Top #10 Cách Vẽ Biểu Đồ Bao Vật Liệu Dầm Chính Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 8/2022 # Top Trend | Maiphuongus.net

Hướng Dẫn Cách Tính Toán Và Vẽ Biểu Đồ Bao Vật Liệu Dầm Chính

--- Bài mới hơn ---

 • Biểu Đồ Bong Bóng Và Phân Tán Trong Power View
 • Vẽ Biểu Đồ Boxplot Hiệu Quả Với Ggplot2
 • Biểu Đồ Hộp (Box Plot) Là Gì? Đặc Trưng Và Ví Dụ
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Biểu Đồ Box Plot Trong Tableau Desktop
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Cột Trong Excel
 • Published on

  File Powerpoint hướng dẫn cách tính toán và vẽ biểu đồ bao vật liệu dầm chính, giúp bạn giải quyết khó khăn trong việc hiểu và vẽ biểu đồ bao vật liệu dầm chính. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp được các bạn, chúc các bạn áp dụng thành công!!!!!

  1. 1. VẼ BIỂU ĐỒ BAO VẬT LIỆU – CẮT THÉP – UỐN THÉP DẦM CHÍNH
  2. 2. Một số điểm cần lưu ý trước khi tiến hành vẽ biểu đồ bao vật liệu 1/ Có thể tiến hành cắt cốt thép trước, uốn cốt thép sau hay ngược lại đều được. 2/ Nên bắt đầu từ gối tựa trước. 3/ Tại điểm bắt đầu cắt, uốn cốt thép phải cách mép gối hay kéo dài đến biểu đồ M một đoạn ≥ ℎ𝑜 2 . 4/ Nếu cắt cốt thép thì mặt cắt đó được gọi là mặt cắt lý thuyết, mặt cắt thực tế cách mặt cắt lý thuyết một đoạn neo W. 5/ Nếu uốn cốt thép phải gióng xuống mặt cắt dọc của dầm để xác định chính xác vị trí uốn cốt thép, tiến hành vẽ cốt xiên vá gióng ngược lên biểu đồ M và bao vật liệu. *** NGUYÊN TẮC: BIỂU ĐỒ BAO VẬT LIỆU BAO GIỜ CŨNG ” TRÙM” RA BIỂU ĐỒ BAO MOMEN
  3. 3. ** Biểu đồ vật liệu được thực hiện sau khi đã hoàn thành việc tính toán và bố trí cốt thép cho dầm, bao gồm: cốt dọc, cốt đai, cốt xiên. ** Vị trí của từng thanh cốt thép được xác định trên mặt cắt ngang của dầm. Các thanh thép cắt và uốn đã được dự kiến, giải pháp “uốn trước cắt sau” hoặc “cắt trước uốn sau” đã được quyết định. ** Tính khả năng chịu lực , cho những thanh cốt thép còn lại sau khi cắt, rồi tìm trên biểu đồ momen có vị trí M = [M]. Tiết diện cắt thực tế = Tiết diện cắt lý thuyết + đoạn kéo dài W. – Đoạn kéo dài W được xác định theo công thức: * XÁC ĐỊNH TIẾT DIỆN CẮT LÝ THUYẾT
  4. 19. ** Cách tính độ dốc của biểu đồ momen: – Từ biểu đồ bao momen, độ dốc của biểu đồ momen bên trái gối B được xác định như sau: i = 557,32−191,43 2,5 = 146,356(KN) + Độ dốc của biểu đồ momen bên phải gối B: i = 557,32−126,32 2,5 = 172,4(KN)
  5. 20. – Từ biểu đồ bao momen và kết quả tính toán khả năng chịu lực của tiết diện sau khi cắt cốt thép, ta xác định tiết diện cắt thực tế theo các bước sau: + Xác định độ dốc của biểu đồ momen phía bên cần cắt cốt thép. + Xác định khoảng cách từ tiết diện cắt lý thuyết đến tâm gối tựa. + Xác định độ dài đoạn kéo dài W. + Xác định tiết diện cắt thực tế. Tiết diện cắt thực tế = Tiết diện cắt lý thuyết + đoạn kéo dài W
  6. 21. – Bên trái gối B, cắt thanh thép số 4, khả năng chịu lực của tiết diện còn lại M=472,68(KN.m). Theo hình bao momen thì tiết diện có M=472,68(KN.m) nằm trong đoạn gần gối B, ở đó độ dốc của biểu đồ bao momen là: i = 557,32−191,43 2,5 = 146,356(KN) – Tiết diện có M=472,68(KN.m) cách tâm gối 1 đoạn: X = 557,32−472,68 146,356 = 0,57(m)
  7. 23. – Bên trái gối B, cắt thanh thép số 6, khả năng chịu lực của tiết diện còn lại M=472,68(KN.m). Theo hình bao momen thì tiết diện có M=339,74(KN.m) nằm trong đoạn gần gối B, ở đó độ dốc của biểu đồ bao momen là: i = 557,32−191,43 2,5 = 146,356(KN) – Tiết diện có M=472,68(KN.m) cách tâm gối 1 đoạn: X = 557,32−339,74 146,356 = 1,486(m)
  8. 28. – Bên phải gối B, cắt thanh thép số 6, khả năng chịu lực của tiết diện còn lại M=453,07(KN.m). Theo hình bao momen thì tiết diện có M=453,07(KN.m) nằm trong đoạn gần gối B, ở đó độ dốc của biểu đồ bao momen là: i = 557,32−126,32 2,5 = 172,4(KN) – Tiết diện có M=453,07(KN.m) cách tâm gối 1 đoạn: X = 557,32−453,07 172,4 = 0,604(m)
  9. 30. – Bên phải gối B, cắt thanh thép số 3, khả năng chịu lực của tiết diện còn lại M=366,43(KN.m). Theo hình bao momen thì tiết diện có M=366,43(KN.m) nằm trong đoạn gần gối B, ở đó độ dốc của biểu đồ bao momen là: i = 557,32−126,32 2,5 = 172,4(KN) – Tiết diện có M=366,43(KN.m) cách tâm gối 1 đoạn: X = 557,32−366,43 172,4 = 1,107(m)
  10. 33. – Do thép cấu tạo lớp trên của Gối B (2Ø28 – cây số 5) và Gối C (2Ø22 – cây số 8) có tiết diện khác nhau nên cần phải tính toán điểm cắt để nối cốt thép.
  11. 34. – Bên phải gối B, cắt thanh thép số 5, khả năng chịu lực của tiết diện còn lại M=139,54(KN.m). Theo hình bao momen thì tiết diện có M=139,54(KN.m) nằm trong đoạn gần gối B, ở đó độ dốc của biểu đồ bao momen là: i = 557,32−126,32 2,5 = 172,4(KN) – Tiết diện có M=139,54(KN.m) cách tâm gối 1 đoạn: X = 557,32−139,54 172,4 = 2,423(m)
  12. 36. Hình tổng thể của biểu đồ bao vật liệu sau khi cắt – uốn cốt thép ở gối B
  13. 38. Hình tổng thể của biểu đồ bao vật liệu sau khi cắt – uốn cốt thép ở gối C
  14. 39. Hình tổng thể của biểu đồ bao vật liệu sau khi cắt – uốn cốt thép ở gối B và gối C
  15. 41. Nhịp biên
  16. 44. BIỂU ĐỒ BAO VẬT LIỆU
  17. 45. ** Vẽ mặt cắt dọc của dầm ngay bên dưới biểu đồ momen và bao vật liệu. ** Vẽ các đường gióng từ biểu đồ bao vật liệu xuống mặt cắt dọc của dầm để xác định chính xác vị trí cắt cốt thép, vị trí uốn cốt thép. ** Chú ý tỉ lệ phương đứng và ngang của dầm như nhau. VẼ THÉPMẶT CẮT DỌC DẦM
  18. 46. TRIỂN KHAI THÉP
  19. 47. TRIỂN KHAI THÉP

