Xem Nhiều 2/2023 #️ Giáo Án Ngữ Văn 12 Bài 1 Đến 13 # Top 2 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 2/2023 # Giáo Án Ngữ Văn 12 Bài 1 Đến 13 # Top 2 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giáo Án Ngữ Văn 12 Bài 1 Đến 13 mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tiết PPCT: 1+2 BÀI: KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CMT8- NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp Học sinh nắm được 1. Kiến thức: Nắm được một số nét tổng quát về các chặng đường phát triển, những thành tựu chủ yếu và những đặc điểm cơ bản của văn học VIỆT NAM (VHVN) từ CMT8 năm 1945 đến năm 1975 và những đổi mới bước đầu của VHVN giai đoạn từ năm 1975, nhất là từ năm 1986 đến hết thế kỉ XX. 2. Kĩ năng: Rèn luyện năng lực tổng hợp, khái quát, hệ thống hoá các kiến thức đã học về VHVN từ CMT8 năm 1945 đến hết thế kỉ XX 3. Thái độ, tư tưởng: Có quan điểm lịch sử, quan điểm toàn diện khi đánh giá văn học thời kì này; không khẳng định một chiều mà cũng không phủ nhận một cách cực đoan II. CHUẨN BỊ: 1. Chuẩn bị của giáo viên: – Đọc SGK, SGV, TLTK, soạn giáo án . 2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc SGK, TLTK để củng cố kiến thức cũ và chuẩn bị cho bài mới theo HDHB. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tình hình lớp: 1 phút – Ổn định trật tự, điểm danh học sinh trong lớp 2. Kiểm tra bài cũ: không 3. Giảng bài mới: 82 phút – Tạo tâm thế tiếp thu bài mới. – Giới thiệu bài: TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY Thời lượng HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG 44ph HĐ1: – Hãy tóm tắt những nét chính về tình hình lịch sử, xã hội, văn hoá có ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của VHVN giai đoạn 1945-1975? – Văn học VIỆT NAM 1945-1975 phát triển qua mấy chặng? – Những tác phẩm đáng chú ý trong năm độc lập đầu tiên? Cảm hứng chung ? – Sự kiện lịch sử nào đánh dấu sự chuyển biến lớn của VH ở cuối năm 1946? – Trong văn xuôi những thể loại nào đóng vai trò tiên phong của văn học kháng chiến hống Pháp? – Thử lí giải vì sao từ 1950 trở đi, văn xuôi tạo được bước phát triển mới? – Nêu tên những bài/tập thơ hay ra đời trong KCCP? – Nêu một số nét chính về hoàn cảnh lịch sử, xã hội chặng 1955-1964? – Nêu tên một số TP tiêu biểu cho các loại hình văn học chặng đường 1955-1964? – Nêu một số nét chính về hoàn cảnh lịch sử, xã hội chặng 1965-1975? – Nêu tên một số TP tiêu biểu cho các loại hình văn học chặng đường 1955-1964? – Cho HS đọc SGK và tóm tắt những đóng góp của xu hướng văn học tiến bộ, yêu nước và CM MN – Nhìn một cách bao quát văn học VN 1945- hết TK XX mang những đặc điểm nào? – Yc HS đọc thầm SGK và phát biểu về những phương diện thể hiện của khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Lấy một số TP các em đã học để minh hoạ. – Thử phân biệt cảm hứng lãng mạn trong văn học thời kì này với văn học lãng mạn trước 1945? HĐ1: – Tóm tắt ý và phát biểu Đọc thầm SGK, phát biểu : – 3 chặng: 1945-1954; 1955-1964; 1965-1975 – Các tác phẩm Dân khí miền Trung, Huế tháng Tám, Vui Bất tuyệt, Ngọn quốc kì, Hội nghị non sông,..phản ánh được không khí hồ hởi, vui sướng đặc biệt của nhân dân ta khi đất nước giành được độc lập. – Cuộc toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 – Truyện ngắn và kí – Cuộc KC đã tạo được thế và lực mới; nhà văn tích luỹ vốn sống và nghệ thuật .. -Cảnh khuya, Cảnh rừng Việt Bắc, Rằm tháng giêng,..( Hồ Chí Minh), Bên khia sông Đuống ( Hoàng Cầm), Tây Tiến (Quang Dũng),..Đặc biệt là tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu. – MB bước vào giai đoạn xây dựng hoà bình và CNXH. MN tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai ( HS đọc thầm SGK và nêu) – MB vừa xây dựng CNXH vừa chống chiến tranh phá hoại của Mĩ. MN tiếp tục cuộc chiến tranh giải phóng. ( HS đọc thầm SGK và nêu) – Đọc thầm SGK và tóm tắt những đóng góp của xu hướng văn học tiến bộ, yêu nước và CM MN – Đọc thầm SGK và nêu 3 đặc điểm – Đọc thầm SGK và nêu – Làm việc theo nhóm I- KHÁI QUÁT VHVN TỪ CMT8 NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1975: 1-Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá: – Đường lối văn nghệ của Đảng góp phần tạo nên một nền văn học thống nhất về khuynh hướng tư tưởng, về tổ chức và quan niệm nhà văn kiểu mới. – Hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ kéo dài suốt 30 năm. – Nền kinh tế nước ta còn nghèo nàn và chậm phát triển. Giao lưu văn hoá chủ yếu giới hạn trong các nước XHCN. 2- Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu: a) Chặng đường từ 1945 đến 1954: – Một số tác phẩm trong hai năm 1945-1946 phản ánh được không khí hồ hởi, vui sướng đặc biệt của nhân dân ta khi đất nước giành được độc lập. – Từ cuối 1946 đến 1954 văn học tập trung phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. + Truyện ngắn và kí sớm đạt được thành tựu: Một lần tới Thủ đô, Trận phố Ràng (Trần Đăng), Đôi mắt, Ở rừng (Nam Cao); Làng (Kim Lân); Thư nhà (Hồ Phương), Từ năm 1950, xuất hiện những tập truyện, kí khá dày dặn: Vùng mỏ (Võ Huy Tâm); Xung kích (Nguyễn Đình Thi); Đất nước đứng lên (Nguyên Ngọc), + Thơ ca đạt nhiều thành tựu xuất sắc: Cảnh khuya, Cảnh rừng Việt Bắc, Rằm tháng giêng,..( Hồ Chí Minh), Bên khia sông Đuống ( Hoàng Cầm), Tây Tiến (Quang Dũng),..