Top 20 # Cách Giải Bpt Mũ Và Logarit / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 11/2022 # Top Trend | Maiphuongus.net

Các Phương Pháp Giải Bpt Mũ / 2023

Các phương pháp giải bất phương trình mũ và lôgaritPhần 1

Nội dungPhương pháp biến đổi chuyển về cùng một cơ số sau đó lôgarit hoá hoặc mũ hoáPhương pháp biến đổi và đặt ẩn phụ Phương pháp đoán nghiệm và chứng minh tính đúng đắn của nghiệm đó

Nếu 0 < a < 1 thì bất phương trình tương đương với hệ

I. Phương pháp biến đổi chuyển về cùng một cơ số sau đó lôgarit hoá hoặc mũ hoá (tt)Ví dụ 2 (tt)Bài giải

I. Phương pháp biến đổi chuyển về cùng một cơ số sau đó lôgarit hoá hoặc mũ hoá (tt)Ví dụ 2 (tt)I. Phương pháp biến đổi chuyển về cùng một cơ số sau đó lôgarit hoá hoặc mũ hoá (tt)Ví dụ 2 (tt)I. Phương pháp biến đổi chuyển về cùng một cơ số sau đó lôgarit hoá hoặc mũ hoá (tt)Ví dụ 2 (tt)I. Phương pháp biến đổi chuyển về cùng một cơ số sau đó lôgarit hoá hoặc mũ hoá (tt)Ví dụ 3: Giải các bất phương trình sau:

I. Phương pháp biến đổi chuyển về cùng một cơ số sau đó lôgarit hoá hoặc mũ hoá (tt)Ví dụ 3 (tt)Bài giải

I. Phương pháp biến đổi chuyển về cùng một cơ số sau đó lôgarit hoá hoặc mũ hoá (tt)Ví dụ 3 (tt)I. Phương pháp biến đổi chuyển về cùng một cơ số sau đó lôgarit hoá hoặc mũ hoá (tt)Ví dụ 3 (tt)I. Phương pháp biến đổi chuyển về cùng một cơ số sau đó lôgarit hoá hoặc mũ hoá (tt)Ví dụ 4: Tìm các giá trị của x thoả mãn: log2x+3 x2 < log2x+3 (2x + 3)

I. Phương pháp biến đổi chuyển về cùng một cơ số sau đó lôgarit hoá hoặc mũ hoá (tt)Ví dụ 4 (tt)Bài giải

I. Phương pháp biến đổi chuyển về cùng một cơ số sau đó lôgarit hoá hoặc mũ hoá (tt)Ví dụ 4 (tt)I. Phương pháp biến đổi chuyển về cùng một cơ số sau đó lôgarit hoá hoặc mũ hoá (tt)Ví dụ 5:

I. Phương pháp biến đổi chuyển về cùng một cơ số sau đó lôgarit hoá hoặc mũ hoá (tt)Ví dụ 5 (tt)Bài giải

Kết hợp với điều kiện suy ra nghiệm của bất phương trình trong trường hợp này là -4 < x < -3.Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là: S = (-4 ; -3)  (4 ; +) II. Phương pháp biến đổi và đặt ẩn phụVí dụ 6: Giải bất phương trình:

II. Phương pháp biến đổi và đặt ẩn phụ (tt)Ví dụ 6 (tt)Bài giải

II. Phương pháp biến đổi và đặt ẩn phụ (tt)Ví dụ 6 (tt)II. Phương pháp biến đổi và đặt ẩn phụ (tt)Ví dụ 6 (tt)II. Phương pháp biến đổi và đặt ẩn phụ (tt)Ví dụ 6 (tt)II. Phương pháp biến đổi và đặt ẩn phụ (tt)Ví dụ 7: Giải các bất phương trình

II. Phương pháp biến đổi và đặt ẩn phụ (tt)Ví dụ 7 (tt)Bài giải

II. Phương pháp biến đổi và đặt ẩn phụ (tt)Ví dụ 7 (tt)II. Phương pháp biến đổi và đặt ẩn phụ (tt)Ví dụ 7 (tt)

Chương 2_Pt,Bpt_Bt_ Mũ Vàptbpt Bt Mu Va Logarit Doc / 2023

Ngày soạn: 5/8/2008

Số tiết :2 Bài dạy: B Ấ T PHƯƠNG TRÌNH MŨ và BẤT PHƯƠNG TRÌNH

LOGARIT (chuẩn)

1/ Về kiến thức : Nắm được cách giải các bpt mũ, bpt logarit dạng cơ bản, đơn giản.Qua đó giải được các bpt mũ,bpt logarit cơ bản , đơn giản

+Giáo viên: bảng phụ, phiếu học tập

+Học sinh: kiến thức về tính đơn điệu hàm số mũ, logarit và bài đọc trước

III/Phương pháp : Gợi mỡ vấn đáp-hoạt động nhóm

IV/ Tiến trình bài học:

