Xem Nhiều 1/2023 #️ Rèn Luyện Để Trở Thành Học Sinh Giỏi Hóa # Top 1 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 1/2023 # Rèn Luyện Để Trở Thành Học Sinh Giỏi Hóa # Top 1 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Rèn Luyện Để Trở Thành Học Sinh Giỏi Hóa mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc

0985052510

RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH HỌC SINH GIỎI HÓA Như đã nhiều lần đề cập trong các bài viết của tôi, có 4 yếu tố đưa các em trở thành học sinh giỏi ở bất kỳ môn học nào là: Kiến thức, Kỹ năng, Kinh nghiệm và Phương pháp (K3P). Do đặc điểm của GD Việt Nam là “học để thi”, do đó, kiến thức là một yếu tố quan trọng hàng đầu trong chương trình giảng dạy, cũng là nội dung chính trong các đề thi. Mặc dù vậy, để đáp ứng các yêu cầu mới của xã hội hiện đại, trong đó sản phẩm, kết quả của quá trình đào tạo phải là những con người “làm được việc”, do đó, các yếu tố về kỹ năng, kinh nghiệm và phương pháp tư duy mới là những yếu tố quan trọng, quyết định sự thành công của mỗi người trong cuộc sống. Khi có tư duy khoa học dẫn đường thì việc tiếp thu kiến thức mới là rất dễ dàng và làm việc gì ta cũng có thể đạt tới thành công!

Để tìm hiểu vai trò và mối quan hệ của 4 yếu tố trên, chúng ta cùng xem xét một ví dụ sau đây: Đốt cháy hoàn toàn 22,4g một hợp chất hữu cơ A chứa C, H, O cần 15,68 lít khí O2 ở 54,6*C; 2,4 atm. Sản phẩm thu được chỉ chứa CO2 và H2O có tỷ lệ thể tích là 3:2. Tìm CTPT của A biết tỷ khối hơi của A so với H2 nhỏ hơn 30.

Bài toán trên có thể có nhiều cách giải, ứng với đặc điểm của từng đối tượng học sinh như sau: Đốt cháy A chỉ tạo thành CO2 và H2O → A chứa C, H và có thể có O, CTPT dạng CxHyOz Cách 1: Phương pháp đại số. Đây là cách làm thông thường, phổ biến đối với đa số học sinh. Nếu chỉ có kiến thức trong tay thì đa số các em sẽ làm theo cách này.

nO2 =

Phương trình phản ứng cháy:

1,4

Do đó, ta có hệ phương trình:

vukhacngoc@gmail.com

http://360.yahoo.com/vkngoc49cns

Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc

0985052510

x 3 = , thế vào phương trình (1), ta lại có x = 3 z y 4

Do đó: x : y : z = 3 : 4 : 1 hay A có CTPT dạng (C3H4O)n. Với d A

H2

< 30 , dễ dàng có kết

quả CTPT của A là C3H4O. Cách 2: Phương pháp bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố Đối với một học sinh đã được rèn luyện tốt về phương pháp thì đây là một bài tập rất quen thuộc. Nếu chỉ biết áp dụng một cách máy móc phương pháp đã được học thì cách giải sẽ như sau: Áp dụng bảo toàn khối lượng cho phản ứng cháy, ta có:

mCO2 + mH 2O = mA + mO2 = 22, 4 + 1, 4 × 32 = 67, 2 g Với

=

44nCO2 18nH 2O

Do đó, mCO2 =

=

11 × 67, 2 = 52,8 g , mH 2O = 67, 2 − 52,8 = 14, 4 g 14

và nC = nCO2 = 1, 2mol , nH = 2nH 2O = 2 × 0,8 = 1, 6mol Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố đối với O, ta có:

nO ( A) = nO (CO2 ) + nO ( H 2O ) − nO ( O2 ) = 2 × 1, 2 + 0,8 − 1, 4 × 2 = 0, 4mol Do đó, ta có: x : y: z = 3: 4 : 1 và thu được kết quả như cách 1. Về mặt phương pháp, đây là một cách làm rất hay và có ý nghĩa nhưng nếu xét đến hiệu quả thực tế khi thi thì hoàn toàn không nhanh hơn cách làm thứ nhất bao nhiêu!

Đối với một học sinh có kỹ năng tính toán tốt thì thời gian làm bài có thể được rút ngắn thêm bằng cách tính nhẩm nhanh các giá trị: –

52,8g là 1,2 mol CO2 vì 52,8 = 44 + 8,8 (1 mol và 0,2 mol)

14,4g là 0,8 mol H2O vì 14,4 = 18 – 3,6 (1mol và 0,2 mol)

Đặc biệt, số mol O2 đã dùng có thể tính nhẩm nhanh hơn rất nhiều:

vukhacngoc@gmail.com

http://360.yahoo.com/vkngoc49cns

Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc

0985052510

nO2 =

Cách 3: Đánh giá nhanh công thức thực nghiệm Đây là cách làm của một học sinh đã hội tụ đủ cả 4 yếu tố đã nêu (K3P). Ta đã biết, đối với chất hữu cơ CxHyOz thì

Do đó, công thức thực nghiệm của A là (C3H4)nOx, với n ≥ 1 và n là số nguyên nên x ≤ 1 để d A < 30 . Vì A chứa C, H, O nên x = 1. H2

Phân tích phản ứng thủy phân Al4C3 và CaC2

So sánh tính chất hóa học cơ bản của SO2 và CO2.

Bằng ví dụ, hãy chứng minh rằng: trong phân tử hợp chất hữu cơ, các bộ phận cấu tạo có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. –

NH3, HCl có tính oxh hay tính khử.

