Cách Tính Điểm Thi Qua Môn

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Tính Điểm Thi Học Viện Ngân Hàng
 • Thủ Khoa Đầu Ra Tuyệt Đối Của Học Viện Ngân Hàng: 40 Môn Học, Môn Nào Cũng Điểm A
 • Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng 2022, 2022
 • Xem Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Từ Năm 2022 Đến Năm 2022
 • Quy Chế Đào Tạo Hệ Vlvh
 • Cách Tính Điểm Thi Hsk 3, Cách Tính Điểm Thi 10, Cách Tính Điểm Thi 12, Cách Tính Điểm Thi Pte, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Y Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Vào 10, Cách Tính Điểm Thi Lớp 10, Cách Tính Điểm Thi A1, Cách Tính Điểm Thi A2, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Y, Cách Tính Điểm Thi Vào 10 ở Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Vào Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10, Cách Tính Điểm Thi Ic3, Các Cách Tính Điểm Thi Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Pet, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 ở Bến Tre, Cách Tính Điểm Thi Ket, Cách Tính Điểm Thi Eju, Cách Tính Điểm Thi Qua Môn, Cách Tính Điểm Thi Sat, Cách Tính Điểm Thi Hsk 4, Cách Tính Điểm Thi Hsk, Cách Tính Điểm Thi Hsk 5, Cách Tính Điểm Thi Học Kỳ 1, Cách Tính Điểm Thi Hsk 6, Cách Tính Điểm Thi Học Kì 2 Lớp 6, Cách Tính Điểm Thi Tcf, Cách Tính Điểm Thi Học Kì 2, Cách Tính Điểm Thi Học Kì 1, Cách Tính Điểm Thi Học Kì, Cách Tính Điểm Thi Hết Môn Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Hệ Số 2, Cách Tính Điểm Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Gre, Cách Tính Điểm Thi Qua Môn Đại Học, Cách Tính Điểm Thi ở Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Mầm Non, Cách Tính Điểm Thi Học Kỳ 2, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Lại Lần 2, Cách Tính Điểm Thi N5, Cách Tính Điểm Thi N4, Cách Tính Điểm Thi N3, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3 Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Lớp 6, Cách Tính Điểm Thi Lớp 7, Cách Tính Điểm Thi Lớp 8, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3 ở Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Dh, Cách Tính Điểm Thi Mos, Cách Tính Điểm Thi Lớp 9, Cách Tính Điểm Thi Lớp 1, Cách Tính Điểm Thi Cấp 2, Cách Tính Điểm Thi Xét Đại Học, Cách Tính Điểm Thi B1, Cách Tính Điểm Thi Xe Máy, Cách Tính Điểm Thi Lái Xe A1, Cách Tính Điểm Thi Hsk 2, Cách Tính Điểm Thi Lái Xe B2, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 Yên Bái, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 ở Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Lên Lớp 10, Cách Tính Điểm Thi Khối M, Cách Tính Điểm Thi Môn Chuyên, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3 2022, Cách Tính Điểm Thi Khối D1, Cách Tính Điểm Thi Ielts, Cách Tính Điểm Thi Khối V, Cách Tính Điểm Thi Lớp 10 Tphcm, Cách Tính Điểm Thi Khối A, Cách Tính Điểm Thi Ket Cambridge, Cách Tính Điểm Thi Lớp 10 Đà Nẵng, Cách Tính Điểm Thi Khối B, Cách Tính Điểm Thi Ielts Idp, Cách Tính Điểm Thi Lớp 10 Năm 2022, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3 Chuyên, Cách Tính Điểm Thi Khối D, Cách Tính Điểm Thi Khối A1, Cách Tính Điểm Thi Lớp 10 Tại Đà Nẵng, Cách Tính Điểm Thi Khối H, Cách Tính Điểm Thi Vào 10 Năm 2022, Cách Tính Điểm Thi Có Môn Nhân Hệ Số 2, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3 2022, Cách Tính Điểm Thi Tốt Nghiệp Ueh, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Khối A, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Khối B, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Khối D, Cách Tính Điểm Thi Bằng Lái Xe Máy, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Khối H, Cách Tính Điểm Thi Bằng Lái Xe B2, Cách Tính Điểm Thi Đại Học 2022, Cách Tính Điểm Thi Đại Học 2022, Cách Tính Điểm Thi Đại Học 2022, Cách Tính Điểm Thi Chuyên Chu Văn An, Cách Tính Điểm Thi Chuyên, Cách Tính Điểm Thi Cuối Học Kì 1, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3 Năm 2022, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3 Năm 2022 Hà Nội,

