Các Dạng Bài Tập Giá Trị Tuyệt Đối Và Cách Giải

--- Bài mới hơn ---

 • Hyip, Make Money Online, Crypto, Bitcoin,: Sáng Kiến Kinh Nghiệm Toán 7: Phương Pháp Hướng Dẫn Học Sinh Làm Bài Tập Có Dấu Giá Trị Tuyệt Đối Ở Lớp 7 Giúp Nâng Cao Kết Quả Học Tập Môn Toán Của Học Sinh
 • Bài 8. Một Số Pt Và Bpt Quy Về Bậc Hai Pt Va Bpt Quy Ve Bac Hai Docx
 • Tiết 64 Bài 5: Phương Trình Có Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Phương Pháp Giải Toán Cơ Bản Có Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
 • Phương Trình Và Bất Phương Trình Có Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
 • Vậy làm sao để giải các dạng bài tập giá trị tuyệt đối chính xác? Chắc chắn chúng ta phải rèn kỹ năng giải toán bằng cách làm thật nhiều bài tập dạng này. Bài viết này chúng ta cùng ôn lại các dạng toán giá trị tuyệt đối ở chương trình toán lớp 7.

  I. Kiến thức về Giá trị tuyệt đối cần nhớ

  * Hai số bằng nhau hoặc đối nhau thì có giá trị tuyệt đối bằng nhau. Ngược lại hai số có giá trị tuyệt đối bằng nhau thì chúng là hai số bằng nhau hoặc đối nhau. Tức là:

  * Mọi số đều lớn hơn hoặc bằng đối của giá trị tuyệt đối của nó và đồng thời nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của nó. Tức là:

  * Trong hai số âm, số nào nhỏ hơn thì có giá trị tuyệt đối lớn hơn:

  * Trong hai số dương, số nào nhỏ hơn thì có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn:

  * Giá trị tuyệt đối của một tích bằng tích các giá trị tuyệt đối:

  * Giá trị tuyệt đối của một thương bằng thương hai giá trị tuyệt đối:

  * Bình phương của giá trị tuyệt đối của một số bằng bình phương số đó:

  * Tổng hai giá trị tuyệt đối của hai số luôn lớn hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của hai số, dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi hai số cùng dấu:

  II. Các dạng Bài tập Giá trị tuyệt đối

  ⇒ A = (x – 3,5) + (4,5 – x) = 1

  ⇒ B = (x – 3,5) + (4,5 – x) = 1.

  – Nếu k < 0 thì không có giá trị nào của x thỏa mãn đẳng thức (trị tuyệt đối của mọi số đều không âm).

  – Kết luận: Có 2 giá trị của x thỏa điều kiện là x = 1 hoặc x = 3/4.

  – Vậy có 2 giá trị x thỏa yêu cầu bài toán là x = 4 hoặc x = -0,6.

  – Kết luận: Vậy x = -5/12 hoặc x = -13/12 thỏa.

  – Vậy x = 2 và x = 0 thỏa điều kiện bài toán

  – Vậy x = 1 và x = 0 thỏa điều kiện bài toán.

  1- Điều kiện B(x)≥0

  3- Tìm x rồi đối chiếu x với điều kiện B(x)≥0 rồi kết luận.

  – TH1: Nếu A(x)≥0 thì (*) trở thành A(x) = B(x) (sau khi tìm được x đối chiếu x với điều kiện A(x)≥0)

  – TH2: Nếu A(x)<0 thì (*) trở thành -A(x) = B(x) (sau khi tìm được x đối chiếu x với điều kiện A(x)<0)

  – Đối chiếu với điều kiện x≤5/2 thì chỉ có x=2 thỏa, x = 8/3 loại

  – Kết luận: Vậy x = 2 là giá trị cần tìm.