Đặc biệt là tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu. + Một số vở kịch ra đời phản ánh kịp thời hiện thực CM và KC. b) Chặng đường từ 1955 đến 1964: – Văn xuôi mở rộng đề tài, bao quát khá nhiều vấn đề, nhiều phạm vi của hiện thực đời sống: + Cuộc kháng chiến chống Pháp + Hiện thực đời sống trước CM + Công cuộc xây dựng CNXH. – Thơ ca phát triển mạnh mẽ, nhiều tập thơ xuất sắc ra đời. – Kịch nói có bước phát triển mới c) Chặng đường từ 1965 đến 1975: Chủ đề bao trùm của VH là đề cao tinh thần yêu nước, ngợi ca chủ nghĩa anh hùng CM – Văn xuôi tập trung phản ánh cuộc sống chiến đấu và lao động, khắc hoạ khá thành công hình ảnh con người VIỆT NAM anh dũng, kiên cường và bất khuất. + Truyện kí CMMN đạt nhiều thành tựu nổi bật. + Truyện kí ở miền Bắc cũng phát triển mạnh – Thơ đạt được bước tiến mới trong mở rộng, đào sâu chất liệu hiện thực đồng thời tăng cường sức khái quát, chất suy tưởng và chính luận. Đặc biệt là sự xuất hiện đông đảo và những đóng góp đặc sắc của thế hệ các nhà thơ trẻ. – Kịch nói có những thành tựu mới, gây được tiếng vang d) Văn học vùng địch tạm chiếm (1946-1975): Xu hướng văn học tiến bộ, yêu nước và cách mạng có những đóng góp đáng ghi nhận trên cả hai bình diện chính trị-xã hội và văn học. 3) Những đặc điểm cơ bản: a) Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng CM hoá, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước. Văn học VIỆT NAM 1945-1975 như một tấm gương phản chiếu những vấn đề lớn lao, trọng đại nhất của đất nước và cách mạng: đấu tranh thống nhất đất nước và xây dựng CNXH. b) Nền văn học hướng về đại chúng. c) Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. + Khuynh hướng sử thi thể hiện: * Đề tài là những vấn đề có ý nghĩa lịch sử và tính chất toàn dân tộc * Nhân vật chính là những con người đại diện cho tinh hoa và khí phách, phẩm chất và ý chí của dân tộc; gắn bó số phận cá nhân với số phận đất nước; luôn đặt bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, ý thức chính trị, tình cảm lớn, lẽ sống lớn lên hàng đầu * Lời văn thường mang giọng điệu ngợi ca, trang trọng và lấp lánh vẻ đẹp tráng lệ, hào hùng. + Cảm hứng lãng mạn là cảm hứng khẳng định cái tôi đầy tình cảm, cảm xúc và hướng tới lí tưởng ( ở thời kì này là ngợi ca cuộc sống mới, con người mới, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng CM và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước. + Khuynh hướng sử thi kết hợp với cảm hứng lãng mạn làm cho văn học thấm nhuần tinh thần lạc quan, đồng thòi đáp ứng được yêu cầu phản ánh hiện thực đời sống trong quá trình vận động và phát triển cách mạng. 25ph HĐ2: – Hãy tóm tắt những nét chính về tình hình lịch sử, xã hội, văn hoá đã thúc đẩy đổi mới văn học giai đoạn 1986 đến hết TK XX? – Văn học phát triển qua mấy chặng? Nêu một số thành tựu cơ bản của các thể loại ? ( GV so sánh từng thể loại ở các thời kì, giai đoạn để HS thấy được một cách cụ thể hơn) – Hãy thử nêu các phương diện đổi mới của văn học từ 1986 trở đi ? – Quá trình đổi mới cũng bộc lộ những khuynh hướng lệch lạc nào? HĐ2: – Đọc SGK và nêu những nét chính về hoàn cảnh xã hội sau 1975. – Đọc SGK và nêu – Đọc SGK và nêu II- VÀI NÉT KHÁI QUÁT VHVN TỪ NĂM 1975 ĐẾN HẾT TK XX 1) Hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá: – Với chiến thắng 30.04.1975, lịch sử dân tôc ta mở ra một thời kì mới-thời kì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Tuy nhiên từ 1975 đến 1985 đất nước ta lại gặp phải những khó khăn và thử thách mới. – Từ năm 1986, Đảng ta đề xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện. Tiếp xúc và giao lưu văn hoá được mở rộng. Sự nghiệp đổi mới thúc đẩy nền văn học cũng phải đổi mới để phù hợp với nguyện vọng của nhà văn và người đọc cũng như quy luật phát triển khách quan của văn học. 2) Những chuyển biến một số thành tựu ban đầu: – Từ sau 1975, thơ không tạo được sự lôi cuốn, hấp dẫn như các giai đoạn trước nhưng vẫn có những tác phẩm được bạn đọc chú ý. – Từ sau 1975, văn xuôi có nhiều khởi sắc, bộc lộ ý thức đổi mới cách viết về chiến tranh, cách tiếp cận hiện thực đời sống. Từ năm 1986, văn học chính thức bước vào chặng đường đổi mới, gắn bó, cập nhật hơn đối với những vấn đề của đời sống hằng ngày. Nhiều tác phẩm tạo được tiếng vang lớn – Từ sau năm 1975, kịch nói phát triển mạnh mẽ. Các vở Hồn Trương Ba da hàng thịt (Lưu Quang Vũ) và Mùa hè ở biển (Xuân Trình),tạo được sự chú ý 3- Một số phương diện đổi mới trong văn học: – Văn học đổi mới vận động theo khuynh hướng dân chủ hoá, mang tính nhân bản, nhân văn sâu sắc. – Đề cao cá tính sáng tạo của nhà văn, đổi mới cách nhìn nhận, cách tiếp cân con người và hiện thực đời sống, đã khám phá con người trong những mối quan hệ đa dạng và phức tạp, thể hiện con người ở nhiều phương diện của đời sống, kẻ cả đời sống tâm linh. Nhìn tổng thể cái mới của văn học giai đoạn này là tính chất hướng nội, quan tâm nhiều hơn tới số phận cá nhân trong những hoàn cảnh phức tạp, đời thường. Bên cạnh những thành tựu, quá trình đổi mới văn học cũng xuất hiện những khuynh hướng tiêu cực, những biểu hiện quá đà, thiếu lành mạnh 10ph HĐ3: – Nêu những thành tựu nổi trội và một số biểu hiện hạn chế của văn học VN 1945-1975? HĐ3: – Đọc SGK và nêu III- KẾT LUẬN: – Văn học VIỆT NAM từ 1945 đến 1975 đã kế thừa và phát huy mạnh mẽ những truyền thống tư tưởng lớn của văn học dân tộc, và đạt được nhiều thành tựu nghệ thuật ở nhiều thể loại, tiêu biểu nhất là thơ và truyện ngắn. Tuy nhiên do hoàn cảnh chiến tranh, văn học giai đoạn này cũng có nhiều hạn chế. – Từ năm 1986, văn học đổi mới mạnh mẽ phù hợp với nguyện vọng của nhà văn và người đọc, phù hợp với quy luật khách quan của văn học và gặt hái được những thành tựu bước đầu. 8 ph – Cho HS đọc Ghi nhớ – Hãy vạch một số ý chính cho đề bài luyện tập – 1 HS đọc, lớp lắng nghe. – Làm việc nhóm * CỦNG CỐ – LUYỆN