Xem Nhiều 3/2023 #️ Giáo Án Dạy Ngữ Văn 12 Tiết 35: Dọn Về Làng # Top 11 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 3/2023 # Giáo Án Dạy Ngữ Văn 12 Tiết 35: Dọn Về Làng # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giáo Án Dạy Ngữ Văn 12 Tiết 35: Dọn Về Làng mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

A.Mục tiêu cần đạt Giúp học sinh hiểu thêm những vấn đề sau: Vẻ đẹp rất riêng của thơ Nông Quốc Chấn, đại diện cho thơ của tầng lớp trí thức dân tộc ít người. Cảm nhận vẻ đẹp về nội dung và hình thức của bài thơ “ Dọn về làng”. Rèn thêm kĩ năng đọc hiểu thơ cho học sinh. B. Phương tiện và phương pháp Phương tiện: SGK, SGV, bài chuẩn bị ở nhà của học sinh, TLTK. Phương pháp: Nêu vấn đề, hợp tác nhóm… C. Tiến trình dạy học: Ôn định lớp (tự ổn định). Nội dung bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung cần đạt * Hoạt động 1: -Kiểm tra và xử lí việc chuẩn bị ở nhà của h/s -Nhận xét chung, đánh giá ngắn gọn, trả bài lại cho các nhóm. *Hoạt động 2: – Cho h/s tham khảo phần tiểu dẫn, gọi 1 em nêu những nét chính về tác giả và đặc điểm thơ Nông Quốc Chấn. – Em cho biết hoàn cảnh ra đời của bài thơ? Hoàn cảnh ấy có tác động như thể nào đến cảm hứng của tác giả? ( không ghi bảng). -Gọi h/s đọc bài thơ – Tác phẩm “Dọn về làng” nói về vấn đề gì?. – Từ bố cục rất lạ của bài thơ, em có thể suy ra được bài thơ có những nội dung cơ bản nào?. – Nhân dân đã sống cay cực ra sao? Phải chăng đó là bi kịch của một gia đình?. – Giáo viên bình tiểu kết. -Gọi h/s đọc phần còn lại. – Có người cho rằng từ hiện thực đau thương đó, niềm vui được giải phóng của nhân dân là niềm vui lớn mang tính thời đại, dân tộc. Em nghĩ sao?. -Gv bình, tiểu kết. -Để có được những nội dung trên, NQC đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật độc đáo nào? Từ đó suy ra thơ của NQC có gì đặc biệt? Tiểu kết: Tất cả góp phần xây dựng một bài thơ đẹp. Các nhóm trưởng nộp bài. – H/s tự tham khảo. – Đại diện nhóm phát biểu, bổ sung – H/s trả lời theo sgk. – H/s khác phát biểu suy nghĩ độc lập của mình: -Gợi nỗi đau tột cùng… – Niềm vui tràn trề… – H/s tự ghi theo suy nghĩ. – H/s đọc diễn cảm -H/s trả lời theo bảng phụ đã được chuẩn bị sẵn: H/s trả lời miệng: -H/s chọn đọc minh hoạ. – H/s đọc và nêu nội dung chính của phần còn lại. -Đại diện nhóm trả lời theo sự chuẩn bị ở nhà: I.Vài nét chung về tác giả,tác phẩm Nông Quốc Chấn là nhà thơ dân tộc Tày. Thơ ông đậm bản sắc dân tộc miền núi. Tác phẩm: (sgk) II.Hoàn cảnh ra đời: (SGK) III. Đọc hiểu: 1. Đọc 2. Tìm hiểu a) Đặc sắc về nội dung: – Cuộc sống “cay đắng đủ mùi” của nhân dân. Cuộc sống của nhân dân ta dưới ách thống trị của thực dân Pháp và niềm vui được giải phóng. – Sống đói khát, ngột ngạt, kinh hoàng; chết không ai chôn. – Đó là bi kịch của dân tộc ta, nỗi đau lớn của nhà thơ – Niềm vui khi được “Dọn về làng”. Từ kết cấu hiện tại- quá khứ- tương lai, qua lời tâm tình với mẹ của chủ thể trữ tình, bài thơ có 2 nội dung chính: cuộc sống gian khổ kinh hoàng của nhân dân dưới ách thống trị của giặc Pháp và niềm vui chiến thắng được dọn về làng. Từ những chi tiết, hình ảnh, âm thanh cụ thể, niềm vui tràn ngập như vút lên trên từng câu thơ. b) Đặc sắc về nghệ thuật: Bài thơ có cấu trúc lạ, cách diẽn tả giàu h/ảnh, xúc cảm dồn nén, lời thơ chân thành, mộc mạc, tự nhiên…và đậm phong cách riêng của nhà thơ dân tộc ít người. IV.Tổng kết: Bài thơ có nội dung và nghệ thuật đặc sắc. Góp một gương mặt đặc biệt cho nền thơ Việt Nam. Củng cố -Dặn dò Rút kinh nghiệm – Bổ sung