  ¤ TH1: (x – 3) ≥ 0 ⇒ x ≥ 3. Ta có:

  (*) trở thành (x – 3) = 5 – 2x ⇒ 3x = 8 ⇒ x = 8/3

  Đối chiếu điều kiện ta thấy x = 8/3 < 3 nên loại.

  ¤ TH2: (x – 3) < 0 ⇒ x < 3. Ta có:

  (*) trở thành -(x – 3) = 5 – 2x ⇒ -x + 3 = 5 – 2x ⇒ x = 2

  Đối chiếu điều kiện ta thấy x = 2 < 3 nên nhận.

  – Kết luận: Vậy x = 2 là giá trị cần tìm.

  * Nhận xét: Ở dạng này thường giải theo cách 1 bài toán gọn hơn, các em lưu ý đối chiếu lại giá trị x tìm được với điều kiện.

  III. Một số bài tập về giá trị tuyệt đối

  – Vận dụng phương pháp giải các dạng toán trị tuyệt đối ở trên các em hãy làm các bài tập sau:

  * Bài 1: Rút gọn biểu thức với x < -1,5

  * Bài 2: Rút gọn biểu thức sau

  Đến đây có lẽ các em đã nắm được cơ bản tính chất của trị tuyệt đối cách vận dụng giải một số bài toán tìm x trong bài toán có dấu trị tuyệt đối.

  Thực tế còn khá nhiều bài toán dựa vào tính không âm của trị tuyệt đối như tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức và các bài toán hỗn hợp khác mà có thể HayHocHoi sẽ cập nhật sau.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Toán Học Lớp 6
 • Ôn Lại Các Dạng Toán Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối Của Toán Lớp 8
 • 8 Zip: Nén Và Giải Nén Trên Windows 8
 • Nén Và Giải Nén File Zip Trên Terminal Linux
 • Cài Đặt Và Sử Dụng 7 Zip Trên Ubuntu Linux
 • Cách Giải Phương Trình Chứa Ẩn Dưới Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Trình Chứa Ẩn Trong Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
 • Hướng Dẫn Học Sinh Lớp 7 Giải Một Số Bài Toán Có Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
 • Đáp Án Brain Out, Giải Brain Out Level 1 Đến Level 255
 • Đáp Án Brain Out Level 1 Đến 225
 • Giải Brain Out : Đáp Án Brain Out Câu 1
 • Bài viết này sẽ hướng dẫn các em cách giải phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối, qua đó vận dụng vào các bài tập để rèn luyện kỹ năng giải các dạng toán này.

  ° Cách giải phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối (quy về phương trình bậc 2)

  * Để giải phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối ta thường xét dấu các biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối, tìm cách để khử dấu giá trị tuyệt đối như:

  – Dùng định nghĩa hoặc tính chất của giá trị tuyệt đối

  – Bình phương hai vế phương trình đã cho

  – Có thể đặt ẩn phụ.

  ° Bài tập, ví dụ vận dụng cách giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

  * Bài tập 1: (Bài 6 trang 62 SGK Đại số 10): Giải các phương trình

  – Tập xác định: D = R.

  ¤ Cách giải 1: Khử dấu trị tuyệt đối theo định nghĩa (nên sử dụng khi 1 trong 2 vế của phương trình có bậc 2)

  + Nếu 3x – 2 ≥ 0 ⇔ x ≥ 2/3 thì:

  (1) ⇔ 3x – 2 = 2x + 3 ⇔ x = 5 (thỏa điều kiện x ≥ 2/3).

  ⇒ x = 5 là một nghiệm của pt (1).

  + Nếu 3x – 2 < 0 ⇔ x < 2/3 thì:

  (1) ⇔ -(3x – 2) = 2x + 3 ⇔ 5x = -1 ⇔ x=-1/5 (thỏa điều kiện x < 2/3)

  ⇒ x = -1/5 là một nghiệm của pt (1).

  ¤ Kết luận: Vậy phương trình có hai nghiệm là x 1 = 5 và x 2 = -1/5.