TẬP: – Như Ghi nhớ – Gợi ý giải bài tập: + … eät,hieåm trôû : Saøi Khao söông laáp,ñoaøn quaân moûi. Möôøng laùc hoa veà trong ñeân hôi. Doác leân khuùc khuyûu,doác thaêm thaúm. Heo huùt coàn maây,suùng ngöûi trôøi. Ngaøn thöôùc leân cao,ngaøn thöôùc xuoáng. Nhaø ai Pha Luoâng,möa khôi xa Chieàu chieàu oai linh thaùc gaàm theùt, Ñeâm ñeâm Möôøng Hòch,coïp treâu ngöôøi Nhöõng thieáu thoán vaø söï khaéc nghieät cuûa thieân nhieân khieán ngöôùi lính meät moûi nhöng vaãn oai phong,caùi oai phong cuûa loaøi hoå (döõ doäi vaø hoang daõ ): Anh baïn daõi daàu khoâng böôùc nöõa, Guïc leân suùng muû,boû queân ñôøi Taây Tieán ñoaøn quaân khoâng moïc toùc, Quaân xanh maøu laù döõ oai huøm, Maét tröøng göûi moâng qua bieân giôùi Soâng Maõ gaàm leân khuùc ñoäc haønh * Böôùc chaân cuûa ñoaøn quaân Taây Tieán ñaõ traûi qua nhieàu ñòa hình hieåm trôû,hoang daõ,treân moät ñòa baøn roäng lôùn. Con ñöôøng haønh quaân gian khoå aáy ñöôïc mieâu taû baèng nhöõng caâu thô nhieàu thanh traéc,khoù ñoïc,gôïi leân caùi traéc trôû,traäp truøng cuûa ñòa hình. Vöøa phaûi ñoái maët vôùi thieân nhieân hieåm trôû,ñoaøn quaân Taây Tieán coøn phaûi ñoái maët vôùi nhöõng thieáu thoán veà ñieàu kieän soáng. Ngöôùi lính meät moûi,ñoùi khaùt,beänh taätTheá nhöng hoï vaãn giöû ñöôïc veû oai phong vaø phôi phôùi tinh thaàn. Chính söï ñoái laäp aáy ñaõ taïo neân neùt hieân ngang,khí phaùch haøo huøng cuûa ngöôøi chieán só. Hoï coù meät moûi,gaày oám xanh xao nhöng ôû hoï vaãn toaùt leân veû oai phong laõng maïn,caùi oai phong cuûa loaøi hoå giöûa choán röøng thieâng nöôùc ñoäc. Beân caïnh nhöõng caâu thô nhieàu thanh traéc khoù ñoïc gôïi noåi nhoïc nhaèn,traéc trôû laø nhöõng caâu thô nhieàu thanh baèng taïo aâm ñieäu khaùc laï gôïi caûm giaùc moâng lung,chôi vôi,kích thích höùng thuù phieâu löu maïo hieåm. 2 – Nhöõng kyû nieäm khoù queân treân böôùc ñöôøng haønh quaân : Doanh traïi böøng leân hoäi ñuoác hoa, Kìa em xieâm aùo töï bao giôø Coù nhôù daùng ngöôøi treân ñoäc moäc, Troâi doøng nöôùc luõ hoa ñong ñöa Maéttröøng göûi moäng qua bieân giôùi Ñeâm mô Haø Noäi daùng kieàu thôm(ñoái vôùi tình yeâu cuõng khaùc laï,döõ doäi) Möôøng Laùc hoa veà trong ñeâm hôi (caûm giaùc laâng laâng,nuùi röøng huøng vó nhöng cuõng cho nhöõng saûn vaät thôm ngon : côm neáp xoâigian khoå trôû thaønh yeáu toá kich thích söï phieâu löu maïo hieåm,kich thích höùng thuù khaùm phaù cuûa ngöôøi lính treû) * Trong cuoäc haønh quan gian khoå nhöng loøng ngöôøi lính treû luoân traøn ñaày caûm giaùc laâng laâng aám aùp tröôùc nuùi röøng thieân nhieân huøng vó. Thieân nhieân khaéc nghieät ñaõ cho ngöôøi lính caùi thuù phieâu löu maïo hieåm,cho ngöôøi lính caùi aám aùp cuûa côm leân khoùi,caùi höông vò ngoït ngaøo cuûa neáp xoâi.Treân ñöôøng haønh quaân coøn coù nhöõng ñeâm hoäi ñuoác hoa töng böøng sôi ñoäng khoù queân bôûi veõ ñeïp cuûa nhöõng thieáu nöõ mieàn sôn cöôùc xinh xinh nhö nuï hoa cuûa nuùi röøng taây baéc. Nhöõng hình aûnh laõng maïn,laï luøng cuûa “daùng ngöôøi treân ñoäc moäc,troâi doøng nöôùc luû hoa ñung ñöa”. Cuõng coù luùc ngöôøi chieán só thaû hoàn veà nôi phoá thò “mô daùng kieàu thôm”. Quaû laø moät taâm hoàn laõng maïn,gian khoå khoâng heà ngaên noåi taâm hoàn mô moäng cuûa caùc chaøng trai treû. Quang Duõng ñaõ giuùp ta nhìn thaáy veû ñeïp cuûa ngöôøi lính ôû moät goùc ñoä môùi meõ ñoäc ñaùo trong hoaøn caûnh khaù ñaëc bieät. 3 – Taây Tieán- Moät khuùc ca bi traùng. _ Bi: Maát maùc,gian khoå,hy sinhraát khoác lieät.(ñoaøn quaân khoâng moïc toùc,quaân xanh maøu laù,raûi raùc bieân cöông moà vieãn xöù,aùo baøo thay chieáu anh veà ñaát,soâng Maõ gaàm leân khuùc ñoäc haønh _ Traùng : Tinh thaàn hieân ngang,phôi phôùi trong taâm hoàn moät ñi khoâng trôû laïi,vöõng tin ôû haønh ñoäng xaû thaân vì nöôùc (chieán truôøng ñi chaúng tieác ñôøi xanh,Taây Tieán ngöôøi ñi khoâng heïn öôùc,ñöôøng leân thaêm thaúm moät chia phoâi).Daùng veõ oai huøng,döõ doäi töông xöùng vôùi hình aûnh cuûa thieân nhieân (ngay khi ngaõ xuoáng cuõng vôùi tieáng gaàm döû doäi cuûa thieân nhieân). Vaãn luoân trong tö theá böôùc tôùi (guïc leân suùng muû,boû queân ñôøi) * Coù theå noùi,Taây Tieán laø caùi nhìn thaúng vaøo söï thaät khaéc nghieät cuûa cuoäc chieán,tuy coù bi maø khoâng luî. Chieán tröôøng ñaày gian khoå,maát maùt ,hy sinh,raát khoác lieät nhöng caùc chaøng trai Taây Tieán vaãn luoân haøo höùng,laõng maïn,vaãn quyeát chí ra ñi. Hình aûnh ngöôùi lính Taây Tieán mang daùng daáp cuûa ngöôøi chieán binh ngaøy xöa. Quyeát chí ra ñi laø chaáp nhaän taát caû. Ra ñi laø daãu coù cheát (da ngöïa boïc thaây) cuõng khoâng maøn. Ngöôøi chieán só chaáp nhaän “aùo baøo thay chieáu anh veà ñaát”laø chaáp nhaân caùi cheát haøo huøng vì nôï nöôùc,ra ñi trong tieáng nhaïc ñöa tieån traàm huøng cuûa thieân nhieân (soâng Maõ gaàm leân khuùc ñoäc haønh ). Nhöõng töø ngöõ Haùn Vieät ñöôïc söû duïng trong baøi thô cuõng goùp phaàn taïo cho hình töôïng ngöôøi chieân só Taây Tieán daùng daáp cuûa ngöôøi chieán binh trong thô coå. III – TOÅNG KEÁT : Coù theå noùi Taây Tieán laø tuôïng ñaøi baát töû veà ngöôøi chieán só voâ danh ñaõ hy sinh vì nöôùc. Phaûn aùnh cuoäc chieán ñaáu bi huøng cuûa ngöôøi lính nhöõng naêm ñaàu khaùng chieán choáng Phaùp,theå hieän taâm tình cuûa nhöõng thanh nieân trí thöùc yeâu nöôùc vöøa xeáp buùt nghieân ñi theo tieâng goïi cuûa non soâng. Anh huøng vaø laõng maïn,ñoù laø neùt ñeïp raát rieâng cuûa hoï. * Daën doø : – Hoïc thuoäc baøi thô.Choïn bình ñoaïn maø em thích nhaát. – Chuaån bò baøi tieáp theo : Beân kia soâng Ñuoáng cuûa Hoaøng Caàm. Ñoïc vaên: Nghị luận về một bài thơ,đoạn thơ A.Muïc tieâu baøi hoïc: 1.Kieán thöùc : Caùch laøm baøi vaên nghò luaän veà moät baøi thô,ñoaïn thô 2.Kó naêng : Coù kó naêng vaän duïng caùc thao taùc phaân tích,bình luaän,chöùng minh,so saùnh ..