Xem Nhiều 2/2023 #️ Giáo Án Toán 5: Cộng Số Đo Thời Gian # Top 9 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 2/2023 # Giáo Án Toán 5: Cộng Số Đo Thời Gian # Top 9 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giáo Án Toán 5: Cộng Số Đo Thời Gian mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Kim Thoa §èi t­îng häc sinh: Líp 5 **************************************************************** TOÁN Céng sè ®o thêi gian I. Yêu cầu cần đạt: Giúp HS biết : – Thực hiện phép cộng số đo thời gian. – Vận dụng giải các bài toán đơn giản. – Làm các BT (Bài 1 dòng 1,2; bài 2).BT1(dòng 3,4):HSKG II. Các hoạt động dạy- học : 1. Kiểm tra bài cũ: – Gọi 2 HS lên bảng làm bài . Dưới lớp theo dõi nhận xét. + Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 0,5ngày = ….. giờ 1,5giờ =….. phút 84phút = ….. giờ 135giây = ….. phút – Nhận xét bài làm của HS, ghi điểm. 2. Dạy bài mới: . Hoạt động GV Hoạt động HS HĐ1: Hướng dẫn HS tìm hiểu bài: * Thực hiện phép cộng số đo thời gian. Ví dụ 1: – GV nêu ví dụ 1 (trong SGK, cho HS nêu phép tính tương ứng). – GV hướng dẫn cho HS tìm cách đặt tính và tính: Ví dụ 2 : – GV nêu bái toán, sau đó cho HS nêu phép tính tương ứng. – GV cho HS đặt tính và tính: *Vậy : Muốn cộng số đo thời gian ta làm thế nào? HĐ 2 : Hướng dẫn học sinh lµm bài luyện tập. Bài 1 : – GV cho HS tự làm bài, gọi 4 em lên bảng làm sau đó thống nhất kết quả. – GV hướng dẫn những HS yếu cách đặt tính và tính, chú ý phần đổi đơn vị đo thời gian. – Nhận xét, ghi điểm. Bài 2: – GV cho HS đọc bài rồi thống nhất phép tính tương ứng để giải bài toán. Sau đó HS tự tính và viết lời giải – Gọi một HS trình bày trên bảng – Nhận xét, ghi điểm 3. Củng cố – Gọi 2 HS nhắc lại cách cộng số đo thời gian. 4. Dặn dò: – Dặn HS về nhà học thuộc cách cộng số đo thời gian và làm bài trong vở BT Toán. [ – HS theo dõi, nêu phép tính: 3giờ 15phút + 2giờ 35phút = ? + 3 giờ 15 phút 2 giờ 35 phút 5 giờ 50 phút Vậy 3giờ 15phút + 2giờ35 phút = 5giờ 50phút . Ví dụ 2 : + 22phút 58giây 23phút 25giây 45phút 83giây (83 giây = 1phút 23giây) Vậy 22phút 58giây + 23phút 25giây = 46phút 23giây * Muốn cộng số đo thời gian ta cộng các số đo theo từng loại đơn vị. Trong trường hợp số đo theo đơn vị phút, giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì cần đổi sang đơn vị hàng lớn hơn liền kề. Bài 1. Tính: a) 7 năm 9tháng + 5năm 6tháng + 7 năm 9tháng 5 năm 6tháng 12 năm 15tháng (15 tháng = 1năm 3 tháng) Vậy 7 năm 9tháng + 5năm 6tháng = 13 năm 3 tháng) 3giờ 5phút + 6giờ 32phút + 3giờ 5phút 6giờ 32phút 9giờ 37phút Vậy 3giờ 5phút + 6giờ 32phút = 9 giờ 37 phút 12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút + 12giờ 18phút 8giờ 12phút 20giờ 30phút Vậy 12giờ 18phút + 8giờ 12phút = 20giờ 30phút. 4giờ 35phút + 8giờ 42phút + 4giờ 35phút 8giờ 42phút 12giờ 77phút (77phút = 1giờ 17phút) Vậy : 4giờ 35phút + 8giờ 42phút = 13giờ 17phút. Bài 2. – Cả lớp làm vào vở và nhận xét bài bạn làm trên bảng: Tóm tắt. Lâm đi từ nhà đến bến xe: 35 phút Sau đó đi đến Viện Bảo tàng lịch sử hết: 2 giờ 20 phút. Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng lịch sử : phút ? Bài giải: Thời gian Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử là: 35phút + 2giờ 20phút = 2giờ 55phút Đáp số : 2giờ 55phút

