Top 15 # Cách Tự Học Excel Nhanh Nhất / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Maiphuongus.net

Cách Học Excel Nhanh Nhất, Tìm Hiểu Ngay! / 2023

1. Rèn luyện tính kiên trì

Kiên trì là một trong những phương pháp học Excel nhanh nhất. Việc đầu tiên để học tốt Excel bạn luôn phải rèn luyện tính kiên trì khi giải quyết bài toán. Excel không đơn giản chỉ là vận dụng cho một hàm mà nó còn kết hợp rất nhiều hàm thì mới ra được một hàm và cho ra một kết quả chính xác nhất. Nếu bạn làm bài mà chưa ra mình khuyên bạn phải kiên nhẫn, đừng hỏi ai mà hãy tự tìm và khắc phục trước đã.

Hàm trong Excel làm một trong vấn đề rất quan trọng. Mình đưa ra giả thiết nếu trong công việc bạn mới nhận vào làm và được giao một nhiệm vụ nào đó họ cho bạn dùng các dụng cụ hay phần mềm hỗ trợ và giao cho bạn hoàn thành công việc sớm nhất. Bạn mới vào thì mình tin chắc bạn cũng chưa giải quyết được vấn đề đó sớm nhất. Excel cũng vậy việc đầu tiên mình khuyên là các bạn hãy cố tìm tìm hiểu và hiểu sâu hiểu đúng các hàm trong Excel.

Hàm trong Excel là hàm được lập trình sẵn dùng để tính toán hoặc thực hiện một chức năng nào đó. Việc sử dụng thành thạo các hàm sẽ tiết kiệm thời gian, và mang lại độ chính xác cao.

* Các hàm toán học trong Excel

Cú pháp: ABS(number) number: số các bạn muốn lấy trị tuyệt đối.

Cú pháp: EXP(number) number: số mũ của cơ số e.

VD: EXP(1)=2.71828183

Cú pháp: INT(number)

Cú pháp: ROUND(number, num_digits) number: số bán muốn làm tròn. num_digits: số kí số mà ta muốn làm tròn

VD:ROUND(2.15,1)=2.2 ROUND(21.5,-1)=20

Hàm SUM: tính tổng các số trong dãy số. Cú pháp: SUM(number1,number2,…)

Cú pháp: DATE(year,month,day)

VD: DATE(2014,2,14) trả về ngày 14 tháng 1 năm 2014.

VD: DAY(A2) A2 là ô chứa ngày thứ 14 trả về là 14. Tượng tự thì hàm MONTH và hàm YEAR cũng vậy.

Cú pháp: TODAY() VD Nay ngày 14 tháng 2 năm 2014. TODAY()=14/02/2014.

Trên đó là những các hàm cơ bản nhất hay dùng nhất trong excel. Do đó bạn phải ghi nhớ và thuộc lòng như “Bảng cửu chương”.

Phương pháp học Excel nhanh nhất: trước tiên học cú pháp của hàm, sau đến chức năng của hàm, và sử dụng trong những trường hợp nào, thì bạn mới có thể giải quyết được các bài toán một cách cụ thể.

3. Tận dụng kho mẫu do Microsoft cung cấp

Nếu bạn đang làm việc trong những công ty nước ngoài, ngôn ngữ viết chủ yếu là tiếng Anh thì đừng quên tham khảo kho mẫu do Microsoft cung cấp: http://office.microsoft.com/en-us/templates/results.aspx?qu=excel&av=zxl. Nó đặc biệt có lợi khi bỗng một ngày đẹp trời nào đó, sếp giao cho bạn làm một loại tài liệu lạ hoắc. Tham khảo những mẫu có sẵn của Microsoft cũng là một ý tưởng hay cho phương pháp học Excel nhanh nhất.

4. Khám phá những chức năng tưởng mới mà không mới trong Excel

– Text to columns (trong tab Data): Phân tách chữ trong một cột thành nhiều cột khác nhau. Chẳng hạn: dùng để tách số điện thoại từ một chuỗi như “8999999 – 8999999 – ….”

– Remove Duplicates (trong tab Data): Việc xóa bớt đi dữ liệu trùng trở nên vô cùng đơn giản.

– Hidden (trong tab Protection khi Format cell): Ẩn đi công thức của một ô, công thức đôi khi cũng là một bí mật nhỉ.

5. Hãy để ý tới những thứ có gắn chữ “Special” (Đặc biệt)

Ctrl – C là Copy, Ctrl – V là Paste và chúng ta chỉ cần Copy và Paste. Mọi người đều nghĩ như bạn, và điều đó là một sai sót. Trong Excel có những khái niệm là “Normal” và “Special”. Paste và Paste Special khác nhau rất nhiều. Go to và Go to Special cũng thế.

6. Làm nhiều bài toán về Excel

Làm bài tập Excel cũng là phương pháp học Excel nhanh nhất quan trọng nó giúp bạn nhớ lại các công thức đã học giúp bạn thích nghi nhiều dạng bài toán trong Excel. Chỉ có làm bài tập bạn mới được vào thực hành thực tiễn thì bạn mới có thể làm được. Vì thế mỗi ngày mình khuyên bạn nên làm 5 bài Excel.

Lựa chọn bài tập thế nào? Đầu tiên bạn tìm cho mình những bạn dễ nhất chỉ là để vận dụng và học thuộc hàm mà thôi. Sau đó đã làm chắc bạn làm các bài tập khó kết hợp mới nhiều hàm khác.

7. Biết phân tích bài toán

Một vấn đề chung mà các bạn đã qua học Excel hay mắc và gặp phải:

– Một là: Bạn học thuộc hàm rất chi tiết nhưng không biết vận dụng vào bài toán.

– Hai là: Hiểu bài toán nhưng không thuộc hàm.

Vậy tại sao mình đưa phương pháp học thuộc hàm trong Excel là yếu tố quan trọng hàng đầu mỗi khi học Excel. Để phân tích bài toán tốt bạn nên đọc kỹ và chú ý đến các từ chốt trong bài toán.

Từ chốt trong bài toán là gì? Nó là những từ đưa ra con đường cho bạn giải quyết bài toán nhanh. Như trong bài có từ và, hoặc, tham chiếu, nếu thì… tương ứng là AND, OR, Vlookup, Hlookup, If….

Tổng Hợp Những Phương Pháp Học Excel Nhanh Nhất / 2023

Kiên trì là một trong những phương pháp học Excel nhanh nhất. Việc đầu tiên để học tốt Excel bạn luôn phải rèn luyện tính kiên trì khi giải quyết bài toán. Excel không đơn giản chỉ là vận dụng cho một hàm mà nó còn kết hợp rất nhiều hàm thì mới ra được một hàm và cho ra một kết quả chính xác nhất. Nếu bạn làm bài mà chưa ra mình khuyên bạn phải nhẫn lại đừng hỏi ai mà hãy tự tìm và khắc phục.

