Xem Nhiều 2/2023 #️ Staruml 5.0 User Guide (Modeling With Sequence Diagram) # Top 10 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 2/2023 # Staruml 5.0 User Guide (Modeling With Sequence Diagram) # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Staruml 5.0 User Guide (Modeling With Sequence Diagram) mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Modeling with Sequence Diagram

The following elements are available in a sequence diagram.

Object

Stimulus

SelfStimulus

Combined Fragment

Interaction Operand

FrameSubsytem

Object

Procedure for creating object

In order to create object,

window].

Object quick dialog is shown. At the quick dialog, enter the object name.

Press [Enter] key.

Procedure for setting active object

In order to set class to active object,

Set assigned class’s [IsActive] property to true.

For MyObject, change MyClass’s IsActive property.

If class property is not assigned, you can’t change object to active object. The result is as follows.

Procedure for setting to multi object

In order to set object to multi object,

Set object’s [IsMultiInstance] property to true.

Then the object is changed to multi object.

Procedure for creating object from class

In order to create object from class,

Select class in the [model explorer].

Drag and drop it into [main window].

Finally, a object is created on the diagram.

Procedure for creating class from object

If class is not assigned to object,

At the [Enter element name] dialog, enter the new class name.

 And new class is created and assigned to object.

button in object’s classifier property, and select class to be assigned to object at the [Select a model element] dialog.

Procedure for creating outgoing from object stimulus by using shortcut creation syntax

In order to create outgoing stimulus from selected object to another object,

pop up quick dialog.

Press [Enter] key and outgoing stimulus from selected object to target object is created and placed at the last order.

Stimulus

Semantics

A Stimulus is a communication between two Instances that conveys information with the expectation that action will ensue. A Stimulus will cause an Operation to be invoked, raise a Signal, or cause an Instance to be created or destroyed.

Procedure for creating stimulus

In order to create stimulus,

button.

Drag from one object, and drop to the other(object or lifeline) in the [main window] in outgoing direction.

Stimulus quick dialog is opened. Enter the stimulus name at the quick dialog and press [Enter] key.

Finally, a stimulus is created as follows.

Procedure for using operation in class as stimulus

If classifier property of receiver(object) of stimulus is assigned and you want to assign operation to stimulus,

Select operation

New stimulus mapped to class’s operation is added as follows.

Procedure for creating operation of class from object

To create operation of class as stimulus’s receiver from object and assign it to stimulus,

button at the quick dialog.

button.

New operation is added to the class and text is filled at the quick dialog (This procedure is valid when there exists assigned class.). Press [Enter] key.

See [model explorer] to confirm creation of new operation.  

Procedure for creating previous stimulus of current stimulus by using shortcut creation syntax

In order to create previous stimulus to current stimulus,

stimulus, or select a stimulus and press [Enter] key.

At the quick and stimulus name.

Press [Enter] key, and then new object and stimulus are created and arranged above selected stimulus.

Procedure for creating next stimulus to current stimulus by using shortcut creation syntax

In order to create next stimulus to selected stimulus,

stimulus, or select a stimulus and press [Enter] key.

At the quick and stimulus name.

Press [Enter] key, and then new object and stimulus are created and arranged next to selected stimulus.

Procedure for creating sub stimulus by using shortcut creation syntax

In order to create a sub stimulus of selected stimulus,

stimulus, or select a stimulus and press [Enter] key.

At the quick and sub stimulus name.

Press [Enter] key, and then new object and stimulus are created and arranged on the bottom of selected stimulus’s activation.

Procedure for reconnecting to another object

In order to reconnect stimulus to another object,

Drag the end of stimulus and drop it to another object.

Then stimulus will be connected to another object.

Procedure for changing ActionKind of stimulus

The [ActionKind] property of stimulus should be assigned to one of five sort as following. To change [ActionKind] property, select stimulus and select the [ActionKind] property on the properties window.

ActionKind Shape

CALL

SEND

RETURN

CREATE

DESTROY

SelfStimulus

Procedure for creating self-stimulus

In order to create self-stimulus,

button.

the [main window].

Object quick dialog is opened. At the quick dialog, enter the stimulus name and press [Enter] key.

