Top 7 # Bài Soạn Ngữ Văn 8 Tập 1 Bài Trường Từ Vựng Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Maiphuongus.net

Soạn Bài Trường Từ Vựng Sbt Ngữ Văn 8 Tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 17 SBT Ngữ văn 8 tập 1. Viết một đoạn văn (hoặc thơ) có những từ được chuyển trường từ vựng để tăng thêm tính nghệ thuật của ngôn từ và khả năng diễn đạt.

1. Bài tập 1, trang 23, SGK.

Đọc văn bản Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng, tìm các từ thuộc trường từ vựng “người ruột thịt”.

Trả lời:

Trong văn bản này, thầy có nghĩa là cha, mợ có nghĩa là mẹ, cậu có nghĩa là cha, đều là các từ ngữ thuộc trường từ vựng “người ruột thịt, thân thích”. Cuối cùng, cần tổng kết lại trong bài này có bao nhiêu từ ngữ khác nhau thuộc trường từ vựng này.

2. Bài tập 2, trang 23, SGK.

Trả lời:

Trước hết, cần phân tích, xác định nét chung về nghĩa của các từ trong nhóm, sau đó tìm một từ ngữ thích hợp để đặt tên cho trường từ vựng của nhóm.

Ví dụ :

– Lưới, nơm, câu, vó: dụng cụ đánh bắt thuỷ sản.

– Hiền lành, độc ác, cởi mở : tính cách.

3. Bài tập 3, trang 23, SGK.

Trả lời:

Cách làm giống như ở bài tập 2.

4. Bài tập 4, trang 23, SGK.

Hãy xếp các từ mũi, nghe, tai, thính, điếc, thơm, rõ vào đúng trường từ vựng của nó theo bảng sau (một từ có thể xếp ở cả hai trường)

Trả lời:

Khứu giác là cảm giác nhận biết các mùi. Thính giác là cảm giác nhận biết âm thanh. Các từ ngừ chỉ từng cơ quan cảm giác (giác quan), hoạt động, trạng thái của giác quan và chỉ các kết quả cảm nhận của giác quan thuộc về từng trường từ vựng, cần chú ý là có từ ngữ có thể thuộc cả hai trường từ vựng (tất nhiên nghĩa của từ ngữ đó ở mỗi trường từ vựng có chỗ khác nhau). Ví dụ : điếc vừa thuộc trường từ vựng thính giác, vừa thuộc trường từ vựng khứu giác (như điếc cả mũi).

5. Bài tập 5*, trang 23, SGK.

Tìm các trường từ vựng của mỗi từ sau đây: lưới, lạnh, tấn công.

Trả lời:

Tham khảo ví dụ phân tích từ ngọt trong SGK để làm bài tập này. Lưới, lạnh và tấn công đều là những từ nhiều nghĩa. Có thể sử dụng từ điển để biết mỗi từ đã cho có bao nhiêu nghĩa, từ đó xác định các nghĩa đó thuộc trường từ vựng nào.

6. Bài tập 6, trang 23 – 24, SGK.

Trong đoạn thơ sau, tác giả đã chuyển các từ in đậm từ trường từ vựng nào sang trường từ vựng nào ?

(Hồ Chí Minh)

Trả lời:

Chiến trường, vũ khí, chiến sĩ là những từ ngữ thuộc trường từ vựng “quân sự” đã chuyển sang trường từ vựng khác. Dựa vào ý của toàn bài để xác định các từ ngữ này đã chuyển sang trường tư vựng nào.

7. Bài tập 7, trang 24, SGK.

Viết một đoạn văn có ít nhất năm từ cùng trường từ vựng “trường học” hoặc trường từ vựng “môn bóng đá”.

8*. Viết một đoạn văn (hoặc thơ) có những từ được chuyển trường từ vựng để tăng thêm tính nghệ thuật của ngôn từ và khả năng diễn đạt.