Giáo Án Ngữ Văn 12 Đọc Thêm: Dọn Về Làng (Nông Quốc Chấn)

1. Về kiến thức

Tội ác của thực dân Pháp gây ra cho đồng bào Cao Bắc Lạng nói riêng

và nhân dân Việt Nam ta nói chung.

Niềm hân hoan sung sướng của người dân khi quê hương được giải

Nét độc đáo về nghệ thuật: Lối thơ giàu hình ảnh, lối so sánh cụ thể sát

với thực tế, không can hư cấu.

Giáo dục tình cảm yêu quê hương đất nước, lòng căm thù giặc.

Tiết : I. MỤCTIÊU Giúp học sinh (Nông Quốc Chấn) 1. Về kiến thức Tội ác của thực dân Pháp gây ra cho đồng bào Cao Bắc Lạng nói riêng và nhân dân Việt Nam ta nói chung. Niềm hân hoan sung sướng của người dân khi quê hương được giải phóng 2. Về kĩ năng: Nét độc đáo về nghệ thuật: Lối thơ giàu hình ảnh, lối so sánh cụ thể sát với thực tế, không can hư cấu. 3. Về thái độ: Giáo dục tình cảm yêu quê hương đất nước, lòng căm thù giặc. II. CHUẨN BỊ 1.Chuẩn bị của giáo viên bài giảng Ngữ văn 12, Ôn tập Ngữ văn 12. Soạn giáo án 2. Chuẩn bị của học sinh : Đọc sách giáo khoa, soạn bài theo hướng dẫn sách giáo khoa III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tình hình lớp : (1phút) Kiểm tra nề nếp, sĩ số, tác phong học sinh. 2. Kiểm tra bài cũ : (5 phút) C©u hái: 3. Giảng bài mới: – Vào bài : (2 phút) Trong chiến dịch Biên giới 1950, quê hương nhà thơ Nông Quốc Chấn được hoàn toàn giải phóng. Bài thơ thể hiện sự cảm xúc chân thành, giản dị, tự nhiên, giàu hình ảnh của một thanh niên vùng dân tộc ít người sớm được giác ngộ cách mạng. – Tiến trình bài dạy: THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG KIẾN THỨC 7′ 20′ 5′ 5′ Hoạt động 1 -Dựa vào SKG, em hãy trình bày một vài nét về tiĨu sư vµ qu¸ tr×nh s¸ng t¸c cđa nhµ th¬ N”ng Quèc ChÊn. V¨n b¶n Dän vỊ lµng s¸ng t¸c khi nµo? Gi¸ trÞ tiªu biĨu cđa v¨n b¶n lµ g× ? Hoạt động 2 Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc hiểu tác phẩm. Em h·y ph¸t biĨu chđ ®Ị cđa bµi th¬ ? T¸c gi¶ ®· miªu t¶ nçi thèng khỉ cđa nh©n d©n vµ téi ¸c cđa giỈc qua nh÷ng chi tiÕt h×nh ¶nh nµo trong bµi th¬ ? C©u hái: T¸c gi¶ miªu t¶ nçi thèng khỉ cđa nh©n d©n vµ téi ¸c tµy trêi cđa giỈc nh”m mơc ®Ých g×? Th¸i ®é cđa nh©n vËt tr÷ t×nh vµ nh©n d©n ®ỵc thĨ hiƯn qua nh÷ng c©u th¬ nµo? ý nghÜa? Em cã nhËn xÐt g× vỊ c¸ch diƠn t¶ niỊm vui cđa nh©n d©n khi ®ỵc gi¶i phãng ? NiỊm vui cđa nh©n d©n ®ỵc t¸c gi¶ diƠn t¶ qua nh÷ng h×nh ¶nh, tõ ng÷ nµo? Câu hỏi: Nêu và phân tích màu sắc dân tộc qua cách sử dụng hình ảnh từ ngữ của nhà thơ ? Hoạt động 3 Giáo viên hướng dẫn học sinh học sinh dựa vào bài học và phần ghi nhớ trong SGK để tổng kết theo hai khía cạnh: + Nội dung . + Nghệ thuật Hoạt động 4 Bài tập 1: Hoạt động 1 Học sinh tìm hiểu về tác giả, tác phẩm. Hoạt động 2 Học sinh đọc hiểu tác phẩm. Chủ đề: Th¶o luËn nhãm * – Khắc sâu mối thù với quân xâm lược. – Thể hiện được sự nhận thức tỉnh táo của người dân trước âm mưu hiểm độc của kẻ thù. – Biết nén đau thương mà vượt lên nỗi khổ của chính mình. Th¶o luËn: (Thêi gian 5 phĩt) Hoạt động 3 Học sinh dựa vào bài học và phần ghi nhớ trong SGK để tổng kết . Hoạt động 4 I.TÌM HIỂU CHUNG: 1.Tác giả: N”ng Quèc ChÊn (1923 – 2002) Tên khai sinh: Nơng Văn Quỳnh – Quê: Ngân Sơn – Bắc Cạn. -Sớm tham gia cách mạng và trưởng thành trong kháng chiến. 