The result of procedure is as follows. You may arrange stimulus position to reduce overlapping of text and line.

Combined Fragment

Procedure for creating combined fragment

In order to create Combined Fragment,

[Combined Fragment] button.

will be placed in the [main window].

A combined fragment is created.

Change interaction operator in the properties as follows.

 The combined fragment is shown as follows.

Procedure for creating interaction operand

In order to create Interaction Operand,

button.

placed in the [main window].

interaction operand.

The selection points of interaction operand are shown, drag it to arrange its boundary.

Frame

Procedure for creating frame

In order to create Frame,

And

A new frame is created as follows.

Diagram

Procedure for showing sequence numbers in the diagram

In order to show or hide stimulus sequence number,

Select the diagram in the [model explorer] or in the [main window]

And configure [ShowSequenceNumber] property of diagram to true or false.

When [ShowSequenceNumber] is false, sequence diagram is shown as follows.

Procedure for changing signature style of message in the diagram

There are four message style. To change stimulus signature, select the diagram in the [model explorer] or in the [main window], and configure [MessageSignature] property of diagram to one of the followings.

Style Example

NONE

NAMEONLY

TYPEONLY

NAMEANDTYPE

Procedure for changing activation style in the diagram

In order to show or hide stimulus activation, select the diagram in the [model explorer] or in the [main window], and configure [ShowActivation] property of diagram to true or false.

Phần Mềm Staruml Vẽ Sơ Đồ Use Case, Activity Diagrams, Sequence Diagrams

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm StarUML, StarUML là phần mềm mã nguồn mở, có kích thước nhỏ gọn, hỗ trợ thiết kế với hầu hết các ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay như C++, Java, C#, … giao diện thân thiện và là công cụ tuyệt vời hỗ trợ phân tích thiết kế theo hướng UML.

Phần mềm StarUML là phần mềm mã nguồn mở, có kích thước nhỏ gọn, hỗ trợ thiết kế với hầu hết các ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay như C++, Java, C#, … giao diện thân thiện và là công cụ tuyệt vời hỗ trợ phân tích thiết kế theo hướng UML, hỗ trợ vẽ sơ đồ Use Case, Activity diagrams, Sequence diagrams tốt nhất hiện nay.

Trong bài này, chúng ta sẽ bàn về một số công cụ có thể dùng để biểu diễn và quản lý các bản vẽ UML một cách hiệu quả.

1. Giới thiệu các công cụ vẽ UML phổ biến

Có rất nhiều công cụ được sử dụng để vẽ các bản vẽ UML rất chuyên nghiệp như Rational Rose, Enterprise Architect, Microsoft Visio v.v.. và rất nhiều các công cụ phần mềm nguồn mở miễn phí có thể sử dụng tốt.

Các công cụ có cách sử dụng khá giống nhau và ký hiệu của các bạn vẽ trên UML cũng đã thống nhất nên việc nắm bắt một công cụ khi chuyển sang làm việc với một công cụ khá không quá khó khăn.

Trong bài này, xin giới thiệu với các bạn công cụ Start UML, một phần mềm nguồn mở, miễn phí, có đầy đủ chức năng và có thể sử dụng tốt trên môi trường Windows.

2. Giới thiệu về Start UML

Cài đặt

Bạn có thể download bộ cài đặt của phần mềm Start UML tại http://staruml.sourceforge.net/en/. Sau khi download và tiến hành các bước cài đặt chúng ta nhanh chóng có được công cụ này trên máy tính.

Các Model

Khởi động Start UML vào màn hình chính chúng ta có được các model như sau:

Hình 1. Cửa sổ giao diện của Start UML

Nhìn cửa sổ Model Explorer bên phải chúng ta nhận thấy có 5 model.

Use Case Model: chứa các bản vẽ phân tích Use Case

Analysis Model: chứa các bản vẽ phân tích

Design Model: chứa các bản vẽ thiết kế

Implementation Model: chứa các bản vẽ cài đặt

Deployment Model: chứa các bản vẽ triển khai

Tùy theo nhu cầu phân tích, thiết kế chúng ta xác định sẽ sử dụng model nào để thể hiện.