  Cách Tính Điểm Thi Hsk 3, Cách Tính Điểm Thi 10, Cách Tính Điểm Thi 12, Cách Tính Điểm Thi Pte, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Y Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Vào 10, Cách Tính Điểm Thi Lớp 10, Cách Tính Điểm Thi A1, Cách Tính Điểm Thi A2, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Y, Cách Tính Điểm Thi Vào 10 ở Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Vào Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10, Cách Tính Điểm Thi Ic3, Các Cách Tính Điểm Thi Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Pet, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 ở Bến Tre, Cách Tính Điểm Thi Ket, Cách Tính Điểm Thi Eju, Cách Tính Điểm Thi Qua Môn, Cách Tính Điểm Thi Sat, Cách Tính Điểm Thi Hsk 4, Cách Tính Điểm Thi Hsk, Cách Tính Điểm Thi Hsk 5, Cách Tính Điểm Thi Học Kỳ 1, Cách Tính Điểm Thi Hsk 6, Cách Tính Điểm Thi Học Kì 2 Lớp 6, Cách Tính Điểm Thi Tcf, Cách Tính Điểm Thi Học Kì 2, Cách Tính Điểm Thi Học Kì 1, Cách Tính Điểm Thi Học Kì, Cách Tính Điểm Thi Hết Môn Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Hệ Số 2, Cách Tính Điểm Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Gre, Cách Tính Điểm Thi Qua Môn Đại Học, Cách Tính Điểm Thi ở Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Mầm Non, Cách Tính Điểm Thi Học Kỳ 2, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Lại Lần 2, Cách Tính Điểm Thi N5, Cách Tính Điểm Thi N4, Cách Tính Điểm Thi N3, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3 Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Lớp 6, Cách Tính Điểm Thi Lớp 7, Cách Tính Điểm Thi Lớp 8, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3 ở Hà Nội,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điểm Chuẩn Đại Học Mở Tphcm 2022, 2022, Điểm Xét Tuyển
 • Giải Đáp Thắc Mắc Tuyển Sinh Đại Học Mở Hà Nội Năm 2022
 • Đã Có Cách Giúp Học Sinh “chiến Đấu” Với Môn Học “không Yêu Thích”
 • Tại Sao Chăm Học Mà Vẫn Không Thể Giỏi?
 • Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả Bộ Môn Hóa Học.
 • Cách Tính Điểm Thi Hết Môn Đại Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Học Tập Môn Ngữ Văn Hiệu Quả
 • Điểm Chuẩn Học Viện Tài Chính 2022
 • Tuyển Sinh Đại Học 2022
 • Ôn Thi Đại Học Môn Văn Như Nào Để Hiệu Quả?
 • Video, Đề Cương, Phương Pháp Ôn Thi Đại Học Môn Văn Hiệu Quả
 • Cách Tính Điểm Thi Hsk 3, Cách Tính Điểm Thi 10, Cách Tính Điểm Thi 12, Cách Tính Điểm Thi Pte, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Y Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Vào 10, Cách Tính Điểm Thi Lớp 10, Cách Tính Điểm Thi A1, Cách Tính Điểm Thi A2, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Y, Cách Tính Điểm Thi Vào 10 ở Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Vào Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10, Cách Tính Điểm Thi Ic3, Các Cách Tính Điểm Thi Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Pet, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 ở Bến Tre, Cách Tính Điểm Thi Ket, Cách Tính Điểm Thi Eju, Cách Tính Điểm Thi Qua Môn, Cách Tính Điểm Thi Sat, Cách Tính Điểm Thi Hsk 4, Cách Tính Điểm Thi Hsk, Cách Tính Điểm Thi Hsk 5, Cách Tính Điểm Thi Học Kỳ 1, Cách Tính Điểm Thi Hsk 6, Cách Tính Điểm Thi Học Kì 2 Lớp 6, Cách Tính Điểm Thi Tcf, Cách Tính Điểm Thi Học Kì 2, Cách Tính Điểm Thi Học Kì 1, Cách Tính Điểm Thi Học Kì, Cách Tính Điểm Thi Hết Môn Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Hệ Số 2, Cách Tính Điểm Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Gre, Cách Tính Điểm Thi Qua Môn Đại Học, Cách Tính Điểm Thi ở Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Mầm Non, Cách Tính Điểm Thi Học Kỳ 2, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Lại Lần 2, Cách Tính Điểm Thi N5, Cách Tính Điểm Thi N4, Cách Tính Điểm Thi N3, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3 Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Lớp 6, Cách Tính Điểm Thi Lớp 7, Cách Tính Điểm Thi Lớp 8, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3 ở Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Dh, Cách Tính Điểm Thi Mos, Cách Tính Điểm Thi Lớp 9, Cách Tính Điểm Thi Lớp 1, Cách Tính Điểm Thi Cấp 2, Cách Tính Điểm Thi Xét Đại Học, Cách Tính Điểm Thi B1, Cách Tính Điểm Thi Xe Máy, Cách Tính Điểm Thi Lái Xe A1, Cách Tính Điểm Thi Hsk 2, Cách Tính Điểm Thi Lái Xe B2, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 Yên Bái, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 ở Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Lên Lớp 10, Cách Tính Điểm Thi Khối M, Cách Tính Điểm Thi Môn Chuyên, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3 2022, Cách Tính Điểm Thi Khối D1, Cách Tính Điểm Thi Ielts, Cách Tính Điểm Thi Khối V, Cách Tính Điểm Thi Lớp 10 Tphcm, Cách Tính Điểm Thi Khối A, Cách Tính Điểm Thi Ket Cambridge, Cách Tính Điểm Thi Lớp 10 Đà Nẵng, Cách Tính Điểm Thi Khối B, Cách Tính Điểm Thi Ielts Idp, Cách Tính Điểm Thi Lớp 10 Năm 2022, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3 Chuyên, Cách Tính Điểm Thi Khối D, Cách Tính Điểm Thi Khối A1, Cách Tính Điểm Thi Lớp 10 Tại Đà Nẵng, Cách Tính Điểm Thi Khối H, Cách Tính Điểm Thi Vào 10 Năm 2022, Cách Tính Điểm Thi Có Môn Nhân Hệ Số 2, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3 2022, Cách Tính Điểm Thi Tốt Nghiệp Ueh, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Khối A, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Khối B, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Khối D, Cách Tính Điểm Thi Bằng Lái Xe Máy, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Khối H, Cách Tính Điểm Thi Bằng Lái Xe B2, Cách Tính Điểm Thi Đại Học 2022, Cách Tính Điểm Thi Đại Học 2022, Cách Tính Điểm Thi Đại Học 2022, Cách Tính Điểm Thi Chuyên Chu Văn An, Cách Tính Điểm Thi Chuyên, Cách Tính Điểm Thi Cuối Học Kì 1, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3 Năm 2022, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3 Năm 2022 Hà Nội,

