Cách Giải 1 Số Mật Thư

--- Bài mới hơn ---

 • Những Yếu Tố Của Mật Thư
 • Các Dạng Mật Thư Cơ Bản
 • Giải Mã Những Chiêu Thức Phổ Biến Dùng Để Viết Mật Thư, Chữ Ẩn
 • Hướng Dẫn Giải Mật Thư
 • Giải Mật Thư Giai Mat Thu Doc
 • MẬT THƯ : TMN HZI ILO AJG IGA ZAF

  KHÓA: chặt đôi thanh sắt để đặt đường ray

  Giải :chia đôi mật thư và xếp thành hai hang ngang ( hai đường ray )song song như sau :

  T M N H Z I I L O

  A J G I G A Z A F

  Và đọc các cột từ trái sang phải . TẠM NGHỈ GIẢI LAO

  Mẫu tự cuối là ký hiệu trống vô nghĩa được thêm vào cho đủ nhóm .

  MẬT THƯ : HNR ATO YIN XMG TQV IKU EHW EOO

  NBW SAN LUQ ESZ ETZ

  GIẢI : Xếp từng nhóm ba mẫu tự thành hang dọc rồi đọc theo hàng ngang : 4/- Bắt tà vẹt biến thể:

  H A Y X T I E E N S L E E

  N T I M Q K H O B A U S T

  R O N G V U W O W N F Z Z

  DỊCH : HÃY TIẾN LÊN TÌM KHO BÁU TRONG VƯỜN

  Bản tin được viết theo các đường thẳng song song nằm ngang nhưng được

  đọc theo các đương thẳng song song vuông góc

  MẬT THƯ : NGUWOWIQTR -OOTJNUWOWO HAIZTHUWCN – NGNHAUCOSG -NGQFXFUWPM

  GIẢI :xếp 5 nhóm mẫu tự thành 5 tầng rồi đọc theo đường vuông góc

  N G U W O W I Q T R

  O O T J N U W O W O

  5/- Xuống thang máy: H A I Z T H U W C N

  N G N H A U C O S G

  N G Q F X F U W P M

  DỊCH : NGƯỜI TRONG MỘT NƯỚC PHẢI THƯƠNG NHAU CÙNG

  + Loại mật thư thay thế sử dụng tín hiệu morse này ngoài chữ cái và số ta có thể sủ dụng những ký hiệu có tính đối lập như : – Trăng tròn, trăng khuyết (  )

  – Nốt nhạc có trường độ khác nhau hay cao độ khác nhau

  – Núi cao, núi thấp

  * Ngoài khoá trên ta có thể biến hoá để mật thư thêm phong phú và để người chơi hứng thú hơn .

  Ví dụ: “Một phần ít ỏi quá đi thôi ” (X =1 )

  “Bê con 4 cẳng 1 què” (B =3)

  “Dê mà đi 2 chân” (D =2)

  “Em lên năm” (M =5)

  “Em là tám sắc” (M =8 )

  “Bay hỏi ai là anh cả” (A =7)

  “Nguyên tử lượng của oxi” (O =2)

  “Dù ai nói ngã nói nghiêng

  Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” (X =3)

  “Trung thu trăng sáng như gương

  Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương đêm rằm” (O =15)

  * Loại mật thư này người ra mật thư còn có thể biến thể ra nhiều loại khoá khác nhau hoặc kết hợp giữa nhiều loại.

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghiệp Vụ Hdv Cách Giải Mật Thư Dùng Trong Trò Chơi Lớn, Team Building Hướng Dẫn Viên Cần Biết
 • Giáo Án Tập Huấn Kỹ Năng Giaoantaphuankynang Ppt
 • Tài Liệu Tập Huấn Trò Chơi Lớn
 • Giáo Án Kỹ Năng Công Tác Đội
 • Đáp Án Game Brain Out Đầy Đủ Nhất
 • Cách Giải Một Số Mật Thư

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Có Lời Giải Chương 1
 • Cách Nhớ Mã Morse Nhanh Nhất Dễ Nhất Bằng Hình Ảnh
 • 4 Phần Mềm Mã Morse Miễn Phí Để Gửi Tin Nhắn Được Mã Hóa
 • Hướng Dẫn Kỹ Năng Truyền Tin Morse
 • Hướng Dẫn Cách Giải Rubik Megaminx (Rubik 12 Mặt) Cho Người Mới
 • Một số ví dụ về các dạng mật thư thường gặp:

  1/-Đếm cột dọc

  CHÌA KHÓA: THANH MAU

  Bản tin: EDO-NUA-ADR-OXR-NVL-CAW-VMTJ-III

  Hướng dẫn giải :xếp 8 nhóm mẫu tự thành 8 cột dọc rồi đánh dấu thứ tự

  ĐÁNH số thứ tự cho chìa khóa : số 1 cho chữ A thứ nhất.số 2 cho mẫu tự A thứ 2.VÌ không có B nên H mang số 3 v..v..đánh số cho các mẫu tự dựa theo bảng chữ cái ABCD…

  T H A N H M A U

  7 3 1 6 4 5 2 8

  cuối cùng ghép các cột vào chìa khóa rồi đọc theo hàng ngang.

  Dịch : Và con tim đã vui trở lại

  5/- Xuống thang máy:

  Bản tin được viết theo các đường thẳng song song nằm ngang nhưng được

  đọc theo các đương thẳng song song vuông góc

  MẬT THƯ : NGUWOWIQTR -OOTJNUWOWO HAIZTHUWCN – NGNHAUCOSG -NGQFXFUWPM

  GIẢI :xếp 5 nhóm mẫu tự thành 5 tầng rồi đọc theo đường vuông góc

  N G U W O W I Q T R

  O O T J N U W O W O

  H A I Z T H U W C N

  N G N H A U C O S G

  N G Q F X F U W P M

  DỊCH : NGƯỜI TRONG MỘT NƯỚC PHẢI THƯƠNG NHAU CÙNG

  6/ Mật thư thuộc hệ thống thay thế:

  + Loại mật thư thay thế sử dụng tín hiệu morse này ngoài chữ cái và số ta có thể sủ dụng những ký hiệu có tính đối lập như : – Trăng tròn, trăng khuyết ( )

  – Nốt nhạc có trường độ khác nhau hay cao độ khác nhau

  – Núi cao, núi thấp

  * Ngoài khoá trên ta có thể biến hoá để mật thư thêm phong phú và để người chơi hứng thú hơn .

  Ví dụ: “Một phần ít ỏi quá đi thôi ” (X =1 )

  “Bê con 4 cẳng 1 què” (B =3)

  “Dê mà đi 2 chân” (D =2)

  “Em lên năm” (M =5)

  “Em là tám sắc” (M =8 )

  “Bay hỏi ai là anh cả” (A =7)

  “Nguyên tử lượng của oxi” (O =2)

  “Dù ai nói ngã nói nghiêng

  Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” (X =3)

  “Trung thu trăng sáng như gương

  Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương đêm rằm” (O =15)

  * Loại mật thư này người ra mật thư còn có thể biến thể ra nhiều loại khoá khác nhau hoặc kết hợp giữa nhiều loại.

  Lưu ý: Chấm dứt một bản văn người ta viết chữ AR cuối cùng.

  Mật thư 06:

  Khóa: D – A = C

  R – M = E

  Bản tin: Z – M, K – J, O – N, Y – E, T – J ; W -C, J – B, Z – E, Y – B ; AR

  Hướng dẫn: Thay A =1 ta sẽ có con số tương ứng của mỗi chữ cái, sau đó lấy con số ứng với chữ cái phía trước trừ con số ứng với chữ cái phía sau (D=4) – (A=1) = (C = 3)… . Con số kết quả là con số ứng với chữ cái ta đang tìm:

  Giải mã: D (4) – A (1) = C (3)

  R (18) – M (13) = E (5)

  Mật thư 07:

  Khóa: A

  Bản tin: (A+1)(A+8) – (A+19)(A+17)(A+8)(A+18) – (A+3)(A+20)(A+13)(A+6)(A+23) – AR

  Hướng dẫn: Xem xét khoá và bản tin ta nghĩ ngay A chính là gốc. Ứng với từng con số tìm được thay vào dãy ký tự sau ta sẽ có 1 bản tin có ý nghĩa.

