Xem Nhiều 3/2023 #️ Diện Tích Hình Thoi Và Cách Tính Diện Tích Hình Thoi Lớp 4, Lớp 5, Lớp 8 # Top 12 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 3/2023 # Diện Tích Hình Thoi Và Cách Tính Diện Tích Hình Thoi Lớp 4, Lớp 5, Lớp 8 # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Diện Tích Hình Thoi Và Cách Tính Diện Tích Hình Thoi Lớp 4, Lớp 5, Lớp 8 mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Số lượt đọc bài viết: 5.436

Hình thoi được định nghĩa là một hình tứ giác với một số các tính chất như sau: hai góc đối bằng nhau, hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt tại trung điểm của mỗi đường đồng thời là đường phân giác của các góc. Bên cạnh đó thì hình thoi cũng có đầy đủ các tính chất của hình bình hành.

Hình thoi mang đầy đủ tất cả các tính chất của hình bình hành.

Bên cạnh đó, hình thoi cũng có hai đường chéo vuông góc với nhau.

Hai đường chéo của hình thoi là các đường phân giác của các góc.

Nếu tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.

Hình bình hành với hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi.

Hình bình hành với hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.

Hình bình hành với một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi

Công thức tính diện tích hình thoi

Diện tích hình thoi được tính bằng nửa tích độ dài của hai đường chéo

(S = frac{1}{2}D_{1}D_{2})

Với (D_{1}, D_{2}) là 2 đường chéo

Cách tính chu vi của hình thoi: (với a là chiều dài của cạnh hình thoi, P là chu vi).

Phát biểu: Chu vi hình thoi bằng chiều dài một cạnh nhân với 4 (và 4 là số cạnh cảu hình).

Các dạng bài tập diện tích hình thoi

Tính diện tích hình thoi biết độ dài đường chéo

Ví dụ 1: Cho hình thoi ABCD có độ dài AB = 10 cm, đường chéo AC = 16 cm. Tính diện tích hình thoi ABCD

Gọi O là giao điểm hai đường chéo AC và BD, ta có (OC =frac{AC}{2} = frac{16}{2} = 8)

Xét tam giác vuông BOC ta có (OB^{2} = BC^{2} – OC^{2} = 10^{2} – 8 ^{2} = 36)

(Rightarrow OB = 6 (cm))

Suy ra độ dài đường chéo DB = chúng tôi = 2.6 = 12

Suy ra S hình thoi là (S_{ABCD} = frac{1}{2}AC.BD = frac{1}{2}.12.16 = 96) ((cm^{2}))

Tính diện tích hình thoi khi biết số đo góc và độ dài một cạnh kề

Ví dụ 2: Tính S hình thoi ABCD có góc (widehat{A} = 30^{circ}), biết AD = 5cm,

Do ABCD là hình thoi nên các tam giác đều là tam giác cân.

Gọi H là trung điểm của 2 đường chéo. (Rightarrow AHperp BD và widehat{HAB} = 15^{circ})

(Rightarrow AH = ABcos widehat{HAB} = 5.cos 15^{circ} = 4,8)

Áp dụng định lý Pitago trong (Delta ABH) ta có:

(BH^{2} = AB^{2} – AH^{2} = 5^{2} – 4,8^{2} Rightarrow AH = 1,4 (cm))

(Rightarrow DB = 2HB = 2,8 (cm))

(S_{ABCD} = 2. S_{ABD} = 2. frac{1}{2} chúng tôi = 2,8.4,8 = 13,44) (cm^{2})

Giải Bài 5: Diện Tích Hình Thoi Toán Lớp 8 (Tập 1) Đầy Đủ Nhất

1. Bài 5: Diện tích hình thoi

1.1. Bài tập:

Trả lời câu hỏi 1:

Hãy tính diện tích tứ giác ABCD theo AC, BD, biết AC ⊥ BD tại H (h.145)

Lời giải

S ABC = 1/2 BH.AC

S ADC = 1/2 DH.AC

S ABCD = S ABC +S ADC =1/2 chúng tôi + 1/2 chúng tôi = 1/2 (BH + DH).AC=1/2.BD.AC

(O là trung điểm BD nên BD = 2DO)

Bài 32 (trang 128 SGK Toán 8 Tập 1):

a) Hãy vẽ một tứ giác có độ dài hai đường chéo là: 3,6 cm, 6cm và hai đường chéo đó vuông góc với nhau. Có thể vẽ được bao nhiêu tứ giác như vậy? Hãy tính diện tích mỗi tứ giác vừa vẽ.

b) Hãy tính diện tích hình vuông có độ dài đường chéo là d.

