép nối. Sử dụng (2, 2), (3, 3), (4, 4) và (5, 5) làm bốn điểm khác mà bạn sẽ sử dụng để vẽ một đường thẳng.

  4

  Chọn tùy chọn xem trước để biểu thị bằng đồ họa trên dòng trên màn hình . Kiểm tra định dạng của dòng, đồ họa và văn bản mà đồ họa mô tả. Xem lại các định dạng đồ họa khác nhau và chọn một định dạng mới để thực hiện các thay đổi bạn muốn. Vẽ biểu đồ trên màn hình và nhìn vào biểu đồ với định dạng đồ họa mới.

  5

  In và lưu hình ảnh với tùy chọn “In / Lưu” trong máy tính. Chọn các tùy chọn in, chẳng hạn như “hình ảnh đồ họa với bảng” để in đồ họa. Chọn các tùy chọn để lưu, dưới dạng tùy chọn “pdf” để lưu đồ họa trong tệp pdf. Nhập địa chỉ email của bạn và nhấn nút “Gửi” để gửi liên kết đến vị trí của biểu đồ, nếu máy tính bạn sử dụng có tùy chọn này.

  Mẹo

   Sử dụng phần mềm đồ họa trực tuyến trên trang web Kids Zone, trong phần tham khảo. Thực hành thay đổi các định dạng đồ họa khác nhau và bản xem trước để tìm hiểu các định dạng máy tính đồ họa hoạt động tốt như thế nào và hiệu ứng đặc biệt được áp dụng như thế nào. Sử dụng phím “tab” trên bàn phím để di chuyển nhanh hơn giữa các trường văn bản khác nhau mà máy tính vẽ đồ thị yêu cầu bạn điền vào.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Review Sách Tớ Là Mèo Pusheen
 • Tải How To Draw Pusheen Cho Máy Tính Pc Windows Phiên Bản
 • Làm Thế Nào Để Vẽ Một Con Mèo Trong 5 Phút. Cách Dễ Dàng Để Học Cách Vẽ Mèo Cưng Bằng Bút Chì Từng Bước
 • Chúng Tôi Vẽ Một Con Mèo Con. Làm Chủ Thể Loại Thú: Vẽ Con Mèo Đẹp Như Thế Nào Với Con
 • Từng Bước Vẽ Mèo Con Hoạt Hình Bằng Bút Chì Đơn Giản. Cách Vẽ Một Con Mèo Con Đang Ngủ Bằng Bút Chì Từng Bước
 • Cách Vẽ Biểu Đồ, Đồ Thị Bằng Chart Builder Trên Spss

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Chạy Thống Kê Tần Số Trong Spss
 • Cách Nhận Xét Trình Bày Bảng Đồ Thị Trong Spss Vẽ Đồ Thị Trong Excel
 • Thống Kê Mô Tả Trên Spss: Thống Kê Tần Số Và Biểu Đồ
 • Thống Kê Mô Tả: Thống Kê Tần Số Trong Spss
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Và Bài Tập Ứng Dụng
 • Bài viết này được đăng tải duy nhất và thuộc bản quyền của Phạm Lộc Blog. Việc chia sẻ lại nội dung lên website khác vui lòng dẫn nguồn link bài viết gốc này. Xin cảm ơn!

  Nếu như việc trình bày thống kê dạng các con số khá khô khan và thiếu sinh động thì biểu đồ, đồ thị chính là dạng thống kê hấp dẫn người xem hơn cả. SPSS tích hợp công cụ vẽ đồ thị Chart Builder giúp chúng ta có thể dễ dàng vẽ được các dạng đồ thì phù hợp.