  – Ta thấy x = 5 và x = -1/5 đều thỏa điều kiện x ≥ -3/2.

  ¤ Kết luận: Vậy phương trình có hai nghiệm là x 1 = 5 và x 2 = -1/5.

  – Tập xác định D = R. Ta có:

  (2) ⇔ (2x – 1) 2 = (-5x – 2) 2 (bình phương 2 vế để khử trị tuyệt đối)

  ⇔ 21x 2 + 24x + 3 = 0

  Có a = 21; b = 24; c = 3 để ý thấy a – b + c = 0 theo Vi-ét pt có nghiệm: x 1 = -1; x 2 = -c/a = -3/21 = -1/7.

  ¤ Kết luận: Vậy phương trình có hai nghiệm là x 1 = -1 và x 2 = -1/7.

  – Tập xác định: D = R{-1;2/3}

  ⇔ (x – 1)(x + 1) = (-3x + 1)(2x – 3)

  ⇔ 5x 2 – 11x + 4 = 0

  – Ta thấy x 1, x 2 không thỏa mãn điều kiện x < -1

  – Tập xác định: D = R.

  (4) ⇔ 2x + 5 = x 2 + 5x + 1

  Có a = 1; b = 3; c = -4 nên theo Vi-ét pt có nghiệm: x 1 = 1; x 2 = c/a = -4.

  – Ta thấy chỉ có x 1 = 1 thỏa điều kiện x ≥ -5/2

  (4) ⇔ -2x – 5 = x 2 + 5x + 1

  Để ý có: a – b + c = 0 nên theo Vi-ét pt có nghiệm: x 1 = -1; x 2 = -c/a = -6

  – Ta thấy chỉ có x 2 = -6 thỏa điều kiện x < -5/2

  ¤ Kết luận: Tổng hợp 2 trường hợp trên pt(4) có 2 nghiệm là: x = 1 và x = -6.

  Như vậy các em để ý, để giải pt có dấu trị tuyệt đối cần linh hoạt vận dụng. Ví dụ, đối pt có dấu trị tuyệt đối mà 2 vế đều bậc 1 ta ưu tiên cách bình phương 2 vế để khử trị tuyệt đối; đối với pt 1 vế bậc nhất, 1 vế bậc 2 ta ưu tiên khử trị tuyệt đối theo định nghĩa.

  (Ta sẽ khử trị tuyệt đối bằng phép biến đổi tương đương).

  ¤ Kết luận: Vậy phương trình có 2 nghiệm x 1 = 1; x 2 = 0.

  (Ta sẽ khử trị tuyệt đối bằng phép biến đổi tương đương).

  ¤ Kết luận: Vậy phương trình có 2 nghiệm x 1 = 1; x 2 = 3.

  Hy vọng qua phần ví dụ và bài tập minh họa cách giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối (phương trình quy về phương trình bậc 2) ở trên gúp các em hiểu kỹ hơn và dễ dàng vận dụng nó để giải các bài tập dạng này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Giải Nén File Online File Zip, Rar Không Cần Tải Phần Mềm
 • Cách Nén Và Giải Nén File Zip Trên Android
 • Hướng Dẫn Các Cách Giải Nén File Rar Trên Pc, Trên Điện Thoại Trên Mac
 • Cách Giải Nén File Trên Điện Thoại
 • Cách Giải Nén File Zip Trên Điện Thoại Android, Iphone
 • Thành Công Bằng Cách Đăng Ký Thương Hiệu Trà Sữa

