Xem Nhiều 3/2023 #️ Công Thức Cắt May Áo Tay Ráp Bâu Chữ B # Top 9 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 3/2023 # Công Thức Cắt May Áo Tay Ráp Bâu Chữ B # Top 9 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Công Thức Cắt May Áo Tay Ráp Bâu Chữ B mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Các phần còn lại bạn thực hiện như sau: 1. Cách vẽ cổ áo thân trước Bạn tham khảo bài viết: Công thức cắt may áo tay ráp bâu danton và thực hiện tương tự. 2. Vẽ ve áo Ve tròn: Số đo DD1 bằng 5.5 cm; Số đo D1D2 bằng 1 cm. Tiến hành nối đoạn DD2. I1 là điểm nằm trên đường đinh áo và thẳng hàng với đường ngang ngực (đường IK). Nối đoạn I1D2. Vẽ tròn tại góc D2 và đánh cong ra từ 0.5 cm đến 1 cm tại khoảng giữa I1D1. Thực hiện kẻ thẳng từ điểm I1 và giao với biên vải tại điểm I2. 3. Bâu áo Số đo AA1 bằng 2 cm; Số đo AB = 1/2 vòng cổ đo theo thân áo – 0.5 cm = 15.5 cm. Bảng cổ = A1C = 1/4 vòng cổ = 32/4 = 8 cm. Nối đoạn A1B với điểm giữa là H và Số đo HH1 = 0.5 cm. Đánh cong A1H1B. Số đo A1C và số đo BB1 bằng nhau và bằng 8 cm. Vẽ đường cong CB1 từ C và cách đều đường cong A1H1B một khoảng bằng 8 cm, tương ứng với số đo bảng cổ. Số đo B1B2 = 5 cm. Tiến hành nối đoạn BB2. Tại góc B2 bạn bắt đầu vẽ đầu bâu tròn, khi đó bâu áo thu được sẽ đi qua các điểm lần lượt là A1H1BC. Ta có: A1C là đường vải gấp đôi. Bạn cần lưu ý chừa đều 0.5 cm khi cắt bâu áo. Bạn thực hiện cắt hai miếng vải may, tuy nhiên nếu vải mỏng có thể cắt 3 miếng. 4. Miếng đáp ve áo Để vẽ miếng đáp ve áo tròn của bâu chữ B bạn có thể căn cứ vào phương pháp vẽ miếng đáp ve áo của bâu Danton. 5. Cách cắt và cách ráp Tiến hành tương tự như cách cắt và ráp áo bâu danton.  

Với kiểu áo này bạn hoàn toàn có thể áp dụng Lý thuyết căn bản các kiểu áo tay ráp mà Công ty Phong Phú đã giới thiệu trước đó cho các phần: Cách đo; Cách tính vải; Ni mẫu và Cách vẽ tay áo, thân áo, khoét cổ sau.Các phần còn lại bạn thực hiện như sau:Bạn tham khảo bài viết: Công thức cắt may áo tay ráp bâu danton và thực hiện tương tự.Ve tròn: Số đo DD1 bằng 5.5 cm; Số đo D1D2 bằng 1 cm. Tiến hành nối đoạn DD2.I1 là điểm nằm trên đường đinh áo và thẳng hàng với đường ngang ngực (đường IK).Nối đoạn I1D2. Vẽ tròn tại góc D2 và đánh cong ra từ 0.5 cm đến 1 cm tại khoảng giữa I1D1.Thực hiện kẻ thẳng từ điểm I1 và giao với biên vải tại điểm I2.Số đo AA1 bằng 2 cm; Số đo AB = 1/2 vòng cổ đo theo thân áo – 0.5 cm = 15.5 cm.Bảng cổ = A1C = 1/4 vòng cổ = 32/4 = 8 cm. Nối đoạn A1B với điểm giữa là H và Số đo HH1 = 0.5 cm. Đánh cong A1H1B.Số đo A1C và số đo BB1 bằng nhau và bằng 8 cm.Vẽ đường cong CB1 từ C và cách đều đường cong A1H1B một khoảng bằng 8 cm, tương ứng với số đo bảng cổ.Số đo B1B2 = 5 cm. Tiến hành nối đoạn BB2.Tại góc B2 bạn bắt đầu vẽ đầu bâu tròn, khi đó bâu áo thu được sẽ đi qua các điểm lần lượt là chúng tôi có: A1C là đường vải gấp đôi. Bạn cần lưu ý chừa đều 0.5 cm khi cắt bâu áo.Bạn thực hiện cắt hai miếng vải may, tuy nhiên nếu vải mỏng có thể cắt 3 miếng.Để vẽ miếng đáp ve áo tròn của bâu chữ B bạn có thể căn cứ vào phương pháp vẽ miếng đáp ve áo của bâu Danton.Tiến hành tương tự như cách cắt và ráp áo bâu danton.