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  Ví dụ: (A+1) = (1+1) = 2 2 = B

  (A+7) = (1+7) = 8 8 = I

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Giải Mật Thư Cơ Bản Trong Trò Chơi Lớn
 • Một Vài Cách Giải Mật Thư Dạng Thường Gặp
 • Bát Tự, Tử Bình, Tứ Trụ Và Bình Giải: Nguyễn Hồng Phúc, Sinh Ngày Đinh Sửu Tháng Canh Ngọ Năm Giáp Tý
 • Luận Giải Lá Số Tứ Trụ Tử Bình Trọn Đời Và Hàng Năm
 • Xem Tứ Trụ Luận Giải Vận Mệnh Thăng Trầm Cả Một Đời Người
 • Hướng Dẫn Giải Mật Thư

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Mật Thư Giai Mat Thu Doc
 • Tập Huấn Trò Chơi Lớn
 • Tài Liệu Tập Huấn Trò Chơi Lớn Cấp Huyện
 • Bài Giảng Kỹ Năng Trò Chơi Lớn
 • Mật Thư Và Phần Mềm Dịch Mật Thư
 • MẬT THƯ

  GIỚI THIỆU:

  Một ngày nọ, có một người đem đến cho tôi bức thư và 50 USD. Bức thư mà người đưa thư cho tôi, tôi thấy không được thẳng, mà lại hơi nhăn, thế là tôi liền nghi ngờ người đưa thư. Tôi liền mở bức thư ra thì biết là mẹ đã gửi cho minh. Trong thư ghi rõ số tiền và lời chúc sức khỏe, nhưng chỉ riêng số tiền thì mẹ ghi toàn là hình vẽ và con số, đó là:”4 hình con chó + 8 hình bát quái”. Qua bức thư, tôi đã biết mẹ đã gửi cho tôi bao nhiêu tiền. Tôi liền bảo người đưa thư phai đưa cho tôi 50 USD nưa, nhưng người đưa thư không chịu và còn nói là tại sao, mẹ anh chỉ gửi gửi cho anh 50 USD thôi. Thế là tôi dẫn người đưa thư qua nhà kế bên gặp luật sư Năm hỏi. Thưa chú Năm, mẹ cháu gửi cho cháu là 100 USD vậy mà người đưa thư này chỉ đưa cháu 50 USD thôi! và còn cải là mẹ cháu chỉ đưa 50 USD a! . Luật sư Năm hỏi: “tại sao cháu biết mẹ cháu gửi cho cháu là 100 USD”. Tôi liền đưa chú năm xem bức thư, ban đầu chú chưa hiểu là gì vì chỉ thấy con số kế bên hình vẽ, tôi liền giải thích ” thưa chú, rõ mẹ cháu ghi rõ là 4 hình con chó, vậy có phải là tứ cẩu tam thập lục cộng với số tám và hình bát quát, vậy có phải bát bát lục thập tứ, vậy tam thập lục là 36 cộng với lục thập tứ là 64 bằng 100 không ạ! Bác Năm gật gù thấy chí phải. Người đưa thư nghe xong thì đã hốt hoảng liền lấy trong túi quần mình ra 50 USD đưa và xin lỗi tôi rồi chạy một mạch.

  Qua câu chuyện, các bạn có thể thấy thật thú vị biết bao, nếu mình gửi cho bạn mình một bức thư viết toàn bằng chữ, những số hoặc những hình vẽ bí ẩn mà không ai có thể hiểu được nội dung mà chỉ riêng mình và bạn mình hiểu được nội dung vì do có thõa thuận trước.

  Trong hoạt động trại thì mật thư không thể thiếu. Vì nó giúp cho các bạn trịa sinh rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tinh thần tập thể, bởi mật thư luôn là trò chơi hấp dẫn lý thú do nó có tính bí ẩn, trí tuệ, phiêu lưu, hoạt động tập thể và tiếng cười. Do vậy mật thư là trò chơi bổ ích trong hoạt động dã ngoại.

  Do tính cách gọn nhẹ, mật thư có thể sự dụng một cách cơ động: trên đường đi, xen kẽ những buổi sinh hoạt khác của buổi trại hoặc kết hợp với trò chơi lớn nào đó, ví dụ như: đi tìm kho báu, đánh trận giả.

  Các mệnh lệnh trong mật thư là phương tiện tốt để sát hạch nghi thức hàng đội, kiểm tra kỹ thuật chuyên môn, kiểm tra quân số, động viên tinh thần làm việc tập thể, phát huy tính tháo vát và tinh thần vượt khó .

  Tóm lại mật thư là một góc học tập tốt, giúp các bạn ôn tập những kiến thức, nâng cao trình độ tư duy lý luận và rèn luyện kỹ năng làm việc nhanh chóng, hiệu quả.

  MỘT SỐ KHÁI NIỆM:

  Mật thư :

  Mật thư là từ Việt, dịch rất sát từ Cryptogram, có gốc tiếng Hy lạp Kryptos: giấu kín, bí mật; và gramma: bản văn, lá thư. Mật thư có nghĩa là bản thông tin được được viết bằng các ký hiệu bí mật hoặc bằng các ký hiệu thông thường, nhưng theo một cách sắp xếp bí mật mà người gửi và người nhận đã thoã thuận trước với nhau nhằm giữ kín nội dung trao đổi.

  Mật mã: ( ciphen,code)

  Là các ký hiệu và cách sắp xếp để thể hiện nội dung bản tin. Mật mã gồm 2 yếu tố: hệ thống và chìa khóa.

  Giải mã:(Decinphermant)

  Là quá trình khám phá những bí mật của ký hiệu và cách sắp xếp để đọc được nội dung bản tin .

  Hệ thống:

  Là những qui định bất biến, những bước tiến hành nhất định trong việc dùng các ký hiệu và cách sắp xếp chúng.

  Hệ thống được qui về 3 dạng cơ bản sau:

  Hệ thống thay thế.

  Hệ thống dời chỗ.

  Hệ thống ẩn dấu.

  Chìa khóa:

  Chìa khóa được đặt ra nhằm mục đích là để nâng cao tính bí mật của bản tin.

  Chìa khóa là phần gợi ý của người viết mật thư nhằm giúp người giải mật thư đoán biết hệ thống và có cơ sở tìm ra qui luật nhất định đẩ giải mã.

  Nếu là mật thư đơn giản thì không cần thiết phải có chìa khóa.

  * Ví dụ:

  Đ

  T

  R

  Mật

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Mã Những Chiêu Thức Phổ Biến Dùng Để Viết Mật Thư, Chữ Ẩn
 • Các Dạng Mật Thư Cơ Bản
 • Những Yếu Tố Của Mật Thư
 • Cách Giải 1 Số Mật Thư
 • Nghiệp Vụ Hdv Cách Giải Mật Thư Dùng Trong Trò Chơi Lớn, Team Building Hướng Dẫn Viên Cần Biết
 • Mật Thư Và Phần Mềm Dịch Mật Thư

  --- Bài mới hơn ---

 • Căn Bản Về Cách Giải Mật Thư Trong Trò Chơi Lớn
 • Cựu Olympia ‘mách Nước’ Bạn Cách Giải Mật Thư
 • Giải Mã Mật Thư ‘sát Thủ Cung Hoàng Đạo’ Sau Hơn 50 Năm
 • Tài Liệu Sưu Tầm Về Mật Thư Matthu Doc
 • Trò Chơi Truy Tìm Kho Báu Tập Thể
 • CÁCH GIẢI MÃ MẬT THƯ

  1. Phải hết sức bình tĩnh

  2. Tự tin nhưng không được chủ quan

  3. Nghiên cứu khóa giải thật kỹ

  4. Đặt các giả thiết và lần lượt giải quyết

  5. Đối với việc giải mật thư trong trò chơi lớn, ta nên sao y bản chính và chia thành nhiều nhóm nhỏ để dịch. Như thế, ta sẽ tận dụng được hết những chất xám trí tuệ ở trong đội. Tránh tình trạng xúm lại, chụm đầu vào tranh dành xem một tờ giấy để rồi kết quả không đi tới đâu, mà dễ làm rách tờ giấy mật thư của chúng ta nữa.

  6. Cuối cùng, nếu dịch xong, ta viết lại bản bạch văn cho thật rõ ràng, sạch sẽ và đầy đủ ý nghĩa.

  Giới thiệu sơ qua về Mã Vigenere:

  Nhà ngoại giao ngưởi Pháp Blaise de Vigenère (1523-1596) đã phát minh ra bảng mã gồm 26 mã, đc xếp thành hình vuông. Bảng mã ma trận này đã mang tên ông – mã Vigenère. Hàng trên cùng ông viết bảng chữ cái từ a tới z, sau đ ó đanh số thứ tự từ 1 tới 26. Hàng thứ nhất bắt đầu bằng chữ B, hàng hai bắt đầu từ chữ C,… hàng 26 từ chữ A. Hình vuông này thực chất là là một loạt những bảng mã đão vị trí của Caesar, hàng thứ nhất dịch đi một chữ cái, hàng thứ n dịch đi n chữ cái,…

  3/ Hệ thống ẩn dấu: (Condealment)Ai là kẽ đứng sau vụ ánBảy đoá sen vàng nâng gót ngọc

  Gọi là mật thư hệ thống ẩn dấu khi các yếu tố của bản tin tuy vẫn giữ vị trí bình thường và không bị thay thế bởi các ký hiệu nhưng lại được ngụy trang dưới một hình thức nào đó.

  + Bản tin xen lẫn tín hiệu giả:

  + Không có tín hiệu giả nhưng bị biến dạng: Soi gương để đọc chữ viết ngược.