  --- Bài mới hơn ---

 • Về Đăng Ký Nhãn Hiệu Cục Sở Hữu Trí Tuệ
 • Tư Vấn Về Quy Định Đăng Ký Nhãn Hiệu Bao Bì Hiện Nay
 • Tại Sao Doanh Nghiệp Cần Uỷ Quyền Cho Công Ty Luật Đăng Ký Thương Hiệu?
 • Tại Sao Bạn Cần Đăng Ký Bảo Hộ Logo Công Ty
 • Quy Định Về Quyền Đăng Ký Nhãn Hiệu Nước Ngoài Tại Việt Nam
 • Nhắc đến các loại thức uống phổ biến tại thị trường Việt Nam thì tuyệt đối không thể không nhắc đến trà sữa. Loại thức uống vốn đã được xuất hiện từ rất lâu nhưng tầm ảnh hưởng của nó hầu như không có dấu hiệu thuyên giảm. Cũng vì vậy mà gần như thị trường trà sữa đã trở nên đa dạng nhưng cũng không kém  phần khắc nghiệt.

  Số lượng các doanh nghiệp ra đời nhằm mục đích kinh doanh loại hình thức uống này càng lúc càng nhiều hơn. Khi đó gần như những doanh nghiệp này muốn có quá trình kinh doanh thuận lợi thì không thể không bỏ qua công tác đăng ký thương hiệu trà sữa.

  Thị trường và đăng ký thương hiệu trà sữa

  Mối liên hệ giữa thị trường và đăng ký thương hiệu trà sữa

  Trà sữa đã trở thành một trong những loại thức uống được yêu thích nhất không chỉ của riêng giới trẻ mà là mọi tầng lớp trong xã hội. Với nhịp sống hiện đại cùng nhu cầu của loại thức uống phổ biến này và gần như các doanh nghiệp ra đời hoạt động trong lĩnh vực này càng lúc càng tăng.

  Việc số lượng gia tăng nhanh đến thế chủ yếu là do các chủ doanh nghiệp nắm bắt được thị hiếu của thị trường. Và đồng thời cũng vì sự phát triển chủ yếu đó đã làm cho thị trường này trở nên khốc liệt và khó có thể trụ vững nếu không có cách thức hoạt động phù hợp.

  Một doanh nghiệp muốn có quá trình thuận lợi thì bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm chủ doanh nghiệp còn cần phải chú trọng đến một yếu tố khác. Điều đó chính là việc xây dựng thương hiệu nhằm làm tăng khả năng cạnh tranh và tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

  Không chỉ riêng với các doanh nghiệp kinh doanh trà sữa mà gần như mọi doanh nghiệp muốn hoạt động thuận lợi đều phải bắt nguồn từ việc xây dựng thương hiệu. Và muốn xây dựng được một thương hiệu hoàn chỉnh thì gần như đều phải xuất phát từ việc đăng ký thương hiệu trà sữa.

  Lợi ích của việc đăng ký cho thương hiệu trà sữa ?

  Việc thị trường có quá nhiều doanh nghiệp cùng kinh doanh cùng lúc loại mặt hàng này đã tạo nên sự đa dạng trong việc lựa chọn cho người tiêu dùng. Để một mặt hàng trở thành sự lựa chọn của khách hàng sẽ dựa trên rất nhiều yếu tố.

  Trong đó yếu tố hàng đầu và có sức ảnh hưởng lớn đến sự lựa chọn đó chính là thương hiệu của sản phẩm. Yếu tố này còn được đặt trên cả yếu tố chất lượng sản phẩm trong sự lựa chọn của khách hàng.

  Thương hiệu chính là phương thức đưa các sản phẩm của doanh nghiệp đến gần hơn với thị trường. Chính thương hiệu sẽ mang lại nguồn thu chính cho doanh nghiệp sau nhiều năm hoạt động. Cũng vì quan trọng như thế thương hiệu có thể trở thành bước cản trở nếu như không được đăng ký bảo hộ.