Công Thức Cắt May Áo Bà Ba Tay Liền

1. Số đo vòng nách = 32 cm

2. Số đo vòng mông = 88 cm

3. Số đo vòng ngực = 80 cm

4. Số đo vòng cổ = 32 cm

5. Số đo dang ngực = 17 cm

6. Số đo hạ chiết ngực = 17 cm

7. Số đo cửa tay = 28 cm

8. Số đo dài tay = 66 cm

9. Số đo hạ eo = 35 cm

10. Số đo dài áo = 60 cm.

II. Vẽ mẫu

1. Thân sau

Dài áo = AB = Số đo; Hạ eo = AC = Số đo; Hạ nách = AD = 1/2 vòng nách

Để làm chuẩn cho các đường cạnh vai, ngang ngực, nagng eo, ngang mông và dài áo, bạn tiến hành vạch các đường ngang từ A, B, C, D.

a. Vẽ tay trong

Khúc tay trong liền vai = AG = 1/2 số đo dài tay; Bắp tay = GH = Số đo hạ nách – 2 cm.

Ngang ngực = DD1 = 1/4 số đo vòng ngực, có thể cộng thêm 1 cm cử động hoặc không.

Ta được đường sườn tay trong khi nối đoạn HD1.

b. Vẽ sườn áo

Ngang eo = CC1 = Số đo ngang ngực bớt đi 2 hoặc 3 cm.

Nối đoạn C1D1 với số đo C1D1 = 3 D1I.

Lượn cong vào chừng 6.3 cm tại khoảng giữa C1I. Tiếp đó tiến hành lượn cong nách tại D1.

c. Vẽ tà áo

Ngang hông = BB1 = 1/4 vòng mông cộng thêm 1 cm đến 2 cm.

Nối đoạn B1C1 ta được đường tà áo, lượn hơi cong ở khoảng giữa tà.

d. Vẽ lai áo

B1B2 = Giảm lên chừng 2 cm đến tối đa 3 cm. Ta được đường lai áo khi vẽ cong BB2.

2. Thân trước

Cách vẽ thân trước tương tự như thân sau, chỉ phần banh ngực là có sự khác biệt.

Dài áo = Ab = Số đo cộng thêm 2 cm đến 3 cm chiết ngực

Hạ eo = Ac = Số đo cộng thêm 2 cm đến 3 cm

Ngang ngực = dd1 = 1/4 số đo vòng ngực + 2 cm.

a. Vẽ cổ áo

Bạn có thể lựa chọn giữa cổ trái tim hoặc cổ viền tròn

* Đối với cổ viền tròn

Vào cổ = AE = 1/8 số đo vòng cổ + 1 cm; Hạ cổ = AF = 1/4 số đo vòng cổ + 1 cm

Tiến hành vẽ hình chữ nhật AEF1F có số đo OE = số đo OF1.

Thực hiện lượn cong vòng cổ Ar1OS1F.

* Đối với cổ trái tim

Vào cổ = AE = 1/8 số đo vòng cổ + 1.5 cm; Hạ cổ = AF = 1/4 vòng cổ

Hạ trái tim = FK = 1/10 số đo vòng cổ.

Tiến hành lượn cong cổ qua các điểm Ar1OS1K.

b. Vẽ chiết ngực

Số đo hạ chiết = Fm; mm1 = 1/2 số đo dang ngực

Kẻ m,n với độ xiên tùy theo ý muốn của bạn; Giảm đầu banh = m1m2 = 3 cm

Đo qua mỗi bên từ n một khoảng bằng 1/2 rộng chiết, nối với đầu chiết m2.

c. Đường lai áo

B1B2 thân sau = b1b2 = giảm sườn thân; Sa vạt = bb3 = 1 cm

Tiến hành lượn cong b3b2.

d. Đường xẻ giữa thân

e. Vẽ đường bắp tay

Số đo D1H1 = Số đo d1h. Nối đoạn H1h.