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Địa Lý Lớp 9 Bài 16: Thực Hành Vẽ Biểu Đồ Về Sự Thay Đổi Cơ Cấu Kinh Tế
 • Giáo Án Địa Lí 9
 • Giải Bài Tập Sgk Địa Lý Lớp 9 Bài 16: Thực Hành Vẽ Biểu Đồ Về Sự Thay Đổi Cơ Cấu Kinh Tế
 • Bài 37. Thực Hành: Vẽ Và Phân Tích Biểu Đồ Về Tình Hình Sản Xuất Của Ngành Thuỷ Sản Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (Địa Lý 9)
 • Các Dạng Biểu Đồ Chính Trong Đề Thi Địa Lí?
 • Hướng Dẫn Vẽ Biểu Đồ Sức Bền Vật Liệu( Phần 2)

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Vẽ Biều Đồ Lực Và Momen Trong Sức Bền Vật Liệu Bằng Solidwork ( Phần 4)
 • Vẽ Biểu Đồ Trong Sức Bền Vật Liệu Bằng Phương Pháp Vẽ Nhanh
 • Cách Làm, Tạo, Vẽ Biểu Đồ Cột, Đường, Tròn, Miền Trong Excel Đơn Giản
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Biểu Đồ Miền Và Biểu Đồ Đường Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Biểu Đồ Miền
 • Posted on tháng 5 06, 2022

  Nz1 – P1 = 0 ( 1.1)

  Từ đó ta tính được Nz1 = P1 = 8kN.

  Xét mặt cắt 2-2. Tại sao ta phải cắt thêm mặt cắt 2-2 vì mặt cắt 1-1 chỉ có thể tính cho xuyên suốt từ P1 đến tối đa max là đến P2. Sau khi vượt qua P2, ( 1.1) không còn đúng nữa vì khi đó, thanh đã phải chịu thêm lực dọc trục P2.

  Nz2 + P2 – P1 = 0 ( 1.2)

  từ đó ta tính được Nz2 = P1 – P2 = 8-10= -2 kN

  Nz3 + P2 + q.(z3-2)- P1= 0

  z3 chính là khoảng cách từ đầu trái thanh đến max là chiều dài cả thanh. cần chú ý lực phân bố chạy dọc từ điểm bắt đầu đến hết thanh, Do vậy, lực sẽ thay đổi tỉ lệ với chiều dài thanh.

  Giá trị 2<= z3 <=4. Chuyển vế ta có giá trị của nội lực:

  Nz3 = P1- P2 – q( z3 – 2)

  Thay vào khoảng giá trị của z3 và các giá trị P1= 8, P2=10, q= 5 ta được khoảng giá trị :

  Nhận xét thấy rằng, trong bài toán sức bền vật liệu, nếu xuất hiện lực phân bố thì nội lực tính được bao giờ cũng là một dải chứ không phải là một hằng số như lực tập trung.

  Như vậy là xong rồi. Công việc tính toán đã xong, giờ đến việc vẽ biểu đồ.

  Quy tắc vẽ rất đơn giản, trước tiên các bạn cần xác định các điểm đặt của lực, vì đó chính là nơi đồ thị chuyển hướng. Viết ra những lực vừa tính và nhớ chú ý dấu cho mình.

  Vẽ đồ thị từ trái qua phải, lưu ý rằng, ở đâu có điểm đặt lực tập trung, ở đó có bước nhảy( nghĩa là đường đồ thị sẽ chuyển hướng).

  Mặt cắt 1-1 có phạm vi tử điểm đặt của P1 tới max P2 mang giá trị là 8 kN nên hình đồ thị trông sẽ như thế này:

  Tiếp theo, các bạn cần chú ý hơn vì chỗ này hơi phức tạp do có lực phân bố. Để ý rằng trong công thức tính nội lực: Nz3 = P1- P2 – q( z3 – 2), Nz3 là hàm bậc 1 , biến thay đổi là z3 nên đồ thị trên các mặt cắt cũng sẽ thay đổi theo hàm bậc 1. Như vậy các bạn cần lưu ý là trong bài toán sức bền vật liệu, xuất hiện lực phân bố, đồ thị lực chắc chắn sẽ là hàm bậc 1.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kỹ Năng Vẽ Và Phân Tích Các Dạng Biểu Đồ Địa Lý Lớp 9
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Excel Chuyên Nghiệp
 • Rèn Kĩ Năng Phân Tích Biểu Đồ Nhiệt Độ Và Lượng Mưa
 • Biểu Đồ Kiểm Soát (Control Chart)
 • Biểu Đồ Kiểm Soát Chất Lượng (Quality Control Chart) Là Gì? Đặc Điểm
 • Vẽ Biểu Đồ Nội Lực Cho Dầm Và Khung

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Môn Kỹ Thuật Cơ Khí
 • Radar Chart Là Gì? Cách Vẽ Và Lợi Ích Của Nó ?
 • Nhân Số Học Việt Nam
 • 5 Công Cụ Vẽ Biểu Đồ Trực Tuyến Miễn Phí 5
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Biểu Đồ Đường (Lines)
 • 1. Các khái niệm cơ bản.

  1.1 Ngoại lực.

  • Khái niệm: là lực của môi trường bên ngoài hoặc của vật thể khác tác dụng lên vật đang xét.
  • Phân loại:

  + Tải trọng: là những lực biết trước, thông thường được xác định theo các tiêu chuẩn.

  + Phản lực: là những lực không biết trước, chỉ có khi có tải trọng tác dụng và nó phát sinh tại vị trí liên kết.

  1.2 Liên kết và các loại liên kết.

  + Liên kết cố định (gối cố định): Tại gối cố định có hai phản lực liên kết là H và V theo hai phương là x và y, chọn chiều tùy ý. (Tính ra âm kết luận ngược chiều quy ước).

   

  + Gối di động: Tại gối di động có một phản lực liên kết là V theo phương vuông góc với phương trượt, chọn chiều tùy ý. (Tính ra âm kết luận ngược chiều quy ước).