ñeå laøm baøi vaên nghò luaän vaên hoïc. 3.Thaùi ñoä : YÙ thöùc vaän duïng vaøo vieát baøi soá 3 vaø Ñoïc-hieåu caùc taùc phaåm thô trong Ngöõ vaên 12 B.Troïng taâm vaø Phöông phaùp: I.Troïng taâm: -Reøn kó naêng Tìm hieåu ñeà,xaùc laäp yeâu caâu,Laäp daøn yù II.Phöông phaùp: Qui naïp(Töø baøi taäp hình thaønh kó naêng cho hoïc sinh) C.Chuaån bò: 1.Coâng vieäc chính: @.Giaùo vieân: SGK,SGV,GA,Taøi lieäu,Coâng cuï:Sô ñoà baøi giaûng @.Hoïc sinh: Hoïc baøi cuõ,Chuaån bò baøi môùi 2.Noäi dung tích hôïp: Maáy yù nghó veà thô(Nguyeãn Ñình Thi),Taây Tieán(Quang Duõng) D.Tieán trình: 1.Oån ñònh ,sæ soá: 2.Baøi cuõ: 3.Baøi môùi: Vì sao caùc em vieát baøi vaên nghò luaän veà moät baøi thô chöa coù ñieåm cao(Ví duï:Ñaây thoân Vó Daï)!? Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh Noäi dung caàn ñaït #GV;ghi ñeà leân baûng @HS ghi ñeà,ñoïc ñeà! @Caùc nhoùm tham khaûo höôùng daãn cuûa SGK vaø thaûo luaän tìm hieåu ñeà 1?? Höôùng daãn cho HS trao ñoåi thaûo luaän . Döïa vaøo naêm saùng taùc 1947 ñeå tìm hieåu HCRÑ! -Xaùc ñònh ND&NT baøi thô!! @Caùc nhoùm trình baøy #GV:Nhaän xeùt choát:kó naêng tìm hieåu ñeà! @HS tham khaûo höôùng daãn cuûa SGK vaø laäp daøn yù ñeà 1 Höôùng daãn cho HS tìm yù thaân baøi .(y1,yù 2:ND,yù 3:NT,yù 4:ñaùnh giaùND,NT) @Caùc sinh noäp daøn yù #GV:Nhaän xeùt choát:kó naêng laäp daøn yù nghò luaän veà baøi thô! @Caùc nhoùm tham khaûo höôùng daãn cuûa SGK vaø thaûo luaän tìm hieåu ñeà 2?? Höôùng daãn cho HS trao ñoåi thaûo luaän . -Xaùc ñònh ND&NT ñoaïn thô!! @Caùc nhoùm trình baøy #GV:Nhaän xeùt choát:kó naêng tìm hieåu ñeà! @HS tham khaûo höôùng daãn cuûa SGK vaø laäp daøn yù ñeà 2 Höôùng daãn cho HS tìm yù thaân baøi . @Caùc sinh noäp daøn yù #GV:Nhaän xeùt choát:kó naêng laäp daøn y nghò luaän ñoaïn thôù! @Tìm ñieå khaùc nhau veà nghò luaän baøi thô vaø nghò luaän ñoaïn thô? @HS ñoïc ghi nhôù! HS vaän dung kó naêng baøi hoïc veà nhaø thöïc hieän baøi taäp beân!!! I. Ñeà baøi Ñeà 1: Phaân tích baøi thô Caûnh khuya cuûa Hoà Chí Minh: Tieáng suoái trong nhö tieáng haùt xa, Traêng loàng coå thuï boùng loàng hoa. Caûnh khuya nhö veõ,ngöôøi chöa nguû, Chöa nguû vì lo noãi nöôùc nhaø. (1947) Ñeà 2: Phaân tích ñoaïn thô sau trong baøi thô Vieät Baéc cuûa Toá Höõu: Nhöõng ñöôøng Vieät Baéc cuûa ta () Vui leân Vieät Baéc,ñeøo De,nuùi Hoàng II.Tìm hieåu ñeà,Laäp daøn yù 1. Ñeà 1 a.Tìm hieåu ñeà -Hoaøn caûnh ra ñôøi baøi thô:Thôøigian nhöõng naêm ñaàu cuûa cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp.Ñòa ñieåm laø vuøng chieán khu Vieät Baéc.Luùc naøy chuû tòch Hoà Chí Minh ñang tröïc tieáp laõnh ñaïo cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp ñaày gian khoå nhöng voâ cuøng oanh lieät cuûa nhaân daân ta -Noäi dung tö töôûng vaø ngheä thuaät cuûa baøi thô(Luaän ñeà): +Noäi dung:Veû ñeïp nuùi röøng ñeâm traêng chieán khu Vieät Baéc.Hình aûnh ngöôøi thi só chieán só caùch maïng Hoà Chí Minh (yeâu thieân nhieân+naëng loøng lo noãi nöôùc nhaø)ø +Ngheä thuaät: Veû ñeïp haøi hoøa giöõa chaát coå ñieån vaø hieän ñaïi b.Laäp daøn yù *Môû baøi -Neâu hoaøn caûnh ra ñôøi baøi thô -Neâu luaän ñeà vaø trích daãn ra baøi thô *Thaân baøi -Luaän ñieåm 1:Caûnh ñeïp ñeâm traêng ôû chieán khu Vieät Baéc +Luaän cöù: hai caâu thô ñaàu .Hình ảnh đẹp,thi vị:trăng,hoa,cổ thụ,tiếng suối +Luận điểm 2: Hình töôïng nhaân vaät tröõ tình:thi só-chieán só Luaän cöù:2 caâu cuoái .Taâm traïng:chöa nguû .Tình caûm:yeâu thieân nhieân,lo nöôùc +Luaän ñieåm 3: Veû ñeïp haøi hoøa giöõa chaát coå ñieån vaø hieän ñaïi Luaän cöù: .Coå ñieån:theå thô töù tuyeät,buùt phaùp mieâu taû,hình aûnh thieân nhieân .Hieän ñaïi: nhaân vaät tröõ tình khoâng phaûi laø aån só laùnh ñôøi maø laø chieán só(caûm höùng chuû ñaïo laø tình caûm ñaát nöôùc) +Luaän ñieåm 4:Ñaùnh giaù Noäi dung tö töôûng vaø ngheä thuaät cuûa baøi thô *Keát baøi -Khaúng ñònh baøi thô -Caûm nghó cuûa baûn thaân veà Baùc 2.Ñeà 2 a.Tìm hieåu ñeà -Xuaát xöù ñoaïn trích -Luaän ñeà: ND+NT b.Daøn yù *Môû baøi:-Xuaát xöù ñoaïn thô -Luaän ñeà,trích ñoaïn thô *Thaân baøi -Luaän ñieåm 1:(8 caâu ñaàu):Khí theá duõng maõnh cuûa cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp ôû Vieät Baéc -Luaän ñieåm 2(4 caâu sau):Khí theá chieán thaéng ôû caùc chieán tröôøng khaùc -Luaän ñieåm 3:Ngheä thuaät ñieâu luyeän trong vieäc söû duïng theå thô luïc baùt(töø ngöõ,hình aûnh,bieän phaùp truøng ñieäp,so saùnh,cöôøng ñieäu;gioïng thô haøo huøng ,tính söû thi *Keát baøi -Khaúng ñònh giaù trò ND-NT cuûa khoå thô,baøi thô -Caûm nhaän phong caùch thô TH(hoaëc veà cuoäc khaùng chieán) II.Ghi nhôù -SGK III.Luyeän taäp Ñeà: Nghò luaän ñoaïn thô sau trong baøi Traøng giang (Huy Caän) Lôùp lôùp maây cao ñuøn nuùi baïc Chim nghieâng caùnh nhoû:boùng chieàu sa Loøng queâ dôïn dôïn vôøi con nöôùc Khoâng khoùi hoaøng hoân cuõng nhôù nhaø 4. Cuûng coá : – Caùc noäi dung chính trong baøi vaên nghò luaän veà baøi thô,ñoaïn thô . – Caùc yù chính trong Daøn yù baøi vieát. 5. Daën doø : – Hoaøn taát phaàn luyeän taäp . – Vaän duïng vaøo ñoïc hieåu baøi thô Taây Tieán(tieát sau hoïc). @.Caâu hoûi kieåm tra: @Neâu Caùc yù chính trong Daøn yù baøi vieát vaên nghò luaän veà baøi thô,ñoaïn thô? @YÙ naøo khoâng ñuùng khi noùi veà caùch nghò luaän veà baøi thô ? a.Phaân tích hình aûnh b.Phaân tích tình huoáng * c.Phaân tích nhaân vaät tröõ tình d.Phaân tích bieän phaùp tu töø D.Ruùt kinh nghieäm:

