Xem Nhiều 11/2022 #️ Tài Liệu Sưu Tầm Về Mật Thư Matthu Doc / 2023 # Top 17 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 11/2022 # Tài Liệu Sưu Tầm Về Mật Thư Matthu Doc / 2023 # Top 17 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Tài Liệu Sưu Tầm Về Mật Thư Matthu Doc / 2023 mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tổng hợp mật thư

Chào các bạn, mình sẽ trình bày về các dạng mật thư trong TCL (có tham khảo khá nhiều tư liệu). Trong quá trình viết không thể tránh khỏi sơ sót, mong nhận được ý kiến (về nội dung, các thuật ngữ, cách trình bày…) và những đóng góp của các bạn để nội dung được đầy đủ, chính xác, dễ tiếp nhận hơn.

Mật thư là cách dịch sát nghĩa của từ cryptogram (crypto bắt nguồn từ kryptos trong tiếng Hi Lạp, nghĩa là ẩn giấu). Mật thư được sử dụng trong trò chơi lớn để thử thách khả năng suy luận, sự nhạy bén và vốn kiến thức chung của trại sinh. Mật thư có thể viết trên giấy, hoặc được phát cho trại sinh hoặc bị giấu ở những nơi khó tìm; hoặc trên lá cây hay được xếp đặt trên đường đi… Cấu trúc của một mật thư tiêu biểu gồm:

Khóa của mật thư, là gợi ý để tìm ra dạng và chìa khóa của mật thư, kí hiệu là OTT hay O=n / On.

– Mật thư là đoạn văn bản/kí hiệu nằm giữa NW và AR.

Kí hiệu NW và AR từng được sử dụng trong kĩ thuật điện báo vô tuyến (radiotelegraphy) trong đó NW: bắt đầu truyền tin và AR: kết thúc truyền tin. Nhiều nơi mật thư còn được kí hiệu là BV (bản văn – dễ gây nhầm lẫn với bạch văn)

hay MT (mật thư). Thông điệp sau khi giải mã thường được gọi là Bạch văn (BV).

Hiện tại cách gọi thông điệp mã hóa là NW( kết thúc bằng AR) và thông điệp sau khi giải mã là BV (bạch văn) thường được dùng nhất.

Mật thư gồm 3 hệ thống lớn:

Hệ thống thay thế: các chữ hoặc nhóm chữ trong BV được thay bằng các chữ/nhóm chữ hoặc/và kí hiệu (mật thư chuồng bồ câu, chuồng bò…) theo một quy tắc nhất định.

II. Hệ thống dời chỗ: các chữ trong BV được sắp xếp lại theo một quy tắc nhất định.

III. Hệ thống ẩn giấu: gồm 2 dạng chính:

[INDENT]1. BV được ẩn ngay trong mật thư.

2. Mật thư được ẩn đi bằng các biện pháp hóa học (còn gọi là mật thư hóa học).[/INDENT]

Điểm khác nhau cơ bản giữa hệ thống thay thế và dời chỗ là việc thay thế sẽ làm thay đổi các “giá trị” của mỗi chữ trong BV mà không thay đổi vị trí của chúng, còn dời chỗ thì ngược lại. Các hệ thống (và các dạng) có thể đồng thời được sử dụng trong mật thư.

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào dạng đầu tiên: dạng Caesar.

QUY ƯỚC CHUNG

1. Trong bài viết này , mật thư sẽ được trình bày như sau:

– NW và BV: có 2 cách trình bày:

+ Ngắt từng từ: XIN – CHAO – CAC – BAN.

+ Ngắt thành từng cụm 5 chữ: XINCH – A OCAC – BAN.

2. Bảng chữ cái:

M N O / P Q R / S T U / V W X / Y Z[/FONT]

[FONT=Courier New]A Ă Â / B C D / Đ E Ê / G H I / K L M

N O Ô / Ơ P Q / R S T / U Ư V / X Y[/FONT]

3. Quốc ngữ điện tín (TELEX) và VNI

[FONT=Courier New]A = .-

I. HỆ THỐNG THAY THẾ

Mã Caesar là dạng thay thế chữ – chữ đơn giản nhất, mỗi chữ cái trong BV được thay thế bằng chữ cái tương ứng cách nó k chữ trong bảng alphabet. Ví dụ với k=3 thì A thay bằng D, B thay bằng E, …, Z thay bằng B. Mã này được đặt tên theo Julius Caesar.

Với k=3, ta có 2 bảng chữ cái sau:

(các bạn chú ý là bảng chữ cái của NW đã được dịch lên 3 chữ so với bảng của BV)

[FONT=Courier New]

BV: A B C / D E F / G H I / J K L

NW: D E F / G H I / J K L / M N O

BV: M N O / P Q R / S T U / V W X / Y Z

NW: P Q R / S T U / V W X / Y Z A / B C[/FONT]

Có thể sử dụng vòng đĩa gồm 2 đĩa tròn xoay độc lập và đồng tâm, mỗi đĩa đều có 1 bảng chữ cái. Với k = 3 ta xoay sao cho A (ngoài) và D (trong) khớp nhau, còn k = -3 thì ngược lại.

Trong Trò chơi lớn, mã Caesar được thể hiện dưới 2 dạng: Chữ – chữ và số – chữ.

