Xem Nhiều 1/2023 #️ Hướng Dẫn Học Kế Toán Nhanh Nhất # Top 10 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 1/2023 # Hướng Dẫn Học Kế Toán Nhanh Nhất # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Học Kế Toán Nhanh Nhất mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hướng dẫn thực hành khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT

Tại điểm 5 điều 9 chương 2 thông tư 29/2011 có hiệu lực từ ngày 1/7/2011 quy định như sau:

I. Khi chưa hết hạn nộp hồ sơ khai thuế ( chưa đến ngày 20) nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ đã gửi có sai sót thì lập lại tờ khai mới và gửi cơ quan thuế đánh dấu trạng thái trên tờ khai là lần đầu.

II. Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định

Trường hợp 1: người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung, điều chỉnh, nhưng không làm tăng giảm số thuế GTGT phải nộp ( sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào, mã số thuế hoặc tên công ty…) thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, ko lập hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS.

Cơ quan thuế căn cứ văn bản giải trình, điều chỉnh lại số liệu tờ khai, người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh theo số liệu tờ khai mới.

Thay đổi làm tăng giảm số thuế phải nộp, số thuế đc khấu trừ

1. Trường hợp kỳ cần điều chỉnh (kỳ gốc ) có số phát sinh phải nộp chỉ tiêu 40.

Nếu sau khi điều chỉnh tăng số thuế phải nộp, hồ sơ gồm:

Khai mẫu 01/KHBS, tính phạt chậm nộp trên số thuế tăng thêm kể từ ngày hết hạn nộp thuế của kỳ gốc

Nộp thuế tiền thuế tăng thêm và tiền phạt chậm nộp

Ví dụ: kỳ kê khai thuế GTGT tháng 1 năm 2011, công ty hỗ trợ doanh nghiệp HN có chỉ tiêu 40 : 200.000.000 đ

Ngày 1/8/2011: công ty phát hiện đã khai thiếu hóa đơn đầu ra số tiền thuế tăng thêm là 30.000.000 đ ( hóa đơn đầu ra) thuế suất 10%. Biết rằng, doanh nghiệp vừa áp dụng HTKK thuế phiên bản mới tháng 7 nên ko chứa tờ khai của các tháng trước.

Bước 1: Kiểm tra xem trong phần mền HTKK đã tồn tại tháng cần điều chỉnh chưa; trường hợp nếu chưa tồn tại tờ khai đó thì kế toán phải tự gõ tay vào và phải chọn kỳ tính thuế kê khai sai ( ở ví dụ trên là tháng 1) và chọn ở trạng thái khai lần đầu

Bước 2: chọn tháng kê khai sai và chọn trang thái khai bổ sung

Sau khi điều chỉnh lại số đúng trên tờ khai thì bấm vào nút ” tổng hợp KHBS”

Cách tính số ngày chậm nộp: tính từ ngày 21/2 đến ngày 1/8/2011: 161 ngày

Cách tính số tiền phạt chậm nộp: = số tiền thuế nộp chậm * 0,05% * số ngày chậm

Sau đó in làm 3 bộ, ký, đóng dấu

Chú ý: Trường hợp này ko thực hiện điều chỉnh vào chỉ tiêu 37, 38 của tờ khai tháng hiện tại

Nếu sau khi điều chỉnh giảm số thuế phải nộp, hồ sơ gồm:

Khai 01/KHBS, theo dõi và được trừ vào số phát sinh phải nộp của tháng hiện tại

2. Trường hợp kỳ kê khai gốc có số thuế còn đc khấu trừ ( chỉ tiêu 43)

Nếu sau khi điều chỉnh làm tăng số thuế được khấu trừ chỉ tiêu 43

Hồ sơ gồm: khai 01/KHBS, số thuế chênh lệch điều chỉnh vào chỉ tiêu 38 của tờ khai thác hiện tại

Ví dụ: kỳ kê khai thuế GTGT tháng 2 năm 2011, công ty hỗ trợ doanh nghiệp HN có số thuế còn đc khấu trừ chuyển kỳ sau ( chỉ tiêu 43) 150.000.000 đồng

Ngày 31/8/2011 công ty đã phát hiện khai trùng 1 hóa đơn đầu ra số tiền thuế là 40.000.000. VAT 10%.