   

  + Liên kết ngàm (đây là liên kết cứng): Tại liên kết ngàm có hai phản lực liên kết là H và V theo hai phương là x và y và một mômen là M chống lại sự quay, chọn chiều tùy ý. (Tính ra âm kết luận ngược chiều quy ước).

   

  2. Biểu đồ nội lực.

  Bước 2: Chia đoạn dựa vào sự thay đổi của ngoại lực tác dụng.

  Bước 3: Xác định nội lực trong từng đoạn.

  Bước 4: Vẽ biểu đồ.

   

  3. Ví dụ và bài tập.

  Bài 1: Cho dầm chịu lực như hình vẽ:

  Yêu cầu: Vẽ biểu đồ nội lực cho dầm sau bằng phương pháp mặt cắt:

   

  Bài làm

  + Xét đoạn AB: z =

   

  + Xét đoạn CD: z = [0;a]

   

   

  + Vẽ biểu đồ:

   

   

  Bài 2: Vẽ biểu đồ nội lực cho khung sau:

   

   

  Bài làm

  Tương tự cách cắt như bài trên, ta cắt đoạn AB, BC, CD. Sau đó ta vẽ được biểu đồ nội lực sau:

  Cân bằng nút:

  Admin: Mr. Shin

  Liên hệ: Bộ môn Kỹ thuật cơ khí – Đại học Mỏ Địa chất.

  Số điện thoại: 0243.755.0500

  Đào tạo đại học: Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.

  Đào tạo đại học: Chuyên ngành Máy và Tự động thủy khí.

  Đào tạo Sau đại học: Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí.

  Trang Fanpage: https://www.facebook.com/ktck.humg/

  Email: bomonktck.humg@gmail.com

  Website: www.ktck-humg.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Vẽ Biểu Đồ Kiểm Soát Bằng Excel 2010
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Excel Có Ví Dụ Cụ Thể
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Các Công Cụ Trong Illustrator
 • Biểu Đồ Tần Suất – Histogram
 • Bài 22. Dân Số Và Sự Gia Tăng Dân Số (Địa Lý 10)
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Tròn Chính Xác

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Vẽ Biểu Đồ Tròn Trong Word
 • Cách Tạo Một Biểu Đồ Hình Tròn Có Thể Chỉnh Sửa Bằng Adobe Illustrator
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Biểu Đồ Hình Tròn Khi Dữ Liệu Chênh Lệch Lớn
 • Hướng Dẫn Vẽ Biểu Đồ Huong Dan Ve Bieu Do On Thi Lop 12 Ppt
 • Ôn Thi Môn Địa: Lựa Chọn Và Thể Hiện Biểu Đồ Hình Tròn Đúng Yêu Cầu
 • Thay đổi nội dung bởi: volongkhung, 30-10-2011 lúc 21:30.

  Thay đổi nội dung bởi: volongkhung, 30-10-2011 lúc 21:31.

  Thay đổi nội dung bởi: volongkhung, 30-10-2011 lúc 21:36.

  [Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.]

  Thay đổi nội dung bởi: ilovemyfriendforever, 01-11-2011 lúc 16:16.

  ) khoái vẽ biểu đồ ký hiệu rất là made by teen như : trái tim, ngôi sao hay đơn giản là tô xanh đỏ tím vàng ..này nọ – đẹp thì đẹp thật nhưng đẹp để làm gì khi bài làm sai nguyên tắc …. Nếu ai ngoan cố vẫn làm vậy, thì bài của người đó sẽ bị loại ngay tức khắc chứ chưa nói đến là làm sai hay đúng !

  Thay đổi nội dung bởi: linhphoebe, 01-11-2011 lúc 23:43.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Xây Dựng Biểu Đồ Hình Tròn Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Biểu Đồ Tròn Trong Word Và Excel
 • Hướng Dẫn Vẽ Biểu Đồ Tròn Và Biểu Đồ Thanh Cột Trên Google Sheets
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Hình Tròn Và Hình Cột
 • Hướng Dẫn Tạo Biểu Đồ Trên Powerpoint
 • Vẽ Biểu Đồ Trong Sức Bền Vật Liệu Bằng Phương Pháp Vẽ Nhanh

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Làm, Tạo, Vẽ Biểu Đồ Cột, Đường, Tròn, Miền Trong Excel Đơn Giản
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Biểu Đồ Miền Và Biểu Đồ Đường Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Biểu Đồ Miền
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Excel 2010 Còn Nữa Nhất
 • Bài Tập Sức Bền Vật Liệu: Nội Lực Và Ngoại Lực
 • Nhận xét sơ qua một chút về đề bài thì ta thấy thanh dầm được đặt trên một gối tựa cố định và một gối tựa di động. Thanh dầm chịu một lực tập trung P = 2,5 kN, một momen M = 1 kN.m, một lực phân bố với q = 1 kN.m. Bài này, các bạn có thể dùng để giải quyết, song phương pháp này dài và tốn rất nhiều thời gian. Phương pháp vẽ nhanh sẽ giúp chúng ta giải quyết nhanh các biểu đồ lực và momen trong sức bền vật liệu.

  Đầu tiên như thường lệ trong hầu hết các bài toán vẽ đồ thị trong sức bền vật liệu chính là chúng ta cần phải thay thế các gối tựa bằng phản lực.

  Viết phương trình cân bằng lực theo phương y ta có:

  Viết phương trình cân bằng momen đối với điểm A ta có:

  P. 1 – M – q. 3.( 1+ 1+ 1 + 3/2) + YB.6 = 0

  Thay các thông số P = 7,5 kN, q = 1 kN. m, M = 1kN. m ta sẽ tính được:

  Ya = -4 kN, YB = 6 kN.

  Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay ngay vào việc vẽ biểu đồ ngay thôi.

  Tại A có lực tập trung chính là phản lực Ya hướng xuống do Ya = -4 kN nên biểu đồ lực cắt Qy sẽ hướng xuống. Từ A tới điểm đặt của P không có thêm bất cứ ngoại lực nào nên đồ thị sẽ vẫn là hằng số và không có sự thay đổi nào về hình dạng.

  Tại điểm đặt P = 7,5 kN sẽ xảy ra bước nhảy như theo lưu ý có lực tập trung sẽ có bước nhảy và giá trị của bước nhảy bằng giá trị lực P, chiều hướng theo chiều của lực P như hình vẽ

  Trên đoạn tiếp theo chỉ có momen tập trung nên chúng ta không xét bỏ qua cho tới đoạn có lực phân bố, trên đoạn này giá trị lực không thay đổi, hình dạng giữ nguyên như hình vẽ.

  Tiếp theo chúng ta xét tới đoạn thanh dầm có lực phân bố, các bạn cần lưu ý rằng khi có lực phân bố thì dạng đồ thị lực cắt Qy sẽ luôn là đường bậc 1 chéo. Chéo lên nếu lực hướng lên, chéo xuống nếu lực hướng xuống. Đây là lực phân bố trên toàn đoạn dầm và tỉ lệ với chiều dài, nên tại điểm cuối của lực phân bố, tức là tại điểm B, bước nhảy sẽ là q. 3 = 3 kN.