  Nếu như trước đây các chủ doanh nghiệp chỉ vì những suy nghĩ sợ phiền phức, tốn thời gian hay thủ tục phức tạp hay việc đăng ký thương hiệu trà sữa là không cần thiết. Thì giờ đây những suy nghĩ này đều có thể được hóa giải một cách dễ dàng. Giải pháp để công tác quan trọng này trở nên đơn giản hơn chính là sự hỗ trợ của Phan Law Vietnam.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tầm Quan Trọng Của Việc Đăng Ký Bảo Hộ Logo Thương Hiệu
 • Thị Trường Và Đăng Ký Thương Hiệu Thời Trang
 • Thời Gian Để Đăng Ký Nhãn Hiệu Mất Bao Lâu Hiện Nay
 • Quy Định Về Mẫu Đăng Ký Nhượng Quyền Thương Hiệu
 • Những Điều Cần Biết Về Phí Dịch Vụ Đăng Ký Thương Hiệu
 • Thị Trường Và Đăng Ký Thương Hiệu Thời Trang

  --- Bài mới hơn ---

 • Tầm Quan Trọng Của Việc Đăng Ký Bảo Hộ Logo Thương Hiệu
 • Thành Công Bằng Cách Đăng Ký Thương Hiệu Trà Sữa
 • Về Đăng Ký Nhãn Hiệu Cục Sở Hữu Trí Tuệ
 • Tư Vấn Về Quy Định Đăng Ký Nhãn Hiệu Bao Bì Hiện Nay
 • Tại Sao Doanh Nghiệp Cần Uỷ Quyền Cho Công Ty Luật Đăng Ký Thương Hiệu?
 • Nhịp sống hiện đại đã kéo theo nhiều yêu cầu gia tăng nhằm hoàn thiện cho đời sống của con người. Nếu như trước đây chỉ là những nhu cầu căn bản nhất nhất như ăn, uống đơn thuần. Nhưng với thời buổi hiện đại thì cũng sẽ có những nhu cầu khác trở nên quan trọng không kém.

  Trong các nhu cầu về thẩm mỹ và thời trang trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống. Và chính sự phát triển của ngành công nghiệp thời trang cũng đã góp phần khẳng định được cho giá trị của việc đăng ký thương hiệu thời trang.

  Thương hiệu thời trang trên thị trường

  Trong số những yếu tố quan trọng tác động đến đời sống con người tuyệt nhiên không thể không nhắc đến ngành công nghiệp thời trang. Thời trang hiện đang trở thành một nhu cầu thiết yếu và gần như chiếm lĩnh thị trường trong những năm  gần đây.

  Nhờ đó mà các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này càng lúc càng xuất hiện dày đặc và phát triển hơn bao giờ hết. Nhắc đến thời trang, những người có sự am hiểu nhất định có thể kể ra hàng loại thương hiệu.

  Nói đến đây có thể thấy thương hiệu chính là cơ sở để các sản phẩm của một doanh nghiệp được người tiêu dùng biết đến và lựa chọn. Nhờ đó mà thương hiệu thời trang càng lúc phát triển và trở thành loại hình thịnh vượng nhất ở thời điểm hiện tại.

  Tầm quan trọng của việc đăng ký thương hiệu thời trang

  Với sự phát triển vượt bậc đó thì tất nhiên không thể tránh khỏi việc cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu với nhau. Và nếu đã cạnh tranh thì việc xuất hiện những chiêu thức không lành mạnh là điều tất nhiên. Trong đó chiêu thức luôn khiến các doanh nghiệp phải dè chừng chính là những hành vi xâm phạm đến chính thương hiệu.

  Đây được xem là chiêu thức có tác động lớn nhất đến chính những quyền lợi, uy tín và gần như có thể loại bỏ cả doanh nghiệp ra khỏi thị trường thời trang. Chính vì vậy mà gần như các doanh nghiệp đều tìm những giải pháp hữu hiệu nhằm tránh khỏi việc bị trở thành đối tượng của những hành vi này.