3. Cách tạo các Diagram

Để tạo các các bản vẽ, chúng ta chỉ cần chọn model mà bạn muốn sử dụng, kích phải chuột, chọn add diagram và chọn bản vẽ cần xây dựng.

Hình 2. Cách tạo ra một bản vẽ

Sau khi chọn bản vẽ, cửa sổ bên trái sẽ hiển thị thanh công cụ chứa các ký hiệu tương ứng của bản vẽ để bạn có thể vẽ được các bản vẽ một các dễ dàng.

Hình 3. Vẽ bản vẽ Use case

Việc xây dựng các bản vẽ chúng ta đã bàn kỹ trong các bài trước, bạn xem lại các bài trước và biểu diễn lại các bản vẽ này lên Start UML.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=QMzLvR3jem4

4. Kết luận

Như vậy, chúng ta đã nghiên cứu qua tất cả các bản vẽ UML được sử dụng phổ biến trong OOAD. Đến đây, bạn đã có đủ kiến thức và kỹ năng để phân tích và thiết kế một phần mềm. Bây giờ bạn hãy cố gắng thực hành phân tích và thiết kế các hệ thống phần mềm để có thêm kinh nghiệm.

Các kiến thức này các bạn có thể dùng để phân tích và thiết kế một phần mềm mới hoặc dùng để mô tả nghiên cứu một phần mềm hoặc framework có sẵn nhằm phục vụ cho việc hiệu chỉnh phần mềm cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Trong một số trường hợp, cách thức cài đặt (codding) có thể khác với các bản vẽ thiết kế mà bạn đã tìm hiểu ở trên gây khó hiểu cho bạn. Đó là khi các hệ thống ấy sử dụng các Design Pattern như MVC Pattern, Delegate, Façade …. Vấn đề này chúng ta sẽ bàn trong chuyên mục “Design Pattern” trong thời gian tới hoặc bạn có thể tự nghiên cứu để hiểu thêm về vấn đề này.

Thiết Kế Chức Năng Với Sequence Diagram Có Phức Tạp Không?

Sequence Diagram là bản vẽ xác định câu chuyện hậu trường của một chức năng. Câu chuyện hậu trường ở đây chính là sự tương tác giữa các nhóm đối tượng, các thông điệp được gửi và nhận giữa các đối tượng cũng như trình tự thời gian giữa những thông điệp đó.

Ví dụ như bài toán xuất ra màn hình các số nguyên tố bé hơn n:

Đầu tiên chương trình sẽ nhận input là một số n

Tiếp đó chương trình chạy vòng lặp từ 0 đến n

Rồi kiểm tra trong đó đâu là số nguyên tố

Cuối cùng trả về output là các số nguyên tố xuất hiện trên màn hình

Việc thực hiện các chức năng từ lúc nhận input, chạy vòng lặp, kiểm tra rồi trả kết quả, theo một trình tự, có sự tham gia của các hàm, các đối tượng. Và được trực quan hóa bằng bản vẽ chính là Sequence Diagram.

Các thành phần trong Sequence Diagram

Đối tượng

Được kí hiệu bởi hình chữ nhật (kí hiệu là Lifeline trong StarUML) dùng để biểu diễn cho cả Class và Object. Chúng được phân biệt với nhau bởi dấu hai chấm đứng trước tên của Object.

Hình vuông này dùng để tượng trưng cho những lớp, những đối tượng mà bạn sẽ sử dụng trong quá trình thực thi code.

Đường vẽ nét đứt phía dưới hình chữ nhật chính là đường đời của đối tượng, dùng để thể hiện quá trình thực hiện thao tác của đối tượng từ lúc khởi tạo đến lúc biến mất.

Message

Dùng để thể hiện thông điệp đối tượng này truyền sang cho đối tượng khác. Có thể là những kết quả gửi đi, trả về, cũng có thể là những lần gọi làm,…

Có một số kiểu Message thường gặp:

Synchronous Message: Thông điệp cần có một request trước cho hành động tiếp theo.

Asynchronous Message: Thông điệp không cần phải có request trước đó cho hành động tiếp theo.