Trả lời:

Trong bài học đã có ví dụ về hiện tượng chuyển trường từ vựng trong bài Lão Hạc của Nam Cao. Xin cung cấp thêm một đoạn văn khác của Xuân Diệu để các em tham khảo :

Thôi học trò đã về hết, hoa phượng ở lại một mình. Phượng đứng canh gác nhà trường, sân trường. Hè đang thịnh, mọi nơi đều buồn bã, trường ngủ, cây cối cũng ngủ. Chỉ có hoa phượng thức để làm vui cho cảnh trường. Hoa phượng thức, nhưng thỉnh thoảng cũng mệt nhọc, muốn lỉm dim. Gió qua, hoa giật mình, một cơn hoa rụng.

chúng tôi

Bài tiếp theo

Soạn Bài Trường Từ Vựng Sách Bài Tập Ngữ Văn 8 Tập 1

1. Bài tập 1, trang 23, SGK.

Đọc văn bản Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng, tìm các từ thuộc trường từ vựng “người ruột thịt”.

Trả lời:

Trong văn bản này, thầy có nghĩa là cha, mợ có nghĩa là mẹ, cậu có nghĩa là cha, đều là các từ ngữ thuộc trường từ vựng “người ruột thịt, thân thích”. Cuối cùng, cần tổng kết lại trong bài này có bao nhiêu từ ngữ khác nhau thuộc trường từ vựng này.

2. Bài tập 2, trang 23, SGK.

Trả lời:

Trước hết, cần phân tích, xác định nét chung về nghĩa của các từ trong nhóm, sau đó tìm một từ ngữ thích hợp để đặt tên cho trường từ vựng của nhóm.

Ví dụ :

– Lưới, nơm, câu, vó: dụng cụ đánh bắt thuỷ sản.

– Hiền lành, độc ác, cởi mở : tính cách.

3. Bài tập 3, trang 23, SGK.

Trả lời:

Cách làm giống như ở bài tập 2.

4. Bài tập 4, trang 23, SGK.

Hãy xếp các từ mũi, nghe, tai, thính, điếc, thơm, rõ vào đúng trường từ vựng của nó theo bảng sau (một từ có thể xếp ở cả hai trường)

Trả lời:

Khứu giác là cảm giác nhận biết các mùi. Thính giác là cảm giác nhận biết âm thanh. Các từ ngừ chỉ từng cơ quan cảm giác (giác quan), hoạt động, trạng thái của giác quan và chỉ các kết quả cảm nhận của giác quan thuộc về từng trường từ vựng, cần chú ý là có từ ngữ có thể thuộc cả hai trường từ vựng (tất nhiên nghĩa của từ ngữ đó ở mỗi trường từ vựng có chỗ khác nhau). Ví dụ : điếc vừa thuộc trường từ vựng thính giác, vừa thuộc trường từ vựng khứu giác (như điếc cả mũi).

5. Bài tập 5*, trang 23, SGK.

Tìm các trường từ vựng của mỗi từ sau đây: lưới, lạnh, tấn công.

Trả lời:

Tham khảo ví dụ phân tích từ ngọt trong SGK để làm bài tập này. Lưới, lạnh và tấn công đều là những từ nhiều nghĩa. Có thể sử dụng từ điển để biết mỗi từ đã cho có bao nhiêu nghĩa, từ đó xác định các nghĩa đó thuộc trường từ vựng nào.

6. Bài tập 6, trang 23 – 24, SGK.

Trong đoạn thơ sau, tác giả đã chuyển các từ in đậm từ trường từ vựng nào sang trường từ vựng nào ?

(Hồ Chí Minh)

Trả lời:

Chiến trường, vũ khí, chiến sĩ là những từ ngữ thuộc trường từ vựng “quân sự” đã chuyển sang trường từ vựng khác. Dựa vào ý của toàn bài để xác định các từ ngữ này đã chuyển sang trường tư vựng nào.

7. Bài tập 7, trang 24, SGK.

Viết một đoạn văn có ít nhất năm từ cùng trường từ vựng “trường học” hoặc trường từ vựng “môn bóng đá”.

8*. Viết một đoạn văn (hoặc thơ) có những từ được chuyển trường từ vựng để tăng thêm tính nghệ thuật của ngôn từ và khả năng diễn đạt.

