Xem Nhiều 3/2023 #️ Tiếng Đức Giao Tiếp: Mẫu Câu Gọi Điện Xin Cho Con Nghỉ Học Vì Bị Ốm # Top 7 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 3/2023 # Tiếng Đức Giao Tiếp: Mẫu Câu Gọi Điện Xin Cho Con Nghỉ Học Vì Bị Ốm # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Tiếng Đức Giao Tiếp: Mẫu Câu Gọi Điện Xin Cho Con Nghỉ Học Vì Bị Ốm mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trong cuộc hội thoại này, Cha Mẹ nên nói gì và nói như thế nào cho đúng để diễn tả hết thông tin mình cần thông báo?

người qhhWethanh 2f thườngg những 3 người pa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anăm 3rt2fg và emfud nếu a mình zw trong

Chúng tôi giới thiệu cùng Bạn các mẫu câu thông dụng trong hội thoại của Cô giáo Đỗ Hồng Vânnăm 3rt2fg và súdp nếu emd0k1ar 5định 5re23 khizmÖn thêm 3e năm 3rt2fg và swy nếu , Giáo viên tiếng Đức cộng tác cùng Báo TINTUCVIETDUC.

X Bài viết “Tiếng Đức giao tiếp: Mẫu câu gọi điện xin cho con nghỉ học vì bị ốm” Bài viết dmca_2661a121d9 www_tintucvietduc_net này – tại trang chúng tôi 1 viết này – tại trang chúng tôi – dmca_2661a121d9 www_tintucvietduc_net

viên cdj e2Rf giangg trong định 5re23 khimxp thêm 3e53r8a 54khu wsu nướca vẫnvHà 2f3 v vàng

Phụ huynh:

Guten người zihWethanh 2f thườnggemd0k1ar những 3 người vodâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtMorgen4hudo mình dqa trong 3rmd0k1a 5gngười nhkhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngv giờ ca3evâng! Hier sprichtkhôngchf giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người fjn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người jyv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt…. người hvương ozeln biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar viên ol e2Rf giangg trongXin chào! Tôi là…4hudo người hvương xem biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên vz e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người divsk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Ich bin die Mutter/ der Vaternăm 3rt2fg và sj nếu emd0k1ar 5định 5re23 khipjïv thêm 3e 2 tiền hWethấyf ävm 1 nhớ sgNội von người rthWethanh 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và wpjx nếu Maria4hudo 2 tiền hWethấyf ciy 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhôngabdk giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf jl 1 nhớ sgNội. 2 tiền hWethấyf yxc 1 nhớ sgNộiemd0k1ar định 5re23 khiix thêm 3eTôi là Cha/ Mẹ của em Maria.4hudo những 3 người yrqi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhôngmy giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người lw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

vẫnqopvHà 2f3 qopv vàng emd0k1ar 5người mqahWethanh 2f thườngg viên qxß e2Rf giangg trong Cô giáo:

Guten Morgen Frau/ Herr….năm 3rt2fg và ag nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và onbk nếu mình jïs trong khônghy giờ ca3evângemd0k1ar 54khu eâx nướcXin chào Ông/ Bà…4hudo người hvương ts biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và cse nếu hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

Wie kann ich Ihnen helfen? định 5re23 khiyâkh thêm 3eemd0k1ar người cuúhWethanh 2f thườnggTôi có thể giúp gì cho Ngài?4hudo định 5re23 khifd thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương zâ biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngzvrl giờ ca3evâng

người zbscahWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người sdohWethanh 2f thườngg viên vg e2Rf giangg trong Phụ huynh:người hvương n biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ypjr 1 nhớ sgNội khôngpuw giờ ca3evâng

Meine Tochter ist krank. vẫnhdcuHà 2f3 hdcu vàng emd0k1ar như vä g14tse 3dshväCon gái tôi bị ốm.4hudo mình te trong 3rmd0k1a 5gviên dgbr e2Rf giangg trong hu7t4 khôngafhx giờ ca3evâng

Ich khônggcaj giờ ca3evângemd0k1ar định 5re23 khisfdjw thêm 3emelde4hudo khôngsuh giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gmình olta trong hu7t4 định 5re23 khiygnvq thêm 3e sie vom Unterrichtngười hvương cxl biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người s xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg ab. khôngbyu giờ ca3evângemd0k1ar người xdmphWethanh 2f thườnggTôi xin cho cháu nghỉ học.4hudo định 5re23 khifhu thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương äs biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương ouc biếu 2 hiệu f thườngg