Phản ứng Nitro hóa Anilin sẽ thế vào vị trí nào

2, Đối với Kỹ năng và Kinh nghiệm vukhacngoc@gmail.com

http://360.yahoo.com/vkngoc49cns

Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc

0985052510

Đây là những vấn đề nhạy cảm và trừu tượng, đôi khi rất khó diễn đạt, và cũng khó áp đặt kinh nghiệm của mình cho người khác. Việc tiếp thu Kỹ năng và Kinh nghiệm là một quá trình lâu dài, đòi hỏi phải có sự rèn luyện tích cực, đúng hướng và một sự tiếp nhận dần dần thông qua những trải nghiệm của bản thân. Các Kỹ năng và Kinh nghiệm của bản thân tôi sẽ được lồng ghép vào bài giảng trong suốt khóa học và được tổng kết lại trước khi thi để các em có thể vận dụng một cách hiệu quả nhất. Trước mắt, các em có thể tham khảo bài giảng “Chiến thuật chọn ngẫu nhiên trong bài thi trắc nghiệm Hóa học” trên Blog của tôi!

3, Về Phương pháp Việc giảng dạy phương pháp giải toán Hóa học là một vấn đề tương đối khó khăn, vì một bài toán Hóa học không những bị chi phối bởi phương pháp giải mà còn phụ thuộc vào phản ứng Hóa học xảy ra trong bài toán, do đó rất khó có thể chia ra thành các dạng bài khác nhau. Để học tập các phương pháp giải toán Hóa học một cách có hiệu quả, cần thiết phải có một sự hệ thống hóa các phương pháp một cách hợp lý và logic. Học phương pháp và phải rút ra được những “dấu hiệu nhận biết” của phương pháp ấy để hình thành phản xạ tư duy khi làm bài (có nghĩa là nhìn vào đề bài có thể biết ngay nó có thể giải bằng những phương pháp nào). Nội dung các phương pháp được học trong khóa học này bao gồm: o

o

Phương pháp đại số và các biến đổi – Phương pháp chung: đặt ẩn – giải hệ – Phương pháp ghép ẩn số – Phương pháp đưa thêm số liệu – Phương pháp đánh giá bằng bất phương trình Phương pháp trung bình và kỹ thuật đường chéo –

o

o

Phương pháp M

– Phương pháp n C , n H , k – Các dạng kỹ thuật đường chéo và biến đổi Phương pháp bảo toàn khối lượng và biến đổi – Phương pháp bảo toàn khối lượng – Phương pháp tăng – giảm khối lượng – Biện luận và đánh giá sự biến đổi khối lượng trong phản ứng. – Phương pháp bảo toàn nguyên tố Phương pháp bảo toàn electron và điện tích – Phương pháp bảo toàn electron – các dạng bài – Phương pháp bảo toàn điện tích Phân tích hệ số phản ứng và ứng dụng Các phương pháp quy đổi Một số biến đổi trong các bài toán thường gặp Biện luận Hóa học

Bài tập về nhà:

vukhacngoc@gmail.com

http://360.yahoo.com/vkngoc49cns

Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc

0985052510

1. Đốt 2,25g hỗn hợp chất hữu cơ A chứa C, H, O cần dùng 3,08 lít O2 ở đktc, thể tích CO2 và H2O thu được có tỷ lệ 4 : 5. Biết tỉ khối hơi của A đối với hidro là 45. Xác định CTPT của A. 2. Cho chất hữu cơ A tác dụng với H2O có xúc tác thì thu được acid B (có tỷ khối hơi so với N2 là 2,57) và rượu D. Cho D qua ống CuO đốt nóng thì thu được chất hữu cơ E có thể tham gia phản ứng tráng gương. Để đốt cháy hoàn toàn 2,8g A cần 3,92 lít O2 (đktc), lượng CO2 và H2O thu được có tỷ lệ 3/2 về thể tích. Xác định CTPT của A, B, D biết D là rượu đơn chức mạch hở. 3. Một hợp chất hữu cơ A chứa C, H, O. Để đốt cháy hết 1,88g A cần một lượng vừa đủ 1,904 lít O2 (đktc), lượng CO2 và H2O thu được có tỷ lệ 4 : 3 về thể tích. Xác định CTPT của A. Biết MA < 200. Về cơ bản, cả ba bài tập về nhà đều tương tự với bài tập ví dụ trên lớp nhưng cần phải chú ý phân tích được đặc điểm riêng của từng bài toán để giải toán một cách nhanh nhất, hay nhất và hiệu quả nhất. Chúc các em thu được kết quả tốt nhất khi tham gia khóa học này! ********************** Để hiểu rõ hơn một số phương pháp đã sử dụng trong bài viết cũng như nâng cao tốc độ và hiệu quả làm bài, mời các bạn và các em tìm đọc các bài giảng về phương pháp của Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc tại Blog: http://360.yahoo.com/vkngoc49cns hoặc http://my.opera.com/saobanglanhgia/blog/ Các bài giảng của Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc có thể được sử dụng, sao chép, in ấn, phục vụ cho mục đích học tập và giảng dạy, nhưng cần phải được chú thích rõ ràng về tác giả. Tôn trọng sự sáng tạo của người khác cũng là một cách để phát triển, nâng cao khả năng sáng tạo của bản thân mình ^^ Liên hệ tác giả: Vũ Khắc Ngọc – Phòng Hóa sinh Protein – Viện Công nghệ Sinh học Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Điện thoại: 098.50.52.510 Địa chỉ lớp học: p107, K4, Tập thể Bách Khoa, Hà Nội (phụ trách lớp học: 0942.792.710 – chị Hạnh)

vukhacngoc@gmail.com

http://360.yahoo.com/vkngoc49cns

Bí Quyết Để Trở Thành Học Sinh Giỏi Văn Nhất Nước

Chào Anh Đức. Trước tiên xin chúc mừng Anh Đức với giải thưởng vừa nhận được!

Chào các bạn. Mình xin cám ơn về lời chúc này!

Bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi nhận được giải nhất HSG Quốc gia năm nay?

