Xem Nhiều 2/2023 #️ Phần 2 Lệnh Bhatch – Chèn Mẫu Mặt Cắt, Vật Liệu ⋆ Autocad # Top 10 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 2/2023 # Phần 2 Lệnh Bhatch – Chèn Mẫu Mặt Cắt, Vật Liệu ⋆ Autocad # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Phần 2 Lệnh Bhatch – Chèn Mẫu Mặt Cắt, Vật Liệu ⋆ Autocad mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hướng dẫn tô vật liệu trong CAD chi tiết nhất

 Phần 2: Lệnh BHATCH – Chèn mẫu mặt cắt, vật liệu

Lệnh BHATCH – Chèn mẫu mặt cắt, vật liệu

Cách gọi lệnh BHATCH – Chèn mẫu mặt cắt, vật liệu

Cách 1: từ bàn phím nhập lệnh BHATCH hoặc

H

Cách 2: vào menu DRAW trên thanh công cụ, chọn

BHATCH

Giải thích hộp thoại Lệnh BHATCH – Chèn mẫu mặt cắt, vật liệu

Mục Type and pattern:(Hình 9).

Type: Bao gồm 3 lựa chọn (Hình 9).

Prederfined, User defined và Custom. Dùng để chọn dạng mẫu mặt cắt.

Pattern: Cho phép ta chọn tên các mẫu mặt cắt theo danh sách kéo xuống (Hình VII – 09).

Khi ta chọn nút […] thì AutoCAD sẽ cho phép ta chọn mẫu mặt cắt theo hình dạng mẫu có sẵn trong hộp thoại Hatch Pattern Palette.

Color: Chọn màu cho mẫu mặt cắt và nền của mẫu mặt cắt sẽ được tạo ra.

Mục Angle and scale: (Hình 10).

Angle: Dùng để nhập độ nghiên các đường tạo nên mẫu mặt cắt (Hình VII – 10).

Scale: Dùng để nhập hệ số tỉ lệ cho mẫu mặt cắt đang chọn. Hệ số này tùy thuộc vào tỉ lệ bản vẽ và cách thể hiện mẫu mặt cắt (Hình VII – 10).

Double: Chỉ có tác dụng khi ta tự định nghĩa mẫu mặt cắt.

Relative to paper space: Thay đổi tỷ lệ mẫu mặt cắt phù hợp với giấy vẽ. Lựa chọn này chỉ có tác dụng trong Layout.

Mục Angle and scale:(Hình 11).

Angle: Dùng để nhập độ nghiên các đường tạo nên mẫu mặt cắt (Hình 11).

Scale: Dùng để nhập hệ số tỉ lệ cho mẫu mặt cắt đang chọn. Hệ số này tùy thuộc vào tỉ lệ bản vẽ và cách thể hiện mẫu mặt cắt (Hình 11).

Double: Chỉ có tác dụng khi ta tự định nghĩa mẫu mặt cắt.

Relative to paper space: Thay đổi tỷ lệ mẫu mặt cắt phù hợp với giấy vẽ. Lựa chọn này chỉ có tác dụng trong Layout.

Mục Boundaries: (Hình 12).

Add:Pick Points: Nút này dùng để kích chọn một điểm (chọn vùng cần thể hiện mặt cắt) trong đường biên kín của vùng cần tạo mặt cắt (Hình 12).

Remove buondaries: Nút này dùng để trừ các vùng trong đường biên kín mà ta không muốn chọn sau khi ta đã chọn đường biên kín (Hình VII – 11).

Recreate buondary: Tạo một đa tuyến hoặc một vùng quanh mặt cắt được chọn.

View Selections: Dùng để xem các đường biên đã chọn dưới dạng đường khuất (Hình 12).

Annotative: Khi hiệu chỉnh đường biên thì diện tích mẫu mặt cắt sẽ thay đổi theo (Hình 14).

Associative: Hiển thị mẫu mặt cắt khi hiệu chỉnh hoặc chọn mẫu mặt cắt khác trên đối tượng.

Send behind boundary và Bring in front of boundary: Vấn đề này chúng ta sẽ đề cập ở phần

Layer: Chọn layer cho mẫu mặt cắt sẽ được tạo ra

Trasnparency: Chọn các tính chất của đối tượng cho mẫu mặt cắt sẽ được tạo ra

Inherit Properties: Nút này dùng để chọn mẫu mặt cắt có sẵn trên bản vẽ để gán cho mặt cắt chi tiết khác.

Ô Island Detection: Bật / tắt chức năng chọn các kiểu vẽ mặt cắt (Hình 19).

Có 3 lựa chọn: Normal, Outer, Ignore là cách dùng để thể hiện mặt cắt (Hình 19).

Khi ta chọn ô Retain boundaris thì thanh kéo xuống có hai lựa chọn Region và Polyline cho phép ta giữ lại miền hoặc đa tuyến kín sau khi BHATCH (Hình 20).

Thiết lập nhóm đối tượng làm đường biên khi kích chọn một điểm nằm bên trong đường biên. Trong danh sách kéo xuống có hai lựa chọn (Hình 21):

Current Viewport: Chọn đường biên từ những đối tượng thấy trong khung nhìn hiện hành.

Existing Set: Thiết lập đường biên từ các đối tượng khi chọn nút NEW.

New: Khi kích chọn nút này thì sẽ xuất hiện các dòng nhắc để tạo đường biên.

Bạn cần thay đổi lại giá trị nhập vào cho thích hợp.

Bạn chỉ cần kích chọn nút YES.

Xác định việc điều khiển vị trí điểm gốc khi tạo ra mặt cắt.

Use current origin: Sử dụng gốc mặt cắt hiện hành.

Use source hatch origin: Sử dụng gốc mặt cắt mặt định ban đầu là gốc tọa độ.

Điều khiển vị trí bắt đầu của mẫu mặt cắt (Hình 27)

Use current origin: Sử dụng gốc mẫu mặt cắt được thiết lập trong biến hệ thống HPORIGIN.

Specified: Xác định gốc mặt cắt mới.

Default to boundary extents: Xác định vị trí điểm gốc của mẫu mặt cắt theo các tùy biến có sẵn.

Store as default origin: Lưu giá trị gốc mủa mẫu mặt cắt.

Chú Ý:

Vùng đường biên có khoảng hở cần thể hiện mặt cắt thì đường biên đó với các đường kéo dài phải tạo thành đường khép kín (Hình 28).

Thẻ GRADIENT (Hình 31):

One color: Xác định vùng tô bóng sử dụng sự biến đổi một màu nền.

Two color: Xác định vùng tô bóng sử dụng sự biến đổi hai màu nền.

Chọn màu nền.

Shade and Tint: Xác định màu phủ (màu nền do ta chọn trộn với màu trắng).

Hiển thị 9 mẫu màu đã chọn.

Centered: Chọn cấu hình Gradient đối xứng.

Angle: Định góc của vùng tô Gradient.

Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn tô vật liệu trong CAD chi tiết nhất – Phần 3

Tìm hiểu về các khóa học AutoCAD và các phần mềm thiết kế tại đây

NHẬN THẦU XÂY DỰNG

Hàng trăm dự án xây dựng đang mở thầu

BÁO GIÁ NGAY

Học Autocad 2007 Bài 29:Hướng Dẫn Cách Vẽ Mặt Cắt Và Kí Hiệu Vật Liệu Trên Autocad

1. Trình tự vẽ mặt cắt:

. Tạo hình cắt mặt cắt

. Từ menu Draw/ Hatch…., hoặc thực hiện lệnh Bhatch hoặc . Trên hộp thoại ta chọn trang Hatch . Chọn kiều mặt cắt trong khung Type . Chọn tên mẫu tô tại mục Pattern . Chọn tỷ lệ tại khung Scale và độ nghiêng tại mục Angle . Chọn nút pick Point để chỉ định một điểm nằm trong vùng cắt ( vùng cắt phải kín) . Nếu muốn xem trước mặt cắt thì chọn Preview. . Kết thúc ta nhấn nút OK

2. Vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch (H) hoặc BHatch:

Sau khi vào lệnh xuất hiện hộp thoại. Hội thọai này có 2 trang Hacth, và Gradient

a. Trang Hatch: b. Trang Gradient

One Color: Xác định vùng tô sử dụng sự biến đổi trong giữa bóng đổ và màu nền sáng của một màu. Khi One Color được chọn, AutoCAD hiển thị màu mẫu với nút Browse và thanh trượt Shade and Tint (biến GFCLRSTATE)

Two Color: Xác định vùng tô sử dụng sử biến đổi trơn giữa bóng đổ và màu nền sáng của hai màu. Khi Two Color được chọn, AutoCAD hiển thị màu mẫu với nút Browse cho màu 1 và màu 2 (biến GFCLRSTATE)

Centered : Xác định cấu hình gradient đối xứng. Nếu thành phần này không được chọn, vùng phủ gradient thay đổi về phía trái, tạo nguồn sáng ảo phía trái của đối tượng (biến GFSHIFT)

Angle: Xác định góc của vùng tô gradient. Góc đã xác định quan hệ với UCS hiện hành. Lựa chọn này phụ thuộc vào góc của mẫu mặt cắt (biến GFANG)

3. Lệnh hiệu chỉnh mặt cắt HatchEdit:

Cho phép ta hiệu chỉnh mặt cắt liên kết. Ta có thể nhập lệnh hoặc nhắp đúp chuột tại đối tượng cần thay đổi sau đó sẽ xuất hiện hộp thoại Hatch Edit cho ta hiệu chỉnh. Tương tự như hộp thoại Hacth Gradient ta chọn các thông số cần thay đổi sau đó nhấn nút OK để hoàn tất công việc.

Thực Hành Vẽ Mặt Cắt Trong Cad Bằng Lệnh Hatch

Khi thiết kế bản vẽ bằng phần mềm Autocad, người dùng thường sử dụng lệnh Hatch để vẽ mặt cắt trong Cad hoặc để mô phỏng việc tạo vật liệu cho bản vẽ. Thông thường, lệnh Hatch thường được sử dụng khi thiết kế nhiều loại bản vẽ khác nhau như: Architecture, Structure hoặc MEP. Tuy nhiên, đối với các phần mềm diễn họa 3D thì lệnh Hatch không được khuyến khích sử dụng nhiều, bởi còn nhiều điểm hạn chế về công cụ hỗ trợ.

Lệnh Hatch dùng để vẽ mặt cắt và tô vật liệu trong bản vẽ Cad

Nhưng đối với bản vẽ 2D thì lệnh Hatch được khuyến khích sử dụng để tô vật liệu hoặc vẽ mặt cắt, bởi thao tác nhanh, đơn giản và chính xác. Trong quá trình vẽ mặt cắt, còn đòi hỏi sự sáng tạo và khả năng nghệ thuật thẩm mỹ của bạn, có như vậy mới tạo được những bản vẽ chính xác và đẹp mắt nhất.

Các bước vẽ mặt cắt trong Cad bằng lệnh Hatch

Với 6 bước đơn giản, bạn đã hoàn thành xong thao tác vẽ mặt cắt trong Cad

Ý nghĩa của một số thư mục trong cửa sổ Hatch

Khi thực hiện cách vẽ mặt cắt trong Cad, người dùng cần nắm được một số thư mục cụ thể, nhằm giúp cho thao tác vẽ mặt cắt được chính xác hơn. Cụ thể như sau:

Thư mục Type and pattern

Đối với thư mục Type and pattern thì bạn cần chú ý đến các công cụ hỗ trợ như sau: – Type: Chọn mẫu mặt cắt. – Pattern: Chọn tên mặt cắt. – Swatch: Hiển thị hình ảnh mẫu. – Angle: Nhập độ nghiêng cho mặt mẫu. – Scale: Tỉ lệ mặt cắt.

Thư mục Boundarries (ranh giới mặt cắt)

Khi thực hiện vẽ mặt cắt trong Cad, để xác định được vị trí cho đối tượng, vật liệu tốt hơn thì bạn chú ý đến thư mục Boundarries trong lệnh Hatch. Cụ thể, bạn cần nắm các công cụ sau:

– Add Pick point: Chọn điểm mục cần vẽ mặt cắt. – Add Selection objects: Chọn đối tượng cần vẽ mặt cắt. – Remover bourn dries: Loại bỏ đối tượng đã thực hiện vẽ mặt cắt. – Thư mục Draw oder (gán thứ tự cho mặt cắt) Trong thư mục Draw oder của lệnh Hatch thì bạn cần chú ý đến những công cụ hỗ trợ việc thực hiện lệnh như sau: – Do Not Assign: Không gán đối tượng vào bản vẽ mặt cắt. – Send to back: Đặt Hatch sau tất cả các đối tượng. – Bring to font: Đặt trước tất cả các đối tượng. – Send behind boundary: Đặt Hatch phía sau đường biên. – Bring in front of boundary: Đặt Hatch phía trước đường biên. – Islands detection: phương pháp tạo mặt cắt.

Khi thực hiện vẽ mặt cắt, bạn cần chú ý đến những thư mục hỗ trợ trong lệnh Hatch

Như vậy, để vẽ mặt cắt trong Cad hoàn chỉnh bằng lệnh Hatch, ngoài việc nắm các bước thực hiện thì người dùng cũng cần chú ý đến cách sử dụng các thư mục hỗ trợ trong lệnh để hoàn thiện bản vẽ và nâng cao tính chính xác cho các tỷ lệ trong bản vẽ. Chính vì vậy, việc nắm vững các nhóm lệnh, phím tắt quan trọng trong Autocad với khóa Học Autocad được xem là yếu tố hàng đầu giúp bạn hoàn thiện các bản vẽ một cách chính xác, đúng tỷ lệ và nhanh chóng nhất.

Bật mí về khóa học “Tuyệt chiêu luyện AUTOCAD”

Khóa học bao gồm 26 bài giảng và thời lượng 07 giờ 50 phút, được học và giảng dạy theo hình thức online chỉ cần có smart hoặc laptop kết nối Internet. Sự tiện lợi và chi phí thấp phù hợp với rất nhiều học sinh, sinh viên hoặc những người không có thời gian đi đến các trung tâm.

Khóa học “Tuyệt chiêu luyện AUTOCAD”

Kết thúc khóa học bạn sẽ nắm được các phương pháp sử dụng Autocad, biết thiết kế và trình bày một bản vẽ máy tính nhanh hơn khi vẽ tay đến chục lần, hiệu suất làm việc gia tăng.

Trọn Bộ Tài Liệu Autocad 2D

1.1/ Giới thiệu

Sản phẩm phần mềm Autocad trợ giúp bạn sáng tạo và phát triển những ý tưởng thiết kế như chưa bao giờ có trước đây. Với sản phẩm này, hãng Autodesk chỉ có một mục đích chính: giúp bạn tăng khả năng làm việc. Từ những ý tưởng thiết kế ban đầu thông qua các bản vẽ, Autocad có tất cả những gì bạn cần để tạo ra các bản vẽ chi tiết, mô hình hóa, xây dựng các tài liệu và chia sẻ ý tưởng của mình. Autocad kết hợp những câu lệnh AutoCAD và giao diện người dùng quen thuộc như bạn đã biết từ trước trong một môi trường thiết kế được nâng cấp (thân thiện hơn, trực quan hơn). Mang đến cho bạn khả năng xây dựng mô hình và phát triển ý tưởng như chưa bao giờ tốt hơn thế.

Autocad tăng cường hiệu suất làm việc của bạn với những cải tiến trong giao diện người dùng như tùy biến giao diện theo sở thích, các phần mở rộng, nhằm vào việc tăng năng suất tạo hình sản phẩm của bạn bằng cách giảm bớt đi những bước cần thiết để sử dụng các câu lệnh. Môi trường thiết kế mới, với những chức năng sáng tạo như thiết kế theo từng lớp và giúp những người sử dụng mới làm quen với chương trình có thể thích nghi trong thời gian sớm nhất có thể. Những thanh công cụ dễ sử dụng có thể giúp bạn quan sát mô hình 3D và chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ trong mô hình. AutoCAD giúp bạn nâng năng suất làm việc lên 1 tầm cao mới.

Thiết kế những chi tiết hiệu quả hằng ngày với chương trình AutoCAD Dẫn đầu trong khả năng vẽ các mô hình, mô hình hóa các chi tiết lại một lần nữa được khẳng định qua phiên bản này. Với những cải tiến hơn nữa trong việc xây dựng môi trường thiết kế phù hợp với nhu cầu của người sử dụng, AutoCAD giúp bạn thực hiện những bước thiết kế ngày càng nhanh gọn hơn và chính xác hơn trong khi thời gian được rút ngắn lại (giúp bạn tiết kiệm thời gian). Với những khả năng căn chỉnh độ dài và thuộc tính ở các lớp thiết kế trong từng góc nhìn, chèn những đoạn văn bản và các bảng biểu được cải tiến. Luôn luôn sáng tạo, những công cụ có sẵn của AutoCAD dùng để tạo mẫu và thể hiện chi tiết các bản vẽ có khả năng làm việc với bộ công cụ mới trong gói phần mềm AutoCAD này giúp bạn tăng hiệu suất làm việc ngay tức thì và mang lại hiệu quả trong từng phần của công việc hằng ngày của bạn

2/ Tự học thông qua tài liệu

2.1/ Lựa chọn tài liệu như thế nào là phù hợp

Với mức độ sử dụng phần mềm Autocad phổ biến tại Việt Nam trong nhiều ngành nghề kỹ thuật đã khiến cho số lượng các tài liệu có mặt hiện nay rất nhiều: Sách, Ebook, Giáo trình, Tài liệu lưu hành nôi bộ của các trường,…Hầu hết đều đảm bảo cung cấp cho người học đầy đủ những kiến thức cần thiết để làm việc được với phần mềm. Một điều khó khăn cho người mới là không biết phải bắt đầu học từ đầu, lựa chọn tài liệu như thế nào cho phù hợp nhất để.

Để đảm bảo việc học dễ dàng và trọn vẹn tốt nhất nên chọn các giáo trình tổng hợp đầy đủ từ A – Z (bao gồm cả 2D – 3D), thông thường loại này thường là giáo trình của các trường đào tạo kỹ thuật. Được biên soạn rất đầy đủ và chi tiết. (Bên dưới có chia sẻ link tải)

2.2/ Các học hiệu quả nhất

Học như thế nào cũng là một vấn đề khiến nhiều người mới bắt đầu làm quen với phần mềm AutoCAD cảm thấy khó khăn. Cách học đúng sẽ giúp người học cảm thấy dễ dàng, nhớ các lệnh và thao tác trên phần mềm lâu hơn

2.2.1/ Trình tự học như thế nào là hiệu quả nhất?

Tìm hiểu về các giới thiệu trên phần mềm (Phiên bản, hãng sản xuất, chức năng)

Làm quen với giao diện trên phần mềm (Thanh công cụ, dãy ribbon, vùng đồ họa, các thiết lập cơ bản)

Bắt đầu học từ những lệnh thiết kế 2D cơ bản nhất (Học đến đâu làm bài tập đến đó)

Học các lệnh thiết kế 3D

Làm các bài tập thiết kế bản vẽ tổng hợp

Đối với từng lĩnh vực kỹ thuật cụ thể sẽ có những yêu cầu về tỷ lệ, kích thước, khung tên riêng biệt

2.3/ Làm nhiều bài tập là các hiệu quả nhất để thành thạo phần mềm

Không chỉ riêng gì phần mềm này mà hầu hết ở bất cứ môn học này cũng cần phải thực hành nhiều thì mới đạt hiệu quả được

Việc vẽ theo các bài tập CAD không khó vì bạn chỉ vẽ lại chứ có làm gì đâu, nhưng thời gian đầu bạn phải làm quen với các hình, các lệnh, các thao tác, vì vậy chỉ cần kiên nhẫn làm càng nhiều bài tập, bạn sẽ thao tác chuột nhanh hơn, hiểu nằm lòng các lệnh thường dùng và khi chuyển qua các bài tập khó hơn từ 2D và cả 3D cũng không mấy khó khăn.

Bạn sẽ làm các bài tập Cad để thực hành các lệnh vẽ trong Autocad, các lệnh vẽ phác của phần mềm thường dùng như SOlidworks, Inventor,.. bạn chỉ quan tâm là sau khi vẽ có ra giống như trên bản vẽ hay không, cái khó là ràng buộc hình học và kích thước cho thật chuẩn để khi thay đổi một tham số nào đó thì cả bản vẽ vẫn không bị tác động.