Giáo Án Ngữ Văn 8 Tuần 13

Văn bản: KHOẢNG TRỜI LÁ THÔNG

– Phạm Đức Long –

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Giới thiệu đến HS một tác phẩm hay của một trong các nhà thơ địa phương tỉnh Gia Lai.

II. TRỌNG TẤM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ:

Với tình cảm chân thành tha thiết, tác giả đã miêu tả Plaay Ku trong thời gian khoảng vài thập kỉ trước với vẻ đẹp vừa mạnh mẽ, rắn rỏi, hung vĩ, khoáng đạt vừa hoang sơ, thơ mộng; con người ở đây tuy còn nghèo nhưng gắn bó tha thiết với nhau, với đất, với nghiệp thơ.

Thấy được nghệ thuật độc đáo của bài thơ cách dung điệp câu, điệp ngữ và lối thơ có tính tự sự. .

Biết trân trọng giữ gìn những tình cảm chân thành, tha thiết với mảnh đất và con người ở quê hương nơi mình sinh sống.

III.CHUẨN BỊ:

1. GV: Soạn bài ,bảng phụ ,và một số tài liệu khác phục vụ cho tiết dạy .

2. HS : Đọc bài thơ và trả lời các câu hỏi sgk vào vở bài tập .

IV. PHƯƠNG PHÁP:

Vấn đáp, đàm thoại, phân tích

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp :

2. Kiểm tra bài cũ:

GV kiểm tra sự chuẩn bị của hs (Yêu cầu lớp phó học tập báo cáo kết quả chuẩn bị bài của cả lớp )

Giới thiệu bài: Vào giữa thập kỉ 80 (thế kỉ XX), PlayKu là một thị xã mang nhiều nét hoang sơ, thơ mộng của một thị xã cao nguyên: đường phố nhỏ uốn lượn, nhiều con dốc nhỏ, hai bên đường có những cây thông già nua, cổ kính. Đi giữa Plây Ku lúc ấy như lạc vào thế giới cổ tích, của Sử thi Tây Nguyên. Tất cả như lung linh, mờ ảo, lãng mạn Đời sống của người dân lúc bấy giờ còn rất chật vật, khó khăn nhưng họ sống yêu thương, gắn bó, chia sẻ với nhau một cách vô tư, trong sáng.

Bài thơ “Khoảng trời lá thông” mà chúng ta sẽ tìm hiểu hôm nay được tác giả Phạm Đức Long gợi từ tứ hình ảnh cây thong – khoảng trời lá thông – một khoảng trời đẹp với vẻ đẹp tinh khiết, mơ mộng nhưng cũng đầy khí phách và phóng khoáng như chính cuộc đời của những con người “phố núi” mà tác giả muốn dành tặng cho bạn mình – nhà thơ Văn Công Hùng.

