Top 12 # Cách Giải Nén Xâu Trong C++ Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Nén Và Giải Nén Trong C#

ClassMô tả ZipFile

Cung cấp các phương thức tĩnh cho việc tạo, trích dữ liệu và mở file dữ liệu zip.

ZipArchive

Đại diện cho tập các file được nén trong một file có định dạng ZIP.

ZipArchiveEntry

Đại diện cho một tập tin nằm trong file định dạng ZIP.

DeflateStream

Cung cấp các phương thức và thuộc tính cho các luồng (stream) nén và giải nén bằng cách sử dụng thuật toán Deflate.

GZipStream

Cung cấp các phương thức và thuộc tính được sử dụng để nén và giải nén các luồng (stream).

Chú ý rằng các class này được đưa vào C# từ phiên bản 4.5, vì vậy project của bạn phải sử dụng .NET phiên bản 4.5 hoặc mới hơn.

2- ZipFile

Class ZipFile là một class tiện ích, nó có nhiều phương thức tĩnh giúp bạn mở file zip, trích lấy dữ liệu, hoặc các tình huống hay được sử dụng như nén một thư mục thành một file zip, giải nén file zip ra một thư mục, ..

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.IO.Compression; namespace CompressionTutorial { class ZipDirectoryDemo { public static void Main(string[] args) { string inputDir = "C:/test/inputdir"; string zipPath = "C:/test/data.zip"; string extractPath = "C:/test/outputdir"; ZipFile.CreateFromDirectory(inputDir, zipPath); ZipFile.ExtractToDirectory(zipPath, extractPath); Console.WriteLine("Done!"); } } }

Nếu bạn nhận được một thông báo lỗi: “The name ‘ZipFile’ does not exist in the current context” (Mặc dù đã khai báo using System.IO.Compression) điều đó có nghĩa là project của bạn sử dụng .NET cũ hơn 4.5 hoặc chương trình không tìm thấy thư viện DLL. Bạn có thể xem cách fix lỗi này trong phụ lục ở cuối của tài liệu này.

Chạy ví dụ và nhận được kết quả:

3- ZipArchive

ZipArchive đại diện cho một bó các file đã nén trong một file định dạng ZIP. Bạn có thể tạo được đối tượng ZipArchive thông qua phương thức OpenRead của class ZipFile. Thông qua ZipArchive bạn có thể đọc các file con đã được nén trong file zip.

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.IO.Compression; using chúng tôi namespace CompressionTutorial { class ListArchiveEntryDemo { public static void Main(string[] args) { string zipPath = "c:/test/data.zip"; using (ZipArchive archive = ZipFile.OpenRead(zipPath)) { { Console.WriteLine("Entry:"); } } Console.Read(); } } }

Trích các file dữ liệu trong file zip:

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.IO.Compression; using System.IO; namespace CompressionTutorial { class ExtractDemo { static void Main(string[] args) { string zipPath = "c:/test/data.zip"; string extractPath = "c:/test/extract"; if (!Directory.Exists(extractPath)) { System.IO.Directory.CreateDirectory(extractPath); } using (ZipArchive archive = ZipFile.OpenRead(zipPath)) { { { fileInfo.Directory.Create(); } } } Console.ReadLine(); } } }

Bạn cũng có thể trèn thêm các file vào trong một file zip có sẵn.

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.IO.Compression; using System.IO; namespace CompressionTutorial { class AddEntryDemo { static void Main(string[] args) { string zipPath = "C:/test/data.zip"; using (FileStream zipStream = new FileStream(zipPath, FileMode.Open)) { using (ZipArchive archive = new ZipArchive(zipStream, ZipArchiveMode.Update)) { ZipArchiveEntry readmeEntry = archive.CreateEntry("note/Note.txt"); using (StreamWriter writer = new StreamWriter(readmeEntry.Open())) { writer.WriteLine("## Note.txt"); writer.WriteLine("========================"); } } } } } }

Chạy ví dụ và nhận được kết quả.