Lời giải:

a)

Có thể vẽ được vô số tứ giác theo yêu cầu từ đề bài. Chẳng hạn tứ giác ABCD ở hình trên.

Ta có: AC = 6cm, BD = 3,6cm và AC ⊥ BD.

Diện tích tứ giác ABCD là:

Mà AC = 6cm ; BD = 3,6 cm nên

b) Hình vuông có 2 đường chéo vuông góc nên theo công thức trên, diện tích của nó là:

Bài 33 (trang 128 SGK Toán 8 Tập 1):

Vẽ hình chữ nhật có một cạnh bằng đường chéo của một hình thoi cho trước và có diện tích bằng diện tích của hình thoi đó. Từ đó suy ra cách tính diện tích hình thoi.

Lời giải:

Cho hình thoi ABCD, vẽ hình chữ nhật có một cạnh là đường chéo BD, cạnh kia bằng IC (bằng nửa AC).

Khi đó diện tích của hình chữ nhật BDEF bằng diện tích hình thoi ABCD.

Từ đó suy ra cách tính diện tích hình thoi: Diện tích hình thoi bằng nửa tích hai đường chéo.

→Còn tiếp:…………….

2. Lý thuyết bài diện tích hình thoi:

1. Công thức tính diện tích hình thoi

Diện tích hình thoi bằng nửa tích hai đường chéo.

Ví dụ: Cho hình thoi có lần lượt độ dài hai đường chéo là 10cm, 15cm. Tính diện tích hình thoi đó ?

Hướng dẫn:

Diện tích hình thoi là : S = 1/2.10.15 = 75( cm 2 ).

Hướng Dẫn Học Bài Toán Lớp 4 Hình Thoi

Hôm nay chúng tôi sẽ đồng hành cùng con bài học toán lớp 4 hình thoi. Giúp con nhận diện và nắm bắt những kiến thức cơ bản nhất của hình thoi.

Hôm nay chúng tôi sẽ đồng hành cùng con bài học toán lớp 4 hình thoi. Giúp con nhận diện và nắm bắt những kiến thức cơ bản nhất của hình thoi.

1. Giới thiệu bài học toán lớp 4 hình thoi

Ở chương trình học lớp 3, con đã được học và làm quen với các hình như: hình vuông, hình chữ nhật. Lên lớp 4 con lại được tiếp tục làm quen với bài học hình thoi, cách nhận biết và phân biệt hình thoi với các hình còn lại.

2. Nội dung bài học toán lớp 4 hình thoi

2.2. Phân biệt hình hình thoi với tứ giác khác

Câu hỏi: Đâu là hình thoi trong các hình sau?

Hình thoi là hình a vì có đầy đủ các tính chất của hình thoi

Hình b là hình chữ nhật vì có 4 góc vuông, có cạnh AD = BC, AB = DC

Hình c là hình vuông vì có 4 cạnh bằng nhau: AB = BD = DC = CA, có 4 góc vuông.

Hình d là hình bình hành vì có cạnh AB

2.3. Liên hệ hình thoi trong thực tế

Mọc treo quần áo

3. Bài tập về hình thoi

Bài 1: Phân biệt hình thoi với các hình sau đây

Bài 2: Trong hình thoi ABCD có đường chéo AC cắt BD tại điểm O

a) Sử dụng thước eke để đo xem hai đường chéo cắt nhau có vuông không?

b) Dùng thước có vạch cen-ti-mét, để đo xem O có là trung điểm của các đường chéo hay không?

Bài 3: Chọn đáp án đúng sai sau đây

a) AB không song song với DC

d) Cạnh AD vuông góc với AB

Hình a là hình thoi vì có đầy đủ tính chất của hình thoi, có các cặp cạnh đối song song và bằng nhau.

Còn các hình có lại không đáp ứng được đầy đủ tính chất của hình thoi nên không là hình thoi

a) Dùng eke đặt vuông góc với góc 0 nếu trùng khớp thì hai đường chéo cắt nhau tạo thành góc vuông tại 0.

b) Sau khi dùng thước để đo ta thấy cạnh OA = OC, OB = OD. Do đó hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Kết luận: Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Cách Tính Diện Tích Hình Vuông, Chu Vi Hình Vuông, Công Thức Tính, Ví

Công thức tính chu vi và diện tích hình vuông cũng giống như nhiều công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật, công thức tính diện tích hình tròn, hình bình hành, hình thang,…đều có tính chất khá dễ nhớ và dễ áp dụng.