3. Tay áo (khúc tay ngoài)

Số đo GP = 1/2 dài tay; Số đo Gh = Số đo Gh trên thân áo = 1/2 số đo bắp tay.

Số đo PP1 = 1/2 số đo = 1/2 cửa tay.

Nối đoạn P1h ta được sườn tay; Giảm sườn tay = P1P2 = 2 cm. Cửa tay PP2 vẽ cong.

Lượn cong vào chừng 1 cm tại khoảng giữa sườn tay.

4. Túi áo

Miệng túi = AB = 1/2 số đo ngang mông, thông thường rơi vào khoảng 11 cm.

Bề sâu túi = AC = 1.5 cm + Miệng túi; Đáy túi = CD = Miệng túi + 0.5 cm

Kẻ khung ABCD, Số đo DD1 = Số đo BB1 = 0.5 cm.

Tiến hành nối đoạn AB1 và CD1, góc túi C và D1 lượn cong.

5. Nẹp cổ và nẹp đinh liền

Để cắt nẹp cổ và nẹp đinh liền nhau bạn dựa theo vòng cổ, bề rộng chừng 3 đến 3.5 cm.

III. Cắt vải

Khi cắt vải cần lưu ý chừa thêm đường may đối với tất cả các chi tiết. Cách chừa đường mau tương tự như áo tay ráp căn bản.

Không cần thêm đường may ở những chỗ có viền bọc mép (viền tròn).

Đường cong lồi hoặc đường thẳng chừa nhiều hơn đường cong lõm.

Cắt thêm miếng đáp miệng túi bằng 1/3 bề sâu túi cho túi áo (bạn có thể cắt rời hoặc liền với thân túi tùy ý).

Bước 1: May chiết ngực

Bước 2: May nẹp cổ áo và đinh vào thân áo

Bước 3: Viền cổ áo

Bước 4: Lên lai tay

Bước 5: Nối tay vào thân

Bước 6: Tiến hành ráp sườn tay và sườn thân từ cửa tay đến eo

Bước 7: May tà áo

Bước 8: Lên lai áo

Bước 9: May túi áo

Bước 10: Hoàn tất, làm khuy + kết nút.

Lưu ý: Để phần cài khuy về phía lai không bị giao vào nhau bạn lưu ý giảm 0.5 cm đến 1 cm về phía lai đối với đường giữa thân trước (sẽ mất thêm phần đường may sau khi may xong).

Học Cắt May Áo Tay Ráp Có Cầu Ngực Vai, Tay Phồng

A – Thân sau1. Phần thân trên (cầu vai)a. Xếp vải Trước tiên bạn tiến hành đo vào từ mép vải một khoảng bằng một nửa số đo ngang vai cộng thêm 1 cm đường may, tức là 18.5 cm. Gấp đôi lại theo chiều dọc hay chiều ngang đều được.b. Cách vẽ Hạ cầu vai = AB (đường gấp đôi) = 1/5 số đo vòng ngực – 1 cm = 15.8 cm; Hạ cổ = AF = 2.5 cm; Vào cổ = AE = 1/5 vòng cổ = 6.4 cm; AC = 1/2 số đo ngang vai = 17.5 cm Hạ vai = CC1 = 1/10 ngang vai= 3.5 cm. Ta được đường sườn vai khi nối EC1. EE1 = giảm vào 1 cm. Tiến hành vẽ vòng cổ bắt đầu từ điểm E1 đến điểm Số đo AC1 – 1 cm = BB1 = 16.5 cm; B1B2 giảm lên 1 cm. Điểm giữa BB1 là O. Nối đoạn BO và đánh cong OB2. Đường nách thân trên là đoạn C1B2.2. Phần thân dướia. Xếp vải Đo vào từ biên vải 1/4 vòng mông + 2 cm đường may + 1 cm cử động + 5 cm để xếp hoặc dún = 30 cm (phần xếp ly bạn có thể thêm nhiều ít tùy thích).b. Cách vẽ Gập đôi mảnh vải lại, bắt đầu vẽ sau khi đã đo vào 5 cm để xếp ly. Dài thân dưới = Bb = Dài áo – Hạ cầu vai = 41.20 cm Lai áo = Bb1 = 3 cm (tùy ý) Số đo BI = Hạ nách – Hạ cầu vai = 6.2 cm; Ngang ngực = IK = 1/4 Số đo vòng ngực + 1 cm = 22 cm. BB1 = BB2 của cầu vai; Ngang mông = BB2 = 1/4 vòng mông + 1 cm = 23 cm. Nối đoạn Kb2 và đánh cong vào 2 cm ở khoảng giữa. Giảm đường sườn = b2b3 = 1 cm. Tại khoảng giữa của bb2 bạn tiến hành đánh cong bb3. Vẽ đường cong cách đều bb3 từ b1 một khoảng tương đương với rộng lai áo. BM = b1N = 5 cm xếp ly; MN là đường sóng lưng (vải gấp đôi).