Mình thấy rất bất ngờ, quả là quá sức tưởng tượng. Lúc làm bài thi xong mình không được tự tin vào bài lắm. Mình chỉ nghĩ rằng có thể đạt giải chứ không nghĩ rằng lại được điểm cao như vậy. Mình đạt 17/20 điểm, số điểm cao nhất trong các bài thi học sinh giỏi quốc gia môn Văn năm nay.

Trần Anh Đức học sinh giỏi Văn toàn quốc

Đức nghĩ sao khi mình là một trong số rất ít các bạn nam theo học khối C?

Dù Văn rất ít bạn nam theo học nhưng hầu hết các nhà văn lớn đều là những “ông” nhà văn đó chứ đâu phải các “bà” nhà văn. Nhưng quả thực khi học trong một môi trường mà nữ giới áp đảo hơn hẳn thì quả là cũng có nhiều khó khăn.

Lớp mình chỉ có ba bạn nam thôi, nên đôi khi bản thân cũng thấy tự ti khi phải nhờ đến sự giúp đỡ của các bạn nữ. Chẳng hạn trong ngày 8/3 mấy đứa con trai không thể làm hết việc được nên đã phải nhờ đến các bạn nữ góp sức.

Theo Đức phẩm chất gì là cần thiết nhất cho một người học Văn?

Trước tiên theo mình, muốn học được Văn cần có niềm yêu thích, đam mê. Nhưng Văn là một môn rất đặc thù, đó là phải có năng khiếu, trong khi ở các môn khác, đó lại là điều thứ yếu, như Toán, Lý cần nhất thông minh và tư duy logic, Sử, Địa cần chăm chỉ và tư duy khoa học. Văn còn cần cái duyên và sự sâu sắc trong tâm hồn.

Theo Đức hạn chế của các bạn học sinh hiện nay khi học Văn là gì?

Hiện nay các bạn học Văn hầu hết là học với tâm lý “học để thi”, học thuộc lòng, dạy đọc chép. Điều đó dẫn đến sự lười nhác tư duy Văn học và nếu có tìm tòi khám phá thì lại e ngại không dám nêu ra, không dám bộc lộ thực cảm xúc của mình.

Học Văn phải học tính chân thực

Là một học sinh giỏi Văn nhất nước, vậy Đức có thể chia sẻ bí quyết nào để có thể học Văn tốt?

Thực ra thì mình cũng không có bí quyết gì cao siêu cả. Nhưng kinh nghiệm của mình là đọc nhiều, viết nhiều và sẵn sàng sáng tạo.

Không ai là người giỏi ngay từ đầu cả. Tất cả đều do quá trình rèn luyện mà thành. Quan điểm của mình là luôn luôn phải học hỏi những người giỏi hơn mình.

Mình thường hay đọc các tác phẩm kinh điển của những nhà văn lớn cả trong và ngoài nước. Trước tiên là bắt chước mạch tư duy, cách cảm thụ và cách viết của họ. Rồi sau đó mình sẽ áp dụng cách tư duy, cảm thụ của các bậc tiền bối ấy vào bài văn của mình.

Các bạn học sinh cần hiểu rằng học Văn không thể chỉ học trong nhà trường mà còn phải học từ thầy cô, từ bạn bè và từ các tác phẩm văn chương kinh điển để có được nhiều cách tư duy, cách cảm thụ khác nhau.

Học sinh thì cần phải có được cách học chủ động, phải biết đối thoại với thầy cô. Đôi khi cách cảm nhận của thầy cô về câu thơ, bài văn nào đó không hợp với cảm nhận của mình thì mình có thể trình bày những suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn chân thực

Đội tuyển Văn trường Amsterdam trong ngày xuất quân

Cách làm một bài Văn hay cần chú trọng đến điều gì nhất?

Theo mình đó chính là viết chân thực, những gì mình nghĩ. Ngay từ khi còn bé tất cả chúng ta đều được dạy cần phải chân thực, thành thật. Nhưng hình như khi lớn lên tính chân thực lại bị chìm lấp dần đi. Không mấy ai dũng cảm nói lên những tình cảm, suy nghĩ thật của mình.

Trong Văn học cũng thế. Ít người viết thật thà tình cảm suy nghĩ của mình ra mà thường gắng gượng những gì không phải thuộc về tình cảm thật của mình. Những gì chân thực từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim mà. Vậy nên muốn làm văn hay theo mình các bạn hãy cứ viết những gì mà mình suy nghĩ.

Mọi tác phẩm Văn học kinh điển đều phải xuất phát từ tình cảm thật, suy nghĩ thật mới có thể tồn tại được qua thời gian, năm tháng. Tình cảm thật mới tạo nên tác phẩm có chất lượng.

Khi phân tích tác phẩm thơ của Tố Hữu, Huy Cận mình cảm được những câu này hay, câu này chưa hay thì mình đều viết thẳng ra chứ không phải cứ phải áp đặt theo suy nghĩ hay cách cảm của thầy cô.

Đức có thể chọn bất cứ trường ĐH nào, vậy đâu sẽ là đích của bạn?

Mình thích luật và mình nghĩ rằng luật có thể giúp mình phát triển khả năng văn chương. Mình nghĩ làm nghề gì cũng đều không ảnh hưởng đến tình yêu Văn học.

Mình không dám mơ thành một nhà văn nhưng cũng sẽ cố gắng trong thời gian tới sẽ cho ra đời một vài tác phẩm thể hiện suy nghĩ của mình về cuộc sống.

Làm Sao Để Trở Thành Kế Toán Giỏi

Làm sao để trở thành kế toán giỏi - 

Khi quyết định lựa chọn nghề kế toán có nghĩa là bạn phải yêu thích những con số và đam mê nó. Không ai là không mong muốn có được một vị trí làm việc tốt, vì vậy bạn sẽ phấn đấu rất nhiều để có thể làm tốt công việc và hơn nữa là trở thành một kế toán giỏi chuyên môn và nghiệp vụ. Vậy muốn trở thành một kế toán chuyên nghiệp, muốn thăng tiến nhanh trong công việc bạn cần phải làm gì?