Hàm trong excel làm một trong vấn đề rất quan trọng. Mình đưa ra giả thiết nếu trong công việc bạn mới nhận vào làm và được giao một nhiệm vụ nào đó họ cho bạn dùng các dụng cụ hay phần mềm hỗ trợ và giao cho bạn hoàn thành công việc sớm nhất. Bạn mới vào thì mình tin trắc bạn cũng chưa giải quyết được vấn đề đó sớm nhất. Excel cũng vậy việc đầu tiên mình khuyên là các bạn hãy cố tìm tìm hiểu và hiểu sâu hiểu đúng các hàm trong Excel.

Hàm trong excel là hàm được lập trình sẵn dùng để tính toán hoặc thực hiện một chức năng nào đó. Việc sử dụng thành thạo các hàm sẽ tiết kiệm thời gian, và mang lại độ chính xác cao.

Cú pháp: ABS(number) number: số các bạn muốn lấy trị tuyệt đối.

Cú pháp: EXP(number) number: số mũ của cơ số e.

Cú pháp: ROUND(number, num_digits) number: số bán muốn làm tròn. num_digits: số kí số mà ta muốn làm tròn

VD:ROUND(2.15,1)=2.2 ROUND(21.5,-1)=20

Hàm SUM: tính tổng các số trong dãy số. Cú pháp: SUM(number1,number2,…)

Cú pháp: DATE(year,month,day)

VD: DATE(2014,2,14) trả về ngày 14 tháng 1 năm 2014.

VD: DAY(A2) A2 la ô chứa ngày thứ 14 trả về là 14. Tượng tự thì hàm MONTH và hàm YEAR cũng vậy.

Cú pháp: TODAY() VD Nay ngày 14 tháng 2 năm 2014. TODAY()=14/02/2014.

Trên đó là những các hàm cơ bản nhất hay dùng nhất trong excel. Do đó bạn phải ghi nhớ và thuộc lòng như “Bảng cửu chương”.

Phương pháp học Excel nhanh nhất: trước tiên học cú pháp của hàm, sau đến chức năng của hàm, và sử dụng trong những trường hợp nào, thì bạn mới có thể giải quyết được các bài toán một cách cụ thể.

Nếu bạn đang làm việc trong những công ty nước ngoài, ngôn ngữ viết chủ yếu là tiếng Anh thì đừng quên tham khảo kho mẫu do Microsoft cung cấp: http://office.microsoft.com/en-us/templates/results.aspx?qu=excel&av=zxl. Nó đặc biệt có lợi khi bỗng một ngày đẹp trời nào đó, sếp giao cho bạn làm một loại tài liệu lạ hoắc. Tham khảo những mẫu có sẵn của Microsoft cũng là một ý tưởng hay cho phương pháp học Excel nhanh nhất.

– Text to columns (trong tab Data): Phân tách chữ trong một cột thành nhiều cột khác nhau. Chẳng hạn: dùng để tách số điện thoại từ một chuỗi như “8999999 – 8999999 – ….”

– Remove Duplicates (trong tab Data):: Việc xóa bớt đi dữ liệu trùng trở nên vô cùng đơn giản

– Hidden (trong tab Protection khi Format cell): Ẩn đi công thức của một ô, công thức đôi khi cũng là một bí mật nhỉ.

Ctrl – C là Copy, Ctrl – V là Paste và chúng ta chỉ cần Copy và Paste. Mọi người đều nghĩ như bạn, và điều đó là một sai sót. Trong Excel có những khái niệm là “Normal” và “Special”. Paste và Paste Special khác nhau rất nhiều. Go to và Go to Special cũng thế.

Làm bài tập excel cũng là phương pháp học Excel nhanh nhất quan trọng nó giúp bạn nhớ lại các công thức đã học giúp bạn thích nghi nhiều dạng bài toán trong excel. Chỉ có làm bài tập bạn mới được vào thực hành thực tiễn thì bạn mới có thể làm được. Vì thế mỗi ngày mình khuyên bạn nên làm 5 bài excel.

Lựa chọn bài tập thế nào? Đầu tiên bạn tìm cho mình những bạn dễ nhất chỉ là để vận dụng và học thuộc hàm mà thôi. Sau đó đã làm chắc bạn làm các bài tập khó kết hợp mới nhiều hàm khác.

Một vấn đề chung mà các bạn đã qua học excel hay mắc và gặp phải:

– Một là: Bạn học thuộc hàm rất chi tiết nhưng không biết vận dụng vào bài toán.

– Hai là: Hiểu bài toán nhưng không thuộc hàm.

Vậy tại sao mình đưa phương pháp học thuộc hàm trong excel là yếu tố quan trọng hàng đầu mỗi khi học excel. Để phân tích bài toán tốt bạn nên đọc kỹ và chú ý đến các từ chốt trong bài toán.

Từ chốt trong bài toán là gì? Nó là những từ đưa ra con đường cho bạn giải quyết bài toán nhanh. Như trong bài có từ và, hoặc, tham chiếu, nếu thì… tương ứng là AND, OR, Vlookup, Hlookup, If….

Cách Học Tốt Word Và Excel Nhanh Chóng / 2023

Trong thời buổi công nghệ phát triển liên tục không ngừng nghỉ để phục vụ con người, phục vụ cuộc sống. Công nghệ tân tiến, máy móc hiện đại chủ yếu cũng là để phục vụ cuộc sống của tất cả mọi người. Ví như ở trong trường học thì từ rất sớm các em học sinh đã được tiếp xúc với máy tính và được thầy cô giáo hướng dẫn cho cách sử dụng word và excel là hai nội dung căn bản và rất quan trọng. Bởi trong suốt thời gian sau này, đây sẽ là hai phần sẽ được ứng dụng nhiều nhất cũng như phục vụ cho công việc của các em sau này.

Word và excel giữ vai trò rất quan trọng nên kèm theo đây cũng được coi là nội dung không hề dễ dàng đối với các em học sinh. Vậy nên các em cần chú tâm học và thầy cô cần hướng dẫn tận tình để các em có thể hiểu, tiếp thu và sử dụng thật sự hiệu quả.

Cách học excel giỏi

Hiểu về word và excel

Cách hiểu đơn giản thì word là chương trình dùng để soạn thảo văn bản và excel là chương trình để xử lý thông tin dưới dạng bảng tính. Đây được coi là hai chương trình quan trọng hàng đầu mà bất cứ một máy tính nào cũng cần phải có và bất cứ người nào cũng cần phải dùng được.