  Và cách thức duy nhất để cho doanh nghiệp có thể yên tâm trong quá trình hoạt động chính là thực hiện đăng ký thương hiệu thời trang. Chỉ có việc làm này mới có thể giúp cho thương hiệu đó đủ sức cạnh tranh với thị trường khốc liệt.

  Tác dụng của việc đăng ký thương hiệu thời trang với thị trường

  Việc một đơn vị tiến hành đăng ký thương hiệu thời trang cũng có thể hiểu là việc nhờ đến sự hỗ trợ của pháp luật trong việc bảo vệ thương hiệu của mình. Vì đây thực chất chính là một mảng của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

  Và nếu đã liên quan đến pháp luật thì luôn cần có sự chặt chẽ và chính xác trong từng công đoạn. Bằng sự am hiểu cặn kẽ, chi tiết và trải qua rất nhiều quy trình bảo hộ thành công. Phan Law Vietnam chính là nơi sẽ đảm bảo cho những yêu cầu về thương hiệu thời trang của bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Gian Để Đăng Ký Nhãn Hiệu Mất Bao Lâu Hiện Nay
 • Quy Định Về Mẫu Đăng Ký Nhượng Quyền Thương Hiệu
 • Những Điều Cần Biết Về Phí Dịch Vụ Đăng Ký Thương Hiệu
 • Nộp Hồ Sơ Đăng Ký Bảo Hộ Logo Ở Đâu?
 • Nộp Đơn Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu Như Thế Nào?
 • Đăng Ký Logo Thương Hiệu Nước Khoáng

  --- Bài mới hơn ---

 • Đăng Ký Thương Hiệu Cửa Hàng Có Thực Sự Cần Thiết?
 • Cách Đăng Ký Thương Hiệu Online Trên Hệ Thống Nhận Đơn Trực Tuyến
 • Đăng Ký Thương Hiệu Tại Mỹ Có Điểm Gì Khác So Với Việt Nam?
 • Đăng Ký Thương Hiệu Nước Ngoài Tại Việt Nam Và Ngược Lại
 • Quy Định Pháp Luật Về Đăng Ký Nhãn Hiệu Cho Người Nước Ngoài
 • Nước khoáng là loại thức uống không thể thiếu trong mỗi gia đình hiện nay. Tuy nhiên, hiện tượng “nước giả” vẫn tràn lan khiến cho người tiêu dùng hoang mang trong việc chọn lựa sản phẩm nước khoáng cho gia đình mình.

  Để khẳng định chất lượng sản phẩm nước khoáng của bạn trong lòng người tiêu dùng, cách tốt nhất đó chính là đăng ký logo thương hiệu nước khoáng cho riêng mình! Cùng Phan Law tìm hiểu cách thức tiến hành thủ tục này ngay trong bài viết dưới đây nhé.

  Đăng ký logo thương hiệu nước khoáng cần chuẩn bị những gì?

  Để thương hiệu nước khoáng của bạn được pháp luật bảo hộ khi kinh doanh trên thị trường Việt Nam, bạn cần tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền logo thương hiệu nước khoáng tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Hồ sơ cụ thể bao gồm:

  • Tờ khai đăng ký bảo hộ độc quyền logo thương hiệu theo mẫu chuẩn do Cục sở hữu trí tuệ ban hành
  • Mẫu logo thương hiệu nước khoáng của bạn đang cần được bảo hộ
  • Giấy tờ pháp lý của chủ sở hữu logo thương hiệu
  • Giấy tờ pháp lý chứng minh quyền nộp đơn hợp pháp của chủ đơn
  • Danh mục sản phẩm, dịch vụ sử dụng logo thương hiệu cần được bảo hộ
  • Chứng từ nộp phí và lệ phí đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ

  Thời gian xử lý, xem xét, thẩm định hồ sơ đăng ký logo thương hiệu nước khoáng của Cục Sở hữu trí tuệ sẽ diễn ra trong khoảng thời gian kéo dài từ 14 tháng đến 18 tháng tùy thuộc vào mức độ trung thực và hoàn chỉnh của bộ hồ sơ đăng ký mà bạn cung cấp.