Đầu tiên, bạn phải

tích lũy kiến thức

cho bản thân mình trước:

1. Kiến thức chuyên môn 

– Kế toán là một nghề chuyên nghiệp đòi hỏi nhiều kiến thức tổng hợp, song công việc chủ yếu là làm việc với các con số.

– Muốn trở thành một nhân viên kế toán giỏi giang, ngay từ bây giờ, khi bạn đang còn học trong trường phổ thông, bạn nên cố gắng học tốt các môn tự nhiên, trong đó đặc biệt chú trọng môn toán (công việc chủ yếu của bạn là tính toán mà). Nếu có thể, bạn nên tập tính nhẩm thật tốt mà không cần phải dùng tới máy tính.

– Công việc kế toán gắn liền với các hoạt động kinh tế, tài chính, mà các hoạt động này diễn ra ngày càng đa dạng, phong phú, muôn màu muôn vẻ. Vì vậy, ngay từ lúc này, bạn hãy tập quan sát chúng trong cuộc sống hàng ngày. Có thể bạn sẽ không hiểu nhiều, nhưng bạn đừng lo, những điều bạn chưa hiểu sẽ được giải đáp khi bạn tham gia đào tạo để trở thành nhân viên kế toán.

– Điều quan trọng là bạn đã có sự quan tâm, chú ý, có nhu cầu tìm hiểu để trở thành động lực học tập của bạn sau này.

2. Khả năng ngoại ngữ

– Hòa cùng sự phát triển của nền kinh tế hội nhập thế giới mạnh mẽ, cũng như bao nghề khác, nghề kế toán đòi hỏi người làm phải biết ngoại ngữ, nhất là những ngôn ngữ thông dụng như tiếng Anh. Đây là vấn để mà các nhà tuyển dụng luôn quan tâm.

3. Kiến thức về tin học

– Trong xã hội hiện đại, khi mà công nghệ thông tin đang xâm nhập vào mọi lĩnh vực của đời sống thì các nhân viên kế toán sử dụng công cụ máy tính với các phần mềm trợ giúp để công việc kế toán bớt vất vả hơn và quan trọng là nâng cao hiệu quả.

Thứ hai, rèn luyện những

phẩm chất nghề nghiệp

1. Trung thực

– Đã có người ví công việc của nhân viên kế toán giống như công việc của một “người chép sử”. So sánh ấy quả kỳ lạ nhưng không hẳn không có lý. Bạn là nhân viên kế toán – người tạo niềm tin, và để tạo được niềm tin đó thì những thông tin mà bạn đem lại phải trung thực, đáng tin cậy.

– Trung thực ở đây có nghĩa là những thông tin phải phản ánh đúng nội dung của hoạt động kinh tế phát sinh. Chỉ những thông tin như vậy mới giúp ích cho các nhà quản lý, các nhà đầu tư, khách hàng cũng như chính doanh nghiệp.

2. Khách quan

– Nếu bạn là “quan chép sử”, tất nhiên bạn phải thật khách quan rồi. Vì “người chép sử không làm ra lịch sử nhưng quyết không cho lịch sử bước qua đầu”. Bạn không thể vì yêu quý vị vua này mà thiên vị, không viết ra những việc không tốt mà ông ta đã làm.

– Nhân viên kế toán cũng vậy, luôn phải tuyệt đối khách quan trước những hoạt động kinh tế trong đơn vị mình. Một nhân viên kế toán thực thụ luôn hiểu rằng sự thiếu khách quan của mình sẽ làm hại chính cơ quan, tổ chức và cuối cùng là hại chính mình.

3. Chính xác

– Đây là một trong những phẩm chất cần thiết hàng đầu, quan trọng của người làm kế toán. Là nhân viên kế toán, hàng ngày, bạn phải đối mặt với vô vàn con số. Mỗi con số gắn với một nghiệp vụ khác nhau. Công việc lại đòi hỏi bạn phải chính xác trong từng ghi chép, trong từng phép tính.

Bạn đang xem: Làm sao để trở thành kế toán giỏi

– Nhân dân ta vẫn có câu “sai một li, đi một dặm”. Đúc kết ấy rất đúng với công việc kế toán. Chỉ cần bạn mắc phải một lỗi ở đâu đó thì sẽ kéo theo sai hệ thống, và công việc tìm kiếm lỗi sai sẽ tiêu tốn không biết bao thời gian, có khi còn làm bạn lỡ đi những cơ hội kinh doanh đem lại lợi nhuận lớn.

4. Chăm chỉ, cẩn thận

– Đức tính này nghề nào cũng cần có nhưng khi bạn là một nhân viên kế toán thì dường như yêu cầu trên được đòi hỏi nhiều hơn. Bạn làm việc chỉ với 10 con số (từ 0 đến 9), nhưng đấy lại là 10 con số “biến hoá” nên “cẩn tắc vô áy náy” còn là cách mà bạn tôn trọng công việc của chính mình.

– Thiếu tố chất này, bạn sẽ không bao giờ thực hiện được giấc mơ của nhân viên kế toán tin cậy trong lòng mọi người.

5. Năng động, sáng tạo

– Những công việc bạn làm hàng ngày có thể giống nhau nhưng những nghiệp vụ kinh tế phát sinh thì không vậy. Là một nhân viên kế toán chuyên nghiệp, bạn sẽ không chỉ quan tâm đến các sự kiện kinh tế, tài chính xảy ra với doanh nghiệp mình mà còn cả thông tin về đối thủ, những thay đổi của nền kinh tế, xu hướng diễn biến tương lai.

– Sự nhạy bén của bạn trước dòng chảy thông tin kinh tế, tài chính đầy biến động sẽ giúp bạn không phải lúng túng trước những biến động. Đồng thời, nó cũng có thể tạo cơ hội cho doanh nghiệp của bạn “đi trước một bước” trong nền kinh tế cạnh tranh ngày càng gay gắt.