  + Viết bằng hóa chất không màu: Chìa khóa là một câu ám chỉ nước hoặc lửa để giải mã. Thí dụ “Hãy tắm rửa sạch sẽ để nhận tin vui” (Nước), hoặc “Quây quần bên ánh lửa hồng” (Lửa).

  KHÓA :vào kim tự tháp không mang theo tiền lẻ

  Bản tin : ……………………………………..A

  ………………………………S.M.I

  ……………………………T.Ậ.P.T.H

  …………………………Ế.T.N.H.À.Ư.Ơ

  ………………………Ô.V.U.I..Đ.Ế.N.T.A

  ……………………Ú.T.T.R.E.Ê.M.N.Ở..L.à ?

  …………………B.Á.O.C.H.Â.N.Y.C.Ổ.K.I.M

  Mật thư số 1

  OTT:

  “Con gà trống nó đứng ngóng cổ dài

  Tò tí te nó thổi kèn rất hay

  Ông mặt trời tỉnh giấc vươn vai…”

  NW:

  N2,TB2,N1,N4,N2-ĐN3,ĐN1,TN2,TN3,ĐB2-T2,Đ2,T3,TN3-HEAJDAFJDWJDJDKSOGABIHKSEBYWNIKSJ-AR

  Mật thư số 2

  OTT:

  “Em ơi có bao nhiêu

  Sáu mươi năm cuộc đời

  Hai ba năm đầu

  Sung sướng không bao lâu…”

  NW:

  3,18,8,3,10-2,1,18,8-13,18-4,18,12-2,1,18-8,3,16,17,10,1-23,16,18,8-,22,3,21,7. 12,19,17-10,19,12-5,7,1,10-5,19,15,11,12-4,19,1,2-12,26,19,11,17-5,7,15,24-4,13,7,6-AR

  Mật Thư Số 3

  OTT:

  Trên đường quốc lộ…

  Từ 9 giờ 25 phút 16 giây đến 24 giờ 23 phút 4 giây ngày 20 tháng 12, có 3 chiếc xe chở 18 phụ nữ và 20 trẻ em, trên xe còn có 5 người lạ mặt. Đuổi theo họ là 3 xe cảnh sát. Tất cả cùng nhau tiến đến tọa độ 12-18-20-0-21-7-6-2-0.

  Khoá: Anh em ta cùng nhau ca hát đến khi mẹ về!

  Nội dung:

  HN- UU-UK;UM-UU-HH;UU-NH-HK;MM-UN-UK;HN-UU-UK;UM-UU-HH;

  HU-UN-UU;KN-KN-HM-HM-KH;KN-HM-HM;MM-UN-HK-UH;HU-MH-UU-UU-NK-HU

  ;HH-MN-UN-NU-UK;NN-HM-HM-MH;HM.

  AR

  Khoá:

  XQOH-BQV- CEEJZ-FXQQJZ-JKKH

  1,23,23,22,15,1-6,3,5,22,15,1-12,12,9,22,15,1-4,23,5,17,1-2,17,22,16-2,16,9,9,22,14-10,17-2,26,17,1-12,3,22,15,6 -AR

  Sau đêm trăng rằm đã tìm ra hung thủ !

  Khoá:

  15.8.6.5- 26.22.22.21.14.26- 3.22.4.16.26- 2.17.22.16- 2.16.9.9.22.14- 24.16.9.9.2.18- 12.12.9.22.26 . AR.

  Khoá:

  Muôn vạn thế giới đón Như Lai .

  HƠN MỘT LOÀI HOA ĐÃ RỤNG CÀNH

  TRONG VƯỜN SẮC ĐỎ RỦA MÀU XANH

  NHỮNG LUỒNG RUN RẨY RUNG RINH LÁ

  ĐÔI NHÁNH KHÔ GẦY XƯƠNG MỎNG MANH

  12.17.10.24.15-22.4.6.23.16.15-12.10.12.2-11.10.23.19-12.12.13.13.22.1-4.23.5.17.1-2.26.9.22.15-5.13.10-22.9.7.14 AR.

  Khoá: CỦA YẾN ANH NÀY ĐÂY KHÚC TÌNH SI

  9.7.19.24-21.3.20-9.7.9.25-8.7.20.16 AR.

  Khoá:

  MƠ KHÁCH ĐƯỜNG XA, KHÁCH ĐƯỜNG XA

  ÁO EM TRẮNG QUÁ NHÌN KHÔNG RA

  Ở ĐÂY SƯƠNG KHÓI MỜ NHÂN ẢNH

  AI BIẾT TÌNH AI CÓ ĐẬM ĐÀ.

  CYDQ- CON-OSEP-UIK-JSVB-LZO-QUDFM-GXKJA-ZHPIL-AVDPZ.AR

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Giảng Kỹ Năng Trò Chơi Lớn
 • Tài Liệu Tập Huấn Trò Chơi Lớn Cấp Huyện
 • Tập Huấn Trò Chơi Lớn
 • Giải Mật Thư Giai Mat Thu Doc
 • Hướng Dẫn Giải Mật Thư
 • Giải Mật Thư Giai Mat Thu Doc

  --- Bài mới hơn ---

 • Tập Huấn Trò Chơi Lớn
 • Tài Liệu Tập Huấn Trò Chơi Lớn Cấp Huyện
 • Bài Giảng Kỹ Năng Trò Chơi Lớn
 • Mật Thư Và Phần Mềm Dịch Mật Thư
 • Căn Bản Về Cách Giải Mật Thư Trong Trò Chơi Lớn
 • MOÄT SOÁ KHOÙA THAY THEÁ THÖÔØNG DUØNG

  D: con deâ, ñeâ, muøi höông, traêng löôõi lieàm…

  H: caùi thang, thang moät naác, y loän ngöôïc, Hidro…

  I: gioáng tieáng khoâng ngöôøi nhöng laø anh em…

  J: thaèng boài, naëng…

  K: thaèng giaø

  M: em, theá giôùi ñaûo loän, môø…

  N: anh, Nitô, Z naèm ngang…

  O: oâ, tröùng ngoãng, traùi ñaát, coâ ngöôøi Hueá, traêng, Oxi…

  Q: quy, ruøa, ba ba, Cuba, baø ñaàm…

  S: Vieät Nam, toå quoác ta, 2 ngöôïc…

  T: ngaõ ba, ñieän giaät, teâ…

  U: meï ngöôøi Baéc, söøng traâu…

  W: theá giôùi, M loän ñaàu…

  X: ngaõ tö, doïc ngang xuoâi ngöôïc nhö nhau…

  Y: h loän ngöôïc, ngaõ ba…

  Z: keû ngoaïi toäc, tha èng uùt, N naèm ngang, cuoái soâng…

  16: tuoåi traêng troøn, nguyeân töû löôïng Oxi

  10: chöõ thaäp ñoû…

  17: tuoåi beû gaãy söøng traâu…

  II/ MỘT SỐ QUY ƯỚC SỬ DỤNG DỊCH MẬT MÃ :

  Mọi loại mật mã đặt ra đều mang tính quy ước song những quy ước đó mọi người chấp nhận : – Anh : nờ : được đánh N

  Có nơi thường dùng chữ mẹ đẻ để quy ước là M bởi vừa nhiều từ mẹ trên thế giới bắt đầu bằng chữ M:

  Ngoài ra người ta còn sử dụng các hình tượng để chỉ một số chữ cái.

  Mặt trời, mặt trăng tròn, quả bóng, quả trứng ….. chữ O

  Tò te tí : Hình tượng chữ K

  Tò, tò, tò te tí : Hình tượng số 9.

  Thùng thùng thùng : hình tượng chữ O

  III/ MỘT SỐ DẠNG MẬT THƯ

  A/ DẠNG MẬT THƯ ĐƠN GIẢN :

  1/ Quốc ngữ điện tín :

  Ví dụ : “Thường thức” sẽ được viết là “THUOWNGF THUWCS”

  Đôi khi ta có thể sử dụng một trong 2 cách trên, nhưng tách nhóm chữ ra để cho có vẻ khó hiểu đôi chút :

  3/ Đầu và đuôi :Mật thư sẽ có nhiều chữ và câu. Nhưng ta chỉ cần lấy chữ đầu và chữ cuối câu mà thôi . Ví dụ :

  5/ Tục ngữ, thành ngữ :Tục ngữ, thành ngữ, ca dao hoặc những câu thơ nổi tiếng cũng là những khối vững chắc, cố định. Ta dễ dàng đoán ra một tiếng nào đó bị mất đi trong một câu tục ngữ, thành ngữ …

  Ví dụ : Chìa khóa  : Điền vào chỗ trống

  Toi nay hen ban den nha toi choi.

  Có 2 cách đọc: 1 Đọc ngược cả văn bản:

  Ví dụ với câu: Kỹ năng sinh hoạt.

  Có thể viết là: tạoh hnis gnăn ỹk

  (jtaoh hnis gnwan xyk)

  2. Đọc ngược từng từ:

  ỹk gnăn hnis tạoh (xyk gnwan hnis jtaoh)

  III. Đọc lái: “Ngầu lôi tăng kể mẵn cuối khíu chọ”. muốn nói: Ngồi lâu tê cẳng muỗi cắn khó chịu.

  IV. Đánh vần:

  đánh vần giống như các em học sinh tiểu học.