Self Message: Thông điệp tự gửi cho chính mình để thực hiện các hàm như check/ valid dữ liệu.

Reply Message/Return Message: Thông điệp trả lời lại những request.

Các bước xây dựng Sequence Diagram

1. Xác định các chức năng cần thiết kế

Dựa vào Use Case Diagram / User Story hay Requirement mà lựa chọn chức năng để thiết kế.

Chú ý: mỗi chức năng là một Sequence Diagram riêng biệt.

Ví dụ ở đây mình chọn chức năng Login cho một trang web Java theo mô hình MVC

2. Xác định các bước để thực hiện

Người dùng nhập tài khoản, mật khẩu vào form Login

Người dùng ấn nút Login

Form Login gửi request đến Controller chính

Controller chính tiếp tục gửi request từ form đến User Controller để thực hiện các hàm

User Controller sẽ gọi UserDAO để thực hiện hàm checkLogin()

UserDAO sẽ vào database tìm result set có tài khoản và mật khẩu tương ứng để trả về

Nếu có tồn tại tài khoản và mật khẩu đó, sẽ trả về một trang html thông báo đăng nhập thành công cho người dùng

Nếu không thì trả về một html thông báo tài khoản hay mật khẩu bị sai và yêu cầu đăng nhập lại

3. Xác định các đối tượng tham gia vào

Dựa vào ý tưởng trên, mình có thể nhận thấy các đối tượng

Actor thể hiện người dùng (Actor được add rời từ model)

Browser là nơi người dùng thao tác (Class)

:DispatcherController để nhận button và thực hiện thao tác gửi về các controller khác (Object)

:UserController là nơi nhận dữ liệu và xử lý (Object)

:UserDAO để truy cập database (Object)

DataBase là nơi lưu các tài khoản, mật khẩu (Class)

View để trả về trang html show ra cho người dùng (Class)

Vì ở đây có 2 điều kiện là login thành công hoặc thất bại nên mình sẽ sử dụng thêm Combined Fragment để tạo ra một khung điều kiện và có 2 operand là đúng hoặc sai.

Sau khi xác định được các bước và các đối tượng tham gia vào, chúng ta đã có thể vẽ được một Sequence Diagram rồi.

Ứng dụng

Thiết kế và phát triển các chức năng

Kiểm chứng và bổ sung method cho các Class

Tạm kết

Sequence Diagram là bản vẽ để xác định các đối tượng cũng như tuần tự các bước để thực hiện một bài toán, một chương trình. Sequence Diagram được dùng để thiết kế phát triển và test các chức năng. Qua bài viết này, hi vọng các bạn có thể biết được Sequence Diagram là gì cũng như cách vẽ một Sequence Diagram.

Học Ielts 5.0 Mất Bao Lâu? Tiêu Chí Và Lộ Trình Chinh Phục Band 5.0

“Học IELTS 5.0 mất bao lâu?” Đây là câu hỏi mà rất nhiều “sĩ tử” ôn thi IELTS, đặc biệt là các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về IELTS luôn thắc mắc. Mức điểm 5.0 cũng là mức điểm đầu vào và tốt nghiệp thông thường của nhiều trường đại học trong cả nước. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu rõ các tiêu chí để đạt IELTS 5.0, thời gian cũng như lộ trình học IELTS để đạt tới band điểm này.

Để trả lời rõ ràng câu hỏi “Học IELTS 5.0 mất bao lâu?“, theo British Council, người đạt mức điểm IELTS 5.0 là Modest User (Người dùng khiêm tốn), khác biệt so với mức điểm 4.0 (Limited User – Người dùng hạn chế) hay 6.0 (Competent User – Người dùng có năng lực).

Cụ thể, người đạt band 5.0 được miêu tả là ” You have a partial command of the language, and cope with overall meaning in most situations, although you are likely to make many mistakes. You should be able to handle basic communication in your own field ” (có hiểu biết chưa hoàn hảo về ngôn ngữ, nắm rõ được ý nghĩa tổng thể trong nhiều trường hợp mặc dù có thể mắc nhiều lỗi; có khả năng xử lý các giao tiếp cơ bản trong lĩnh vực của mình).

