Xem Nhiều 2/2023 #️ Kiểm Nghiệm Viên Nén Paracetamol Và Cafein # Top 7 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 2/2023 # Kiểm Nghiệm Viên Nén Paracetamol Và Cafein # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Kiểm Nghiệm Viên Nén Paracetamol Và Cafein mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Là viên nén chứa paracetamol và cafein.

Chế phẩm đạt tiêu chuẩn phải đáp ứng yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” theo DĐVNIV và các yêu cầu sau đây:

Hàm lượng paracetamol, C 8H 9NO 2, và cafein, C 8H 10N 4O 2, đều phải đạt từ 90,0 đến 110,0% so với hàm lượng ghi trên nhãn.

Viên nén màu trắng.

Trong phần định lượng, thời gian lưu tương đối của các pic chính paracetamol và cafein so với pic chuẩn nội trên sắc ký đồ thu được của dung dịch thử và dung dịch chuẩn phải phù hợp với nhau.

Độ hòa tan (Phụ lục 11.4)

Thiết bị: Kiểu cánh khuấy.

Môi trường hòa tan: 900 ml nước.

Tốc độ quay: 100 vòng/phút.

Thời gian: 60 phút.

Pha động, dung dịch chuẩn nội, hỗn hợp dung môi, dung dịch đối chiếu gốc, điều kiện sắc ký và cách tiến hành thực hiện như mô tả trong phần Định lượng.

Dung dịch chuẩn: Hút chính xác 20,0 ml dung dịch đối chiếu gốc vào bình định mức 50 ml, thêm chính xác 3,0 ml dung dịch chuẩn nội và 20 ml nước, trộn đều, để yên khoảng 30 giây. Pha loãng bằng hỗn hợp dung môi đến định mức, trộn đều. Dung dịch này sử dụng trong vòng 8 giờ.

Dung dịch thử: Lấy một phần dung dịch môi trường sau khi hòa tan, lọc, bỏ 20 ml dịch lọc đầu. Lấy một thể tích chính xác dịch lọc cho vào bình định mức 50 ml sao cho dung dịch thu được có nồng độ paracetamol 0,1 mg/ml và nồng độ cafein 0,1J mg/ml, J được xác định ở dung dịch đối chiếu gốc. Thêm chính xác 3,0 ml dung dịch chuẩn nội và 20 ml hỗn hợp dung môi, trộn đều, để yên khoảng 30 giây. Pha loãng bằng hỗn hợp dung môi đến định mức, trộn đều.

Tính hàm lượng của paracetamol, C 8H 9NO 2, và cafein, C 8H 10N 4O 2, đã hòa tan trong mỗi viên từ tỷ số giữa diện tích pic paracetamol hoặc cafein và diện tích pic chuẩn nội trên sắc ký đồ của dung dịch thử, dung dịch chuẩn và nồng độ paracetamol và cafein trong dung dịch chuẩn.

Yêu cầu: Không được ít hơn 75% lượng paracetamol, C 8H 9NO 2, và cafein, C 8H 10N 4O 2, so với lượng ghi trên nhãn được hòa tan trong 60 phút.

Tiến hành bằng phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3)

Pha động: Hỗn hợp nước – methanol – acid acetic băng (69 : 28 : 3), điều chỉnh tỉ lệ nếu cần.

Dung dịch chuẩn nội: Chuẩn bị dung dịch acid benzoic trong methanol (TT) có nồng độ khoảng 6 mg/ml.

Hỗn hợp dung môi: Chuẩn bị hỗn hợp methanol – acid acetic băng (95 : 5).

Dung dịch chuẩn gốc: Hòa tan chính xác một lượng paracetamol đối chiếu và cafein đối chiếu trong hỗn hợp dung môi để thu được dung dịch có nồng độ 0,25 mg/ml của paracetamol và 0,25J mg/ml của cafein, J là tỷ lệ lượng ghi trên nhãn của cafein và lượng ghi trên nhãn của paracetamol trong viên.

Dung dịch chuẩn: Hút chính xác 20,0 ml dung dịch chuẩn gốc và 3,0 ml dung dịch chuẩn nội vào bình định mức 50 ml, pha loãng bằng hỗn hợp dung môi đến định mức, trộn đều. Dung dịch thu được có nồng độ paracetamol khoảng 0,1 mg/ml và nồng độ cafein khoảng 0,1J mg/ml.