  Cách Tính Điểm Thi Hsk 3, Cách Tính Điểm Thi 10, Cách Tính Điểm Thi 12, Cách Tính Điểm Thi Pte, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Y Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Vào 10, Cách Tính Điểm Thi Lớp 10, Cách Tính Điểm Thi A1, Cách Tính Điểm Thi A2, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Y, Cách Tính Điểm Thi Vào 10 ở Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Vào Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10, Cách Tính Điểm Thi Ic3, Các Cách Tính Điểm Thi Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Pet, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 ở Bến Tre, Cách Tính Điểm Thi Ket, Cách Tính Điểm Thi Eju, Cách Tính Điểm Thi Qua Môn, Cách Tính Điểm Thi Sat, Cách Tính Điểm Thi Hsk 4, Cách Tính Điểm Thi Hsk, Cách Tính Điểm Thi Hsk 5, Cách Tính Điểm Thi Học Kỳ 1, Cách Tính Điểm Thi Hsk 6, Cách Tính Điểm Thi Học Kì 2 Lớp 6, Cách Tính Điểm Thi Tcf, Cách Tính Điểm Thi Học Kì 2, Cách Tính Điểm Thi Học Kì 1, Cách Tính Điểm Thi Học Kì, Cách Tính Điểm Thi Hết Môn Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Hệ Số 2, Cách Tính Điểm Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Gre, Cách Tính Điểm Thi Qua Môn Đại Học, Cách Tính Điểm Thi ở Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Mầm Non, Cách Tính Điểm Thi Học Kỳ 2, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Lại Lần 2, Cách Tính Điểm Thi N5, Cách Tính Điểm Thi N4, Cách Tính Điểm Thi N3, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3 Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Lớp 6, Cách Tính Điểm Thi Lớp 7, Cách Tính Điểm Thi Lớp 8, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3 ở Hà Nội,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Phí Trường Đại Học Hoa Sen 2022
 • Gpa Là Gì, Tính Gpa Thế Nào, Có Quan Trọng Không, Gpa Canada, Hàn Quốc?
 • Giáo Trình Môn Quản Trị Học
 • Quy Chế 43 Về Đào Tạo Theo Hệ Thống Tín Chỉ
 • Khối M Thi Gì ? Các Trường Tuyển Sinh Khối M
 • Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Thcs, Thpt, Đại Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Cập Nhật Quy Chế Học Vụ: Thay Đổi Cách Tính Điểm Học Phần Kể Từ Năm Học 2022
 • Đào Tạo Theo Tín Chỉ Có Phải Là Nguyên Nhân Đào Thải Nhiều Sinh Viên?
 • Điểm Chuẩn Đại Học Dân Lập Duy Tân 2022, 2022
 • Nữ Sinh Xứ Nghệ ‘thủ Khoa’ Đh Duy Tân Với 28 Điểm (Tính Đến 10/10/2020)
 • Điểm Trung Bình Các Môn Thi Trên 9 Điểm Vẫn Chọn Đh Duy Tân
 • Điểm số quyết định tới học lực, điều kiện lên lớp nên đây là một trong những vấn đề quan tâm của các học sinh, sinh viên. Thay vì thầy, cô giáo thông báo, các bạn có thể tính điểm trung bình môn khi biết nắm hết điểm kiểm tra miệng, điểm kiểm tra 15 phút, điểm thi …

  Hướng dẫn cách tính điểm trung bình tất cả các môn học học kỳ 1, cả năm

  I. Cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT

  Theo quy định của trường THCS, THPT nói riêng và bộ Giáo dục và Đào tạo nói chung, điểm môn học sẽ gồm có các cột điểm như điểm miệng và điểm 15 phút theo hệ số 1, còn điểm 1 tiết sẽ theo hệ số 2 và điểm học kỳ sẽ theo hệ số 3. Do đó, công thức tính điểm trung bình môn là:

  Lưu ý: Tuy nhiên, tùy theo số lần kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, 1 tiết mà công thức có sự thay đổi. Khi đó, bạn có cách tính: Cộng các điểm miệng với điểm 15 phút nhân cho hệ số 1. Rồi cộng các điểm 1 tiết nhân với hệ số 2. Sau đó cộng điểm học kỳ nhân với hệ số 3. Tổng hết điểm đố rồi chia cho số con điểm.

  Ví dụ: Môn Toán bạn có các điểm sau:

  – Điểm miệng: 7, 6, 9

  – Điểm 15 phút: 6, 6, 8, 7

  – Điểm 1 tiết: 6, 9

  – Điểm thi học kỳ: 10

  Do đó

  – Hệ số 1 gồm có điểm: 7, 6, 9, 6, 6, 8, 7

  – Hệ số 2 gồm có điểm: 6, 9

  – Hệ số 3 gồm có: 10

  Vậy điểm trung bình môn Toán là

  (7 + 6 + 8 + 6 + 6 + 8 + 7 + 2 . (6 + 9) + 3 . 10) : 14 = 7,714

  Cách tính này áp dụng cho cách tính điểm trung bình môn hk1 THPT, THCS và áp dụng cho chả hk2.

  II. Cách tính điểm trung bình môn cả năm THCS, THPT

  Điểm trung bình môn của cả năm được tính bằng điểm trung bình môn của học kỳ một cộng với điểm trung bình môn của học kỳ hai nhân hệ số hai rồi tất cả chia cho ba.

  Lưu ý: Điểm trung bình môn học kỳ hoặc cả năm là số nguyên hoặc số thập phân lấy tới chữ số thập phân thứ nhất khi bạn đã làm tròn.

  Công thức:

  Ví dụ:

  Điểm trung bình môn Ngữ văn học kỳ 1 là 5,5 điểm, còn học kỳ 2 là 6,0 điểm.

  Do đó, điểm trung bình môn Ngữ văn cả năm là: (5,5 + 2 x 6,0) : 3 = 5,8

  III. Cách tính điểm trung bình theo tín chỉ đại học 1. Tính điểm trung bình tích lũy

  Điểm trung bình tích lũy theo tín chỉ là tổng điểm từng môn học nhân với số tín chỉ mỗi môn rồi chia cho tổng số tín chỉ của tất cả các môn học. Công thức cụ thể như sau:

  Trong đó:

  – A: Điểm trung bình tích lũy

  – ai: Điểm của học phần thứ i

  – ni: Số tín chỉ học phần thứ i

  – n: Tổng số học phần

  Đối với môn Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng không học tín chỉ.

  Ví dụ:

  Bạn có bảng điểm như sau:

  Điểm trung bình tích lũy sẽ như sau:

  2. Cách chuyển đổi điểm sang hệ số 4

  Nhiều trường học tính điểm theo điểm chữ A+, A, B+, B …. Tuy nhiên, điểm chữ này cũng tương ứng với thang điểm 4. Các bạn quy đổi tương đương như sau:

  https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-tinh-diem-trung-binh-mon-56199n.aspx

  Với các bạn học sinh lớp 12, các bạn nên cập nhật thêm cách Tính điểm tốt nghiệp THPT để biết được học lực của mình thi khoảng được bao nhiêu điểm, từ đó phấn dấu, lên kế hoạch học tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Tính Điểm Theo Tín Chỉ Đại Học
 • Cách Tính Điểm Ngành Có Môn Nhân Hệ Số 2 Đại Học Khxh&nv
 • Cách Tính Điểm Trung Bình Tín Chỉ, Tích Lũy Đại Học! *
 • Khoa Quản Trị Kinh Doanh Haiphong Private University
 • Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Môn Tin Học
 • Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Cấp 2, Cấp 3, Đại Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Thcs, Thpt, Cấp 2, Cấp 3, Đại Học
 • Hướng Dẫn Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Cấp Trung Học
 • Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Bậc Trung Học Và Bậc Đại Học
 • Giúp Đỡ Học Sinh Yếu Kém Môn Toán
 • Dạy Học Sinh Yếu Kém Môn Toán
 • Cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT

  Cách tính điểm trung bình môn học kỳ

  Theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cách tính điểm trung bình môn học kỳ (ĐTB mhk) là trung bình cộng của điểm các bài kiểm tra thường xuyên (KT tx), kiểm tra định kỳ (KT đk) và kiểm tra học kỳ (KT hk).