Giáo Án Toán Lớp 5 Cộng Số Đo Thời Gian

Trường: TH Lý Tự TrọngNgày soạn: 28 tháng 2 năm 2017 Ngày dạy: 2 tháng 3 năm 2017Người dạy: Phan Thị ThủyLớp : 5A Giáo án : Toán – lớp 5

HOẠT ĐỘNG DẠYTGHOẠT ĐỘNG HỌC

1. Khởi động2. Bài cũ– 1 học sinh đứng tại chỗ đọc các số đo thời gian theo thứ tự từ bé đến lớn.– 2 học sinh lên bảng làm bài: 4 năm 2 tháng =…… tháng phút = ………. giây 72 phút = ……. giờ 1,5 giờ = …… phút– Chữa bài, nhận xét và tuyên dương. 3. Bài mớia) Giới thiệu bài– Trong tiết học toán trước chúng ta đã học bài ” bảng đơn vị đo thời gian” vậy để cộng các số đo thời gian như thế nào thì hôm nay chúng ta cùng vào bài mới bài ” cộng số đo thời gian”.b) Các hoạt động dạyHĐ1: Thực hiện phép cộng số đo thời gian– Treo bảng phụ ghi bài toán ví dụ 1 trong sách giáo khoa lên bảng.+ Bài toán cho ta biết gì?

+ Bài toán hỏi ta điều gì?

+ Xe ôtô đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết bao nhiêu lâu?+ Xe tiếp tục đi từ Thanh Hóa đến Vinh hết bao lâu?

+ Bài toán yêu cầu các em tính gì?

– Giáo viên nhận xét và chốt lại nội dung bài toán bằng sơ đồ.

+ Để tính được thời gian xe đi được từ Hà Nội đến Vinh ta phải làm phép tính gì?

– Yêu cầu một học sinh lên bảng đặt tính rồi tính, dưới lớp làm vào vở.

– Yêu cầu học sinh nêu cách tính.– Yêu cầu học sinh nhận xét bài làm của bạn, giáo viên nhận xét và kết luận.+ 3 giờ 15 phút cộng 2 giờ 35 phút bằng 5 giờ 50 phút.

* Ví dụ 2

– Yêu cầu học sinh quan sát, một học sinh đọc thành tiếng cho cả lớp nghe.+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?+ Nhận xét và chốt lại nội dung bài toán bằng sơ đồ:

+ Như vậy muốn biết người đua xe đạp đi cả hai quãng đường hết thời gian là bao nhiêu ta phải thực hiện phép tính gì?+ Tương tự như phép tính ở ví dụ 1 các em hãy đặt tính và thực hiện phép tính trên.

Bài 1,2,3,4 Trang 134 Sgk Toán 5: Luyện Tập Cộng Trừ Số Đo Thời Gian

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 134 SGK Toán 5: Luyện tập cộng trừ số đo thời gian

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12 ngày = …giờ b) 1,6 giờ = …phút

3,4 ngày = …giờ 2 giờ 15 phút =…phút

4 ngày 12 giờ = …giờ 2,5 phút = …giây 1/2 giờ = … phút 4 phút 25 giây = …giây

Đáp án: a) 12 ngày = 288 giờ (24 giờ x 12 = 288 giờ)

3,4 ngày = 81,6 giờ (24 giờ x 3,4 = 81,6 giờ)

4 ngày 12 giờ = 108 giờ (24 giờ x 4 + 12 giờ = 108 giờ) 1/2 giờ = 30 phút (60 phút x 1/2 = 30 phút )

b) 1,6 giờ = 96 phút (60 phút x 1,6 = 96 phút),

2 giờ 15 phút = 135 phút (60 phút x 2 + 15 phút = 135 phút),

2,5 phút = 150 giây (60 phút x 2,5 = 150 giây),

4 phút 25 giây = 265 giây (60 phút x 4 + 25 giây = 265 giây)

Bài 2 trang 134: Tính:

a) 2 năm 5 tháng + 13 năm 6 tháng;

b) 4 ngày 21 giờ + 5 ngày 15 giờ;

c) 13 giờ 34 phút + 6 giờ 35 phút;

Đáp án: a) 2 năm 5 tháng + 13 năm 6 tháng = 15 năm 11 tháng.

b) 4 ngày 21 giờ + 5 ngày 15 giờ = 10 ngày 12 giờ.

c) 13 giờ 34 phút + 6 giờ 35 phút = 20 giờ 9 phút.