  Giao diện Chart Builder xuất hiện với 3 vùng gồm:

   Variables: Khu vực các biến của dữ liệu, nếu vẽ biểu đồ biến nào, chúng ta sẽ kéo thả biến đo vào biểu đồ.
   Chart pview uses example data: Đây là khu vực làm việc chính, là đích đến của việc “kéo thả”. Bạn vẽ biểu đồ dạng nào (tròn, đường, cột, miền,…) sẽ kéo biểu đồ dạng đó thả vào vùng này. Tiếp tục kéo thả biến cần vẽ biểu đồ từ mục Variables thả vào biểu đồ.
   Gallery: Khu vực này chứa các dạng biểu đồ SPSS hỗ trợ: dạng 2D, 3D đến các loại biểu đồ cột, đường, tròn, miền, biểu đồ phân tán, biểu đồ phân phối,…

  SPSS hỗ trợ khá nhiều dạng biểu đồ, trong đó có một số dạng đặc biệt chuyên sâu về thống kê như Scatter, Histogram, Boxplot,… Tuy nhiên, chúng ta chỉ sử dụng biểu đồ cho mục đích thống kê mô tả, vì vậy các bạn chỉ cần chú ý tới các dạng biểu đồ Bar (cột), Line (đường), Area (miền), Pie (tròn),…

  Chúng ta sẽ thực hành vẽ biểu đồ tròn cho biến Độ tuổi, các dạng biểu đồ khác và các biến khác thực hiện tương tự. Tại giao diện Chart Builder, mục Gallery, các bạn chọn Pie/Polar. Kéo hình biểu đồ tròn xuất hiện bên phải thả vào vùng trắng Chart pview uses example data.

  Kéo biến Độ tuổi từ mục Variables thả vào ô Slice by. Lúc này sẽ xuất hiện một hộp thoại mới kế bên cửa sổ Chart Builder có tên Element Properties. Trong giao diện hộp thoại Element Properties, các bạn cần chú ý tới mục Statistics:

  Đây là mục cho phép bạn tùy chọn kiểu tính thống kê là số đếm tần số (Count) hay phần trăm cơ cấu (Percentage),… Lưu ý rằng, không phải lúc nào các tùy chọn này cũng đều được kích hoạt, SPSS sẽ căn cứ vào loại biến và kiểu giá trị bạn đưa vào vẽ biểu đồ để kích hoạt hoặc không kích hoạt các tùy chọn của mục này.

  Tác giả muốn thống kê cơ cấu biến độ tuổi nên sẽ sử dụng biểu đồ tròn và sử dụng kiểu tính thống kê phần trăm (Percentage).

  Sau khi đã chọn kiểu tính thống kê, tiếp tục nhấp vào nút Apply và sau đó chọn OK. Output sẽ xuất hiện hình ảnh biểu đồ như hình bên dưới:

  Để hiển thị con số phần trăm trên mỗi độ tuổi, các bạn nhấp đôi chuột vào biểu đồ. Hộp thoại Chart Editor xuất hiện:

  Nhấp chuột vào biểu tượng được khoanh đỏ trong hình trên để hiển thị Label giá trị (con số %) cho biểu đồ. Tiếp tục nhấp vào nút X ở góc trên bên phải để thoát khỏi cửa sổ Chart Builder. Quay lại Output, chúng ta đã có biểu đồ hoàn chỉnh thể hiện thống kê cơ cấu phần trăm các giá trị của biến Độ tuổi.

  → Kết quả thống kê từ biểu đồ cho thấy, tỷ lệ lao động có độ tuổi từ 26-35 chiếm tỷ trọng rất lớn (trên 50%). Trong khi đó, số lao động có độ tuổi trên 45 chiếm tỷ trọng rất nhỏ (chỉ 5%). Cơ cấu này cho thấy lao động của công ty đa số là lao động trẻ, giàu sức lực và năng lượng. Điều này hoàn toàn phù hợp với ngành nghề và hoạt động sản xuất của một công ty may mặc, cần nhiều công nhân trẻ có sức lao động làm việc tại xưởng và đồng thời cũng thực hiện đúng định hướng trẻ hóa lao động tại công ty.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Thế Nào Để Tạo Ra Những Biểu Đồ Minh Họa Ấn Tượng Trong Microsoft Powerpoint
 • Cách Vẽ Biểu Đồ, Đồ Thị, Bảng Biểu Trong Powerpoint 2007, 2010, 2013, 2003
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Powerpoint, Chèn Dữ Liệu & Tạo Hiệu Ứng
 • Sử Dụng Biểu Đồ Và Đồ Thị Trong Bản Trình Bày Của Bạn
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Powerpoint Dễ Dàng, Đơn Giản
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Bằng Tay