Như vậy, với mức band 5.0, trình độ của bạn ở mức tương đối cơ bản nhưng có thể giao tiếp được trong nhiều trường hợp. Tiêu chí này khác với mức band 4.0, khi bạn chỉ có thể giao tiếp và đối thoại trong một vài trường hợp quen thuộc.

Với Listening và Reading, ta có bảng điểm riêng như sau:

Như vậy, với band 5.0, bạn phải làm đúng từ 16 – 19 câu trong bài thi Listening và Reading.

Về kỹ năng Writing, bạn phải hoàn thành các tiêu chí riêng về ngữ pháp, từ vựng,… Cụ thể với band điểm 5.0, các tiêu chí phải được thỏa mãn như sau:

Có thể thấy, để đạt được band điểm 5.0 trong Writing nói chung, bài viết của bạn cần thiết phải giải quyết một phần yêu cầu đề bài và có bố cục, nhưng vẫn mắc nhiều lỗi về ngữ pháp và từ vựng.

Với Speaking, các yêu cầu đối với band điểm 5.0 được thể hiện chi tiết như sau:

Câu hỏi “Học IELTS 5.0 mất bao lâu?” không hề dễ dàng trả lời. Tùy vào trình độ hiện tại của bạn mà thời gian tự học IELTS để đạt band điểm 5.0 cũng khác nhau. Với các bạn mới bắt đầu làm quen với kỳ thi IELTS, nếu học tập chăm chỉ, bạn sẽ mất khoảng từ 6 tháng đến 1 năm cho mức điểm này. Nếu bạn đã có kiến thức tiếng anh cơ bản và hiểu biết nhất định về IELTS, quá trình này có lẽ chỉ tốn từ 3 đến 5 tháng.

Việc có một lộ trình tự học IELTS hiệu quả, phương pháp tự học phù hợp cùng với các tài liệu hữu ích sẽ giúp rút ngắn thời gian ôn tập của bạn. Do vậy, sau khi đã đặt ra mục tiêu band điểm 5.0, bạn nên dành thời gian vạch ra lộ trình học và tìm kiếm các tài liệu học phù hợp với trình độ bản thân.

Dù mục tiêu của bạn là gì, trình độ ban đầu của bạn là bao nhiêu, ngữ pháp cũng là điều bạn nên chú trọng đầu tiên.

Các chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong bài thi IELTS bao gồm:

Thì: Bạn cần quan tâm tới Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Hiện tại hoàn thành, Quá khứ đơn, Tương lai đơn, Tương lai gần. Với mỗi thì, bạn nên xem kỹ cấu trúc, cách chia động từ trong thì và trường hợp sử dụng cụ thể.

Đại từ quan hệ, Tính từ sở hữu

Mạo từ: Cách dùng a, an, the trong các câu. Lỗi về mạo từ cũng thường xảy ra trong bài thi IELTS Writing

Trạng từ: chú ý trạng từ chỉ tần suất (always, usually, …), trạng từ chỉ mức độ (extremely, merely, considerably, … ), trạng từ chỉ cách thức (hard, easily, fast, … )

Động từ khuyết thiếu

Mệnh đề quan hệ: Đặc biệt quan trọng

Các từ nối, cấu trúc nối: Thường sử dụng trong kỹ năng Speaking và Writing

Về tài liệu học ngữ pháp, với các bạn mới bắt đầu làm quen với IELTS và kiến thức tiếng anh chưa chắc chắn, cuốn sách Cambridge Grammar for IELTS sẽ là một lựa chọn phù hợp để ôn tập ngữ pháp. Cuốn sách này tập hợp các kiến thức ngữ pháp cơ bản nhất trong tiếng anh cùng với các bài luyện tập. Thời gian cho giai đoạn ôn luyện ngữ pháp có thể kéo dài từ 2 đến 3 tháng đối với các bạn mới bắt đầu.

Với trình độ này, thời gian ôn luyện ngữ pháp chỉ mất từ 1 đến 2 tháng. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể tận dụng các kiến thức trong sách giáo khoa các cấp học. Đây đều là các tài liệu chính thống và quen thuộc với các bạn học sinh.