A: Người đứng đầu(Vua, anh cả,..), át xì, ây, ngôi sao, anh*, ách

B: Bò, Bi, 13, Bê…

C: Cê, cờ, trăng khuyết

E: e thẹn, 3 ngược, tích, em*, đồi* (morse)

H: Hắc, đen, thang, hờ, hát

I: cây gậy, ai, số một, tôi*

J: Dù*, gì*, móc, nặng, bồi (bài)

K: Già, ca, kha, ngã ba số 2

L: En, eo, cái cuốc, lờ

N: Anh, nờ, phương bắc*

O: Trăng tròn, bánh xe, trứng, tròn, không* (tình yêu không phai…)

P: Phở, phê, chín ngựơc

Q: Cu, rùa, quy, ba ba, bà đầm, bà già, đồng (hóa học…)

S: Việt Nam, hai ngược, sắc

T: Tê, Ngã ba, te, kiềng 3 chân*, núi* (morse)

U: Mẹ, you, nam châm

V: Vê, vờ, số 5 La Mã

W: Oai, kép, anh em song sinh, ba nằm, mờ ngược

X: Kéo, ích, Ngã tư, cấm, dấu ngã

Y: Ngã ba, cái ná, kiềng 3 chân*

Z: Kẽ ngoại tộc, anh nằm, co….

I.1b: Ví dụ và thực hành:

OTT:Anh em như thể tay chân

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần

NW: DIVD – OHBZ – NPJ – UPU – MBOI – AR.

Anh = N, Em = M, tra bảng chữ cái hoặc xoay vòng đĩa với N=M ta có:

[FONT=Courier New]NW: A B C / D E F / G H I / J K L

BV: L [COLOR=”#0000CD”] M N / O P Q / R S T / U V W / X Y[/FONT]

OTT: Em tôi 16 trăng tròn.

Lập bảng hoặc xoay vòng đĩa để M = 16:

[FONT=Courier New]BV: A. B. C. / D. E. F. / G. H. I. / J. K. L.

NW: [COLOR=”#0000CD”]16 17 18 / 19 20 21 / 22 23 24 / 25 26 1. / 2. 3.[/FONT]

OTT: Đi chăn bò, cầm cây roi thật to.

NW: FTM – MAN – MATR – MAX – AR.

OTT: Con ma con quỷ.

NW: OLSM – HSRK – AR.

OTT: Dù ai nói ngả nói nghiêng

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

NW: ZT GZS – ZSGAU – CBO – NPJ – AR.

NW: 5, 10, 24, 16, 9, 21 – 25, 3 – 12, 3, 8 – 4, 3, 16, 12 – AR.

OTT: Áo anh 3 màu.

NW: 23, 2, 15, 21, 21 – 8, 12, 3, 4, 6 – 25, 25, 8, 24, 15 – 9, 17, 8, 1 – AR.

I.2: Dạng chữ-chữ tổng quát

Trong phần trước, các bạn đã tìm hiểu về mã Caesar. Mã Caesar gồm hai bảng chữ cái tiêu chuẩn bị lệch vài chữ. Đó là trường hợp riêng của dạng mã chữ – chữ nói chung gồm 2 bảng chữ cái, 1 bảng cho NW và 1 bảng cho BV.

Mã Atbash là một dạng mã thay thế từng được sử dụng cho bảng chữ cái Hebrew. Chữ đầu sẽ được thay thế bằng chữ cuối trong bảng chữ cái, tiếp theo chữ thứ hai sẽ được thay bằng chữ kế cuối… cho đến hết.

Từ đó, ta có bảng tra áp dụng cho bảng 26 chữ:

[FONT=Courier New]NW: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BV: Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A[/FONT]

Hai bảng chữ cái của BV và NW ngược nhau, nên ta sẽ viết gọn:

[FONT=Courier New]A B C D E F G H I J K L M

Để giải mật thư chỉ cần tìm chữ trong NW rồi tra qua bên kia là xong.

I.2b: Mã “định ước”

Là dạng mã chữ – chữ, NW và BV có 2 bảng chữ cái riêng biệt, được khởi tạo bằng 1 hoặc 2 từ khóa có nghĩa.

Xử lí từ khóa. Bảng chữ cái sẽ được khởi tạo bằng cách viết từ khóa, theo sau là phần còn lại của bảng chữ cái theo đúng thứ tự alphabet. Nếu trong từ khóa có chữ cái bị trùng, ta chỉ để lại chữ cái được xuất hiện đầu tiên thôi. Ví dụ CHIEENS THAWNGS sẽ trở thành CHIENSTAWG.

Bảng chữ cái của NW và BV.

Có 3 cách khởi tạo bảng chữ cái chính cho NW và BV:

Cách 1: Sử dụng từ khóa cho bảng của NW

BV: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z[/FONT]

Cách 2: Sử dụng từ khóa cho bảng của BV

[FONT=Courier New]NW: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cách 3: Sử dụng từ khóa cho cả hai bảng

[FONT=Courier New]NW: M A T J H U W B C D E F G I K L N O P Q R S V X Y Z

I.2c: Thực hành

OTT: Dòng 13 đến 18 “Đàn ghi ta của Lorca” – Thanh Thảo.

NW: KGUEL – ULNJU – LKRPL – KHEUL – ENLB – AR.

OTT: Lên đàng.

NW: WZPSF – BZILR – EZMMT – LRWVN – HZL – AR.

OTT: Việc học như con thuyền lội dòng nước ngược, không tiến ắt sẽ lùi.

NW: SLLN – MZB – OZU – GSFDH – YZ – AR.

OTT: Anh ở đầu sông em cuối song

Uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông.

NW: IKTJR – NZJPU – IKGJR – NZ – AR.

1/ Mật thư thuộc hệ thống thay thế:

)   + Loại mật thư thay thế sử dụng tín hiệu morse này ngoài chữ cái và số ta có thể sủ dụng những ký hiệu có tính đối lập như : – Trăng tròn, trăng khuyết ( – Nốt nhạc có trường độ khác nhau hay cao độ khác nhau – Núi cao, núi thấp

* Ngoài khoá trên ta có thể biến hoá để mật thư thêm phong phú và để người chơi hứng thú hơn . Ví dụ: “Một phần ít ỏi quá đi thôi ” (X =1 ) “Bê con 4 cẳng 1 què” (B =3) “Dê mà đi 2 chân” (D =2) “Em lên năm” (M =5) “Em là tám sắc” (M =8 ) “Bay hỏi ai là anh cả” (A =7) “Nguyên tử lượng của oxi” (O =2) “Dù ai nói ngã nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” (X =3) “Trung thu trăng sáng như gương Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương đêm rằm” (O =15)

* Loại mật thư này người ra mật thư còn có thể biến thể ra nhiều loại khoá khác nhau hoặc kết hợp giữa nhiều loại.