2. Sự nghiệp -Tác phẩm chính: + Tiếng ca người Việt Bắc (1959) + Đèo giĩ (1968) + Suối và biển (1984) + Một số tập thơ bằng tiếng Tày. Thơ ơng giản dị, tự nhiên, giàu hình ảnh mang đặc trưng của người miền núi. 3. Bài thơ “Dọn về làng” -Hồn cảnh sáng tác (1950): Viết về quê hương tác giả vào những năm kháng chiến chống Pháp đầy đau thương mà anh dũng. *GÝa trÞ tác phẩm: -Mét trong mét tr¨m bµi th¬ hay nhÊt thÕ kØ XX. Đoạt giải nhì t¹i ®¹i hội liên hoan TNSV thế giới tại Đức. II. Đọc – hiểu văn bản 1. Đọc diễn cảm 2. Chú thích *Mạch cảm xúc -Niềm vui khi Cao – Bắc – Lạng được giải phĩng. -Nỗi buồn tủi, xĩt xa, căm giận trước sự tàn phá của quân xâm lược. -Trở lại cảm xúc hân hoan, vui sướng khi quê hương được sống thanh bình. a.Chủ đề Nỗi thống khổ của nhân dân được diễn đạt rất cụ thể bằng những từ ngữ, hình ảnh gần gũi với đời sống sinh hoạt của người dân tộc miền núi. b1. Nỗi thống khổ của nhân dân và tội ác của giặc Phap: *Từ ngữ, hình ảnh Mấy năm: thời gian kéo dài Quên tết quên rằm Chạy hết núi khe,cay đắng Lán sụp; nát cửa; vắt bám Mẹ địu em chạy; con sau lưng tay dắt bà; vai đầy tay nải Cuộc sống yên ấm bị đảo lộn, nhà cửa tan hoang, gia đình li tán, cơ cực. * Tội ác của giặc: – Lán đốt trơ trụi, súng nổ, Tây lùng. – Áo quần bị vơ vét. – Cha bị bắt, bị đánh chết. – Chơn cất cha Bằng khăn của mẹ. Liệm bằng áo của con – Máu đầy tay, nước tràn đầy mặt * – Khắc sâu mối thù với quân xâm lược. – Thể hiện được sự nhận thức tỉnh táo của người dân trước âm mưu hiểm độc của kẻ thù. – Biết nén đau thương mà vượt lên nỗi khổ của chính mình. “Mày sẽ chết! Thằng giặc Pháp hung tàn Băm xương thịt mày tao mới hả” b2. Niềm vui của nhân dân khi quê hương được giải phĩng: *Hình ảnh, từ ngữ Cười vang Xuống làng Người nĩi cỏ lay Ơ tơ kêu vang đường cái Ríu rít tiếng cười con trẻ Mật độ động từ dày đặc diễn tả xúc cảm mừng vui, hân hoan khi quê hương đã trở lại cuộc sống thanh bình. “Mẹ! Cao – Lạng hồn tồn giải phĩng” “Đuổi hết nĩ đi con sẽ về trơng mẹ” Lêi gäi thĨ hiƯn niỊm vui; lêi høa hĐn. * Hình tượng người mẹ gợi nhiều suy ngẫm. b3. Màu sắc dân tộc qua cách sử dụng hình ảnh, từ ngữ – H×nh ¸nh so s¸nh: Người như kiến; súng như củi Người nĩi cỏ lay trong rừng rậm Hổđến đẻ con trong vườn chuối – Từ ngữ: hàng đàn; quên tết tháng giêng, quên rằm tháng bảy; mày; tao 3. Tỉng kÕt: N”ng Quèc ChÊn Nhµ th¬ tiªu biĨu cđa th¬ ca ®ång bµo c¸c d©n téc thiĨu sè. Th¬ “ng ch©n thùc, h×nh ¶nh sinh ®éng gÇn gịi víi sinh ho¹t cịng nh t©m hån ngêi miỊn nĩi. – Bµi th¬ Dän vỊ lµng Miªu t¶ ch©n thùc sinh ®éng vỊ nçi khỉ cđa nh©n d©n. Tè c¸o téi ¸c tµn b¹o cu¶ thùc d©n Ph¸p. IV.luyện tập 4. Củng cố : – Ra bài tập về nhà: Học sinh về nhàhọc bài, đọc lại tác phẩm . Làm bài tập ở sách giáo khoa. Học thuộc lịng những câu, đoạn thơ tiêu biểu trong bài thơ. Tìm đọc: Tác phẩm thơ của nhà thơ. Soạn bài. – Chuẩn bị bài : – Xem trước bài mới IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: {{{{{