  V. Bỏ đầu bỏ đuôi:

  Ta chỉ cần bỏ chữ đầu và chữ cuối câu. Phần còn lại chính là nội dung bản tin.

  VIII. Mưa rơi:

  đi theo mũi tên của khóa. Ở đây, chữ đầu tiên là chữ C, chữ thứ nhì theo hướng đi của khóa là chữ O.

  IX. Chuồng bò:

  (còn gọi là mật thư góc vuông – góc nhọn).

  Với chữ nằm ở phía bên nào thì ta chấm 1 chấm ở phía bên đó.

  Riêng ở khung chéo thứ 2, cách thể hiện cũng chưa có sự thống nhất ở nhiều tài liệu khác nhau. Do đó, chúng tôi liên kê ra hết để cho người soạn mật thư tuỳ ý lựa chọn để lập chìa khóa chom mình. Có tất cả 6 cách để thể hiện, ta muốn làm theo kiểu nào thì đặt khóa theo kiểu nấy.

  Khi thấy một hình vẽ nào đó, ta phải liên tưởng ngay nó là hình gì? Thí dụ như đó là: hình trái CAM. Nếu thấy bên trên ghi là -C và +N, thì ta cứ thực hiện theo yêu cầu của hình. Tức là CAM – C = AM; AM + N = NAM. Vậy chữ dịch được sẽ là chữ NAM. Cứ thế, ta lần lượt tìm ra ý nghĩa của những hình khác còn lại. Sau đó ráp nối lại s ẽ thành một câu có ý nghĩa.

  Bản mật thư dịch là: NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ.

  Bác đã lên rừng xuống biển để tìm độc lập cho dân tộc, cho đất nước.

  << Bình Dương,Bình Dương làng biển yêu thương!

  Thật vậy thôn 6 Bình Dương là 1 trong những làng biểnddep. của Huyện chúng ta. Sáng hôm nay chúng ta chứng kiến những đoàn tàu từ phía mặt trời mọc đang lướt sóng tiến vào khu vực đang diễn ra Hội Trại như đón chào sự thành công của Lễ Hội Văn Hóa thể thao miền biển năm 2008.

  Ai là kẻ đứng sau vụ án.

  2.17.21_12.3.23.22.15_12.13.22_2.26.3.23_22.15_21 .9.3_ 15.17.9.23_2.16.23.22._1.9.3_10.

  Nắng chia nửa bãi chiều rồi.

  Vườn hoa trinh nữ xếp đôi lá sầu.

  MT 1 bach văn là : “TAP KET TAI SAN BAY……………..”

  Còn khúc sau thì do đệ quen mất bảng đông tây nam bắc nên chưa thể giải.

  Có huynh nào giúp để đệ bít không

  Đ T N B………….. sau đó là gì nữa.

  MT 2 được giải ra là: ” TIM DUONG DEN TRUONG MAU GIAO THON SAU”

  MT 3 đệ giải ra là :” den nga ba duong di duy xuyen”

  MT 4:” THEO DA U DI DUONG DEN BIEN DUNG LAI”.

  3/CÁC LOAI KHAC

  TRẠM 1

  OTT 1 : Con đường nào đến trái tim.

  BV : RHEOD_ATANA_GNHHU_NAUQC_OUDIH_AR

  TRẠM 2

  OTT 2 : Ò í e… ò í e thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm trong vùng phủ sóng của thuê bao khác,xin quý khách vui lòng nhấn phím 5 để được hướng dẫn thêm! Xin cảm ơn.

  BV : 47,14,77_12,46,77,79,99_77,97,74_44,77_22,77,13_44,33,42_AR

  TRẠM 3

  OTT 3 : Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

  BV : ROLMX_KJCG_ZT_KEZG_JEHVK_AR

  TRẠM 4

  OTT 4 : Nước Việt Nam vang danh bốn bể

  Nước Việt Nam trung dũng kiên cường.

  BV : ODH_IBPJD_ỴD_HP

  10,11,20_20,14,7,20_18,11,20,14_AR

  TRẠM 5

  OTT 5 : 34 năm miền Nam giải phóng,thống nhất đất nước.

  BV : 14,43,13_34,11_52,13,51_54,24,25,14_23,41,25,14_14,51,42_35,25,24_34,25,14_AR

  mật thư trạm 4:

  Nội mật thư 1: HANH QUAN THEO DAU CHI DUONG AR

  Mã hóa:

  AB

  CD

  EF

  GH

  IJ

  KL

  MN

  OP

  QR

  II. CÁC BƯỚC SOẠN MỘT MẬT THƯ:

  Bước 1 :Viết nội dung bức thư (bạch văn).

  Ta nghĩ ra một nội dung nào đó cần truyền đạt đến người khác. Viết ra đầy đủ (chú ý các dấu thanh và dấu mũ) ngắn gọn và đầy đủ ý, không dài dòng.

  Bước 2 : Chọn dạng mật thư. – Chọn dạng mật thư nào đó sao cho phù hợp với trình độ của người nhận mạt thư.

  – Căn cứ theo yêu cầu của Mật thư, ta cần lượt chuyển những từ ngữ của nội dung bản tin thành mât mã. Đối chiếu thật cẩn thận để tránh bị sai sót.

  Bước 4 : Cho chìa khoá. Chìa khoá phải sáng sủa, rõ ràng, gợi ý cho người dịch dễ dàng tìm được hướng giải. đừng để người giải phải mất thì giờ giải cái chìa khoá của ta đưa ra.

  III. CÁC DẠNG MẬT THƯ THÔNG DỤNG:

  1. Biến thể từ Morse:

  Người ta ký hiệu như sau:

  Ngắt chữ = số 0.

  Từ các ký hiệu trên chúng ta có thể chuyển thành tính hiệu Morse một cách bình thường.

  : Một ngắt hai dài .

  Bản tin được dịch là: LÝ TỰ TRỌNG LÀ NGƯỜI ĐOÀN VIÊN ĐẦU TIÊN CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN.

  Bản tin được dịch là: KIM ĐỒNG LÀ NGƯỜI ĐỘI VIÊN ĐẦU TIÊN CỦA TỔ CHỨC ĐỘI.

  Bản tin được dịch là: VỀ TRẠI LẬP TỨC NẤU CƠM NGAY.

  3. Tục ngữ – thành ngữ:

  Tôi…đi cấy còn trong nhiều bề

  Nghĩa mẹ như…trong nguồn chảy ra

  Trông mưa trông nắng trông…trông đêm

  Mất lòng trước được lòng…

  Có sức người sỏi đá cũng thành…

  Bao nhiêu tấc đất tấc…bấy nhiêu.

  : Điền vào chỗ trống.

  Bản tin được dịch là: NGÀY NAY NƯỚC BẠC NGÀY SAU CƠM VÀNG.

  sắp xếp 25 chữ cái La Tinh ( không tính chữ Z ) vào trong 25 ô chia đều các cạnh (mỗi cạnh 5 ô) giải mã, đối c hiếu trục ngang và trục đứng

  5. Loại đọc ngược:

  6. Loại chữ thay chữ:

  Đối chiếu với bảng tra ta dịch nội dung là: XUẤT PHÁT.

  Do Re Mi Fa Sol La Si

  7 1 2 2′ 3 – 6′ 4′ 7′ 1′ 2 7 7 4′ – 6′ 4′ 1 2 3

  : ta hát nhạc Trung Hoa.

  Đối chiếu với bảng tra ta dịch nội dung là: Gặp Trưởng Trại.

  Mật mã trong mật thư này là những chữ cái sắp khác với trật tự, bình thường khi ta viết là từ trái sang phải, từ trên xuống. Chính vì vậy chìa khóa ( : ) đã gợi ý hướng dẫn, giải mã bằng hình vẽ. Nghĩa là đọc mật thư theo hình gợn sóng theo chiều mũi tên, nội dung bản tin : ĐI CẮM TRẠI.

  3/ Hệ thống ẩn dấu: (Condealment)

  .+ Bản tin xen lẫn tín hiệu giả:

  + Không có tín hiệu giả nhưng bị biến dạng: Soi gương để đọc chữ viết ngược.

  + Viết bằng hóa chất không màu: Chìa khóa là một câu ám chỉ nước hoặc lửa để giải mã. Thí dụ “Hãy tắm rửa sạch sẽ để nhận tin vui” (Nước), hoặc “Quây quần bên ánh lửa hồng” (Lửa).

  KHÓA :vào kim tự tháp không mang theo tiền lẻ

  Bản tin : ……………………………………..A

  ………………………………S.M.I

  ……………………………T.Ậ.P.T.H

  …………………………Ế.T.N.H.À.Ư.Ơ

  ………………………Ô.V.U.I..Đ.Ế.N.T.A

  ……………………Ú.T.T.R.E.Ê.M.N.Ở..L.à ?

