12 Cách Giải Cho 1 Bài Bất Đẳng Thức

--- Bài mới hơn ---

 • Các Phương Pháp Chứng Minh Bất Đẳng Thức (Có Lời Giải Chi Tiết)
 • 19 Phương Phap Chứng Minh Bất Đẳng Thức
 • Đề Tài Giải Bất Đẳng Thức Bằng Phương Pháp Đưa Về Một Biến
 • Chứng Minh Bất Đẳng Thức Cosi Và Các Ví Dụ Minh Họa
 • Các Dạng Toán Về Căn Bậc 2, Căn Bậc 3 Và Cách Giải
 • Published on

  12 Cách giải cho 1 bài bất đẳng thức

  1. 1. LÃNG MẠN CÙNG MỘT BÀI TOÁN Trần Thanh Tùng Trong đề thi vào Đại học môn Toán khối A năm 2009 thì có thể nói câu V là câu khó nhất. Không một học sinh nào của trường THPT Mộc Hóa giải được trong khi thi. Thật sự nó khó lắm chăng? Nó cứ thôi thúc tôi, buộc tôi phải lang thang trên internet xem thiên hạ giải nó như thế nào và tôi cùng cậu học trò là em Đạt cũng đã tìm ra vài cách giải cho riêng mình. Xin giới thiệu lại bài toán và các cách giải của nó. ” Chứng minh rằng với mọi số thực dương , ,x y z thỏa   3x x y z yz   ta có:           3 3 3 3 5x y x z x y x z y z y z         (*) “. Trước khi đi tìm lời giải cho bài bất đẳng thức này, tôi có nhân xét:  Đây không phải là một bất đẳng thức đối xứng theo các biến nên đa số học sinh chưa có thói quen giải nó. Các bất đẳng thức trong các kì tuyển sinh trước thường là bất đẳng thức đối xứng.  Vế phải có ba biến và vế trái có hai biến và đồng bậc nên trong suy nghĩ tìm lời giải là ta phải giảm biến x trong vế trái và buộc vế trái xuất hiện  y z , nhưng nếu làm theo như vầy thì ta chỉ thu được đẳng thức. May mắn cho ta là có một bất đẳng thức quen thuộc là   2 4y z yz  và các dạng biến thể của nó nên việc tìm lời giải cho bất đẳng thức sẽ xoay quanh phát hiện này. Cách giải 1 ( của phó giáo sư Phan Huy Khải ) Đặt , , , , 2 2 2 b c a a c b b a c a y z b z x c x y x y z                 . Từ điều kiện bài toán ta suy ra:     2 22 2 2 2 4 3a b c b c a b bc c        . Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương:    3 3 3 2 5 3 5 3 **a b c abc a a b c bc       Từ 2 2 2 a b bc c   suy ra:     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 a bc b c a b c bc b c a b c                   2 2 2 ** 3 3 a a b c a bc      đúng  * đúng. Đẳng thức xảy ra khi x y z  . Thiên hạ cho rằng cách giải này gọn đẹp nhất!
  2. 2. Cách giải 2 ( của tiến sĩ Lê Thống Nhất ) Từ giả thiết bài toán ta có:   2 3 4x xy xz yz x y x z yz       . Đặt ,a x y b y z    thì 4ab yz . Ta có hằng đẳng thức:                          23 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 2 4 4 2 a b a b a ab b a b a b ab a b ab a b ab y z yz y z yz y z yz y z y z y z y z                                                  Tức là:       3 3 2 2x y x z y z     ( 1 ). Mặt khác ta lại có:             2 2 3 12 3 3x y x z y z yz y z y z y z y z          ( 2 ) Cộng ( 1 ) và ( 2 ) ta được kết quả cần chứng minh. Cách giải 3 ( của thầy Nguyễn Anh Dũng ĐHSP Hà Nội ) Đặt t y z  . Từ giả thiết suy ra : 2 3 x xt yz   . Vì   2 4 y z yz   nên     23 3 4 x x y z yz y z       22 2 23 2 4 2 4 x tx t x t t x t        . Bất đẳng thức phải chứng minh tương đương với :             3 3 2 3 2 3 5x y z x y x z x y z x y x z y z y z                               3 3 3 32 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 .2 5 2 6 5 2 6 5 3 2 2 3 2 0 2 3 2 0 x y z x y x z x y z x y z x x x y z yz y z x xt x t x x xt t t x xt t x xt t                                     Vì 0 2 t x  nên 2 2 2 23 2 3 2 2 2 t x xt t t    hay 2 2 2 3 2 0x xt t   . Bất đẳng thức cũng đã được chứng minh. Đây cũng là cách giải trên báo tuổi trẻ.
  3. 3. Cách giải 4 ( của bạn Võ Bá Quốc Cẩn sinh viên ĐH Y Cần Thơ khóa 2006-2012 ) Từ giả thiết ta có :    4x y x z yz   . Hơn nữa áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta được :   3 3 3yz x x y z x xyz x yz      . Sử dụng hằng đẳng thức :             3 3 2 2 2x y x z x y x z x y z y z x y z                         2 22 3 4 2 2 2 yz yz y z y z yz y z y z y z y z             Mặt khác ta lại có:             2 2 3 12 3 3x y x z y z yz y z y z y z y z          . Cả hai điều trên ta suy ra :           3 3 3 3 5x y x z x y x z y z y z         . Cách giải của bạn Cẩn và của thầy Nhất có phần tương tự nhau! Cách giải 4 ( của tanpham90 diễn đàn toán học.net ) Bất đẳng thức tương đương với:               2 33 2 2 33 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 x x y z x y z yz xyz y z x x y z x y z x x y z xyz y z                          Đặt 2 .y z a  Bất đẳng thức cần chứng minh trở thành:        3 2 2 2 32 6 3 4 2 2 16 3 4 4 0 x x a x a x x a x x a a x a x a a                Bất đẳng thức này đúng vì ngược lại nếu 2 y z x a x     . Theo điều kiện ban đầu ta suy ra:   2 4y z yz  vô lí! Cách giải 5 ( đáp án của BGD ) Các bạn tự tìm lấy!
  4. 4. Không biết các bạn cảm thấy như thế nào? Riêng tôi, tôi cảm thấy nát óc khi theo những dòng trong lời giải trên. Mỗi một dòng là một phần toán học. Mời các bạn theo dõi lời giải của thầy trò chúng tôi. Cách giải 6 Ta có:     223 1 3 3 4 2 . yz x x y z x xyz x yz x yz y z x y z              Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với :       33 2 2 2 3 3 2 (**)x x y z x y z yz y z       .                 3 2 ** 3 3 1 3 3 8 2 13 3 2 . 8 2 VT y z yz y z y z y z yz y z yz y z y z                  Cách giải 7 Gọi , ,a b c là ba số thực dương có tổng bằng 3. Thế thì tồn tại một số thực dương t sao cho : , ,x ta y tb z tc   . Từ điều kiện bài toán suy ra : a bc . Bất đẳng thức (*) tương đương :                         3 3 3 3 3 3 32 3 5 2 6 5 3 24 5 3 1 6 0 a b b c a b a c b c b c a b c a a b a c b c a a a a a                           Ta có :  2 2 3 3 2 1b c bc a a b c a a           . Vậy :   1 6 0a a   đúng. Cách giải 8 Đặt , , 2 2 2 a b c a c b b c a x y z          . Từ điều kiện bài toán ta suy ra :     2 2 2 2 2 2 2 4 AM GM a b a b c a b ab c ab           .
  5. 5. Bất đẳng thức (*) tương đương :   3 3 3 2 2 3 3 5 3 5a b abc c a b a b ab abc c           2 3 3 5a b c abc c    đúng. Đố bạn tại sao ! Cách giải 9 Đây là cách giải sáng tạo và không kém phần ” lều lĩnh” ! Gọi a, b, c là ba cạnh của một tam giác ABC. Đặt , , 2 2 2 a b c a c b b c a x y z          . Điều này bao giờ cũng thỏa. Từ điều kiện bài toán ta suy ra : 2 2 2 0 60c a b ab C     ( kinh nghiệm đầy mình !). Theo định lý hàm sin thì : 2 3 sin sin sin 3 a b c c A B C    . Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương : 3 3 3 3 15 3 sin sin sin .sin 2 8 A B A B   (**).         (**) 3 1 3 3 sin sin sin3 sin3 sin sin 4 4 2 33 1 3 3 1 sin cos sin cos cos 2 3 2 2 2 4 2 VT A B A B A B A BA B A B                    3 3 3 3 15 3 cos cos 4 2 8 8 A B A B           đpcm. Ăn thua mình lều ! Cách giải 10 Đặt x y a y z    và x y b y z    . Bất đẳng thức (*) 3 3 3 5a b ab    . Ta có :         2 2 2 2 . x x y z yz x x y z yz a b y z y z                 2 2 2 2 3 3 21 x y x z ab a b a b a b y z              . Vậy (*) 3 5a b ab    . Ta thấy :
  6. 6.     2 22 2 1 1 1 2 2 4 a b a b ab a b a b            Mà   23 3 5 4 a b ab a b a b       đpcm. Cũng hơi mệt mỏi khi tìm lời giải và gõ vi tính. Nhưng lỡ yêu BĐT rồi nên phải chịu. Tiếp tục hai cách còn lại. Cách giải 11 Đặt ,y ax z by  . Hiển nhiên 0, 0a b  . Từ điều kiện dễ dàng suy ra : 1 3 3 1 1 2 1a b ab ab a b ab ab           . Bất đẳng thức (*)                                 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 3 1 1 5 2 6 1 1 5 3 1 24 5 3 1 27 12 1 2 3 1 3 1 9 1 2 3 1 7 6 1 a b a b a b a b a b a b a b ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab                                     Bất đẳng thức cuối cùng đúng do 1ab  . Cách giải 12 Có người bảo đạo hàm là một công cụ mạnh để giải toán BĐT. Ngay cả mấy cậu học sinh lớp 8,9 cũng đòi học đạo hàm vì thấy các anh chị dùng nó tuyệt vời quá. Nhưng dục tốc thì bất đạt! Mới các bạn xem chúng tôi tung chiêu sau cùng là sử dụng “hàng nóng” là đạo hàm. Từ điều kiện suy ra:     32 9 27 2x x y z xyz x y z x y z         .  Nếu x y x z    thì (*) hiển nhiên đúng.  Do vai trò của y và z như nhau nên ta có thể cho rằng: z x y  . Thế thì bao giờ ta cũng tìm được hai số không âm a,b sao cho a b và: y x a x z b      .
  7. 7. Điều kiện tương đương:  2 3x a b ab  . Trường hợp a b là tầm thường. Bây giờ ta chỉ xét a b . Khi đó :             3 3 * 2 2 3 2 2 2 5 2x a x b x a x b x a b x a b            . Đặt 2 2 2 t t x a b x x      .       3 2 3 3 2 2 3 * 2 6 4 2 5 8 6 3 2 12 0 x t x x ab t x tx t x t abx            . Bây giờ ta chứng minh :   3 2 2 3 8 6 3 2 0f x x tx t x t     . Thật vậy :    / 2 2 3 3 8 4 0 4 t t f x x tx t x        . Lập bảng biến thiên của hàm số f trên 0; 2 t      thì thấy   0, 0; 2 2 t t f x f x                . Từ đây ta có điều phải chứng minh. Vài điều chia sẻ cùng đồng nghiệp. “Thành công không phải là số chiến thắng bạn có được mà là những ngọn núi bạn đã vượt qua” (Booker Taliaferro Washington ) Mộc Hóa tháng 8 năm 2009. Trần Thanh Tùng