Lưu ý: Chấm dứt một bản văn người ta viết chữ AR cuối cùng.

Bản tin : (A+1)(A+8) – (A+19)(A+17)(A+8)(A+18) – (A+3)(A+20)(A+13)(A+6)(A+23) – AR

Hướng dẫn : Xem xét khoá và bản tin ta nghĩ ngay A chính là gốc. Ứng với từng con số tìm được thay vào dãy ký tự sau ta sẽ có 1 bản tin có ý nghĩa.

Khóa: Lấy năm điều luật Gia Đình

Thi hành cho đúng đời mình sẽ vui .

Bản tin : 3413 – 4434 . 1323 . 5934 . 332 – AR

Hướng dẫn : Chìa khoá cho biết phải dựa vào năm điều luật của GĐPT. Trong mỗi nhóm số số đầu tiên chỉ thứ tự điều luật. Số thứ hai chỉ thứ tự từ trong điều luật đó, số thứ 3,4 chỉ thứ tự chữ cái trong từ.

Khóa: Bài ca Sen Trắng

Bản tin : Lòng hào trắng dung – Hào từ dung trí nhìn nghìn ta – hình kìa bùn -AR

Hướng dẫn : Ghi lời bài hát Sen Trắng rồi điền bảng chữ cái tương ứng, ta có:

:Kìa xem đoá Sen trắng thơm. Nghìn hào quang chiếu sang trên bùn. Hình dung Bổn Sư chúng ta,

Lòng từ bi trí giác vô cùng …”

Bản tin là : “Theo hướng nam”

Cựu Olympia ‘mách nước’ bạn cách giải mật thư

Bùi Tứ Quý đã chỉ cho teen quy luật, cách giải mật thư một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất.

Vlog đầu tay của cựu Olympia Bùi Tứ Quý mang tên Giải mật thư như thế nào? đang nhận được quan tâm của nhiều bạn yêu thích trò chơi thú vị này.

Giải mật thư là trò chơi quen thuộc trong nhiều hoạt động của học sinh, sinh viên hiện nay. Trò chơi này thường đòi hỏi sự nhanh nhạy, thông minh và tinh thần đoàn kết cao của cả đội.

Mật thư là một bản tin được mã hoá theo một cách nhất định. Có nhiều dạng mật thư khác nhau: mật thư chữ thay chữ, chữ thay số, mật thư đọc theo khoá, mật thư toạ độ, mật thư hoá chất… Mỗi dạng mật thư đều rất đa dạng và có độ khó khác nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách giải mật thư một cách dễ dàng.

Xuất phát từ mong muốn chia sẻ với nhiều bạn trẻ về cách giải mật thư, Bùi Tứ Quý đã làm vlog “giấu mặt” để giúp teen tháo gỡ những bài toán đau đầu. Điều kiện tất yếu bạn phải nắm vững khi tham gia trò chơi này là: thuộc bảng chữ cái tiếng Anh, biết đếm, thuộc bảng mã telex….

Trong vlog này, Tứ Quý đã chỉ ra cách để giải 2 dạng mật thư quen thuộc là đọc theo khóa và mật thư dạng chữ thay chữ. Với mỗi dạng, Tứ Quý đã đưa ra ví dụ minh họa cụ thể để người xem dễ dàng hiểu nhất. Phần cuối vlog là những dạng bài tập để người học có thể luyện tập sau khi được “thầy giáo” Tứ Quý chỉ dẫn.

Khái niệm: Là một bức thư được viết dưới dạng bí mật. Nhằm giữ kín nội dung mà giữa người gửi và người nhận cần trao đổi. Mật thư thường có 2 phần: 1. Bản mật mã: Là những ký tự hoặc hình vẽ, thoạt đầu có vẽ rất khó hiểu. Sau khi nghiên cứu kỹ chìa khóa, ta sẽ tìm ra hướng giải bằng cách đối chiếu những dữ kiện mà chìa khoá đã gợi ý. 2. Chìa khóa: Là một hình thức gợi ý cho người dịch tìm ra hướng giải mật thư. Chìa khóa có thể là một câu thơ hoặc một ký hiệu nào đó bằng hình vẽ. Ký hiệu của chìa khóa là : O

Sau khi giải mã xong, ta sẽ được một bản văn hoàn chỉnh, ta gọi đó là: Bạch văn: Là một văn bản hoàn chỉnh, tức là sau khi dịch xong, ta viết ra thành một bức thư bình thường mà ai cũng có thể đọc được.

BẢNG CHỮ CÁI QUỐC TẾ:

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W Y Z

I. Quốc ngữ điện tín: – Cách đặt dấu mũ: Thay thế trực tiếp. – Cách đặt dấu thanh: Đặt sau mỗi từ. Ví dụ: Với câu: Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Sẽ được viết là: Coong cha nhuw nuis Thais Sown Nghiax mej nhuw nuowcs trong nguoonf chayr ra. II. Đọc ngược: Có 2 cách đọc: 1. Đọc ngược cả văn bản: Ví dụ với câu: Kỹ năng sinh hoạt. Có thể viết là: tạoh hnis gnăn ỹk ( jtaoh hnis gnwan xyk ) 2. Đọc ngược từng từ: ỹk gnăn hnis tạoh ( xyk gnwan hnis jtaoh ) III. Đọc lái: Trong lúc trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng chúng ta vẫn thường hay nói lái để tạo ra những tình huống vui nhộn. Từ đó, ta tạo ra những mật thư bằng cách này. Ví dụ ta nghe người nào đó nói:”Ngầu lôi tăng kể mẵn cuối khíu chọ”. Thoạt đầu, ta cứ tưởng anh ta là người mới học tiếng Hoa. Nhưng khi nghe giải thích rõ mới hiểu, thì ra anh ta muốn nói: Ngồi lâu tê cẳng muỗi cắn khó chịu. IV. Đánh vần: Ở cách này, yêu cầu người dịch phải biết cách đánh vần giống như các em học sinh tiểu học. Nếu đọc lớn lên trong lúc dịch thì sẽ dễ hình dung hơn. V. Bỏ đầu bỏ đuôi: Ta chỉ cần bỏ chữ đầu và chữ cuối câu. Phần còn lại chính là nội dung bản tin.