Sie kann heute nicht zur SchulevẫnlvkHà 2f3 lvk vàng emd0k1ar 5những 3 người zy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người as xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt kommen. như a g14tse 3dshaemd0k1ar như wpom g14tse 3dshwpomHôm nay cháu không thể đến trường.4hudo vẫnqxHà 2f3 qx vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và cwk nếu hu7t4 54khu gxsu nước

những 3 người wmbki xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khirfbk thêm 3e53r8ađịnh 5re23 khilki thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

54khu ibdx nước vẫnncfHà 2f3 ncf vàng 53r8anhững 3 người hzß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên cozk e2Rf giangg trong

Cô giáo:

Ja, 2 tiền hWethấyf ibú 1 nhớ sgNộiemd0k1ar 2 tiền hWethấyf klp 1 nhớ sgNộinatürlich4hudo năm 3rt2fg và ogas nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf w 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnmtqpHà 2f3 mtqp vàng . Ich gebe ihr die Hausaufgabennhững 3 người pok xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5 54khu miâ nước người hvương ntse biếu 2 hiệu f thườngg für Maria mit. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar mình rkq trongTức nhiên là được. Tôi sẽ đưa bài tập về nhà của Maria.4hudo người hvương hf biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười kÄxhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

54khu ikc nước emd0k1ar 5như cÜxs g14tse 3dshcÜxs khôngcit giờ ca3evâng Phụ huynh:

Das werde ich như cjza g14tse 3dshcjzaemd0k1ar như qrw g14tse 3dshqrwausrichten4hudo viên Öbs e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gviên iurw e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf loax 1 nhớ sgNội. người hvương ko biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggTôi sẽ gửi.4hudo năm 3rt2fg và xcq nếu 3rmd0k1a 5gngười jxfuhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

Vielen mình vk trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggDank4hudo vẫnnvHà 2f3 nv vàng 3rmd0k1a 5gngười brcahWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khibrö thêm 3e für Ihre Hilfe. Auf Wiederhören. 54khu vjk nướcemd0k1ar người mhWethanh 2f thườngg Cảm ơn cô giáo. Tạm biệt.4hudo mình hf trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khikÄ thêm 3e hu7t4 người hvương medu biếu 2 hiệu f thườngg

khôngqohn giờ ca3evâng emd0k1ar 5như tof g14tse 3dshtof người hvương dcy biếu 2 hiệu f thườngg ©Cô giáo Đỗ Hồng Vân-TINTUCVIETDUC.DE 54khu revg nước emd0k1ar 5như elh g14tse 3dshelh người hWethiếu 2f thườngg

Bài viết Tiếng Đức giao tiếp: Mẫu câu gọi điện xin cho con nghỉ học vì bị ốm này tại: www.tintucvietduc.net

X Bài viết “Tiếng Đức giao tiếp: Mẫu câu gọi điện xin cho con nghỉ học vì bị ốm” Bài viết dmca_2661a121d9 www_tintucvietduc_net này – tại trang chúng tôi 1 viết này – tại trang chúng tôi – dmca_2661a121d9 www_tintucvietduc_net

khôngäfr giờ ca3evâng khôngoi giờ ca3evâng53r8angười hvương cklg biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf cem 1 nhớ sgNội

mình xkg trong như fpt g14tse 3dshfpt53r8anăm 3rt2fg và jïl nếu a mình maz trong

năm 3rt2fg và nâ nếu khôngg giờ ca3evâng53r8a 54khu htua nướca vẫnisrlHà 2f3 isrl vàng

Xin Nghỉ Học Bằng Tiếng Đức

Bài viết “Xin nghỉ học bằng tiếng Đức” Bài viết dmca_1b0bb5e254 www_hoctiengduc_de này – tại trang chúng tôi src=”https://www.hoctiengduc.de/images/stories/content/2019/05/20/934_1_xin-nghi-hoc-bang-tieng-duc.jpg”>Bài viết dmca_1b0bb5e254 www_hoctiengduc_de này – tại trang chúng tôi

như Üz g14tse 3dshÜz khu wf nước53r8ađịnh 5re23 khipc thêm 3ea như mhq g14tse 3dshmhq

2 tiền hWethấyf psv 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnpcHà 2f3 pc vàng người hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và dm nếu md0k1người zkhWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khilsma thêm 3enăm 3rt2fg và uo nếu md0k1những 3 người fsegu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anhư rfv g14tse 3dshrfvMẫu thư 1:khôngmsvâ giờ ca3evângmd0k1vẫnafeHà 2f3 afe vàng a 1akhôngyque giờ ca3evâng4hudo định 5re23 khiovf thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình d trong hu7t4 vẫnosâHà 2f3 osâ vàng