4- Phụ lục: Khắc phục lỗi

Khi bạn nhận được lỗi: “The name ‘ZipFile’ does not exist in the current context” (Mặc dù đã khai báo using System.IO.Compression) điều đó có nghĩa là bạn đã sử dụng .NET cũ hơn phiên bản 4.5 hoặc chương trình không tìm được thư viện DLL cần thiết.

Nhấn phải chuột vào Project chọn Properties, đảm bảo rằng project của bạn đã sử dụng .NET Framework 4.5 trở lên.

Chạy lại class của bạn xem trình biên dịch còn thông báo lỗi đó nữa hay không. Trong trường hợp vẫn thông báo lỗi bạn cần chỉ định rõ vị trí thư viện DLL.

C:Program Files (x86)Reference AssembliesMicrosoftFramework.NETFrameworkv4.5System.IO.Compression.FileSystem.dll

C:Program Files (x86)Reference AssembliesMicrosoftFramework.NETFrameworkv4.5.1System.IO.Compression.FileSystem.dll

Nhấn phải chuột vào Project chọn:

chúng tôi

Tương tự nếu bạn nhận được thông báo “The name ‘ZipArchive’ does not exist in the current context” (Mặc dù đã khai báo using System.IO.Compression) bạn cần khai báo sử dụng thư viện chúng tôi :

Tương tự nếu bạn nhận được thông báo “The name ‘Path’ does not exist in the current context” (Mặc dù đã khai báo using chúng tôi bạn cần khai báo sử dụng thư viện chúng tôi :

Cách Giải Nén Và Nén Tệp Trong Ios

Việc thiếu một số loại hệ thống lưu trữ trong iOS khiến chúng tôi bỏ lỡ một số thứ mà chúng tôi thường sử dụng trên máy Mac hoặc thậm chí trên Windows. Một trong số đó là khả năng không chỉ giải nén, mà còn là các tệp zip. Có các ứng dụng tiện ích tệp khác nhau cho phép bạn giải nén tệp, nhưng nén chúng là một tình huống hoàn toàn khác.

iZip giải quyết điều đó bằng cách dễ dàng cho phép bạn giải nén và nén các tệp. Ngoài ra, nó cho phép bạn có một số tùy chọn cho việc cần làm với các tệp và / hoặc nén được tải xuống và tạo. Tùy thuộc vào cách nó được sử dụng, nó có thể trở thành một tiện ích tập tin tuyệt vời

Tình huống phổ biến nhất cần giải nén tập tin là qua email. Bạn có thể nhấp vào tệp để tải xuống, nhưng không có nơi nào để tải xuống tệp. Sau khi tải xuống, nếu bạn nhấp vào nút Chia sẻ ở phía trên bên phải, nó sẽ cung cấp cho bạn danh sách bất kỳ ứng dụng nào bạn có trên thiết bị iOS sẽ xử lý tệp zip. Trong trường hợp này, tôi đang chọn để có iZip xử lý các tập tin.

Sau khi chọn để có iZip xử lý các tập tin trong email, nó sẽ tự động chèn các tập tin zip vào iZip, cho phép bạn quyết định phải làm gì với các tập tin và nội dung của nó. Các tệp sẽ ở lại đây cho đến khi bạn xóa chúng. Ứng dụng xác nhận rằng bạn muốn giải nén tệp.

Khai thác trên một hàng có chứa một tập tin cung cấp cho bạn một bản xem trước của những gì nó trông giống như. Nhấn vào hình ảnh sẽ chuyển đổi qua lại giữa hiển thị hình ảnh đầy đủ và cung cấp cho bạn một thanh công cụ để mở tệp trong một ứng dụng khác hoặc in nó. Trong menu ở phía bên kia, cũng có các tùy chọn để gửi email cho tệp hoặc thêm nó vào Dropbox của bạn.

Nén tệp cũng dễ dàng giải nén chúng. Nhiều khả năng trên iPad hoặc iPhone, bạn sẽ được nén ảnh. Nếu bạn nhấp vào biểu tượng Ảnh, bạn sẽ thấy tất cả các ảnh trên thiết bị của mình. Kiểm tra những cái bạn muốn bao gồm trong zip, sau đó nhấp vào biểu tượng Zip. Nó sẽ hỏi bạn nếu bạn muốn giảm kích thước của chúng là tốt, hoặc chỉ thu thập chúng vào một tập tin nén. Tệp zip đó sẽ xuất hiện trong vùng tệp của ứng dụng nơi bạn lại có tùy chọn gửi email hoặc thêm vào Dropbox của mình.