  --- Bài cũ hơn ---

 • “bí Quyết” Làm Bài Chứng Minh Bất Đẳng Thức, Tìm Giá Trị Lớn Nhất, Nhỏ Nhất Của Biểu Thức
 • Cách Xử Lý Nhanh Khi Bị Ngộ Độc Bột Ngọt
 • Giải Đáp Thắc Mắc Về Ứng Dụng Và Cách Dùng Bột Ngọt Hợp Lý
 • Dị Ứng Bột Ngọt: Triệu Chứng, Chẩn Đoán Và Cách Chữa
 • Giải Độc Bột Ngọt Hiệu Quả
 • Tư Vấn Về Quy Định Đăng Ký Nhãn Hiệu Bao Bì Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Tại Sao Doanh Nghiệp Cần Uỷ Quyền Cho Công Ty Luật Đăng Ký Thương Hiệu?
 • Tại Sao Bạn Cần Đăng Ký Bảo Hộ Logo Công Ty
 • Quy Định Về Quyền Đăng Ký Nhãn Hiệu Nước Ngoài Tại Việt Nam
 • Giá Vàng 18K Pnj
 • Giá Cả Vàng Mi Hồng
 • Bao gì sản phẩm là cách thức thể hiện, trình bày sản phẩm một cách sáng tạo. Một bao bì bắt mắt có thể khuyến khích việc mua hàng. Và việc đăng ký nhãn hiệu bao bì sẽ bảo vệ quyền lợi tối ưu cho chủ sở hữu nhãn hiệu, tránh những tranh chấp không đáng có về sau. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ những thông tin quan trọng khi đi đăng ký. Mời các bạn theo dõi bài viết.

  Những giấy tờ bắt buộc phải có khi đăng ký nhãn hiệu bao bì là gì?

  Theo quy định pháp luật hiện hành, khi đăng ký nhãn hiệu bao bì thì chủ thể bắt buộc phải chuẩn bị:

  • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (2 bản): Theo mẫu 04-NH quy định tại Phụ lục A TT 01/2007/TT-BKHCN.
  • Mẫu nhãn hiệu (05 mẫu kích thước 80 x 80 mm) và danh mục sản phẩm mang nhãn hiệu bao bì: Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm in trên tờ khai.
  • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.

  Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao bì ở đâu hiện nay?

  Tổ chức, cá nhân nộp đơn đăng ký tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

  Lưu ý: Có thể nộp trực tiếp hay qua bưu điện.

  Thời gian đăng ký nhãn hiệu bao bì hiện nay là bao lâu?

  Theo qui định, quy trình thẩm định đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trải qua các giai đoạn sau:

  • Thẩm định hình thức: Diễn ra 01 tháng từ ngày nộp đơn. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn.
  • Công bố đơn trên Công báo: Trong thời hạn 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ. Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
  • Thẩm định nội dung đơn: Không quá 09 tháng kể từ ngày công bố đơn. Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

  Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục sở hữu trí tuệ tại thời điểm xét duyệt.