  …………………B.Á.O.C.H.Â.N.Y.C.Ổ.K.I.M

  Mật thư số 1

  OTT:

  “Con gà trống nó đứng ngóng cổ dài

  Tò tí te nó thổi kèn rất hay

  Ông mặt trời tỉnh giấc vươn vai…”

  NW:

  N2,TB2,N1,N4,N2-ĐN3,ĐN1,TN2,TN3,ĐB2-T2,Đ2,T3,TN3-HEAJDAFJDWJDJDKSOGABIHKSEBYWNIKSJ-AR

  Mật thư số 2

  OTT:

  “Em ơi có bao nhiêu

  Sáu mươi năm cuộc đời

  Hai ba năm đầu

  Sung sướng không bao lâu…”

  NW:

  3,18,8,3,10-2,1,18,8-13,18-4,18,12-2,1,18-8,3,16,17,10,1-23,16,18,8-,22,3,21,7. 12,19,17-10,19,12-5,7,1,10-5,19,15,11,12-4,19,1,2-12,26,19,11,17-5,7,15,24-4,13,7,6-AR

  Mật Thư Số 3

  OTT:

  Trên đường quốc lộ…

  Từ 9 giờ 25 phút 16 giây đến 24 giờ 23 phút 4 giây ngày 20 tháng 12, có 3 chiếc xe chở 18 phụ nữ và 20 trẻ em, trên xe còn có 5 người lạ mặt. Đuổ i theo họ là 3 xe cảnh sát. Tất cả cùng tiến đến tọa độ12-18-20-0-21-7-6-2-0.

  Khoá: Anh em ta cùng nhau ca hát đến khi mẹ về!

  Nội dung:

  HN- UU-UK;UM-UU-HH;UU-NH-HK;MM-UN-UK;HN-UU-UK;UM-UU-HH;

  HU-UN-UU;KN-KN-HM-HM-KH;KN-HM-HM;MM-UN-HK-UH;HU-MH-UU-UU-NK-HU

  ;HH-MN-UN-NU-UK;NN-HM-HM-MH;HM.

  AR

  Khoá: Ai là kẽ đứng sau vụ án

  Sau đêm trăng rằm đã tìm ra hung thủ !

  XQOH-BQV- CEEJZ-FXQQJZ-JKKH

  1,23,23,22,15,1-6,3,5,22,15,1-12,12,9,22,15,1-4,23,5,17,1-2,17,22,16-2,16,9,9,22,14-10,17-2,26,17,1-12,3,22,15,6 -AR

  Khoá: Bảy đoá sen vàng nâng gót ngọc

  Muôn vạn thế giới đón Như Lai .

  15.8.6.5- 26.22.22.21.14.26- 3.22.4.16.26- 2.17.22.16- 2.16.9.9.22.14- 24.16.9.9.2.18- 12.12.9.22.26 . AR.

  Khoá: HƠN MỘT LOÀI HOA ĐÃ RỤNG CÀNH

  TRONG VƯỜN SẮC ĐỎ RỦA MÀU XANH

  NHỮNG LUỒNG RUN RẨY RUNG RINH LÁ

  ĐÔI NHÁNH KHÔ GẦY XƯƠNG MỎNG MANH

  12.17.10.24.15-22.4.6.23.16.15-12.10.12.2-11.10.23.19-12.12.13.13.22.1-4.23.5.17.1-2.26.9.22.15-5.13.10-22.9.7.14 AR.

  Khoá: CỦA YẾN ANH NÀY ĐÂY KHÚC TÌNH SI

  9.7.19.24-21.3.20-9.7.9.25-8.7.20.16 AR.

  Khoá MƠ KHÁCH ĐƯỜNG XA, KHÁCH ĐƯỜNG XA

  ÁO EM TRẮNG QUÁ NHÌN KHÔNG RA

  Ở ĐÂY SƯƠNG KHÓI MỜ NHÂN ẢNH

  AI BIẾT TÌNH AI CÓ ĐẬM ĐÀ.

  YDQ- CON-OSEP-UIK-JSVB-LZO-QUDFM-GXKJA-ZHPIL-AVDPZ.AR

  B/ DẠNG MẬT THƯ BIẾN THỂ TƯ MORSE:

  Bạch văn :

  Ví dụ :Bạch văn :

  C/ DẠNG THAY THẾ

  2. Số thay chữ 2 :

  3. Số thay chữ 3 : mau tu Viet Nam

  a ă â b c d đ e ê g h i k l m

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  Bạch văn :10 1 – 5 25 16 10 – 15 18 24 – 15 8 – 5 11 19 23 – 11 17 12 – 7 1 23 – 16 11 1 25. AR.

  MỘT SỐ CÁCH GIẢI KHÓA SỐ THAY CHỮ .

  Bạchvăn : 19.21.3.15.12.6.8.7.20.16.6.10.10.11.11.20.25.6.25.7.7.20.6.17.14.7.7.1.25.6.2.1.21.3.20.12.6.20.14.7.20.4.6.13.7.3.22.16.6.20.13.1.21.3.15.12.6.19.7.20.13.6.20.21.3.6.10.10,21.24.6.18.7.7.5.25.6.10.10,15.7.16.6.9.14.15.24.6.17.14.21.6.8.7.25.AR.

  5. Chữ thay chữ 1

  Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc.

  7. Chữ thay chữ 3 ( Nhiều cụm từ)

  Cùng nhau ta – nhà tiến quyết – thề ta ghi – niên đi lên – yêu chuộng lao – nhà tiến quyết – Bác Hồ lời – tập ngày một – yêu nhân dân – sâu mãi mãi – cố gắng xứng – cố gắng xứng – nhà tiến quyết – suốt đời cùng – danh thiếu niên – cố gắng xứng – cố gắng xứng – nhà tiến quyết . AR

  GVRRAF – YRRA – GBNAS – GUNJATF – NJGF – IRRS – GN .

  MỘT SỐ CÁCH GIẢI KHÓA CHỮ THAY CHỮ

  Với mã khóa của dạng Mật thư “Chữ thay chữ” thì rất đa dạng

  Kéo thang một nấc xê ra ngoài : H = C

  D/ DẠNG TƯỢNG HÌNH :

  1. Chuồng bò : Đây là dạng Mật thư quen thuộc. Mật thư này là Mật thư góc vuông nhọn.
  2. AB CD EF ST

  MN OP QR UV

  E/ DẠNG ĐỌC THEO KHÓA :

  Ví dụ :

  Ở đây, chữ ở tâm lá chữ C, chữ thứ nhì theo hướng đi lên của khóa là chữ A. Theo đó ta sẽ dịch được hết bản tin.

  2. Xoắn ốc :

  Ví dụ :

   : =

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Giải Mật Thư
 • Giải Mã Những Chiêu Thức Phổ Biến Dùng Để Viết Mật Thư, Chữ Ẩn
 • Các Dạng Mật Thư Cơ Bản
 • Những Yếu Tố Của Mật Thư
 • Cách Giải 1 Số Mật Thư
 • Mật Thư (Bậc Hướng Thiện) Cách Giải Thông Thường

  --- Bài mới hơn ---

 • Mật Thư Căn Bản (Tiếp)
 • Ma Trận Bcg Là Gì? Cách Tính Ma Trận Bcg Nhanh Chóng
 • Ví Dụ Ma Trận Bcg Của Doanh Nghiệp Kỹ Năng Quản Trị
 • Trị Riêng, Vectơ Riêng Của Ma Trận (Eigenvalues And Eigenvectors)
 • Giải Thích Giúp Chỗ Chứng Minh Ma Trận Mũ N
 • MỘT VÀI CÁCH GIẢI MẬT THƯ DẠNG THƯỜNG GẶP

   

  HỆ THỐNG THAY THẾ

  Văn bản được mã hóa bằng cách thay thế bởi những chữ, số, kí hiệu riêng (bao gồm cả âm thanh, hình ảnh…) theo một hệ thống.

  I. Thay thế bằng Morse

  1. Chẵn lẻ:

  Số lẻ = tich (o),  Số chẵn = te (-)

  (Chìa khóa = chẵn lẻ)

  2. Âm nhạc:

  Tùy vào chìa khóa, ta có thể biết được rằng nốt nhạc nào được ký hiệu là tich (o) và nốt nhạc nào được ký hiệu là te (-)

  (có thể dựa theo nốt nhạc, cao độ, nốt đen – nốt trắng, nốt đơn – nốt móc,…)

  3. Núi đồi:

  Người ta ký hiệu như sau:

  Tich = đồi (^),  Te = núi (/)

  Theo đó ta cứ chuyển thành tín hiệu Morse và dịch bình thường.

  II. Chữ thay chữ

  Loại mật thư “Chữ thay chữ” sẽ thể hiện cho chúng ta thấy một bản tin toàn là những chữ khó hiểu. Từ đó, ta phải giải khóa để hiểu những chữ đó muốn nói gì.

