Xem Nhiều 12/2022 #️ Công Nghệ 11 Bài 1: Tiêu Chuẩn Trình Bày Bản Vẽ Kỹ Thuật / 2023 # Top 14 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 12/2022 # Công Nghệ 11 Bài 1: Tiêu Chuẩn Trình Bày Bản Vẽ Kỹ Thuật / 2023 # Top 14 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Công Nghệ 11 Bài 1: Tiêu Chuẩn Trình Bày Bản Vẽ Kỹ Thuật / 2023 mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tóm tắt lý thuyết

Có 05 loại khổ giấy, kích thước như sau:

A0: 1189 x 841(mm)

A1: 841 x 594 (mm)

A2: 594 x 420 (mm)

A3: 420 x 297 (mm)

A4: 297 x 210 (mm)

Quy định khổ giấy để thống nhất quản lí và tiết kiệm trong sản xuất

Các khổ giấy chính được lập ra từ khổ giấy A0

Hình 1. Các khổ giấy chính

Mỗi bản vẽ đều có khung vẽ và khung tên. Khung tên được đặt ở góc phải phía dưới bản vẽ

Hình 2. Khung vẽ và khung tên

Tỷ lệ là tỷ số giữ kích thước dài đo được trên hình biểu diễn của vật thể và kích thước thực tương ứng đo được trên vật thể đó.

Có 03 loại tỷ lệ:

Tỷ lệ 1:1 – tỷ lệ nguyên hình

Tỷ lệ 1:X – tỷ lệ thu nhỏ

Tỷ lệ X:1 – tỷ lệ phóng to

1.3.1. Các loại nét vẽ

Nét liền đậm:

A1: đường bao thấy

A2: Cạnh thấy

Nét liền mảnh:

B1: đường kích thước

B2: đường gióng

B3: đướng gạch gạch trên mặt cắt

Nét lượn sóng:

C1: đường giới hạn một phần hình cắt

Nét đứt mảnh:

F1: đường bao khuất, cạnh khuất

Nét gạch chấm mảnh:

G1: đường tâm

G2: đường trục đối xứng

Hình 3. Các loại nét vẽ

1.3.2. Chiều rộng nét vẽ

0,13; 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1,4 và 2mm. Thường lấy chiều rộng nét đậm bằng 0,5mm và nét mảnh bằng 0,25mm.

1.4.1. Khổ chữ

Khổ chữ: (h) là giá trị được xác định bằng chiều cao của chữ hoa tính bằng mm. Có các khổ chữ: 1,8; 2,5; 14; 20mm

Chiều rộng: (d) của nét chữ thường lấy bằng 1/10h

1.4.2. Kiểu chữ

Thường dùng kiểu chữ đứng hoặc nghiêng 75 0

Hình 4. Kiểu chữ

1.5.1. Đường kích thước

Vẽ bằng nét liền mảnh, song song với phần tử được ghi kích thước.

1.5.2. Đường gióng kích thước

Vẽ bằng nét liền mảnh thường kẻ vuông góc với đường kích thước, vượt quá đường kích thước một đoạn ngắn.

1.5.3. Chữ số kích thước

Chỉ trị số kích thước thực (khoảng sáu lần chiều rộng nét).

1.5.4. Ký hiệu: (varnothing ,R)

Công Nghệ 11 Bài 1 Tiêu Chuẩn Trình Bày Bản Vẽ Kỹ Thuật / 2023

Lý thuyết bài 1 Công nghệ 11

Lý thuyết Công nghệ 11 Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật

1. Lý thuyết Công nghệ 11 bài 1

1.1. Khổ giấy

Có 05 loại khổ giấy, kích thước như sau:

Quy định khổ giấy để thống nhất quản lí và tiết kiệm trong sản xuất

Các khổ giấy chính được lập ra từ khổ giấy A0

Hình 1. Các khổ giấy chính

Mỗi bản vẽ đều có khung vẽ và khung tên. Khung tên được đặt ở góc phải phía dưới bản vẽ

Hình 2. Khung vẽ và khung tên

1.2. Tỷ lệ

Tỷ lệ là tỷ số giữ kích thước dài đo được trên hình biểu diễn của vật thể và kích thước thực tương ứng đo được trên vật thể đó.