  Mong rằng bài viết trên của chúng tôi đã giúp bạn có thêm thông tin về quy định đăng ký nhãn hiệu bao bì hiện nay. Nếu cần thêm thông tin chi tiết hoặc có bất kỳ thắc mắc nào thì liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng để giải đáp cho bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Về Đăng Ký Nhãn Hiệu Cục Sở Hữu Trí Tuệ
 • Thành Công Bằng Cách Đăng Ký Thương Hiệu Trà Sữa
 • Tầm Quan Trọng Của Việc Đăng Ký Bảo Hộ Logo Thương Hiệu
 • Thị Trường Và Đăng Ký Thương Hiệu Thời Trang
 • Thời Gian Để Đăng Ký Nhãn Hiệu Mất Bao Lâu Hiện Nay
 • Thông Tin Về Đăng Ký Nhãn Hiệu Cục Sở Hữu Trí Tuệ

  --- Bài mới hơn ---

 • Tư Vấn Về Quy Định Đăng Ký Nhãn Hiệu Bao Bì Hiện Nay
 • Tại Sao Doanh Nghiệp Cần Uỷ Quyền Cho Công Ty Luật Đăng Ký Thương Hiệu?
 • Tại Sao Bạn Cần Đăng Ký Bảo Hộ Logo Công Ty
 • Quy Định Về Quyền Đăng Ký Nhãn Hiệu Nước Ngoài Tại Việt Nam
 • Giá Vàng 18K Pnj
 • Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thông thường sẽ có hai cách thức thực hiện là thông qua các loại hình dịch vụ hỗ trợ hoặc đăng ký nhãn hiệu Cục Sở hữu trí tuệ dành cho những ai thực sự am hiểu. Các cá nhân tổ chức này sẽ không thông qua bất kỳ đơn vị đại diện nào để thực hiện thay. Mà thay vào đó sẽ là toàn bộ quá trình tự thực hiện, theo dõi cũng như hoàn thiện những yêu cầu cần thiết.

  Điều cần biết khi đăng ký nhãn hiệu Cục Sở hữu trí tuệ

  Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Nhằm đảm bảo các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước. Bảo đảm các hoạt động này diễn ra theo đúng quy định của pháp luật cũng như chủ trương của Chính Phủ. Hiện tại trụ sở chính của cơ quan này trực thuộc tại địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

  Ngoài ra còn có 2 văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng.

  + Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng: 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành, thành phố Đà nẵng.

  + Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh: 17 – 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

  Sơ lược về quy trình đăng ký nhãn hiệu cục sở hữu trí tuệ

  Quy trình thực hiện đăng ký nhãn hiệu Cục Sở hữu trí tuệ

  Sau khi đơn đăng ký nhãn hiệu được cơ quan chức năng tiếp nhận sẽ trải qua các công đoạn gồm:

  – Thẩm định hình thức: Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét kiểm tra những vấn đề về mặt hình thức như tờ khai đăng ký theo mẫu quy định. Hay đơn đăng ký đã được phân loại danh mục sản phẩm, dịch vụ hay chưa, hình thức của mẫu nhãn hiệu đăng ký, các chứng từ hoàn tất khoản phí, lệ phí,…

  Sau đó sẽ đưa ra các kết luận về hình thức của đơn đăng ký. Trường hợp đơn không hợp lệ, cơ quan sẽ đưa ra các thông báo về lý do để chủ đơn sửa đổi trong thời hạn cho phép.

  – Công bố đơn hợp lệ trên Công báo Sở hữu công nghiệp: Đối với những đơn đăng ký hợp lệ về mặt hình thức sẽ được đăng lên công báo.

  – Thẩm định nội dung: Đây là giai đoạn quan trọng nên tiêu tốn nhiều thời gian nhất khi thực hiện quy trình đăng ký. Kiểm tra và đánh giá về sự phân biệt của nhãn hiệu mà chủ đơn đăng ký.

  Đảm bảo không tồn tại sự trùng lặp hay có những yếu tố gây nhầm lẫn đối với những nhãn hiệu đã đăng ký trước đó. Nếu đơn đăng ký hợp lệ, cơ quan sẽ ra thông báo để chủ đơn thực hiện nộp các khoản phí, lệ phí cấp văn bằng. Nếu đơn không hợp lệ, cơ quan sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

  – Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: Khi chủ đơn nộp các chứng từ hoàn tất phí, lệ phí, cơ quan sẽ quyết định cấp văn bằng bảo hộ. Nhãn hiệu được ghi vào sổ đăng ký và đăng lên công báo.

  Việc tiến hành đăng ký nhãn hiệu Cục Sở hữu trí tuệ phải đảm bảo về mặt hồ sơ cũng như thủ tục. Nếu các chủ đơn có ý muốn tự thực hiện quy trình này trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ nhưng vướng mắc về hồ sơ đăng ký. Có thể nhờ đến việc chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ của Văn phòng luật sư Phan Law Vietnam.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thành Công Bằng Cách Đăng Ký Thương Hiệu Trà Sữa
 • Tầm Quan Trọng Của Việc Đăng Ký Bảo Hộ Logo Thương Hiệu
 • Thị Trường Và Đăng Ký Thương Hiệu Thời Trang
 • Thời Gian Để Đăng Ký Nhãn Hiệu Mất Bao Lâu Hiện Nay
 • Quy Định Về Mẫu Đăng Ký Nhượng Quyền Thương Hiệu
 • Thành Công Bằng Cách Đăng Ký Thương Hiệu Trà Sữa

  --- Bài mới hơn ---

 • Về Đăng Ký Nhãn Hiệu Cục Sở Hữu Trí Tuệ
 • Tư Vấn Về Quy Định Đăng Ký Nhãn Hiệu Bao Bì Hiện Nay
 • Tại Sao Doanh Nghiệp Cần Uỷ Quyền Cho Công Ty Luật Đăng Ký Thương Hiệu?
 • Tại Sao Bạn Cần Đăng Ký Bảo Hộ Logo Công Ty
 • Quy Định Về Quyền Đăng Ký Nhãn Hiệu Nước Ngoài Tại Việt Nam
 • Nhắc đến các loại thức uống phổ biến tại thị trường Việt Nam thì tuyệt đối không thể không nhắc đến trà sữa. Loại thức uống vốn đã được xuất hiện từ rất lâu nhưng tầm ảnh hưởng của nó hầu như không có dấu hiệu thuyên giảm. Cũng vì vậy mà gần như thị trường trà sữa đã trở nên đa dạng nhưng cũng không kém  phần khắc nghiệt.

  Số lượng các doanh nghiệp ra đời nhằm mục đích kinh doanh loại hình thức uống này càng lúc càng nhiều hơn. Khi đó gần như những doanh nghiệp này muốn có quá trình kinh doanh thuận lợi thì không thể không bỏ qua công tác đăng ký thương hiệu trà sữa.

  Thị trường và đăng ký thương hiệu trà sữa

  Mối liên hệ giữa thị trường và đăng ký thương hiệu trà sữa

  Trà sữa đã trở thành một trong những loại thức uống được yêu thích nhất không chỉ của riêng giới trẻ mà là mọi tầng lớp trong xã hội. Với nhịp sống hiện đại cùng nhu cầu của loại thức uống phổ biến này và gần như các doanh nghiệp ra đời hoạt động trong lĩnh vực này càng lúc càng tăng.

  Việc số lượng gia tăng nhanh đến thế chủ yếu là do các chủ doanh nghiệp nắm bắt được thị hiếu của thị trường. Và đồng thời cũng vì sự phát triển chủ yếu đó đã làm cho thị trường này trở nên khốc liệt và khó có thể trụ vững nếu không có cách thức hoạt động phù hợp.