  --- Bài mới hơn ---

 • Sơ Đồ Tư Duy Và 3 Bước Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Hiệu Quả Ít Biết
 • Những Nguyên Tắc Để Tạo Bản Đồ Tư Duy Tốt
 • Hướng Dẫn Vẽ Đầu Và Khuôn Mặt Nhân Vật Anime Nữ
 • Hướng Dẫn Vẽ Đầu Và Khuôn Mặt Nhân Vật Anime Nam
 • Hướng Dẫn Vẽ Hoa Sen Đơn Giản Mà Đẹp
 • Sơ đồ tư duy, tiếng anh gọi là Mindmap, được coi là công cụ vạn năng cho bộ não, là phương pháp ghi chú sáng tạo các ý tưởng bằng cách sử dụng từ ngữ ngắn gọn và hình ảnh sinh động giúp bộ não con người tiếp cận và ghi nhớ thông tin nhanh hơn, nhớ lâu hơn.

  Cách vẽ sơ đồ tư duy bằng tay đầy sáng tạo và độc đáo

  Lập sơ đồ tư duy là cách hiệu quả để ghi chú thông tin, ý tưởng. Sơ đồ tư duy không chỉ thể hiện các thông tin, mà còn giúp chúng ta nhận biết được cấu trúc tổng thể, mức độ quan trọng của những phần nội dung riêng lẻ và kết nối các ý tưởng với nhau.

  Vẽ sơ đồ tư duy bằng tay là cách thuận tiện nhất mà ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, để mang đến hiệu quả học tập, ghi nhớ thông tin tốt nhất thì khi vẽ sơ đồ tư duy bạn cần có những lưu ý:

  1. Chuẩn bị các dụng cụ cần để vẽ sơ đồ tư duy

  Sơ đồ tư duy là bản vẽ có màu sắc, hình ảnh phong phú, nên cần có những dụng cụ thiết yếu sau đây:

  • Giấy (khổ lớn hoặc nhỏ tùy thuộc vào nội dung và mục đích ghi chép)
  • Bút màu (nhiều màu), tốt nhất dùng bút dạ để tiện ghi chép và tô vẽ các nhánh, hình dạng

  2. Hướng dẫn cách vẽ sơ đồ tư duy bằng tay đơn giản mà sáng tạo

   Bước 3: Phát triển sơ đồ tư duy bằng cách mở rộng các nhánh nội dung

  Bên cạnh cách vẽ sơ đồ tư duy bằng tay, thì hiện nay có rất nhiều phần mềm hỗ trợ thiết kế sơ đồ tư duy. Bạn có thể vẽ sơ đồ trên Word, Photoshop hay các phần mềm Mindmap chuyên biệt,…

  Mỗi người đều có những vấn đề, những điều khó khăn riêng. Nhưng không phải điều gì cũng có thể chia sẻ với ai đó, hay tuyệt vời hơn là có ai đó cùng mình vượt qua những trắc trở trong cuộc sống này. Hãy làm chủ chính mình, tạo động lực và cố gắng đến tột cùng để rồi quả ngọt sẽ đến với bạn một cách xứng đáng. NLP là một trong các giải pháp tuyệt vời cho cá nhân và doanh nghiệp, nó có khả năng thúc đẩy ý chí, sức mạnh bên trong cơ thể chúng ta lên đến mức cao nhất giúp bạn có một tinh thần vô cùng cao, giúp bạn một tay trên con đường đi tới thành công.