Nếu sau khi điều chỉnh, giảm số thuế còn được khấu trừ, người nộp thuế chưa dừng khấu trừ, chưa có quyết định hoàn thuế.

Nếu sau khi điều chỉnh phát sinh âm chỉ tiêu 43, hồ sơ gồm:

Khai 01/KHBS số thuế chênh lệch điều chỉnh giảm vào chỉ tiêu 37 của tờ khai tháng hiện tại ( là tháng phát hiện) ko phải là tháng gốc sai mô.

Ví dụ: kỳ khai thuế GTGT tháng 3 năm 2011, công ty hỗ trợ có số thuế còn đc khấu trừ chuyển kỳ sau 250.000.000 đ ( chỉ tiêu 43)

Ngày 3/9/2011 công ty phát hiện đã khai trùng 1 hóa đơn đầu vào, số tiền thuế là 60.000.000 đ ( VAT là 10%), yêu cầu điều chỉnh trường hợp trên.

Nếu sau khi điều chỉnh phát sinh dương dư trên chỉ tiêu 40

Hồ sơ gồm: khai 01/KHBS; số thuế chênh lệch dương thì phải tính phạt chậm nộp; nộp số thuế phát sinh dương và tiền phạt chậm nộp

Ví dụ: kỳ kê khai thuế tháng 4 năm 2011. Công ty có số thuế còn đc khấu trừ chuyển kỳ sau, chỉ tiêu 43: 50 triệu

Ngày 3/9/11 Công ty phát hiện đã khai trùng một hóa đơn đầu vào số tiền thuế là 140.000.000 đ VAT10%. Yêu cầu điều chỉnh trường hợp trên.

Cách làm: công ty khai KHBS chỉ tiêu 40 là 90.000.000. thì tính ngày phạt nộp từ 21/5 đến 3/9 số tiền chậm nộp = 90 tr x 0,05% x 105 ngày.

Điều chỉnh số tiền 50.000.000 vào chỉ tiêu 37 của chỉ tiêu tháng 9/2011, ko tính phạt chậm nộp

Nếu điều chỉnh, giảm số thuế còn đc khấu trừ, người nộp thuế đã dừng khấu trừ, đã có quyết định hoàn thuế

Nếu sau khi điều chỉnh phát sinh âm chỉ tiêu 43: hồ sơ gồm:

Khai 01/KHBS số thuế chênh lệch đã đc hoàn phải nộp lại; tính phạt chậm nộp từ ngày cơ quan thuế ra quyết định hoàn thuế.

Ví dụ: Kỳ kê khai thuế tháng 2/2011 công ty có số thuế đc khấu trừ chuyển kỳ sau, chỉ tiêu 43 : 160.000.000 đồng.

Ngày 3/6/2011, cơ quan thuế đã có quyết định hoàn thuế trong đó đã hoàn hết số tiền này.

Ngày 3/9/2011 công ty phát hiện khai trùng một hóa đơn đầu vào số tiền thuế là 60.000.000 VAT 10%.

Cách làm: công ty điều chỉnh 01/KHBS t2 chỉ tiêu 43 là 100.000.000 đồng.

Do đã có quyết định hoàn thuế nên công ty phải nộp lại số tiền thuế đã hoàn thừa 60 triệu, đồng thời tính phạt chậm nộp từ ngày 4/6 đến ngày 3/9

Nếu sau khi điều chỉnh phát sinh dương chỉ tiêu 40:

Hồ sơ bao gồm: Khai 01/KHBS số tiền thuế chênh lệch đã đc hoàn phải nộp lại; tính phạt chậm nộp từ ngày cơ quan thuế ra quyết định hoàn thuế

Số thuế chênh lệch dương thì phải tính phạt chậm nộp từ ngày hết hạn nộp thuế: nộp số thuế phát sinh dương, và số tiền phạt chậm nộp.