  Một doanh nghiệp muốn có quá trình thuận lợi thì bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm chủ doanh nghiệp còn cần phải chú trọng đến một yếu tố khác. Điều đó chính là việc xây dựng thương hiệu nhằm làm tăng khả năng cạnh tranh và tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

  Không chỉ riêng với các doanh nghiệp kinh doanh trà sữa mà gần như mọi doanh nghiệp muốn hoạt động thuận lợi đều phải bắt nguồn từ việc xây dựng thương hiệu. Và muốn xây dựng được một thương hiệu hoàn chỉnh thì gần như đều phải xuất phát từ việc đăng ký thương hiệu trà sữa.

  Lợi ích của việc đăng ký cho thương hiệu trà sữa ?

  Việc thị trường có quá nhiều doanh nghiệp cùng kinh doanh cùng lúc loại mặt hàng này đã tạo nên sự đa dạng trong việc lựa chọn cho người tiêu dùng. Để một mặt hàng trở thành sự lựa chọn của khách hàng sẽ dựa trên rất nhiều yếu tố.

  Trong đó yếu tố hàng đầu và có sức ảnh hưởng lớn đến sự lựa chọn đó chính là thương hiệu của sản phẩm. Yếu tố này còn được đặt trên cả yếu tố chất lượng sản phẩm trong sự lựa chọn của khách hàng.

  Thương hiệu chính là phương thức đưa các sản phẩm của doanh nghiệp đến gần hơn với thị trường. Chính thương hiệu sẽ mang lại nguồn thu chính cho doanh nghiệp sau nhiều năm hoạt động. Cũng vì quan trọng như thế thương hiệu có thể trở thành bước cản trở nếu như không được đăng ký bảo hộ.

  Nếu như trước đây các chủ doanh nghiệp chỉ vì những suy nghĩ sợ phiền phức, tốn thời gian hay thủ tục phức tạp hay việc đăng ký thương hiệu trà sữa là không cần thiết. Thì giờ đây những suy nghĩ này đều có thể được hóa giải một cách dễ dàng. Giải pháp để công tác quan trọng này trở nên đơn giản hơn chính là sự hỗ trợ của Phan Law Vietnam.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tầm Quan Trọng Của Việc Đăng Ký Bảo Hộ Logo Thương Hiệu
 • Thị Trường Và Đăng Ký Thương Hiệu Thời Trang
 • Thời Gian Để Đăng Ký Nhãn Hiệu Mất Bao Lâu Hiện Nay
 • Quy Định Về Mẫu Đăng Ký Nhượng Quyền Thương Hiệu
 • Những Điều Cần Biết Về Phí Dịch Vụ Đăng Ký Thương Hiệu
 • Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu Cá Nhân Tiến Hành Như Thế Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Đăng Ký Logo Thương Hiệu Nước Khoáng
 • Đăng Ký Thương Hiệu Cửa Hàng Có Thực Sự Cần Thiết?
 • Cách Đăng Ký Thương Hiệu Online Trên Hệ Thống Nhận Đơn Trực Tuyến
 • Đăng Ký Thương Hiệu Tại Mỹ Có Điểm Gì Khác So Với Việt Nam?
 • Đăng Ký Thương Hiệu Nước Ngoài Tại Việt Nam Và Ngược Lại
 • Bảo vệ thương hiệu cá nhân có thể hiểu theo nhiều cách, tuy nhiên khi bạn tiến hành đăng ký bảo hộ thương hiệu cá nhân theo pháp luật sở hữu trí tuệ, bạn có thể hiểu là mình đang thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định để được pháp luật bảo vệ tài sản trí tuệ của chính bản thân mình.

  Thương hiệu cá nhân là loại tài sản vô hình và sẽ được cụ thể hóa, thương mại hóa thông qua thủ tục này. Cùng Phan Law tìm hiểu cách thức tiến hành loại thủ tục đặc biệt này với Cục Sở hữu trí tuệ nhé!

  Đăng ký bảo hộ thương hiệu cá nhân tiến hành ra sao?

  Để thực hiện được thủ tục này, trước hết bạn phải tạo ra được một dấu hiệu/nhãn hiệu đại diện cho thương hiệu cá nhân của bạn. Sau đó, bạn tiếp tục chuẩn bị các giấy tờ hồ sơ sau:

  • Tờ khai/đơn đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu thương hiệu. Cục Sở hữu trí tuệ quy định cụ thể mẫu đơn này, bạn có thể tải về và tìm hiểu để đảm bảo điền đơn thật chính xác
  • Danh mục hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ sử dụng thương hiệu cá nhân của bạn trên thị trường Việt Nam
  • Mẫu nhãn hiệu đại diện thương hiệu. Bạn chuẩn bị 9 mẫu giống nhau, có kích thước tối thiểu là 30mm x 30mm và tối đa không được vượt quá 80mm x 80mm
  • Giấy tờ pháp lý của chủ sở hữu thương hiệu
  • Giấy tờ chứng minh quyền nộp đơn hợp pháp của chủ đơn
  • Giấy tờ chứng minh việc sử dụng thương hiệu cá nhân trên thực tế
  • Chứng từ nộp phí và lệ phí đăng ký đến Cục Sở hữu trí tuệ

  Các lưu ý khi tiến hành đăng ký bảo hộ thương hiệu cá nhân

  Bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp đến Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội, hoặc hai văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

  Ngoài cách nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu cá nhân trực tiếp, bạn có thể tiến hành nộp trực tuyến hoặc nộp gián tiếp thông qua các đại diện sở hữu công nghiệp được Cục công nhận.

  Một lưu ý nữa cho bạn đó là trước khi tiến hành thực hiện hồ sơ, bạn cần kiểm tra và xem xét thật kỹ khả năng được pháp luật bảo hộ nhãn hiệu thương hiệu cá nhân của mình.

  Xác định chính xác và đầy đủ danh mục sản phẩm dịch vụ, hàng hóa sử dụng nhãn hiệu thương hiệu sẽ là chìa khóa giúp bạn rút ngắn thời gian cũng như tiết kiệm chi phí khi thực hiện thủ tục bảo hộ.

  Các thông tin cung cấp trong tờ khai đăng ký, cùng các giấy tờ pháp lý đi kèm trong hồ sơ cần có tính pháp lý tuyệt đối, trung thực tránh trường hợp làm giả giấy tờ. Chuẩn bị phí và lệ phí đầy đủ, tiến hành nộp đúng thời gian quy định.

  Các thông tin chủ chốt của việc đăng ký bảo hộ thương hiệu cá nhân đã được Phan Law cung cấp trong bài viết này, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào có thể liên hệ ngay với chúng tôi theo số tổng đài tư vấn pháp lý để được hỗ trợ giải đáp nhanh chóng và chính xác nhất.

  Đội ngũ luật sư chuyên môn cao cùng các chuyên viên pháp lý chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ bạn bảo vệ tối ưu thương hiệu của mình với phương châm: Chuyên nghiệp – hiệu quả – nhanh chóng – tiết kiệm nhất!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đăng Ký Thương Hiệu Ở Việt Nam Mất Khoảng Bao Nhiêu Thời Gian?
 • Đăng Ký Thương Hiệu Cà Phê – Xây Dựng Lá Chắn Bảo Hộ Thương Hiệu
 • ★ Cách Thức Đăng Ký Thương Hiệu Thời Trang Hiệu Quả 100%
 • Đối Tượng Được Đăng Ký Bảo Hộ Quyền Sáng Chế
 • Doanh Nghiệp Kinh Doanh Hàng Hóa Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu Ở Đâu?
 • Doanh Nghiệp Kinh Doanh Hàng Hóa Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu Ở Đâu?