Giáo Án Bài Dọn Về Làng (Nông Quốc Chấn)

2. Kĩ năng 3. Thái độ, tư tưởng

Tình yêu quê hương.

1. Giáo viên 2. Học sinh

Sĩ số:…………………………..

2. Kiểm tra bài cũ

( Việt Bắc – Tố Hữu)

3. Bài mới

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Hoạt động 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

– Cho HS tham khảo phần tiểu dẫn, gọi 1 em nêu những nét chính về tác giả và đặc điểm thơ Nông Quốc Chấn.

? Em cho biết hoàn cảnh ra đời của bài thơ? Hoàn cảnh ấy có tác động như thể nào đến cảm hứng của tác giả?

– Gọi HS đọc bài thơ

?Tác phẩm ″ Dọn về làng ″ nói về vấn đề gì?.

Cuộc sống của nhân dân ta dưới ách thống trị của thực dân Pháp và niềm vui được giải phóng.

? Từ bố cục rất lạ của bài thơ, em có thể suy ra được bài thơ có những nội dung cơ bản nào?

Nhóm 1: phát hiện nghệ thuật từ câu 7 đến 37.

HS bình câu: ″ Cơn sấm sét lán sụp xuống nát cửa″

Nhóm 2: câu 38 đến 48.

– Biện pháp đối lập (vd).

– Giàu liên tưởng, âm thanh ánh sáng (vd).

? Nhân dân đã sống cay cực ra sao? Phải chăng đó là bi kịch của một gia đình?.

? Có người cho rằng từ hiện thực đau thương đó, niềm vui được giải phóng của nhân dân là niềm vui lớn mang tính thời đại, dân tộc. Em nghĩ sao?.

? Để có được những nội dung trên, tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật độc đáo nào? Từ đó suy ra thơ của tác giả có gì đặc biệt?

I. Tìm hiểu chung:

1. Tác giả, tác phẩm:

– Nông Quốc Chấn là nhà thơ dân tộc Tày. Thơ ông đậm bản sắc dân tộc miền núi.

– Tác phẩm: (SGK)

1. Đặc sắc về nội dung:

a. Cuộc sống gian khổ của nhân dân Cao – Bắc – Lạng và tội ác của giặc Pháp:

– Cuộc sống ″cay đắng đủ mùi″ của nhân dân:

+ Chạy giặc loạn lạc trong cảnh mưa bão mịt mù, sấm sét dữ dội.

+ Sống đói khát, ngột ngạt, kinh hoàng; chết không ai chôn.

+ Đặc biệt là hình tượng người mẹ – chịu đựng bao đau thương, mất mát nhưng cũng hết sức can trường trước mọi gian nan, thử thách trước mọi suy ngẫm. Đó vừa là người mẹ thân yêu trong tâm thức tác giả, vừa là người mẹ quê hương trong ý nghĩa tự thân của tác phẩm.

– Tội ác của giặc Pháp: Đốt trơ trụi, vét hết quần áo, bắt dân làng, tra tấn, đánh đập.

⇒ Đó là bi kịch của dân tộc ta, nỗi đau lớn của nhà thơ. Có thể coi bài thơ là bản cáo trạng kẻ tọi thực dân xâm lược, qua đó bộ lộ thái độ của tác giả về sức chịu đựng và tình cảm yêu nước của dân tộc vùng cao.

b. Niềm vui khi được ″Dọn về làng″:

– Bố cục giản dị: Mở đầu là niềm vui khi Cao – Bắc – Lạng được giải phóng ⇒ nỗi buồn tủi, xót x,a căm giận bọn ngoại xâm đã tàn phá, gieo rắc tội ác lên quê hương ⇒ đoạn kết: trở lại cảm xúc mừng vui, hân hoan vì quê hương thanh bình trở lại.

– Thể hiện niềm vui mang nét riêng: lối nói cụ thể, cảm xúc, suy nghĩ được diễn đạt bằng hình ảnh: ″Người đông như kiến, súng đầy như củi″, ″Đường cái kêu vang tiếng ô tô… mái nhà lá″

⇒ Niềm vui Cao – Bắc – Lạng giải phóng được thể hiện bằng một phong cách riêng, đậm màu sắc độc đáo của tư duy người miền núi. Từ những chi tiết, hình ảnh, âm thanh cụ thể, niềm vui tràn ngập như vút lên trên từng câu thơ. Qua đó, thể hiện khát vọng tự do của dân tộc ta.

III. Tổng kết:

Bài thơ có nội dung và nghệ thuật đặc sắc. Góp một gương mặt đặc biệt cho nền thơ Việt Nam.

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất – CHỈ TỪ 399K tại chúng tôi

