Xem Nhiều 1/2023 #️ Giáo Án Môn Toán 4 # Top 1 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 1/2023 # Giáo Án Môn Toán 4 # Top 1 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giáo Án Môn Toán 4 mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

YẾN TẠ TẤN. I. Mục tiêu: – Bước đầu nhận biết về độ lớn của yến , tạ, tấn, mối quan hệ của yến, tạ, tấn với ki – lô – gam. – Biết chuyển đổi đơn vị đo giữa tạ, tấn và ki-lô-gam. – Biết thực hiện phép tính với các số đo: tạ, tấn. II. Các hoạt động dạy –học. 1.Ổn định: hát 2. Bài cũ: Gọi 3 em lên bảng làm bài tập: Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống: 4460, 4470, ,.., ., 44 700, 44 800, ,, , Bài 2: Có bao nhiêu số có một chữ số? Có 2 chữ số? Có 3 chữ số? Nhận xét cho điểm HS. 3. Bài mới : Giới thiệu bài – Cá nhân nhắc đề bài Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu yến, tạ, tấn. a)Giới thiệu yến – Các em đã được học các đơn vị đo khối lượng nào? – Để đo khối lượng các vật nặng đến hàng chục ki-lô-gam người ta còn dùng đơn vị là yến. – 10kg tạo thành 1 yến, 1 yến = 10kg.(ghi bảng). – Một người mua 10kg gạo tức là mua mấy yến gạo? – Mẹ mua 1 yến cám gà, vậy mẹ mua bao nhiêu ki-lô-gam cám? – Bác Lan mua 20kg rau, tức là bác Lan mua bao nhiêu yến rau? – Chị Quy hái được 5 yến cam, hỏi chị Quy đã hái được bao nhiê kg cam? b) Giới thiệu tạ. – Để đo các vật nặng hàng chục yến, người ta còn dùng đơn vị đ là tạ. – 10 yến tạo thành 1 tạ. 1 tạ bằng 10 yến. – 10 yến tạo thành 1 tạ, biết 1 yến bằng 10kg, vậy 1 tạ bằng bao nhiêu kg? – Bao nhiêu kg thì bằng 1 tạ? – Gv ghi bảng 1 tạ = 10 yến = 100kg. – 1 con bê nặng 1 tạ, nghĩa là con bê nặng bao nhiêu yến, bao nhiêu kg? – 1 bao xi măng nặng 10 yến, tức là nặng baonhiêu tạ, bao nhiêu kg? – 1 con trâu nặng 200kg, tức là con trâu nặng bao nhiêu tạ, bao nhiêu yến? c) Giới thiệu tấn. – Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục tạ người ta còn dùng đơn vị là tấn. – 10tạ thì tạo thành 1 tấn, 1 tấn bằng 10 tạ.(Ghi bảng 10 tạ = 1 tấn). – Biết 1 tạ bằng 10 yến, vậy 1 tấn bằng bao nhiêu yến? – 1 tấn bằng bao nhiêu ki – lô – gam? Ghi bảng 1 tấn = 10 tạ = 1 000kg. – Một con voi nặng 2 000kg. hỏi con voi nặng bao nhiêu tấn, bao nhiêu tạ? – Một xe chở hàng chở được 3 tấn hàng, vậy xe đó chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng? HĐ2: Luyện tâïp Bài 1: – GV cho Hs làm bài, sau đó gọi 1 HS đọc bài làm trước lớp để chữa bài. GV gợi ý HS hình dung về 3 con vật xem con nào nhỏ nhất, con nào lớn nhất. – Con bò cân nặng 2 tạ, tức là bao nhiêu kg? – Con voi nặng 2 tấn tức làbao nhiêu tạ? Bài 2: – GV viết lên bảng yêu cầu a, yêu cầu HS cả lớp suy nghĩ để làm bài. – Giải thích vì sao 5yến = 50kg? – Em thực hiện thế nào để tìm được 1 yến 7kg = 17kg? – Yêu cầu HS làm tiếp các phần còn lại của bài. – GV chữa bài, nhận xét, cho điểm HS. Bài 3 – GV viết lên bảng : 18yến + 26 yến, sau đó yêu cầu Hs tính. – Yêu cầu HS giải thích cách tính của mình. – Khi thực hiện các phép tính với các số đo đại lượng ta thực hiện như thế nào? – ki-lô-gam. – Cá nhân nhắc lại. – Mua 10kg gạo tức là mua 1yến gạo. – Mẹ mua 1 yến cám tức là mẹ mua 10kg cám. – Bác Lan đã mua 2 yến rau. – Chị Quy đã hái được 50kg cam. – Hs nghe và ghi nhớ: 10yến = 1 tạ – 1 tạ = 10kg x 10 = 100kg. – 100kg = 1tạ. -1 con bê nặng 1 tạ tức là con bê nặng 10 yến hay nặng 100kg. -Bao xi măng nặng 10yến tức là nặng 1tạ, hay nặng 100kg. – Một con trâu nặng 200kg, tức là con trâu nặng 20yến hay 2 tạ. – HS nghe và ghi nhớ. – 1 tấn = 100 yến. – 1 tấn = 1000 kg. – Một con voi nặng 2000 kg, tức là con voi đó nặng 2 tấn hay nặng 20 tạ. – Xe đó chở được 3000 kg hàng. – HS đọc : Con bò nặng 2 tạ. Con gà nặng 2 kg. Con voi nặng 2 tấn. – Là 200 kg. – Con voi nặng 2 tấn tức là nạêng 20 tạ. – HS làm phần a. 1 yến = 10 kg 10kg = 1 yến. 5 yến = 50kg. 8 yến = 80kg. 1 yến 7kg = 17kg. 5 yến 3kg = 53kg . – Vì 1yến =10kg nên5yến=10kgx5 = 50kg – Có 1yến = 10kg, vậy 1yến 7kg = 10kg + 7kg = 17kg. – 2 em lên bảng làm cả lớp làm vào nháp. – 18yến + 26yến = 44yến. – Lấy 18 + 26 = 44, sau đó viết tên đơn vị vào kết quả. – thực hiện bình thường như với các số tự nhiên sau đó ghi tên đơn vị vào kết quả tính. Khi tính, phải thực hiện với cùng một đơn vị đo. 4, Củng cố – dặn dò: – Bao nhiêu kg thì bằng 1yến, bằng 1tạ, bằng 1tấn? + 1 tạ bằng bao nhiêu yến? + 1 tấn bằng bao nhiêu tạ? – GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà xem lại bài và hoàn thành nốt bài