  --- Bài mới hơn ---

 • Đối Tượng Được Đăng Ký Bảo Hộ Quyền Sáng Chế
 • ★ Cách Thức Đăng Ký Thương Hiệu Thời Trang Hiệu Quả 100%
 • Đăng Ký Thương Hiệu Cà Phê – Xây Dựng Lá Chắn Bảo Hộ Thương Hiệu
 • Đăng Ký Thương Hiệu Ở Việt Nam Mất Khoảng Bao Nhiêu Thời Gian?
 • Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu Cá Nhân Tiến Hành Như Thế Nào?
 • Nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở đâu, đăng ký bản quyền thương hiệu ở đâu là câu hỏi thường gặp của đa số doanh nghiệp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Để giải đáp thắc mắc này của quý khách, hôm nay Phan Law Vietnam sẽ hướng dẫn địa điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu chính xác nhất.

  Đối tượng có quyền nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

  –          Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam có quyền nộp đơn trực tiếp vào Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc thông qua Đại diện Sở Hữu Trí Tuệ để yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

  Tổ chức và cá nhân Việt Nam không bắt buộc phải thông qua các tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ để tiến hành nộp đơn, tuy nhiên, đây là một công việc đòi hỏi kiến thức, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, tổ chức và cá nhân nên tìm đến các luật sư, các tổ chức đại diện để được tư vấn về quy trình, cách thức nộp đơn để bảo đảm tiến hành thủ tục một cách nhanh chóng, hiệu quả.

  –          Các tổ chức, cá nhân người nước ngoài nếu không cư trú hoặc có cơ sở ở Việt Nam thì bắt buộc phải nộp đơn qua các tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu.

  Nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở đâu?

  Các cá nhân, tổ chức khi đã chuẩn bị xong hồ sơ, tài liệu có thể lựa chọn hình thức nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện.

  Trong hai hình thức nộp hồ sơ này, mọi người nên dành sự ưu tiên cho việc nộp trực tiếp. Việc nộp đơn trực tiếp giúp hồ sơ được xử lý nhanh hơn, bên cạnh đó còn tránh tình trạng thất lạc hồ sơ.

  Hình thức nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu qua đường bưu điện chỉ nên được áp dụng khi địa chỉ trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ quá xa với doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký nhãn hiệu có thể được nộp bằng tiền mặt, séc chuyển khoản hoặc ủy nhiệm chi cho Cục sở hữu trí tuệ.

  Địa chỉ Cục Sở hữu trí tuệ cụ thể như sau:

  – Tại Hà Nội: 384-386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, TP. Hà Nội

  – Tại TP.Hồ Chí Minh: Tầng 7 tòa nhà Hà Phan, 17-19 Tôn Thất Tùng, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

  – Tại Đà Nẵng: Tầng 3, Số 135 Minh Mạng, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

  Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội

  Vậy tóm lại, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở đâu? Cá nhân, tổ chức đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc các văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

  Có thể do vị trí địa lí cản trở quý khách đăng ký nhãn hiệu, Phan Law Vietnam cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có quý khách. Nếu có bất kì thắc mắc xin vui lòng gọi vào đường dây nóng để được tư vấn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Doanh Nghiệp Kinh Doanh Đồ Chơi Trẻ Em Đăng Ký Thương Hiệu Ở Đâu?
 • Có Nên Đăng Ký Bảo Hộ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Đối Với Nhãn Hiệu Nông Sản?
 • Thời Gian Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa Mất Bao Lâu?
 • Mục Đích Của Việc Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu Ở Nước Ngoài Và Những Thách Thức
 • Điều Kiện Đăng Ký Nhãn Hiệu Mỹ Phẩm Như Thế Nào?
 • Thời Gian Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa Mất Bao Lâu?

  --- Bài mới hơn ---

 • Có Nên Đăng Ký Bảo Hộ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Đối Với Nhãn Hiệu Nông Sản?
 • Doanh Nghiệp Kinh Doanh Đồ Chơi Trẻ Em Đăng Ký Thương Hiệu Ở Đâu?
 • Doanh Nghiệp Kinh Doanh Hàng Hóa Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu Ở Đâu?
 • Đối Tượng Được Đăng Ký Bảo Hộ Quyền Sáng Chế
 • ★ Cách Thức Đăng Ký Thương Hiệu Thời Trang Hiệu Quả 100%
 • Một nhãn hiệu hàng hóa cần thiết phải được đăng ký độc quyền để được pháp luật bảo hộ khỏi các hành vi xâm phạm nhãn hiệu. Mặc cho lợi ích mà đăng ký bảo hộ mang lại, nhiều doanh nghiệp vẫn tỏ ra khá ái ngại khi đăng ký nhãn hiệu bởi nó gây mất thời gian nhưng tỉ lệ thành công không cao. Như vậy làm thế nào để đăng ký có hiệu quả mà tiết kiệm thời gian đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

  Lưu ý tiết kiệm tối đa thời gian đăng ký nhãn hiệu

  Sau đây là một số lưu ý giúp quý khách đăng ký nhãn hiệu tiết kiệm tối đa thời gian đăng ký nhãn hiệu.

  • Giai đoạn đầu tiên và tiên quyết khi đăng ký nhãn hiệu là tra cứu nhãn hiệu. Đây không phải là công đoạn bắt buộc nhưng chúng tôi khuyến khích thực hiện tra cứu nhằm xác định tỉ lệ thành công khi đăng ký của doanh nghiệp.
  • Bước khai đơn cũng là một trong những bước quan trọng. Nếu khai đơn không chính xác, khi cục Sở hữu trí tuệ thực hiện thẩm định, khả năng cao đơn của quý khách sẽ bị từ chối do sai phạm về hình thức. Trong trường hợp đó, người nộp đơn cần theo dõi, cập nhật thông tin đơn một cách thường xuyên để kịp thời sửa chữa và bổ sung tài liệu cho đơn đăng ký.
  • Kịp thời thanh toán lệ phí tại cục Sở hữu trí tuệ giúp quý khách tiết kiệm thời gian chờ đợi và giảm thiểu khả năng bị từ chối đơn đăng ký.

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu của Phan Law Vietnam

  Hiện nay có hàng loạt các tổ chức, công ty luật cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền. Quý khách cần lựa chọn chính xác tổ chức uy tín để được phục vụ với dịch vụ chất lượng với giá cả hợp lý nhất.

  Là tổ chức sở hữu trí tuệ với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, Phan Law Vietnam tự hào là tổ chức cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tiết kiệm tối đa thời gian đăng ký nhãn hiệu cho quy khách với tỉ lệ thành công cao.

