Xem Nhiều 8/2022 # Giáo Án Tự Chọn Toán Lớp 11 Tiết 7: Thực Hành Giải Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản Bằng Máy Tính Bỏ Túi Casio Fx 500Ms # Top Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 8/2022 # Giáo Án Tự Chọn Toán Lớp 11 Tiết 7: Thực Hành Giải Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản Bằng Máy Tính Bỏ Túi Casio Fx 500Ms # Top Trend

Xem 13,266

Cập nhật thông tin chi tiết về Giáo Án Tự Chọn Toán Lớp 11 Tiết 7: Thực Hành Giải Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản Bằng Máy Tính Bỏ Túi Casio Fx 500Ms mới nhất ngày 09/08/2022 trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 13,266 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Giai Thừa Lớn Chứa Giai Thừa Bé Và Ứng Dụng
 • Giai Thừa Với Bài Toán Tổ Hợp
 • Tìm Hoành Độ Giao Điểm Của Đồ Thị Hàm Số
 • Phương Trình Hóa Học Đầy Đủ Chi Tiết Nhất
 • Phương Trình Hóa Học Là Gì? Hướng Dẫn Cách Cân Bằng Phương Trình Hóa Học
 • BẰNG MÁY TÍNH BỎ TÚI CASIO FX 500MS

  I- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

  1. Về kiến thức: Học sinh nắm được cách sử dụng máy tính bỏ túi Casio FX 500MS để tìm

  được công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản (gần đúng với độ chính xác đã

  2. Về kỹ năng: Sử dụng thành thạo máy tính, tính được giá trị của một hàm số lượng giác khi

  biết giá trị của đối số và ngược lại

  3. Về thái độ: Cẩn thận, chính xác, suy diễn logic

  Ngaøy soaïn:15/10/2007 Tieát:07 THỰC HÀNH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN BẰNG MÁY TÍNH BỎ TÚI CASIO FX 500MS I- MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT: 1. Veà kieán thöùc: Học sinh nắm được cách sử dụng máy tính bỏ túi Casio FX 500MS để tìm được công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản (gần đúng với độ chính xác đã định) 2. Veà kyõ naêng: Sử dụng thành thạo máy tính, tính được giá trị của một hàm số lượng giác khi biết giá trị của đối số và ngược lại 3. Veà thaùi ñoä: Caån thaän, chính xaùc, suy dieãn logic II- CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH: 1.Chuaån bò cuûa thaày: Máy tính bỏ túi Casio fx 500 MS, phấn màu, 2. Chuaån bò cuûa troø: Máy tính bỏ túi Casio fx 500 MS, phấn màu, III- HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC 1.OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá lôùp daïy. (1') 2. Kieåm tra baøi cuõ: Ghi laïi caùc coâng thöùc nghieäm cuûa caùc phöông trình löôïng giaùc cô baûn (2') 3. Giaûng baøi môùi: * Giôùi thieäu baøi môùi : Nhu cầu tính toán ngày càng nhanh và chính xác.Máy tính bỏ túi giúp chúng ta thực hiện điều đóàthực hành giải phương trình LGCB bằng máy tính Casio fx-500MS. (1') *Tieán trình tieát daïy: ÿ Hoạt động 1: : Thöïc haønh tìm giaù trò cung bieát giaù trò HSLG TL Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung 15' 5' Đặt vấn đề : sin= nếu biết cosx =.Tìm x? Hoạt động 1:Dùng MTBT tìm x biết sinx, cosx, tanx, cotx. +Giới thiệu các phím chức năng :sin-1 cos-1 tan-1 trên máy tính Casio fx 500MS ( fx 500MS) H:Tìm x biết : a.sinx=0,5 b.cosx=- c.tanx= +Trước tiên phải đưa máy về chế độ tính bằng đơn vị đo bằng độ. +Ghi kết quả các nhóm tìm được lên bảng. +Phân công các nhóm kiểm tra chéo kết quả trên bảng. H:Tính số đo bằng độ góc A biết: cos41o+sin41o= (0o<A<90o) +Ghi kết quả các nhóm tìm được lên bảng. +Nhận xét kết quả đúng +Gọi đại diện nhóm đọc kết quả đúng lên bảng trình bày Nhóm I: Thực hiện ví dụ a Nhóm II+III:thực hiện ví dụ b Nhóm IV:Thực hiện ví dụ c Các nhóm ghi kết quả trên bảng giấy trong. Đại diện nhóm trình bày các bước. Đại diện một nhóm lên bảng trình bày cách thực hành Ví dụ1:Tìm x biết a.sinx=0,5 b.cosx=- c.tanx= Thực hành: Ấn: a) Kq:x=30o b) Kq:x=109o28'163" c) Kq:x = 60o Ví dụ 2: Tích số đo bằng độ của góc A biết cos41o+sin41o= với 0o<A<90o Giải: Kq: A = 86o ÿ Hoaït ñoäng2: Giải phương trình lượng giác cơ bản bằng MTBT. TL Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung 15' HD: Có thể sử dụng MTBT để giải phương trình lượng giác cơ bản. Tuy nhiên đối với phương trình sinx=a chỉ cho kết quả là arcsina với đơn vị radian hoặc đã được đổi ra độ , theo công thức nghiệm ta viết các nghiệm: x= arcsina+k2p, kÎz x= p-arcsina+k2p,kÎz Chia lớp 4 nhóm và phân nhiệm vụ +Nhóm 1+2: ví dụ a +Nhóm 3+4: ví dụ b +Gọi đại diện nhóm lên trình bày. +Cho nhóm còn lại nhận xét. +Chính xác hoá kết quả. +Đại diện nhóm trình bày và nhóm còn lại nhận xét. Ví dụ 3:Dùng MTBT giải các phương trình sau: a) cotx = 3 b) cos(3x-36o) = Giải: a) cotx = 3Ûtanx= Tìm được x=0,3217+kp(kÎz) b)Tính cos(3x-36o) Ấn: +Tính x: x=24o+k120o Ấn tiếp: x=k120o ÿ Hoaït ñoäng: Cuûng coá toaøn baøi TL Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung 5' Củng cố toàn bài +Nhắc lại chức năng của các phím sin-1 cos-1 tan-1 +Cài chế độ +Các dạng bài toán pt lượng giác cơ bản dùng MTBT để giải. HS thực hành trên máy tính fx-500MS Một số Ví dụ hs tự cho và tính. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: (1') + Xem trước bài mới: "MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP" IV-RUÙT KINH NGHIEÄM BOÅ SUNG:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Đại Số 11 Chương 1 Tiết 11: Thực Hành Giải Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản Bằng Máy Tính Bỏ Túi Casio Fx 500Ms
 • Cách Nội Suy Bằng Máy Tính Fx 500 Ms
 • Thuật Toán Giải Phương Trình Lượng Giác Bằng Máy Tính Cầm Tay Casio Fx
 • Giải Bài Tập Trang 88 Sgk Hình Học 10 Bài 1, 2, 3, 4, 5
 • Pp Giải Phương Trình Mũ, Logarit
 • Bạn đang xem bài viết Giáo Án Tự Chọn Toán Lớp 11 Tiết 7: Thực Hành Giải Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản Bằng Máy Tính Bỏ Túi Casio Fx 500Ms trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100