6. Khả năng quan sát, phân tĩch, tổng hợp

Như bạn đã biết, công việc mà kế toán phải làm khá nhiều: thu thập chứng từ, ghi sổ và lên báo cáo… Những công việc này đòi hỏi khả năng quan sát để phản ứng kịp thời với những sự việc phát sinh, từ đó phân tích, tổng hợp chúng một cách hợp lý.

7. Có tính độc lập cao trong công việc, đồng thời phải có tinh thần tập thể

8. Khả năng diễn đạt

– Bạn muốn là người được mọi người tin tưởng và đặt niềm tin, là một chuyên gia tư vấn cho các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính, kế toán? Vậy thì chắc chắn bạn sẽ phải có khả năng diễn đạt tốt.

– Ngoài việc tính toán ghi chép các số liệu, bạn sẽ là người thuyết trình trước các nhà lãnh đạo, trước những nhân viên nơi mình làm việc về “sức khoẻ”- tình hình tài chính của đơn vị, là người sẽ đưa ra những tư vấn cho các nhà quản trị. Để lời nói của bạn là những “lời nói vàng” thì khả năng diễn đạt là không thể thiếu.

9. Khả năng chịu đựng áp lực công việc

– Làm việc với những con số luôn đặt kế toán viên vào trạng thái căng thẳng, nhất là khi đó là một phần trọng yếu nhất trong việc làm kế toán của bạn.

– Ngày ngày nhân viên kế toán đối mặt với lượng lớn các thông tin kinh tế, tài chính, phải tập trung xử lý hàng loạt các nghiệp vụ sao cho chính xác và hợp lý. Nên cũng sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu trong những ngày đầu làm việc, những con số ám ảnh bạn đến mức ngay khi ngủ bạn cũng mơ thấy chúng.

10. Yêu thích những con số

– Một nhân viên kế toán cần phải yêu thích những dãy số. Là nhân viên kế toán, bạn làm việc với các con số ngày này qua ngày khác. Bạn cảm thấy hạnh phúc khi “sắp xếp” chúng vào đúng nơi, làm cho chúng có giá trị, và biến chúng trở thành những con số “ biết nói” với những người quan tâm.

– Sự cố gắng không thể thay thế được niềm đam mê. Vì vậy, sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu bạn đến với nghề kế toán mà không đam mê những con số.

– Bạn cần phải giỏi nghiệp vụ kế toán thực tế

– Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán

– Bạn cần phải giỏi ngoại ngữ để có thể giao tiếp với khách hàng nước ngoài

– Biết biến những khoản không hợp lý thành hợp lý nhưng vẫn không làm sai luật

– Thường xuyên cập nhật các thông tư nghị định về thuế và hiểu rõ luật về thuế

– Phải có tính nhanh nhẹn và có tính quyết đoán để giải quyết những vấn đề quan trọng

– Phải có khả năng đối đáp với cơ quan thuế một khi được cơ quan này mời lên làm việc

– Tìm một hình mẫu để học hỏi theo

Bài viết: Làm sao để trở thành kế toán giỏi

Tags từ khóa: con đường để trở thành kế toán giỏi – làm thế nào để trở thành kế toán trưởng – con đường trở thành kế toán giỏi – làm kế toán cần học những gì – giỏi nghiệp vụ kế toán – nghệ thuật làm kế toán giỏi – yếu tố trở thành kế toán – 3 kỹ năng quan trọng nhất cho kế toán trưởng là gì

Cách Trở Thành Học Sinh Giỏi Chỉ Trong 1 Ngày

Cách Trở Thành Học Sinh Giỏi Chỉ Trong 1 Ngày

6 Bước Đơn Giản Để Trở Thành Học Sinh Giỏi

Một ngày của học sinh giỏi bắt đầu!

Bạn hiểu đấy, con người rất khó để thay đổi. Đúng như câu “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Haizz, và tôi vẫn luôn tự hỏi chính bản thân mình “làm sao để đưa ra những lời khuyên đơn giản nhất về cách học tập để học sinh có thể áp dụng ngay và trở thành học sinh xuất sắc nhanh chóng?”

Cảnh báo bạn: Bài viết này chỉ dành cho những ai sẵn sàng thay đổi. Khi và chỉ khi bạn đủ quyết tâm chui ra khỏi vỏ ốc của mình, bạn mới có thể tiếp thu những cái mới và lớn lên.

Tôi hiểu được nếu bạn là học sinh dưới mức khá, mỗi ngày đi học của bạn như cực hình. Bạn đến lớp chỉ để đối phó với kỉ luật của nhà trường, ngồi học cầu mong cho hết tiết. Và những ngày tháng tẻ nhạt cứ trôi qua như vậy. Bạn biết không? Con người hơn động vật ở một điểm – chúng ta có suy nghĩ, tư duy và hơn thế nữa chúng ta có quyền quyết định. Quyết định ý nghĩa của tình huống. Việc bạn chọn ý nghĩa như thế nào, bạn sẽ nhận được cảm xúc như thế ấy.

Bạn vẫn chưa hiểu điều này lắm phải không? Nhưng vì nó quan trọng, cho nên tôi sẽ nói chi tiết bằng ví dụ sống động sau:

Trong cùng một ngôi trường, một lớp học, giáo viên và cùng giáo trình. Chúng ta thì đang uể oải chán nản, mong sao cho hết tiết. Còn những bạn học sinh giỏi, ham học.. họ hứng thú đến trường, hứng thú với những tiết học kia… Không biết đã bao giờ bạn muốn được trở thành học sinh giỏi, được trải nghiệm cảm giác mỗi giờ học là mỗi giờ hạnh phúc, vui vẻ và đáng mong chờ?

Bước đầu tiên: Xác định ngày tỏa sáng thành học sinh giỏi.