  Đến với Phan Law Vietnam, vấn đề thời gian đăng ký nhãn hiệu không còn là nỗi lo của các doanh nghiệp. Nếu có bất kỳ thắc mắc về vấn đề đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn rõ hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mục Đích Của Việc Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu Ở Nước Ngoài Và Những Thách Thức
 • Điều Kiện Đăng Ký Nhãn Hiệu Mỹ Phẩm Như Thế Nào?
 • Những Điều Bạn Cần Biết Về Đăng Ký Nhãn Hiệu Chứng Nhận
 • ★ Quy Trình Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa Điện Tử
 • Tìm Hiểu Về Các Loại Mỹ Phẩm Whoo
 • ★ Quy Trình Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa Điện Tử

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Điều Bạn Cần Biết Về Đăng Ký Nhãn Hiệu Chứng Nhận
 • Điều Kiện Đăng Ký Nhãn Hiệu Mỹ Phẩm Như Thế Nào?
 • Mục Đích Của Việc Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu Ở Nước Ngoài Và Những Thách Thức
 • Thời Gian Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa Mất Bao Lâu?
 • Có Nên Đăng Ký Bảo Hộ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Đối Với Nhãn Hiệu Nông Sản?
 • Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đồ điện tử đóng vai trò mật thiết trong đời sống sinh hoạt của con người. Điều đó dẫn đến tình trạng hàng loạt hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tuồn ra thị trường.

  Trước tình huống hiện nay, đăng ký nhãn hiệu là cần thiết đối với các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm điện tử. Sau đây là quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa điện tử cho quý khách.

  Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đồ điện tử

  Tra cứu nhãn hiệu là bước cần thiết để doanh nghiệp đánh giá khả năng thành công khi đăng ký nhãn hiệu hiệu điện tử. Thông thường có hai cách tra cứu gồm: tra cứu trực tuyến tại trang web chính thức của cục Sở hữu trí tuệ và tra cứu thông qua các tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ.

  Chúng tôi khuyến khích quý khách sử dụng tra cứu thông qua các tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ để được tra cứu với tỉ lệ chính xác tới hơn 90%.

  Sau khi tiến hành tra cứu nhãn hiệu và thấy nhãn hiệu có khả năng được bảo hộ thì chủ sở hữu sẽ tiến hành chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ. Khách hàng sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của công ty có thể liên hệ chúng tôi để được tư vấn về tài liệu cần thiết để làm thành hồ sơ đăng ký.

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa điện tử

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa điện tử trải qua các giai đoạn sau:

  Thẩm định hình thức (1-2 tháng),

  Công bố Đơn trên Công báo (2 tháng);

  Thẩm định nội dung (9-12 tháng);

  Cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (1-2 tháng).

  Thời gian đăng ký nhãn hiệu có thể kéo dài trường hợp cần sửa chữa bổ sung tài liệu hoặc một số trường hợp khác.

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu điện tử

  Chi phí đăng ký nhãn hiệu điện tử

  Phí đăng ký nhãn hiệu sẽ được tính dựa trên số nhóm và số sản phẩm trong mỗi nhóm được chỉ định trong Đơn. Số lượng nhóm đăng ký hoặc số sản phẩm trong mỗi nhóm nhiều thì chi phí sẽ cao hơn. Khi sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ,quý khách sẽ có thể tiết kiệm tối đa chi phí đồng thời giảm thiểu khả năng bị từ chối đơn đăng ký.

  Trong quá trình đăng ký, quý khách có thể gặp khó trong việc nắm bắt quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa điện tử. PHAN LAW VIETNAM là một tổ chức đại diện được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận tổ chức đại diện.

  Chúng tôi tự hào có đầy đủ chức năng và quyền hạn trong việc hỗ trợ khách hàng đăng ký bảo hộ cho các đối tượng Sở hữu trí tuệ. Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của công ty trong lĩnh vực điện tử xin vui lòng liên hệ với Phan Law Vietnam để được hướng dẫn chi tiết.

  ~~~

  Phí đăng ký nhãn hiệu hàng hóa điện tử

  Hàng hóa điện tử ngày càng chiếm vị thế to lớn trong lòng người tiêu dùng. Có thể nói ngày càng có nhiều thiết bị điện tử với chất lượng cao được ra mắt. Điều này làm gia tăng tính cạnh tranh vốn có của lĩnh vực đầy tiềm năng này.

  Song song với sự phát triển đó, một vấn đề pháp lý nảy sinh ra cho doanh nghiệp là đăng ký nhãn hiệu. Một câu hỏi thường gặp nhất khi đăng ký nhãn hiệu là phí đăng ký nhãn hiệu hàng hóa điện tử. Sau đây chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc trên.

  Cách thanh toán phí đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

  Quý khách thanh toán phí đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ tại cục Sở hữu trí tuệ theo đúng quy định pháp luật. Lệ phí đăng ký nhãn hiệu có thể được nộp bằng tiền mặt, séc chuyển khoản hoặc uỷ nhiệm chi cho cơ quan đại diện sở hữu trí tuệ đăng ký nhãn hiệu.

  Quý khách cần thanh toán lệ phí đăng ký bảo hộ đúng hạn nhằm tránh trường hợp đơn bị từ chối chấp nhận do chưa đóng lệ phí. Để được theo dõi và thực hiện đóng lệ phí tiết kiệm tối đa thời gian và công sức, Phan Law Vietnam cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu điện tử.

  Phí đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

  Lệ phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho doanh nghiệp bảo gồm các khoản phí sau

  –         Lệ phí nộp đơn (cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ)

  Nếu đơn đăng ký có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi

  –         Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên cho mỗi đơn (nếu có yêu cầu)

  –         Phí thẩm định nội dung (cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ)

  Nếu đơn đăng ký có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi

  Nếu đơn đăng ký có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi

  –         Phí tra cứu thông tin (cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ)

  Nếu đơn đăng ký có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi

  –         Lệ phí công bố đơn

  Lệ phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

  Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng đăng ký nhãn hiệu

  Lệ phí công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

  Phí đăng ký nhãn hiệu hàng hóa điện tử có thể thay đổi trong một số trường hợp trường hợp. Để được theo dõi và thanh toán các chi phí đăng ký bảo hộ kịp thời, quý khách có thể tin tưởng sử dụng dịch vụ đăng ký của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc, vui lòng liên hệ đường dây nóng để được tư vấn thêm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Các Loại Mỹ Phẩm Whoo
 • Tìm Hiểu Về Mỹ Phẩm Whoo Cho Da Dầu
 • Mỹ Phẩm Whoo Trị Mụn- Giải Pháp Hiệu Quả Cho Chị Em Phụ Nữ
 • ★ Tổng Quan Về Mỹ Phẩm Whoo All In One
 • Rượu Vang Đà Lạt Bao Nhiêu Tiền
 • ★ ★ Bạn Cần Biết Cách Nhận Biết Sữa Similac Hmo Giả

  --- Bài mới hơn ---

 • ★ Mua Dụng Cụ Spa Tphcm Ở Đâu Cho Rẻ Và Tốt?
 • Mua Thiết Bị Spa Giá Gốc Ở Đâu Uy Tín Và Chất Lượng?
 • 4 Phụ Kiện Spa Không Thể Thiếu Trước Khi Khai Trương
 • Tủ Spa – Thiết Bị Không Thể Vắng Mặt Tại Trung Tâm Spa
 • ★ Địa Điểm Mua Hải Sản Nha Trang Chính Gốc Bao Ngon Bao Chất Lượng
 • Trên thị trường sữa cho trẻ sơ sinh hiện nay có rất nhiều loại sữa khác nhau. Điều này có hai mặt của nó. Đầu tiên, về ưu điểm là tạo sự lựa chọn đa dạng trong việc lựa chọn một loại sữa phù hợp thể trạng với khẩu vị của con bạn. Về nhược điểm, có nhiều loại sữa không an toàn và chưa qua kiểm định của các chuyên gia. Do vậy, mà chất lượng của sữa không được đảm bảo và không an toàn cho trẻ khi sử dụng.

  Để nhận biết đâu là loại sữa chính hãng và đâu là loại sữa giả thì các ông bố bà mẹ những người mua sữa cho con cần có những hiểu biết sâu rộng về thông tin của các loại sữa này. Hiểu biết được nguồn gốc, thương hiệu và hình dạng của sữa để biết được đây là sữa giả hay sữa thật. Và một trong những loại sữa được nhiều bà mẹ tin dùng cho con nhất hiện nay là sữa similac HMO. Vậy làm sao để biết cách nhận biết sữa similac HMO giả hay thật?

  Những thông tin để nhận biết cách nhận biết sữa similac HMO giả

  Là một sản phẩm sữa của thương hiệu sữa nổi tiếng Abbott của Mỹ, nhận được rất nhiều sự tin tưởng và sử dụng của các bà mẹ hiện nay. Lợi dụng việc đó mà những người xấu đã tạo ra những hộp sữa similac HMO giả và tung lên thị trường buôn bán như sữa thật.

  Vậy làm sao để biết cách nhận biết sữa similac HMO giả là điều mà rất nhiều ông bố bà mẹ hiện nay thắc mắc. Bởi lẽ việc sử dụng một loại sữa giả gây ảnh hưởng vô cùng xấu đối với sức khoẻ cũng như sự phát triển của con bạn. Hiểu được điều đó, chúng tôi cung cấp đến bạn những thông tin để phân biệt sữa similac HMO thật hay giả.

  Cách phân biệt và cách nhận biết sữa similac HMO giả và thật

  Được sản xuất vô cùng tinh vi nên rất khó để người tiêu dùng nhận ra đâu là sữa thật và đâu là sữa giả. Điều đầu tiên để biết cách nhận biết sữa similac HMO giả đó là về mùi của sữa. Sữa similac giả có mùi hơi ngai ngái và hơi chua. Trong khi đó sữa thật có mùi thơm tự nhiên và mùi thơm đó nhẹ nhàng. Khi bạn ngửi hay pha lên mùi của sữa thoang thoảng chứ không nồng như sữa giả.

  Tiếp đến đó là về màu sữa, màu sữa của sữa similac HMO giả không tự nhiên, hơi sậm màu và không hài hòa so với sữa thật. Sữa thật với màu vàng tự nhiên, khi nhìn vào bạn sẽ cảm thấy đó là màu vàng tự nhiên. Là 2 cách nhận dạng rõ ràng nhất đâu là sữa thật và đâu là sữa giả.