3/ Bài mới : Tiết1: Bất phương trình mũ

HĐ1 : Nắm được cách giải bpt mũ cơ bản

HĐ2: ví dụ minh hoạ

HĐ4: Giải bpt mũ đơn giản

Gọi HS giải trên bảng

HĐ5: Cũng cố:Bài tập TNKQ ( 5 phút)

Bài1: Tập nghiệm của bpt :

Bài 2: Tập nghiệm bpt : 2 -x + 2 x là:

A:R B: C: D : S=

Tiết số 2: Bất phương trình logarit

HĐ6:Cách giải bất phương trình logarit cơ bản

HĐ7: Ví dụ minh hoạ

8 /

-Đại diện nhóm trình bày

– Nhận xét bài giải

b/ Log 0,5 x

Hỏi: Tìm tập nghiệm bpt:

Log 3 x < 4, Log 0,5 x

Cũng cố phần 1:

GV:Yêu cầu HS điền trên bảng phụ tập nghiệm bpt dạng: log a x , log a x < b

log a x

22 /

-Nêu ví dụ 1

+Đk của bpt

+xét trường hợp cơ số

– Nhận xét hệ có được

GV:hoàn thiện hệ có được:

Th2: 0

GV:Nêu ví dụ 2

-Gọi HS giải trên bảng

-suy nghĩ và trả lời

– ! hs trình bày bảng

-HS khác nhận xét

-Trả lời dùng ẩn phụ

-Giải trên bảng

2/ Giải bất phương trình:

Giải:

(2)

-HS nhận xét

Giải:

Khi đó (*) t 2 + 5 t – 6 < 0

3 x <1 -6< t < 1 3 -6 < x < 3

HĐ9: Củng cố: Bài tập TNKQ ( 5 phút)

Bài 1:Tập nghiệm bpt: Log 2 ( 2x -1 ) Log 2 (3 – x )

A B C D

A : R B: C: D:Tập rỗng

Dặn dò: Về nhà làm bài tập 1và 2 trang 89, 90

Trường Trần văn Dư

Ngày soạn; 5/8/2008 BÀI TẬP: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ và BẤT PHƯƠNG

số tiết 1 LOGARIT

Về kỷ năng: Sử dụng thành thạo tính đơn điệu hàm số mũ ,logaritvà nhận biết điều kiện bài toán

Về tư duy,thái độ: Vận dụng được tính logic, biết đưa bài toán lạ về quen, học tập nghiêm túc, hoạt động tich cực

II/Chuẩn bị của giải viên và học sinh:

Giáo viên: Phiếu học tập, câu hỏi trắc nghiệm

Học sinh : Bài tập giải ở nhà, nắm vững phương pháp giải

III/ Phương pháp : gợi mỡ ,vấn đáp-Hoạt động nhóm

IV/ Tiến trình bài học:

1/ Ổn dịnh tỏ chức:

HĐ2: Giải bpt logarit

Bài 1: tập nghiệm bất phương trình :

A/

Bài 2: Tập nghiệm bất phương trình:

Dặn dò : Về nhà làm bài tập 8/90 SGK

Phụ lục : Phiếu học tập 3

Phiếu học tập 4

Giải Phương Trình Mũ Và Logarit Bằng Phương Pháp Hàm Số / 2023

hàm f(x) tăng (hoặc giảm) trong khoảng (a;b) thì phương trình f(x) = k có không quá một nghiệm trong khoảng (a;b).

* Tính chất 2: Nếu hàm f(x) tăng trong khoảng (a;b) và hàm g(x) là hàm hằng hoặc là một hàm giảm trong khoảng (a;b) thì phương trình f(x) có nhiều nhất một nghiệm thuộc khoảng (a;b), (do đó nếu tồn tại x 0 ∈ (a;b): f(x 0) = g(x 0) thì đó là nghiệm duy nhất của phương trình f(x) = g(x)).

Dùng lập luận khẳng định hàm số đơn điệu (đồng biến hoặc nghịch biến).

– Với x < x 0 ⇔ f(x) < f(x 0) ⇔ f(x) < k, nên phương trình vô nghiệm.

Kết luận: x = x 0 là nghiệm duy nhất của phương trình.

° Bài tập vận dụng giải phương trình mũ và logarit bằng phương pháp hàm số

– Với bài tập này thì vế trái làm hàm mũ hoặc logarit, vế phải là hàm hằng.

– Ta có: VT = 2 x + 5 x , là hàm đồng biến

VP = 7, là một hàm hằng.

→ Như vậy, nếu phương trình có nghiệm thì nghiệm đó là duy nhất.

– Mặt khác, ta thấy: với x = 1 thì:

⇒ Phương trình có nghiệm duy nhất x = 1.

– Điều kiện: x ≥ -3.

– Ta có: VT = log 3(x+3) + log 5(x+5) là một hàm đồng biến

VP = 2 là hàm hằng

→ Như vậy, nếu phương trình có nghiệm thì nghiệm đó là duy nhất.