Ngày đó là ngày nào, tiết nào, môn nào? Ví dụ bạn chọn môn lịch sử, tiết thứ hai vào ngày thứ năm tuần sau.

Tôi muốn nhắc lại một lần nữa điều này: hãy chắc chắn bạn muốn thay đổi. Tuổi học trò chỉ còn vài năm thôi, đừng để nó kết thúc trong tẻ nhạt và nhàm chán. Hãy làm điều gì đó thú vị lên đi chứ.

Bước thứ hai: Lùi lại một tuần và chăm chú nghe giảng, ghi chép.

Bạn có thể nghĩ rằng việc thành công của một người nào đó là do may mắn. Nhưng bạn cũng nên thừa nhận rằng 99% sự may mắn là do việc chuẩn bị tốt tạo nên.

Vậy là, chúng ta chuẩn bị một quá trình dài để đạt được thành công nhất định tại một thời điểm. Có thể bạn đang nghĩ “tôi đang định nghĩa sai lệch cụm từ “thành công”, thành công là một quá trình mới đúng chứ.” Đúng! Tôi cũng nghĩ như bạn đang nghĩ, nhưng ở đây – tôi muốn nói đến kết quả. Kết quả càng lớn, vĩ đại và xác suất thất bại càng nhỏ khi bạn có sự chuẩn bị kỹ càng và lâu dài.

Một bí mật đằng sau sự chuẩn bị ấy chính là tâm lý. Đúng vậy, khi bạn chuẩn bị càng tốt, tâm lý của bạn càng vững vàng, bạn sẽ loại bỏ được một số nỗi sợ… Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi phát biểu trước đám đông, tôi rất run và lo sợ. Và những lần sau, tôi có một quyết định mình phải chuẩn bị trước những gì mình nói. Thật bất ngờ, tôi tự tin hơn rất nhiều (bí quyết nói trước đám đông đấy). Hơn thế nữa, trong quá trình thi học sinh giỏi cấp tỉnh của mình, những lần thi đầu tiên tôi rất lo sợ và bồn chồn. Nó giống như cảm giác bạn buộc phải phát biểu lần đầu tiên vậy, khiến cho những nét chữ nguệch ngoạc không rõ ràng trên đề thi. Nhưng khi tôi có sự chuẩn bị tốt, thi thử như thi thật, tôi cảm thấy thoải mái với những bài kiểm tra và kì thi. Từ đó tôi đạt được phong độ đỉnh cao của mình. Bạn biết đấy, nếu bạn đi thi đại học, tâm lý không tốt bạn đã đánh mất 10% điểm số của mình.

Tiếp theo, ngay khi về nhà bạn hãy dành ra 15 phút để học thuộc những gì ghi vừa, học được. Có thể 15 phút chưa đủ với bạn, hãy nâng nó lên 1 tiếng… Hãy nhớ rằng tập trung là một yếu tố quan trọng nhất của ghi nhớ!

Bạn không biết cách làm sao để học thuộc bài nhanh hơn và nhớ lâu hơn ư?

Nhắn nhủ: Nếu bạn muốn chắc chắn hơn nữa, mỗi ngày hãy dành 15 phút để học bài Lịch sử ấy… Bởi vì bạn đã học thuộc 1 lần rồi, nên những lần sau chỉ cần đọc lại là thuộc làu làu thôi à. Đấy là khoa học của trí nhớ – cách ghi nhớ hiệu quả nhất – lặp đi lặp lại. Hãy tin tôi.

Tôi chưa nói cho bạn biết điều này, hầu hết những học sinh yếu, trung bình không phải họ kém thông minh đâu. Chỉ vì họ chưa dành thời gian đầu tư cho việc học của mình thôi. Nhưng tôi nhận thấy có điều gì đó -rằng bạn khác biệt, tôi tin tưởng ở bạn. Đơn giản thôi, vì bạn đã dành thời gian quý giá của mình để đọc bài viết này của tôi. Tôi hoan nghênh lựa chọn sáng suốt này của bạn.

Bước thứ ba: Dành hai tiếng chuẩn bị bài mới.

Tại sao phải hai tiếng???

Đơn giản thôi, tôi muốn bạn thật sự có được tâm lý tốt nhất để hôm sau tỏa sáng. Và đây là lần đầu tiên bạn làm điều bạn chưa bao giờ làm, nên sẽ có rất nhiều nỗi sợ. Dành thời gian đủ lớn để chuẩn bị sẽ giúp bạn vượt qua được sức ì của chính mình.

Thứ nhất, đọc kỹ tiêu đề chính, tiêu đề phụ, tóm tắt và câu hỏi cuối bài.

Đây là điều quan trọng để tiếp thu thông tin nhanh nhất. Chỉ mất tầm 1 phút, bạn sẽ có cái nhìn tổng quát nhất về những kiến thức sắp học. Tôi gọi đây là quá trình “dự đoán” – hãy đoán trước những gì mình sắp tiếp thu sẽ giúp quá trình tiếp thu diễn ra nhanh nhất. Đây được gọi là cách học chủ động.

Vì sao nó hiệu quả?

Hãy nhớ lại tiết ngữ văn, giáo viên luôn khuyên rằng “để viết được bài văn hay nhất, các em phải lên dàn ý – mở bài – thân bài – kết bài và các luận điểm chính”. Khi tôi viết bài viết này cũng vậy, làm sao để các bạn dễ tiếp thu nhất tôi cũng viết ra dàn ý của bài viết gồm các bước. Bởi vì thế, khi các bạn đọc ý chính tức là các bạn đang đi theo suy nghĩ của người viết. Đây là cách mà ít giáo viên nói cho bạn biết phải không?

Đọc sách hiệu quả:

Đọc tiêu đề.

Đọc lời tựa.

Đọc các mục chính.

Đọc phần tóm tắt các chương.