Dung dịch thử: Cân 20 viên, tính khối lượng trung bình viên, nghiền thành bột mịn. Cân chính xác một lượng bột viên tương ứng khoảng 250 mg paracetamol vào bình định mức 100 ml, thêm khoảng 75 ml hỗn hợp dung môi, lắc trên máy lắc 30 phút. Pha loãng bằng hỗn hợp dung môi đến định mức, trộn đều. Hút chính xác 2,0 ml dung dịch này và 3,0 ml dung dịch chuẩn nội vào bình định mức 50 ml, pha loãng bằng hỗn hợp dung môi đến định mức, trộn đều.

Điều kiện sắc ký:

Cột thép không gỉ (10 cm x 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh C ( 5 mm).

Nhiệt độ cột: 45 ± 1 o C.

Detector quang phổ tử ngoại đath ở bước sóng 275 nm.

Tốc độ dòng: 2 ml/phút.

Thể tích tiêm: 10 ml.

Cách tiến hành:

Kiểm tra khả năng thích hợp của hệ thống sắc ký: Tiến hành sắc ký với dung dịch chuẩn. Hệ số đối xứng của pic tương ứng với paracetamol và cafein không được lớn hơn 1,2. Độ phân giải giữa pic tương ứng với paracetamol, cafein và pic chuẩn nội không được nhỏ hơn 1,4. Độ lệch chuẩn tương đối của các diện tích đáp ứng từ 6 lần tiêm lặp lại không được lớn hơn 2,0%.

Tiến hành sắc ký lần lượt với dung dịch đối chiếu và dung dịch thử. Thời gian lưu tương đối của paracetamol khoảng 0,3, của cafein khoảng 0,5 và của acid benzoic là 1,0.

Căn cứ vào diện tích pic thu được từ dung dịch thử, dung dịch đối chiếu và dựa vào hàm lượng C 8H 9NO 2 của paracetamol đối chiếu và C 8H 10N 4O 2 của cafein đối chiếu, tính hàm lượng paracetamol C 8H 9NO 2, và cafein, C 8H 10N 4O 2, có trong một đơn vị chế phẩm từ tỷ số giữa diện tích pic paracetamol hoặc cafein và diện tích pic chất chuẩn nội trên sắc ký đồ của dung dịch thử, dung dịch chuẩn và nồng độ paracetamol và cafein trong dung dịch chuẩn.

Trong bao bì kín ở nhiệt độ từ 15 – 30 o C.

Thuốc giảm đau, hạ nhiệt.

Hàm lượng thường dùng

200 mg paracetamol, 50 mg cafein.

500 mg paracetamol, 30 mg cafein.

copy ghi nguồn : daihocduochanoi.com

link tại : KIỂM NGHIỆM VIÊN NÉN PARACETAMOL VÀ CAFEIN

Nén Và Giải Nén Ngọc

Giới thiệu chung

“Hệ thống nén ngọc” để giao dịch item thuận tiện trong game. Trước đây, khi cất giữ một số lượng lớn ngọc trong nhà kho hay trong Thùng đồ cá nhân, chúng ta chỉ có thể cất giữ riêng lẻ từng viên một, và khi giao dịch ngọc với một số lượng lớn, điều này gây ra sự vô cùng bất tiện đối với người chơi. Do vậy, để giảm thiểu tối đa sự bất tiện này, người ta đã thêm vào hệ thống kết hợp ngọc để có thể cất giữ vào 1 ngăn của Thùng đồ cá nhân/ thùng đồ 1 lúc 10, 20 hoặc 30 viên ngọc.

NPC sau đây có chức năng đóng gói và giải nén (10-20-30) Đồ trang sức.

NPC Lahap

Elbeland toạ độ (36, 240)

NPC Raul Jewerel Loren Market toạ độ (131, 109)

Danh sách đồ trang sức có thể được nén và giải nén

Cách nén Ngọc

Để nén trang sức, bạn sẽ phải trả một khoản thuế nhỏ theo số lượng Ngọc mà bạn muốn nén ở đây với các loại thuế như sau:

Bước 3: Xuất hiện bảng kiểm tra lần cuối. Nếu chấp nhận và nhấn Chấp Nhận thì chi phí nén ngọc ( nếu có đủ trong thùng đồ cá nhân ) sẽ mất đi và nén ngọc được tạo thành.

Bước 4: Mỗi bọc ngọc sẽ được hiển thị từ +1 ~ +3 trên cửa sổ thông tin item.

Cách giải nén Ngọc

Trường hợp ngọc đã được nén thành 1 khối 10 viên, 20 viên và 30 viên thì không thể dùng để nâng cấp items . Nếu muốn nâng cấp items thì phải giải nén các khối ngọc thành từng viên một.