  Mindalife – Nơi cung cấp giải pháp & kỹ năng phát triển bản thân Nguồn Facebook: Huỳnh Tiến Tiến

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Bằng Tay Đơn Giản, Sáng Tạo
 • Cách Vẽ Sơ Đồ Tư Duy
 • Vẽ Sơ Đồ Tư Duy, Tạo Bản Đồ Tư Duy Bằng Phần Mềm Imindmap Trên Máy Tín
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Cụ Thể
 • Cách Vẽ Người Hoạt Hình Dễ Thương
 • Vẽ Tranh Bằng Biểu Đồ Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Vẽ Tranh Về Đề Tài Halloween Đẹp, Đơn Giản, Dễ Thương Và Độc Đáo
 • Bạn Đã Biết Hết Các Thể Loại Tranh Vẽ Chưa?
 • Những Mẫu Vẽ Tranh Đề Tài Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3
 • 42. Tạo Manga Với Dải Phân Cách Khung Công Cụ
 • Cách Vẽ Một Kết Cấu Màu Nước Trong Adobe Illustrator
 • Tôi tham khảo được cái biểu đồ này, thấy đẹp post lên cho cả nhà cùng thưởng thức. Ai có biểu đồ đẹp thì share cho cả nhà, biết cách vẽ thì hướng dẫn càng tốt.

  Tuy nhiên:

  – Nếu thay vì Line, chọn XY Scatter dễ điều chỉnh hơn

  – Chọn XY Scatter loại liền nét không gẫy khúc sẽ mịn hơn

  – Một số nét vẽ trên đỉnh đầu con cá không trùng hẳn lên nhau tạo cảm giác bị run tay khi vẽ (vẽ đồ lên nét cũ không khớp). Đoạn này có thể điều chỉnh bằng cách cho dữ liệu bằng nhau trong 1 khoảng giá trị nào đó, nhằm mục đích các đường vẽ trùng nhau. Đồng thời cho line weight lớn lên.

  Nhìn 2 râu bướm sẽ thấy sự khác biệt.

  http://pubs.logicalexpssions.com/pub0009/LPMArticle.asp?ID=447

  Trích giới thiệu, do Google dịch :

  ” Biểu đồ 3D trong Excel Of the many 3D chart types offered by Excel, the only useful ones are Surface charts. Trong số rất nhiều các loại biểu đồ 3D được cung cấp bởi Excel, chỉ những người hữu ích là bề mặt bảng xếp hạng. Most 3D charts offered by Excel are two dimensional in the data, and have a false third dimension. Hầu hết các biểu đồ 3D được cung cấp bởi Excel là hai chiều trong các dữ liệu, và có một chiều hướng sai lầm thứ ba. They portray the data as if the chart were drawn on a board and cut out, so the elements have an arbitrary thickness, then viewed at an oblique angle. Họ miêu tả các dữ liệu như biểu đồ được vẽ trên một và cắt ra, do đó, các yếu tố có độ dày tùy ý, sau đó xem ở một góc xiên. Dữ liệu cân nhắc cho đồ bề mặt

  As described under limitations above, a surface chart’s X and Y data are not treated as numeric values, and must consist of regularly defined, evenly spaced categories.

  Như được mô tả theo những hạn chế trên, một biểu đồ bề mặt của X và Y dữ liệu không được xem là giá trị số, và phải bao gồm thường xuyên được xác định, đều loại như vậy.

  Exactly one Z value is needed for each XY pair.

  Chính xác một giá trị Z là cần thiết cho mỗi cặp XY.

  Your data should be arranged in a grid, with X values or labels in the top row, Y values or labels in the left column, and the Z values arrayed in the resulting grid.”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dịch Vụ Vẽ Tranh Tường 3D Giá Rẻ
 • Hướng Dẫn Vẽ Tranh Tường 3D Nhật Bản Cực Ấn Tượng
 • Hướng Dẫn Kỹ Thuật Vẽ 3D Trên Tường
 • Dịch Vụ Vẽ Tranh Tường 3D Tại Tphcm Đẹp Tốt Nhất
 • Xem Nghệ Sĩ Vẽ Tranh Chỉ Bằng 1 Nét Vẽ
 • Biểu Đồ Histogram: Biểu Thị Phân Bố Đặc Tính Chất Lượng Của Sản Phẩm