VI. Số thay chữ: Đây là dạng mật thư rất đơn giản. Ta chỉ cần viết ra 26 chữ cái, rồi sau đó, viết ngay dưới vị trí A là số 1, B là số 2… và Z là số 26. Sau đó dịch bình thường bằng cách: Cứ thấy số nào thì điền chữ tương ứng vào bên dưới.

Như vậy, người đố mật thư có thể thay đổi khóa. Thay vì A=b, thì ta có thể cho A= một chữ bất kỳ nào khác, hoặc ta không dùng A mà có thể dùng một chữ nào đó cũng được.

VIII. Mưa rơi: Khi nhìn thấy loại mật thư này, ta chỉ cần đi theo mũi tên của khóa. Ở đây, chữ đầu tiên là chữ C, chữ thứ nhì theo hướng đi của khóa là chữ O. Theo đó, ta sẽ dịch được hết bản tin.

Với chữ nằm ở phía bên nào thì ta chấm 1 chấm ở phía bên đó. Riêng ở khung chéo thứ 2, cách thể hiện cũng chưa có sự thống nhất ở nhiều tài liệu khác nhau. Do đó, chúng tôi liên kê ra hết để cho người soạn mật thư tuỳ ý lựa chọn để lập chìa khóa chom mình. Có tất cả 6 cách để thể hiện, ta muốn làm theo kiểu nào thì đặt khóa theo kiểu nấy.

Đây là dạng mật thư mà ta thường thấy đăng trên các báo Nhi đồng. Khi thấy một hình vẽ nào đó, ta phải liên tưởng ngay nó là hình gì? Thí dụ như đó là: hình trái CAM. Nếu thấy bên trên ghi là -C và +N, thì ta cứ thực hiện theo yêu cầu của hình. Tức là CAM – C = AM; AM + N = NAM. Vậy chữ dịch được sẽ là chữ NAM. Cứ thế, ta lần lượt tìm ra ý nghĩa của những hình khác còn lại. Sau đó ráp nối lại sẽ thành một câu có ý nghĩa. Bản mật thư trên sẽ được dịch là: NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ.

CÁCH GIẢI MÃ MẬT THƯ

1. Phải hết sức bình tĩnh 2. Tự tin nhưng không được chủ quan 3. Nghiên cứu khóa giải thật kỹ 4. Đặt các giả thiết và lần lượt giải quyết 5. Đối với việc giải mật thư trong trò chơi lớn, ta nên sao y bản chính và chia thành nhiều nhóm nhỏ để dịch. Như thế, ta sẽ tận dụng được hết những chất xám trí tuệ ở trong đội. Tránh tình trạng xúm lại, chụm đầu vào tranh dành xem một tờ giấy để rồi kết quả không đi tới đâu, mà dễ làm rách tờ giấy mật thư của chúng ta nữa. 6. Cuối cùng, nếu dịch xong, ta viết lại bản bạch văn cho thật rõ ràng, sạch sẽ và đầy đủ ý nghĩa.

Giải Mật Thư Giai Mat Thu Doc / 2023

MOÄT SOÁ KHOÙA THAY THEÁ THÖÔØNG DUØNG

D: con deâ, ñeâ, muøi höông, traêng löôõi lieàm…

H: caùi thang, thang moät naác, y loän ngöôïc, Hidro…

I: gioáng tieáng khoâng ngöôøi nhöng laø anh em…

J: thaèng boài, naëng…

K: thaèng giaø

M: em, theá giôùi ñaûo loän, môø…

N: anh, Nitô, Z naèm ngang…

O: oâ, tröùng ngoãng, traùi ñaát, coâ ngöôøi Hueá, traêng, Oxi…

Q: quy, ruøa, ba ba, Cuba, baø ñaàm…

S: Vieät Nam, toå quoác ta, 2 ngöôïc…

T: ngaõ ba, ñieän giaät, teâ…

U: meï ngöôøi Baéc, söøng traâu…

W: theá giôùi, M loän ñaàu…

X: ngaõ tö, doïc ngang xuoâi ngöôïc nhö nhau…

Y: h loän ngöôïc, ngaõ ba…

Z: keû ngoaïi toäc, tha èng uùt, N naèm ngang, cuoái soâng…

16: tuoåi traêng troøn, nguyeân töû löôïng Oxi

10: chöõ thaäp ñoû…

17: tuoåi beû gaãy söøng traâu…

II/ MỘT SỐ QUY ƯỚC SỬ DỤNG DỊCH MẬT MÃ :

Mọi loại mật mã đặt ra đều mang tính quy ước song những quy ước đó mọi người chấp nhận : – Anh : nờ : được đánh N

Có nơi thường dùng chữ mẹ đẻ để quy ước là M bởi vừa nhiều từ mẹ trên thế giới bắt đầu bằng chữ M:

Ngoài ra người ta còn sử dụng các hình tượng để chỉ một số chữ cái.

Mặt trời, mặt trăng tròn, quả bóng, quả trứng ….. chữ O

Tò te tí : Hình tượng chữ K

Tò, tò, tò te tí : Hình tượng số 9.