Trước khi đọc hãy tự hỏi bản thân “mình sẽ học được gì từ chương này, từ cuốn sách này”

Ví dụ tiêu đề của chương là “đặt mục tiêu”, tôi sẽ tự động có các dự đoán như ” À ở chương này có thể nói về lý do, dẫn chứng, và từng bước đặt mục tiêu. Sau khi mình đọc xong mình sẽ biết cách đặt mục tiêu hiệu quả. Cũng tuyệt vời đấy, mình sẽ đọc nó”

Tương tự như vậy, chưa đọc mà bạn biết mình sẽ nhận được gì qua tiêu đề chính rồi. Một ý tưởng cách mạng chứ?

Thứ hai, đọc lướt nội dung và dùng bút đánh dấu.

Hoặc có thể là đặc điểm của môn học. Ví dụ môn lịch sử sẽ là con số, ý chính diễn biến, tóm tắt anh hùng, ý nghĩa lịch sử…

Bạn chỉ cần làm theo cảm tính, không cần phải quá chi tiết. Bởi vì chúng ta còn phần bước tiếp theo.

Thứ ba, sử dụng sức mạnh của bác google.

Bạn chỉ cần search google “soạn bài “n” lịch sử lớp “x”” hoặc “đáp án câu hỏi “n” trang “y” sách lịch sử lớp “x”” sẽ có hàng tá kết quả. Bạn chỉ cần chọn một và đọc.

Ưu điểm:

Bạn sẽ nắm được các ý chính quan trọng (ở phần 2 bạn chỉ đoán thôi).

Bạn sẽ rõ ràng hơn những thứ ngày mai mình phải học.

Bạn sẽ tự tin hơn về kiến thức mình vừa nghiên cứu được.

Bạn sẽ trả lời được các câu hỏi cuối bài (thầy cô rất hay hỏi).

Tất cả tạo nên sự tự tin cho bạn. Nhược điểm:

Nhiều bạn học sinh hay bỏ qua phần 1 và phần 2. Các bạn chỉ tra google với mục đích là chép vào vở soạn của mình để đối phó. Thấy cũng lạ, nhiều bạn chép rồi cũng không biết mình vừa mới chép cái gì nữa. Dần dần, con quỷ lười biếng, lười tư duy, lười học sẽ lớn mạnh và bạn không còn hứng thú học tập nữa.

Thứ tư, tự trả bài. Phần này đòi hỏi sự quyết tâm của bạn.

Sau khi bạn đã hiểu tất tần tật những gì mình đã học rồi, bạn cần gấp vở, gấp máy tính, gấp sách lại. Sau đó tự nhớ lại tất cả những gì bạn vừa nghiên cứu.

Bạn có thể tự trả bài như cô giáo đang kiểm tra bài cũ, trả lời những câu hỏi cuối bài mà không cần nhìn sách. Hoặc bạn dạy lại chính bản thân mình từng phần một.

Bạn sẽ bị vấp, quên kiến thức. Đừng lo lắng, việc bạn cần làm chỉ là học lại và tiếp tục. Cho đến khi bạn có thể trả lời lưu loát.

Bước thứ tư: Xung phong trả bài cũ.

Hãy đối mặt với khó khăn, đối mặt với nỗi sợ. Hãy lấy hết can đảm và sự tự tin. Hãy nhớ rằng chỉ cần một lần tỏa sáng sẽ đem lại một tương lai tươi đẹp. Đây là thời điểm của chính bạn. Bạn phải làm điều này!!!

Tin tôi đi, khả năng rất cao khi bạn xung phong kiểm tra bài cũ giáo viên sẽ gọi tên bạn. Họ rất mừng đấy. Hơn thế nữa, những người bạn của bạn sẽ một phần nhẹ lòng trước “chiến dịch diệt chủng” mang tên – kiểm tra đầu giờ. Nhưng bạn cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bạn cần lý do ư? Vì bạn bây giờ sẽ trở thành “sinh vật lạ” của cả lớp. Có thể bạn sẽ trở thành trò đùa của họ. Đừng quá lo lắng, vì tôi đã từng bị như vậy. Họ cười vì bạn khác biệt thôi, từ từ họ sẽ quen dần điều đó. Điệu cười cũng chứng minh một điều, bạn đang đi đúng hướng, bạn đang rời khỏi bầy cừu và đang từng bước làm chủ học tập của mình. Là người lãnh đạo, kiến tạo số phận chứ không phải là nạn nhân của cuộc sống. Tôi mong bạn hiểu ý của tôi.

Nhắc nhở thêm: Bạn đã ôn bài cũ liên tục trong một tuần qua nên 99% bạn sẽ được trên 7 điểm. Vì tinh thần xung phong giáo viên tặng bạn thêm 1 điểm nữa là 8. Hạnh phúc rồi phải không? Nhưng nếu điều tồi tệ xảy ra thì sao? Không sao đâu, việc bạn xung phong kiểm tra bài cũ không phải vì điểm số đâu, tôi muốn bạn vượt ra khỏi vòng tròn thoải mái của mình. Tôi muốn bạn quen dần với những điều học sinh giỏi họ đang làm. Luôn xung phong để lấy điểm miệng từ đầu năm và không cần soạn bài suốt cả một học kì (đây là cách mà tôi hay áp dụng).

Cũng có thể giáo viên sẽ không gọi tên bạn.

Tất cả đều không quan trọng! Bạn chỉ cần xung phong!

Bước thứ năm: Góp ý xây dựng bài và tập trung 100%

Vào tiết học, giáo viên sẽ hỏi những câu hỏi để cả lớp phát biểu. Chỉ cần bạn trả lời, 90% sẽ chính xác – vì bạn đã chuẩn bị rất kỹ. Nhưng bạn phải tiếp tục đối diện với nỗi sợ và vượt qua chúng.

Cũng như bước thứ tư, không quan trọng bạn đúng hay sai, chỉ cần bạn đưa cánh tay của mình lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Bạn sẽ khác biệt.