Ngày soạn: 10/11/2011 Ngày dạy: 12/11/2011 Tuần 13 - Tiết 52 Văn bản: KHOẢNG TRỜI LÁ THÔNG - Phạm Đức Long - I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT Giới thiệu đến HS một tác phẩm hay của một trong các nhà thơ địa phương tỉnh Gia Lai. II. TRỌNG TẤM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ: 1. Kiến thức: Với tình cảm chân thành tha thiết, tác giả đã miêu tả Plaay Ku trong thời gian khoảng vài thập kỉ trước với vẻ đẹp vừa mạnh mẽ, rắn rỏi, hung vĩ, khoáng đạt vừa hoang sơ, thơ mộng; con người ở đây tuy còn nghèo nhưng gắn bó tha thiết với nhau, với đất, với nghiệp thơ. 2. Kĩ năng: Thấy được nghệ thuật độc đáo của bài thơ cách dung điệp câu, điệp ngữ và lối thơ có tính tự sự. . 3. Thái độ: Biết trân trọng giữ gìn những tình cảm chân thành, tha thiết với mảnh đất và con người ở quê hương nơi mình sinh sống. III.CHUẨN BỊ: 1. GV: Soạn bài ,bảng phụ ,và một số tài liệu khác phục vụ cho tiết dạy . 2. HS : Đọc bài thơ và trả lời các câu hỏi sgk vào vở bài tập . IV. PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp, đàm thoại, phân tích IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra sự chuẩn bị của hs (Yêu cầu lớp phó học tập báo cáo kết quả chuẩn bị bài của cả lớp ) 3. Bài mới : Giới thiệu bài: Vào giữa thập kỉ 80 (thế kỉ XX), PlayKu là một thị xã mang nhiều nét hoang sơ, thơ mộng của một thị xã cao nguyên: đường phố nhỏ uốn lượn, nhiều con dốc nhỏ, hai bên đường có những cây thông già nua, cổ kính. Đi giữa Plây Ku lúc ấy như lạc vào thế giới cổ tích, của Sử thi Tây Nguyên. Tất cả như lung linh, mờ ảo, lãng mạnĐời sống của người dân lúc bấy giờ còn rất chật vật, khó khăn nhưng họ sống yêu thương, gắn bó, chia sẻ với nhau một cách vô tư, trong sáng. Bài thơ "Khoảng trời lá thông" mà chúng ta sẽ tìm hiểu hôm nay được tác giả Phạm Đức Long gợi từ tứ hình ảnh cây thong - khoảng trời lá thông - một khoảng trời đẹp với vẻ đẹp tinh khiết, mơ mộng nhưng cũng đầy khí phách và phóng khoáng như chính cuộc đời của những con người "phố núi" mà tác giả muốn dành tặng cho bạn mình - nhà thơ Văn Công Hùng. HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC. * Hoạt động 1: - GV yêu cầu HS đọc thông tin phần chú thích (*) trong SGK/tr 43 và tóm tắt sơ lược vài nét về tác giả, tác phẩm. - GV hướng dẫn HS cách đọc bài thơ: + Đây là bài thơ tự do, số chữ trong một dòng thơ không cố định, số dòng trong các khổ thơ cũng không đều nhau nên khi đọc phải ngắt nhịp cho đúng. + Giọng đọc cần thể hiện được âm điệu của bài thơ: như là lời thủ thỉ, tâm tình - Gv giới thiệu về các chú thích. * Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs đọc - hiểu và phân tích văn bản. ? Hình ảnh cây thông gợi cho em những suy nghĩ gì? - HS trả lời. -GV nhận xét, bổ sung. Mở rộng: Nguyễn Công Trứ xưa có câu: Giữa trời vách đã cheo leo Ai mà chịu rét thì trèo với thông. ? Hình ảnh Play Ku xưa hiện ra trong bài thơ như thế nào? - GV h/d HS tìm những hình ảnh thơ, tập trung miêu tả về Play Ku. ? Xác định BPNT được t/g sử dụng trong những câu thơ sau? - HS: Điệp câu, điệp từ ngữ. ? Em có nhận xét gì về những câu thơ: nắng ràn rụa cháy/ gió thì thầm hát/ hương chín rụng như mơ/ dầu nắng dầu mưa - vẫn tinh khiết một sắc xanh óng ả? - HS trả lời. - Gọi HS đọc đoạn thơ từ: Tôi có tuổi hai mươi ở đóđến hết. ? Tác giả đã nói gì với bạn qua đoạn thơ vừa đọc? ? Phân tích đặc điểm nghệ thuật nổi bật trong bài thơ? - GV định hướng cho HS trả lời. * Hoạt động 3. Hd HS tổng kết. Trên cơ sở phân tích trên, cùng với phần Ghi nhớ trong sách HS, GV hướng dẫn HS khái quát lại giá trị của cả bài thơ. * Hoạt động 4: Hướng dẫn tự học. - Gọi 1 vài HS đọc lại diễn cảm bài thơ - Hướng dẫn HS tìm tại lớp những bài thơ có hình ảnh cây thông trong văn học Việt nam: + Bài Tùng - Nguyễn Trãi + Bài Không đề - Nguyễn Công Trứ - HS về nhà tự sưu tầm và chép vào sổ tích lũy văn học những tác phẩm ca ngợi vẻ đẹp PlayKu. I. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả, tác phẩm: - Phạm Đức Long sinh năm 1960, quê ở Nghệ An, đang công tác tại Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Gia Lai, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai. - Là một trong những cây bút của Gia Lai viết khá thành công về đề tài thiếu nhi. - Bài thơ "Khoảng trời lá thông" tác giả viết vào mùa xuân năm 1987 tặng riêng cho bạn mình là nhà thơ Văn Công Hùng. 2. Đọc văn bản: 3. Chú thích: (sgk) II. Tìm hiểu chi tiết: Cây thông và vẻ đẹp Plây Ku xưa: - Play Ku xưa hiện ra với: + Khoảng trời có ô + Khoảng trời có tán Thị xã Play Ku xưa với ngàn thông, một trời thông bao phủ gắn với con người Play Ku. + Nắng ràn rụa cháy + Gió thì thầm hát + Hương chín rụng như mơ + Dầu nắng dầu mưa - vẫn tinh khiết một sắc xanh óng ả. nổi bật vẻ đẹp của núi rừng Tây Nguyên: vừa rắn rỏi, hùng vĩ, khoáng đạt vừa thơ mộng, trong trẻo, thuần khiết. 2. Tâm sự của tác giả với bạn: + Tôi có tuổi hai mươi ở đó + Tôi có nắng đời + Bạn và tôi: Dẫu nghèo thăng trầm Vẫn làm thơ, vẫn yêu thơ.. Gắn bó, chia sẻ buồn vui với mảnh đất Play Ku, dù khó khăn, vất vả vẫn giữ tròn lẽ sống, yêu và gắn bó tha thiết với nghiệp thơ. 3. Đặc điểm nghệ thuật nổi bật: - Điệp từ, câu tạo âm hưởng như một khúc ca về PlayKu, ngân vang mãi trong lòng độc giả. III. Tổng kết: Ghi nhớ: Bài thơ là khúc ca ca ngợi vẻ đẹp của mảnh đất PlayKu: vừa rắn rỏi, hung vĩ, khoáng đạt vừa thơ mộng, trong trẻo, thuần khiết; đồng thời cũng là lời tâm sự tha thiết, chân thành của tác giả đối với đất và người nơi đây. Tác giả sử dụng điệp câu, điệp ngữ vừa có tác dụng khẳng định mạnh mẽ vừa tạo nên âm hưởng ngân nga như một khúc ca cùng với lời thơ có tính chất tự sự, giải bàylàm cho bài thơ dễ gây xúc động cho người đọc. IV. Luyện tập: 4. Dặn dò: - Học thuộc lòng bài thơ và nắm nội dung bài học. - Soạn bài: Dấu ngoặc kép. 5. Rút kinh nghiệm: .