  Trên đoạn này ta nhận thấy có đoạn giao với trục hoành. Để có thể vẽ chính xác điểm giao đó, chúng ta có thể dựa vào tam giác đồng dạng. Sau khi chia tỉ lệ ta dễ dàng nhận thấy, điểm giao cách đầu B một đoạn 2 m.

  Xong rồi, các bạn vừa vẽ xong biểu đồ lực cắt Qy bằng phương pháp vẽ nhanh mà không phải thiết lập bất cứ một công thức nào. Rất nhanh phải không các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ áp dụng phương pháp vẽ nhanh này cho biểu đồ momen uốn Mx.

  Như lưu ý, các bạn hãy bắt đầu vẽ từ trái qua phải, xuất phát từ trục hoành, biểu đồ Qy là đường bậ n thì biểu đồ momen uốn sẽ là n +1. Tại A tất nhiên momen sẽ bằng không. Tiếp đó đến điểm P thì các bạn cứ lấy tay giữ vào điểm P, gạch bỏ phần bên phải, chỉ xét thanh về phía A cho mình. Khi ấy

  Trong đó MxA là giá trị momen tại điểm A trên biểu đồ. Tại đây, MxA = 0

  MxA1 là giá trị momen do lực tại A gây ra đối với điểm P, chính bằng diện tích phần đồ thị của lực cắt. Tại đây, MxA1 = diện tích hình chữ nhật = -1,5 .1 = -1,5 kN.m

  Như vậy, giá trị momen tại điểm P là MxA1 = 0 -4 = -1,5 kN.m

  Tiếp theo chúng ta sẽ xét trên đoạn dầm PM. Các bạn giữ tay vào điểm M sau đó bỏ hết phần bền phải đi, chỉ xét thanh dầm đoạn bên trái.

  MxP = Mx1 = -1,5 kN.m

  MxP1 chính là diện tích phần hình chữ nhật lực cắt Qy trên đoạn PM = 1.1 = 1kN.m

  Như vậy giá trị của Mx2 bằng = -1,5 + 1 = -0,5 kN.m

  Tiếp theo ngay tại điểm M xuất hiện momen tập trung M = 1 kN. m, do vậy đồ thị sẽ có bước nhảy. Chiều bước nhảy hướng lên trên nếu ngược chiều kim đồng hồ, hướng xuống dưới nếu cùng chiều kim đồng hồ. Ở đây, momen tập trung sẽ nhảy xuống dưới với giá trị là M = 1 kN.m

  Tiếp theo là tại điểm bắt đầu xuất hiện lực phân bố.

  MxM là momen tại điểm M = 0,5 kN.m

  Mxx là diện tích phần đồ thị lực cắt đoạn M tới điểm bắt đầu lực phân bố = 1.1 = 1 kN. m

  Như vậy, ta có M x3 = 0,5 + 1 = 1,5 kN.m

  Trong đó Mxx = 1,5 kN.m

  MxB là diện tích của biểu đồ lực cắt chính là diện tích tam giác = 1/2. 1.1 = 0,5 kN.m

  Như vậy Mx4 = 1,5 + 0,5 = 2 kN.m

  Tiếp theo là đồ thị bên phải điểm giao.

  Mxxx= 2 kN.m

  MxB = Diện tích đồ thị phần lực cắt tương ứng = diện tích tam giác bên phải điểm giao của đồ thị lực cắt = 1/2 . ( -2). 2 = -2 kN.m

  Như vậy Mx5 = 2 -2 = 0 kN.m

  Đồ thị sẽ có dạng như sau.

  Các bạn cần chú ý rằng hình dạng của đồ thị. Nếu dạng của đồ thị lực cắt bậc n thì hình dạng của đồ thị momen uốn sẽ là n + 1. Ở đoạn này, do đồ thị lực cắt là bậc 1 nên đồ thị momen uốn bậc 2 chính là một parabol có phần lõm ôm lấy chiều lực phân bố.

  Như vậy là chúng ta đã kết thúc bài tập dùng phương pháp vẽ nhanh để vẽ biểu đồ thanh dầm chịu lực trong sức bền vật liệu. Phương pháp này nhanh hơn rất nhiều so với phương pháp mặt cắt, song đòi hỏi sự tập trung cao độ. Hy vọng giúp ích cho các bạn. Mình sẽ trở lại để giúp các bạn vẽ đồ thị bằng solidwork. See you soon!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Vẽ Biều Đồ Lực Và Momen Trong Sức Bền Vật Liệu Bằng Solidwork ( Phần 4)
 • Hướng Dẫn Vẽ Biểu Đồ Sức Bền Vật Liệu( Phần 2)
 • Kỹ Năng Vẽ Và Phân Tích Các Dạng Biểu Đồ Địa Lý Lớp 9
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Excel Chuyên Nghiệp
 • Rèn Kĩ Năng Phân Tích Biểu Đồ Nhiệt Độ Và Lượng Mưa
 • Vẽ Biểu Cảm Đồ Vật

  --- Bài mới hơn ---

 • Câu 2: Phân Tích Biểu Đồ Nhiệt Độ Và Lượng Mưa Của Các Kiểu Khí Hâu
 • Bài 35. Thực Hành Về Khí Hậu, Thủy Văn Việt Nam (Địa Lý 8)
 • Nêu Một Số Bước Vẽ Biểu Đồ Khí Hậu?
 • Chương 2 Cơ Kết Cấu 1
 • Tính Toán Nội Lực Dầm Chính Trong Vòng 4 Nốt Nhạc
 • MĨ THUẬT 5

  thứ năm ngày 12 tháng 04 năm 2022

  Kiểm tra dụng cụ

  học tập

  Tranh biểu cảm đồ vật diễn tả cảm xúc của người vẽ thông qua đường nét và màu sắc. Những đường nét, màu sắc được vẽ cách điệu theo cảm xúc của người vẽ tạo nên vẻ đẹp ấn tượng cho bức tranh.

  Ghi nhớ

  Thứ năm ngày 12 tháng 04 năm 2022

  Chủ đề:11

  Vẽ biểu cảm đồ vật (tiết 1)

  Hoạt động 2: Cách thực hiện (vẽ hình)

  Quan sát giáo viên vẽ thị phạm

  1/ Mắt tập trung quan sát hình dáng,đặc điểm của mẫu,tay vẽ vào giấy. Mắt quan sát đến đâu,tay vẽ đến đó.Mắt không nhìn vào giấy,tay đưa bút liên tục không nhắc lên khỏi tờ giấy trong cả quá trình vẽ.

  2/ Vẽ thêm các nét biểu cảm (các nét được thêm vào mang tính chất trang trí,có thể vẽ theo chiều dọc,chiều ngang hoặc bao quanh hình vẽ theo cảm xúc làm cho đồ vật trở nên sinh động và đẹp hơn).