  • Kiểm tra thường xuyên bao gồm: kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút;
  • Kiểm tra định kỳ: điểm kiểm tra 1 tiết trở lên.

  Công thức tính điểm trung bình môn như sau:

  • Điểm kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút lần lượt là:6, 7, 7.5
  • Điểm các bài kiểm tra định kỳ: 7, 8
  • Điểm thi học kỳ môn là 7,5

  ĐTB = (6+7+7+ 7.5 + (7+8)*2 + 7.5*3)/ 10 = 7.3

  Như vậy, điểm trung bình môn toán HK1 của bạn là 7.3. Tương tự, điểm TB môn của học kỳ 2 được tính theo công thức trên.

  Cách tính điểm tổng kết học kỳ sẽ là trung bình cộng của các môn, trong đó môn toán và văn nhân hệ số 2.

  Cách tính điểm trung bình cả năm

  Điểm trung bình môn của cả năm là trung bình cộng của điểm trung bình học kỳ 1 và học kỳ 2 (nhân hệ số 2).

  ĐTB mcn= (7.3 + 7.5*2)/3 = 7.4

  Cách tính điểm trung bình đại học

  Ngày nay, đa số các trường đại học đều áp dụng hình thức đào tạo tín chỉ, không phải theo học phần. Do đó cách tính điểm sẽ được quy sang hệ 4 thay vì hệ 10 như trước đây.

  Cách chuyển đổi điểm từ hệ 10 sang hệ 4 và xếp loại được quy định như sau:

  Ngoài ra, điểm hệ 4 không tính điểm lẻ

  Điểm trung bình môn đại học theo tín chỉ được gọi là điểm trung bình tích lũy. Điểm trung bình tích lũy dùng để xét sinh viên đạt các yêu cầu xếp loại theo qui chế 43 đào tạo tín chỉ.

  Ví dụ, có bảng điểm sau:

  Như vậy, điểm trung bình tích lũy sẽ là 26/8 = 3.25

  Các học kỳ tiếp theo tính tổng điểm nhân với số tín chỉ từng môn đem chia cho tổng số tín chỉ (tính lại từ học kỳ đâu không tính riêng từng học kỳ). Các môn giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng không được tính trung bình.

  Điểm trung bình dưới 4.0 thì sinh viên phải thi lại hoặc học lại môn đó tùy theo quy chế.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Làm Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt Môn Sinh Học Đạt Điểm Cao
 • Cách Làm Bài Thi Thpt Quốc Gia 2022 Môn Sinh Học Đạt Điểm Cao
 • Mẹo, Cách Làm Bài Thi Môn Sinh Học Đơn Giản, Có Kết Quả Tốt
 • Giải Bài Tập Môn Sinh Học Lớp 9:phương Pháp Nghiên Cứu Di Truyền Người
 • Giải Bài Tập Vbt Sinh Học Lớp 9 Bài 36: Các Phương Pháp Chọn Lọc
 • Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Bậc Trung Học Và Bậc Đại Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Giúp Đỡ Học Sinh Yếu Kém Môn Toán
 • Dạy Học Sinh Yếu Kém Môn Toán
 • Giải Pháp Giúp Học Sinh Yếu Kém Học Tốt Môn Toán
 • Một Số Giải Pháp Dạy Hs Yếu Kém Môn Toán Bậc Thcs Skkn Doc
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Phương Pháp Dạy Phụ Đạo Học Sinh Yếu Kém Môn Toán Thcs
 • Tại sao cần tính điểm trung bình môn?

  Điểm trung bình là số điểm khách quan nhất phản ánh trình độ học tập của người học. Thông qua số điểm này, giáo viên có thể đánh giá được học sinh, sinh viên hiểu bài giảng và ghi nhớ chúng được đến đâu. Điểm trung bình môn không tự sẵn có mà nó là số điểm trung bình của rất nhiều bài kiểm tra. Trong các bài kiểm tra ấy có kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì và kiểm tra học kì. Bài kiểm tra thường xuyên có thể là bài kiểm tra miệng nhanh đầu giờ hoặc là bài thực hành, bài thu hoạch,…

  Đối với bậc đại học thì điểm trung bình môn bao gồm điểm kiểm tra điều kiện trong quá trình học và điểm thi khi kết thúc học phần. Tuỳ vào số lượng tín chỉ học tập mà chia thành nhiều bài kiểm tra điều kiện khác nhau.

  Điểm trung bình môn chỉ có khi kết thúc một kì học của năm học đối với học sinh bậc trung học. Còn đối với sinh viên thì điểm trung bình môn có khi kết thúc học phần và tiến hành thi hết môn.

  Cách tính điểm trung bình môn bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông

  Vì là sự kết hợp của cả quá trình trong nửa năm học nên số bài kiểm tra mỗi môn học khá lớn. Thông thường một kì học thì sẽ có nhiều bài kiểm tra thường xuyên và giáo viên sẽ lấy bài có điểm số cao nhất. Điểm kiểm tra thường xuyên không có điểm phẩy và được nhân hệ số 1.

  Đối với bài kiểm tra định kì hay còn gọi là kiểm tra một tiết, khi kết thúc một chương trong chương trình thì hầu như sẽ tiến hành kiểm tra. Mỗi môn thường có từ 1-2 bài kiểm tra định kì và được nhân hệ số 2.

  Kiểm tra học kì là bài kiểm tra mang tính chất đại trà, dùng cho tất cả các học sinh, bài kiểm tra này chỉ có một và đây có thể nói là bài kiểm tra quan trọng nhất nên được nhân hệ số 3. Các học sinh có thể gỡ điểm ở bài kiểm tra này.

  Theo thông tư của Bộ giáo dục và đào tạo thì điểm trung bình môn một kì tính như sau:

  Điểm trung bình môn cả năm học được tính theo công thức

  Cách tính điểm trung bình môn bậc Đại học

  Tính điểm trung bình môn ở bậc đại học không phức tạp như ở bậc trung học. Trong quá trình học giảng viên sẽ kết hợp các bài kiểm tra điều kiện, thông thường từ 1 đến 2 bài có giá trị như nhau sau đó lấy trung bình hai bài kiểm tra. Ngoài ra, tuỳ vào mỗi giảng viên mà cách cho điểm hai bài kiểm tra có sự khác nhau. Một số giảng viên sẽ cộng thêm cho sinh viên điểm ý thức và điểm phát biểu bài,… Tuy nhiên điểm này chỉ chiếm một phần nào, quan trọng nhất vẫn là bài thi hết môn.