Ví dụ: kỳ kê khai thuế tháng 4/2011, công ty có số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau, chỉ tiêu 43 : 70.000.000 đ, ngày 3/7 cơ quan thuế đã ra quyết định hoàn thuế cho số tiền này.

Ngày 3/9/11 cty phát hiện đã khai sót 1 hóa đơn đầu ra, số tiền thuế là 110.000.000

Cách làm: sau khi điều chỉnh có số phát sinh số thuế phải nộp chỉ tiêu 40 là 40.000.000 đồng

công ty nộp lại số tiền đã hoàn, tính phạt chậm nộp từ ngày có quyết định hoàn, từ ngày 4/7 đến 3/9 = 70.000.000 x 0,05% x số ngày chậm nộp

Phương Pháp Học Thực Hành Kế Toán Hiệu Qủa Nhất

nộp số tiền thuế chậm nộp tăng thêm 40 triệu, đồng thời tính ngày phạt chậm nộp từ ngày 21/5 đến ngày 3/9: 40 triệu x 0,05% x số ngày chậm nộp.

Việc đầu tiên bạn cần quan tâm khi muốn đi học kế toán thực hành để lấy kinh nghiệm thực tế đó là chọn cho mình được một

Điều thứ 3 đó là ý thức, tinh thần học tập: ngoài thời gian học trên lớp bạn cần dành thêm một chút thời gian ở nhà để xem lại các phần đã học, Vì giáo viên của lớp học là những kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm nên trong quá trình học tập các bạn cố gắng khai thác hết những gì có thể, đó là hỏi thêm thật nhiều tình huống khó mà các đã từng gặp hoặc có thể ” giả tưởng” là sẽ gặp phải. Trao đổi với bạn cùng lớp để có cái nhìn khái quát hơn về nghề kế toán. Trong những buổi học lý thuyết thì bạn cố gắng nghe nhiều hơn ghi chép, mình chỉ ghi lại những ý chính thôi. Khi học thực hành nếu có thể bạn hãy tự làm ở nhà trước những phần đơn giản, đến công ty bạn dành thời gian vào những phần khó hơn. Hoặc có thể tìm hiểu thêm về một vài kỹ năng khác. Ví dụ : nếu đăng ký học kế toán Excel thì bạn tìm hiểu và hỏi thêm giáo viên về

Học kế toán không phải chỉ học làm quen với những con số, thao tác trên máy, xử lý một vài nghiệp vụ phát sinh mà cái quan trọng là bạn học được kỹ năng làm việc, cách thức xử lý một vấn đề, bản lĩnh nghề nghiệp mà giáo viên đưa ra trong các tình huống. Bởi sau này bạn còn phải nghĩ tới việc phát triển nghề nghiệp. Muốn có lương cao thì bạn phải làm việc như thế nào? Muốn được sếp và đồng nghiệp quý mến thì bạn cần làm gì? Tất cả những điều đó bạn cần phải học hết từ kỹ năng giao tiếp, tiếp khách… Những kĩ năng cần có của nhân viên kế toán Kinh nghiệm phỏng vấn xin việc kế toán Những câu hỏi phỏng vấn kế toán thường gặp

Hướng Dẫn Cách Định Khoản Kế Toán Nhanh Và Hiệu Quả Nhất

Hướng dẫn cách định khoản kế toán nhanh và hiệu quả nhất – Hướng dẫn cách ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất, chia sẻ các mẹo để định khoản kế toán một cách nhanh chóng và chính xác từng khoản kế toán theo Thông tư 200 mới nhất.