Giáo Án Toán 4

BIỂU ĐỒ I. MỤC TIÊU: – Bước đầu có hiểu biết về biểu đồ tranh. – Biết đọc thông tin trên biểu đồ tranh. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Biểu đồ các con của 5 gia đình, như SGK phóng to. III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: + Phát biểu qui tắc tìm số trung bình cộng của nhiều số. Trung bình cộng của hai số là 456. Biết một trong hai số là 584, tìm số kia. – GV nhận xét cho điểm từng HS. 2. Bài mới: Giới thiệu bài: Giờ học toán hôm nay các em sẽ được làm quen với biểu đồ dạng đơn giản, đó là biểu đồ tranh vẽ. HĐ1: Tìm hiểu biểu đồ các con của năm gia đình – GV treo biểu đồ Các con của năm gia đình, giới thiệu: Đây là biểu đồ về các con của năm gia đình. – Biểu đồ gồm mấy cột? – Cột bên trái cho biết gì? – Cột bên phải cho biết những gì? – Biểu đồ cho biết về các con của những gia đình nào? – Gia đình cô Mai có mấy con, đó là trai hay gái? – Gia đình cô Lan có mấy con, đó là trai hay gái? – Biểu đồ cho biết gì về các con của gia đình cô Hồng? – Vậy gia đình cô Đào, gia đình cô Cúc? – GV hỏi thêm: những gia đình nào có một con gái? – Những gia đình nào có một con trai? Luyện tập Bài 1/29 Hoạt động cả lớp. – HS quan sát biểu đồ, sau đó trả lời các câu hỏi: + Biểu đồ biểu diễn nội dung gì? + Khối 4 có mấy lớp đọc tên các lớp đó? + Cả 3 lớp tham gia mấy môn thể thao? Là những môn nào? + Môn bơi có mấy lớp tham gia? Là những lớp nào? + Môn nào ít lớp tham gia nhất? + Hai lớp 4B và 4C tham gia tất cả mấy môn? – GV nhận xét và cho điểm HS. Bài 2/29 Làm vào vở. – Yêu cầu HS đọc đề bài trong SGK, sau đó làm bài. – GV nhận xét và cho điểm HS. – HS đứng tại chỗ trả lời. – 1 HS lên bảng giải, cả lớp giải vào vở nháp. – Lắng nghe. – Quan sát và đọc trên biểu đồ. – Biểu đồ 2 cột. – Cột bên trái nêu tên của các gia đình. – Cột bên phải cho biết số con, mỗi con của từng gia đình là trai hay gái. – Gia đình cô Mai, cô Lan, cô Hồng, cô Đào, Gia đình cô Cúc, – Gia đình cô Mai có 2 con, đó là gái. – Gia đình cô Lan chỉ có 1 con trai. – Gia đình cô Hồng có 1 con trai và 1 con gái. – Gia đình cô Đào chỉ có một con gái. Gia đình cô Cúc có hai con đều là con trai. – Gia đình có một con gái là gia đình cô Hồng và gia đình cô Đào. – Những gia đình có một con trai là gia đình cô Lan và gia đình cô Hồng. + Biểu đồ biểu diễn các môn thể thao khối 4 tham gia. + Khối 4 có 3 lớp là: 4A ; 4B ; 4C. + Cả 3 lớp tham gia 4 môn thể thao. Là bơi nhảy dây, cờ vua, đá cầu. + Môn bơi có 2 lớp tham gia, là 4A và 4C. + Môn cờ vua ít lớp tham gia nhất. + Hai lớp 4B và 4C tham gia tất cả 3 môn. Trong đó họ cùng tham gia môn đá cầu. – HS dựa vào biểu đồ và làm bài. 3 em lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở. Bài giải a) Số tấn thóc gia đình bác Hà thu hoạch được trong năm 2002 là: 10 5 = 50 (tạ) ; 50 tạ = 5 tấn b) Số tạ thóc năm 2000 gia đình bác Hà thu được là : 10 4 = 40 (tạ) Trong năm 2002 gia đình bác Hà thu được nhiều hơn năm 2000 là: 50 – 40 = 10 (tạ) 3. Củng cố, dặn dò: – Về nhà luyện tập thêm về biểu đồ. – Chuẩn bị bài: Biểu đồ (tiếp theo) – Nhận xét tiết học.