Giáo Án Ngữ Văn Lớp 12 Bài Thuốc

Giáo án điện tử Ngữ văn bài Thuốc

Giáo án Ngữ văn lớp 12

Giáo án Ngữ văn lớp 12 bài Thuốc được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy. VnDoc sưu tầm và chọn lọc giáo án bài Thuốc lớp 12 này nhằm cung cấp cho các thầy cô tài liệu tham khảo chất lượng cho quá trình xây dựng bài học trên lớp giúp học sinh hiểu được thông điệp của bài mà tác giả nói đến.

Giáo án Hồn Trương Ba, da hàng thịt Giáo án Những đứa con trong gia đình Giáo án Vợ chồng A Phủ

Soạn bài THUỐC

I. Mục tiêu bài học: Giúp HS:

Hiểu được thuốc là hồi chuông cảnh báo sự mê muội đớn hèn của người Trung Hoa vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX và cấp thiết phải có một phương thuốc chữa bệnh cho quốc dân: làm cho người dân giác ngộ cách mạng và cách mạng gắn bó với người dân.

Nắm được cách viết cô đọng, súc tích, giàu hình ảnh mang tính biểu tượng của Lỗ Tấn trong tác phẩm này.

II. Phương tiện dạy học: Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án.

III. Phương pháp

Phần Tiểu dẫn: thuyết trình kết hợp SGK.

Phần Văn bản: thuyết trình kết hợp phát vấn theo tiến trình quy nạp.

IV. Trọng tâm bài học V. Tiến trình tổ chức 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới

? Em hãy nêu vài nét chính về tác giả Lỗ Tấn?

GV thuyết giảng thêm vài nét về bối cảnh lịch sử của Trung Hoa thời ấy: Sự xâm lược và chia cắt của các nước đế quốc (Nga, Nhật, Anh, Pháp, Đức,…) đã biến Trung Quốc thành một nước nửa phong kiến nửa thuộc địa, ốm yếu, què quặt, lạc hậu. Thanh niên Trung Quốc cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX tìm đường cứu vong cho dân tộc.

Bố Lỗ Tấn bị bệnh phù thủng mà thầy lang bốc thuốc với hai vị “không thể thiếu” là rễ mía kinh sương ba năm và một đôi dế đủ đực – cái, một thang thuốc quái đản đã dẫn đến cái chết oan uổng của người bố thân yêu.

Ông chủ trương dùng ngòi bút để phanh phui các căn bệnh tinh thần của quốc dân, lưu ý mọi người tìm phương thuốc chạy chữa.

Bác Hồ thời trẻ thích đọc Lỗ Tấn bằng tiếng Trung Quốc.

I. Tìm hiểu chung:

1. Tác giả: Lỗ Tấn (1881-1936)

-Tên thật… Lỗ Tấn là bút danh (lấy từ họ mẹ và chữ Tấn hành), quê…

– Là nhà văn cách mạng vô sản tiêu biểu của văn học hiện đại.

– Là một trong những người tiên phong trăn trở tìm đường ” cứu vong” cho dân tộc.

-Ông đã nhiều lần đổi nghề để tìm đường cống hiến cho tương lai của dân tộc: khai mỏ, hàng hải, nghề y, cuối cùng ông chuyển sang nghề viết văn để thức tỉnh quốc dân đồng bào

-Được tôn vinh là “linh hồn của dân tộc” – biểu tượng tâm hồn cao đẹp của người Trung Hoa.

-Được đề cử làm ứng viên Giải thưởng Nô-ben về văn học nhưng ông từ chối.

Sáng tác gồm 3 tập truyện ngắn, 16 tập tạp văn, 75 bài thơ,… là nhà văn hiện thực xuất sắc Trung Quốc, có tư tưởng yêu nước tiến bộ. Năm 1981, toàn thế giới đã kỉ niệm 100 năm năm sinh Lỗ Tấn như một danh nhân văn hoá thế giới.