Cách tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông, công thức tính, ví dụ minh họa

Cách tính và công thức tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông

1. Công thức tính chu vi hình vuông

– Khái niệm tính chu vi hình vuông: Chu vi hình vuông là tổng độ dài bốn cạnh của nó hay gấp bốn lần độ dài của một cạnh.

– Công thức tính chu vi hình vuông: P = a x 4

Trong đó:

+ a : độ cài của một cạnh bất kỳ trong hình vuông+ P: Chu vi hình vuông

– Ví dụ: Có một hình vuông ABCD có chiều dài các cạnh bằng nhau và bằng 5cm. Yêu cầu tính chu vi hình vuông ABCD?

Giải: Áp dụng theo công thức tính chu vi hình vuông ở trên, ta có các cạnh a=b=c=d =5 cm. Như vậy khi đưa vào công thức tính chu vi hình vuông, ta có:

P = 5 x 4 = 20 cm

2. Công thức tính diện tích hình hình vuông

– Khái niệm tính diện tích hình vuông: Là bình phương độ dài của cạnh trong hình vuông.

– Công thức tính diện tích hình vuông: S = a x a hoặc S = a2

+ a : Độ cài của một cạnh bất kỳ trong hình vuông+ S: Diện tích hình vuông

Giống như cách tính chu vi hình vuông, bài toán áp dụng công thức tính diện tích hình vuông cũng khá dễ thực hiện khi người giải biết được các con số cần thiết.

– Ví dụ: Cho một hình vuông ABCD chiều dài các cạnh bằng nhau và bằng 4 cm. Hỏi diện tích của hình vuông ABCD bằng bao nhiêu?

Theo công thức tính diện tích hình vuông ở trên, bạn đọc có thể áp dụng để tính diện tích hình vuông ABCD trong bài toán dễ dàng.

Có chiều dài các cạnh a=b=c=d= 4cm. Như vậy khi ứng dụng vào công thức tính diện tích hình vuông, ta có:

3. Tất tần tật về Hình vuông

Hình vuông là một hình tứ giác có 4 góc bằng nhau và bằng 90 độ, có các cạnh bằng nhau. Tính chất của hình thoi, hình chữ nhật, hình thang đều có ở hình vuông.

Tính chất hình vuông:

– Hình vuông có đủ tính chất của các hình chữ nhật, hình thoi …

Dấu hiệu nhận biết hình vuông:

– Hình thoi có 1 góc vuông – Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau– Hình chữ nhật có một đường chéo là phân giác của góc hình chữ nhật– Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau– Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau

4. Lưu ý về diện tích, chu vi của hình vuông

Để không bị mất điểm khi làm bài kiểm tra, bài thi cũng như làm bài tập chính xác, bên cạnh áp dụng cách tính, công thức tnihs diện tích, chu vi, bạn nên chú ý tới đơn vị đo.

– Với diện tích, đơn vị đo lường mũ 2– Với chu vi, đơn vị đo lường như bình thường theo đề bài đưa ra.

5. Bài tập về diện tích, chu vi hình vuông

Bài 1: Cho hình vuông ABCD có chu vi bằng 28cm. Tính diện tích hình vuông ABCD.

Giải:

– Ta có, cạnh AB = BC = CD = DA = 28 : 4 = 7 cm– Diện tích hình vuông ABCD = 7 x 7 = 49 cm2

Bài 2: Một miếng đất hình vuông được mở rộng về 1 phía là 5cm thì ta có được chu vi hình chữ nhật là 110m. Sau khi mở rộng diện tích, tính miếng đất có diện tích.

Chu vi của miếng đất của hình vuông là 110 – 5 x 2 = 100 cm

Cạnh miếng đất hình vuông là 100 : 4 = 25 cm

Chiều dài miếng đất của hình chữ nhật là: 25 + 8 = 33 cm

Sau khi mở rộng thì diện tích miếng đất là 25 x 33 = 825cm2

Cách tính diện tích hình thang là một trong những công thức khá khó nhớ đối với các em học sinh khi học về phần nội dung này, bởi vậy em cần lựa chọn cho mình phương pháp ghi nhớ hiệu quả nhất.

https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-tinh-dien-tich-hinh-vuong-chu-vi-hinh-vuong-cong-thuc-tinh-nhu-the-nao-22971n.aspx

Bạn đang xem bài viết Diện Tích Hình Thoi Và Cách Tính Diện Tích Hình Thoi Lớp 4, Lớp 5, Lớp 8 trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!