Trả lời:

Trong bài học đã có ví dụ về hiện tượng chuyển trường từ vựng trong bài Lão Hạc của Nam Cao. Xin cung cấp thêm một đoạn văn khác của Xuân Diệu để các em tham khảo :

Thôi học trò đã về hết, hoa phượng ở lại một mình. Phượng đứng canh gác nhà trường, sân trường. Hè đang thịnh, mọi nơi đều buồn bã, trường ngủ, cây cối cũng ngủ. Chỉ có hoa phượng thức để làm vui cho cảnh trường. Hoa phượng thức, nhưng thỉnh thoảng cũng mệt nhọc, muốn lỉm dim. Gió qua, hoa giật mình, một cơn hoa rụng.

Soạn Bài Trường Từ Vựng Văn Lớp 8

Soạn bài Trường từ vựng văn lớp 8

I. Thế nào là trường từ vựng? Câu 1: Khái niệm: Trường từ vựng là tập hợp những từ có ít nhất một nét nét chung về nghĩa. Câu 2: a. Trường từ vựng được sử dụng phổ biến trong đời sống hằng ngày của con người. b. Cùng trường từ vựng với từ người là: trẻ em, em bé, thiếu nhi, thanh niên, học sinh, sinh viên, bác sĩ, kỹ sư, y tá, công an, bộ đội ….,

c. Chúng ta có thể lập ra các trường từ vựng với danh từ cây, động vật, vật thể thiên nhiên. Ví dụ, với danh từ tay, chúng ta có thể có các trường từ vựng như: – Ngón tay, cổ tay, bản tay – Thon, búp măng, què …, – Cầm, nắm, ném, quăng….

d. Do hiện tượng nhiều nghĩa, một từ có thể có nhiều trường từ vựng khác nhau. – Trường có sự đồng nhất về nghĩa là loài vật: trâu, bò, lợn, gà, chó, mèo, gấu …, – Trường có sự đồng nhất về nghĩa là hoạt động rời đi: đi, chạy, trườn, bò, leo …, – Trường có sự đồng nhất về nghĩa là màu sắc: đỏ, tím vàng, lục, lam, nâu, đen …., Trong thơ văn, người ta cũng hay sử dụng các trường từ vựng để làm tăng tính chân thực và sinh động cho bài văn.

II. Luyện tập Câu 1: Trong văn bản “Trong lòng mẹ” của tác giả Nguyên Hồng thì có các từ thuộc trường từ vựng “người ruột thịt” đó là: thầy, mẹ, cô, cậu, mợ, chú, thím.

Câu 2: Đặt tên cho trường từ vựng a. Dụng cụ đánh cá, bắt thủy sản. b. Đồ dùng để đựng trong gia đình (Vật dụng) c. Động tác của chân d. Trạng thái tâm lý, tình cảm e. Tính cách của con người f. Đồ dùng để viết

Câu 3: Các từ in đậm là: hoài nghi, khinh miệt, ruồng rẫy, thương yêu, kính mến, rắp tâm. Đây là những từ thuộc trường từ vựng “thái độ con người”. Câu 4: Khứu giác: mùi, thơm, miệng, thích Thính giác: điếc, nghe, tai, thính

Câu 5: Tìm các trường từ vựng của các từ sau – Lưới + Trường đồ dùng bắt cá: vó, chài, sợi, dây + Trường dụng cụ, máy móc: túi lưới, mạng điện,… + Trường tấn công: thủng lưới, lưới phục kích

– Lạnh + Trường thời tiết: rét, buốt, cóng…, + Trường tình cảm: lạnh nhạt, lạnh lùng…, + Trường màu sắc: xanh ngắt, xám lạnh…, Câu 6: Tác giả đã chuyển trường từ vựng “quân sự” sang trường từ vựng “nông nghiệp”.

CÁC BẠN LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI CÁC BÀI VĂN MỚI NHẤT NHÉ!

Soạn Bài Trường Từ Vựng Lớp 8

Muốn soạn bài trường từ vựng tốt? Bạn đừng bỏ qua bài viết này của Đọc Tài Liệu.

Với nội dung hướng dẫn trả lời chi tiết các câu hỏi tại trang 21 đến trang 24 sách giáo khoa, bạn có thể tự hoàn thành bài soạn của mình và nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học này.

Hướng dẫn chi tiết trả lời câu hỏi sách giáo khoa:

I. Thế nào là trường từ vựng?

Bài 1 – Trang 21 SGK – Các từ in đậm trong đoạn trích sau có nét chung nào về nghĩa?

Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi rồi xốc nách tôi lên xe. Đến bấy giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còm cõi xơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má. Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc? Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường.

(Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu)

– Các từ in đậm: mặt, mắt, đầu, gò má, đùi, đầu, cánh tay, miệng để chỉ bộ phận cơ thể con người.

⟹ Trường từ vựng là tập hợp của những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa

2. Lưu ý (có 4 trường hợp)

+ Một trường từ vựng có thể bao gồm nhiều từ vựng nhỏ hơn.

+ Một trường từ vựng có thể bao gồm những từ khác biệt nhau về loại.

+ Một từ có thể thuộc nhiều trường từ vựng khác nhau.

+ Chuyển trường từ vựng để tăng thêm tính nghệ thuật của ngôn từ và khả năng diễn đạt.

II. Luyện tập

1 – Trang 23 SGK

Đọc căn bản “Trong lòng mẹ” của nhà văn Nguyên Hồng, tìm các từ thuộc trường từ vựng “người ruột thịt”.

Những từ thuộc trường từ vựng người ruột thịt trong văn bản Trong lòng mẹ của nhà văn Nguyên Hồng:

Mẹ tôi, thầy tôi, em tôi, mợ mày, mợ, cô tôi, mợ, con.

2 – Trang 23 SGK

+ Nhóm từ thuộc trường từ vựng nói về dụng cụ đánh bắt cá: lưới, nơ, câu vó.

+ Nhóm từ thuộc trường từ vựng nói về đồ dùng trong gia đình: tủ, rương, hòm, va li, chai, lọ.

+ Nhóm từ thuộc trường từ vựng chỉ hành động: đá, đạp, giẫm, xéo.

+ Nhóm từ thuộc trường từ vựng chỉ trạng thái của con người: buồn, vui, phấn khởi, sợ hãi.

+ Nhóm từ thuộc trường từ vựng chỉ tính cách của con người: hiền lành, độc ác, cởi mở.

+ Nhóm từ thuộc trường từ vựng chỉ dụng cụ học tập: bút máy, bút bi, phấn, bút chì.

3 – Trang 23 SGK

Các từ in đậm trong đoạn văn sau đây thuộc trường từ vựng nào?

“Vì tôi biết rõ, nhắc đến mẹ tôi, cô tôi chỉ có ý gieo rắc vào đầu óc tôi những hoài nghi để tôi khinh miệt và ruồng rẫy mẹ tôi, một người đàn bà đã bị cái tội là góa chồng, nợ nần cùng túng quá, phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực. Nhưng đời nào tình thương yêu và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến….”

(Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu)

Các từ in đậm trong đoạn văn trên đều thuộc trường từ vựng chỉ thái độ, tình cảm của con người.

4 – Trang 23 SGK

Xếp các từ mũi, nghe, tai, thình, điếc, thơm, rõ vào đúng trường từ vựng của nó theo bảng: (…)

5 – Trang 23 SGK

Tìm các trường từ vựng của mỗi từ sau đây: lưới, lạnh, tấn công.

– Từ ” lưới” thuộc trường từ vựng:

+ Trường “dụng cụ đánh bắt cá

+ Trường ” phương án bao vây bắt người”: giăng lưới bắt tội phạm, lưới trời, lưới phục kích, lưới mật thám.

– Từ “lạnh” thuộc trường từ vựng:

+ Trường “nhiệt độ”

+ Trường tính cách, thái độ

+ Trường “màu sắc”

– Từ “tấn công” thuộc trường:

+ Trường “hành động bạo lực”

+ Trường từ vựng về ” hoạt động thể thao”

6 – Trang 23 SGK

Trong đoạn thơ sau, tác giả đã chuyển các từ in đậm từ trường vựng nào sang trường từ vựng nào?

Ruộng rẫy là chiến trường, Cuốc cày là vũ khí, Nhà nông là chiến sĩ, Hậu phương thi đua với tiền phương

Trả lời

Các từ: chiến trường, vũ khí, chiến sĩ vốn thuộc trường từ vựng “quân sự” chuyển sang trường từ vựng về “nông nghiệp”

Viết một đoạn văn ít nhất có năm từ có cùng trường từ vựng “trường học” hoặc trường từ vựng “môn bóng đá”.

Màn trình diễn của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam tại giải Châu Á năm 2018 thực sự đã để lại trong lòng người hâm mộ những ấn tượng khó phai. Các cầu thủ đã cho chúng ta trải nghiệm những cung bậc cảm xúc đáng nhớ. Với lối chơi đẹp mắt, những đường bóng chính xác, những bàn thắng xuất thần trên sân cỏ đã khiến hình ảnh Việt Nam tỏa sáng trên đấu trường thể thao quốc tế. Đặc biệt, giải đấu đã cho chúng ta thấy được tinh thần đoàn kết đáng ngưỡng mộ của các cầu thủ, của người hâm mộ nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung. Qua giải đấu này, tinh thần dân tộc lại được bùng cháy mãnh liệt khiến chúng ta tự hào. Kì tích Á quân môn thể thao “vua” U23 Châu Á sẽ là mốc lịch sử khó quên của thể thao Việt Nam, của đất nước Việt Nam.

Soạn bài trường từ vựng ngắn nhất

I. Thế nào là từ vựng?

Bài 1 trang 21 SGK Ngữ văn 8 tập 1

Các từ in đậm trong đoạn văn có nét chung về nghĩa là cùng chỉ các bộ phận trên cơ thể con người.

II. Luyện tập

Bài 2 trang 23 SGK Ngữ văn 8 tập 1

a. Dụng cụ đánh bắt thủy sản.

b. Vật dụng để chứa.

c. Hoạt động của chân.

d. Trạng thái tâm lý, tình cảm.

e. Tính cách.

g. Dụng cụ để viết.

Bài 3 trang 23 SGK Ngữ văn 8 tập 1

Các từ in đậm trong đoạn văn thuộc trường từ vựng: Thái độ tình cảm.

Bài 4 trang 23 SGK Ngữ văn 8 tập 1

– Khứu giác: mũi, thơm, rõ.

– Thính giác: nghe, thính, điếc

Bài 5 trang 23 SGK Ngữ văn 8 tập 1

– Từ ” lưới” thuộc trường từ vựng:

+ Trường “dụng cụ đánh bắt cá

+ Trường ” phương án bao vây bắt người”: giăng lưới bắt tội phạm, lưới trời, lưới phục kích, lưới mật thám.

– Từ “lạnh” thuộc trường từ vựng:

+ Trường “nhiệt độ”

+ Trường tính cách, thái độ

+ Trường “màu sắc”

– Từ “tấn công” thuộc trường:

+ Trường “hành động bạo lực”

+ Trường từ vựng về ” hoạt động thể thao”

Bài 6 trang 23 SGK Ngữ văn 8 tập 1

Tác giả đã chuyển các trường từ vựng “quân sự” sang trường từ vựng “nông nghiệp”.

Bài 7 trang 24 SGK Ngữ văn 8 tập 1

Bóng đá là bộ môn thể thao mà tôi vô cùng yêu thích. Tôi từng mơ ước mình trở thành cầu thủ xuất sắc nhưng chưa định hình được vị trí nào: lúc thì ước mơ làm thủ môn, trấn giữ cả khung thành vững chắc để cho đồng đội yên tâm tấn công; lúc lại ước mơ làm tiền đạo dẫn dắt quả bóng, tung lưới đối phương cho hả hê; lúc thì lại muốn làm tiền vệ cánh trái lướt luôn cả cánh phải để thả sức tung hoành… Theo bạn thì tôi nên ở vị trí nào thì hợp lí?

Kiến thức cơ bản

Trường từ vựng là tập hợp của những từ ít nhất một nét chung về nghĩa.

[ĐỪNG SAO CHÉP] – Bài viết này chúng tôi chia sẻ với mong muốn giúp các bạn tham khảo, góp phần giúp cho bạn có thể để tự soạn bài trường từ vựng lớp 8 một cách tốt nhất. “Trong cách học, phải lấy tự học làm cố” – Chỉ khi bạn TỰ LÀM mới giúp bạn HIỂU HƠN VỀ BÀI HỌC và LUÔN ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ CAO.