B – Thân trước1. Phần thân trên (cầu ngực)a. Xếp vải Từ biên vải đo vào một khoảng bằng một nửa số đo ngang vai cộng thêm 1 cm đường may. Chừa vào 0.5 cm từ mép vải để làm đường may.b. Cách vẽ Hạ cổ = AF = 1/5 số đo vòng cổ + 1 cm = 7.4 cm Hạ cầu ngực = AB = 1/5 số đo vòng ngực = 16.8 cm Vào cổ = AE = 1/5 số đo vòng cổ = 6.4 cm Số đo AC = 1/2 số đo ngang vai = 35/2 = 17.5 cm Hạ vai = CC1 = 1/10 số đo ngang vai +0.5 cm = 4 cm Nối đoạn EC1 ta được sườn vai; EE1 = Giảm vào 1 cm; Vẽ vòng cổ từ điểm E1 đén F FF1 = Giảm vào 1 cm; Tiến hành nối F1B Vòng cổ thu được sẽ đi qua các điểm E1F1B. Số đo BB1 = Số đo AC – 1.5 cm = 17.5 cm – 1.5 cm = 16 cm. B1B2 giảm lên 1 cm. Điểm giữa của BB1 là O. Nối đoạn BO và đánh cong OB2. Nối C1B2 ta được đường nách thân trên.2. Phần vải dướia. Xếp vải Đo vào 1/4 vòng mông + 5 cm xếp ly + 2 cm cử động + 2 cm đường may từ biên vải, tương ứng với 31 cm.b. Cách vẽ Bạn thao tác gập đôi mảnh vải lại, bắt đầu vẽ sau khi đã đo vào 5 cm. Dài thân dưới = Bb = Dài áo – Hạ cầu ngực = 40.2 cm; bb1 = 1 cm sa vạt. BB1 = BB2 của cầu ngực; b1b4 = 3 cm lai áo BI = Hạ nách – Hạ cầu ngực = 5.2 cm; Ngang ngực = IK = 1/4 số đo vòng ngực + 2 cm = 24 cm. Nối đoạn Kb2 và đánh cong vào 2 cm ở khoảng giữa. b2b3 = giảm đường sườn 1 cm; Ta được đường sa vạt khi đánh cong b1b3. Vẽ một đường cong từ b4, cách đều b1b3 một khoảng bằng rộng lai áo b4N = 5 cm xếp ly = BM. MN là đường giữa thân trước và là vải gấp đôi.

C – Tay phồng Đo vào từ biên vải một khoảng bằng 1/5 số đo vòng ngực + 2 cm đường may + 5 cm để dún. Gấp đôi vải lại và áp dụng cách vẽ giống như lý thuyết căn bản, chỉ khác biệt một số điểm sau đây: Dài tay = AB = Số đo; BK thêm lên 2 cm để làm tay phồng. Ngang tay = BC = 1/5 số đo vòng ngực + 5 cm để dún = 21.8 cm. Lai tay là lai lá hẹ, do vậy chỉ chừa 1 cm. Cửa tay = A1A = Số đo ngang tay = 3 cm = 21.8 – 3 = 18.8 cm; Hạ nách tay = CD = 1/10 Số đo vòng ngực + 3 cm; Giảm sườn tay = A1A2 = 2 cm. Thực hiện vẽ sườn tay: Nối đoạn A2D và vẽ cong vào 1.5 cm ở khoảng giữa. Thực hiện vẽ nách tay: BK thêm lên 2 cm, tiến hành vẽ vòng nách tay như bình thường. Từ D bạn vẽ cong đến K thay vì đến B.