  Ví dụ:  OTT:      A = b

  BMM:  qibbuk – qibqs – ubxoh (AR)

  Sẽ được dịch là “PHAATJ    PHAPS   TAWNG

  Bạch Văn: “Phật Pháp Tăng”

  Như vậy, người đố mật thư có thể thay đổi khóa. Thay vì A = b, thì ta có thể cho A bằng một chữ bất kỳ nào khác, hoặc ta không dùng A mà có thể dùng một chữ nào đó cũng được. Chẳng hạn:

  Khóa:  A đi chăn dê                              A = D

  Bò con bằng tuổi dê                             B = D

  Kéo thang một nấc xê ra ngoài            H = C

  Hãy ca hát cho vui                                K = H

  Rùa bị điện giật                                     Q = T

  Dạng trên là cơ bản nhất của chữ thay chữ, khi chơi trò chơi lớn có thể có rất nhiều biến thể của dạng trên và biến thể của khóa.

  III. Số thay chữ

  Đây là dạng mật thư rất đơn giản. Ta chỉ cần viết ra 26 chữ cái, rồi sau đó, viết ngay dưới vị trí A là số 1, B là số 2… và Z là số 26. Sau đó dịch bình thường bằng cách: Cứ thấy số nào thì điền chữ tương ứng vào bên dưới.

  Ví dụ:   OTT       A = 1

  BMM: 14, 7, 21, 24 – 7, 9, 15, 23, 9, 19 (AR)

  Sẽ được dịch là: “NGUX  GIOWIS”

  Bạch Văn: “Ngũ Giới”

  Như vậy, người đố mật thư có thể thay đổi khóa. Thay vì A = 1, thì ta có thể cho A = 2, 3,… hay một số bất kỳ nào khác, hoặc ta không dùng A mà có thể dùng một chữ nào đó và bằng một số nào đó, ví dụ:

  Khóa:  Anh và em đều vào lớp một     A = M = 1

  Em lên năm                                         M = 5

  Bay hỏi ai là anh cả                             7 = A

  Tình yêu không phai                            0 = 5 (five)

  Giải phương trình tìm nghiệm             x = …)

  Trong trò chơi lớn có biến thể chút ít, như thay vì chạy số từ 1″ 26 thì có thể chạy số lớn hơn, hoặc chạy số dài hơn…

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hệ Thống Dời Chỗ
 • Mật Thư (Bậc Trung Thiện) Hệ Thống Thay Thế, Dời Chỗ, Ẩn Dấu.
 • Mật Thư (Bậc Sơ Thiện) Cách Giải Dạng Thường Gặp
 • Mật Thư Dạng Thay Thế Và Biến Thể
 • Mật Thư (Dùng Chữ, Số Thay Thế Ký Hiệu Morse)
 • Cựu Olympia ‘mách Nước’ Bạn Cách Giải Mật Thư

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Mã Mật Thư ‘sát Thủ Cung Hoàng Đạo’ Sau Hơn 50 Năm
 • Tài Liệu Sưu Tầm Về Mật Thư Matthu Doc
 • Trò Chơi Truy Tìm Kho Báu Tập Thể
 • Một Số Mật Thư Thông Dụng Có Ví Dụ Và Giải Mot So Dang Mat Thu Thong Dung Doc
 • Cách Xác Định Hướng Đông Tây Nam Bắc Nhanh Chóng, Chính Xác
 • Vlog đầu tay của cựu Olympia Bùi Tứ Quý mang tên Giải mật thư như thế nào? đang nhận được quan tâm của nhiều bạn yêu thích trò chơi thú vị này.

  Giải mật thư là trò chơi quen thuộc trong nhiều hoạt động của học sinh, sinh viên hiện nay. Trò chơi này thường đòi hỏi sự nhanh nhạy, thông minh và tinh thần đoàn kết cao của cả đội.

  Mật thư là một bản tin được mã hoá theo một cách nhất định. Có nhiều dạng mật thư khác nhau: mật thư chữ thay chữ, chữ thay số, mật thư đọc theo khoá, mật thư toạ độ, mật thư hoá chất… Mỗi dạng mật thư đều rất đa dạng và có độ khó khác nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách giải mật thư một cách dễ dàng.

  Xuất phát từ mong muốn chia sẻ với nhiều bạn trẻ về cách giải mật thư, Bùi Tứ Quý đã làm vlog “giấu mặt” để giúp teen tháo gỡ những bài toán đau đầu. Điều kiện tất yếu bạn phải nắm vững khi tham gia trò chơi này là: thuộc bảng chữ cái tiếng Anh, biết đếm, thuộc bảng mã telex….

  Trong vlog này, Tứ Quý đã chỉ ra cách để giải 2 dạng mật thư quen thuộc là đọc theo khóa và mật thư dạng chữ thay chữ. Với mỗi dạng, Tứ Quý đã đưa ra ví dụ minh họa cụ thể để người xem dễ dàng hiểu nhất. Phần cuối vlog là những dạng bài tập để người học có thể luyện tập sau khi được “thầy giáo” Tứ Quý chỉ dẫn.

  “Mình cũng rất mê trò chơi giải mật thư này nhưng mỗi lần tham gia đều vò đầu bứt tai vì không tìm được quy luật. Vlog này đã giúp mình hiểu được rất nhiều về quy luật và cách thức giải mật thư dễ dàng. Hy vọng anh sẽ cho ra nhiều vlog hướng dẫn thêm nhiều dạng mật thư như thế này nữa”, Meo Van chia sẻ.

  Bùi Tứ Quý là cái tên được nhiều bạn biết đến từ sau trận chung kết Olympia năm thứ 9. Mặc dù chỉ về ba nhưng anh chàng để lại rất nhiều ấn tượng với khán giả hâm mộ.

  Là cựu học sinh được rất nhiều thần dân Phổ thông Năng khiếu TP HCM yêu mến, Bùi Tứ Quý vẫn luôn đồng hành cùng cuộc thi truyền thống của trường mang tên Thách thức Entropy.

  Chia sẻ về lý do làm vlog này, Tứ Quý nói: “Hồi học phổ thông mình thường phụ trách trò giải mật thư trong các hội trại của trường nên đã tìm đọc khá nhiều sách về mật thư. Khi lên đại học mình vẫn thường xuyên tham gia trò chơi thú vị này và dần dần tích luỹ được nhiều kiến thức và mẹo để giải mật thư hơn”.

  Vlog ‘Giải mật thư như thế nào?’

  Xuân Tân

  --- Bài cũ hơn ---

 • Căn Bản Về Cách Giải Mật Thư Trong Trò Chơi Lớn
 • Mật Thư Và Phần Mềm Dịch Mật Thư
 • Bài Giảng Kỹ Năng Trò Chơi Lớn
 • Tài Liệu Tập Huấn Trò Chơi Lớn Cấp Huyện
 • Tập Huấn Trò Chơi Lớn
 • Một Vài Cách Giải Mật Thư Dạng Thường Gặp

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Giải Mật Thư Cơ Bản Trong Trò Chơi Lớn
 • Cách Giải Một Số Mật Thư
 • Bài Tập Có Lời Giải Chương 1
 • Cách Nhớ Mã Morse Nhanh Nhất Dễ Nhất Bằng Hình Ảnh
 • 4 Phần Mềm Mã Morse Miễn Phí Để Gửi Tin Nhắn Được Mã Hóa
 • HỆ THỐNG THAY THẾ

  Văn bản được mã hóa bằng cách thay thế bởi những chữ, số, kí hiệu riêng (bao gồm cả âm thanh, hình ảnh…) theo một hệ thống.

  I. Thay thế bằng Morse

  1. Chẵn lẻ:

  Số lẻ = tich (o), Số chẵn = te (-)

  (Chìa khóa = chẵn lẻ)

  2. Âm nhạc:

  Tùy vào chìa khóa, ta có thể biết được rằng nốt nhạc nào được ký hiệu là tich (o) và nốt nhạc nào được ký hiệu là te (-)

  (có thể dựa theo nốt nhạc, cao độ, nốt đen – nốt trắng, nốt đơn – nốt móc,…)

  3. Núi đồi:

  Người ta ký hiệu như sau:

  Tich = đồi (^), Te = núi (/)

  Theo đó ta cứ chuyển thành tín hiệu Morse và dịch bình thường.

  III. Số thay chữ

  Đây là dạng mật thư rất đơn giản. Ta chỉ cần viết ra 26 chữ cái, rồi sau đó, viết ngay dưới vị trí A là số 1, B là số 2… và Z là số 26. Sau đó dịch bình thường bằng cách: Cứ thấy số nào thì điền chữ tương ứng vào bên dưới.