Có 03 loại tỷ lệ:

· Tỷ lệ 1:1 – tỷ lệ nguyên hình

· Tỷ lệ 1:X – tỷ lệ thu nhỏ

· Tỷ lệ X:1 – tỷ lệ phóng to

1.3. Nét vẽ

1.3.1. Các loại nét vẽ

Nét liền đậm:

A1: Đường bao thấy

A2: Cạnh thấy

Nét liền mảnh:

B1: Đường kích thước

B2: Đường gióng

B3: Đường gạch gạch trên mặt cắt

Nét lượn sóng:

C1: Đường giới hạn một phần hình cắt

Nét đứt mảnh:

F1: Đường bao khuất, cạnh khuất

Nét gạch chấm mảnh:

G1: Đường tâm

G2: Đường trục đối xứng

Hình 3. Các loại nét vẽ

1.3.2. Chiều rộng nét vẽ

0,13; 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1,4 và 2mm. Thường lấy chiều rộng nét đậm bằng 0,5mm và nét mảnh bằng 0,25mm.

1.4. Chữ viết

1.4.1. Khổ chữ

Khổ chữ: (h) là giá trị được xác định bằng chiều cao của chữ hoa tính bằng mm. Có các khổ chữ: 1,8; 2,5; 14; 20mm

Chiều rộng: (d) của nét chữ thường lấy bằng 1/10h

1.4.2. Kiểu chữ

Thường dùng kiểu chữ đứng hoặc nghiêng 75 0

Hình 4. Kiểu chữ

1.5. Ghi kích thước

Hình 5. Ghi kích thước

1.5.1. Đường kích thước

Vẽ bằng nét liền mảnh, song song với phần tử được ghi kích thước.

1.5.2. Đường gióng kích thước

Vẽ bằng nét liền mảnh thường kẻ vuông góc với đường kích thước, vượt quá đường kích thước một đoạn ngắn.

1.5.3. Chữ số kích thước

Chỉ trị số kích thước thực (khoảng sáu lần chiều rộng nét).

1.5.4. Ký hiệu: Ø, R

2. Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 1

Câu 1: Đường bao khuất và cạnh khuất được vẽ bằng nét:

Câu 2: Có mấy loại nét vẽ thường gặp trong bản vẽ kĩ thuật?

Câu 3: Bản vẽ kĩ thuật là:

Câu 4: Tỉ lệ 1:2 là tỉ lệ gì?

Câu 5: Khổ giấy A4 có kích thước tính theo mm là:

Câu 6: Những khổ giấy chính dùng trong bản vẽ kĩ thuật là:

Câu 7: Cách ghi kích thước nào sau đây là đúng?

A. B.

C. D.

Câu 8: Từ khổ giấy A1 ta chia được mấy khổ giấy A4?

Câu 9: Chiều rộng của nét liền đậm thường lấy là:

Câu 10: Nét gạch chấm mảnh để vẽ các đường nào sau đây?

Bài 1: Tiêu Chuẩn Trình Bày Bản Vẽ Kĩ Thuật / 2023

Có 05 loại khổ giấy, kích thước như sau:

A0: 1189 x 841(mm)

A1: 841 x 594 (mm)

A2: 594 x 420 (mm)

A3: 420 x 297 (mm)

A4: 297 x 210 (mm)

Quy định khổ giấy để thống nhất quản lí và tiết kiệm trong sản xuất

Các khổ giấy chính được lập ra từ khổ giấy A0

Hình 1. Các khổ giấy chính

Mỗi bản vẽ đều có khung vẽ và khung tên. Khung tên được đặt ở góc phải phía dưới bản vẽ

Hình 2. Khung vẽ và khung tên

II. Tỷ lệ

Tỷ lệ là tỷ số giữ kích thước dài đo được trên hình biểu diễn của vật thể và kích thước thực tương ứng đo được trên vật thể đó.