Sự phát triển của công nghệ ngày một hiện đại thì việc sử dụng được hai chương trình này ngày càng cấp thiết. Vậy nên môn Tin học đã trở thành một trong những môn học bắt buộc đối với các em học sinh từ lớp 6 trở lên, đối với một trường còn có thể sớm hơn. Vì độ tuổi tiếp xúc với máy tính và các chương trình trên khá là sớm nên đòi hỏi ở thầy cô những kỹ năng cũng như cách truyền đạt kiến thức đơn giản, dễ hiểu nhất có thể.

Vấn đề cung cấp cho các em học sinh kiến thức cơ bản nhất, hiểu đơn giản nhất về word và excel cũng là cách tạo cho các em sự thoải mái, không bị áp lực vì vốn dĩ đây cũng được coi là môn học kỹ năng.

Cách sử dụng word chuyên nghiệp

Luyện tập thao tác nhiều

Khi bắt đầu làm quen và sử word và excel thì chắc chắn ai ai cũng đều bỡ ngỡ hết nên cũng hết sức dễ hiểu. Giao diện của những chương trình này chủ yếu sử dụng những biểu tượng, những từ tiếng anh là nhiều nên khá là khó nhớ và khó hiểu. Chỉ có một cách để các em khi học có thể thao tác được, sử dụng được cơ bản đó chính là cần phải thực hành nhiều lên, thao tác thực tế trên máy tính nhiều lên. Ngoài việc đọc những kiến thức trong sách để biết được các bước thực hiện thao tác đó như thế nào, dùng công cụ nào thì bước tiếp theo đó chính là làm trực tiếp trên máy tính.

Việc đọc trong sách sẽ khác xa với việc thao tác trực tiếp trên máy tính nên các bạn đọc sách 1/3 thì nên thực hành 2/3 thì mới có thể sử dụng word và excel thành thạo. Để có thể làm quen và nhớ được những biểu tượng cũng như công dụng và cách sử dụng thì chỉ có cách là thao tác trực tiếp thì tay sẽ quen và não bộ sẽ ghi nhớ nhanh và lâu hơn.

Học excel có khó không

Nhớ những tổ hợp phím quan trọng

Để việc thao tác nhanh và tiết kiệm thời gian thì có những tổ hợp phím quan trọng được thiết kế ra cho người dùng sử dụng. Thay vì phải thao tác một vài bước mới có thể coppy một phần nội dung và dán vào vị trí mới thì khi biết tới tổ hợp phím các bạn chỉ cần bôi đen, bấm Ctrl + C để coppy sau đó tới vị trí muốn dán và bấm Ctrl + V. Thao tác theo cách này nhanh hơn cách truyền thống rất nhiều. Bạn càng biết nhiều tổ hợp phím và biết cách sử dụng thành thạo là sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong quá trình sử dụng word và excel.

Các tổ hợp phím thì rất nhiều và đa dạng nên tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của bạn là như thế nào để bạn có thể lựa ra cho mình những tổ hợp phím quan trọng và phổ biến để sử dụng. Như tổng hợp các tổ hợp phím trong soạn thảo văn bản hay tổ hợp phím cơ bản trong excel.

Học word có khó không

Thuộc bàn phím

Điều này nghe có vẻ lạ lạ nhưng thật sự đây là một điều cực kỳ quan trọng mà không ai được bỏ qua nếu muốn học tốt word và excel, nếu muốn sử dụng máy tính thành thạo. Nếu một ngày bạn đã học được những nội dung cần thiết, nắm được thao tác cơ bản, nhớ được các tổ hợp phím quan trọng mà các bạn không nhớ các ký tự trên bàn phím thì sao?

Thì khi đó, bạn mất thời gian nhìn bàn phím, tìm ký tự cần dùng, dẫn tới việc đánh máy chậm, tốn thời gian và các thao chậm. Điều cơ bản đầu tiên và cũng cần quan tâm đầu tiên đó chính là hãy thuộc và đánh máy thành thạo nha.

Chỉ cần nắm vững một số cách trên là các bạn học sinh cũng như tất cả mọi người sẽ học tốt và sử dụng thành thạo word và excel. Đây là những chương trình máy tính thiết thực và mang tính ứng dụng cao nên các bạn hãy tập trung học và luyện tập.

Cách học tốt word và excel nhanh chóng

Tư vấn tìm gia sư 24/7

Hotline hỗ trợ mọi vấn đề xung quanh việc học con em bạn .

Hỗ trợ giải đáp tư vấn tìm gia sư các môn học, các cấp học 24/7.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VINA GIA SƯ là 1 trung tâm gia sư uy tín hàng đầu tại Việt Nam

Địa chỉ : 338/2A Tân Sơn Nhì , phường Tân Sơn Nhì , Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0903 108 883 – 0969 592 449

Email : info@vinagiasu.vn

Website : Vinagiasu.vn

@ Copyright 2010-2020 chúng tôi , all rights reserved

Loading…

Tự Học Là Gì? Cách Học Giỏi Nhanh Nhất, Hiệu Quả Nhất / 2023

3 Bước Tự Học Ôn Thi Đại Học Ở Nhà Vẫn Thành Thủ Khoa​

Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với bạn. Bạn không chỉ may mắn hơn rất nhiều người vì bạn có internet để kết nối với thế giới, mà còn tìm được bài viết đầy tâm huyết này của tôi – kinh nghiệm tự học đỗ cao 28,7 điểm đậu vào trường Ngoại Thương!

Nếu bạn dành thời gian để đọc hết tất cả bài viết ở blog này, cũng như xem các video trên youtube của tôi. Bạn sẽ nhận ra một điều, bạn muốn thay đổi. Bạn muốn học giỏi hơn và làm chủ tuổi trẻ của mình. Tôi tin chắc cảm giác tiếc nuối sẽ bao phủ tâm trí của bạn. Bạn sẽ tự hỏi tại sao tôi không chia sẻ nó cách đây vài tháng hay tại sao bạn không tìm được tôi sớm hơn?

Và bây giờ, có thể bạn cũng đang tự hỏi tại sao tôi có thể ngông cuồng đến như thế: cho rằng bạn sẽ thay đổi, sẽ nhận được những kết quả vượt trội khi đến với Tự Học 365.

Tôi là ai?

Xin chào, tôi là Trần Ngọc Nam, đồng sáng lập của Tự Học 365. Tôi giúp các bạn học sinh có được hệ thống Học Tập hiệu quả. Tôi đã trực tiếp hỗ trợ cho hàng ngàn bạn trẻ khao khát thay đổi, thi đỗ vào trường đại học mơ ước và thành công trong cuộc sống.