  Thứ năm ngày 12 tháng 04 năm 2022

  Chủ đề: 11

  Vẽ biểu cảm đồ vật (tiết 1)

  Bài vẽ để tham khảo

  Hoạt động 3: Thực hành

  Các em quan sát vật mẫu và vẽ hình dáng, đường nét trang trí cho vật mẫu theo phương pháp vẽ biểu cảm trong thời gian 20 phút.

  Thứ năm ngày 12 tháng 04 năm 2022

  Chủ đề: 11

  Vẽ biểu cảm đồ vật (tiết 1)

  Hoạt động 4: Sản phẩm của em

  Thứ năm ngày 12 tháng 04 năm 2022

  Chủ đề: 11

  Vẽ biểu cảm đồ vật (tiết 1)

  Các em quan sát bài vẽ của bạn sau đó nhận xét theo cảm nhận dựa vào các tiêu chí sau:

  – Bố cục bài vẽ

  – Hình vẽ, các nét trang trí.

  Hoạt động 4: Sản phẩm của em

  Thứ năm ngày 12 tháng 04 năm 2022

  Chủ đề: 11

  Vẽ biểu cảm đồ vật (tiết 1)

  Cũng cố :

  – Các em hãy cho biết vẽ biểu cảm đồ vật thực hiện như thế nào?

  Giáo dục

  Mỗi đồ vật trong gia đình đều có công dụng giúp ích cho ta trong cuộc sống vì thế các em cần có ý thức giữ gìn bảo quản chúng thật tốt để ta có thể sử dụng lâu dài hơn.

  Dặn dò

  Em nào chưa hoàn thành bài trong tiết 1 các em giữ bài vẽ để tiết 2 tiếp tục thực hành.

  Các em về nhà xem trước bài để tiết 2 tiếp tục bước vẽ màu cho sản phẩm.

  Kính chào quý thầy cô , tạm biệt các em học sinh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vẽ Biểu Cảm Các Đồ Vật Mĩ Thuật Lớp 5 Chu De 11 Ve Bieu Cam Cac Do Vat Lop 5 Docx
 • Giáo Án Mĩ Thuật Đan Mạch Lớp 5 Bài 11: Vẽ Biểu Cảm Các Đồ Vật
 • Vẽ Biểu Cảm Các Đồ Vật Mĩ Thuật Lớp 5
 • Giáo Án Môn Toán Lớp 7
 • Sáng Kiến Kinh Nghiêm Địa Lý 9
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Nội Lực Sức Bền Vật Liệu Học Ngay Chiêu Thức Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Trình Tính Toán Nội Lực Dầm Sàn Bê Tông Cốt Thép
 • Biểu Đồ Nhân Quả Hay Biểu Đồ Xương Cá
 • Biểu Đồ Venn Là Gì?
 • Cách Nhận Biết Để Biểu Đồ Trong Địa Lý Thpt
 • Vẽ Đường Xu Hướng (Trendline) Trong Đồ Thị Excel
 • cách vẽ biểu đồ nội lực sức bền vật liệu – Các bài toán về sức bền vật liệu được áp dụng rất phổ biến ngoài thực tế hiện nay.  Qua đó thấy được tầm quan trọng của sức bền của vật liệu đối với chi tiết máy, cơ cấu máy, cũng như tầm quan trọng ngành cơ khí và ngành xây dựng… Bài toán về sức bền vật liệu là một bài toán khó và để giải quyết một cách tối ưu nó thì thực sự không hề đơn giản nếu chúng ta chưa biết cách áp dụng. Vậy thì làm cách nào để đơn giản hóa vấn đề và có thể dễ dàng giải quyết bài toán này

  https://ktck-humg.com

   › ve-nhanh-bieu-do-noi-luc

  24 thg 12, 2022 — 

  Vẽ biểu đồ nội lực là kiến thức bắt buộc trong môn Sức bền Vật liệu. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ biểu đồ nội lực …

  ‎Hướng dẫn vẽ nhanh biểu… · ‎Dùng hệ vi phân (đạo… · ‎Một số lưu ý. · ‎Ví dụ

  Vẽ biểu đồ nội lực dầm consoleCách vẽ biểu đồ nội lực cho khungBài tập sức bền vật liệu có lời giải

  App vẽ biểu đồ nội lựcCách Vẽ biểu đồ nội lực có kết cấu 1Biểu đồ nội lực dầm đơn giản

  Tuyệt chiêu giải nhanh các bài toán vẽ biểu đồ nội lực và bài …

  http://cokhithanhduy.com

   › … › Tài liệu MIỄN PHÍ

  1 thg 12, 2022 — 

  … vẽ biểu đồ nội lực, bài toán siêu tĩnh và các bài toán sức bền vật liệu. … sức bền vật liệu là một bài toán khó và để giải quyết một cách tối ưu …

  Bài 12 – Trình bày vẽ biểu đồ nội lực theo 2 cách …

  http://www.sucbenvatlieu.com

   › bai-12-trinh-bay-ve-bi…

  28 thg 2, 2022 — 

  Bài 12 – Trình bày vẽ biểu đồ nội lực theo 2 cách – chúng tôi Bài tập số 12, chương Uốn phẳng, Sức bền vật liệu 1. Đây là dạng bài …

  Tài liệu VẼ BIỂU ĐỒ NỘI LỰC TRONG SỨC BỀN VẬT LIỆU

  https://xemtailieu.com

   › … › Cơ khí chế tạo máy

  3,2−6,6 2 2,2 VB = = 12,3 (kNm) VA = 2,55 (kN) Xác định biểu đồ nội lực : Dùng mặt cắt 1-1 đi qua đoạn CA cách C z1 (0≤ z1 ≤ 1). Xét phần bên trái: ∑Z …

  bó hoa tặng hội nghị 

  hoa chúc mừng khai trương 

  bài tập vẽ biểu đồ nội lực có lời giải – 123doc

  https://123doc.net

   › timkiem › bài+tập+vẽ+biểu+đồ+nộ…

  Tìm kiếm bài tập vẽ biểu đồ nội lực có lời giải , bai tap ve bieu do noi luc co loi giai tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

  Bài tập sức bền vật liệu: nội lực và ngoại lực – SlideShare

  https://www.slideshare.net

   › lntgiang16 › bi-tp-sc-bn-vt…

  23 thg 4, 2022 — 

  SỨC BỀN VẬT LIỆU CÁC DẠNG CHỊU LỰC CƠ BẢN BIỂU ĐỒ NỘI LỰC Dùng đồ thị … SỨC BỀN VẬT LIỆUSỨC BỀN VẬT LIỆU Dạng khối Dạng tấm Dạng thanh Các … Ví dụ: xác định nội lực tại mặt cắt cách gối A 14m; 13. … vẽĐối với biểu đồ momen uốn (Mx):tung độ dương vẽ phía dưới và không cần …