Việc luyện tập phát âm không chỉ giúp nâng cao khả năng Speaking của bạn mà còn hữu ích với kỹ năng Listening.

Với các bạn mới bắt đầu làm quen với tiếng anh, lộ trình học phát âm sẽ vất vả và mất thời gian hơn, thông thường sẽ kéo dài từ 2 đến 3 tháng.

Bạn sẽ bắt đầu với việc ôn luyện 12 nguyên âm và 8 phụ âm, bao gồm:

Tiếp đó, bạn nên chuyển sang học cách phát âm các phụ âm. Bạn nên chia ra ôn luyện theo các cặp phụ âm đôi (phát âm khá giống nhau) và các phụ âm còn lại. Các phụ âm bao gồm:

Việc sử dụng các câu líu lưỡi để học phát âm cũng khá thú vị. Cơ lưỡi của bạn sẽ được “uốn dẻo”, giúp quen dần các âm trong tiếng Anh. Ví dụ, hai phụ âm / s/ và /ʃ/ có cách phát âm gần giống nhau. Bằng câu líu lưỡi, bạn có thể phân biệt hai âm này một cách rõ ràng hơn. Cụ thể với câu:

“She sells sea-shells on the chúng tôi shells she sells are sea-shells, I’m sure”.

Với hai âm /b/ và /p/, ta cũng có câu sau:

” Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked.

If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked?”. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một các video trên các kênh Youtube nói về câu líu lưỡi (tongue twister): Top 5 tongue twisters in english , English Tongue Twisters , Peter Piper and More , …

Sau khi học xong các nguyên âm và phụ âm trong tiếng anh, bạn nên luyện tập cách phát âm từng từ. Hãy chú ý kết hợp các nguyên âm, phụ âm lại theo hướng dẫn trong từ điển, đồng thời chú trọng vào trọng âm của mỗi từ.

Để trả lời câu hỏi “Học IELTS 5.0 mất bao lâu?“, từ vựng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Giai đoạn ôn luyện từ vựng được bắt đầu sau khi bạn đã có được nền kiến thức vững chắc về ngữ pháp.

Trong bài thi IELTS, từ vựng là một trong các nhân tố khiến bạn có thể nâng band điểm nhanh nhất. Đặc biệt với những bạn đang ở trình độ 3.5 – 4.0, việc có được từ vựng tương đối sẽ giúp bạn đạt tới band điểm 5.0 một cách dễ dàng.

Các tài liệu học từ vựng phổ biến có thể kể đến:

Thời gian học từ vựng cho band 5.0 có thể kéo dài từ 2 – 3 tháng tùy trình độ hiện tại của bạn. Tuy nhiên, giai đoạn này không nên kéo dài quá lâu, vì bạn vẫn có thể tích lũy được số lượng lớn từ vựng trong các bước học sau như ôn luyện từng kỹ năng, luyện đề,…

Sau khi tổng hợp được các kiến thức ngữ pháp, luyện tập cách phát âm và có được một lượng từ vựng tương đối (giai đoạn này kéo dài từ 3 – 7 tháng tùy trình độ), bạn có thể tiếp tục với quá trình ôn luyện của mình bằng cách tự học các kỹ năng.

Với Reading và Listening, bạn nên tìm hiểu và luyện tập từng dạng bài sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS thật trước khi luyện đề.

Reading

Các dạng bài sẽ xuất hiện trong bài thi IELTS Reading và Listening bao gồm:

Với kỹ năng đọc, khi luyện tập ở nhà, bạn có thể lựa chọn các tài liệu có trình độ tương đương với mức điểm hiện tại của bạn hoặc cao hơn một chút.

Ví dụ, bạn sẽ luyện cuốn IELTS Reading Test (McCarter & Ash) . Bạn nên mở từng test, đánh dấu các dạng bài giống nhau theo cùng một ký tự. Với mỗi dạng bài, bạn nên dành thời gian từ 2 đến 3 ngày để hoàn thành, luyện tập theo các tips làm bài ở mỗi dạng. Kết thúc một dạng, bạn sẽ tổng kết lại, ghi chú các lưu ý quan trọng khi làm dạng bài đó. Cứ như vậy cho đến khi hoàn thành xong cuốn sách.