Để giải nén trang sức, bạn sẽ phải trả một khoản thuế nhỏ theo số lượng Ngọc mà bạn muốn giải nén ở đây với các loại thuế như sau:

Bước 2: Chọn ngọc sẽ giải nén (ngọc Ước Nguyện, ngọc Tâm Linh) và chọn trong list ra ngọc sẽ giải nén rồi chọn vào nút giải nén.

Nếu số lượng ngọc trong thùng đồ cá nhân không đủ khi nén thì sẽ không nén được.

Nếu thùng đồ cá nhân không đủ chỗ khi giải nén ngọc thì sẽ không giải nén được.

Nếu thiếu lượng zen yêu cầu khi giải nén ngọc thì sẽ không giải nén được.

Nén Và Giải Nén File Tar, Gzip Và Zip

Tar, Gzip, Zip là các dạng đóng gói và nén dữ liệu cơ bản trong hệ thống Linux. Cụ thể, Tar dùng để đóng gói dữ liệu, Gzip nén dữ liệu và Zip có thể làm cả hai công việc.

I. Tar

Tar giúp đóng gói các files/thư mục vào trong 1 file, giúp ích rất nhiều cho việc sao lưu dữ liệu. Thông thường, Tar file có đuôi .tar. Để giảm tối đa kích thước tập tin, chúng ta cần thêm các tùy chọn nén gzip hoặc bunzip2. Tổng hợp các tùy chọn bao gồm

c: Tạo file lưu trữ.

x: Giải nén file lưu trữ.

z: Nén với gzip – Luôn có khi làm việc với tập tin gzip (.gz).

j: Nén với bunzip2 – Luôn có khi làm việc với tập tin bunzip2 (.bz2).

lzma: Nén với lzma – Luôn có khi làm việc với tập tin LZMA (.lzma).

f: Chỉ đến file lưu trữ sẽ tạo – Luôn có khi làm việc với file lưu trữ.

v: Hiển thị những tập tin đang làm việc lên màn hình.

r: Thêm tập tin vào file đã lưu trữ.

u: Cập nhật file đã có trong file lưu trữ.

t: Liệt kê những file đang có trong file lưu trữ.

delete: Xóa file đã có trong file lưu trữ.

totals: Hiện thỉ thông số file tar

exclude: loại bỏ file theo yêu cầu trong quá trình nén

1. Tạo fie nén .tar

# tar -cvf chúng tôi file1 file2 folder1 folder2

Filename.tar là tên file tar bạn sẽ tạo ra. File1, folder1… là các file, thư mục bạn muốn đóng gói trong file tar (đóng gói theo đúng thứ tự liệt kê).

Ví dụ, bạn đang làm việc tại /usr, cần đóng gói folder /usr/bin, folder /boot/grub và file /boot/abc.img

# tar -cvf chúng tôi bin /boot/grub /boot/abc.img

File được lưu trữ có thể ở dạng filename (abc.img) hoặc ở dạng file kèm đường dẫn (boot/abc.img). Khi đó, trong quá trình bung dữ liệu, file sẽ được đặt ở đúng đường dẫn đã lưu.

Đóng gói và nén dữ liệu

Tar thông thường chỉ giúp đóng gói dữ liệu. Để nén dữ liệu giảm thiểu dung lượng, bạn dùng cần các tùy chọn nén z cho gzip (định dạng .gz) hoặc j cho bunzip (định dạng .bz2)

# tar -czvf chúng tôi file1 file2 folder1 folder2 hoặc # tar -cjvf chúng tôi file1 file2 folder1 folder2

Lưu trữ bỏ qua các tập tin theo yêu cầu

Trong quá trình đóng gói và lưu trữ dữ liệu, có thể loại bỏ các tập tin theo yêu cầu bằng cách sử dụng tùy chọn exclude.

Ví dụ, loại bỏ các file .pyc khỏi việc đóng gói dữ liệu thư mục /usr/lib/python2.6/site-packages

# tar -cvf chúng tôi /usr/lib/python2.6/site-packages --exclude='*.pyc'

Hiển thị tổng dung lượng đã được lưu trữ

Sử dụng tùy chọn totals giúp hiển thị tổng dung lượng đã được lưu trữ

# tar -cvf chúng tôi file1 folder1 --totals Total bytes written: 20561920 (20MiB, 354MiB/s)

2. Làm việc với file .tar

Liệt kê nội dung bên trong file lưu trữ

Để xem nội dung bên trong 1 file tar, sử dụng tùy chọn v để cho ra các thông tin chi tiết trên màn hình bao gồm permission, owner, date/time…

# tar -tvf filename.tar

Thêm mới, cập nhập nội dung vào file lưu trữ

Sử dụng tùy chọn r để thêm nội dung vào file lưu trữ

# tar -rvf chúng tôi add_file1 add_file2

Để cập nhập dữ liệu vào file lưu trữ đã có, sử dụng tùy chọn u (đặc biệt cần trong việc update các file backup)

# tar -uf filename.tar

Câu lệnh trên sẽ so sánh thời gian sửa đổi của nội dung bên ngoài và bên trong của file lưu trữ. File bên trong sẽ được cập nhật nếu tập tin bên ngoài mới hơn.