  Công thức tính điểm trung bình môn

  ĐTBm= KTĐK* 0.3 + ĐKTHP* 0.7

  Tuỳ vào các trường Đại học mà cách nhân hệ số có sự khác nhau.

  Ngoài ra, ở bậc đại học còn có cách tính điểm tích luỹ. Tương ứng với mỗi điểm trung bình môn theo thang điểm 10 chúng ta sẽ có một mức điểm theo thang điểm 4 và thang điểm chữ. Cụ thể như sau:

  Từ 8.5 – 10 tương ứng 4, thang điểm chữ A

  Từ 7.8 – 8.4 tương ứng 3.5, thang điểm chữ B+

  Từ 7.0 – 7.7 tương ứng 3.0, thang điểm chữ B

  Từ 6.5 – 6.9 tương ứng 2.5, thang điểm chữ C+

  Từ 5.5 – 6.4 tương ứng 2.0, thang điểm chữ C

  Từ 5.0 – 5.4 tương ứng 1.5, thang điểm chữ D+

  Từ 4.0 – 4.9 tương ứng 1.0, thang điểm chữ D

  Dưới 4.0, thang điểm chữ F, không tính điểm và sinh viên phải thi lại môn hoặc học lại môn đó, tuỳ theo quy chế.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Cấp Trung Học
 • Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Thcs, Thpt, Cấp 2, Cấp 3, Đại Học
 • Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Cấp 2, Cấp 3, Đại Học
 • Cách Làm Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt Môn Sinh Học Đạt Điểm Cao
 • Cách Làm Bài Thi Thpt Quốc Gia 2022 Môn Sinh Học Đạt Điểm Cao
 • Cách Tính Điểm Xét Tuyển Đại Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Điểm Học Bạ Từ 8.0 Mới Được Xét Tuyển Đh Y Khoa, Giáo Viên
 • Phương Án Tuyển Sinh Đh Y Dược
 • Châu Tấn: Chỉ Cần Được Yêu Thật Thà…
 • Top 6 Bộ Phim Của Diễn Viên Châu Tấn Hay Nhất Mà Bạn Nên Xem
 • Học Cách Yêu Thương Người Mình Đã Chọn
 • Bên cạnh cách tính điểm tốt nghiệp THPT 2022 thì việc tính điểm xét tuyển đại học năm nay như thế nào cũng là băn khoăn của nhiều phụ huynh và thí sinh. Cách tính điểm xét tuyển đại học 2022

  Theo Quy chế tuyển sinh đại học được ban hành kèm theo Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT, điểm xét tuyển đối với trường sử dụng kết quả thi THPT quốc gia được tính như sau:

  Điểm xét tuyển = Tổng điểm các bài thi/môn thi + điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

  Trong đó, các bài thi/môn thi dùng để xét tuyển tùy thuộc vào yêu cầu của từng ngành xét tuyển mà thí sinh lựa chọn. Ví dụ: thí sinh dự thi khối A vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, thì điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn Toán, Lý, Hóa cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

  Điểm xét tuyển được tính theo thang điểm 10 và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

  Cũng theo Quy chế, thí sinh không bị giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển đại học. Nhưng sau khi các trường đại học công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn), thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng 01 lần theo 02 phương thức: Trực tuyến hoặc bằng Phiếu đăng ký xét tuyển.

  Trước 17h ngày 6/8, các trường đại học sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1, nếu trượt, thí sinh có thể tiếp tục nộp hồ sơ xét tuyển các đợt bổ sung tại những trường còn thiếu chỉ tiêu. Đợt tuyển bổ sung này sẽ kéo dài đến tháng 12/2018.

  Nhiều “trường top” có phương thức tuyển sinh riêng

  Ngoài căn cứ vào điểm thi THPT quốc gia như những năm trước, nhiều trường top đầu năm nay có thêm phương thức tuyển sinh riêng.

  Điển hình là Đại học Luật Hà Nội, theo Đề án tuyển sinh được trường công khai trên website, năm nay trường dành 15% chỉ tiêu để xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT. Theo đó, điểm xét tuyển là điểm trung bình 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (Ví dụ: Văn, Sử Địa hoặc Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Văn, Tiếng Anh) của năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.

  Đại học Ngoại thương Hà Nội năm nay cũng có thêm phương thức xét tuyển kết hợp. Cụ thể, trường sẽ xét tuyển căn cứ trên điểm thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6,5 trở lên, hoặc TOEFL ITP 550 trở lên, hoặc TOEFL iBT 90 trở lên, hoặc giải ba quốc gia môn tiếng Anh trở lên và tổng điểm 02 môn thi THPT quốc gia năm 2022 trong tổ hợp xét tuyển (trong đó có môn Toán và một môn khác không phải Ngoại ngữ) đạt từ 16 điểm trở lên…

  Một trong hai phương thức tuyển sinh của Học viện Báo chí và tuyên truyền năm nay là kết hợp thi tuyển và xét tuyển. Theo đó, thí sinh sẽ thi môn Năng khiếu báo chí và xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia của môn Văn và một môn khác…

  3 “bất lợi” đối với thí sinh xét tuyển đại học năm nay

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyển Sinh Đại Học 2022: Thêm Nhiều Phương Thức Xét Tuyển
 • Các Bước Đăng Ký Xét Tuyển Đại Học Thú Y Hà Nội
 • Xét Tuyển Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Công Bố Điều Kiện Xét Tuyển Vào Trường Đh Y Dược Tp Hcm, Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Điểm Sàn Đh Y Dược Cần Thơ 19, 21, 22
 • Cách Tính Điểm Thi Đại Học Bách Khoa