  ~~~

  Thông tin về sữa Similac HMO nhập từ Mĩ

  Trong việc chọn lựa sản phẩm sữa phù hợp với con mình, các mẹ thường có xu hướng chọn những mặt hàng được nhập khẩu từ nước ngoài. Một trong số đó là dòng sữa Similac HMO nhập từ Mĩ,chỉ trong thời gian ngắn từ năm 2021 tính đến nay đã chiếm trọn được tình cảm cũng như sự tin tưởng của những người làm cha làm mẹ khi lựa chọn sản phẩm sữa cho con cái của mình.

  Với sự kết hợp giữa sữa công thức Similac quen thuộc với dưỡng chất nuôi dưỡng hệ miễn nhiễm HMO – một trong ba đại dưỡng chất chỉ tồn tại có trong sữa mẹ, Similac HMO đã trở thành cột mốc quan trọng trong ngành dinh dưỡng nhi trên thế giới. Cũng chính nhờ phát kiến đặc biệt này mà sản phẩm không chỉ giúp cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho trẻ mà còn đặt nền móng đầu tiên cho hệ miễn dịch, tiêu hóa ở trẻ nhờ dưỡng chất HMO.

  So sánh Sữa Similac HMO nhập từ Mĩ với các dòng sữa khác

  Sữa Similac HMO nhập từ Mĩ là kết quả của quá trình nghiên cứu sau hơn 20 năm, được đánh giá là cột mốc quan trọng trong ngành dinh dưỡng nhi. Đây là lần đầu tiên có một sản phẩm kết hợp được dưỡng chất HMO chỉ có trong sữa mẹ vào sữa công thức, vừa đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cũng như cung cấp cho trẻ sức đề kháng tốt như sữa mẹ.

  Theo như nghiên cứu của các nhà khoa học, trẻ sử dụng sữa Similac HMO bước đầu có hệ tiêu hóa và sức đề kháng như trẻ được bú sữa mẹ. Vì vậy hiện nay, phụ huynh khi lần đầu lựa chọn sữa cho con mình đều nghĩ ngay tới Similac HMO. Không chỉ đảm bảo cho đầy đủ nguồn dinh dưỡng cần thiết mà còn giúp cho hệ miễn dịch của trẻ bước đầu có nền móng vững chắc.

  Sữa Similac HMO nhập từ Mĩ – lời cam kết về tương lai dành cho trẻ

  Để trẻ có một tương lai thật tươi sáng thì việc chuẩn bị cho trẻ có một thể lực khỏe, một sức đề kháng tốt là một điều bất kì ông bố bà mẹ nào cũng đều muốn. Thấu hiểu nỗi lòng của phụ huynh, Abbott đã dày công nghiên cứu sản phẩm được kết hợp giữa sữa công thức và dưỡng chất có trong sữa mẹ HMO, đó là dòng sữa Similac HMO nhập từ Mĩ.