  --- Bài mới hơn ---

 • Vẽ Biểu Đồ Dạng Cột Trong Illustrator Cc
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Đường Trong Excel
 • Ứng Dụng Quản Lý Dữ Liệu, Phân Tích Qc Và Vẽ Biểu Đồ Levey
 • Biểu Đồ Levey Jennings Và Những Điều Cân Biết
 • Biểu Đồ Levey Jennings
 • Đăng bởi vào

  Vào những năm 1920, tiến sỹ người Mỹ Joseph Moses Juran (1904~2008) đã để ý thấy rằng có sự thiếu thống nhất trong tần số xuất hiện hiện tượng và nguyên nhân phát sinh phế Đọc tiếp…

  1. Histogram – Biểu đồ biểu thị sai lệch

  Biểu đồ histogram là phương pháp thường được sử dụng để đánh giá sai lệch trong các công đoạn tại công xưởng. Nó được xây dựng bằng cách chia giá trị đo được thành nhiều khoảng, tập trung số dữ liệu nằm trong các khoảng đó rồi biểu thị thành biểu đồ dạng cột. Biểu đồ sau khi được hoàn thành sẽ cho chúng ta biết trạng thái của công đoạn sản xuất.

  Làm nổi bật vấn đề bằng cách đánh giá sự sai lệch so với giá trị trung bình

  Giả sử nếu thời gian làm việc trung bình thay đổi từ 30 phút thành 60 phút thì chúng ta sẽ biết ngay rằng ở đâu đó đã có vấn đề đã xảy ra. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp thời gian làm việc trung bình của mỗi nhân viên trong 2 văn phòng đều là 32,1 phút nhưng do sự sai lệch khác nhau nên vẫn có thể có vấn đề trong đó.

  Chúng ta sẽ cùng tìm vấn đề này bằng cách đo thử thời gian làm việc của 2 văn phòng A và B, mỗi văn phòng có 20 nhân viên. Kết quả đo được sẽ được phân chia theo khoảng cách nhau 5 phút và biểu thị thành biểu đồ. Nhìn vào kết quả đo được, chúng ta sẽ thấy ngay người làm nhanh nhất tại văn phòng A chỉ hết 22 phút, trong khi người làm chậm nhất sẽ tiêu tốn 44 phút. Tương tự như thế đối với văn phòng B, người làm nhanh nhất thậm chí chỉ hết 17 phút nhưng lại có người làm tới 48 phút.

  Nếu bạn muốn đánh giá trạng thái làm việc của 2 văn phòng này bằng thị giác thì biểu đồ Histogam là một công cụ hữu hiệu. Ngoài ra, trên biểu đồ này còn biểu thị giá trị trung bình và độ lệch tiêu chuẩn. Ở cả 2 văn phòng này đều có thời gian làm việc trung bình là 32,1 phút nhưng độ lệch tiêu chuẩn tại văn phòng A là 5,86 và của B là 7,71. Chúng ta có thể thấy độ lệch tiêu chuẩn của B gấp tới 1,3 lần của A nên có thể kết luận rằng tại văn phòng B đang có vấn đề gì đó.

  2. Xây dựng bảng tần số

  Bảng tần số rất quan trọng và có thể nói rằng đây chính là nên tảng trong quá trình lập biểu đồ Histogram. Bảng tần số sẽ được xây dựng theo các bước sau dựa trên dữ liệu đã thu thập về chiều cao của 60 người.

  – Bước 1: Thu thập dữ liệu Số dữ liệu n = 60

  – Bước 2: Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất Giá trị lớn nhất x-max = 186 cm, giá trị nhỏ nhất x-min = 160 cm

  – Bước 3: Quyết định số khoảng chia Khoảng chia được tính bằng cách lấy căn bậc 2 của số biến số (số người đã đo chiều cao) √n = √60 = 7,75 → 8 (số khoảng chia)

  – Bước 4: Quyết định độ rộng của mỗi khoảng chia Độ rộng khoảng chia = (Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất)/ số khoảng chia = (186 – 160)/8 = 3,25 Thực tế, độ rộng khoảng chia được tính theo tích đơn vị đo nhỏ nhất với một số nguyên. Do đơn vị đo nhỏ nhất ở đây là 1 cm nên chúng ta chọn độ rộng khoảng chia là 3.