Bài 3 trang 134 Toán 5: Tính:

a) 4 năm 3 tháng – 2 năm 8 tháng;

b) 15 ngày 6 giờ – 10 ngày 12 giờ;

c) 13 giờ 23 phút – 5 giờ 45 phút;

Đáp án: a) 4 năm 3 tháng – 2 năm 8 tháng = 1 năm 7 tháng.

b) 15 ngày 6 giờ – 10 ngày 12 giờ = 4 ngày 18 giờ.

c) 13 giờ 23 phút – 5 giờ 45 phút = 7 giờ 38 phút.

Bài 4 trang 134: Năm 1492, nhà thám hiểm Cri-xtô-phơ và Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ. Năm 1961, I-u-ri Ga-ga-in là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Hỏi hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm?

Đáp án: Hai sự kiện cách nhau số năm là: 1961 – 1492 = 469 (năm)

Đáp số: 469 (năm).

Giải Bài Tập Trang 133 Sgk Toán 5: Trừ Số Đo Thời Gian

Giải bài tập trang 133 SGK Toán 5: Trừ số đo thời gian

Giải bài tập trang 132 SGK Toán 5: Cộng số đo thời gian

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 133 SGK Toán lớp 5

Giải Toán lớp 5 trang 133 tập 2 – Trừ số đo thời gian – Bài 1

Tính

a) 23 phút 25 giây – 15 phút 12 giây

b) 54 phút 21 giây – 21 phút 34 giây

c) 22 giờ 15 phút – 12 giờ 35 phút

Hướng dẫn giải

– Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép trừ các số tự nhiên.

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

– Nếu số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì cần chuyển đổi 1 đơn vị hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ như bình thường.

Đáp án

Giải Toán lớp 5 trang 133 tập 2 – Trừ số đo thời gian – Bài 2

Tính

a) 23 ngày 12 giờ – 3 giờ 8 giờ

b) 14 ngày 15 giờ – 3 ngày 17 giờ

c) 13 năm 2 tháng – 8 năm 6 tháng

Đáp án

a) 23 ngày 12 giờ – 3 ngày 8 giờ = 20 ngày 04 giờ

b) 14 ngày 15 giờ – 3 ngày 17 giờ = 13 ngày 39 giờ – 3 ngày 17 giờ = 10 ngày 22 giờ

c) 13 năm 2 tháng – 8 năm 6 tháng = 12 năm 14 tháng – 8 năm 6 tháng = 4 năm 8 tháng

Đặt tính như sau

Giải Toán lớp 5 trang 133 tập 2 – Trừ số đo thời gian – Bài 3

Một người đi từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 8 giờ 30 phút. Giữa đường người đó nghỉ 15 phút. Nếu không kể thời gian nghỉ. Người đó đi quãng đường AB hết bao nhiêu thời gian?

Áp dụng công thức:

Thời gian đi = thời gian đến – thời gian xuất phát – thời gian nghỉ (nếu có)

Đáp án

Thời gian người đó đi quãng đường AB (không kể thời gian nghỉ) là:

(8 giờ 30 phút – 6 giờ 45 phút) – 15 phút = 1 giờ 30 phút

Đáp số: 1 giờ 30 phút

Ngoài các dạng bài tập SGK Toán 5, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo lời giải hay Vở bài tập Toán lớp 5 hay đề thi học kì 1 lớp 5 và đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng việt, Tiếng Anh, Khoa học, Sử, Địa, Tin học các trường trên cả nước mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Bạn đang xem bài viết Giáo Án Toán 5: Cộng Số Đo Thời Gian trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!