** Góc khóa học: Các bạn sinh viên mới ra trường hoặc những người mới làm kế toán thực hành trên sổ sách thường rất bối rối khi định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Vì ở trong sách vở các bạn chỉ được học mười đến vài chục nghiệp vụ mẫu, còn thực tế khi đi làm, tùy loại hình và quy mô công ty, ở các công ty lớn có thể phát sinh đến hàng ngàn nghiệp vụ. Khi đó, đứng trước một nghiệp vụ bạn sẽ không biết hạch toán vào đâu. Trung tâm xin chia sẻ khóa học kế toán thực hành theo thông tư mới nhất với đội ngũ giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm truyền đạt cho học viên tham gia khóa học kế toán thực hành tại tphcm. kế toán thực hành có trải nghiệm cụ thể hơn – có kinh nghiệm làm với

A. Các bước định khoản kế toán

Bước 2: Xác định tài khoản của các đối tượng kế toán đã xác định ở bước 1

Bước 3: Xác định xu hướng biến động của từng đối tượng kế toán (Tăng hay giảm)

Bước 4: Xác định TK ghi Nợ, TK ghi Có

Bước 5: Xác định số tiền cụ thể ghi vào từng tài khoản

B. Nguyên tắc định khoản kế toán:

– Bên Nợ ghi trước/ Bên Có ghi sau

– Nghiệp vụ biến động tăng ghi 1 bên/ Nghiệp vụ biến động giảm ghi 1 bên

– Dòng ghi Nợ phải so le với Dòng ghi Có

– Tổng giá trị Bên Nợ = Tổng giá trị Bên Có

– Số dư có thể có ở cả Bên Nợ và Bên Có.

** Chú ý: Các tài khoản lưỡng tính: Tài khoản đầu 1 Các tài khoản kế toán lưỡng tính 131, 138, 331, 333, 338,…

C. Cách sử dụng các tài khoản để định khoản:

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách định khoản kế toán nhanh và hiệu quả nhất

** Kết cấu chung của tài khoản kế toán

– Bên Trái: Bên Nợ

– Bên Phải: Bên Có

– Nợ – Có không có ý nghĩa về mặt kinh tế mà chỉ mang tính Quy ước

+ Việc ghi Nợ là ghi số tiền thực hiện ở Bên Nợ + Việc ghi Có là ghi số tiền thực hiện ở Bên Có

** Bạn cần nhớ mẹo ghi nhớ định khoản kế toán sau:

+ TK đầu 1, 2, 6, 8 mang tính chất TÀI SẢN + TK đầu 3, 4, 5, 7 mang tính chất NGUỒN VỐN + Các TK mang tính chất TS: 1,2,6,8: Tăng bên Nợ – giảm bên Có + Các TK mang tính chất NV: 3,4,5,7: Tăng bên Có – giảm bên Nợ.

** Lưu ý các TK đặc biệt:

+ TK 214 – Hao mòn TSCĐ

+ TK 521: Các khoản giảm trừ doanh thu: có kết cấu ngược với kết cấu chung.

+ TK 214: tăng bên có, giảm bên Nợ.

+ TK 521: Tăng bên Nợ, giảm bên có.

** Kết cấu nhóm tài khoản

D. Quan hệ đối ứng tài khoản:

Bài viết: Hướng dẫn cách định khoản kế toán nhanh và hiệu quả nhất

1. Tăng một giá trị Tài sản này đồng thời làm giảm về giá trị của Tài sản kia một khoản tương ứng.

** Ví dụ: Mua hàng hóa A trị giá 22tr đã bao gồm thuế GTGT 10% và đã thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng.