Khi mới bắt đầu, tôi không biết chiến lược học tập là gì và không có được nhiều kết quả cho lắm. Công việc học tập của tôi lúc ấy thật thê thảm. Điểm Hóa của tôi thì dở tê, gia cảnh của tôi không được khá khẩm như mọi người đồng trang lứa…

Trước hết, tôi muốn cảm ơn những người thầy của tôi đã cho tôi những triết lý trong cuộc sống cũng như học tập và kinh doanh. Họ là: Robin Sharma, Robert Kiyosaki, Richard Branson, Jay Abraham, Dan Kenedy, Gary Halbert, Michael Gerber, Ryan Deiss, Frank Kern, Clate Mask… Để xây dựng được hệ thống này, tôi đã dành nhiều thời gian học hỏi, được các bậc thầy Coaching, sau đó áp dụng trong thực tế và chắt lọc những gì hiệu quả nhất. Nếu bạn có thời gian, hãy tìm hiểu những bậc thầy mà tôi vừa liệt kê, bạn sẽ học được rất nhiều điều giá trị cho hệ thống học tập, kinh doanh và cuộc sống của mình.

Hãy chắc chắn rằng tự học vẫn có thể đỗ cao, vào các trường top đầu và hơn thế nữa.

Tôi viết bài viết này với hai mục đích chính:

Thứ nhất: giúp bạn hiểu được quá trình tự học hiệu quả ra sao và thế nào từ một học sinh bình thường trở thành xuất sắc.

Thứ hai: giúp bạn vẽ được tấm bản đồ kiến tạo tuổi trẻ ngoại hạng từ những bước đi đầu tiên là làm chủ việc học của mình.

Có thể bạn chưa biết:

Tôi rất hạn chế đưa ra lời khuyên với người khác, bạn biết sao không? Vì nếu họ thành công, rất ít khả năng họ sẽ nhớ đến tôi. Nhưng nếu họ thất bại, họ sẽ đổ lỗi cho tôi. Tại sao tôi phải chịu thiệt thòi như vậy, trong khi tôi có thể đưa ra các góc nhìn khách quan nhất? Từ đó, bạn có thể có được những lựa chọn tốt nhất. Đúng thế, tôi luôn muốn mang lại những giá trị tuyệt vời nhất cho tất cả mọi người khi đến với tôi.

Trước tiên, tôi muốn bạn hiểu điều này, tự học là một trong những kỹ năng quan trọng nhất bạn có thể rèn luyện khi còn là học sinh. Vì lúc này bạn chưa có môi trường để học tập các kỹ năng khác. Hơn thế nữa tự học lại là chìa khóa, là bàn đạp giúp xây dựng xây dựng các thói quen tốt, kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên và tuổi trẻ từ đó giúp bạn làm chủ tương lai của chính bạn.

Tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ việc tự học.

Thứ nhất: Trả lời câu hỏi: Vì sao bạn muốn tự học?

Bạn không thể tạo sự bức phá nếu như lý do của bạn không đủ lớn. Tôi nhận ra tầm quan trọng của điều này:

Hôm qua, anh bạn đồng sáng lập Tự Học 365 hẹn tôi coffee để tư vấn về phát triển bản thân. Anh ấy kể cho tôi nghe rất nhiều vấn đề đang gặp phải: nào là thiếu động lực làm việc, quản lý thời gian không tốt, chưa cố gắng hết mình, bị tình cảm chi phối, chuyện gia đình… Tôi lắng nghe… Vì lắng nghe là một trong những kỹ năng giúp bạn trở nên khác biệt so với đám đông và thấu hiểu người đối diện (hầu hết mọi người thích nói không à! – hãy nhớ điều này).

Ngay lúc ấy, tôi chợt nghĩ đến mẫu số chung của con người. Chúng ta luôn biết mình cần làm gì, nhưng mình lại không làm hoặc chỉ làm cho vui, không quyết tâm đến cùng. Và đó là lý do khiến bản chất thiên tài bên trong mỗi người không được bộc lộ.

Anh ấy đã kể hết tất cả những điều mình thiếu sót và chưa trọn vẹn trong cuộc sống. Tôi theo đúng bài bản, không bị cuốn vào những vấn đề và làm nó phức tạp thêm. Nó như việc anh ta đưa tôi vào mê cung, và tôi phải giúp anh ta tìm hướng đi. Nhưng tại sao tôi phải làm điều đó, trong khi tôi có tấm bản đồ của mê cung cơ chứ?

“Hãy viết ra 5 mục tiêu quan trọng nhất trong 5 năm tới” – Tôi yêu cầu anh ta làm.

“Hãy chọn ra 1 mục tiêu quan trọng nhất?”

“Kiếm một 1 triệu đô.” Anh ấy hào hứng trả lời.

Sau tầm 10 phút suy nghĩ, tôi hỏi tiếp:

Nó cũng tương tự hầu hết các bạn học sinh hiện nay. Mục tiêu hiện tại của bạn là thi đại học vào trường A trường B… hay cũng có thể là thủ khoa đại học luôn ấy chứ. Nhưng nó thật sự đủ lớn, thật sự ám ảnh và khiến bạn bắt đầu, quyết tâm 100% mỗi ngày chưa?

“Tại sao việc kiếm một triệu đô lại quan trọng với anh?” Tôi muốn tìm hiểu lý do thật sự đằng sau, lý do xuất phát từ con tim. Chỉ khi đó, anh ấy mới có thể quyết tâm và thoát khỏi tình trạng lúc này được. Tôi không muốn anh ấy đặt ra mục tiêu, bắt đầu cuộc hành trình rồi bỏ cuộc giữa chừng vì không biết tại sao mình phải làm điều mình đang làm.

Một loạt mục tiêu to bự được kể ra, nào là mua nhà ở Sài Gòn, mua ô tô hiệu Porsche, trở thành doanh nhân thực thụ…

Những câu trả lời mang đậm lý trí, tôi hiểu mình vẫn chưa chạm đến con tim của anh ta. Nó cũng giống như việc khi tôi hỏi “vì sao bạn phải tự học, vì sao bạn phải đậu đại học?” Bạn sẽ cho tôi một loạt lý do “bên ngoài”. Và điều tồi tệ xảy ra ở đây, bạn biết không? Tôi ví von lý do như động cơ xe máy vậy, lý do càng thuộc về con tim, cảm xúc thì động cơ càng mạnh mẽ. Nó sẽ giúp bạn bức phá để dẫn đầu cuộc chơi.

“Nếu chỉ được chọn một điều anh muốn thực hiện khi anh kiếm được một triệu đô, thì đó là gì?”

Tôi đang giúp anh bạn mình tìm kiếm một động cơ F1, do đó tôi cần đặt câu hỏi đúng và đi sâu hơn nữa. Cần một câu hỏi quyết định!