Thùng thùng thùng : hình tượng chữ O

III/ MỘT SỐ DẠNG MẬT THƯ

A/ DẠNG MẬT THƯ ĐƠN GIẢN :

1/ Quốc ngữ điện tín :

Ví dụ : “Thường thức” sẽ được viết là “THUOWNGF THUWCS”

Đôi khi ta có thể sử dụng một trong 2 cách trên, nhưng tách nhóm chữ ra để cho có vẻ khó hiểu đôi chút :

3/ Đầu và đuôi :Mật thư sẽ có nhiều chữ và câu. Nhưng ta chỉ cần lấy chữ đầu và chữ cuối câu mà thôi . Ví dụ :

5/ Tục ngữ, thành ngữ :Tục ngữ, thành ngữ, ca dao hoặc những câu thơ nổi tiếng cũng là những khối vững chắc, cố định. Ta dễ dàng đoán ra một tiếng nào đó bị mất đi trong một câu tục ngữ, thành ngữ …

Ví dụ : Chìa khóa  : Điền vào chỗ trống

Toi nay hen ban den nha toi choi.

Có 2 cách đọc: 1 Đọc ngược cả văn bản: Ví dụ với câu: Kỹ năng sinh hoạt. Có thể viết là: tạoh hnis gnăn ỹk (jtaoh hnis gnwan xyk) 2. Đọc ngược từng từ: ỹk gnăn hnis tạoh (xyk gnwan hnis jtaoh) III. Đọc lái: “Ngầu lôi tăng kể mẵn cuối khíu chọ”. muốn nói: Ngồi lâu tê cẳng muỗi cắn khó chịu. IV. Đánh vần: đánh vần giống như các em học sinh tiểu học.

V. Bỏ đầu bỏ đuôi: Ta chỉ cần bỏ chữ đầu và chữ cuối câu. Phần còn lại chính là nội dung bản tin.

VIII. Mưa rơi: đi theo mũi tên của khóa. Ở đây, chữ đầu tiên là chữ C, chữ thứ nhì theo hướng đi của khóa là chữ O. IX. Chuồng bò:

(còn gọi là mật thư góc vuông – góc nhọn). Với chữ nằm ở phía bên nào thì ta chấm 1 chấm ở phía bên đó. Riêng ở khung chéo thứ 2, cách thể hiện cũng chưa có sự thống nhất ở nhiều tài liệu khác nhau. Do đó, chúng tôi liên kê ra hết để cho người soạn mật thư tuỳ ý lựa chọn để lập chìa khóa chom mình. Có tất cả 6 cách để thể hiện, ta muốn làm theo kiểu nào thì đặt khóa theo kiểu nấy. Khi thấy một hình vẽ nào đó, ta phải liên tưởng ngay nó là hình gì? Thí dụ như đó là: hình trái CAM. Nếu thấy bên trên ghi là -C và +N, thì ta cứ thực hiện theo yêu cầu của hình. Tức là CAM – C = AM; AM + N = NAM. Vậy chữ dịch được sẽ là chữ NAM. Cứ thế, ta lần lượt tìm ra ý nghĩa của những hình khác còn lại. Sau đó ráp nối lại s ẽ thành một câu có ý nghĩa. Bản mật thư dịch là: NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ.

Bác đã lên rừng xuống biển để tìm độc lập cho dân tộc, cho đất nước.

<< Bình Dương,Bình Dương làng biển yêu thương!

Thật vậy thôn 6 Bình Dương là 1 trong những làng biểnddep. của Huyện chúng ta. Sáng hôm nay chúng ta chứng kiến những đoàn tàu từ phía mặt trời mọc đang lướt sóng tiến vào khu vực đang diễn ra Hội Trại như đón chào sự thành công của Lễ Hội Văn Hóa thể thao miền biển năm 2008.

Ai là kẻ đứng sau vụ án.

2.17.21_12.3.23.22.15_12.13.22_2.26.3.23_22.15_21 .9.3_ 15.17.9.23_2.16.23.22._1.9.3_10.

Nắng chia nửa bãi chiều rồi.

Vườn hoa trinh nữ xếp đôi lá sầu.

MT 1 bach văn là : “TAP KET TAI SAN BAY……………..” Còn khúc sau thì do đệ quen mất bảng đông tây nam bắc nên chưa thể giải. Có huynh nào giúp để đệ bít không Đ T N B………….. sau đó là gì nữa.

MT 2 được giải ra là: ” TIM DUONG DEN TRUONG MAU GIAO THON SAU”

MT 3 đệ giải ra là :” den nga ba duong di duy xuyen”

MT 4:” THEO DA U DI DUONG DEN BIEN DUNG LAI”.

3/CÁC LOAI KHAC

TRẠM 1 OTT 1 : Con đường nào đến trái tim. BV : RHEOD_ATANA_GNHHU_NAUQC_OUDIH_AR TRẠM 2 OTT 2 : Ò í e… ò í e thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm trong vùng phủ sóng của thuê bao khác,xin quý khách vui lòng nhấn phím 5 để được hướng dẫn thêm! Xin cảm ơn. BV : 47,14,77_12,46,77,79,99_77,97,74_44,77_22,77,13_44,33,42_AR TRẠM 3 OTT 3 : Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. BV : ROLMX_KJCG_ZT_KEZG_JEHVK_AR TRẠM 4 OTT 4 : Nước Việt Nam vang danh bốn bể Nước Việt Nam trung dũng kiên cường. BV : ODH_IBPJD_ỴD_HP 10,11,20_20,14,7,20_18,11,20,14_AR TRẠM 5 OTT 5 : 34 năm miền Nam giải phóng,thống nhất đất nước. BV : 14,43,13_34,11_52,13,51_54,24,25,14_23,41,25,14_14,51,42_35,25,24_34,25,14_AR

mật thư trạm 4:

Nội mật thư 1: HANH QUAN THEO DAU CHI DUONG AR

Mã hóa:

AB

CD

EF

GH

IJ

KL

MN

OP

QR

II. CÁC BƯỚC SOẠN MỘT MẬT THƯ:

Bước 1 :Viết nội dung bức thư (bạch văn).