Listening

Tại giai đoạn ôn luyện từng kỹ năng này, bạn không nên bấm giờ, để bản thân thoải mái nhất khi làm bài. Trong trường hợp đã hoàn thành hết các bài tập ở một dạng (ví dụ dạng True/False/Not Given), nhưng vẫn không thấy tiến bộ, bạn có thể tìm thêm các tài liệu khác. Hãy kiên trì cho đến khi bạn cảm thấy tự tin nhất khi làm dạng bài đó.

Với kỹ năng này, bạn có thể lựa chọn giữa hai cách học.

Cách học thứ nhất tương tự như cách ôn luyện Reading phía trên: bạn chọn một tài liệu, chia sách thành các dạng tương đồng và luyện tập theo từng dạng cho đến khi hoàn thành cuốn sách.

Bước 1: Nghe và làm bài như cách làm một bài thi thật. Kiểm tra đáp án xem bạn sai ở câu nào, phần nào.

Bước 2: Nghe lại lần thứ hai, không nhìn transcript, xem bạn có thể nghe lại được các đáp án bạn đã sai trong lần trước hay không.

Bước 3: Nghe lại lần ba, song song với việc đọc transcript ở cuối sách.

Bước 4: Nghe lần cuối cùng, không nhìn transcript, ghi chú lại nội dung của file nghe.

Bước 5: Lật transcript ra, so phần nội dung ghi được với transcript. Nếu bạn ghi được chính xác khoảng 80% thì thành công.

Cách học thứ hai là chia theo Section. Cấu trúc của bài thi Listening gồm 4 section. Section 1 thường là dạng bài điền từ (số, tên, ngày tháng, địa chỉ, … ). Section 2 và 3 thường xuất hiện bài Multiple Choice, Matching information hoặc Labelling Maps. Section 4 thường có dạng bài điền từ, tuy nhiên khó hơn Section 1. Mỗi ngày, bạn chỉ nên dành thời gian làm khoảng 2 Section trong một đề thi. Quá trình làm bài thi Listening tại nhà có thể gồm 3 bước chính:

Với mỗi dạng bài, hãy ghi chú cách làm, các tips để ăn điểm tối đa. Các tài liệu bạn có thể tham khảo trong giai đoạn này là:

Cuối cùng, bạn có thể tìm hiểu sâu các yêu cầu và kỹ năng cần thiết trong Part 1, Part 2 và Part 3 của bài thi Speaking.

Writing có lẽ là kỹ năng khó nhất và cần đầu tư nhiều thời gian nhất. Với kỹ năng này, bạn nên chia thành hai giai đoạn học theo hai Task trong Writing: Task 1 và Task 2. Mỗi Task đều có từ 4 đến 6 dạng bài riêng, yêu cầu các kỹ năng khác nhau.

Giai đoạn luyện tập này có thể diễn ra từ 3 đến 4 tháng tùy theo trình độ cũng như mục tiêu của bạn. Tuy nhiên, hãy phân chia thời gian biểu hợp lý để có thể luyện tập từng kỹ năng một cách toàn diện nhất.

Giai đoạn luyện đề là diễn ra vào thời điểm cuối cùng trong lộ trình tự học IELTS, ngay trước khi kỳ thi thật diễn ra. Giai đoạn này có thể kéo dài từ 2 đến 3 tháng.

Bài viết này đã tổng hợp về tiêu chí đạt IELTS 5.0 cũng như lộ trình tự học IELTS 5.0 cho người mới bắt đầu. Hy vọng câu hỏi “Tự học IELTS 5.0 mất bao lâu?” mà nhiều bạn thắc mắc khi mới tìm hiểu về IELTS đã được trả lời rõ ràng và cụ thể.

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc & nhận những phần quà hấp dẫn!

Đón xem series phim hoạt hình học tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo và tiểu học, tham gia trả lời các câu hỏi đơn giản, giành ngay những phần quà giá trị!

Bạn đang xem bài viết Staruml 5.0 User Guide (Modeling With Sequence Diagram) trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!