Ở câu những hỏi trên, anh ấy trả lời rất nhanh, nhưng đến đây anh bắt đầu chững lại tầm 30s… chắc có lẽ chưa bao giờ anh đi sâu như vậy, đi sâu vào con tim của mình để hiểu nó đang cần gì. Để hiểu động cơ thúc đẩy đằng sau mọi quyết định, lựa chọn của anh ở quá khứ.

Tôi khá bất ngờ với những gì mình nghe được, và chính anh ấy cũng như vậy. Và tôi nghĩ bạn sẽ có một góc nhìn mới, một cách tiếp cận mới để tìm đam mê, động lực, mục tiêu cho chính mình.

“Nam à, tớ vừa lướt lại quá khứ khi nhận được câu hỏi ấy. Nó thật mạnh mẽ, như một ánh sáng soi rõ màn sương mù mập mờ mà trước đây tớ chưa khám phá được bên trong. Tớ còn nhớ đã có những lúc tớ tràn đầy nhiệt huyết, động lực và sự quyết tâm. Chính xác là khi ôn thi đại học và tập gym 6 tháng trước. Nhờ vậy tớ đã đạt được sự đột phá thật sự. Từ một học sinh trong tập thể lớp được coi là cá biệt, học yếu nhất trường. Sau quá trình tự học tớ vươn lên trở thành học sinh đứng đầu trong các cuộc thi thử và đậu vào đại học Ngoại Thương với 27đ khối A1. Từ một cậu trai trẻ gầy ốm, bị ức gà chỉ nặng 50kg, sau 6 tháng quyết tâm tập gym tớ có body 6 múi, nặng 70kg. Ngoại hình tớ thay đổi hoàn toàn, đẹp trai hơn rất nhiều. Tớ luôn cho đó là bước ngoặt, và hiện tại tớ đang khao khát có được những bước ngoặt như thế trong sự nghiệp. Nhưng càng nghĩ đến tớ càng mệt mỏi vì không biết tại sao lúc ấy mình lại bền bỉ đến như vậy. Và bây giờ tớ đã biết rồi, tớ học tập, tớ tập gym và tớ muốn kiếm 1 triệu đô; động lực nó đều xuất phát từ một lý do sâu xa nhất – tớ muốn có người yêu xinh – giỏi – trưởng thành, tớ muốn chăm sóc cho gia đình của mình. Cậu biết sao không? Lúc nhỏ tớ xấu tra và tự ti lắm, tớ luôn tự hỏi tại sao ông trời lại đối xử bất công như vậy. Người đẹp người xấu, vừa đẹp vừa ăn nói hay, được nhiều bạn nữ yêu thích, còn tớ thì không? Đó là động lực giúp tớ phấn đấu không mệt mỏi. Từ trước đến nay, tớ cứ nghĩ mình thi đại học, muốn vươn đến danh vị thủ khoa Ngoại Thương là vì muốn trở thành một doanh nhân thành đạt. Nhưng bây giờ tớ hiểu thêm vì sao tớ muốn trở thành một doanh nhân. Vì lúc trước tớ nghĩ rằng, doanh nhân sẽ có rất nhiều phụ nữ đẹp yêu mình – đơn giản như vậy thôi. Và phụ nữ chính là động lực chính của tớ. Tớ muốn cưới Ngọc, nhưng hiện tại tớ chưa xứng với cô ấy, chưa chăm lo được cho cô ấy. Haha, vậy cuối cùng mình đã tìm được lý do đằng sau mọi việc mình làm,.. cảm ơn cậu nhiều lắm Nam.”

Tại sao mình lại làm điều mình đang làm?

Liệu đó có phải là lý do thật sự của mình hay chưa?

Tôi tĩnh lặng, nhìn lại bản thân mình và tự hỏi lại chính mình những câu hỏi trên.

Và bây giờ, đến lượt bạn đấy. Tại sao bạn muốn tự học. Tự học không phải là con đường dễ dàng để đi, nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Nhưng nếu bạn chấp nhận thử thách bạn sẽ lớn nhanh hơn và tiến xa hơn trong học tập cũng như sau này.

Việc tự học giúp tôi tự chủ trong mọi việc mình làm. Giúp tôi tự hoàn thiện những điểm yếu của bản thân “tự ti” “không kiên trì” “không thẳng thắn”…

Như ở trên tôi đã nói, tôi không bao giờ khuyên ai bất kì điều gì? Nhưng tôi sẽ phá lệ, tôi muốn bạn tự học, tự tìm hiểu, tự mày mò. Mọi người thường bảo rằng, trường học không dạy cho bạn được gì? Nhưng tôi thì không nghĩ vậy, nếu bạn chấp nhận thử thách khó khăn này. Bạn biết không, đằng sau thử thách là một cơ hội, thử thách càng lớn, cơ hội càng nhiều.

Rèn luyện tính tự lập khi còn là học sinh.

Sở hữu những kỹ năng mềm quan trọng: quản lý thời gian, đặt mục tiêu, lên kế hoạch…

Xây dựng nền móng cho tuổi trẻ ngoại hạng,

Tự hoàn thiện bản thân và trở thành phiên bản tốt nhất chính mình.

Trưởng thành hơn và đạt được nhiều thành tựu hơn.

Khả năng đậu vào trường TOP đầu cao hơn.

Trở thành những sinh viên dẫn đầu sau này.

Khi tôi viết những dòng chữ này, tôi ước rằng “giá như…” giá như có ai đó 5 năm trước hướng dẫn tận tình cho tôi – như tôi lúc này. Giúp tôi có tấm bản đồ chính xác nhất. Tôi sẽ mạnh mẽ hơn, tiến nhanh hơn và ít thất bại ngu ngốc hơn. Tôi cảm thấy mình may mắn, bởi vì cấp hai của tôi, xét về con trai trong cả khối, chỉ mình tôi đang học đại học! Trong quá khứ, có lúc suýt nữa tôi đã xa ngã, sống trong sự cô độc và mất định hướng. Đấy cũng là lý do đằng sau mọi việc tôi làm. Lý do lớn nhất khiến tôi kiên trì chia sẻ những điều mình biết suốt 4 năm qua. Tôi muốn mọi đều có thể tự tay mình kiến tạo tuổi trẻ ngoại hạng, và tôi bắt tay giúp đỡ từ những bạn học sinh cấp 3, sau đó sinh viên đại học. Tôi biết quá trình này cần nhiều thời gian và sẽ không có kết quả trong 1 đến 2 năm đầu. Nhưng tôi chấp nhận điều đó, bởi vì tôi có lý do RẤT RẤT lớn, từ SÂU bên trong con tim mình.