  Ví dụ: OTT A = 1

  BMM: 14, 7, 21, 24 – 7, 9, 15, 23, 9, 19 (AR)

  Sẽ được dịch là: “NGUX GIOWIS”

  Bạch Văn: “Ngũ Giới”

  Như vậy, người đố mật thư có thể thay đổi khóa. Thay vì A = 1, thì ta có thể cho A = 2, 3,… hay một số bất kỳ nào khác, hoặc ta không dùng A mà có thể dùng một chữ nào đó và bằng một số nào đó, ví dụ:

  Khóa: Anh và em đều vào lớp một F A = M = 1

  Em lên năm F M = 5

  Bay hỏi ai là anh cả F 7 = A

  Tình yêu không phai F 0 = 5(five)

  Giải phương trình tìm nghiệm F x = …)

  Trong trò chơi lớn có biến thể chút ít, như thay vì chạy số từ 1″ 26 thì có thể chạy số lớn hơn, hoặc chạy số dài hơn…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bát Tự, Tử Bình, Tứ Trụ Và Bình Giải: Nguyễn Hồng Phúc, Sinh Ngày Đinh Sửu Tháng Canh Ngọ Năm Giáp Tý
 • Luận Giải Lá Số Tứ Trụ Tử Bình Trọn Đời Và Hàng Năm
 • Xem Tứ Trụ Luận Giải Vận Mệnh Thăng Trầm Cả Một Đời Người
 • Lá Số Tứ Trụ 2022 Nam Mạng 6H:2′ 09/12/1983
 • Xem Bát Tự Tứ Trụ, Lá Số Tứ Trụ, Tử Vi Tứ Trụ Hay Nhất
 • Mật Thư (Bậc Sơ Thiện) Cách Giải Dạng Thường Gặp

  --- Bài mới hơn ---

 • Mật Thư (Bậc Trung Thiện) Hệ Thống Thay Thế, Dời Chỗ, Ẩn Dấu.
 • Hệ Thống Dời Chỗ
 • Mật Thư (Bậc Hướng Thiện) Cách Giải Thông Thường
 • Mật Thư Căn Bản (Tiếp)
 • Ma Trận Bcg Là Gì? Cách Tính Ma Trận Bcg Nhanh Chóng
 • MỘT VÀI CÁCH GIẢI MẬT THƯ DẠNG THƯỜNG GẶP

   

  HỆ THỐNG DỜI CHỖ, ẨN DẤU.

  Văn bản được mã hóa bằng cách thay thế bởi những chữ, số, kí hiệu riêng (bao gồm cả âm thanh, hình ảnh…) theo một hệ thống. Hệ thống làm ẩn bạch văn trong chương trình Bậc Sơ Thiện, xin giới thiệu một số mật thư được soạn theo lối dời chỗ, ẩn dấu.

  1. Mật thư trong hệ thống dời chỗ

  * Mật thư trong hệ thống dời chỗ là hệ thống mà trong đó bản tin được mã hóa bằng cách di chuyển nội dung bản văn, không dùng ký hiệu mật mã nhưng nó xáo trộn trật tự bản tin.

  * Một số dạng mật thư trong hệ thống dời chỗ thông thường bản tin cho trước n nhóm chữ, mỗi nhóm chữ có m ký tự.

  Cách giải, tùy theo khóa đã cho mà sắp xếp các nhóm chữ theo một thứ tự hợp lý, thông thường:

  Dạng 1: – Mỗi nhóm viết m chữ số theo hàng ngang

   - Xếp n nhóm thứ tự theo khóa đã cho thành cột dọc từ trên xuống dưới.

  Dạng 2: – Mỗi nhóm viết m chữ số theo cột dọc

   - Xếp n nhóm theo thứ tự theo khóa đã cho thành hàng ngang từ trái sang phải.

  Ngoài ra, nếu không đọc được bản tin thì tìm hiểu và sắp xếp lại cho hợp lý với khóa đưa ra.

  Ví dụ: Mật thư 1

   OTT:   “Lạ nhĩ! mùa này gió thổi hướng tây nam”.

   NGYAPA – AFIJNE – MHDFEM – ODTUOD – OHSWOF – INRAQA – ADNUNS.  AR

  Cách giải: 

  Ta thấy bản tin có 7 cụm chữ, mỗi cụm có 6 ký tự, khóa chỉ hướng đọc bản tin theo hướng tây nam.

  + Kẻ bảng gồm 7 dòng và 6 cột.

  + Lần lượt viết các cụm chữ theo hàng ngang: hàng ngang 1 là cụm chữ: NGYAPA, hàng ngang thứ 2 là cụm chữ: AFIJNE… cho đến hàng ngang thứ 7 là cụm chữ: ADNUNS.

  + Xác định hướng: Bắc – Nam theo chiều dọc thẳng đứng của tờ giấy,… (Hình 1)

  + Theo khóa, xác định hướng tây nam và đọc bản tin theo hướng mũi tên tây nam.

  Bản dịch: NGAYF MAI HOPJ DDOANF THIEEUS NAM OWR DDOANF QUANS

  “Ngày mai họp Đoàn Thiếu Nam ở Đoàn quán”

  Ví dụ: Mật thư 2

  OTT:            SEN VÀNG

  HNESH – DUAEM – OSDRW – IOMEJ – EGXTU – DHNDA – TWSNT.  AR

  Cách giải: 

  Ta thấy bản tin có 7 cụm chữ và khóa cũng có 7 ký tự. Cách giải phụ thuộc vào việc dời những cụm chữ vào vị trí thích hợp để ra bản văn.

  + Ta đặt cụm HNESH là cụm 1 và cứ thế đến cụm thứ 7 là TWSNT.

  + Khóa ta có chữ SEN VÀNG, ta chọn ký tự A của chữ VÀNG là 1 (vì đứng đầu bảng chữ cái), tiếp theo E là 2, G là 3, N của chữ SEN là 4, N của chữ VÀNG là 5, S là 6, V là 7.

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

  1            2      3                  45                6        7

  Sau đó ta lập bảng sau:

  Bản dịch: DDI THEO HUOWNGS NAM SEX DDEENS TRAMJ THUW.

  “Đi theo hướng nam sẽ đến trạm thư”

  Ví dụ: Mật thư 3

  OTT:        “Được ngọc”

  ATGNORTJTAAHPFMITSIOOHSMASFAUHCFEEV- AR

  Cách giải: Đọc khóa “Được ngọc” là “Đọc ngược”.

  Bản dịch: VEEF CHUAF SAMS HOOIS TIMF PHAATJ TRONG TA.

  “Về chùa sám hối tìm Phật trong ta”

  Mật thư ẩn dấu

  Ví dụ: Mật thư 4

  OTT :       “Một sống, một chết”

  N A G E O T A M I D F C T G A M K Q H P O C O X N E G L C B O A S R K V H P O V B Y A V U F S -AR

  Cách giải:

  Theo khóa, có nghĩa là chữ đầu tiên giữ lại (“một sống” được viết trước), chữ thứ hai bỏ đi (“một chết” được viết sau) lấy viết gạch bỏ, chữ kế tiếp giữ lại, chữ kế tiếp bỏ đi (gạch bỏ),… và cứ như thế sẽ được bản văn.

  Ví dụ: Mật thư 5

   OTT:        Khởi một niệm sân đốt cả rừng công đức.

  THSEOHUAOWANNGSSDDOONAGAGANWPJNGUYHIEEMR – AR

  Cách giải:

  Theo khóa: “Khởi một niệm sân đốt cả rừng công đức”. Muốn bảo vệ căn lành, người tu phải diệt lửa sân.

  Khóa muốn ta phải bỏ từ SÂN (SAAN) trong bản tin. Người giải gạch bỏ hợp lý từ “SAAN”, còn “SAAN” thì tiếp tục bỏ hợp lý:

  Ví dụ: Mật thư 6

  OTT:         Nhị vĩ, nhị trung, nhất vĩ,nhất trung.

  Mật thư: “Không đội nào được quay về

  Cứ lịch trình diện mà đi

  Dụng cụ sẵn sàng dựng trại

  Các anh chị Trưởng chờ các em

  Hãy tinh tấn.”  AR

  Cách giải:

  Mật thư là bản văn như một thông báo, làm thế nào có bản dịch, chọn những từ nào ra đây?

  Theo khóa:

  + Nhị vĩ nhị trung: câu đầu lấy 2 từ cuối (nhị là 2, vĩ là đuôi): “quay về”, câu thứ 2 lấy 2 từ giữa (nhị trung): “trình diện”.

  + Tiếp theo, nhất vĩ nhất trung: câu thứ 3 lấy 1 từ cuối (nhất vĩ): “trại”, câu thứ 4 lấy 1 từ giữa (nhất trung): “trưởng”.

  (gạch chân các từ được chọn trên mật thư)

  Bản dịch: “Quay về trình diện trại trưởng”

   

  Mật thư dạng dời chỗ và ẩn dấu rất phong phú và thật hấp dẫn, còn rất nhiều kiểu thể hiện. Khi giải, cần bình tâm, không nôn nóng cho mau có lời giải liền; đọc kỹ bản văn mật thư và khóa, đọc lại chậm vài ba lần, rồi suy đoán ý muốn hợp lý của mật thư đưa ra để có cách giải quyết nhanh nhất. Khi đó bắt tay vào giải, chắc dễ thành công.