  Đây vừa là giải pháp cho sự lo lắng của cha mẹ mà cũng là lời cam kết cho tương lai của trẻ mà Abbott muốn dành cho các gia đình. Là một trong những nhãn hàng sữa nổi tiếng nhưng Abbott vẫn luôn nỗ lực phát triển để có thể đưa ra thị trường nhiều sự đa dạng hơn cho lựa chọn của các mẹ.

  ~~~

  Tại sao “Sữa Similac HMO xách tay Mĩ” lại được ưa chuộng?

  Một trong những sản phẩm đang được ưa chuộng trên thị trường sữa Việt Nam đó là sữa Similac HMO xách tay Mĩ. Với sự kết hợp đặc biệt giữa sữa công thức với dưỡng chất HMO chỉ có trong sữa mẹ, Similac HMO được coi là một cột mốc đánh dấu mới trong nền dinh dưỡng nhi của thế giới. Không chỉ cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho trẻ mà sản phẩm còn đặt nền tảng cho hệ miễn dịch cũng như tiêu hóa của trẻ. Cũng chính vì lẽ đó mà Similac HMO đang ngày càng được các mẹ tin tưởng, lựa chọn sử dụng cho bé cưng nhà mình.

  Các mẹ đặt mua “ sữa Similac HMO xách tay Mĩ” hàng loạt

  Với chất lượng cùng lợi ích mà sản phẩm đem lại, rất nhiều mẹ tin tưởng sử dụng sữa cho trẻ nhà mình. Tuy nhiên số lượng khách hàng mua rất nhiều nên nhiều khi không đảm bảo được sữa đến tay người tiêu dùng đầy đủ, xảy ra tình trạng “ cháy hàng, nhỡ hàng,” là chuyện thường xuyên.Hơn nữa dạo gần đây còn có thông tin về vụ sữa của thương hiệu lớn bị làm giả, làm nhái được đem bán ra thị trường gây hoang mang dư luận.

  Vì vậy có rất nhiều gia đình có điều kiện đã nhờ người ở bên nước ngoài đặt mua, chuyển qua đường hàng không hoặc tự tay xách về. Công dụng của cách làm này là sản phẩm đảm bảo chính hãng, không lo hàng giả, bị đánh tráo hàng nhưng chi phí cũng đắt và nhỉnh hơn so với việc mua trực tiếp tại các chi nhánh. Bên cạnh đó, dạo một vòng trên các trang mạng xã hội cũng dễ bắt gặp các bài quảng cáo về mua sữa Similac HMO xách tay Mĩ và cũng có rất nhiều mẹ đã lựa chọn đặt hàng theo cách này để mua sữa cho con.

  Cần cẩn thận hơn với việc đặt mua “ sữa Similac HMO xách tay Mĩ” qua mạng

  Bằng nhiều lời quảng cáo về việc mua “ sữa Similac HMO xách tay Mĩ” chính hãng, “giá cả vừa phải”, “đặt nhiều chia tiền vận chuyển không đáng bao nhiêu” đã thu hút được nhiều sự chú ý từ các mẹ. Ai cũng muốn cho con mình được dùng đồ tốt, đồ đảm bảo nên đã đặt mua. Nếu nhận được đúng sản phẩm xách tay ở Mĩ thì không sao, nhưng ngược lại, có rất nhiều trường hợp khi nhận lại là sữa giả, sữa kém chất lượng, sữa bị nhiễm khuẩn,…

  Nếu bằng mắt thường có thể nhận ra mà không cho con sử dụng là một điều may mắn; nhưng nếu mẹ không biết mà vẫn cho con bú thì hậu quả cho con sẽ ra sao? Đó là một lời cảnh tỉnh cho các mẹ phải hết sức cẩn thận khi mua bán qua mạng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sữa Similac Hmo Có Tốt Không Là Câu Hỏi Không Dành Cho Mẹ Thông Thái
 • Sữa Similac Hmo Cho Trẻ Sơ Sinh Có Tốt Không Liệu Có Phải Mẹ Nào Cũng Biết?
 • Mẹ Nên Chọn Sữa Similac Hmo Cho Trẻ 1 Tuổi Là Chuẩn Nhất
 • Bạn Biết Gì Về Sữa Non Similac Hmo
 • Bạn Đã Bao Giờ Thấy Hình Ảnh Sữa Similac Hmo
 • Sữa Cho Trẻ Sơ Sinh 1 Tháng Tuổi Là Những Loại Sữa Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • ★ Đi Tìm Câu Trả Lời Về Sữa Similac Từ 0 – 6 Tháng Tuổi Có Chứa Gmo Không?
 • Liệu Có Thật Rằng Sữa Similac Cho Trẻ Sinh Non Bị Nhiễm Độc?
 • Liệu Sữa Similac Cho Trẻ Dưới 6 Tháng Có Bị Nhiễm Khuẩn Không?
 • Uống Sữa Similac Advance Có Gây Biến Đổi Gen Không
 • Cho Bé Uống Sữa Abbott Grow Có Bị Táo Bón Không
 • Sinh con và nuôi con là một việc mà hầu hết mọi phụ nữ đều phải thực hiện. Sinh con là một quá trình khó khăn, nuôi con là một quá trình còn dài và gian khổ hơn.  Ngay từ những tháng đầu tiên của cuộc đời, trẻ luôn cần sự chăm sóc tốt nhất về cả dinh dưỡng thể chất và cả tinh thần.

  Dẫu biết rằng sữa mẹ là thứ ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, tuy nhiên không phải lúc nào người mẹ cũng đáp ứng đủ các điều kiện để có được dòng sữa tốt, nếu buộc phải dùng sữa ngoài, nhất là những tháng đầu đời, các bậc cha mẹ luôn băng khoăn lựa chọn sữa cho trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi trở lên thế nào là tốt nhất.

  Các loại sữa cho trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi

  Hiện nay, thị trường sữa công thức (hay còn gọi là sữa bột) đang cực kì bùng nổ trên cả thế giới và cả ở Việt Nam do nhu cầu dinh dưỡng và lối sống ngày càng hiện đại của người dân khiến họ quan tâm đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ hơn.

  Sữa bột cho trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi là loại sữa được mô phỏng đúng thành phần công thức có trong sữa mẹ, giúp trẻ có nguồn dinh dưỡng và hương vị gần với sữa mẹ nhất có thể. Một số loại sữa tốt nhất trên thị trường sữa hiện nay có thể kể đến như sau:

  Thương hiệu đến từ Nhật Bản – Sữa Meiji số 0

  Meiji số 0 là loại sữa dành riêng cho trẻ đang trong giai đoạn phát triển từ 0 – 9 tháng tuổi với hàm lượng dinh dưỡng cần thiết và hợp lý cho người châu Á bổ sung các dưỡng chất tăng cường sự phát triển não bộ giúp bé thông minh và nhanh nhẹn trong các phản xạ trí não. Ngoài ra Meiji số 0 còn cung cấp các Nucleotides là một loại chất có rất nhiều trong sữa mẹ giúp trẻ thích nghi tốt khi tiêm vaccine.

  Sản phẩm của Abbott Hoa Kỳ – Similac Neosure IQ 1

  Đây cũng là một loại sữa dành riêng cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi. Với hàm lượng dinh dưỡng thiết yếu, hiểu được nhu cầu về phát triển trí lực của thời buổi hiện đại, Abott tập trung phát triển các hợp chất giúp trẻ phát triển cơ thể cân đối vừa phải đi đôi với phát triển mạnh não bộ giúp trẻ tăng cường trí lực và năng lực hoạt động não bộ.

  Sữa bột Frisolac Gold của Friso đến từ Dutch Lady quen thuộc với trẻ em Việt Nam

  Frisolac Gold với các đặc điểm nổi bật về các hợp chất giúp tiêu hóa, cụ thể là các hợp chất Synbiotics ( các hợp chất nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột) giúp trẻ khỏe mạnh về mặt tiêu hóa một cách tự nhiên nhất. Ngoài ra, hàm lượng DHA và Cholin có trong sữa cũng giúp trẻ có năng lực trí não hoàn thiện và phát huy tốt nhất.

  Giá thành của các loại sữa cho trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi

  Ngoài chất lượng thì giá thành cũng là một tiêu chí khiến các bậc cha mẹ phải đắn đo suy nghĩ khi lựa chọn sữa cho trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi. Đối với các loại sữa nói trên, giá thành của sữa ngoại khá cao hơn so với các loại sữa quốc nội. Sữa Meiji số 0 có giá thành thấp nhất dao động khoảng 475.000 VNĐ 1 hộp 850g, Similac Neosure IQ 1 có giá thấp nhất dao động từ 405.000 VNĐ hộp 900g, Frisolac Gold với giá khoảng 450.000 VNĐ 1 hộp 900g.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Thế Nào Để Tìm Được Sữa Bột Cho Trẻ Sơ Sinh Giá Rẻ
 • Mua Bình Sữa Cho Trẻ Sơ Sinh Ở Đâu ? – Câu Hỏi Lớn Của Mọi Bậc Sinh Thành
 • Sữa Bột Cho Trẻ Sơ Sinh Loại Nào Tốt Trên Thị Trường Hiện Nay?
 • Sữa Cho Bé Sơ Sinh Chậm Tăng Cân Là Sữa Gì?
 • ★ Tầm Quan Trọng Của Sữa Cho Trẻ Sơ Sinh Việt Nam
 • Tin tức online tv