Nợ TK 156 : 20tr

Nợ TK 133 : 2tr

Có TK 112 : 22tr

2. Tăng giá trị Nguồn vốn này đồng thời làm giảm giá trị Nguồn vốn kia một khoản tương ứng.

** Ví dụ: Vay Ngắn hạn số tiền = 100tr trả cho Người bán

Nợ TK 331 100.000.000

Có TK 311 : 100.000.000

3. Tăng giá trị Tài sản này đồng thời làm Tăng giá trị Nguồn vốn kia một khoản tương ứng.

** Ví dụ: Bán hàng hóa A với doanh thu chưa thuế GTGT 10% là 30tr, khách hàng đã thanh toán chuyển khoản.

Nợ TK 112 : 33tr

Có TK 511 : 30tr

Có TK 3331: 3tr

4. Giảm giá trị Tài sản này đồng thời làm giảm giá trị Nguồn vốn kia một khoản tương ứng.

** Ví dụ: Thanh toán Tiền lương cho Nhân viên bằng Tiền Mặt số tiền = 55tr

Nợ TK 334 : 55tr

Có TK 111 : 55tr

– TS tăng – TS giảm

– NV tăng – NV giảm

– TS tăng – NV tăng

– TS giảm – NV giảm

Bài viết: Hướng dẫn cách định khoản kế toán nhanh và hiệu quả nhất

1. Khi tạm ứng tiền mặt hoặc vật tư cho người lao động trong đơn vị, ghi: Nợ TK 141 – Tạm ứng Có các TK 111, 112, 152,. . .

2. Khi thực hiện xong công việc được giao, người nhận tạm ứng lập Bảng thanh toán tạm ứng kèm theo các chứng từ gốc đã được ký duyệt để quyết toán khoản tạm ứng, ghi: Nợ các TK 152, 153, 156, 241, 331, 621, 623, 627, 642,. . . Có TK 141 – Tạm ứng.

3. Các khoản tạm ứng chi (hoặc sử dụng) không hết, phải nhập lại quỹ, nhập lại kho hoặc trừ vào lương của người nhận tạm ứng, ghi: Nợ TK 111 – Tiền mặt Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu Nợ TK 334 – Phải trả người lao động Có TK 141 – Tạm ứng.

4. Trường hợp số thực chi đã được duyệt lớn hơn số đã nhận tạm ứng, kế toán lập phiếu chi để thanh toán thêm cho người nhận tạm ứng, ghi: Nợ các TK 152, 153, 156, 241, 331, 621, 623, 627,. . . Có TK 111 – Tiền măt.

Tags từ khóa: cách học thuộc bảng hệ thống tài khoản kế toán – bài tập định khoản kế toán có đáp án – định khoản các nghiệp vụ kế toán – bảng định khoản kế toán – cách định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh – định khoản kế toán là gì – định khoản kế toán theo thông tư 200 – cách xác định nợ có trong kế toán

Hướng Dẫn Học Kế Toán Trên Mạng

Việc đầu tiên bạn cần quan tâm khi muốn đi học kế toán thực hành để lấy kinh nghiệm thực tế đó là chọn cho mình được một địa chỉ học kế toán thật sự uy tín (Công ty kế toán Hà Nội là một trong những nơi bạn có thể hoàn toàn tin tưởng).

Điều thứ hai vô cùng quan trọng đó là công tác lựa chọn khóa học phù hợp: việc này phải xuất phát từ trình độ của bạn và nhu cầu học tập của bạn nữa:

Điều thứ 3 đó là ý thức, tinh thần học tập: ngoài thời gian học trên lớp bạn cần dành thêm một chút thời gian ở nhà để xem lại các phần đã học, Vì giáo viên của lớp học là những kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm nên trong quá trình học tập các bạn cố gắng khai thác hết những gì có thể, đó là hỏi thêm thật nhiều tình huống khó mà các đã từng gặp hoặc có thể ” giả tưởng” là sẽ gặp phải. Trao đổi với bạn cùng lớp để có cái nhìn khái quát hơn về nghề kế toán. Trong những buổi học lý thuyết thì bạn cố gắng nghe nhiều hơn ghi chép, mình chỉ ghi lại những ý chính thôi. Khi học thực hành nếu có thể bạn hãy tự làm ở nhà trước những phần đơn giản, đến công ty bạn dành thời gian vào những phần khó hơn. Hoặc có thể tìm hiểu thêm về một vài kỹ năng khác. Ví dụ : nếu đăng ký học kế toán Excel thì bạn tìm hiểu và hỏi thêm giáo viên về học phần mềm kế toán Fast hoặc Misa…

