Top 11 # Cách Giải Toán 8 Bài 2 Trang 5 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 5 Bài 3, 4

Giải sách bài tập Toán 8 tập 1 trang 7 Giải sách bài tập Toán lớp 7 tập 2 trang 9

# Giải sách bài tập Toán 8 trang 5 tập 2 câu 3, 4

a. Lập ba phương trình, mỗi phương trình có hai vế là hai trong ba biểu thức đã cho.

Trong một cửa hàng bán thực phẩm, Tâm thấy cô bán hàng dùng một chiếc cân đĩa. Một bên cô đặt một quả cân 500g, bên đĩa kia, cô đặt hai gói hàng như nhau và ba quả cân nhỏ, mỗi quả 50g thì cân thăng bằng. Nếu mỗi gói hàng là x (gam) thì điều đó có thể được mô tả bởi phương trình nào?

+ Giải sách bài tập Toán 8 tập 2 trang 5 câu 3

a. 5x – 3 = x2 – 3x + 12 (1)

5x – 3 = (x + 1)(x – 3) (2)

x2 – 3x + 12 = (x + 1)(x – 3) (3)

Phương trình (1) có nghiệm là x = 3 và x = 5.

Phương trình (2) có nghiệm là x = 0.

Phương trình (3) không có nghiệm.

+ Giải sách bài tập Toán 8 tập 2 trang 5 câu 4

Nếu gói hàng là x (g) thì việc làm của cô bán hàng thể hiện bởi phương trình 2x + 150 = 500

# Cách sử dụng sách giải Toán 8 học kỳ 2 hiệu quả cho con

chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Tags: bài tập toán lớp 8 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 8 tập 2, toán lớp 8 nâng cao, giải toán lớp 8, bài tập toán lớp 8, sách toán lớp 8, học toán lớp 8 miễn phí, giải sbt toán 8, giải sbt toán 8 tập 2 giải toán 8 trang 5

Bài 1 Trang 5 Sgk Toán 8 Tập 2

Bài 1 trang 5 sgk Toán 8 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 1 trang 5 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2.

Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 1 trang 5 SGK Toán 8 tập 2? không cần tìm nữa…

Hãy cho ví dụ về:

a) Phương trình với ẩn (y)

b) Phương trình với ẩn (u)

Khi (x=6), tính giá trị mỗi vế của phương trình:

Cho phương trình (2(x+2)-7=3-x)

a) (x=-2) có thỏa mãn phương trình không?

b) (x=2) có là một nghiệm của phương trình không?

Hãy điền vào chỗ trống (…):

a) Phương trình (x = 2) có tập nghiệm là (S = …)

b) Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là (S = …)

Giải bài 1 trang 5 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Câu 1: Phương trình với ẩn (x) có dạng (A(x) = B(x)), trong đó vế trái (A(x)) và vế phải (B(x))

là hai biểu thức của cùng một biến (x).

Câu 2: Lần lượt thay (x=6) vào vế trái và vế phải của phương trình đã cho.

Muốn kiểm tra xem (x=x_o)có là nghiệm của phương trình không ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Lần lượt thay các giá trị của (x=x_o) vào vế trái và vế phải của phương trình.

Bước 2: So sánh kết quả hai vế.

Bước 3: Kết luận

– Nếu kết quả hai vế bằng nhau thì (x_o) là nghiệm của phương trình đã cho.

– Nếu kết quả hai vế khác nhau thì (x_o) không là nghiệm của phương trình đã cho.

a) Phương trình (x = m) (với (m) là một số nào đó) có nghiệm duy nhất là (m).

b) Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là rỗng. Kí hiệu: (S = phi )

Bài giải chi tiết

a) Phương trình với ẩn (y) là: (15y + 1=0)

b) Phương trình với ẩn (u) là: (2u – 11=u)

Thay (x=6) vào vế trái của phương trình ta được:

Thay (x=6)vào vế phải của phương trình ta được:

Nhận xét: Khi thay (x=6) vào hai vế của phương trình thì kết quả hai vế đều bằng (17)

(2(x+2)-7=3-x (1))

a) Thay (x=-2) vào vế trái của phương trình (1) ta được:

Thay (x=-2) vào vế phải của phương trình (1) ta được:

Ta thấy kết quả vế trái khác vế phải nên (x=-2) không là nghiệm của phương trình (1).

b) Thay (x=2) vào vế trái của phương trình (1) ta được:

Thay (x=2) vào vế phải của phương trình (1) ta được:

Ta thấy kết quả vế trái bằng vế phải nên (x=2) là nghiệm của phương trình (1).

a) Phương trình (x = 2) có tập nghiệm là (S = {2})

b) Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là (S = phi )

” Bài tiếp theo: Bài 1 trang 6 SGK Toán 8 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 1 trang 5 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Giải Bài 49 Trang 32 Sgk Toán 8 Tập 2

Giải bài 49 trang 32 SGK Toán 8 tập 2: Đố: Lan có một miếng bìa hình tam giác ABC vuông tại A, cạnh AB = 3cm.

Bài tập số 49 trang 32 SGK Toán 8 tập 2 thuộc chương III của phương trình bậc nhất một ẩn và là Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

Đề bài

Đố: Lan có một miếng bìa hình tam giác ABC vuông tại A, cạnh AB = 3cm. Lan tính rằng nếu cắt từ miếng bìa đó ra một hình chữ nhật ấy có diện tích bằng một nửa diện tích của miếng bìa ban đầu. Tính độ dài cạnh AC của tam giác ABC.

Phương pháp và lời giải chi tiết

Gọi hình chữ nhật là (MNPA) thì (MC = x – 2 (cm))

Vì (MN

( Rightarrow MN = dfrac{{AB.MC}}{{AC}} = dfrac{{3left( {x – 2} right)}}{x}(cm))

Diện tích hình chữ nhật (MNPA) là: (2.dfrac{{3left( {x – 2} right)}}{x} = dfrac{{6left( {x – 2} right)}}{x})

Diện tích hình tam giác (ABC) là: (dfrac{1}{2}AB.AC = dfrac{1}{2}.3.x = dfrac{3}{2}x)

Vì diện tích hình chữ nhật (MNPA) bằng một nửa diện tích hình tam giác (ABC) nên ta có phương trình:

(eqalign{ & {3 over 2}x = 2.{{6left( {x – 2} right)} over x} cr & Leftrightarrow {{3xx} over {2x}} = {{2.2.6left( {x – 2} right)} over {2x}} cr & Rightarrow 3{x^2} = 24x – 48 cr & Leftrightarrow 3{x^2} – 24x + 48 = 0 cr & Leftrightarrow {x^2} – 8x + 16 = 0 cr & Leftrightarrow {x^2} – 2.x.4 + {4^2} = 0 cr & Leftrightarrow {left( {x – 4} right)^2} = 0 cr & Leftrightarrow x – 4 = 0 cr & Leftrightarrow x = 4text{ (thỏa mãn)} cr} )

Vậy (AC = 4cm).

Các Kiến thức được áp dụng để giải bài 49 trang 32 SGK Toán 8 tập 2

Bước 1: Đặt độ dài cạnh AC là ẩn, đặt điều kiện cho ẩn

Bước 2: Biểu diễn các đại lượng còn lại theo ẩn.

Bước 3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng và giải phương trình đó.

Bước 4: Kết luận.

Xem Video bài học trên YouTube

Là một giáo viên Dạy cấp 2 và 3 thích viết lạch và chia sẻ những cách giải bài tập hay và ngắn gọn nhất giúp các học sinh có thể tiếp thu kiến thức một cách nhanh nhất

Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 6 Bài 2.1, 2.2

Giải sách bài tập Toán 7 trang 7 tập 1 Giải sách bài tập Toán 7 trang 114 tập 1

Giải vở bài tập Toán 8 trang 6 tập 1 câu 2.1, 2.2

B. x 2 − 8x − 15

D. x 2 − 2x − 15

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức (n − 1)(3 − 2n) − n(n + 5) chia hết cho 3 với mọi giá trị của n

Giải sách bài tập toán lớp 8 tập 1 trang 6 câu 2.1, 2.2

Giải sách bài tập Toán 8 trang 6 tập 1 câu 2.1

Chọn D.

(x − 5)(x + 3) = x(x + 3) – 5( x + 3) = x 2 + 3x – 5x – 15 = x 2 − 2x − 15

Giải sách bài tập Toán 8 trang 6 tập 1 câu 2.2

(n − 1)(3 − 2n) − n(n + 5)

Vì -3 ⋮ 3 nên -3(n2+1) ⋮ 3

Vậy biểu thức chia hết cho 3 với mọi giá trị của n.

Cách sử dụng sách giải Toán 8 học kỳ 1 hiệu quả cho con

+ Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Tags: bài tập toán lớp 8 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 8 tập 1, toán lớp 8 nâng cao, giải toán lớp 8, bài tập toán lớp 8, sách toán lớp 8, học toán lớp 8 miễn phí, giải toán 8 trang 6