[Phần tặng thêm: Trưa nay tôi đã khóc, tôi đã tìm được lý do đằng sau mọi việc mình làm. Tôi sợ bị người khác coi thường!!! Tôi phải gồng mình lên học thật giỏi, tự học…. Và chính vì sợ người khác coi thường từ lúc còn nhỏ, nên tôi không muốn những người ở quê, sinh ra trong gia đình không may mắn về kinh tế bị khinh thường. Mọi sinh linh đều bình đẳng, đó là lý do từ sâu thẳm bên trong con tim của tôi. Và do một vài sự kiện xảy đến với tôi vào vài ngày gần đây nên tôi đã hiểu được nó. Cảm ơn trời vì những điều đã xảy ra, tuy có chút không vui nhưng đó là cái giá quá rẻ cho một sự khám phá vĩ đại]

Hơn thế nữa, tôi còn chia sẻ với bạn một điều cực kì quan trọng để cán đích, đấy là “tầm nhìn” hay còn gọi “tư duy dài hạn”. Với việc tự học, khi bạn bắt đầu hãy nhớ rằng, những ngày tháng đầu tiên rất khó khăn, sẽ có thể không có kết quả. Bạn học bao nhiêu cũng không hiểu, không tiến bộ. Bạn sẽ gặp nhiều lời thách thức, cười nhạo, sự cô độc và cách li. Nhưng đừng bỏ cuộc, hãy sẵn sàng dành 1 tháng, 2 tháng thậm chí 6 tháng để cố gắng. Vì cuối chặng đường này là kết quả ngọt ngào.

“Khó khăn trên cuộc hành trình không đáng ngại bằng khó khăn tìm được lý do thật sự và cất những bước đầu tiên trên chính đôi chân của mình”

Có thể bạn nhìn vào tôi, một sinh viên năm hai, tự lập từ năm lớp 12, viết văn rất dài, chia sẻ nhiều điều giá trị và giúp đỡ nhiều người, hơn thế nữa anh ấy đang sống tuổi trẻ không bao giờ phải tiếc nuối. Tôi có thể là tầm nhìn của bạn, khiến bạn có động lực hơn để bắt đầu. Và hãy nhớ, tôi xuất phát còn tệ hơn bạn, không có người dẫn đường…. nhưng tôi đã làm được. Điều đó có nghĩa rằng, bạn cũng có thể làm được. Và hãy nhớ một điều rằng:

Thứ hai: Xác định đường đi đúng đắn.

Khi viết đến đây tôi lại nhớ đến câu nói của thiên tài Isaac Newton ‘Nếu tôi nhìn thấy được xa hơn người khác bởi vì tôi đứng trên vai người khổng lồ.” Quả là quá hay, quá ý nghĩa.

Và tôi lấy câu nói này làm kim chỉ nam cho mình trong đời sống cá nhân cũng như kinh doanh. Giúp tôi đi đúng hướng, đi nhanh hơn và tiến xa hơn. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ chép câu trên vào cuốn sổ tay hay bất cứ nơi nào để suy nghĩ về nó thường xuyên. Bạn có biết chỉ làm điều đơn giản đó thôi nhưng tôi đã tiết kiệm được rất nhiều năm tuổi trẻ để không phạm phải những sai lầm ngu ngốc. Đấy là lí do mỗi chúng ta đều cần người hướng dẫn trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Bạn không nghe nhầm đâu, trong bất kì lĩnh vực nào? Bạn muốn sức khỏe tốt, bạn cần tìm một chuyên gia dinh dưỡng; bạn cần học piano, bạn cần tìm giáo viên piano giỏi; bạn muốn có thân hình nóng bỏng, hãy thuê huấn luyện viên thể hình. Và hơn thế nữa, trong học tập, bạn cần một người có kinh nghiệm trở thành cố vấn học tập cho mình.

Tại sao vậy nhỉ?

Anh bạn của tôi không phải là chuyên gia về phát triển bản thân, anh ấy đang lạc vào mê cung; việc anh ấy làm là tìm đến người có nhiều kinh nghiệm coach (tư vấn) – là tôi. Tôi sẽ có tấm bản đồ mà anh ấy cần để đến đích. Đấy là một bước đi không ngoan.

Sai lầm lớn nhất trong việc tự học của mình: có lẽ tôi tự mày mò lối đi khỏi mê cung theo cảm tính. Nhưng cũng có phần may mắn “mò” được đường đi cho riêng mình. Và may mắn hơn, tôi vẽ đã vẽ lại tấm bản đồ mê cung ấy, nó có thể áp dụng được cho tương lai và chia sẻ lại cho những học sinh đang khao khát học tập. Nhưng rất nhiều bạn học sinh giỏi không có được cái “may mắn hơn” ấy. Khi đạt được rất nhiều thành tựu ở những năm học cấp ba. Họ lại phải bước vào một mê cung khác, và cố gắng bắt đầu tìm đường lại từ đầu, đó có thể là học tiếng anh, học ở đại học, học về kinh doanh. Họ lại mất công thử, thử và thử nghiệm bằng chính tuổi trẻ tuyệt vời của mình. Đáng lẽ họ có thể đi nhanh hơn, dành quãng thời gian đó để làm nên những điều vĩ đại rồi chứ. Thật đáng buồn.

Tôi khác họ, từ khi tôi nhận ra được điều đó, việc tìm tấm bản đồ là việc làm đầu tiên và bắt buộc khi tôi bắt đầu chinh phục bất kì điều gì. Chính vì sự khác biệt nhỏ này, tôi đã tiến rất xa như bạn nhìn thấy, và tôi có tuổi trẻ đang sục sôi, từng ngày trôi qua là từng ngày tuyệt vời.

Còn điều gì tôi muốn cho bạn biết nữa không nè?

Còn chứ. Tôi muốn chia sẻ thật nhiều điều giá trị hơn với bạn, vì ít người trẻ lại có tinh thần ham học hỏi như bạn, nó thể hiểu qua việc bạn đã dành thời gian để đọc bài viết khai sáng này.

Bạn biết không? Trong bất cứ lĩnh vực gì bạn tham gia vào, luôn luôn có những người đứng đầu lĩnh vực, luôn luôn có những người đã tham gia vào trước rất nhiều năm và họ có rất nhiều kinh nghiệm. Bạn không bao giờ là người đầu tiên đi vào mê cung. Tuy đây là điều hiển nhiên, nhưng ít người nhận ra nó!

Điều này có ý nghĩa là gì? Luôn có tấm bản đồ dành cho bạn, đúng chứ? Và khi bạn sẵn sàng bắt đầu cuộc hành trình, người thầy sẽ xuất hiện.

Bạn muốn thi đại học với số điểm bao nhiêu?