  Shop hoa tươi TP Hồ Chí Minh

  Sức bền vật liệu, vẽ biểu đồ nội lực mô men uốn Mx bằng …

  https://vẽ.vn

   › suc-ben-vat-lieu-ve-bieu-do-noi-luc-mo-…

  29 thg 12, 2022 — 

  Tóm tắt lý thuyết, giải bài tập các môn cơ kỹ thuật, sức bền vật liệu, cơ học cơ sở, cơ lý thuyết. Tag: vẽ nhanh biểu đồ nội lực, [vid_tags]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sử Dụng Công Cụ Tính Toán Trục Trong Autocad Mechanical
 • Bài 14. Thực Hành: Đọc Bản Đồ Sự Phân Hóa Các Đới Và Các Kiểu Khí Hậu Trên Trái Đất. Phân Tích Biểu Đồ Một Số Kiểu Khí Hậu (Địa Lý 10)
 • Bài 61. Thực Hành: Đọc Lược Đồ, Vẽ Biểu Đồ Cơ Cấu Kinh Tế Châu Âu (Địa Lý 7)
 • Giáo Án Toán 4
 • Cách Tính Trung Bình Động Trong Excel
 • Vẽ Biểu Đồ Trong Excel Nhanh Gọn Chính Xác

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Cắt, Ghép Ảnh Theo Hình Trái Tim, Hình Đặc Biệt Trong Photoshop
 • Chỉnh Tỉ Lệ Máy Chiếu Khung Hình 1:1, 4:3, 16:9, 16:10 Đơn Giản Nhất
 • Tự Học Autodesk Inventor_Bài 31 Môi Trường Xuất Bản Vẽ 2D Drawing
 • Tạo Viền Trong Photoshop, Cách Sử Dụng Stroke Trong Photoshop
 • Bài 8. Mẫu Vẽ Có Dạng Hình Trụ Và Hình Cầu
 • Cách vẽ biểu đồ trong Excel thay đổi qua từng phiên bản nhằm cải thiện phần nhìn cho người dùng. Đem lại trải nghiệm tốt hơn. Từ Excel 2003 đến Excel 2007 rồi chuyển hoá vượt bậc với phiên bản Excel 2010. Gần đây nhất là Excel 2013. Mỗi phiên bản đều được bổ sung thêm một số kiểu dữ liệu. Nếu như Excel 2003 thì giấu biệt thanh Chart (biểu đồ) trong khung Insert. Muốn vẽ biểu đồ, bạn phải nhấp vào Insert rồi muốn làm gì thì làm. Nhận thấy điều này bất tiện cho người dùng. Microsoft đã đem thanh menu Insert ra ngoài và cho dàn hàng ngang khi ra mắt Excel 2007. Với giao diện này thì người dùng dễ dàng nhìn thấy khung Chart. Thiết kế này vẫn giữ vững đến tận phiên bản Excel 2013. Trải qua nhiều phiên bản. Hiện tại Excel đang chứa một kho hình dạng biểu đồ phong phú. Người dùng dễ dàng tìm được biểu đồ mà họ cần.

  Nếu bạn muốn học Excel thì không thể nào bỏ qua phần vẽ biểu đồ. Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn vẽ biều đồ trong Excel 2010. Bạn nào đang học Excel 2010 không nên bỏ qua phần vẽ biểu đồ siêu nhanh và chuẩn xác. Tiết kiệm thời gian cho bạn kha khá đấy.

  Cách vẽ biểu đồ trong Excel 2010

  Xét về biểu đồ thì Excel 2010 là phiên bản hoàn thiện. Giao diện cũng thân thiện với người dùng hơn. Ưu điểm này vẫn được giữ nguyên trong phiên bản Excel 2013. Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ biểu đồ cột trong Excel.

  Các bước vẽ biểu đồ cột trong Excel 2010

  Bước 1: Bạn cần có một bảng số liệu trước khi vẽ biểu đồ. Bạn nên lưu ý đặt đúng tiêu đề trong bảng. Tên cột trong bảng số liệu cũng là tên cột trong biểu đồ. Tên dòng trong bảng số liệu cũng sẽ được biểu thị bằng cột và có ghi chú thích bên cạnh biểu đồ.

  Bước 2: Sau khi có được bảng số liệu bạn hãy nhìn lên thanh menu công cụ. Bạn bấm vào tab Insert nhìn vào bảng Charts và chọn biểu đồ mình muốn. Trong bảng Charts sẽ hiển thị cho bạn 6 loại biểu đồ, bao gồm Column, Line, Pie, Bar, Area, Scatter, Other Charts.

  Phía dưới mỗi dòng chữ đều có mũi tên hướng xuống. Bạn nhấp vào loại biểu đồ bạn muốn sau đó chọn kiểu bạn cần vẽ. Ở đây chúng ta đang học vẽ biểu đồ cột. Các bạn bấm vào Column.

  Cột Column sẽ hiển thị các kiểu của biểu đồ cột như vẽ cột 2D, 3D, Cylinder (cột chồng), Cone (hình nón), Pyramid (kim tự tháp).

  Bạn ấn chọn biểu đồ mà bạn muốn vẽ. Excel sẽ hiển thị một khung trống. Tất nhiên là chưa có gì trong đó cả.

  Bước 3: Hiện khung vẽ biểu đồ sẽ hiển thị trắng tinh tươm do chưa có số liệu để vẽ. Trên thanh menu sẽ xuất hiện thêm 3 Tab. Đó là Design, Layout và Format nằm trong thanh Chart Tools.

  Mặc định là Excel sẽ ở tab Design của biểu đồ. Trong tab này bạn nhìn về góc trái, ô thứ hai trong tab có một khung tên Data.

  Bạn ấn chọn Select Data để chọn số liệu cần đưa vào biểu đồ.

  Màn hình sẽ xuất hiện một cửa sổ tên Select Data Source.

  Sau đó bạn chọn bảng số liệu mà bạn cần vẽ biểu đồ.

  Trong bảng Select Data Source bạn có thể chuyển đổi giữa tiêu đề cột và tiêu đề dòng bằng cách ấn vào nút Switch Row/Column.

  Nếu biểu đồ đã ra đúng như ý muốn thì bạn bấm OK để hoàn thàn việc nhập nguồn vào biểu đồ.

  Bước 4: Bạn ghi tên biểu đồ bằng cách nhấn chọn vào Tab Layout, chọn khung Labels, chọn Chart Title.

  Chart Title có các tuỳ chọn vị trí cho tiêu đề. Có ba lựa chọn None, Centered Overlay Title (ghi đè lên biểu đồ và nằm ở giữa bảng), Above Chart(nằm phía trên biểu đồ).

  Sau đó bạn nhập tiêu đề bạn muốn. Sau đó bấm vào khu vực trống của biểu đồ để thoát khỏi khung viết tiêu đề.

  Xem video bên dưới để hiểu rõ hơn cách đặt tiêu đề cho biểu đồ.