Giáo viên sẽ yêu thích bạn, cái tôi của bạn sẽ được thỏa mãn, bạn sẽ có cảm hứng học tập. Đừng sợ! Bạn sẽ không thất bại nếu làm đúng các bước mà tôi hướng dẫn.

Bước thứ sáu: Thà chết chứ không bỏ cuộc

Liệu rằng bạn đang thì thầm với chính mình “Nói thì dễ chứ làm thì khó lắm anh ơi”

Đúng rồi, bất cứ sự thay đổi nào cũng cần sự hi sinh. Tôi chỉ hướng dẫn cho bạn những gì bạn phải làm. Còn việc bạn làm hay không là do bạn lựa chọn. Đúng, chúng ta luôn có quyền quyết định.

Cuối cùng mọi thứ cũng qua đi, nỗi sợ đến rồi biến mất. Nhưng bạn có biết không? Đằng sau thử thách là cơ hội, là sự trưởng thành của con người.

Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện.

Chắc bạn cũng biết rằng, con người có bản năng thích làm những điều quen thuộc và ghét, sợ những thứ khác biệt, những thứ mới lạ. Bạn thường đi một con đường từ nhà đến trường, bạn thường vào ăn quán quen thuộc, bạn thường đi cắt tóc tại tiệm quen thuộc… Nếu không nói quá, tôi sẽ ví von vòng tròn thoải mái ấy như ở bên trong vỏ ốc, con ốc sẽ được bảo vệ. Nhưng con ốc sẽ không lớn được nếu không chịu chui ra khỏi vỏ và khám phá thế giới. Theo thời gian, sức ì càng lớn, vỏ ốc càng dày thêm…

Một ngày nọ, tình cờ con ốc nghe được tiếng nói thì thầm, hãy ra bên ngoài đi, thế giới đẹp đẽ lắm. Có nắng, có chim muôn và những điều tuyệt vời. Con ốc tò mò, thế là nó chui ra. Nhưng bạn biết đấy, nếu chúng ta lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng sẽ bị chói mắt. Con ốc cũng như vậy và nó thấy sợ vì đó là lần đầu tiên… nên nó chui vào lại trong cái vỏ của mình. Tương tự như việc bạn đang đọc bài viết này, bạn muốn phát biểu, nhưng bạn sợ ánh sáng kia chói quá (những kẻ dèm pha và nỗi sợ), bạn sẽ bỏ cuộc hoặc không thể bắt đầu.

Rồi một ngày đẹp trời khác, một con voi đi ngang qua, vô tình dẫm phải vỏ ốc, may mắn nó không chết. Nhưng lúc này nó buộc phải tự trưởng thành, tự thích nghi với thế giới rộng lớn đầy mới lạ. Khả năng chết của nó sẽ rất cao, vì nó bị hoảng loạn do chưa chuẩn bị tinh thần. Một cơn bão kéo đến và cuốn trôi con ốc tội nghiệp, cái kết không như mong muốn. Giá như, giá như lúc trước nó chịu khó thêm một xíu trước sợ ngỡ ngàng của ánh nắng, nó đã to lớn hơn, trưởng thành hơn. Nó sẽ vui sống với cuộc đời đầy tuyệt vời và những thử thách mới. Cuộc sống này luôn dạy cho bạn những bài học mới, càng ngày càng khó hơn. Nếu bạn không tự nới rộng vòng thoải mái của mình, tự chui ra khỏi vỏ ốc, thì một ngày nào đó, bạn sẽ bị cuộc sống vùi dập. Và xác suất rất ít để bạn sống sót, có thể gọi là “chết ở tuổi 20, nhưng đến 80 mới được chôn cất” . Tại sao khi bạn có cơ hội bạn không hành động. Hãy thay đổi trước khi bị buộc phải thay đổi.

Tôi tin bạn có thể làm được, điều đầu tiên bạn chỉ cần làm đúng 6 bước mà tôi hướng dẫn trong bài viết này. Nếu bạn chưa đủ sự tự tin, hãy đọc hết tất cả bài viết ở blog này và xem tất cả video ở kênh youtube của tôi “Trần Ngọc Nam”. Hẹn gặp bạn bên ngoài vỏ ốc.

Bạn thấy đấy, việc mài rìu cũng giống như việc bạn học lái các loại phương tiện. Hãy để chiếc rìu mình luôn được mài và một ngày nào đó bạn sẽ lái được máy bay. Chắc đây cũng là cảm hứng khiến tôi đặt tên cuốn sách của mình là “Tôi lái máy bay đến đại học”

Bây giờ bạn đã hiểu được 60 phút này là đầu tư để tiết kiệm rất rất nhiều thời gian trong ôn thi đại học nói chung và tuổi trẻ nói riêng. Tôi xin khẳng định một điều rằng, nếu bạn tự học mà chỉ có học thôi, bạn sẽ không đi đến đâu cả. Để việc tự học hoàn thiện, hãy nhớ đến việc phát triển bản thân không ngừng.

Tôi đã dẫn bạn đi qua 3 cánh cửa nhiệm màu giúp bạn tiến gần hơn với đường đua của mình. Việc còn lại là của bạn. Lấy những gì tôi vừa chia sẻ được và áp dụng nó vào việc học tập của mình để có kết quả nhanh chóng và vượt trội. Hãy trân trọng nó, bởi vì những bài viết tâm huyết và giá trị như thế này rất ít xuất hiện trên google, bạn đồng ý với tôi chứ?

Design a great day!

Bước #1 – Bắt đầu với: Bước #2 – Hướng dẫn triển khai: Bước #3 – Đề Thi, Tài Liệu: Bước #4 – Online Training:

Tôi tin những điều trên sẽ giúp bạn tạo nên những điều kỳ diệu trong quá trở thành học sinh giỏi của mình.

Bạn đang xem bài viết Rèn Luyện Để Trở Thành Học Sinh Giỏi Hóa trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!