Công Thức Cắt May Áo Tay Liền Cổ Thuyền, Chui Đầu

Cắt may áo tay liền cổ thuyền, chui đầu

Hướng dẫn cắt may áo tay liền cổ thuyền, chui đầu chi tiết

Số đo mẫu: Vòng mông = 84 cm; Vòng ngực = 80 cm; Vòng cổ = 32 cm; He = 33 cm; Dài tay = 12 cm; Rv = 36 cm; Da = 55 cm.

Công thức cắt may áo tay liền cổ thuyền, chui đầu phần thân trước

b. Cách vẽ:

Đo xuống 2 cm tính từ đầu vải ta có điểm A. AX = Dài áo = 55 cm = Số đo; AC = Hạ nách = 1/4 số đo vòng nách cộng thêm 3 cm = 23 cm; AL = Hạ eo = 33 cm = Số đo; XM = Sa vạt, bạn lấy bằng 1 cm; Kẻ đường ngang vuông góc với AX từ các điểm A, C, L, X.

+ Vẽ cổ áo:

AA1 = Rộng cổ = 1/5 số đo vòng cổ cộng thêm 4 cm = 10.4 cm; BB1 = Hạ xuôi vai = 1/10 Rv bớt đi 1 cm = 2.6 cm; Tiến hành nối đường sườn vai A1B1. Số đo dài tay = B1H kéo dài; Vẽ cửa tay: Kẻ đường cắt CC1 kéo dài tại điểm H1 và vuông góc với A1H tại điểm H; HH2 = giảm cửa tay = 1 cm. Nối điểm B1 với điểm H2; Lúc này, cửa tay là H1H2 còn đường sườn vai và tay liền là A1B1H2.

+ Vẽ nách áo và sườn áo:

Ngang ngực: Số đo CC1 = 1/4 số đo Vòng ngực cộng thêm 2 cm = 22 cm; Số đo C1C2 = 1/10 số đo vòng ngực bớt đi 1 cm = 7 cm;

LL1 = Ngang eo = Số đo CC1 bớt đi 1 cm = 22 cm;

Ngang mông: Số đo XX1 = Số đo CC1 thêm 1 cm = 24 cm; H1C2L1X1 vẽ cong.

+ Vẽ gấu áo:

X1X2 = Giảm sườn áo = 1 cm.

Tiến hành vẽ gấ áo cong bắt đầu từ điểm X2 đến khoảng 1/3XX1 rồi vẽ thẳng đến điểm M.

c. Cách cắt:

Vòng cổ: Nếu viền bọc thì cắt đúng nét vẽ, nếu viền gấp mép thì chừa chừng 0.5 cm; Gấu tay: Nếu viền bọc mép thì cắt đúng nét vẽ, nếu viền gấp mép thì chừa 2 cm; Chừa từ 1 cm đến 2 cm đối với sườn thân, sườn vai và 2 cm đối với gấu thân áo.

T​ ham khảo video dạy cắt may:

a. Xếp vải: Tương tự như thân trước.

b. Cách vẽ:

AA1 = Rộng cổ = 1/5 số đo vòng cổ thêm 4 cm = 10.4 cm; AA2 = Sâu cổ = 1/10 số đo vòng cổ thêm 1 cm = 4.2 cm. Vẽ hình chữ nhật AA1A3A2. Nối điểm A1 và điểm A2 lại với nhau và A1A2 có trung điểm là N. Nối điểm A3 và điểm N. Lấy MN1 trên A3N sao cho số đo A3N gấp 3 số đo MN1. Vòng cổ A1N1A2 vẽ cong. AB = Ngang vai = 1/2 số đo Rộng vai = 18 cm. Mẫu thiết kế này không có sa vạt.

Công thức cắt may áo tay liền cổ thuyền, chui đầu phần thân sau

c. Cách cắt:

Gấu thân áo, gấu tay, sườn vai, sườn thân và vòng cổ: Bạn cắt tương tự như thân trước. Riêng phần nẹp cổ: Viền bọc mép: Vải canh xéo, rộng chừng 2.5 cm đến tối đa 3 cm; Viền gấp mép: Rộng nẹp từ 3 cm đến 4 cm. Để cắt nẹp cổ bạn sẽ dựa vào vòng cổ thân áo.

Lưu ý khi cắt may áo tay liền cổ thuyền, chui đầu

Các bạn có thể tham khảo video dạy cắt may sau đây:​

Bạn đang xem bài viết Công Thức Cắt May Áo Tay Ráp Bâu Chữ B trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!