Có các tùy chọn khác cho ảnh của bạn, ngoài việc tạo tệp zip. Nếu bạn đánh dấu hàng bằng ảnh, ảnh sẽ hiển thị ảnh và cung cấp cho bạn thanh công cụ với các tùy chọn bổ sung. Bạn có thể phát tất cả ảnh của mình trong Trình chiếu hoặc xem qua từng ảnh một. Ngoài ra, bạn có thể chọn mở ảnh trong một ứng dụng khác, in hoặc thậm chí gửi ảnh lên Facebook, hoàn chỉnh với chú thích.

Tôi là một người Mac từ cách trở lại, và vì lý do này, ý nghĩ đầu tiên của tôi là tạo một tệp tin Stuffit và không phải là một tệp zip và tôi luôn sử dụng các ứng dụng để cung cấp cho tôi tùy chọn để thực hiện việc này. Nhưng Stuffits không bao giờ thực sự bắt được, và các tập tin zip dường như là phương pháp nén ưa thích, vì vậy tôi sẵn sàng bỏ qua điều đó và chỉ cần đi với zips. Ứng dụng này có vẻ là một ứng dụng để làm điều đó. Bạn có thể tải xuống phiên bản miễn phí hoặc phiên bản Pro với giá 2, 99 đô la và tôi đã tải xuống cả hai, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ chức năng bổ sung nào của phiên bản trả tiền, bất kể lời nhắc liên tục trên phiên bản miễn phí mà tôi nên tải xuống phiên bản trả tiền. Tôi nghĩ rằng tải về phiên bản miễn phí là sự lựa chọn tốt nhất.

Hình ảnh tín dụng: Ggirl Zipping Vali bởi Big Kho ảnh.

Hướng Dẫn Nén Và Giải Nén Trong Linux

TAR chỉ dùng để đóng gói các tập tin thành 1 khối, vì vậy chúng ta cần thêm các tùy chọn nén để có thể giảm tối đa kích thước tập tin. Các tập tin tarball thường được nén ở dạng GZ hoặc BZ2 hoặc LZMA. Tùy chọn:

c: Tạo file lưu trữ.

x: Giải nén file lưu trữ.

z: Nén với gzip – Luôn có khi làm việc với tập tin gzip (.gz).

j: Nén với bunzip2 – Luôn có khi làm việc với tập tin bunzip2 (.bz2).

lzma: Nén với lzma – Luôn có khi làm việc với tập tin LZMA (.lzma).

f: Chỉ đến file lưu trữ sẽ tạo – Luôn có khi làm việc với file lưu trữ.

v: Hiển thị những tập tin đang làm việc lên màn hình.

r: Thêm tập tin vào file đã lưu trữ.

u: Cập nhật file đã có trong file lưu trữ.

t: Liệt kê những file đang có trong file lưu trữ.

delete: Xóa file đã có trong file lưu trữ. Sử dụng kết hợp các tùy chọn để áp dụng hợp lý.

1. Tạo file lưu trữ từ các tập tin, thư mục

Hoặc nén với Gzip

Nếu có quá nhiều file cần lưu trữ thì bạn có thể đưa vào folder hoặc dùng tùy chọn “r”.

Sau câu lệnh trên thì file mới sẽ được thêm vào trong file lưu trữ. Bỏ qua các tập tin khỏi việc lưu trữ bằng cách sử dụng tùy chọn -exclude:

2. Liệt kê file đã có trong file lưu trữ Sử dụng tùy chọn “v” hoặc “vv” để cho ra các thông tin chi tiết hơn trên màn hình bao gồm permission, owner, date/time…

3. Cập nhật file đã có trong file lưu trữ

Câu lệnh trên sẽ so sánh thời gian sửa đổi của file1 bên ngoài và file1 bên trong file lưu trữ. File bên trong file lưu trữ sẽ được cập nhật nếu tập tin bên ngoài mới hơn tập tin bên trong. Để so sánh các tập tin bên trong với các tập tin bên ngoài ta làm như sau:

4. Xóa file đã có trong file lưu trữ

5. Bung file lưu trữ

Bung đến 1 thư mục định sẵn với tùy chọn “-C”:

Chỉ bung nén một vài tập tin bên trong:

Câu lệnh trên sẽ chỉ bung nén tập tin file1, file2 và bỏ qua các tập tin khác.