Học kế toán không phải chỉ học làm quen với những con số, thao tác trên máy, xử lý một vài nghiệp vụ phát sinh mà cái quan trọng là bạn học được kỹ năng làm việc, cách thức xử lý một vấn đề, bản lĩnh nghề nghiệp mà giáo viên đưa ra trong các tình huống. Bởi sau này bạn còn phải nghĩ tới việc phát triển nghề nghiệp. Muốn có lương cao thì bạn phải làm việc như thế nào? Muốn được sếp và đồng nghiệp quý mến thì bạn cần làm gì? Tất cả những điều đó bạn cần phải học hết từ kỹ năng giao tiếp, tiếp khách… Kế toán mà biết tiếng anh, biết về Tài chính và am

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ : KÊ KHAI THUẾ GTGT Cách tính thuế GTGT và viết hóa đơn GTGT

2. Đối tượng nộp hồ sơ khai thuế GTGT:

3. Hướng dẫn lập hồ sơ kê khai thuế

Hướng Dẫn Học Kế Toán Thuế Online Miễn Phí

Học kế toán thuế online miễn phí – Thực tế cho thấy công việc của kế toán thuế mang tính phức tập và đa dạng đòi hỏi trách nhiệm cao, không chỉ có kiến thức chuyên môn mà phải có kinh nghiệm và sự nhạy bén để xử lý các tình huống có thể phát sinh đối với doanh nghiệp. Chỉ với những sinh viên mới nhà trường hay với vào nghề chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn rất khó cạnh tranh vào vị trí kế toán thuế. Kế toán Việt Hưng thực hiện triển khai gói trợ giá học phí chỉ 0đ dành cho mọi đối tượng tham gia học kế toán thuế trên giáo trình trực tuyến độc quyền của Trung tâm không giới hạn thời gian truy cập sử dụng.

– Hằng tháng, quý năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ

– Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiêp, nộp ngân sách

– Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn

– Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất

– Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh

– Kiểm tra hóa đơn đầu vào

– Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế

– Đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán

– Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty

– Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cuối năm, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

– Lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và nộp thuế cho công ty

– Tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh của doanh nghiệp để theo dõi và hạch toán

– Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất

– Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ

– Kiểm tra đối chiếu hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra từng cơ sở

– Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh

2. Hình thức học kế toán thuế online miễn phí

– Tự học trực tuyến có hỗ trợ tương tác trực tuyến với giáo viên chuyên môn khi gặp khó khăn trong quá trình học & làm nghề

– 100% mẫu hoá đơn, chứng từ thực tế học như đi làm kết hợp Video hướng dẫn nghiệp vụ cầm tay chỉ việc hiệu quả

– Các kênh hỗ trợ học viên khi cần thiết: Chát trực tuyến trên Website, Teamviewer, Zalo Call, Facetime, Điện thoại, Email

3. Cách thức đăng ký gói khoá học kế toán thuế online miễn phí trên Ketoanviethung.com

à trang hệ thống (2) Kiểm tra hòm thư Email xác nhận đăng ký tài khoản mới khoá học kế toán thuế online thành công được gửi về hòm email bạn đã đăng ký. Bạn trỏ chuột vào đường link sẽ dẫn đến trang Giáo trình kế toán Online độc quyền

Nếu bạn là học viên cũ đã có tài khoản thì truy cập vào tài khoản trực tiếp trên trang giáo trình

(3) Thanh công cụ chọn Mục Khoá học của tôi “My Courses” lúc này màn hình sẽ hiện ra nội dung học phần khoá học kế toán thuế dành cho cá nhân bạn đã tham gia đăng ký thành công

(4) Học phần khoá học kế toán thuế online các họ phần 1,2,3… tương ứng theo buổi học quan trọng là bạn sở hữu gói học vô thời hạn bất cứ khi nào bao lâu cũng được

(5) Kế toán Việt Hưng với đội ngũ Giáo viên chuyên môn sẵn sàng hỗ trợ CHAT trực tuyến giải đáp mọi thắc mắc Quý học viên kể cả với các khoá học miễn phí: Giáo viên hỗ trợ

XEM THÊM: Hơn 60 Khoá học kế toán Online chuyên sâu

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Học Kế Toán Nhanh Nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!