  – Bước 5: Quyết định ranh giới trên dưới của khoảng chia Ranh giới của một khoảng chia được tính như sau: Ranh giới dưới = giá trị nhỏ nhất – ½ đơn vị đo nhỏ nhất Đối với khoảng 1: Ranh giới dưới = 160 – ½ x 1 = 159,5 Ranh giới trên = Ranh giới dưới + Độ rộng khoảng chia Đối với khoảng 1 : Ranh giới trên = 159,5 + 3 = 162,5 Giá trị trung tâm = (Ranh giới trên + Ranh giới dưới)/2 Đối với khoảng 1: (159,5+162,5)/2 = 161 Tương tự như vậy chúng ta có thể tính được ranh giới của tất cả các khoảng như bảng dưới.

  – Bước 6: Tổng hợp các khoảng để tạo thành bảng tần suất 3. Vẽ biểu đồ Histogram Sau khi kết thúc 6 bước ở phần trước chúng ta đã có một bảng tần xuất hoàn chỉnh với đầy đủ các số liệu. Những số liệu này sẽ được sử dụng để xây dựng biểu đồ Histogram.

  – Bước 7: Quyết định tỷ lệ Trục hoành sẽ biểu thị giá trị trung tâm của các khoảng và trục tung sẽ biểu thị tần số của từng dữ liệu.

  – Bước 8: vẽ biểu đồ dạng cột Vẽ các cột dựa vào giá trị trung tâm cho từng khoảng. Chú ý chúng ta sẽ không để khoảng trống giữa các cột.

  – Bước 9: Điền giá trị trung bình Sau khi tính giá trị trung bình, hãy biểu thị giá trị này bằng đường nét đứt trên biểu đồ.

  Bước 10: Điền các mục còn lại vào biểu đồ Những thông tin quan trọng khác của biểu đồ như số dữ liệu, giá trị trung bình, sai lệch tiêu chuẩn.

  Những điều có thể hiểu được từ biểu đồ Histogram Khi nhìn vào biểu đồ chúng ta có thể thấy được một số điều như sau: – Giá trị trung tâm của phân bố nằm ở đâu? – Độ không đồng đều của dữ liệu lớn hay nhỏ? – Dữ liệu phân bố theo dạng nào ? (tham khảo phần 4) – So sánh với giá trị tiêu chuẩn đề đánh giá năng lực của công đoạn

  4. Cách nhìn biểu đồ Histogram

  Sau khi tác thành biểu đồ Histogram, chúng ta chỉ thoáng nhìn là có thể hiểu được trạng thái phân bố của dữ liệu. Hình dạng của biểu đồ sẽ giúp chúng ta nắm bắt được vấn đề cần giải quyết.

  * Dạng chung: Tần số sẽ lớn dần khi tiến gần về phía trung tâm và nhỏ dần khi dịch chuyển về 2 phía. Khi công đoạn trong trạng thái ổn định thì dữ liệu sẽ có dạng này.

  * Dạng có đảo nhỏ tách riêng: Ở dạng này sẽ xuất hiện dữ liệu nằm tách riêng về một phía so với các dữ liệu còn lại. Dạng này thường gặp khi có một phần dữ liệu bất thường được trộn lẫn vào. Nếu đây là dữ liệu do sai sót khi đo đạc thì chúng ta có thể bỏ đi. Nhưng nếu đây không phải dữ liệu do sai sót thì nên xem lại quá trình đo dữ liệu này để tìm vấn đề.