6. Nối 2 file nén

Câu lệnh trên sẽ ghép nội dung file_techshare2.tar vào file_techshare1.tar.

7. Nén các các tập tin lưu trữ Sử dụng các tùy chọn để thực hiện nén các tarball như -z, -j, -lzma. TAR có thể xem phần mở rộng của tập tin nén hoặc tập tin đưa vào để quyết định các định dạng nén một cách tự động thông qua tùy chọn -a hoặc -auto-techshare.

8. Hiển thị dung lượng đã lưu trữ In ra tổng số dung lượng dữ liệu đã đưa vào file lưu trữ thông qua tùy chọn -totals khi đóng gói file:

GZIP – GUNZIP

GZIP được dùng khá phổ biến trong nền tảng Unix/Linux. GZIP chỉ có thể làm việc trên 1 tập tin hoặc 1 dòng dữ liệu. Do đó nó không thể lưu trữ được nhiều tập tin. Vì vậy nếu muốn sử dụng cho nhiều tập tin thì chúng ta phải sử dụng TAR đóng gói chúng lại trước. 1. Nén – giải nén tập tin Nén:

Giải nén:

Nén với dòng dữ liệu:

2. Liệt kê thuộc tính file nén

3. Thiết lập mức độ nén

1: Thấp nhất – nhưng nhanh nhất 9: Cao nhất – nhưng chậm nhất Chúng ta có thể sử dụng tỉ lệ nén trong khoảng cho phép trên.

ZIP được dùng như 1 định dạng phổ biến nhất trên Internet. Nó thực hiện cả việc lưu trữ và nén dữ liệu.

Tùy chọn:

r: Sử dụng đệ quy – Dùng trong trường hợp nén nhiều file hay folder. 9: Mức độ nén cao nhất. d: Xóa dữ liệu đã có trong file nén. l: Liệt kê tập tin đang có bên trong file zip. u: Cập nhật file đã có trong file zip.1. Nén dữ liệu

Nén nhiều file, hoặc folder

Thêm tùy chon “-9” để nén với mức cao nhất

2. Giải nén tập tin zip

Giải nén đến folder được chỉ định:

3. Cập nhật tập tin đã có trong tập tin zip

4. Xóa file đã có trong tập tin zip

Xóa tập tin có tên file1 trong tập tin zip.

5. Liệt kê danh sách các file đã có trong tập tin zip

Giải Phương Trình Bậc Hai Trong C.

Bài tập C: Giải phương trình bậc hai

Giải phương trình bậc hai là bài tập khá quen thuộc khi bạn mới học lập trình. Đây là một trong các bài toán điển hình về các lệnh rẽ nhánh trong C, đó là các lệnh IF-ELSE. Tương ứng với mỗi trường hợp, bạn sẽ có một nhánh khác nhau.

Chương trình C

main() { float a,b,c,d; printf("Nhap vao 3 so a, b, c: "); scanf("%f%f%f",&a,&b,&c); if(a==0) { if(b==0) { if(c==0) printf("Phuong trinh co vo so nghiem!"); else printf("Phuong trinh vo nghiem!"); } else printf("Phuong trinh co nghiem duy nhat la: %f",-c/b); } else { d=b*b-4*a*c; if (d<0) printf("Phuong trinh vo nghiem!!!"); else if (d==0) printf("Phuong trinh co nghiem kep la: %f",-b/(2*a)); else printf("Phuong trinh co 2 nghiem phan biet la: %f,%f",(-b+sqrt(d))/(2*a),(-b-sqrt(d))/(2*a)); } }

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. mới nhất của chúng tôi.

Bài học Bài tập C phổ biến tại vietjack.com: