Xem Nhiều 11/2022 #️ Nghiệp Quật Là Gì, Nghiệp Báo Là Gì, Các Loại Nghiệp Báo / 2023 # Top 17 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 11/2022 # Nghiệp Quật Là Gì, Nghiệp Báo Là Gì, Các Loại Nghiệp Báo / 2023 # Top 17 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Nghiệp Quật Là Gì, Nghiệp Báo Là Gì, Các Loại Nghiệp Báo / 2023 mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Nghiệp quật là gì, nghiệp báo là gì

Nghiệp quật là gì

Nghiệp nghĩa là hành động hay công việc, Theo thuyết của Phật giáo thì Nghiệp là nguyên nhân đưa tới Quả báo, cả hai tạo thành Luật Nhân-Quả tuần hoàn không dứt suốt cõi Luân hồi.

Quật là chỉ sự phản hồi lại, quật lại, đánh ngược lại.

Ta có thể hiểu Nghiệp quật là ý nói rằng: Con người ta sẽ nhận Hậu quả (xấu) Trong tương lai do việc làm (xấu), hành động (xấu) của họ ngày hôm nay.

Nghiệp báo là gì

Ta có thể hiểu Nghiệp báo là ý nói rằng: Con người ta sẽ nhận Kết quả (tốt) Trong tương lai do việc làm (tốt), hành động (tốt) của họ ngày hôm nay.

2. Nguồn gốc của nghiệp

Mỗi chúng ta đều có phải làm chủ lấy mình. Khi ta quyết định tạo nghiệp thiện hay ác, nghiệp đã tạo rồi thì không còn quyền định đoạt số phận của mình được nữa, mà nghiệp quả sẽ đến trong tương lai tốt hay xấu là do tạo nghiệp thiện hay ác. Ngoại trừ ta tạo một nghiệp khác mạnh mẽ trái ngược lại mới có thế sửa đổi được nghiệp đã gieo ấy.

Một trong muôn nghìn nguồn gốc của tạo nghiệp là Khẩu nghiệp.

Khẩu nghiệp dạy bảo người làm điều tốt

Nhưng Khẩu nghiệp cũng hướng dẫn người làm ác, cổ súy việc làm ác mà nhiều khi khó đo lường được hậu quả của nó.

Nghiệp báo nhân quả thuộc về tâm thức, nó vô hình không thấy được, nhưng nó điều khiển cả vật chất lẫn tinh thần; nghiệp quả trong phạm vi vật chất như giàu nghèo, thọ yểu v.v…; trong phạm vi tinh thần như vui sướng, buồn khổ, v.v…

Một nghiệp tốt mang lại kết quả tốt, có thể ở kiếp hiện tại hay ở kiếp tương lai, cũng vậy, một nghiệp xấu mang lại kết quả xấu, ở ngay kiếp này hay ở kiếp mai sau; muốn thoát khỏi nghiệp báo luân hồi, phải thoát khỏi nghiệp báo nhân quả.

Muốn thoát khỏi nghiệp quả, phải từ bỏ nghiệp xấu, muốn từ bỏ nghiệp xấu phải trừ hết ái dục, ái dục là vi tế ngủ ngầm của tham sân si, tức là sạch hết “Vô minh”, sạch hết vô minh tức được giải thoát.

3. Các loại nghiệp báo theo thuyết của Phật giáo

3.1 Nghiệp thiện tạo quả lành

Làm từ thiện, có lòng quảng đại giúp đỡ người về mọi phương diện.

Trì giới, tránh làm ba điều ác về thân, bốn điều ác về miệng, và ba điều ác về ý.

Phục vụ tôn kính người đáng được phục vụ, đáng được tôn kính.

Vui vẻ hoan hỷ vui mừng khi thấy người khác được phúc báo tốt đẹp.

Học hỏi các điều hay lẽ phải trong Phật pháp, tu hành và giáo hóa chúng sinh.

Giữ gìn vẹn toàn chính kiến không để quên và không để ái dục vô minh lung lạc.

Nhớ nghĩ đến chúng sanh và hồi hướng phúc đức cho tất cả chúng sinh.