Nếu xét theo thang điểm 10 và số điểm bạn đạt được là ở mức 10(mức cao nhất) thì năng lực học tập của bạn đang ở mức bao nhiêu? (bạn mục tiêu 24 điểm – đây là mức 10 của bạn, nhưng bây giờ bạn chỉ học trung bình thì bạn có thể đang ở mức 4, 5 hoặc 6)?

Tại sao bạn năng lực học tập của bạn chưa đạt ở mức 10 (24 điểm đại học chỉ cần bạn ở mức độ học sinh giỏi là đạt rồi, cho dù bây giờ bạn lớp 11).?

Có thể do bạn lười biếng, mất gốc, không tập trung, chưa có phương pháp học tập cụ thể.

Trong X (thời gian có thể là 3 tháng ,1 năm) tiếp theo, bạn sẽ làm gì để đạt được mức 10?

Tìm người hướng dẫn trong học tập: có thể là thầy cô, anh chị đi trước hoặc những bạn học sinh giỏi. Đây là điều bắt buộc phải làm trước khi bạn đi sai đường và mất thời gian quay lại.

Dành thời gian rà soát lại những kiến thức cơ bản, nền tảng nhất của các môn bạn định thi đại học. Tôi gọi đây là quá trình lấy gốc.

Xác định thời gian hoàn thành xong chương trình, tổng ôn và luyện đề.

Xác định những tài liệu, khóa học, thầy cô giáo giỏi và uy tín cho mình để theo học. (bạn có thể hỏi người dẫn đường của mình).

Vào các nhóm học tập trên facebook, theo dõi fanpage và trang cá nhân những người có tầm ảnh hưởng về việc ôn thi đại học của bạn. (Điều này giúp bạn tìm ra những người giống mình, nhờ đó có động lực hơn)

Tìm một bạn đồng hành, tốt nhất cùng trình độ học tập và thi cùng khối với bạn. Quan trọng hơn, bạn đấy có cùng suy nghĩ tự học như bạn. Hoặc bạn có thể gửi bài viết này cho bạn ấy đọc.

Học ngày 8 tiếng.

Lấy gốc những môn căn bản.

Tìm các phương pháp học tập hiệu quả….

Để tìm người thầy kèm theo tấm bản đồ. Tôi sẽ cung cấp bộ câu hỏi dẫn đừng sau, bạn hãy tự hỏi bản thân. Sau khi trả lời toàn bộ, bạn sẽ có được chỉ dẫn tuyệt vời nhất đến với tấm bản đồ bí mật. (lấy trường hợp – tự học ôn thi đại học)

Hãy nghiêm túc trả lời 4 câu hỏi trên, và hành động theo câu hỏi số 4. Có rất nhiều học sinh, khi họ trả lời xong 4 câu hỏi này, họ đã tự trả lời được câu hỏi bấy lâu nay còn bỏ ngỏ – mình phải làm gì tiếp theo. Hầu hết chúng ta không nhận thức được mình muốn gì, mình ở đâu và mình đang gặp vấn đề gì nên không thể có kết quả tốt như mình mong đợi. Chứ không phải họ không biết cách. Có thể bạn cũng vậy. Hãy nâng cao nhận thức về các vấn đề của mình, bạn sẽ có câu trả lời cho các câu hỏi bạn tự hỏi với chính mình.

Phía trên là những câu hỏi giúp bạn khám phá chính mình. Còn bây giờ đây là lời khuyên của tôi

Một số lưu ý nhỏ nhưng quan trọng:

Giáo viên dạy online: Thị trường dạy học trực tuyến hiện nay có chút xô bồ. Bạn cần phải trao thân gửi phận đúng người, nếu không sẽ tiến chậm hơn. Đúng người có nghĩa là bạn hợp với phong cách dạy của giáo viên đấy. Một số website tôi đã theo học chúng tôi chúng tôi chúng tôi chúng tôi (toán), chúng tôi (lý), chúng tôi (hóa)…. Tôi muốn liệt kê ra đây để tôi cám ơn họ, hơn thế nữa có thể bạn sẽ tìm được người thầy giáo gắn bó với mình trong năm học quyết định này.

Bạn có thể lên website chúng tôi của tôi, tôi luôn luôn cập nhật tài liệu mới đã được chọn lọc của các giáo viên chia sẻ lên mạng xã hội. Bạn không cần phải mất công online cũng biết được đâu là những tài liệu hay nhất. Với kinh nghiệm 5 năm ôn thi và tự học của mình, tôi sẽ biết được đâu là những tài liệu bám sát với đề thi nhất. Hoặc nếu bạn muốn cập nhật tài liệu hàng tuần, có đáp án chi tiết và được chọn lọc cụ thể hãy tham gia gói – được học sinh đánh giá rất cao. Tất cả hệ sinh thái này tôi tạo ra để giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất trong kì thi đại học của mình.

Tôi muốn nói với bạn, ngay lúc bạn đọc những dòng chữ này bản thảo cuốn sách đầu tay “Tôi lái máy bay đến đại học” đang chờ duyệt ở nhà xuất bản, đây là tâm huyết về sự thay đổi ngoạn mục của tôi. Từ việc tự học đến làm chủ bản thân. Tôi sẽ không nói nhiều về nó. Những kiến thức trong sách thông qua các buổi nói chuyện, tôi đã giúp được rất nhiều bạn học sinh và sinh viên tìm được đam mê, tìm được hướng đi đúng nhất trong tuổi trẻ của mình. Bạn cũng có thể đọc được bài viết này đến đây và nhận được rất nhiều kiến thức bổ ích, bạn đã ngạc nhiên và bất ngờ hết lần này đến lần khác. Không có lý do gì cuốn sách không thể thay đổi bạn. Hãy chờ đón siêu phẩm, đấy là tấm vé tàu cho tuổi trẻ ngoại hạng của bạn đấy.

Đến lúc này, bạn đã xác định được tại sao phải đi và bắt đầu đi như thế nào. Vậy con thiếu điều gì nữa không? Rất ít người xuất phát nhưng đi đến đích mà họ mong muốn. Có thể họ đi sai đường, có thể họ chọn sai tấm bản đồ ngay từ lúc xuất phát, có thể họ không đủ quyết tâm để theo đuổi đến cùng. Chỉ vì họ thiếu một yếu tố quan trọng – Never Stop Learning.

Đây là hành trang cuối cùng của những bạn trẻ muốn bước đi trên đôi chân của chính mình.

Thứ ba: Liên tục phát triển.

Hai chữ “tự học” nó mạnh mẽ hơn bạn nghĩ, nó bao gồm rất nhiều yếu tố. Từ sự can trường đến không ngừng nỗ lực, từ tự mày mò đến kỷ luật bản thân. Tất cả chúng ta đều đang trong một quá trình trưởng thành và tự học giúp bạn tự hoàn thiện các đức tính của người thành công nhanh nhất.