Xóa dữ liệu trong file lưu trữ

Sử dụng tùy chọn delete để xóa nội dung theo yêu cầu trong file lưu trữ

# tar -f chúng tôi --delete file1 file2

3. Giải nén file .tar

# tar -xvf filename.tar

Câu lệnh trên sẽ không xóa file .tar mà sẽ chỉ giải nén dữ liệu bên trong file tar vào thư mục hiện tại. Trong trường hợp file được lưu có kèm đường dẫn, nếu đường dẫn đó không tồn tại, hệ thống sẽ tự tạo thư mục tương ứng để đặt file. Tùy theo cách bạn đóng gói dữ liệu mà khi bung ra vị trí file có thể thay đổi

Ví dụ, bạn đang làm việc tại /boot/grub và muốn đóng gói file chúng tôi tại thư mục đó.

Nếu bạn đóng gói chúng tôi khi giải nén đường dẫn file sẽ là /boot/grub/1.map

Nếu bạn đóng gói chúng tôi khi giải nén đường dẫn file sẽ là /boot/grub/boot/grub/1.map

Bung file nén

Đối với các file nén gzip chúng tôi bạn cần sử dụng thêm tùy chọn z (với file nén gzip) hay tùy chọn j (với file nén bunzip)

# tar -xzvf filename.tar.gz # tar -xjvf filename.tar.bz2

Bung một vài file/thư mục cụ thể

# tar -xvf chúng tôi file1 file2

Bung vào 1 thư mục khác

Để bung dữ liệu vào nơi khác thư mục hiện tại, bạn cần chỉ rõ đường dẫn của thư mục đích với tùy chọn -C

# tar -xvf chúng tôi -C /directory

Ví dụ, # tar -xvf chúng tôi -C /boot/efi thì toàn bộ file của chúng tôi sẽ được bung ra trong thư mục /boot/efi

II. Gzip

GZIP được dùng khá phổ biến trong nền tảng Unix/Linux. GZIP chỉ có thể làm việc trên 1 tập tin hoặc 1 dòng dữ liệu, do đó không thể lưu trữ được nhiều tập tin. Vì vậy, nếu muốn sử dụng cho nhiều tập tin thì chúng ta phải sử dụng TAR đóng gói chúng lại trước.

1. Tạo file nén Gzip

# gzip filename

Khi đó, file gốc tự đổng chuyển đổi thành file nén. Ví dụ # gzip chúng tôi sẽ chuyển đổi chúng tôi thành test.php.gz

Thiết lập mức độ nén

Mức độ nén được tùy chỉnh trong khoảng từ 1 đến 9. Trong đó, 1 ~ fast nén nhanh nhất nhưng mức độ nén thấp nhất còn 9 ~ best mức độ nén cao nhất nhưng nén chậm nhất

# gzip --fast filename hoặc # gzip -1 filename # gzip --best filename hoặc # gzip -9 filename

Kiểm tra thuộc tính file nén

# gzip -l filename.gz

Ví dụ,

# gzip -l hocvps.tar.gz compressed uncompressed ratio uncompressed_name 23724096 64901120 63.4% hocvps.tar

2. Giải nén file Gzip

# gzip -d filename

Khi đó, file nén tự động chuyển đổi thành file gốc. Ví dụ, # gzip -d chúng tôi sẽ chuyển đổi chúng tôi thành test.php

III. Zip

Đầu tiên, bạn cần kiểm tra cài đặt zip trong systems.

# rpm -q zip package zip is not installed hoặc Package zip-3.0-1.el6_7.1.x86_64 already installed and latest version

Tiến hành cài đặt Zip nếu chưa có

# yum install zip -y Installed: zip.x86_64 0:3.0-1.el6_7.1

1. Tạo file nén .zip

# zip chúng tôi filename1 filename2

Trong đó, chúng tôi là file zip sẽ được tạo từ việc nén filename1 và filename2

Nén folder thành 1 file zip

Sử dụng tùy chọn -r để zip nén toàn bộ folder và các file bên trong.

# zip -r chúng tôi folder1

Tạo file nén ở chế độ yên lặng

Sử dụng tùy chọn -q để tạo file nén ở chế độ yên lặng - quiet, không hiển thị thông tin gì trong quá trình nén.