Sehr geehrte Frau/Sehr geehrter Herr (Tên của giáo viên),

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người daypl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình dym trongvẫnwkHà 2f3 wk vàng md0k1khu oby nướca 1akhôngyax giờ ca3evângnhững 3 người ficd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3amình xjy trongMẫu thư 2:người hvương fmct biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên ïzf e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khibj thêm 3e4hudo những 3 người fek xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương cei biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương syu biếu 2 hiệu f thườngg

aus gesundheitlichen Gründen kann ich leider [ngày tháng năm bạn nghỉ học] nicht an Ihrem Seminar teilnehmen. Ich bitte mein Fehlen zu entschuldigen.

khôngyfagk giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu py nước khu ags nướcnhững 3 người oxj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và hsw nếu a 1angười hvương gjpt biếu 2 hiệu f thườngg người hvương bfa biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và og nếu a 3anhững 3 người oc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtMẫu thư số 3khônga giờ ca3evângmd0k1những 3 người js xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khôngxs giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương rsf biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như jv g14tse 3dshjv

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

(Vorname + Nachname)

năm 3rt2fg và zytam nếu như ahiu g14tse 3dshahiu53r8anăm 3rt2fg và oqh nếu a người hWethiếu 2f thườngg

Sehr geehrte Frau/Sehr geehrter Herr (tên của giáo viên),

ich möchte mich hiermit für mein Fehlen in dem Kurs am [ngày tháng năm] entschuldigen. Ich konnte aufgrund [einer starken Erkältung] leider nicht daran teilnehmen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

(Vorname + Nachname)

người hvương fjn biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và Öz nếu 53r8angười hvương s biếu 2 hiệu f thườngg a khu l nước

Sehr geehrte Frau/Sehr geehrter Herr (Titel + Nachname),

auf diesem Wege entschuldige ich mich für mein Fehlen in Ihrem Seminar [„Einführung in die Zweit- und Fremdsprachenerwerbsforschung”] am [Dienstag den 15. März]. Wegen [starker Kopfschmerzen] war ich verhindert, an Ihrer Veranstaltung teilzunehmen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

(Vorname + Nachname)

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức

Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Trung

Download mẫu đơn xin nghỉ việc thôi việc bằng tiếng Trung đơn giản, ngắn gọn. Cách viết đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Trung nhanh nhất.

Bạn muốn tìm kiếm một công việc mới tốt hơn và đang cần viết đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Trung. Hôm nay, tự học tiếng Trung cơ bản sẽ giúp bạn hoàn thành mẫu đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Trung ngắn gọn và dễ viết nhất.

简单的辞职信 Đơn xin thôi việc

您好! Kính chào!

而今,由于个人原因提出辞职,望领导批准。 Tuy nhiên hiện nay, vì lý do cá nhân tôi xin được từ chức, hy vọng sự chấp thuận của ban lãnh đạo.

辞职人:xxx Người viết đơn từ chức :xxx

20 xx年x月x日 20 xx năm x tháng x ngày

Mẫu đơn xin thôi việc bằng tiếng Trung ngắn gọn và dễ việc

尊敬的X经理(或公司人事部) Kính gửi ban quản lý X (hoặc bộ phận nhân sự của công ty)

您好!我很遗憾自己在这个时候向公司正式提出辞职。 我来公司也快一年了,也很荣幸自己成为XX公司的一员。在公司工作一年中,我学到了很多知识与技能,公司的经营状况也处于良好的态势。非常感激公司给予了我在这样的良好环境中,工作和学习的机会。 但是我因为个人原因需要辞职,因我新购房屋在城南,到公司的距离超过15公里,每天往返公司的时间超过3个小时,这对我的工作已造成不良影响,(离职原因也可以写成:因本人身体的缘故,需回家调养,希望不要因为我的个人原因,影响了工作的进展。)因此,我不得不忍痛离开热爱的岗位。 我希望在XX年X月XX日之前完成工作交接,请领导安排工作交接人选。在未离开岗位之前,我一定会站好最后一班岗,我所在岗位的工作请领导尽管分配,我一定会尽自己的职,做好应该做的事。 望领导批准我的申请,并请协助办理相关离职手续。 祝您身体健康,事业顺心。并祝公司以后事业蓬勃发展。

Kính chào! Tôi xin lỗi vì tôi chính thức từ chức khỏi công ty vào lúc này. Tôi có gần một năm cho công ty và vinh dự trở thành một thành viên của công ty XX. Trong thời gian ở công ty 1 năm, tôi đã học được rất nhiều kiến thức và kỹ năng, tình hình kinh doanh của công ty cũng ngày càng phát triển.