  * Dạng 2 ngọn núi hay cao nguyên: Với dạng 2 ngọn núi thì càng gần trung tâm tần số sẽ càng giảm và hình thành 2 ngọn núi ở hai bên. Dạng này được hình thành có thể do sự trộn lẫn của 2 loại dữ liệu có phân bố khác nhau. Với dạng cao nguyên, tần số giữa các khoảng hầu như không thay đổi nhiều. Đây có thể thì phân bố đã bị lẫn nhiều loại dữ liệu khác nhau. Trong trường hợp này, hãy thử phân tầng thành 2 hay nhiều phân bố có giá trị trung bình khác nhau rồi vẽ riêng thành từng biểu đồ. Sau đó, xem xét vấn đề.

  * Dạng lệch về một phía hay lệch hoàn toàn về một phía: Dạng lệch về một phía, giá trị trung bình sẽ không nằm ở giữa mà thiên về một trong 2 phía, biểu đồ có dạng bất đối xứng. Với dạng biểu đồ này chúng ta có thể phán đoán rằng dữ liệu đã bị giới hạn một phía (phía không bình thường) bởi một tiêu chuẩn nào đó. Còn dạng lệch hoàn toàn thì dữ liệu sẽ dồn hoàn toàn về một phía giống như một bức tường. Dạng này thường xuất hiện khi các dữ liệu nằm ngoài tiêu chuẩn đã bị loại bỏ. Đối với cả 2 trường hợp trên, chúng ta nên đưa cả những dữ liệu bị giới hạn hay bị loại bỏ bởi tiêu chuẩn vào để xem xét và tìm vấn đề.

  5. So sánh kết quả với tiêu chuẩn

  So sánh khoảng rộng của dữ liệu với khoảng rộng tiêu chuẩn Việc so sánh biểu đồ histogram với giá trị tiêu chuẩn sẽ cho chúng ta biết được năng lực của công đoạn có thỏa mãn những yêu cầu kĩ thuật hay không. Cụ thể, nếu điền giá trị tiêu chuẩn hoặc giá trị mục tiêu lên biểu đồ Histogram, chúng ta sẽ thấy ngay giá trị trung bình sai lệch bao nhiêu so với tiêu chuẩn hay mục tiêu, hay dữ liệu có nằm trong khoảng tiêu chuẩn hay không. Từ kết quả nhận được, chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt được vấn đề (nếu có) của công đoạn sản xuất ở trạng thái hiện tại.

  – Trường hợp lí tưởng: sai lệch của sản phẩm hay công việc đều nằm trong tiêu chuẩn, và giá trị trung bình cũng đồng nhất với giá trị trung tâm của tiêu chuẩn. Đây là trạng thái lý tưởng và cần duy trì.

  – Trường hợp không có dư thừa ở một phía: Sai lệch của sản phẩm hay công việc đều tập trung bên trong khoảng tiêu chuẩn nhưng giá trị trung bình lại bị lệch sang một phía. Ở trạng thái này, nếu thì cần có thay đổi nhỏ trong công đoạn sản xuất cũng có thể đưa sai lệch ra khỏi khoảng tiêu chuẩn. Trong những trường hợp như thế này thì phương án khắc phục tốt nhất là thực hiện cách đối sách để giảm giá trị trung bình và giảm sai lệch.

  – Trường hợp không có dư thừa ở cả hai phía: Sai lệch của sản phẩm hay công việc vừa đủ nằm trong khoảng tiêu chuẩn. Đây không phải là trạng thái mà chúng ta có thể an tâm, có thể dự đoán được việc dữ liệu sẽ lệch khỏi tiêu chuẩn bất cứ lúc nào. Trong trường hợp này, việc đưa ra các phương án xử lý nhằm thu nhỏ sai lệch để tạo thêm khoảng dư thừa ở hai phía là rất quan trọng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biểu Đồ Phân Bố Tần Số (Histograms)
 • Histogram Là Gì, Ý Nghĩa Và Cách Vẽ Biểu Đồ Histogram
 • Cách Dùng Histogram Vẽ Biểu Đồ Phân Phối Xác Suất Trong Excel
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Hình Cột Trong Excel 2022
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Hình Cột Trong Bảng Tính Excel
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Word 2022 (Biểu Đồ Cột Biểu Đồ Quạt Biểu Đồ Đường Gấp Khúc)