  Cần sưu tập và luyện tập giải nhiều mật thư để có kinh nghiệm, nhạy bén trong suy luận, lập luận hợp lý, tập tính kiên trì vượt khó, luyện trí nhớ.

   

  LUYỆN TẬP: Giải mật thư

        “Vững tâm”

  Sống cần phải quan tâm

  Sống phải có tấm lòng

  Đừng làm mất nhân cách

   Như bức thư vô hồn.    AR

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mật Thư Dạng Thay Thế Và Biến Thể
 • Mật Thư (Dùng Chữ, Số Thay Thế Ký Hiệu Morse)
 • Công Thức Giải Nhanh Toán 12
 • Tuyển Chọn Bài Tập Lượng Giác Lớp 10 Cơ Bản
 • Phương Pháp Giải Bt Giới Hạn Vô Định – Dạng Vô Cùng Trừ Vô Cùng
 • Căn Bản Về Cách Giải Mật Thư Trong Trò Chơi Lớn

  --- Bài mới hơn ---

 • Cựu Olympia ‘mách Nước’ Bạn Cách Giải Mật Thư
 • Giải Mã Mật Thư ‘sát Thủ Cung Hoàng Đạo’ Sau Hơn 50 Năm
 • Tài Liệu Sưu Tầm Về Mật Thư Matthu Doc
 • Trò Chơi Truy Tìm Kho Báu Tập Thể
 • Một Số Mật Thư Thông Dụng Có Ví Dụ Và Giải Mot So Dang Mat Thu Thong Dung Doc
 • Bài viết này chỉ hướng dẫn cho mọi người những hiểu biết cơ bản về mật thư và cách giải mật thư trong trò chơi lớn. Thông thường trong các cuộc trại mạc, mật thư là một phần rất quan trọng, nhờ nó mà trò chơi lớn trở nên hấp dẫn và gay cấn hơn. Tìm hiểu về mật thư chính là cách chuẩn bị cho trò chơi lớn một cách tốt nhất.

  I. MẬT THƯ LÀ GÌ?

  II. VÌ SAO CHÚNG TA HỌC MẬT THƯ?

  GĐPT chọn đưa mật thư vào trong chương trình học các bậc là bởi vì mật thư thỏa mãn các yêu cầu sau đây.

  • Việc học mật thư giúp tăng khả năng quan sát, tìm tòi, phán đoán, suy luận, mở mang trí tuệ
  • Việc học mật thư giúp đoàn sinh luyện tập tính kiên nhẫn, khả năng phối hợp làm việc nhóm
  • Việc học mật thư giúp đoàn sinh hòa nhập vào trò chơi lớn một cách hào hứng

  Mật thư không thể học gấp mà cần có quá trình rèn luyện. Mỗi một mật thư là một bài toán khó, nhưng nếu giải được mật thư sẽ có cảm giác sung sướng vô cùng. Bước vào thế giới mật thư là bước vào thế giới của trí tuệ những điều bí ẩn và những niềm vui bất ngờ.

  III. CÁC ĐỊNH NGHĨA

  Muốn chuyên tâm tìm hiểu mật thư trước tiên ta phải biết sơ qua về các thuật ngữ thường xuyên được sử dụng.

  • Bản văn: còn được gọi là bản tin là một văn bản gồm các ký tự hình ảnh khó hiểu đã được mã hóa. Ký hiệu *
  • Mật mã: là phương pháp (thuật toán) để mã hóa hoặc giải mã một bản văn
  • Chìa khóa hay khóa: là một đoạn văn, một công thức, đoạn thông tin… chỉ rõ cách thức tạo ra bản văn của mật mã. Hiểu được khóa ta sẽ giải được mật thư.
  • Bạch văn: (không phải bản văn) là văn bản đã được dịch hoàn chỉnh, viết ra thành bức thư bình thường ai đọc cũng hiểu.
  • Mã hóa: là quá trình chuyển bạch văn thành mật thư
  • Giải mã: là quá trình dịch mật thư thành bạch văn

  Các định nghĩa này đôi khi khá khó hiểu vì vậy ở mức căn bản chúng ta chỉ nên nhớ 3 khái niệm: Bản tin (bản văn), khóa (chìa khóa), bạch văn

  IV. CÁC DẠNG MẬT THƯ

  Có bao nhiêu loại mật thư? Có vô số các kiểu các hình thức các loại mật thư khác nhau. Dựa trên kinh nghiệm thực tế người ta phân mật thư làm 3 nhóm chính (có người dùng chữ hệ thống): thay thế, ẩn giấu, dời chỗ.

  Việc phân loại thành 3 nhóm (hệ thống) là khá bao quát nhưng không chi tiết vì vậy trong mỗi nhóm người ta còn phân thành các kiểu (loại) khác nhau. Ví dụ trong nhóm thay thế có các kiểu quy ước, kiểu hình ảnh, kiểu tọa độ…

  V. NHỮNG LƯU Ý KHI TÌM VÀ GIẢI MẬT THƯ

  1. Tìm kiếm mật thư trong trò chơi lớn

  Đã gọi là mật thư thì nơi cất dấu cũng hết sức bí mật. Muốn tìm ra được nơi cất giấu cũng không hề dễ dàng. Tùy thuộc vào mục đích của trò chơi lớn mật thư có thể được cất dấu ở khắp nơi: trên cành cây cao, trong bụi cỏ, ở ngay một ổ kiến lửa, ngay trong chính tư trang của người chơi… Để tìm ra được vị trí mật thư ta sử dụng một số nguyên tắc sau:

  • Tìm hiểu kỹ dấu hiệu: luôn luôn có một dấu hiệu để gợi ý vị trí của mật thư. Phải hiểu rõ dấu hiệu này ngụ ý và nói lên điều gì. Mật thư ở hướng nào, trên cao hay dưới thấp, ở bờ sông hay trên mặt nước, cách vị trí dấu hiệu bao nhiêu mét, nằm trong bán kính nào…
  • Chuẩn bị dụng cụ :Xác định cần dụng cụ gì để đến được vị trí đặt mật thư. VD: cần phao hay xuồng để lấy mật thư trên sông, dùng thang gỗ hay thang dây để lấy mật thư trên cây cao, có cần dùng vải tẩm nước để vượt qua tường lửa lấy mật thư hay không…
  • Phân công phân nhiệm: Phân chia công việc nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên của đội. VD: Mật thư ở nơi nguy hiểm như trên cao thì phải có người bảo hiểm, mật thư nằm trong vùng bán kính rộng thì phải phân chia khu vực cho từng thành viên tìm kiếm…
  • Giữ nguyên hiện trạng: Khi tìm kiếm mật thư một trong những điều cần nhớ là phải cẩn thận hành động để không làm sai lệch hiện trường. Đôi khi trong lúc vội vã tìm kiếm chỉ một vết giày vô tình sẽ làm mất đi dấu vết dẫn đến mật thư. Hơn nữa khi tim thấy mật thư rồi ta cũng phải tôn trọng người chơi đi phía sau.
  • Dùng trí không dùng sức: Nên nhớ một điều là mật thư là một cuộc đấu trí nên phải sử dụng óc quan sát xem có gì khác thường, suy nghĩ để tìm được phương cách đỡ tốn sức nhất để lấy mật thư.

  2. Giải mã mật thư

  Như đã nói ở trên việc giải mật thư là công việc khó không chỉ phụ thuộc vào suy luận mà còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của người giải. Các bước liệt kê sau đây chỉ là các kinh nghiệm chung khi giải mật thư:

  • Thật bình tĩnh, không chán nản và đừng bỏ cuộc vì không có mật thư nào là không thể giải được.
  • Nên sao chép lại mật thư, không ghi chú lên bản gốc. Đối với đội khi tham gia trò chơi lớn, nên sao chép thành nhiều bản và chia đội thành nhiều toán để mọi người có thể tham gia cùng giải.
  • Đọc bản văn thật kỹ để xác định nhóm và kiểu (loại) để có phương án giải thích hợp. Nếu có thể nên đánh dấu những điểm đặc biệt trên bản văn
  • Đọc kỹ khóa, dự đoán gạch chân dưới những từ quan trọng then chốt.
  • Dựa vào khóa và bản văn đưa ra các cách giải. Liệt kê trên giấy tất cả các cách giải của tất cả các thành viên có thể nghĩ ra được
  • Chọn lọc và phân loại lại các cách giải này.
  • Bắt đầu sử dụng phương pháp thử sai để giải mật thư theo từng cách đã liệt kê ở trên.
  • Bút giấy là những thứ không thể thiếu trong quá trình giải mật thư. Nếu được nên sử dụng bút chì để dễ dàng tẩy xóa.

  Hồng Hòa Vi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mật Thư Và Phần Mềm Dịch Mật Thư
 • Bài Giảng Kỹ Năng Trò Chơi Lớn
 • Tài Liệu Tập Huấn Trò Chơi Lớn Cấp Huyện
 • Tập Huấn Trò Chơi Lớn
 • Giải Mật Thư Giai Mat Thu Doc
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×