– Mặt khác, ta thấy: với x = 0 (thỏa điều kiện x ≥ -3) thì:

⇒ Phương trình có nghiệm duy nhất x = 0.

– Với bài tập này thì vế trái làm hàm mũ hoặc logarit, vế phải là hàm số bậc 1.

– Ta có: VT = 5 x , là hàm đồng biến

VP = 6 – x, là một hàm nghịch biến.

→ Như vậy, nếu phương trình có nghiệm thì nghiệm đó là duy nhất.

– Mặt khác, ta thấy: với x = 1 thì:

VT = 5 1 = 5; VP = 6 – 1 = 5 ⇒ VT = VP

⇒ Phương trình có nghiệm duy nhất x = 1.

– Ta có: VT = log 6 x , là hàm đồng biến

VP = 7 – x, là một hàm nghịch biến.

→ Như vậy, nếu phương trình có nghiệm thì nghiệm đó là duy nhất.

– Mặt khác, ta thấy: với x = 6 thì:

VT = log 6 6 = 1; VP = 7 – 6 = 1 ⇒ VT = VP

⇒ Phương trình có nghiệm duy nhất x = 6.

– Ta có: VT = log 2x + log 5(2x+1) , là hàm đồng biến.

VP = 2 là hàm hằng.

→ Như vậy, nếu phương trình có nghiệm thì nghiệm đó là duy nhất.

– Mặt khác, ta thấy: với x = 2 thì:

VT = log 22 + log 5(2.2+1) = 1 + 1 = 2 = VP.

⇒ Phương trình có nghiệm duy nhất x = 2.

* Cũng có thể lập luận như sau:

– Nhận thấy x = 2 là nghiệm.

⇒ Phương trình vô nghiệm.

+ Nếu 0<x<2 thì:

⇒ Phương trình vô nghiệm.

→ Kết luận: Phương trình có nghiệm duy nhất x = 2.

– Ta thấy:

VT = (1/3) x-1 : của phương trình là một hàm nghịch biến.

VP = log 2 x + 1: của phương trình là một hàm đồng biến.

→ Vì vậy, nếu phương trình có nghiệm thì nghiệm đó là duy nhất.

– Mặt khác, ta nhẩm thấy x = 1 là nghiệm của phương trình vì:

⇒ Phương trình có nghiệm duy nhất x = 1.

– Điều kiện: x≠0

– Nhận thấy:

– Do đó phương trình (*) tương đương với phương trình:

– Đối chiếu điều kiện x = 0 (loại), x = 2 (nhận).

⇒ Phương trình (*) có nghiệm duy nhất x = 2.

Xem lời giải

Phương Trình Mũ Và Logarit Hay File Pdf, Phương Trình Chứa Tham Số / 2023

Phương trình mũ và logarit hay file pdf, phương trình chứa tham số

Bùi Đức Quân

2020-11-26T09:14:35-05:00

2020-11-26T09:14:35-05:00

https://thionline.com.vn/tai-lieu/tai-lieu-toan/phuong-trinh-mu-va-logarit-hay-file-pdf-phuong-trinh-chua-tham-so-741.html

Website Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực tuyến miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn phí

Thứ năm – 26/11/2020 08:22

 

 

 

Phương trình mũ và logarit giải tích 12 hay file pdf, phương trình mũ và logarit chứa tham số, Phương trình mũ và phương trình lôgarit lý thuyết, Phương trình mũ và logarit nâng cao, Phương trình mũ và logarit trong de thi Đại học, Cách giải bất phương trình mũ và logarit

Phương trình mũ và logarit

Phương trình mũ và phương trình lôgarit lý thuyết, Phương trình mũ và logarit nâng cao, Phương trình mũ và logarit trong de thi Đại học, Cách giải bất phương trình mũ và logarit, Phương trình mũ và logarit chứa tham số, Chuyên đề phương trình mũ và logarit, phương pháp giải phương trình, bất phương trình mũ và logarit, Bài tập phương trình mũ và logarit cơ bản, Bất phương trình mũ và logarit nâng cao, Phương trình mũ và logarit nâng cao, Hệ phương trình mũ và logarit nâng cao, bài tập mũ – logarit vận dụng cao, Giải bài tập hàm số mũ và hàm số lôgarit nâng cao, Bài tập về phương trình mũ và logarit, Bài tập phương trình mũ và logarit, Tài liệu về phương trình mũ và logarit, Bất phương trình mũ logarit chứa tham số, tìm m để phương trình logarit có 2 nghiệm x1,x2, Cách giải bất phương trình mũ và logarit, tìm m để phương trình logarit có nghiệm thuộc khoảng (0;1), Cách giải phương trình mũ chứa tham số, Phương trình mũ, Tìm m để phương trình logarit có nghiệm, Tìm m để phương trình logarit có nghiệm duy nhất

Phương trình mũ và logarit hay file pdf, phương trình chứa tham số

Phương trình mũ và logarit hay, nâng cao, cơ bản, chứa tham số.

Chi tiết Phương trình mũ và logarit hay file pdf, phương trình chứa tham số