  --- Bài mới hơn ---

 • Đường Xu Hướng Là Gì? Cách Vẽ Và Ứng Dụng Trong Chứng Khoán Forex – Cophieux
 • Cách Vẽ Đường Xu Hướng Trendline Đúng
 • Top 25 Thủ Thuật Sử Dụng Excel Trên Điện Thoại (Android & Ios)
 • Vẽ Hai Biểu Đồ Trên Một Hình Trong Excel
 • 14 Biểu Đồ Thông Dụng
 • #học_word #tự_học_word #học_word_2016 #học_word_2019

  Cách vẽ biểu đồ trong Word 2022 (biểu đồ cột biểu đồ quạt biểu đồ đường gấp khúc)

  Hướng dẫn chi tiết cách vẽ biểu đồ trong Word 2010 – 2013

  Cách tạo biểu đồ trong Word 2010, vẽ biểu đồ ngang, dọc, cột

  Hướng dẫn chèn biểu đồ insert chart trong Word 2022 MS Word 2022, Cách vẽ đồ thị trong Word 2010, Cách sửa số liệu biểu đồ trong Word,

  Lỗi không vẽ được biểu đồ trong Word, Cách chèn chữ vào biểu đồ trong Word, Hiển thị số liệu trên biểu đồ trong Word, Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Word 2010, Cách vẽ biểu đồ trong Excel

  👉 Vẽ biểu đồ hình cột, biểu đồ thanh trong Word

  👉 Cách chèn biểu đồ hình quạt, biểu đồ hình tròn vào Microsoft Office Word

  👉 Hướng dẫn vẽ biểu đồ đường gấp khúc trong Word 2022

  Bước 1: Để vẽ biểu đồ, trước hết ta cần phải có bảng dữ liệu.

  Hướng dẫn tự học Microsoft Word 2022. Các bài giảng video học word cơ bản sử dụng giáo trình học MS Word miễn phí của chúng tôi giúp bạn có được kỹ năng soạn thảo văn bản bằng app Word 2022 2022 nhanh nhất

  Làm quen với giao diện Ribbon. Microsoft Word 2022 là một ứng dụng xử lý văn bản, soạn thảo văn bản tài liệu nhanh chóng, chuyên nghiệp, cao cấp.

  Chương trình Word 2022 nằm trong bộ Office hoặc Office 365 của Microsoft có những điểm mới:

  Cải tiến giao diện người dùng thuận tiện và đẹp hơn. Có hỗ trợ tính năng Touch Mode giúp thao tác dễ hơn với màn hình cảm ứng (tìm trong Quick Access Toolbar).

  Hỗ trợ chia sẻ thời gian thực, làm việc cộng tác với nhiều người online tốt hơn. Chia sẻ thuận tiện hơn với đám mây OneDrive của Microsoft.

  Có chức năng “Tell me what you want to do” để tìm nhanh các chức năng.

  Hướng dẫn toàn tập word 2022, Sách tự học Word 2022, Hướng dẫn sử dụng Word 2022 PDF, Cách sử dụng Word 2022 trên Win 10, Soạn thảo văn bản Word 2022, Tải Word 2022

  Tag: cách vẽ biểu đồ đường trong word, tự học word, vẽ biểu đồ, cách vẽ biểu đồ trong word, chèn biểu đồ vào word

  Đánh giá bài vẽ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Thêm Các Tiện Ích Vào Biểu Đồ Microsoft Excel (Phần 1)
 • Bài 23. Thực Hành: Phân Tích Sự Chuyển Dịch Cơ Cấu Ngành Trồng Trọt (Địa Lý 12)
 • Kỹ Năng Phương Pháp Học
 • Chuyên Đề Cách Vẽ Biểu Đồ Địa Lý Chính Xác, Đẹp Vừa Khổ Giấy
 • Ôn Thi Môn Địa Lý
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100