  Bước 5: Tuỳ chỉnh biểu đồ của bạn bằng Labels. Bạn có thể xem video và đọc infographic phía dưới để hiểu rõ hơn về Labels.

  Bước 6: Trang trí cho biểu đồ. Bạn chọn tab Format để chỉnh sửa định dạng hiển thị văn bảng sao cho hợp lí nhất có thể. Bạn có thể tô màu chữ, kẻ khung cho các chữ trong biểu đồ,…

  Bước 7: Nếu bạn muốn di chuyển biểu đồ thì bạn trở về tab Design. Nhìn góc phải khung cuối cùng có dòng chữ Location. Bạn bấm chọn Move Chart. Cửa sổ mới sẽ hiện ra. Có hai tuỳ chọn cho bạn. New sheet (di chuyển biểu đồ sang sheet mới) và Object in (dán biểu đồ vào một sheet có sẵn). Sau khi chọn bạn nhấn OK để hoàn thành. Xem video để được hướng dẫn kĩ hơn.

  Lưu ý là bảng số liệu sẽ không di chuyển theo biều đồ chúng vẫn được giữ nguyên trong sheet cũ.

  Infographic về tuỳ chỉnh biểu đồ

  Vẽ biểu đồ không khó. Giờ là lúc để bạn luyện tập rồi.

  Hãy vẽ biểu đồ dựa vào bảng số liệu sau:

  Yêu cầu: Có tên biểu đồ, tên trục dọc, trục ngang, làm nổi bật bảng chú thích, có số liệu trên cột.

  Luyện tập cho quen tay bạn sẽ làm dễ dàng và nhanh chóng hơn. Phía dưới là đáp án bài tập Excel

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Kẻ Bảng, Tạo Bảng Trong Excel 2003 2007 2010 2013 2022
 • Cách Tạo Khung Kẻ Đường Viền Trong Excel 2007, 2010, 2013, 2022
 • Tranh Bãi Biển Mùa Hè Vẽ Sơn Dầu Đẹp
 • Vẽ Tranh Phong Cảnh Biển Như Thế Nào Để Có Bức Tranh Đẹp?
 • Tạo Đường Viền (Border) Bao Quanh Đoạn Văn Bản
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Powerpoint, Chèn Dữ Liệu & Tạo Hiệu Ứng

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Vẽ Biểu Đồ, Đồ Thị, Bảng Biểu Trong Powerpoint 2007, 2010, 2013, 2003
 • Làm Thế Nào Để Tạo Ra Những Biểu Đồ Minh Họa Ấn Tượng Trong Microsoft Powerpoint
 • Cách Vẽ Biểu Đồ, Đồ Thị Bằng Chart Builder Trên Spss
 • Hướng Dẫn Cách Chạy Thống Kê Tần Số Trong Spss
 • Cách Nhận Xét Trình Bày Bảng Đồ Thị Trong Spss Vẽ Đồ Thị Trong Excel
 • Trong thời gian qua, Đỗ Bảo Nam Blog đã nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn về các video về Powerpoint mà mình đang chia sẻ. Trong đó nhiều bạn có hỏi về cách vẽ biểu đồ trong Powerpoint, hay tạo hiệu ứng cho biểu đồ… Đây là một nội dung rất hay, được sử dụng khá nhiều khi làm bài thuyết trình. Và đó cũng là nội dung của bài số 10 trong chuỗi các video chia sẻ về cách sử dụng Powerpoint trên kênh Đỗ Bảo Nam Blog. Nội dung của bài 10, Đỗ Bảo Nam Blog sẽ chia sẻ chi tiết về cách vẽ các loại biểu đồ (như hình cột, hình tròn, biểu đồ 3D…), cách chèn dữ liệu và cách tạo hiệu ứng cho biểu đồ trong Powerpoint.

  Và hiện tại, Đỗ Bảo Nam Blog đang sử dụng phiên bản Powerpoint 2022. Đây cũng là phiên bản đang được sử dụng phổ biến ở thời điểm hiện tại cũng như nhiều năm tiếp theo. Giao diện của Powerpoint 2022 cũng tương tự như các phiên bản trước đó như 2013, 2022… Do vậy, nếu bạn đang sử dụng các phiên bản trên, các bước chèn biểu đồ vào Powerpoint bạn thực hiện hoàn toàn tương tự nhau. Chỉ với các phiên bản Powerpoint cũ hơn, như 2010, 2007 hoặc 2003, thì giao diện phần mềm có nhiều điểm khác nhau. Tuy nhiên về cơ bản, các bước bạn làm hoàn toàn tương tự.

  Video hướng dẫn cách chèn biểu đồ vào Powerpoint 2013, 2022, 2022…

  Để bạn có thể trực tiếp xem nội dung mà Đỗ Bảo Nam Blog chia sẻ, mình đã chuẩn bị sẵn một video minh họa. Thời gian của video khá ngắn, những thông tin chia sẻ ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu. Bạn có thể trực tiếp xem nội dung trong video để làm chủ các thao tác chèn biểu đồ, thay đổi dữ liệu và tạo hiệu ứng cho biểu đồ. Mời các bạn đón xem:

  Nếu như bạn đã biết cách chèn ảnh vào Powerpoint, chèn video hoặc các đối tượng khác thì việc vẽ biểu đồ cũng gần tương tự như vậy. Thao tác thực hiện khá đơn giản. Bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

  • Bước 01: Chọn slide cần chèn biểu đồ vào Powerpoint

  Cách chỉnh sửa biểu đồ trong Powerpoint, sửa dữ liệu biểu đồ

  Sau khi bạn đã vẽ biểu đồ ở trên, về cơ bản là bạn đã hoàn thành việc chèn biểu đồ. Tuy nhiên, đó chỉ là bước cơ bản đầu tiên. Việc quan trọng nhất là bạn phải nhập dữ liệu vào biểu đồ. Thao tác để làm việc này không khó, các bước chỉnh sửa biểu đồ trong Powerpoint như sau:

  • Bước 01: Bạn chọn biểu đồ cần chỉnh sửa dữ liệu (nếu trước đó bạn chưa sửa)
  • Bước 02: Vào Design trên menu, chọn Edit Data.
  • Bước 03: Chỉnh sửa dữ liệu của biểu đồ trong file Excel.

  Còn trong trường hợp bạn vừa mới vẽ biểu đồ trong Powerpoint, bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu ngay sau khi chèn. Khi đó, bạn chỉ cần chỉnh sửa dữ liệu trong file Excel như ở bước 03 là xong.