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Giáo Án Ngữ Văn 12 Tiết 39

– Th¹ch Lam - A. Môc ®Ých yªu cÇu: giúp Hs 1. Kiến thức – Bức tranh phố huyện với cảnh ngày tàn, chợ tàn, những kiếp người tàn qua cảm nhận của hai đứa trẻ. – Niềm xót xa, thương cảm của nhà văn trước cuộc sống quẩn quanh, tù đọng củ những người lao động nghèo nơi phố huyện và sự trân trọng nâng niu những khát vọng nhỏ bé nhưng tươi sáng của họ. – Tác phẩm đậm đà yếu tố hiện thực vừa phảng phất chất lãng mạn, chất thơ; là truyện tâm tình với lối kể thủ thỉ như một lời tâm sự. 2. Kỹ năng – Đọc- hiểu tác phẩm theo đặc trưng, thể loại. – Phân tich tâm trạng nhân vật trong tác phẩm tự sự. 3. Thái độ – Gi¸o dôc lßng nh©n hËu vµ ý thøc: BiÕt ­íc m¬ vµ cã niÒm tin trong cuéc sèng. B. Chuẩn bị của GV và HS 1. GV: SGK, SGV Ng÷ v¨n 11, thiÕt kÕ bµi häc, C¸c tµi liÖu tham kh¶o, phiếu học tập, bảng phụ. 2. HS: vở ghi, vở soạn, SGK C. TiÕn tr×nh giê häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra vë so¹n. 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t * Ho¹t ®éng1 GV gäi HS ®äc phÇn tiÓu dÉn SGK sau ®ã tãm t¾t néi dung chÝnh GV chèt l¹i *Ho¹t ®éng 2 HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n ®Çu vµ c¶nh ®îi tµu T×m thÓ lo¹i GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng 3 H­íng dÉn HS t×m hiÓu v¨n b¶n. Lớp HĐ nhóm, HS chia 6 nhãm, thời gian 6 phút. + Nhãm 1,2: t×m hiÓu vÒ c¶nh chiều tµn ®­îc TG miªu t¶ NTN? nªu nhËn xÐt + Nhãm 3,4 t×m hiÓu vÒ c¶nh chî tµn ®­îc TG miªu t¶ NTN? nªu nhËn xÐt + Nhãm 5,6: t×m hiÓu c¶nh những kiếp người tàn tạ được tác giả miêu tả như thế nào? nªu nhËn xÐt – HS trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi b»ng b¶ng phô sau ®ã cö ng­êi tr×nh bµy tr­íc líp – GV nhận xét, bổ sung, chèt l¹i kiến thức. – Em có nhận xét gì về tâm trạng của Liên trước cảnh phố huyện lúc chiều tàn? 4. Củng cố: – Những nét chính về tác giả. – Cảnh phố huyện lúc chiều tàn. 5. Hướng dẫn HS về nhà: – HS học bài. – Soạn theo PPCT Tiết: 40 *Ho¹t ®éng 1 Tìm hiểu hình ảnh phố huyện lúc đem khuya. – Tìm những chi tiết miêu tả bóng tối? – Tìm những chi tiết miêu tả ánh sáng? – Em có nhận xét gì về khung cảnh thiên nhiên của phố huyện lúc này? – HS chia nhãm nhá theo bµn trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng­êi tr×nh bµy tr­íc líp – GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i – Bãng tèi cã liªn quan g× tíi cuéc sèng m­u sinh hµng ngµy cña con ng­êi n¬i phè huyÖn nµy kh«ng? DÉn chøng? – Ph©n tÝch t©m tr¹ng Liªn vµ An tr­íc khung c¶nh thiªn nhiªn vµ bøc tranh ®êi sèng n¬i phè huyÖn – GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi – Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n t¶ c¶nh ®îi tµu – HS chia nhãm nhá trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái: – C¶nh ®îi tµu ®­îc miªu t¶ nh­ thÕ nµo? – V× sao chÞ em Liªn vµ mäi ng­êi cè thøc ®îi tµu dï ch¼ng ®îi ai, ch¼ng mua b¸n g×? – Nªu ý nghÜa cña h×nh ¶nh ®oµn tµu ®èi víi ng­êi d©n phè huyÖn? *Ho¹t ®éng 2 Tổng kết giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện ngắn. – Em hãy nêu giá trị nội dung của truyện ngắn? – Em hãy nhận xét về nghệ thuật của truyện ngắn? – HS trao đổi theo nhóm nhỏ và đại diện trình bày. – GV nhận xét, bổ sung và kết luận. *Ho¹t ®éng 3 GV gọi HS đọc ghi nhớ SGK I. TiÓu dÉn 1.T¸c gi¶ – Thạch Lam ( 1910- 1942) – Tªn khai sinh: NguyÔn T­êng Vinh ( sau ®æi thµnh NguyÔn T­êng L©n) – Sinh ra t¹i Hµ Néi nh­ng thuë nhá TL sèng ë quª ngo¹i: phè huyÖn CÈm Giµng, tØnh H¶i D­¬ng ( mét phè huyÖn nghÌo in ®Ëm trong t©m trÝ Th¹ch Lam) – Là người đôn hậu, tinh tế, rất thành công ở truyện ngắn. Ông chủ yếu khai thác thế giới nội tâm nhân vật với những cảm xúc mong manh, mơ hồ. Mỗi truyện của ông như một bài thơ trữ tình. 2. Tác phẩm: “ Hai ®øa trΔ – XuÊt xø: in trong tËp “ N¾ng trong v­ên” – 1938 là một trong những tác phẩm đặc sắc, tiêu biểu cho phong cách truyện ngắn Thạch Lam. II. §äc- hiÓu v¨n b¶n 1. §äc v¨n b¶n – Gi¶i thÝch tõ khã: SGK. – ThÓ lo¹i: TruyÖn ng¾n tr÷ t×nh: cèt truyÖn rÊt ®¬n gi¶n, gÇn nh­ kh«ng cã cèt truyÖn, ®Ëm chÊt tr÷ t×nh, chÊt th¬ thÓ hiÖn trong miªu t¶ c¶m xóc, t©m tr¹ng cña nh©n vËt, c¶nh vËt thiªn nhiªn… 2. HiÓu v¨n b¶n a. Phố huyện lúc chiều tàn. * C¶nh chiều tàn. – ¢m thanh: + TiÕng trèng thu kh«ng. + TiÕng Õch nh¸i kªu ran ngoµi ®ång. + TiÕng muçi vo ve trong c¸c cöa hµng h¬i tèi… – H×nh ¶nh: + Ph­¬ng t©y ®á rùc nh­ löa ch¸y. + Nh÷ng ®¸m m©y ¸nh hång nh­ hßn than s¾p tµn. + D·y tre lµng tr­íc mÆt ®en l¹i… à C¶nh vËt ®Ñp vµ buån, rÊt quen thuéc ë mçi miÒn quª ViÖt Nam * C¶nh chî tµn – Chî ®· v·n tõ l©u, kh«ng mét tiÕng ån µo. – Ng­êi còng vÒ hÕt, chØ cßn mét vµi ng­êi b¸n hµng vÒ muén ®ang thu xÕp hµng ho¸ – Trªn ®Êt chØ cßn r¸c r­ëi, vá b­ëi, vá thÞ vµ l¸ nh·n – MÊy ®øa trÎ con nhµ nghÌo nhÆt nh¹nh thanh nøa, thanh tre hay bÊt cø thø g× cña nh÷ng ng­êi b¸n hµng ®Ó l¹i.. à C¶nh chî tµn ë phè huyÖn CÈm Giµng vµ còng lµ cña nhiÒu phè huyÖn nghÌo ngµy x­a. * C¶nh kiÕp ng­êi tµn t¹ – Mẹ con chÞ Tý : c¸i châng tre, vµi chÐn n­íc chÌ, ngän ®Ìn dÇu leo lÐt. Ngµy mß cua b¾t tÐp, tèi dän hµng, hµng ®· ®¬n s¬ l¹i v¾ng kh¸ch nªn “ ch¶ kiÕm ®­îc bao nhiªu” ( H×nh ¶nh ngän ®Ìn ®­îc nh¾c ®i nh¾c l¹i nhiÒu lÇn) – Gia đình bác h¸t xÈm: n»m ngåi ngay trªn chiÕc chiÕu r¸ch tr¶i trªn mÆt ®Êt, th»ng con nhá bß ra ®Êt, c¸i thau s¾t tr¾ng chê tiÒn th­ëng trèng tr¬ tr­íc mÆt, chØ cã “ mÊy tiÕng ®µn bÇu kªu lªn bÇn bËt..” – B¸c Siªu. – MÊy ®øa trÎ con nhµ nghÌo. – Bµ cô Thi ®iªn – Hai chÞ em Liªn èNó gợi trong Liên nỗi buồn man mác và niềm trắc ẩn, cảm thương cho những đưa trẻ lam lũ, tội nghiệp b. Phố huyện lúc đêm khuya. * Khung cảnh thiên nhiên. Bãng tèi ¸nh s¸ng – Trêi nh¸ nhem tèi “ c¸t lÊp l¸nh tõng chç, ®­êng mÊp m« thªm…..” – §­êng phè vµ c¸c ngâ con dÇn dÇn chøa ®Çy bãng tèi – Tèi hÕt c¶ con ®­êng th¨m th¼m ra s«ng….sÉm ®en h¬n n÷a. – §Ìn hoa k× leo lÐt, ®Ìn d©y s¸ng xanh.. – Mét khe ¸nh s¸ng – VÖt s¸ng cña nh÷ng con ®om ®ãm.. – QuÇng s¸ng th©n mËt chung quanh – Mét chÊm löa nhá vµ vµng l¬ löng ®i trong ®ªm tèi – Th­a