  --- Bài mới hơn ---

 • Trường Đại Học Bách Khoa Đhqg
 • 10 Điểm Mới Của Môn Tin Học Trong Chương Trình Phổ Thông Mới
 • Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Môn Tin Học
 • Khoa Quản Trị Kinh Doanh Haiphong Private University
 • Cách Tính Điểm Trung Bình Tín Chỉ, Tích Lũy Đại Học! *
 • Cách Tính Điểm Thi Bách Khoa, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Bách Khoa, Điểm Thi Đại Học Bách Khoa, Điểm Thi Bách Khoa Hà Nội, Điểm Thi Bách Khoa, Điểm Thi Giữa Kỳ Đại Học Bách Khoa, Điểm Thi Pháp Luật Đại Cương Bách Khoa Hà Nội, Bài Giảng Nhận Xét Đặc Điểm Lâm Sàng Và Điều Trị Phản Vệ Tại Khoa Hồi Sức Tích Cực Bệnh Viện Bạch Ma, Hãy Chứng Minh Quan Điểm Đặc Điểm Của Khoa Học Là Mang Tính Hệ Thống, Cách Tính Điểm Thi Gre, Cách Tính Điểm Thi Hệ Số 2, Cách Tính Điểm Thi N3, Cách Tính Điểm Thi N4, Cách Tính Điểm Thi 12, Cách Tính Điểm Thi Hết Môn Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Mầm Non, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 ở Bến Tre, Cách Tính Điểm Thi Mos, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3, Cách Tính Điểm Thi Học Kì 1, Cách Tính Điểm Thi Dh, Cách Tính Điểm Thi Cấp 2, Cách Tính Điểm Thi Học Kì, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3 ở Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi N5, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 ở Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 Yên Bái, Cách Tính Điểm Thi A2, Các Cách Tính Điểm Thi Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Y Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Y, Cách Tính Điểm Thi A1, Cách Tính Điểm Thi 10, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Tcf, Cách Tính Điểm Thi Qua Môn Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Qua Môn, Cách Tính Điểm Thi Eju, Cách Tính Điểm Thi Xe Máy, Cách Tính Điểm Thi Xét Đại Học, Cách Tính Điểm Thi ở Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Pet, Cách Tính Điểm Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Pte, Cách Tính Điểm Thi B1, Cách Tính Điểm Thi Sat, Cách Tính Điểm Thi Hsk 6, Cách Tính Điểm Thi Vào 10 ở Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Học Kì 2 Lớp 6, Cách Tính Điểm Thi Lớp 10, Cách Tính Điểm Thi Ket, Cách Tính Điểm Thi Học Kỳ 1, Cách Tính Điểm Thi Lớp 1, Cách Tính Điểm Thi Lên Lớp 10, Cách Tính Điểm Thi Vào 10, Cách Tính Điểm Thi Học Kỳ 2, Cách Tính Điểm Thi Hsk 4, Cách Tính Điểm Thi Lái Xe A1, Cách Tính Điểm Thi Hsk 5, Cách Tính Điểm Thi Lại Lần 2, Cách Tính Điểm Thi Hsk 3, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3 Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Hsk 2, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10, Cách Tính Điểm Thi Lái Xe B2, Cách Tính Điểm Thi Lớp 9, Cách Tính Điểm Thi Hsk, Cách Tính Điểm Thi Lớp 8, Cách Tính Điểm Thi Lớp 7, Cách Tính Điểm Thi Học Kì 2, Cách Tính Điểm Thi Lớp 6, Cách Tính Điểm Thi Vào Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Ic3, Cách Tính Điểm Thi 2022, Cách Tính Điểm Thi Công An, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3 Năm 2022, Cách Tính Điểm Thi An Ninh, Cách Tính Điểm Thi A1 Tiếng Đức, Cách Tính Điểm Thi Topik 2, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3 Hà Nội 2022, Cách Tính Điểm Thi 2022, Cách Tính Điểm Thi 2022, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3 Năm 2022 Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Sư Phạm Mầm Non, Cách Tính Điểm Thi Đại Học 2022, Cách Tính Điểm Thi Toeic, Cách Tính Điểm Thi Thcs, Cách Tính Điểm Thi Thpt, Cách Tính Điểm Thi Đại Học 2022, Cách Tính Điểm Tbc Tích Lũy, Cách Tính Điểm Thi Topik 1, Cách Tính Điểm Thi Cuối Học Kì 1, Cách Tính Điểm Thi Toeic Iig, Cách Tính Điểm Thi Chuyên, Cách Tính Điểm Thi Starters, Cách Tính Điểm Thi Aptis, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3 Hà Nội 2022, Cách Tính Điểm Thi Bằng Lái Xe A1, Cách Tính Điểm Thi Bằng Lái Xe B2, Cách Tính Điểm Thi Vào 10 Năm 2022 Hà Nội,

  Cách Tính Điểm Thi Bách Khoa, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Bách Khoa, Điểm Thi Đại Học Bách Khoa, Điểm Thi Bách Khoa Hà Nội, Điểm Thi Bách Khoa, Điểm Thi Giữa Kỳ Đại Học Bách Khoa, Điểm Thi Pháp Luật Đại Cương Bách Khoa Hà Nội, Bài Giảng Nhận Xét Đặc Điểm Lâm Sàng Và Điều Trị Phản Vệ Tại Khoa Hồi Sức Tích Cực Bệnh Viện Bạch Ma, Hãy Chứng Minh Quan Điểm Đặc Điểm Của Khoa Học Là Mang Tính Hệ Thống, Cách Tính Điểm Thi Gre, Cách Tính Điểm Thi Hệ Số 2, Cách Tính Điểm Thi N3, Cách Tính Điểm Thi N4, Cách Tính Điểm Thi 12, Cách Tính Điểm Thi Hết Môn Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Mầm Non, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 ở Bến Tre, Cách Tính Điểm Thi Mos, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3, Cách Tính Điểm Thi Học Kì 1, Cách Tính Điểm Thi Dh, Cách Tính Điểm Thi Cấp 2, Cách Tính Điểm Thi Học Kì, Cách Tính Điểm Thi Cấp 3 ở Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi N5, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 ở Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 Yên Bái, Cách Tính Điểm Thi A2, Các Cách Tính Điểm Thi Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Y Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Y, Cách Tính Điểm Thi A1, Cách Tính Điểm Thi 10, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Tcf, Cách Tính Điểm Thi Qua Môn Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Qua Môn, Cách Tính Điểm Thi Eju, Cách Tính Điểm Thi Xe Máy, Cách Tính Điểm Thi Xét Đại Học, Cách Tính Điểm Thi ở Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Pet, Cách Tính Điểm Đại Học, Cách Tính Điểm Thi Pte, Cách Tính Điểm Thi B1, Cách Tính Điểm Thi Sat, Cách Tính Điểm Thi Hsk 6, Cách Tính Điểm Thi Vào 10 ở Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Học Kì 2 Lớp 6, Cách Tính Điểm Thi Lớp 10,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tính Điểm Xét Tuyển Theo Phương Thức Thi Tốt Nghiệp Thpt 2022 Vào Bách Khoa
 • 10 Cách Sử Dụng Quizlet Trong Lớp Học
 • Sử Dụng Quizlet Trong Học Tập Và Giảng Dạy Tiếng Anh
 • 9 Trang Web Và Ứng Dụng Học Tiếng Nhật Miễn Phí Tốt Nhất
 • Cách Sử Dụng Quizlet Để Học Tiếng Nhật Hiệu Quả
 • Cách Tính Điểm Ngành Có Môn Nhân Hệ Số 2 Đại Học Khxh&nv