3.2 Hành động ác gây nghiệp dữ:

Nghiệp báo sát sinh: người bị hại tùy theo là bậc chân tu hay người thường, hoặc tùy theo sinh vật lớn hay nhỏ mà bị quả báo nặng hay nhẹ khác nhau.

Sau khi chết bị đày vào Địa ngục, Súc sinh

Làm người bị chết yểu, bệnh tật, hoạn nạn, chia ly, lo sợ, buồn rầu v.v…

Nghiệp báo trộm cướp: Tùy theo nặng nhẹ bị quả báo tương ứng:

Khi chết sinh vào cõi dữ.

Nếu được tái sinh làm người phải làm việc khó nhọc, nghèo hèn, thất vọng, mất mát của cải, hạnh phúc gia đình bị tan vỡ, nghi kị bất hòa, cãi nhau, đánh nhau, không sao ngóc đầu lên được.

Nghiệp báo tà dâm: Hãm hiếp, dùng thủ đoạn lường gạt ái tình, trộm cướp hạnh phúc của người, gian dâm.

Nếu được tái sinh làm người thì có vợ (chồng) không chung thủy,

Gia đình không hạnh phúc, có nhiều kẻ thù v.v…

Nghiệp báo lừa gạt:Nói dối, lừa gạt, nói hai lời, nói thêu dệt, nói ác, có nói không, không nói có,. Cùng một việc nói với người này thế này, nói với người kia thế khác; nói thêm bớt không đúng sự thật, nói bóng nói gió đâm thọc; chửi bới tục tằn, nguyền rủa thậm tệ.

Nếu được tái sinh làm người hay bị vu oan, nói không ai tín nhiệm, tin cẩn.

Hay bị bệnh ở miệng, miệng hôi. Thân quyến xích mích, bạn bè xa lánh.

Có nhiều người chống đối. Lại phải nghe những lời tục tằn thô lỗ độc ác v.v…

Nghiệp báo uống rượu: Kiếp trước uống rượu say có thể gây cả bốn nghiệp trên, hiện đời dễ mắc bệnh, chết sớm, gia đình mất hạnh phúc đi đến nghèo, con cái yếu đuối kém thông minh, kiếp sau làm người ngu dốt, mất trí, điên dại.

Nghiệp báo Tham lam đố kị: Tham lam đủ thứ, thèm muốn lợi danh của người khác, luôn luôn chấp lòng ganh tị với kẻ khác. Nếu sinh làm người, sẽ là người không có ảnh hưởng, nói gì, làm gì cũng không có người theo, và ái dục tăng trưởng mạnh làm cho người ấy càng đi sâu vào tội lỗi, gây thêm nghiệp ác.

Nghiệp báo sân hận: Thô lỗ, cục cằn, luôn giận dữ, nhăn nhó, khó chịu. Người có tính sân giận hay gây gỗ, tìm đủ cách để bắt bẻ người, gây thù kết oán

Thường sau khi chết làm loài qủy dữ,

Nếu được tái sinh làm người có thân hình xấu xí, mặt mũi khó coi, tính nết không ai ưa, và tính sân hận càng tăng trưởng gây thêm nghiệp xấu.

Nghiệp báo ngu si tà kiến: Người không chịu học hỏi tìm hiểu nghiên cứu, không chịu gần người có tài có đức để học hỏi các điều phải trái lành ác; vì vậy hiểu biết sai lầm, những điều sai cho là đúng, những điều đúng cho là sai; như không tin nhân quả nghiệp báo, không tin nghiệp báo luân hồi sinh tử. Sau khi chết đọa vào cõi dữ, nếu được làm người sẽ là người tâm thần mê mẩn, ngu ngu khờ khờ, hoặc bệnh hoạn liên miên.

Nghiệp báo Kiêu ngạo ngã mạn: Không tôn trọng người đáng tôn kính, tự tôn tự đại, khinh người, coi trời bằng vung, coi mọi người như cỏ rác, và không biết phục thiện; khi chết đọa vào ác đạo, khi được trở lại cõi người nghèo nàn khốn khổ, bị người khinh rẻ, không dám ngẩng đầu lên.

Nghiệp báo Keo kiết bủn xỉn: Dù giàu dù nghèo mà suốt đời keo kiết từng đồng, không cho dù với chút ít, từ phẩm vật, của cải, tiền bạc, đến lời chỉ bảo lợi ích. Người ấy: sống keo kiết ích kỷ, và không có lòng thương người nghèo nàn khốn khổ; người ấy sau khi chết sinh vào cõi dữ, tái sinh vào nhân gian làm người nghèo hèn không của cải.

4. Báo ứng của nghiệp

Tác động của nghiệp báo. Căn cứ trên tác động của nghiệp quả, chia ra bốn loại:

4.1 Nghiệp hiện hành tái tạo:

Nghiệp có năng lực mạnh vào lúc chết, liền sau khi chết phải thụ sinh vào cõi Lành hay cõi Dữ tùy theo nghiệp. Thường tư tưởng cuối cùng của một người bị ảnh hưởng bởi phẩm hạnh của người ấy trong suốt cuộc đời, nhưng cũng có khi hoàn cảnh ngoại lai ảnh hưởng đến người ấy lúc lâm chung, làm cho tư tưởng người ấy biến đổi.

Tư tưởng cuối cùng ấy tạo điều kiện cho sự tái sinh kế tiếp, trong trường hợp này, đời sống hàng ngày không ảnh hưởng đến sự tái sinh, nhưng nó vẫn không mất, và sẽ xuất hiện vào lúc khác;

Những sự thay đổi này đã giải thích vì sao trong một gia đình, các người con tính nết không giống nhau.

4.2 Nghiệp trợ duyên:

Nghiệp hiện hành tái tạo khi có nghiệp quá khứ chen vào để trợ lực hay duy trì gọi là nghiệp trợ duyên.

4.3 Nghiệp phản duyên:

Nghiệp hiện hành tái tạo khi có nghiệp quá khứ chen vào để làm suy giảm hay cản trở, gọi là nghiệp phản duyên.

4.4 Nghiệp tiêu diệt:

Khi nghiệp hiện hành tái tạo bị nghiệp quá khứ mạnh và ngược chiều, có thể tiêu diệt hoàn toàn nghiệp hiện hành đáng lẽ trổ quả, nên còn được gọi là nghiệp vô hiệu lực.

4.5 Thời gian báo ứng:

Thời gian nhân trổ qủa có ba loại:

4.5.1 Hiện nghiệp:

Nghiệp hiện tại lại chia ra hai loại:

Quả Lành trổ trong kiếp hiện tại: Có những quả lành trổ ngay trong kiếp hiện tại, ví như học sinh chăm học, đi thi đậu vậy.

Quả Dữ trổ trong kiếp hiện tại: Có những quả dữ trổ ngay trong kiếp hiện tại, ví như làm ác giết người, trộm cắp, bị bắt bỏ tù giam giữ.

4.5.2 Hậu nghiệp:

Những nghiệp trổ trong các kiếp về sau. Hậu nghiệp này ai ai cũng có, và chúng ta không thể biết được nhiều nghiệp hay ít nghiệp, nghiệp nặng hay nhẹ; chỉ có Phật và các vị đắc đạo có “Sinh tử thông” mới thấy được nghiệp báo nhân quả.

4.5.2 Nghiệp vô hạn định:

Quả trổ sinh bất cứ lúc nào từ hiện tại cho đến mãi về sau, ngoại trừ khi giải thoát nhập Niết Bàn mới hết.

Cũng vậy, sự tu hành và phước báo cũng phải được huân tập, tích góp từ lâu xa mà ngày nay mới được thọ hưởng, chẳng phải vô duyên vô cớ và cũng chẳng thể chỉ mới làm mà liền được. Có những người từ nhiều đời về trước đã từng tu tập hạnh bố thí, cúng dường,… do đó khi sinh ra trong đời này, tuy không có tu tập và cũng không có làm một việc thiện lành, nhưng họ vẫn được hưởng sung sướng an nhàn từ những phước báo đã tích lũy trong đời trước. Tuy nhiên, dù có phước báo nhiều như cát bụi, nhưng “nhàn rỗi ngồi không ăn mãi thì núi cũng phải lở”, tiêu xài đến một ngày nào đó cũng hết phước và khi đó phải chịu cảnh khổ sở. Chính vì điều này, mọi người nên biết tiếc phước, không nên hưởng hết thành quả đã tạo, vì hưởng hết ắt sẽ bần cùng. Quá khứ tạo nhân, hiện tại gặt quả. Hiện tại gây nhân, tương lai hưởng quả tốt.

Muốn biết nhân quá khứ,

Hãy nhìn quả hiện tại.

Nhân gieo trong hiện tại,

Chính là quả tương lai.

Nếu hiểu nhân quả thông suốt cả ba đời, thì chúng ta sẽ không còn oán trời trách đất hay hận đời theo sự hiểu biết cạn cợt, ngắn ngủi ở trước mắt để sinh ra nhiều bất mãn, chán nản. Người hiểu đạo thì phải có được cái nhìn thấu suốt trước và sau như vậy.

Hơn nữa, nhân quả tuy có xa gần sai biệt khác nhau, nhưng những gì đã gây tạo thì dù trải qua muôn đời vạn kiếp vẫn không mất. Có khi gieo nhân đời này, nhưng đến đời sau hoặc nhiều đời về sau nữa mới nhận lãnh quả báo. Có khi gây nhân đời này, nhưng hưởng quả ở ngay trong đời này, thậm chí là chỉ trong khoảnh khắc. Ví dụ, vì một lý do nào đó, chúng ta la mắng một người khác thì lập tức họ cự cãi trở lại, thậm chí là dùng đến chân tay. Đó là nhân quả hiện đời.

Nghiệp Duyên Là Gì? Cách Hóa Giải Nghiệp Duyên / 2023

Nghiệp duyên là gì?

Nghiệp dẫn là hiện tượng để chỉ dòng cảm xúc mạnh khi nam nữ gặp nhau. Dòng cảm xúc này có thể xuất hiện một cách bất chợt chứ không nhất thiết là 2 người phải gặp nhau trực tiếp, cho dù cách nhau đến cả nửa bán cầu thì cảm xúc ấy vẫn bao trùm tâm trí của 2 người hoặc cũng có thể là chỉ một phía. Khi thấy tâm trí mình có dấu hiệu của nghiệp dẫn thì phải biết tu tâm dưỡng tính, ăn lăn, sám hối để mối nghiệp dẫn này có điều kiện được phát triển thành mối nhân duyên tốt.

Mặc dù vậy ta không nên quá chấp trước sống chết chạy theo dòng cảm xúc này một cách mù quáng, gây ra nhiều tội lỗi, tạo nghiệp cho bản thân và những người xung quanh. Điều này sẽ góp phần không nhỏ tạo nên mối nghiệp duyên khiến mình phải đau khổ cả một đời.

2.Nghiệp duyên

Nghiệp duyên mang ý nghĩa gần tương tự như nhân duyên nhưng lại có thêm từ ” nghiệp ” đứng trước để nhấn mạnh rằng bất điều gì ta làm bây giờ đều dẫn đến tạo nghiệp sau này. Chẳng hạn có người có một người đàn ông là dân giang hồ đã giết hại nhiều người sau khi rửa tay gác kiếm thì gặp và yêu một cô gái rồi lấy làm vợ. Nhưng sau này phát hiện ra cô gái này chính là con gái của người trước kia mình từng lấy đi mạng sống. Lúc này anh ta cảm thấy rất khó xử, không biết phải làm sao để đền hết tội mà vẫn giữ được hạnh phúc gia đình. Trong trường hợp này việc giết người chính là “nhân” anh ta đã gieo và ” quả ” chính là tình huống trớ trêu, đau khổ mà người này phải đối mặt ở hiện tại. Hiểu một cách đơn giản thì nghiệp duyên chính là quy luật nhân quả. Duyên tốt hay xấu còn phụ thuộc vào những điều chúng ta làm trong quá khứ và hiện tại để dẫn đến mối duyên trong tương lai hay người ta thường nói ” gieo nhân nào thì gặp quả lấy ” .

Cách hóa giải nghiệp duyên

Như đã nói ở trên nghiệp duyên chính là một quy luật nhân quả nên muốn tránh được nó thì trước tiên ta phải thay đổi chính bản thân mình trước. Đầu hãy bắt đầu sống một cách có trách nhiệm, tránh làm điều xấu gây hậu họa về sau, tích cực ăn lăn sám hối những điều xấu mình đã làm. Quan trọng hơn hết phải biết thay đổi quan điểm của mình về người mình yêu theo hướng tích cực ,biết chấp nhận các khuyết điểm của nhau. Việc này chắc là rất khó vì ” giang sơn dễ đổi bản tính khó dời” nhưng nếu thực sự tình yêu đủ lớn thì mọi chuyện đều có thể. Ngay cả khi đã bị vướng vào nghiệp duyên sâu nặng thì con người vẫn hóa giải được nếu các điều chỉnh bản thân sao cho phù hợp với người mình yêu. Sự chân thành đóng vai quyết định nếu không sự chân thành thì tất cả cũng như không.

2.Hãy lấy chữ ” nhịn ” làm đầu

Trong tất cả các mối quan hệ thứ dễ làm chúng tan vỡ nhất là chính là cái tôi quá lớn của cả hai. Ai cũng muốn mình đúng thì ai sẽ là người chấp nhận cái sai của người mình yêu thương. Đặc biệt trong mối quan hệ vợ chồng với đòi hỏi mỗi người phải chấp nhận những khiếm khuyết của nhau, không thể đòi hỏi một cách quá hoàn hảo về người bạn đời của mình mà ngay cả chính cũng không đáp ứng được điều đó. Hãy thử tưởng tượng một bát nước nóng sẽ không thể nguội đi nếu người ta cứ thêm nước nóng vào. Con người cũng vậy lúc đã nóng giận thì thường không phân biệt được đúng sai vì thế những người xung quanh phải biết thông cảm, từ từ làm nguôi đi cơn giận. Chứ nếu ai cũng chấp nhặt, nóng giận tương tự thì hậu quả sẽ đi đến đâu. Đây cũng là một trong những nguồn cơn tạo ra nghiệp duyên mà mọi cần nên tránh.

3.Tìm hiểu về nhau thật kỹ

Mọi quan hệ có bền vững được hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự hiểu biết của cả hai về nhau. Giống như lời Phật đã từng nói ” có hiểu mới có thương, tình yêu phải làm bằng sự hiểu biết “. Con người ta khi yêu thường hay quên đi điều này mà chỉ quan tâm đến cảm xúc từ trái tim. Tuy nhiên, nếu chỉ có cảm xúc thôi thì vẫn chưa đủ, nhiều khi cảm xúc mù quáng còn dẫn người ta đến việc làm sai trái dẫn đến nghiệp duyên ngay trước mắt. Vì thế mỗi người khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó thì phải biết cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, phải tìm thật rõ tính cách của nhau. Ngoài ra yếu tố hoàn cảnh gia đình cũng không được bỏ qua, nhất là khi bước đến hôn nhân các cụ thường có câu ” lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống ” để nhấn mạnh rằng hoàn toàn xuất thân của người mình muốn tiến tới hôn nhân rất quan trọng. Mặc dù trong xã hội hiện đại ngày nay, câu nói này chưa hẳn đã chính xác nhưng vẫn đáng để mang tính tham khảo.

4.Một số cách hóa giải khác

Một số cách hóa giải nghiệp duyên khác mà mọi người có thể tham khảo như chọn người yêu hoặc kết hôn với người hơn tuổi, kết hôn với người ở xa, kết hôn muộn,.. một số cách này cũng được nhiều người áp lực nhưng cảm giác nó hơi cảm tính một chút vì con người ta đến với nhau bởi chữ ” duyên ” nên có muốn tránh cũng không được. Nếu đã có duyên thì cho dù ở bất cứ người ta vẫn tìm đến với nhau, còn nếu không có duyên thì có gượng ép cũng không mang lại hạnh phúc.

Phân biệt lương duyên và nghiệp duyên

1.Lương duyên

Lương duyên là từ dùng để chỉ mối quan hệ tốt đẹp khi mà hai người tìm đến nhau giữa dòng đời có trăm ngàn lựa chọn, kết quả cuối cùng là cả hai cùng quyết tiến đến hôn nhân. Đặc biệt của các mối lương duyên là cả hai đều có thiện cảm với nhau trong lần đầu tiên gặp gỡ, dần dần thứ thiện cảm này sẽ phát triển thành tình yêu. Khi ở bên nhau cả hai luôn cảm giác được bao bọc, an toàn không có bất cứ khoảng cách nào với hai người. Họ luôn dành cho nhau tình cảm chân thành, không toan tính, vụ lợi hay lừa dối từ bất kì bên nào. Sự thấu hiểu những cặp đôi này rất cao cho dù không cần phải nói gì họ vẫn biết đối phương đang nghĩ gì. Kết quả cuối cùng của những mối lương duyên này thường là cả hai sẽ cùng nhau bước chung trên một con đường cho đến cuối đời.

2.Nghiệp duyên

Như đã nhắc đến ở phần khái niệm nghiệp duyên chính là mối quan hệ nhân quả. Có thể ở biết trước hay kiếp này một trong hai người có nợ nhau một vấn đề gì đó kết quả dẫn đến mối nghiệp duyên của hiện tại.Đặc điểm dễ nhận thấy ở những mối quan hệ kiểu này là cả hai đều không có ấn tượng tốt gì về nhau khi mới gặp. Thậm chí có trường hợp có xảy ra xung đột, coi nhau kẻ thù nhưng lâu dần chúng lại biến thành tình cảm rồi cứ thế trở thành tình yêu. Tuy nhiên, ngay cả khi đã là vợ chồng thì cả hai vẫn có khoảng cách và những mối nghi kỵ dành cho nhau. Họ thường khắc khẩu trong mọi vấn đề, luôn xảy ra tranh cãi giữa hai người khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng ngột ngạt, bí bách. Nhiều lúc cả hai cùng muốn giải thoát cho nhau nhưng vì chưa hết duyên hoặc một trong hai chưa trả hết nợ cho người kia nên vẫn phải gắn bó với nhau.

Duyên vợ chồng

1.Duyên do một người mang ơn với người kia

Việc trong kiếp trước hoặc kiếp này một trong hai người có ơn với người còn lại sẽ có cơ hội rất lớn để hai người trở thành vợ chồng. Chẳng ở kiếp trước một người đàn ông đi qua đường thấy một bé gái đang nằm co ro dưới trời lạnh, người đã cởi áo khoác và đắp cho cô bé. Trong kiếp đó cô bé ấy không có cơ hội để báo ân cho người đàn ông đó nên trong kiếp này cô bé ấy trở thành vợ của người đàn ông kiếp trước mà cô mang ơn. Duyên vợ chồng kiểu như vậy thường cho kết thúc khá viên mãn vì người gieo nhân đã làm một việc tốt thì sẽ cho quả ngọt về sau. Mặc dù vậy không phải lúc nào mối duyên này đều cho kết thúc viên mãn, nếu tính cách của hai người quá khác biệt thì vẫn dẫn đến xung đột và chia ly.

2.Duyên do một trong hai người thiếu nợ người kia

Những món nợ về tiền bạc, tình cảm với một người nào đó nếu không trả được trong kiếp này thì nhất định vẫn sẽ phải trả trong kiếp sau. Ví dụ ở kiếp trước ta bị một người đàn ông lừa cả tình lẫn tiền khiến ta hận người này cả một đời thì trong kiếp này nếu như gặp lại người ta sẽ bám theo không dứt, rồi cứ thế trở thành vợ chồng. Duyên như vậy còn được gọi là nghiệp duyên và thường có kết thúc không có hậu .Tuy nhiên, nếu cả hai cùng biết cố gắng thì mọi chuyện đều có thể rẽ sang một hướng khác có hậu cho cả hai.

3.Duyên do cả hai thiếu nợ nhau

Duyên do cả hai thiếu nợ nhau thường có tính gắn kết khá cao vì cả hai đều mắc nợ nhau nên không dễ gì mà từ bỏ đối phương được. Mối nhân duyên vợ chồng kiểu này thường xảy ra các tranh chấp, toan tính thiệt hơn nên bầu không khí gia đình thường không được thoải mái. Vì vậy muốn có được kết thúc viên mãn hay không còn phụ thuộc vào thái độ nhường nhịn của cả hai với nhau.

Trong bất kỳ các mối quan hệ nào việc xác định nó là lương duyên hay nghiệp duyên đều không có tính quan trọng mà trên hết phải là thái độ hành xử của mỗi bên ra sao với nó. Nghiệp duyên chưa hẳn đã là không tốt nếu như mỗi biết cố gắng khắc phục những lỗi lầm, khuyết điểm cho nhau. Ngẫm kỹ mới thấy rằng tất cả các mối quan hệ giữa người với người đều dựa trên sự ràng buộc nhân quả nên ta cần học cách chấp nhận chúng chứ không phải là tìm cách để tránh né chúng. Có làm được như vậy thì ta mới có được cuộc sống không có những ưu phiền.

Nghiệp Chướng Là Gì? Cách Hóa Giải Nghiệp Xấu Nhanh Nhất / 2023

Nghiệp chướng là gì?

Nghiệp chướng là một từ có nguồn gốc được xuất phát từ những bài giảng kinh của Đạo Phật. Muốn hiểu được khái niệm nghiệp chướng là gì, trước tiên bạn cần hiểu ý nghĩa của chữ “nghiệp” và “chướng”

Nghiệp: Là sự khởi đầu, bắt đầu, được tạo ra từ suy nghĩ, tư tưởng, hành động, lời nói, việc làm của mỗi người. Hay những gì con người tạo ra đó chính là tạo nghiệp.

Chướng: Là chướng ngại vật, những sự việc, kết quả sẽ cản trở công việc, đời sống, các mối quan hệ… của mỗi người.

Nghiệp chướng là gì? Hiểu một cách ngắn gọn, nghiệp chướng là kết quả sau những suy nghĩ, hành động, lời nói, việc làm của một người gây ra tai họa, sự cản trở… cho đời sống, công việc về sau của chính người đó.

Mặc dù gọi là nghiệp chướng, tức là nghiệp có trước, chướng có sau. Tuy nhiên, đôi khi chính những chướng ngại bên ngoài tác động mới khiến con người tạo ra nghiệp.

Nghiệp chướng không phải hoàn toàn là những việc xấu hay nói về sự thất bại trong cuộc sống. Vì thế, khi nói về nghiệp chướng cũng có thể là nói đến những điều thiện hoặc điều ác.

Cách hóa giải nghiệp xấu nhanh nhất

Theo Phật Giáo, cuộc sống luôn có luật nhân quả, khi tạo nghiệp thiện, cuộc sống sau này sẽ tự sinh ra những điều may mắn, tốt lành. Nhưng một khi đã là nghiệp xấu, để không gây ra những hệ lụy về sau thì cần phải giải nghiệp.

Muốn hóa giải nghiệp xấu thì con người phải luôn có trí tuệ sáng suốt và tinh thần kiên định. Như vậy bạn mới có thể đưa ra quyết định một cách sáng suốt, quyết đoán. Con người chúng ta cần cẩn trọng trong cả suy nghĩ, lời nói, hành động hàng ngày để tránh gây ra nghiệp xấu và hậu quả sau này.

Trong các bài giảng Phật pháp thường có đề cập đến cách hóa giải nghiệp chướng như sau:

Oan gia nên giải không nên kết: Có ý khuyên người ta không nên để bụng, chấp nhặt mọi chuyện. Giúp người khác vô điều kiện, để cả những người ta oan hận hay họ oán hận ta đều là tự tích phúc đức cho bản thân.

Bù đắp lỗi lầm bằng những việc làm phúc thiện: Khi đã tạo nghiệp xấu, không được ngụy biện, biết sám hối sẽ là cách tốt nhất để bù đắp 1 phần lỗi và giải nghiệp. Khi làm điều thiện, nghiệp chướng sẽ nhanh tan biến và tương lai sẽ bớt gặp phải những trở ngại.

Bao dung: Nghiệp chướng của mỗi người căn bản là những phiền não tạo ra từ việc ích kỷ, tư lợi, tham sân si,…Vì thế, sống bao dung, vượt qua phiền não của bản thân là cách giải nghiệp hiệu quả. Bao dung cho người khác là bao dung cho chính mình, tha thứ cho người khác cũng chính là tự tha thứ cho bản thân mình.