thít tõng hét s¸ng lät qua phªn nøa * Nhịp sống con người. – Bãng tèi Êy cã liªn quan ®Õn tõng con ng­êi cã mét cuéc ®êi vÊt v¶, lam lò: + Tèi ®Õn mÑ con chÞ Tý dän hµng n­íc. + §ªm vÒ b¸c phë Siªu xuÊt hiÖn. + Trong bãng tèi gia ®×nh b¸c h¸t SÈm kiÕm ¨n. + Khi bãng tèi trµn ngËp lµ lóc bµ cô Thi ®iªn ®Õn mua r­îu uèng. + §ªm nµo Liªn còng ngåi lÆng ng¾m phè huyÖn vµ chê tµu. * Tâm trạng của Liên – C¶nh nhµ sa sót, bè liªn mÊt viÖc, c¶ nhµ bá HN vÒ quª, mÑ lµm hµng s¸o. – ChÞ em Liªn ®­îc mÑ giao cho tr«ng nom mét cöa hµng t¹p ho¸ nhá xÝu. Hµng b¸n ch¼ng ¨n thua g×, – Liên nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp ở Hà Nội: đi chơi ở bờ Hồ, uống cố nước lạnh – Liªn ngåi yªn lÆng bªn mÊy qu¶ thuèc s¬n ®en, c« thÊy “ Lßng buån man m¸c”, ®«i m¾t “ Bãng tèi ngËp ®Çy dÇn” – Cµng vÒ khuya “ T©m hån Liªn yªn tÜnh h¼n, cã nh÷ng c¶m gi¸c m¬ hå kh«ng hiÓu” c. Phố huyện lúc chuyến tàu đêm đi qua. – §ªm nµo còng vËy chÞ em Liªn vµ An vµ nh÷ng ng­êi d©n phè huyÖn còng cè thøc ®îi chuyÕn tµu ®i ngang qua – §oµn tµu tõ Hµ Néi “ víi nh÷ng toa ®Ìn s¸ng tr­ng, nh÷ng toa h¹ng trªn sang träng lè nhè ng­êi, ®ång vµ kÒn lÊp l¸nh” nã ®èi lËp víi cuéc sèng mßn mái, nghÌo nµn, tèi t¨m vµ quÈn quanh cña ng­êi d©n phè huyÖn è Ý nghĩa của chuyến tàu đêm: là biểu tượng của một thế giới thật đáng sống với sự giàu sang và rực rỡ ánh sáng. Nó đối lập với cuộc sống mòn mỏi, nghèo nàn, tối tăm và quẩn quanh của người dân phố huyện. è Qua tâm trạng của chị em Liên, tác giả muốn lay tỉnh những con người đang buồn chán, sống quẩn quanh lam lũ và hướng họ đến một tương lai tốt đẹp hơn. Đó là giá trị nhân bản của truyện ngắn. III. Tổng kết. 1. Nội dung Truyện ngắn thể hiện niềm cảm thương chân thành của tác giả đối với những kiếp sống nghèo khổ, chìm khuất trong mòn mỏi, tăm tối, quẩn quanh nơi phố huyện trước cách mạng và sự trân trọng với những mong ước nhỏ bé, bình dị mà tha thiết của họ. 2. Nghệ thuật – Cốt truyện đơn giản, nổi bật là những dòng tâm trạng chảy trôi, những cảm xúc, cảm giác mong manh mơ hồ trong tâm trạng nhân vật. – Bút pháp tương phản đối lập. – Miêu tả sinh động những biến đổi tinh tế của cảnh vật và tâm trạng con người. – Ngôn ngữ, hình ảnh giàu ý nghĩa tượng trưng. – Giọng điệu thủ thỉ, thấm đượm chất thơ, chất trữ tình sâu lắng. IV. Ghi nhớ ( SGK) 4. Cñng cè: – So s¸nh Hai ®øa trÎ víi T¾t ®Ìn, L·o h¹c, Giã l¹nh ®Çu mïa ( ®· häc ë ch­¬ng tr×nh THCS) ®Ó thÊy con ng­êi vµ x· héi trong nh÷ng n¨m tr­íc c¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945? + §iÓm chung: C¸i nh×n hiÖn thùc vµ nh©n ®¹o ®èi víi x· héi VN ®ang ch×m ®¾m trong c¶nh n« lÖ, lÇm than. + NÐt riªng: Phong c¸ch vµ bót ph¸p nghÖ thuËt cña c¸c nhµ v¨n: HiÖn thùc-L.m¹n 5. H­íng dÉn vÒ nhµ. – N¾m néi dung bµi häc. HiÓu gi¸ trÞ hiÖn thùc vµ nh©n ®¹o cña t¸c phÈm. – C¶m nhËn b¶n th©n khi häc xong t¸c phÈm. – So¹n bµi theo ph©n phèi ch­¬ng tr×nh.

Bạn đang xem bài viết Giáo Án Dạy Ngữ Văn 12 Tiết 35: Dọn Về Làng trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!