Giáo Án Ngữ Văn 12: Việt Bắc

TỐ HỮU I- Giới thiệu: Nhan đề: VB là căn cứ CM, là đầu não của cuộc KCCP. ĐB các DTVB, TNVB đã c/mang, ch/chở cho Đ, cho CP, cho BĐ trong ~ ngày KC g/khổ. VB cũng là nơi có ~ ch/công lừng lẫy. HCST: Sau chiến thắng ĐBP, tháng 10/1945, các cơ quan Trung ương của Đảng và Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội. Nhân sự kiện thời sự có tính lịch sử ấy, TH đã sáng tác bài thơ này. Bài thơ là đỉnh cao của thơ TH, cũng là một TP xuất sắc của VHVN thời kì KCCP. Bố cục: Bài thơ gồm 150 câu chia 2 phần. Phần 1: 90 câu đầu được chia như sau Câu 1 – câu 8: Cuộc chia tay đầy lưu luyến Câu 9 – câu 20: Lời người VB nhắn nhủ về xuôi Câu 21 – câu 90: Lời người cách mạng. Câu 21-52: Nhớ cảnh và người VB với bao kỉ niệm trong sinh hoạt, lao động. Câu 53-74: VB anh hùng trong chiến đấu. Câu 75-90: VB, niềm tin cách mạng. Chủ đề: Ca ngợi con người và cuộc sống ở chiến khu VB trong thời kì cách mạng và KCCP gian khổ, hào hùng, đồng thời thể hiện tình nghĩa thủy chung giữa người cách mạng và nhân dân VB. II- Phân tích: Phần 1, phần được coi là kết tinh nghệ thuật của toàn bài. Viết theo kiểu đối đáp giữa nam và nữ, phỏng theo lối hát giao duyên dân ca, nhà thơ dùng lối xưng hô thân mật mình – ta để diễn đạt tình cảm cách mạng. Tâm tình kẻ ở người về trong buổi chia tay (câu 1-8): Ta, mình: Tiếng gọi, cách xưng hô đầy thân thiết, cảm mến. Đây là đại từ truyền thống của ca dao, gợi lên tiếng hát giao duyên, tình nghĩa. Ta: Người ở lại (đồng bào VB và cả rừng núi VB) Mình: Người về miền xuôi (cán bộ kháng chiến) Mình – ta có sự chuyển hóa, hai mà như một (trong ta có mình, trong mình có ta, ta – mình thống nhất, hòa hợp). Vì thế mới có cách viết “Mình đi, mình có nhớ mình. Mình đi, mình lại nhớ mình”. Dùng ta – mình trong cuộc chia tay lịch sử này là tạo cho bài thơ một cách nói, cách thể hiện tâm tình rất TH. 4 câu đầu: là lời ướm hỏi ân tình của VB, VB hỏi người cán bộ kháng chiến khi về thủ đô có còn nhớ đến ngọn nguồn nơi khai sinh ra phong trào CM trong 15 năm không? “Mười lăm năm ấy ”. Từ láy thiết tha gợi lên tình cảm gắn bó giữa VB và cán bộ cách mạng. 4 câu tiếp: VB nhớ lại buổi chia tay với cán bộ kháng chiến. Các từ láy thiết tha, bâng khuâng,bồn chồn gợi lên sự gắn bó, tâm trạng xao xuyến bịn rịn của người ra đi và người ở lại. Nghệ thuật hoán dụ áo chàm chỉ các dân tộc ở chiến khu VB nói lên sự bình dị, chân tình của họ. Hình ảnh cầm tay nhau biết nói gì hôm nay với nhịp thơ ngập ngừng, nói lên sự vấn vương vì xúc động không thể nói thành lời đã phản ánh đúng tâm trạng của kẻ đi người ở. Họ không nói được gì với nhau trong lúc chia tay vì quá nghẹn ngào, nhưng chính lúc này là lúc họ hiểu nhau nhiều nhất. Lời Việt Bắc hỏi: Có nhớ VB, cội nguồn quê hương cách mạng: Những không gian, địa điểm cứ hiện dần từ mờ xa mưa nguồn, suối lũ, mây mù là những khó khăn gian khổ trong ngày kháng chiến, đến xác định như một điểm chốt vững vàng chiến khu rồi dậy lên một sức mạnh đấu tranh khi kháng Nhật, thuở còn Việt Minh, khai sinh những địa danh lịch sử được liệt kê trong những ngày tổng khởi nghĩa giành chính quyền là Tân Trào, Hồng Thái, mái đình cây đa. Có nhớ Việt Bắc với những kỉ niệm đầy ân tình: Những chi tiết về cuộc sống và tình người từ hình ảnh đối xứng miếng cơm chấm muối mối thù nặng vai t/g cụ thể hóa khái niệm trừu tượng để nói lên tình đoàn kết, chung lưng đấu cật, vượt qua khó khăn để chiến thắng kẻ thù chung, quả trám bùi, đọt măng mai, mái nhà lau xám hắt hiu đến mối thù hai vai chung gánh, những tấm lòng son không bao giờ phai nhạt có sống mãi trong lòng người về hay chăng. Nghệ thuật nhân hóa, ẩn dụ rừng núi nhớ ai, hình ảnh đối lập hắt hiu lau xám đậm đà lòng son nói lên nỗi buồn và những tình cảm của VB nghèo vật chất nhưng lại giàu tình cảm.trám để rụng, măng để già, điệp từ mình về, mình đi, có nhớ, còn nhớ, nhịp thơ 2/2,4/4 đều đặn, tha thiết nhắn nhủ người về thật truyền cảm. “Mình” cũng là “ta”, “ta” cũng là “mình” . Tóm lại với thể thơ truyền thống dân tộc, với việc sử dụng nhuần nhuyễn sáng tạo và hình ảnh đối kháng trong ca dao trữ tình với cặp nhân xưng “mình – ta”, đoạn thơ trên miêu tả khá thành công tình cảm tha thiết gắn bó thủy chung của nhân dân VB với người cán bộ cách mạng và chính nó cũng là một trong những yếu tố tạo nên thắng lợi vĩ đại của cuộc KCCP của nhân dân ta. Có thể nói đoạn thơ trên là đoạn thơ hay nhất trong bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu. Lời người cách mạng đáp: Nhớ cảnh và người VB: Nhớ những hình ảnh thiên nhiên VB hiện lên với những vẻ đẹp đa dạng trong thời gian và không gian khác nhau trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương, bản khói cùng sương, sớm khuya bếp lửa (câu 21-32) Nhớ người VB cần lao gian khổ người mẹ nắng cháy lưng đầy tình thương yêu chia ngọt sẻ bùi chia củ sắn lùi, bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng (câu 33-36). Nhớ hình ảnh sinh hoạt của cán bộ cách mạng trong chiến khu lớp học I tờ, những giờ liên hoan hòa lẫn sinh hoạt của người dân VB tiếng mõ rừng chiều, chày đêm nện cối (câu 37-42). Đặc biệt là hình ảnh thiên nhiên luôn gắn bó với cuộc sống làm cho cảnh bớt hoang sơ, hiu hắt và trở nên gần gũi thân thiết với con người “Ta về thủy chung” (câu 43-52) : Thiên nhiên 4 mùa mà mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng bằng âm thanh, màu sắc t/g thể hiện nét đẹp hoang sơ nhưng hữu tình. Và đẹp hơn vẫn là con người luôn gắn bó với công việc lao động. Chính họ đã góp phần vào thắng lợi của cuộc KC. Đẹp nhất và ấn tượng hơn cả ở VB là tình thủy chung không thay đổi của con người VB. Nhớ VB đánh giặc, VB anh hùng (câu 53-74) Hình ảnh thơ hùng tráng tả hình ảnh đoàn quân và đoàn dân công với vẻ đẹp vừa hiện thực vừa lãng mạn lại vừa hào hùng qua nhịp điệu dồn dập, sôi nổi, náo nức, diệp từ, điệp ngữ Nghệ thuật điệp âm rung vang, mạnh mẽ: rất nhiều âm r, đ trobng các câu 64,65,67. Hình ảnh khoa trương đầy sức mạnh bước chân nát đá, muôn tàn lửa bay. Miêu tả tài tình những cuộc hành quân trong rừng đêm: nghe âm vang đất rung – rầm rập, thấy ánh sáng ánh sao, đỏ đuốc, tàn lửa Liệt kê những địa danh gắn liền với thắng lợi trên khắp các mặt trận: từ nhỏ đến lớn, từ Nam ra Bắc Hòa Bình, Tây Bắc với khí thế hào hùng sử thi. Nhớ VB, niềm tin cách mạng: Tám câu thơ đẹp tả cuộc họp cấp cao với nhiều chi tiết, hình ảnh tươi sáng (câu77,78). Bác Hồ là ánh sáng soi đường, là niềm tin của cả dân tộc và VB là quê hương cách mạng (câu 83-90). Nhớ về VB chính là nhớ về cội nguồn, nhớ một chặng đường lịch sử cách mạng . III- Kết luận: Đoạn trích 90 câu thơ VB đậm đà màu sắc dân tộc từ hình thức nghệ thuật đến nội dung tình cảm, đặc biệt là tình cảm của nhân vật trữ tình. Qua giọng điệu ca dao ngọt ngào, đoạn thơ là một hoài niệm. Kẻ ở người về, người hỏi người đáp đều đắm chìm vào những cảm xúc êm ái, trong tâm trạng xao xuyến bâng khuâng. Tất cả đã thể hiện tình cảm đôn hậu của người VB, ân tình thủy chung của người cách mạng là không phụ nghĩa đồng bào, không quên những ngày kháng chiến gian khổ. Bài thơ tiêu biểu cho hồn thơ, phong cách thơ TH: Thơ trữ tình chính trị, đặc biệt sự rung động nghĩa tình với VB. Bài thơ như một bản tình ca về lòng chung thủy son sắt của CM đ/v ND, của ND đ/v CM, Đảng và Bác.

Bạn đang xem bài viết Giáo Án Ngữ Văn 12 Bài 1 Đến 13 trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!