Ta nghĩ ra một nội dung nào đó cần truyền đạt đến người khác. Viết ra đầy đủ (chú ý các dấu thanh và dấu mũ) ngắn gọn và đầy đủ ý, không dài dòng.

Bước 2 : Chọn dạng mật thư. – Chọn dạng mật thư nào đó sao cho phù hợp với trình độ của người nhận mạt thư.

– Căn cứ theo yêu cầu của Mật thư, ta cần lượt chuyển những từ ngữ của nội dung bản tin thành mât mã. Đối chiếu thật cẩn thận để tránh bị sai sót.

Bước 4 : Cho chìa khoá. Chìa khoá phải sáng sủa, rõ ràng, gợi ý cho người dịch dễ dàng tìm được hướng giải. đừng để người giải phải mất thì giờ giải cái chìa khoá của ta đưa ra.

III. CÁC DẠNG MẬT THƯ THÔNG DỤNG:

1. Biến thể từ Morse:

Người ta ký hiệu như sau:

Ngắt chữ = số 0.

Từ các ký hiệu trên chúng ta có thể chuyển thành tính hiệu Morse một cách bình thường.

: Một ngắt hai dài .

Bản tin được dịch là: LÝ TỰ TRỌNG LÀ NGƯỜI ĐOÀN VIÊN ĐẦU TIÊN CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN.

Bản tin được dịch là: KIM ĐỒNG LÀ NGƯỜI ĐỘI VIÊN ĐẦU TIÊN CỦA TỔ CHỨC ĐỘI.

Bản tin được dịch là: VỀ TRẠI LẬP TỨC NẤU CƠM NGAY.

3. Tục ngữ – thành ngữ:

Tôi…đi cấy còn trong nhiều bề

Nghĩa mẹ như…trong nguồn chảy ra

Trông mưa trông nắng trông…trông đêm

Mất lòng trước được lòng…

Có sức người sỏi đá cũng thành…

Bao nhiêu tấc đất tấc…bấy nhiêu.

: Điền vào chỗ trống.

Bản tin được dịch là: NGÀY NAY NƯỚC BẠC NGÀY SAU CƠM VÀNG.

sắp xếp 25 chữ cái La Tinh ( không tính chữ Z ) vào trong 25 ô chia đều các cạnh (mỗi cạnh 5 ô) giải mã, đối c hiếu trục ngang và trục đứng

5. Loại đọc ngược:

6. Loại chữ thay chữ:

Đối chiếu với bảng tra ta dịch nội dung là: XUẤT PHÁT.

Do Re Mi Fa Sol La Si

7 1 2 2′ 3 – 6′ 4′ 7′ 1′ 2 7 7 4′ – 6′ 4′ 1 2 3

: ta hát nhạc Trung Hoa.

Đối chiếu với bảng tra ta dịch nội dung là: Gặp Trưởng Trại.

Mật mã trong mật thư này là những chữ cái sắp khác với trật tự, bình thường khi ta viết là từ trái sang phải, từ trên xuống. Chính vì vậy chìa khóa ( : ) đã gợi ý hướng dẫn, giải mã bằng hình vẽ. Nghĩa là đọc mật thư theo hình gợn sóng theo chiều mũi tên, nội dung bản tin : ĐI CẮM TRẠI. 3/ Hệ thống ẩn dấu: (Condealment)

.+ Bản tin xen lẫn tín hiệu giả: + Không có tín hiệu giả nhưng bị biến dạng: Soi gương để đọc chữ viết ngược. + Viết bằng hóa chất không màu: Chìa khóa là một câu ám chỉ nước hoặc lửa để giải mã. Thí dụ “Hãy tắm rửa sạch sẽ để nhận tin vui” (Nước), hoặc “Quây quần bên ánh lửa hồng” (Lửa). KHÓA :vào kim tự tháp không mang theo tiền lẻ Bản tin : ……………………………………..A ………………………………S.M.I ……………………………T.Ậ.P.T.H …………………………Ế.T.N.H.À.Ư.Ơ ………………………Ô.V.U.I..Đ.Ế.N.T.A ……………………Ú.T.T.R.E.Ê.M.N.Ở..L.à ? …………………B.Á.O.C.H.Â.N.Y.C.Ổ.K.I.M Mật thư số 1 OTT: “Con gà trống nó đứng ngóng cổ dài Tò tí te nó thổi kèn rất hay Ông mặt trời tỉnh giấc vươn vai…” NW: N2,TB2,N1,N4,N2-ĐN3,ĐN1,TN2,TN3,ĐB2-T2,Đ2,T3,TN3-HEAJDAFJDWJDJDKSOGABIHKSEBYWNIKSJ-AR Mật thư số 2 OTT: “Em ơi có bao nhiêu Sáu mươi năm cuộc đời Hai ba năm đầu Sung sướng không bao lâu…” NW: 3,18,8,3,10-2,1,18,8-13,18-4,18,12-2,1,18-8,3,16,17,10,1-23,16,18,8-,22,3,21,7. 12,19,17-10,19,12-5,7,1,10-5,19,15,11,12-4,19,1,2-12,26,19,11,17-5,7,15,24-4,13,7,6-AR Mật Thư Số 3 OTT: Trên đường quốc lộ… Từ 9 giờ 25 phút 16 giây đến 24 giờ 23 phút 4 giây ngày 20 tháng 12, có 3 chiếc xe chở 18 phụ nữ và 20 trẻ em, trên xe còn có 5 người lạ mặt. Đuổ i theo họ là 3 xe cảnh sát. Tất cả cùng tiến đến tọa độ12-18-20-0-21-7-6-2-0. Khoá: Anh em ta cùng nhau ca hát đến khi mẹ về! Nội dung: HN- UU-UK;UM-UU-HH;UU-NH-HK;MM-UN-UK;HN-UU-UK;UM-UU-HH; HU-UN-UU;KN-KN-HM-HM-KH;KN-HM-HM;MM-UN-HK-UH;HU-MH-UU-UU-NK-HU ;HH-MN-UN-NU-UK;NN-HM-HM-MH;HM. AR Khoá: Ai là kẽ đứng sau vụ án Sau đêm trăng rằm đã tìm ra hung thủ ! XQOH-BQV- CEEJZ-FXQQJZ-JKKH 1,23,23,22,15,1-6,3,5,22,15,1-12,12,9,22,15,1-4,23,5,17,1-2,17,22,16-2,16,9,9,22,14-10,17-2,26,17,1-12,3,22,15,6 -AR Khoá: Bảy đoá sen vàng nâng gót ngọc Muôn vạn thế giới đón Như Lai .