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Tính Điểm Theo Tín Chỉ Đại Học
 • Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Thcs, Thpt, Đại Học
 • Cập Nhật Quy Chế Học Vụ: Thay Đổi Cách Tính Điểm Học Phần Kể Từ Năm Học 2022
 • Đào Tạo Theo Tín Chỉ Có Phải Là Nguyên Nhân Đào Thải Nhiều Sinh Viên?
 • Điểm Chuẩn Đại Học Dân Lập Duy Tân 2022, 2022
 • Trường áp dụng nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ vào các ngành ngôn ngữ: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Tây Ban Nha và Ngôn ngữ Italia; nhân hệ số 2 môn Ngữ văn vào ngành Văn học và Ngôn ngữ học; Nhân hệ số 2 môn Lịch sử vào ngành Lịch sử; nhân hệ số 2 môn Địa lý vào ngành Địa lý học; nhân hệ số 2 môn tiếng Nhật vào ngành Nhật Bản học.

  Theo đó cách tính điểm xét tuyển của những ngành trên như sau:

  Điểm xét tuyển = (((( Tổng điểm ba môn thi sau khi nhân đôi môn chính) x 3 ÷ 4) làm tròn 2 chữ số thập phân) + Điểm ưu tiên không quy đổi)

  Sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM

  Trước 17h00 ngày 01/8/2017, Trường KHXH&NV sẽ chính thức công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

  Từ 2/8 đến trước 17h00 ngày 07/8/2017, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học đợt 1 (nộp giấy chứng nhận kết quả thi về cho Nhà trường trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

  Đại học KHXH&NV mở đường dây nóng tư vấn xét tuyển năm 2022

  Nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh, Đại học KHXH&NV mở đường dây nóng tư vấn xét tuyển đại học năm 2022.

  Theo đó, trong giờ hành chính, phụ huynh và thí sinh có thể gọi đến đường dây nóng 08.3823.5899 để được tư vấn về xét tuyển đại học.

  Ngoài ra, thí sinh cũng có thể liên hệ số điện thoại phòng Đào tạo (08.3829.3828 số nhánh 112) để được giải đáp thắc mắc về ngành học, chỉ tiêu tuyển sinh cũng như cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

  Bên cạnh đó, trường cũng sẽ giải đáp các thắc mắc của thí sinh qua trang fanpage tại địa chỉ https://www.facebook.com/ussh.vnuhcm/. Đây là trang fanpage chính thức và duy nhất của trường.

  Thời gian hỗ trợ thông tin qua đường dây nóng sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 12/7.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tính Điểm Trung Bình Tín Chỉ, Tích Lũy Đại Học! *
 • Khoa Quản Trị Kinh Doanh Haiphong Private University
 • Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Môn Tin Học
 • 10 Điểm Mới Của Môn Tin Học Trong Chương Trình Phổ Thông Mới
 • Trường Đại Học Bách Khoa Đhqg
 • Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Thcs, Thpt, Cấp 2, Cấp 3, Đại Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Cấp Trung Học
 • Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Bậc Trung Học Và Bậc Đại Học
 • Giúp Đỡ Học Sinh Yếu Kém Môn Toán
 • Dạy Học Sinh Yếu Kém Môn Toán
 • Giải Pháp Giúp Học Sinh Yếu Kém Học Tốt Môn Toán
 • 1. Tính điểm trung bình môn THCS & THPT (Cấp 2 & Cấp 3)

  Theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cách tính điểm trung bình môn học kỳ ((ĐT{B_{mhk}})) là trung bình cộng của điểm các bài kiểm tra thường xuyên ((K{T_{tx}})), kiểm tra định kỳ ((K{T_{đk}})) và kiểm tra học kỳ ((K{T_{hk}})).

  • Kiểm tra thường xuyên gồm những bài kiểm tra miệng, kiểm tra viết dưới 1 tiết, kiểm tra thực hành dưới 1 tiết.
  • Kiểm tra định kỳ gồm những bài kiểm tra viết từ 1 tiết trở lên, kiểm tra thực hành từ 1 tiết trở lên.
  • (TĐK{T_{tx}}): Tổng điểm của các bài (K{T_{tx}})
  • (TĐK{T_{đk}}): Tổng điểm của các bài (K{T_{đk}})
  • (ĐK{T_{hk}}): Điểm bài (K{T_{hk}})

  Ví dụ: Các bạn có điểm kiểm tra thường xuyên (điểm kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút..) là 6; 7; 7,5; điểm kiểm tra định kỳ (các bài kiểm tra 1 tiết) là 7; 8; điểm kiểm tra học kỳ là 7,5.

  Vậy điểm trung bình môn học sẽ là

  Lưu ý: ({ĐT{B_{mhk}}}) và (ĐT{B_{mcn}}) là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

  Ví dụ các bạn có điểm trung bình môn học kỳ I là 7,3 và điểm trung bình môn học kỳ II là 7,5 thì điểm trung bình môn cả năm sẽ là:

  Trong đó: 9 là tổng số tín chỉ.

  (2*3), (2*4), (2*4), (3*3) là số tín chỉ nhân với điểm của từng môn.

  Cách chuyển đổi điểm sang hệ 4

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Cấp 2, Cấp 3, Đại Học
 • Cách Làm Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt Môn Sinh Học Đạt Điểm Cao
 • Cách Làm Bài Thi Thpt Quốc Gia 2022 Môn Sinh Học Đạt Điểm Cao
 • Mẹo, Cách Làm Bài Thi Môn Sinh Học Đơn Giản, Có Kết Quả Tốt
 • Giải Bài Tập Môn Sinh Học Lớp 9:phương Pháp Nghiên Cứu Di Truyền Người
 • Giáo Viên Bày Cách Học Giúp Thí Sinh Qua Điểm Liệt Môn Tiếng Anh, Đủ Điểm Đỗ Đại Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tránh Điểm Liệt Khi Làm Bài Thi Thpt Quốc Gia Môn Tiếng Anh Năm 2022
 • Chống Liệt Sinh Bằng Bí Kíp Của Thầy Nguyễn Quốc Bình
 • Mẹo Chống Liệt Môn Tiếng Anh Trong Kỳ Thi Thpt Quốc Gia
 • Bộ 14 Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Sinh Học Lớp 9
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Sinh Học Lớp 9 Tỉnh Hải Dương Năm Học 2022
 • Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, các bạn học sinh lớp 12 sẽ phải bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2022. Sức nóng cũng như áp lực của kỳ thi này là khá lớn vì kết quả của này vừa được dùng để xét tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.