# zip -rq chúng tôi folder

2. Giải nén file .zip

# unzip filename.zip

Khi đó, file trong chúng tôi sẽ được giải nén vào thư mục hiện tại, file nén vẫn giữ nguyên Nếu file đó còn tồn tại ở thư mục giải nén, chương trình sẽ hỏi bạn về các tùy chọn thay thế

[y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename

Giải nén ở chế độ yên lặng

Sử dụng tùy chọn -q để giải nén ở chế độ yên lặng - quiet, không hiển thị thông tin gì trong quá trình giải nén.

# unzip -q test.zip

Cách Nén File Và Giải Nén File –

Cách Nén File Và Giải Nén File – [.RAR .ZIP .PDF]

Hướng dẫn chi tiết cách nén file bằng WinRar

Để có thể nén được file bằng WinRAR trên máy tính, bạn cần cài đặt phần mềm này cho máy tính của bạn.

Nếu chưa có bạn có thể Tải WinRAR trực tiếp

Bước 2: Mục Add to archive hiển thị, mục General bạn chọn dạng file cần nén RAR.

Hướng dẫn chi tiết cách giải nén file bằng WinRar

Còn nếu chọn Extract files … thì sẽ chọn đường dẫn giải nén mong muốn. Extract to “tên file đó” thì nó sẽ giải nén và tạo thư mục cho file đó luôn.

Hướng dẫn nén file PDF online

Các ứng dụng trong văn phòng ngày càng trở nên phổ biến, chúng ta có thể chúng hiện hữu khắp nơi từ nơi làm việc trường học hay những điểm Internet công cộng. Lợi ích của nó đem lại đã giúp được phần nhiều những công việc nhàm chán trên giấy tờ, giúp việc lưu trữ những dữ liệu văn bản, tài liệu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn nén file FPT online.

Việc lưu trữ dữ liệu từ lâu đã là việc làm không thể thiếu ở các công ty, trường học hay cá nhân nào đó. Những tài liệu lưu giữ này thường là kết quả sưu tầm, tìm tòi, để lưu trữ nó chúng ta có rất nhiều cách. Thế nhưng để lưu giữ các văn bản có kèm hình ảnh là việc khá là rắc rối.

Đơn giản vì việc lưu trữ bằng các định dạng thông thường sẽ khiến file dữ liệu này nhiều lúc sẽ bị lỗi (lỗi font chữ, hình ảnh). Có một định dạng file lưu trữ giúp chúng ta giải quyết các rắc rối đó, đó chính là định dạng PDF ngoài việc sử dụng WinRAR để nén chúng ta còn có thể nén chúng trực tuyến mà không cần tới WinRAR hay các phần mềm hỗ trợ nén khác.

HƯỚNG DẪN NÉN FILE PDF TRỰC TUYẾN, TẠO FILE NÉN PDF ONLINE

Thế nhưng định dạng PDF lại có rắc rối của riêng mình, đó chính là dữ liệu được lưu trữ bằng PDF chiếm khá lớn dung lượng bộ nhớ, thậm chí còn có thể cao hơn gấp mấy lần so với các định dang lưu trữ khác. Vậy làm sao dể có thể sử dụng file PDF lưu trữ mà dung lượng của nó lại được giảm thiểu một các tối đa.

Sau đó trình duyệt web của bạn sẽ tự động truy cập vào địa chỉ giúp bạn có thể nén file PDF lại. Giao diện của địa chỉ WEb giúp bạn nén file PDF.

Tại đây các bạn kéo file PDF của mình vào khung mà cam trên trang web. Hoặc có thể ấn vào phần chọn File ở trong khung. Sau khi ấn vào phần chọn file, cửa sổ truy cập đường dẫn sẽ xuất hiện, các bạn truy cập tới đường dẫn thư mục có file PDF các bạn muốn nén.

Ngoài ra, các bạn có thể lấy file từ Dropbox hoặc Google Drive đều là những dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến phổ biến hiện nay.

Sau khi chọn xong file PDF ngay lập tức trang web sẽ tiến hành tải file PDF lên và nén dung lượng của nó lại.

Quá trình tải lên kết thúc đồng nghĩa với việc nén đã hoàn thành trang web sẽ thông báo việc nén đã thành công và nén được bao nhiêu dung lượng.

Nguồn: http://thuthuat.taimienphi.vn/nen-file-pft-online-5859n.aspx

>> Landing Page khác gì Website

VinaHost

Bạn đang xem bài viết Kiểm Nghiệm Viên Nén Paracetamol Và Cafein trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!