15.8.6.5- 26.22.22.21.14.26- 3.22.4.16.26- 2.17.22.16- 2.16.9.9.22.14- 24.16.9.9.2.18- 12.12.9.22.26 . AR. Khoá: HƠN MỘT LOÀI HOA ĐÃ RỤNG CÀNH TRONG VƯỜN SẮC ĐỎ RỦA MÀU XANH NHỮNG LUỒNG RUN RẨY RUNG RINH LÁ ĐÔI NHÁNH KHÔ GẦY XƯƠNG MỎNG MANH

12.17.10.24.15-22.4.6.23.16.15-12.10.12.2-11.10.23.19-12.12.13.13.22.1-4.23.5.17.1-2.26.9.22.15-5.13.10-22.9.7.14 AR. Khoá: CỦA YẾN ANH NÀY ĐÂY KHÚC TÌNH SI 9.7.19.24-21.3.20-9.7.9.25-8.7.20.16 AR. Khoá MƠ KHÁCH ĐƯỜNG XA, KHÁCH ĐƯỜNG XA ÁO EM TRẮNG QUÁ NHÌN KHÔNG RA Ở ĐÂY SƯƠNG KHÓI MỜ NHÂN ẢNH AI BIẾT TÌNH AI CÓ ĐẬM ĐÀ.

YDQ- CON-OSEP-UIK-JSVB-LZO-QUDFM-GXKJA-ZHPIL-AVDPZ.AR

B/ DẠNG MẬT THƯ BIẾN THỂ TƯ MORSE:

Bạch văn :

Ví dụ :Bạch văn :

C/ DẠNG THAY THẾ

2. Số thay chữ 2 :

3. Số thay chữ 3 : mau tu Viet Nam

a ă â b c d đ e ê g h i k l m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Bạch văn :10 1 – 5 25 16 10 – 15 18 24 – 15 8 – 5 11 19 23 – 11 17 12 – 7 1 23 – 16 11 1 25. AR.

MỘT SỐ CÁCH GIẢI KHÓA SỐ THAY CHỮ .

Bạchvăn : 19.21.3.15.12.6.8.7.20.16.6.10.10.11.11.20.25.6.25.7.7.20.6.17.14.7.7.1.25.6.2.1.21.3.20.12.6.20.14.7.20.4.6.13.7.3.22.16.6.20.13.1.21.3.15.12.6.19.7.20.13.6.20.21.3.6.10.10,21.24.6.18.7.7.5.25.6.10.10,15.7.16.6.9.14.15.24.6.17.14.21.6.8.7.25.AR.

5. Chữ thay chữ 1

Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc.

7. Chữ thay chữ 3 ( Nhiều cụm từ)

Cùng nhau ta – nhà tiến quyết – thề ta ghi – niên đi lên – yêu chuộng lao – nhà tiến quyết – Bác Hồ lời – tập ngày một – yêu nhân dân – sâu mãi mãi – cố gắng xứng – cố gắng xứng – nhà tiến quyết – suốt đời cùng – danh thiếu niên – cố gắng xứng – cố gắng xứng – nhà tiến quyết . AR

GVRRAF – YRRA – GBNAS – GUNJATF – NJGF – IRRS – GN .

MỘT SỐ CÁCH GIẢI KHÓA CHỮ THAY CHỮ

Với mã khóa của dạng Mật thư “Chữ thay chữ” thì rất đa dạng

Kéo thang một nấc xê ra ngoài : H = C

D/ DẠNG TƯỢNG HÌNH :

Chuồng bò : Đây là dạng Mật thư quen thuộc. Mật thư này là Mật thư góc vuông nhọn.

AB CD EF ST

MN OP QR UV

E/ DẠNG ĐỌC THEO KHÓA :

Ví dụ :

Ở đây, chữ ở tâm lá chữ C, chữ thứ nhì theo hướng đi lên của khóa là chữ A. Theo đó ta sẽ dịch được hết bản tin.

2. Xoắn ốc :

Ví dụ :

 : =

Trang Trí Hình Chữ Nhật Sưu Tầm / 2023

Có nhi

u cách trang trí hình ch

nh

t (hình mảng ở giữa có thể là hình

vuông, hình thoi, hình b

u d

c) b

n góc có th

v

các m

ng hình vuông ho

c tam giác, xung quanh có th

ể là dườ

ng di

m ho

c m

t s

h

a ti

ế

t ph

ụ… 

Họa tiết trang trí thường là các họa tiết cách điệu từ hình ảnh  thiên nhiên bao gồm các chi tiết như: hoa, lá, động vật…vv.

Hoạ tiết trang trí phải có hình thể rõ (đường nét cụ thể, dứt khoát, có hình thể độc đáo) được sáng tạo theo lối vẽ đặc trưng củavẽ họa tiêt trang trí: vẽ đơn giản hoá, vẽ cách điệu hoá, được lặp lại theo phương pháp vẽ đối xứng qua đường trục.