Giáo Án Lớp 4 Môn Mĩ Thuật

– Học sinh biết cách vẽ và vẽ được tranh theo đề tài.

– Học sinh yêu thích các hoạt động trong mùa hè.

– Tranh ảnh về các hoạt động vui chơi của thiếu nhi trong màu hè.

– Hình gợi ý cách vẽ tranh.

– Bài vẽ của học sinh.

TUẦN 33 Ngày dạy

Giáo Án Toán 3

Tiết 42: THỰC HÀNH NHẬN BIẾT VÀ VẼ GÓC VUÔNG BẰNG Ê KE. I. Mục tiêu. *Giúp học sinh: – Thực hành dùng Êke để kiểm tra góc vuông, góc không vuông. – Biết cách dùng Êke để vẽ góc vuông. II. Đồ dùng dạy học. – Ê ke, bảng phụ. III. Phương pháp. – Đàm thoại, nêu vấn đề, phân tích giảng giải, thực hành luyện tập…. IV. Các hoạt động dạy học. Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) ? Nêu cách vẽ và kiểm tra góc vuông? ? Vẽ góc vuông và góc không vuông? – Nhận xét, đánh giá. 2. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài. – Ghi đầu bài lên bảng. b. Hd thực hành. *Bài 1. – Hd h/s thực hành vẽ góc vuông đỉnh O. Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với O và một cạnh góc vuông của ê ke trùng với cạnh đã cho. Vẽ cạnh còn lại của góc theo cạnh còn lại của góc vuông ê ke. Ta được góc vuông đỉnh O. – Hướng dẫn thêm cho học sinh. – G/v nhận xét, ghi điểm. *Bài 2. – Gọi h/s đọc đề bài. – Y/c h/s tự làm bài và trả lời câu hỏi. – Nhận xét, sửa sai. *Bài 3. – Y/c h/s quan sát hình vẽ và tưởng tượng xem mỗi hình A, B được ghép từ các hình nào? Sau đó dùng các miếng ghép để kiểm tra lại. – Nhận xét, sửa sai. *Bài 4. – Y/c mỗi h/s trong lớp lấy một mảnh giấy bất kỳ để thực hành gấp. – Kiểm tra từng học sinh gấp. – Nhận xét, sửa sai. 3. Củng cố, dặn dò: (2’) – Về nhà luyện tập thêm về góc vuông, góc không vuông. – Nhận xét tiết học. – Nêu cách vẽ và cách kiểm tra. Góc vuông Góc không vuông – Nhận xét, sửa sai, bổ sung. – Theo dõi và nhắc lại đầu bài. – H/s thực hành vẽ góc vuông đỉnh O theo hướng dẫn và tự vẽ góc còn lại. O A B – Lên bảng vẽ. – H/s nhận xét. – Đọc yêu cầu bài tập + Hình thứ nhất có 4 góc vuông. + Hình thứ 2 có 2 góc vuông. – H/s nhận xét. – Quan sát để nhận biết. + Hình A được ghép từ hình 1 và 4. + Hình B được ghép từ hình 2 và 3. – Nhận xét, sửa sai. – H/s thực hành gấp 1 mảnh giấy bất kỳ gấp thành 4 phần bằng nhau. – Nhận xét cách gấp của bạn. – Về làm lại các bài tập trên – Chuẩn bị bài cho tiết sau.

Bạn đang xem bài viết Giáo Án Môn Toán 4 trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!