  Cách tạo hiệu ứng cho biểu đồ trong Powerpoint

  Powerpoint hỗ trợ bạn rất nhiều kiểu hiệu ứng cho biểu đồ. Và tùy theo từng loại biểu đồ, bạn có những kiểu hiệu ứng khác nhau. Ví dụ với biểu đồ hình cột, bạn có rất nhiều lựa chọn về hiệu ứng. Nhưng với các loại biểu đồ khác, số hiệu ứng ít đi. Và cách tạo hiệu ứng bạn làm như sau:

  • Bước 01: Chọn biểu đồ cần tạo hiệu ứng.
  • Bước 03: Tùy chỉnh hiệu ứng cho biểu đồ (nếu cần).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sử Dụng Biểu Đồ Và Đồ Thị Trong Bản Trình Bày Của Bạn
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Powerpoint Dễ Dàng, Đơn Giản
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 9 Bài 10: Thực Hành: Vẽ Và Phân Tích Biểu Đồ Về Sự Thay Đổi Cơ Cấu Diện Tích
 • Chuyên Đề Kĩ Năng Vẽ Biểu Đồ
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Excel 2010 Chi Tiết Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Biểu Đồ Thanh Trong Excel Chính Xác Cao

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Vẽ Biểu Đồ Cột Chồng Trong Excel Nhanh Gọn
 • Làm Việc Với Biểu Đồ Trong Powerpoint 2022
 • Bảng Biểu Và Biểu Đồ Trong Powerpoint
 • Cách Hiển Thị Đường Trung Bình Động Lên Mt4/mt5
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Tuyến Tính Trong Excel 2007
 • Ở bài viết, Tải Office đã hướng dẫn các bạn vẽ biểu đồ cột và biểu đồ tròn. Hôm nay, Tải Office sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một loại biều nữa đó là biểu đồ thanh.

  Biểu đồ thanh nói vui là biểu đồ cột ngược. Hình dáng của biều đồ thanh khá giống với biều đồ cột. Tuy nhiên, biểu đồ thanh so sánh giữ các mục riêng hiệu quả hơn so với biểu đồ cột. Biểu đồ chỉ thể hiện những con số trục dọc tốt hơn so với biểu đồ cột. Ngoài ra nếu năm quá dài bạn có thể cân nhắc sử dụng biểu đồ thanh. Tải Office sẽ hướng dẫn bạn vẽ biểu đồ thanh trong Excel.

  Các bước vẽ biểu đồ thanh trong Excel 2010

  Bước 1: Bạn cần có một bảng số liệu trước khi vẽ biểu đồ. Bạn nên lưu ý đặt đúng tiêu đề trong bảng. Tên cột trong bảng số liệu cũng là tên cột trong biểu đồ. Tên dòng trong bảng số liệu cũng sẽ được biểu thị bằng cột và có ghi chú thích bên cạnh biểu đồ.

  Bước 2: Sau khi có được bảng số liệu bạn hãy nhìn lên thanh menu công cụ. Bạn bấm vào tab Insert nhìn vào bảng Charts và chọn biểu đồ mình muốn. Trong bảng Charts sẽ hiển thị cho bạn 6 loại biểu đồ, bao gồm Column, Line, Pie, Bar, Area, Scatter, Other Charts. Phía dưới mỗi dòng chữ đều có mũi tên hướng xuống. Bạn nhấp vào loại biểu đồ bạn muốn sau đó chọn kiểu bạn cần vẽ. Ở đây chúng ta đang học vẽ biểu đồ thanh. Các bạn bấm vào Bar

  Cột Bar sẽ hiển thị các kiểu của biểu đồ thanh. Biểu đồ thanh có các kiểu tương đương với biểu đồ cột.

  Bạn ấn chọn biểu đồ mà bạn muốn vẽ. Excel sẽ hiển thị một khung trống. Tất nhiên là chưa có gì trong đó cả.

  Bước 3: Hiện khung vẽ biểu đồ sẽ hiển thị trắng tinh tươm do chưa có số liệu để vẽ. Trên thanh menu sẽ xuất hiện thêm 3 Tab. Đó là Design, Layout và Format nằm trong thanh Chart Tools.

  Mặc định là Excel sẽ ở tab Design của biểu đồ. Trong tab này bạn nhìn về góc trái, ô thứ hai trong tab có một khung tên Data.

  Bạn ấn chọn Select Data để chọn số liệu cần đưa vào biểu đồ. Màn hình sẽ xuất hiện một cửa sổ tên Select Data Source. Sau đó bạn chọn bảng số liệu mà bạn cần vẽ biểu đồ.

  Trong bảng Select Data Source bạn có thể chuyển đổi giữa tiêu đề cột và tiêu đề dòng bằng cách ấn vào nút Switch Row/Column.

  Nếu biểu đồ đã ra đúng như ý muốn thì bạn bấm OK để hoàn thàn việc nhập nguồn vào biểu đồ.

  Bước 4: Bạn ghi tên biểu đồ bằng cách nhấn chọn vào Tab Layout, chọn khung Labels, chọn Chart Title.

  Chart Title có các tuỳ chọn vị trí cho tiêu đề. Có ba lựa chọn None, Centered Overlay Title (ghi đè lên biểu đồ và nằm ở giữa bảng), Above Chart(nằm phía trên biểu đồ).

  Sau đó bạn nhập tiêu đề bạn muốn. Sau đó bấm vào khu vực trống của biểu đồ để thoát khỏi khung viết tiêu đề.

  Bước 5: Tuỳ chỉnh bảng của bạn bằng Labels. Ngoài Chart Title thì trong Labels còn có những tuỳ chỉnh như Axis Title (tiêu đề cho đường dọc và đường ngang), Legend (tuỳ chỉnh khung chú thích), Data Labels (hiển thị số liệu của cột), Data Table (chèn bảng số liệu vào biểu đồ). Còn hàng tá tuỳ chỉnh khác cho bạn lựa chọn trong bảng Layout.

  Bước 6: Trang trí cho biểu đồ. Bạn chọn tab Format để chỉnh sửa định dạng hiển thị văn bảng sao cho hợp lí nhất có thể. Bạn có thể tô màu chữ, kẻ khung cho các chữ trong biểu đồ,…

  Bước 7: Nếu bạn muốn di chuyển biểu đồ thì bạn trở về tab Design. Nhìn góc phải khung cuối cùng có dòng chữ Location. Bạn bấm chọn Move Chart. Cửa sổ mới sẽ hiện ra. Có hai tuỳ chọn cho bạn. New sheet (di chuyển biểu đồ sang sheet mới) và Object in (dán biểu đồ vào một sheet có sẵn). Sau khi chọn bạn nhấn OK để hoàn thành.

  Lưu ý là bảng số liệu sẽ không di chuyển theo biều đồ chúng vẫn được giữ nguyên trong sheet cũ.

  Vẽ biểu đồ không khó. Giờ là lúc để bạn luyện tập rồi.

  Hãy xem video để hiểu rõ hơn về biểu đồ thanh trong Excel

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Tạo Biểu Đồ Thanh Trong Excel
 • Cách Vẽ Các Dạng Biểu Đồ
 • Phương Pháp Nhận Diện Nhanh Các Loại Biểu Đồ
 • Cách Lập Sơ Đồ Trong Openoffice. Biểu Đồ Calc Openoffice
 • Giải Bài Tập Địa Lí: Tính Giá Trị Xuất Khẩu, Nhập Khẩu
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100