Chia sẻ:

Twitter

Facebook

Like this:

Số lượt thích

Đang tải…

Thư Viện Tài Liệu Ielts 2022 / 2023

Hiện tại, trên mạng cũng như ở ngoài hiệu sách có rất nhiều các tài liệu về IELTS. Tuy nhiên, rất nhiều các tài liệu trong số này đều không cần thiết, không sát với thi thật.

Nhằm giúp các bạn đang ôn luyện IELTS có một thư viện tài liệu IELTS đầy đủ, cập nhật với xu hướng đề thi thật hiện tại, không đi lan man, mình tổng hợp tất cả các tài liệu cần thiết nhất, hay nhất ở trang này.

Tất cả các tài liệu ở đây đều đã được chính mình – Ngọc Bách cùng giám khảo IELTS chọn lựa cẩn thật từng tài liệu một đảm bảo nội dung & chất lượng nhất. Các bạn có thể yên tâm tham khảo

I) LỘ TRÌNH ÔN THI IELTS CẤP TỐC THEO TỪNG NGÀY (NEW UPDATE 2020)

Ở đây mình phác sẵn lộ trình cho các bạn, một lộ trình ôn thi cấp tốc và lộ trình học bình thường. Các lộ trình tối ưu cho các bạn đang học theo khóa IELTS Package 2020, tuy nhiên các bạn không đăng ký mua cũng có thể tham khảo, dựa vào lộ trình này tự chỉnh sửa lại thành lộ trình của các bạn

Lộ trình tự học IELTS cấp tốc 3 tháng (tất nhiên các bạn có thể nới thời gian thành 6 tháng, 1 năm để hiệu quả hơn. Ví dụ nội dung của 1 ngày trong lộ trình các bạn học thành 2, 3 ngày)

https://drive.google.com/file/d/1Uay1ODDpvOL_m9BBrUIJvnk0nKETFibY/view

II) CÁC BỘ ĐỀ THI IELTS CẦN THIẾT NHẤT KHUYÊN DÙNG BỞI NGOCBACH

2. Bộ đề thi thật IELTS Writing các năm

2.1. Bộ đề thi 2008:

https://drive.google.com/file/d/0B_SZnHS0AHuxbjBJNWpDZEd2aG8/view

2.2. Bộ đề thi 2014-2015-2016

https://drive.google.com/file/d/0B_SZnHS0AHuxa1ctdVFuZkN0aEk/view

2.3.Bộ đề thi 2013

https://drive.google.com/file/d/0B_SZnHS0AHuxaGF4bkxpc0xRVnM/view

https://drive.google.com/file/d/1YpHo4MC6hSxohz92gtOAR6H7JX4iSUAL/view?usp=sharing

SÁCH IELTS WRITING 2018 BY NGOCBACH

https://drive.google.com/file/d/152fDTxKhjA9nHSUB2o3SRHVog9kCmIAi/view?usp=sharing

2.7. Đề 2020 https://drive.google.com/file/d/1cTfgYbwGlT4Ni1yFjPcLSGHArE6zmQLu/view?usp=sharing

3. Bộ đề Speaking thi thật tháng 5 đên tháng 9 năm 2020

https://drive.google.com/file/d/1iwU9IHoSt9egeiQ8tG47hME_eIRjTgJ7/view

III) TÀI LIỆU IELTS THAM KHẢO & BỔ TRỢ VIẾT BỞI NGOCBACH

1.Tạp chí IELTS Ngoc Bach (khuyên dùng)

Tạp chí IELTS với nội dung và thiết kế độc quyền từ IELTS Ngoc Bach. Các trang tạp chí được biên tập công phu, nội dung là các bài mẫu band 9.0 được viết bởi Ngoc Bach cho các đề thi Speaking, Writing thi thật ở Vietnam

+ Quyển 1 (108 trang): https://www.fshare.vn/file/HIUJTAN38NCH http://4share.vn/f/5a6f6d6c6a6e6c6d/Tap%20chi%20IELTS%20ngocbach%20-%20Q1.pdf.file https://www.mediafire.com/file/newmnxqec2ck7r2/Tap+chi+IELTS+ngocbach+-+Q1.pdf

+ Quyển 2 (113 trang): https://www.fshare.vn/file/73MLT3OXCLRP http://4share.vn/f/380d0f0e080c0e0e/Tap%20chi%20IELTS%20ngocbach%20-%20Q2.pdf.file https://www.mediafire.com/file/4ubjw45zo34mm0f/Tap+chi+IELTS+ngocbach+-+Q2.pdf

https://www.fshare.vn/file/UVL29U5Y5HQY

2. Tổng hợp 100 topic speaking thường gặp (bài mẫu được viết bởi Ngoc Bach với band điểm 8.0~9.0)

https://drive.google.com/file/d/0B_SZnHS0AHuxVUJSOWZxd1kzUXc/view

3. Tổng hợp phần brainstorming cho các đề thi Writing (viết bởi Ngọc Bách)

https://drive.google.com/file/d/0B_SZnHS0AHuxTElsNnAtQkp3T0k/view

https://drive.google.com/file/d/0B_SZnHS0AHuxcVlzNVpwQTRqVm8/view

5. Tổng hợp 100 Topic Vocabulary đơn giản hiệu quả của Ngọc Bách

https://www.facebook.com/groups/ieltsngocbach/permalink/3218987091505264/

IV) HƯỚNG DẪN TỰ HỌC IELTS CHI TIẾT 4 KỸ NĂNG TỪ NGOCBACH

https://www.facebook.com/nguyenngoc.bach.77/posts/696362423899823

https://www.facebook.com/nguyenngoc.bach.77/posts/697498003786265

https://www.facebook.com/groups/ieltsngocbach/permalink/1972826269454692/

Hướng dẫn luyện IELTS Listening ở đây:

https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/hoc-tieng-anh/3-buoc-luyen-ky-nang-nghe-ielts-3483673.html

Bạn đang xem bài viết Tài Liệu Sưu Tầm Về Mật Thư Matthu Doc / 2023 trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!