Sống mở lòng với mọi người: Đôi khi, nghiệp chướng chính là do bản thân còn quá cố chấp, đề phòng những điều không đấng, ngại mở lòng. Để hóa giải nghiệp chướng, con người cần phải mở lòng mình ra, biết đón nhận và cho đi, nhìn mọi việc theo hướng tích cực nhất.

Nghiệp chướng là gì, cách hóa giải những nghiệp xấu như thế nào vừa được VN24h chia sẻ qua bài viết này. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu thêm về khái niệm nghiệp chướng, cách tránh xa những suy nghĩ, hành động xấu có thể tạo thành nghiệp chướng và biết cách loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết.

Bát Vỡ Là Điềm Báo Gì / 2023

Theo các quan niệm tâm linh từ xa xưa thì bát đĩa nếu vô tình làm vỡ sẽ báo hiệu về một sự việc không may mắn đến cho người làm vỡ.

Đặc biệt, nếu ai làm vỡ bát trong những ngày đầu năm là ngụ ý về một sự chia ly trong mối quan hệ nào đó. Do vậy đãthành phong tục rất nhiều người kiêng cữ và vô cùng cẩn thận, không làm vỡ bát đĩa vào những ngày đầu năm.

Còn trong những thường nhật, việc vỡ làm vỡ bát là vấn đề hết sức bình thường, chỉ đơn giản do bạn bất cẩn làm vỡ. Tuy nhiên, cũng có thể là một điềm báo nào đó.

Theo dân gian ghi chép lại thi bát vỡ thường là điềm báo không mấy tốt lành, phản ánh cacsc mối quan hệ trong gia đình đang diễn ra phức tạp và có nguy cơ bị đỗ vỡ. Hoặc là điềm báo về việc tiền tài mất mát, có kẻ thù đang cố gắng muốn chọc phá con đường làm ăn của bạn.

Bên cạnh đó nhiều người vẫn kiêng cử tránh để bà bầu ăn phải những chiếc bát vỡ vì có quan niệm là khi người phụ nữ mang thai, ăn phải những chiếc bát vỡ thường mang lại vận xui. Cụ thể đó là việc sinh con không tốt, có thể là sẽ không được mẹ tròn, con vuông, hay gia đình tan vỡ, đường ai nấy đi ngay sau khi sinh con…

Theo quan niêm phương Tây và các quốc gia tại châu Âu thì việc đánh vỡ bát, lại là điềm báo vô cùng may mắn. Ở Đức thì trong ngày cưới họ còn có phong tục đập vỡ chén đũa vì người dân ở quốc gia này cho rằng sự cố này được xem là sự thay đổi và đổi mới cho cuộc sống của họ thêm tốt đẹp hơn.

Theo quan niệm của người Ai Cập và người Do Thái thì việc bát vỡ là hứng chịu thay cho người làm vỡ những đen đủi, rủi ro có thể xảy đến trong tương lai.

2. Cách hóa giải điềm báo bát vỡ

Trước tiên, khi làm vỡ bát thì mọi người cần nhanh chóng dọn dẹp sạch đống đổ vỡ để tránh được các mảnh vỡ gây thương tích cho mọi người.

Sau khi đã dọn dẹp sạch những mảnh vỡ đi, cách tốt nhất là mọi người nên gói tất cả mảnh vỡ cho vào mảnh vải đen và đem chôn xuống đất chứ không nên vứt vào sọt rác trong nhà. Nếu gần nơi ở không có đất trống, có thể mang những mảnh vỡ này bỏ vào sọt rác công cộng, hoặc vứt xuống lòng sông.

Với cách giải quyết này những nguồn năng lượng tiêu cực sẽ được xua tan ra khỏi nhà, cả nhà sẽ được vui vẻ, thoải mái, không ưu tư, bực dọc và hóa giải mọi điều xui xẻo.

Bài viết trên của chúng tôi đã giải mã điềm báo bát vỡ và cách hóa giải điềm báo này. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho độc giả trong cuộc sống.

Bạn đang xem bài viết Nghiệp Quật Là Gì, Nghiệp Báo Là Gì, Các Loại Nghiệp Báo / 2023 trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!