Có 03 loại tỷ lệ:

Tỷ lệ 1:1 – tỷ lệ nguyên hình

Tỷ lệ 1:X – tỷ lệ thu nhỏ

Tỷ lệ X:1 – tỷ lệ phóng to

III. Nét vẽ

1. Các loại nét vẽ

Nét liền đậm:

A1: đường bao thấy

A2: Cạnh thấy

Nét liền mảnh:

B1: đường kích thước

B2: đường gióng

B3: đướng gạch gạch trên mặt cắt

Nét lượn sóng:

C1: đường giới hạn một phần hình cắt

Nét đứt mảnh:

F1: đường bao khuất, cạnh khuất

Nét gạch chấm mảnh:

G1: đường tâm

G2: đường trục đối xứng

Hình 3. Các loại nét vẽ

2. Chiều rộng nét vẽ

0,13; 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1,4 và 2mm. Thường lấy chiều rộng nét đậm bằng 0,5mm và nét mảnh bằng 0,25mm.

IV. Chữ viết

1. Khổ chữ

Khổ chữ: (h) là giá trị được xác định bằng chiều cao của chữ hoa tính bằng mm. Có các khổ chữ: 1,8; 2,5; 14; 20mm

Chiều rộng: (d) của nét chữ thường lấy bằng 1/10h

2. Kiểu chữ

Thường dùng kiểu chữ đứng hoặc nghiêng 75 0

Hình 4. Kiểu chữ

V. Ghi kích thước

1. Đường kích thước

Vẽ bằng nét liền mảnh, song song với phần tử được ghi kích thước.

2. Đường gióng kích thước

Vẽ bằng nét liền mảnh thường kẻ vuông góc với đường kích thước, vượt quá đường kích thước một đoạn ngắn.

3. Chữ số kích thước

Chỉ trị số kích thước thực (khoảng sáu lần chiều rộng nét).

4. Ký hiệu: (varnothing ,R)

Công Nghệ 11/Phần 1/Chương 1/Bài 6 / 2023

Thực hành biểu diễn vật thể

I – CHUẨN BỊ

Dụng cụ vẽ: Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật (thước, êke, compa,…), bút chì cứng, bút chì mềm, tẩy,… Vật liệu: Giấy vẽ khổ A4, giấy kẻ ô hoặc kẻ li Tài liệu: Sách giáo khoa

II – NỘI DUNG

Từ 2 hình chiếu vẽ hình chiếu thứ 3 và hình chiếu trục đo của vật thể.

III – CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Bước 1: Đọc bản vẽ hai hình chiếu

  Hình chiếu đứng gồm 2 phần, có kích thước khác nhau: Phần trên có chiều cao 28, đường kính 30 Phần dưới có chiều cao 12, chiều dài là 60 Ở giữa là lỗ khoét hình trụ có Φ14, cao 40 Ở đế có hai rãnh khoét

Bước 2. Vẽ hình chiếu thứ 3 bên phải hình chiếu đứng

Lần lượt vẽ từng bộ phận như cách vẽ giá chữ L ở Bài 3: Thực hành vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản

Hình dạng của ổ trụ

Vẽ hình chiếu thứ ba

Bước 3. Vẽ hình cắt

Khi vẽ hình cắt trên hình chiếu đứng, cần xác định vị trí mặt phẳng cắt. Nếu hình chiếu đứng là hình đối xứng thì vẽ hình cắt một nửa ở bên phải trục đối xứng Đối với ổ trục, hình chiếu đứng là hình đối xứng, nên chọn mặt phẳng cắt đi qua rãnh trên để quan lỗ chính giữa của ổ trục và song song với mặt phẳng hình chiếu đứng. Phần đặc của vật thể tiếp xúc với mặt phẳng cắt được kẻ gạch gạch. Hình cắt một nửa ổ trục thể hiện rõ hơn lỗ, chiều dày của ống rãnh và chiều dày của đế

Hình 5. Hình cắt của ổ trục

Bước 4. Vẽ hình chiếu trục đo

Chọn trục đo Chọn mặt phẳng cơ sở

Tiến hành vẽ theo các bước

Tẩy xóa nét thừa, tô đậm hình

Ghi kích thước, kẻ và ghi nội dung của khung tên tương tự Bài 3: Thực hành vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản ​

Bạn đang xem bài viết Công Nghệ 11 Bài 1: Tiêu Chuẩn Trình Bày Bản Vẽ Kỹ Thuật / 2023 trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!