  Lợi ích khi đăng ký logo thương hiệu nước khoáng thành công

  Khi đã nắm trong tay văn bằng bảo hộ độc quyền logo thương hiệu nước khoáng mình, bạn đương nhiên sẽ nắm trong tay các lợi ích sau:

  • Dễ dàng tiến hành thủ tục đăng ký Vệ sinh an toàn thực phẩm
  • Đạt lòng tin nhất định trong lòng người tiêu dùng, đối tác..
  • Có trong tay bằng chứng hữu hiệu nhất khi không may xảy ra tranh chấp thương hiệu
  • Xác định được thương hiệu và được pháp luật Việt Nam bảo hộ khi tiến hành kinh doanh trên thị trường Việt Nam
  • Có quyền yêu cầu tạm dừng nhập khẩu các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mang thương hiệu trùng/tương tự trùng với logo thương hiệu nước khoáng đã được bảo hộ của bạn
  • Là chìa khóa vàng để mang thương hiệu nước khoáng của bạn bước chân ra thị trường quốc tế

  Thủ tục đăng ký logo thương hiệu nói chung là một thủ tục đặc biệt với yêu cầu chuyên môn khá cao. Vì vậy, tùy thuộc vào từng nhóm ngành mà logo thương hiệu đại diện sẽ có những hướng giải quyết, hướng đăng ký bảo hộ tối ưu khác nhau.

  Cách tốt nhất là bạn phải nắm được lượng kiến thức chuyên nghành đầy đủ hoặc có một đơn vị đại diện đồng hành đủ sức để giúp thương hiệu nước khoáng của bạn đứng vững trên thị trường.

  Phan Law là công ty Luật quốc tế, đồng thời là đơn vị đại diện Sở hữu công nghiệp được pháp luật công nhận. Với kinh nghiệm hoạt động hơn 10 năm riêng tại lĩnh vực hỗ trợ bảo hộ logo thương hiệu, đội ngũ luật sư của Phan Law tự tin sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất cho thủ tục đăng ký logo thương hiệu nước khoáng bạn đang cần bảo hộ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu Cá Nhân Tiến Hành Như Thế Nào?
 • Đăng Ký Thương Hiệu Ở Việt Nam Mất Khoảng Bao Nhiêu Thời Gian?
 • Đăng Ký Thương Hiệu Cà Phê – Xây Dựng Lá Chắn Bảo Hộ Thương Hiệu
 • ★ Cách Thức Đăng Ký Thương Hiệu Thời Trang Hiệu Quả 100%
 • Đối Tượng Được Đăng Ký Bảo Hộ Quyền Sáng Chế
 • Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu Cá Nhân Tiến Hành Như Thế Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Đăng Ký Logo Thương Hiệu Nước Khoáng
 • Đăng Ký Thương Hiệu Cửa Hàng Có Thực Sự Cần Thiết?
 • Cách Đăng Ký Thương Hiệu Online Trên Hệ Thống Nhận Đơn Trực Tuyến
 • Đăng Ký Thương Hiệu Tại Mỹ Có Điểm Gì Khác So Với Việt Nam?
 • Đăng Ký Thương Hiệu Nước Ngoài Tại Việt Nam Và Ngược Lại
 • Bảo vệ thương hiệu cá nhân có thể hiểu theo nhiều cách, tuy nhiên khi bạn tiến hành đăng ký bảo hộ thương hiệu cá nhân theo pháp luật sở hữu trí tuệ, bạn có thể hiểu là mình đang thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định để được pháp luật bảo vệ tài sản trí tuệ của chính bản thân mình.

  Thương hiệu cá nhân là loại tài sản vô hình và sẽ được cụ thể hóa, thương mại hóa thông qua thủ tục này. Cùng Phan Law tìm hiểu cách thức tiến hành loại thủ tục đặc biệt này với Cục Sở hữu trí tuệ nhé!