Để giải thích cho điều này tôi có một minh họa rất sống động mà tôi tổng kết được sau bao nhiêu năm.

Trong bất kì thời điểm nào của quá trình học tập, bạn luôn đứng ở vị trí A nào đó và đích đến của bạn là vị trí B. Bạn muốn đi từ A đến B bạn cần phải có các phương tiện di chuyển khác nhau: đi bộ, xe đạp, xe máy, ô tô, máy bay… Cũng như việc thi đại học đậu vào trường mơ ước là đích đến B của bạn. Bạn đang sở hữu phương tiện là các phương pháp học tập cũng như kỹ năng mềm của chính mình. Nếu bạn áp dụng đúng phương pháp hiệu quả đó có thể là xe máy, ô tô thậm chí là máy bay. Bạn sẽ đi nhanh hơn rất nhiều so với việc đi bộ – không có phương pháp.

Câu hỏi ở đây: Tại sao chúng ta không chọn máy bay để đi cho nó nhanh? Lại chọn đi bộ, đi xe đạp?

Các kênh youtube học tập (nếu bạn biết tiếng anh có thể search bằng nước ngoài)

Bạn cũng thấy đấy, học lái máy bay rất mất thời gian. Và rất ít người sẵn sàng dành quãng thời gian chơi game, lướt facebook để đầu tư cho thương vụ này. Học đi xe đạp, xe máy thì không quá khó, chỉ cần biết một hai phương pháp đơn giản. Nhưng nếu bạn muốn thật sự điều khiển được máy bay, bạn cần phải chọn những phương pháp tốt nhất, liên tục nâng cao trình độ bản thân, học tập phải song hành với việc phát triển bản thân, nếu không máy bay sẽ rơi. Hoặc bạn chỉ bay đến một tầm cao và tốc độ nhất định thôi, không hơn không kém.

Các quyển sách về phát triển bản thân nhập môn dễ đọc dễ áp dụng

Tôi lấy ví dụ như vậy để nói rằng, phương pháp học tập và kỹ năng sống rất quan trọng. Bạn cần dành ra mỗi tuần vài giờ để phát triển bản thân, để áp dụng các phương pháp học tập mới xem có hiệu quả với mình hay không. Ví dụ nha, bạn đọc bài viết này mất bao nhiêu thời gian? Tôi cho là 30 phút đi, nhưng nếu bạn áp dụng và thành công, bạn sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tháng sai lầm như tôi lúc trước. Hầu hết chúng ta không muốn dành thời gian để nâng cấp bản thân mình, nhưng đó chính là lỗ hổng lớn nhất gây lãng phí thời gian.

Tedtalk: http://bit.ly/2rjm5OE (có subcribe tiếng việt nữa)

Những blog bổ ích, tôi hay đọc ở:

https://www.nguyenminhngoc.vn

Nhóm phát triển bản thân ở Facebook:

Dành tặng bạn vì bạn đã đọc đến đây, hai người thầy thay đổi cuộc đời của mình khi mình lên đại học:

Ví dụ bộ video hướng dẫn học tập hiệu quả của tôi: http://bit.ly/2GPwE1B

8 Cuốn sách đầu tiên tôi đọc giúp tôi có thói quen đọc sách: http://bit.ly/2rlkIOD

Như thế là quá đủ cho tuổi trẻ rực lửa rồi đấy. Nhưng tôi biết nếu bạn là người mới bắt đầu thì việc đọc sách, xem video về phát triển bản thân có lẽ là điều gì đó hơi không thực tế. Nhưng tin tôi đi, chỉ cần bạn kiên trì tầm 1 tuần, quan điểm của bạn sẽ thay đổi. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây: Tôi có cách gì giúp bạn hay không?

Có đấy…. Nghi thức 60 phút học tập.

Mỗi ngày dành ra một tiếng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực bạn đang làm. Ở đây là việc tự học, 60 phút này bạn sẽ đọc sách và tìm các phương pháp học tập mới như ở trên tôi có hướng dẫn. Việc của bạn rất đơn giản, chọn một khung giờ cố định trong một ngày, và khi đến giờ đó bạn bắt tay vào học tập. Xem thời gian này là thời gian đầu tư.

Có hai người tiều phu lên núi chặt gỗ, người thứ nhất chặt liên tục không nghỉ ngơi từ sáng đến tối. Ông nhìn sang người thứ hai, cứ 1 tiếng ông này lại ngồi nghỉ ngơi 10 phút. Cuối buổi, ông thứ nhất nhận ra số gỗ mình chặt chỉ bằng ½ của ông thứ hai. Ông ta mới ngạc nhiên tìm hiểu, “tại sao ông chặt cây với ít thời gian hơn tôi mà lại được nhiều gỗ hơn tôi vậy” -“vì thời gian tôi không chặt tôi để cho cơ bắp lấy lại năng lượng đồng thời tôi mài chiếc rìu để nó bén hơn”

Trần Ngọc Nam

Bạn thấy đấy, việc mài rìu cũng giống như việc bạn học lái các loại phương tiện. Hãy để chiếc rìu mình luôn được mài và một ngày nào đó bạn sẽ lái được máy bay. Chắc đây cũng là cảm hứng khiến tôi đặt tên cuốn sách của mình là “Tôi lái máy bay đến đại học”

Bước #1 – Bắt đầu với: Bước #2 – Hướng dẫn triển khai: Bước #3 – Đề Thi, Tài Liệu: Bước #4 – Online Training:

Bây giờ bạn đã hiểu được 60 phút này là đầu tư để tiết kiệm rất rất nhiều thời gian trong ôn thi đại học nói chung và tuổi trẻ nói riêng. Tôi xin khẳng định một điều rằng, nếu bạn tự học mà chỉ có học thôi, bạn sẽ không đi đến đâu cả. Để việc tự học hoàn thiện, hãy nhớ đến việc phát triển bản thân không ngừng.

Tôi đã dẫn bạn đi qua 3 cánh cửa nhiệm màu giúp bạn tiến gần hơn với đường đua của mình. Việc còn lại là của bạn. Lấy những gì tôi vừa chia sẻ được và áp dụng nó vào việc học tập của mình để có kết quả nhanh chóng và vượt trội. Hãy trân trọng nó, bởi vì những bài viết tâm huyết và giá trị như thế này rất ít xuất hiện trên google, bạn đồng ý với tôi chứ?

Design a great day!

Tôi tin những điều trên sẽ giúp bạn tạo nên những điều kỳ diệu trong quá trình tự học của mình.