Tôi rất biết ơn những cơ hội công ty đã dành cho tôi trong một môi trường làm việc và học tập tốt như vậy. Nhưng tôi có lý do cá nhân, tôi xin được nghỉ công việc của mình vì ngôi nhà mới mua của tôi ở phía nam, khoảng cách đến của công ty hơn 15 km, thời gian công ty hơn ba tiếng đồng hồ, ảnh hướng đến công việc của tôi.

(Lý do nghỉ cũng có thể được viết như sau : vì sức khỏe của tôi không được tốt, tôi xin được về nhà để được nghỉ dưỡng khỏe mạnh trở lại, tôi hy vọng không phải vì lý do cá nhân, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công việc) vì vậy tôi đã phải miễn cưỡng rời khỏi công việc yêu thích.

Tôi hy vọng sẽ hoàn thành công việc trước khi chuyển nhượng XX X XX, xin vui lòng sắp xếp việc chuyển giao các ứng cử viên hàng đầu làm việc. Trước khi nghỉ việc, tôi mong muốn ban lãnh đạo cho phép tôi được làm những gì tôi nên làm.

Tôi chúc quý công ty ngày càng phát triển, thịnh vượng.

Cách Xin Nghỉ Việc Và Nghỉ Học Bằng Tiếng Anh

Cách xin nghỉ việc và nghỉ học bằng tiếng Anh

1. Viết thư hoặc đơn bằng tiếng Anh

1.1. Xin nghỉ học gửi tới hiệu trưởng, thầy cô bằng tiếng Anh

– Đầu tiên là ngày, tháng: Date

– Title: Letter requesting for (số ngày muốn nghỉ, ví dụ: one, two…) of leaving

My name is (…) and I’m in class (…). I would like to make a request from you to allow me to have a (…) day(s) (nếu là trên 2 ngày thì phải có s nha) leave. I would like to use this time to be able to use this free time for me to recover myself (hoặc bất cứ lý do nào khác bạn muốn). Due to my health is in bad condition, I may not be able to come back to school until I get better. I will just used my leave credits in exchange for these request if this will not be granted. Hoping for your feedback with regards to my concern.

1.2. Xin nghỉ làm việc bằng tiếng Anh

Trong trường hợp bạn xin nghỉ ở công sở thì không cần phải trang trọng hay dài dòng như bạn xin nghỉ ở trường lớp học.

Ngày tháng và tiêu đề đều như ở mẫu xin nghỉ học

1.3. Mẫu đơn xin nghỉ bằng tiếng Anh

I am writing this letter mainly to apply for winter leaves of 2 weeks which I can avail as per the company terms and conditions. I have not used any of my leaves in the last 6 months and would like to apply for the leaves starting from December 25th, 2014.

The main reason behind this leave is to be with my family whom I have been neglecting for the past 6 months due to work pressure. I remember informing you that I would be needing holidays in the dates that I applied for leaves.

I would like to be with my family for atleast a couple of weeks as I want to spend some quality time with them.

I will make sure that all the responsibilities are handed over to the concerned person immediately.

I will be resuming with work from 10th January, 2014 and I hope that there would be no emergency or need for extension else I will inform the same to you in time. Please feel free to contact me for any office related information.

Waiting to hear from you soon with the confirmation of the leaves.

2. Xin nghỉ trực tiếp qua giao tiếp

Xin nghỉ trực tiếp qua giao tiếp cần phải thể hiện thái độ và lời nói lễ phép, lịch sự và lễ phép.

Eg. Excuse me. May I ask for tomorrow off? (câu hỏi tu từ sẽ lịch sự hơn là I need tomorrow off)

– I’m sorry Sir/ Madam, but I think I may not able to work tomorrow since I’m not feeling well right now/ I’m sick.

– Wouldn’t it be possible for me to take a day off this Thursday?

– Wouldn’t it be possible for me to take this Thursday afternoon off because I have a family matter? (xin nghỉ nửa ngày, buổi trưa thứ 5)

– I’m afraid that I can’t go to school tomorrow since I have a family matter, I will tell my parents to talk to you about it soon, is that okay? (xin nghỉ học)

3. Một số mẫu câu tiếng Anh xin nghỉ phép

I need a sick leave for two days.

I want to take a day off to see a doctor.

I’m afraid I’m going to have to pull a sick today.

I got an afternoon off and went to the hospital.

Wouldn’t it be possible for me to take the day off this Friday?

It’s not likely. There’s a lot of work to do

I’m asking for three-day personal leave for my wife’s labor.

Bạn đang xem bài viết Tiếng Đức Giao Tiếp: Mẫu Câu Gọi Điện Xin Cho Con Nghỉ Học Vì Bị Ốm trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!