3/ Có nên học Autocad 3D không khi công việc không cần sử dụng đến nó

Phần lớn người dùng Autocad hầu như sử dụng môi trường thiết kế 2D là chủ yếu, đối với môi trường thiết kế 3D thì lại lựa chọn các công cụ khác mạnh mẽ hơn như: Inventor, Solidworks, NX, PTC Creo. Tuy nhiên một số công ty lại yêu cầu sử dụng đến môi trường thiết kế 3D trên AutoCAD chính vì thế lời khuyên đưa ra:

Nếu là sinh viên có nhiều thời gian tốt nhất nên học luôn cả môi trường thiết kế 3D

Nếu là người đi làm rồi hãy chỉ học module nào sử dụng cho công việc hiện tại

4/ Tổng link kho tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Autocad

Bên dưới là một loạt các tài liệu hướng dẫn tự học thiết kế 2D và 3D trên phần mềm Autocad, mọi người có thể tùy chọn tài liệu nào phù hợp với mình nhất để phục vụ quá trình học tập.

Nếu bạn là người mới bát đầu tìm hiểu và học AutoCAD, việc sử dụng tài liệu tự nghiên cứu mất rất nhiều thời gian. Cảm thấy cần phải biết vẽ cad trong thời gian ngắn để phục vụ cho công việc hoặc không muốn mất nhiều thời gian cho việc tự học thì có thể xem qua khóa học Autocad của trung tâm ADVANCE CAD (Gồm 2 khóa nhỏ: Thiết kế cơ bản và Thiết kế cơ khí).

4.1/ Thiết kế 2D

4.2/ Thiết kế 3D

Các lệnh cơ bản trong Autocad 3D:

Download 1 : Giáo trình Autocad 3D

Link down tài liệu giáo trình Autocad 3D

http://www.mediafire.com/view/wxc73ee0qpvpnqf/Lenh_co_ban_autocad_3D.pdf

http://www.mediafire.com/view/bk443s2avuhkj4a/giao_trinh_autocad_cho_nguoi_moi_hoc.pdf

4.3/ Bài tập thực hành CAD

Link 1: http://www.mediafire.com/download/1u392xeq1ajdkgo/B%C3%A0i+t%E1%BA%ADp+th%E1%BB%B1c+h%C3%A0nh+AutoCAD+2d.pdf

Link 2 : Bài tập Autocad (3D)

Công cụ mô hình hóa trực quan 3D

4.4.1/ Giới thiệu sách

Lần tái bản năm 2010 này được tôi cập nhật lại một số hình ảnh ở mảng 2D và nội dung ở mảng 3D nhằm tăng cường tính cập nhật và thực tiễn cho cuốn sách và đích đến là bạn đọc. Tại sao tôi lại đưa thêm mảng 3D vào cuốn giáo trình này? Liệu nó có thực sự cần thiết cho bạn hay không?

Với các bạn dân xây dựng, có thể các bạn không cần đến các kỹ năng 3D, nhưng với dân thiết kế nội-ngoại thất, thiết kế cơ khí và đặc biệt là Kiến trúc thì 3D CAD là một đòi hỏi TỐI THIỂU… Tôi không có ý định đi sâu hoặc hệ thống toàn bộ các ứng dụng 3D trong CAD, mà tôi chỉ muốn giúp bạn tiếp cận nó một cách đơn giản nhất trong mức có thể có, để từ đó bạn có thể phát triển thêm các kỹ năng riêng của mình, tạo thành một ‘bản năng nghề nghiệp’ và giúp bạn xử lý công việc nhanh chóng hơn.

Mục đích của loạt tutorial về 3D trong AutoCAD này của tôi chỉ nhằm giúp các bạn đã nắm vững hoặc cơ bản về 2D trong CAD trước khi chuyển qua môi trường 3 chiều sống động và phức tạp hơn. CAD là một chương trình thiết kế mạnh về tính chính xác, số liệu và các ứng dụng về thiết kế 2D. Tuy nhiên, gần đây CAD đã trở nên hoàn thiện hơn ở mảng 3D, giúp bạn dễ dàng xử lý thô các bản vẽ trước khi xuất sang các ứng dụng xử lý mô hình khác như Max để xử lý thêm.

Tài liệu Autocad mới nhất

Bạn đang xem bài viết Phần 2 Lệnh Bhatch – Chèn Mẫu Mặt Cắt, Vật Liệu ⋆ Autocad trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!