  Đăng ký bảo hộ thương hiệu cá nhân tiến hành ra sao?

  Để thực hiện được thủ tục này, trước hết bạn phải tạo ra được một dấu hiệu/nhãn hiệu đại diện cho thương hiệu cá nhân của bạn. Sau đó, bạn tiếp tục chuẩn bị các giấy tờ hồ sơ sau:

  • Tờ khai/đơn đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu thương hiệu. Cục Sở hữu trí tuệ quy định cụ thể mẫu đơn này, bạn có thể tải về và tìm hiểu để đảm bảo điền đơn thật chính xác
  • Danh mục hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ sử dụng thương hiệu cá nhân của bạn trên thị trường Việt Nam
  • Mẫu nhãn hiệu đại diện thương hiệu. Bạn chuẩn bị 9 mẫu giống nhau, có kích thước tối thiểu là 30mm x 30mm và tối đa không được vượt quá 80mm x 80mm
  • Giấy tờ pháp lý của chủ sở hữu thương hiệu
  • Giấy tờ chứng minh quyền nộp đơn hợp pháp của chủ đơn
  • Giấy tờ chứng minh việc sử dụng thương hiệu cá nhân trên thực tế
  • Chứng từ nộp phí và lệ phí đăng ký đến Cục Sở hữu trí tuệ

  Các lưu ý khi tiến hành đăng ký bảo hộ thương hiệu cá nhân

  Bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp đến Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội, hoặc hai văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

  Ngoài cách nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu cá nhân trực tiếp, bạn có thể tiến hành nộp trực tuyến hoặc nộp gián tiếp thông qua các đại diện sở hữu công nghiệp được Cục công nhận.

  Một lưu ý nữa cho bạn đó là trước khi tiến hành thực hiện hồ sơ, bạn cần kiểm tra và xem xét thật kỹ khả năng được pháp luật bảo hộ nhãn hiệu thương hiệu cá nhân của mình.

  Xác định chính xác và đầy đủ danh mục sản phẩm dịch vụ, hàng hóa sử dụng nhãn hiệu thương hiệu sẽ là chìa khóa giúp bạn rút ngắn thời gian cũng như tiết kiệm chi phí khi thực hiện thủ tục bảo hộ.

  Các thông tin cung cấp trong tờ khai đăng ký, cùng các giấy tờ pháp lý đi kèm trong hồ sơ cần có tính pháp lý tuyệt đối, trung thực tránh trường hợp làm giả giấy tờ. Chuẩn bị phí và lệ phí đầy đủ, tiến hành nộp đúng thời gian quy định.

  Các thông tin chủ chốt của việc đăng ký bảo hộ thương hiệu cá nhân đã được Phan Law cung cấp trong bài viết này, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào có thể liên hệ ngay với chúng tôi theo số tổng đài tư vấn pháp lý để được hỗ trợ giải đáp nhanh chóng và chính xác nhất.

  Đội ngũ luật sư chuyên môn cao cùng các chuyên viên pháp lý chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ bạn bảo vệ tối ưu thương hiệu của mình với phương châm: Chuyên nghiệp – hiệu quả – nhanh chóng – tiết kiệm nhất!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đăng Ký Thương Hiệu Ở Việt Nam Mất Khoảng Bao Nhiêu Thời Gian?
 • Đăng Ký Thương Hiệu Cà Phê – Xây Dựng Lá Chắn Bảo Hộ Thương Hiệu
 • ★ Cách Thức Đăng Ký Thương Hiệu Thời Trang Hiệu Quả 100%
 • Đối Tượng Được Đăng Ký Bảo Hộ Quyền Sáng Chế
 • Doanh Nghiệp Kinh Doanh Hàng Hóa Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu Ở Đâu?
 • Tin tức online tv