  Với đặc thù là một môn học khó, nhiều bạn không chọn môn Tiếng Anh làm môn xét tuyển vào đại học nên thường có tâm lí chỉ cần khoanh bừa chống điểm liệt. Với những bạn còn lại cũng đang gặp khó khăn về lộ trình ôn, nội dung ôn, thời gian biểu và các kĩ năng làm bài.

  Cô Trang Anh – Giáo viên dạy Tiếng Anh tại Hệ thống giáo dục Topica. Ảnh: NVCC.

  Ở bài viết này, cô Trang Anh – giáo viên dạy Tiếng Anh tại Hệ thống giáo dục Topica sẽ chia sẻ với các bạn thí sinh một số phương pháp cũng như cách thức ôn luyện và làm bài thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh đạt hiệu quả cao.

  Với các bạn chỉ cần chống liệt

  Theo quy định của Bộ GD&ĐT, điểm liệt được tính từ 1 trở xuống, do đó để không bị liệt môn Tiếng Anh các bạn phải chuẩn bị cho mình một số phần sau:

  Dạng bài tập phát âm chắc chắn sẽ có 2 câu trong đề thi. Trong 2 câu đó sẽ có 1 câu kiểm tra cách phát âm đuôi -s hoặc đuôi -ed (dạng này có quy tắc nên chỉ cần nắm được quy tắc sẽ làm chắc chắn đúng).

  Dạng bài tập trọng âm thường cũng sẽ có 2 câu trong đề thi, trong đó có 1 câu trọng âm với từ 2 âm tiết và 1 câu với trọng âm của hậu tố và tiền tố. Phần trọng âm đại đa số là có quy tắc và dạng bài tập trọng âm chỉ ở mức độ nhận biết – thông hiểu. Do đó, những bạn nào chỉ cần chống liệt thì nên ôn kĩ dạng bài tập này.

  Dạng câu hỏi về cấu tạo từ (word form), với dạng câu hỏi này sẽ có ít nhất là một câu trong đề thi. Và chỉ cần nắm được một số đuôi danh, tính, động, trạng từ với trật tự từ trong câu là làm được.

  Dạng câu hỏi kiểm tra kiến thức về đại từ quan hệ và mệnh đề quan hệ cũng sẽ có từ một/hai câu trong đề thi. Với phần kiến thức này các bạn đã được học rất nhiều ở chương trình lớp 11 và được học lại trong chương trình lớp 12. Hơn thế nữa, nó được coi là phần kiến thức khá đơn giản.

  Ngoài ra, còn một dạng bài tập cũng rất dễ lấy điểm đó là bài tập về tình huống giao tiếp. Với những câu Tiếng Anh giao tiếp thông dụng và đơn giản, các em học sinh không chuyên nhất định phải lấy được điểm trọn vẹn phần này.

  Như vậy, để chống liệt các bạn chỉ cần ôn luyện những phần sau: Trọng âm- phát âm- cấu tạo từ – đại từ quan hệ – tình huống giao tiếp.

  Với những bạn chọn môn Tiếng Anh để xét tuyển đại học

  Nếu bạn ở nhóm này, thì thời điểm này thích hợp nhất cho bạn là tổng ôn và chú trọng vào những phần mà các bạn còn yếu. Với kinh nghiệm 10 năm luyện thi đại học và THPT quốc gia, cô nhận thấy đề minh họa của Bộ và đề thi thật khá sát nhau. Do đó, các bạn nên nghiên cứu kĩ đề minh họa để từ đó có hướng ôn và chiến lược ôn.

  Các bạn có thể tham khảo đề thi thử của các trường nhưng không nên quá hoang mang, tự tạo áp lực cho mình nếu như mình làm và tự chấm thấy kết quả không tốt. Các bạn nên đặt ra mục tiêu cho mình và nên sắp xếp thời gian cũng như lộ trình ôn hợp lí.

  Theo như đề thi minh họa năm 2022 của Bộ GD&ĐT, các bạn thí sinh nên chú trọng vào những nội dung sau:

  Chuyên đề: Trọng âm – phát âm – câu điều kiện – thì động từ – câu hỏi đuôi – động từ khuyết thiếu – đại từ và mệnh đề quan hệ – cụm động từ – liên từ – sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ – câu chẻ – đảo ngữ – từ loại – cấu trúc – giới từ – cụm từ cố định- thành ngữ.

  Từ vựng: Như đề minh họa có 50 câu thì tôi thống kê có 12 câu trắc nghiệm về từ vựng ( 4 câu trong phần từ đồng nghĩa – trái nghĩa, 4 câu trong 2 bài đọc hiểu, 3 câu trong bài chọn đáp án đúng, 1 câu trong bài sửa lỗi sai).

  Đọc hiểu và đọc điền: Đại đa số học sinh sợ dạng đọc hiểu và đọc điền. Nhưng đọc hiểu và đọc điểm chiếm 20 câu/50 câu trong đề thi. Vì vậy các bạn phải xác định đây là phần trọng tâm và phải được ưu tiên dành thời gian nhiều hơn trong quá trình ôn.

  Giáo viên Địa lý tư vấn ôn thi: Nên ‘cai’ facebook và đừng hi vọng làm nhiều đề thi thử để ‘trúng tủ’

  Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (tỉnh Đắk Lắk) khuyên thí sinh nên tạm khóa tài khoản zalo, facebook để tập trung …

  ‘Thời gian biểu vàng’ cho sĩ tử ôn thi nước rút THPT của thủ khoa Nam Định 2022

  Lưu Văn Hiện – thủ khoa của tỉnh Nam Định kỳ thi THPT quốc gia 2022, sinh viên năm nhất ĐH Bách khoa Hà Nội …

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bí Quyết Tránh Điểm Liệt Môn Sinh
 • Thầy Thịnh Nam Chia Sẻ “giải Pháp” Tối Ưu Chống Điểm Liệt Môn Sinh Học
 • Cô Dương Thu Hà Hướng Dẫn Làm Sơ Đồ Tư Duy Môn Sinh Học Lớp 9
 • Hướng Dẫn ôn Thi Tốt Nghiệp Thpt Môn Sinh Học
 • Đề Thi Tốt Nghiệp Môn Sinh Học Thpt Năm 2008
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100